Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5)"

Transcript

1 Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Υπεύθυνες σύνταξης: Ειδικές Επιστήμονες Ειρήνη Καμένου, Μαρία Καραγεώργου Μάιος 2015

2 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...2 Συνοπτική περιγραφή της ισχύουσας κατάστασης Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών Πώληση αυτοκίνητου χωρίς μεταβίβαση Χαρακτηρισμός των τελών κυκλοφορίας ως «αδιαιρέτων» Μη αποδοχή δήλωσης ακινησίας με την κατάθεση αδείας κυκλοφορίας με την ένδειξη «όχι για κυκλοφορία» Φορολογική διάκριση κατά τον υπολογισμό του ύψους τελών κυκλοφορίας Μετατροπή βενζινοκίνητων σε υγραεριοκίνητα Καθυστερήσεις στην έκδοση της βεβαίωσης ΚΕΠΑ Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων τύπου jeep...18 Σύνοψη προτάσεων της παρούσας έκθεσης...21 Συντομογραφίες

3 Εισαγωγή Η παρούσα Ειδική Έκθεση εκπονήθηκε προκειμένου να παρουσιαστεί η μέχρις στιγμής συγκεντρωμένη εμπειρία του ΣτΠ επί θεμάτων τελών κυκλοφορίας και δηλώσεων ακινησίας οχημάτων. Τα ζητήματα έχουν ομαδοποιηθεί σε θεματικές ενότητες, εντός των οποίων αναλύονται τα προβλήματα, όπως προκύπτουν από τις αναφορές των πολιτών. Aρχικά παρουσιάζονται οι ενέργειες της Αρχής κατά την διαμεσολάβηση και τη διερεύνηση των αναφορών, και εν συνεχεία η ανταπόκριση ή μη της Διοίκησης. Στo τέλος κατατίθενται οι προτάσεις του Συνηγόρου προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που παραμένουν. Από την εν γένει ενασχόληση με τα εν λόγω ζητήματα, ο Συνήγορος έχει την άποψη ότι τα καίρια προβλήματα ανάγονται στο νομοθετικό πλαίσιο και οφείλονται στον αφενός παρωχημένο και αφετέρου δαιδαλώδη χαρακτήρα του, ενώ οι εγκύκλιες οδηγίες που το συμπληρώνουν εμφανίζονται αλληλοσυγκρουόμενες ή ανεπαρκείς, οδηγώντας σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Περαιτέρω, όσον αφορά στην διοικητική διαδικασία, ο Συνήγορος επισημαίνει ενέργειες της διοίκησης οι οποίες υπηρετούν αμφισβητήσιμη φοροεισπρακτική σκοπιμότητα, κινούμενη στα όρια των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου. Σε πολλές περιπτώσεις επίσης εμφανίζεται άνιση μεταχείριση των φορολογούμενων πολιτών, και παράβλεψη του σκοπού του νομοθέτη, ενώ συχνά αδυναμίες και ελλείψεις των συναρμοδίων Υπηρεσιών μετακυλίονται στον πολίτη υπό τη μορφή επιπλέον οικονομικής επιβάρυνσης. Βασικό συμπέρασμα της παρούσης έκθεσης είναι η άμεση ανάγκη τροποποίησης κι επικαιροποίησης της σχετικής νομοθεσίας, στην βάση της ορθολογικής και δικαιότερης αντιμετώπισης των πολιτών αλλά και συμμόρφωσης με το ισχύον ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξήγγειλε προσφάτως 1 την πρόθεσή του για την δημιουργία και παγίωση ενός περισσότερο αποτελεσματικού συστήματος φορολόγησης των αυτοκινήτων, ο Συνήγορος θέτει υπόψη της διοίκησης την συσσωρευμένη εμπειρία του καθώς και τις προτάσεις του στα υπό διερεύνηση ζητήματα και ευελπιστεί ότι θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιαζόμενο εξορθολογισμό. 1 CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7- %CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83 %CE%B7- %CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84 %CF%89%CE%BD 2

4 Συνοπτική περιγραφή της ισχύουσας κατάστασης Τα τέλη κυκλοφορίας είναι φόρος που επιβάλλεται επί της κυκλοφορίας των οχημάτων 2 και υπόχρεοι στην καταβολή αυτών είναι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων 3. Χαρακτηρίζονται ως ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας των οχημάτων εντός αυτού 4. Με βάση το ισχύον σύστημα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας 5, γίνεται διάκριση των επιβατικών σε αυτά που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις και σε αυτά που ταξινομήθηκαν μετά την 1 η Η πρώτη κατηγορία επιβατικών καθώς και οι δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, υπόκεινται σε τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τον κυλινδρισμό του οχήματος ενώ η δεύτερη, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ 2 ανά χιλιόμετρο). Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλουν τέλη κυκλοφορίας, για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία για ολόκληρο το έτος 6. Η διαδικασία της ακινησίας 7 διακρίνεται (α) σε εκούσια ακινησία κατά την οποία ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος καταθέτει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ) που υπάγεται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) και δηλώνει τη θέση στάθμευσης αυτού, η οποία πρέπει να είναι σε ιδιωτικό χώρο και όχι επί οδού) και (β) σε αναγκαστική ακινησία, ενόψει λόγων ανωτέρας βίας, κλοπής ή υπεξαίρεσης του αυτοκινήτου. Ως περιπτώσεις «ανωτέρας βίας» ο νομοθέτης προσδιορίζει αυτές κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας εκούσιας ακινησίας για λόγους που αφορούν είτε στην προσωπική κατάσταση του κατόχου του αυτοκινήτου είτε στην κατάσταση του ίδιου του οχήματος και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού. Στην συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η περιπτωσιολογία των προβλημάτων που έχει συγκεντρώσει η Αρχή κατά τη διερεύνηση αναφορών σχετικών με τα ανωτέρω, καθώς και τις αντίστοιχες προτάσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 2 Ν. 2367/53, άρθρο 12 3 Όπως παραπάνω, άρθρο 16 4 Ν. 2093/1992, άρθρο 36 5 Ν. 3986/11, άρθρο 35 6 Ν. 2093/92, άρθρο 36 7 Ν. 2367/53, άρθρο 22 3

5 1. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών Στον Συνήγορο του Πολίτη περιήλθε ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός αναφορών με αντικείμενο τον καταλογισμό τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών σε βάρος πολιτών. Οι αναφερόμενοι εξέφρασαν την διαμαρτυρία τους στην Αρχή επειδή το Υπουργείο Οικονομικών τους καταλόγισε τα τέλη, έχοντας ανατρέξει σε αρχείο πληρωμών της τελευταίας εικοσαετίας. ωστόσο, λόγω της μακρόχρονης καθυστέρησης της Διοίκησης να τους ενημερώσει για την υφιστάμενη φορολογική τους εκκρεμότητα, οι αναφερόμενοι αδυνατούν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους ότι τα τέλη αυτά έχουν ήδη καταβληθεί. Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του (αρ. πρωτ /7497/ ) επεσήμανε στην Διεύθυνση Τελών & Ειδικών Φορολογιών ότι ενόψει του άρθρου 71 παρ. 1 του νόμου 542/ τίθεται ζήτημα παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να προβεί σε ταμειακή βεβαίωση αυτών, όταν έχει παρέλθει τριετία από την κτήση του «τίτλου βεβαίωσης», που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι, κατά την άποψη της Αρχής, η ετήσια εκκαθάριση των τελών. Η υπηρεσία αντέτεινε (έγγραφο με αρ. πρωτ. ΔΤΕΦ Β ΕΞ 2013/ ) ότι νόμιμος τίτλος βεβαίωσης των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών δεν αποτελεί το ετήσιο φύλλο εκκαθάρισης αλλά ο χρηματικός κατάλογος που συντάσσεται είτε από τη Δ.Ο.Υ. είτε από τη ΓΓΠΣ, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η ταμειακή βεβαίωση της οφειλής εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 1 του ν. 542/77. Ως προς την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας, ελλείψει σχετικής διάταξης του ν. 2367/53, η αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τους υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 του Αστικού Κώδικα. Ακολούθως, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (αρ. πρωτ /28412/15) θέτοντας τα εξής ζητήματα: (α) Η καθυστέρηση της Διοίκησης να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες καταλογισμού των οφειλετών με τα τέλη είχε ως αποτέλεσμα την συσσώρευση φορολογικών βαρών στους πολίτες. Δεδομένης μάλιστα της παρούσας οικονομικής συγκυρίας πολλοί εξ αυτών αδυνατούν να ανταποκριθούν στην φορολογική τους υποχρέωση. 8 Η βεβαίωσις οιουδήποτε φόρου, τέλους, προστίμου, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου μετά των πάσης φύσεως προσθέτων και υπέρ τρίτων, ενεργείται εντός προθεσμίας τριών μηνών από της λήξεως του μηνός εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαιώσεως... Ανεξαρτήτως των υπό του προηγουμένου εδαφίου οριζομένων, η βεβαίωσις δύναται να ενεργηθή και μετά την πάροδον της τριμήνου προθεσμίας και ουχί πέραν των τριών ετών, από της λήξεως του έτους εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαιώσεως 4

6 (β) Η αξίωση της Διοίκησης από τους πολίτες να προσκομίσουν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί προ δεκαετίας ή εικοσαετίας, ενώ ορίζει ως εύλογο χρόνο διατήρησης αυτών την πενταετία (ΠΟΛ 1206/12) 9 είναι καταχρηστική. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το δικαίωμα των φορολογούμενων να αποδείξουν την μη οφειλή, αντικειμενικά δεν μπορεί να ασκηθεί. (γ) Η ενημέρωση των αρχείων του Υπουργείου Οικονομικών περί της καταβολής των τελών κυκλοφορίας, όπως περιγράφεται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου και όπως προκύπτει στην πράξη, αποδεικνύεται προβληματική. Ο φορολογούμενος φέρει ανεξαιρέτως το βάρος της απόδειξης πληρωμής ακόμη και σε περιπτώσεις που ο ίδιος υπήρξε συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του και υπήρξε παράλειψη από άλλους φορείς, όπως οι οικονομικές υπηρεσίες ή τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει ανατεθεί η είσπραξη των τελών. (δ) Η τριετής αποσβεστική προθεσμία του άρθρο 71, παρ. 1 του νόμου 542/1977 άρχεται από την έκδοση του ετήσιου φύλλου εκκαθάρισης των τελών κυκλοφορίας και μετά την πάροδο αυτής η Διοίκηση δεν νομιμοποιείται να προβεί σε βεβαίωση αυτών. Ο Συνήγορος του Πολίτη στο παραπάνω έγγραφο διατύπωσε την άποψη ότι θα πρέπει να επανεκτιμηθεί το χρονικό διάστημα στο οποίο η Διοίκηση δύναται να ανατρέξει για να εντοπίσει και στην συνέχεια να προβεί σε ταμειακή βεβαίωση ανεξόφλητων οφειλών τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών. Ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών δεν έλαβε υπόψη τις επισημάνσεις της Αρχής. Πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών να ενεργείται ρητά εντός τριετίας από το έτος στο οποίο αφορούν, μετά την πάροδο της οποίας να αποσβέννυται το δικαίωμα της Διοίκησης να προβεί σε ταμειακή βεβαίωση των τελών. 2. Πώληση αυτοκίνητου χωρίς μεταβίβαση Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης ιδιαίτερα σημαντικού αριθμού αναφορών πολιτών που πώλησαν τα οχήματα τους στο παρελθόν και ο αγοραστής που παρέλαβε το αυτοκίνητο, παρέλειψε να προβεί σε έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομά του. Λόγω μη ολοκλήρωσης της μεταβίβασης του οχήματος, αυτό παραμένει τύποις στην ιδιοκτησία του αναφερόμενου, ο οποίος καλείται να καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας για έτη που ακολούθησαν την αγοραπωλησία. Σε πολλές από τις περιπτώσεις, ο εντοπισμός του αγοραστή είναι ανέφικτος ή ιδιαιτέρως 9 «..Σε περίπτωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας από τους υπόχρεους με «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας» στους εισπρακτικούς φορείς, η εκτύπωση αυτή πρέπει να διατηρείται στο αρχείο τους για πέντε έτη» 5

7 δυσχερής. Οι υπηρεσίες στις οποίες απευθύνθηκαν, αδυνατούν να τους υποδείξουν στους τέως ιδιοκτήτες νόμιμο τρόπο για να διακοπεί η χρέωσή τους με τέλη κυκλοφορίας. Ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού έλαβε υπόψη του την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης, ενημέρωσε εγγράφως τους αναφερόμενους πολίτες για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο μεταβολή της κυριότητας των αυτοκινήτων διενεργείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας 10. Ακολούθως τους επεσήμανε ότι η Διοίκηση καταλογίζει στους ιδίους τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον παραμένουν νόμιμοι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. Όμως η Αρχή εκτίμησε ότι δεν είναι δυνατόν οι αναφερόμενοι να φέρουν εσαεί τα βάρη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός οχήματος και να εξακολουθούν να χρεώνονται με τέλη κυκλοφορίας για οχήματα τα οποία δεν τελούν πλέον υπό την κατοχή τους, είχε δε την άποψη ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις εντάσσονται σε αυτές που περιγράφει η παρ. 6 του άρθρου 22 του νόμου 2367/53 περί αναγκαστικής ακινησίας, (όπως άλλωστε και στην περίπτωση της κλοπής) καθώς συντρέχουν λόγοι που ανάγονται στην πραγματική κατάσταση του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού που δεν καθιστούν εφικτή την τήρηση της διαδικασίας ακινησίας με κατάθεση πινακίδων και αδείας κυκλοφορίας. Για τους λόγους αυτούς συνέταξε σχετικό Πόρισμα 11 που απηύθυνε προς τα Υπουργεία Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης, προτείνοντας να ακολουθείται η εξής διαδικασία σε ανάλογες περιπτώσεις,: Οι «πωλητές» στο όνομα των οποίων βεβαιώνονται τα τέλη κυκλοφορίας να καταγγέλλουν στις αστυνομικές αρχές την Οι μεταβιβάσεις της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των αυτοκινήτων οχημάτων του παρόντος άρθρου συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, που προβλέπεται από την παράγραφο 1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της μεταβίβασης, κρατεί την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που μεταβιβάστηκε και αμέσως, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ΟΝ - LINE, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στο νέο αγοραστή. 3 Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1146/1972 (ΦΕΚ 84/Α'), o πωλητής από τη χρονολογία που έλαβε χώρα η κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταβίβαση δεν έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει οποιονδήποτε τρίτο ή να καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας και τέλη και εισφορές που συμβεβαιώνονται, με εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει οφειλή του από φόρο κληρονομιάς, δωρεάς, προίκας ή γονικής παροχής» άρθρο 2 του νόμου 722/77, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του νόμου 2753/99 11 Α.π /31361/ Το πόρισμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 6

8 παράλειψη του «αγοραστή» να μεταβιβάσει το πωληθέν όχημα και να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 89 του Κ.Ο.Κ 12. και να παραλαμβάνουν σχετική βεβαίωση, διαδικασία που έχει προβλεφθεί με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 13 με αρ. πρωτ. 3005/4/1- κ/ Εν συνεχεία, οι οικονομικές υπηρεσίες, με βάση την ανωτέρω βεβαίωση, να αποδέχονται δήλωση αναγκαστικής ακινησίας από την πλευρά του πωλητή-ιδιοκτήτη προκειμένου να διακοπεί η χρέωση αυτού στο εξής με τέλη κυκλοφορίας. Αναμένεται ανταπόκριση του Υπουργείου Οικονομικών στις προτάσεις της Αρχής. 3. Χαρακτηρισμός των τελών κυκλοφορίας ως «αδιαιρέτων» Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης αναφορών πολιτών, οι οποίοι προέβησαν σε άρση της ακινησίας επιβατικών οχημάτων προκειμένου να τα μεταβιβάσουν. Όπως ενημερώθηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών, για να γίνει μεταβίβαση και να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων στο όνομα του αγοραστή, όφειλαν πρώτα να παραλάβουν τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτών από τις οικονομικές υπηρεσίες 14. Έτσι υποχρεώθηκαν στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους της άρσης, ενώ οι ίδιοι δεν κίνησαν καθόλου τα εν λόγω οχήματα εντός του έτους αυτού. Ομοίως, πολίτες οι οποίοι στις αρχές του ημερολογιακού έτους, προέβησαν σε οριστική διαγραφή ή δήλωση ακινησίας των οχημάτων τους μετά από την καταστροφή αυτών ή κυκλοφορία τους στο εξωτερικό, 12 «1.Κατά την αλλαγή κατόχου οδικού οχήματος, ως και κατά τη μεταβολή των αναγραφόμενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας, όταν αυτά επιτρέπονται, απαιτείται έκδοση νέας άδειας, μετά από εξακρίβωση των νέων στοιχείων, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση, για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας, υπηρεσίες.2.αν διαπιστωθεί, από αρμόδιο όργανο, ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην κατά το άρθρο 8 παρ. 3 προβλεπόμενη απόφαση, αφαιρούνται η άδεια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας οχήματος, οι οποίες επιστρέφονται μετά την έκδοση νέας άδειας, κατά τα οριζόμενα πιο πάνω.3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ» 13 : «Επίσης, ίδιες ενέργειες, όπως στην κλοπή και ανεύρεση των οχημάτων, γίνονται α) (β) στις περιπτώσεις αλλαγής κατόχου οδικού οχήματος και μεταβολής των αναγραφομένων κυρίων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας, χωρίς την έκδοσης νέας άδειας από τις αρμόδιες αρχές, κατά παράβαση του άρθρου 89 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ)» 14 Σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών (υπ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΦ Β ΕΞ 2013/ ) προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή η οποία επηρεάζει τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων (όπως αλλαγή κινητήρα, μεταβίβαση κλπ) θα πρέπει υποχρεωτικά, καθόσον δεν προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση από τις ισχύουσες διατάξεις, να γίνεται πρώτα άρση της ακινησίας, βάσει των στοιχείων του οχήματος που είναι καταχωρημένα στη Δ.Ο.Υ. κατά την ημερομηνία θέσης του σε ακινησία 7

9 διαμαρτυρήθηκαν στην Αρχή διότι δεν προβλέπεται η επιστροφή του τμήματος του αντιτίμου των τελών, που αντιστοιχεί στους μήνες κατά τους οποίους το όχημα ήταν εκτός κυκλοφορίας. Ο Συνήγορος του Πολίτη κατέστησε σαφές στους αναφερόμενους ότι βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαίσιο οφείλουν να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των τελών ακόμη και εάν κίνησαν το όχημά τους για μία μέρα εντός του έτους- διότι βάσει του άρθρου 36 του νόμου 2093/9215 αυτά οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας των οχημάτων. Ωστόσο, η Αρχή εκτιμά ότι υφίσταται αντίφαση μεταξύ της διάταξης του άρθρου 12 του ν. 2367/53 που ορίζει ότι στα τέλη υπόκειται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, -και όχι η κυριότητα αυτών-, και της διάταξης του άρθρου 36 ν. 2093/92, που χαρακτηρίζει τα τέλη ως ετήσια και αδιαίρετα και προβλέπει ότι «οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους». Διότι, εφόσον αυτό που υπόκειται στην φορολόγηση είναι η κυκλοφορία του οχήματος, λογικό είναι ότι κατά τον υπολογισμό των τελών, η Διοίκηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το διάστημα της πραγματικής κυκλοφορίας του οχήματος εντός του έτους. Ας σημειωθεί δε ότι το διάστημα της κυκλοφορίας του οχήματος εντός του έτους λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του «τεκμαρτού εισοδήματος» από την κατοχή του αυτοκινήτου, το οποίο περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής ή κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 16. Στο παρελθόν προβλεπόταν ελάφρυνση σε ό,τι αφορά στα τέλη για τους φορολογούμενους οι οποίοι δεν είχαν κινήσει τα οχήματά τους για σημαντικό διάστημα εντός του έτους: Σύμφωνα με τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 2367/53 από το άρθρο 17 του ν. 1326/83, «Σε 15 «1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρ.18 του Ν.2367/53 (ΦΕΚ 82 Α'), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους..» 16 «Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και αν αυτός έχασε τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα. Αν αποκτηθεί ή μεταβιβασθεί με οποιονδήποτε τρόπο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους, η αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Τα ίδια εφαρμόζονται και σε περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία» (Άρθρο 31 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/ ) 8

10 περίπτωση ακινησίας του αυτοκινήτου ολόκληρο το ημερολογιακό τρίμηνο, δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το τρίμηνο αυτό..» 17 Η διάταξη αυτή καταργήθηκε, καθώς με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του νόμου 2093/92 έπαυσε να ισχύει κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Ωστόσο, προσφάτως έχει διαφανεί βούληση να μεταστραφεί η στάση αυτή απέναντι στην «ετήσια και αδιαίρετη» χρέωση των τελών κυκλοφορίας: Κατά τα έτη και , θεσπίστηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπουν αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έπειτα από άρση ακινησίας. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές, κατά την άρση καταβάλλονται αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που απομένουν μέχρι τη λήξη του έτους, συμπεριλαμβανομένου του μήνα της άρσης της ακινησίας. Η Αρχή θεωρεί ότι η ρύθμιση εισάγει άνιση μεταχείριση καθώς περιορίζεται σε έκπτωση τμήματος των τελών κυκλοφορίας μόνο κατά την άρση της ακινησίας, ενώ σε περιπτώσεις διαγραφής ή δήλωσης ακινησίας εντός του έτους, εξακολουθεί να καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό των τελών. Έτσι πολίτες που θέτουν το όχημα τους σε κυκλοφορία για ισόχρονο διάστημα εντός του έτους υποβάλλονται σε διαφορετική φορολόγηση. Ως εκ τούτου, το άρθρο 17 του ν. 1326/83 ρύθμιζε ορθότερα το ζήτημα της επιβολής τελών σε σχέση με τους μήνες κυκλοφορίας του οχήματος εντός του έτους, 17 «1. Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων είναι ετήσια και ορίζονται, για κάθε κατηγορία, ως εξής: 3. Τα τέλη κυκλοφορίας της παρ. 1 είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος. Αν το αυτοκίνητο τεθεί σε κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο, οφείλεται το 50% των τελών κυκλοφορίας. Σε περίπτωση ακινησίας του αυτοκινήτου ολόκληρο το ημερολογιακό τρίμηνο, δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το τρίμηνο αυτό. Η τελευταία αυτή εξαίρεση ισχύει για όλα τα οχήματα της παρ. 1 εκτός από τα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) ιδιωτικής) χρήσης. (τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 2367/53 από την παρ. 1 άρθ. 17 Ν. 1326/1983 ΦΕΚ από το άρθρο 15 του ν. 2367/53 18 «Εξαιρετικά, σε περίπτωση άρσης ακινησίας οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, εντός του έτους 2014, τα τέλη κυκλοφορίας του έτους αυτού καταβάλλονται αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένου του μήνα της άρσης της ακινησίας και πριν την άρση ακινησίας. Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.» - Προσθήκη του εδαφίου στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 36 του νόμου Ν. 2093/92 (ΦΕΚ 181 Α'/ ) με την παρ. 4 του άρθρου 33 του νόμου 4258/14 ( ΦΕΚ-94 Α/14-4-) 19 «Εξαιρετικά, σε περίπτωση άρσης ακινησίας οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης, του πρώτου εδαφίου της παρούσας εντός του έτους 2015, τα τέλη κυκλοφορίας του έτους αυτού καταβάλλονται πριν την άρση ακινησίας αναλογικά, για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένου του μήνα της άρσης της ακινησίας.» 9

11 Ενόψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την «αναλογική» επιβολή των τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τους μήνες ή ενδεχομένως τα τρίμηνα κυκλοφορίας εντός του έτους. 4. Μη αποδοχή δήλωσης ακινησίας με την κατάθεση αδείας κυκλοφορίας με την ένδειξη «όχι για κυκλοφορία» Πολίτες αναφέρουν ότι κληρονόμησαν επιβατικά οχήματα ευρισκόμενα ήδη σε καθεστώς ακινησίας (κάποια μάλιστα λόγω μηχανολογικών βλαβών) και τα οποία δεν είχαν πρόθεση να κυκλοφορήσουν. Δεδομένου ότι για γίνει η μεταβίβαση, έπρεπε υποχρεωτικά να προηγηθεί άρση της ακινησίας, οι αναφερόμενοι αναγκάσθηκαν να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους άρσης και να παραλάβουν τα στοιχεία κυκλοφορίας των επιβατικών από τις οικονομικές υπηρεσίες. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών στις οποίες απευθύνθηκαν, τους ενημέρωσαν ότι στο πλαίσιο της μεταβίβασης θα πρέπει να κατατεθεί υποχρεωτικά ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου 20. Επειδή δεν ετίθετο ζήτημα επισκευής των οχημάτων, αλλά πρόθεση των νέων κυρίων ήταν να τα διατηρήσουν σε ακινησία, ως αποδεικτικό διεκπεραίωσης της διαδικασίας μεταβίβασης, αντί της νέας άδειας οι πολίτες παρέλαβαν έγγραφο με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» και οι πινακίδες κρατήθηκαν από τις Διευθύνσεις Μεταφορών 21. Εντούτοις, πληροφορήθηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες ότι σύμφωνα με οδηγίες της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΤΕΦ Β ΕΞ 2013/ ) 22 οι έγγραφες βεβαιώσεις περί της κατάθεσης πινακίδων και τα έντυπα αδειών 20«1. Κατά τη μεταβίβαση ενάριθμων επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, θα κατατίθεται, υποχρεωτικά, ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου, από ΚΤΕΟ» (Αριθμ. Α-οικ /5717/08, ΦΕΚ 4 Β/ ) : 21 «4. Παρέχεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας να εκδίδουν άδειες ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και στις μοτοσικλέτες, λόγω μεταβίβασης, εφόσον παράλληλα με τα λοιπά δικαιολογητικά, δεν κατατίθεται ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης χωρίς την προσκόμιση του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, οι πινακίδες κυκλοφορίας θα κατατίθενται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα επαναχορηγούνται μαζί με το έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την προσκόμιση του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και αφού αφαιρεθεί η παρατήρηση ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» οικ. Α36348/3425/13 (ΦΕΚ 2224 Β/ ). 22 : «οι έγγραφες βεβαιώσεις του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί της κατάθεσης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας ΕΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στις Υπηρεσίες του, για λόγους μεταβίβασης τους καθώς επίσης και τα χορηγούμενα από αυτό έντυπα αδειών κυκλοφορίας για τα ίδια οχήματα με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως δικαιολογητικά από τους προϊσταμένους των αρμόδιων κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. για τη θέση των εν λόγω οχημάτων σε κατάσταση εκούσιας ακινησίας, κατά ρητή διατύπωση των προαναφερομένων διατάξεων στην παρ. 1 του παρόντος, αλλά ούτε και σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, κλοπής ή υπεξαίρεσής τους». 10

12 κυκλοφορίας με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» δεν γίνονται αποδεκτά για την θέση των οχημάτων σε ακινησία. Οι πολίτες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια διότι όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «η Διοίκηση τους υποχρεώνει να επισκευάσουν το επιβατικά τους και να τα υποβάλουν στην διαδικασία τεχνικού ελέγχου προκειμένου να τα θέσουν στη συνέχεια σε ακινησία». Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο του (αρ. πρωτ /1889/ ) προς τη ΔΤ & ΕΦ εξέφρασε την άποψη ότι το περιεχόμενο της ανωτέρω εγκυκλίου δεν συνάδει με το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 22 του νόμου 2367/1953 και δεν εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποία προβλέφθηκε η διαδικασία της ακινησίας, δεδομένου ότι ο νομοθέτης προέβλεψε την έκπτωση τελών κυκλοφορίας λόγω αναγκαστικής ακινησίας προκειμένου να ρυθμίσει μεταξύ άλλων περιπτώσεις όπου το όχημα παραμένει εκ των πραγμάτων ακινητοποιημένο αλλά για κάποιους λόγους ο φορολογούμενος αδυνατεί να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού στον οικονομικό έφορο. Επίσης, έρχεται σε αντίθεση με άλλα νομοθετήματα και εγκυκλίους της υπηρεσίας περί του ζητήματος της αναγκαστικής ακινησίας Η Διεύθυνση Τελών & Ειδικών Φορολογιών απήντησε (Δ.ΤΕΦ Β ΕΞ 07/03/2014) ότι η υπό εξέταση περίπτωση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή, ώστε να ενταχθεί στις διατάξεις περί αναγκαστικής ακινησίας. Για αυτό το λόγο έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι επανεξέτασης των θέσεων της για το θέμα αυτό. Ο Συνήγορος του Πολίτη εμμένει στην άποψη του ότι η επίμαχη εγκύκλιος στερείται νομιμότητας και αντιβαίνει ευθέως στις διατάξεις του νόμου 2367/53 διότι η Διοίκηση θεωρεί ως «εν κινήσει» και χρεώνει με τέλη κυκλοφορίας οχήματα (α) για τα οποία δεν έχει 23 «Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 22 του ν (ΦΕΚ 82 Α) προκειμένου περί αυτοκινήτων οχημάτων γενικών, η υποχρέωση της προμήθειας του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας δεν υφίσταται εφόσον αυτά έχουν τεθεί σε καθεστώς εκούσιας ακινησίας. ή σε καθεστώς αναγκαστικής ακινησίας, λόγω κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος ή και στην περίπτωση της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας) από δημόσια αρχή..» ( απάντηση προς την Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών με αρ. πρωτ. Δ.ΤΕΦ Β /ΕΞ 2010 ), 24 «η δευτέρα περίπτωσις αδυναμίας τηρήσεως της νομίμου διαδικασίας συντρέχει όταν απρόβλεπτον γεγονός, οφειλόμενο εις ανωτέραν βιαν, καθιστά αδύνατον την εμπρόθεσμον υποβολήν δηλώσεων υπό του κατόχου [..] η δευτέρα περίπτωσις αδυναμίας τηρήσεως της νομίμου διαδικασίας συντρέχει α/ όταν τα στοιχεία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας) δεν ευρίσκονται εις χείρας του κατόχου είτε λόγω απώλειας των εξ ανωτέρας βίας (πυρκαιά), είτε λόγω αφαιρέσεως των υπό δημοσίας Αρχής εξ οιασδήποτε αιτίας». (Μ 7381/446 /ΠΟΛ194/ ) 11

13 εισέτι εκδώσει το νομιμοποιητικό για την κυκλοφορία τους έγγραφο ήτοι την άδεια κυκλοφορίας και (β) φυλάσσει στο αρχείο της τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτών. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τροποποίηση του περιεχόμενου της εγκυκλίου ΔΤΕΦ Β ΕΞ 2013/ του Υπουργείου Οικονομικών και αποδοχή των αδειών κυκλοφορίας με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» και του αποδεικτικού παραλαβής των πινακίδων κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Μεταφορών για τη δήλωση αναγκαστικής ακινησίας. 5. Φορολογική διάκριση κατά τον υπολογισμό του ύψους τελών κυκλοφορίας Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για την ισχύουσα διάκριση των επιβατικών οχημάτων ανάλογα με την ημερομηνία της ταξινόμησής τους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα επιβολής τελών κυκλοφορίας (άρθρο 35 του νόμου 3986/11), τα τέλη για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα μετά την υπολογίζονται ανάλογα με τις εκπομπές CO 2 ενώ για αυτά που ταξινομήθηκαν πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα. Οι πολίτες που αναφέρθηκαν στην Αρχή είναι ιδιοκτήτες επιβατικών νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τα οποία ταξινομήθηκαν στη χώρα μας πριν την 01/11/2010 και φορολογούνται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα τους. Οι πολίτες θεωρούν ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση διότι οχήματα ίδιου τύπου που ταξινομήθηκαν κάποιους μήνες μεταγενέστερα από τα δικά τους και φορολογούνται με βάση τις εκπομπές CO 2, υπόκεινται σε χαμηλότερου ύψους τέλη κυκλοφορίας. Περαιτέρω, με βάση το ισχύον σύστημα, οχήματα παλαιάς τεχνολογίας που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα μετά την 01/11/2010, ενώ έχουν κυκλοφορήσει για αρκετά έτη κυκλοφορίας στο εξωτερικό, φορολογούνται με βάση τις εκπομπές ρύπων. Ο Συνήγορος του Πολίτη δήλωσε στους αναφερόμενους ότι σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται να καταβάλουν το ύψος των τελών κυκλοφορίας που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του αυτοκινήτου τους. Ωστόσο, μετά την διερεύνηση του θέματος από την Αρχή πρόκυψε το εξής ζήτημα: Σε σχετικού περιεχομένου ερώτημα υποβληθέν τον Ιανουάριο του 2012 (ΓΚΕ ΕΞ 2012/344) το γραφείο κοινοβουλευτικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών απήντησε ως εξής: «Η εισαγωγή του κριτηρίου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων έγινε με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3888/2010 Οι διατάξεις αυτές βρίσκονται σε εναρμόνιση με την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει» Λόγω της έλλειψης αξιόπιστων μηχανογραφικών στοιχείων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το 12

14 σύνολο του στόλου των οχημάτων και κατόπιν προτάσεων από τις παραγωγικές τάξεις, αποφασίστηκε όλα τα αυτοκίνητα που είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως την , να φορολογούνται βάσει του κυλινδρισμού του κινητήρα τους» Όμως η Διοίκηση έχει ήδη καθορίσει λεπτομερώς διαδικασία για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO 2 ακόμη και όταν οι εκπομπές του αερίου δεν αναφέρονται επί της αδείας κυκλοφορίας (θέση V7). Έτσι, για τις περιπτώσεις μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα μετά την , στα οποία επιβάλλονται τέλη ανάλογα με τις εκπομπές CO 2, οι τιμές του καυσαερίου δύνανται να ληφθούν από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή το Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου. Εάν τα οχήματα στερούνται των ως άνω εγγράφων, για τον υπολογισμό των τελών λαμβάνεται υπόψη σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών, είτε πιστοποιητικό καυσαερίων επί των οποίων αναγράφονται οι τιμές CO 2. (ΠΟΛ1170/2010) 25. Επομένως, η επιβολή τελών κυκλοφορίας σε επιβατικά που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα πριν την 01/11/2010 με βάση τις εκπομπές CO 2 είναι τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις- εφικτή. Η Αρχή προτείνει την επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους με οχήματα που κυκλοφόρησαν πριν την 1/11/2010 να καταβάλουν τα τέλη με βάση τους ρύπους, μετά από σχετική δήλωσή τους προς τη φορολογική διοίκηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε ό,τι αφορά στις εκπομπές CO 2. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται τόσο η ίση μεταχείριση των πολιτών αλλά και θα ελαφρύνονται οικονομικά οι κάτοχοι οχημάτων που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. 6. Μετατροπή βενζινοκίνητων σε υγραεριοκίνητα Η Αρχή δέχθηκε αναφορές από ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι μετέτρεψαν τα οχήματά τους από βενζινοκίνητα σε υγραεριοκίνητα (χρήση του LPG 26 ως εναλλακτικού καυσίμου). Οι αναφερόμενοι διαμαρτύρονται διότι τα οχήματα αυτά, παρότι τόσο ο έλεγχος για την χορήγηση κάρτας ελέγχου καυσαερίων αλλά και ο σχετικός έλεγχος των ΚΤΕΟ, δίνουν πολύ χαμηλές εκπομπές CO 2, εν τούτοις εξακολουθούν να καταβάλλουν κανονικά τέλη κυκλοφορίας, ως απλώς βενζινοκίνητα οχήματα. 25 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1170/ : Συμπληρωματικές οδηγίες για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3888/ Liquified Petroleum Gas 13

15 Ο ΣτΠ απευθύνθηκε τόσο προς το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών, όσο και προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (α.π /28197/ & /45825/ ), ζητώντας να εξετασθεί το ενδεχόμενο επιβολής στα οχήματα αυτά, τελών κυκλοφορίας ανάλογα με την εκπομπή CO 2. Ο ΣτΠ επιχειρηματολόγησε ότι τα θέματα αυτά ρυθμίζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ «σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας». Στην σκέψη 22 του Προοιμίου της Οδηγίας αναφέρεται ότι τα ενεργειακά προϊόντα υπάγονται ουσιαστικά σε κοινοτικό πλαίσιο, όταν χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων. Περαιτέρω, στο άρθρο 15, 1 (θ) αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να παρέχουν πλήρεις ή μερικές απαλλαγές ή μειώσεις του επιπέδου φορολογίας στο φυσικό αέριο και το υγραέριο που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά. Στα περισσότερα κράτη της ΕΕ τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που χρησιμοποιούν το LPG ως καύσιμο, είναι σημαντικά χαμηλότερα αυτών της βενζίνης, ακριβώς λόγω των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων του καυσίμου. Οι προτάσεις του ΣτΠ δεν έγιναν αποδεκτές από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του ΥΠΟΜΕΔΙ εξέφρασε την άποψη ότι η μέτρηση CO 2 κατά την διενέργεια τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ πραγματοποιείται με διαφορετική μέθοδο από την αντίστοιχη για τον καθορισμό των εκπομπών κατά την έγκριση τύπου του οχήματος, και ως εκ τούτου τα αποτέλεσμα δεν είναι συγκρίσιμα. Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία από τα οχήματα που φέρουν εκ κατασκευής σύστημα υγραεριοκίνησης και την διεθνή βιβλιογραφία για το θέμα, η μείωση των εκπομπών CO 2 κατά την εναλλαγή του καυσίμου από βενζίνη σε LPG, είναι κατά μέσο όρο 5-8%. Επιπλέον, οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένα εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία, η λειτουργία και συντήρηση των οποίων έχει μεγάλο κόστος και δεν υφίστανται στη χώρα μας, συνεπώς, δεν υπάρχει δυνατότητα καθορισμού της εκπομπής ρύπων των συγκεκριμένων οχημάτων μετά την μετατροπή. Σε συνέχεια της απάντησης του ΥΠΟΜΕΔΙ, το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι, εφόσον εκ του αρμοδίου Υπουργείου είναι αδύνατος ο καθορισμός των ρύπων στην περίπτωση της εκ των υστέρων τοποθέτησης συστήματος κίνησης με LPG, δεν υπάρχει και από το ΥΠΟΙΚ δυνατότητα για διαφοροποίηση του τρόπου φορολογικής αντιμετώπισης των οχημάτων αυτών. 14

16 7. Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας Πολίτης που αναφέρθηκε στην Αρχή δικαιούται, λόγω αναπηρίας του, ατελή εισαγωγή και απαλλαγή από την καταβολή τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο κυβισμού μέχρι και 1650 cc 27. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υπάλληλος οικονομικής υπηρεσίας τον πληροφόρησε εσφαλμένα ότι σε περίπτωση εισαγωγής οχήματος υψηλότερου κυβισμού, θα κατάβαλε ως τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης, ποσό που αντιστοιχεί στα υπερβάλλοντα κυβικά από αυτά για τα οποία δικαιούται την απαλλαγή. Παρέλαβε λοιπόν αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού και κατέβαλε ποσοστό 30% του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης, όπως προβλέπει το άρθρο 16 του νόμου 2753/99. Κλήθηκε όμως να καταβάλει το σύνολο των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στο όχημα, χωρίς να του αναγνωρίζεται έκπτωση λόγω της αναπηρίας του. Δεδομένου ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο φορολογικό βάρος, έθεσε το όχημα σε ακινησία. Ο Συνήγορος του Πολίτη σε έγγραφό του, παρέθεσε στον αναφερόμενο τις διατάξεις από τις οποίες προκύπτει ότι η πληροφόρηση που δέχθηκε ήταν ορθή μόνο σε ό,τι αφορά τα τέλη ταξινόμησης και όχι τα τέλη κυκλοφορίας: Ο νομοθέτης έχει μεριμνήσει με το άρθρο 16 του νόμου 2753/99 για την απαλλαγή τμήματος του τέλους ταξινόμησης για τις περιπτώσεις αναπήρων που εισήγαγαν αυτοκίνητα υψηλότερου κυβισμού από αυτά που δικαιούνται 28. Δεν υπάρχει αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη για τα τέλη κυκλοφορίας, με συνέπεια οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών να οφείλουν τα τέλη κυκλοφορίας καθ ολοκληρίαν. Μάλιστα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τη γνωμοδότηση 486/01, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών (ΠΟΛ 1205/ ), 27 «Απαλλάσσονται των υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων δασμών και λοιπών φόρων, εισφορών, δικαιωμάτων και τελών, των τελών χαρτοσήμου, ως και του ειδικού φόρου καταναλώσεως των εισπραττομένων κατά την εκ του εξωτερικού εισαγωγήν, των τελών κυκλοφορίας, ως και του εφ' άπαξ προσθέτου ειδικού τέλους, τα δι'αναπήρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτας προοριζόμενα: α) Επιβατικά αυτοκίνητα, της δασμολογικής κλάσεως Α2, των οποίων ο κυλινδρισμός του κινητήρος δεν υπερβαίνει τα κυβικά εκατοστά 2. Κατ' εξαίρεσιν, τα δια τους παραπληγικούς αναπήρους και τους αναπήρους με αναπηρίαν 100% προοριζόμενα επιβατικά αυτοκίνητα, δύνανται να έχουν κυλινδρισμόν κινητήρος ανώτερον των 1650 κυβικών εκατοστών. Εις ειδικάς περιπτώσεις, καθ'ας η φύσις της αναπηρίας και η τοποθέτησις του βοηθητικού συστήματος οδηγήσεως απαιτούν αυτοκίνητα μείζονος χώρου των τοιούτων των 1650 κυβικών εκατοστών, κατά την γνώμην της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, τα εισαγόμενα αυτοκίνητα δύναται να είναι κυλινδρισμού κινητήρος μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά. 28 «6. Οι ανάπηροι Έλληνες πολίτες που απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους ταξινόμησης για επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι κυβικά εκατοστά ή μέχρι κυβικά εκατοστά, κατά περίπτωση, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού 30% για τα πάνω από κυβικά εκατοστά και μέχρι κυβικά εκατοστά και 58% για τα πάνω από κυβικά εκατοστά αυτοκίνητα, του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης». 15

17 απεφάνθη ότι οι ανάπηροι που παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού από αυτόν για τον οποίο δικαιούνται απαλλαγής, καταβάλουν μειωμένο τέλος ταξινόμησης αλλά δεν απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της γνωμοδότησης, το άρθρο 19 του ν. 2753/99 αναφέρεται ρητά σε τέλη ταξινόμησης και οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται κατά το γράμμα του νόμου και δεν επιδέχονται διασταλτική ερμηνεία ούτε τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής. Κατά την άποψη της Αρχής, το άρθρο 1 του νόμου 490/1976 έχει θεσπιστεί με στόχο τη διευκόλυνση πολιτών που λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, υφίστανται αυξημένα οικονομικά βάρη. Όμως ένας μεγάλος αριθμός αυτών δεν δύναται να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται πλήρως ο σκοπός του νομοθέτη. Πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, βάσει της οποίας οι ανάπηροι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με κυβισμό που υπερβαίνει αυτόν για τον οποίο δικαιούνται απαλλαγής να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στο ποσοστό της υπέρβασης, όπως συμβαίνει με τα τέλη ταξινόμησης. 8. Καθυστερήσεις στην έκδοση της βεβαίωσης ΚΕΠΑ Αντικείμενο αναφορών απετέλεσε η καθυστέρηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας στην έκδοση γνωματεύσεων πιστοποίησης αναπηρίας που κατατίθενται μαζί με τις αιτήσεις για απαλλαγή τελών κυκλοφορίας 29. Πολίτης κατέθεσε στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας, λόγω αναπηρίας στο τέλος του έτους, λίγο πριν την λήξη της προθεσμίας καταβολής, διότι τότε παρέλαβε τη γνωμάτευση των ΚΕΠΑ. Όταν έλαβε την έγγραφη αρνητική απάντηση της υπηρεσίας, τα τέλη είχαν πλέον επιβαρυνθεί με πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής. Ο Συνήγορος του Πολίτη κάλεσε την υπηρεσία (αρ. πρωτ /6263/ ) να απαλλάξει τον πολίτη από το πρόστιμο διότι σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ε7 του Ν. 4093/12, η επιβολή 29 «2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας κατατίθενται στην αρμόδια ΔΟΥ τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (166 Α ), όπως ισχύει. β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.γ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.δ) Ιατρική βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88» (άρθρο 3 Αριθμ. Δ18Α/ /ΕΞ2013/13, ΦΕΚ 2774 Β 2013): 16

18 του προϋποθέτει υπαιτιότητα του φορολογούμενου η οποία δεν υφίστατο, εφόσον ο πολίτης πληροφορήθηκε για την φορολογική του υποχρέωση μετά την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας πληρωμής των τελών. Σε ανταπόκριση του εγγράφου της Αρχής, η υπηρεσία απεδέχθη την απαλλαγή του πολίτη από το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής Ομοίως, αναφερόμενος υπέβαλε αίτημα στην οικονομική υπηρεσία στις 22/12/2014, ημερομηνία κατά την οποία του χορηγήθηκε η απαιτούμενη βεβαίωση των ΚΕΠΑ περί πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας του. Δεν έχει λάβει ακόμη έγγραφη απάντηση στο αίτημά του και τα τέλη έχουν ήδη επιβαρυνθεί με πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής. Η διερεύνηση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί από την Αρχή. Επίσης, στις αρχές του έτους 2014, πολίτης απευθύνθηκε στην Αρχή διότι ενώ, κατά την άποψη της, δικαιούτο απαλλαγής τελών κυκλοφορίας- καλείτο να καταβάλει τα τέλη του συγκεκριμένου έτους, προσαυξημένα με πρόστιμο. Δεδομένου ότι δεν είχε κληθεί να εξεταστεί από την υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ εντός του 2013, αδυνατούσε να προσκομίσει στη φορολογική αρχή τη σχετική βεβαίωση. Το ζήτημα στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλύθηκε με το νόμο 4254/14, ο οποίος έλαβε υπόψη του τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην έκδοση των βεβαιώσεων των ΚΕΠΑ και προέβλεψε εξαιρετικά για το έτος 2014 ότι (α) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την χορήγηση των απαλλαγών του άρθρου 1 του ν. 490/1976 εφόσον οι αιτούντες είχαν υποβάλει αίτημα παραπομπής στα ΚΕΠΑ εντός του 2013 ή στην ΑΣΥΕ εντός του 2014 (β) την καταβολή των τελών χωρίς πρόστιμο, σε περίπτωση που, συνεπεία της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., οι αιτούντες δεν δικαιούνται απαλλαγής, Διαπιστώνεται επομένως γενικότερο ζήτημα σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για απαλλαγή λόγω αναπηρίας σε περιπτώσεις όπου η απαιτούμενη βεβαίωση των ΚΕΠΑ εκδίδεται κατά τα τέλη του έτους. Η φορολογική διοίκηση που καλείται να εξετάσει το αίτημα δεν δύναται να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα πριν την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας πληρωμής τους, με αποτέλεσμα σε περιπτώσεις που τα τέλη τελικά οφείλονται, να επιβαρύνονται με πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής. Η Αρχή στην προκειμένη περίπτωση προτείνει την επέκταση της σχετικής διάταξης του νόμου 4254/14 και για τα επόμενα έτη και τη θεσμοθέτηση της απαλλαγής από το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής σε περιπτώσεις που η αρνητική απάντηση της φορολογικής αρχής εκδίδεται μετά την καταληκτική προθεσμία καταβολής των τελών. 17

19 9. Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων τύπου jeep O Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές ιδιοκτητών φορτηγών οχημάτων που χρησιμοποιούνται ως επαγγελματικά, το ύψος των τελών κυκλοφορίας των οποίων τροποποιήθηκε αναδρομικά. Όπως προκύπτει από τις αναφορές, οι οικονομικές υπηρεσίες, μετά από έλεγχο, διαπίστωσαν ότι κατά τα παρελθόντα έτη τα οχήματα είχαν φορολογηθεί ως φορτηγά ενώ επρόκειτο για οχήματα τύπου «jeep». Δεδομένου ότι το ύψος των τελών που επιβάλλεται σε αυτοκίνητα αυτού του τύπου εξομοιώνεται με αυτό των επιβατικών (άρθρο 35 του νόμου 3986/11 30, άρθρο 36 ν 2093/92 31 ) οι ιδιοκτήτες τους κλήθηκαν να καταβάλουν ένα σημαντικό ποσό που αντιστοιχεί σε αναδρομική επιβολή της διαφοράς των τελών μεταξύ φορτηγού - επιβατικού. Η Αρχή διερεύνησε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και ενημέρωσε τους αναφερόμενους ως προς τις ενέργειες που πρέπει να προβούν προς τη Διοίκηση, ώστε τα οχήματά τους να φορολογηθούν σύμφωνα με την χρήση τους ως επαγγελματικά φορτηγά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ΠΟΛ 1149/10 32, ΠΟΛ 1290/96 33, 1064/93 34 εφόσον, ο κάτοχος 30 ««1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά και λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της Οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής:α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης..επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών. γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες..» (άρθρο 35, 3986/11, ΦΕΚ 152 Α) 31 «..2.Τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως εξής: α) Ετήσια τέλη δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) για: - Επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης..» (άρθρο 36, νόμος 2093/92, ΦΕΚ 181 Α) 32 «Ειδικά, για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής: Για τον υπολογισμό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της κατηγορίας αυτής, τα οχήματα αυτά εμπίπτουν στην έννοια των διατάξεων της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010, ως αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Εφόσον, ο κάτοχος αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής αμφισβητεί την υποχρέωσή του για την καταβολή τελών κυκλοφορίας, ως επιβατικού αυτοκινήτου οχήματος και υποστηρίζει ότι, το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι τύπου Jeep ή τούτο είναι φορτηγό ( επαγγελματικό ),, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα αποφαίνεται για το θέμα, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται και σε περίπτωση προσφυγής θα αποφαίνονται τα διοικητικά δικαστήρια..» (ΣΧΕΤ: /147/Τ.& Ε.Φ./ ΠΟΛ.1048/ ). (ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1149/ : Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 17 ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α )) 33 «Ειδικά για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής: Για όσα από τα αυτοκίνητα αυτά αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας η ένδειξη «τύπου JEEP», αρκεί αυτή για την υποχρέωση εφοδιασμού με το ειδικό σήμα. Εφόσον στην άδεια κυκλοφορίας τους δεν αναγράφεται τέτοια ένδειξη θα λαμβάνεται υπόψη η σχετική με το θέμα διαταγή /248/Α0012/πολ. 1064/ της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος (επισυνάπτεται στο παρόν) και ειδικότερα ο κοινοποιούμενος μ' αυτήν πίνακας, στον οποίο φαίνονται ενδεικτικά, αυτοκίνητα τύπου JEEP, που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Επισημαίνουμε, ότι δεν θεωρούνται τύπου JEEP τα Φ.Ι.Χ. στα οποία ο χώρος φορτώσεως αγαθών είναι εκ 18

20 αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής αμφισβητεί την υποχρέωσή του για την καταβολή τελών κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου και υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι τύπου Jeep ή είναι φορτηγό (επαγγελματικό), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα αποφαίνεται για το θέμα, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε προσφυγής, θα αποφαίνονται τα διοικητικά δικαστήρια. Στις εγκυκλίους αυτές, γίνεται κάποια προσπάθεια να προσδιοριστούν χαρακτηριστικά των οχημάτων τύπου jeep, λ.χ. στην ΠΟΛ 1290/96 αναφέρεται ότι δεν θεωρούνται τύπου JEEP τα Φ.Ι.Χ. στα οποία ο χώρος φορτώσεως αγαθών είναι εκ κατασκευής ξεχωριστός από τον χώρο καμπίνας οδήγησης και ανοικτός, πράγμα που αποδεικνύεται από την άδεια κυκλοφορίας. Μάλιστα στην εγκύκλιο 1064/93 παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος με αυτοκίνητα τύπου JEEP, που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, τα οποία εξατομικεύονται με την αναφορά του «εργοστασίου και του τύπου». Μάλιστα, το ζήτημα της κατάταξης και εν συνεχεία φορολόγησης των οχημάτων «τύπου jeep» έχει απασχολήσει και τις δικαστικές αρχές. Συγκεκριμένα, το ΣτΕ (ενδεικτικά 2778/04, 262/2007) απεφάνθη ότι δεν προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία αντίστοιχη κατηγορία ταξινομήσεως αυτοκινήτων ως τύπου «jeep». Επίσης, στην εγκύκλιο 1064/93 δεν αναφέρονται με παραπομπή σε κάποιο νομοθέτημα τεχνικά χαρακτηριστικά ή άλλα προσδιοριστικά στοιχεία των αυτοκινήτων τύπου JEEP. Τέλος, η φορολογική αρχή, και, σε περίπτωση αμφισβητήσεως, τα διοικητικά δικαστήρια οφείλουν να αιτιολογούν την κρίση τους ότι ένα αυτοκίνητο είναι ή δεν είναι τύπου jeep παραθέτοντας τα στοιχεία κατ' εκτίμηση των οποίων κατέληξαν στην ως άνω κρίση, η οποία εκφέρεται πάντοτε ενόψει των κρατούντων στις συναλλαγές. (ΣτΕ 2777/2004 7μ.) Τέλος, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε πρόσφατη εγκύκλιο της (αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α ΕΞ 2015/ ) 35 έδωσε οδηγίες για τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων τύπων αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων και τα οχήματα τύπου κατασκευής ξεχωριστός από τον χώρο καμπίνας οδήγησης και ανοικτός, πράγμα που θα αποδεικνύεται από την άδεια κυκλοφορίας και εξακολουθεί να παραμένει ανοικτός (σχετ. τηλεγρ. διαταγή μας /9581/0014/ ). Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κάτοχος φορτηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου αμφισβητεί την υποχρέωση του για καταβολή τελών κυκλοφορίας με προμήθεια ειδικού σήματος, διότι υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο του δεν είναι τύπου JEEP, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα αποφαίνεται, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται, για το θέμα, με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία και σε περίπτωση προσφυγής τα διοικητικά δικαστήρια» ( /442/ΤΕΦ/ΠΟΛ.1290/96) 34 ΥΠ.ΟΙΚ /248/Α0012/ΠΟΛ.1064/ : Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης με βάση την ιδιοκτησία ή την κατοχή αυτοκινήτου τύπου JEEP..2. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται για όλα τα αυτοκίνητα τύπου JEEP ανεξάρτητα από κατηγορία (επιβατικά ή φορτηγά), καθόσον δεν αναφέρεται κάποιος περιορισμός στα παραπάνω αυτοκίνητα με βάση την κατηγορία (επιβατικά, φορτηγά), στις διατάξεις αυτές 5. Τέλος για τη ενημέρωση σας, σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο φαίνονται αυτοκίνητα τύπου JEEP που κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά :..) 35 Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α ΕΞ 2015/ Δασμολογική κατάταξη ορισμένων αυτοκινήτων οχημάτων 19

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1069235 / 693 / Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ. 1093 Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας από λόγους μη οφειλόμενους αποκλειστικά στην υπαιτιότητα του φορολογουμένου.

ΘΕΜΑ: Καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας από λόγους μη οφειλόμενους αποκλειστικά στην υπαιτιότητα του φορολογουμένου. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ -ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Τέγα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1066578/5748/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Δ : ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Αυγούστου Αρ. Πρωτ /769 /Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ.: ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Αυγούστου Αρ. Πρωτ /769 /Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ.: ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΜΕΧΡΙ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΜΕΧΡΙ 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΜΕΧΡΙ 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του 2004 262(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΠΟΛ. 1206/12. Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Να σταλεί με e-mail στις Δ.Ο.Υ. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1057490/194/Β0013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΠΡΟΣ: Ως ΠΔ

ΠΟΛ ΠΡΟΣ: Ως ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3757 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 16/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4322 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9587520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος 224(1) του 2002 5(1) του 2003 77(1) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.».

Θέμα: «Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.». Αθήνα, 18.4.2013 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α. Ανάπηροι Έλληνες πολίτες ηλικίας 4-70 ετών εφόσον: ( Άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02/06/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2283 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1096529 /673/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1132 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 13 12 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 130770/7690 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 10-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 929 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 25-09-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3961 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 (141 Α') που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 (141 Α') που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων. ΠΟΛ 1143/2016 Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 (141 Α') που αναφέρεται στην πρώτη των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων. Με το άρθρο 46 του ν. 4410/2016 αντικαθίστανται οι διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Νο. 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 3.2.95/Α.Ζ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αρ. Πρωτ.: 1022210/333/Α0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1249/ διατάξεις ) Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /5031/0014

ΠΟΛ.1249/ διατάξεις ) Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /5031/0014 ΠΟΛ.1249/29.9.1995 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν.2166/1993 και των Α2/13721/2431/17.6.94 και Α2/ΟΙΚ/20308/2944/27.6.1995 κοινών Υπουργικών αποφάσεων (Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,06-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 896 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 24/08/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3357 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 14 05 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 44908/2373 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.1064/29.3.2013 Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ΔΕΝ τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Άρθρο 18 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων

Α. Άρθρο 18 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5003183 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ,18 η ΤΜΗΜΑΤΑ Δ',Α' Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα:

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα: ΠΟΛ.1024/21.1.1993 Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4905 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα