Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ Ενηµερωτικό ελτίο Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Καταναλώνουµε Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: Προγράµµατα 2 Επιχορηγήσεων ιακηρύξεις 8 ιαγωνισµών Ο Συνήγορος του 9 Επιχειρηµατία Προσφορές 10 Ζητήσεις Εκθέσεις 13 Αγαπητέ συνάδελφε, Το Επιµελητήριο Λάρισας, στα πλαίσια της προσπάθειάς του για στήριξη των ελληνικών και τοπικών προϊόντων ξεκίνησε µια συντονισµένη προσπάθεια µε παράλληλες δράσεις σε σχολεία, εµπορική αγορά, στο διαδίκτυο κ.α. Στόχος µας είναι να ενθαρρύνουµε τους καταναλωτές να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα αλλά και τους επιχειρηµατίες να συνδράµουν σε αυτό κάνοντας τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά. Παράλληλα θέλουµε να αναδείξουµε τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στις καταναλωτικές µας συνήθειες και την αύξηση ή µείωση του ποσοστού της ανεργίας. Κάθε ελληνικό προϊόν που αγοράζουµε στηρίζει µια θέση εργασίας στην Ελλάδα. Η καµπάνια µας έχει ήδη ξεκινήσει στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και θα συνεχιστεί έως το τέλος του έτους. Φιλοδοξούµε ότι µέσω αυτής θα καταφέρου- µε να προσανατολίσουµε τις καταναλωτικές συνήθειες των συµπολιτών µας, να στηρίξουµε τα τοπικά προϊόντα και παράλληλα όχι µόνο να διατηρήσουµε αλλά και να αυξήσουµε τις θέσεις εργασίες στον τόπο µας. Στην προσπάθειά µας αυτή θέλουµε όλους τους επιχειρηµατίες στο πλευρό µας, συνεργάτες και συνοδοιπόρους για το καλό της αγοράς και του τόπου µας. Με συναδελφικούς χαιρετισµούς Ο Πρόεδρος Του Επιµελητηρίου Λάρισας Σωτήριος Γιαννακόπουλος ιαβάστε σε αυτό το τεύχος Εµπορικές αποστολές 14 ράσεις 15 Ανακοινώσεις 16 Τ Ο Μ Ο Σ A Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 Προγράµµατα εϖιχορηγήσεων Προσκλήσεις συµµετοχής σε εκθέσεις και εµϖορικές αϖοστολές Ζητήσεις ϖροϊόντων αϖό το εξωτερικό

2 ΣΕΛΙ Α 2 Προγράµµατα Εϖιχορηγήσεων Εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των εϖιχειρήσεων Mε σκοπό την προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση των επιχειρήσεων για ενέργειες που σχετίζονται µε την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικής τους δράσης, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έθεσε σε εφαρµογή το Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» µε δηµόσια δαπάνη ύψους 30 εκ.. Ειδικότερα, στο πρόγραµµα που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό ηµόσιο, µπορούν να υποβάλλουν µια πρόταση, είτε µεµονωµένα, είτε ως συµµέτοχος/εταίρος σε οµαδικό σχήµα: Α) Μεµονωµένες Υφιστάµενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιµους ΚΑ στους τοµείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την Β) Υφιστάµενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τοµέα του Εµπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την , ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµ- µατος µε τουλάχιστον µία πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιλέξιµη επιχείρηση της περίπτωσης (Α). Γ) Υφιστάµενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιµους ΚΑ στους τοµείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την , ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος µε τουλάχιστον δύο (2) πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιλέξιµες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α). ) Οµάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάµενων ή/και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιµότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµ- µατος. Σηµειώνεται ότι ως Νέες Επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που έχουν κλείσει περισσότερες από µια και λιγότερες από τρείς διαχειριστικές χρήσεις και ότι το σύµφωνο συνεργασίας των περιπτώσεων (Β), (Γ) και ( ) δεν αποτελεί το αντικείµενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Στο πλαίσιο της Προγράµµατος ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από ,00 έως ,00 ευρώ, τα οποία περιλαµβάνουν µηχανολογικό εξοπλισµό πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης, ποιοτικού ε- λέγχου, άλλα µηχανήµατα / εξοπλισµό σχετιζόµενα µε το τελευταίο στάδιο της παραγωγής/διάθεσης της υπηρεσίας, δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αναβάθµιση προϊόντων και συσκευασίας, προώθηση, προβολή, καθώς επίσης και ενέργειες προστασίας ή απόκτησης πατεντών. Το ποσοστό δηµόσιας χρη- µατοδότησης διαµορφώνεται ως εξής: 1) Ανεξαρτήτως µεγέθους της (µικροµεσαίας) Επιχείρησης, και για µεµονωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια της περίπτωσης (Α) ανωτέρω: 45% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την Επικράτεια. 2) Για την περίπτωση των συνεργασιών µε µεγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης (Γ) ανωτέρω: 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την Επικράτεια για τις µεγάλες επιχειρήσεις και 50% του προϋπολογισµού για όλη την Επικράτεια για τις ΜΜΕ.

3 Προγράµµατα Εϖιχορηγήσεων ΣΕΛΙ Α 3 3) Για Επιχειρηµατικά Σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και ( ) ανωτέρω: 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την Επικράτεια. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις µέχρι τις ώρα 14:00 µέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ και και υποχρεωτικά και σε έντυπη µορφή εντός επτά ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη της πιο πάνω καταληκτικής ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής υποβολής. Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠ.Α.Α. (www.mindev.gov.gr), της ΕΥ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr) και της Α.Ε..Ε.Π. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (www.aedep.gr). Για περισσότερη και αναλυτική ενηµέρωση οι ενδιαφερόµενοι στη Θεσσαλία µπορούν να επικοινωνούν ή/και να επισκέπτονται τα γραφεία της ΑΕ ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕ- ΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ( /νση: Ελ. Βενιζέλου 4, ΤΚ Βόλος. Τηλ / ) καθώς και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς Φορείς τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων, αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράµµατος. Από το Επιµελητήριο Λάρισας εστάλη σχετική πληροφόρηση για το πρόγραµµα µέσω fax και σε όλες τις επιχειρήσεις µέλη µας οι οποίες µας έχουν κοινοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και των οποίων οι ΚΑ περιλαµβάνονται στους επιλέξιµους ΚΑ του προγράµµατος. Γνωµοδότηση σχετικά µε τα όρια συσσώρευσης ενισχύσεων µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων µέσω ϖρογραµµάτων κρατικών ενισχύσεων (Προσωρινό ϖλαίσιο και De-Minimis) Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπέβαλε ερώτηµα σχετικά µε τα όρια συσσώρευσης ενισχύσεων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µέσω προγραµµάτων κρατικών ενισχύσεων. Πιο συγκεκριµένα η ερώτηση είχε ως εξής: «για τις ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να επιχορηγηθούν µε de minimis ενίσχυση από το Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» της ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ και έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις δυνάµει είτε του κανονισµού de minimis είτε του Προσωρινού Πλαισίου, πώς θα πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος της συσσώρευσης: µε βάση µόνο τα προγράµµατα de minimis στα οποία η επιχείρηση έχει ενταχθεί (όριο ευρώ) ή στον έλεγχο σώρευσης θα συναθροιστούν και τα προγράµµατα που υπάγονται στο Προσωρινό Πλαίσιο;». Η απάντηση που δόθηκε από τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου στην εντότητα ΕΣΠΑ Χρηµατοδοτήσεις > ΕΣΠΑ ράσεις. Το έγγραφο υπάρχει επίσης και στην ιστοσελίδα της ΑΕ- ΕΠ Όλα τα προγράµµατα επιχορηγήσεων για τα οποία λαµβάνει ενηµέρωση το Επιµελητήριο Λάρισας αναρτώνται στην ιστοσελίδα µας

4 ΣΕΛΙ Α 4 Προγράµµατα Εϖιχορηγήσεων Προδηµοσίευση του ϖρογράµµατος "Νέα καινοτοµική εϖιχειρηµατικότητα" Η επιχειρηµατική καινοτοµία αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για την πρόοδο και την ευηµερία στο πλαίσιο ενός σύγχρονου αναπτυξιακού προτύπου. Η εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων όπως απoτυπώνεται στις διεθνείς συγκριτικές µελέτες και κατατάξεις σχετικά µε την υιοθέτηση και την ανάπτυξη της καινοτοµίας είναι αντιφατική. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ενώ είναι ανοικτές στην υιοθέτηση νέων προϊόντων και οργανωτικών καινοτοµιών εµφανίζουν αδυναµία να παρουσιάσουν δικά τους πρωτότυπα /καινοτόµα προϊόντα που είναι αποτέλεσµα της χαµηλής τους επίδοσης σε Ε & Α, σε πατέντες ή ε- µπορικά σήµατα. Η χώρα διαθέτει µεγάλο επιχειρηµατικό δυναµικό που σε µεγάλο ποσοστό αποτελεί επιχειρηµατικότητα ανάγκης που δεν αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της όπως π.χ δυναµικό υψηλού µορφωτικού επιπέδου. Η δηµιουργία και η προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου µε κύριους άξονες την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα αποτελεί κυρίαρχο πολιτικό στόχο. Με το πρόγραµµα της «Νέας Καινοτοµικής Επιχειρηµατικότητας» που παρουσιάζεται επιδιώκεται η ενίσχυση των νέων δυναµικών επενδύσεων στο πλαίσιο µιας καινοτόµου και νέας επιχειρηµατικότητας. Τα στοιχεία του προγράµµατος συνοψίζονται στα εξής : Σκοπός- Στόχοι του Προγράµµατος - Επιλέξιµες Επιχειρήσεις: Ενισχύεται η δηµιουργία/ ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα ο- ποία επιδιώκουν να µετατρέψουν µία καινοτόµο ιδέα ή/ και µία καταγεγραµµένη/ κατοχυρωµένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόµη αξιοποιηθεί εµπορικά, σε επιχειρηµατική καινοτοµία. Ενισχύονται οι πολύ µικρές και µικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι ο- ποίες επιδιώκουν την εµπορική αξιοποίηση καινοτοµικών ιδεών υπό τη µορφή της ε- µπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιούν. Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράµµατος ηµόσια απάνη: Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε Προϋπολογισµός Έργων: Ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από έως ευρώ για τον τοµέα της µεταποίησης ή από έως για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιµους κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων. Ποσοστά ενίσχυσης ηµόσιας Χρηµατοδότησης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% των επιλέξιµων δαπανών. Επιλέξιµες απάνες: Καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα ενεργειών όπως: Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισµός, πληροφορική / τηλεπικοινωνίες, κατοχύρωση τροποποίηση πατεντών πνευµατικής ιδιοκτησίας / χρήση και προστασία δικαιωµάτων πατεντών και πνευµατικής ιδιοκτησίας / µεταφορά τεχνογνωσίας κτιριακά / διαµόρφωση κτιρίων και χώρων / ειδικές ε- γκαταστάσεις, σχεδιασµός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων, δαπάνες τεχνικής, επιστηµονικής και συµβουλευτικής υποστήριξης δαπάνες προβολής & επικοινωνίας, ανάπτυξη εξειδικευ- µένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων, ανάπτυξη πρωτοτύπων. Λειτουργικές απάνες ιάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης. Υποβολή προτάσεων: Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) µέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιά- µεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ Επιλεξιµότητα απανών: Από την ηµεροµηνία Προκήρυξης του Προγράµµατος Φορείς διαχείρισης: η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ιεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων ( ΜΜΕ) και ο Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισµού De Minimis (αριθ.1998/2006) Οι βασικότερες διαφοροποιήσεις του προγράµµατος «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» σε σχέση µε προηγούµενα προγράµµατα συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία:

5 Ευρύτητα εφαρµογής: Το πρόγραµµα καλύπτει µεγάλο εύρος επιλέξιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει τους κλάδους της µεταποίησης, της «πράσινης» οικονοµίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών µε εν δυνάµει καινοτοµικά χαρακτηριστικά. Σε σχέση µε παλαιότερα προγράµµατα δεν περιλαµβάνονται δραστηριότητες που δεν έχουν από τη φύση τους καινοτοµικό χαρακτήρα, ή υπάρχει κορεσµός στην αγορά ή πρόκειται καταφανώς για επιχειρηµατικότητα ανάγκης. Η έµφαση στην αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων δίδεται στα ποιοτικά τους στοιχεία που σχετίζονται µε την καινοτοµικότητά τους, τα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηµατία, την ποιότητα των προτεινόµενων προς χρηµατοδότηση ενεργειών Χαρακτήρας: Το πρόγραµµα είναι το πρωτοπόρο στο είδος του, δεδοµένου ότι: ίνει (ως βασική προτεραιότητα) έµφαση στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας δια µέσου της αξιολόγησης και ενίσχυσης καινοτοµικών, πρωτότυπων και ευρηµατικών Προγράµµατα Εϖιχορηγήσεων ιδεών. Στην έννοια της καινοτο- µίας περιλαµβάνεται και επιβραβεύεται όχι µόνο η επιστηµονική / τεχνολογική καινοτοµία αλλά και η µη τεχνολογική και η οικολογική καινοτοµία. ίνει έµφαση στις υπό ίδρυση και στις νέες επιχειρήσεις (µέχρι και πέντε διαχειριστικές χρήσεις) καλύπτοντας ένα σηµαντικό κενό στήριξης. Εφαρµογή: Το πρόγραµµα είναι το πρώτο του είδους του, που: Έχει διαρκή χαρακτήρα για όσο επαρκούν οι διαθέσιµοι πόροι της ηµόσιας απάνης. Το πρόγραµµα δηλαδή υλοποιείται επί την βάση ετήσιων κύκλων παρέχοντας ένα διαρκές / διαχρονικό εργαλείο στήριξης στην αγορά. Εισάγει ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης της καινοτοµίας που επιτρέπει την συστηµική αντιµετώπιση και αξιολόγηση των ε- πενδυτικών προτάσεων επί της αρχής «ιδέα σχεδιασµός υλοποίησης υλοποίηση αγορά». Υποστηρίζει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιµων ενεργειών και των δαπανών που αντιστοιχούν σε αυτές, συµπεριλαµβανόµενων και λειτουργικών δαπανών για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Εισάγει την έννοια της µετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης των έργων και την επιβράβευση θετικών αποτελεσµάτων και υλοποίησης στόχων. Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, µε την απλοποίηση των επίσηµων χαρτιών που ζητούνται τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα. Χρηµατορροές: εν απαιτείται τεκµηρίωση ιδίας συµµετοχής. ιασφαλίζεται η συνεχής χρη- µατορροή µε την χρήση «κυλιόµενης» εγγυητικής επιστολής. ιασφαλίζεται η άµεση καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης µετά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Υπάρχει πρόβλεψη για νέες ευκαιρίες χρηµατοδότησης εάν επιτευχθούν θετικά αποτελέσµατα. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ο προδηµοσιευµένος οδηγός προγράµµατος υπάρχουν στον ιστότοπο της ΑΕ ΕΠ Πηγή: aedep.gr ΣΕΛΙ Α 5 Ενηµέρωση των εϖιχειρήσεων αϖό το Εϖιµελητήριο Λάρισας Όσες επιχειρήσεις επιθυµούν να λαµβάνουν ενηµέρωση από το Επιµελητήριο για: Προγράµµατα επιχορηγήσεων Προσφορές - ζητήσεις προϊόντων από το εξωτερικό Προσκλήσεις συµµετοχής σε εκθέσεις στις οποίες µετέχει το Επιµελητήριο Λάρισας Προσκλήσεις συµµετοχής σε εµπορικές αποστολές ιακηρύξεις δηµοσίων διαγωνισµών Σεµινάρια εκπαίδευσης ράσεις - παρεµβάσεις υπηρεσίες του Επιµελητηρίου µας θα πρέπει να κοινοποιήσουν το συντοµότερο δυνατό τα στοιχεία επικοινωνίας τους στις υπηρεσίες του Επιµελητηρίου, εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει. Η κοινοποίηση των στοιχείων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1. Αποστολή στη διεύθυνση Στο που θα αποστείλετε θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρετε την επωνυµία, την έδρα και το ΑΦΜ της επιχείρησης καθώς και το σταθερό τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο κάποιου µέλους της διοίκησης, το fax καθώς και λογαριασµό που ελέγχετε τακτικά. 2. Αποστολή fax στο αναγράφοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία 3. Τηλεφωνικώς στα , καθηµερινά 11:00-13:00

6 ΣΕΛΙ Α 6 Προγράµµατα Εϖιχορηγήσεων Νέα ϖρογράµµατα για την ενίσχυση της αϖασχόλησης αϖό τον ΟΑΕ Με πέντε (5) νέα προγράµ- µατα που θα ενεργοποιηθούν εντός του 2011 και τριάντα (30) δράσεις που ήδη υλοποιούνται, ο ΟΑΕ επιχειρεί να παρέµβει στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την α- πασχόληση, περιορίζοντας τις απολύσεις, επιδοτώντας τη διατήρηση θέσεων εργασίας, επιµηκύνοντας την περίοδο λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, βοηθώντας την επιχειρηµατικότητα των νέων επιστηµόνων, στηρίζοντας την προσαρµογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδοµένα και υποστηρίζοντας ειδικές κατηγορίες του ενεργού πληθυσµού. Ταυτοχρόνως ενισχύει την κατάρτιση και επανακατάρτιση εργαζοµένων και εφαρµόζει δράσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης νέων, µε βάση το δυαδικό σύστηµα µαθητείας. Ο προϋπολογισµός των τριάντα (30) δράσεων που ήδη υλοποιούνται ξεπερνά τα 2,7 δισ. ευρώ, ενώ οι ωφελούµενοι µε την ολοκλήρωσή τους θα αγγίξουν τις άτοµα. Αντιστοίχως από τα πέντε (5) νέα προγράµµατα που θα εφαρµοστούν εντός του 2011 αναµένεται να ω- φεληθούν εργαζό- µενοι ή άνεργοι. Μέχρι τώρα τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα έχουν αποδώσει τα εξής: Τη διατήρηση θέσεων εργασίας, Την ένταξη περισσότερο από ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας µικρής κλίµακας, Τη διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισµό κατά θέσεις εργασίας, Τη φοίτηση - στον τοµέα της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Νέων σπουδαστών σε 52 Σχολές Μαθητείας και σπουδαστών σε 31 Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Πέραν αυτών το επόµενο διάστηµα αναµένεται: Η κατάρτιση περίπου εργαζοµένων σε επιχειρήσεις µέσω του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%) έτους 2011 και σχεδόν εργαζοµένων σε µικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζοµένων) µέσω της χρηµατοδότησης του Λ.Α.Ε.Κ. Η επαγγελµατική κατάρτιση περίπου εργαζοµένων µέσω των προγραµµάτων διαρθρωτικής προσαρµογής επιχειρήσεων, µέχρι τα µέσα του ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εντός του 2011 σταδιακά πρόκειται να ενεργοποιηθούν τα εξής προγράµµατα: 1. «Επιταγή Επανένταξης» µε µετατροπή του επιδόµατος ανεργίας σε επίδοµα απασχόλησης για ανέργους, 2. Απασχόλησης ανέργων ηλικίας ετών σε επιχειρήσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 3. ιεύρυνσης της τουριστικής περιόδου µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ανέργων σε τουριστικές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011 και διατήρησης θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας µε επιχορήγηση µέρους των εργοδοτικών εισφορών, 4. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη πτυχιούχων τριτοβάθ- µιας εκπαίδευσης, 5. Απασχόλησης απόφοιτων δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, που το πρόγραµµα σπουδών τους εµπεριέχει θεωρητική εκπαίδευση στο σχολείο και θεσµοθετηµένη πρακτική άσκηση σε εργοδότες, σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας. Ταυτοχρόνως ο ΟΑΕ θα συµµετάσχει στην εφαρµογή των Τοπικών Ολοκληρωµένων ράσεων Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Από τις αρχές του 2010 µέχρι σήµερα ο ΟΑΕ έχει ε- νεργοποιήσει τριάντα (30) επιµέρους δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης που εντάσσονται σε πέντε άξονες: 1. ιατήρηση θέσεων εργασίας και Προσαρµοστικότητα εργαζοµένων και επιχειρήσεων: Εφαρµόζονται έντεκα (11) προγράµµατα, συνολικού προϋπολογισµού πάνω από 1,3 δισ. ευρώ. Στοχεύουν στη διατήρηση θέσεων εργασίας,

7 Προγράµµατα Εϖιχορηγήσεων ΣΕΛΙ Α 7 στην επαγγελµατική εκπαίδευση εργαζοµένων και στη δηµιουργία ευκαιριών εργασίας στον τουριστικό τοµέα. 2. Ένταξη και επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για οκτώ (8) προγράµµατα, συνολικού προϋπολογισµού 975 εκατ. ευρώ, τα οποία στοχεύουν στη δηµιουργία για πάνω από ευκαιρίες εργασίας για ανέργους. 3. Προώθηση της επιχειρηµατικότητας των ανέργων. Τρία (3) προγράµµατα, συνολικού προϋπολογισµού 282 εκατ. ευρώ. Μέσω των προγραµµάτων αυτών δηµιουργούνται πάνω από ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας για ανέργους. 4. Ενίσχυση ατόµων µε Αναπηρία και Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων: Πέντε (5) προγράµµατα, εκ των οποίων τα δύο (2), µε προϋπολογισµό 53,2 εκατ. ευρώ, δηµιουργούν συνολικά πάνω από ευκαιριών εργασίας και επιχειρηµατικότητας, για άτοµα που ανήκουν σε εξαιρετικά ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Τα άλλα τρία (3) προγράµµατα αφορούν την Ε- παγγελµατική Κατάρτιση 282 Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, µε προϋπολογισµό πάνω από 2,1 εκατ. ευρώ. 5. Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Νέων: Πρόκειται για δυο (2) προγράµµατα εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισµού 75 εκατ. ευρώ. Τα προγράµ- µατα αυτά αφορούν τη δηµιουργία ευκαιριών ε- παγγελµατικής εκπαίδευσης και απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους. Πηγή: oaed.gr Προδηµοσίευση του ϖρογράµµατος «Εναλλακτικός Τουρισµός» Το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ανακοινώσε την προδηµοσίευση της Πράξης Εναλλακτικός Τουρισµός. Μέσω της Πράξης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάµενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν πριν από την , σε όλη τη Χώρα και οι οποίες δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισµού και ειδικότερα στα ακόλουθα πεδία: - Αθλητικός τουρισµός αναψυχής - Πολιτιστικός Τουρισµός - Θαλάσσιος Τουρισµός - Τουρισµός Υπαίθρου - Γαστρονοµικός Τουρισµός - Τουρισµός Υγείας και Ευεξίας Οι επιλέξιµες κατηγορίες δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τον Οδηγό Εφαρµογής είναι οι ακόλουθες: α) πλωτές µεταφορές, β) καταλύ- µατα, γ) υπηρεσίες εστίασης, δ) δραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης, ε) δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωµένων ταξιδιών και στ) υπηρεσίες εκµίσθωσης εξοπλισµού θα- λασσίων σπορ κ.λπ. Κύριοι στόχοι της Πράξης Ε- ΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ είναι: 1. Η ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. 2. Η διαφοροποίηση των παρεχόµενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις µορφές µαζικού τουρισµού. 3. Η διασύνδεση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων µε την τοπική παραγωγή και προϊόντα. 4. Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν, αφορούν στην προµήθεια συστηµάτων και εξοπλισµού για την άσκηση της εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας, στη διαµόρφωση υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων άµεσα συνδεδεµένων µε την ανάπτυξη της συγκεκριµένης δραστηριότητας, στο σχεδιασµό, προγραµµατισµό και υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης των ε- ναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων και, τέλος, στην ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε , ενώ η ηµόσια Χρηµατοδότηση θα αποτελεί ποσοστό 40% του σχεδίου, µε ειδική προσαύξηση επιπλέον 5% στις περιπτώσεις των µικρών νησιών (µε πληθυσµό κάτω των κατοίκων). Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν προβλέπεται να τονώσουν τη δραστηριότητα των επιχειρηµατιών που αναπτύσσουν εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες και να βελτιώσουν το ποιοτικό επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες καθώς και στην ιστοσελίδα στην ενότητα Προγράµµατα.

8 ΣΕΛΙ Α 8 ιακηρύξεις ηµοσίων διαγωνισµών Φορέας Είδος Καταληκτική Ηµεροµηνία Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας Πανεπιστηµιακό Γ.Ν.Λ. ΤΕΙ Λάρισας Κατάστηµα Κράτησης Λάρισας ήµος Λαρισαίων Πανεπιστηµιακό Γ.Ν.Λ. ΕΥΑΛ ιαγωνισµός για την προµήθεια υποδηµάτων διαφόρων Ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και του ups ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των σπουδαστών του ΤΕΙ Λάρισας και των παραρτηµάτων Καρδίτσας και Τρικάλων ιαγωνισµός για την ανάδειξη προµηθευτή υ- γρών καυσίµων Προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης Προµήθεια πυροσβεστικού εξοπλισµού Προµήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος 09/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2011 ΕΥΑΛ Προµήθεια χυτοσιδήρων υδραυλικών τεµαχίων 19/05/2011 Πανεπιστηµιακό Γ.Ν.Λ. Ανώτατη Στρατιωτική ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού Οργανισµός Εργατικής Εστίας, Περιφερειακό Γραφείο Λάρισας Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Πανεπιστηµιακό Γ.Ν.Λ. 1η Στρατιά Κατάστηµα Κράτησης Λάρισας Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού εκ πλαστικής ύλης Εκποίηση στρατιωτικού υλικού ιαγωνισµός για τη µίσθωση τουριστικών λεωφορείων Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού και λογισµικού µέρους) και ανάπτυξη εφαρµογών για τις ανάγκες των /νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ιαγωνισµός για την ετήσια παροχή υπηρεσιών εστίασης ιαγωνισµός για την ανάδειξη προµηθευτή κρεάτων Ανάδειξη προµηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας για ένα (1) έτος 19/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /5/ /06/2011 Περισσότερες πληροφορίες για κάθε διακήρυξη µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Λάρισας στην ενότητα Προκηρύξεις Το κείµενο της κάθε διακήρυξης καθώς και αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Λάρισας στην ενότητα Προκηρύξεις. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα προκειµένου να ενηµερώνονται για νέες ιακηρύξεις. Οι παραπάνω διακηρύξεις δεν αποτελούν το σύνολο των διακηρύξεων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Λάρισας Το Επιµελητήριο Λάρισας δεν ενηµερώνεται για όλες τις διακηρύξεις και ως εκ τούτου δεν φέρει ευθύνη για την µη δηµοσίευση κάποιων εξ αυτών. Το σύνολο των διακηρύξεων που λαµβάνει το Επιµελητήριο και οι οποίες απαιτούν ανάρτηση σύµφωνα µε τον αποστολέα τους, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται στο ισόγειο του Επιµελητηρίου επί της οδού Παπακυριαζή 44. Το Επιµελητήριο Λάρισας δεν φέρει καµία ευθύνη για τις τροποποιήσεις που µπορεί να επέλθουν από τους φορείς στις ηµεροµηνίες ή τους όρους των διακηρύξεων.

9 Ο Συνήγορος του Εϖιχειρηµατία ΣΕΛΙ Α 9 Μια καινοτόµος υϖηρεσία για τα µέλη του Εϖιµελητηρίου Λάρισας Ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία αποτελεί ένα καινοτόµο εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων στις σχέσεις τους µε τους δηµοσίους φορείς, στοχεύοντας στην ταχύτερη και εγκυρότερη επίλυση τυχόν προβληµάτων. Ο θεσµός αυτός έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία στο εξωτερικό. Από τα µέσα του περασµένου µήνα, οι υπηρεσίες του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία έχουν τεθεί στη διάθεση των µελών µας προκειµένου αφενός να διευκολύνουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα στο Νοµό Λάρισας και αφετέρου να επιταχύνουν την επίλυση θεµάτων που προέκυψαν ή καθυστέρησαν λόγω της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας. Ήδη, αρκετοί επιχειρηµατίες έχουν αξιοποιήσει µέσα στις πρώτες εβδοµάδες τις υπηρεσίες του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία λαµβάνοντας απαντήσεις σε προβλήµαταζητήµατα που είχαν ανακύψει µε δηµόσιους φορείς. Επίσης, αρκετοί πήραν απάντηση σε απορίες που είχαν για ανάλογα θέµατα. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει ο Συνήγορος του Επιχειρη- µατία; Ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία προσφέρει: Υπηρεσίες ενηµέρωσης Υπηρεσίες εξειδικευµένης πληροφόρησης Yπηρεσίες διαµεσολάβησης Σε ποιες κατηγορίες ερωτη- µάτων απαντά; Οι κατηγορίες των ερωτηµάτων - θεµάτων στις οποίες απαντά και διαµεσολαβεί ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία αφορούν τη σχέση της επιχείρησης µε το δηµόσιο ή δηµόσιους φορείς. Πρόκειται για θέµατα: Εργασιακά Ίδρυσης - λειτουργίας - ε- γκατάστασης - λύσης επιχειρήσεων Ασφαλιστικά Φορολογικά Συνταξιοδοτικά ιάφορα εν απαντά σε θέµατα που σχετίζονται µε διαφορές µεταξύ ιδιωτών. Σε ποιους παρέχονται οι υ- πηρεσίες του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία; Ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία απαντά σε ερωτήµατα µελών ή «εν δυνάµει µελών» του Επι- µελητηρίου Λάρισας. Ποιο είναι το κόστος των υπηρεσιών που παρέχει ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία; Οι υπηρεσίες του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία παρέχονται δωρεάν. Πώς µπορεί κάποιος να α- πευθύνει τα ερωτήµατά του στο Συνήγορο του Επιχειρη- µατία; Οι ερωτήσεις προς το Συνήγορο του Επιχειρηµατία γίνονται συµπληρώνοντας τη φόρµα ερωτήµατος µέσα από την ιστοσελίδα Ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία, αφού ερευνήσει την υπόθεση, αποστέλλει την απάντησηγνωµοδότησή του µέσω στον ενδιαφερόµενο. Εναλλακτικά, τα ερωτήµατα µπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του Επιµελητηρίου, Παπακυριαζή 44, Λάρισα είτε να αποσταλούν µε fax στο Σηµειώνεται ότι ο νοµικός που υπηρετεί το θεσµό του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία δεν έρχεται σε άµεση επαφή µε τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες ούτε παρίσταται στα δικαστήρια για λογαριασµό τους. Πώς µπορεί κάποιος να λάβει περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία; Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Λάρισας είτε να απευθυνθείτε στο Επιµελητήριο, τηλ , καθηµερινά 11:00-13:00.

10 ΣΕΛΙ Α 1 0 Προσφορές Ζητήσεις Επιχείρηση ιεύθυνση LEMONE GIDA URETIM DAGITIM SAN TIC AS Dunya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokari b1 Blok No 57 Bakirkoy Κωνσταντινούπολη, Τουρκία Προµήθεια οστρακοειδών Τηλ Επιχείρηση HORLI TURISMO Ζήτηση συνεργασίας µε ελληνικά τουριστικά γραφεία ιεύθυνση Av. Moreno 180, San Nicolas de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, Αργεντινή Τηλ Περισσότερες προσφορές ζητήσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα στην ενότητα Προσφορά - Ζήτηση επιχειρηµατικής συνεργασίας Επιχείρηση Monte Oliveto Development Ενδιαφέρον για συνεργασία µε επιχειρήσεις βιολογικού ελαιολάδου ιεύθυνση 15, rue d'aumale, Παρίσι, Γαλλία Τηλ , κιν: Επιχείρηση Yeongshin Korea Ενδιαφέρον για εισαγωγή συµπυκνω- µένου χυµού ροδιού ιεύθυνση Rm 1724, Poonglim VIP-Tel, 404 Kongduk-dong, Mapo-gu, seoul, Soth Korea Τηλ Επιχείρηση ιεύθυνση Sichuan Sinosource Biopharmaceutical Inc Κίνα Ενδιαφέρον εισαγωγής φαρµακευτικών παρασκευασµάτων Τηλ

11 Προσφορές Ζητήσεις ΣΕΛΙ Α 1 1 Επιχείρηση National Geographic Society Συνεργασία µε ελληνικές εταιρείες από το χώρο του ενδύµατος ιεύθυνση Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής Τηλ Επιχείρηση ICA DISTRIBUTION Ενδιαφέρον για συνεργασία µε επιχειρήσεις που παράγουν και εµπορεύονται αναλώσιµα προϊόντα οδοντιατρικής ιεύθυνση 35 avenue du petit parc, VINCENNES / 94300, Γαλλία Τηλ. Επιχείρηση AMBROSIAL GRANOLA Εισαγωγή ελαιολάδου στις ΗΠΑ ιεύθυνση Ambrosial Granola, Inc. - PO Box Brooklyn, NY 11228,NEW YORK / 11228,ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Τηλ Επιχείρηση Jacques-Yves Lufau Ενδιαφέρον για εισαγωγή ελαιολάδου από Γάλλο εξαγωγέα σε Βιετνάµ ιεύθυνση 41 rue du Village, LE VAL SAINT- GERMAIN / 91530,ΓΑΛΛΙΑ Τηλ Επιχείρηση Sabra srl Εισαγωγή ξηρών καρπών ιεύθυνση Via Cosmo Mollica Alagona 65,Catania / 95121, ΙΤΑΛΙΑ Τηλ

12 ΣΕΛΙ Α 1 2 Προσφορές Ζητήσεις Επιχείρηση Hotel Torre dei Calzolari Palace Αναζήτηση ξενοδοχειακής µονάδας Περισσότερες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις από το εξωτερικό που προσφέρουν ή ζητούν προϊόντα υπάρχουν στην ιστοσελίδα στην ενότητα Προσφορά - Ζήτηση επιχειρηµατικής συνεργασίας ιεύθυνση Loc. Torre dei Calzolari,Gubbio / 06024,ΙΤΑΛΙΑ Τηλ Επιχείρηση Leadrer's Trading Εισαγωγή φθαρµένων ελαστικών για ανακύκλωση (tyre chip) ιεύθυνση 63-2 Bongam-ri, Paju-eup, Paju-si, Kyeonggi-do / , Ν.ΚΟΡΕΑ Τηλ Οίκοι του Εξωτερικού Στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Λάρισας, στην ενότητα Παγκόσµιος Εµπορικός Χάρτης > Ευρώπη >Ρωσία > Έγγραφα έχουν αναρτηθεί οι κάτωθι λίστες επιχειρήσεων της Ρωσίας: Εισαγωγείς φρούτων και λαχανικών στη Ρωσία Εισαγωγείς κρεάτων στη Ρωσία Εταιρείες εµπορίας βιολογικών προϊόντων στη Ρωσία Εισαγωγείς - διανοµείς κρασιού στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας Εισαγωγείς θαλασσινών τροφίµων στη Ρωσία Εισαγωγείς ζαχαρωδών προϊόντων στη Ρωσία Εισαγωγείς τσαγιού και καφέ στη Ρωσία Ακόµη, διατίθεται η κάτωθι έρευνα σχετικά µε την αγορά στη συγκεκριµένη χώρα: Η αγορά κρασιού στη Ρωσία Στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Λάρισας, στην ενότητα Παγκόσµιος Εµπορικός Χάρτης > Ευρώπη >Γερµανία > Έγγραφα έχουν αναρτηθεί οι κάτωθι λίστες επιχειρήσεων της Γερµανίας: Έµποροι από λαχαναγορές της Γερµανίας - περιοχή Duesseldorf Εισαγωγείς νωπών φρούτων και λαχανικών στη Γερµανία - περιοχή Duesseldorf Εισαγωγείς ελληνικών τροφίµων και ποτών στη Γερµανία Γερµανικές αλυσίδες supermarkets Η ιστοσελίδα περιέχει δηµοσιοποίηση προσφοράς ή ζήτησης προϊόντων. Στην ιστοσελίδα αυτή, κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία µπορεί να εισάγει δωρεάν τα στοιχεία της (register) και στη συνέχεια να δηµοσιοποιήσει το ενδιαφέρον της για την ανεύρεση συνεργατών στη Γερµανία (προµηθευτών, εισαγωγέων, διανοµέων κτλ.) ή σε άλλες χώρες. Επίσης, µια εταιρεία έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει αναζήτηση στις ήδη δηµοσιοποιηµένες προσφορές (χωρίς να έχει απαραιτήτως καταχωρήσει τα στοιχεία της).

13 Πρόσκληση συµµετοχής σε εκθέσεις ΣΕΛΙ Α 1 3 Πρόσκληση συµµετοχής στη.ε. International Technical Fair (Φιλιϖϖούϖολη, 26/9 1/10/2011) Το Επιµελητήριο Λάρισας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής µας, προτίθεται να συµ- µετάσχει µε περίπτερο στη.ε. ΙΝΤΕRNATIONAL TECH- NICAL FAIR AUTUMN FAIR (Φιλιππούπολη, 26/9/- 1/10/2011). Η ιεθνής Έκθεση Τεχνολογίας και Μηχανηµάτων παρέχει ένα επιχειρηµατικό δίκτυο επέκτασης των Βουλγαρικών και Ευρωπαϊκών εταιριών. Η πλήρης ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια δίνει το πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των µεγαλύτερων εκθεσιακών γεγονότων της Βουλγαρίας, µεταξύ των οποίων η ιεθνής Έκθεση Τεχνολογίας και Μηχανηµάτων, η οποία αποτελεί το µεγαλύτερο forum της Βουλγαρίας στον τοµέα της τεχνολογίας και του βιοµηχανικού εξοπλισµού. Έχει αποδείξει τη σπουδαιότητά της για 65 χρόνια, συνδυάζοντας την παράδοση µε τις νέες ευκαιρίες. Αποτελεί ένα µείζον εκθεσιακό γεγονός όχι µόνο στη Βουλγαρία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης που αναδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην γείτονα χώρα. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΙΟΡΓΑΝΩ- ΣΗΣ (2010) Σύνολο Χωρών: 27 Σύνολο Εκθετών: 917 Σύνολο Εµπορικών Επισκεπτών: Συνολική εκθεσιακή επιφάνεια: 34,444 τµ Παρακαλούµε όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην παραπάνω έκθεση να συµπληρώσουν τη σχετική φόρµα συµµετοχής και να τη στείλουν στα γραφεία του Επιµελητηρίου (fax: , ) υπόψιν κας Τσολάκη µέχρι και την Παρασκευή 6/5/2011, ώστε και η ιοίκηση του Επιµελητηρίου να καθορίσει από την πλευρά της το ύψος της επιχορήγησης που θα διαθέσει για τους συµµετέχοντες στην έκθεση. Πληροφορίες σχετικά µε τις εκθέσεις παρέχονται στα τηλέφωνα & εργάσιµες ηµέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πρόσκληση συµµετοχής στη ιεθνή Έκθεση Tehnoma 2011 (Σκόϖια, 18-22/10/2011) Το Επιµελητήριο Λάρισας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής µας, προτίθεται να συµµετάσχει µε περίπτερο στην ΤΕΗ- ΝΟΜΑ, την 37η ιεθνή Έκθεση Μεταλλουργίας, Ηλεκτρονικών Προϊόντων, Ηλεκτροτεχνίας, Μη Μεταλλικών, οµικών Υλικών, Κατασκευών, Ασφάλειας και Προστασίας (Σκόπια, 18-22/10/2011). Η Tehnoma είναι η έκθεση που ενώνει τους αντιπροσώπους των µεγαλύτερων τοπικών και ξένων κατασκευαστών από τους τοµείς της µεταλλουργίας, της ηλεκτρικής εφαρµοσµένης µηχανικής και της βιοµηχανίας κτιρίων. Παράλληλα µε την έκθεση, διοργανώνονται τα θεµατικά σαλόνια της Έκθεσης Καινοτοµίας, Τεχνικών Επιτευγµάτων, Νέων Προϊόντων και Εφευρέσεων «Makinova» ενώ η ιεθνής Έκθεση Προστασίας και Ασφάλειας φέτος ενώθηκε µε την Tehnoma. Η συγχώνευση αυτών των δύο εκθέσεων θα εξασφαλίσει σίγουρα τη διεξαγωγή µιας ισχυρής έκθεσης, η οποία θα παρουσιάσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των πιο επιτυχηµένων παραγωγών σε περισσότερους από επισκέπτες. Παρακαλούµε όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην παραπάνω έκθεση να συµπληρώσουν τη σχετική φόρµα συµµετοχής και να τη στείλουν στα γραφεία του Επιµελητηρίου (fax: , υπόψιν κας Τσολάκη µέχρι και την Παρασκευή 6/5/2011, ώστε και η ιοίκηση του Επιµελητηρίου να καθορίσει από την πλευρά της το ύψος της επιχορήγησης που θα διαθέσει για τους συµµετέχοντες στην έκθεση.

14 ΣΕΛΙ Α 1 4 Εµϖορικές αϖοστολές Εϖιχειρηµατική αϖοστολή στη Νότια Γαλλία για τους εϖαγγελµατίες του τουρισµού Το Επιµελητήριο Λάρισας, στο γενικότερο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει για την προώθηση του τοπικού παραγόµενου προϊόντος και την τουριστική προβολή του Νοµού Λάρισας, προτίθεται να διοργανώσει επιχειρηµατική αποστολή στη Ν. Γαλλία, και συγκεκριµένα σε πόλεις του Νοµού Lozere, από 4-9 Ιουνίου H επιχειρηµατική αποστολή του Επιµελητηρίου θα γνωρίσει ένα επιτυχηµένο πρότυπο-µοντέλο τουριστικής διαχείρισης, προώθησης (διαφήµισης) και κρατήσεων δωµατίων της εν λόγω περιοχής, θα έχει συναντήσεις µε τους τοπικούς Φορείς και θα επισκεφθεί τοπικές τουριστικές µονάδες. Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στην επιχειρηµατική αποστολή του Επιµελητηρίου παρακαλούνται να δηλώσουν τη συµµετοχή τους έως τις 11 Μαΐου 2011, ηµέρα Παρασκευή, συµπληρώνοντας την φόρµα συµµετοχής και αποστέλλοντάς την στο φαξ ή στο e- mail : (αρµόδια κα Τσολάκη Κατερίνα), ώστε και η ιοίκηση του Επιµελητηρίου να καθορίσει από την πλευρά της το ύψος της επιχορήγησης που θα διαθέσει για τους συµµετέχοντες στην αποστολή.

15 ΣΕΛΙ Α 1 5 ράσεις ιαβούλευση µε τοϖικούς φορείς µε θέµα τη στήριξη το ελληνικού ϖαραγόµενου ϖροϊόντος Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει το Επιµελητήριο Λάρισας για τη στήριξη του ελληνικού παραγόµενου προϊόντος, πραγµατοποιήθηκε την Μεγάλη Τρίτη 19/4/2011 σύσκεψη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου (Παπακυριαζή 44, 2ος όροφος). Στη σύσκεψη συµµετείχαν µέλη του.σ. του Επιµελητηρίου Λάρισας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων του Νοµού. Παρόντες ήταν επίσης περιφερειακοί σύµβουλοι, εκπρόσωποι δήµων καθώς και επιχειρηµατίες. Στη συζήτηση έγινε ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων µε σκοπό τη στήριξη των ελληνικών και ιδιαίτερα των προϊόντων που παράγονται στο Νοµό Λάρισας. Έναρξη της καµϖάνιας του Εϖιµελητηρίου Λάρισας για τη στήριξη του τοϖικού ϖαραγόµενου ϖροϊόντος Από τις αρχές Απριλίου το Επιµελητήριο Λάρισας ξεκίνησε µια νέα προσπάθεια στήριξης των τοπικών προϊόντων. Στόχος της προσπάθειας είναι η ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού ώστε να προτιµά στις αγορές του τα ελληνικά και τα τοπικά προϊόντα αλλά και η διαµόρφωση από πλευράς των επιχειρηµατιών κατάλληλων τιµών προκειµένου τα προϊόντα αυτά να είναι ανταγωνιστικά. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια στοχεύει στην α- νάδειξη της σχέσης που υφίσταται ανάµεσα στις καταναλωτικές συνήθειες και την αύξηση ή µείωση των ποσοστών ανεργίας. Αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα αφενός προστατεύουµε µια θέση εργασίας στον τόπο µας και ταυτόχρονα συνδράµουµε στη δηµιουργία νέων. Η καµπάνια του Επιµελητηρίου θα συνεχιστεί έως το τέλος του έτους µε δράσεις σε σχολεία, στην εµπορική αγορά, στο διαδίκτυο κ.α. Ήδη, στα τοπικά ΜΜΕ, προβάλλονται σχετικά µηνύµατα και έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση η ανταπόκριση τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τους επιχειρηµατίες. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, µέλη του.σ. του Επιµελητηρίου Λάρισας επισκέφτηκαν καταστήµατα στην εµπορική αγορά της Λάρισας, του Τυρνάβου, της Ελασσόνας και των Φαρσάλων προκει- µένου να ενηµερώσουν τους επιχειρηµατίες και να µοιράσουν σχετικό υλικό.

16 Ανακοινώσεις του τµήµατος Μητρώου ΣΕΛΙ Α 1 6 Παράταση ϖροθεσµίας ανανέωσης εξαγωγικών εϖωνυµιών για την τριετία των εϖιχειρήσεων ϖου καταχωρήθηκαν ή ανανέωσαν την εϖωνυµία τους στο Eιδικό Μητρώο του Εϖιµελητηρίου µας το έτος 2008 Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Ν /59 Ν.936/79, και τις τροποποιήσεις αυτών) η ανανέωση των εξαγωγικών επωνυµιών στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, το οποίο τηρείται στην Υπηρεσία µας γίνεται κάθε τριετία. Αν η επιχείρησή σας, καταχώρησε την εξαγωγική επωνυµία ή ανανέωσε αυτή το έτος 2008 οφείλατε να ανανεώσετε την εξαγωγική επωνυµία σας, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, από 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι και την 31 Μαρτίου Αν όµως µέχρι σήµερα δεν προσήλθατε, παρ ότι σας ειδοποιήσαµε µε την υπ αρ. 4292/ σχετική επιστολή µας, επανερχό- µαστε µε την παρούσα επιστολή να σας γνωστοποιήσουµε ότι η ιοικητική Επιτροπή του Επιµελητηρίου µας αποφάσισε να παρατείνει την παραπάνω προθεσµία µέχρι 31/5/2011. Για την ανανέωση της επωνυµία σας, πρέπει να µας προσκοµίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την αρ /Ε3/25759/ Υπουργική Απόφαση: 1.Αίτηση - δήλωση (διατίθεται στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου) µε τα προϊόντα για εξαγωγή συνοδευόµενη υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση (διατίθεται στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου) σχετικά µε τις εξαγωγές που πραγµατοποιήθηκαν κατά τ έτ... 2.Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης... δηλώνω ότι αυτή εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 4 του αρθ. 9 του Ν. 936/79 και στην αριθ / Ε3/25759/ απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών σχετικά µε την µη µεταβολή της πτωχευτικής και ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.» 3.Παράβολο ηµοσίου Ταµείου 9 (εννέα) ευρώ. 4.Στην περίπτωση που κατά το προηγούµενο έτος έχουν εισέλθει νέα µέλη τα οποία δεσµεύουν την επιχείρησή σας (νέοι οµόρρυθµοι εταίροι προκειµένου περί ΟΕ & ΕΕ ή νέοι διαχειριστές για τις ΕΠΕ) πρέπει να µας προσκοµίσετε γι αυτά φωτοτυπίες των αστ. ταυτοτήτων τους προκειµένου να αναζητήσουµε αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό «ποινικού τους µητρώου δικαστικής χρήσης» και πιστοποιητικό «περί µη πτώχευσης» ή «αποκατάστασης» από το αρµόδιο Πρωτοδικείο. 5.Για τις Ανώνυµες Εταιρείες και τους Συνεταιρισµούς (Αγροτικό Αστικό) απαιτείται και η προσκόµιση ΦΕΚ σύνθεσης του.σ. (για τις ΑΕ), και πρακτικό εκπροσώπησης (για τους Συνεταιρισµούς). Στην περίπτωση που έγινε αλλαγή στη σύνθεση του.σ. κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος: α) για µεν τις Ανώνυµες Εταιρείες όσον αφορά τον πρόεδρο, τους διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή εκπροσώπους αυτού β) για δε τους Συνεταιρισµούς όσον αφορά τα µέλη του.σ. ή εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα αυτού (πρόεδρο.σ., µέλος.σ., διευθύνοντα ή εντεταλ- µένο σύµβουλο κ.λπ.), πρέπει να µας προσκοµίσετε για τα παραπάνω πρόσωπα φωτοτυπίες των αστ. ταυτοτήτων τους προκειµένου να αναζητήσουµε αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό «ποινικού τους µητρώου δικαστικής χρήσης» και πιστοποιητικό «περί µη πτώχευσης» ή «αποκατάστασης» από το αρ- µόδιο Πρωτοδικείο. Τέλος σας πληροφορούµε ότι, εφόσον η επιχείρησή σας δεν πραγµατοποίησε καµία εξαγωγή κατά την τελευταία τριετία ή δεν ανανεώσει έγκαιρα µέχρι και την 31/5/2011 την εξαγωγική της επωνυµία, τότε θα διαγραφεί, σύµφωνα µε το Νόµο από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιµελητηρίου µας. Με την προσκόµιση των παραπάνω παρακαλούµε να µας προσκοµίσετε και το δελτίο ταυτότητας Εξαγωγέα, ώστε αυτό να ενηµερωθεί ταµιακώς για το έτος 2011 αφού εξοφλήσετε την συνδροµή του έτους Καταληκτική ηµεροµηνία ανανεώσεων εξαγωγικών επωνυµιών: 31 Μαΐου 2011

17 ΣΕΛΙ Α 1 7 Ανακοινώσεις του τµήµατος Μητρώου Παράταση της ϖροθεσµίας ανανέωσης άδειας ιαµεσολαβούντων στην ασφάλιση για την τριετία Όσοι διαµεσολαβούντες την ασφάλιση, σύµφωνα µε το Ν. 2170/93, όφειλαν να υποβάλλουν στο Επιµελητήριο - Τµήµα Μητρώου από 1/1/2011 έως 31/3/2011 τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειµένου να ανανεώσουν την άδειά τους για την τριετία και δεν το έπραξαν µέχρι σή- µερα, παρ ότι τους ειδοποιήσαµε µε την αρ. πρωτ. 4141/13/12/2010 επιστολή, καλούνται µε την παρούσα επιστολή να το πράξουν. Γνωστοποιήσουµε ότι η ιοικητική Επιτροπή του Επιµελητηρίου µας αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή της, την 23η Μαρτίου 2011 (Πρακτικό 93) να παρατείνει την παραπάνω προθεσµία µέχρι 31/5/2011. Συνεπώς καλούµε όπως µέχρι 31/5/2011 προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας: Περισσότερες πληροφορίες για τις ανανεώσεις παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Μητρώου του Επιµελητηρίου στο τηλέφωνο Αίτηση ανανέωσης. 2. Πιστοποιητικό µη πτωχεύσεως (Προσοχή: αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από το Επιµελητήριο). 3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελείτε υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση (Προσοχή: αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από το Επιµελητήριο). 4. Υπεύθυνη ήλωση. 5. Επιστροφή παλαιού πρωτοτύπου πιστοποιητικού της αδείας. 6. Εξοφλητική απόδειξη των συνδροµών που οφείλονται στο Επιµελητήριο. 7. Έγγραφο µε το οποίο αποδεικνύεται η σύναψη ασφάλισης επαγγελµατικής αστικής ευθύνης για ποσό τουλάχιστον για κάθε απαίτηση και συνολικά κατ έτος για όλες τις απαιτήσεις και θα καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας 9. Μια πρόσφατη φωτογραφία για έκδοση ταυτότητας. Σας γνωστοποιούµε ότι στην περίπτωση που δεν υποβάλετε στην προβλεπόµενη προθεσµία τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το Νόµο, θα διαγραφείτε από τα Ειδικά Μητρώα των ιαµεσολαβούντων στην ασφάλιση.

18 ΤΟΜΟΣ A ΤΕΥΧΟΣ 3 Επιµελητήριο Λάρισας Ταχ. ιεύθυνση Παπακυριαζή 44, 41222, Λάρισα Τηλέφωνα , Fax Ιστοσελίδα Τηλεφωνικός Κατάλογος ιευθυντής Εµµανουήλ Μανουλάκας Τµήµα Μητρώου Προϊσταµένη: Άννα Σαρακίνα-Κουτίνα Τµήµα Εµποροβιοµηχανικών & Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων Προϊσταµένη: Κατερίνα Τσολάκη Τµήµα ιοικητικό Οικονοµικό Προϊστάµενος: Νικόλαος Τσιούγκος Μηχανογράφηση Παραρτήµατα Αγιά Σοφοκλή Ευστρατιάδη, ΤΚ Τηλ. & Fax: Ελασσόνα Γεωργάκη Ολύµπιου & Αλαµάνας, ΤΚ Τηλ.: Fax: Τύρναβος Αγίας Παρασκευής 21, ΤΚ Τηλ. & Fax: Φάρσαλα Καναδά 24, ΤΚ Τηλ.: Fax: Εµπορικό Τµήµα Αδάµ ηµήτριος Γέρακας Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος Σωτήριος Γκουντόπουλος ηµήτριος Μάτσακας Μηνάς Οικονόµου ηµήτριος Σαΐτης Νικόλαος ιοικητικό Συµβούλιο Βιοτεχνικό Τµήµα Ζηρδέλης Θωµάς Καραγκούνης Σπυρίδων Κυρατζούλης Γεώργιος Λέκκας ηµήτριος Λιανός Μπέλλος Γεώργιος Μούσιος Μιχαήλ Μπελιώκας Βασίλειος Σαρµανιώτης Αδάµ Μπούσιος Αθανάσιος Περιστερά Μηλίτσα Σουλούκος Γεώργιος ιοικητική Επιτροπή Πρόεδρος Σωτήριος Γιαννακόπουλος Α Αντιπρόεδρος ηµήτριος Συγγούνας Β Αντιπρόεδρος Νικόλαος Ντάγκας Οικονοµικός Επόπτης ηµήτριος Οικονόµου Γενικός Γραµµατέας Γεώργιος Κυρατζούλης Επαγγελµατικό Τµήµα Γκαργκινούδης Χρήστος Κυριαζής ηµήτριος Νικούδης Αθανάσιος Ντάγκας Νικόλαος Οικονόµου Νικόλαος Πίπιλας Αριστοτέλης Βιοµηχανικό Τµήµα Έξαρχος Αθανάσιος Λαµπρούλης Κωνσταντίνος Λέκκας ηµήτριος Μπίζιος Νικόλαος Πασχούδης Γεώργιος Πουλτσίδης Λάζαρος Ενηµερωτικό ελτίο Περιοδική έκδοση του Επιµελητηρίου Λάρισας Υπεύθυνος σύµφωνα µε το Νόµο: Νικόλαος Ντάγκας, Β Αντιπρόεδρος Το ενηµερωτικό έντυπο αποστέλλεται ηλεκτρονικώς (µε ) χωρίς καµία χρέωση στα µέλη του Επιµελητηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα Εάν είστε µέλος του Επιµελητηρίου και επιθυµείτε να λαµβάνετε το ενηµερωτικό δελτίο, επικοινωνήστε µαζί µας στα τηλέφωνα & , καθηµερινά 11:00-13:00 και δηλώστε το της επιχείρησής σας.

19 Καταναλώνουµε Ελληνικά προϊόντα Στηρίζουµε τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα Αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα Ενισχύουµε την ελληνική οικονοµία Αυξάνεται η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων: Μέσα από οργανωµένες προσπάθειες στήριξης των προϊόντων µας, θα αυξηθεί η ζήτηση τους και αυτόµατα θα αυξηθεί και η παραγωγή. Έτσι θα µειωθεί το κόστος και τα ελληνικά προϊόντα θα γίνουν ανταγωνιστικά Επιλέγοντας ελληνικά προϊόντα προστατεύονται οι θέσεις εργασίας και δηµιουργούνται νέες Θα σταµατήσουν τα «λουκέτα» Θα στηριχθεί ο Έλληνας παραγωγός Όλοι µαζί µπορούµε Κάθε ελληνικό προϊόν που αγοράζεις προστατεύει µια θέση εργασίας στην Ελλάδα Στηρίζουµε την Ελληνική και τοπική αγορά Γεµίζω το καλάθι µου Ελλάδα Πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου Λάρισας κατά της ύφεσης και της ανεργίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια και εξαγωγές: τα αντίδοτα στην κρίση. ιαβάστε σε αυτό το τεύχος

Εξωστρέφεια και εξαγωγές: τα αντίδοτα στην κρίση. ιαβάστε σε αυτό το τεύχος ελτίο Ζητήσεων Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 1 Εξωστρέφεια και εξαγωγές: τα αντίδοτα στην κρίση διοργάνωση εµπορικών αποτελεί την εγγυηµένη αποστολών και τη διαρκή συνταγή, το µονοπάτι

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον - Κατάλογος Δήμων & Δημοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ (Για την Περίοδο 2007 2013) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Πινάκας Εταίρων ΕΦΕΠΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ` ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΩΒΦ- Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΔΡΑΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ 2014-2020 1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 1.1 Ωφελούμενοι 1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η δράση στοχεύει στα εξής: Στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίίσχυση Μιικροµεσαίίων Επιιχειιρήσεων που δρασττηριιοποιιούντταιι σττους ττοµείίς Μετταποίίησης,, Τουριισµού,, Εµπορίίου -- Υπηρεσιιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

( ) (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00 . . 65.000.000 (60.000.000

( )  (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00    .      .       65.000.000 (60.000.000 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρούμε Δυναμικά»

«Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρούμε Δυναμικά» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. και. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 5987/466

ΑΠΟΦΑΣΗ. και. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 5987/466 Αθήνα, 24-05-2011 Α.Π.: Οικ. 5987/466 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/2013 - Α. Περιγραφή ράσης Το πρόγραµµα αυτό επιδιώκει την ενίσχυση του εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100%

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% 01. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμ. Ανατ. Μακεδονίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ. Ιαν 2015

Τμ. Ανατ. Μακεδονίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ. Ιαν 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ Ιαν 2015 ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΣΤΟΧΟΣ Ηδημιουργίανέων, καινοτόμων & βιώσιμων επιχειρήσεων Ενίσχυση της απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Στόχος: αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: Οικ.13695/2932

Αθήνα, Α.Π.: Οικ.13695/2932 Αθήνα, 07-10-2011 Α.Π.: Οικ.13695/2932 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κωττάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που θα συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραµµα στοχεύει: Στη δηµιουργία πολύ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Ν. Πλαστήρα, 100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εχετλαίος www.exetleos.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Eχετλαίος», που υλοποιεί την Πράξη «Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματική Ευκαιρία»

«Επιχειρηματική Ευκαιρία» «Επιχειρηματική Ευκαιρία» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Δ Πληροφορίες: Ελ. Πουλακάκη Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Δράσεις «Επιχειρούμε Δυναμικά» και «Επιχειρηματική Ευκαιρία»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Δράσεις «Επιχειρούμε Δυναμικά» και «Επιχειρηματική Ευκαιρία» ΕΣΠΑ 2014-2020 Δράσεις «Επιχειρούμε Δυναμικά» και «Επιχειρηματική Ευκαιρία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Στηρίζουµε το παρόν Σχεδιάζουµε το µέλλον Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα