Γνωστικό Αντικείμενο Subject area. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Labour law. Επικ. καθηγητής ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1993 έως Λέκτορας ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1990 έως 1993

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωστικό Αντικείμενο Subject area. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Labour law. Επικ. καθηγητής ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1993 έως 1998. Λέκτορας ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1990 έως 1993"

Transcript

1 1. Ακαδημαϊκή εξέλιξη (academic carrier) Ονοματεπώνυμο Full name Ιδιότητα Status Γνωστικό Αντικείμενο Subject area Χρονική περίοδος Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ IOANNIS LIXOURIOTIS ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Professor Αναπλ. καθηγητής ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Labour law ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2008 έως σήμερα 1999 έως /Γ/ /ΝΠΔΔ/ Επικ. καθηγητής ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1993 έως 1998 Λέκτορας ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1990 έως /NΠΔΔ/ /NΠΔΔ/ Ειδικός Επιστήμονας ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1988 έως / απόφαση Τμήματος Νομικής ΔΠΘ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Ηλ. Διεύθυ νση Γραφείο 208 Δευτέρα Πέμπτη lixourio lex.co m 3. Σπουδές (Studies) A/ A Σπουδές Studies Βαθμός grade Ίδρυμα Institution Έτος Year 1. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΝΟΜΙΚΗΣ Doctor of Laws ΑΡΙΣΤΑ Full marks ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Democritus University of Thrace 1987

2 2. DEA du droit syndical et des relations du travail ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ Very good UNIVERSITÉ PARIS X- NANTERRE ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ LLB ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ Very good ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ National and Kapodistrian University of Athens Ερευνητικά Πεδία (Research areas) A/ A Ερευνητικά Πεδία (Research areas) 1 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ατομικές εργασιακές σχέσεις: Αρχές εργατικού δικαίου, ατομική σχέση εργασίας, ίδρυση αυτής, διαμόρφωση των όρων της. Χρόνος εργασίας, αμοιβή εργασίας, διευθυντικό δικαίωμα και συναφή ζητήματα από την οργάνωση της εκμετάλλευσης, εργατικό ατύχημα, υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, αναστολή και λύση της σύμβασης εργασίας. Συλλογικές εργασιακές σχέσεις: Συνδικαλιστικά δικαιώματα και άσκησή τους, συλλογική αυτονομία, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις, δίκαιο εργατικών συγκρούσεων (απεργία) 5. Επιστημονική Δραστηριότητα, Επαγγελματικό Έργο, Προσωπικό έργο Διάφορες Επιστημονικές Δραστηριότητες Περίοδος 1 Πρόεδρος της επιστημονικής "Εταιρείας Δικαίου της Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων" (ΕΔΕΚΑ) Αντιπρόεδρος, Ταμίας και μέλος Δ.Σ. της ΕΔΕΚΑ Μέλος της ΕΔΕΚΑ 2 Μέλος της Ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 3 Μέλος της συντακτικής επιτροπής του νομικού περιοδικού «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών» (ΔΕΕ) (έκδοση Νομικής Βιβλιοθήκης) 4 Μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» (έκδοση Νομικής Βιβλιοθήκης) 5 Διευθυντής Σύνταξης του νομικού περιοδικού «Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου» (ΕΕργΔ) 6 Μεσολαβητής-Διαιτητής του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) 7 Επιστημονικός υπεύθυνος της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 8 Μέλος νομοπαρασκευαστικών ομάδων και διαφόρων επιτροπών εργασίας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1999 έως έως έως σήμερα 2001 έως έως σήμερα 2005 έως έως έως έως έως 2007

3 9 Μέλος επιστημονικών επιτροπών Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας 1998 έως Δικηγόρος Αθηνών 1979 έως σήμερα 6. Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά (Publications in Scientific Journals) A/ A Τίτλος Περιοδικού Review title 1 ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ fortnightly review Bulletin of the Labour Legislation 2 ΔΙΚΑΙΟ 3 ΔΙΚΑΙΟ 4 ATHENS REVIEW OF BOOKS 5 ΔΙΚΑΙΟ 6 ΔΙΚΑΙΟ Τίτλος Δημοσίευσης Title of publication Υπαγωγή υπαλλήλων αμίσθων υποθηκοφυλακείων στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας Inclusion of officials of the land registries in the supervisory authority of the Ministry of Labour Η εκ περιτροπής εργασία ως μέσο αντιμετώπισης επιχειρησιακών προβλημάτων The job rotation as a means of addressing the operational problems Η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων The financing of trade unions Σοφιστείες κρατιστών. Πέρα από αυτό που βλέπουμε υπάρχει και κάτι που δεν βλέπουμε Sophisms statists. Beyond what we see there is something we cannot see Επιχειρησιακή συνήθεια. Ατυχής διατύπωση ή σύγχυση (Σχόλιο στην ΑΠ 258/2012) The Company custom (Comment on Supreme Court 258/2012) Προϋποθέσεις προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών (Σχόλιο στην ΜΠρΑθ 12063/2012) Τόμος volume Έτος Year Σελίδες Pages / / Σεπτέμβρι ος / /

4 7 ΔΙΚΑΙΟ 8 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Fortnightly Review of Employment Law 9 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Fortnightly Review of Employment Law 10 ΔΙΚΑΙΟ 11 ATHENS REVIEW OF BOOKS 12 ATHENS REVIEW OF BOOKS 13 ΔΙΚΑΙΟ Requirements for protection of the union officials (Comment on Athens First Instance Court 12063/2012) Ομαδικές απολύσεις και προστασία συνδικαλιστικών στελεχών (Σχόλιο στην ΜΠρΒόλου 110/2012) Collective redundancies and protection of the union officials (Comment on Volos First Instance Court 12063/2012) Η εργασιακή σχέση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και η κατάργηση της «μονιμότητας» The employment relationship of private teachers and the elimination of permanence Η περιπέτεια της επιχειρησιακής σ.σ.ε. την εποχή της κρίσης The Adventure of the Collective Bargaining Agreement at the time of crisis Η εργατική νομοθεσία της κρίσης: Θέματα συλλογικών συμβάσεων εργασίας Crisis labour legislation: Issues of collective labor agreements Εργατική Νομοθεσία εναντίον επιχείρησης Labour Legislation against undertaking Ο μονοπωλιακός συνδικαλισμός και η ωφελιμότητά του The monopolistic Unionism and his usefulness Η συνέργεια της ultima ratio στην μετάλλαξη του χαρακτήρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας The synergy of the 18 11/ / / / Μάιος 2001 Απρίλιος /

5 14 ΔΙΚΑΙΟ 15 ATHENS REVIEW OF BOOKS 16 ΔΙΚΑΙΟ 17 ΔΙΚΑΙΟ 18 ΔΙΚΑΙΟ 19 ΔΙΚΑΙΟ "ultima ratio" on the mutation of the character of the termination of employment contract Η επιχειρησιακή συνήθεια ως όρος των ατομικών συμβάσεων εργασίας The company custom as a term of individual employment contracts Οι «εποχές» της μισθωτής εργασίας The "times" of wage labour Ειδικές μορφές απασχόλησης, μερική και προσωρινή απασχόληση στις διατάξεις του πρόσφατου Ν. 3846/2010 Specific forms of employment, part-time and temporary work in the recent provisions of Law 3846/2010 Αρμοδιότητα σύναψης κλαδικής ΣΣΕ και τρόποι περάτωσης της μεσολαβητικής διαδικασίας (Σχόλιο στην ΑΠ 975/2009) Responsibility award sectoral collective agreement and Closure of the mediation procedure (Commentary on Supreme Court 975/2009) Μειωμένη αποζημίωση αποχώρησης με τους όρους του άρθρου 8 εδ. α του Ν. 3198/1955 και κανονισμός εργασίας (Σχόλιο στην ΕφΑθ 2064/2008) Reduced indemnity under the terms of Article 8 par. a of Law 3198/1955 and Works Rules (Comment on Athens Court of Appeal 2064/2008) Απλή ετοιμότητα προς εργασία φύλακα πλοίου 16 12/ Νοέμβριος / / / /

6 20 ΔΙΚΑΙΟ 21 ΔΙΚΑΙΟ 22 ΔΙΚΑΙΟ 23 ΔΙΚΑΙΟ 24 ΔΙΚΑΙΟ 25 ΔΙΚΑΙΟ (Τιμητικός τόμος αφιέρωμα στον Λεωνίδα Γεωργακόπουλο) (Σχόλιο Ολ ΑΠ 10/2009) Simply stand-bay contract of a guard ship (Comment on Plenary Supreme Court 10/2009) Οι διαδικασίες θέσπισης των κανονισμών εργασίας Procedures for the establishment of the Works Rules Αποχώρηση μισθωτού με συμπλήρωση δεκαπενταετούς υπηρεσίας (Σχόλιο στην ΑΠ 129/2008) Retirement of an employee with fifteen complete service (Commentary on Supreme Court 129/2008) Διακοπή τρίμηνης αποσβεστικής προθεσμίας (Σχόλιο στην ΑΠ 1518/2008) Interruption of the threemonth forfeiture timelimit (Commentary on Supreme Court 1518/2008) Απεργία σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (Σχόλιο στην ΜΠρΑθ 1214/2008) Strike in utility companies (Comment on Athens First Instance Court 1214/2008) Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών από την απόλυση (Σχόλιο στην ΑΠ 364/2007) Protection of the union officials (Commentary on Supreme Court 367/200) Εγγυήσεις για ασφάλεια με ευελιξία στο θεσμό της μερικής απασχόλησης Guarantees for flexicurity in the institution of part-time 15 6/ / / / / /

7 (Volume in honor to Leonidas Georgakopoulos) 26 ΔΙΚΑΙΟ 27 ΔΙΚΑΙΟ 28 ΔΙΚΑΙΟ 29 ΔΙΚΑΙΟ 30 ΔΙΚΑΙΟ 31 ΔΙΚΑΙΟ 32 ΔΙΚΑΙΟ 33 ΔΙΚΑΙΟ Άκυρος όρος ΔΑ για αυξήσεις επί των καταβαλλομένων αποδοχών (Σχόλιο στην ΕφΑθ 5884/2007) Invalid term of an arbitration award where provides increases of salaries paid (Comment on Athens Court of Appeal 5884/2007) Εκδικητική απόλυση λόγω απόκρουσης σεξουαλικής παρενόχλησης (Σχόλιο στην ΕφΑθ 1139/2007) Το μέγεθος της επιχείρησης ως παράγων διαμόρφωσης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο εργατικό δίκαιο Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας επί όρων ΣΣΕ (Σχόλιο στην ΑΠ 1616/2006) Προϋποθέσεις έγκυρης άσκησης δικαιώματος επίσχεσης (Σχόλιο στην ΕφΑθ 2685/2006) Προϋποθέσεις κύρους της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (Σχόλιο στην ΕφΑθ 8925/2006) Ζητήματα «Μεσολάβησης» στο πλαίσιο συλλογικής διαφοράς εργασίας «κλαδικού» χαρακτήρα Η έννοια του «χρόνου εργασίας» 34 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ Οι πρόσφατες παρεμβάσεις στο δίκαιο της απόλυσης στη Γαλλία (ο νόμος de Villepin για την απασχόληση των νέων) 35 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Οι νέες διατάξεις για το ωράριο εργασία 14 1/ / / / / / / / επ. 54/ επ. 6/ επ.

8 36 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ Απολύσεις λόγω οικονομοτεχνικής αναδιοργάνωσης της επιχείρησης. Η πρόσληψη άλλου προσωπικού δεν καθιστά καταχρηστικές τις απολύσεις που προηγήθηκαν 37 ΔΙΚΑΙΟ 38 ΔΙΚΑΙΟ Συνύπαρξη σωματείων διαφορετικού εύρους σε επιχειρήσεις με περισσότερες εκμεταλλεύσεις και αρμοδιότητα σύναψης σ.σ.ε (γνωμ.) Νομοθετικός σκοπός και περιεχόμενο της επιχειρησιακής ΣΣΕ σε συσχετισμό με τις λοιπές ΣΣΕ 39 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βασικές παρεμβάσεις της εργατικής νομοθεσίας στις σχέσεις μισθωτής εργασίας 40 ΔΙΚΑΙΟ 41 ΔΙΚΑΙΟ 42 ΔΙΚΑΙΟ 43 ΔΙΚΑΙΟ 44 ΔΙΚΑΙΟ 45 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 46 ΔΙΚΑΙΟ Ζητήματα κύρους ομαδικών απολύσεων που οφείλονται στην οριστική διακοπή της λειτουργίας μιας εκμετάλλευσης (γνωμ.) Συλλογικές εργασιακές σχέσεις στους βασικούς κλάδους του τριτογενούς τομέα της Οικονομίας Η θεμελίωση του δικαιώματος λήψης ετήσιας άδειας με αποδοχές μετά τις πρόσφατες ρυθμίσεις Απαγόρευση καπνίσματος στους εργασιακούς χώρους Ο εφοδιασμός επιχειρήσεων με προσωπικό «προσωρινής απασχόλησης» ως αντικείμενο των «ΕΠΑ» Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας τις πρόσφατες ρυθμίσεις (ν. 2874/2000) Από την υπερεργασία στην ιδιόρρυθμη υπερωριακή απασχόληση 48/ επ / επ. 11 2/ επ. 1/ επ. 10 4/ επ. 10 2/ επ. 9 7/ επ. 9 1/ επ. 8 1/ επ επ. 7 4/ επ.

9 και η μείωση του νομίμου ωραρίου εργασίας 47 ΔΙΚΑΙΟ 48 ΔΙΚΑΙΟ Είδη συλλογικών συμβάσεων και υπαγωγή τους στην περιπτωσιολογία του νόμου Υλοποίηση των ευρωπαϊκών συλλογικών συμφωνιών στο πλαίσιο των ελληνικών συλλογικών επαγγελματικών σχέσεων 49 ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ζητήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση επιχειρήσεων στον τομέα των σ.σ.ε. των εργαζομένων 50 EIRONLINE European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (id: Gr F) 51 ΔΙΚΑΙΟ 52 ΔΙΚΑΙΟ 53 ΔΙΚΑΙΟ 54 ΔΙΚΑΙΟ New law provides framework for local employment agreements Επιχειρήσεις ή όμιλοι επιχειρήσεων κοινοτικής έκτασης: τόπος πληροφόρησης και διαλόγου των κοινωνικών συνομιλητών (η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις επιταγές της Οδηγίας 94/45/ΕΚ) Νομικά προβλήματα στο πλαίσιο των συμφωνιών διαχείρισης συνεπειών επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης Νέες τεχνολογίες, ευέλικτες μορφές απασχόλησης (flexibility) και τηλεργασία (teleworking) Συλλογικές συμφωνίες στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων (Συμφωνίες για τη διαχείριση της απασχόλησης) 7 1/ επ. 6 7/ επ. 54 7/ επ / επ. 4 7/ επ. 4 3/ επ / επ.

10 55 ΔΙΚΑΙΟ 56 ΔΙΚΑΙΟ 57 ΔΙΚΑΙΟ 58 ΔΙΚΑΙΟ 59 ΔΙΚΑΙΟ 60 ΔΙΚΑΙΟ 61 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 62 INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPÉEN-FORUM EYROPÉEN 63 XIV CONGRÈS MONDIAL DE DTOIT DU TRAVAIL ET DE LA SECURITÉ SOCIALE 64 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 65 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 66 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 67 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Oι νέοι νομοθετικοί σχεδιασμοί για την αντιμετώπιση της «Μαύρης εργασίας H Διαιτησία ως ύστατη διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας στο πλαίσιο του O.ME.Δ. O χρόνος ισχύος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας «Δημόσιος Διάλογος» και κοινές διαδικασίες επίλυσης συλλογικών διαφορών Σύμβαση μερικού δανεισμού εργαζομένου - Όμιλος εταιριών - Διευθυντικά στελέχη Υποχρέωση των επιχειρήσεων σε ενημέρωση του εργαζόμενου για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση εργασίας του Νέες αρμοδιότητες των μεσολαβητών-διαιτητών του O.ME.Δ. Les congés parentaux et la Communauté: anciennes propositions, nouvelles initiatives Promotion et réglementation de la création de possibilités d emplois en Grèce Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των συνταξιούχων στις δημοσιογραφικές οργανώσεις H παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη ως αντικείμενο συλλογικής διαφοράς Ετήσια άδεια με αποδοχές Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές και παρεμφερείς 3 5/ επ / επ. 2 7/ επ. 2 2/ επ. 1 5/ επ / επ επ. ανάτυπ ο ανάτυπ ο επ επ επ επ.

11 δραστηριότητες 68 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 69 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 70 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Δικαίωμα απεργίας και προσωπικό ασφαλείας H προστασία ανηλίκων στην απασχόληση εν όψει των νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών Το "δικαίωμα" της απεργίας. Συμβολή στη μελέτη της ένταξης του δικαιώματος της απεργίας στην ελληνική έννομη τάξη 71 ΕΡΓΑΣΙΑ H καταστρατήγηση του νόμου στο εργατικό δίκαιο 72 ΕΡΓΑΣΙΑ Για την εξέλιξη του εργατικού δικαίου 73 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 74 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 75 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 76 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 77 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 78 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 79 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 80 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 81 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 82 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 83 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Αποχώρηση ή απόλυση λόγω συνταξιοδότησης Ωράριο των οικοδόμων και συλλογική αυτονομία Αποδοχές της ετήσιας άδειας Βασικές αρχές στον τρόπο χορήγησης της άδειας Χρόνος χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδοχές Υπολογισμός των ημερών της ετήσιας άδειας των μισθωτών Συνεχής απασχόληση και λήψη της πρώτης άδειας με αποδοχές H προειδοποίηση της απεργίας και το Σύνταγμα Το επίδομα (δώρο) εορτών Πάσχα H νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας H έννοια του νομίμου ωραρίου εργασίας των επ επ επ. 2/ επ. 1/ επ επ επ επ επ επ επ επ επ επ επ επ.

12 84 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 85 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 86 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 87 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 88 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 89 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 90 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 91 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 92 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 93 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 94 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 95 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 96 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 97 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 98 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 99 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ μισθωτών Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων Απόλυση μετά από υποβολή απόλυσης: Ζητήματα Διευκρινήσεις σε ζητήματα της γονικής άδειας Αποποινικοποίηση μιας "παράνομης" απεργίας επ επ επ επ. Ασθένεια και αποδοχές επ. και 675 επ. Νέος θεσμός οικογενειακής προστασίας: Γονική άδεια H ημέρα της 15ης Αυγούστου Ομαδική χορήγηση αδείας Ετήσια άδεια με αποδοχές H ημέρα της πρώτης Μαΐου Το επίδομα (δώρο) εορτών Πάσχα Εργασία καθ' υπέρβαση του ισχύοντος ωραρίου: Υπερεργασία - υπερωρία H ημέρα της καθαρής Δευτέρας - H 25η Μαρτίου Οι νέοι γενικοί όροι εργασίας της EΓΣΣE Έκταση δεσμευομένων προσώπων και έναρξη ισχύος της 25/1983 Δ.A. Υποχρεωτική εφαρμογή πενθήμερης εργασίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις επ επ επ. και 415 επ επ επ επ επ επ επ. 99 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Δίκαιο και επ.

13 100 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ κοινωνικοποίηση (μαζί με Δ. Σπανό και Γ. Τσατήρη) Προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών και συνέπειες της άκυρης ή καταχρηστικής απολύσεώς τους επ. και 499 επ. 7. Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικούς Συλλογικούς Τόμους (Publications in Scientific edited Volumes) A/ A Τίτλος Τόμου Volume title Τίτλος Δημοσίευσης Title of publication Εκδόσεις Publisher Έτος Year Σελίδε ς Pages 1 Μνήμη Αθανασίου Καρδαρά (Αφιέρωμα) Volume in Memory of Prof. Athanasios Kardaras (Tribute) Η εργασιακή σχέση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και η κατάργηση της «μονιμότητας» The employment relationship of private teachers and the elimination of permanence ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Review of Employment Law Συλλογικός τόμος με τίτλο: «Απρονοησία και Νέμεση» Ο μονοπωλιακός συνδικαλισμός και η ωφελιμότητά του THE ATHENS REVIEW OF BOOKS Collective volume entitled: "Imprudent and nemesis The monopolistic Unionism and his usefulness 4 Συλλογικός τόμος με τίτλο: «Απρονοησία και Νέμεση» Collective volume entitled: "Imprudent and nemesis Εργατική νομοθεσία εναντίον επιχείρησης Labour Legislation against undertaking THE ATHENS REVIEW OF BOOKS Συλλογικός τόμος με θέμα: «Οι εργασιακές σχέσεις την εποχή των Μνημονίων» Η περιπέτεια της επιχειρησιακής σ.σ.ε. την εποχή της κρίσης ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Edited volume entitled: "Industrial relations at the time on the Memorandums" The Adventure of the Collective Bargaining Agreement at the time of crisis Review of Employment Law 4 Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Επιστημ. Συνεδρίου Νομικής Τεκμηρίωσης και Κοινωνικοοινομικών Θεμάτων Το εργατικό δίκαιο και η εφαρμογή του ως περιορισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Law Library Proceedings of the 2nd The Labour law and its

14 Panhellenic Scientific Conference of Legal Documentation and socioeconomic issues 5 Πρακτικά 9 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «Η διάσπαση της Επιχείρησης» Proceedings of the 9th National Conference of the Society of Labour Law and Social Insurance on "The decomposition of the Company" 6 Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με τίτλος «Για μια διεύρυνση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ένα πρότυπο: Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης» 7 Αφιέρωμα στον Αλ. Γ. Καρακατσάνη 8 Πρακτικά Συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν Ο.ΜΕ.Δ. και Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας την με θέμα «Σύσταση και λειτουργία των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα», Αθήνα 9 Πρακτικά XIV Congrès Mondial de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale 10 Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα «Σύγχρονες τάσεις Εργατικού Δικαίου και application as a restriction of entrepreneurial activity Το μέγεθος της επιχείρησης ως παράγων διαμόρφωσης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο εργατικό δίκαιο Company size as a factor shaping the of rights and obligations in labour law Οι αναμορφωθείσες διατάξεις του αρχικού Χάρτη Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας στις πρόσφατες ρυθμίσεις (ν. 2874/2000) Επιχειρήσεις ή όμιλοι επιχειρήσεων κοινοτικής έκτασης: τόπος πληροφόρησης και διαλόγου των κοινωνικών συνομιλητών (η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις επιταγές της Οδηγίας 94/45/ΕΚ) Promotion et réglementation de la création de possibilités d emplois en Grèce (Rapport National) Συλλογικές συμφωνίες στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων (Συμφωνίες για τη διαχείριση της απασχόλησης) ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Law Library ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΜΕΔ/ΕΘΝΙΚ Ο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Seoul, Σεπτεμβρίου 1994 ΑΝΤ.Ν.ΣΑΚΚ ΟΥΛΑΣ επ. 1994

15 Κοινωνικής Ασφαλίσεως» 11 Τόμος "Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Επανεκπαίδευση - 'Ένταξη" Οι νέοι με δυσκοινωνική συμπεριφορά στο περιθώριο της απασχόλησης: Επαγγελματική εκπαίδευση και εργασιακή τους ένταξη (δικαιικές προβλέψεις και λειτουργικότητά τους) ΑΝΤ.Ν.ΣΑΚΚ ΟΥΛΑΣ επ. 12 Τόμος "Bενιζελισμός και Αστικός Εκσυγχρονισμός" Προστασία της εργασίας των ανηλίκων. Νομοθετικός παρεμβατισμός και εμφάνιση του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ επ. 13 Πρακτικά Γ' Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις» Το γενικό συμφέρον και όρια άσκησης της συνδικαλιστικής ελευθερίας ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ επ. 8. Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια (Presentations at Scientific Conferences) A/ A Τίτλος Συνεδρίου (Conference Title) Τίτλος Ανακοίνωσης (Title of paper) Έτος 1 Επιστημονική ημερίδα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών με θέμα «People in Crisis» (Αθήνα, , αίθουσα ΕΒΕΑ) Symposium of Commerce and the Industrial Chamber Athens on the topic «People in Crisis» (Athens, , auditorium ACCI) 2 Συνάντηση Γνώσης, The American College of Greece (Αθήνα, ) Knowledge Meeting, The American College of Greece (Athens, Επιστημονική Ημερίδα Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση» (Αθήνα, ) Scientific Meeting, National Institute of Labour and Human Resources on the topic "The labor market in crisis" (Athens, ) Νέες μορφές εργασίας, τάσεις και προκλήσεις New forms of work, trends and challenges Πρακτική εφαρμογή της νέας εργατικής νομολογίας Practical implementation of the new labor jurisprudence Το αίτημα για ευελιξία των εργασιακών σχέσεων στα Μνημόνια Ι και ΙΙ This request for flexibility of labor relations in the Memoranda of I and II Year

16 4 Επιστημονική Διημερίδα Νομικής Σχολής ΔΠΘ με θέμα «Νομολογιακές εξελίξεις και προοπτικές στο δίκαιο των επιχειρήσεων» (Κομοτηνή, 17/ ) Scientific Meeting of the Faculty of Thrace on the topic "Jurisprudential developments and prospects in business law" (Komotini, 17/ ) 5 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών (διοργανωτές Association of Corporate Councel, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, ) 3rd National Conference of Lawyers Legal Services (organizers Association of Corporate Councel, Athens Bar and Law Library, Athens, ) 6 7 ο Ιστορικό Συνέδριο με θέμα: «Η Ιστορία της Εργασίας. Νέες προσεγγίσεις σε ένα διαρκές ζήτημα» (Αθήνα, 20/ , Πανεπιστήμιο Αθηνών) historein-5.html) 7th History Conference: "The Story of Work. New approaches to an enduring problem "(Athens, 20/ , University of Athens) 7 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Λάρισα, 6/ ) 11th Congress of the Society of Labour Law and Social Security (Larissa, 6/ ) 8 2 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων, με θέμα «Ο ρόλος της Δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας» (ΤΕΙ Καβάλας, 8/ ) 2nd National Conference Documentation Socio Legal Affairs on "The Role of Justice in the exercise of entrepreneurial activity" (TEI Kavala 8/ ) 9 Διάλεξη στο Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων, The American College of Greece (Αθήνα, ) Εταιρικός μετασχηματισμός και προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων Corporate transformation and protection of workers' rights Τα νέα εργασιακά δεδομένα στη σχέση εντολής και απασχόλησης των δικηγόρων, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Νομικού Συμβούλου The new working data relating to employment of lawyers, rights and obligations of the Legal Counsel Μεταμορφώσεις της εργασίας και η πορεία προς ένα «μεταπροστατευτικό» εργατικό δίκαιο Transformations of work and the path towards a "post-protectionist labor law Από την προστασία της εργασίας στην προστασία της απασχόλησης From the labour protection at the employment protection Το εργατικό δίκαιο και η εφαρμογή του ως περιορισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας The Labour law and its application as a restriction of entrepreneurial activity Το Μέλλον των Εργασιακών Σχέσεων 2010

17 Lecture at the Institute of Diplomacy and International Developments, The American College of Greece (Athens, ) 10 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών (διοργανωτές Association of Corporate Councel, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, ) 2nd National Conference of Lawyers Legal Services (organizers Association of Corporate Councel, Athens Bar Association and Law Library, Athens, ) 11 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Βόλος, 2/ ) 12 Διαβαλκανικό Συνέδριο της Νοεμβρίου 2005, Θεσσαλονίκη 13 Επιστημονικό Σεμινάριο για δικηγόρους, Κέντρο Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς, 15-18, Μαρτίου Key Expert και Εισηγητής στο πλαίσιο της Κοινοτικό Πρόγραμμα επιμόρφωσης των κοινωνικών συνομιλητών της Κύπρου: «Reinforcement of the Social Partners Capacity to develop and implement the EU Acquis in the area of Employment and Social Affairs» (πρώτο εξάμηνο του 2004) 15 Ενημερωτική Συνάντηση Δικαστών από χώρες της Ν.Α. Ευρώπης & Ευξείνου Πόντου, Θεσσαλονίκη, 10/ Ευρωπαϊκό Συνέδριο, θέμα «Για μια ευρύτερη προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων: Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης» (Αθήνα, 7/ , Γαλλικό Ινστ. Αθηνών), Εργαστήριο Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου Δ.Π.Θ.-Συμβούλιο της Ευρώπης 17 Διεθνές Συνέδριο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Αθήνα, Νοεμβρίου 2002, θέμα «Μηχανισμοί Επίλυσης των The Future of Industrial Relations «Η έμμισθη εντολή»: Προεκτάσεις και περιορισμοί που προκύπτουν μέσα από την έμμισθη σχέση μεταξύ εντολέα και νομικού συμβούλου "The wage mandate": Implications and limitations arising through of paid relationship between client and legal adviser 2010 Η έννοια του χρόνου εργασίας 2005 Συλλογική Διαπραγμάτευση ως Μορφή Κοινωνικού Διαλόγου και η άρση των Διαπραγματευτικών Αδιεξόδων 2005 Σύγχρονα θέματα εργατικού δικαίου 2005 Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο Ομαδικές απολύσεις - Αφερεγγυότητα εργοδότη - Προστασία δικαιωμάτων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης - Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση - Ενημέρωση εργαζομένων για τους όρους της εργασιακής τους σχέσης - Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών - Οργάνωση του χρόνου εργασίας - Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος και Συλλογικές Διαπραγματεύσεις 2004 Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 2003 Οι διατάξεις του Κοινωνικού Χάρτη που αναμορφώθηκαν με την αναθεώρηση του 1996 Εθνική Εισήγηση: «Μηχανισμοί Επίλυσης των Συλλογικών Διαφορών Εργασίας» (Ελλάδα)

18 Συλλογικών Διαφορών Εργασίας» 18 Επιστημονική ημερίδα Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων -ΤΕΙ Αθήνας- Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Αθήνα, ), θέμα «Επαγγελματική Κατάρτιση: Δικαιώματα και πολιτικές» 19 Επιστημονική ημερίδα «Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στο Δημόσιο. Εκτιμήσεις από την πρώτη εφαρμογή και προοπτικές» (Αθήνα, ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 20 Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Μετανάστευση και νομοθετική πολιτική» (Αθήνα, ) Σύλλογος Αποφοίτων Νομικής Σχολής Αθηνών 21 Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Δέκα χρόνια εφαρμογής του Ν. 1876/1990 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις» (Αθήνα, ), Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 22 Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Αναδιάρθρωση εργασιακών σχέσεων και ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ» (Κομοτηνή, ), Πανελλήνια Ένωση Τεχνικών Ο.Τ.Ε. 23 Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ενωμένη Ευρώπη», (Θεσσαλονίκη, 21/ ), Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 24 Συμπόσιο με θέμα «Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Δέκα χρόνια πορεία Υλοποίηση», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του ΔΠΘ (Αλεξανδρούπολη, 10/ Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Συγχωνεύσεις-εξαγορέςαναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις τους στις εργασιακές σχέσεις» (Πειραιάς, ), Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ζητήματα επαγγελματικής κατάρτισης στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Διαδικασία διαπραγματεύσεων και ζητήματα εφαρμογής των συλλογικών ρυθμίσεων στο Δημόσιο Η παροχή εργασίας και τα κοινωνικά δικαιώματα των αλλοδαπών εργαζομένων πριν και μετά τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και υπαγωγής τους στην περιπτωσιολογία του νόμου Οι ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις του Ν. 2639/1988: Διευθέτηση του χρόνου εργασίας Αναγκαίες εθνικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη σύνδεση του ελληνικού νομικού πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων με αυτό του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου Παιδική εργασία: Διεθνείς ρυθμίσεις και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας Το δίκαιο των ομαδικών απολύσεων και οι εφαρμογή του. Οι μέχρι σήμερα εμπειρίες

19 26 Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Παγκοσμιοποίηση, ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνείς προδιαγραφές εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Απάντηση», (Αθήνα, ) με την ευκαιρία της αναγόρευσης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο του καθηγητή Νικολάου Βαλτικού σε Επίτιμο Διδάκτορα 27 Επιστημονική ημερίδα, Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Αθήνα, ), με θέμα «Ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων μετά το Ν. 2639/1998» 28 Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Σύσταση και λειτουργία των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργασίας (EΣE) στην Ελλάδα» (Αθήνα, ), EΘNIKO INΣTITOYTO EPΓAΣIAΣ 29 «2ο Ετήσιο Ξενοδοχειακό Σεμινάριο Διεύθυνσης» (Λευκωσία Κύπρου, ), Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 30 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Πειραιάς, 8-9 Νοεμβρίου 1996), θέμα "Σύγχρονες τάσεις του εργατικού Δικαίου και της Κοινωνικής Ασφαλίσεως" 31 1ο Συνέδριο Διαβαλκανικής Νομικής Συνεργασίας (Αθήνα, Σεπτεμβρίου 1995), Κέντρο Έρευνας Δικαίου των Συναλλαγών του Παντείου Πανεπιστημίου 32 Συνέδριο Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος και Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Αθήνα, ), θέμα «Συλλογικές διαπραγματεύσειςεπίλυση συλλογικών διαφορώνεργασιακά συμβούλια» 33 Ευρωπαϊκό Συνέδριο, Φλωρεντία Ιταλίας, Mαρτίου 1995, Forum Européen του Institut universitaire européen με θέμα The Cost of Being a Mother, the Cost of Being a Father 34 XIV Congrès Mondial de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale της Société Internationale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale (27-30 Σεπτεμβρίου 1994, Séoul) 35 Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Εργαστήριου Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου Παγκοσμιοποίηση, ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνείς προδιαγραφές εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Απάντηση 1999 Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης 1998 Επιχειρήσεις ή όμιλοι επιχειρήσεων κοινοτικής έκτασης: τόπος πληροφόρησης και διαλόγου των κοινωνικών συνομιλητών (το κανονιστικό πλαίσιο) Ισχύον εργασιακό καθεστώς στην ξενοδοχειακή βιομηχανία της Ελλάδας Συλλογικές συμφωνίες στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων Εργασιακές σχέσεις στις πρώην σοσιαλιστικές βαλκανικές χώρες Μεσολάβηση-Διαιτησία 1995 Les congés parentaux et la Communauté: anciennes propositions, nouvelles initiatives Promotion et réglementation de la création de possibilités d emplois La rupture du contrat du travail: questions actuelles dans les pays

20 της Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. (Colloque Européen de Komotini) Κομοτηνή, Μαΐου Διεθνές επιστημονικό Διήμερο «Journées d Études de Komotiní (13-14 Απριλίου1992, με θέμα «La fuite devant le Droit du travail», Κομοτηνή, ΔΠΘ 37 Congrès Mondial de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale υπό την αιγίδα της Société Internationale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale (18-21 Σεπτεμβρίου 1991, Αθήνα) 38 Επιστημονική ημερίδα της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας και Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (8 Νοεμβρίου 1990, Αθήνα, αίθουσα Δ.Σ.A) με θέμα "Προβλήματα από την εφαρμογή του ν. 1876/1990 για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις" 39 Επιστημονική ημερίδα του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και του Τμήματος Νομικής του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης σε συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (23 Νοεμβρίου 1990, Θεσσαλονίκη) με θέμα "O Κοινοτικός Χάρτης των κοινωνικών θεμελιωδών δικαιωμάτων". 40 Congrès européen de droit du travail (Παρίσι, 13/ ), θέμα "Le Droit du Travail: Hier et Demain" 41 Συμπόσιο με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων» (Αθήνα, 14/ ), Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Εργαστήριο Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ., το Centre de recherche Interdisciplinaire de Vaucresson (C.N.R.S), Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 42 Διήμερη επιστημονική Συνάντηση Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Αθήνα, 29/ , θέμα "Το θεσμικό πλαίσιο συλλογικών διαφορών εργασίας" 43 Συνέδριο με θέμα "O Ελευθέριος Βενιζέλος και ο αστικός εκσυγχρονισμός", Πανεπιστήμιο européens La fuite devant le Droit du travail, Les effets pervers d une règlementation touffue Les modalités de règlement des conflits collectifs d intérêts (Rapport National - Grèce) Αντιπροσωπευτικότητα συνδικαλιστικών οργανώσεων Το διεθνές κεκτημένο για τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα και οι προβλέψεις του Χάρτη Παρέμβαση 1989 Οι νέοι με δυσκοινωνική συμπεριφορά στο περιθώριο της απασχόλησης: επαγγελματική εκπαίδευση και εργασιακή τους τοποθέτηση (δικαιικές προβλέψεις και λειτουργικότητά τους) Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας Παιδική εργασία: προστατευτικός νομοθετικός παρεμβατισμός και η εμφάνιση του εργατικού δικαίου στην

21 (Ρέθυμνο, 22/ ) 44 Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Αθήνα, 27/ ), θέμα "Σύνταγμα και Εργασιακές σχέσεις στη δεκάχρονη ιστορία του" Ελλάδα Το γενικό συμφέρον ως όριο για την άσκηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας Βιβλία /Μονογραφίες/Μεταφράσεις/Επιμέλειες/Βιβλιοκρισίες/Διδακτικές Σημειώσεις (Books / Monographs / Translation / Editing / Book / Lecture Notes) A/ A Τίτλος (Title) 1 Ατομικές εργασιακές σχέσεις (4 η πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση) Individual labour relations (4th fully updated edition) 2 Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου (επιμ.) Diagrams of the Labour Law- Employment Law in flowcharts (ed.) 3 Εργατική Νομοθεσία (Έκδοση τσέπης) (1 Η έκδοση) Labour Legislation (pocket edition) (1st Edition) 4 Συλλογικές εργασιακές σχέσεις (1 Η έκδοση) Collective labour relations (1st Edition) 5 Εργατική Νομοθεσία (Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας) (4 Η έκδοση) Labor Law (Codification of the labor law) (4th Edition) 6 Ατομικές εργασιακές σχέσεις (3 η πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση) Individual labor relations (the third fully updated version) 7 Ατομικές εργασιακές σχέσεις (2 η πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση) Individual labor relations (fully updated second edition) 8 Ενστάσεις εργατικού δικαίου (επιμέλεια) The Objections at the labour law (ed.) 9 Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου - Ατομικές & Συλλογικές Είδος Species Βιβλίο Book Βιβλίο Book Βιβλίο Book Βιβλίο Book Βιβλίο Book Βιβλίο Book Βιβλίο Book Βιβλίο Book Έτος Year Εκδ. Οίκος (Ηλ. Πρόσβαση) Publisher 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Law Library 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Law Library 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Law Library 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Law Library 2011 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Law Library 2011 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Law Library 2010 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Law Library 2010 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Law Library Βιβλίο 2008 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

22 Εργασιακές Σχέσεις (επιμέλεια) Applications of labor law - Individual & Collective Labour Relations (edited) 10 Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων επί θεμάτων σ.σ.ε. και δ.α. (μαζί με Χ. Καρατζά και Λ. Σέμπο) Jurisprudence of Greek courts on issues of collective agreements and arbitral awards (in collaboration with X. Karatzas and L. CTO) 11 Διεθνές Εργατικό Δίκαιο - Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και θεμελιώδη δικαιώματα. Η εφαρμογή των κανόνων Διεθνούς Εργατικού Δικαίου από την Ελλάδα 12 Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις (1 η έκδοση) 13 Εργατική Νομοθεσία (Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας) (1 Η έκδοση) 14 Ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα 15 Το νομικό καθεστώς του μετανάστη μισθωτού στην Ελλάδα. Εργασιακή και Κοινωνικοασφαλιστική θέση των μη κοινοτικών μεταναστών αλλοδαπών εργαζομένων 16 Πρακτικά θέματα εργατικού δικαίου 17 Aspects juridiques du travail obligatoire dans les prisons helléniques - Une première approche interdisciplinaire (μαζί με Γ. Πανούση, Σ. Κουτσουμπίνα και Ν. Κουλούρη) 18 Συλλογικές εργασιακές σχέσεις. Οι κοινωνικοί συνομιλητές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις 19 Συλλογή κανόνων εργατικού δικαίου (Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με Ν. Αλιπράντη) 20 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χώρος και Κοινοτικό Κοινωνικός Χάρτης (μαζί μας Στέλιο Περράκη) 21 Ομαδικές απολύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων Bokk Βιβλίο Book Law Library 2008 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Law and Economy/P.N. Sakkoulas Βιβλίο 2005 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Βιβλίο 2005 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Βιβλίο 2005 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Βιβλίο 1999 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βιβλίο 1998 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ Βιβλίο 1997 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ Βιβλίο 1994 Ed. Ant. N. Sakkoulas Βιβλίο 1992 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ Βιβλίο 1991 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ Βιβλίο 1990 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ Βιβλίο 1989 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ

23 Ο σκοπός του δικαιώματος της απεργίας 22 ROMAGNOLI U., Η απορρύθμιση και οι πηγές του εργατικού δικαίου (μετάφραση) 23 Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του νεοελληνικού κράτους 24 La liberté syndicale en Grèce (dans le secteur privé) Βιβλίο 1987 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ Άρθρο 1989 EEργΔ 48, 1989, σελ Βιβλίο 1986 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ Mémoire 1979 Bibliothèque de l Université Paris X - Nanterre 10. Διδασκαλία σε Προπτυχιακά Μαθήματα A/A Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Ίδρυμα Διδασκαλίας Περιγραφή (έως 50 λέξεις) 1 Ατομικό Εργατικό Δίκαιο 2 Ατομικό Εργατικό Δίκαιο 3 Ατομικό Εργατικό Δίκαιο 4 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο 5 Ατομικό Εργατικό Δίκαιο 6 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο 7 Εισαγωγή στις εργασιακές σχέσεις 8 Διεθνές εργατικό δίκαιο 182 Πάντειο (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης) ( ) 150 Πάντειο (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης) 153 Πάντειο (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης) Πάντειο (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης) ΔΠΘ (Νομική Σχολή) ( ) ΔΠΘ (Νομική Σχολή) ( ) ΔΠΘ (Νομική Σχολή) ( ) ΔΠΘ (Νομική Σχολή) ( ) Ύλη του ατομικού εργατικού δικαίου Ύλη του ατομικού εργατικού δικαίου Ύλη του ατομικού εργατικού δικαίου Ύλη του συλλογικού εργατικού δικαίου Ύλη του ατομικού εργατικού δικαίου Ύλη του συλλογικού εργατικού δικαίου Γενική εισαγωγή στις εργασιακές σχέσεις υπό την νομική οπτική Ύλη του διεθνούς εργατικού δικαίου (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Συμβούλιο της Ευρώπης, Λοιποί διεθνείς Οργανισμοί) 11. Διδασκαλία Μεταπτυχιακά Μαθήματα A/ A Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Ίδρυμα Διδασκαλίας 1 Ειδικά θέματα ΠΑΝΤΕΙΟ εργατικού δικαίου (Γενικό Τμήμα Δικαίου) ( ) 2 Σύγχρονα θέματα εργασιακών σχέσεων ΠΑΝΤΕΙΟ (Γενικό Τμήμα Δικαίου) ( ) Περιγραφή (έως 50 λέξεις) Γενικά περί συλλογικών εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Κοινωνικός διάλογος στο επίπεδο της ΕΕ. Απεργιακό δικαίωμα. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μεσολάβηση και Διαιτησία Ευέλικτες και ιδιότυπες σχέσεις εργασίας. Ωράριο εργασίας, διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ατομικές και ομαδικές απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους. Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση

24 3 Εργατικό Δίκαιο ΔΠΘ (Νομική Σχολή) ( ) 4 Εργατικό Δίκαιο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ο.Π.Α. (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μερικής Φοίτησης) ( ) 5 Εργατικό Δίκαιο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ο Π.Α. (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Πλήρους Φοίτησης) ( ) 6 Εργατικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Κατεύθυνσης Πολιτικής- Ποινικής Δικαιοσύνης ( ) 7 Εργατικό Δίκαιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙ μεταβίβασης της επιχείρησης. Σεξουαλική και ηθική παρενόχληση στους εργασιακούς χώρους. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο χώρο της εργασίας Είδη εργασιακών σχέσεων. Εργασιακές σχέσεις με πρόσωπα με ειδικά χαρακτηριστικά. Ίδρυση εργασιακής σχέσης - Διαδικασία πρόσληψης. Θέματα χρόνου εργασίας- Θέματα αποδοχών Λοιποί όροι εργασίας - Η νομική οργάνωση της εκμετάλλευσης. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θέματα απεργίας. Εργατικό ατύχημα - Θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας Εργατικό δίκαιο προσαρμοσμένο για στελέχη επιχειρήσεων (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργου, σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών κ.λπ.), περιεχόμενο και όρια διευθυντικού δικαιώματος, ζητήματα που αναγείρονται στην περίπτωση της λύσης της εργασιακής σχέσης, συνέπειες των οικονομοτεχνικών προβλημάτων ή μετασχηματισμών μιας επιχείρησης στο περιεχόμενο και τη τύχη των εργασιακών σχέσεων Εργατικό δίκαιο προσαρμοσμένο για στελέχη επιχειρήσεων (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργου, σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών κ.λπ.), περιεχόμενο και όρια διευθυντικού δικαιώματος, ζητήματα που αναγείρονται στην περίπτωση της λύσης της εργασιακής σχέσης, συνέπειες των οικονομοτεχνικών προβλημάτων ή μετασχηματισμών μιας επιχείρησης στο περιεχόμενο και τη τύχη των εργασιακών σχέσεων Εμβάθυνση σε θέματα εργατικού δικαίου (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, θέματα χρόνου εργασίας, διευθυντικό δικαίωμα και όριά του, μεταβολή εργασιακής σχέσης, αμοιβή της εργασίας, αρχή της ισότητας και ίση μεταχείριση, απεργία, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εργατικό ατύχημα) Εργατικό δίκαιο και νέες τεχνολογίες (Τηλεργασία, εργασίας από απόσταση κ.λπ.)

25 ΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακ ών Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες στις Διοικητικές και Κοινωνικές Επιστήμες ( )