Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία"

Transcript

1 Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de septembre 2015 /Τεύχος Σεπτέµβριος Επιστηµονική ηµερίδα Η µεσογειακή γεωργία απέναντι στην κλιµατική αλλαγή : Η περίπτωση των αµπελιών και των ελαιόδεντρων 09/10/2015, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής επηρεάζουν και θα επηρεάσουν σηµαντικά τη µεσογειακή γεωργία. Οι οικονοµικές και κοινωνικές ισορροπίες της Μεσογείου εξαρτώνται από την ικανότητά της να προσαρµοστεί στην αλλαγή του κλίµατος. Πώς η καλλιέργεια του αµπελιού και της ελιάς, δυο χιλιετείς καλλιέργειες στη Μεσόγειο, θα µπορέσουν να εξελιχθούν και να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του µέλλοντος; Η επιστηµονική ηµερίδα που διοργανώνεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, µε την υποστήριξη του Institut français (Paris), φιλοδοξεί να διασταυρώσει τα αποτελέσµατα των ερευνών πάνω στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, τις καινοτόµες λύσεις και τις καλές πρακτικές, στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Ταυτόχρονη µετάφραση Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης *Συνηµµένο πρόγραµµα. 1. Colloque scientifique L agriculture méditerranéenne face au changement climatique : le cas de la vigne et de l olivier 09/10/2015, 09h30-15h00 Université agronomique d Athènes Les conséquences du changement climatique impactent et impacteront largement l agriculture méditerranéenne. De sa capacité à s adapter aux évolutions climatiques dépendent les équilibres économiques et sociaux de la région. Comment la viticulture et l oléiculture, deux cultures millénaires en Méditerranée, pourront-elles évoluer et faire face aux défis de demain? Ce colloque, organisé par l Université agronomique d Athènes et l IFG avec le soutien de l Institut français (Paris), a pour ambition de croiser les résultats des recherches sur les impacts du changement climatique, les innovations et les bonnes pratiques, en France et en Grèce. Traduction simultanée Une attestation de présence sera délivrée *Programme ci-joint. 1

2 2.- ιάλεξη της Luce Giard για τον Michel de Certeau Με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο να µελετήσουµε µε τον Michel de Certeau την Επινόηση της καθηµερινής πρακτικής ; 13/10/2015, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Η οµότιµη ερευνήτρια στο CNRS-EHESS και εκδότρια του έργου του Μichel de Certeau, Luce Giard είναι προσκεκληµένη του Ιδρύµατος «Άρτος Ζωής» και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Μας καλεί να µελετήσουµε το µείζον έργο του Γάλλου ιστορικού και ανθρωπολόγου Μichel de Certeau, L invention du quotidien (ελληνική έκδοση: Επινοώντας την καθηµερινή πρακτική. Η πολύτροπη τέχνη τού πράττειν, Σµίλη 2010). Στον τρόπο µε τον οποίο ένας άγνωστος περπατάει µέσα στην πόλη, ο de Certeau αναγνωρίζει µια «τέχνη του πράττειν», ένα «στυλ». Υπό το πρίσµα αυτό, οι αναρίθµητες και ποικίλες πράξεις της καθηµερινής ζωής µετατρέπονται σε «πολιτισµικές πρακτικές», που αξίζουν µεθοδική ανάλυση. Συντονιστής: Σταύρος Ζουµπουλάκης, Πρόεδρος του Ιδρύµατος Άρτος Ζωής Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη µετάφραση * Συνηµµένη πρόσκληση 3. ιάλεξη του Patrick AVRANE Όταν ένας ψυχαναλυτής συναντάει ένα παιδί 30/10/2015, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Τι συµβαίνει όταν ένας ψυχαναλυτής συναντάει ένα παιδί ή έναν έφηβο; Πώς εξελίσσεται αυτή η συνάντηση και ποια σηµασία µπορεί να έχει και για τους δύο; Πέρα από τη σχέση αυτή, τίθεται επίσης το ερώτηµα της σηµασίας της ψυχανάλυσης των παιδιών για την ίδια την ψυχανάλυση. Ο Patrick Avrane, Ψυχαναλυτής και Συγγραφέας, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Ένα παιδί στον ψυχαναλυτή. Με αφορµή την έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου του, προσκαλείται στην Ελλάδα από την Ελληνική οµάδα της International Winnicott Association και από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης. Συνοµιλητής: Νίκος Παυλάτος, Ψυχαναλυτής και µεταφραστής Συντονιστής: Θανάσης Χατζόπουλος, Ψυχαναλυτής Είσοδος ελεύθερη - Ταυτόχρονη µετάφραση 2.- Conférence de Luce Giard sur Michel de Certeau Comment et pourquoi étudier avec Michel de Certeau L'invention du quotidien? 13/10/2015, Ιnstitut français de Grèce Chercheur honoraire au CNRS-EHESS et éditrice de l'œuvre de Michel de Certeau, Luce Giard est l invitée de la Fondation «Artos Zois» et de l Institut français de Grèce. Elle nous incite à une relecture de l œuvre majeure de l historien et anthropologue français Michel de Certeau, L'invention du quotidien (1980). Dans la manière dont un inconnu marche dans la ville, de Certeau reconnaissait un «art de faire», un «style». Considérées sous cet angle, dans leur infinie diversité, les actions de la vie quotidienne devenaient des «pratiques culturelles» dignes d'une analyse méthodique. Coordinateur : Stavros Zoumboulakis, président de la Fondation Artos Zois Entrée libre, traduction simultanée *Invitation ci-jointe 3.- Conférence de Patrick AVRANE Quand un psychanalyste rencontre un enfant 30/10/2015, Institut français de Grèce Qu arrive-t-il quand un psychanalyste rencontre un enfant ou un adolescent? Comment cette rencontre évolue-t-elle et quel sens peut-elle prendre pour les deux acteurs? Au-delà de cette relation, se pose aussi la question de l importance de la psychanalyse des enfants pour la psychanalyse elle-même. Patrick Avrane, psychanalyste et écrivain, est l auteur du livre Un enfant chez le psychanalyste. A l occasion de la parution de son ouvrage en grec, il est invité par le Groupe hellénique de l International Winnicott Association et les éditions Gavrielides. Discutant : Nikos Pavlatos, psychanalyste et traducteur Coordinateur : Thanassis Hatzopoulos, psychanalyste Entrée libre - Traduction simultanée.. 2

3 4.- Ίδρυµα Marc de Montalembert Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (INHA) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2016 Το Ίδρυµα Marc de Montalembert και το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης συνεργάστηκαν για την απονοµή του Βραβείου Marc de Montalembert ύψους ευρώ. Αυτό το βραβείο υποστηρίζει την αποπεράτωση ερευνητικών εργασιών που συµβάλλουν µε πρωτότυπο τρόπο σε µία καλύτερη γνώση των τεχνών και του πολιτισµού του µεσογειακού κόσµου. Το Ίδρυµα Marc de Montalembert προσφέρει εξάλλου στον υπότροφο τη δυνατότητα να διαµένει στην έδρα του στη Ρόδο, στην Ελλάδα. Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων Οι υποψήφιοι θα πρέπει να: - έχουν γεννηθεί σε µία παράκτια χώρα της Μεσογείου ή να έχουν την υπηκοότητα, - να έχουν ηλικία λιγότερο των 35 ετών την 30η Νοεµβρίου 2015, - να είναι κάτοχοι ενός doctorat ή να έχουν αντίστοιχο επίπεδο. Υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου Η υλοποίηση του έργου, διάρκειας ενός έτους, θα αρχίσει µε την διαµονή διάρκειας ενός µήνα στο Παρίσι, ως φιλοξενούµενος ερευνητής του ΙΝΗΑ. Θα ολοκληρωθεί µε µία δεύτερη διαµονή στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της οποίας, θα δηµοσιευθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας σε δηµόσια εκδήλωση. Οι δύο παραµονές αναλαµβάνονται µέχρις ενός συγκεκριµένου ποσού από το Ίδρυµα Marc de Montalembert και από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (ΙΝΗΑ). Ο υπότροφος θα έχει την υποστήριξη ενός επιστηµονικού συµβούλου της ΙΝΗΑ µε τον οποίο θα είναι σε τακτική συνεργασία. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα δηµοσιευθούν και θα διοχετευθούν σε ενδεδειγµένη µορφή, µε τη συµβολή της ΙΝΗΑ. Τοµείς έρευνας της ΙΝΗΑ - Ιστορία της Αρχαίας τέχνης, Ιστορία της αρχαιολογίας - Ιστορία της τέχνης του Μεσαίωνα - Πρακτικές της Ιστορίας της Τέχνης - Ιστορία της γεύσης - Iστορία της αρχιτεκτονικής - Ιστορία της σύγχρονης τέχνης 20oυ -21 ου αιώνα - ιακοσµητικές τέχνες, σχεδιασµός, υλικός πολιτισµός - Τέχνες και αρχιτεκτονική στην παγκοσµιοποίηση Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων : η 30 η Νοεµβρίου 2015 Επικοινωνία : γραµµατεία του τµήµατος σπουδών και ερευνών : *Πληροφορίες : INHA Βραβείο Marc de Montalembert, Ίδρυµα Marc de Montalembert, 4) Fondation Marc de Montalembert Institut National d Histoire de l Art (INHA) Appel à candidatures 2016 La fondation Marc de Montalembert et l Institut national d histoire de l art se sont associés pour l attribution du Prix Marc de Montalembert d un montant de euros. Ce prix soutient l achèvement d un travail de recherche qui contribue de façon originale à une meilleure connaissance des arts et de la culture du monde méditerranéen. La Fondation Marc de Montalembert offre en outre au lauréat la possibilité de séjourner à son siège à Rhodes, en Grèce. Conditions d éligibilité Les candidat(e)s doivent : - être né(e)s dans un pays riverain de la Méditerranée, ou en avoir la nationalité ; - avoir moins de 35 ans au 30 novembre 2015; - être titulaires d un doctorat ou en avoir le niveau. Mise en œuvre et finalisation du projet La mise en œuvre du projet, d une durée d un an, commencera par un séjour d un mois à Paris, en tant que chercheur accueilli à l INHA; elle s achèvera par un deuxième séjour à Paris durant lequel les résultats feront l objet d une présentation publique. Les deux séjours sont pris en charge forfaitairement, par la Fondation Marc de Montalembert et par l INHA. Le lauréat bénéficiera de l appui d un conseiller scientifique de l INHA avec lequel un contact régulier sera maintenu. Les résultats de la recherche seront publiés et diffusés sous une forme appropriée, avec le concours de l INHA. Domaines de recherche de l INHA - Histoire de l art antique, Histoire de l archéologie - Histoire de l art médiéval - Pratiques de l histoire de l art - Histoire du goût - Histoire de l architecture - Histoire de l art contemporain XX e -XXI e siècles - Arts décoratifs, design, culture matérielle - Art et architecture dans la mondialisation : Date limite de dépôt des candidatures: le 30 novembre 2015 Contact : secrétariat du département d études et de recherche : *Informations : INHA Prix Marc de Montalembert, Fondation Marc de Montalembert, 3

4 5. ιεθνές διδακτορικό πρόγραµµα Ινστιτούτου Παστέρ (Παρίσι) - Paris universités Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2016 Από το 2009, το Ινστιτούτο Παστέρ, από τους κορυφαίους φορείς στον τοµέα της βιοϊατρικής έρευνας, διοργανώνει ένα πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών στις βιοεπιστήµες και τη βιοϊατρική, σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια Pierre et Marie Curie, Paris Diderot και Paris Descartes. Οι φοιτητές διεξάγουν την ερευνητική τους δραστηριότητα σε ένα από τα 120 εργαστήρια του Ινστιτούτου Παστέρ, τα οποία προσφέρουν µια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε µια µεγάλη ποικιλία θεµάτων που καλύπτει τους τοµείς : Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία, Γενετική, Ανοσολογία, Μικροβιολογία, Γονιδιωµατική, Βιοπληροφορική, οµική Βιολογία, Ενζυµολογία και µεταβολισµός, Βιοχηµεία, Ιολογία, Παρασιτολογία, Ιατρική Μυκητολογία, Επιδηµιολογία, Λοιµωξιολογία, Ιατρική απεικόνιση, Νευροεπιστήµες, Βιολογία της ανάπτυξης και Βιολογία συστηµάτων. Η λίστα µε τα καινούργια θέµατα και τα ερευνητικά εργαστήρια δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα: Η καταληκτική ηµεροµηνία για επικοινωνία µε τα εργαστήρια είναι η 6η Νοεµβρίου και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 20η Νοεµβρίου *Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: * Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνηµµένη καλοί λόγοι για να σπουδάσεις στη Γαλλία Η Γαλλία, 3 η χώρα υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών 1) Σπουδές χρηµατοδοτούµενες και εγγυηµένες από το Κράτος Η Γαλλία χρηµατοδοτεί ένα µεγάλο µέρος του πραγµατικού κόστους των σπουδών κάθε φοιτητή ( για κάθε φοιτητή τον χρόνο). εν γίνεται καµία διάκριση µεταξύ αλλοδαπών και Γάλλων φοιτητών: οι προϋποθέσεις εισαγωγής είναι πανοµοιότυπες για όλους τους φοιτητές, όπως και οι χορηγούµενοι τίτλοι σπουδών και το κόστος εγγραφής. Οι τίτλοι σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης, βασισµένοι στο ευρωπαϊκό πρότυπο Πτυχίο-Μεταπτυχιακό- ιδακτορικό, επικυρώνονται από το κράτος, το οποίο και εγγυάται τη διεθνή αναγνώρισή τους. 2) Άριστη ανώτατη εκπαίδευση, προσαρµοσµένη σε κάθε ανάγκη Το γαλλικό σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης βασίζεται σε ένα 5. Programme doctoral international Pasteur-Paris universités Appel à candidatures 2016 Depuis 2009, l Institut Pasteur, leader mondial dans la recherche biomédicale, organise un programme doctoral international en sciences de la vie et biomédecine, en collaboration avec les universités Pierre et Marie Curie, Paris Diderot et Paris Descartes. Les étudiants effectuent leur recherche dans un des 120 laboratoires de l Institut Pasteur offrant une formation de pointe dans une grande variété des sujets couvrant les domaines suivants : biologie cellulaire et moléculaire, génétique, immunologie, microbiologie, génomique, bio-informatique, biologie structurale, enzymologie et métabolisme, chimie biologique, virologie, parasitologie, mycologie médicale, épidémiologie, infectiologie, imagerie médicale, neurosciences, biologie du développement et biologie des systèmes. La liste des nouveaux projets et des laboratoires est en ligne sur le site: La date limite de prise de contact avec les laboratoires est fixée au 6 novembre et la date limite des candidatures au 20 novembre 2015 *Pour plus d informations sur la procédure : *Appel ci-joint bonnes raisons d étudier en France La France, 3e pays au monde pour l accueil des étudiants étrangers 1) Des formations financées et garanties par l État La France finance une part très importante du coût réel des études de chaque étudiant ( par étudiant par an). Aucune distinction entre les étudiants internationaux et les étudiants français : les exigences d accès, diplômes délivrés et frais d inscription attractifs sont les mêmes. Les diplômes de l enseignement supérieur, structurés autour de l architecture européenne Licence-Master- Doctorat, sont validés par l Etat, ce qui garantit leur reconnaissance internationale. 2) Un enseignement supérieur d excellence, adapté à tous les besoins Le système d enseignement supérieur français s appuie 4

5 δίκτυο ιδιωτικών και δηµόσιων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Η Γαλλία προσφέρει ποιοτικές σπουδές σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους κλάδους. Περισσότερα από 900 προγράµµατα στη Γαλλία, σε όλους τους τοµείς, παρέχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης στα αγγλικά. 3) Έρευνα υψηλού επιπέδου Η Γαλλία κατέχει την 6 η θέση στον κόσµο, όσον αφορά τις εγχώριες δαπάνες για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Το CNRS αποτελεί τον πρώτο παγκόσµιο οργανισµό έρευνας (Nature Index, 2015). 12 από τα 55 µετάλλια Fields (αντίστοιχα των βραβείων Nobel στα µαθηµατικά) δόθηκαν σε Γάλλους. Το 42% των διδακτορικών διατριβών που έχουν καταχωρηθεί στη Γαλλία, έχουν εκπονηθεί από αλλοδαπούς φοιτητές. 4) Οικονοµική δύναµη παγκόσµιας εµβέλειας Η Γαλλία είναι η 5 η παγκόσµια οικονοµική δύναµη, η 2 η σε οικονοµική δύναµη χώρα της Ευρώπης σε επίπεδο ΑΕΠ και η 2 η αγορά της Ευρώπης µε 65 εκατ. καταναλωτές ( ΝΤ 2014, Eurostat 2014). Η Γαλλία είναι η 4 η σε εξαγωγές υπηρεσιών χώρα στον κόσµο (OMC, 2013) και ο πρώτος ευρωπαϊκός επενδυτικός προορισµός στον τοµέα της βιοµηχανίας (EY, 2014). 5) Βιοµηχανίες αιχµής, πρωτοπόρες σε διεθνές επίπεδο Στον κατάλογο των 500 καλύτερων επιχειρήσεων του κόσµου, οι 31 είναι γαλλικές (Fortune Global 500, 2014). Πολλοί γαλλικοί βιοµηχανικοί όµιλοι είναι πρωτοπόροι στον τοµέα τους µε µονάδες παραγωγής σε ολόκληρο τον πλανήτη: Airbus (αεροναυτική), Total, Areva (ενέργεια), Orange (τηλεπικοινωνίες), Sanofi (υγεία), LVMH (πολυτελή προϊόντα), L Oréal (καλλυντικά), Danone (βιοµηχανία τροφίµων). 6) Ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την καινοτοµία και τους νέους επιχειρηµατίες Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης στην κατάταξη µε τις 100 πιο καινοτόµες επιχειρήσεις (Thomson Reuters, 2014). Κατατάσσεται στην 6 η θέση παγκοσµίως στην κατάθεση διεθνών αιτήσεων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (WIPO, 2013). 71 συνεργατικοί σχηµατισµοί συγκροτούν ένα ελκυστικό περιβάλλον που συγκεντρώνει start ups, εργαστήρια, Πανεπιστήµια και µεγάλες επιχειρήσεις. Το French Tech, έχοντας επενδύσει 200 εκατ., στηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρήσεων και προσελκύει νέα ταλέντα. 7) Ένα ευχάριστο και ωφέλιµο περιβάλλον διαβίωσης στην καρδιά της Ευρώπης Η Γαλλία, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης, αποτελεί τον πρώτο παγκόσµιο τουριστικό προορισµό σε αριθµό ξένων επισκεπτών (UNWTO, 2014). Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, το Παρίσι βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης µε τις καλύτερες φοιτητικές πόλεις (QS Best Student Cities, 2014). Η Γαλλία βρίσκεται στην 3 η θέση παγκοσµίως, όσον άφορα την ανταπόκριση των υγειονοµικών παροχών στις ανάγκες της κοινωνίας (IMD, 2014). 8) Ο τρόπος ζωής «αλά γαλλικά» Πάνω από µνηµεία και προστατευµένες περιοχές, 39 πολιτιστικοί χώροι στον κατάλογο Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της Unesco, µουσεία, sur un réseau de établissements publics et privés. La France offre des formations de qualité à tous les niveaux, dans toutes les disciplines. Plus de 900 programmes permettent de se former en anglais en France dans toutes les filières. 3) Une recherche de haut niveau La France occupe la 6e place au monde en termes de dépense intérieure de Recherche et Développement. Le CNRS est le 1er organisme mondial de recherche (Nature Index, 2015). 12 des 55 médailles Fields (l équivalent des Nobel en mathématiques) ont été attribuées à des Français. 42 % des doctorants inscrits en France sont des étudiants internationaux. 4) Une puissance économique de rang mondial La France est la 5e puissance économique mondiale, la 2e puissance européenne en termes de PIB et le 2e marché d Europe avec 65 millions de consommateurs (FMI 2014, Eurostat 2014). La France est le 4e exportateur mondial de services (OMC, 2013) et la 1e destination européenne pour les investissements dans l industrie (EY, 2014). 5) Une industrie de pointe, des entreprises leader à l international La France compte 31 entreprises parmi les 500 premières au monde (Fortune Global 500, 2014). Plusieurs groupes industriels français sont leaders dans leur secteur et sont implantés à travers le monde : Airbus (aéronautique), Total, Areva (énergie), Orange (télécommunications), Sanofi (santé) LVMH (luxe), L Orιal (cosmétiques), Danone (agro-alimentaire). 6) Un environnement favorable à l innovation et aux jeunes entrepreneurs La France est le 1er pays d Europe représenté dans le top 100 des entreprises les plus innovantes (Thomson Reuters, 2014). Elle occupe le 6e rang mondial pour le dépôt de brevets internationaux (OMPI, 2013). 71 pôles de compétitivité constituent un écosystème attractif réunissant des start ups, des laboratoires, des universités et des grandes entreprises. La French Tech, avec 200 M investis, soutient le développement des entreprises numériques et attire les jeunes talents. 7) Un cadre de vie agréable et épanouissant au cœur de l Europe Intégrée au cœur de l Europe, la France est la 1 e destination touristique mondiale en nombre de visiteurs étrangers (OMT, 2014). Pour la 3e année consécutive, Paris se place en tête du classement des meilleures villes étudiantes (QS Best Student Cities, 2014). La France est au 3e rang mondial pour l adéquation des infrastructures de santé aux besoins de la société (IMD, 2014). 8) Un art de vivre «à la française» Plus de monuments et sites protégés, 39 sites culturels classés au Patrimoine mondial de l Unesco, musées, cinémas et près de 500 festivals 5

6 κινηµατογράφοι και 500 περίπου φεστιβάλ µαρτυρούν τον πλούτο της πολιτιστικής ζωής στη Γαλλία. Η γαλλική καλλιτεχνική δηµιουργία ακτινοβολεί σε όλους τους τοµείς. Με 15 διακρίσεις, η Γαλλία κατέχει το µεγαλύτερο αριθµό βραβείων Νόµπελ Λογοτεχνίας (Patrick Modiano, 2014). 9) Γαλλικά, µια διεθνής γλώσσα Τα γαλλικά συναντώνται και στις 5 ηπείρους, αποτελούν την επίσηµη γλώσσα πολλών κρατών και διεθνών οργανισµών και είναι η 5 η πιο οµιλούµενη γλώσσα µε 274 εκατ. οµιλητών. Μετά τα αγγλικά, είναι η αµέσως επόµενη γλώσσα που µαθαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσµο. Τα γαλλικά είναι η 3 η γλώσσα στον οικονοµικό τοµέα και η 2 η γλώσσα διεθνούς πληροφόρησης (OIF, 2014). 10) Ένας ελκυστικός προορισµός για τους αλλοδαπούς φοιτητές Με πάνω από εγγεγραµµένους φοιτητές στην ανώτατη εκπαίδευση (Υπουργείο εθνικής παιδείας, ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας της Γαλλίας, 2014), η Γαλλία είναι η 3 η χώρα υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών στον κόσµο, µετά τις ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο (Unesco, 2012). Το 80% αυτών που σπούδασαν στη Γαλλία δηλώνει ικανοποιηµένο από την ποιότητα των σπουδών και από τα πλεονεκτήµατα του γαλλικού πτυχίου. 9 στους 10 φοιτητές που έρχονται στη Γαλλία αξιολογούν θετικά τη διαµονή τους και συστήνουν την Γαλλία ως προορισµό σπουδών. (Baromètre Campus France- TNS Sofres, 2013). 7. Παγκόσµια κατάταξη των Financial Times Σχεδόν το ένα τέταρτο (21 στα 80) των καλύτερων µεταπτυχιακών προγραµµάτων στον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων είναι γαλλικά. Η Γαλλία είναι η χώρα µε τα περισσότερα µεταπτυχιακά προγράµµατα στην κατάταξη 2015 των Financial Times, καθώς εκπροσωπείται από 21 Ιδρύµατα. Κάθε χρόνο η βρετανική εφηµερίδα Financial Times καταρτίζει την παγκόσµια κατάταξή της που αφορά τα µεταπτυχιακά προγράµµατα στον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων. Βασισµένη σε 22 κριτήρια, εξετάζει κυρίως την εξέλιξη των σταδιοδροµιών, τη δύναµη του δικτύου των αποφοίτων, καθώς και το µέσο µισθό σε δολάρια. Στην κορυφή της κατάταξης, η Γαλλία εκπροσωπείται εκ νέου από τρία µεταπτυχιακά προγράµµατα στο παγκόσµιο top 10. ύο γαλλικές Σχολές, µάλιστα, βρίσκονται στο βάθρο : η HEC στη δεύτερη θέση και η ESSEC στην τρίτη. Η ESCP καταλαµβάνει µε τη σειρά της την έβδοµη θέση της κατάταξης. Η Edhec βρίσκεται στην 18 η θέση, η Grenoble School of Business στην 20 η, ενώ τέλος, στην 25 η θέση συναντάµε το Skema Business School. témoignent de la richesse de la vie culturelle en France. La création artistique française rayonne dans tous les domaines. Avec 15 lauréats, la France compte le plus grand nombre de Prix Nobel de Littérature (Patrick Modiano, 2014). 9) Le français, une langue internationale Présente sur les 5 continents, langue officielle de nombreux Etats et organisations internationales, le français est la 5e langue la plus parlée avec 274 millions de locuteurs. Le français est, après l anglais, la langue la plus apprise au monde. Le français est la 3e langue des affaires et la 2e langue d information internationale (OIF, 2014). 10) Une destination attractive pour les étudiants internationaux Avec plus de inscrits dans l enseignement supérieur (MENESR, 2014), la France est le 3e pays d accueil au monde des étudiants internationaux, après les États-Unis et le Royaume-Uni (Unesco, 2012). 80 % de ceux qui ont étudié en France se déclarent satisfaits de la qualité de l enseignement et de la plusvalue du diplôme français. 9 étudiants sur 10 venus en France tirent un bilan positif de leur séjour et recommandent la France comme destination d étude (Baromètre Campus France - TNS Sofres, 2013). 7) Classement mondial du Financial Times Près d'un quart (21 sur 80) des meilleurs masters en management sont français. Avec 21 établissements, la France est le pays le plus représenté dans l'édition 2015 du palmarès du Financial Times. Chaque année le quotidien britannique Financial Times établit son classement mondial des masters en management. Basé sur 22 critères, il se penche notamment sur la progression des carrières, la force du réseau des anciens élèves ou encore le salaire moyen en dollars. Au sommet du classement, la France place de nouveau trois masters dans le top 10 mondial. Deux écoles françaises sont sur le podium : HEC 2 e et l'essec 3 e. L'ESCP occupe quant à elle la 7 e place du classement. Edhec est à la 18 e place, Grenoble School of Business 20 e et Skema Business School 25 e. 6

7 7

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de septembre 2013 Τεύχος Σεπτεµβρίου 2013 1. ίαλεξη του David Khayat Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Scientifique et Universitaire Franco-hellénique Ελληνογαλλική Επιστηµονική και Πανεπιστηµιακή Συνεργασία

Coopération Scientifique et Universitaire Franco-hellénique Ελληνογαλλική Επιστηµονική και Πανεπιστηµιακή Συνεργασία Coopération Scientifique et Universitaire Franco-hellénique Ελληνογαλλική Επιστηµονική και Πανεπιστηµιακή Συνεργασία Numéro de septembre 2014 /Τεύχος Σεπτεµβρίου 2014 1. κα Elisabeth GAY, Ακόλουθος επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 16 Ιανουαρίου 2017

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 16 Ιανουαρίου 2017 Campus France Agence française pour la promotion de l enseignement supérieur, l accueil et la mobilité internationale Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 16 Ιανουαρίου 2017 2 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Τεύχος Νοεµβρίου 2016/Numéro de novembre 2016 1.- ιάλεξη του Henri Atlan, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Τεύχος Νοεµβρίου 2016/Numéro de novembre 2016 1.- ιάλεξη του Henri Atlan, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Σπουδέςανοικτέςσεόλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -270.000 ξένοι φοιτητές (12% ) -4η χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών Οι ξένοι

Διαβάστε περισσότερα

Numéro de décembre 2011

Numéro de décembre 2011 Lettre d information de la Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Eνηµερωτικό δελτίο της Ελληνογαλλικής Πανεπιστηµιακής και Επιστηµονικής Συνεργασίας Numéro de décembre 2011 Dr. Nour-Dine

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστημιακή και Επιστημονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστημιακή και Επιστημονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστημιακή και Επιστημονική Συνεργασία Τεύχος Απριλίου 2017/Numéro d avril 2017 1.- Πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της Γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα. Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Πολύτιμη εμπειρία. . Επαγγελματικές προοπτικές

Σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα. Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Πολύτιμη εμπειρία. . Επαγγελματικές προοπτικές Σπουδάζω στη Γαλλία Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Επαγγελματικές προοπτικές Πολύτιμη εμπειρία Σπουδές ανοικτές σε όλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -289.000

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία. Πανεπιστήµια. Grandes Écoles. Εξειδικευµένες Ανώτατες Σχολές και Ινστιτούτα ερευνών

Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία. Πανεπιστήµια. Grandes Écoles. Εξειδικευµένες Ανώτατες Σχολές και Ινστιτούτα ερευνών Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία Πανεπιστήµια Grandes Écoles Εξειδικευµένες Ανώτατες Σχολές και Ινστιτούτα ερευνών Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία Πανεπιστήµια 88 πανεπιστήµια (70 % των φοιτητών) Grandes

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας τον Πλανήτη

Παρατηρώντας τον Πλανήτη Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Αθήνα Athènes 17/02-30/06 2014 Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro d octobre /Τεύχος Οκτωβρίου 2012 1.- κ. Siegfried Martin-Diaz, Ακόλουθος επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών Πιλοτική Εφαρμογή 2011-12 Εξετάσεις Γυμνασίου Δείγμα εξέτασης στη Γαλλική ΕΠΙΠΕΔΟ Α1+ στην 6βαθμη κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες. KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère

ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες. KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

CampusFrance. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γαλλία

CampusFrance. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γαλλία CampusFrance Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γαλλία Ilham Belhabib - 2015 CampusFrance Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία 2 200 000 φοιτητές 289.000 ξένοι φοιτητές (12,8% ) 3η χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών 80 πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

Lycée Palissy Agen France Istituto Statale di Istruzione Superiore "Malignani Cervignano Italie

Lycée Palissy Agen France Istituto Statale di Istruzione Superiore Malignani Cervignano Italie IES Rio Trubia Trubia Espagne Lycée Palissy Agen France Istituto Statale di Istruzione Superiore "Malignani Cervignano Italie Lycée Pédagogique Al. Vlahuta Bârlad Roumanie 3 Geniko Lyceum Galatsi Athènes

Διαβάστε περισσότερα

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom - Ouverture Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom Αγαπητέ κύριε, Formel, destinataire masculin,

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Τεύχος Σεπτεµβρίου 2016/Numéro de septembre 2016 1.- Kύκλος «Η νεολαία που καινοτοµεί»

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de décembre 2015 /Τεύχος εκεµβρίου 2015 1.- Rendez-vous Campus France στο Γαλλικό

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Τεύχος Οκτωβρίου 2016/Numéro d octobre 2016 1.- Κύκλος «CNRS» ιάλεξη του Jean Weissenbach

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλία. Μία ανταγωνιστική και πολυδιάστατη οικονομία. 4η οικονομική δύναμη παγκοσμίως. 2η βιομηχανία στην Ευρώπη και 4η στον κόσμο. !

Η Γαλλία. Μία ανταγωνιστική και πολυδιάστατη οικονομία. 4η οικονομική δύναμη παγκοσμίως. 2η βιομηχανία στην Ευρώπη και 4η στον κόσμο. ! Έκθεση ATOUT FRANCE Γιατί να επιλέξετε τη Γαλλία; Η Γαλλία Μία ανταγωνιστική και πολυδιάστατη οικονομία! Paris 4η οικονομική δύναμη παγκοσμίως 2η βιομηχανία στην Ευρώπη και 4η στον κόσμο Η Γαλλία Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε Ν Α Κ Η M U S É E B E N A K I Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Α Θ Η Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στη Γαλλία. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 25 Νοεμβρίου 2014

Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στη Γαλλία. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 25 Νοεμβρίου 2014 Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στη Γαλλία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 25 Νοεμβρίου 2014 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Επαγγελματικές προοπτικές Πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πολυτεχνείο Κρήτης 8 Απριλίου 2013 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές Στην καρδιά της

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de novembre 2015 /Τεύχος Νοεµβρίου 2015 1. Η πρόκληση της προσαρµογής στην κλιµατική

Διαβάστε περισσότερα

Votre système de traite vous parle, écoutez-le!

Votre système de traite vous parle, écoutez-le! Le jeudi 28 octobre 2010 Best Western Hôtel Universel, Drummondville Votre système de traite vous parle, écoutez-le! Bruno GARON Conférence préparée avec la collaboration de : Martine LABONTÉ Note : Cette

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α é c o l e f r a n ç a i s e d a t h è n e s - Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής L a r e c h e r c h e s u r l e m o n d e a r a b e m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n e n G r

Διαβάστε περισσότερα

25 Νοεμβρίου Η παράδοση των εργασιών θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου ( ώρα 17.00) στη πιο πάνω διεύθυνση.

25 Νοεμβρίου Η παράδοση των εργασιών θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου ( ώρα 17.00) στη πιο πάνω διεύθυνση. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ.: 7.8.02.4 Αρ. Τηλ.:22809575 Αρ. Φαξ:22800862 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 25 Νοεμβρίου 2009 Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. T.E.I Θεσσαλίας. Λάρισα, Τρίτη 20 Μαίου 2014

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. T.E.I Θεσσαλίας. Λάρισα, Τρίτη 20 Μαίου 2014 Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία T.E.I Θεσσαλίας Λάρισα, Τρίτη 20 Μαίου 2014 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήµια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδηµαϊκό επίπεδο. Επαγγελµατικές προοπτικές Πολύτιµη εµπειρία Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ GRÈCE C M J CM MJ CJ CMJ N Promouvoir le cinema français dans le monde Promoting French cinema worldwide Graphic Design Maud TÉPHANY Thinkstock LA PLUS GRANDE SALLE DE CINÉMA EN FRANÇAIS DANS LE MONDE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 4: Méthode Audio-Orale (MAO) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de mars/avril 2013 Τεύχος Μαρτίου/Απριλίου 2013 1. Πρόγραµµα υποτροφιών VRIκα!

Διαβάστε περισσότερα

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Quand votre [document] a-t-il été délivré? Για

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Εκπαιδευτική εφαρμογή Διδασκαλία τραγουδιού της σύγχρονης γαλλικής μουσικής Dernière danse - INDILA

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Εκπαιδευτική εφαρμογή Διδασκαλία τραγουδιού της σύγχρονης γαλλικής μουσικής Dernière danse - INDILA ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαιδευτική εφαρμογή Διδασκαλία τραγουδιού της σύγχρονης γαλλικής μουσικής Dernière danse - INDILA 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εισηγήτρια : Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, ΠΕ 05 Γαλλικής φιλολογίας, ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 14 Απριλίου 2004 PE 341.845/23-41 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 23-41 Σχέδιο έκθεσης (PE 341.845) Marie-Thérèse Hermange Πρόταση απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de février 2015 /Τεύχος Φεβρουαρίου 2015 1. Αναβολή της διάλεξης του Alain Badiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

Dramaturgie française contemporaine

Dramaturgie française contemporaine ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Dramaturgie française contemporaine Unité 5 Les grandes théories du drame contemporain Catherine Naugrette Kalliopi Exarchou Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13 BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ SOMMAIRE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 COLLEGE

Διαβάστε περισσότερα

Couplage dans les applications interactives de grande taille

Couplage dans les applications interactives de grande taille Couplage dans les applications interactives de grande taille Jean-Denis Lesage To cite this version: Jean-Denis Lesage. Couplage dans les applications interactives de grande taille. Réseaux et télécommunications

Διαβάστε περισσότερα

La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs

La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs Le jeudi 28 octobre 2010 Best Western Hôtel Universel, Drummondville La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs Alain BOURBEAU Conférence préparée avec la collaboration de : Martine LABONTÉ Line

Διαβάστε περισσότερα

Dramaturgie française contemporaine

Dramaturgie française contemporaine ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Dramaturgie française contemporaine Unité 9 Bibliographie Kalliopi Exarchou Langue et Littérature françaises Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Το Γαλλικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από το αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις πανεπιστηµιακές σπουδές και

Διαβάστε περισσότερα

SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening More info soon

SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening More info soon SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening 27.11.2016 More info soon Μέγαρο Μουσικής, Athens Concert Hall Leof. Vasilissis Sofias, Athens T (+30) 21 07 28 23 33 Reservations: 20

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανωτάτης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα

Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανωτάτης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανωτάτης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Παραδοτέο 1/3: Αποδελτιωμένο υλικό τεκμηρίωσης Υπεύθυνος Εγγράφου: Κανέλλα Πουλή Έκδοση: v1 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Το τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ-Αθήνας συμμετέχει (ως συμπράττων) ) στο ΠΜΣ με τίτλο «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός

Το τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ-Αθήνας συμμετέχει (ως συμπράττων) ) στο ΠΜΣ με τίτλο «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Το τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ-Αθήνας συμμετέχει (ως συμπράττων) ) στο ΠΜΣ με τίτλο «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών» του Πανεπιστημίου της Limoges. Η συμμετοχή αυτή ήταν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή πρωτιά για τους φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ Jul 8, 2009 Τρεις φοιτητές, που βρίσκονται στο τρίτο έτος σπουδών του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ απέσπασαν τα δύο πρώτα βραβεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διπλού Διπλώματος: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ & École des Ponts - ParisTech

Πρόγραμμα Διπλού Διπλώματος: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ & École des Ponts - ParisTech Πρόγραμμα Διπλού Διπλώματος: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ & École des Ponts - ParisTech Γιώργος Γιαννής Καθηγητής ΕΜΠ Υπεύθυνος Προγράμματος Διπλού Διπλώματος Η École des Ponts ParisTech αποτελεί πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Στον Καναδά κάθε µία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient)

ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient) ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient) Samuel Galice, Veronique Legrand, Frédéric Le Mouël, Marine Minier, Stéphane Ubéda, Michel Morvan, Sylvain Sené, Laurent Guihéry, Agnès Rabagny,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.9.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1504/2012, της Chantal Maynard, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με διπλή φορολόγηση της γερμανικής σύνταξής

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de janvier 2016 /Τεύχος Ιανουαρίου 2016 1.- Grèce France Talents 2016 Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative - Placing Nous considérons l'achat de... Formal, tentative Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour... Nous voudrions passer une commande. Veuillez trouver ci-joint notre

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de mai 2013 Τεύχος Μαΐου 2013 1. Κύκλος συναντήσεων ιακυβέρνηση 2013 Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de février 2016 /Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 1.- Grèce France Talents 2016 Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Personnel Lettre. Lettre - Adresse

Personnel Lettre. Lettre - Adresse - Adresse Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Format adresse postale en France : Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικές Σπουδές στην Ευρώπη

Ιατρικές Σπουδές στην Ευρώπη Ιατρικές Σπουδές στην Ευρώπη ΓΕΝΙΚΑ: Η Ιατρική είναι η επιστήµη και η τέχνη που ασχολείται µε τηνέρευνα και την εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών

Διαβάστε περισσότερα

Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS

Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS N O T I C E B I O G R A P H I Q U E Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS Lectrice étrangère à l Université Aristote de Thessalonique à la faculté des lettres Département de langue et littérature françaises

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό!

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Νέοι κύκλοι σεµιναρίων τον Ιούνιο! Σερφάρετε; Ξέρετε τι είναι τα blog; Τα podcast; Καµία ιδέα; Ούτε το 2/3 των χρηστών Internet παγκοσµίως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ PRÉFECTURE DE DRAMA SUMMER SCHOOL DRAMA 6-14 JULY 2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ PRÉFECTURE DE DRAMA SUMMER SCHOOL DRAMA 6-14 JULY 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES CENTRE D ETUDES BYZANTINES, NÉO-HELLÉNIQUES ET SUD-EST EUROPÉENNES ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Page web (http://www.efa.gr) : Panaghiota Patiri

Page web (http://www.efa.gr) : Panaghiota Patiri Organisateurs : École française d Athènes Centre de Recherches historiques, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique Association d Études néo-helléniques (MNIMON) Comité d'organisation scientifique

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de janvier 2016 /Τεύχος Ιανουαρίου 2016 1.- Rendez-vous Campus France στο Γαλλικό

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie Bestelling

Zakelijke correspondentie Bestelling - plaatsen Εξετάζουμε την αγορά... Formeel, voorzichtig Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de mai-juin 2015 /Τεύχος Μαΐου - Ιουνίου 2015 1. ιάλεξη συζήτηση Ψυχανάλυση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία

Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία Numéro de janvier 2014 /Τεύχος Ιανουαρίου 2014 1. Ελλάς Γαλλία Συµµαχία 2014 Από τον

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

Numéro de novembre 2009

Numéro de novembre 2009 Numéro de novembre 2009 Lettre d information de la Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique Eνηµερωτικό δελτίο της Ελληνογαλλικής Πανεπιστηµιακής και Επιστηµονικής Συνεργασίας Dr. Nour-Dine

Διαβάστε περισσότερα