ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2007) 409 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς κινητής τηλεόρασης {SEC(2007) 980} {SEC(2007) 981} EL EL

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς κινητής τηλεόρασης 1. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ Ως κινητή τηλεόραση νοείται η μετάδοση οπτικοακουστικού περιεχομένου σε κινητή συσκευή 1. Η κινητή τηλεόραση διαθέτει τη δυναμική να μεταβάλει εκ βάθρων τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές βιώνουν την τηλεόραση και τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Προσφέρει τη δυνατότητα θέασης οποιουδήποτε περιεχομένου, οποτεδήποτε, οπουδήποτε και επίσης παρέχει έναν νέο κόσμο διαδραστικότητας/διαλογικότητας, όπου η κατανάλωση παραδοσιακού και κατ' αίτηση δημιουργικού περιεχομένου συμπληρώνεται από υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε καταναλωτή. Η κινητή τηλεόραση βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο ισχυρών κοινωνικών τάσεων: του μεγαλύτερου βαθμού κινητικότητας και των νέων μορφών πρόσβασης στο περιεχόμενο των μέσων επικοινωνίας. Θα μπορούσε κατά συνέπεια να αποτελέσει μία από τις επόμενες καταναλωτικές τεχνολογίες με υψηλό βαθμό ανάπτυξης. Συγκεράζοντας τις προσωπικές κινητές επικοινωνίες, μία από τις πλέον δυναμικές ευρωπαϊκές αγορές, και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, η κινητή τηλεόραση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής αξίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αγορά αυτή θα μπορούσε το 2011 να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 20 δισεκατ. ευρώ, με 200 έως 500 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως 2. Αποτελεί παράδειγμα ψηφιακής σύγκλισης, μια έννοια που βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής i2010 της Επιτροπής για την κοινωνία της πληροφορίας. Η ψηφιακή σύγκλιση αποφέρει στην Ευρώπη νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, νέες θέσεις απασχόλησης και νέες υπηρεσίες για τους καταναλωτές, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ευημερία σύμφωνα με την ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και με τις δράσεις που έχουν εγκριθεί από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Η ανάπτυξη της κινητής τηλεόρασης ταιριάζει απόλυτα με τους στόχους που περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Lahti με τίτλο «Μια θετικά διακείμενη προς τις καινοτομίες και σύγχρονη Ευρώπη» 3. Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές εξοπλισμού καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στις δοκιμές και στην έναρξη της εμπορικής εκμετάλλευσης της κινητής τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην ΕΕ όμως ήταν αργή μέχρι στιγμής η εγκαινίαση και η εξάπλωση υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης. Σημαντική πρόοδο έχουν σημειώσει ανταγωνιστές από τους κύριους εταίρους της Ευρώπης, ιδίως στην Ασία και τις ΗΠΑ, Διατίθενται διάφορες συσκευές για λήψη κινητής τηλεόρασης, αλλά η πλέον διαδεδομένη είναι το κινητό τηλέφωνο. Βλέπε Αξιολόγηση του Αντίκτυπου για τη σύνοψη των αναλύσεων αγοράς. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Άτυπη σύνοδος στο Lahti της Φινλανδίας, στις 20 Οκτωβρίου 2006) «Μια θετικά διακείμενη προς τις καινοτομίες και σύγχρονη Ευρώπη», COM(2006) 589 της , ΕΕ C 332 της , σ.42. EL 2 EL

3 και η Ευρώπη κινδυνεύει να απολέσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε κινητές υπηρεσίες 4 και να παρέλθει αναξιοποίητη μια μείζων ευκαιρία για ανάπτυξη και καινοτομία, εφόσον δεν επιτευχθεί, σε ολόκληρη την Ευρώπη, επαρκής δυναμική, συνδυασμένη με τον κατάλληλο βαθμό συντονισμού. Για αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η κατάστρωση σχεδίου για την Ευρώπη. Η αγορά της κινητής τηλεόρασης παραμένει ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο: το 2006 απετέλεσε καμπή από την άποψη πιλοτικών έργων και εξαγγελιών το 2007, έχει ξεκινήσει η εμπορική εκμετάλλευση στην Ιταλία και στη Φινλανδία και σε μικρότερη έκταση στη Γερμανία και το ΗΒ, ενώ προγραμματίζεται να αρχίσει σε εθνική κλίμακα στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Η εξάπλωση είναι όμως βραδύτατη λόγω τεχνολογικών και κανονιστικών αβεβαιοτήτων. Το 2008 θεωρείται γενικά καθοριστικό έτος για την εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης στην ΕΕ, εξαιτίας σημαντικών αθλητικών γεγονότων, όπως το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που θα αποτελέσουν μοναδική ευκαιρία για την τόνωση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών και την υιοθέτηση των νέων υπηρεσιών από αυτούς. Η παροχή στους ευρωπαίους πολίτες της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτές τις καινοτόμες υπηρεσίες εντός του 2008 και η εξασφάλιση της συμμετοχής των ευρωπαϊκών εταιρειών σε αυτήν την καινοτομία συνιστούν στόχους δημοσίου συμφέροντος που αιτιολογούν την προορατική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κλειδί για την επιτυχή εξάπλωση αυτών των καινοτόμων υπηρεσιών στην ΕΕ αποτελεί η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα προσφέρει στους φορείς εκμετάλλευσης και στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς και να επιτύχουν τις απαραίτητες οικονομίες κλίμακας. Η μετάδοση κινητής τηλεόρασης μπορεί να λάβει διάφορες μορφές: τηλεόραση σε απευθείας μετάδοση, ετεροχρονισμένη θέαση ή θέαση κατ αίτηση. Η μετάδοση υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων του δικτύου κινητών κυψελοειδών επικοινωνιών, της επίγειας, της δορυφορικής και της διαδικτυακής εκπομπής. Σκόπιμη είναι η διάκριση μεταξύ μονοεκπομπής («από έναν σε έναν») και ευρυεκπομπής («από έναν σε πολλούς») κινητής τηλεόρασης 5. Για τους σκοπούς της παρούσας Ανακοίνωσης και της Αξιολόγησης του Αντίκτυπου που τη συνοδεύει, ως «κινητή τηλεόραση» νοούνται αποκλειστικά οι υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης επίγειας (ευρυ)εκπομπής. Ο λόγος για την επιλογή αυτή είναι ότι υπάρχει ήδη το πλαίσιο μέτρων πολιτικής και κανονιστικών ρυθμίσεων για υπηρεσίες μέσω υφιστάμενων δικτύων κινητών επικοινωνιών και ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν αναπτυχθεί αρκετά στην ΕΕ, ως μέρος των προϊόντων που προσφέρουν οι περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης τρίτης γενιάς. Εξάλλου, η ταυτόχρονη παροχή του ιδίου περιεχομένου σε ευρύ αριθμό χρηστών είναι δυνατή μόνον μέσω (ευρυ)εκπομπής, τρόπος που αποτελεί άρα το κλειδί για να επιτευχθεί η μαζική εξάπλωση των υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης. Σημαντική πλατφόρμα για εφαρμογές κινητής τηλεόρασης μπορούν επίσης να αποτελέσουν και οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (Mobile Satellite Services, MSS). Οι υπηρεσίες αυτές αντιμετωπίζουν, ωστόσο, προβλήματα 4 5 Για παράδειγμα, την άνοιξη του 2007, οι χρήστες είχαν υπερβεί τα 4 εκατομμύρια στη Νότια Κορέα και τα 7 εκατομμύρια στην Ιαπωνία, έναντι το πολύ στην ΕΕ. Σύμφωνα με το EMBC, «υπηρεσία κινητής εκπομπής» είναι υπηρεσία ταυτόχρονης διανομής πολυμεσικού περιεχομένου σε πολλούς (ενδεχομένως) άγνωστους αποδέκτες. EL 3 EL

4 διαφορετικά από τις κινητές επίγειες υπηρεσίες, τα οποία εξετάζονται σε χωριστή πρωτοβουλία της Επιτροπής ΚΑΙΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Το 2006, η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με τους ενδιαφερόμενους, με σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με τις αναδυόμενες υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διευκόλυναν τη συγκρότηση ομάδας που να καλύπτει όλον τον κλάδο, το Ευρωπαϊκό συμβούλιο κινητών ρ/τ εκπομπών (European Mobile Broadcasting Council EMBC), φόρουμ που συγκεντρώνει, για πρώτη φορά, όλους τους κύριους συντελεστές του κλάδου, μεταξύ των οποίων οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, οι κατασκευαστές, οι πάροχοι περιεχομένου και οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. Το EMBC εξέδωσε συστάσεις για τον κλάδο, τον Μάρτιο του Πραγματοποιήθηκαν επίσης τακτικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σε επιμέρους θέματα, στο πλαίσιο θεσμικών φόρουμ, όπως η ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος, η επιτροπή ραδιοφάσματος και η επιτροπή επικοινωνιών 7. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των καταναλωτών, και θα ζητήσει από τον κλάδο να συνεχίσει τις εργασίες του στο θέμα της διαλειτουργικότητας, ιδίως όσον αφορά τη μετάδοση και το επίπεδο υπηρεσίας. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω διαβούλευσης εντοπίστηκαν τρεις κύριοι παράγοντες ως νευραλγικοί για την επιτυχή εγκαινίαση της κινητής τηλεόρασης: τεχνικές πτυχές (πρότυπα/διαλειτουργικότητα) περιβάλλον κανονιστικών ρυθμίσεων που προάγει την καινοτομία και τις επενδύσεις εξασφάλιση ποιοτικού φάσματος για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης Τεχνικές πτυχές (πρότυπα/διαλειτουργικότητα) Συμφωνία επί κοινού τεχνικού προτύπου για την κινητή τηλεόραση θα απέφερε σημαντικά πλεονεκτήματα για τους ευρωπαίους καταναλωτές και τον κλάδο. Το κοινό πρότυπο θα παρείχε βεβαιότητα στους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας της κινητής τηλεόρασης κατασκευαστές εξοπλισμού, φορείς ανάπτυξης εφαρμογών, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, συσσωρευτές περιεχομένου, φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών για την λήψη αποφάσεων τεχνολογικής φύσης. Επενδύσεις στην παραγωγή εξοπλισμού και στην ανάπτυξη υπηρεσιών προϋποθέτουν απαραιτήτως προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των οικονομιών κλίμακας που απαιτούνται για τη δρομολόγηση των υπηρεσιών. Η προσφορά εξοπλισμού και υπηρεσιών και η μείωση των τιμών θα τονώσουν τη ζήτηση, η οποία στη συνέχεια θα συμβάλει στην επίτευξη της κρίσιμης μάζας, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων της κινητής τηλεόρασης. 6 7 Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ενέκρινε την απόφαση 2007/98/EΚ (ΕΕ L 43 της , σ.32) που δεσμεύει τις ζώνες συχνοτήτων των 2 GHz για συστήματα MSS, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών επίγειων σκελών, προαλείφοντας την πιθανή εγκατάσταση υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης στις εν λόγω ζώνες. Η Επιτροπή προτείνει επίσης τον συντονισμό, σε επίπεδο ΕΕ, της διαδικασίας αδειοδότησης και της επιλογής φορέων εκμετάλλευσης, ώστε να αντιμετωπιστεί κατάλληλα ο διασυνοριακός χαρακτήρας των δορυφορικών συστημάτων. Υποεπιτροπή αδειοδότησης. EL 4 EL

5 Η παγκόσμια επιτυχία του συστήματος GSM, που καθιέρωσε παγκοσμίως την Ευρώπη ως ηγετική δύναμη στις κινητές επικοινωνίες, καταδεικνύει τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν όταν όλοι οι συντελεστές του κλάδου συμφωνούν στην ανάπτυξη μιας νέας υπηρεσίας βασισμένης σε κοινό πρότυπο. Ευρύτερη συμφωνία επί κοινών προτύπων επικρατεί επίσης στο πεδίο των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Σήμερα, σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα (ευρυ)εκπομπής στην Ευρώπη, οι τεχνικές μετάδοσης βασίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα της οικογένειας προτύπων DVB 8, τα οποία προωθεί δυναμικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των σχέσεών της με τις τρίτες χώρες και υποστηρίζονται από την ευρωπαϊκή έρευνα. Η συναίνεση επί κοινού προτύπου θα διευκόλυνε την δυνατότητα του δέκτη κινητής τηλεόρασης να λειτουργεί σε οποιοδήποτε δίκτυο εκπομπών κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη, διευρύνοντας τη βάση εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Οι φορείς υλοποίησης της κινητής τηλεόρασης θα δυσκολεύονται λιγότερο κατά τις τεχνολογικές επιλογές τους. Η επιτυχής εξάπλωση των υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ εξαρτάται από ενιαίο πρότυπο. Επί του παρόντος, παρατηρείται κίνδυνος κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη, επειδή υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες κινητής τηλεόρασης για διαφορετικές πλατφόρμες, με ενδεχόμενο να μην υλοποιηθούν τα οφέλη που περιγράφηκαν παραπάνω. Από τις επίγειες ψηφιακές τεχνολογίες 9 που έχουν δοκιμαστεί και έχει αρχίσει η εφαρμογή τους για την εμπορική εκμετάλλευση, το πρότυπο DVB-H 10 είναι αυτό που χρησιμοποιείται στις περισσότερες χώρες και επικρατεί η άποψη ότι συνιστά ανοικτό και αξιόπιστο πρότυπο. Έχει επίσης δοκιμαστεί και χρησιμοποιείται για την εμπορική εκμετάλλευση το πρότυπο T- DMB 11. Στην Ευρώπη αρχίζουν να δοκιμάζονται και άλλες τεχνολογίες 12. Η Επιτροπή ευνοεί κατευθυνόμενες από τον κλάδο προσεγγίσεις για τον ορισμό προτύπων και σε θέματα διαλειτουργικότητας, ιδίως στην περίπτωση των ταχέως εξελισσόμενων τεχνολογιών. Στην περίπτωση της κινητής τηλεόρασης, το EMBC αναγνώρισε τα προτερήματα της συμφωνίας επί κοινού προτύπου, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να προκύψουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας στην Ευρώπη. Ωστόσο, το EMBC δεν πρότεινε κοινό πρότυπο. Επομένως απαιτείται εν προκειμένω να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες. Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση, το DVB-H παρουσιάζεται ως ο ισχυρότερος διεκδικητής για την μελλοντική εξάπλωση της επίγειας κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη. Πρόκειται ήδη για το ευρύτερα διαδεδομένο πρότυπο στην Ευρώπη, που εξάλλου κερδίζει έδαφος παγκοσμίως. Περίπου 40 πιλοτικά δίκτυα DVB-H έχουν υλοποιηθεί για δοκιμές σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ασίας. Οι 25 από αυτές τις δοκιμαστικές εφαρμογές έχουν υλοποιηθεί στην Ευρώπη. Στην ΕΕ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δοκιμές σε 15 κράτη μέλη, με πρωτοπόρο την Ιταλία Πρότυπα DVB-S και DVB-S2 για δορυφορικές εκπομπές, DVB-C για καλωδιακές, και DVB-T για ψηφιακές επίγειες. Αναπτύσσονται επίσης υβριδικά δορυφορικά/επίγεια συστήματα ως εναλλακτική λύση στα αποκλειστικώς επίγεια συστήματα, με δυνατότητες μεγαλύτερης κάλυψης απ ό,τι τα αποκλειστικώς επίγεια συστήματα. Ένα τέτοιο σύστημα είναι το DVB-SH, αποτελούμενο από DVB-H προσαρμοσμένο για τη ζώνη S και την υβριδική μορφή λειτουργίας (δορυφορικό/επίγειο). Μετάδοση ψηφιακής βιντεοεκπομπής (Digital Video Broadcast) σε χειρόφερτα τερματικά, πρότυπο του ETSI βάσει προτύπων DVB-T. Eπίγειες ψηφιακές πολυμεσικές εκπομπές (Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting), πρότυπο του ΕTSI βάσει του T-DAB, συμπεριλαμβανομένου επίσης του DAB-IP (Τηλεόραση IP μέσω πρωτοκόλλου DAB). Το πρότυπο T-DAB χρησιμοποιήθηκε στη Γερμανία για την εγκαινίαση παροχής υπηρεσίας επ ευκαιρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Το T-DAB χρησιμοποιείται επί του παρόντος στο ΗΒ. Συγκεκριμένα η ΜediaFLO (Media Forward Link Only). EL 5 EL

6 στην εμπορική εγκαινίαση υπηρεσιών DVB-H, επίκειται δε να ακολουθήσει η Φινλανδία. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία επίσης δραστηριοποιούνται για να αρχίσει η λειτουργία δικτύων DVB-H, εντός του Ποικίλουν οι λόγοι για τους οποίους οι συντελεστές της αγοράς έχουν επιλέξει το DVB-H στην Ευρώπη. Το πρότυπο αυτό είναι πλήρως συμβατό με το προγενέστερο DVB-T. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία στο ευρωπαϊκό τοπίο της μετάβασης προς τις ψηφιακές εκπομπές, δεδομένου ότι το DVB-T χρησιμοποιείται παντού στην Ευρώπη για την επίγεια ψηφιακή μετάδοση. Εξάλλου, όσον αφορά την τεχνογνωσία, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων διαθέτουν πείρα στην κατασκευή και λειτουργία δικτύων DVB-T. Η πλειονότητα των κατασκευαστών στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία προτείνουν λύσεις με εξοπλισμό και συστήματα DVB-H, δεδομένου ότι πρόκειται για πλήρως τυποποιημένο σύστημα. Η Επιτροπή θεωρεί κατά συνέπεια ότι το DVB-H θα αποτελέσει τη βάση για την επιτυχή εγκαινίαση και εξάπλωση των υπηρεσιών επίγειας κινητής τηλεόρασης στην ΕΕ. Θα ενθαρρύνει τον διάλογο στον κλάδο, ώστε να καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί ευρύτερη συναίνεση ως προς τις υλοποιήσεις με DVB-H. Για να προωθήσει αυτή τη συναίνεση, η Επιτροπή προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να προστεθεί το DVB-H στον κατάλογο των προτύπων 13 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14. Η προσθήκη του DVB-H θα συνεπαγόταν την απαίτηση προς τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη χρήση του DVB-H για την παροχή υπηρεσιών επίγειας κινητής τηλεόρασης. Η Επιτροπή καλεί τον κλάδο να εξασφαλίσει χωρίς καθυστέρηση 15 τη διευθέτηση κάθε εκκρεμούντος θέματος που αφορά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το DVB- H. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στην ΕΕ και ενδέχεται να υποβάλει προτάσεις στα μέσα του 2008, συμπεριλαμβανομένων, εάν χρειαστεί, μέτρων για την υποχρεωτική επιβολή ανοιχτού προτύπου 16. Επιπλέον, σημαντικός στόχος παραμένει η διαλειτουργικότητα. Όπως έχει καταδειχθεί εμπειρικά, ιδίως στο πεδίο της διαλογικής τηλεόρασης, κοινό πρότυπο δεν επαρκεί αφεαυτό για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, ιδίως σε επίπεδα υψηλότερα από τη φυσική μεταφορά του σήματος. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους να συνενεργούν με κοινό στόχο τη μεγιστοποίηση της πρόσβασης των καταναλωτών σε υπηρεσίες, βασιζόμενοι ιδίως σε ανοικτά πρότυπα Απόφαση 2007/176/ΕΚ της Επιτροπής, της 11 ης Δεκεμβρίου 2006, για την κατάρτιση καταλόγου προτύπων ή/και προδιαγραφών για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις συναφείς ευκολίες και υπηρεσίες, που αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις, (κοινοποιήθηκε με αριθμό εγγράφου C(2006) 6364) ΕΕ L 86 της , σ. 11. Οδηγία 2002/21/ΕΚ της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 108 της , σ. 23). Η διαδικασία για τη δημοσίευση που αναφέρεται περιγράφεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1, όπου προβλέπεται διαβούλευση με τα κράτη μέλη και εν συνεχεία ειδική απόφαση της Επιτροπής. Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία του DVB-Τ, συστάθηκε κοινοπραξία εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνίας για το DVB-H. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Τούτο θα συνεπαγόταν τη δημοσίευση ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα και πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Οποιαδήποτε πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση αντίκτυπου. EL 6 EL

7 2.2. Περιβάλλον κανονιστικών ρυθμίσεων που προάγει την καινοτομία και τις επενδύσεις στην κινητή τηλεόραση Οι εθνικές προσεγγίσεις όσον αφορά την αδειοδότηση υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Σε πολλά κράτη μέλη, η κινητή τηλεόραση υπάγεται στο γενικό καθεστώς που ισχύει για τις ρ/τ εκπομπές. Σε άλλα κράτη μέλη δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες, ή το πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων για τις νέες αυτές υπηρεσίες βρίσκεται ακόμα υπό συζήτηση. Μέχρι στιγμής υπάρχει περιορισμένη εμπειρία από υπηρεσίες ρ/τ εκπομπών που μεταδίδονται αποκλειστικώς μέσω κινητών επικοινωνιών (δηλαδή δεν διαθέτουν «παραδοσιακή» άδεια εκπομπής προγράμματος βάσει της νομοθεσίας για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας). Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μεγάλο βαθμό κανονιστικής αβεβαιότητας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, νομικό κενό που επηρεάζει αρνητικά δυνητικούς φορέις εκμετάλλευσης κινητής τηλεόρασης στην εσωτερική αγορά. Για την εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης απαιτείται διαφανές και «ήπιο» περιβάλλον κανονιστικών ρυθμίσεων. Είναι σαφές ότι η απόφαση αδειοδότησης παραμένει εθνικό προνόμιο, ο κλάδος όμως αναμένει την αποσαφήνιση του ισχύοντος πλαισίου αδειοδότησης, και επιδιώκει την επίτευξη εύλογου επιπέδου βεβαιότητας επί του θέματος, ιδίως κατά την εγκαινίαση υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης σε διαφορετικά κράτη μέλη. Τα καθεστώτα αδειοδότησης για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης πρέπει να συνεκτιμούν τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, σκοπός δε πρέπει να είναι η επιδίωξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού που θα παρέχουν στους διάφορους συντελεστές τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται υπό παρόμοιες συνθήκες. Απαιτείται συνεκτικότητα των ρυθμιστικών προσεγγίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να αποσαφηνιστούν οι εφαρμοστέες κανονιστικές ρυθμίσεις και να δημιουργηθεί ρυθμιστικό πλαίσιο πρόσφορο για επενδύσεις και καινοτομία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κινητή τηλεόραση είναι εκκολαπτόμενη υπηρεσία και δεν πρέπει να επιβληθούν άτοπες υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος δεν επιτρέπονται για εκκολαπτόμενες υπηρεσίες 17, ενώ άλλες παραδοσιακές υποχρεώσεις εκπομπών ενδέχεται να μην είναι ενδεδειγμένες για την κινητή τηλεόραση. Καλούνται τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να άρουν οποιαδήποτε τέτοια ρυθμιστικά εμπόδια. Εξάλλου, τα κράτη μέλη πρέπει να μην απαγορεύουν τον μερισμό (κοινή χρήση) υποδομών 18 και να ενθαρρύνουν τη συνεγκατάσταση όπου απαιτείται για την διευκόλυνση της εξάπλωσης δικτύου, να τον επιβάλουν δε όπου είναι απαραίτητος για την αντιμετώπιση πιθανών περιβαλλοντικών μελημάτων 19. Στο πεδίο των καθεστώτων κανονιστικής ρύθμισης και αδειοδότησης, η Επιτροπή θα προωθήσει τις επαφές μεταξύ των κρατών μελών, αποβλέποντας στην ανταλλαγή πληροφοριών και τον προσδιορισμό της βέλτιστης πρακτικής. Η Επιτροπή θα παρέχει καθοδήγηση σε θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων με κατευθύνσεις και συστάσεις κατά περίπτωση Το άρθρο 31 της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ (ΕΕ L 108 της , σ. 51) για την καθολική υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα επιβολής υποχρεώσεων μεταφοράς σήματος μόνο σε δίκτυα όπου σημαντικός αριθμός χρηστών τα χρησιμοποιούν ως κύριο μέσο λήψης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Συμφωνίες αυτού του είδους έχουν υπάρξει σε ορισμένες αγορές, στο πλαίσιο υποδομής GSM ή/και UMTS και εξαιρούνται από την Επιτροπή δυνάμει των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού. Π.χ. απόφαση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2003 (Υπόθεση COMP/38.369: T-Mobile Deutschland/O2 Γερμανία: Σύμβαση πλαίσιο για μερισμό δικτύων (ΕΕ L 75 της , σ. 32) και απόφαση του Πρωτοδικείου της 2ας Μαΐου 2006 (Υπόθεση Τ-328/03). Σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2002/21/EΚ (Οδηγία Πλαίσιο). EL 7 EL

8 2.3. Εξασφάλιση ποιοτικού φάσματος για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης Καίριος παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχή εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης είναι η πρόσβαση στο ραδιοφάσμα. Το ραδιοφάσμα είναι βασικός καταλύτης για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης, που επηρεάζει τη διαλειτουργικότητα, την ευχρηστία, καθώς και το κόστος που επιβαρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συσκεφθούν ώστε να συμφωνήσουν σε πολιτική ραδιοφάσματος που θα ανταποκρίνεται στο υψηλό επίπεδο συντονισμού που απαιτείται από τους καταναλωτές και τον κλάδο. Μεταξύ των κρατών μελών επικρατεί ευρεία συναίνεση ως προς τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει μια τέτοια πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των αναγκών σε ραδιοφάσμα, καίριο πρόβλημα στη φάση αυτή του κύκλου καινοτομίας είναι να εξασφαλισθεί ότι οι απαιτούμενοι τύποι πόρων ραδιοσυχνοτήτων είναι δυνατόν να διατεθούν χωρίς καθυστέρηση, στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ευρωπαϊκών περιφερειών. Είναι επομένως θέμα ουσιαστικής σημασίας να εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη διαθέσιμο ραδιοφάσμα για κινητή τηλεόραση, σε κατάλληλες ζώνες και χωρίς καθυστέρηση. Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι η μετάβαση προς την ψηφιακή τηλεόραση στην Ευρώπη, η οποία έχει ήδη προχωρήσει αρκετά σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και η κατάργηση της αναλογικής τηλεόρασης έως το Με τη διαδικασία αυτή απελευθερώνεται μεγάλο εύρος πολύτιμου ραδιοφάσματος (πρόκειται για το αποκαλούμενο ψηφιακό μέρισμα). Είναι απαραίτητη συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την κατανομή του εν λόγω ραδιοφάσματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αξιοποιηθούν τα οφέλη της μετάβασης και να δοθεί η δυνατότητα σε νέες, καινοτόμες υπηρεσίες να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κινητή τηλεόραση είναι μία από τις βασικές υποψήφιες υπηρεσίες να επωφεληθεί από το ψηφιακό μέρισμα 21. Είναι προφανές ότι θα εξετασθούν και άλλες ζώνες, καθώς και θέματα χρονοπρογραμματισμού και δυνατότητας. Απαραίτητη θα είναι επίσης η αντιμετώπιση διασυνοριακών απαιτήσεων. Το ραδιοφάσμα στη ζώνη των UHF ( MHz) θεωρείται το πλέον κατάλληλο για υπηρεσίες κινητών πολυμέσων εξ αιτίας των τεχνικών χαρακτηριστικών της. Προσφέρει επίσης πλεονεκτήματα λόγω της συμβατότητας του DVB-H με το DVB-T. Ωστόσο, η χρήση του ραδιοφάσματος περιορίζεται από τις αποκλίνουσες εθνικές πολιτικές όσον αφορά το ψηφιακό μέρισμα, καθώς και από έλλειψη συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να διαθέσουν μέρος του ραδιοφάσματος UHF, όταν απελευθερώνεται, για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ζητήσει από τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την σκοπιμότητα δέσμευσης μιας υποζώνης για κινητή τηλεόραση εντός του ψηφιακού μερίσματος. Σε ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το ψηφιακό μέρισμα, που προβλέπεται για το τέλος του 2007, θα καθορίζεται η στρατηγική της Επιτροπής για τη χρήση του ραδιοφάσματος που θα απελευθερωθεί από την κατάργηση των αναλογικών εκπομπών, ιδίως στη ζώνη UHF Το Συμβούλιο υποστηρίζει αυτή την ημερομηνία-στόχο, αλλά μερικά κράτη μέλη προβλέπουν μεταγενέστερη ημερομηνία για την κατάργηση της αναλογικής τηλεόρασης. Όπως διαπιστώθηκε κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, που οργανώθηκε από τη φινλανδική προεδρία στις 10 Δεκεμβρίου 2006, στις Βρυξέλλες. EL 8 EL

9 Εξάλλου, η Επιτροπή συνεργάζεται ήδη με τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον ορισμένες εναρμονισμένες συχνότητες θα είναι διαθέσιμες, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης. Η αποκαλούμενη ζώνη-l ( MHz), η οποία χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε μερικά κράτη μέλη για μεταδόσεις ψηφιακού ραδιοφώνου βασιζόμενες στην τεχνολογία DAB 22, μπορεί να αποτελέσει τη λύση καταφυγής σε διάφορες αγορές όπου δεν υφίσταται άλλο ραδιοφάσμα. Η Επιτροπή έχει διατυπώσει προτάσεις για το άνοιγμα της χρήσης της εν λόγω ζώνης ώστε να ικανοποιηθεί ευρύτερο φάσμα τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των κινητών πολυμεσικών υπηρεσιών. 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Η παρούσα Ανακοίνωση επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν το κοινοτικό πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τεχνολογία, καθεστώτα αδειοδότησης και πολιτική ραδιοφάσματος). Ωστόσο, η επιτυχής εγκαινίαση και εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης εξαρτάται καθοριστικά από άλλα στοιχεία, όπως η διάθεση περιεχομένου. Η προτεινόμενη νέα οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας αναμένεται ότι θα δημιουργήσει εκσυγχρονισμένο πλαίσιο και για το περιεχόμενο της κινητής τηλεόρασης, είτε (ευρυ)εκπεμπόμενο είτε κατ αίτηση. Μία άλλη καίρια πρόκληση είναι να προσφέρεται περιεχόμενο υψηλής ζήτησης για κινητή τηλεόραση σε ευέλικτη βάση, δηλαδή ανεξάρτητα από τεχνολογικές πλατφόρμες και σύνορα, εξασφαλίζοντας εύλογη αμοιβή στους κατόχους δικαιωμάτων. Για να υπάρξει η δυνατότητα θέασης κινητής τηλεόρασης οποτεδήποτε, οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή απαιτείται προσέγγιση και πολιτική για την πνευματική ιδιοκτησία, η οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνει ιδίως πανευρωπαϊκή αδειοδότηση δικαιωμάτων. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το επιγραμμικό περιεχόμενο, η οποία πρόκειται να εγκριθεί εντός του 2007, θα πραγματεύεται ορισμένα από αυτά τα θέματα που σχετίζονται επίσης με την κινητή τηλεόραση. 4. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Η κινητή τηλεόραση είναι μια νέα ελπιδοφόρα πλατφόρμα τεχνολογικής σύγκλισης και ενέχει τη δυναμική να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για το συγκερασμό του κόσμου των τηλεπικοινωνιών με τον οπτικοακουστικό κόσμο. Η σύγκλιση βρίσκεται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας i2010, αποφέροντας στην Ευρώπη νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, νέες θέσεις απασχόλησης και νέες υπηρεσίες για τους καταναλωτές, συμβάλλοντας έτσι στην ανταγωνιστικότητα και την ευημερία της Ευρώπης. Για την επιτυχή εγκαινίαση και εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης στην ΕΕ απαιτείται η στήριξη και δραστήρια συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων. Οι κύριες απαιτούμενες δράσεις συνοψίζονται ακολούθως. 22 Digital Audio Broadcasting (Ψηφιακή Ακουστική Ευρυεκπομπή). Η DAB είναι σημαντική τεχνολογία για το ψηφιακό ραδίοφωνο. EL 9 EL

10 Καλούνται τα κράτη μέλη: να διευκολύνουν την εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης συνεκτιμώντας την ανάγκη να εξασφαλιστεί μέγιστη διαλειτουργικότητα. Περιλαμβάνεται εν προκειμένω η ενθάρρυνση της υλοποίησης του DVB-H στην επικράτειά τους. να καθιερώσουν ευνοϊκό πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης και να συντονιστούν μεταξύ τους για την ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής στα καθεστώτα αδειοδότησης. να διαθέσουν, το ταχύτερο δυνατόν, ραδιοφάσμα για κινητές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης UHF όταν καθίσταται διαθέσιμη. Ο κλάδος καλείται: να εργαστεί προς την κατεύθυνση επίτευξης μέγιστης διαλειτουργικότητας, ιδίως με την προώθηση συναίνεσης επί κοινού ανοικτού προτύπου (DVB-H) να συμβάλει στην επιτυχή εξάπλωση της κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη, μέσω συνεχούς διαλόγου και συνεργασίας όπου χρειάζεται. Η Επιτροπή πρόκειται: να προωθήσει τη συναίνεση επί κοινού ανοικτού προτύπου. Στις συγκεκριμένες δράσεις θα συγκαταλέγονται η ενθάρρυνση του διαλόγου στον κλάδο και η προετοιμασία για τη συμπερίληψη του DVB-H στον επίσημο κατάλογο προτύπων της ΕΕ. να παρακολουθεί την υλοποίηση από τα κράτη μέλη των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, ενδέχεται δε να υποβάλει προτάσεις στα μέσα του 2008, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον είναι αναγκαίο και σκόπιμο, μέτρων ώστε να καταστεί υποχρεωτικό ένα ανοικτό πρότυπο. να παράσχει καθοδήγηση όσον αφορά ένα συνεκτικό πλαίσιο για καθεστώτα αδειοδότησης σε ολόκληρη την ΕΕ να προσδιορίσει περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής στην ΕΕ και να προωθήσει την υιοθέτησή τους από τα κράτη μέλη. να καταστρώσει κοινοτική στρατηγική για το «ψηφιακό μέρισμα» (ζώνη UHF), η οποία θα περιλαμβάνει την παροχή ραδιοφάσματος για υπηρεσίες κινητών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. EL 10 EL

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Οι συσκευές του µέλλοντος

Οι συσκευές του µέλλοντος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ MOBILE TV ΚΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣ:500308 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οι συσκευές του µέλλοντος Στο µέλλον αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ IP/B/CULT/FWC/2010_001_Lot3_C3_SC2

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Περιεχόμενα Τι αλλάζει στην Τηλεόραση; Πλεονεκτήματα ΨΤ Τι παραμένει το ίδιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11/XII/2006 E (2006) 6364 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11/ΧΙΙ/2006 Καταλόγος προτύπων ή/και προδιαγραφών για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες ΑΤΤΙΚΗ Γενικές πληροφορίες Την 1 η Αυγούστου 2014, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Αττική, τον Αργοσαρωνικό, την κεντρική και νότια Εύβοια, αλλά και τις

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Προοίµιο γνώµης της ΕΕΤΤ επί σχεδίου νόµου περί ΜΜΕ

Προοίµιο γνώµης της ΕΕΤΤ επί σχεδίου νόµου περί ΜΜΕ Προοίµιο γνώµης της ΕΕΤΤ επί σχεδίου νόµου περί ΜΜΕ Η φιλοσοφία που διαπνέει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου για την αδειοδότηση των ΜΜΕ υπακούει στην ανάγκη να τακτοποιηθεί µια χαοτική κατάσταση αρρυθµίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ)

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 13 Μαρτίου 2013 Τί είναι Πρότυπα;

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ hstellakis@gmail.com (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων: Θα ανακοινωθεί την Τρίτη) Απαιτήσεις επιτυχούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2. Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» h>p://www.medianetlab.gr Μέρος του προγράμματος «Ψηφιακές Επικοινωνίες» του Ι.Π&Τ. Κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα