- Λεύοurας σrπ μώχανπ rριαurαδύο ολόκλπρες" name="description"> - Λεύοurας σrπ μώχανπ rριαurαδύο ολόκλπρες">

ΒΟΒ BLACK. Η κατάργηση. της δουλειάς. Εναλλακτικές Εκδόσεις ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΟΒ BLACK. Η κατάργηση. της δουλειάς. Εναλλακτικές Εκδόσεις ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ"

Transcript

1

2 ΒΟΒ BLACK Η κατάργηση της δουλειάς Εναλλακτικές Εκδόσεις ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Αθήνα 2002

3 .. "Όσο περισσότερο θα δουλεύουν οι Λαοί είκοσι ώρες συνέχεια. Μια φορά έμεινα δοj.>- Λεύοurας σrπ μώχανπ rριαurαδύο ολόκλπρες ώρες χωρίς διακοππ. Κι nrau Βδομάδες που δεν τέλειωνα uωρίrερα από rις έurεκα ro Βράδυ, έφτανα σro σπίrι μου και πλάγιαζα σrις δωδεκάμισι και ξυπνούσα σrις πεurέμισι ro πρωί για να προλάβω να urυθώ, να φάω και να κάνω ΤΏν απαραίτππη διαδρομπ ως ro εργoσrάσιo, έrσι ώσrε να Βρίσκομαι σrη δοj.> Λειά μου σrις εmά ακριβώς, rnu ώρα δηλαδιί που χτυπούσε n σειρπνα" (ΤΖακ Λόurοu, Αμερικπ 1910) 'Ή ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕ1" (Επιγραφπ σrην πύλπ roυ ναzισrιkoύ σrραrόπεδoυ ε ξόurωσnς σro ΆουσΒιτς) 'Ή δουλειά είναι ένα ισχυρό ναρkωrιkό. '().. rau κάνεις κάποιον να αισθάνεται πως n α νώνυμπ και από καρδιάς εργασία που προσφέρει είναι ανυπoλόγισrα ωφέλιμπ, έχεις σrα Χέρια σου roν πιο αποrεi'ιεσμαrικό rρόπo να χαλιναγωγπσεις rn συνείδπσπ roυ" (Άρθουρ Καίσλερ) μου rόσο Λιγόrερο θα υπάρχουν αkόλασrα πάθπ... " (Ναποι1έον Βοuαπάρrnς) 'Το κράroς σrnρίζεrαι σrπ μισθωτπ εργασία. Όrau η αναγkασrιkπ εργασία καraργηθεί, ro κράroς θα χαθεί" (Μαξ Σrίρuερ, 1845) "Ήμουν μόλις δεκαπέurε χρονών και δούλευα αrελείωrες ώρες σ'ένα κονσερβάδικο. Για μπνες, ro ελάxισro που δούλευα πταν δέκα ώρες τπν πμέρα. Όrau άαυτές rις ώρες που περνούσα μπρος σrπ μώχανπ πρoσrεθούν η ώρα rης μεσnμεριάrικnς διακοππς, n ώρα που έκανα για να πάω σro σπίrι, η ώρα που χρειαζόμουν για να σηκωθώ, να πλυθώ, να urυθώ και να φάω ro πρωί, καθώς και JJ ώρα που μου Ίρωγε ro Βραδινό φαγπrό, ro γδύσιμο και ro πλάγιασμα σro KρεBάrι, δεν μου έμεναν παρά οι εννιά ώρες ύπνου που χρειάζεrαι ro ειkoσιτεrράωρo κάθε φυσιολογικός νέος. ΠoiΊι1ές φορές δεν ξφπέρδεvα απίη δουλειά πριν anra μεσάνυχτα. Υππρξαν περιmώσεις που δούλεψα δεκαοχτώ και (/1 Vι.- - G

4 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ σrnvμvρrώ Η εργασία, μ' όλες τις lσιορικές μεταμορφώσεις της, παραμένει πάντα ένα διαχρονικό Ζήτημα τόσο σιη βάση της συ Ζήτησης για το τι είδους κοινωνία και πολπισμό έχουμε, όσο KOl σια θεμέλια της ουτοπίας για τον κόσμο που πραγματικά θέλουμε. Στην περίοδο μάλισια που Ζούμε το Ζήτημα της εργασίας έχει αποκτήσει μια αναντίρρητη επικαιρότητα Χάρη σιον πλανητικό «θρίαμβο» KOl την παγκοσμιοποίηση του καππαλισιlκού συσιήματος, την ιλιγγιώδη μεταβιομηχανική, τεχνολογική επανάσιαση και τις ραγδαίες αλλαγές που επιφέροντol επάνω σε όλη την ανθρωπότητα, τις επιμέρους κοινωνίες και τη Ζωή του καθενός μας ξεχωρισιά. Κανένας μας και τίποτα δεν είναι και δεν θα παραμείνει όπως ήταν και όλα είναι εκτεθειμένα σιην πλανητική επέλαση των ελίτ που εξουσιάζουν τον κόσμο ΚOl των πρόθυμων λακέδων τους. Και κανένας μας δεν είναι άμοιρος για όσα δεινά συμβαίνουν ή θα συμβούν σιην ανθρωπότητα και τη φύση, όσο δεν αναλαμβάνει την προσωηlκή ευθύνη που αναλογεί σιον καθένα μας να αντισιαθεί και να δράσει σιην προοπηκή ενός καλύτερου κόσμου απ' αυτόν τον εφιαληκό που μας επιφυλάσσουν οι ελίτ και οι υπηρέτες τους. Για μας, τόσο ως άνεργους και υηοαπασχολούμενους συνήθως, όσο και ως ε ξεγερμένους ενάντια σιην εξουσία "ανθρώπου" επάνω σιον άνθρωπο ΚOl τη φύση, το συγκεκριμένο Ζήτημα της εργασία άμεσα της Ζωής μας, δεν θα μπορούσε σε καμιά περίπτωση να έχει ένα ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Η μισθωτή εργασία, η ανεργία και ο κατ' ευφημισμόν «ελεύθερος χρόνος» είνol ένα καθημερινό ασφυκηκό βίωμα λεηλασίας και σπατάλης της Ζωής μας από εκείνους που μισούμε, αποσιερημένης από κείνους που την οφείλουμε, εμάς!ους ίδιους κι αυτούς που αγαπούμε. Γι αυτό και ταυτόχρονα είναι πάντα έ να καθημερινό πεδίο ασίγασιης πάλης κι ανταγωνισμού με τα αφεντικά, είτε αυτά είναι οι καππαλισιές επιχειρηματίες είτε οι γραφειοκράτες!ου κράτους. Σε αυτό τον αγώνα άρνησης και κατασιροφής -μακριά από το επιβαλλόμενο πνεύμα της υποταγής των εργαζόμενων, της μοιρολατρίας των άνεργων και της μαζικής αποβλάκωσης όλων μας σιον «ελεύθερο χρόνο» της κατανάλωσης σκουπιδιών- αναζητούμε την κατάφαση και ης αξίες της Ζωής μας. Σε τούτο τον αγώνα λοιπόν και τις καλύτερες σιιγμές!ου -το μόνο πραγμαηκό χρόνο μιας δυνατής ε λευθερίας που μόνοι μας κατακτάμε-, είναι που Ζούμε, εργαζόμασιε, δημιουργούμε και διασκεδάζουμε αληθινά, χωρίς καμιά επιβεβi'lnμένη νόρμα, κανόνα, ω ράριο ή ανταμοιβή, εξόν από εκείνα που μοιραζόμασιε κάθε φορά με όσους συντρόφους συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτόν. Το τίμημα!ου αγώνα ενάντια σιο κράτος και 10 αφεντικά είνol κάποτε σκληρό κι οδυνηρό και οι αντιξοότητες πολλές κι απρόβλεπτες, μιας και το πεδίο του αγώνα αναπτύσσεται κάθε φορά σαν ένα ρήγμα μέσα σε ένα έδαφος κυριαρχούμενο παντοιοτρόπως (πολπικά και σιραηωτικά, οικονομικά και τεχνολογικά, πολπισμlκά και ιδεολογικά) από τον εχθρό. Σε αντίθεση όμως με το θλιβερό τίμημα της υποταγής σια αφεντικά, το τίμημα της ανταρσίας και του αγώνα αξίζει τον κόπο. 3

5 Γιατl τούτο το ρήγμα στην εηιβεβλημένη συναινεση. την τάξη και την κανονικότητα του κόσμου. εωαι το μόνο έδαφος όπου τα ταπεινωμένα κι εξημερωμένα κοπάδια από ανθρώπινα κατolκιδια του καπηαλισμού ανακτούν και δοκιμάζουν την χαμένη ανθρωπιά τους: τη φυσική α γριότητα και την παθιασμένη μαχηtlκότητά τους. την αυτοδιάθεση της ατομικότητας και την αμοιβαια περηφάνεια τους. την πηγαια αλληλεγγύπ και την κοινωνικότητά τους. τη δημιουργική φαντασια και την ανυπόκρηη χαρά της Ζωής τους. Ας σημειώσουμε βέβαια πως ο αγώνας μας και τα ρήγματα που επιχειρούμε δεν ειναι παρά ένα μικρό μόνο μέρος (αυτό που μας αναλογεl. αυτό που επιθυμούμε και μπορούμε τελικά). στο ευρύ φάσμα του διάχυτου κι αδιάλειπτου κοινωνικού και ταξικού πολέμου που διεξάγεται. άλλοτε ορατά κι άλλοτε υπόγεια. κάθε στιγμή και παντού στον κόσμο όπου Ζούμε. Οπουδήποτε υπάρχει αμφισβήτηση. διαμαρτυρια κι αντισταση ενάντια στην αφύσικη και ανήθικη εξουσια του 'Όνθρώπου" πάνω στον άνθρωπο και τη φύση. μια εξουσία που γεννά και αναπαράγει εκμετάλλευση και καταπιεση. διαχωρισμούς και διαιρεση. ανέχεια και α ποκλεισμούς. αλλοτρίωση και μόλυνση. καταστολή και εγκλεισμούς. βια και θάνατο. Σε αυιή την πορεια Ζωής και αγώνα. δεν θα αγνοούσαμε βέβαια τα πεδία κοινωνικής και ταξικής αντιπαράθεσης που αναδύθηκαν και εξακολουθούν να αναδύονται σε μια σειρά Χώρους (εργασιακοί. εκπαιδευtlκοί. τοπικές κοινωνίες κ.ά.) καθώς και σε Ζητήματα (όπως π εργασία και η ανεργια). εξαηίας της επίθεσης που εξαπέλυσαν τα αφεντικά στο ό νομα του λεγόμενου «εκσυγχρονισμού» ιης οικονομlας. του κράτους και της κοινωνίας -δnίίαδή της αναδιάρθρωσης του καπηαλιστικού συστήματος σε κάθε χώρα προκειμένου να γίνει λεηουργικότερο κι αποδοtlκότερο για τα αφεντικά. στα πλαlσια της επιχειρούμενης παγκοσμιοποίησής του. Ειδικότερα δε σε ό.tl αφορά τους εργαζόμενους. τους εργασιακούς Χώρους και το Ζήτημα της εργασίας (όπως tιθόταν μέχρι Χθες με βάση την κυρίαρχη ιδεολογια και την «πατροπαράδοτη» ηθική της εργασίας. το εργαtlκό δίκαιο και τους θεσμούς. καθώς και την απαρχαιωμένπ τεχνολογια του βιομηχανικού καπηαλισμού). εωαι ραγδαίες οι ανατροπές που έγιναν κι ακόμα περισσότερες αυτές που προοιωνlζονται οι διαρθρωtlκές αλλαγές που επιχειρούν τα αφεντικά σε όλο το φάσμα της οικονομlας. συνεργαζόμενοι πέρα και πάνω από επιμέρους «εθνικές» διαφορές και ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές. έχοντας πάντα ιην πρωτοβουλία των κινήσεων. χειραγωγώντας σε απόλυ1ο βαθμό tις νέες. υψπλές ΤΕXVOλOγlες και το νέο κεφάλαιο της γνώσης και των πληροφοριών. Ας θυμηθούμε όμως. έστω κι αποσπασμαtlκά. μερικές από tις στιγμές. tις επωδούς και tις αιχμές της προπαγάνδας που αναπτύσσεται την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα παράλλnίία με τη γιγαντιαια επιχειρηση για την καπlιαλιστική αναδιάρθρωση στο Χώρο της εργασιας και της οικονομιας ευρύτερα: «Λιγότερο» και αποτελεσμαtlκότερο κρά1ος. «εςυγιανσπ» και ιδιωtlκοποιήσεις στον ευρύτερο δημόσιο 1Ομέα... κλεισιμο ή πώληση των «προβλημαtlκών» επιχειρήσεων (παράλληλα με tις πρώτες μα Ζικές απολύσεις εργατών )... Κυβερνηtlκή εναλλαγή. από τη Ν.Δ. στο ΠΑΣΟΚ. με πρόταγμα την «πολιtlκή σταθερότητα» (μετά τη θυελλώδη περιοδο ). καθώς και την «κοινωνική και εργασιακή ειρήνη»... Διαμόρφωση "θεtlκού κλιματος" και ευνοϊκών προϋποθέσεων για την προσέλκυση επενδυτών (δηλ. πολυεθνικών) καθώς και εκμετάλ- 4

6 λευση των μεγάλων «ευκαιριών» για διείσδυση του ελληνικού κεφάλαιου σης (καθημαγμένες) χώρες των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης... "Άπελευθέρωση" της οικονομίας από τον έλεγχο και ης παρεμβάσεις του κράτους..., «διεύρυνση», «αλληλοδιείσδυση» και «ενοποίηση» των ευρωπαϊκών αγορών, "λιτότητα» μισθών και συντάξεων ενόψει του 1992, έτους «ορόσημου" της ευρωπαϊκής ενοποίησης..., και άλλη "λιτότητα", αυτή τη φορά για τη νομισματική «σύγκλιση» (ΟΝΕ) και την ενσωμάτωση της δραχμής στο EURO το Συρρίκνωση της γεωργίας, «αποβιομηχάνιση» κι ανάπτυξη του τριτογενή τομέα παροχής υπηρεσιών... «Εξορθολογισμός» και περικοπές των δημοσίων δαπανών του «κράτους κοινωνικής πρόνοιας» καθώς και των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα... Διεύρυνση της «φορολογικής βάσης» και προπαγάνδα για την διαμόρφωση «φορολογικής συνείδησης» των πολιτών... Συνθήκη του Μάαστριχτ, νέα Συμφωνία του Άμστερνταμ (1997) και Διάσκεψη Κορυφής για την εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση... Μεταρρύθμιση για τον «εκσυγχρονισμό» του καθεστώτος των εργασιακών σχέσεων, της ασφάλισης και της συνταξιοδότησης... Ευθυγράμμιση με ης επιταγές του ΔΝΤ και τις ντιρεκτίβες του ΟΟΣΑ..., πτώση του πληθωρισμού, πολιτική της «σκληρής δραχμής», υποτίμηση... Συναίνεση στις βασικές πολιτικές της αναδιάρθρωσης και «κοινωνικός διάλογος» της κυβέρνησης με τους «κοινωνικούς εταίρους» (δηλ. τους εργοδότες και τους συνδικαλιστές)... Σύνδεση της δημόσιας εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας..., σύνδεση μισθού-παραγωγικότητας..., εξατομικευμένες συμβάσεις εργασίας, ελαστικό ωράριο και μερική απασχόληση... Ά σπρες και πράσινες κάρτες εργασίας για το ξεδιάλεγμα και την προσωρινή «νομιμοποίηση» -ενός περιορισμένου αριθ- μού- «εξωκοινοτικών» μεταναστών (και διωγμούς των υπολοίπων)... ''Ανταγωνιστικότητα" και χαμηλό κόστος εργασίας (με την επιβολή συνθηκών προσωρινής, φθηνής και «μαύρης εργασίας» σε ντόπιους κι αλλοδαπούς εργάτες)... «Νέο εργασιακό περιβάλλον», ΤΕXVOλOγΙKOΠOίηση της παραγωγής και "ελαστικοποίηση" της «Ζωντανής» εργασίας... ΤαΧύρυθμα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης άνεργων και α πολυμένων στις νέες τεχνολογίες και τα νέα «επιτηδεύματα» (ώστε να καταστούν ''οπασχολήσιμοι'')... Ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία και έρευνες για τα αυξανόμενα ποσοστά της ανεργίας αλλά και «καθησυχαστικές» συγκρίσεις με τα σχεδόν διπλάσια ποσοστά άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με τις οποίες όμως ε πιχειρείται «σύγκλιση»!)... Μελέτες, σχέδια και προγράμματα για την απορρόφηση μέρους των ανέργων (αλλά και την α ντιμετώπιση μελλοντικά των υπόλοιπων - όπως με τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στα Σώματα Ασφαλείας και το νέο μισθοφορικό στρατό)... Πακτωλός χρημάτων (<<πακέτα» Ντελόρ, Σαντέρ και Πρόντι) για την στήριξη, την ανάπτυξη και την ευημερία (των πολιτικών, οικονομικών, πανεπιστημιακών και λοιπών ελίτ της Χώρας), «μεγάλα έργα επένδυσης, υποδομής κι ανάπτυξης» του κεφάλαιου (όπως η εκτροπή του Αχελώου, το μετρό της Αθήνας, το αεροδρόμιο Σπάτων, η Απική οδός, η γέφυρα του Ρίου, η Νέα Εγνατία) που δημιουργούν νέες ευκαιρίες κερδοφορίας για ντόπιους και ξένους μεγαλοεργολάβους, κατασκευαστές και προμηθευτές του δημοσίου... «Πολιτιστικές πρωτεύουσες» και φιέστες δισεκατομμυρίων, (για την οικονομική ενίσχυση των πάσης φύσεως εργολάβων ιης «ιέχνης" και του θεάματος), όπως η Θεσσαλονίκη πρόσφατα και μελλοντικά η Πάτρα, αναπτυσσόμενα επίκεντρα ενός νέου μεταβιομηχανικού πολιτι- 5

7 ομού εοώκλει.οτων KOI OIlOKi\.ε.ιoμένων κοινωνικών ομάδων (ιης κοινωνίας ιων 2/3)... "Λαϊκός καnιιολιοιιός" και οllονδές διοεκαισμμνριων σισ ναό (ης Σοφοκλέσυς (προς όφελος {Ου κρόιους και ιων κσπιιαλισιών 1<ΡUOOKόVΘαρι.:ιν) και επιiέλouς, 10 IIOνεΘVIKό όροιια» ιων ο λυμπιοκών Αγώνων lου η νέο.μεγάλη ιδέο» lων ελιί σιον 21σ οιώνο_. Από ιπν άλλη, να υηενθυιιίοουμε ση οι πνιγμένοι νouιεργάιες ιου φορτηγού Δι3aιoς", όπως κοι οι rινιγμένoι τσυ oxnιιοιογωγοv Σoμίνo", οι μετονάοτες οικοδόμοι που καιαπλακώθπκαν από ιπ γlφεμιομένη γέφυρα mς AI1ΙKιlς Οδού, οι εργαιοϋπάλλπλοl ηου θόφ,πκον Ζωvιoνoί σια ερειl1ια ιου εργοσιάοιου ιrις "PIKoμέξ και ΟΙ αηovθρokωιlένoi εργάτες σιο φλεγόμενα αμπάρια σιrι ναιιrιπγοεl110κεuoσιlκή Ζώνη ταυ Περόμαιος,' δεν είναι 110ρό μόνο μερικά οπό ης εκα- ιόι,6ες των θ>jμόιω" της συνεχούς ανθρωποθυσίος σιον οχόρταγο Μολώχ ιου κέρδους_ Στο μετοξύ, κοι ο'όλη lη διάρκειο τπς τελεuιo{oς δεκαειίος, n εl1cθεoπ ιω" ελίτ ηροκάλεοε μια οεφό οπό κοινωνικούς KOI ιαξικούς ογώνες, ορκετο( οηό ιους ο ποιόυς είχον ως KεVΙΡΙKό -ή οφετηριοκό ιουλάχισιον- οημείο οναφοράς ZIIlllIIOIO εργασιακά, όιιως π μεγάλη οπεργία ιωll κοθιιγηιών 10 '90 κι η OVΙ(OIOOII σιην πολ'l1κή επισιρόιεοοπ, σι κοτολήψεις των "προ8λημαl1κώv» -στην Πάτρα και στο M0Il10WI- ΚΙ ο ογώvας ιων 610I,IIXOIlIκών εργαιώ.. ΚΟΙ των μεloλλωρvχων ενά IΙ1ΙΟ σιι!", αλλαγη του εργαοιοκο'; κοθεσιώιος και σιις απολύσεις, ο ογώνος επίσης εlιάll1ισ σιηll ολλαγή του tpyaoiokov καθεσιώιος και στις μαζικές σπολύσεις σιηll ΕΑΣ 10 '92, μια σειρά από αγώνες 6

8 και κινηιοηοιπαεις lων αγροιών (όηως '0 ' '96 ΚΟΙ 10 '97) με κοιοί\ήψεις δl} μόοιων κιιρίων κι OΠOKλεlσμαUς δρόμων. ο ογώνας lων άνεργων κοι υποοποσχολαύμενων εkπαlδεuιikών ενάντια στα νόμο 2525 κι η μσχηllκιί σνtίστσoη νελλαδικά στπν διεξαγωγπ lo\) διαγωνισμού (ου ΑΣΕΠ, καθώς και οι πρόσφαlες κινπιαποιπσεις ενάντια σιη μειαρρύθμιοη lου ασφαλιστικού σι.>οlήμοιος. Σε ο\)iές ης σντιστάσεις KOI ιις κινπtoiiolllotls -όπως KOI σε όλους lους KOIνωνlKOUς αγώνες ιων εργαζόμενων, ιης vcoί'!ofos και lων lοπικών κοινωνιών lπς ιελευιοιος δεκοετίας- δεν tλεl"l,ε σχεδόν αη, Μισ σειρά παρεμβάσεων κοινωνικής αλληλεγγύης πο'"' ήτcιν σχεδ6ν πόνtαlε έ ντονη KOI δ,ακρ"ή, επειδή ακριβώς δεν εξcιντλoυνιαν σων αμυνl1αμ6 KCΙΙ ιις δ,ομορτυριες των κοταπlεζόμενων 1(01 χεl Ρογωγουμενων εργαζόμενων, αλλά επιχειρούσε να θέαεl κοι όρους οντεπίθεσπς θεμελlωμένιις σε μια συνολ,κιί Ι(αl άρνηση,ης οικονομίας, ιης ονάπιυξης ΚΟΙ ιης IΗαθωτής OKλcι6.ός. ΠΜθος είνcιi ια μικρό KCΙI μεγ6λο γεγονόιο ΠΟι> δημιουργήθηκαν από OU1ts ιις πσρεμβάσεις και ης πρωi060υλfι:ς ιων αναρχικών με ξεχωριστό, όαον οφορά ιη συμ6αlιlkπ onjigolg ταυ, 10 γεγονός ιης επίθεσιις μερικών δεκάδων αuvιρό φων στο 290 Συνέδριο ιης ΓΣΕΕ (ΚοΒόλο, i'-16ptns '98) και ιης 6{oln!: ανtlηαρόθεαπς με εκατοντάδες κομμοl1κούς ουνsll(onlmis Βεβοίως ο ογώνας γιο τπν ηροώθl1σl1 μιος αυνοί\!κής κοlνωνll(ως κριιικής και άρνηαης ΙΟι> κ6σμου ιης l(απlιαλlστlκής οlκονομιος κοι ιης μισθωιής σκλαβιάς δεν ηερlορϊζειοl στις πcιρεμ6όσεlς, l1ς πρωτoβαυί'!lες και ης KGOlljItplvls οιιγ_ μές lης αντιιιορόθεσης με ( αφεντικά, τους φύλcιkι:ς KCΙI τους ΟΟκέδες ΙCΙυς, σλλά συνοδεύεται 1(01 αιιό ιη κυκλαφορία παιέ η αναρχική παρουσία και παρέμβαενός πλούσιαυ ένωπαυ υλικού από ένα ευρύ φ6σμα συλλογlκοιήιων και μεμονωμένων συντρόφων. Σε OUΙII lπν KσlεύθΥUση KOI ως επlπμον μέαο για lον ει,πλουιιαμό και lη δlάδοol\ ιιις κρι,ικιίς και το\) προβλπμαtiqjiou πάνω στο ουγκεκριμένο Zιl1l1jlα ιπς δουλειάς, εηlμξαμε την επαναδπι,οαίεuol1 στα ελληνικά outoil του δοκίμιου ιου 80b Βlθck. Αναρίθμητοι tlvol ΟΙ "ΡOOSCUIlKOi και οι σuvιηρι}ηko( απολογηιές του κόσμου ιης οlκονομιος, ΟΙ οπαίοι ιαυς ιελευlαίαuς αιώνες, με ηιν επέκτοαη και ιην επικράιπαη του KonllGlιlOΙIKQtJ συ- σιήμαloς, καθαγίασαν τπν εργαοία και ιην α\iύψωσσν σε ηθική αξία και θεμέλιο ί'!ιθο ης κοινωνlκης Ζωής, Και η επιγροφη Arbeit mθchι frei" {Η εργασία cιηελεuθερώνε,) που συνοψίζει εύγί'!ωιια ιις πόσης φύσεως υμνωδίες στην εργσσίσ, θα μποροuoε κάλλιστα να CΙνcιριηOεI σε οllοlονδπποιε εργασιακό χώρο, σν δεν προκαilούσε σρνπιικούς συνε,ρμούς -δεδομένου όιl οι NcιZΊ!ην ανπριησον στην πύλη 10υ Άουσ6ιις! ΕυιυΧώς όμως, οι ιιαντοειδείς υμνητές ιης εργοαίας δεν lίσαν μόνοι 10υς χωρις ανιίπαί\ο κι aπινοντί,ους υψώθπκαν εξαρχ.ής εκείνες οι θaρoλέες φωνές που έριξαν φως oιnv δ,αχρονlκη ονuποληψίο In,> κοloνογκοστlκής εργασιας και lα δεινά που επιφέρει σε όσους ιην UφfmcιντCΙI. 'Ή δουλειό ι:ίναl 11 αιιίο κάθε πνευμαιικού εκφυilισμού", όπως έγραψε ο γlσlρ6ς Πωλ Λσφόργκ (Ρ. Laf.:ιrgue) κοταγγiλλoνlας αυιή "ιπν ηαράξενη ιρtλλσ που κσιέχεl ιις εργοilκές τάξεις εκείνων των εθνών όπου κυριαρχεί ο καπιισλιστι >ιός lισilιιlσμ6ς... 1ην cιγόηη γισ ιη δουλειά... 1Ι0υ φθάνει ως ιπν εξάντληση ιων Ζωτικών δυνάμεων 10υ aτόμoυ, Πσραδόξως ίσως, ο Λαφάργκ "ιον jilo εξέχουσα ηροσωπlκ6τηια του εuρω- 7

9 παϊκού εργαιικού Kινι'iμαιoς και γομπρός lo\) Καρλ Μαρξ, αλλά σιο περίφημα βιβλio 10\) To δικοίωμα aτllv rcμιιcλιό" XΛcoou lπν δο",λεl6 ως ''σιιμωlικό ιιποβιβασμό lοιι ελεύθερο\) ανθρώποιι" και καλούσε louς εργαzόμεναuς ν' αιιαρρί, ψaιιν "1Ις προκαιολτ\ψεις της προιεσιανιlκως ΚΟΙ φlλελευοερης ποικl}ς κοι να ε ηlσιρέψοuν 010 φl)(lικά louς ένοηκια, κηροοοονιας 10 δικαίωμο οτπν ιεμηελιά" τιιν οποία χαρσκιπριζε ωδώρο lων θεώu" και ώμηιέρο ιων ιεχνών και ιων ευγενών oρε(ών. Όσο γιο lην κοινωνική ονα YI<OIQtnta ιης εργασιας, OC(,Jρoooc πως οτην εποχή lου -σια ιέλη ιου 190υ αιώνα- δεν xρεlάzαvιoν περιοοόil:ρες aη6 τρεις ώρες εργοσίσς τπν ημέρα.. ΤΟ!διο ερώτημο εξοκολουθεί νσ ιίθειοι κοι σπμερο: θο μηορούσε να εκλείψει π δο",λεi6, κοι μαζί (ης π απαξία, 10 ανοοοιο και π αλλοτρίωσπ που επιφέρει σιον 6νθρωπο; Η σπάνιηοη εξαριάιαl ο πό 10 βάθος lπς κριtlκής σιο θεμέλια της εξοοοlοοηκης κοινωνικής δομής, ως κοη,ιολlοιικι}ς οlκονομ(ος κο, ιου ποληι σμου ιης μαιικης κατανάλωσης. Σε κόθε περίπιωσπ, δεν είναι α8όσlμη 11 πεποίοηση 611, εάν οι φuoικοί ιιόροl, lα παρογωγικά μioα και οι γνώσεις -που είναι δεοllεuμένο σιην κατοκή και ιους αkoπou.ς lων ελίl-, οπσλλοτριωθouν ΚΟΙ οναπροσαναlολισισνν ως συλλογικά κοινωνικά αγαθό, μπoρouν νο ε πιιρέψονν σε μεγάλο βαθμό 1111' απελευθέρωση,πς ανθρωπ6ιιιιας οπό τπν "θεϊκή κοιάρα" ιπς εργασίας. Κι autn π avιfληψη, αρκειό διαδεδομένη μέσο σισ πιο ΡIΖοσπσοιικό τμήμαια lης εργαζόlιενης κι άνεργης νεαλοιος, KaGtm6 οκόl,α πιο αν",πόφορες ιις μιζερες σuvθπkες επι61- ωσης πσυ σ.<ιtι(ιovιoι με ιπ μισθωιή εργσσία και επιιρέηεl επίσης ιπν άνθιαη μιας πλατιάς αμφισβήτησπς για.πν περίαπιη θέση που κσlέχει π εργσσία ως ε"ικενιρο tou κοινωνικού γιγνεσθαl και υ πομόχλιο IIIS ΟΤΟlιικής ύπορξης. Το δοκίιιιο του Β. Black 'Ή κarάρvπσπ rnr δουμl6ς". ένος οπό {ους κορπouς αυτής 1ης ομφ,σβήιησ"ς σιο όίίό κοινωνικοοικονομικό ούσιημα, απανιά σιο ερώιημα ανεπιφύλακτα KOI κοιοφα τl"ό_ 1 1 δουλειό, όπως και ολ6κλlφο το συσιημα εκ θεμελiων, μπορε( κοι πρέπει να εκλείψει. Και διαμέσου πλούσιων α ναφορών. λuσσαλέoς κριιικής ΚΟΙ ιιοι, γνlώδouς lιροβλημα"αμου πο\) ποροπέμπονν σιπ μεγάλη ηαράδοση lης αuίoηl κιις σκέψης, εκτίθεται 11 μοναδική δυνατό"ι{α ιου ηαl1\ύιδιού ως ιρόπου πραγμ6- τωσης -σ' έναν επoνασταιπ Iένo "όσμα ό nou 11 onoρoliiiiii εργοοία ιdνεl ιιο ελο+ χιοtoποιείιοι- {ου ποιιόρχαιου ονείρου (πς ονθρωηόιηιας... το", περάοιιαιος α ηό 10 60ointIo {ης αναγκαιόll1l0ς σιο 80- οίλεια της εηlουμίας! Βε6αΙως. όπως θο παροιηρήσε. ο α ναγνώσιης, η πρόιοαπ Iou Black γιο την ΠOΙΓVlώδη επαν6σταση" δειι μηορεί να απαvιήσει αε όλσ ιο φόσμα lαιν Ζπτημ6- lωιι ΠΟ\) Οα εμφανίζονιον με {πν εξαφάιιισπ ιπς δοιιίίεl6ς προς το παρόν όιιαις κο. γ,ο όσα 00 υφίσιαιαι 10 ",πάρχον κοθεστώς, lα άμεσο Ζlϊιημο αφαρά ιην άρνπσπ και lπν εξέγερσπ ειι6vιιo σιη μισθωτή εργααια και τον καταναλωτιαμό του 'ελεύθερου" χρόνο\), "ειιβoθύιιovιας ιο προσωπικό μας δηjllο\)ργικό ακέδια rl για να ια 110ύμε διαφορειικά, σκειιl6μενοι 11άνω (Ιε αυιό που θoισυ ιε να κάνουμε την ίδια μας lπ Ζωή και τα μέσα ποιι έρxovιoι στα χέρια μας χωρίς να εργααθούμε. Αν θέλονμε νο καιοσιρέψουμε ιηιι tpyoolg, χρει6ζειοl 1'0 δ,ψlοιιργπθουν ο τομικές ΚΟΙ συλλογικές πειραμαιι"ές δ,οδρομές παυ δεν θα λαμβάναυν υπόψη lαuς ιην εργασία παρά μόιια γιο να ιη δloγράψαιιv εvιελώς οπό {ην προγμαllκότηια των εφικτών ηρογμ6iων". Δ. Σ. AιJyσυσιoς

10 Κάθε μέρα ra ίδια σκατό. Σηl{ώνεσαι ro πρωί μονάχο Υισ νσ Βρεις μ/ον άλλn μέρα γκρίζος, μον6τονπς ύπαρξπς Μιαν dλλπ μέρα ερyaοίας ΚΟΙ κατανά Λωσης, μισν άλλη μέρα συνεχώς (\0- πστούμενπς επιθuμιός οπό ένα ξένο κ6σμο πραγμότων και rιμώv. Η ΙΝώριμη εμπειρία της σvo80λλόμενπς Ζωής. Σήμερο, ο' {ναν κόσμο όπου όλοι σι απολουπτές της εξουσίας -σρισrεpισrές, διανοούμενοι, σφεντικσ, παπόδες. συνδικαλιστές, OOOKoiΊo/- πουλάνε ro ί διο πολιό μιiννμα, το φθαρμένο ψέμα rns" θuoίας, τπς πσροίrnσnς, [ης vnoroynς όπου ο «ελεύθερος χρόνος» είναι ΚΕνός οπό χαρά και μόνο μισ παυση στην εργασία. Σ' συτό rov κόσμο δεν ιιπόρχωι,jν πιο ψεuοο,σθnσεις. Κανένας απ' τους πσρai\ουισμσvς rnς Eξouσιας δεν είναι πια σοφολής οπέ VQvrt σrσ όπilσ rou γέαισυ και rijs" άρ νηοης. ΤΟ σχέδιο μ/ας tjiσφoρεrikris" Ζωής σρχίζει εδώ και τώρα, σroν,καθένο οπό εμάς, άτον αρνoύμoσrε vo υπαroxboupt σrις aνaξιoπρiπειες αις κοθl1ρερινπς Ζωιίς. Προχώρα μπρoσrό, γέλα KOfσμoυτρa σroν ερυοδ6τπ και θυμιiooυ; το να κμ8εις ειναι διαokεδασrικό,' ] ς ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣIΑ! ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ! 9

11 Η κατάργηση της δουλειάς (ον Bob Black Κ ονείς δεν 00 έπρεπε να δουλεύει ποτέ. Η δουλεl6 είνοl η πηγή όλων σχεδον [ων ooniotntwv του κόσμου. Σχεδόν όλα ιο δεινό που μπορούν v ' οπαριθμηθούν Qvtλούν την προεm:uqll τους οπό τη δοuλε,6 ή οπ6 το γεγονός όιι Ζούμε σε έναν κόσμο που αποσκοπεί σιη δουλειά. Γιο να εξαλείψουμε συιό ιο μοριυριο, πρέπει να κοιοργιι0ουμε [11 δουλειά. Αυτό δε σημαίνει όη πρέπει να μπει τέλος σε κάθε πορσγωγlκιι δρασιηριόιητα. Avιιθέτως, σπιιοίνεl ω δημιουργfa ενός νέου τρόπου Ζωής Βασισμένου στο ΠΟlχν(δ, με άλλο λόγιο, ΤΗν εκωίνίρωσπ μιας παιγνιώδους επανάστασης. Σιον όρο «παιχνίδι» περιλal,6όνω κοι ιις έννοιες της Yl0ptnS, [ης δημιουργικότητας, [πς KOIVroV1Kornιas, [ου oujjiloofou και ίσως επίσης της ιέχνης. Όσο κι ον τα ηαιχνιοια παιδικού χαραιnπρα είναι l'ίδll αυτά καθαυτά α ξιόλογα, τα ενδεχόμενο παιχνίδια είναι πολύ περιοσότερα. Προτείνω μια συλλογική περιπέιειο μέσα στπ γενικευμέυη ευτυχία, σε μισ πληθώρα ελειι Οερων και αλληλοεξαρτώμευωυ δυνατoτιlτων. ΤΟ παιχυίδι δευ ειvαl μια δραστlψιότητa παθητική. Αναμφ{60λα όλοι μας έχαυμε αυάγκη υα αφιερώσουμε χρόυο σιην τεμπελιά και αιπν απόλυτη αδρόνεια πολύ περισσότερο αηό ό,ι1 κάυουμε τώρα, κι αυτό χωρίς υα χρειάζεται ν' ανησυχούμε νια το εισόδημα και για το εηαννελμό μας αλλά είναι επίσης αλήθεια 011 απ' τη σιιγμή που θα ξεπεραστεί π συυθι'ίκπ εξάντλησης που καοορίζεται αη' τη δουί\ειά, καθέυας σχεδόυ Οα επιθυμεί να κάνει μια δραοη'ίριω ΖωΠ. Ο ομηλοιιοβιομος' κι ο σταχανοβιομός" εωαι οι δυο όψεις του ίδιου κάληικοι) υομίσμαως. Η παιγνιώδης Ζωι, είυαι παvτελώς ασυμβίβαστη με lην παροοοα προγμαηκόηπο. Λοιηον τόσα 10 χειροτερο για την "πραγματικοιηια». OUIrl τη Ομni'loμ06,ομός: η νοοιροηιο οη6θε,ος κο' μοφοοοιριος που χopokiι'iρ,zε 10..,.. ρώσοιις δov. ί'ιοπ6ρο,κο...,<; - οπ6 10 6νομο 10..., ΟμπΜμοφ. ι'iρωo στο ομώνυμο δ,ι'iγnμo 100 IΑ. Concarov... Σιαι:ονοβlΟμός; ιο oύσιriμo lου "συνογωνισμού- μειοξ,.; ιων ερυοιών που θεσπίστηκε στπ Σ06ιεllκι) 'Eνωσn επί Σιόί'uν. με 0Ι\0π6 ιην ouξπσn lης ΠΟΡογωγ1κ6ιπιος. οπ6 ιο 6voμο του μειa?νν.:ιρuχου Α. Σιαι:6νοφ. υπόδειγμο ερυοηκ6ιηιος προβεβλημένο σω6 IΩν KρonKn προπα. Υόνδα. 10

12 μούρπ ιρύπο που οπορροφά τπν ενοπομένουσα ΖωllκόlΠ10 από εκείνο 10 ελάχισιο τπς Ζωιις μας που την κάνει οκόμα διοκριιή αηό την οπλlί επιβίωσπ. Είνοl περίεργα -ή ίσως όχι κοl τόσο- που όλες οι παλιές ιδεολογίες φαίνovταl OυVΙηρηtlKές, κι αυιό επειδιι ακριβώς όλες διαπνέovιαl από ιην πίστη στη δουλειά. Για κάποιες απ' αυιές, όπως ο μαρξισμός και 10 μεγαλίiιερο μέρος των εκδοχών του oνopxlopou, η rlεποίοησlι τους στην εργασία φαίνετοl lόοο ηερισσόιερο ισχυρή όσο λιγότερο φαίνεταl να πιστεύουν σε άλλα πράγματα. ΟΙ φιλελεύθεροι (liberals) λένε ότι ηρέπει να KατaργΩσoυμε τις διακρίσεις στπ δουλειά. Εγώ λέω ότι πρέπει να Katopyt'iooυpc VΙπρηΙΙKO( σιlψίζουν 1Ους νόμους εηάνω στο δικαίωμα στπ δουλειά. Κσιά τον ιοιο φόπο με ιον επίιιονο γαμπρό του Καρλ Μαρξ, τον Πωλ Λαφάργκ, υποστηρίζω κι εγώ (ο δικαίωμα σιην τεμπελιά. Η οριστερά είναι υηέρ ιιις nflnpoυ!; απασχόλησης. Σαν ιους σουρρεαλισιές -πέραν γεγονότος δη εγώ μιλάω σοβαρά- είμαι υπέρ της πλι'iρoυς αεργίας. ΟΙ ιροισκισιές διαδίδουν την ιδέα ριας διαρκούς εηανάσιαοης. Εγώ δισδίδω εκείνη ενός διαρκούς ξεφαuιωpαιoς. Αλλά εάν όλοι οι ιδεολ6γοι, έιοι όπως ουμβοωεl, είναι υπέρ της δουλειάς -και όχι μόνο EnElSn έχουν στο νου τους να Bdflouν άλλους να κάνουν ιη SOUflCtd που τους αναλογεί- είναι περlέργως απρόθυμοι 010 να 10 παραδεχτούν. ΣυνεχίΖοuν επ' άπειρον να εξειάζουν προσεκιικό τους μισθούς, τα ωρόρια, ης ouvθrikc!; εργασίας, (πν εκμετάλλευση, τπν παραγωγlκόιπια και το κέρδος. 0α μιλήσουν ευχαρίσιως για οποιοδήηοιε θέρα εκτός από εκείνο ως δουλειάς αυτής καθσυrnς. Αυ1Οί οι ειδικοί, που πά VΙα ΠΡOσφέρOVΙOΙ να σκεφιούν για μας, σπάνια μας καθιοταύν συμμέτοχους των συμπερασμά1ων 1Ους σχεηκό ρε την εργασία, και ιούιο παρά τη σημασία που αυ111 κατέχει σιη Ζωή όλων μας. Αναμειοξύ ιους κάνουν περίπλοκους συλλογισμούς πάνω στις λεπτομέρειες. Συνδlκάισ κι εργοδόιες συμφωνούν στο γεγονός ότι είναl απαραίιπτο να πουλάμε ΙΟ χρόνο της Ζωής μας ρε ΟνΙόλλογμσ την επιβίωση, κοι κοτόπιν δloπρoγματεύovιoι επί ως ιιμτϊς. Οι Ilορξιotές θεωρούν όtι πρέπει 1.10 διοικούμαστε οπό ιους γραφειοκράτες- οι φιλελεύθεροι σπ' τους επιχειρπμαιίες. ΟΙ φεμινίστριες δεν θέταυν το πρόβλημα ιης μορφιίς που ηρέπει να έχει π υποταγή, αρκεί οι διευθύνοvιες να είνol γυνοίκες. Σαφώς αυ1οί οι έμποροι ιων ιδεολογιών δείχνουν μια αξιοσιιμείωιιι ασυμφωνία πάνω σι:ο πως να μοιρασι:ούν τα λόφυρa τπς εξουσίας. Αλλά είνοl ακόμα πιο σαφές όιl κανένας από αυτούς δεν ovntfθετοι διόλου στην εξουσία oov τέτοια κοι όη όλοι τους OiflOUV να εξακολουθούμε να εργαzόμoσrε. Ίσως αναρωτιέαιε av αστειεύομαι ή μιλάω σοβαρά. Και το ivd και 10 άλλο. Το να παίζουμε δεv σημαlνει όιι είμασι:ε OVOKdflOυOOI. ΤΟ πaιχv(δι δεv εωοl απαραίιιιτα μια επιπόλαια πραγμοnκότπτα, ov κοι το να είμαστε ε- 11

13 πιπόλαιοl δεν σπμαινεl πόvιoιε όιι είμασιε επlφaνειokoί: πολλές φορές είναι απαραίιηιο να παίρνοuμε σοβαρό QUIQ ποι} φαινεται επιπόλαιο. Θα ή θελα η Ζωι] να ειναι ένα παιχνίδι αλλά και το οφέλπ να είναι uψηλά. Θσ ή θελα να σuνεχίζω να παίζω για πάνισ. Η εναλλακτικι] λυαη απέναντι σιιι δοuλειό δεν είναι βεβαίως π αδρόνεια. Το να είμασιε φιλοπα{γμονες δε σημαίνει καθόλοι} όιι είμασιε αποxauvwliivoi. Αν και θεωρείιαι πολύ αξιόλογιι η ευχαρίσιησl1 του να λαγοκοιμόσαι, αυn1 δεν είναι ποιέ ιόσο ικανοποιηιική όσο όιaν χρησιμεύει σαν διάλειμμα σε άλλες χαρές και ψυχαγωγίες. Και μήτε εκθειάζω εκείνη ιη χρονικά καθορισμένη βαλβίδα ασφαλείας με ιην ονομασία «ελεύθερος χρόνος,,: μακριά από εμένα. Ο ελεύθερος χρόνος είναι μια μη-εργασία, ηου τίθεται σιην υπl1ρεσία της εργασίας. Ο ελεύθερος χρόνος είναι χρόνος ηου χριισιμοποιείιαι για ΙΙ1ν αποκαιάσι:αση των σuνεπειών της δουλειός, δεν είναι άλλο αηό ΙΙ1 φρενιιική και μόιαιη προσπάθεια να ξεχασιεί η δοuλειά. Πολύς κόσμος γνρίζεl απ' τις διακοπές τόσο εξαvml1μένος, που δεν βλέπει (πν ώρα να γυρίσει σιπ δουλειά γισ να μπορέσει επιτέλονς να ξεκονρασιεί. Η κυριότερη διαφορά ανάμεσα σιπ δουλειά και τον ελεύθερο χρόνο είναι ό1l σιη δουλειά σε ιελικn ανάλυση πλπρώνεσαι για την αλλοιρίωσή σοι} και για ων φθορά των νεύρων σον. Δεν προιάσσω αφηρημένα λογοηαίγνια. Ότον λέω όll θέλω να κσταργήσω τη δουλειά, εννοώ ακριβώς αυτό ποι) λέω, αλλά τώρα θέλω να διευκρινίσω το Ζήτημα καθορίζοντας [Quς όροuς ΤΟι) με ιρόπο μη συγκινησιακό. Ο ελάχιστος ορισμός ηοι) δίνω ffil1 δοuλειό είναι εκείνος ως καιαναγκασιικnς εργασίας, δηλαδfi, της uποχρεωιικι'iς ηαραγωγής. Και το δυα σιοιχε(α είναι οuoιασnκά. Η δοuλ.ειά είνσl επιβεβλημένl1 παραγωγή διαμέσοι} οικονομικών και 110λlllκών εργαλείων, δηλαδή με τη μέθοδο ιου μαστίγιου και τοι) KaPOlOU. (ΤΟ καρότο είναι η συνέχεια ιου μασιίγιου με άλλα μέσα). Αλλά δεν είναι δουλειά π κάθε μορφή παραγωγής. Η δουλειά σαν δρασιηριότπια δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός, αλλά εξελίασετοι πόντα αποβλέποντας σε μια ορισμένl1 παραγωγή ή α' ένο αηοτέλεσμα ποι) ο εργαζόμενος (11 πιο OUXVQ κάποιος άλλος) αvιλεί από ourn. Αυτό είναι ποι) αντιπροσωπεύει αναγκασιικά η δοuλειά. Το να την ορίσεις όμως σημαίνει όη την υποτιμάς, δlο[[ η δοuλειό είνοl συvήθως κάιι πολύ χεφοιερο απ' Ο,Η εκφράζει ο ορισμ6ς της. Η δυναμική της κuριαρχίας, ενδογενής σιη δουλειά, την ωθεί κατά ΤΙ1 διάρκεια ενός μακροχρονlοι) διασιήματος σε μια πορεία εξελlκιικη. Στις προπγμένες κοινωνιες που είναι βασισμένες στη δουλειά κι επομένως σε όλες τις βloιlηχανικές κοινωνίες, είτε είναι καπlιολlστlκές είτε «κομμουνιστικές», η δοufιειό, χωρίς να αλλάζει. αποκτάει περαιτέρω χαρακτηριστικά nou επιτεινουν τον α ηοκροuσηκό χαρακτήρα της. 12

14 Συνήθως -και αυιό είναι ακόμα πιο αλπθινό στις «κομμουνισιικές» Χώρες απ' ό,n σης καπιιαλισιii<ές, όιαν σε αυιές πρακτικό το Κράτος εωαι ο μονοδιl<ός εργοδόιης 1<1 ο l<αθένος είνοl εξαρτημένος εργαζόμενος- η δουλειά είναι υποταγμένη εργασία, δηλαδιί ιιισθωιπ εργασίο, αυτό που οπμαίνεl δηλαδι'i να πουλάς τον εαυιό σου με δόσεις. Έτσι το 95% [ων αμερll<ανών που εpγάzovι:αl, εpγάzovι:αl για κάηοιον άλλον (11 κάη άλλο). Σιη Ρωσία, την Κούβα, τη Γιουγκοσλαβία, ι'i σε οποιοδήποτε άλλο μovι:έλo αυιού [Ου είδους θελήσει να αναφερθεί κανείς, 10 αvτίστolxo ηοσοσιό πλησιάζει το 100%. Μόνο οι χώρες [Ου Τρί1Ου Κόσμου που αποιελούν αγροτικά οχυρά σε πολιορκία -όπως ιο Μεξll<ό, n Ινδία, η ΒραΖιλία, η Toupl<fa- θα υπε ρασπίzovι:αl για κάποιο ακόμη καιρό την uπαρξη των ισχυρών αγροτικών συνενώσεων που διαιωνίζουν την παραδοσιοκή συνθήκη, κοινή γιο ιο μεγομιερο μέρος ιων εργαζομένων ης τελευταίες χιλιετίες, δηλαδή ων πληρωμή φόρων (=λύιρο) στο Κρότος n ενοικίου στοuς ποροσlιικούς γαιοκτήμονες, με ovιόλλαγμα την οπλι'! δυνοί:όnlιο του νο Ζουν 11συχΟ1. Σι'ίμερα ό μως. ακόμα κοι μια τόσο σκληρή συνθήκη αρχίζει νο φαίνειαl ανεκτή. Τώ ρα παυ όλοι οι εργαζόμενοι σιπ βιομπχανία (και στα γραφεία) είναι μισθω ιοί και υπoιaγμένoι σε ένα ειοος επίβλεψης που εξασφaλ(zεl ιπ δουλοπρέπεια. Αλλά π σύγχρονη εργασία επιφέρει ακόμη χειρόιερα aποί:ελέσμαfo. Ο κόσμος δεν εργάζεται, με aufn καθαυτή την έννοια [ου όρου, αλλά εκτελεί «KOθι'iKOVΤα". Ο καθένας εκτελεί σl)νεχώς ένα μοναδικό παραγωγικό Kaen κον με τη μορφή καταναγκασμού. Ακόμα και στπν nrpfmwon ΠΟI) η εργο σία πορουσιάζει ένα ορισμένο ενδογενές ενδιαφέρον (χαρακτηριστικό όλο και πιο σπόνιο σε πολλά είδη onaσxcil'l.nons), η μονοιονία που προκύπτει α rιό έναν ιέιοlο εξαναγκαομό σε κάτι 10 αποκλειστικό τής σιερεί ιη δυναμι. κιί της διασκέδασης. Ένα «ι<αθήκον» ΤΟ οποίο, αν ποτέ εl<ιελούvιον για tlli) ευχορίσωση που προέκυπιε απ' αυτό, θα δέσμευε την ενεργπτικότητα κάποιων αιόμων για ένα λογικά περιορισμένο χρονικό διάο1ημα, μετατρέηειαl αvτlθέιως σε βάρος γι' ουιούς που πρέηει να το εκτελούν επί 40 ώρες την εβδομάδα, χωρίς νο μπορούν νο πουν τίποτα πάνω 010 πώς θα έπρεπε να εκτελείιαl κο! αυτό πρας όφελος [ων lδιοκιητών, οι οποίοι δεν συμβάλλουν διόλου σων υλοποίηαη του σχεδίου κι επίσης χωρίς καμιά δυνατό!ητα διοχωρισμοι) ιων KαθΠKόvι:ων και επιμερισμοι) [ης εργασίας ανάμεσα σ' εl<εcvοuς ΠΟι) σιην πραγματικόιηια πρέπει να την κάνουν. Αυιή είναι η προγ μαtlκόιπτα ΤΟι) κόσμου [ης δουλειάς: ένας κόσμος γραφεlοκραnκής σύγχυ σης, σεξουαλικών παρενοχλl1σεων και διακρίσεων, ηλlθlων διευθuνιών ΠΟι,) εkμειαλλεύovταl και τuρoννoύν τους υφισιομένους IOuς, οι σηοίοl σύμφω. να με κόθε εύλογο τεχνlκ6 KΡI1ι'iριO. είναι σιην ηραγματικότητα σε θέση να ΤΟ δοκίμιο Υρόψωκε πριν ΤΩν κο,6ρρεοοπ moς; Σ06. Ένωσης και {ου ονοιολικού μπλοκ. 13

15 αποφασίσουν από μόνοι τους. Αλλά σιον ιφαγμαilκό κόσμο ακόμα ΚΟΙ π λoγlkι'i τπς αύξπσπς τπς πσρσγωγlκότπιας και του κέρδους υποτάσσεται στπν ανογκαlόιπια ταυ καπιιαλισμού νσ έχει υπό lον απόλυτο έλεγχό την οργάνωση lης παραγωυως. Τα αίσθπμα εξευιελιομού ηου πολλοί εργαζόμενοι βιώνουν πόνω σιπ δουλειά ηροέρχεlαι αηό ένσ δloιεταγμένο αύνολο πράξεων παράβασης καel'ikovι:0s, ηου 11 υπόδειξη όλων τους, ως τέτοιων, μπορεί να συνοψιστεί στον όρο «πεiοαρχία». Στην ανάλυση Φουκω ένα ιέτοlο φαινόμενο μοιάζει περισσόιερο σύνθεlo, ενω στπν ηραγμαllκόιηια αποδεlκνύειαl αρκετά απλό. Η πειθαρχία Ol.1vfmatQI στο σίίνολο εκείνων των ολοκληρωτικών σl.1στημάτων ελέγχοl.1 που εφαρμόzovι:σl 0[0 χώρο εργασίας - επίβλεψη, ε παναλαμβανόμενη εργασία, επlboλιl ρυθμών εργασίας, πoooσrα παραυωyt'is, ΙΟ κτύηημα της κ6ριος στην είσοδο ΚΟI Ηιν έξοδο. Η πεlθαρχία είναl 0l.1I6 ΠΟI.1 το εργoσrάσιo, ΙΟ γραφείο κοl το μαγαζί έχουν κοινό με ιη φl.1λa KI'i, ΙΟ σχολείο και ΙΟ ψυχιαφε(ο. Ιστορικά αυτό to σύσιπμα αηοδεικνύεταl καn to μοναδικό και τρομοκηκό. Ένα [έ(οlο αποτέλεσμα είναι πέρα οπό τις, DIDNTGOTO ΤΟΡΑΥ... δυνατότπιες 1ων δαιμονικών δικτατόρων του πορελθόvι:oς σον ΙΟ Νέρωνα, τον ΤΖέγκινς Χον n (ον ΙΒάν τον Τρομερό. Παρά ης χειρότερες ηροθέσεις 10υς, εκείνοι δεν διέθεταν κατάλλπλους μηχανισμούς για έναν τ6σο λεπιομερπ έλεγχο των 1.1- ππκόων τους, όπως είναι αυιός που εφαρμόζουν οι σύγχρονοι δεσπότες. Η πειθαρχι'α είναι ένας διαβολικός τρόπος ελέγχου, τυπικό σύγχρονος, είvαl ένα ξένο σώμα στη Ζωή που δεν είχομε δει ποτέ μέχρι τώρα KOI το οποίο πρέπει να αποβληθεί με τπν πρώτη ευκαιρία. ΤΑΙ(Ε CONTIIOL OF ouιt AND ι.ινε FOJ I'LεΛSυιε ιιοτ l'λιlι Τέιοια είναι η φύσπ της «εργασίός». Ενω 10 παιχνίδι είναι ακριβώς το 14

16 αντίθε ό ιης. ΤΟ παιχνίδι είνω πάντα ηθελιιμiνο. Αυιό που αλλιώς θα ήιον παιχνίδι μειαιρέπειαι σε δουλειά όων γίνειοι μlo κοωναγκαστική δραστηριόιηιο. Αυιό είναι ολοφάνερο. Ο Bernie de Kovell άρloε ΙΟ παιχνίδι σαν ιην «αναστολή ων συνεπειών». Ένας ιέωιος οριομός είναι απαρόδεk oς αν υπονοεί όil 10 παιχνίδι δεν Efvol μια συνεπής δραστηριόilηα. Το Ζήιημα δεν είναι αν το ποιχνίδι στερείται ουνεπειών. Μια τέτοια διαπίστωαη σπμαίνεl τπν υπo ίμηση 1Ου παιχνιδιού. Το γεγονός είναι όη οι ουνέπειες, ό αν υ πάρχουν, έχουν XapaKII'ipO δωρεάν. Το να παίζεις και το να χαρίζεις ειναl στενά συνδεόμενες μειοξύ τους δραοιπριότπτες, ειναι όψεις συμπεριφοράς και συνδloλλαγής σχεnκές με ιο ίδιο KfvnIPO, ιο ένστικτο του παιχνιδιού. ΜοιράΖον[οι την ίδια αριστοκροτική περιφρόνηση για ια αποlελέσματα. Ο πα{κιης θέλει να πόρει κότι αηό 10 ποικνί"δl αυτό είναι ιο κίνιπρο που ιον ωθεί στο να παίζει. Αλλό η ουσιαστική avtajlolbt'i βρίσκεται στην εμπειρία αυll'ίς καθαυιής (ης δραστηρι6ιπιας, οποιαδήηοιε κι αν είναι αυιή. Ένας μελει:πτής ιου παιχνιδισό, διαφορεnκι'iς αvtί?ιnψης, όπως ήταν ο Johan Huizinga ('ΉΟ11l0 ludeπs"= ο φιλοπαίγμων άνθρωπος), ορίζει ΙΟ παιχνίδι σαν μια δραστηριότπιο με ακριβείς κανόνες. Όσο σεβασμό κι αν τρέφω για {πν ευρυμάθεια του Huizinga απορριπτω ivtovo έναν ιέτο10 περιορισμό. V ιιάρχουν πρόγμαil πολυάριθμα και υπέροχα παιχνίδια (ιο σκάκι, το μπέιζμπολ, η μονόπολη, το μπρlιζ) που ακολουθούν πολι) ακριβείς κανόνες. Ε vtοuτοις n παιγνιώδης δραστηριότητα περιλαμβάνει πολι> περισσ6ιερα από 611 το puejlizqjlcvo με κανόνες παιχνίδι: n ouzi'itnon, το σεξ, ο χορός, (Q lαξίδια. αυτές οι δραστηριόιπιες δεν ακολουθοόν κανόνες αλλά είναι αιγουρα παιχνίδια, όποτε συμβαίνουν. Και ιοuς κανόνες μπορεί κάποιος να ιους περιπαίξει ει>κολα, όπως και οποιοδήποτε άλλα πράγμα. Η δουλειό χλευάζει την EflcuecpIo. Η επίσπμπ γραμμή είναι ότι fo δικοιώμαια αναγνωρίzovταl σε όλους και όil Ζούμε σε 1'10 δημοκραιία. Όμως υπάρχουν όιομα λιγότερο ιυχερό, που δεν έχουν την {δια ελευθερία με ε μάς και Ζουν σε αστυνομικά Kράιn. Αυτό είναι θύματα εξαναγκασμένα να ακαλουθούν συνεχώς διαταγές χωρίς καμιά ouzt'itnon, όσο αuθαίρετες κι αν ειναι αυτές. ΟΙ αρχές ια επιτηρούν στενά. ΟΙ γραφειοκράιες ελέγχουν ακόμη κοι ιις πιο μικρές λεπτομέρειες ης καθημερινής Ζωής τους. Οι υηάλληλοι που KOIJjIOvtcIpouv αuτοuς τους ανθρώπους με ιο ραβδί, δίνουν λόγο μόνο στους άμεσα σνωτέρους τους, είιε σιο δημ6σιο ε[1ε στον ιδιωηκό τομέα. Η διαφωνία κι η ανυπακοή KατασιέλλovτOl σμφόιερες. Οι πληροφαριοδότες δίνουν κανανικά αναφορά στις αρχές. Προφανώς όλα αυτό ovtiπροσωπεόουν μια φομοκιική κστάσταοη. Κι έτσι είναι, παρ6λο ποι) α\jιή δεν εωαl κάη άλλο παρά η περιγροφή ε νός σόγχρονου ΧώροΙ) εργασfας. ΟΙ ηροοδευnκοί, αl ouvtnpniikof και ΟΙ φιλελεύθεραl που κλαίγοvtαι για τον ολοκλπρωτισμό είναι ψεύιες και υποκρι- 15

17 ιές. Περισσότερη ελευθερία υηόρχεl σε μια μέιρια αποοισλινlκοnοιnμένl1 δlκιοιορίο αη' όση υηόρχει σε έναν κανονικό χώρο εργασίας οιην Αμερική. Σε ένα γραφείο ή σε ένα εργοοιόσιο συνανιός το (διο ακριβώς ε(δος ιεραρχίας ή ηειθαρχίας μιας φυλσκως ή ενός μoνaoιηριoι.j. Πρόγμση, cinoos έχουν αηοδείξει ο Φουκώ και όλλοl, οι φυλακές και (α εργοστόσια γεννιoι.jνιαι ηερίηου ων (δια περίοδο KOI οι διευθυνιές τους συνειδπτό σνιαλλόσοουν μειοξύ (ους ιις τεχνικές ελέγχου. Ο εργσζόμενος είναι ένας part-time σκλόβος. Ο εργοδ6ιης αηοφασ{ζι:ι ncile ηρέηει να ηαροοοιασιεί σro χώρο εργασίας και η6(ε (Jnopcf νσ φύγει και η npinci να κάνει σιον cvslciijcoo χρόνο. Σου λέει ηόση εργασία npinel να βγάλεις και με rioio ρυθμό. 'Εχει (ην εξουοίο να ωθεί lον έλεγχό (ου σε εξευτελισιικές ακρότητες, κανονίζονιας, εάν lo εηιθυμε{, fi ρoι.jxα πρέηει να βαλεις και ηόσο συχνά μηορείς να πας στην τουολέτα. Με ελόχισrες εξαιρέσεις μηορεί νσ σε αηολύσεl γιο έ νον οηοιοδτ1ηοιε λόγο n KOI γιο κανένον. Mnopef να σε κο(οσκοηεύει κόνονιος χρήοη των ηληροφοριοδοιών και των επιθεωρηιών, να ουμηληρώνει ένα φόκελο για κάθε υηάλληλο. Η πράξη (πς ανιαπόνιηοης ονομόζεταl ανυπαkoή», ακριβώς οα να ήταν ο εργαζόμενος ένα αυθάδικο παιδί. Αυτός μπορεί όχι μ6νο να σε απολύσει, μα μπορεί εηίσης να σε κάνει να χάσεις lo επ(δομα ανεργίας. Δίχως απαραίτηια να επικυρώνουμε μια ιέιοια συμπεριφορά αηένανιl στα {διο lα παιδιό, είναι οξιοσημείωιο όll αυlό και στο σχολείο και στο σηί11 δέχονιο1 την (δια μεταχείριση, με τη δικαιολογία της υποnθέμενπς ανωριμότητός τους. Και 11 φέρνουν στο νου όλα αυιό α ναφορικό με τη θέαη των γονιών κοl των δασκόλων lους, ως εργαζόμενων; Γιο δεκαετίες και για το μεγαλύτερο μέρος τπς ΖωΩς τους, το εξευτελιστικό σύστημα κυριαρχίας που περιέγραψα ρυθμίζει πάνω από [Q μισό ΊΟυ χρόνου που ιο μεγαλύτερο lιέρος ιων γυναικών και π συνιριπιικω πλειοψηφία των αvιρών ηερνούν ξύηνιοι. Ιδωμένο οηό ορισμένες σκοπιές, δεν είναι ηολύ πσροηλσνπnκό νσ ονομάσουμε το σύσιπμά μσς δημοκρατία n καπιταλισμό ή ακόμα κσλύιερα βιομηχανισμό, σλλό ο Ί πλέον κατόλληλοl όροι θα ntav φασισμός ταυ εργοστασίου κσι ολιγαρχία του γραφείοu. Όnοιος λέει όl1 ορισμένοι άνθρωποι είναι «ελεύθεροι" ψεύδεται n είναι βλάκας. Είοαl εκείνο που κάνεις: αν κάνεις μισ εργασία ηλίθια, ονlορω, μονότονη, έχεις ηολλές πιθσνότητες να γfνεις πλίθιος, ανιαρός κοι μονότονος. Η δουλειά είναι η καλύτερη εξήγnσπ για του δουλικό κρετινισμό ηου μος περιβάλλει, πάνω ακόμπ κι σηό τους πανίσχυρους μηχανισμούς σποβλάκωσης που ανιιnρoσωπεuoυυ η τηλεόρασπ κσl το εκπαιδευllκό σύolημα. Άνθρω ΓΙΟΙ πειθαρχημένοι σε όλη 10υς τη zoon, ωθούμενοι αηό 10 σχολείο σιη δουλειό. κλεισμένοι Olην αικογένεια στην αρχή [ης Ζωής τσυς και στο γπροκομείο σ10 ιέλος, δε μπορεί ηαρό υα είναι εθισμένοι σl:ιlυ ιεραρχία KOI ηνευιιαιικά σκλάβοι. Κ6θε τόση ουι0υομίας τους αησδεlκνύετσl [όσο αιροφικι1 ώσιε ο φόβος της ελευθερ{ας εγνοι από ης λίγες φοβίες ηου σ' αυ(ούς φαί- 16

18 νovτoι λογικά θεμελιωμένες. Η rιαιδεία της αφοσίωστις σι:η δουλειά βρίσκει έδοφος μέσα σι:ο οικογενειακό ηεριβόλλον τιρoέλεvσής τους, αλλά επίστις και στο χώρο ιτις πoλιnkιlς, t11s: κουλτούρσς κοι οε κάθε άλλο πεδίο δραστηριοτήτων, ανατιαράγovτσς έτσι το σύσιτιμα με πολλούς τρ6τιους. Από (π οιιγμή rιoυ η ΖωnκόnΗΟ {ου κόσμου έχει ατιορροφηθεί στο τιεριβάλλον ττις δουλειάς, είναι πολύ πιθανόν όl1 αυτός θα υτιοιαχθεί στην ιεραρχία και στους ειδικούς όσον αφορά κάθε άλλη δραστπρι6τπrα. Εωαι συνπθισμένος. Είιιασιε τόσο πολό βυθισμένοι μέσα οιον κόσμο τιις δουλειάς τιου δεν μπορούμε νο συλλάβουμε με οκρωειο τιόοο αυ111 καθορίζει την ύπαρξω μας. Πρέπει έτοι να εμπισιευθοuμε εξωτερικές μαρτυρίες, παράγωγα άλλων εηοχών και άλλης κουλτούρας, αν θέλουμε να είμοστε οε θέση να αvτιληφθούμε ιους κινδύνους και τον παθολογικό χαρακτωρο της τωρινής μας συνθωκης. Κοτά το παρελθόν μος υπήρξε μια επoxιl ηου η «ηθική της εργοσίας» θα ήταν ακοτανόπτη και ίσως ο Μοξ Βέμπερ να ήτον στο σωστό δρόμο όιον συνέδεσε mv εμφάνισή της με τον ερχομό μιος νέας θρησκείος, ιαυ Κολβινισμού [τιρoτεστavτισμoύ], δεδομένου όιι αν μια τέτοια ηθικι'ί εμφoνlzόrαν σήμερα αvτί για τέσσερις αιώνες πριν, θα αναγνωριζόταν καιάλλπλα κοι άμεσα ως 10 ηροϊόν μιας επιλογής. Όπως KOI να έχουν ω πράγματα, μπορούμε μόνο να καιαφύγουμε στη σοφία των αρχαίων αν θέλουμε να θέσουμε τπν εργοσία σε μιο IOIOΡΙKι'i προοπτική. ΟΙ αρχαίοι θεωρούσαν την εργασία οον αυ[ό που προγματικά είναι κοι η omikn τους επικράτησε, παρά lην κολβlνlκω παράνοια, μέχρις ότου οι ιδέες τους οηαλείφθηκαν αη' ων βιομηχανισμό, αλλ6 όχι rιριν δεχτούν τις επιδοκιμασίες {ων ίδιων των προφηιών 10υ. Ας ηροσποιηθούμε προς στιγμή όl1 είνα ι ψευδι'iς η θέση σύμφωνα με την οποία η δουλειά υποβιβάζει τον όνθρωηο σε μια συνθήκη ανόητης υποταγής. Ας προσποιηθούμε επίοης οε πείσμα κάθε εύλογης οπτικής τπς ανθρώπινιις ψυχολογίας και της lδεολογίος των ένθερμων επαινετών τπς, πως n δουλειά δεν έχει Kόrιolα επίδραση σιτι διαμόρφωσπ του χοροκτωρα. Κι ας συμφωνήσουμε επίσης ότι η δουλειά δεν εινσι τόσο ανιορή, κουραστικι'ί κι εξευτελισιlκιι όπως όλοι μος ξέρουμε καλά 6τι στην τιρογμοtlκότηιο είναι. Ακόμο κι ον ήταν έισι, π προγμοtlκότητα ιης δουλειάς θα φανέρωνε πόλι το πόσο χλευαστικές είναι όλες οι προοmικfς ανθρωπιστικού και ψευιοδημοκρατικού χοροκιήρα που συνδέovτol μαζί ιης και μάλιστα εφόοον αυιω σφειερίζειαι ένσ τόοο OημαVΤIKό κομμ6ιι του χρόνου μος. Ο Σωκρ6ιης έ λεγε ό1l ΟΙ χειρώνακιες εργάιες γίνovτoi KOKof φίλοι κοι χείριοι:οι ηολίιες, αφού δεν διαθέτουν τον αποροίιπτο χρόνο γιο να εkrιλιlρώooυν rα συναφή προς τπ φιλία κοι rιρoς ιπν lδιόιπιο του ηοί\{ιπ KoθήKovιo. Είχε απόλυιο δίκιο. Εξαn(ος ως δουλειάς, oιιδτ'iιιoτε κάνουμε 10 κάνουμε KOιτάzovτoς το ρολόι. Αυτό που εωοι «ελεύθερο.. σι0ν οποκαλούμενο ελεύθερο χρόνο, δεν 17

19 είναι ιίποτο άλλο σπό ένα σύνολο παρσεργσσισκών δρασιιφιοιήιων ποι.! πέρα αη' όλο ι' άλλα δεν KOOI(ZOUV [ίποτα σια αφενilκ6. Πράγμαιι ο ελεύ. θερος χρόνος είναι ηρoπαvιός αφιερωμένος 010 να προειοιμασιείς για lη δοuλειά, σιο να πας σιη δουλειά, σιο νο γυρίσεις αη' ιη δουλειά. Ο ελεύθερος χρόνος είναι ένος ειχρl1μισμός ηου UTIOIyjOoctαr ιον lδιαίιερο χορακιωρα ιης δουλειάς ως παράγανια ιπς παραγωγής και που συνίσιαισι Ο1α γεγονός όll σε αuιό 10 χρόνα, όχι μ6νο ηροβλέπειαι π μειοφαρ6 ιης εργαηκής δύναμιις από και προς ιον ιόπο δουλειάς με δικά ιης έξοδα, αλλά κοι 1\ cnr6dpuvon ως με 10 πρωιαρχικό καθι\καν ιης OUVΙnpηOllS και ιης ανανέωοliς ως. ΤΟ κάρ60uνο και 10 αισάλl δεν [ο κάνουν αυ(ό. Ούιε ο ιόρνος κι η γροφομηχανή 10 κάνοuν. Ενώ οι εργαζόιιενοι ια κάνουν. Ουδεμία έκl1ληξη όιαν ο Edward G. Robinson σε μια απ' ης γκανγκσιερικές ιαινίες ΙΟι.! δlακηροοσει:.. Η δουλειά είναι για lα κορόιδα!. Τόσο ο Πλάιωνας όαο κι ο Ξενοφώνισς αποδίδουν σια Σωκρόιl1,και προφανώς αuμφωνοuμε μαζί ιου μια βοθιά επίγνωσπ για ιις KOlompEmr κές OUvlnCICS (ης δουλειάς πάνω Ο1ον εργαζόμενο, lόσο σαν πολ(rn όσο και ααν ανορώπlνο αν. Ο Ηρόδοιος θεωροοοε ιπν περιφρόνηαη για l1\ν εργασία σαν ένα χαρακτηριο1ικό σιιμάδι της κλασσικής Ελλόδας 010 αποκορύφωμα ως άνθισής ιης. Ανιλώνιας από τον ρωμαϊκό πολιτιαμό ένα μόνο ηαρόδειγl1ο, παρσιηρούμε όιι ο Κικέρωνας διαπ(οιωνε:,,'οποιος προσφέρει,ην εργασία ιου ένανιι χρημάτων ιιουλάει τον εαυτό (ou και (ον (οποοε τεί σιπν καιηγορία των ακλάβων. Σnιιερσ μια ιέτοlα ηαρρησία είναι πολύ σπάνια, όμως αl σημερινές "πρωιόγονες" κοινωνίες, εκείνες που παραιπ ΡOUIIE αφ' υψηλού, μας σιiλνoυν μηννμαια παυ έχαυν επηρεάσει ιους δυο Ι1κούς ανορωπολόγους. Οι Kapauku ως δυιικής Νέας ΓουϊνΙας. σύμφωνα με lον Posposil, έχουν μια ισορροπημένη ανιiί\nψη Υ1Ο τη zωri και συνεπείς σε αυιή εργάzovιαl μόνο μέρα πορό μέρα, πρooρίzovιας ιη μέρα ως ανάπαυσης σιο να.ξαναποκιήσοuν ιn χαμένη δύναμη και {πν υγεία ιους_. Οι πρόγονοί μας, σια {έλη ακόμη ιου 180υ αιώνα, όταν είχον ήδιι πάρει [ο δρόμο ιιου οδηγεί σιη σπμερινή Ολι6ερι\ καιάσιασή μας, είχαν lουλάχισιον επίγνωση ουιού που εμείς έχουμε ξεχάσει, δηλαδή ως Ζοφεριl.ς πλευράς ιπς εκβιομηχάνισης. Ο σεβασμός τους προς Ι1ιν.Αγία Δευιέρα.. δηλαδn την de facto εφσρμογή {ης ε6δοlιάδας ιων πένιε ημερών, χρόνια ηριν τη δια νόμοι.! καθιέρωσή ιης nrov η αηελπιοία {ων πρώτων εργοστοσιαρχών. Χρειόσιηκε πολύς καιρός μέχρι αυιοί οι εργσζόμενοl ν' οποδε χτούν ιην ιυροννίο ιης σειρήνος, όργονο που προηγείται XΡOVΙKό ιοι.! ξυ. ηvιhηριoιί. ΠΡ6γμαίι ανογκάσιηκαν γιο δύο γενιές να αvιikoιoσιήσoυν ιους ενήλικες άνιρες με YUVOIKES ouvnoroiilvcs στην υπακοή, κοθώς και με ποιδl6 ηου μltoρoιjooν νο ουμμορφωθούν στις ανάγκες ιης βιοιιnχανικής παρσγωγι\ς. Ακόμα και οι εκμειολλευόμενοι χωρικοί του ailcien regime' [opxafo καοεστώς[ μποροοοον να κλέψοuν μια αξιοσιljιείωτπ ηοσ6lη[α 18

20 χρόνου από τους γαlοκιιίμονες. Σύμφωνα με ιον Λαφάργκ, το 1/4 ιου lιμερολογfου ιων χωρικών στη Γαλλfα IΊιαν αφιερωμένο OΊlς Κνρlακές και ιις άλλες γlοριές. και οι υπολογισμοί που έκανε ο Chayanov σχειlκό με ια χωριά ιης ισαρικής Ρωσίας, ω onofo εfναl δύσκσλο να χαροκιηρισιούν ως πρσοδευιlκές κσινωνίες, δείχνουν αvτίστoixα όη οι χωρικοί αφιέρωναν για ανάπαvση ιη μία σε κόθε ιέσσερlς 11 πένιε lιμέρες. Αναλογικό με το σημερινό επίπεδο Ηις παραγωγικόιηιας βρισκόμαοιε πραφανώς παλύ πίσω σε σχέση με αυιές Ης καθυοιερπμένες κοινωνίες. Οι εκμεταλλευόμενοι μουζίκοι θα έμεναν κατάπλl1κτοι οπό το γεγονός όη υπάρχει ακόμα κάποιος από εμάς που δουλεύει. Κι εμείς οφείλουμε νο συμμεριοιούμε αυιιί nιν κaιάπλιιξη. Πάντως, προκειμένου να KaraVOI'iooUjIE πλήρως 10 μέγεθος τπς επιδείνωοης ιπς κατάσιασής μας, ας εξετάσουμε τώρα τπ Ζωή τπς πρωιόγονπς κοινωνίας, χωρίς κράτος και ιδιοκτπσία, όταν οι άνθρωποι έκαναν μια περιηλανώμεvn Ζωή, ως κυνηγοί και ιροφοσυλλέκτες. Ο Χομπς συμπεραfνει όιl η Ζωή ιους ήταν εηικίνδυvn, άσχημη και μικρή. Κι άλλοι εηίσης υηοσιηρίζουν όη ιόιε η Ζωή ήιαν ένας διαρκής και αηεγνωσμένος αγώνας γιο την επιβίωση, ένας πόλεμος εν6νιια σε μια εχθρικι'ί Φύση, με το θάναιο και κόθε είδους οναποδιά να παραμονεύουν ιοuς λιγότερο ιυχερούς, ή όποιον a ποδεικνοοlαν ανίκανος να δώσει μάχη σιαν αγώνα για την επιβ(ωοl1. Σιιιν πραγμαllκόιιηα, μια 160lα ιδέα δεν ανιιπροσωπεύεl ιίπαιε άλλο ηαρά μια προβολι} του φόβου, για την ntθovfi κατάρρευση της δομι'ίς ιου Κράτους, ενός φόβου ο οποίος ήιαν διάχυτος στην Αγγλία του Χομπς στα χρόvια [ου Εμφυλίου ΠοΛέμου, και lδ(ως σ' εκείνες ιις κοινόιηιες που δεν ήταν συνηθισμένες να Ζουυ χωρίς εξοuo(α. ΟΙ ομοεθνείς ιου Χομπς ε(χαν ήδπ ouvovιiioct ενολλακliκές μσρφές κοινωνιών που πρόβολλαν άλλους τρόπους Ζωής -ειδικά στη Βόρεια Αμερική- αλλά αυτές διέφεραν ήδη πολύ οπό την εμπεφ(α τους ώστε νο γίνονιαι κατανοπιές. (Το κατώτερα στρώμα (ο, ηιο KOVΙlνά στις συνθήκες Ζωι'ίς ιων Ινδιάνων, μπορούσαν να KOfovoi1- αουν καλύιερο ουτό ων τρόπο ύπορξης και συχνό έλkαvιaν απ' αυτόν: καιά τη διάρκεια του 170u αιώνα οι Άγγλαι άποικοι εγκατέλειπαν ταν κόσμο lους για να ενωθαύν με ιις ινδιάνικες φυλές ή όιον αιxμαλωτίzαvιαν σtαυ πόλεμο, αρυούνιαν να γυρίσουν πίσω. Ενώ οι Ινδιάνοι δεν καιέφευγαν σtlς εγκαταστάσεις των λευκών, τουλάχιστον όχι ηερισσόιερο από όσο οι Γερμανοί πηδούσαν ιο ιείχ.ος του Βερολίνου οπό ιο δυιικό προς ια ανατολικό). Ο δαρβιvισμός, στπν εκδοχή _της εηιβίωσης 10υ ικονόιερσυ» -δηλαδή εκείνης [αυ Τόμας Χ6ξλεϋ- αποτελεί περισσόιερο μια ηισιή εικόνα ιων οικονομικών Πρ6ΚΙ:ΙIΟΙ γιο 10 κοθεσι:ώς ιιου επlkραlouσε: σι:π ΓaλλCα μέχρι lπν Kolόρρι:uσπ ιπς μovoρχ( ας με 111 γaλλlkι'i επανάσι:ασπ (l789). 19

21 συνθηκών ιης βικιωριανής Αγγλίας αηό όσα είναι μια φοοική επιλαγή, ό πως αηόδειξε α αναρχικός Κροηόlκιν στα βιβλro ιου 'Ή Αμαι6σία Ynoσrnριξιι, ένας nαρόνοvrας τιις εξiλιξιις". (ο Κροηό[κιν "ταν ένος επιστήμονος γεωγράφος που, ενιελώς αkouσlα, είχε φόπο νο ηειραμαηστεί σε βόθος πάνω στις δουλειές ιων χωραφιών όιαν εξορίστηκε σιπ Σιβηρία: ήξερε για τι πράγιια μιλouσε). Οπως 10 ιιεγαλύιερσ μέρος ιων κοινωνικών πολlllκών θεωριών, η ΙOlορία που περιέγραψαν ο Χομης και αl διάδοχοί του δεν μοιά Ζει ιιε ι(παιε άλλο παρά με μια έμμεσπ αυιo6ιoγρaφία. Ο ανθρωπολόγος Marshal1 Sahlins, μελετώνιας [ο διαθέσιμα στοιχεία γιο ιους σύγχρονους KυνηγOύς-φoφoσυλλlKιες, 00 καιαρρίψει το Χομησιανό μύθο σε ένα όρθρο με ιίιλα.η apxikn κοινωνίσ ιιις αφθονίσς. Πρόγμαη αυτοί εργόzovιαι πολύ λιγόιερο από όn εμείς και είναι δοοκολο νσ διακρfνεις ιπν εργασία ιους απ6 αυιό που ειιείς ονομάζουμε πoιxνfδι. Ο Sahlins Koιoλιlγει 010 όll oι κυνηγοί κο! ΟΙ συλλlkyες εργόzovιαl λιγόιερο οπό εμάς. Η αναζήιησl1 ιης τροφι'iς σvιί να EfvOI μιο συνεχnς εργασία, ε( ναι μια ακανόvlστπ δραστπριόιηto, ενώ δlαθέ Iouv πολύ χρόνο για α νάπαυσπ και π διάρκειο του Χρόνου ηου το κάθε όιομο αφιερώνει στον ύπνο ειησίως εfνoi πολύ μεγολυτερη οπ' ό,ιι οε οποιαδnποιε άλλπ μορφή κοινωνίας_. ΑυΊοί.εργάΖΟντοl_ κατά μέσσν όρο 4 ώρες ημερησίως, αν υποοέσουμε ό- 11 μιτορεί να ονομοσιεί εργοσία μιο ιέιοlσ δραστπριόιπια. Η «εργαα(α_ ιους, έιοι όπως αυlι) μας φαωειol. είνοl μια εργασία υψηλής ειδίκευσπς παυ εμπλέκει ό λες ιις φυσικές και πνευμαιικές 10υς ικανόιηιες μια ι/η ειδικευι/ένη εργασία σε ευρεία 20

22 κλίμακα, ί\lεl ο Sahlins, δεν είναι δυναιή ησρd μόνο σιο 6,0μηχονlομό. Ως εκ ιούιο1j, ιιισ ιέιοlσ δρσσιηριόιιιια είναι ανάλογη με 10V ορισμό (ου nolχνιδ,ού nou έδωσε ο φρηνιριχ Σι'λλερ, κσιά ιον οηοίον αυτό συνlοιό (ο μονοδlκό ηερι6άλλον όηου ο άvθρωηoς ιιηορεί να ηρογμαιωσει ηλήρως [ην ανθρώηlνη υη6σιασή lου,.6άzovισς 010 ηαιxvιol» αμφ6[ερες ιις Ilλευρές ιης διηλής lου φύσης, δηλαδή lη νοllμοσύνη και το πάθος. Έτσι ο fδloς δlαπiο1ώνεl:.το Ζώο εργ6ζετσl όταν n Ο1έρlισl, γίνειαl π κύρια παρόρμηση που 10 ωθεί σ1l\ δροοιηριόιηια [ου και παίζει όιον η κύρια ώθηση προέρχεtol ση' {ην ηληρόιl1lα lων δυνάμεών 10υ, ό[ον μια ξεχειλίζουσο Ζωιικόιηto γίνειοl ακριβώς ιο ερέθισμα [πς δρασιηplόtιllας. (Μια μovιέpνα εkδoxιi αυιής ιης ovιίλπψης -αλλά είναι αμφίβολο όιι έχει ε ξελlκιικό χαρακτήρο- δόθηκε από ιην αvιlπαραθεσπ, που ο Abraham Maslov θεωρεί ως αξίωμα, ανάμεσα σε αίιιο.0ποο1έρησης» και σε αίιιο.. α νάηιυξης_). Σε σχέσl1 με [ην ποραγωγή, πσιxvιol κι ελευθερ{α ε{ναl αλληί\lνδεια. Ακόμα κι ο Μαρξ που -παρόλες ιις καλές I01J προθέσεlς- Qvr1KCI σιο ηόνθεον ιων 1Jποσιηρικιών ιης αύξησπς ιπς παρ<ιγωγnς, παιχιιηρεί ό ιι:.. Εκ ιων πιχιγμάτων ιο βασίλειο ιης ελευθερίσς αρχίζει μονάχα εκεί που σιαμαιά π εργοσία n κοθοριζόμενη από ιην εξωιερikιi ανάγκπ και σκαπιμότητα_. Πράγμαιι, ποτέ δεν φτάνει εξολοκλήρου στο σπμείο να ορισεl ειoιj- 111 την ευιuxή συνθήκη ως αυτό που είναι, δηλαδή ως κα[αργl1σll ως δουλειάς -άλλωστε θα ήιαν μάλλον ηαράδοξο να είναι κάποιος υπέρ (ων εργατών αλλά ενάvιlα σιη δουλειά- αλλά εμείς μηορούμε να 10 καlαφέρο1jμε, Η επιδίωξη πάvιως, είτε "(ης οηισθοδρόμιισης είιε Τ01J προχωρήμαιος ηρος μια Ζωή χωρίς εργασ{α, εfναl φανερή σε κάθε σ06αρή κοινωνική ιi πολιιισlllκή lστoρikιi μελέlη lης ΠΡ06,0μηχσνlKιiς Ευρώπης, όπως 10 'Έπ land in transίtίon" (Η Αγγλία σε μεια6α11κό Ο1άδιο) του Μ. Dorothy George κοι 10 "ΡορυΙΒΓ cuiture in eariy niodern Europen (Λαϊκός ηολιιισμ6ς στις αρχές της σύγχρονης ΕυΡώηης) του Peter Burke. Επίσης είναι σχετικό 10 δοκίμιο του Νιάνιελ Μηελλ ''11 /avoro e fe sue illsoddisfazionl" (Η εργασία και οι δοοιυχίες της), που αποιελεί, οη' όσο γνωρίζω, 10 ηρώιο κείμενο πάνω σων εξέγεραη ενάvιlα Ο1ην εργασία.. που δ,αδfδετoi σε 1έιοια έ KfOOll, ένα δοκίμιο που, ό(αν ερμηνευειαι αρθά, προκαλεί έvιoνη ρωγμn στπ γενlkιi ευθυμία ηου περl6άλλεl ιπ oυλλoγιi κειμένων μέσα σιπν οποία δημooιειiετoι, δηλαδή 010 "The End of ideoiogy" (Το Τέλος 1ης lδεολογiας). Ούιε ο] επικριτές ούιε ΟΙ εγκωμ]ασιές 10υ ΠΡ6σεξav όll n θέση ιού Μπελλ πάνω στο ιέλος ιων ιδεολογιών οημαιοδοτούσε όχι 10 Iέλος ιων κοινωνικών κινημ6ιων αλλά lην αρχή μιας νέας μπ-χαριογραφημένης φάσης, ελεύθερης και οούμ6αιης με κάθε ιδεαλοyfα. Ήιαν ο Seymour Upset σι.ο "Po//tίcaf,ηΒΠ" (Πολ,ιlκ6ς άνθρωηος), και σίγουρα όχι ο Μπελλ, αυιάς που (ην fδια περίοδο ανnννειλε 6ιι; _Τα 6αοlκά πp06λιiμαlσ της θιoμηxανlkιiς εηανάο1ασιις λύθηκαν» και αυl6 Μγσ lιόλ,ς χρ6νιο πριν η δυσαρέσκεια -εί 21

Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου-Χάρτου-Μ.Μ.Ε. & Συναφών Επαγγελμάτων. Ανακοίνωση

Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου-Χάρτου-Μ.Μ.Ε. & Συναφών Επαγγελμάτων. Ανακοίνωση Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου-Χάρτου-Μ.Μ.Ε. & Συναφών Επαγγελμάτων Αριστοτέλους 11 15, 6ος ορ. Αθήνα, τηλ: 210 5223756, fax: 210 5223721 Ανακοίνωση Ήρθε η ώρα να μπει ένα

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ρίφκιν, Ρ. Μπρέγκμαν: νέοι ουτοπιστές ή νέοι πραγματιστές; (του Γ.Ν.Μπασκόζου)

Τ. Ρίφκιν, Ρ. Μπρέγκμαν: νέοι ουτοπιστές ή νέοι πραγματιστές; (του Γ.Ν.Μπασκόζου) Τ. Ρίφκιν, Ρ. Μπρέγκμαν: νέοι ουτοπιστές ή νέοι πραγματιστές; (του Γ.Ν.Μπασκόζου) Γιάννης Ν. Μπασκόζος. Ο Τζέρεμυ Ρίφκιν και ο Ρούτγκερ Μπρέγκμαν, δύο σύγχρονοι στοχαστές οραματίζονται μια νέα κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Αθήνα, 09/03/2011 ΑΡΘΡΟ της Αικ. Ζαφείρη Καμπίτση Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ Τ. Προέδρου Δ.Σ ΤΑΠΟΤΕ ΘΕΜΑ : Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Ι. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη.

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη. (Συνέντευξη του Ι. Πανάρετου στην Νίνα Γουδέλη και τον Γρηγόρη Ρουμπάνη για τα θέματα της Παιδείας (Μήπως ζούμε σ άλλη χώρα;, ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84) Ν. Γουδέλη: Καλησπέρα κύριε Πανάρετε. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 Η Εικόνα της Κρίσης όπως την αντιλαμβανόμαστε (λανθασμένα) Όταν σκεπτόμαστε ή μιλούμε

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία 2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία Α Μέρος: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Τα επίπεδα συνείδησης Ύπνος Μισοξύπνιο Αφύπνιση Ελάχιστη εργασία των εξωτερικών αισθήσεων Με εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ζωή για τη δική της ευδαιμονία. Μας κληροδοτεί για το μέλλον προοπτικές χειρότερες από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά.

ζωή για τη δική της ευδαιμονία. Μας κληροδοτεί για το μέλλον προοπτικές χειρότερες από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Φίλες και Φίλοι, Από το 2007, όταν έθεσα για πρώτη φορά υποψηφιότητα για την ηγεσία της προοδευτικής παράταξης, χάσαμε πολλά. Μία ολόκληρη δεκαετία. Γύρω μας, ο κόσμος αλλάζει. Δυστυχώς,τώρα που ξαναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παίρνουμε όλοι μέρος στις εκλογές του ΠΑΣΕ VODAFONE στις 14,15 και 16 Μαρτίου Ψηφίζουμε ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυναμώνουμε το ΠΑΜΕ

Παίρνουμε όλοι μέρος στις εκλογές του ΠΑΣΕ VODAFONE στις 14,15 και 16 Μαρτίου Ψηφίζουμε ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυναμώνουμε το ΠΑΜΕ Παίρνουμε όλοι μέρος στις εκλογές του ΠΑΣΕ VODAFONE στις 14,15 και 16 Μαρτίου 2017 Ψηφίζουμε ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυναμώνουμε το ΠΑΜΕ Για ένα σωματείο που θα είναι οργανωτής στον αγώνα απέναντι σε εργοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε.) Τηλ.: 210 5238779, fax: 210 5247494, email: omosfarm@yahoo.gr blog: oefsee.blogspot.gr Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα - για περισσότερη εκπαίδευση

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -  για περισσότερη εκπαίδευση 1 Τρίτο Μάθημα Οδηγός Δραστηριότητας Επισκόπηση... 3 Περίληψη... 3-6 Ώρα για δράση... 7-17 Σημειώσεις... 18 2 Μάθημα Τρίτο - Επισκόπηση Σε αυτό το μάθημα θα μάθεις τις 7 συνήθειες των πετυχημένων ανθρώπων.

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -www.manolisischakis.gr για περισσότερη εκπαίδευση

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -www.manolisischakis.gr για περισσότερη εκπαίδευση 1 Τέταρτο Μάθημα Οδηγός Δραστηριότητας Επισκόπηση... 3 Περίληψη... 3-5 Ώρα για δράση... 6-14 Σημειώσεις... 15 2 Μάθημα Πέμπτο- Επισκόπηση Σε αυτό το μάθημα θα μάθεις πώς να διαχειριστείς την λεπτή γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΛΙΣΑΒΟΝΑ, 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013)

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΛΙΣΑΒΟΝΑ, 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013) ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΛΙΣΑΒΟΝΑ, 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013) (Ανεπίσημη μετάφραση) Πίστευα και πιστεύω, ότι υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1) ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2) ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονοµία ως µια αποτυχία της καπιταλιστικής πατριαρχίας & η επιλογή της δυστοπίας

Η ελληνική οικονοµία ως µια αποτυχία της καπιταλιστικής πατριαρχίας & η επιλογή της δυστοπίας 3ο Συνέδριο Επιστηµονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονοµίας «Η Ελληνική οικονοµία &ι ι η πολιτική των Μνηµονίων: κατάσταση & προοπτικές» Πάτρα, 14-15 15 Ιανουαρίου 2014 Η ελληνική οικονοµία ως µια αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη

ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη Άντον Πάννεκουκ ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη Πηγή:http://sites.google.com/site/syrizaorizontia/in-thenews/ademosieutastaellenikaarthratouantonpanekouk ( ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Western Socialist,

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα - για περισσότερη εκπαίδευση

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -  για περισσότερη εκπαίδευση 1 Πρώτο Μάθημα Οδηγός Δραστηριότητας Επισκόπηση... 3 Περίληψη... 3-6 Ώρα για δράση... 7-17 Σημειώσεις... 18 2 Μάθημα Πρώτο - Επισκόπηση Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε το ένα ένα λάθος που στερεί από όλους

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ. Δρ. Γεώργιος Θερίου

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ. Δρ. Γεώργιος Θερίου ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ Δρ. Γεώργιος Θερίου ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε προηγούμενα κεφάλαιο μιλήσαμε για δυο βασικά στοιχεία της επιχείρησης: τους πελάτες και τους ιδιοκτήτες της. Το τρίτο,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 1.Ερώτηση: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλευράς. Εύκολος κοινοβουλευτικός ρόλος; Απάντηση: Ρόλος εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος»

«Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος» «Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος» 1 Είναι σημαντική προϋπόθεση για τη δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας δίπλα στις εθνικές ταυτότητες των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Φραγκουδάκη - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 26 Σεπτέμβριος :28

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Φραγκουδάκη - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 26 Σεπτέμβριος :28 Άννα Φραγκουδάκη Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος (Και το απαραίτητο μεσογειακό περιεχόμενό της) Είναι σημαντική προϋπόθεση για τη δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος 14 Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν εύφορα

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

παιχνιδια αντί εξουσιασ

παιχνιδια αντί εξουσιασ παιχνιδια αντί εξουσιασ γιατί παιχνίδια, τι παιχνίδια, ή αλλιώς, πώς παίζουμε Μας διδάσκουν πως το παιχνίδι αφορά μονάχα τα ανεύθυνα κι ανώριμα παιδιά. Οι υπεύθυνοι και σοβαροί ονομάζονται ενήλικες - μεγάλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαγειρεύοντας ιστορίες

Μαγειρεύοντας ιστορίες λέξεις Έξυπνες ιδέες κλειδιά ΕλΕνη Σβορώνου Μαγειρεύοντας ιστορίες Πώς να γράψεις τα δικά σου κείμενα δημιουργική γραφή αρχή - μέση - τέλος Ακολούθησε τις οδηγίες, άφησε ελεύθερη τη φαντασία σου, ξεδίπλωσε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ!

Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ! Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ! Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία, τα πλατιά λαϊκά στρώματα να συνεχίζουν να φτωχοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Πως ξεκινήσαμε Κοινή ιδέα που μας ενθουσίασε! Την αγκαλιάσαμε, την προχωρήσαμε Την σχεδιάσαμε, την υλοποιήσαμε Φθινόπωρο 2012, focusonline Confirmit Η ανταπόκριση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνείδηση όλων μας μένει η πρωτομαγιά των εργατών στο Σικάγο, το1886, που τρία χρόνια αργότερα, το 1889, καθιερώθηκε ως διεθνής εργατική γιορτή.

Στη συνείδηση όλων μας μένει η πρωτομαγιά των εργατών στο Σικάγο, το1886, που τρία χρόνια αργότερα, το 1889, καθιερώθηκε ως διεθνής εργατική γιορτή. Πρωτομαγιά: Από γιορτή εργατών, εορτή τελετών Η βιομηχανική επανάσταση δεν άλλαξε μόνον τον τρόπο παραγωγής και διάθεσης των αγαθών αλλά και δημιούργησε εργασιακές σχέσεις, που έρχονται σε αντίθεση με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Ήδη έχουν ειπωθεί αρκετά. Τη δύσκολη κατάσταση που περνάει ο λαός την γνωρίζουμε όλοι. Ξεθεμελιώνονται δικαιώματα και κατακτήσεις για τις οποίες έχει χυθεί πολύ αίμα. Για μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γόνιμο μέλλον. στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα

Ένα γόνιμο μέλλον. στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα 1 Ένα γόνιμο μέλλον Ένα γόνιμο μέλλον χρειάζεται μια καλή συνείδηση στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα Χρειαζόμαστε οι Έλληνες να συνδεθούμε πάλι

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT?

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Γνώμης «Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις

Ελευθερία Γνώμης «Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις Διεθνής Σύμβαση του Ο.Η.Ε για τα δικαιώματα του παιδιού Άρθρο 12 Ελευθερία Γνώμης «Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Οι μεγάλοι πρέπει να ακούν και να παίρνουν σοβαρά υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. μέρος Πρώτο ο ρολοσ ΤοΥ ελληνα ανδρα μεσα στουσ αιωνεσ. κεφάλαιο 1. οι συνθηκεσ Τησ ανδρικησ απουσιασ... 39

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. μέρος Πρώτο ο ρολοσ ΤοΥ ελληνα ανδρα μεσα στουσ αιωνεσ. κεφάλαιο 1. οι συνθηκεσ Τησ ανδρικησ απουσιασ... 39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικο σημειωμα... 15 Διονύσης Σακκάς ευχαριστιεσ... 21 εισαγωγη... 25 μέρος Πρώτο ο ρολοσ ΤοΥ ελληνα ανδρα μεσα στουσ αιωνεσ κεφάλαιο 1. οι συνθηκεσ Τησ ανδρικησ απουσιασ... 39 Η γεωγραφικη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ISBN 978-960-518-389-9 Παραγωγή: ΙΝΔΙΚΤΟΣ Καλλιδρομίου 64, 114 73 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8838007, e-mail: indiktos@indiktos.gr Ἑξαδακτύλου 5, 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310 231083,

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις του ζητήματος (όλων) των ζώων μέσα και έξω από την τάξη

Προσεγγίσεις του ζητήματος (όλων) των ζώων μέσα και έξω από την τάξη Προσεγγίσεις του ζητήματος (όλων) των ζώων μέσα και έξω από την τάξη Μελίτα Λαζαράτου MSc Εφαρμοσμένης Συμπεριφοράς και ευημερίας ζώων melitalazaratou@gmail.com sumvionometazoa.wordpress.com Γιατί να ασχοληθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα κινδυνεύουμε είτε να μας απορροφήσουν τα δεινά του βίου και να μας εξαφανίσουν κάθε

Σήμερα κινδυνεύουμε είτε να μας απορροφήσουν τα δεινά του βίου και να μας εξαφανίσουν κάθε Οι Έλληνες φώτισαν τον κόσμο με τα δικά τους έργα σήμερα πρέπει να βρούμε ξανά τις δικές τους ιδιότητες Περίληψη: Η σοφία της ψυχής είναι μια ξεχασμένη ιδιότητα που ο άνθρωπος πρέπει πάλι να την βρει για

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

H Ναταλί Σαμπά στο babyspace.gr

H Ναταλί Σαμπά στο babyspace.gr H Ναταλί Σαμπά στο babyspace.gr Συνέντευξη της Ναταλί Σαμπά στη Βάλια Κουρκουμέλη. (Από το babyspace.gr. Ημερομηνία online έκδοσης: 22/07/2010) Η παιγνιοθεραπεία για τη Ναταλί Σαμπά ήταν η ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Για να απαντήσει κανείς στο ερώτημα,

Διαβάστε περισσότερα

"Να είσαι ΕΣΥ! Όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι." Oscar Wilde

Να είσαι ΕΣΥ! Όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι. Oscar Wilde 1 Αγαπημένε μου φίλε/η, "Να είσαι ΕΣΥ! Όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι." Oscar Wilde Θα ήθελα να σε καλωσορίσω σε αυτό το σεμινάριο. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να ξέρεις πώς δεσμεύομαι με το πέρας

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Τριάντα χρόνια ελληνικής ιστορίας

Τριάντα χρόνια ελληνικής ιστορίας ΜΑΡΚ ΜΑΖΑΟΥΕΡ Τριάντα χρόνια ελληνικής ιστορίας Μια προσωπική αναδρομή Απόψε θα εκφράσω μερικές προσωπικές σκέψεις για όσα είδα να συμβαίνουν στην Ελλάδα, την οποία επισκέφθηκα για πρώτη φορά πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνιδας ΚυρΚος. Η δυναμική της ανανέωσης

Λεωνιδας ΚυρΚος. Η δυναμική της ανανέωσης Λεωνιδας ΚυρΚος Η δυναμική της ανανέωσης Τα BIBΛIA TOY ΤΖον Λε Καρε ςtiς EKδOςEIς KAςTANIωTH * Κι ο κλήρος έπεσε στον ςμάιλι, μυθιστόρημα, 2008 ο εντιμότατος μαθητής, μυθιστόρημα, 2009 οι άνθρωποι του

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων 1 Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων ξεκινά για ακόμα μια χρονιά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας Κινήματα σε όλη την Κύπρο. Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων συμμετέχουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας;

Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας; ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» (13.11.2013) ΤΕΥΧΟΣ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της

Διαβάστε περισσότερα

1)Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε διάκριση των κοινωνικών επιστημών από τη φιλοσοφία. Σ Λ

1)Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε διάκριση των κοινωνικών επιστημών από τη φιλοσοφία. Σ Λ 1.2.1 1)α)Σε ποιους, ας τους πούμε κλάδους, διαιρούσε ο Αριστοτέλης τη Φιλοσοφία (6 μονάδες); β)ποιο ήταν το περιεχόμενο κάθε κλάδου από αυτούς; β)ποιος από αυτούς ασχολούνταν, έστω και έμμεσα, με την

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 1. Κατά τα φαινόμενα, οι δανειστές θα τραβήξουν στα άκρα τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της χώρας, με μη καταβολή της δανειακής δόσης. Δημιουργείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Ηέκδοση, για πρώτη φορά στα ελληνικά, του έργου του

Ηέκδοση, για πρώτη φορά στα ελληνικά, του έργου του Περί του πολίτη Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Συγγραφέας : Hobbes Thomas Μεταφραστής : Βαβούρας Ηλίας ISBN: 9789604632732 Τιμή: 15,98 Σελίδες: 416 Διαστάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

.Αριθμός 181(1) του 2007

.Αριθμός 181(1) του 2007 Ε.Ε. Πορ. J(I) Ν. J 81 (J)/2ίΤοΊ'- Αρ. 4154, 31.12.2D07 Ο περί του Δn

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της κρίσης / Πώς έχεις οργανώσει την εργασία σου / Τι στόχους έχεις

Αντιμετώπιση της κρίσης / Πώς έχεις οργανώσει την εργασία σου / Τι στόχους έχεις 135 Αντιμετώπιση της κρίσης / Πώς έχεις οργανώσει την εργασία σου / Τι στόχους έχεις ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Κρίση; ποια κρίση; Μήπως την έχουμε εμείς; Ή μήπως κάποιοι άλλοι; Κάποια στιγμή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται από τον Πρόεδρο της, καθηγητή Jan van Ours

Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται από τον Πρόεδρο της, καθηγητή Jan van Ours ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 30-09-2016 Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W:

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W: & 6937016375 Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Το φυλλάδιο αναφέρεται σε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις στο χώρο του σχολείου και προτείνει λύσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν...

Το φυλλάδιο αναφέρεται σε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις στο χώρο του σχολείου και προτείνει λύσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν... Σχολείο Το φυλλάδιο αναφέρεται σε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις στο χώρο του σχολείου και προτείνει λύσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν... ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πληροφορίες για το φυλλάδιο Το σχολείο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Τερζίδης: Δεν υπάρχει το συναίσθημα της αυτοθυσίας αν μιλάμε για πραγματικά όνειρα

Χρήστος Τερζίδης: Δεν υπάρχει το συναίσθημα της αυτοθυσίας αν μιλάμε για πραγματικά όνειρα Χρήστος Τερζίδης: Δεν υπάρχει το συναίσθημα της αυτοθυσίας αν μιλάμε για πραγματικά όνειρα 21/04/2015 Το φως της λάμπας πάνω στο τραπέζι αχνοφέγγει για να βρίσκουν οι λέξεις πιο εύκολα το δρόμο τους μέσα

Διαβάστε περισσότερα