St. Michael s Industrial Estate, Widnes, Cheshire, WA8 8TJ, UK ( ιά της SYNGENTA HELLAS TELEFAX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "St. Michael s Industrial Estate, Widnes, Cheshire, WA8 8TJ, UK ( ιά της SYNGENTA HELLAS TELEFAX: 210 9212 090"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: , Καλλιθέα, Αθήνα TELEFAX: Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας) AVERT 0,05 DF ΠΡΟΣ: SOREX LIMITED, St. Michael s Industrial Estate, Widnes, Cheshire, WA8 8TJ, UK ( ιά της SYNGENTA HELLAS A.E.B.E., Λεωφόρος Ανθούσας, , Ανθούσα Αττικής) (Με απόδειξη) ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα. 4. Μ.Φ.Ι. Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων (µε ) Εκάλης 2, Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε., Έδρες τους (µε ) 6. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ιευθύνσεις Γεωργίας Εδρες τους (µε ) 7. Τµήµατα Β, Γ, Ε της /νσής µας Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/ (ΦΕΚ 242/Α/ ), άρθρο 1, παρ. 2α. 3. Τη µε αριθ / (ΦΕΚ 599/Β/ ) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων», όπως ισχύει σήµερα, και τη µε αριθ. 265/ (ΦΕΚ 1214/Β/ ) Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών περί «Ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα. 1

2 4. Τη µε αριθ / Απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ προσωρινή έγκριση διάρκειας τεσσάρων ετών στο βιοκτόνο AVERT 0.05 GEL µε δραστική ουσία abamectin, η οποία εµπεριέχεται στο σκεύασµα AVERT 0,05 DF. 5. Το µε αριθ / έγγραφό µας µε θέµα απαντήσεις σε ερωτήµατα, καθώς και το µε αριθ / έγγραφό µας µε θέµα χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων σε εφαρµογή του Ν. 2538/ Την από 11/7/2007 αίτηση της εταιρείας Syngenta Hellas AEBE. 7. Τις µε αριθ / και 8294/ εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος µε ίδιο εµπορικό όνοµα στην Ιταλία και στη Μ. Βρετανία αντίστοιχα. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Ι. Χορηγούµε στην εταιρεία SOREX LTD (Μ. Βρετανία) προσωρινή έγκριση διάρκειας 4 ετών διάθεσης στην αγορά µε αριθµό του βιοκτόνου προϊόντος της (παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας) µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Εµπορικό όνοµα: AVERT 2. Μορφή: Ξηρά Σκόνη DF (Dry Flowable) Eτοιµόχρηστο δόλωµα (RB- ready to use bait) 3. Εγγυηµένη Σύνθεση: abamectin 0,05% β/β βοηθητικές ουσίες: 99,94% β/β 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 85% β/β min 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: SYNGENTA CROPS PROTECTION AG β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: SYNGENTA CROPS PROTECTION AG, Ελβετίας (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). 6. α. Κάτοχος της έγκρισης: SOREX LIMITED, St. Michael s Industrial Estate, Widnes, Cheshire, WA8 8TJ, UK β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: SYNGENTA HELLAS A.E.B.E., Λεωφόρος Ανθούσας, , Ανθούσα Αττικής γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Ανθούσας, , Ανθούσα Αττικής 7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος SOREX LIMITED, St. Michael s Industrial Estate, Widnes, Cheshire, WA8 8TJ, UK 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.,ΗΠΑ (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). 9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.,ΗΠΑ, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). β. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: Σωληνάριo που περιέχει 30 γρ. προϊόντος, συσκευασµένο σε κουτί. 1, 4, ή 5 σωληνάρια που το καθένα περιέχει 30 γρ. προϊόντος, συσκευάζονται σε κουτί. (1x30gr), (4x 30gr). (5 x 30gr). Υλικό συσκευασίας: Κουτιά από χαρτόνι Σωληνάρια από πολυαιθυλένιο ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: Τρεις (3) 2

3 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης: To Avert DF είναι παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας για την καταπολέµηση κατσαριδών σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες, όπως ρωγµές, χαραµάδες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κλπ. Εφαρµόζεται µόνο σε κλειστούς χώρους. Το σκεύασµα είναι ετοιµόχρηστο δόλωµα µορφής ξηράς σκόνης (DF) και οι κατσαρίδες που τρώνε πεθαίνουν µέσα σε 24 ώρες από τη λήψη / κατάποση του σκευάσµατος. Μέσα σε λίγες ηµέρες ο πληθυσµός των κατσαριδών µειώνεται θεαµατικά. 11. Τρόπος εφαρµογής: Το σκεύασµα εφαρµόζεται πιέζοντας τη συσκευασία εκφύσησης σύµφωνα µε τις ανάλογες δόσεις εφαρµογής. 12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Το σκεύασµα εφαρµόζεται ως έχει. 13. Φάσµα δράσης όσεις Τρόπος Εφαρµογής: ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί χώροι. ΣΤΟΧΟΙ ΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κατσαρίδες. 1gr-4gr/10τ.µ ανάλογα µε το µέγεθος της προσβολής Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Το δρων συστατικό abamectin είναι αποτελεσµατικό κατά των πλέον διαδεδοµένων ειδών κατσαρίδας (Βlattella germanica κ.ν. γερµανική, Βlatta οrientalis κ.ν. ανατολική, Periplaneta americana κ.ν. αµερικάνικη), είτε αυτές είναι στα νυµφικά στάδια είτε στο στάδιο του ακµαίου. To Αvert DF µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από επαγγελµατίες, για την πρόληψη και καταπολέµηση των κατσαρίδων σε - Κατοικήσιµους χώρους (κατοικίες, τουαλέτες, νοσοκοµεία, ξενοδοχεία,στρατόπεδα κλπ) - Χώρους χειρισµού τροφίµων και ποτών όπως χώρους παρασκευής, επεξεργασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης, συντήρησης και έκθεσης τροφίµων και ποτών (σούπερ µάρκετ, οπωροπωλεία, κάβες κλπ) στις βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών (τυροκοµεία, οινοποιεία, σφαγεία κλπ), καταστήµατα (αρτοποιεία κλπ), εστιατόρια, κυλικεία, εµπορικές κουζίνες, σουπερ µαρκετ κλπ - ηµόσιους χώρους και συγκοινωνίες (δηµόσια κτήρια, σχολεία, γυµναστήρια, δηµόσιες τουαλέτες, µέσα µεταφοράς π.χ. πλοία, τρένα, λεωφορεία, αεροπλάνα, φορτηγά κλπ) - Εµπορικούς χώρους (αποθήκες, γραφεία, αποδυτήρια, εργαστήρια, καταστήµατα, καταστήµατα ζώων, κινηµατογράφοι, θέατρα κλπ) - Βιοµηχανικούς χώρους (αποχετεύσεις, εργοστάσια, αποθήκες κλπ) Το Avert DF είναι πολύ αποτελεσµατικό εφαρµοζόµενο στα ανοίγµατα, στις σχισµές, στους άδειους χώρους και σε άλλες θέσεις όπου αποτελούν περάσµατα για κατσαρίδες. Να επιβλέπετε την περιοχή µε σκοπό τον εντοπισµό των χώρων όπου κινούνται και τρέφονται οι κατσαρίδες. Το προϊόν είναι χρήσιµο σε περιπτώσεις που δεν ενδείκνυται να πραγµατοποιηθεί ψεκασµός, όπως µέσα ή γύρω από ηλεκτρικές πρίζες, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, κιβώτια σύνδεσης κλπ. Το Avert DF χρησιµοποιείται στις παρακάτω δόσεις: Για περιπτώσεις ελαφριάς προσβολής : µέχρι 1γρ προϊόντος ανά 10τ.µ. (4-6 σηµεία δολώσης κάθε 10τ.µ.) Για περιπτώσεις βαριάς προσβολής: µέχρι 4γρ προϊόντος ανά 10 τ.µ. (12-24 σηµεία δόλωσης κάθε 10τ.µ.) 3

4 Σε κάθε σηµείο δόλωσης θα πρέπει να τοποθετήσουµε περίπου 0,15γρ προϊόντος (µία απόθεση διαστάσεων διαµέτρου περίπου 2 εκ. και ύψους 0,5εκ.) Παρατηρήσεις: - Για καλύτερα αποτελέσµατα συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε περισσότερες θέσεις δόλωσης µε δολώµατα µικρότερης διαµέτρου/ βάρους. - Μετά την εφαρµογή, οι πεθαµένες κατσαρίδες είναι εµφανείς εντός 24 ωρών περίπου, από τη λήψη του δολώµατος. Μια σηµαντική επίδραση στον πληθυσµό των κατσαρίδων εκδηλώνεται εντός ολίγων ηµερών. - Η εφαρµογή του να γίνεται σύµφωνα µε την βιολογία των κατσαρίδων, σε σκοτεινά και υγρά σηµεία,σε προφυλαγµένες και αδιατάραχτες θέσεις όπου βρίσκουν καταφύγιο ή τροφή οι κατσαρίδες. - Το δόλωµα παραµένει αποτελεσµατικό έως 3 µήνες από την εφαρµογή. - Οι θέσεις εφαρµογής πρέπει να επιθεωρούνται περιοδικά (συνήθως µετά από 2-4 εβδοµάδες). Σε χώρους µε έντονη προσβολή και εφόσον οι κατσαρίδες έχουν καταναλώσει το δόλωµα ή υπάρχουν ακόµη ζωντανές κατσαρίδες µία δεύτερη εφαρµογή ίσως είναι αναγκαία. - Αποφύγετε την εφαρµογή του προϊόντος σε χώρους ιδιαίτερα σκονισµένους, υγρούς ή λιπαρούς ή οπόυ το δόλωµα µπορεί να αποµακρυνθεί µε τον καθηµερινό καθαρισµό (π.χ. σφουγγάρισµα) ή τον αέρα. - Να µην εφαρµόζεται σε περιοχές ή σηµεία στα οποία πρόσφατα έγινε ψεκασµός µε εντοµοκτόνα,όπως επίσης να µην ακολουθεί ψεκασµός εντοµοκτόνου µετά την εφαρµογή του. Τέτοιες συνθήκες µπορεί να αποθαρρύνουν τις κατσαρίδες να καταναλώνουν το δόλωµα. 14. Φυτοτοξικότητα: Συνδυαστικότητα: Σηµάνσεις Τοξικότητας: Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα: Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δηµόσια υγεία (S φράσεις): S1/2: S7/49: Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. Να διατηρείται στην αρχική συσκευασία, ερµητικά κλεισµένη, σε ασφαλές µέρος. S13: Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Μη χρησιµοποιείτε το δόλωµα σε µέρη που µπορεί να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21: SY8: Μην τρώτε, µην πίνετε και µην καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε. Μην αναπνέετε τη σκόνη. Αποφεύγετε την επαφή µε το στόµα. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και µετά τη χρήση. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται µε ασφαλή τρόπο. Να µην το χρησιµοποιείται στη γεωργία 4

5 20. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο : S45: Σε περίπτωση ατυχήµατος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε τα µάτια µε άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητείστε ιατρική συµβουλή εάν χρειάζεται. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Ξεπλύνετε τα µέρη του σώµατος που έχουν έρθει σε επαφή µε το σκεύασµα µε άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητείστε ιατρική συµβουλή εάν χρειάζεται. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εµετό. Πλύνετε το στόµα µε άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική συµβουλή εάν χρειάζεται. Σε περίπτωση αναπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καλά αεριζόµενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από υποθερµία. Ζητείστε ιατρική συµβουλή εάν χρειάζεται. Αντίδοτο: εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεων : Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα: Απαγορεύσεις (Α φράσεις): Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες. 23. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: Στην αρχική, κλειστή συσκευασία και σε συνήθεις θερµοκρασίες παραµένει σταθερό για 8 χρόνια. 24. Πώληση σε καταστήµατα: Επιτρέπεται η πώλησή του µόνο από καταστήµατα εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και χορηγείται µόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντοµώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ΙΙ. Ετικέτα: α. Να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 20 του Π (ΦΕΚ 160/Α/ )και µε την παρούσα απόφαση. β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκοµίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. ΙII. H παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗΣ. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ 5