ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2007) 409 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς κινητής τηλεόρασης {SEC(2007) 980} {SEC(2007) 981} EL EL

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς κινητής τηλεόρασης 1. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ Ως κινητή τηλεόραση νοείται η μετάδοση οπτικοακουστικού περιεχομένου σε κινητή συσκευή 1. Η κινητή τηλεόραση διαθέτει τη δυναμική να μεταβάλει εκ βάθρων τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές βιώνουν την τηλεόραση και τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Προσφέρει τη δυνατότητα θέασης οποιουδήποτε περιεχομένου, οποτεδήποτε, οπουδήποτε και επίσης παρέχει έναν νέο κόσμο διαδραστικότητας/διαλογικότητας, όπου η κατανάλωση παραδοσιακού και κατ' αίτηση δημιουργικού περιεχομένου συμπληρώνεται από υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε καταναλωτή. Η κινητή τηλεόραση βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο ισχυρών κοινωνικών τάσεων: του μεγαλύτερου βαθμού κινητικότητας και των νέων μορφών πρόσβασης στο περιεχόμενο των μέσων επικοινωνίας. Θα μπορούσε κατά συνέπεια να αποτελέσει μία από τις επόμενες καταναλωτικές τεχνολογίες με υψηλό βαθμό ανάπτυξης. Συγκεράζοντας τις προσωπικές κινητές επικοινωνίες, μία από τις πλέον δυναμικές ευρωπαϊκές αγορές, και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, η κινητή τηλεόραση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής αξίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αγορά αυτή θα μπορούσε το 2011 να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 20 δισεκατ. ευρώ, με 200 έως 500 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως 2. Αποτελεί παράδειγμα ψηφιακής σύγκλισης, μια έννοια που βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής i2010 της Επιτροπής για την κοινωνία της πληροφορίας. Η ψηφιακή σύγκλιση αποφέρει στην Ευρώπη νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, νέες θέσεις απασχόλησης και νέες υπηρεσίες για τους καταναλωτές, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ευημερία σύμφωνα με την ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και με τις δράσεις που έχουν εγκριθεί από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Η ανάπτυξη της κινητής τηλεόρασης ταιριάζει απόλυτα με τους στόχους που περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Lahti με τίτλο «Μια θετικά διακείμενη προς τις καινοτομίες και σύγχρονη Ευρώπη» 3. Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές εξοπλισμού καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στις δοκιμές και στην έναρξη της εμπορικής εκμετάλλευσης της κινητής τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην ΕΕ όμως ήταν αργή μέχρι στιγμής η εγκαινίαση και η εξάπλωση υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης. Σημαντική πρόοδο έχουν σημειώσει ανταγωνιστές από τους κύριους εταίρους της Ευρώπης, ιδίως στην Ασία και τις ΗΠΑ, Διατίθενται διάφορες συσκευές για λήψη κινητής τηλεόρασης, αλλά η πλέον διαδεδομένη είναι το κινητό τηλέφωνο. Βλέπε Αξιολόγηση του Αντίκτυπου για τη σύνοψη των αναλύσεων αγοράς. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Άτυπη σύνοδος στο Lahti της Φινλανδίας, στις 20 Οκτωβρίου 2006) «Μια θετικά διακείμενη προς τις καινοτομίες και σύγχρονη Ευρώπη», COM(2006) 589 της , ΕΕ C 332 της , σ.42. EL 2 EL

3 και η Ευρώπη κινδυνεύει να απολέσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε κινητές υπηρεσίες 4 και να παρέλθει αναξιοποίητη μια μείζων ευκαιρία για ανάπτυξη και καινοτομία, εφόσον δεν επιτευχθεί, σε ολόκληρη την Ευρώπη, επαρκής δυναμική, συνδυασμένη με τον κατάλληλο βαθμό συντονισμού. Για αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η κατάστρωση σχεδίου για την Ευρώπη. Η αγορά της κινητής τηλεόρασης παραμένει ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο: το 2006 απετέλεσε καμπή από την άποψη πιλοτικών έργων και εξαγγελιών το 2007, έχει ξεκινήσει η εμπορική εκμετάλλευση στην Ιταλία και στη Φινλανδία και σε μικρότερη έκταση στη Γερμανία και το ΗΒ, ενώ προγραμματίζεται να αρχίσει σε εθνική κλίμακα στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Η εξάπλωση είναι όμως βραδύτατη λόγω τεχνολογικών και κανονιστικών αβεβαιοτήτων. Το 2008 θεωρείται γενικά καθοριστικό έτος για την εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης στην ΕΕ, εξαιτίας σημαντικών αθλητικών γεγονότων, όπως το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που θα αποτελέσουν μοναδική ευκαιρία για την τόνωση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών και την υιοθέτηση των νέων υπηρεσιών από αυτούς. Η παροχή στους ευρωπαίους πολίτες της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτές τις καινοτόμες υπηρεσίες εντός του 2008 και η εξασφάλιση της συμμετοχής των ευρωπαϊκών εταιρειών σε αυτήν την καινοτομία συνιστούν στόχους δημοσίου συμφέροντος που αιτιολογούν την προορατική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κλειδί για την επιτυχή εξάπλωση αυτών των καινοτόμων υπηρεσιών στην ΕΕ αποτελεί η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα προσφέρει στους φορείς εκμετάλλευσης και στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς και να επιτύχουν τις απαραίτητες οικονομίες κλίμακας. Η μετάδοση κινητής τηλεόρασης μπορεί να λάβει διάφορες μορφές: τηλεόραση σε απευθείας μετάδοση, ετεροχρονισμένη θέαση ή θέαση κατ αίτηση. Η μετάδοση υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων του δικτύου κινητών κυψελοειδών επικοινωνιών, της επίγειας, της δορυφορικής και της διαδικτυακής εκπομπής. Σκόπιμη είναι η διάκριση μεταξύ μονοεκπομπής («από έναν σε έναν») και ευρυεκπομπής («από έναν σε πολλούς») κινητής τηλεόρασης 5. Για τους σκοπούς της παρούσας Ανακοίνωσης και της Αξιολόγησης του Αντίκτυπου που τη συνοδεύει, ως «κινητή τηλεόραση» νοούνται αποκλειστικά οι υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης επίγειας (ευρυ)εκπομπής. Ο λόγος για την επιλογή αυτή είναι ότι υπάρχει ήδη το πλαίσιο μέτρων πολιτικής και κανονιστικών ρυθμίσεων για υπηρεσίες μέσω υφιστάμενων δικτύων κινητών επικοινωνιών και ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν αναπτυχθεί αρκετά στην ΕΕ, ως μέρος των προϊόντων που προσφέρουν οι περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης τρίτης γενιάς. Εξάλλου, η ταυτόχρονη παροχή του ιδίου περιεχομένου σε ευρύ αριθμό χρηστών είναι δυνατή μόνον μέσω (ευρυ)εκπομπής, τρόπος που αποτελεί άρα το κλειδί για να επιτευχθεί η μαζική εξάπλωση των υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης. Σημαντική πλατφόρμα για εφαρμογές κινητής τηλεόρασης μπορούν επίσης να αποτελέσουν και οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (Mobile Satellite Services, MSS). Οι υπηρεσίες αυτές αντιμετωπίζουν, ωστόσο, προβλήματα 4 5 Για παράδειγμα, την άνοιξη του 2007, οι χρήστες είχαν υπερβεί τα 4 εκατομμύρια στη Νότια Κορέα και τα 7 εκατομμύρια στην Ιαπωνία, έναντι το πολύ στην ΕΕ. Σύμφωνα με το EMBC, «υπηρεσία κινητής εκπομπής» είναι υπηρεσία ταυτόχρονης διανομής πολυμεσικού περιεχομένου σε πολλούς (ενδεχομένως) άγνωστους αποδέκτες. EL 3 EL

4 διαφορετικά από τις κινητές επίγειες υπηρεσίες, τα οποία εξετάζονται σε χωριστή πρωτοβουλία της Επιτροπής ΚΑΙΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Το 2006, η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με τους ενδιαφερόμενους, με σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με τις αναδυόμενες υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διευκόλυναν τη συγκρότηση ομάδας που να καλύπτει όλον τον κλάδο, το Ευρωπαϊκό συμβούλιο κινητών ρ/τ εκπομπών (European Mobile Broadcasting Council EMBC), φόρουμ που συγκεντρώνει, για πρώτη φορά, όλους τους κύριους συντελεστές του κλάδου, μεταξύ των οποίων οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, οι κατασκευαστές, οι πάροχοι περιεχομένου και οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. Το EMBC εξέδωσε συστάσεις για τον κλάδο, τον Μάρτιο του Πραγματοποιήθηκαν επίσης τακτικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σε επιμέρους θέματα, στο πλαίσιο θεσμικών φόρουμ, όπως η ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος, η επιτροπή ραδιοφάσματος και η επιτροπή επικοινωνιών 7. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των καταναλωτών, και θα ζητήσει από τον κλάδο να συνεχίσει τις εργασίες του στο θέμα της διαλειτουργικότητας, ιδίως όσον αφορά τη μετάδοση και το επίπεδο υπηρεσίας. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω διαβούλευσης εντοπίστηκαν τρεις κύριοι παράγοντες ως νευραλγικοί για την επιτυχή εγκαινίαση της κινητής τηλεόρασης: τεχνικές πτυχές (πρότυπα/διαλειτουργικότητα) περιβάλλον κανονιστικών ρυθμίσεων που προάγει την καινοτομία και τις επενδύσεις εξασφάλιση ποιοτικού φάσματος για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης Τεχνικές πτυχές (πρότυπα/διαλειτουργικότητα) Συμφωνία επί κοινού τεχνικού προτύπου για την κινητή τηλεόραση θα απέφερε σημαντικά πλεονεκτήματα για τους ευρωπαίους καταναλωτές και τον κλάδο. Το κοινό πρότυπο θα παρείχε βεβαιότητα στους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας της κινητής τηλεόρασης κατασκευαστές εξοπλισμού, φορείς ανάπτυξης εφαρμογών, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, συσσωρευτές περιεχομένου, φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών για την λήψη αποφάσεων τεχνολογικής φύσης. Επενδύσεις στην παραγωγή εξοπλισμού και στην ανάπτυξη υπηρεσιών προϋποθέτουν απαραιτήτως προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των οικονομιών κλίμακας που απαιτούνται για τη δρομολόγηση των υπηρεσιών. Η προσφορά εξοπλισμού και υπηρεσιών και η μείωση των τιμών θα τονώσουν τη ζήτηση, η οποία στη συνέχεια θα συμβάλει στην επίτευξη της κρίσιμης μάζας, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων της κινητής τηλεόρασης. 6 7 Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ενέκρινε την απόφαση 2007/98/EΚ (ΕΕ L 43 της , σ.32) που δεσμεύει τις ζώνες συχνοτήτων των 2 GHz για συστήματα MSS, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών επίγειων σκελών, προαλείφοντας την πιθανή εγκατάσταση υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης στις εν λόγω ζώνες. Η Επιτροπή προτείνει επίσης τον συντονισμό, σε επίπεδο ΕΕ, της διαδικασίας αδειοδότησης και της επιλογής φορέων εκμετάλλευσης, ώστε να αντιμετωπιστεί κατάλληλα ο διασυνοριακός χαρακτήρας των δορυφορικών συστημάτων. Υποεπιτροπή αδειοδότησης. EL 4 EL

5 Η παγκόσμια επιτυχία του συστήματος GSM, που καθιέρωσε παγκοσμίως την Ευρώπη ως ηγετική δύναμη στις κινητές επικοινωνίες, καταδεικνύει τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν όταν όλοι οι συντελεστές του κλάδου συμφωνούν στην ανάπτυξη μιας νέας υπηρεσίας βασισμένης σε κοινό πρότυπο. Ευρύτερη συμφωνία επί κοινών προτύπων επικρατεί επίσης στο πεδίο των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Σήμερα, σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα (ευρυ)εκπομπής στην Ευρώπη, οι τεχνικές μετάδοσης βασίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα της οικογένειας προτύπων DVB 8, τα οποία προωθεί δυναμικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των σχέσεών της με τις τρίτες χώρες και υποστηρίζονται από την ευρωπαϊκή έρευνα. Η συναίνεση επί κοινού προτύπου θα διευκόλυνε την δυνατότητα του δέκτη κινητής τηλεόρασης να λειτουργεί σε οποιοδήποτε δίκτυο εκπομπών κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη, διευρύνοντας τη βάση εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Οι φορείς υλοποίησης της κινητής τηλεόρασης θα δυσκολεύονται λιγότερο κατά τις τεχνολογικές επιλογές τους. Η επιτυχής εξάπλωση των υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ εξαρτάται από ενιαίο πρότυπο. Επί του παρόντος, παρατηρείται κίνδυνος κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη, επειδή υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες κινητής τηλεόρασης για διαφορετικές πλατφόρμες, με ενδεχόμενο να μην υλοποιηθούν τα οφέλη που περιγράφηκαν παραπάνω. Από τις επίγειες ψηφιακές τεχνολογίες 9 που έχουν δοκιμαστεί και έχει αρχίσει η εφαρμογή τους για την εμπορική εκμετάλλευση, το πρότυπο DVB-H 10 είναι αυτό που χρησιμοποιείται στις περισσότερες χώρες και επικρατεί η άποψη ότι συνιστά ανοικτό και αξιόπιστο πρότυπο. Έχει επίσης δοκιμαστεί και χρησιμοποιείται για την εμπορική εκμετάλλευση το πρότυπο T- DMB 11. Στην Ευρώπη αρχίζουν να δοκιμάζονται και άλλες τεχνολογίες 12. Η Επιτροπή ευνοεί κατευθυνόμενες από τον κλάδο προσεγγίσεις για τον ορισμό προτύπων και σε θέματα διαλειτουργικότητας, ιδίως στην περίπτωση των ταχέως εξελισσόμενων τεχνολογιών. Στην περίπτωση της κινητής τηλεόρασης, το EMBC αναγνώρισε τα προτερήματα της συμφωνίας επί κοινού προτύπου, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να προκύψουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας στην Ευρώπη. Ωστόσο, το EMBC δεν πρότεινε κοινό πρότυπο. Επομένως απαιτείται εν προκειμένω να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες. Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση, το DVB-H παρουσιάζεται ως ο ισχυρότερος διεκδικητής για την μελλοντική εξάπλωση της επίγειας κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη. Πρόκειται ήδη για το ευρύτερα διαδεδομένο πρότυπο στην Ευρώπη, που εξάλλου κερδίζει έδαφος παγκοσμίως. Περίπου 40 πιλοτικά δίκτυα DVB-H έχουν υλοποιηθεί για δοκιμές σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ασίας. Οι 25 από αυτές τις δοκιμαστικές εφαρμογές έχουν υλοποιηθεί στην Ευρώπη. Στην ΕΕ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δοκιμές σε 15 κράτη μέλη, με πρωτοπόρο την Ιταλία Πρότυπα DVB-S και DVB-S2 για δορυφορικές εκπομπές, DVB-C για καλωδιακές, και DVB-T για ψηφιακές επίγειες. Αναπτύσσονται επίσης υβριδικά δορυφορικά/επίγεια συστήματα ως εναλλακτική λύση στα αποκλειστικώς επίγεια συστήματα, με δυνατότητες μεγαλύτερης κάλυψης απ ό,τι τα αποκλειστικώς επίγεια συστήματα. Ένα τέτοιο σύστημα είναι το DVB-SH, αποτελούμενο από DVB-H προσαρμοσμένο για τη ζώνη S και την υβριδική μορφή λειτουργίας (δορυφορικό/επίγειο). Μετάδοση ψηφιακής βιντεοεκπομπής (Digital Video Broadcast) σε χειρόφερτα τερματικά, πρότυπο του ETSI βάσει προτύπων DVB-T. Eπίγειες ψηφιακές πολυμεσικές εκπομπές (Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting), πρότυπο του ΕTSI βάσει του T-DAB, συμπεριλαμβανομένου επίσης του DAB-IP (Τηλεόραση IP μέσω πρωτοκόλλου DAB). Το πρότυπο T-DAB χρησιμοποιήθηκε στη Γερμανία για την εγκαινίαση παροχής υπηρεσίας επ ευκαιρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Το T-DAB χρησιμοποιείται επί του παρόντος στο ΗΒ. Συγκεκριμένα η ΜediaFLO (Media Forward Link Only). EL 5 EL

6 στην εμπορική εγκαινίαση υπηρεσιών DVB-H, επίκειται δε να ακολουθήσει η Φινλανδία. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία επίσης δραστηριοποιούνται για να αρχίσει η λειτουργία δικτύων DVB-H, εντός του Ποικίλουν οι λόγοι για τους οποίους οι συντελεστές της αγοράς έχουν επιλέξει το DVB-H στην Ευρώπη. Το πρότυπο αυτό είναι πλήρως συμβατό με το προγενέστερο DVB-T. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία στο ευρωπαϊκό τοπίο της μετάβασης προς τις ψηφιακές εκπομπές, δεδομένου ότι το DVB-T χρησιμοποιείται παντού στην Ευρώπη για την επίγεια ψηφιακή μετάδοση. Εξάλλου, όσον αφορά την τεχνογνωσία, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων διαθέτουν πείρα στην κατασκευή και λειτουργία δικτύων DVB-T. Η πλειονότητα των κατασκευαστών στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία προτείνουν λύσεις με εξοπλισμό και συστήματα DVB-H, δεδομένου ότι πρόκειται για πλήρως τυποποιημένο σύστημα. Η Επιτροπή θεωρεί κατά συνέπεια ότι το DVB-H θα αποτελέσει τη βάση για την επιτυχή εγκαινίαση και εξάπλωση των υπηρεσιών επίγειας κινητής τηλεόρασης στην ΕΕ. Θα ενθαρρύνει τον διάλογο στον κλάδο, ώστε να καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί ευρύτερη συναίνεση ως προς τις υλοποιήσεις με DVB-H. Για να προωθήσει αυτή τη συναίνεση, η Επιτροπή προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να προστεθεί το DVB-H στον κατάλογο των προτύπων 13 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14. Η προσθήκη του DVB-H θα συνεπαγόταν την απαίτηση προς τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη χρήση του DVB-H για την παροχή υπηρεσιών επίγειας κινητής τηλεόρασης. Η Επιτροπή καλεί τον κλάδο να εξασφαλίσει χωρίς καθυστέρηση 15 τη διευθέτηση κάθε εκκρεμούντος θέματος που αφορά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το DVB- H. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στην ΕΕ και ενδέχεται να υποβάλει προτάσεις στα μέσα του 2008, συμπεριλαμβανομένων, εάν χρειαστεί, μέτρων για την υποχρεωτική επιβολή ανοιχτού προτύπου 16. Επιπλέον, σημαντικός στόχος παραμένει η διαλειτουργικότητα. Όπως έχει καταδειχθεί εμπειρικά, ιδίως στο πεδίο της διαλογικής τηλεόρασης, κοινό πρότυπο δεν επαρκεί αφεαυτό για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, ιδίως σε επίπεδα υψηλότερα από τη φυσική μεταφορά του σήματος. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους να συνενεργούν με κοινό στόχο τη μεγιστοποίηση της πρόσβασης των καταναλωτών σε υπηρεσίες, βασιζόμενοι ιδίως σε ανοικτά πρότυπα Απόφαση 2007/176/ΕΚ της Επιτροπής, της 11 ης Δεκεμβρίου 2006, για την κατάρτιση καταλόγου προτύπων ή/και προδιαγραφών για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις συναφείς ευκολίες και υπηρεσίες, που αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις, (κοινοποιήθηκε με αριθμό εγγράφου C(2006) 6364) ΕΕ L 86 της , σ. 11. Οδηγία 2002/21/ΕΚ της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 108 της , σ. 23). Η διαδικασία για τη δημοσίευση που αναφέρεται περιγράφεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1, όπου προβλέπεται διαβούλευση με τα κράτη μέλη και εν συνεχεία ειδική απόφαση της Επιτροπής. Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία του DVB-Τ, συστάθηκε κοινοπραξία εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνίας για το DVB-H. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Τούτο θα συνεπαγόταν τη δημοσίευση ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα και πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Οποιαδήποτε πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση αντίκτυπου. EL 6 EL

7 2.2. Περιβάλλον κανονιστικών ρυθμίσεων που προάγει την καινοτομία και τις επενδύσεις στην κινητή τηλεόραση Οι εθνικές προσεγγίσεις όσον αφορά την αδειοδότηση υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Σε πολλά κράτη μέλη, η κινητή τηλεόραση υπάγεται στο γενικό καθεστώς που ισχύει για τις ρ/τ εκπομπές. Σε άλλα κράτη μέλη δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες, ή το πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων για τις νέες αυτές υπηρεσίες βρίσκεται ακόμα υπό συζήτηση. Μέχρι στιγμής υπάρχει περιορισμένη εμπειρία από υπηρεσίες ρ/τ εκπομπών που μεταδίδονται αποκλειστικώς μέσω κινητών επικοινωνιών (δηλαδή δεν διαθέτουν «παραδοσιακή» άδεια εκπομπής προγράμματος βάσει της νομοθεσίας για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας). Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μεγάλο βαθμό κανονιστικής αβεβαιότητας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, νομικό κενό που επηρεάζει αρνητικά δυνητικούς φορέις εκμετάλλευσης κινητής τηλεόρασης στην εσωτερική αγορά. Για την εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης απαιτείται διαφανές και «ήπιο» περιβάλλον κανονιστικών ρυθμίσεων. Είναι σαφές ότι η απόφαση αδειοδότησης παραμένει εθνικό προνόμιο, ο κλάδος όμως αναμένει την αποσαφήνιση του ισχύοντος πλαισίου αδειοδότησης, και επιδιώκει την επίτευξη εύλογου επιπέδου βεβαιότητας επί του θέματος, ιδίως κατά την εγκαινίαση υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης σε διαφορετικά κράτη μέλη. Τα καθεστώτα αδειοδότησης για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης πρέπει να συνεκτιμούν τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, σκοπός δε πρέπει να είναι η επιδίωξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού που θα παρέχουν στους διάφορους συντελεστές τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται υπό παρόμοιες συνθήκες. Απαιτείται συνεκτικότητα των ρυθμιστικών προσεγγίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να αποσαφηνιστούν οι εφαρμοστέες κανονιστικές ρυθμίσεις και να δημιουργηθεί ρυθμιστικό πλαίσιο πρόσφορο για επενδύσεις και καινοτομία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κινητή τηλεόραση είναι εκκολαπτόμενη υπηρεσία και δεν πρέπει να επιβληθούν άτοπες υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος δεν επιτρέπονται για εκκολαπτόμενες υπηρεσίες 17, ενώ άλλες παραδοσιακές υποχρεώσεις εκπομπών ενδέχεται να μην είναι ενδεδειγμένες για την κινητή τηλεόραση. Καλούνται τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να άρουν οποιαδήποτε τέτοια ρυθμιστικά εμπόδια. Εξάλλου, τα κράτη μέλη πρέπει να μην απαγορεύουν τον μερισμό (κοινή χρήση) υποδομών 18 και να ενθαρρύνουν τη συνεγκατάσταση όπου απαιτείται για την διευκόλυνση της εξάπλωσης δικτύου, να τον επιβάλουν δε όπου είναι απαραίτητος για την αντιμετώπιση πιθανών περιβαλλοντικών μελημάτων 19. Στο πεδίο των καθεστώτων κανονιστικής ρύθμισης και αδειοδότησης, η Επιτροπή θα προωθήσει τις επαφές μεταξύ των κρατών μελών, αποβλέποντας στην ανταλλαγή πληροφοριών και τον προσδιορισμό της βέλτιστης πρακτικής. Η Επιτροπή θα παρέχει καθοδήγηση σε θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων με κατευθύνσεις και συστάσεις κατά περίπτωση Το άρθρο 31 της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ (ΕΕ L 108 της , σ. 51) για την καθολική υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα επιβολής υποχρεώσεων μεταφοράς σήματος μόνο σε δίκτυα όπου σημαντικός αριθμός χρηστών τα χρησιμοποιούν ως κύριο μέσο λήψης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Συμφωνίες αυτού του είδους έχουν υπάρξει σε ορισμένες αγορές, στο πλαίσιο υποδομής GSM ή/και UMTS και εξαιρούνται από την Επιτροπή δυνάμει των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού. Π.χ. απόφαση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2003 (Υπόθεση COMP/38.369: T-Mobile Deutschland/O2 Γερμανία: Σύμβαση πλαίσιο για μερισμό δικτύων (ΕΕ L 75 της , σ. 32) και απόφαση του Πρωτοδικείου της 2ας Μαΐου 2006 (Υπόθεση Τ-328/03). Σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2002/21/EΚ (Οδηγία Πλαίσιο). EL 7 EL

8 2.3. Εξασφάλιση ποιοτικού φάσματος για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης Καίριος παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχή εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης είναι η πρόσβαση στο ραδιοφάσμα. Το ραδιοφάσμα είναι βασικός καταλύτης για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης, που επηρεάζει τη διαλειτουργικότητα, την ευχρηστία, καθώς και το κόστος που επιβαρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συσκεφθούν ώστε να συμφωνήσουν σε πολιτική ραδιοφάσματος που θα ανταποκρίνεται στο υψηλό επίπεδο συντονισμού που απαιτείται από τους καταναλωτές και τον κλάδο. Μεταξύ των κρατών μελών επικρατεί ευρεία συναίνεση ως προς τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει μια τέτοια πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των αναγκών σε ραδιοφάσμα, καίριο πρόβλημα στη φάση αυτή του κύκλου καινοτομίας είναι να εξασφαλισθεί ότι οι απαιτούμενοι τύποι πόρων ραδιοσυχνοτήτων είναι δυνατόν να διατεθούν χωρίς καθυστέρηση, στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ευρωπαϊκών περιφερειών. Είναι επομένως θέμα ουσιαστικής σημασίας να εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη διαθέσιμο ραδιοφάσμα για κινητή τηλεόραση, σε κατάλληλες ζώνες και χωρίς καθυστέρηση. Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι η μετάβαση προς την ψηφιακή τηλεόραση στην Ευρώπη, η οποία έχει ήδη προχωρήσει αρκετά σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και η κατάργηση της αναλογικής τηλεόρασης έως το Με τη διαδικασία αυτή απελευθερώνεται μεγάλο εύρος πολύτιμου ραδιοφάσματος (πρόκειται για το αποκαλούμενο ψηφιακό μέρισμα). Είναι απαραίτητη συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την κατανομή του εν λόγω ραδιοφάσματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αξιοποιηθούν τα οφέλη της μετάβασης και να δοθεί η δυνατότητα σε νέες, καινοτόμες υπηρεσίες να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κινητή τηλεόραση είναι μία από τις βασικές υποψήφιες υπηρεσίες να επωφεληθεί από το ψηφιακό μέρισμα 21. Είναι προφανές ότι θα εξετασθούν και άλλες ζώνες, καθώς και θέματα χρονοπρογραμματισμού και δυνατότητας. Απαραίτητη θα είναι επίσης η αντιμετώπιση διασυνοριακών απαιτήσεων. Το ραδιοφάσμα στη ζώνη των UHF ( MHz) θεωρείται το πλέον κατάλληλο για υπηρεσίες κινητών πολυμέσων εξ αιτίας των τεχνικών χαρακτηριστικών της. Προσφέρει επίσης πλεονεκτήματα λόγω της συμβατότητας του DVB-H με το DVB-T. Ωστόσο, η χρήση του ραδιοφάσματος περιορίζεται από τις αποκλίνουσες εθνικές πολιτικές όσον αφορά το ψηφιακό μέρισμα, καθώς και από έλλειψη συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να διαθέσουν μέρος του ραδιοφάσματος UHF, όταν απελευθερώνεται, για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ζητήσει από τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την σκοπιμότητα δέσμευσης μιας υποζώνης για κινητή τηλεόραση εντός του ψηφιακού μερίσματος. Σε ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το ψηφιακό μέρισμα, που προβλέπεται για το τέλος του 2007, θα καθορίζεται η στρατηγική της Επιτροπής για τη χρήση του ραδιοφάσματος που θα απελευθερωθεί από την κατάργηση των αναλογικών εκπομπών, ιδίως στη ζώνη UHF Το Συμβούλιο υποστηρίζει αυτή την ημερομηνία-στόχο, αλλά μερικά κράτη μέλη προβλέπουν μεταγενέστερη ημερομηνία για την κατάργηση της αναλογικής τηλεόρασης. Όπως διαπιστώθηκε κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, που οργανώθηκε από τη φινλανδική προεδρία στις 10 Δεκεμβρίου 2006, στις Βρυξέλλες. EL 8 EL

9 Εξάλλου, η Επιτροπή συνεργάζεται ήδη με τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον ορισμένες εναρμονισμένες συχνότητες θα είναι διαθέσιμες, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης. Η αποκαλούμενη ζώνη-l ( MHz), η οποία χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε μερικά κράτη μέλη για μεταδόσεις ψηφιακού ραδιοφώνου βασιζόμενες στην τεχνολογία DAB 22, μπορεί να αποτελέσει τη λύση καταφυγής σε διάφορες αγορές όπου δεν υφίσταται άλλο ραδιοφάσμα. Η Επιτροπή έχει διατυπώσει προτάσεις για το άνοιγμα της χρήσης της εν λόγω ζώνης ώστε να ικανοποιηθεί ευρύτερο φάσμα τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των κινητών πολυμεσικών υπηρεσιών. 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Η παρούσα Ανακοίνωση επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν το κοινοτικό πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τεχνολογία, καθεστώτα αδειοδότησης και πολιτική ραδιοφάσματος). Ωστόσο, η επιτυχής εγκαινίαση και εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης εξαρτάται καθοριστικά από άλλα στοιχεία, όπως η διάθεση περιεχομένου. Η προτεινόμενη νέα οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας αναμένεται ότι θα δημιουργήσει εκσυγχρονισμένο πλαίσιο και για το περιεχόμενο της κινητής τηλεόρασης, είτε (ευρυ)εκπεμπόμενο είτε κατ αίτηση. Μία άλλη καίρια πρόκληση είναι να προσφέρεται περιεχόμενο υψηλής ζήτησης για κινητή τηλεόραση σε ευέλικτη βάση, δηλαδή ανεξάρτητα από τεχνολογικές πλατφόρμες και σύνορα, εξασφαλίζοντας εύλογη αμοιβή στους κατόχους δικαιωμάτων. Για να υπάρξει η δυνατότητα θέασης κινητής τηλεόρασης οποτεδήποτε, οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή απαιτείται προσέγγιση και πολιτική για την πνευματική ιδιοκτησία, η οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνει ιδίως πανευρωπαϊκή αδειοδότηση δικαιωμάτων. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το επιγραμμικό περιεχόμενο, η οποία πρόκειται να εγκριθεί εντός του 2007, θα πραγματεύεται ορισμένα από αυτά τα θέματα που σχετίζονται επίσης με την κινητή τηλεόραση. 4. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Η κινητή τηλεόραση είναι μια νέα ελπιδοφόρα πλατφόρμα τεχνολογικής σύγκλισης και ενέχει τη δυναμική να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για το συγκερασμό του κόσμου των τηλεπικοινωνιών με τον οπτικοακουστικό κόσμο. Η σύγκλιση βρίσκεται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας i2010, αποφέροντας στην Ευρώπη νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, νέες θέσεις απασχόλησης και νέες υπηρεσίες για τους καταναλωτές, συμβάλλοντας έτσι στην ανταγωνιστικότητα και την ευημερία της Ευρώπης. Για την επιτυχή εγκαινίαση και εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης στην ΕΕ απαιτείται η στήριξη και δραστήρια συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων. Οι κύριες απαιτούμενες δράσεις συνοψίζονται ακολούθως. 22 Digital Audio Broadcasting (Ψηφιακή Ακουστική Ευρυεκπομπή). Η DAB είναι σημαντική τεχνολογία για το ψηφιακό ραδίοφωνο. EL 9 EL

10 Καλούνται τα κράτη μέλη: να διευκολύνουν την εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης συνεκτιμώντας την ανάγκη να εξασφαλιστεί μέγιστη διαλειτουργικότητα. Περιλαμβάνεται εν προκειμένω η ενθάρρυνση της υλοποίησης του DVB-H στην επικράτειά τους. να καθιερώσουν ευνοϊκό πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης και να συντονιστούν μεταξύ τους για την ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής στα καθεστώτα αδειοδότησης. να διαθέσουν, το ταχύτερο δυνατόν, ραδιοφάσμα για κινητές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης UHF όταν καθίσταται διαθέσιμη. Ο κλάδος καλείται: να εργαστεί προς την κατεύθυνση επίτευξης μέγιστης διαλειτουργικότητας, ιδίως με την προώθηση συναίνεσης επί κοινού ανοικτού προτύπου (DVB-H) να συμβάλει στην επιτυχή εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη, μέσω συνεχούς διαλόγου και συνεργασίας όπου χρειάζεται. Η Επιτροπή πρόκειται: να προωθήσει τη συναίνεση επί κοινού ανοικτού προτύπου. Στις συγκεκριμένες δράσεις θα συγκαταλέγονται η ενθάρρυνση του διαλόγου στον κλάδο και η προετοιμασία για τη συμπερίληψη του DVB-H στον επίσημο κατάλογο προτύπων της ΕΕ. να παρακολουθεί την υλοποίηση από τα κράτη μέλη των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, ενδέχεται δε να υποβάλει προτάσεις στα μέσα του 2008, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον είναι αναγκαίο και σκόπιμο, μέτρων ώστε να καταστεί υποχρεωτικό ένα ανοικτό πρότυπο. να παράσχει καθοδήγηση όσον αφορά ένα συνεκτικό πλαίσιο για καθεστώτα αδειοδότησης σε ολόκληρη την ΕΕ να προσδιορίσει περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής στην ΕΕ και να προωθήσει την υιοθέτησή τους από τα κράτη μέλη. να καταστρώσει κοινοτική στρατηγική για το «ψηφιακό μέρισμα» (ζώνη UHF), η οποία θα περιλαμβάνει την παροχή ραδιοφάσματος για υπηρεσίες κινητών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. EL 10 EL

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 30 Ιουνίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 912/2002 του κ. George Miley (Ιρλανδού υπήκοου) εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι συσκευές του µέλλοντος

Οι συσκευές του µέλλοντος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ MOBILE TV ΚΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣ:500308 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οι συσκευές του µέλλοντος Στο µέλλον αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ IP/B/CULT/FWC/2010_001_Lot3_C3_SC2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή Το μάθημα «Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης» εξετάζει τις τεχνολογίες και τους μηχανισμούς που παρεμβάλλονται για να διανεμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011 Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ Η ψηφιακή τηλεόραση αποτελεί μια πραγματικότητα για την Ελλάδα. Ήδη σήμερα, με τη συντονισμένη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4180, 29/10/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4180, 29/10/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς συμπλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Περιεχόμενα Τι αλλάζει στην Τηλεόραση; Πλεονεκτήματα ΨΤ Τι παραμένει το ίδιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.4.2001 COM(2001) 161 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη διεύρυνση της πρόσβασης των καταναλωτών στην εναλλακτική επίλυση διαφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ hstellakis@gmail.com (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων: Θα ανακοινωθεί την Τρίτη) Απαιτήσεις επιτυχούς

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 11.10.2014 L 295/79 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2008 SEC(2008) 2861 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399)

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) MEMO/11/819 Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) Τι είναι το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη»; Το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα