ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ε κπαιδευτικό Ιδρυμα Κ αβαλας Σ χολή Δ ιοίκησης Κ αι Ο ικονομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ε κπαιδευτικό Ιδρυμα Κ αβαλας Σ χολή Δ ιοίκησης Κ αι Ο ικονομίας"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ε κπαιδευτικό Ιδρυμα Κ αβαλας Σ χολή Δ ιοίκησης Κ αι Ο ικονομίας Τ ΜΗΜΑ Λ ο ΠΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ε ργασία ΘΕΜΑ: «Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΑΔΙΚΤΥΟ> ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΦΑΝΙΑΗΣΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΓΚΙΛΜ ΙΣΗ ΣΝΙΚΟΛΑΟ Σ ΚΑΒΑΛΑ, 2003

2 ψ 6 ΐ ^ \ ο 3 ΈηθΟί(ΡΙ<ΣΊ7Έ<Σ ( Ί εργκσία cam} δεν θα είχε ολοκληρωθεί δίχως την χολΰτιμη συμβολή ορισμένων Ι ~ Ί ανθρώχεον, τους οποίους αισθάνομαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω, βρχτκά θα L ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Στεφανίδη Σωκράτη για την επιλογή του θέματος και την αμέριστη συμπαράσταση τον στην διεξαγωγή και έλεγχο της εργασίας αυτής IQxi καεά δεύτερον την κ. Σαρόεντου ΰ^εκταρία γ ια την σημαντική βοήθεια που μου προσέφερε σε διάφορα στάδια εκπόνησης της εργασίας αυτής Την αφιερώνω στην οικογένειά μου!

3 ΰ Τ < Ε < Ρ ΙΈ Χ Έ ϋ ^ Α ΰΤ<ΡΟΛΟΤΟ>Σ... σελ.1 Έ ι ^ΛΤΩΤΤΓ...σελ.2 %%ΦΛΛΜΟ το INTERNET ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ imtrnet ΟΡΟΛΟΠΑΤΟΥΙΙΤΓΕΡΝΕΤ General terms - Γενικοί ο ρ α Technical vocabulary - Τεχνικοί όροι Editorial audience indicators - Όροι μέτρηστις εηισκεψιμότητας Advertising indicators - Διαφημιστικοί όροι ΣΤΑΉΣπΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...17 % ΈΦΛΛΛΙ το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ή ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου Αντίκτυπος ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΒΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΒΕΣ ΠΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ...29 %ΈΦΛΛΛΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ή ΒΝΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKEONG) Τϊ ΕΪΝΑΙ ΤΟ ΪNTERNET ΜΑΡΚΕΠΝΓΚ ΛΟΓΟΙ ΔΪΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τηλεόραση και Ραάόφωνο Έντυπα (Εφημερίδες και Περιοδικό)...43

4 3.7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ON-UNE Ζ1ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΠΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ PORTALS Ανταγωνισμός μέσω των Portals Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Portals ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ BANNERS ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΒΟΥ...54 Τ^ΈΦΛΛΜΟ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΕΩΣΗΣ Pay Per Impression Χρονοχρεωοη Pay Per Click (Qickthroughs) Pay Per Purchase H ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΔΒΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ...61 ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET...62 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB MARKEHNG) ΠΑΡΑΔΒΓΜΑΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ...66 % ΈΦΛΛΛΙ ΒΣΑΓΩΓΉ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ 1... ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ 2... ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ 3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ 4, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ 5, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... Φ Κ Β Λ Ι Ο Τ ^ Λ Φ Ι Λ

5 Ηχροώθηση των τψλόντων μέσα αχό το ΰΤ<ΡΟΛΟ Στόχος της π τυχιακής εργασίας, που ακολουθεί είναι να επιχειρήσει μια σκιαγράφ ηση της διαφημιστικής δραστηριότητας στο Διαδίκτυο. Η διαδικτυακή διαφήμιση είναι ένα κομμάτι της εμπορικής δραστηριότητας π ου αυτή τη στιγμή εξελίσσεται, διαμορφ ώνει και αποτελεί αντικείμενο διαρκούς συζήτησης ανάμεσα σε επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες του χώρου. Η εκπόνησ η αυτής της πτυχιακής ερ γασίας αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολη στη πορεία, καθώ ς οι π ή γες σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα είναι εξαιρετικά π εριορισμένες σε αριθμό. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη πτυχιακή εργασία προέκυψ αν στη συντριτττική πλειονότητά τους από πηγές μέσα από το Διαδίκτυο.

6 Η προώθηση τωρ προϋόντωρ μέσα ολ Έΐ<ΣβΓΩΓ7ί Το τελευταίο στάδιο προκειμένου να κλείσει ο κύκλος σττουδών μου στο ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, Σχολή Διοίκησης κ Οικσνσμίας, στο τμήμα Λογιστικής, ήταν η συγγραφή της τττυχιακής μσυ εργασίας. Όπως θα διαπιστώσει σ αναγνώστης, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική αναφορά για το Διαδίκτυο γενικά. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις καθώς και τις πρσσπάθειες πσυ καταβάλσυν οι επιχειρήσεις πρσκειμένσυ να αντιμετωπίσσυν και να βελτιώσσυν την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Στο τρίτο κεφάλαιο συμπεριλαμβάνεται μια αρκετά μεγάλης έκτασης ανάλυση πσυ αφορά την προώθηση των προϊόντων και την διαδικτυακή διαφήμιση γενικότερα. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο θα δούμε κάποια στοιχεία όσον αφορά τη διαφημιστική χρέωση στο Διαδίκτυο, ορισμένα παραδείγματα διαφήμισης μέσω internet, καθώς και παραδείγματα ιστοσελίδων για προώθηση των προϊόντων διαφόρων εταιριών.

7 Ηχροώθηση ζωρ αραόνούν μέαα αχό το Aiaibnuo Τ ^ Έ Φ Λ Λ Μ 1. ΤΟ INTERNET 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Το Internet, δεν έχει από την αρχή τη μορφή με την οποία το γνωρίζουμε σήμερα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, που διεξάγεται ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Σοβιετική Ένωση, το αμερικανικό Πεντάγωνο επιθυμεί τη δημιουργία ενός δικτύου ελέγχου και διοίκησης ανθεκτικό σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, την οποία αναθέτει στη διεύθυνση ARPA (Advanced Research Projects Agency). Στόχος της είναι η προώθηση τεχνολογιών με στρατιωτική χρησιμότητα. Η έρευνα έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή δεδομένων από τον έναν υπολογιστή στον άλλο σε φέτες ή αλλιώς πακέτα, τα οποία ακολουθούν διαφορετική πορεία αλλά φθάνοντας στον προορισμό τους συναρμολογούνται ξανά στη σωστή σειpά(packet switching, διαμεταγωγή πακέτων). Από τη χρήση του ARPANET, που αποκαλείται ο πρόδρομος του ίντερνετ, αντλούνται κάποια συμπεράσματα που οδηγούν στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου επικοινωνίας μεταξύ των υπολογιστών, το λεγόμενο TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol), το οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δυνατότητα διασύνδεσης επιμέρους τοπικών δικτύων και γίνεται επίσημο πρωτόκολλο επικοινωνίας του ARPANET και των δικτύων που συνδέονται σ' αυτό την 1'^ Ιανουαρίου του Στη χρονιά αυτή το ARPANET διασπάται στο στρατιωτικό MILNET, στο οποίο η πρόσβαση είναι αυστηρά ελεγχόμενη και στο ακαδημαϊκό ARPANET με πρόσβαση από ένα ευρύτερο κοινό. Στη δεκαετία του 1980 τα

8 Η χροώθηση των χ^ΐόντων μέσα αχό το Axtjbewo επιμέρους δίκτυα που συναποτελούν το ARPANET, το NSFNET και άλλα δίκτυα συγκεντρώνονται σε ένα Διαδίκτυο (internetwork) και όλοι μιλούν για το Διαδίκτυο (Internet). ΣτΓΐ συνέχεια το δίκτυο αναπτύσσεται με στιμαντικά έντονους ρυθμούς. Το 1990 το Διαδίκτυο περιέχει δίκτυα και υπολογιστές ενώ το 1992 συνδέεται ο πρώτος εκατομμυριοστός υπολογιστής στο δίκτυο. Το 1995 υπάρχουν πολλαπλά κεντρικά δίκτυα, εκατοντάδες γεωγραφικά δίκτυα, δεκάδες τοπικά δίκτυα, δεκάδες εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι διπλασιάζονται περίπου κάθε χρόνο.' Παρακάτω παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξγΐ του διαδικτύου: Ιούλιος 1961: Το πρώτο άρθρο πάνω στη θεωρία μεταγωγής πακέτων (packet-switching) απ τον Leonard Kleinrock, στο MIT. / Αύγουστος 1962: Μια σειρά από υπομνήματα γραμμένα απ τον J.C.R. Licklider του ΜΙΤ, που περιέγραφαν τις κοινωνικές διαδράσεις που θα μπορούσαν να καταστούν δυνατές μέσω της δικτύωσης. Ο Licklinder ήταν ο επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος για τους υπολογιστές DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency). ^ Τ έλ η του 1966: Ο L.Roberts πήγε στο DARPA με σκοπό να αναπτύξει την ιδέα του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και γρήγορα συνέταξε το σχέδιό του για το ARPANET. ι/σετττέμβριος 1969: Ο πρώτος κόμβος (host) συνδέθηκε με το ARPANET (Network Measurement Center στο UCLA). Μέχρι το τέλος του 1969, τέσσερις κόμβοι ήταν συνδεδεμένοι με το ARPANET. Νέοι υπολογιστές προστέθηκαν γρήγορα στο ARPANET κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, ενώ προχώρησαν οι εργασίες δημιουργίας ενός λειτουργικά ολοκληρωμένου πρωτοκόλλου από ΙΟ ίνιερνει;(άρ0ροχ Νίκος Φώτης,Ένθετο «Το Δικτοο»,ΤΟ ΒΗΜΑ. 29ΊΟ/2000, οελ. 3^

9 Η χροώθηστι των TtgoUpTore μέσα οκά το AtaSitemo κόμβο σε κόμβο (host-to-host) καθώς και άλλου λογισμικού δικτύων. /Δ εκ έμ β ρ ιο ς 1970: Το Network Working Group (NWG) λειτουργώντας υπό τον S. Crocker τελείωσε το αρχικό Host-to-Host πρωτόκολλα ARPANET, που ονομάσττικε Network Control Protocol (NCP). /Ο κτώ β ρ ιο ς 1972; Ο Kahn οργάνωσε την πρώτη δημόσια επίδειξη του ARPANET στο Διεθνές Συνέδριο Επικοινωνίας Υπολογιστών (ICCC). Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρόνου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), παρουσιάστηκε από τον Ray Tomlinson. Η ιδέα ανοιχτής αρχιτεκτονικής δικτύων παρουσιάστηκε πρώτα από τον Kahn λίγο μετά την συμμετοχή του στο DARPA το Αυτή η δουλειά ήταν αρχικά μέρος του προγράμματος packet τθάίο,αλλά αργότερα έγινε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που ονομαζόταν "Internetting". / : Τα ΒΙΤΝΕΤ και USENET (αδελφάκια του ARPANET) δημιουργήθηκαν. / ; Το ARPANET και τα Δίκτυα Άμυνας(Οοίοηοο Data Networks) αρχίζουν να χρησιμοποιούν πρωτόκολλο TCP/IP : Το Internet γεννιέται την 1η Ιανουάριου Το ARPANET χωρίζεται στο ARPANET και το MILNET, το τελευταίο ενώνεται με το Δίκτυο Αμυνας (Defence Data Network). / : 1,000 κόμβοι συνδεδεμένοι στο Internet. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρόνου αναπτύχθηκε το voice mail (ταχυδρομείο φωνής). / : 100,000 κόμβοι στο Internet. Διαμορφώνεται το δίκτυο του Σωματείου για την δικτύωση της Έρευνας και της Εκπαίδευσης (CREN. / : Gopher bumows into the Internet. The National Science Foundation (NSF) lifts the ban on commerce on the Internet.

10 Η χροώθηαη ίων xgotdvmp μέθα από το Aiaibaijo ^1991: Ο Gopher εμφανίζεται στο Internet. Το Ίδρυμα Εθνικών Ερευνών (NSF) αίρει την ατταγόρευση του εμπορίου στο Internet. ^1992: 1,000,000 κόμβοι στο Internet. Το World Wide Web (WWW) αναπτύσσεται απ τον Tim-Bemers Lee, ο οποίος δούλευε στον τομέα των υπολογιστών στο CERN. Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ότι το WWW δεν αναφέρεται στα "Σημαντικά Σημεία στην Ιστορία του CERN: ". Μοιάζει λοιπόν με μια "παρενέργεια" καθώς δεν αναφέρεται στο κυρίως κείμενο των επίσημων πρακτικών του CERN. Τον ίδιο χρόνο διαμορφώνεται η ΚΟΙΝΩΝΙΑ του INTERNET. <^1993: Ο MOSAIC browser αναπτύχθηκε απ τον Marc Andreesen και άλλους. Το WEB μεγαλώνει κατά %. ^1994: 25η επέτειος του ARPANET/Intemet. Το Internet χρησιμοποιείται για μάρκετινγκ, spamming, πωλήσεις, τραπεζικές συναλλαγές, chat, τηλεεικονοδιασκέψεις, μετάδοση ραδιοφωνικών εκπομπών και συναυλίες live. 1^1995: Οι Compurserve, AOL και Prodigy αρχίζουν να παρέχουν πρόσβαση στο Internet Η Netscape μπαίνει στο χρηματιστήριο.^ 1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ INTERNET Το Internet δεν είναι τίποτε άλλο από ένα δίκτυο επικοινωνίας το οποίο είναι απλωμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην πράξη πρόκειται για μία διασύνδεση δικτύων, δηλαδή ένα δίκτυο δικτύων, συνδέοντας έτσι τοπικά δίκτυα (LANs), δίκτυα. Στο Internet είναι συνδεδεμένα πολλών τύπων δίκτυα (LAN, WAN, κλπ), η διασύνδεση των οποίων γίνεται -στο φυσικό επίπεδο- με μία ποικιλία τρόπων όπως μέσω οπτικών ίνες, ομοαξονικά καλώδια, ασύρματης μετάδοσης π.χ. μέσω μικροκυμάτων, δορυφορικές μεταδόσεις κ.α. " wvvw.lechnowatch.aueb.gr ouier_technologj &' intemet-web/inlefnet-histor\.htm

11 Η χροώθηίτη τ<ορ χρστσντωρ μέσα αχό to ΔιαΟκΌΜ Κάθε υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος στο Internet έχει μία μοναδική αριθμητική διεύθυνση (του τύπου ), η οποία ωστόσο, έχει αντιστοιχηθεί με μία διεύθυνση πιο ευκολομνημόνευτη όπως για παράδειγμα η WWW-διεύθυνση : "www.otenet.gr. Υπάρχει ένας φορέας ο InterNIC, και διάφοροι άλλοι φορείς που συνεργάζονται σε όλο τον κόσμο μαζί του και ασχολούνται με την καταγραφή και την αντιστοίχιση αυτών των αριθμητικών διευθύνσεων σε διευθύνσεις κειμένου (του τύπου Το Internet προσφέρει διάφορους τρόπους επικοινωνίας με την μορφή διαφορετικών υπηρεσιών ή πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Μερικές από αυτές τις υπηρεσίες είναι οι παρακάτω: WWW Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - FTP TELNET Gopher Usenet H επικοινωνία μέσω του Internet δεν είναι όμως μόνο τα παραπάνω. Υπάρχουν επίσης ειδικές εφαρμογές τηλεεικονοδιάσκεψης, τηλεφωνίας μέσω του Internet, κλπ.. Επίσης, η μορφή της επικοινωνίας στο Internet ποικίλει ανάμεσα σε επικοινωνία πραγματικού χρόνου (real-time) και σε μηνύματα που αποθηκεύονται και προωθούνται στο δίκτυο (store and forward), από ένα-προς-ένα (one-to-one) επικοινωνία, σε πολλούς προς πολλούς (many-to-many) επικοινωνία, κ.ο.κ.^

12 11,/ 7χ7 I 0/7» 7 H ϋ^σώβηαη τωριφοτόνιωρμέσα αχό το Δαίααυο 1.3 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ INTERNET Η παρακάτω παράγραφος αποτελείται από όρους που σχετίζονται με την online διαφήμιση και αποσκοπεί στην σύντομη παράθεση και αποσαφήνιση τους ώστε να διευκολυνθεί η ανάτπυξη της εμπορικής επικοινωνίας στο Διαδίκτυο General terms - Γενικοί όροι ί. Internet user - Χρήστης Διαδικτύου Φυσικό πρόσωπο που έχει χρησιμοποιήσει έστω και μία εφαρμογή Internet στο Διαδίκτυο (World Wide Web, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) από οποιοδήποτε ΙΑΡ (Internet Access Provider-Παροχέας πρόσβασης στο Διαδίκτυο) * σε ορισμένο χρονικό διάστημα. * Οι ΙΑΡ ονομάζονται στην Ελλάδα και ISP (Internet Service Provider- Παροχέας Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο). ϋ. Web user - Χρήστης Web Φυσικό πρόσωπο που επισκέφθηκε Διαδικτυακούς τόπους (sites) μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα (ημέρα, εβδομάδα, μήνας, έτος). Για παράδειγμα, ένα φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί μόνο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χωρίς να επισκέπτεται δικτυακούς τόπους είναι χρήστης Ιντερνετ αλλά δεν είναι χρήστης Web. iii. Internet Server - Διακομιστής Διαδικτύου Η/Υ συνδεμένος με το Διαδίκτυο ο οποίος με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού επιτρέπει σε ηλεκτρονικές συσκευές (Η/Υ, Palmtops, Mobile Phones) να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχει.

13 Η χ^οώθηση των ιφοχόντωρ μέσα αχό το Διαα>αυο ϊν. Ad server - Διακομιστής Διαφημίσεων Λογισμικό διαχείρισης διαφημιστικών εκστρατειών εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, το οποίο αναλαμβάνει τον προγραμματισμό και την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων καθώς και την παροχή στατιστικών στοιχείων για την απόδοση της εκστρατείας. Ο Διακομιστής διαφημίσεων επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημίσεων σε συγκεκριμένες θέσεις στις σελίδες ή ενότητες διαδικτυακών τόπων. Ανάλογα με τις δυνατότητες του, παρέχει επίσης και την δυνατότητα στοχευμένης εμφάνισης διαφημίσεων βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων (πχ γεωγραφικά). V. Site or Web site - Δικτυακός τόπος Μία σειρά από διευθύνσεις (URLs) που χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν αρχεία συγκεντρωμένα κάτω από το ίδιο domain (η πρωτεύουσα διεύθυνση ενός δικτυακού τόπου π.χ. Αυτά τα αρχεία μπορούν να βρίσκονται τόσο σε ένα site όσο και σε site καθρέπτες (mimer sites). Η σειρά των URLs (όλων των διακριτών διευθύνσεων που ανήκουν σε ένα domain), όπως: cnn. com/2001/allpolitics/05/15^essehelms. ap/index. h tm όπου oi χρήστες μπορούν να εντοπίσουν περιεχόμενο και υπηρεσίες Technical vocabulary - Τεχνικοί όροι i. IP Address (or IP number) Αριθμός Πρωτοκόλλου Επικοινωνίας Διεύθυνση με τη μορφή ακολουθίας αριθμών που προσδίδεται σε κάθε υπολογιστή ή δίκτυο που είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Ένας υπολογιστής μπορεί να έχει διαφορετική IP διεύθυνση κάθε

14 Η τίροώθηση tojv πρ<ί(όντύ)ν fdoa αχό τοαιαδικτυο φορά που συνδέεται ενώ, αντίστροφα, μία IP διεύθυνση μπορεί να αντιστοιχεί σε αρκετούς διαφορετικούς υπολογιστές, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείται τοπικός διακομιστής. ϋ. Cookie Μικρό αρχείο κειμένου (text file) που μπορεί να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο του Η/Υ του χρήστη κατά την επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο. Αυτό το αρχείο τοποθετείται είτε από το δικτυακό τόπο ή/και από τον διακομιστή διαφημίσεων με σκοπό την διαχείρηση της εκστρατείας και τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν τις διαδικτυακές συνήθειες του χρήστη. Βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του χρήστη η αποδοχή ή όχι εγκατάστασης του συγκεκριμένου αρχείου μέσω ρυθμίσεων του προγράμματος πλοήγησης (browser). iii. Hits (number of) O συνολικός αριθμός αιτήσεων στον διακομιστή, για αρχεία( π.χ. εικόνες, κείμενα,...) που απαρτίζουν μια σελίδα. Δηλαδή: Ένα ή περισσότερα HTML, XML, WML,... αρχεία. Ένα ή περισσότερα αρχεία σε μορφή κειμένου. Ένα ή περισσότερα αρχεία σε μορφή εικόνας. Ένα ή περισσότερα αρχεία ήχου / βίντεο. Σηυείωση: Τα Hits είναι χρήσιμα από τεχνικής άποψης, αλλά δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη ως μέγεθος μέτρησης επισκεψιμότητας.

15 Η χροώβηοη των τφοιόντων μέαα αχό το Διαόΰαυο ΐν. Logs - Αρχείο (ή Ημερολόγιο) κίνησης δεδομένων Διακομιστή Ειδικό αρχείο (Ημερολόγιο) το οποίο καταγράφει κίνηση αρχείων και δεδομένων ευρισκόμενα σε συγκεκριμένο διακομιστή. Από την ανάλυση των log files με την χρήση ειδικών προγραμμάτων προκύπτουν σειρά πληροφοριών όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, ο τόπος προέλευσης, το πρόγραμμα πλοήγησης, ο χρόνος παραμονής, η ημέρα και ώρα πλοήγησης. Οι βασικές κατηγορίες αρχείων κίνησης δεδομένων Διακομιστή είναι οι εξής: Αρχείο Καταγραφής Μεταφοράς Δεδομένων (Transfer Log File): Υποσύνολο του αρχείου κίνησης δεδομένων διακομιστή που καταγράφει την κίνηση από και προς τον Διακομιστή. Αρχείο Καταγραφής Λαθών Μεταφοράς Δεδομένων (Error Log File): Υποσύνολο του αρχείου κίνησης δεδομένων διακομιστή που καταγράφει κλήσεις προς τον Διακομιστή οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν. V. Proxy server- (Τοπικός Διακομιστής) Αναμεταδίδων διακομιστής που επιτρέπει στους παροχείς Διαδικτυακής πρόσβασης (π.χ Otenet, Forthnet, HOL) ή σε άλλους ενδιάμεσους να αποθηκεύουν τοπικά τις σελίδες Διαδικτυακών τόπων που ζητούνται συχνότερα. Οι κλήσεις που διαχειρίζονται από τοπικούς διακομιστές συνήθως δεν αναμεταδίδονται στον κύριο διακομιστή του κάθε δικτυακού τόπου και έτσι δεν εμφανίζονται στα στοιχεία κίνησης των τόπων εκτός εάν ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία.

16 Η προώθηση των χροτόντων μέαα αχό to Ataibauo Σημειώσεις: από τεχνική άποψη, η χρήση τοπικών διακομιστών βελτιστοποιεί την αναμετάδοση δεδομένων ενώ μειώνει τον φόρτο διακίνησης δεδομένων των δικτύων. Η μεταχείριση του διαφημιστικού υλικού στην περίτττωση χρήσης τοπικού διακομιστή παρουσιάζει διαφορές. Ορισμένες φορές αυτό παραμένει στον τοπικό διακομιστή και η εμφάνιση του δεν καταμετράται ενώ σε άλλες περιπτώσεις εντίθεται δυναμικά και έτσι καταγράφεται. νϊ. Cache buffer Προσωρινός χώρος αποθήκευσης δεδομένων στο σκληρό δίσκο του ΗΑ' που επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει σελίδες που επισκέπτεται συχνά με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε ότι αφορά την καταγραφή αιτήσεων στον διακομιστή του δικτυακού τόπου αλλά και την καταμέτρηση εμφανίσεων διαφημιστικών μηνυμάτων, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με τη χρήση τοπικού διακομιστή(ρτοχγ server) Editorial audience indicators επισκεψιμότητας Όροι μέτρησης i. Visit (User Session)- Επίσκεψη - Internet User Session Χρήση του Διαδικτύου, που ξεκινά με την σύνδεση στο Διαδίκτυο και τελειώνει με το τέλος της σύνδεσης, ανεξάρτητα από την εφαρμογή που επιλέγει ο χρήστης (WAP, , WWW κλπ.).

17 Η χροώθηση των xpojdvtojv μέαα αχό το AiaSbtwo «Web User Session Χρήση του www που περιλαμβάνει το σύνολο των Διαδικτυακών τόπων που ο χρήστης επισκέτπεται σε μια σύνδεση. Site User Session/Visit Χρήση του Διαδικτύου που αρχίζει με την είσοδο σε συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και τελειώνει με την έξοδο από αυτόν. Καταμετρείται ως μία επίσκεψη ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνει μία ή πολλές σελίδες κάτω από το ίδιο domain. Σημείωση 1: μέχρι στιγμής, θεωρείται ως τέλος της επίσκεψης η μηχρήση νέων σελίδων για περισσότερο από 15, 20 ή 30 λεπτά, ανάλογα πάντα με την χώρα. Σημείωση 2: ο αριθμός των επισκέψεων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, να αντικατοπτρίσει τον αριθμό των χρηστών (επισκεπτών). ϋ. Unique visitors - Διαφορετικοί επισκέπτες Ο αριθμός των διακριτών συσκευών πρόσβασης που συνδέονται με ένα δικτυακό τόπο σε καθορισμένο χρονικό διάστημα (ημέρα, εβδομάδα, μήνας). Η διακριτή συσκευή καταμετρείται ως μία, ανεξάρτητα από το εάν έχει επισκεφθεί το δικτυακό τόπο περισσότερο από μια φορά στο καθορισμένο χρονικό διάστημα. Ο όρος αναφέρεται ρητά σε συσκευές πρόσβασης και όχι σε φυσικά πρόσωπα. Κάθε διακριτή συσκευή αναγνωρίζεται μέσω χρήσης cookie (ορισμός 7). Ή λέξη visitor στον συγκεκριμένο όρο αφορά σε συσκευές με την έννοια ότι στην πράξη η επίσκεψη σε ένα διακομιστή πραγματοποιείται πάντα μέσω μίας συσκευής (device).

18 Η τ^οώβηση των πρίλόιηων μέσα αχό το ΔιαΟχιοο ϋί. Page - Σελίδα Πολυμεσικό έγγραφο, αποτελούμενο α π ό αρχεία π ου διανέμονται α π ό έναν ή περισσότερους διακομιστές και π αρουσ ιάζονται στο λογισμικό π λοή γη σης ενός υπολογιστή. Τα αρχεία μπορούν να παρουσιάζονται σε ένα ή περισσότερα π λαίσ ια (οπτικές ενότητες μίας σελίδας-ίγ3πΐθ5). ίν. Page request - Αίτηση εμφάνισης σελίδας Αίτηση για την π ροβολή μίας σελίδας μέσω κλήσης συγκεκριμένης διεύθυνσης URL. V. Pages views (number of) - Σελιδοπροβολές Ολοκληρω μένες απεικονίσ εις σελίδων, ανεξάρτητα α π ό τον αριθμό των επιμέρους αρχείω ν που τις απαρτίζουν (τίτλοι, κείμενα, γραφήματα, φωτογραφίες κ.λπ.), π ου ζητήθηκαν α π ό συγκεκριμένο Διαδικτυακό τόπο, σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Σημείωση 1: Στην θεωρία, ο αριθμός των σελιδοπροβολών αποτελείται από σελίδες που έχουν «κατέβει». Προς το παρόν, τα περισσότερα εργαλεία μέτρησης δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι η σελίδα έχει «κατέβει» πλήρως. Σημείωση 2: Στην πράξη, τα εργαλεία μέτρησης δεν μπορούν να μετρήσουν απευθείας σελίδες που διαχειρίζονται τοπικοί διακομιστές ή cache buffers (αυτές οι σελιδοπροβολές ονομάζονται 'off site") Τα εργαλεία μέτρησης μετρούν σελίδες που διαχειρίζονται απευθείας απο τον διακομιστή του διαδικτυακού τόπου (αντίστοιχα ονομαζόμενες 'on site') ή μετρούν όλες τις «κατεβασμένες» σελίδες, άσχετα από το που προέρχονται αυτές.

19 n^ iyttxf,! H!ΐοοώβηση των xe<i(0mmμέαα αχό το A ashm o vi. Length (Duration) of visit - Διάρκεια επίσκεψης Η διάρκεια της επίσκεψης στις ιστοσελίδες ενός Διαδικτυακού τόπου Advertising indicators - Διαφημιστικοί όροι i. Ad request Η αίτηση για διαφημιστικό υλικό που γίνεται αυτόματα με την αίτηση για προβολή μίας σελίδας. Ο αριθμός των αιτήσεων ανά σελίδα ισοδυναμεί με τον αριθμό των διαφορετικών διαφημίσεων που βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα. ϋ. Ad impression Η ολοκληρωμένη εμφάνιση ενός διαφημιστικού μηνύματος. Δεν συμπεριλαμβάνει τις μη επιτυχημένες αιτήσεις προς τον διακομιστή που φιλοξενεί το μήνυμα. Μία εμφάνιση διαφημιστικού μηνύματος ισοδυναμεί με ένα OTS (Opportunity to see). iii. Ad clicks (number of) Oi φορές που ένας ή περισσότεροι χρήστες επιλέγουν να επισκεφθούν (κάνουν κλίκ) το URL στο οποίο παραπέμπει ένα συγκεκριμένο διαφημιστικό μήνυμα. iv. Ad Clickthroughs (number of) Αριθμός επιτυχημένων clicks, δηλαδή clicks που πραγματοποιήθηκαν σε διαφημιστικό μήνυμα και οδήγησαν σε ολοκληρωμένη απεικόνιση της σελίδας προορισμού.

20 V. Click rate H αναλογία του αριθμού των clicks προς τον αριθμό των διαφημιστικών εμφανίσεων, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένο σημείο προβολής (τόπος ή σελίδα). νί. CPM ή CPT Το κόστος προβολής ανά χίλιες εμφανίσεις διαφημιστικού μηνύματος (Cost per Thousand). vii. Frequency H Συχνότητα εμφάνισης του διαφημιστικού μηνύματος ανά διαφορετικό επισκέπτη. Αυτό είναι δυνατό μέσω χρήσης cookie (ορισμός 7) που αναγνωρίζει κάθε διακριτή συσκευή. viii. Reach Ο αριθμός μοναδικών χρηστών (εκφράζεται και ως ποσοστό του συνολικού κοινού ή προκαθορισμένου υποσυνόλου του) στους οποίους προβλήθηκε ένα διαφημιστικό μήνυμα τουλάχιστον μία φορά σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Διαφημιστικό εικονίδιο το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε μία ή περισσότερες σελίδες Διαδικτυακών τόπων. *

21 Η Χβοώβηση των μέαα αχό το ΔιαδΙ>ίωο 1.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το Internet αποκτά καθημερινά περισσότερους χρήστες και μέρα με την μέρα καθιερώνεται ως το νέο μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Με 50 περίπου εκατομμύρια χρήστες σε όλο το κόσμο και εκπληκτικούς ρυθμούς αύξησης που ανεβάζουν τους χρήστες το 2000 σε 200 εκατομμύρια, με εμβέλεια που δεν περιορίζεται από δίκτυα διανομής ή ακτίνες εκπομπής των ραδιοτηλεοπτικών σημάτων, είναι προφανές ότι αποτελεί πεδίο εμπορικής εκμετάλλευσης για τις επιχειρήσεις ως μέσο διαφήμισης ή εναλλακτικό δίκτυο προώθησης προϊόντων. Η διαφήμιση σε μία κατάλληλη ηλεκτρονική διεύθυνση απευθύνεται ήδη σε μεγαλύτερο κοινό από αυτό που έχουν πολλά περιοδικά μικρής και μεσαίας κυκλοφορίας. Η εξάπλωσή του τα τελευταία χρόνια ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ακόμα και ο πρωτοπόρος στις νέες τεχνολογίες ιδιοκτήτης της Microsoft, Bill Gates, δήλωνε με έκπληξη μερικά χρόνια πριν, ότι θα κορόιδευε όποιον ισχυριζόταν ότι οι περισσότερες διαφημίσεις στην τηλεόραση θα ανέφεραν uri (που υποδηλώνει τη διαφημιστική παρουσία της εταιρείας στο δίκτυο). Κι όμως στην Αμερική σύμφωνα με στοιχεία του 95, περισσότερες από το 50% των επιχειρήσεων του Fortune 500 έχουν παρουσία στο δίκτυο με web sites για επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές, ενώ το 7% των νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο Internet. Στην Ευρώπη η εξάπλωσή του Internet υπολείπεται έναντι της Αμερικής. Στην Ελλάδα οι χρήστες, χωρίς να ληφθούν υπόψη αυτοί που έχουν πρόσβαση από εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκτιμώνται σε και θα πλησιάσουν τους χρήστες μέχρι το Η εκτίμησή μας είναι ότι τα δημοφιλή ελληνικά sites δέχονται ήδη καθημερινά αρκετές εκατοντάδες ή ολίγες χιλιάδες επισκέτττες. Αν όμως αυτό ισχύει, τότε η διαφήμιση σε μία κατάλληλη ηλεκτρονική 17

22 Η χ^οώβηση των προϊόντων μέαα αχό το Aiaiixw o διεύθυνση απευθύνεται ήδη σε μεγαλύτερο κοινό από αυτό που έχουν πολλά περιοδικά μικρής και μεσαίας κυκλοφορίας.

23 η χροωσηση τωρ χροισντων μέσα αχσ τα ^taaixwa %^<ΕΦΛΛΛΙΟ 2 2. TO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ένας πιθανός ορισμός για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο θα μπορούσε να είναι: "οποιαδήποτε μορφή εμπορικών συναλλαγών στις οποίες τα μέλη ενεργούν με ηλεκτρονικές παρά με φυσικές συναλλαγές ή άμεση φυσική επαφή". Όμως, ενώ ένας τέτοιος ορισμός είναι ακριβής, δύσκολα θα μπορούσε να συλλάβει το ττνεύμα του ηλεκτρονικού εμπορίου που στην πραγματικότητα γίνεται πιο καλά κατανοητό ως μία από εκείνες τις σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες οι μεταβαλλόμενες ανάγκες και οι νέες τεχνολογίες συναντιούνται για να προκαλέσουν μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι επιχειρήσεις. Η σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από διαρκώς αυξανόμενες ικανότητες παροχής, από διαρκώς αυξανόμενο παγκόσμιο συναγωνισμό, και διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις από τους πελάτες. Ανταποκρινόμενες σ' αυτό, οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο μεταβάλλουν την οργάνωσή και τον τρόπο λειτουργία τους. Όπως φαίνεται στο Εικόνα 1, αμβλύνουν τις παλιές ιεραρχικές δομές και καταλύουν τα σύνορα ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Μειώνουν τους φραγμούς ανάμεσα στην εταιρία και τους πελάτες και τους προμηθευτές. Όι επιχειρηματικές διαδικασίες ανασχεδιάζονται έτσι ώστε να ξεπερνούν αυτά τα παλιά όρια. Τώρα βλέπουμε πολλά παραδείγματα διαδικασιών που επεκτείνονται σε ολόκληρη την εταιρία και άλλων που ανήκουν και κατευθύνονται εξίσου από την εταιρία και τους πελάτες ή τους προμηθευτές της.

24 Η προώθηση το/ρ χροτόντωρ μέσα αχό το AaSbcwo Εικόνα 1: Μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές οργανώσεις και διαδικασίες Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα μέσο που επιτρέπει και υποστηρίζει τέτοιες αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα. Επιτρέπει στις εταιρίες να είναι πιο ευέλικτες και πιο αποτελεσματικές στην εσωτερική τους λειτουργία, να εργάζονται πιο στενά με τους προμηθευτές τους, και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών τους. Επιτρέπει στις εταιρίες να επιλέγουν τους πιο καλούς προμηθευτές, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση και να κάνουν πωλήσεις στην παγκόσμια αγορά. Μια ειδική περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, κατά τις οποίες ένας προμηθευτής προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες σε έναν πελάτη με πληρωμή. Μια ειδική περίπτωση ηλεκτρονικής πώλησης είναι το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο, όπου πελάτης συνήθως είναι ένας συνηθισμένος καταναλωτής και όχι μια εταιρία. Όμως, ενώ αυτές οι ειδικές περιπτώσεις θεωρούνται σημαντικές από οικονομική άποψη, δεν είναι παρά απλά παραδείγματα πιο γενικών περιπτώσεων οποιοσδήποτε μορφής επιχειρηματικής λειτουργίας ή συναλλαγής που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Άλλα εξίσου έγκυρα παραδείγματα περιλαμβάνουν

25 Η χροώθηση των χομ νζοη μέ<α αχό το Δ/αίΙχω ο εσωτερικές συναλλαγές μέσα σε μια μόνο εταιρία, ή την προσφορά πληροφοριών σε μια εξωτερική οργάνωση χωρίς καμιά πληρωμή. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια τεχνολογία αλλαγής. Οι εταιρίες που επιλέγουν να το θεωρούν σαν ένα ακόμη "πρόσθετο" στους υπάρχοντες τρόπους με τους οποίους κάνουν τις συναλλαγές τους θα αποκομίσουν ελάχιστα. Τα κυριότερα ωφέλη θα συσσωρευτούν σε εκείνες τις επιχειρήσεις που είναι πρόθυμες να αλλάξουν την οργάνωσή τους και τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες ώστε να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το όραμα όσων ασχολούνται με το HE είναι η ομογενοποίηση (χάρη στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών) όλων των οικονομικών λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών με τέτοιο τρόπο που κάθε δραστηριότητα να μπορεί: α) να εκτελείται σε ηλεκτρονική μορφή β) να μεταφέρεται εύκολα από τον ένα συναλλασόμενο στον άλλο (π.χ. ένα ψηφιακό τιμολόγιο από τον πωλητή στον αγοραστή) γ) να είναι προσιτή σε κάθε μέλος της ηλεκτρονικής οικονομικής κοινότητας (π.χ. να μπορεί οποιοσδήποτε να βρει τον τιμοκατάλογο ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μου άμεσα και με δικές τους ενέργειες, χωρίς να χρειαστεί δική μου μεσολάβηση π.χ. να μου τα ζητήσει και να του τα στείλω). Συνοψίζοντας, ένας πιθανός ορισμός του Η.Ε. είναι : Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε.) είναι το σύνολο των εμπορικών δραστηριοτήτων που μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω επικοινωνίας υπολογιστών που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου από επιχειρήσεις και ιδιώτες. Σαν εμπορικές δραστηριότητες θεωρούμε κάθε;

26 Η προώθηση των τφοτόνζων μέσα αχό το Διαδΐχωο «ανταλλαγή εμπορικής πληροφορίας (για προϊόντα, χαρακτηριστικά προϊόντων, τιμές τους, τρόπους παράδοσης και πληρωμής), διαδικασία εμπορικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ενέργεια ηλεκτρονικής διαφήμισης ή γενικότερα προβολής και προώθησης, ενέργεια τοποθέτησης, λήψης και επιβεβαίωσης παραγγελίας, ενέργεια σχετική με πληρωμή (ηλεκτρονική) ή συμφωνία πληρωμής, πράξη ηλεκτρονικής διάθεσης προϊόντος (όπως π.χ. διανομή προγραμμάτων, κειμένων κ.λ.π.). Το Η.Ε. δεν αποτελεί ούτε βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένη νέα εφεύρεση. Αντιθέτως αποτελεί και βασίζεται σε ένα σύνολο τεχνολογιών που υπάρχουν (πληροφορικής και τελεπικοινωνιών) και σε ένα σύνολο προτυποποιημένων επιχειρηματικών διαδικασιών, που εμπλέκουν επιχειρήσεις, τράπεζες και πελάτες τους. Τα τελευταία χρόνια το Η.Ε. βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο Παγκόσμιο Δίκτυο INTERNET, που επιτρέπει την φθηνή και απλή σύνδεση οποιουδήποτε ατόμου ή επιχείρησης, με οποιοδήποτε άλλο άτομο ή επιχείρηση που έχει: Έναν υπολογιστή, Ένα μόντεμ, Μια σύνδεση στο INTERNET, Κάποια βασικά προγράμματα επικοινωνίας.

27 Η χοοώθηση των κροϋόνκαν μέαα αχό το Δια&Ιχζυο Οι κύριοι στόχοι των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το Η.Ε. είναι να σπάσουν τους τοίχους των γραφείων και καταστημάτων τους και τα σύνορα των χωρών τους και να απευθυνθούν σε ένα παγκόσμιο κοινό, το οποίο ίσως ενδιαφέρεται για τα προϊόντα και υπηρεσίες τους. Βέβαια κάθε επιχείρηση έχει τους δικούς της στόχους και δυνατότητες που σχετίζονται με τα δικά της προϊόντα. Ετσι κάθε επιχείρηση πρέπει να σχεδιάσει την δική της στρατηγική πριν αποφασίσει την είσοδό της στο Η.Ε. Μερικές απλές σκέψεις που πρέπει να κάνει και αντίστοιχες αποφάσεις που πρέπει να πάρει κάθε επιχειρηματίας ή στέλεχος επιχείρησης που θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα είναι: Να ασχοληθεί ή όχι με το INTERNET. Να κάνει μια απλή σύνδεση ώστε να έχει τις δυνατότητες: Να αναζητά πληροφορίες. Να στέλνει και δέχεται ηλεκτρονικά μηνύματα ( ). - Να δημιουργήσει μια "ηλεκτρονική βιτρίνα" δηλαδή μια παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της στο INTERNET (δημιουργώντας δικό της κόμβο ή ζητώντας φιλοξενία κάπου αλλού). Να διαφημίσει τα προϊόντα του σε ένα κατάλληλο "ηλεκτρονικό χώρο-κόμβο", ο οποίος έχει αποδεδειγμένως εξασφαλίσει το ενδιαφέρον ενός γενικού ή ειδικού κοινού το οποίο τον επισκέπτεται συχνά (και έτσι θα βλέπει την διαφήμιση της εταιρείας). Να δημιουργήσει δικό της Ηλεκτρονικό Κατάστημα για να μπορεί να πουλά προϊόντα ή υπηρεσίες κ.λ.π.

28 rituyiaxf. ΐ^ 'ΐν ΐ'Ί Η χ^οώθηαη των χρμ ηων μέπα αχό τοδιαοχτυο Να δημιουργήσει εσωτερικό δίκτυο (INTERNET) επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση για διευκόλυνση της εταιρικής ρσής πληροφοριών. Να χρησιμοποιήσει το INTERNET για να δημιουργήσει ένα υπερτοπικό δίκτυο υπολογιστών (EXTRANET) για να εξασφαλίσει δυνατότητα επικοινωνίας με μεγάλους προμηθευτές και πελάτες αλλά και με τα υποκαστήματά του. Τελειώνοντας αυτή την σύντομη παρουσίαση προκύπτει το συμπέρασμα ότι το Η.Ε. δεν είναι κάποιος μαγικός τρόπος για ανάπτυξη κάποιας επιχείρησης αλλά ένας νέος τρόπος επιχειρηματικής δράσης, ο οποίος σίγουρα θα χρησιμοποιείται πλέον από όλους, στις απλές του πρακτικές (σύνδεση, επικοινωνία, απλές συναλλαγές, αναζητήσεις, αγορές) και οποίος θα δώσει μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για μερικούς (Ηλεκτρονικό Εμπόριο). Σαν παράδειγμα από τον χώρο του βιβλίου αναφέρουμε, ότι δεν θα αναπτύξουν όλοι οι εκδοτικοί οίκοι και όλα τα βιβλιοπωλεία αντίστοιχα Ηλεκτρονικά Καταστήματα. Σίγουρα όμως όλοι οι εκδότες θα προβάλλουν τα βιβλία τους και ηλεκτρονικά και όλοι οι βιβλιοπώλες αλλά και οι απλοί βιβλιόφιλοι θα ψάχνουν για βιβλία ή θα παραγγέλνουν βιβλία και ηλεκτρονικά. Εξ άλλου δεν είναι αλήθεια ότι το Η.Ε. αποτελεί ευκαιρία μόνο για τις μεγάλες εταιρείες. Αντιθέτως το Η.Ε. δίνει την ευκαιρία και στους μικρούς επιχειρηματίες, που έχουν καλές ιδέες, κατάλληλα προϊόντα και συνεπή στρατηγική να "βγουν" στο παγκόσμιο κοινό, κάτι που δεν θα μπορούσαν να κάνουν με τις κοινές επιχειρηματικές πρακτικές. ittdefinilioiidefinilio

29 Η χροώθηαη wjv τφοϊόντωρ μέσα αχό το Δκώίχτυο Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τέσσερις διακεκριμένες κατηγορίες: Από επιχείρηση σε επιχείρηση Από επιχείρηση σε καταναλωτή Από επιχείρηση προς τη διοίκηση Ένα παράδειγμα της κατηγορίας από επιχείρηση σε επιχείρηση θα μπορούσε να είναι μια εταιρία που χρησιμοποιεί ένα δίκτυο για τις παραγγελίες στους προμηθευτές της, τα τιμολόγια και τις πληρωμές. Αυτή η κατηγορία ηλεκτρονικού εμπορίου έχει εδραιωθεί πολύ καλά για αρκετά χρόνια, χρησιμοποιώντας κυρίως την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI - Electronic Data Interchange) μέσα από ιδιωτικά ή προστιθέμενης αξίας δίκτυα. Η κατηγορία ανάμεσα σε επιχείρηση και καταναλωτή αναφέρεται κυρίως στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο. Αυτή η κατηγορία αναπτύχθηκε υπερβολικά με την έλευση του World Wide Web. Υπάρχουν τώρα "εμπορικά κέντρα" παντού μέσα στο Internet που προσφέρουν όλων των ειδών τα καταναλωτικά αγαθά, από κέικ και κρασιά μέχρι υπολογιστές και αυτοκίνητα. Η κατηγορία ανάμεσα στην επιχείρηση και στη διοίκηση καλύπτει όλες τις συναλλαγές που γίνονται ανάμεσα σε εταιρίες και κυβερνητικούς οργανισμούς. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, οι λεπτομέρειες για τις μελλοντικές κρατικές προμήθειες δημοσιεύονται στο Internet και οι εταιρίες μπορούν να ανταποκριθούν ηλεκτρονικά. Τώρα αυτή η κατηγορία βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο, αλλά θα μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ γοργά καθώς οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τους δικούς τους μηχανισμούς για να προωθήσουν τη γνώση αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ανάπτυξή του. Πέρα από τις δημόσιες προμήθειες, οι διοικήσεις μπορούν επίσης να προσφέρουν

30 Η χροώθηοη των π^όντων μέαα αχό το Δαώίχτυο την επιλογή για την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών όπως είναι η επιστροφή του ΦΠΑ και η πληρωμή των εμπορικών φόρων. Η κατηγορία που αναφέρεται ανάμεσα στον καταναλωτή και στη διοίκηση δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. Όμως ως επακόλουθο της ανάπτυξης των κατηγοριών ανάμεσα σε επιχείρηση και καταναλωτή όσο και επιχείρηση και διοίκηση, οι κυβερνήσεις μπορούν στο μέλλον να επεκτείνουν την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση σε τέτοιες περιοχές όπως είναι τα επιδόματα κοινωνικής προνοίας και οι αυτόματες επιστροφές φόρων Αντίκτυπος Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι ένα φουτουριστικό όνειρο. Συμβαίνει τώρα, και γγ αυτό υπάρχουν πολλές καλά εδραιωμένες ιστορίες επιτυχίας. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο -ενώ οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Ευρώπη ανοίγουν το δρόμο, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ουσιαστικά παγκόσμιο, τόσο στη σύλληψη όσο και στην υλοποίηση. Προχωρά γοργά. Και με την ωρίμανση της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων και τη γρήγορη ανάπτυξη του Internet και του World Wide Web,η πορεία του συνεχώς επιταχύνεται. Σε εκείνες τις εταιρίες που θα εκμεταλλευθούν πλήρως το δυναμικό του, το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα καθοριστικών αλλαγών -αλλαγών που θα είναι τόσο δραστικές ώστε θα μεταβάλλουν δραστικά τις προσδοκίες των καταναλωτών που θα επαναπροσδιορίσουν την αγορά ή θα δημιουργήσουν εξολοκλήρου νέες αγορές. Όλες οι υπόλοιπες εταιρίες, σε αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που προσπαθούν να "αγνοήσουν" τις νέες τεχνολογίες, θα επηρεασθούν από αυτές τις αλλαγές στις αγορές και στις προσδοκίες των καταναλωτών. Επίσης, τα μέλη της κοινωνίας ως άτομα, θα αντιμετωπίσουν ολοκληρωτικά νέους τρόπους αγοράς αγαθών, πρόσβασης στις πληροφορίες και στις υπηρεσίες και αλληλεπίδρασης με τους κλάδους της κυβέρνησης. Όι επιλογές θα διευρυνθούν σε 26

31 Η ίφοώ&ηση των προϊόντων μέαα αχό το ΔιαΒοαυο πολύ μεγάλο βαθμό και οι περιορισμοί του χρόνου και της γεωγραφικής θέσης θα εξαλειφθούν. Η συνολική επίδραση στον τρόπο της ζωής θα μπορούσε πολύ καλά να συγκριθεί με εκείνη που προκάλεσε η ανάπτυξη της ιδιοκτησίας αυτοκινήτων ή η διάδοση του τηλεφώνου. 2.2 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τα οφέλη που θα μπορούσε να έχει μια επιχείρηση από το ηλεκτρονικό εμπόριο συνοψίζονται στα εξής τέσσερα σημεία: μείωση κόστους, μικρότεροι κύκλοι χρόνου παραγωγής, ανάδειξη της ποιότητας υπηρεσιών, εισαγωγή σε νέες παγκόσμιας φύσης αγορές. Τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου οφείλονται κυρίως στα δομικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου; μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον που συνεπάγεται αυξημένο κόστος, τεχνολογικά ζητήματα, νομικά ζητήματα, ζητήματα ασφαλείας. Αναλυτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι τα οφέλη από τη χρήση marketplaces είναι πολλαπλά τόσο για τις επιχειρήσεις-αγοραστές όσο και για τις επιχειρήσεις- Προμηθευτές, καθώς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων έρχεται να δώσει λύσεις σε διάφορα προβλήματα που τίθενται σήμερα αναφορικά με τις σχέσεις των Internet Business, Interest Verlag, Gennany Augsburg 1997

32 Η προώθηση των xpoidpmv μέσα αχό το Aic^bcrjo εμπορικών μερών κατά τη φάση της διαδικασίας της παραγγελιοληψίας. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις-αγοραστές που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική αγορά είναι η σημαντική μείωση του κόστους αγοράς, η δυνατότητα σύγκρισης τιμών και η πρόσβαση σε μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων σε πραγματικό χρόνο. Ακόμη, οι επιχειρήσεις-αγοραστές έχουν πρόσβαση σε επιπλέον πηγές προμήθειας και μπορούν να εκμεταλλεύονται τις προσφορές από εκποιήσεις πλεονάζοντος υλικού των προμηθευτών. Σημαντικό θεωρείται το γεγονός πως ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος χρόνος για τη δημιουργία και αποστολή παραγγελιών, ενώ ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις-αγοραστές έχουν την εποτττεία της διαδικασίας. Τέλος, μπορούν να συγκεντρώνουν στοιχεία για το αγοραστικό προφίλ της εταιρίας τους ανά υπάλληλο, τμήμα, προϊόν, κατασκευαστή, προμηθευτή, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που τους παρέχονται από το σύστημα, με αποτέλεσμα παίρνουν καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις-προμηθευτές, μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς, διατηρούν τους πελάτες τους, ενώ ταυτόχρονα διευρύνουν το πελατολόγιό τους σε όλη την επικράτεια και σύντομα εκτός Ελλάδας μέσω του Παγκόσμιου Εμπορικού Δικτύου GTW (Global Trading Web). Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να αυξήσουν σημαντικά τον όγκο των πωλήσεών τους, λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού παραγγελιών βάσει συμβολαίων. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να διαφημίσουν άμεσα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους υπό μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων με κοινά - παγκόσμια αποδεκτά - χαρακτηριστικά και επιπρόσθετα να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Τέλος, μειώνουν το κόστος διαχείρισης των παραγγελιών τους, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως η δυνατότητα προσαρμογής καταλόγων ανά πελάτη, στατιστικά στοιχεία, κ.α.

33 Η προώθηση τωρ χροίόντωρ μέσα ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Για να αντιμετωπίσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους, τα ηλεκτρονικά καταστήματα υιοθετούν συνεχώς νέες τεχνολογίες, δοκιμάζουν καινούρια συστήματα και μελετούν προσεκτικά κάθε πρόβλημα ή απαίτηση των πελατών τους. Δυστυχώς όμως, οι καταναλωτές δεν φαίνεται να ικανοποιούνται με τίποτε απ' όσα έχουν δοκιμάσει μέχρι σήμερα οι online επιχειρήσεις: Επένδυσαν στο Personalisation. Όμως, μόλις το 7% των online αγοραστών έχουν δοκιμάσει πώς λειτουργούν οι wish lists και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, ενώ ελάχιστοι από αυτούς (8%) τις έχουν χρησιμοποιήσει για τις αγορές τους (Jupiter Media Matrix). - Θωράκισαν τα συστήματα ασφαλείας τους μειώνοντας στο ελάχιστο τα προβλήματα από τις online απάτες. Ωστόσο, το κοινό (σε ποσοστό 72%) εξακολουθεί να δηλώνει ότι φοβάται, παρότι η πλειοψηφία των χρηστών αναφέρει ότι δεν υπήρξε ποτέ θύμα απάτης και δεν γνωρίζει κανέναν που να του συνέβη κάτι τέτοιο. (Ipsos-Reid) Μείωσαν τις τιμές τους, αλλά μόνο το 15% των online αγοραστών δηλώνει ότι προτιμά τις online αγορές λόγω των χαμηλότερων τιμών που προσφέρουν τα e-shops. (American Express). Παρέχουν ειδικές προσφορές και αυξημένες δυνατότητες σε όσους επικοινωνούν μαζί τους, αλλά το 50% των χρηστών εγκαταλείπει αμέσως όποιο site ζητά ακόμη και τα απλούστερα προσωπικά δεδομένα (π.χ. ), ενώ η πλειοψηφία όσων συμπληρώνουν τέτοιες φόρμες δηλώνουν συνήθως πλαστά στοιχεία. (Pew Internet & American Life Project) Δαπανούν τεράστια ποσά για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, αλλά οι χρήστες αδιαφορούν, οδηγώντας στη χρεοκοπία ακόμη και το καλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα του κόσμου που πήρε άριστα τόσο στη σχεδίαση όσο και στη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του κοινού. (Πρόκειται για το Garden.com,

34 Η χροώθηση των τφο^όντων μέαα αχό to ΔαΒΙ>ίΧνο βραβευμένο από το Ryerson Polytechnic University του Τορόντο)^.

35 Ηπροώθηση τωντίροΐόντωνμέσα αχό xoaiosixwo Ί^ΈΦΑΛΑΙΟ 3 3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 3.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η διαφήμιση στο χώρο του διαδικτύου ειδικά ρυθμίζεται για πρώτη φορά στην Οδηγία 2000/31. Ωστόσο, υπάρχει μια πληθώρα διατάξεων, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στη διαφήμιση γενικότερα (ανεξάρτητα αν αυτή συντελείται μέσω του internet) και οι οποίες καλούνται να ρυθμίσουν νομικά καθημερινές σχέσεις στον κόσμο του διαδικτύου ομοιόμορφα με τον τρόπο που το κάνουν και εκτός αυτού. Μάλιστα ορίζεται στην παραπάνω Οδηγία τόσο αρνητικά όσο και θετικά ο όρος «διαφήμιση», όπως γίνεται αυτός αντιληπτός από τον κοινοτικό νομοθέτη στο χώρο του web. Η διαφήμιση ρυθμίζεται στο άρθρο 2 περ. στ) στην παραπάνω Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης είναι σημειωτέο πως αντί του όρου διαφήμιση χρησιμσποιείται ο όρος εμπορική επικοινωνία που όμως, όπως γίνεται αντιληπτό από τον ορισμό που ακολουθεί, είναι έννοια ευρύτερη από τη διαφήμιση που πραγματοποιείται με «παραδοσιακά», προ εποχής διαδικτύου, μέσα. Ως «εμπορικές επικοινωνίες» νοούνται όλες οι μορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ενός προσώπου που ασκεί εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα». Στη συνέχεια διευκρινίζεται πως δεν αποτελεί καθ αυτό εμπορική επικοινωνία:

36 Η ΐΐοοώβηση των χροΐόντωρ μέσα αχό το AiaSlxwo «τα στοιχεία που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στη δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης, του οργανισμού ή του προσώπου, ιδίως το όνομα του τομέα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.» «οι επικοινωνίες που αφορούν αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα της εν λόγω επιχείρησης, του οργανισμού ή του προσώπου, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τρόπο ανεξάρτητο από τη θέλησή τους, ιδίως χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα» Όπως διαφαίνεται ο νομοθέτης με τον παραπάνω ορισμό και την ευρύτητα διατύπωσής του θέλησε να μην περιορίσει σε ασφυκτικά πλαίσια τη διαφήμιση αλλά επιθύμησε να αφήσει περιθώρια, ώστε να περιληφθούν σε αυτόν και μορφές διαφήμισης που θα εφαρμοστούν στο μέλλον. Σχήμα 1: On-line βιοφήμιβη - Αιβψ^μιβηκίςtJιάlβJcς» 3.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING) Προώθηση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να εξηγήσουμε το συντονισμό όλων των επικοινωνιακών προσπαθειών του πωλητή να επικοινωνήσει με τους ενδεχόμενους πελάτες για θέματα σχετικά με το προϊόν. Παρόλο που μια επιχείρηση μπσρεί να έχει το καλύτερο δυνατόν προϊόν, στην καλύτερη τιμή και με το πληρέστερο σύστημα eb.grothertechnologies-inlemelweb/advertising'adv-abouthtin

37 Ηχ^οώθηση των αρύίόνιων μέαι διανομής, τα αποτελέσματα θα είναι πενιχρά για την επιχείρηση εάν οι ενδεχόμενοι αγοραστές δεν το γνωρίζουν. Για να μπορέσει ο πωλητής να επικοινωνήσει με τον ενδεχόμενο αγοραστή, θα πρέπει να λάβει υπόψη του δύο βασικά επικοινωνιακά στοιχεία, το μήνυμα και το μέσο. Με άλλα λόγια, πρώτον τι μήνυμα θα χρησιμοποιήσει για να μπσρέσει να πείσει τον ενδεχόμενο αγοραστή να δσκιμάσει, πρστιμήσει και υιοθετήσει το προσφερόμενο προϊόν και δεύτερον τι μέσο θα χρησιμοποιήσει για να μπσρέσει το μήνυμα να φτάσει στον ενδεχόμενο καταναλωτή. Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι όταν λέμε προώθηση δεν εννσσύμε μόνο τις μαζικές διαφημίσεις αλλά και άλλους τρόπους, όπως οι Δημόσιες Σχέσεις, προσωπικές πωλήσεις, προώθηση πωλήσεων, word of mouth, χορηγίες κ.λ.π. Το Διαδίκτυο μπορεί να έχει μια σημαντική προσφορά στο χώρο της προώθησης. Είναι ένα αμφίδρομο μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στο να ενημερώσει και να διασκεδάσει τους καταναλωτές αλλά για να τους πείσει να δεχτούν τα προϊόντα μιας επιχείρησης. Η αμεσότητα της πρόσβασης καθώς και η διαδραστικότητα του Διαδικτύου παρουσιάζουν στους επιχειρηματίες μια σειρά από συναρπαστικές ευκαιρίες για να συμπληρώσουν τη χρήση των παραδοσιακών μέσων προώθησης. Ο έλεγχος που έχει ο χρήστης στο να επιλέγει το που θα πάει στο Διαδίκτυο, χαρακτηριστικό του β- marketing, σημαίνει ότι οι πελάτες που επισκέπτονται ιστοχώρο μιας εταιρίας είναι εκεί επειδή επέλεξαν να είναι, το οποίο σημαίνει ότι ενδιαφέρονται τόσο για τα προϊόντα της εταιρίας όσο και για τα μηνύματα και τις προσφορές που παρέχονται από την εταιρία. Διαφήμιση είναι σποιαδήποτε πληρωμένη μορφή μη προσωπικής παρουσίασης υπηρεσιών, αγαθών ή ιδεών από κάπσιο χορηγό. Είναι μια μορφή μαζικής πώλησης που φτάνει σε εκατομμύρια άτομα

38 Π-r/ yy-r \ -η Η τφοώθηση rnty προϊόντων μέσα από το καθημερινά, Η διαφήμιση βασικά είναι μια μορφή προπώλησης που πραγματοποιεί κυρίως τα πρώτα τέσσερα βήματα της πώλησης Να τραβήξει την προσοχή, Να αφυπνίσει το ενδιαφέρον, Να δημιουργήσει την επιθυμία και - Να προκαλέσει την πράξη. Φυσικά, η διαφήμιση δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στη δημιουργία ικανοποίησης και υιοθέτησης του προϊόντος. Η ικανοποίηση του αγοραστή έχει άμεση σχέση με το κατά πόσο το προϊόν εξυπηρετεί σωστά τις ανάγκες του. Πολλές επιχειρήσεις σήμερα εκτός από τους παραδοσιακούς τρόπους διαφήμισης- τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαφήμιση σε εξωτερικούς χώρους, περιοδικά και εφημερίδεςαυξάνουν τις διαφημιστικές τους εκστρατείες με Web βασισμένες προωθήσεις. Χιλιάδες γνωστών εταιριών, όπως η Coca-Cola, Nike κ.λ.π., έχουν οργανώσει ιστοσελίδες με σκοπό να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα ήδη υπάρχοντα και για τα νέα προϊόντα τους, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση, να διασκεδάσουν και να ενημερώσουν τους χρήστες, και να βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες τους. Πολλές εταιρίες χρησιμοποιούν επίσης τους ιστοχώρους τους σαν σημεία ανακοινώσεων διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Εν τούτοις, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η παραδοσιακή έντυπη μικρή αγγελία υπερισχύει ακόμα στο χώρο για την πρόσληψη εργαζομένων. Η προώθηση πωλήσεων, όπως ορίζεται από το Ινστιτούτο Προώθησης Πωλήσεων, περιλαμβάνει μια κλίμακα τακτικών τεχνικών marketing οι οποίες έχουν σχεδιαστεί στα πλαίσια του στρατηγικού marketing για να προσδώσουν αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία με σκοπό είτε την άμεση κινητοποίηση των αγοραστών είτε την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά. Μερικές από τις πλέον γνωστές κατηγορίες προωθητικών μέσων είναι η προσφορά εκπτώσεων, η προσφορά μεγαλύτερης ποσότητας προϊόντος με την ίδια τιμή, η προσφορά δώρου, η συμμετοχή της

39 Π-^υχτοίχ Η ιφοώθηση zcjv j:q6l6vtojv μέσα από το Διαδίκτυο εταιρίας σε διάφορα φιλανθρωπικά προγράμματα, καθώς και η προώθηση βραβείων, κληρώσεων, λαχειοφόρων αγορών και διαγωνισμών. Πολλές επιχειρήσεις σήμερα εκμεταλλευόμενες τη δυναμικότητα και το διαδραστικό χαρακτήρα του Διαδικτύου προσφέρουν μια σειρά από κίνητρα για την αγορά των προϊόντων τους on line. Πολλές είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που εδώ και πολύ καιρό έχουν αρχίσει να προσφέρουν κουπόνια απευθείας μέσω των ιστοχώρων τους, όπως coolsavings.com, valupage.com και valpack.com. Βάσει μιας έρευνας που έγινε από την NPD δείχνει ότι το 49% των χρηστών του Διαδικτύου, που χρησιμοποιούν στις αγορές τους κουπόνια, είναι ενήμεροι για την ύπαρξη ηλεκτρονικών κουπονιών, και το 87% από αυτούς λένε ότι προγραμματίζουν να χρησιμοποιήσουν τα on line κουπόνια στο εγγύς μέλλον, και το 80% από αυτούς πιστεύουν ότι η χρήση των on line κουπονιών θα αυξηθεί κατά πολύ στο μέλλον. Από εκείνους που ήδη χρησιμοποιούν τα on line κουπόνια, το 55% είναι ηλικίας είκοσι πέντε έως σαράντα ετών, το 45% είναι άντρες και το ένα τρίτο έχει εισόδημα μεγαλύτερο από δολ. Τέλος, η έρευνα προτείνει ότι τα on line κουπόνια έχουν ένα λαμπρό και ισχυρό μέλλον στην αγορά. 3.3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ως Internet Μάρκετινγκ μπορεί να οριστεί η χρήση του ίντερνετ και των νέων ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών για την υλοποίηση των στόχων του Μάρκετινγκ, καθώς και για την υποστήριξη των ιδεών του σύγχρονου Μάρκετινγκ. Όπως το προσωπικό Μάρκετινγκ και το Μάρκετινγκ σχέσεων, έτσι και το ίντερνετ Μάρκετινγκ δεν είναι μαζικό Μάρκετινγκ για μαζικές αγορές. Marketing report, 19/07/01.

40 Η χροώθηση των τφ&ΐόιηωρ μέσα Το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας θεωρίας του σύγχρονου μάρκετινγκ διατηρεί την αξία της ακόμη και αν στην ττράξη εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές. Για παράδειγμα οι ακόλουθες τεχνικές μάρκετινγκ είναι σημαντικές στο ίντερνετ, αλλά δεν είναι κάτι το καινούργιο, όπως: Η τμηματοποίηση της αγοράς, η στενή παρακολούθηση των ανταγωνιστών με νέα πρότυπα σύγκρισης, η προβολή προϊόντων με την παροχή κινήτρων, η ανάτπυξη σχέσεων με τον πελάτη και άλλα. Η υιοθέτηση του ίντερνετ από ένα κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι δυνατόν να συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτού του κλάδου σε μικρό χρονικό διάστημα. Η επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας στην χώρα μας, π.χ., έχουν δημιουργήσει την δικής τους ιστοσελίδα στον ίντερνετ και έτσι γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος προωθούν, αποτελεσματικά, παγκόσμια τις υπηρεσίες που προσφέρουν Για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες είναι δυνατόν, με την χρήση του ίντερνετ μία μικρή επιχείρηση να αποσπάσει σε μικρό χρονικό διάστημα ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς από μία μεγάλη και παραδοσιακή επιχείρηση του κλάδου. Η σύγκριση των τιμών μέσω του ίντερνετ μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά. ΓΓ αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθούν τις αλλαγές των τιμών και να προσαρμόζονται ανάλογα. Το διαδίκτυο αντιπροσωπεύει σίγουρα μία ευκαιρία για όλους εκείνους που συμμετέχουν στην τεχνική, εμπορική και κοινωνική ανάπτυξή του, γιατί είναι το όχημα που μεταφέρει την γνώση, και γνώση = ωφέλεια / κέρδος. Το διαδίκτυο προσφέρει ένα νέο, πρόσθετο κανάλι επικοινωνιών, με το οποίο ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα οφέλη ενός προϊόντος και τους βοηθά στην λήψη της αγοραστικής απόφασης. Το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρωθεί το φάσμα της στρατηγικής της επικοινωνίας και προβολής, όπως οι δημόσιες

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Δράκου Πηνελόπη Λυτρίβης Κων/νος Επιβλέπων καθηγητής: Μαρέτας Δημήτριος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η επίτευξη των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η Διαφημιστική Ορολογία στο Διαδίκτυο Προβολές διαφημίσεων ή προβολές σελίδων - Ad views ή page views ή impressions - Ο αριθμός των επισκέψεων σε μια σελίδα με διαφημιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικότερα κάθε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 3η: Πυραμίδα και Κύκλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Εισαγωγή 4.2 Ιστορική αναδρομή 4.3 Βασικές έννοιες 4.4 Βασικές υπηρεσίες

4.1 Εισαγωγή 4.2 Ιστορική αναδρομή 4.3 Βασικές έννοιες 4.4 Βασικές υπηρεσίες 4. Η σημασία του διαδικτύου στην ΚτΠ 4.1 Εισαγωγή 4.2 Ιστορική αναδρομή 4.3 Βασικές έννοιες 4.4 Βασικές υπηρεσίες 4.1 Εισαγωγή Το διαδίκτυο (Internet), αποτελεί το δίκτυο των δικτύων που συνδέει άλλα μικρότερα

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς δυσκολότερο ρόλο σήμερα από αυτό των Πωλήσεων. Μέσα σε αγορές που - πολλές φορές ζητούμενο έχει γίνει ο περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Σύνδεση στο Διαδίκτυο Για να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το Διαδίκτυο (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών 2.9 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας. www.thessbonus.gr

Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας. www.thessbonus.gr Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας www.thessbonus.gr Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά του να παρέχει στις εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης μας τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΑΞΗ Α 2 ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: ΦΙΟΝΑ ΤΖΟΥΜΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΑΤΖΗΠΟΥΦΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ O όρος Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1 / citybeez.gr @ citybeez.gr 1 Τι είναι το citybeez.gr Το citybeez.gr είναι μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής, αποστολής στοχευμένων προσφορών σε πραγματικό χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 10 Δίκτυα Η/Υ, το Internet 1 Δίκτυα Πολλοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με χρήση του κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας 1 Βασικές Αρχές Σχεδίασης Απαραίτητες ιδιότητες Web Site Οι αναγκαίες αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν/εφαρμοστούν για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός αξιόλογου και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΜ: 11406 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business E-mail & Website Hosting. Επισκόπηση

Vodafone Business E-mail & Website Hosting. Επισκόπηση Vodafone Business E-mail & Website Hosting Επισκόπηση Καλώς ορίσατε στις υπηρεσίες εταιρικού e-mail και website hosting της Vodafone. Η επαγγελματική σας εικόνα ενισχύεται μέσα από προσωποποιημένους e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Τα 4P και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα