ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Κωδικοποίηση των πτυχιακών νοσηλευτικών εργασιών του τµήµατος Νοσηλευτικής την τελευταία δεκαετία ( ) Μηνάς Φουντής Χαράλαµπος Χαλασοφουρνάκης Επιβλέπων καθηγητής Θεοχάρης Κωνσταντινίδης Ιούνιος 2010

2 Πρόλογος Είναι σχεδόν αποδεκτό ότι η νοσηλευτική αποτελεί σήµερα µια πολυδιάστατη επιστήµη. Οι νοσηλευτές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε δηµόσια νοσοκοµεία, σε ιδιωτικές κλινικές, σε κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρεία, αλλά και σε µη κυβερνητικές οργανώσεις φροντίδας υγείας, όπως είναι για παράδειγµα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οι φοιτητές του τµήµατος της Νοσηλευτικής εκπαιδεύονται σε πολλά πεδία εφαρµογών όπως είναι η κλινική νοσηλευτική, η κοινοτική νοσηλευτική, το χειρουργείο, η ΜΕΘ κ.λπ. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές απαιτείται η συγγραφή πτυχιακής εργασίας και η αναζήτηση σε πηγές πληροφοριών, κυρίως µέσω διαδικτύου, όπως είναι οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες αλλά και στις βιβλιοθήκες του ιδρύµατος στο οποίο φοιτούν, για την επιλογή του θέµατος και της βιβλιογραφίας. Μία καλή πηγή ιδεών για θέµατα και βιβλιογραφία θα ήταν µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων πτυχιακών εργασιών του τµήµατος µας. Η ενηµέρωση της µε εργασίες παρόµοιων θεµατικών ενοτήτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, θα προσέδιδε εµπεριστατωµένη και πλήρως τεκµηριωµένη επιστηµονική γνώση στους φοιτητές. Παρόµοια, νεότερες ιδέες, δεδοµένα, απόψεις και διασταύρωση πληροφοριών, µπορούν να επιτευχθούν µέσω της πρόσβασης, ώστε κάθε φοιτητής να µπορεί να επιλέξει θέµα από καινούργια πεδία επιστηµονικής έρευνας. Η επεξεργασία ακόµη των ήδη ανατεθειµένων ή/και ολοκληρωµένων εργασιών, µε βάση τη θεµατική ενότητα, το χρόνο ολοκλήρωσης, το βαθµό αξιολόγησης ή την επίβλεψη, αποτελεί ένδειξη στο πόσο σηµαντική και προσοδοφόρα είναι η διαδικασία εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε σε αυτό το σηµείο τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Θ. Κωνσταντινίδη για την καθοδήγηση και συµπαράσταση του, τον καθηγητή πληροφορικής των ΤΕΙ κ. Ν. Παπαδάκη και τις φοιτήτριες. Χιωτίδου & Α. Παπαδάκη για τη βοήθεια τους στην δηµιουργία της ηλεκτρονικής βάσης. Αφιερώνεται στις οικογένειες µας, κυρίως για το χρόνο που τους στερήσαµε 2

3 Πίνακας περιεχοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 5 Η νοσηλευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα Εισαγωγή Επίπεδα νοσηλευτικής εκπαίδευσης στον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ευτεροβάθµια νοσηλευτική εκπαίδευση Τριτοβάθµια προπτυχιακή νοσηλευτική εκπαίδευση Τριτοβάθµια µεταπτυχιακή νοσηλευτική εκπαίδευση Επαγγελµατικά δικαιώµατα νοσηλευτών Τοµείς άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος Επιστηµονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς στη νοσηλευτική Φιλοσοφία και σκοποί της νοσηλευτικής εκπαίδευσης Νοσηλευτικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις ως προγράµµατα συνεχιζόµενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης Η σηµασία της συνεχιζόµενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης στη βελτίωση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος Αναγκαιότητα της συνεχιζόµενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Η πτυχιακή εργασία ως δράση για τη λήψη του πτυχίου νοσηλευτικής τεχνολογικής εκπαίδευσης Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ως µέσο εισαγωγής στη νοσηλευτική έρευνα Στοιχεία νοµοθεσίας για την ολοκλήρωση συγγραφής µιας πτυχιακής εργασίας Στάδια υλοποίησης της πτυχιακής εργασίας Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας Ο ρόλος του επιβλέποντα εκπαιδευτικού Υποχρεώσεις & δικαιώµατα σπουδαστών Παρουσίαση-υπεράσπιση της πτυχιακής εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Οδηγίες συγγραφής & Αξιολόγηση εργασίας Γενικά Τυπικοί κανόνες συγγραφής Γλώσσα Σελιδοποίηση Εξώφυλλο Πρόλογος Πίνακας περιεχοµένων Βιβλιογραφικές παραποµπές και αναγραφή της βιβλιογραφίας Πίνακες, σχήµατα, εικόνες Ειδικές προδιαγραφές Υποβολή της εργασίας σε ηλεκτρονική µορφή (προαιρετικά) οµή της εργασίας

4 3.4 Κριτήρια και προδιαγραφές αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Μεθοδολογία της έρευνας Σκοπός της πτυχιακής έρευνας Στόχοι της έρευνας είγµα της έρευνας Χώρος & χρόνος διεξαγωγής της έρευνας Τρόπος συλλογής και κωδικοποίησης των δεδοµένων Εισαγωγή Θεµατικές ενότητες και λέξεις "κλειδιά" Η µεθοδολογία αναζήτησης των πληροφοριών µέσω του προγράµµατος Microsoft Excel Πιλοτική µελέτη Στατιστική ανάλυση εοντολογία της έρευνας Προβλήµατα και περιορισµοί της έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Αποτελέσµατα Γενικά στοιχεία Κωδικοποίηση των πτυχιακών εργασιών ανά επιβλέποντα καθηγητή, χρονιά υλοποίησης και µέσο χρόνο ολοκλήρωσης Κωδικοποίηση των πτυχιακών εργασιών ανά θεµατική ενότητα Κωδικοποίηση των πτυχιακών εργασιών ανά λέξη κλειδί Κατάταξη των εργασιών που έχουν ανατεθεί (Ν=374) σύµφωνα µε το ποσοστό εργασιών επίβλεψης από τον επιβλέποντα καθηγητή και ως προς τις θεµατικές ενότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Συζήτηση Συµπεράσµατα Συζήτηση Συµπεράσµατα Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική Ξενόγλωσση

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η νοσηλευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα 1.1 Εισαγωγή Η νοσηλευτική είναι επιστήµη και τέχνη. Αποτελεί σύνθεση επιστηµονικών γνώσεων, τεχνικών εφαρµογών και ανθρωπιστικής συµπεριφοράς. Ορίζεται ως «η διάγνωση και θεραπεία των ανθρωπίνων αντιδράσεων σε πραγµατικά ή δυνητικά προβλήµατα υγείας» Η νοσηλευτική αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως επάγγελµα, µε βάση τα κριτήρια που πρέπει να έχει ένα επάγγελµα: Καλά καθορισµένο σώµα γνώσεων. Ισχυρό προσανατολισµό προς την παροχή υπηρεσιών. Αναγνωρισµένο κύρος από κάποια επαγγελµατική οµάδα. Κώδικα ηθικής. Επαγγελµατική οργάνωση βασισµένη σε πρότυπα. Συνεχιζόµενη έρευνα. Αυτονοµία (Taylor C et al, 2002). Βασικοί στόχοι της νοσηλευτικής είναι: Η προαγωγή της ευεξίας Η πρόληψη της ασθένειας Η αποκατάσταση της υγείας Η διευκόλυνση της επιτυχούς αντιµετώπισης των προβληµάτων υγείας. οµικό στοιχείο για την εφαρµογή των δεξιοτήτων αποτελεί η καλή προπτυχιακή εκπαίδευση και η δια βίου µόρφωση µέσα από τα προγράµµατα συνεχιζόµενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Σήµερα, όσο πότε άλλοτε, η εκπαίδευση αποτελεί µια αέναη διαδικασία που δεν σταµατά πλέον στο σχολείο ή στο πανεπιστήµιο αλλά συνεχίζεται σε άλλους τυπικούς ή άτυπους χώρους και σε όλα τα στάδια της ζωής. Οι επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας απαιτούν από τη νοσηλευτική κριτικό πνεύµα και αποδεδειγµένη επικαιροποίηση γνώσεων σε βάθος χρόνου (Παπαδηµητρίου και συν, 2003). Οι νοσηλευτές οφείλουν να επιδείξουν κριτική και δηµιουργικές ικανότητες προκειµένου να επιβιώσουν στο ιδιαίτερα πολύπλοκο, απαιτητικό και διαρκώς µεταβαλλόµενο σύστηµα υγείας. Η σηµασία της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης αλλά και της εισαγωγής δραστικών αλλαγών στη νοσηλευτική εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί από τις ηγετικές µορφές της νοσηλευτικής. 5

6 1.2.1 Επίπεδα νοσηλευτικής εκπαίδευσης στον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Σε κάθε νοσηλευτική υπηρεσία στην Ελλάδα, επικρατεί µια πολυµορφία στο δυναµικό του προσωπικού της: νοσηλεύτριες πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, απόφοιτοι 3τους φοίτησης, 2ετούς φοίτησης, δηµοτικού, ενώ υπάρχει και ένα πλήθος «αποκλειστικών», συχνά χωρίς καθόλου νοσηλευτική επαγγελµατική κατάρτιση. Εκτός από το νοσηλευτικό προσωπικό τεχνολογικής εκπαιδευτικής φοίτησης (ΑΤΕΙ) και πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) που φέρει νόµιµα κατοχυρωµένο τον τίτλο της νοσηλεύτριας/τή, δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο της αυθαίρετης χρήσης του τίτλου αυτού από το υπόλοιπο προσωπικό που αναφέρθηκε παραπάνω και ανήκει στη νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτή η κατάσταση, αναµφισβήτητα κλονίζει το κύριο οικοδόµηµα της νοσηλευτικής, γιατί επιφέρει τεράστια επαγγελµατική και κοινωνική σύγχυση. Η παρουσία του ανεκπαίδευτου προσωπικού, αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής. Η νοσηλευτική εκπαίδευση, πρωταρχική και µόνιµη αρχή έχει, το να διδάσκει, να εµπνέει και να προσφέρει µορφωτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της νοσηλευτικής ευθύνης. Και αυτό, όχι µόνο σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά και συνέχεια στο στίβο της καθηµερινής άσκησης του νοσηλευτικού έργου, όπου ασκούνται και αναπτύσσονται οι νοσηλευτές ως υπεύθυνες προσωπικότητες. Τα βασικά επίπεδα νοσηλευτικών σπουδών, σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων είναι: Επαγγελµατικό Λύκειο --- Τοµέας Υγείας και Πρόνοιας --- Ειδικότητα "Βοηθών Νοσηλευτών". Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα --- Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας --- Τµήµα Νοσηλευτικής. Πανεπιστήµιο --- Σχολές Επιστηµών Υγείας --- Τµήµα Νοσηλευτικής. Νοσηλευτικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις (θα αναπτυχθούν στην ενότητα 1.7) Μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι στη Νοσηλευτική (θα αναπτυχθούν στην ενότητα ) Στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση εντάσσονται και τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσηµη αλλά αδιαβάθµητη εκπαίδευση. Τα Ιδρύµατα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθµητα, γιατί δέχονται τόσο αποφοίτους Γυµνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα µε τις επιµέρους ειδικότητες που προσφέρουν. Οι οµάδες που σχετίζονται µε τη νοσηλευτική είναι: Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης--- Τοµέας Υγείας -- Οµάδα: Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας Νοσηλευτικής Χειρουργείου Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων 6

7 Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις Εκτός από τα προγράµµατα σπουδών που αναφέρθηκαν, υπάρχουν και αρκετά προγράµµατα συνεχιζόµενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης (θα αναλυθούν στην ενότητα 1.8) Δευτεροβάθμια νοσηλευτική εκπαίδευση Η νοσηλευτική επιστήµη διδάσκεται σε επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µέσω των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑ.Λ). Οι µαθητές θα πρέπει στην πρώτη τάξη να επιλέξουν τον κύκλο υπηρεσιών, στη δευτέρα τάξη τον τοµέα υγείας και πρόνοιας και στην τρίτη τάξη την ειδικότητα "Βοηθοί Νοσηλευτών". Η δοµή του ΕΠΑ.Λ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Η ειδικότητα "Βοηθοί Νοσηλευτών" περιλαµβάνει µια σειρά µαθηµάτων που βοηθούν τους αποφοίτους να ανταποκριθούν σε νοσηλευτικές πράξεις που 7

8 καταγράφονται στα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα και να παρέχουν αποτελεσµατικά τις υπηρεσίες τους τόσο σε ασθενείς όσο και σε υγιείς. Συγκεκριµένα τα µαθήµατα αυτά είναι: ΜΑΘΗΜΑ Στοιχεία Ανατοµίας-Φυσιολογίας Ι Πρώτες Βοήθειες Στοιχεία Φαρµακολογίας Στοιχεία Μικροβιολογίας Βασική Νοσηλευτική Βρεφοκοµία Νοσηλευτική Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου Στοιχεία Γυναικολογίας-Μαιευτικής και Παιδιατρικής Στοιχεία Παθολογίας Στοιχεία Ανατοµίας-Φυσιολογίας ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πηγή: epal elven/nosileftwn.html Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ/ΕΒ Τριτοβάθμια προπτυχιακή νοσηλευτική εκπαίδευση Η τριτοβάθµια προπτυχιακή νοσηλευτική εκπαίδευση επιτυγχάνεται µέσα από δυο κύκλους σπουδών: στο πανεπιστήµιο και στα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύµατα. Στο πανεπιστήµιο υπάρχουν δυο τµήµατα. α) Το τµήµα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών λειτουργεί από το 1980 µε αποστολή την ολοκληρωµένη µόρφωση επιστηµόνων νοσηλευτών σε προπτυχιακό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Στα πλαίσια του Τµήµατος Νοσηλευτικής λειτουργούν εργαστήρια σε διάφορους επιστηµονικούς τοµείς µε αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιέχει µια ποικιλία από µαθήµατα που καλύπτουν όλο το φάσµα της νοσηλευτικής επιστήµης. Το τµήµα νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών είναι ένα από τα πρώτα τµήµατα που οργάνωσε και λειτούργησε πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ). Το ΠΜΣ λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Αρκετοί απόφοιτοι του έχουν λάβει και το διδακτορικό τους δίπλωµα. Η διεύθυνση του είναι Παπαδιαµαντοπούλου 123, Αθήνα Αττική ΤΚ και το τηλ Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα σπουδών, το προσωπικό κλπ µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής (η αρχική της εικόνα 3Θ 2Θ 2Θ 2Θ+2Ε 2Θ+2Ε 2Θ+1Ε 3Θ+8Ε 2Θ 2Θ 3Θ 3Θ ΣΥΝΟΛΟ

9 παρατίθεται παρακάτω) στην ηλεκτρονική διεύθυνση uoa.gr/ β) Το Τµήµα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου εδρεύει στη Σπάρτη. Όπως υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της κ. Μπαλτόπουλο, "το τµήµα αποτελεί βασική ακαδηµαϊκή µονάδα για την παραγωγή νέας γνώσης µέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία της νοσηλευτικής επιστήµης και καταρτίζει επιστήµονες νοσηλευτές, ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη - θεωρητική και πρακτική - επιστηµονική κατάρτιση για να εργαστούν µε επιτυχία, ψυχοκοινωνική επάρκεια και αίσθηµα ευθύνης ως µελλοντικοί/ ές επαγγελµατίες υγείας". Η διεύθυνση του είναι: Τµήµα Νοσηλευτικής, Κτηριακό συγκρότηµα γενικού νοσοκοµείου Σπάρτης Σπάρτη. Τηλ επικοινωνίας Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα σπουδών, το προσωπικό κλπ µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής (η αρχική της εικόνα παρατίθεται παρακάτω) στην ηλεκτρονική διεύθυνση uop.gr/~nosil/ 9

10 Σε επίπεδο τεχνολογικών ιδρυµάτων υπάρχουν αρκετά τµήµατα νοσηλευτικής, διασκορπισµένα σε όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία προσφέρουν προγράµµατα σπουδών που είναι ικανά να εκπαιδεύσουν νοσηλευτές υψηλής ποιότητας. Ένα από τα καλύτερα τµήµατα είναι το τµήµα νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο έχει τη µεγαλύτερη αναλογία νοσηλευτών ως εκπαιδευτικό προσωπικό από όλα τα αντίστοιχα τµήµατα της χώρας, και στο οποίο νοσηλευτές εκπαιδευτές διδάσκουν νοσηλευτικά µαθήµατα σε φοιτητές νοσηλευτικής. Η διεύθυνση του είναι: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τµήµα Νοσηλευτικής, Τ.Θ. 1939, ΤΚ Ηράκλειο. Τηλ επικοινωνίας: Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα σπουδών, το προσωπικό κλπ µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της σχολής (η αρχική της εικόνα παρατίθεται παρακάτω) στην ηλεκτρονική διεύθυνση gr/nosil/ 10

11 Τριτοβάθμια μεταπτυχιακή νοσηλευτική εκπαίδευση Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας αναφέρει, ότι η συνεχιζόµενη νοσηλευτική εκπαίδευση (Σ.Ν.Ε.) είναι η εκπαίδευση την οποία ο λειτουργός υγείας αναλαµβάνει µετά το τέλος της βασικής επαγγελµατικής κατάρτισης ή οποιασδήποτε πρόσθετης προηγµένης εκπαίδευσης, γενικής ή ειδικότητας, για τη βελτίωση της ικανότητας εφαρµογής και όχι για την απόκτηση νέου διπλώµατος ή άδειας άσκησης επαγγέλµατος (Euro Reports and Studies 1980). Με βάση τον ορισµό αυτό, η Σ.Ν.Ε. (στάδιο 3 του σχήµατος 1) αρχίζει είτε αµέσως µετά την αποφοίτηση από τη σχολή, είτε µετά από αναγνωρισµένο πρόγραµµα µετά το πτυχίο, που οδηγεί σε ειδικότητα ή µεταπτυχιακά διπλώµατα. ιαφέρει δηλαδή, από τις ακαδηµαϊκές επιδιώξεις στο ότι δεν οδηγεί στη λήψη µεγαλύτερου διπλώµατος ή πτυχίου, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός της. Εποµένως η Σ.Ε. αφορά οργανωµένη, µη ακαδηµαϊκή εκπαίδευση µετά τη συµπλήρωση του βασικού προγράµµατος, έστω κι αν η συνεχής εκπαίδευση συντελεί στην ακαδηµαϊκή προαγωγή (Λανάρα, 1993). Σχήµα 1. Στάδια εκπαίδευσης επαγγελµατιών υγείας Στάδια ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3. Μεταπτυχιακό δίπλωµα πιστοποιητικό Ειδικότητα Μεταπτυχιακή εκπαίδευση 2. ή Προπτυχιακή Βασική ή άλλη οργανωµένη εκπαίδευση 1. Πτυχίο δίπλωµα ή πιστοποιητικό Με βάση και το παραπάνω σχήµα θα αναφερθούµε στο ρόλο του γραφείου εκπαίδευσης που αποτελεί την πιο συστηµατική υπηρεσία εκπαίδευσης για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτών που εργάζονται σήµερα στα νοσοκοµεία και στην απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος (Θεοφανίδης & Φουντούκη 2006). Η αναφορά στις νοσηλευτικές ειδικότητες αναλύεται στην ενότητα 1.7 Σκοπός του Γραφείου Εκπαίδευσης είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών του νοσηλευτικού προσωπικού, ο συντονισµός και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της έρευνας, για τη δηµιουργία και µεταφορά γνώσης που θα βοηθήσει τους νοσηλευτές στη βελτίωση της ποιότητας της προσφερόµενης νοσηλευτικής φροντίδας. Το έργο του γραφείου εκπαίδευσης Ν.Υ. θα πρέπει να περιλαµβάνει: 11

12 Οργάνωση & ενηµέρωση εκπαιδευτικού αρχείου νοσηλευτών (δηµιουργία και τήρηση αρχείου εκπαίδευσης, αρχειοθέτηση βιογραφικών σηµειωµάτων). Εισαγωγική εκπαίδευση νεοδιοριζόµενων υπαλλήλων. Συνεχιζόµενη εκπαίδευση (προγράµµατα εκπαίδευσης για όλες τις βαθµίδες νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε θέµατα κλινικής νοσηλευτικής). Ενδοκλινικά µαθήµατα (Βασικές νοσηλευτικές εφαρµογές στις κλινικές, µε στόχο την ενηµέρωση του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού πάνω σε νεώτερες απόψεις στην καθηµερινή κλινική πράξη). Συντονισµός του ερευνητικού έργου. ιατύπωση αρχών στις νοσηλευτικές εφαρµογές (δηµιουργία οµάδων εργασίας για εκπόνηση νοσηλευτικών πρωτοκόλλων). Εκπόνηση ενηµερωτικών εντύπων (π.χ. δηµιουργία εντύπων για την ενηµέρωση των πολιτών σε θέµατα λειτουργίας του νοσοκοµείου και των προσφερόµενων υπηρεσιών) κλπ Οι αµιγώς νοσηλευτικοί µεταπτυχιακοί τίτλοι δίνονταν αρχικά από το τµήµα νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σήµερα το πρόγραµµα µεταπτυχιακών τους σπουδών δίνει τα ακόλουθα µεταπτυχιακά: Α) Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ Ε) στους εξής τοµείς: 1. Βασικές Επιστήµες 2. ηµόσια Υγεία 3. Κοινοτική Νοσηλευτική 4. Ψυχική Υγεία 5. Κλινική Νοσηλευτική µε κατευθύνσεις α) Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική β) Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική γ) Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα δ) Παιδιατρική Νοσηλευτική ε) Πρόληψη και Έλεγχος Λοιµώξεων στ) Χειρουργική Νοσηλευτική Β) ιδακτορικό ίπλωµα ( ) Τα τελευταία χρόνια και άλλα τµήµατα πανεπιστηµίων λειτούργησαν µεταπτυχιακά προγράµµατα, όπου ήταν δυνατή η πρόσβαση και νοσηλευτών µε ή χωρίς εξετάσεις. Σε επίπεδο Κρήτης τέτοιου είδους προγράµµατα έχουν οργανωθεί από: α) Το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών που οργανώνει και λειτουργεί, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και το Τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), στην γνωστική περιοχή «Βιοηθική», το οποίο λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος

13 β) Το Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης στη ηµόσια Υγεία ή στη ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, από το ακαδηµαϊκό έτος Εναλλακτικές επιλογές αποτελούν τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του εξωτερικού στα οποία η µεταπτυχιακή εκπαίδευση των νοσηλευτών είναι πολύ αναπτυγµένη και υπάρχει η δυνατότητας επιλογής και εξειδίκευσης µέσα από µια τεράστια λίστα επιλογών. Πέρα από τη συστηµατική και οργανωµένη νοσηλευτική εκπαίδευση, αρκετοί νοσηλευτές αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχιζόµενη νοσηλευτική εκπαίδευση, επιλέγουν να παρακολουθήσουν σε ατοµική βάση συνέδρια και ηµερίδες που ασχολούνται µε το αντικείµενο της εργασίας τους ή ενηµερώνονται από τον εξειδικευµένο νοσηλευτικό ή ιατρικό τύπο και από άλλα περιοδικά ή εφηµερίδες υγείας. 1.3 Επαγγελματικά δικαιώματα νοσηλευτών Για την απονοµή του τίτλου νοσηλευτή την Ελλάδα θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή του σε ένα από τα τµήµατα νοσηλευτικής των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. ή στη στρατιωτική σχολή αξιωµατικών νοσηλευτών. Οι σπουδές διαρκούν 4 χρόνια και απονέµεται ο τίτλος πτυχιούχος ή διπλωµατούχος νοσηλευτής. Οι πτυχιούχοι νοσηλευτές έχουν δυνατότητα για µεταπτυχιακές Σπουδές (MSc in Nursing) και διδακτορικές σπουδές (PhD in Nursing) σε Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 2 Α του Νόµου 1579/1985, από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καθιερώνεται ο επαγγελµατικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωµατούχους των: α) τµηµάτων νοσηλευτικής T.Ε.Ι. β) νοσηλευτικών τµηµάτων A.Ε.Ι. γ) τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόµων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόµων, αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιµων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ (Νόµος 1579/1985 Άρθρο 5 -ΦΕΚ /12/1985) 13

14 α) Επαγγελµατικά ικαιώµατα Πτυχιούχων του Τµήµατος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Π 351/89 Αρ.1 ΦΕΚ 159/ ) 1. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων που φέρουν τον επαγγελµατικό τίτλο «Νοσηλευτής - Νοσηλεύτρια» (παρ. 2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσµα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναµοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων 2. Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωµα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών µονάδων, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι σε όλο το φάσµα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων και ειδικότερα µε τα εξής αντικείµενα και δραστηριότητες 2.1. Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται µε δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τοµείς υγιεινής, του ίδιου και του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών διατήρησης ισοζυγίων του Παροχή ολοκληρωµένης και εξατοµικευµένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους, όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήµατα Λήψη νοσηλευτικών µέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου Λήψη µέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από µακροχρόνια κατάκλιση Κάλυψη των αδυναµιών αυτοφροντίδας Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης. 14

15 Λήψη νοσηλευτικών µέτρων για παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήµατα Λήψη µέτρων για πρόληψη ατυχηµάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας Αποµόνωση και δήλωση αρρώστου µε λοιµώδες νόσηµα Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και µεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου στο θάλαµο και υποστήριξη της οικογένειας Σίτιση αρρώστου µε όλους τους τρόπους Εφαρµογή φυσικών µέσων για πρόκληση υποθερµίας και επισπαστικών Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του σε θέµατα που αφορούν: τη λειτουργία του νοσοκοµείου, τη νοµοθεσία των υπηρεσιών υγείας, την εφαρµοζόµενη θεραπευτική αγωγή Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο µε σκοπό την αυτοφροντίδα Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου µε σκοπό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσηµα Βοήθεια στην επικοινωνία µεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκοµείου άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυµάτων ιενέργεια γραπτής και προφορικής ενηµερωτικής επικοινωνίας µε τα µέλη της υγειονοµικής οµάδας και άλλους συναφείς οργανισµούς Συνεργασία σε συντονισµό των ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση Πράξεις σε απουσία γιατρού Εφαρµογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή µονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συµβάντα Εφαρµογή πρώτων βοηθειών Πράξεις µετά από γνωµάτευση γιατρού και εκτέλεση από το νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εµπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ' εφαρµογή του θεραπευτικού προγράµµατος: Μετρήσεις διαφόρων παραµέτρων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του νοσηλευτή Χορήγηση φαρµάκων από όλες τις οδούς Χορήγηση οξυγόνου µε όλους τους τρόπους Πλήρης παρεντερική θρέψη Θεραπευτικά λουτρά Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων. 15

16 3. Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωµα να: 3.1. Συµµετέχουν σε περίπτωση θεοµηνιών και εκτάκτων αναγκών στην κοινή προσπάθεια για την αντιµετώπιση υγειονοµικών προβληµάτων Συµµετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήµατος υγείας για τον καθορισµό της πολιτικής υγείας 3.3. Καλύπτουν όλο το φάσµα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής µε τον τοµέα της ειδικότητάς τους, σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία 3.4. Καθορίζουν τα κριτήρια της νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα πλαίσια της νοσηλευτικής άσκησης 3.5. Ασκούν κάθε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα που εµφανίζεται στο αντικείµενο της ειδικότητάς τους µε την εξέλιξη της τεχνολογίας σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νοµοθεσίας Καλύπτουν τοµείς νοσηλευτικών ειδικοτήτων, ελλείψει ειδικών νοσηλευτών αφού εκπαιδευτούν µε ταχύρυθµα προγράµµατα 4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόµενου τµήµατος απασχολούνται στη νοσηλευτική εκπαίδευση σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία 5. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελµα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων µετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος που χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. β) Επαγγελµατικά δικαιώµατα των κατόχων ιπλώµατος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυµατολογία", "Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων", "Νοσηλευτής Χειρουργείου", "Νοσηλευτική Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις" και "Νοσηλευτική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας" των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των πτυχιούχων Τ.Ε.Ε. Α' και Β' κύκλου της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών",καθώς και καθορισµός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της άδειας ασκήσεως των ανωτέρω επαγγελµάτων. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/ Άρθρο 1: Στους κατόχους ιπλώµατος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης, των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυµατολογία", "Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων", "Νοσηλευτής Χειρουργείου", "Νοσηλευτική Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις", και "Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας" των Ι.Ε.Κ. και στους κατόχους πτυχίου των Τ.E.E. Α' και Β' κύκλου της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών" χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού Νοσηλευτή. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 1 Π 268/2003, ορίζεται ότι: "Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού Νοσηλευτή του Προεδρικού ιατάγµατος 210/01 (ΦΕΚ 165/Α'/ ) χορηγείται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στους κατόχους διπλώµατος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων "Βοηθός 16

17 τραυµατολογίας ορθοπεδικής" και Βοηθός "Ειδικής Νοσηλευτικής" των Ι.Ε.Κ". Άρθρο 2: Περιγραφή καθηκόντων Ι. Οι νοσηλευτικές πράξεις που ασκούνται από τους κατόχους ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Ν. 2009/92, των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυµατολογία", "Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων", "Νοσηλευτής Χειρουργείου", "Νοσηλευτική Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις" και "Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας" των Ι.Ε.Κ. και από τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ε. Α' και Β' κύκλου της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών", µετά από ανάθεση από τον υπεύθυνο νοσηλευτή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είναι οι ακόλουθες: 1. Γενική και τοπική καθαριότητα του αρρώστου. 2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του αρρώστου που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσηµα ή έχει υποστεί ατύχηµα ή έχει κακοποιηθεί. 3. Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση µε σκοπό την πρόληψη. 4. Πρόκληση ούρησης µόνο µε φυσικά µέσα. 5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων. 6. Λήψη µέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια του αρρώστου. 7. Μέτρηση ζωτικών σηµείων (σφίξεις, πίεση, θερµοκρασία). 8. Συλλογή δειγµάτων εκκρίσεων. 9. Εφαρµογή φυσικών µεθόδων για την πρόκληση υποθερµίας - υπερθερµίας. 10.Μέτρηση προσλαµβανοµένων και αποβαλλοµένων υγρών. 11.Τοπική προεγχειρητική προετοιµασία. 12.Απλές επιδέσεις. 13.Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων. 14.Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα. 15.Εκκενωτικό υποκλυσµό. 16.Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων. 17.Προετοιµασία των χρησιµοποιούµενων εργαλείων, του επιδεσµικού υλικού και ιµατισµού για την αποστείρωση. 18.Ταξινόµηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιµατισµού, ορρών, φαρµακευτικού υλικού, αναλωσίµων, κ.λπ. 19.Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρµοδίους. 20.Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρµοδίους. 21. ιευθέτηση κλίνης (στρώσιµο κλίνης ασθενούς), απλή ή µε κατακλιµένο άτοµο). Επίσης, οποιαδήποτε νοσηλευτική πράξη του ανατίθεται από τον υπεύθυνο νοσηλευτή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο νοσηλευτής, ο οποίος και κρίνει εάν ο 17

18 διπλωµατούχος των ειδικοτήτων "Νοσηλευτής Χειρουργείου", "Νοσηλευτική Τραυµατολογία", "Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων", "Νοσηλευτική ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις" και "Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας" των Ι.Ε.Κ., και ο πτυχιούχος των Τ.E.E. Α' και Β' κύκλου της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών" δύναται στην συγκεκριµένη περίπτωση να εκτελέσει, µε ασφάλεια για την υγεία του αρρώστου, την εν λόγω, εργασία. ΙΙ Οι κάτοχοι ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Ν. 2009/92, των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυµατολογία", "Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων", "Νοσηλευτής Χειρουργείου", "Νοσηλευτική Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις" και "Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας" των Ι.Ε.Κ., και οι κάτοχοι πτυχίου των Τ.Ε.Ε. Α' και Β' κύκλου της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών" ασκούν επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις και εφαρµόζουν πρώτες βοήθειες, όπως είναι οι ακόλουθες: 1.Ισχαιµη περίδεση. 2.Ακινητοποίηση κατάγµατος. Άρθρο 3: Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος των κατόχων ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Ν. 2009/92, των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυµατολογία", "Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων", "Νοσηλευτής Χειρουργείου", "Νοσηλευτική Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις" και "Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας" των Ι.Ε.Κ. και των κατόχων πτυχίου των Τ.Ε.Ε. Α' και Β' κύκλου της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών" χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σύµφωνα µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) στους κατόχους ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) µετά από πρακτική άσκηση τριών (3) µηνών, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και ο χρόνος προαιρετικής πρακτικής άσκησης των καταρτιζοµένων, όπως εκάστοτε ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν. 2009/92 "Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) στους κατόχους πτυχίου επιπέδου 3 (Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σπουδών) της ανωτέρω ειδικότητας µετά από πρακτική άσκηση έξι (6) µηνών και γ) στους κατόχους πτυχίου επιπέδου 2 (Τ.Ε.Ε. Α' κύκλου σπουδών) της ανωτέρω ειδικότητας µετά από πρακτική άσκηση δώδεκα (12) µηνών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία χορήγησης της εν λόγω άδειας. 18

19 Άρθρο 4: Από τη δηµοσίευση του παρόντος καθιερώνεται ο επαγγελµατικός τίτλος του Βοηθού Νοσηλευτή-τριας στους κατόχους πτυχίων των: 1.Μέσων Τεχνικών Επαγγελµατικών Νοσηλευτικών Σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) 2.Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) Νοσηλευτικής κατεύθυνσης. 3.Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Νοσηλευτικής 4.Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Α' κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών 5.Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Β' κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών 6.Σχολών της αλλοδαπής ισοτίµων προς τις ανωτέρω Σχολές. Άρθρο 5 1. Υφιστάµενες ευνοϊκότερες διατάξεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος στους πτυχιούχους των Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολών και των Τ.Ε.Λ. δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. 2. Οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος που έχουν ήδη χορηγηθεί στους πτυχιούχους των Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολών, των Τ.Ε.Λ., των Τ.Ε.Ε. Α' και Β' κύκλου σπουδών και ισοτίµων Σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής εξακολουθούν να ισχύουν. 3. "Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος των κατόχων πτυχίων ΤΕΕ Α' και Β' κύκλου της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών, που απέκτησαν τον τίτλο τους πριν τη δηµοσίευση του παρόντος Π.. χορηγείται χωρίς την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων β και γ του άρθρου 3 του Π.. 210/2001, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος". *** Η παρ.3 προστέθηκε µε το άρθρο 3 Π 268/2003,ΦΕΚ Α 240/ Άρθρο 6 Η ισχύς του παρόντος ιατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανατίθεται η δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 1.4 Τομείς άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος Ο εκπαιδευµένος νοσηλευτής εργαζόµενος σε πολλές διαφορετικές θέσεις (νοσοκοµείο - κοινότητα) έχει ορισµένους βασικούς ρόλους να επιτελέσει στην καθηµερινή νοσηλευτική κλινική πρακτική. Οι σηµαντικότεροι αναφέρονται παρακάτω: Παρέχει επαγγελµατική νοσηλευτική φροντίδα. Συνδυάζει τη θεωρία και την εµπειρία µε την πρακτική άσκηση. 19

20 Χρησιµοποιεί τη νοσηλευτική διεργασία για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας. Αναλαµβάνει την ευθύνη για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της δικής του νοσηλευτικής πρακτικής. Προάγει την ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας. Αξιολογεί την έρευνα ως προς την εφαρµογή των ευρηµάτων της στη νοσηλευτική πρακτική. Συµµετέχει στη διεπιστηµονική οµάδα προς όφελος του ασθενή αλλά και της κοινότητας. Ενσωµατώνει τις επαγγελµατικές αξίες καθώς και τις ηθικές και νοµικές δεσµεύσεις της νοσηλευτικής στη νοσηλευτική πρακτική. (Taylor C et al, 2002). Όσον αφορά τους τοµείς εργασίας των νοσηλευτών σήµερα, σε γενικές γραµµές είναι: ι) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Το µεγαλύτερο ποσοστό των νοσηλευτών εργάζεται στα νοσοκοµεία, που κατά κύριο λόγο παρέχεται θεραπεία σε πολύπλοκες και βαρειές καταστάσεις. Στα νοσοκοµεία ακολουθείται ένα σύστηµα ιεραρχίας που έχει στην κορυφή της πυραµίδας την διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας, µε άµεσους συνεργάτες της τους τοµεάρχες. Οι τοµεάρχες είναι υπεύθυνοι των διαφόρων τοµέων όπως του χειρουργικού, παθολογικού, των χειρουργείων και µονάδων εντατικής θεραπείας, των εξωτερικών ιατρείων της εκπαίδευσης και άλλων. Ακολουθούν οι προϊστάµενοι των νοσηλευτικών τµηµάτων µε τους υπεύθυνους νοσηλευτές και τους διπλωµατούχους νοσηλευτές. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν τόσο οι νοσηλευτές βάρδιας, όσο και ορισµένοι που ασχολούνται µε την έρευνα ή εργάζονται σε εξειδικευµένα τµήµατα όπως είναι το γραφείο εκπαίδευσης, το τµήµα νοσοκοµειακών λοιµώξεων κλπ. Στην Ελλάδα έχοµε ακόµη τους νοσηλευτές των µέσων τεχνικών επαγγελµατικών νοσηλευτών σχολών και τους βοηθούς θαλάµων. Οι νοσηλευτές εργάζονται 37.5 ώρες την εβδοµάδα και καλύπτουν τις τρεις 8ωρες βάρδιες του εικοσιτετραώρου. Η εικοσιτετράωρη παρουσία του νοσηλευτή στην νοσηλευτική µονάδα, όπως γίνεται φανερό, καθιστά τον νοσηλευτή κύριο συντονιστή των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλους τους αρρώστους. ιι) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερος αριθµός νοσηλευτών εργάζονται σε εξωνοσοκοµειακή βάση, υποστηρίζοντας την παροχή υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα. Αυτό προέκυψε µε την αυξηµένη ενηµέρωση όσον αφορά την σπουδαιότητα της διατήρησης της υγείας και της πρόληψης της νόσου. Οι τοµείς που εργάζονται οι νοσηλευτές στην κοινότητα (κοινοτικοί νοσηλευτές) είναι: Κέντρα Υγείας Τµήµατα πρώτων βοηθειών και υγιεινής της εργασίας διαφόρων 20

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυματολογία",

Διαβάστε περισσότερα

653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) 653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την εποπτεία, τον έλεγχο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και

Διαβάστε περισσότερα

Όλο το άρθρο έχει ως ακολούθως: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Όλο το άρθρο έχει ως ακολούθως: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) Άρθρο του Σεραφείμ Κερασιώτη στην εκπαιδευτική πύλη edra.gr, που παρουσιάζει αρχικά τους λόγους τους οποίους μπορεί να θεωρήσει σημαντικούς ένας απόφοιτος Γυμνασίου ή καποιος που έχει προαχθεί από την

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. του Κερασιώτη Σεραφείμ, Εκπαιδευτικού Μαθηματικού Διευθυντή 2ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου. Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι γυμνασίων ή έχουν προαχθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βρεφονηπιοκόµων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΠΑΛ

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βρεφονηπιοκόµων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΠΑΛ Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βρεφονηπιοκόµων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΠΑΛ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι ασχολούνται με την αγωγή και φροντίδα των βρεφών και νηπίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Στην Α εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου Στη Β τάξη οι προαγόμενοι στη από την Α τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C., ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. Λ. ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Λ. ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε. Ειδική Χειρουργική Νοσηλεύτρια - Μ.Sc, Υπεύθυνη Τοµέα Εκπαίδευσης Ν.Υ. - Π.Γ.Ν.Λ., Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό εισαγωγής/φοίτησης στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από στις Ειδικεύσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Μάρτιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών Τριετής φοίτηση Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών «Τάξη Μαθητείας» Μονοετής φοίτηση Επαγγελματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 009 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΙΕΚ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΤΑΞΗ ΓΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΤΑΞΗ ΒΤΑΞΗ ΤΟΜΕΙΣ Α ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΑΞΗ ΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τίτλος Μαθήματος Συντετμημένος Τίτλος: Πλήρης Τίτλος: ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MA0111 ΜΑ0112 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 8590 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί Τ.Ε. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, ασχολούνται είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο :

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : 2310550240 Νίκος Νικολόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ 17 Επαγγελματικά Λύκεια Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 09-05-2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Τ. 4109 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α) - Ν.Π.Δ.Δ. Πληρ. : Γρ.Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ Π. Πατρών & ΤΕΕ Τµ. υτικής Ελλάδας, 8-12-2001 Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) Ν1268/82 έχουν ως αποστολή Να παράγουν και να µεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής εκπαιδεύει και καταρτίζει Παιδαγωγούς Προσχολικής Αγωγής στην απόκτηση και την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Ιούλιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Η παρουσίαση εδράζεται στο Ν.Δ. 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) Ν.Δ. 4203 (ΦΕΚ 235/01.11.2013 Ν.Δ. 4327 (ΦΕΚ 50/14.05.2015) και ΦΕΚ 1489 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Διακήρυξη της Πράγας: Προτρέποντας τις Κυβερνήσεις για την ανακούφιση του «υποφέρειν» και την αναγνώριση της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως ανθρώπινο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα