ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά για τις προσλήψεις Μ έσα στην εβδοµάδα αναµένεται να ανακοινώσει ο ΟΑΕ τη νέα προκήρυξη για θέσεις µέσω της κοινωφελούς εργασίας. Η προκήρυξη έχει λάβει το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ και το µόνο που µένει είναι η δηµοσίευσή της. Η «Αγορά Εργασίας» παρουσιάζει αποκλειστικά ολόκληρο το προσοντολόγιο µε τους τίτλους σπουδών που γίνονται δεκτοί για όλες τις ειδικότητες. ιαβάστε αναλυτικά όλα τα πτυχία για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, ΕΑΠ, ΠΣΕ, διπλωµατούχους ΙΕΚ, αποφοίτους Λυκείου και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και όλα τα προσόντα (εµπειρία, βεβαιώσεις) που κρίνονται απαραίτητα για την πρόσληψη του νέου προσωπικού. σελ. 3-7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενισχύσεις έως ευρώ για Μεταποίηση, Τουρισµό και Υπηρεσίες σελ. 13 ΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ Αιτήσεις-εξπρές για 694 θέσεις εποχικών σε δήµους, ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ Οι προκηρύξεις και οι προθεσµίες που τρέχουν σελ. 2, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ θέσεις για σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο σελ. 16 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ελληνες µηχανικοί και ειδικοί Πληροφορικής στη Γερµανία σελ. 12

2 222 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Περισσότερες οι απολύσεις Μείωση της µισθωτής απασχόλησης καταγράφεται το µήνα Οκτώβριο στον ιδιωτικό τοµέα. Σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία του πληροφοριακού συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» οι θέσεις που «χάθηκαν» ανέρχονται στις θέσεις. Συγκεκρι- µένα τον Οκτώβριο καταγράφηκαν προσλήψεις και απολύσεις ενώ ο υψηλότερος αριθµός χαµένων θέσεων εργασίας κατά τον περασµένο µήνα (75.146) αφορά στην ηλικιακή οµάδα από ετών. Επιπλέον, συµβάσεις πλήρους απασχόλησης µετατράπηκαν σε συµβάσεις ευέλικτων µορφών εργασίας. Στη λήξη της θερινής τουριστικής περιόδου αποδίδει µε δήλωσή του το αρνητικό πρόσηµο του Οκτωβρίου ως προς το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, και εκτιµά ότι «τα στοιχεία των ροών µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα για τον µήνα Οκτώβριο συµβαδίζουν µε τους αναµενόµενους εποχικούς παράγοντες (διαχρονικά αρνητικές ροές τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και εκέµβριο), αλλά και µε τις τάσεις που έχουν διαµορφωθεί τους τελευταίους µήνες». Το υπουργείο Εργασίας διατηρεί θετική στάση και προσθέτει ότι το αρνητικό αυτό αποτέλεσµα ήταν µικρότερο των προηγούµενων πρόσφατων ετών, συµβάλλοντας στη διατήρηση του θετικού ισοζυγίου για το δεκάµηνο Ιανουάριος - Οκτώβριος του 2013 στις νέες θέσεις εργασίας. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 48 πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής στο ήµο Αθηναίων Η πρόεδρος του Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας του ή- µου Αθηναίων (ΟΠΑΝ- Α) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόµων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής µε ωριαία αποζηµίωση. Οι ενδιαφερόµενοι ΠΦΑ που επιθυµούν να απασχοληθούν στα προγράµµατα άθλησης θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα όπου πρέπει να αναφέρονται η προϋπηρεσία στα προγράµµατα, η επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ., υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή, επικυρω- µένες φωτοτυπίες πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα, επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνο- µικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση του δήµου περί µόνιµης κατοικίας, βεβαίωση του ΟΑΕ περί ανεργίας και έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείω- µα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. Βασικό κριτήριο κατάταξης είναι η ανεργία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός υποψηφίων που να πληροί Ο ήµος Νοτίου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου και συγκεκριµένα του εξής: 20 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, 4 Ε Οδηγοί Αυτοκινήτων Απορ. (χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), 2 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων (Εκσκαφέας-Φορτωτής) (Οµάδας Β Τάξης ), 3 Ε Ηλεκτρολόγων Φωτισµού και 1 Ε Τεχνικού Οχηµάτων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτη- µένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αργαλαστή Τ.Κ.37006, Μαγνησία, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού του ήµου Νοτίου Πηλίου (τηλ. επικοινωνίας: &54525). την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του ΠΑΓΟ, ο φορέας δύναται να προσλάβει ΠΦΑ οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Αιτήσεις Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα είναι τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΝ Α στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας ήµου Αθηναίων (ΟΠΑΝ Α) Ακαδηµίας 50, Αθήνα, Τ.Κ , υπόψη /νσης Αθλητισµού (τηλ. επικοινωνίας ). Οι ηµέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι ευτέρα - Παρασκευή και ώρες 09:00-14:00. Η προθεσµία µέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις ορίζεται σε 10 ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης σε δύο (2) εφηµερίδες και την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισµού, ήτοι από έως και εργάτες στο ήµο Νοτίου Πηλίου 17 οδηγοί στο ήµο Αγ. Παρασκευής Ο ήµος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 5 Οδηγοί ( Ε) (Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), 2 Χειριστές Μηχανηµάτων Εργου ( Ε) (σάρωθρο) (Οµάδας Γ Τάξης Γ ) και 10 Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ). ιεύθυνση: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , Τ.Κ , Αγία Παρασκευή, απευθύνοντάς τη στο Τµήµα ιοίκησης-τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: ). Σύντοµες ειδήσεις επιλαχόντες για την «Επιταγή εισόδου» στην αγορά εργασίας ηµοσιεύτηκαν νέα αποτελέσµατα για επιλαχόντες που δικαιούνται την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας σε αντικατάσταση των διαγραφέντων από το Μητρώο Ωφελουµένων της δράσης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». Οι ωφελούµενοι θα πρέπει να µεριµνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας µέχρι 31 Ιανουαρίου 2014 (31/1/2014). Το πρόγραµµα συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών και πρακτική άσκηση για διάστηµα 5 µηνών, σε επιχειρήσεις και σε επαγγελµατικές ειδικότητες της επιλογής τους. Το εκπαιδευτικό επίδοµα για τη θεωρητική κατάρτιση είναι 400. Το επίδοµα πρακτικής άσκησης είναι για τους αποφοίτους πανεπιστηµίων/τει και για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, προβλέπεται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση που θα µετατρέψει την πρακτική άσκηση σε σύµβαση εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν κάποιες πιθανότητες η θέση κατάρτισης να µετατραπεί σε θέση εργασίας. Πρακτική άσκηση για µαθητές των ΕΠΑΣ του ΟΑΕ Με απόφαση του υπουργού Εργασίας που αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο της ιαύγειας, για το σχολικό έτος 2013/14, ο αριθµός των µαθητών των ΕΠΑΣ µαθητείας του ΟΑΕ που θα πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε φορείς του δηµόσιου τοµέα ανέρχονται σε Οι µαθητές σε όλο το διάστηµα της πρακτικής άσκησης ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, ενώ οι επιχειρήσεις επιδοτούνται µε 12 ευρώ για κάθε απασχολούµενο. Το ως άνω ποσοστό αµοιβής ισχύει για όλα τα εξάµηνα σπουδών. Με Υπουργική Απόφαση ορίζεται ως ποσοστό αµοιβής όλων των µαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Οργανισµού το 75% επί του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό αναπροσαρµόστηκε από το 70% στο 75%. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι οι περισσότερες θέσεις προσφέρονται στον ΟΑΕ (405 θέσεις), στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (333), στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (240) και στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (239). ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 3 23 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕ Τα προσόντα που απαιτούνται για τις προσλήψεις ανέργων Αντίστροφη µέτρηση έχει ξεκινήσει για την πρόσληψη ανέργων µέσω ΟΑΕ σε διάφορους φορείς του δηµόσιου τοµέα. Η προκήρυξη έχει λάβει ήδη το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ και αναµένεται να δηµοσιευτεί µέσα στις επόµενες µέρες. Η «Αγορά Εργασίας» δηµοσιεύει σήµερα αποκλειστικά ολόκληρο το προσοντολόγιο όλων των ειδικοτήτων που θα ζητηθούν στο πακέτο της κοινωφελούς εργασίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, εκτός από τα πτυχία που αναγράφονται πιο κάτω για τις θέσεις πανεπιστη- µιακής εκπαίδευσης, γίνονται δεκτά και το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη- ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ µίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για τις θέσεις ΤΕ γίνονται επίσης δεκτά το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Τέλος, για τις θέσεις Ε σε κάθε περίπτωση γίνονται δεκτοί και οι παρακάτω τίτλοι σπουδών: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. Αναλυτικά στις σελ. 4-7 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 861 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 956 ΑΝ ΡΟΥ 16 ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 333 ΑΡΚΑ ΙΑΣ 384 ΑΡΤΑΣ 431 ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 189 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 921 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 188 ΡΑΜΑΣ 397 ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 369 ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 793 ΕΒΡΟΥ 502 ΕΥΒΟΙΑΣ 252 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 103 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 254 ΗΛΕΙΑΣ 609 ΗΜΑΘΙΑΣ 328 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΑΣΟΥ 14 ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 300 ΘΗΡΑΣ 45 ΙΘΑΚΗΣ 22 Οι θέσεις ανά υπουργείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ( ικαστήρια) 767 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ταµεία, Πρόνοια) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ( ήµοι, Περιφέρειες) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (Λιµάνια) 40 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Μητροπόλεις) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Μουσεία) 777 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Νοσοκοµεία) 474 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ (ΟΑΣΑ) 200 Οι θέσεις ανά νοµό ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 49 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 925 ΚΑΒΑΛΑΣ 403 ΚΑΛΥΜΝΟΥ 65 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 375 ΚΑΡΠΑΘΟΥ 29 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 216 ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ 19 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 436 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 230 ΚΙΛΚΙΣ 170 ΚΟΖΑΝΗΣ 536 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 358 ΚΩ 63 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 359 ΛΑΡΙΣΑΣ 619 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 266 ΛΕΣΒΟΥ 223 ΛΕΥΚΑ ΑΣ 194 ΛΗΜΝΟΥ 84 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 493 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 457 ΜΗΛΟΥ 28 ΜΥΚΟΝΟΥ 21 ΝΑΞΟΥ 31 ΝΗΣΩΝ 170 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 864 ΞΑΝΘΗΣ 426 ΠΑΡΟΥ 49 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 934 ΠΕΛΛΑΣ 229 ΠΙΕΡΙΑΣ 185 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 356 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 349 ΡΟ ΟΠΗΣ 616 ΡΟ ΟΥ 104 ΣΑΜΟΥ 194 ΣΕΡΡΩΝ 376 ΣΠΟΡΑ ΩΝ 33 ΣΥΡΟΥ 65 ΤΗΝΟΥ 16 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 425 ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 212 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 214 ΦΩΚΙ ΑΣ 122 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 222 ΧΑΝΙΩΝ 472 ΧΙΟΥ 183 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 3 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 52 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 81 ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 25 ΒΟΗΘΟΣ Ρ/Σ 1 ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (απαιτεί άδεια άσκησης επαγγέλµατος) 1 ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 794 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 103 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 892 ΓΕΩΛΟΓΩΝ 6 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 305 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 24 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΡΕΙΩΝ ΕΠΙΖΩΩΤΙΩΝ 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1 ΑΣΟΛΟΓΩΝ 23 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 598 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 615 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 52 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 245 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 20 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 50 Η κατανοµή ανά ειδικότητα ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 48 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 52 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 583 ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 13 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 11 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 9 ΙΑΤΡΩΝ 59 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΚΛΗΤΗΡΩΝ 8 ΚΛΗΤΗΡΩΝ - Ο ΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 12 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 5 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 249 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 11 ΜΑΓΕΙΡΩΝ 34 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 15 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 3 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 5 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 24 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 16 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 54 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 7 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 93 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ 19 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 7 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 13 ΝΟΜΙΚΗΣ 17 ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 33 ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 105 ΞΕΝΑΓΩΝ 1 Ο ΗΓΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας ) 1 Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 6 ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ 2 ΠΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 9 ΠΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 ΠΑΙ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 6 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 140 ΡΑ ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 3 ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 12 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ 8 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 30 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 92 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 15 Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 26 ΦΥΛΑΚΩΝ 9 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 551 ΦΥΣΙΚΩΝ 11 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 30 ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 35 ΧΗΜΙΚΩΝ 5 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 718

4 24 4 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Ολα τα πτυχία και διπλώματα που γίνονται δεκτά για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ o ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ. o ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. o ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας - Αρχαιομετρίας. o ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. o ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Βιβλιοθηκονομίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους, Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης και 2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ. o ΠΕ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ. o ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου ή βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου. o ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (πρώην Γεωργικών Βιομηχανιών) ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ΑΕΙ και β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου. o ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ. o ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου. o ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟ- ΜΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ. o ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιχειρησιακής Ερευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ΑΕΙ ΑΕΙ και β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ. o ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εμπειρία δύο (2) ετών. o ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. o ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ. β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών ή α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΑΕΙ β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. o ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ. o ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποιμαντικής ή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ. o ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος γ) Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου υπουργείου ότι δεν απαιτείται. o ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατευθύνσεις: α) Ιστορίας ή β) Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας και Εθνολογίας με ειδίκευση στην Ιστορία ή Ιστορίας ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας με κατευθύνσεις: α) Ιστορίας ή β) Αρχαιολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας - Αρχαιομετρίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση στην Ιστορία ΑΕΙ. o ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ και β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας. o ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ και β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας. o ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ. o ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου. o ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών ΑΕΙ. o ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1) Πτυχίο ή δίπλωμα στη Μετάφραση και Διερμηνεία ή στη Μετάφραση ή στη Διερμηνεία ή με ειδίκευση Μετάφρασης ή με ειδίκευση Διερμηνείας στην αγγλική και γαλλική γλώσσα ή στην αγγλική και γερμανική γλώσσα ή στη γαλλική και γερμανική γλώσσα ή αγγλική γλώσσα ή γαλλική γλώσσα ή γερμανική γλώσσα ή ιταλική ή ισπανική γλώσσα ή ισπανική γλώσσα και Πολιτισμού και η Διδακτική της ως ξένης ή τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με ειδικεύσεις α) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή 2) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ. o ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις: α) Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή β) Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. o ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Γεωγραφίας ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Χημείας ή Βιοχημείας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος ΑΕΙ β) Την κατά περίπτωση πτυχίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών για τους Μηχανικούς ή βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ενωσης Χημικών (ν. 1804/1988). o ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 25 πρόσληψη ανέργων στην κοινωφελή εργασία επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. o ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. o ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. o ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΕΙ. ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής και β) Βεβαίωση παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην ΕΑΕ από πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το υπουργείο Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. o ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ. o ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ Πτυχίο ή δίπλωμα. o ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ΑΕΙ. o ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά. o ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Οδοντιατρικής ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος και γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου. o ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από το 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος ) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από το 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ, β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. o ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ. o ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Νηπιαγωγού είτε γ) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης είτε δ) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ. o ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, γ) Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου, δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου υπουργείου ότι δεν απαιτείται. o ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ ή Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ. o ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από τον Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτκών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ΑΕΙ. o ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. o ΠΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΕΙ και β) σχετική εμπειρία δύο (2) ετών. ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ. o ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών ή Φιλοσοφίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Γλωσσολογίας Ανατολικής Μεσογείου ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στη Φιλοσοφία ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο. o ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο. o ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας ΑΕΙ β) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ενωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/ ΦΕΚ 177 Α / ). o ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. o ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ o ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ. o ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ Πτυχίο ή δίπλωμα Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ΤΕΙ. o ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ. Συνέχεια στη σελ. 6

6 26 6 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται για πρόσληψη πτυχιούχων Συνέχεια από τη σελ. 5 o ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ/ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ. o ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ. o ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ. o ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Εμπορίας και Διαφήμισης ΤΕΙ και β) Γνώση χειρισμού Η/Υ. o ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ και β) γνώση χειρισμού Η/Υ. o ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών - Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ και β) Γνώση χειρισμού Η/Υ. o ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Δομικών Εργων ή Εργων Υποδομής ΤΕΙ. o ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ΤΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής. o ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή. o ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ζωικής Παραγωγής. o ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ). o ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ΤΕΙ. o ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηχολήπτη ή Τεχνολογίας Ηχου και Μουσικών Οργάνων με κατεύθυνση Ηχολήπτη ή Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕΙ. o ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ. o ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας. o ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ. o ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Μαιών- Μαιευτών και γ) Ταυτότητα μέλους του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών, η οποία να είναι σε ισχύ (Β.Δ. 206/ , ΦΕΚ Α'/50/1966). o ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Τεχνολογίας Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ. o ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας ΤΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ) ή Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου, αντίστοιχα. o ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ, β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. o ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού-Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού-Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της. o ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών - Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες και β) Γνώση χειρισμού Η/Υ. o ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ΤΕΙ. o ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ραδιολογίας και Ακτινολογίας ΤΕΙ. o ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης με κατεύθυνση στη Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων ΤΕΙ β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης. o ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/ΓΕΩΠΟ- ΝΩΝ/ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Ιχθυοκομίας-Αλιείας ή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης ή Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών TEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ. o ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ. o ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ. o ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ. o ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή, γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (ΠΣΦ), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση εγγραφής στον ΠΣΦ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον ΠΣΦ του τρέχοντος έτους. o ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ΤΕΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ o ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Αγιογράφου Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών ή Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας και σχετική εμπειρία δύο (2) ετών. o ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ Ρ/Σ Ραδιοφωνικού Παραγωγού Εκπομπών ή Τεχνικού Μουσικής Δισκογραφίας και Ζωντανών Εμφανίσεων και σχετική εμπειρία δύο (2) ετών. o ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου, β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 7 27 ΑΕΙ-ΤΕΙ, αποφοίτων Λυκείου και ΙΕΚ σε Δημόσιο-δήμους o ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕ- ΦΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ/ΚΟΙ- ΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ/ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. o ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Γραφικών Τεχνών ή Γραφικών Τεχνικών- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ή Γραφιστών ή Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση Φωτολιθογραφία. o ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣ- ΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΔΙΟΙ- ΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Πτυχίο Α κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β) Γνώση χειρισμού Η/Υ. o ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Ελαιοχρωματιστών ή Ελαιοχρωματιστή και σχετική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. o ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α ειδικότητας. β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την άδεια. o ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. o ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ Ηχολήπτη ή Μουσικής με Τεχνολογία ή Πτυχίο ή δίπλωμα ηχολήπτη αναγνωρισμένης από το υπουργείο Πολιτισμού σχολής τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. o ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας β) Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β κατηγορίας. o ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. o ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/200 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και σχετική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52Α ) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ Γυμνασίου. o ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ/ΤΕΧΝΙ- ΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας ή βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του μηχανολογικού τομέα ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού. β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της κατά περίπτωση άδειας. o ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπαιδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή. o ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ξεναγού (η οποία εκδίδεται σήμερα από το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ή παλαιότερα από τον ΕΟΤ) και αντίστοιχο δελτίο ταυτότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ. β) Δίπλωμα Σχολών Ξεναγών του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) ή του ΕΟΤ. γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. o ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ α) Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ κατηγορίας, β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση των παραπάνω αδειών οδήγησης αυτοκινήτου. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται. o ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων ή Εργασιών οπλισμένου και αόπλου σκυροδέματος ή Γυψαδόρου-Σοβατζή ή Επικαλύψεων και Μαρμάρινων Εργασιών ή Μαρμαροτεχνίας ή Τεχνίτη Μωσαϊκών και Πλακοστρώσεων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και σχετική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. o ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής- Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. o ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τεχνικού Δομικών Εργων ή Κτιριακών Εργων ή Δομικών Εργων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. o ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙ- ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ηλεκτρονικού Συσκευών-Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ηλεκτρονικού Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Ηλεκτρονικού Οπτικοακουστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικού Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικού Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού ή Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τεχνικών Η/Υ) ή Ηλεκτρονικού Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης ή Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου ή Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιομηχανικών Εφαρμογών ή Τεχνικού Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων ή Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας. o ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον Α τάξης και ειδικότητας 1ης ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού. β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχετική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας. o ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Βοηθού Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά ή Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ή Βοηθών Φυσικοθεραπείας ή Βοηθού Φυσικοθεραπευτή-Υπαλλήλου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας ή Ειδικού Κινησιοθεραπείας. o ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ Φωτογραφίας ή Τεχνικού Εργαστηρίου Φωτογραφίας ή Τεχνικού Λήψης Φωτογραφίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας. o ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α ή Β κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής- Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ o ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου).

8 Ιδιωτικός τοµέας 288 Αγορά Eργασίας Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡ, ΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ, ΖΑ Ανοιχτές θέσεις για δουλειά στους κλάδο Προσωπικό στον κλάδο της εστίασης αναζητούν ξενοδοχεία, καφέ, καταστήµατα εστίασης, catering, φούρνοι, αρτοζαχαροπλαστεία, αγροτικοί συνεταιρισµοί και εταιρίες τροφίµων. Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν µετρ, F & B µάνατζερ, σερβιτόρες και σερβιτόρους, πωλητές και πωλήτριες, αρτοποιούς, ζαχαροπλάστες, ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ βοηθούς, υπευθύνους σάλας εστιατορίου και προσωπικό κουζίνας, σεφ, µπουφετζήδες, ψήστες, χειριστές εµφιαλωτικών και πακεταριστικών µηχανών, δικηγόρους και τεχνολόγους τροφίµων. Ευκαιρίες απασχόλησης σε 3 φούρνους Ανοιχτές θέσεις εργασίας διαθέτει ο γνωστός γαλλικός φούρνος «Paul» τόσο στο νέο του κατάστηµα στη Γλυφάδα όσο και στο κατάστηµά του στο κέντρο. Ειδικότερα για τη Γλυφάδα αναζητά ένα ζαχαροπλάστη, έναν υπεύθυνο σάλας εστιατορίου, προσωπικό κουζίνας (νέους και νέες για την προετοιµασία και παρασκευή κρύων και ζεστών πιάτων), ένα βοηθό αρτοποιού, σερβιτόρες, σερβιτόρους, πωλητές και πωλήτριες. Ενώ για την Αθήνα οι θέσεις αφορούν αποκλειστικά πωλητές και πωλήτριες. Βασικά προσόντα για όλα τα πόστα είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, το χαµόγελο και η διάθεση εξυπηρέτησης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Ευκαιρίες απασχόλησης στα αρτοζαχαροπλαστεία της σε διάφορα ση- µεία στο κέντρο της Αθήνας και στα Γλυκά Νερά διαθέτει η Απολλώνιον ΑΒΕΕ, µε δίκτυο 20 καταστηµάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Συγκεκριµένα, αναζητά πωλήτριες, ψήστες, αρτοποιούς και προσωπικό για το µπαρ. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι το οµαδικό πνεύµα, ο επαγγελµατισµός και οι δεξιότητες επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα και από ευτέρα έως Παρασκευή ή να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα υπόψη της ιεύθυνσης Ανθρώπινου υναµικού στο φαξ: Τα πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία «Frank Ze Paul Bakeries», αναζητούν ζαχαροπλάστες, αρτοποιούς, βοηθούς αρτοποιού-ζαχαροπλάστη για το κατάστηµα της ροσιάς και πωλήτριες για όλα τα καταστήµατα σε Παλαιό Φάληρο, Νέο Ψυχικό και ροσιά. Απαραίτητα προσόντα για όλα τα πόστα είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, το πτυχίο στις περιπτώσεις του ζαχαροπλάστη, του αρτοποιού και του βοηθού, η γνώση αγγλικών, η ευελιξία εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες, οι οργανωτικές ικανότητες, το οµαδικό πνεύµα, η προσεγµένη εµφάνιση, η ευχάριστη προσωπικότητα και η όρεξη για δουλειά. Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση, ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση, εκπαίδευση, εργασία σε πολυτελείς χώρους και προοπτικές εξέλιξης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Θέσεις στο ζαχαροπλα Προσωπικό αναζητά «Μελινικόν» στο κέν θέσεις για ένα βοηθό ιδανικός υποψήφιος γ προϋπηρεσία κατά πρ είναι απόφοιτος από α Αντίστοιχα βασικό πρ στο ψήσιµο πάνω σε π µέσω του Ενας χειριστής εµφιαλωτικών µηχανών στη ΒΙΤΟΜ Η ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ, ελληνική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της βιοµηχανίας τροφίµων, επιθυµεί να προσλάβει έµπειρο χειριστή εµφιαλωτικών και πακεταριστικών µηχανών για συσκευασίες PET και TetraPak, για τις αντίστοιχες γραµµές παραγωγής που βρίσκονται στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, σε βιοµηχανία τροφίµων, οµαδικό πνεύµα και διάθεση για συνεργασία, εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, καλή γνώση Αγγλικών, ηλικία από 25 έως 35 ετών και δυνατότητα εργασίας σε βάρδια. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του

9 Αγορά Eργασίας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2013 Ιδιωτικός τοµέας 9 37 ΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΣΕΦ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ, ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ υς εστίασης και τροφίµων καινούργιο στείο «Μελινικόν» το καινούργιο καφέ-ζαχαροπλαστείο τρο του Κολωνακίου. ιαθέτει ανοιχτές ζαχαροπλάστη και για τρεις ψήστες. Ο ια την πρώτη θέση θα πρέπει να διαθέτει οτίµηση σε κρεπερί, διετή εµπειρία και να ναγνωρισµένη Σχολή Ζαχαροπλαστικής. οσόν για τους ψήστες θεωρείται η πείρα λατό. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται alker.gr. 4 ξενοδοχεία αναζητούν προσωπικό Το boutique ξενοδοχείο 5*, tresor hotels and resorts, στα Ζαγοροχώρια, επιθυµεί να προσλάβει έναν F&B µάνατζερ/µετρ. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία σε boutique ξενοδοχεία µε εστιατόριο, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, γνώση υπολογιστών και να είναι µόνιµος κάτοικος Ιωαννίνων. Η αποστολή βιογραφικού µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία γίνεται µέσω του Το ξενοδοχείο πέντε αστέρων Royal Paradise Beach Resort & Spa στη Θάσο αναζητά για το καλοκαίρι του 2014 ένα ζαχαροπλάστη/αρτοποιό. Βασικά προσόντα θεωρούνται το πτυχίο Σχολής Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας, η προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση (η εµπειρία σε ξενοδοχεία θα εκτιµηθεί), η γνώση της αγγλικής ή της γερµανικής Γλώσσας, η άριστη γνώση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ζαχαροπλαστείου-Αρτοποιείου και το πνεύµα συνεργασίας. Το ξενοδοχείο παρέχει διαµονή και διατροφή, αποδοχές ανάλογες µε τα προσόντα και εποχιακή απασχόληση (6 µήνες) και προοπτική µακροχρόνιας συνεργασίας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους µε πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: Σερβιτόρους και σερβιτόρες για πρακτική άσκηση ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναµικό του η ξενοδοχειακή µονάδα Castello City Hotel στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι ιδανικοί/ ές υποψήφιες θα πρέπει να είναι τελειόφοιτοι/ες Ξενοδοχειακής Σχολής, να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα, να διακρίνονται για το οµαδικό πνεύµα εργασίας, να έχουν ευχάριστη εµφάνιση και συµπεριφορά. Το ξενοδοχείο προσφέρει διαµονή, διατροφή (τρία γεύµατα ηµερησίως) και αποδοχές ανάλογες των προσόντων. Η κατάθεση βιογραφικών µαζί µε µία φωτογραφία και τις απαραίτητες συστάσεις γίνεται µέσω του Το ξενοδοχείο Knossos Beach BUNGA- LOWS & SUITES αναζητά βοηθό µάνατζερ F&B. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή Τουριστικής Σχολής, τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία τεσσάρων ή πέντε αστέρων, άριστη γνώση Αγγλικών και γνώση χειρισµού Η/Υ, άριστα διοικητικά και οργανωτικά προσόντα, επικοινωνιακές ικανότητες και εµπειρία στην εφαρµογή πολιτικών και διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας. Η αποστολή βιογραφικών µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία γίνεται στο φαξ: Brunchy: Ατοµα για προετοιµασία και service ιταλικών προϊόντων H Brunchy, το νέο concept All Day Ιταλικής γρήγορης εστίασης, ζητά να προσλάβει για το νέο κατάστηµά της στην πλατεία Αγίας Παρασκευής άτοµα για προετοιµασία και service ιταλικών προϊόντων (καφέ, σάντουιτς, πίτσα, ζυµαρικά) σύµφωνα µε τα πρότυπα της εταιρίας. Σύµφωνα µε την αγγελία, στα άτοµα που θα προσληφθούν θα παρασχεθεί πλήρης εκπαίδευση. Για τις συγκεκριµένες θέσεις δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Εργασία Γιατρός σε στην 5 πόλεις Κω προσφέρουν για ετήσια τα απασχόληση «MIKEL» Η εταιρία Η καταστηµάτων καφεστίασης «MIKEL» για να επανδρώσει τα νέα της καταστήµατα στον Πειραιά, στην Κοµοτηνή, στο Αγρίνιο και την Καβάλα αλλά και στην Αττική και συγκεκριµένα στις περιοχές της Νέας Σµύρνης, του Αγίου ηµητρίου και του Περιστερίου αναζητά προσωπικό ηλικίας για να εργαστούν στο σέρβις και την κουζίνα των καφέ. Η αποστολή βιογραφικών, µαζί µε επισυναπτόµενη φωτογραφία, γίνεται στο φαξ: ή στο Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: στελέχη στη «Γευσήνους» ύο ανοιχτές θέσεις διαθέτει η εταιρία Γευσήνους ΑΒΕΕ, που εξειδικεύεται στον τοµέα του contract catering καλύπτοντας καθηµερινά στοχευµένες επισιτιστικές ανάγκες εταιριών, βιοµηχανικών, στρατιωτικών µονάδων, εκπαιδευτικών οργανισµών, κατασκηνώσεων, αθλητικών ινστιτούτων, κ.ά. Ειδικότερα, αναζητά έναν τεχνολόγο τροφίµων και ένα δικηγόρο. Απαραίτητα προσόντα για το πρώτο πόστο θεωρούνται το πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ µε ειδικότητα Τεχνολόγος Τροφίµων, η προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών µε αντίστοιχη εµπειρία, η πολύ καλή χρήση Η/Υ & Αγγλικών, η εµπειρία σε καθοδήγηση ανθρώπινου δυνα- µικού, η ικανότητα επικοινωνίας και οµαδικής εργασίας, ο προσανατολισµένος στο αποτέλεσµα και στην επίλυση προβληµάτων και η δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Αντίστοιχα για τη δεύτερη ειδικότητα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τριετή εµπειρία στον τοµέα του Εµπορικού ικαίου, στους διαγωνισµούς προµηθειών ηµοσίου και εν γένει στις δηµόσιες συµβάσεις. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: , αναγράφοντας την ειδικότητα. Υπεύθυνος πιστώσεων στο Συνεταιρισµό «Ανατολή» Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ανατολή στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ζητεί να προσλάβει έναν υπεύθυνο πιστώσεων µε έδρα τα γραφεία του στο Στόµιο Ιεράπετρας. Απαιτούµενα προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο είναι το πτυχίο Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης οικονοµικής κατεύθυνσης, η διετής εµπειρία σε τµή- µα πιστώσεων ή λογιστήριο, η καλή γνώση Αγγλικών, η πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel, Word) και οι επικοινωνιακές ικανότητες. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών µε βάση την εµπειρία. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ:

10 Ιδιωτικός τομέας 3810 Αγορά Eργασίας Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 500 ευκαιρίες για καριέρα σε 17 γνωστές εταιρίες Εργασία σε 17 γνωστές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα θα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν 500 υποψήφιοι από όλη την Ελλάδα. Οσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και έχουν όρεξη για δουλειά θα αναλάβουν θέσεις ευθύνης το αμέσως επόμενο διάστημα. Γενική Χημικών Προϊόντων. Η Γενική Χημικών Προϊόντων, που δραστηριοποιείται από το 1977 στα φαρμακευτικά/ιατρικά είδη, αναζητά ιατρικούς επισκέπτες για την Πάτρα και την Κόρινθο. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επικοινωνιακές ικανότητες, καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες, φιλοδοξία και εργατικότητα, τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία στις πωλήσεις στον ιατρικό χώρο, δίπλωμα οδήγησης και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Οι γνώσεις αγγλικών και Η/Υ θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Η εταιρία προσφέρει βαθμολογική εξέλιξη έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα, ανταγωνιστικές αποδοχές, συν μπόνους ανάλογα με την απόδοση, συνεχή off the job και on the job εκπαίδευση, αυτοκίνητο, κινητό, πενθήμερη εργασία και οκτάωρο. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αυγής 60, Κηφισιά. ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Κωτσόβολος. Ανοιχτές θέσεις για συμβούλους πωλήσεων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας πλήρους απασχόλησης στο Ηράκλειο της Κρήτης διαθέτει η αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Κωτσόβολος. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται για το πάθος στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, να διαθέτουν ευχέρεια στην επικοινωνία, προσήλωση στο στόχο τους και να αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη. Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, ασφάλιση και μπόνους και σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης. Η αποστολή βιογραφικών, αναγράφοντας την ειδικότητα και την πόλη, γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: Emergy products. Η φαρμακευτική εταιρία Emergy products αναζητά συνεργάτες για χώρους φαρμακείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη προϋπόθεση για όσες και όσους διεκδικήσουν τις παραπάνω θέσεις είναι η προϋπηρεσία στο χώρο των φαρμακείων. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο ή στο ALOUETTE. Η εταιρία ALOUETTE Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο του παιδικού ενδύματος, διαθέτει ανοιχτές θέσεις σε διαφορετικές ειδικότητες. Συγκεκριμένα, προσλαμβάνει έναν υπάλληλο αποθήκης, έναν area sales μάνατζερ, ένα διακοσμητή βιτρινών και ένα διακοσμητή visual merchandiser. Οι ιδανικοί υποψήφιοι για τα συγκεκριμένα πόστα θα πρέπει να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, να γνωρίζουν Η/Υ και να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω φαξ ή μέσω alouette.gr. Winners Education. O εκπαιδευτικός όμιλος Winners Education, στο πλαίσιο ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του, επιθυμεί να προσλάβει καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας για τη στελέχωση νηπιακών και παιδικών τμημάτων. Απαραίτητα προσόντα για τα συγκεκριμένα πόστα είναι το πτυχίο ΑΕΙ στο αντικείμενο διδασκαλίας (από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από πανεπιστήμιο εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ), η άδεια διδασκαλίας, η αποδεδειγμένη επιμόρφωση στη διδακτική μέσω σεμιναρίων, η χρήση Η/Υ, η ικανότητα στην προετοιμασία, η οργάνωση και η παράδοση διδακτέας ύλης, η υπευθυνότητα, το ομαδικό πνεύμα και η διαθεσιμότητα για πενθήμερη απασχόληση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω του Εκπρόσωποι τηλεφωνικών πωλήσεων Wind. Εκπροσώπους τηλεφωνικών πωλήσεων μερικής απασχόλησης για τα καταστήματά της στην Αθήνα αναζητά η Wind. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επικοινωνιακοί, να διαθέτουν ενθουσιασμό και προσαρμοστικότητα, να διακρίνονται για το ομαδικό πνεύμα, να είναι ευέλικτοι, να μπορούν να εργαστούν σε βάρδιες, να έχουν προϋπηρεσία στο χώρο εξυπηρέτησης πελατών, να είναι απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ και να γνωρίζουν καλά αγγλικά και χειρισμό H/Y. Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών και δυνατότητες ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν τα βιογραφικά τους, δηλώνοντας την ειδικότητα στην ακόλουθη διεύθυνση WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 66, Μαρούσι, Αθήνα ή στο φαξ RELATE. Συμβούλους ενημέρωσης πλήρους απασχόλησης σε θέματα διατροφής αναζητά η εταιρία RELATE A.Ε. για τη στελέχωση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ομίλου εταιριών στο χώρο των τροφίμων. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις σε θέματα τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής, γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (θα προτιμηθούν κάτοχοι σχετικού πιστοποιητικού), επικοινωνιακές ικανότητες, ευχάριστη προσωπικότητα, άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας, γραπτή και προφορική, και ευελιξία στην παρακολούθηση κυλιόμενου ωραρίου εργασίας (μεταξύ 8:00-20:00). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν άμεσα το βιογραφικό τους στο φαξ , αναγράφοντας την ειδικότητα. Hilton Κω. Ανοιχτές θέσεις διαθέτει το ξενοδοχείο Hilton στην Κω σε τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες. Συγκεκριμένα, αναζητά έναν υποδιευθυντή, μπάρμεν, σερβιτόρους και προσωπικό υποδοχής. Απαραίτητα προσόντα για το πρώτο πόστο είναι το πτυχίο Τουριστικής Σχολής, η ικανοποιητική προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, η άριστη γνώση αγγλικής και μίας δεύτερης γλώσσας (κατά προτίμηση γερμανικής, γαλλικής, ιταλικής, ρωσικής), η πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, η ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά, η οργανωτική και δυναμική προσωπικότητα, η ευχέρεια στην επικοινωνία, το ομαδικό πνεύμα και οι διαπραγματευτικές ικανότητες. Αντίστοιχα απαραίτητα προσόντα για όλα τα υπόλοιπα πόστα είναι η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και μίας ακόμη δεύτερης γλώσσας, κατά προτίμηση γερμανικής, γαλλικής, ιταλικής ή ρωσικής. Η αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία γίνεται στο φαξ: ΖΗΝΩΝ Αυτοματισμοί. Ανοιχτές θέσεις για διπλωματούχους ηλεκτρολόγους μηχανικούς στο τμήμα Στρατηγικού Marketing & Επικοινωνίας και διπλωματούχους μηχανολόγους μηχανικούς στο τμήμα Σχεδίασης Γραμμών Παραγωγής διαθέτει η ΖΗΝΩΝ Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ. Βασικά προσόντα για την πρώτη ειδικότητα είναι η εμπειρία σε βιομηχανική παραγωγή/συσκευασία προϊόντων, οι άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, τα αγγλικά επιπέδου Proficiency και η εμπειρία σε webmedia. Αντίστοιχα, οι δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για το δεύτερο πόστο είναι η καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D (Unigraphics), η αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα, το ομαδικό πνεύμα εργασίας και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2013 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας Mini Raxevsky. Μία e-shop Administrator αναζητά η εταιρία Mini Raxevsky. Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να είναι νέα έως 30 ετών, επικοινωνιακή µε όρεξη για δουλειά και αγάπη για τη µόδα, µε γνώσεις HTML, SEO, ΡΗΡ Admin, γνώσεις επεξεργασίας Video, Social Media, Flash, Photoshop, Corel Draw, Illustrator και γνώστρια της αγγλικής γλώσσας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενες µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: Royal Paradise Beach Resort & Spa. Το ξενοδοχείο πέντε αστέρων Royal Paradise Beach Resort & Spa στη Θάσο αναζητά για το καλοκαίρι του 2014 ένα ζαχαροπλάστη/αρτοποιό. Βασικά προσόντα θεωρούνται το πτυχίο Σχολής Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας, η προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση (η εµπειρία σε ξενοδοχεία θα εκτιµηθεί), η γνώση της αγγλικής ή της γερµανικής γλώσσας, η άριστη γνώση οργάνωσης & λειτουργίας ζαχαροπλαστείου-αρτοποιείου και το πνεύµα συνεργασίας. Το ξενοδοχείο παρέχει διαµονή και διατροφή, αποδοχές ανάλογες µε τα προσόντα, εποχική απασχόληση (6 µήνες) και προοπτική µακροχρόνιας συνεργασίας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους µε πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: Μερική απασχόληση hellas online. Η hellas online αναζητά εκπροσώπους τµήµατος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών για µερική απασχόληση. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, ΙΕΚ ή να διαθέτουν απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου (µε κατεύθυνση στην πληροφορική, στην τηλεπληροφορική, στις τηλεπικοινωνίες), να διακρίνονται για την άνεση στην προφορική επικοινωνία, να έχουν γνώσεις λειτουργικών συστηµάτων MS Windows και εφαρµογών MS Office, αγγλικών και χρήσης Internet και γενικά ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται σε βάρδιες. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ ή στη διεύθυνση HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., Αδριανείου 2 & Παπαδά, Τ.Κ Αθήνα (περιοχή Νέου Ψυχικού). First Data. Στo πλαίσιο ανάπτυξης του Τοµέα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, η First Data προσλαµβάνει υποψηφίους για 6ωρη απασχόληση, που διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία, άριστες διαπραγµατευτικές ικανότητες, προσανατολισµό στην επίτευξη στόχων, εργασιακή συνέπεια, καλή γνώση χειρισµού Η/Υ, απολυτήριο Λυκείου και ευελιξία για εργασία σε βάρδιες µε βάση µηνιαίο εναλλασσόµενο πρόγραµµα. Η υποβολή βιογραφικών γίνεται µέσω του Fullah Sugah. Ανοιχτές θέσεις εργασίας για πωλήτριες λιανικής στο νέο της κατάστηµα στο εµπορικό κέντρο Smart-Park στα Σπάτα διαθέτει η εταιρία Fullah Sugah, που δραστηριοποιείται στο χώρο της µόδας. Οι κατάλληλες υποψήφιες θα πρέπει να είναι απόφοιτες ΤΕΙ /ΙΕΚ, να διαθέτουν επικοινωνιακές ικανότητες, ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα και διάθεση εξυπηρέτησης, υποχρεωτική προϋπηρεσία στο χώρο της ένδυσης και της υπόδησης, προσανατολισµό στην επίτευξη στόχων, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, υποχρεωτική γνώση Η/Υ, ηλικία έως 35 ετών και κατοικία στην ευρύτερη περιοχή των Σπάτων. Η αποστολή βιογραφικού µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία γίνεται στο Μικρές Αγγελίες ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε βασικές γνώσεις Η/Υ για εργασία από το χώρο τους, επιλογή ωραρίου, ικανοποιητική αµοιβή. Τηλ.: , βιογραφικά: www. newmodelwork.gr ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα σοβαρά, άµεσα διαθέσιµα για πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση µε γνώσεις υπολογιστή, τηλ.: , βιογραφικά: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε βασικές γνώσεις υπολογιστών για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατών, άµεσο ξεκίνη- µα, όχι προϋπηρεσία, τηλ.: Βιογραφικά: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 σοβαρά άτοµα για πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση. Βασικές γνώσεις Ιντερνετ επιθυµητές. Για ραντεβού καλέστε στο τηλ.: βιογραφικα στο ΕΤΑΙΡΕΙΑ τροφίµων ζητά 5 άτοµα ετών για στελέχωση τµηµάτων, Ευέλικτο ωράριο. Βασικές γνώσεις P/C επιθυµητές. τηλ.: Θέσεις εργασίας σε 3 σούπερ µάρκετ Προσωπικό για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πρέβεζα, την Εύβοια και το Ρέθυµνο αναζητούν τρεις γνωστές αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Πρόκειται για τις MARKET IN, Lidl και Μetro. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: διευθυντές/υποδιευθυντές, πωλητές, πωλήτριες, ταµίες, υπάλληλοι εξωτερικών/εσωτερικών εργασιών και υπάλληλοι προµηθειών. MARKET IN. Η αλυσίδα σούπερ µάρκετ MARKET IN διαθέτει ανοιχτές θέσεις για διευθυντές/υποδιευθυντές των καταστηµάτων της στην Αθήνα και για έναν κρεοπώλη διπλωµατούχο. Οι ιδανικοί υποψήφιοι για το πρώτο πόστο θα πρέπει να διαθέτουν εµπειρία στο χώρο του λιανεµπορίου, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, οργανωτικό και οµαδικό πνεύµα. Αντίστοιχα βασικά προσόντα για το δεύτερο πόστο θεωρούνται το δίπλωµα Σχολής Κρεοπωλών, η σχετική εµπειρία, η εργασία κάτω από πίεση και οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Η κατάθεση βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Lidl. Η γερµανική αλυσίδα σούπερ µάρκετ Lidl διαθέτει ανοιχτές θέσεις για πωλητές, πωλήτριες και ταµίες στα καταστήµατά της στην Πρέβεζα και υπαλλήλους εξωτερικών/ εσωτερικών εργασιών και υπαλλήλους προµηθειών στα καταστήµατά της στη Θεσσαλονίκη. Βασικά προσόντα για τα πρώτα πόστα είναι η ευχάριστη προσωπικότητα, η ευγένεια απέναντι στους πελάτες, η υπευθυνότητα, η αξιοπιστία και η οµαδική εργασία. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι/ες ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, µε επιθυµητή προϋπηρεσία στο χώρο του λιανεµπορίου, να γνωρίζουν άριστα γερµανικά, να χειρίζονται µε ευχέρεια εφαρµογές του MS Office (Word, Excel, Powerpoint), να διαθέτουν δίπλωµα αυτοκινήτου και να διακρίνονται για τις δεξιότητες επικοινωνίας, την εχεµύθεια και τη συνέπεια. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας µέσω της οποίας οι υποψήφιοι µπορούν να επισυνάψουν το αρχείο του βιογραφικού τους στην online φόρµα που εµφανίζεται. Μetro. ιευθυντές καταστήµατος αναζητά η αλυσίδα σούπερ µάρκετ Μetro για τα καταστήµατα της στην Εύβοια και στο Ρέθυµνο της Κρήτης. Απαιτούµενα προσόντα για το συγκεκριµένο θεωρούνται η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση ή στο χώρο των πωλήσεων, η ηλικία έως 35 ετών, οι ικανότητες οργάνωσης και προγραµµατισµού, η ικανότητα επικοινωνίας, οµαδικής εργασίας και επίλυσης προβληµάτων, η άριστη διαχείριση χρόνου και ο προσανατολισµός στο αποτέλεσµα. Το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα αναφέροντας τη θέση που τους ενδιαφέρει στη διεύθυνση METRO ΑΕΒΕ Τ.Θ , Μεταµόρφωση Αττικής ή στο φαξ

12 40 12 Αγορά Eργασίας Θέσεις εξωτερικού Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ζητούνται Ελληνες ειδικοί Υπολογιστών και µηχανικοί στη Γερµανία λογίας Υπολογιστών και εµπειρία µε προγράµµατα HTML5 και CSS3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: com ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Ε υκαιρίες που αφορούν Ελληνες ειδικούς στον τοµέα των υπολογιστών και µηχανικούς διάφορων ειδικοτήτων προσφέρουν εταιρίες στη Γερµανία, ενώ µία θέση προσφέρεται και στο Λίχτενσταϊν. Την κάλυψη των θέσεων έχει αναλάβει η Grecruitment, που αποτελεί µία διεθνή συµβουλευτική εταιρία η οποία από το 2009 παρέχει ευέλικτες και αποτελεσµατικές λύσεις στον τοµέα της στελέχωσης επιχειρήσεων µε απόφοιτους, νεαρούς και έµπειρους επαγγελµατίες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται τακτικά µέσω της ιστοσελίδας com για τις διαθέσιµες νέες θέσεις εργασίας. Παρακάτω καταγράφουµε ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα, καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αναγράφεται στις θέσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συντάξουν το βιογραφικό τους στην αγγλική γλώσσα, όπου θα αναγράφονται όλα τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις από προηγούµενη εργασιακή εµπειρία. Επιπλέον, θα συνεκτιµηθεί η επισύναψη πρόσφατης επαγγελµατικής φωτογραφίας. Τέλος, απαραίτητα είναι η αποστολή των αντιγράφων πιστοποιητικών εκµάθησης ξένων γλωσσών, τα σκαναρισµένα αντίγραφα των πτυχίων, καθώς και οι συστατικές επιστολές εφόσον είναι διαθέσιµες. Θέσεις ειδικών Πληροφορικής IOS Developer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα χρόνο προϋπηρεσίας σε αντίστοιχο τοµέα. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eirini. Οι θέσεις µηχανικών Junior HVAC Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μόναχο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο µάστερ ή µπάτσελορ ως µηχανολόγοι µηχανικοί και να έχουν προϋπηρεσία ένα ως δύο χρόνια σε τοµείς της Μηχανικής που επικεντρώνονται στο HVAC. Οι προσφάτως απόφοιτοι µπορούν επίσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Tester ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κολονία, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν το σύστηµα EPB και να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν ρίσκα και προβλήµατα, επιλύοντάς τα. Ιδανικά ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εµπειρία σε αντίστοιχο τοµέα. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: com Front-end Developer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία από ένα ως τρία έτη (ιδανικό στον τοµέα της ηλεκτρονικής διαφήµισης) και πανεπιστηµιακό τίτλο στον τοµέα της επιστήµης Υπολογιστών. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι οργανωτικοί και να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ανεξάρτητα. Απαραίτητη είναι η άπταιστη γνώση αγγλικών. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eirini. PHP Developer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στον τοµέα της Τεχνο- ios Mobile Application Developer iphone και ipad ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μόναχο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς αντικειµένου. Επιθυµητή εµπειρία ανάρτησης εφαρµογών στο Apple Store και ενός έτους προϋπηρεσία στην ανάπτυξη εφαρµογών σε ios και Git, Webservices και Json, Photoshop. Απαραίτητη είναι η άπταιστη γνώση γερµανικών και αγγλικών. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: com Test Manager Infotainment ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μπρόνσγουικ, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εξαιρετικές αναλυτικές ικανότητες. Απαραίτητος είναι ο πανεπιστηµιακός τίτλος στον τοµέα στην Επιστήµη Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιών ή σε αντίστοιχο τοµέα. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν εµπειρία σε SPICE, CVS, Subversion. Απταιστη γνώση αγγλικών και γερµανικών. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: com Application Consultant ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φρανκφούρτη, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο στον τοµέα της Επιστήµης Υπολογιστών ή σε αντίστοιχο τοµέα. Πολύ καλή γνώση XML, DTD, CSS και άλλες τεχνολογίες του ιαδικτύου (Javascript, XSTL). Αριστη γνώση γερµανικών και αγγλικών. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eirini. *Mobile Application Developer/Software Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λίχντεν- σταϊν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση σχεδιασµού και ανάπτυξης εφαρµογών κινητών τηλεφώνων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά και γερµανικά. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους και τα επισυναπτόµενα έγγραφα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eirini.

13 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 Επιχειρηματικότητα Αγορά Eργασίας Υποβολή ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 28/02/2014 Ενισχύσεις έως ευρώ για Μεταποίηση, Τουρισμό και Υπηρεσίες Εως τις 28/2/2014 θα υποβάλλονται νέες προτάσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ, με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 929 εκατ. ευρώ και δημόσιας δαπάνης 456 εκατ. ευρώ. Ηδη έργα έχουν ήδη ενταχθεί στη δράση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στο πρόγραμμα ανακοινώθηκαν μόλις την περασμένη εβδομάδα και έχουν δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ και του ΕΦΕΠΑΕ Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ ολοκληρώθηκε στις 24 Μαΐου. Υποβλήθηκαν συνολικά προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη δισ. ευρώ (έναντι 456 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός). Από τις προτάσεις αυτές οι απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογήθηκαν οι υπόλοιπες με αιτούμενη δημόσια δαπάνη εκατ. ευρώ. Πέραν όμως αυτών των έργων, τα οποία εντάσσονται άμεσα, το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά έμμεσης ένταξης επιπλέον προτάσεων υπό προϋποθέσεις. Η διαδικασία αυτή επελέγη με σκοπό να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρηματικών σχεδίων που τελικά υλοποιούνται με επιδότηση και, επομένως, να ενισχυθεί η απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Επιπλέον, το επιτελείο του υπουργείου εκτιμά ότι λόγω της οικονομικής κρίσης ενδέχεται ορισμένοι επενδυτές να μην υλοποιήσουν τελικά τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια και για το λόγο αυτό προχωρά στην υπερδέσμευση κονδυλίων του ΕΣΠΑ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υποβολή νέων προτάσεων Σύμφωνα με το υπουργείο, οι νέες προτάσεις που θα ενταχθούν έμμεσα θα πρέπει να συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση, που είναι το 50, και επιπλέον να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: έως την 28η/02/2014 υποβολή από τον υποψήφιο επενδυτή στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσηςπιστοποίησης έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ έως την 28η/02/2014 υποβολή από τον υποψήφιο επενδυτή στον ΕΦΕ- ΠΑΕ αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ίσου τουλάχιστον με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Μετά την κατάθεση των προτάσεων, θα ακολουθήσει η επαλήθευσή τους από τον ΕΦΕΠΑΕ, ενώ η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30/06/2014. Ειδικότερα, το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που δικαιούνται να ενταχθούν στα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ είναι με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 2,175 δισ. ευρώ και δημόσια δαπάνη 1,081 δισ. ευρώ. Για τις έμμεσες εντάξεις ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος και έχουν ως εξής: Ποσά ανά τομέα Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται: από έως ευρώ για τον τομέα Μεταποίηση, από έως ευρώ για τον τομέα Τουρισμός, από έως ευρώ για τον τομέα Εμπόριο - Υπηρεσίες. Ενώ το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια. Ωφελούμενοι Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται υφιστάμενες και νέες/υπό σύσταση επιχειρήσεις που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. Νέες/υπό σύσταση επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) πριν από την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. 2. Μηχανήματα Εξοπλισμός. 3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης). 4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας. 5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας. 6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 7. Λογισμικό. 8. Προβολή Προώθηση. 9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. 10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%). Ιδιωτική συμμετοχή Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των τραπεζών. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, στο περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται στις 13 περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς άξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και συγχρηματοδοτείται από τα ΠΕΠ: Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου, Αττικής και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και τον ΕΦΕΠΑΕ.

14 ηµόσιο 4214 Αγορά Eργασίας Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 40 εποχικοί υπάλληλοι γραφείου στη ΕΗ Με 40 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί η η- µόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. Το νέο προσωπικό θα καλύψει διοικητικές θέσεις. Για τη διεκδίκηση των θέσεων ζητούνται ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ιοίκησης) ή πτυχίο β κύκλου σπουδών τεχνικού, επαγγελµατικού εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα και γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών ιαδικτύου και επεξεργασίας κειµένου. Προσόντα Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας, βαθµός βασικού τίτλου σπουδών και εµπειρία. Πιο αναλυτικά, στο κριτήριο της εµπειρίας ο υποψήφιος κερδίζει 7 µονάδες ανά µήνα προϋπηρεσίας µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες. Για παράδειγµα, αν κάποιος έχει 5 µήνες εµπειρίας στο ίδιο αντικείµενο, τότε κερδίζει 35 µόρια. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Φορέας Θέσεις Επικοινωνία ΑΙΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΗ ΑΕ ΚΛΑ ΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΗ ΑΕ ΚΛΑ ΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ µηχανικοί και τεχνίτες στον Α ΜΗΕ Αττικής Ο Α ΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επτά (7) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ιεύθυνσης Ανθρώπινου υνα- µικού & Υποστήριξης και των Μονάδων ιεύθυνσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ιεύθυνσης Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήµατος, ιεύθυνσης Συστηµάτων & Υποδοµών και Κλιµακίου Συµβάσεων Σύνδεσης Χρηστών της Α ΜΗΕ Α.Ε.. Οι θέσεις είναι 1 ΠΕ ιπλωµατούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ ιπλω- µατούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εγκαταστάσεων Εξοπλισµού, 1 Ε Οδηγών, 1 ΥΕ Τραπεζοκόµων και 1 ΥΕ Εργατών/τριών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Α ΜΗΕ ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & Υποστήριξης ( Α Υ): υρραχίου 89, Τ.Κ Αθήνα. Αρµόδιοι: Mπλάνη Αικατερίνη, , Θεολογίτη Αλεξάνδρα, Αιτήσεις έως και 22/ γυµναστές στο. Αµπελοκήπων-Μενεµένης 3 τεχνικοί στη ΕΗ/ΥΗΣ Αγρα 15 βρεφονηπιοκόµοι στο ήµο Βάρης- Βούλας-Βουλιαγµένης Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης (Κ Ε ΑΜ) ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Αθλησης για Ολους» περιόδου Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (www. ampelokipi -menemeni.gr) και να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Αθλητισµού του ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης ( ιεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 57, Αµπελόκηποι έως και , κατά τις ώρες 8:30-13:30). 5 θέσεις εργασίας στον Ε ΗΕ Χίου Ο Ε ΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ιεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών Χίου και συγκεκριµένα των εξής: 2 Ε Υπαλλήλων Γραφείου και 3 Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπόγειων ικτύων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε ΗΕ/ΧΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: ). Η ΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήµατος Αλιάκµονα/ΥΗΣ: 2 Ε Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ& Αεροστρόβιλων και 1 Ε Χειριστές Μηχανοκίνητων Μηχανηµάτων Τεχνικών Εργων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΕΗ - ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ/ΥΗΣ ΑΓΡΑ, Τ.Κ Ε ΕΣΣΑ, Τ.Θ. 4, απευθύνοντάς την στον αρ- µόδιο υπάλληλο κ. Τάνο Περικλή, τηλέφωνο επικοινωνίας: Ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων από 08/11/2013 µέχρι 18/11/2013. O Οργανισµός Αθλητισµού- Πολιτισµού και Παιδικής Αγωγής ήµου Βάρης - Βούλας -Βουλιαγ- µένης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόµων και συγκεκριµένα: 5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, 6 Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων, 1 Ε Μαγείρων, 1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Βοηθός Μαγείρου) και 2 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συ αιτήσεις για 445 θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ Σήµερα έχει προγραµµατίσει ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) να ανακοινώσει τα αποτελέσµατα σχετικά µε την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων που κατατέθηκαν για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας. Η συµµετοχή ήταν µεγάλη αφού για την κάλυψη 445 θέσεων υποβλήθηκαν συνολικά αιτήσεις. Οι θέσεις αφορούν επιστήµονες µε ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό το- µέα και η υποβολή των ηλεκτρονικών µπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισµός Αθλητισµού, Πολιτισµού και Παιδικής Αγωγής ήµου Βάρης Βούλας - Βουλιαγµένης, Αφροδίτης 2, Τ.Κ Βουλιαγµένη, απευθύνοντάς τη στο τµήµα ιοίκησης, (τηλ. επικοινωνίας: ). αιτήσεων ολοκληρώθηκε την 31η Οκτωβρίου Ανά ειδικότητα οι υποβληθείσες αιτήσεις στην επικράτεια έχουν ως εξής: ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνοι 3.743, ΠΕ/ΤΕ ασολόγοι 672, Κτηνίατροι 173, ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφοι 502 και ΠΕ/ΤΕ Οικονοµολόγοι 939.

15 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας ΑΙΤΗΣΕΙΣ 344 εποχικοί διανοµείς, διοικητικοί και οδηγοί στα ΕΛΤΑ Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 344 ατόµων για τις υπηρεσιακές λειτουργίες των ΕΛΤΑ Αθήνας-Πειραιά, Κυκλάδων, Σάµου, ωδεκανήσου, Λέσβου, Χίου, Φωκίδας, Λάρισσας, Μαγνησίας, Βοιωτίας και Νοµών Πελλοπονήσου. Για τις θέσεις των διανοµέων ζητούνται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, και άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του µοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ. Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συ- µπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν έως 15/11 για τις 244 θέσεις στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α.Ε., Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδρο- µικών Λειτουργιών Αττικής, οδός Κουµουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 5ος όροφος, Αθήνα, ώρες υποβολής (τηλ. επικοινωνίας: ) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Κεντρική Υπηρεσία, ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού, Τµήµα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 7 / 2013) (τηλ. επικοινωνίας: ). Για τις 35 θέσεις οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 15/11/2013 στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ - Περιφ/κή /νση Πειραιά & Αιγαίου, Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού, Τσαµαδού 27 και Φίλωνος 36, Πειραιάς (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ. 18 /2013), τηλ και ). ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικότητα Θέσεις Μονάδες ιανοµής Αθήνας-Πειραιά Ε ιανοµέων 244 ΕΛΤΑ Κυκλάδων, Σάµου, ωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου Ε ιανοµέων 30 Ε Οδηγών 3 Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης 2 ΕΛΤΑ Πελοποννήσου Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης 11 Ε ιανοµέων 23 Ε Οδηγών 1 ΥΕ ιαµετακοµιστών 1 ΕΛΤΑ Λάρισας και Μαγνησίας Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης 7 Ε ιανοµέων 8 ΕΛΤΑ Βοιωτίας και Φωκίδας Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης 4 Ε ιανοµέων εργάτες καθαριότητας, οδηγοί, ηλεκτρολόγοι και χειριστές στο ήµο έλτα Ο ήµος έλτα ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα επτά (57) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ήµου έλτα που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, Νικολάου Πλαστήρα 13, Τ.Κ , και συγκεκριµένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθµό ατόµων: ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1, Ε Οδηγών Φορτηγού 9, Ε Ηλεκτρολόγων 2, Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 4, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 41. Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν: α) δίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχηµάτων ή εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος µηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ ειδικότητας µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δη- µόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος έλτα, Νικ. Πλαστήρα 13, Τ.Κ , Σίνδος (τηλ. επικοινωνίας: ) έως 13/11/ γυµναστές στην Κοιν. Επιχείρηση. Αλεξάνδρειας 9 µουσικοί σε ΝΠ του ήµου Ιεράπετρας Η Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε ωροµίσθια αποζηµίωση, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραµµάτων Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ), µεγάλης διάρκειας, περιόδου , µε τη συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να υποβάλουν 21 θέσεις στο ήµο Σίνδου Το ΝΠ «Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου έλτα (για το ήµο Σίνδου)» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόµων ως εξής: 5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, 6 Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων, 2 Ε Μαγείρων και 8 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 18 Νοεµβρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Αλεξάνδρειας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, δ/νση Οδός Βεροίας - ηµοτικό Κολυµβητήριο, Τ.Κ , τηλ , έως 15/11. Το ΝΠ «Κοινωνία, Πολιτισµός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας) ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού µουσικού προσωπικού για τη Μουσική Σχολή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία, συνολικού αριθµού εννέα (9) ατόµων, για το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για οκτώ (8) µήνες, για τη διδασκαλία των παρακάτω καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της Μουσικής Σχολής Ιεράπετρας. Οι θέσεις είναι: Α) Πιάνου, θέσεις: τρεις (3). Β) Κιθάρας, θέσεις: δύο (2). Γ) Ακορντεόν/αρµόνιο, θέση: µία (1). ) Μονωδίας/χορωδίας, θέση: µία (1). Ε) ιδασκαλία Θεωρητικών, θέση: µία (1). ΣΤ) Παραδοσιακών Οργάνων, θέση: µία (1). Τηλέφωνο:

16 4416 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ τισ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ θέσεις για σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για θέσεις στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπαίνουν στη σελίδα του ΕΑΠ (www.eap.gr) και να συμπληρώνουν μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου αίτηση υποψηφιότητας. Από αυτούς οι θα εισαχθούν σε προπτυχιακά προγράμματα και οι υπόλοιποι στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η δημόσια ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ και ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση των υποψηφίων φοιτητών του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης). Οσον αφορά στα προπτυχιακά προγράμματα, οι παρεχόμενες θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως: 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (200) 2. Πληροφορική (1.000) 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1.500 ) 4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1.100) 5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1.000) 6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90) Στα μεταπτυχιακά προγράμματα οι παρεχόμενες θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος κατανέμονται ως ακολούθως: Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών: 1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (180) 2. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120) 3. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (75) 4. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (45) 5. Σπουδές στην Εκπαίδευση (670) 6. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90) Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας: 1. Διασφάλιση Ποιότητας (370) 2. Διαχείριση Αποβλήτων (280) 3. Διαχείριση Τεχνικών Εργων (320) 4. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45) 5. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60) 6. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (80) 7. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100) 8. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Εργων Υποδομής (120) 9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (140) 10. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (35) 11. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90) 12. Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού (60) Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (450) 2. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (395) 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (400) 4. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390) 5. Τραπεζική (445) Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών: 1. Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα (60) 2. Σχεδιασμός φωτισμού-πολυμέσα (60) 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα (30) Επίσης, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίστηκε στις 511 θέσεις (ποσοστό 10%) επιπλέον των ανωτέρω ο αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ και δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (οι θέσεις κατανέμονται αναλογικά στα ΠΜΣ). 4 θέσεις στο Δήμο Φαρσάλων Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ως εξής: 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ Μαγείρων και 1 ΥΕ- Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις και θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαρσάλων. Υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού- Αθλητισμού-Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑΔΦ) Πατρόκλου 3, Φάρσαλα (Δημαρχείο Φαρσάλων), τηλ.: υδραυλικοί στο Δ. Μεσσήνης Ο Δήμος Μεσσήνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μεσσήνης, και συγκεκριμένα στις εξής ειδικότητες: 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εργων [Ομάδας Ζ Τάξης Γ (Ισοπεδωτής Γαιών)] και 2 ΔΕ Υδραυλικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεσσήνης, Παύλου Πτωχού, Τ.Κ.: Μεσσήνη, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, (τηλ. επικοινωνίας: ). 30 καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Παύλου Μελά Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Αθλησης για Ολους κατά την περίοδο Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και 15/11/2013, κατά τις ώρες 9:00-14:00, στο 2ο όροφο του Κέντρου Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης» (Λαγκαδά 221, 2ος όροφος, Σταυρούπολη), τηλ. επικοινωνίας , θέσεις στη ΔΕΗ Κομοτηνής Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Κομοτηνής που εδρεύει στο Νομό Ροδόπης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 3 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (Τ4/Δ) και 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής (Τ4/ΣΤ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΔΕΘ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Τ.Θ. 149, Τ.Κ Κομοτηνή (τηλ. επικοινωνίας: ). Αιτήσεις έως 18/11/ καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο Δ. Ακτίου-Βόνιτσας Το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει (3) άτομα ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Αθλησης για Ολους περιόδου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις εφημερίδες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο θέσεις εργασίας στο Δήμο Αιγιαλείας Ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, προς κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγιαλείας με τις κάτωθι ειδικότητες: 4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου Ειδικής Αγωγής, 5 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και 2 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ (Δ/ νση: Βασιλέως Κων/νου 76, Αίγιο, τηλ.: ), αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιό τους που θα φέρει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ/ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ (ΚΩΔ.101) ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔ.102) ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΚΩΔ.114) ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 613 ΑΣΤΕΡ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 614 ΑΣΤΕΚ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 12 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 13 Μαΐου 2013 Αριθ. πρωτ. 1660 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Ηράκλειο 12/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 11444 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 159 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 133 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 119 4 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τμήματος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Ειδικές κατηγορίες

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Ειδικές κατηγορίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕ - 09 Οικονομολόγων: Πτυχιούχοι των εξής Σχολών / Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμων αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής:

1 ΠΕ - 09 Οικονομολόγων: Πτυχιούχοι των εξής Σχολών / Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμων αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής: 1 Πίνακας Εισακτέων στο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ανά Ειδικότητα και Πόλη για το 2010-11 Με πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες και βάση σε οποιοδήποτε διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016 Κωδ Τμήμα 2016 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα: Αριθ. πρωτ. 4514

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα:  Αριθ. πρωτ. 4514 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΔΑ: Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο Νομικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 105 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 125

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τµήµα-Εισαγωγική Κατεύθυνση http://blogs.sch.gr/kesmes/ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ * ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ * ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 1o επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικών-Νομικών και Κοινωνικών επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 6 η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ Τρίπολη 27 /01/ 2011 και ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ.: 1493 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ: Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 9.544 9.848-304 -3,1% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8.336 7.196 1.140

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015 Αφορά τις αιτήσεις που έγιναν μέσω της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠ για την κατηγορία ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Κωδικός Τμήματος MH ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 250 ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΕΥΡΟΣ: R=60 (+/-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2015 2014 2015 2014 129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκη 20206

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20.229 19.709 520 2,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 127 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 122 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86 5 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 67 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 27 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 22 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 9 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5825)

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5825) 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5825) 1 Θεολογίας 350 2 Κοινωνικής Θεολογίας 350 3 Φιλολογίας 330 4 Ιστορίας και Αρχαιολογίας 200 5 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 320 6 Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 28-2-205 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6933 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Έχοντας υπόψη: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 09-05-2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Τ. 4109 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α) - Ν.Π.Δ.Δ. Πληρ. : Γρ.Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α 1. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ και ΤΟΜΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σχολές ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Σ.Π. ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679 ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝ ΚΟΙΝ ΤΡΙΤ ΠΟΛ ΚΟΙΝ/3Τ ΚΟΙΝ/ΠΟΛ 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας 20229 19827 19937 19190-110 637 129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 21054 20782 20615 20083 167 699

Διαβάστε περισσότερα

κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθµός 1Γ/2010) Γραπτός διαγωνισµός για την πλήρωση συνολικά δέκα οκτώ θέσεων (18) θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Η ΝΕΡΙΤ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (παρ. 1 του άρθρου 15 του 4173/2013), προσλαμβάνει το προσωπικό της, μεταξύ άλλων, με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

8146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ύ ΡΕΥΣΗΣ ΆΡ ΕΥΣΗΣ Νεάπολη, 27/02/2014 ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 332 Ταχ. /νση: Παλιό ηµαρχείο Νεάπολης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ 2005-2006-2007 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5.

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5. 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0.8% 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα