ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟ 27/3/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου: Σας παρακαλούµε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος), την 31η Μαρτίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ., στην 3η συνεδρίαση για το έτος 2014, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέµατα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο θέµα : Λήψη απόφασης για α)την έγκριση συµµετοχής του ήµου Παλαιού Φαλήρου στην ιεθνή Έκθεση για την Ηλεκτρονική Υγεία µε την ονοµασία ehealth Forum που διεξάγεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 12 ως 14 Μαΐου 2014 και β)την έγκριση και την διάθεση πίστωσης ύψους 1.500,00 ευρώ του κωδικού αριθµού δαπανών µε τίτλο «ράσεις προβολής & δηµοσιότητας για την υλοποίηση προγράµµατος SMART CARE» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους ο θέµα : Λήψη απόφασης για α)την έγκριση συµµετοχής του ήµου Παλαιού Φαλήρου στην ιεθνή Έκθεση για την Ηλεκτρονική Υγεία µε την ονοµασία ehealth Forum που διεξέγεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 12 ως 14 Μαΐου 2014 και β)την έγκριση και την διάθεση πίστωσης ύψους 5.500,00 ευρώ του κωδικού αριθµού δαπανών µε τίτλο «Παρουσίαση της Πράξης σε Εθνικά & Ευρωπαϊκά συνέδρια. συν Υποέργο 7 του προγράµµατος ΕΣΠΑ µε κωδ.mis για την πρόληψη υγείας εφήβων γυµν. & Λυκείων Π.Φαλήρου, Αγ. ηµητρίου,αλίµου» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους ο θέµα : Λήψη απόφασης για α)την έγκριση συµµετοχής του ήµου Παλαιού Φαλήρου στην ιεθνή Έκθεση για την Ηλεκτρονική Υγεία µε την ονοµασία ehealth Forum που διεξάγεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 12 ως 14 Μαΐου 2014 και β)την έγκριση και την διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 ευρώ του κωδικού αριθµού δαπανών µε τίτλο «ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, συνδιαλέξεων για την υλοποίηση του προγράµµατος SMART CARE» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους ο θέµα : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της µε αρ. 128/2013 Α..Σ. που αφορά στη συγκρότηση της ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας. 5ο θέµα : Έγκριση της έκθεσης πεπραγµένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6ο θέµα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Εξωραϊσµός Όψεων Σχολικών Συγκροτηµάτων" προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, απροβλέπτων και αναθεώρησης µε ανοικτό διαγωνισµό σύµφωνα µε την 51/2014 µελέτη της Τ.Υ. 7ο θέµα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Ανακατασκευή χώρων υγιεινής στα σχολικά συγκροτήµατα του.π. Φαλήρου" προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, απροβλέπτων και αναθεώρησης µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε την 50/2014 µελέτη της Τ.Υ. 8ο θέµα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Ανακατασκευή παιδικών χαρών α) Πλατείας Ικάρων και β) Λητούς και ηµοκρατίας " προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, απροβλέπτων και αναθεώρησης µε ανοικτό διαγωνισµό σύµφωνα µε την 55/2014 µελέτη της Τ.Υ. 9ο θέµα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων µε το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σηµεία του ήµου" προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, απροβλέπτων και αναθεώρησης µε πρόχειρο διαγωνισµό διαγωνισµό σύµφωνα µε την 57/2014 µελέτη της Τ.Υ. 10ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της µε αρ. 58/14 µελέτης της Τ.Υ. του έργου «Ανάπλαση 22 στρεµµάτων στον Ολυµπιακό Πόλο, όµορο του κλειστού Γυµναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και των ανοιχτών γηπέδων του περιβάλλοντος χώρου» προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής µε σύναψη προγραµµατικής Σύµβασης. 11ο θέµα : Έγκριση α) Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ήµου Π. Φαλήρου για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στο οδικό δίκτυο του ήµου Π. Φαλήρου" β) Όρων της προγραµµατικής σύµβασης γ) Εξουσιοδότηση του ηµάρχου για την υπογραφή της. 12ο θέµα : Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου "Συντήρηση ηµαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου". 13ο θέµα : Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου "Συντήρηση ηµαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου". 14ο θέµα : Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου "Κατασκευή Βοτανικού κέντρου στο πάρκο Φλοίσβου". 15ο θέµα : Έγκριση απότµησης πεζοδροµίου επί της Λ. Αµφιθέας 79, ΟΤ ο θέµα : Έγκριση παραχώρησης ή µή µίας (1) θέσης στάθµευσης για το αυτοκίνητο µε αρ. κυκλ. ΙΗΡ5871 επί της οδού Σαπφούς 9 µετά την µε αρ. πρωτ. 3554/ αίτηση της κας Αιµιλίας Τσέρη. 17ο θέµα : Λήψη απόφασης για την ένταξη του ήµου στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σε συνεργασία µε πιστοποιηµένη εταιρία. 18ο θέµα : Λήψη απόφασης για την κατάργηση παροχή νερού ΕΥ ΑΠ µε αρ που φέρεται να υδροδοτεί το 1ο ηµ. Σχολείο αλλά είναι ανενεργή. 19ο θέµα : Έγκριση 2 ου ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Κτιρίων 2013". 20ο θέµα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Επισκευή διώροφου κτιρίου στο σχολικό συγκρότηµα οδού Ναϊάδων και ενίσχυση του φέροντος οργανισµού " προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, απροβλέπτων και αναθεώρησης µε ανοικτό διαγωνισµό σύµφωνα µε την 59/2014 µελέτη της Τ.Υ.

3 21ο θέµα : Έγκριση παραχώρησης ή µή µίας (1) θέσης στάθµευσης για το αυτοκίνητο µε αρ. κυκλ. ΚΧΧ1138 επί της οδού Άρεως 7 µετά την µε αρ. πρωτ. 8768/ αίτηση της κας Αποστολίδου Καλλιρρόης. 22ο θέµα : Λήψη απόφασης α)για την εγκατάσταση ρεύµατος συλλογής γυάλινων συσκευασιών µε εγκατάσταση υποδοχέων (µπλέ κωδώνων) σε διάφορα σηµεία του Π. Φαλήρου, παράλληλα µε τo ρεύµα των µπλέ κάδων ανακύκλωσης, σε συνεργασία µε την ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης- Ανακύκλωσης ΑΕ) και β)για τα σηµεία τοποθέτησης των υποδοχέων (µπλε κωδώνων). 23ο θέµα : Έγκριση πίστωσης ποσού προϋπολογισµού ,00 για την κάλυψη των δαπανών υλοποίησης Σχεδίου ράσης που αφορά στη δηµιουργία νέων ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάµενων «Κοινωνικών οµών Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας». ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το τέταρτο τρίµηνο έτους ο θέµα : Λήψη απόφασης για τις αποδόσεις λογαριασµών ήµου Π. Φαλήρου, οικονοµικού έτους ο θέµα : Λήψη απόφασης για το τηρούµενο χρηµατικό ποσό (τραπεζογραµµάτια και κέρµατα) στο χρηµατοκιβώτιο του ταµείου, σε ηµερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής κίνησης. 27ο θέµα : Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 207,32, στον προµηθευτή του δήµου Βασιλάκο Αναστάσιο (σύµφωνα µε το άρθρο 64 του ν. 4172/2013, που προβλέπει παρακράτηση φόρου εισοδήµατος µόνο από νοµικά πρόσωπα και όχι πλέον από ατοµικές επιχειρήσεις). 28ο θέµα : Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 19,60 στον προµηθευτή του δήµου Καραµπερόπουλο Σταύρο (σύµφωνα µε το άρθρο 64 του ν. 4172/2013, που προβλέπει παρακράτηση φόρου εισοδήµατος µόνο από νοµικά πρόσωπα και όχι πλέον από ατοµικές επιχειρήσεις). 29ο θέµα : Λήψη απόφασης για την εγγραφή συνδροµής του ήµου Π. Φαλήρου στην εταιρεία µε την επωνυµία ΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε. για την παροχή ηλεκτρονικής πληροφόρησης σχετικά µε την Πολεοδοµική και Κατασκευαστική Νοµοθεσία, προκειµένου να ενηµερώνονται σχετικά µε τις διατάξεις νόµων και εγκυκλίων οι υπηρεσίες του ήµου µας. 30ο θέµα : Λήψη απόφασης για α)την υλοποίηση της αρτοκλασίας στα πλαίσια του εορτασµού των Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στις στο κοιµητήριο Παλαιού Φαλήρου β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 203,40 και γ)τη διαµόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας άρτου. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ 31ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 80,00 Κλήση έτους 2010 από το χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ στην εταιρεία ARVAL HELLAS ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ και 2) 80,00 Κλήση έτους 2011 από το χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ στην εταιρεία ARVAL HELLAS ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ σύµφωνα µε τη µε αριθ. πρωτ / αίτησή της. 32ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 666/ στην εταιρεία ARVAL HELLAS AE σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ. 1297/ αίτησή της.

4 33ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 40,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 231, όπως βεβαιώθηκε µε το 664/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ στην εταιρεία ATELEASING σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ. 1207/ αίτησή της. 34ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 40,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ στην εταιρεία ANSA INTRNATIONAL AE σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ. 1345/ αίτησή της. 35ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: α) 175,79 Τ έτους 2014 από τον χρηµατικό κατάλογο 271, όπως βεβαιώθηκε µε το 225/ τριπλότυπο βεβαίωσης β) 24,41 ΤΑΠ έτους 2014 από τον χρηµατικό κατάλογο 270, όπως βεβαιώθηκε µε το 224/ τριπλότυπο βεβαίωσης στον κ. ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 36ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/ στην εταιρεία ΑΡΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή της 37ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/ στην εταιρεία ΑΡΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 38ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ στην εταιρεία ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟ σύµφωνα µε το από έγγραφό της 39ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ στον κ. ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ. 5830/ αίτησή του 40ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ στην κα GAROI CRISTINA σύµφωνα µε το από έγγραφό της 41ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/ στoν κo ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΝΕΚΤΑΡΙΟ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή του. 42ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 261, όπως βεβαιώθηκε µε το 998/ στον κ. ΓΑΛΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ. 1319/ αίτησή του. 43ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής α) 140,36 Τ έτους 2014 από τον χρηµατικό κατάλογο 274, όπως βεβαιώθηκε µε το 228/ τριπλότυπο βεβαίωσης β) 59,68 ΤΑΠ έτους 2014 από τον χρηµατικό κατάλογο 273, όπως βεβαιώθηκε µε το 227/ τριπλότυπο βεβαίωσης στην κα ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

5 44ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 40,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ στoν κo ΓΚΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ σύµφωνα µε το από 30/11/2013 έγγραφό του. 45ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/2-10- στον κ. ΗΜΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ, κατόπιν αίτησής του. 46ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 90,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 266, όπως βεβαιώθηκε µε το 1003/2-10- στην ηµόσια Εταιρεία Ηλεκτρισµού σύµφωνα µε την αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 47ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/ στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING σύµφωνα µε την µε Αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 48ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής:1) 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/02-10-, 2) 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ τριπλότυπο βεβαίωσης, 3) 40,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/02-10-, 4) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/02-10-, στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING AE σύµφωνα µε τα µε αριθ. Πρωτ.35079/ και 35043/ έγγραφά της. 49ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING ΑΕ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 50ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 150,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΕΝΤ ΜΑΚΡΟΧ σύµφωνα µε το από 23/10/2013 έγγραφό της 51ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού 90,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/27-6- στην εταιρεία EUROBANK EFG FIN AND, σύµφωνα µε την Αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 52ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 666/27-6- στην εταιρεία EUROBANK EFG FIN AND, σύµφωνα µε την Αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 53ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ στην εταιρεία EXECUTIVE LEASE AE σύµφωνα µε το µε αριθ. Πρωτ.40821/ έγγραφό της. 54ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/ ) 40,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ ) 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως

6 βεβαιώθηκε µε το 999/ ) 40,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ ) 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ τριπλότυπο βεβαίωσης 6) 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ στην εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΕ σύµφωνα µε το µε αριθ. Πρωτ / έγγραφό της. 55ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ σύµφωνα µε την µε αριθµ. Πρωτ 1208/ αίτησή της. 56ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: α) 12,00 T έτους 2014 από τον χρηµατικό κατάλογο 268, όπως βεβαιώθηκε µε το 139/ τριπλότυπο βεβαίωσης. β) 0,51 Φ έτους 2014 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 138/ τριπλότυπο βεβαίωσης που βεβαιώθηκαν στην εταιρία EUROBANK ERGASIAS AE. 57ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 150,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/2-10- στον κ. ΜΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ σύµφωνα µε την αριθ. Πρωτ /17/12/2013 αίτησή του. 58ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 40,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/2-10- στην κα ΖΕΛΦΟΥ ΜΑΡΙΑ σύµφωνα µε την από 27/11/2013 αίτησή της. 59ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/ τριπλότυπο βεβαίωσης 3) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/ στην κα ΖΑΡΚΑ ΟΥΛΑ ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 60ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/ στον κο ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή του. 61ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 40,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 266, όπως βεβαιώθηκε µε το 1003/ στην κα ΚΑΤΑΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ σύµφωνα µε το έγγραφό της. 62ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 266, όπως βεβαιώθηκε µε το 1003/ στον κ. ΚΑΓΙΑΝΤΑ ΗΜΗΤΡΙΟ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ. 1185/ αίτησή του. 63ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 150,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/2-10- στoν κ. ΚΑΡΤΣΟ ΗΜΗΤΡΙΟ, σύµφωνα µε την µε Αριθ. Πρωτ / αίτησή του. 64ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/2-10- στoν κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥ Η ΗΜΟ, σύµφωνα µε την από 4/11/2013 αίτησή του. 65ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/2-10- στoν κ. ΛΙΑΤΗ ΧΡΗΣΤΟ, σύµφωνα µε την από 29/10/2013 αίτησή του 2) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/2-10- στον κ. ΛΙΑΤΗ ΧΡΗΣΤΟ, σύµφωνα µε την από Αριθ. Πρωτ / αίτησή του.

7 66ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ στην κα ΛΑΣΠΑ ΗΜΗΤΡΑ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 67ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ στην εταιρεία LAIKI LEASING σύµφωνα µε την µε αίτησή της. 68ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ στην εταιρεία LAIKI LEASING σύµφωνα µε την µε αίτησή της. 69ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 40,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ τριπλότυπο βεβαίωσης 3) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 190,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ στην εταιρεία LEASEPLAN HELLAS σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ. 393/ αίτησή της. 70ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ στην εταιρεία LEASEPLAN HELLAS σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 71ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 40,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 209, όπως βεβαιώθηκε µε το 314/ ) 40,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 209, όπως βεβαιώθηκε µε το 314/ τριπλότυπο βεβαίωσης 3) 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 209, όπως βεβαιώθηκε µε το 314/ ) 40,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 209, όπως βεβαιώθηκε µε το 314/ ) 150,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 209, όπως βεβαιώθηκε µε το 314/ ) 40,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 209, όπως βεβαιώθηκε µε το 314/ ) 40,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 209, όπως βεβαιώθηκε µε το 314/ ) 40,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 209, όπως βεβαιώθηκε µε το 314/ ) 40,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 209, όπως βεβαιώθηκε µε το 314/ ) 40,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 209, όπως βεβαιώθηκε µε το 314/ ) 40,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 209, όπως βεβαιώθηκε µε το 314/ ) 150,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 211, όπως βεβαιώθηκε µε το 316/ τριπλότυπο βεβαίωσης 13) 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 211, όπως βεβαιώθηκε µε το 316/ ) 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 211, όπως βεβαιώθηκε µε το 316/ ) 40,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 211, όπως βεβαιώθηκε µε το 316/ τριπλότυπο βεβαίωσης 16) 110,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 211, όπως βεβαιώθηκε µε το 316/ ) 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 211, όπως βεβαιώθηκε µε το 316/ ) 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 666/ τριπλότυπο βεβαίωσης 19) 40,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 666/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ τριπλότυπο βεβαίωσης 22) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον

8 χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 40,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ τριπλότυπο βεβαίωσης 25) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ τριπλότυπο βεβαίωσης 28) 40,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 231, όπως βεβαιώθηκε µε το 664/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/ τριπλότυπο βεβαίωσης 31) 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ ) 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ ) 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ τριπλότυπο βεβαίωσης 34) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ τριπλότυπο βεβαίωσης 37) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ στην εταιρεία ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΕ σύµφωνα µε το από 20/11/2013 έγγραφό της. 72ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 40,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 666/ στην εταιρεία MARFIN ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ σύµφωνα µε την µε αίτησή της. 73ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ στην εταιρεία MARFIN ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ σύµφωνα µε το από έγγραφό της. 74ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 259, όπως βεβαιώθηκε µε το 996/ στην εταιρεία MILLE FIN ΕΜΠΟΡΙΑ σύµφωνα µε το από έγγραφό της. 75ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/ στον κ. ΜΠΑΚΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή του. 76ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 261, όπως βεβαιώθηκε µε το 998/ στον κ. ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ ΗΜΗΤΡΙΟ σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ / αίτησή του. 77ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ στην κα ΜΟΝΙΩ Η ΣΤΥΛΙΑΝΗ. 78ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ στον κ. ΜΑΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή του. 79ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 210, όπως βεβαιώθηκε µε το 315/ στον κ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ. 6724/ αίτησή του. 80ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 40,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ στην εταιρεία OPTIMUM ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή της.

9 81ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ στην εταιρεία OLYMPIA ENTERPRISES σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 82ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφών: 1) Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ στην εταιρεία ΟΚ ΑΘΗΝΑ Ε.Π.Ε. 2) 150,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/27-6- στην εταιρεία ΟΚ ΑΘΗΝΑ Ε.Π.Ε.3) 150,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/ τριπλότυπο βεβαίωσης στην εταιρεία ΟΚ ΑΘΗΝΑ Ε.Π.Ε. 83ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 40,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 150,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ τριπλότυπο βεβαίωσης 3) 40,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 190,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 120,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 260, όπως βεβαιώθηκε µε το 997/ τριπλότυπο βεβαίωσης 10) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 259, όπως βεβαιώθηκε µε το 996/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 252, όπως βεβαιώθηκε µε το 989/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 259, όπως βεβαιώθηκε µε το 996/ τριπλότυπο βεβαίωσης 13) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 40,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ στην εταιρεία OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ. 3734/ αίτησή της. 84ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 150,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 666/ τριπλότυπο βεβαίωσης 3) 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 666/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 666/ ) 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 666/ ) 80,00

10 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 666/ τριπλότυπο βεβαίωσης 10) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/ τριπλότυπο βεβαίωσης 13) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ τριπλότυπο βεβαίωσης 16) 40,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ τριπλότυπο βεβαίωσης 19) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ τριπλότυπο βεβαίωσης 22) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 200,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 231, όπως βεβαιώθηκε µε το 664/ στην εταιρεία OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑ σύµφωνα µε την αίτησή της. 85ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 40,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 666/ ) 40,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ τριπλότυπο βεβαίωσης 3) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ ) 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ στην εταιρεία PROBANK AUTOLEASING σύµφωνα µε το µε αριθ. Πρωτ.7185/ έγγραφό της. 86ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: α) 85,91 Τ έτους 2014 από τον χρηµατικό κατάλογο 274, όπως βεβαιώθηκε µε το 228/ τριπλότυπο βεβαίωσης β) 26,09 ΤΑΠ έτους 2014 από τον χρηµατικό κατάλογο 273, όπως βεβαιώθηκε µε το 227/ τριπλότυπο βεβαίωσης στην κα ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 87ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1)80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/2-10- στον κ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ σύµφωνα µε την αριθ. Πρωτ. 2533/ αίτησή του 2)80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 266, όπως βεβαιώθηκε µε το 1003/2-10- στον κ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ σύµφωνα µε την αριθ. Πρωτ.2534/ αίτησή του. 88ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 231, όπως βεβαιώθηκε µε το 664/ στην εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ. 140/ αίτησή της. 89ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 238, όπως βεβαιώθηκε µε το 677/ στην εταιρεία ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ σύµφωνα µε το από έγγραφό της. 90ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 266, όπως βεβαιώθηκε µε το 1003/ στην εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING σύµφωνα µε την µε Αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 91ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 40,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ ) 80,00 Κλήση

11 έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 263, όπως βεβαιώθηκε µε το 1000/ τριπλότυπο βεβαίωσης στην εταιρεία ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 92ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 229, όπως βεβαιώθηκε µε το 662/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/ τριπλότυπο βεβαίωσης 3) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 236, όπως βεβαιώθηκε µε το 669/ ) 40,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 231, όπως βεβαιώθηκε µε το 664/ ) 40,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 231, όπως βεβαιώθηκε µε το 664/ ) 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 666/ ) 80,00 Κλήση έτους 2008 από τον χρηµατικό κατάλογο 233, όπως βεβαιώθηκε µε το 666/ τριπλότυπο βεβαίωσης στην εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING σύµφωνα µε την αίτησή της. 93ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 259, όπως βεβαιώθηκε µε το 996/ στην εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 94ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 259, όπως βεβαιώθηκε µε το 996/ στην εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ / αίτησή της. 95ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 231, όπως βεβαιώθηκε µε το 664/ ) 80,00 Κλήση έτους 2009 από τον χρηµατικό κατάλογο 234, όπως βεβαιώθηκε µε το 667/ τριπλότυπο βεβαίωσης στην εταιρεία S.Z. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΕ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ. 5272/ αίτησή της. 96ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφών: 150,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 266, όπως βεβαιώθηκε µε το 1003/2-10- στην εταιρεία GMAC LEASE BV, σύµφωνα µε την από 30/10/2013 αίτησή της. 97ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 267, όπως βεβαιώθηκε µε το 1004/2-10- στον κ. ΤΣΑΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ σύµφωνα µε την αριθ. Πρωτ / αίτησή του. 98ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 80,00 Κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 262, όπως βεβαιώθηκε µε το 999/ στην εταιρεία ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ σύµφωνα µε το έγγραφό της. 99ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: 1) 80,00 Κλήση έτους 2011 από τον χρηµατικό κατάλογο 259, όπως βεβαιώθηκε µε το 996/ στον κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σύµφωνα µε την µε αριθ. Πρωτ. 8259/ αίτησή του. 100ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (28,40 ) είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά που κατεβλήθησαν για Τ.Α.Π. µέσω λογαριασµών ΕΗ από τον κ. ΜΠΟΥΚΗ ΗΜΗΤΡΙΟ. 101ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (118,53 ) εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα τρία λεπτά που κατεβλήθησαν για.τ.,.φ. & Τ.Α.Π. µέσω λογαριασµών ΕΗ από την κα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ. 102ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (90,00) ενενήντα ευρώ που κατεβλήθησαν από την κα BASHLLARI REXHINA.

12 103ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (50,42 ) πενήντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά που κατεβλήθησαν για Τέλη Φωτισµού, & Τ.Α.Π. βεβαιωµένων καταλόγων του ήµου από την εταιρεία. «ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ Σ ΜΑΡΚΟΣ & ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ Ο.Ε». 104ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (816,66 ) οκτακόσια δεκαέξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά που κατεβλήθησαν για δηµοτικά τέλη µέσω ήµου από τον κ. ασκαλόπουλο Αριστείδη. 105ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (53,23 ) πενήντα τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά που κατεβλήθησαν για ηµοτικά Τέλη και ΤΑΠ µέσω βεβαιωµένων καταλόγων του ήµου από την κ. ΖΕΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. 106ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (63,55 ) εξήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά που κατεβλήθησαν για.τ.,.φ. & Τ.Α.Π. µέσω λογαριασµών ΕΗ από την κ. ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ. 107ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (30,47 ) τριάντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά κατεβλήθησαν για.τ.,.φ. & Τ.Α.Π. µέσω λογαριασµών ΕΗ από την κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ. 108ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού (185,00) εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέν από τoν κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως παράβολο για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος. 109ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντοςποσού (62,82 ) εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά που κατεβλήθησαν για.τ.,.φ. & Τ.Α.Π. µέσω λογαριασµών ΕΗ από τον κ. ΕΛΛΙΟ ΘΕΟ ΩΡΟ. 110ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (49,25 ) σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά που κατεβλήθησαν για δηµοτικά τέλη, δηµοτικό φόρο, µέσω λογαριασµών ΕΗ, από κ. ΣΤΑΘΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΗ. 111ο θέµα : Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισµό τάφου τριετούς χρήσεως µε στοιχεία 79/1, τον χαρακτηρισµό του σε οικογενειακό, την προσωρινή παραχώρησή του και την αυτοδίκαιη επιστροφή του στον ΟΤΑ Π. Φαλήρου µετά θάνατον, ύστερα από την υπ.αρ.πρωτ / αίτηση της Αθηνάς Βασιλάκη. 112ο θέµα : Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισµό τάφου τριετούς χρήσεως µε στοιχεία 90/19, τον χαρακτηρισµό του σε οικογενειακό και την παραχώρησή του στην Μπόλη Φωτεινή, ύστερα από την υπ.αρ.πρωτ / αίτησή της. 113ο θέµα : Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισµό τάφου τριετούς χρήσεως µε στοιχεία 43/41, τον χαρακτηρισµό του σε οικογενειακό και την παραχώρησή του στην Αντιγόνη Φραντζή, ύστερα από την υπ.απ.πρωτ / αίτησή της. 114ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (1.087,00 ) χιλίων ογδόντα επτά ευρώ που κατεβλήθησαν για δικαιώµατα ταφής, από τον κ. Κ. ουκάκαρο. 115ο θέµα : Λήψη απόφασης για τον ορισµό ενός εκπροσώπου του ήµου Π. Φαλήρου στο ευτεροβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηµατογράφων και παρεµφερών επιχειρήσεων, καθώς και του αναπληρωτή του για το έτος ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 116ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισµού οικονοµικού έτους 2013 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

13 117ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισµού οικονοµικού έτους 2013 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 118ο θέµα : Λήψη απόφασης για α)την υλοποίηση της διοργάνωσης «Ποδηλατικός Γύρος 2014» του ήµου στις µε αφετηρία και τερµατισµό την πλατεία Φλοίσβου β) την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.987,20 για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και γ)τη διαµόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών. 119ο θέµα : Λήψη απόφασης για α)την υλοποίηση της διοργάνωσης «Μαθητικών Αγώνων Στίβου» (Μαθητιάδα για τα δηµοτικά σχολείο) του ήµου, την 07 η που θα διεξαχθεί στο ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο ( ΑΚ) και θα συµµετέχουν µαθητές των ηµοτικών Σχολείων β)την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 2.258,10 για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και γ) τη διαµόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών. 120ο θέµα : Λήψη απόφασης για α)την υλοποίηση του Προγράµµατος Θερινής ηµιουργικής Απασχόλησης, µαθητών ΝΠΓ και ηµοτικών σχολείων β)την έγκριση πίστωσης ποσού ,00 συµπ/νου ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων του προγράµµατος γ)τον τρόπο εκτέλεσης του προγράµµατος και δ)τον ορισµό του Αντιδηµάρχου Παιδείας- Κοινωνικής Αρωγής και Προέδρου της ΕΠ, ως συντονιστή του προγράµµατος κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του. 121ο θέµα : Λήψη απόφασης για α)την υλοποίηση της διοργάνωσης «Μαθητικό Φεστιβάλ Μουσικής-Χορού-Θεάτρου» που θα πραγµατοποιηθεί στις 13,14 & 15 Ιουνίου 2014 στην τοποθεσία «Μπάτη» β)την έγκριση και τη διάθεση της πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και γ)τη διαµόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 122ο θέµα : Γνωµοδότηση επί της µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Περιφέρειας Αττικής, για το έργο «Ολοκληρωµένη Ανάπλαση Φαληρικού Όρµου», µετά το µε αρ. πρωτ. 9759/ έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής. Το Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από τηλεφωνική επικοινωνία, δύναται να λειτουργήσει την Παρασκευή µέχρι ώρα 15:00, προκειµένου να ενηµερωθούν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι επί των εισηγητικών των θεµάτων.

Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου:

Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟ 24.10.2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 35948 Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου: Σας παρακαλούµε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

245 Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2013.

245 Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 24.10.2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 33388/17.10.2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Της 16 ης

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 14.09.2012 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11/09/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25243/07.09.2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 09-02-2015 /νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-02 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 30496 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Βαθµός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 27-Ιανουαρίου-2014 Αριθ. Πρωτ: -944- Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. νση : 44 100 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες: Τάσιος Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝ. ΠΡΩΤ: 242167 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 139,140,141 ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Αθηναίων Δημοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 10 ης /2013

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 10 ης /2013 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 10 ης /2013 Πέµπτη 18 Απριλίου 2013, 08:00 µ.µ. ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. Πολίτης ηµήτριος 10. ιασάκος Νικόλαος 19. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 08-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 21306 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 08-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 21306 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 08-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 21306 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 22 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΞΕ-ΖΞ0. Αρ. Aπόφασης 06. Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2013. ΘΕΜΑ : 2 ο

ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΞΕ-ΖΞ0. Αρ. Aπόφασης 06. Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2013. ΘΕΜΑ : 2 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 06 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής (αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2015 Αρ. Aπόφασης 85 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-Δ8Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-Δ8Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2ας-6-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11 ης Iουλίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11 ης Iουλίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΦΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11 ης Iουλίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε το Γηροκοµείο της Αµφισσας.

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ Α )

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ Α ) ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ Α ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ Β ) Επιμέλεια Σύνταξης Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 Αγαπητοί Συμπολίτες, Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ενώπιον των κατοίκων και φορέων της Λήμνου, για το 2012 γίνεται σε μία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17 ης /214 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 544/214 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισµού του ήµου Ο.Ε.213 Χαλάνδρι και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-03-2014 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-03-2014 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-03-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.:5874 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 5 η τακτική συνεδρίαση έτους 2014 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-09- 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 184110 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2013 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Ιουλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2013 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Ιουλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2013 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Ιουλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 247/2013 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 234

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 23-01- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 16912 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / 10-03-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα