Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Λ.Α.Σ. Ριζάκης Νίκος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Λ.Α.Σ. Ριζάκης Νίκος"

Transcript

1 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΣΤΑ ΕΝΟΠΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Λ.Α.Σ. Ριζάκης Νίκος

2 Παραθέτω τα παρακάτω ονόματα νεκρών πατριωτών Καρυωτώ». πι.οαν στην πυρά του πολέμου κατά την περίοδο θύματα αλβανικού μετώπου Εθνική Αντίσταστ Γ Στρατι,ώτες 1. Γ κούρος Α] μητριός Νικ. 2. Γκόλτσιος Δημήτριος Χρησ. 3. Κατσίβελος Στέργιος ΕλευΟ. 4. Κατσίβελος Κ(ί)στας Γεωρ. 5. Χατζής Νίκος Γεωρ. ξ> ΤΟ'ίίΑιλής Χρήστος, \ Αντάρτες 7. ΗλευΟερούλης Δημήτριος σκοτώθηκε στιι μάχη Σπηλι:>_. Εξόριστε ποιητή Στο αιώνα σου λέγε τι βλέπεις.,,» Βλέπω τον Κλίντον και τον Μπλερ την Ολμπράιν και τον Σολάινα να ουρλιάζουν πάνω από τα πτώματα των Σέρβων και των Κοσοβάρων. Βλέπω και τους χαμαιλέοντες ευρωπαίους ηγέτες να ευφραίνονται πίνοντας το αίμα των ίδιων των παιδιών τους. Νίκος Ριζάκης

3 Πολίτες που εκτελέσθηκαν από τους Γερμανούς 7. Γκουλέτσας Αθανάσιος 8. Σαμαράς Χρήστος Γιάννη 9. Λαφαζάνης Αντώνιος 10 Γκόλτσιος Κωστάκης Ιωάνν Το ποίημα για τον τόπο του μαρτυρίου I I Λρζάνας Γιάννης 12. Κ.α(ίαρατζής Γεώργιος IJ β«υίν«'. &"ο '')μιος 14- ακελαΐι*ΐ3 Δημήτριος 15 ΐ,ακελάρηί ^ιαντάφυλλος )6 Ηασιουρας Βασίλης ] f Τφ^οοικο τ,ιου Bar λης θύματα από τους Αντάρτες \% (Μαραγκός Γιώργος Γιάννη ί 9 Μαραγκού Μαρία Γιάννη 70. Μανούσιος Γεώργιος 2 i. Λάσιος Γιάννης Μιχ. Αντίκρυ στα Μακρόνησα έναν χειμώνα μαύρο τον άνεμο αλώνιζα τα δίκια μας για να'βρω. Και μας έλεγε το κύμα πέρα κει στο Λαύριο ο λαός θα'ναι το θύμα θα το δούμε αύριο. Λέγαμε με τ' αδέρφι μου τα πάθη της γενιάς μας μας έλεγε πως ήξερε ποιος είναι ο φονιάς μας.

4 30 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΣΤΑ ΕΝΟΠΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΣ Σττιν Α' Μεραρχία του ΕΛΑΣ 1. Μουκουργιώτης Γεώργιος Θεοδ. Λοχίας του Αλβανικού μετώπου παρασημοφορήθηκε επί ΚΑΡΥΑ Καρυά, πα ρίδα μου γενέτειρα 2ro, i τόϊϊο Cov γεννήθηκε ένας με αλος επαναστάτης έναο με^α^ο'ί οραματιστής να< πρ <ντό.της των αδικημένων <vac Α'ν50-Γϊου Λαού αυτός ήταν ο μεγάλος Γεώργιος Μαραγκός ανδραγαθία με τον πολεμικό σταυρό και προήχθηκε σε ανθυπολοχαγό 2. Κατσικογιάννης Νικόλαος Δημητρ. i 5 Σακ, υράφας Γεώργιος Γιάννη 3. Κατσικογιάννης Κώστας Ελευθ. 16.Τιιγανής Διονύσης Ελευθ. 4. Βαγενάς Νικόλαος Ελευθ. ι i.γιαννούλας Γεώργιος Δημητρ. 5. Βαγενάς Ευθύμιος Γρηγ. 18 Χάμος Γεώργιος Κων. 6. Γεροζήσης Νίκος Αθαν. 7. Ζυγούρης Γεώργιος Χρησ. 19.Καισιούρας Χρήστος 70. Διονύσης Δημ.Τρίχας Πά^^νη 8. Καστανάριας Δημήτριος Κων. 9. Κατσαβός Νικόλαος Ιωάνν. Στο ιππικό Θεσσαλίας ΙΟ.Μουσουλής Αθανάσιος Τριανταφ. 21. Δη μητριός Γ.Σαμαράς 11 Μπουμπουνάρας Ζήσιις Ηλία 12. Μουσουλης Γεώργιος Τριανταφ. 13. Παπαιωάννου Γιάννιις Θεοδ. 14. Π απούλιας Απόστολος AVTOJV. 22. Κατσικογιάννης Γιώργος Κων. 23 Τριαντάφυλλου Χρήσ:ος Γεωρ Στο μηχανικό Ολύμπου 24 1 κούρος Αθανάσιος Νικ. Οι Αρχηγ,ό, Ir 1 toy ΕΛΑΣ,..

5 25.Βαγενάς Κων/νος Νικολή 26ί Α.-:υθερούλης Δημήτριος Κων. Σκοτώθηκε στη σπηλιά Κισσάβ( ι>ου Στην Υγειονομική υπηρεσία του ΕΛΑΣ 42. Σαμαράς Γιώργος Κων. Γιατρός και Διευθυντής Νοσοκομείου 1 27.Ρόκος Δημήτριος Αντων. της 8 η, ; Μεραΐ^ώ^ _"8 '!',"..'νταφύλλου Νίκος Γιάννιι Στην Α' Ταξιαρχία του ΕΛΑΣ 29, Χατζής Γιώργος Κ,ων. Μ) Αξούγκας Κώστας Κανάκη 31.Παπαιωάννου Νίκος Θεοδ. Καπετάνιος λόχου 32.Πατσιατζής Γιάννης Νικ. Διμοιρίτης λόχσ' 43. Παπαιωάννου Γεώργιος Νικ. 44. Σαμαράς Αθανάσιος Κων. 45Δάσιου Χρυσούλα 46.Δάσιος Νικόλαος Νικ. Δήμου Τσιρώνης Δημήτριος του Νικολάου Τσιρτσιμπής Μήτσος του Νικόλαο ο 33.1 κανάκος Δημήτριος Νικολούλη 34.Κατσιούρας Δημήτριος Στη Χ Μεραρχία του ΕΛΑΣ 35.0ικονομίδης Κυριάκος Γεωρ. Ευθ. Στο πολιτιστικό τμήμα του Γενικού Στρατηγείου τους ΕΛΑΣ 47.Κατσικογιάννης Δημήτριος Ελευθ. Ζωγράφος γλύπτιις 48.0ικονομίδης Δημήτριος Δημοσθένη Ζωγράφος 36. Μουσουλή Σταυρούλα Δημ. 37. Ρόκου Μαρία Νικ. 38. Χατζής Δημήτριος Γεωρ. 39. Κακάλης Γεώργιος Ελευθ. 4().Τοκατλιάννης Γιάνντις 4 σύνταγμα Στρατολόγος 41 Κατσαβός Ελευθέριος Γεωρ Στί-ιν εθνική πολιτοφυλακή 49. Τόλιας Κων/νος Νωματάρχης του σταθμού Καρυάς και υποδιοικητής εθνικής πολιτοφυλακής Θεσσαλίας 50. Βαγενάς Γ^ργιος Νικ. 5! Καραζιάκος Δημήτριος Κυρ. 52 Κατσιούρας Κυριάκος Γιάνν Δάσιος Δη μητριός Αθ.

6 54.Παπαιωάννου Λουκάς Γιάνν. 55 Παπαιωάννου Λουκάς Γεωρ. 56.Παπαδημητρίου Δημήτριος Βασ. 5? Pj^Kyt; Ιωάννιις Νικ. ψ- Χαλκιάς Αθανάσιος Κων. 59 Λιόντας Κώστας 60 Κουτ^δμήτρος Νικόλας Ελευθ. 6! Βαγενάς Σωτήρης Νικολή 62. Καβαρατζής Γιάννης Καπετάν Τζαχείλα. 63 Δάσιος Χρήστος Αθαν. 64. Ριζάκης Γιάννης Δημητ. 65. Χάμος Αθανάσιος Κων. 66Παζιανας Αθανάσιος Δημητρ. 67 Τευδοοικονόμου Βασίλης Νικ. 68 Κουκουδήμος Κων/νος Ελε\>θ. Όμηρος στη Γερμανία Vt4fjr\<Z. %qv> Ε A ^Jg φχον Ολυμτιο, 69.Κατσικογιάννης Γεώργιος Ελευθ. Όμηρος στη Γερμανύ

7 14 '5 4Ρ 11 ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ 1 ΙΟΛΕΜΟΥ Αντάρτες Πολίτες Λρζάνας I εώργιυς Ιωιινν. Καραζιάκου Mupiu Κυρ. Βαγενάς Γεώργιος Νικ. Μουκουριώτης Χρήστος θεοδ Βαγενάς Δημήτριος Νικ Μουκουριώτης I "ιάννης Θεοδ. Βαγενάς Μιχάλης Γρηγ. Μουσουλή K U T I V U Δημ. Βαγενάς Δημήτρης Αθαν. Μουσουλής Ευριπίδης Βασ. B«flS*ftS Αθανάσιος Γρηγ Τσιρογιάννης Γιάννης Ελευθ. fouiapu Χρυσούλα Γεωρ. Τοπάλης Δήμος Γεωρ. ΐνουρος Αθανάσιος Νικ. I Ιολυγένης Πέτρος fkeis^oj Χρήστος Νικ. Σαμαράς Ανδρέας Κων. ιγκ^.ηίΐς Αντώνιος Νικ. ΈλευΟερούλης Αθανάσιος Κων. Γ κανάκος Μήτσιος Νικ. Φράντζιος Βασίλης I "κανάκος Νίκος Γιάνν. Καλιώνης Ευθύμιος Λεων. Γκανάκας Γιώργος Νικ. Παπαιωάννου Νίκος Θεοδ. Λάσιος 1 Χρήστος Γιάνν. Κουκουμήτρος Βασίλης Δημ. Λάσιος Αντώνης Γεωρ. Ριζάκης Γεώργιος Νικ. ΔιαβΚ^ ίημήτριος AO. Γκουλέτσας Νικόλαος AO. ί>όκου Σταυρούλα Γεωρ Καλογερόπουλος Κων/νος Ροκος i ιάννιις Αντων. Τευδοοικονόμου Διον. Γεωρ. ΡΑνος Αντώνης Γρηγ. &uyt&>{. Αθανάσιος 'Νικ. ϊ^ννρης Γεώργιος Χρησ. Κ^ ;<*ί(6 κος Μήτσιος Κυρ. ΚοτίΛόΰρας Κυριάκος Γιανν. Κ'νΜΦΐίΡος Γιάννης Γεωρ. Στρατιώτες ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πολίτες 43 Αξούγκας Γιάννης Κανάκη 55 Παπαιωάννου Νίκος Αθαν. 44 Αξούγκας Κώστας Κανάκη 56 Παπαιωάννου Νίκος Λούω 45 Αξούγκας Δημήτριος Χρησ. 57 Παπαιωάννου Θύμιος Νικολ. 46 Παζιάνας Μιχάλης Δημ. 58 Δραχαλίβας Γεώργιος Αθαν 47 Τρίχας Κώστας Ευθ. 59 Τρίχας Ευθύμιος 48 Τσουκαλάς Αθανάσιος Κων/νου 60 Ριζάκης Νικόλαος Γιάννη 49 Καρακώστας Κώστας Λάμπρου 61 Στατήρης Νίκος Αντων 50 Κατσιούρα Όλγα Δήμου 62 Στατήρης Μιχάλης Λντων. 51 Δέσποινα Δάσιου Αθαν. 63 Στατήρη Μαρία Αντών. 52 Βαγενά Γιαννούλα Γιάννη 64 Μανούσιου Βάγια Γεωρ. 53 Σαμαράς Χρήστος 65 Μόρια Άννα Αχιλλέα 54 Κατσιούρας Κώστας Γεωρ. 66 Καβαρατζής Βασίλης Νικ 67 Χαλκιάς Γεώργιος Γιάννη 6G Καρακώστας Γιάννης Νικ. 6<f Στη μνήμη όλων αυτών των αδικοχαμένων πατριωτών Ανάπηροι Χαλκιάς Σωτήρης Γιάννη Τσουκαλάς Κώστας Χρησ Κατσαβός Λευτέρης Γεωρ Νίκος Ριζάκης

8 01 ΚΑΡΥΩΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Χώρα όπου Παρατηρήσ α/α Επώνυμο rai Όνομα βρέθηκε που βρίσκε πολιτ. πρόσφυγες σήμερα 1 Βαγενάς Κων/νος Ελ. (πρώην) ΕΣΣΔ Αυστραλίο Νικόλαος Ελ. Τσεχοσλοβακία Κοζάνη 3 Μαρία Ελ.» 4 Σωτήριος Νικ. Αλβανία Καρυά 5 Γεροςήοης Κων/νος Περ. (πρώην) ΕΣΣΔ»> 6 Γκανάκα Ελένη Ιωάν.»» 7 Γκόλτοιος Δημήτριος Ιωάν. Πολωνία Λάρισα 8 Γκούθα Γεωργία Ιωάν. ΕΣΣΔ 9 Γουλαρα Αικατερίνη Γεωργ. Πολωνία θεσ/νίκη 10 Δάσσιος Δημήτριος Γεωργ.» Λάρισα 11 Αλέξανδρος Ελ. Πολωνία Πολωνία 12 Καλλιω'.τις Ευθύμιος Νικ.» Αμπελώνα 13 Καοτανάρας Δημήτριος Κων. ΕΣΣΔ 14 Κατσαβός Ελευθέριος Γεωργ.» 15 Νικόλαος Ιωάν. Πολωνία πέθανε 16 Ελένη συζ. Νικ.» Καρυά 17 Κατσιβέλοιι Θεοδώρα Γεωργ. ΕΣΣΔ 18 Κατσ'κογιάννης Γεώργιος Ελ.» Πέθανε 19 Κατσιουρας Χρήστος Ιωάν. Πολωνία Λάρισα 20 Μανουοιος Χριστόφορος Ευστ. ΕΣΣΔ Ελασσόνι 21 Μουκουοιώτης Γεώργιος θεοδ. η ΕΣΣΔ 22 Μουσοολής Αθανάσιος Μιχ. Τσεχοσλοβακία 23 Μπουμπουνάρας Ζήσης Ουγγαρία Ουγγαρκ 24 Οικονομίδης Γεώργιος Ευθυμ. Πολωνία Συκαμινέι 25 Παπαιωάννου Ελένη-Νίκη Νικολ. ΕΣΣΔ 26 Παπαιωάννου Λουκάς Γεωργ. ΕΣΣΔ Καναδάς 27» Λουκάς Ιωάν. Πολωνία» 28» Σωτήριος θεοδ. ΕΣΣΔ Καρυά 29 Πατσιατζής Ιωάννης Νικ. ΕΣΣΔ-Βουλγαρία Πέθανε 30 Ευδοκία Νικ.» θεσ/νίκγ 31 Ρόκκος Ιωάννης Κων/νος ΕΣΣΔ Καρυά 32 Μαρία Νικ.» 33 Σαμαράς Ιωάννης Κων. Πολωνία Καρυά 34 Νικόλαος Κων. ΕΣΣΔ Αθήνα 35 Τηγανή Παρασκευή Ελ.» Πέθανε 36 Τριαντάφυλλου Κυριακή Γεωργ.» 37 Χρήστος Γεωργ. Ρουμανία Πέθανε 38 Τσιρώνη Βασιλική Νικ. Πολωνία

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Άλιμος, 18.07.2014 Α.Π.: 14816. Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΑΛΙΜΟΣ Διάρκεια Σύμβασης : 8 ΜΗΝΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Άλιμος, 18.07.2014 Α.Π.: 14816. Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΑΛΙΜΟΣ Διάρκεια Σύμβασης : 8 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 18.07.2014 Α.Π.: 14816 Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΑΛΙΜΟΣ Διάρκεια Σύμβασης : 8 ΜΗΝΕΣ Ανακοίνωση : Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.: 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 Ειδική Αγωγή ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2 Ειδική Αγωγή ΒΟΥΤΣΑΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) οικισμούς εντός των ορίων του Ορυχείου πεδίου». Α/Α Υποψηφίων προς πρόσληψη Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο Ονομα Πατρός Αριθμός Αίτησης Γνώση Η/Υ (NAI/ OXI) Βαθμός Πτυχίου Πτυχίου Διδακ/κου Μεταπ/κου 2ου Μεταπ/κου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ11 2 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 3 ΑΓΓΕΛΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 4 ΑΔΑΜΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ11 5 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ06 6 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 293 ΑΒΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣ Γ 672 0 2 8930 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 2617 ΜΠΑΛΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ ΑΗ127827 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0 0 0 360,00 0 Οχι 1 Οχι 1.160,00 1 1802 ΣΑΒΒΑΡΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΜΑΡ Ρ382685 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2001 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΒΛΑΧΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 ΓΚΑΝΑΡΑ ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPH A B A N K ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015

ALPH A B A N K ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015 ALPH A B A N K ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015 ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ευχαρίστως ανακοινώνεται στο Προσωπικό της Τραπέζης ότι, με βάση τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ

- 2 - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ ` - 2 - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, µετατίθεστε στη φρουρά Πλάτης, στην ακριτική περιοχή του Β. ΕΒΡΟΥ. Μια περιοχή µε πολύχρονη ιστορία και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 1 1 1 1 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 M30 00:20:51 00:32:53 2 2 2 507 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 1 1 1 1 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 M30 00:20:51 00:32:53 2 2 2 507 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 1 1 1 1 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 M30 00:20:51 00:32:53 2 2 2 507 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1988 M30 00:21:42 00:34:13 3 3 3 392 ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΓΑΤΖΕΑΣ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΓΑΤΖΕΑΣ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΓΑΤΖΕΑΣ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ημερολόγιο2015 Αναδρομή στο απώτερο παρελθόν Όπως συνήθως συμβαίνει με πολλούς σημαντικούς ναούς του Πηλίου, που έχουν τις ιστορικές τους ρίζες σε προγενέστερες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ Κατά την αποχώρηση των Βουλγάρων από την περιοχή των Σερρών Βούλγαροι Στρατιώτες και άνδρες του ΕΛΑΣ συνέλαβαν στην περιοχή Μυρκίνου Μυρίνης και Παλαιάς Ζίχνης 350 άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΣΤ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΣΤ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 3170 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑ 5 1 30 2 8930 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 15 /01 /2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ. 2237 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Καστοριά, 26 10 2010 Αρ. Πρωτ. 3286 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ.Kώδικας : 521 00 Τηλέφωνο : 2467.350.287 288 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ και ΣΥΝΘΕΣΗ στη ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του νέου Δ.Σ της ΕΕΤΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ και ΣΥΝΘΕΣΗ στη ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του νέου Δ.Σ της ΕΕΤΕ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 88 Μας κόβουν μισθούς, δικαιώματα, μας κλέβουν τα όνειρα Όμως όπως λέει και η μπαλάντα του κυρ Μέντιου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 Την αρχαιότερη χρονολογικά - γραπτή μαρτυρία για καθιέρωση και τέλεση εορτής στη μνήμη των ευεργετών των σχολείων της πόλης μας τη συναντάμε στον

1 Την αρχαιότερη χρονολογικά - γραπτή μαρτυρία για καθιέρωση και τέλεση εορτής στη μνήμη των ευεργετών των σχολείων της πόλης μας τη συναντάμε στον 1 Την αρχαιότερη χρονολογικά - γραπτή μαρτυρία για καθιέρωση και τέλεση εορτής στη μνήμη των ευεργετών των σχολείων της πόλης μας τη συναντάμε στον ΕΡΜΗ ΤΟ ΛΟΓΙΟ του έτους 1820. Εκεί είναι δημοσιευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2. ÍÏÌÏÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ 107 108 ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΌ ΑΡΚΑΔΙΑ (90%) (ταξινόμηση με βάση τη σχολή επιτυχίας)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΌ ΑΡΚΑΔΙΑ (90%) (ταξινόμηση με βάση τη σχολή επιτυχίας) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΌ ΑΡΚΑΔΙΑ (90%) (ταξινόμηση με βάση τη σχολή επιτυχίας) Λύκειο Αποφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ΕΞ ΕΣΠΕΡ. ΤΡΙΠ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΝΑΣΤΑΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20.03.2015

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20.03.2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20.03.2015 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

22.7. Η οργάνωση του αγώνα

22.7. Η οργάνωση του αγώνα Ιστορία του νομού Σερρών κατά την Τουρκοκρατία 577 22.7. Η οργάνωση του αγώνα Δεν υπήρχε συστηματική άμυνα στις Σέρρες προ του 1905. Ο πρόξενος Στουρνάρας, λόγω της πλειονότητας του ελληνικού πληθυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ιάρκεια Σύµβασης: 8 µήνες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ : 1 / 2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ: 101 Ε ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Μαύρες" οι εκπτώσεις για την τοπική αγορά

Μαύρες οι εκπτώσεις για την τοπική αγορά ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 22ο Αριθ.φύλλου 5668 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012 Γρεβενά "Μαύρες" οι εκπτώσεις για την τοπική αγορά Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ (>12 ΜΗΝΩΝ) ΝΕ ΑΝΕΡΓ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ ΠΡΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 6.900,01-12.000,00 12.000,01-16.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα Επώνυμο - Όνομα Οδός - Αριθμός ΤΚ Πόλη Νομός Τηλέφωνα ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής

Ειδικότητα Επώνυμο - Όνομα Οδός - Αριθμός ΤΚ Πόλη Νομός Τηλέφωνα ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής 2106528725-6944884774 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 17 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ Αττικής 210-8028959 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.09.2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 336 1 www.paraskhnio.gr. Η φωτό είναι άσχετη με την αρπαχτή αλλά σχετική με την έρευνα

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.09.2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 336 1 www.paraskhnio.gr. Η φωτό είναι άσχετη με την αρπαχτή αλλά σχετική με την έρευνα 336 8 ΣΕλΙΔο ΑΦΙΕρΩΜΑ ΣΤΗ ΔΕΘ Η ΑΝΑΚρΙΣΗ ΤΩΝ... ΕΞΙ ΣΤο «Π» 6-7. ΕΥρΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥλΙΑΝΙΔΗΣ 32. ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤζΗΔΑΚΗΣ 32. ΑΝΔρΕΑΣ λυκουρεντζοσ 34. ΘΕοΔΩροΣ ΚΑρΑοΓλοΥ 34. ΚΩΣΤΗΣ ΜοΥΣοΥροΥλΗΣ 11. ΚΩΣΤΑΣ ΤζΑβΑρΑΣ

Διαβάστε περισσότερα