ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ;"

Transcript

1 ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ;. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Πανεπιστηµίου Πατρών Α. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Είναι δυνατόν να εισαχθούν οι φυσικές επιστήµες ως διακριτή οντότητα στο αναλυτικό πρόγραµµα της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα; Το ερώτηµα αυτό γίνεται επίκαιρο όχι µόνο γιατί διανύουµε µια περίοδο αλλαγών στα αναλυτικά προγράµµατα όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων αλλά και γιατί η εκπαιδευτική έ- ρευνα στον τοµέα της προσχολικής εκπαίδευσης έχει συσσωρεύσει σειρά αποτελεσµάτων που νοµιµοποιούν την ανάδειξη και επεξεργασία ενός τέτοιου ερωτήµατος (Howe, 1993). Το ερώτηµα τίθεται και από τη µεριά της κοινότητας των ερευνητών της ιδακτικής των φυσικών επιστηµών που διεξάγουν έρευνα στα διάφορα Παιδαγωγικά Τµήµατα Νηπιαγωγών, όπως φαίνεται από τις εργασίες των πρόσφατων συνεδρίων που διοργανώθηκαν µε θέµα τις φυσικές επιστήµες στην προσχολική εκπαίδευση (βλ. π.χ., Ραβάνης, 2001). Από αυτήν, κυρίως, τη σκοπιά θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µια τεκµηριωµένη απάντηση στο ερώτηµά µας. Ειδικότερα, για ν απαντήσουµε στο ερώτηµα θα πρέπει να εξετάσουµε αν η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών είναι κοινωνικά αναγκαία, πότε είναι επιστηµολογικά έγκυρη, αν είναι γνωσιακά επιτρεπτή και τέλος, πότε καθίσταται διδακτικά εφικτή. Β. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η κοινωνική αναγκαιότητα της εισαγωγής των φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση µπορεί να προκύψει από αυτό που ονοµάζουµε συγκρότηση επιστηµονικής καλλιέργειας. Η θέση ότι η επιστηµονική γνώση αποτελεί πολιτισµικό αντικείµενο και, συνεπώς, αφορά στο σύνολο του πληθυσµού µιας κοινωνίας που ο- φείλει να ζει ανθρώπινα σ ένα επιστηµονικο-τεχνικό περιβάλλον αλλά και να χειρίζεται αποτελεσµατικά το περιβάλλον αυτό, υιοθετείται όλο και περισσότερο από ορισµένα εκπαιδευτικά συστήµατα (Κολιόπουλος, 2001α). Στα πλαίσια αυτά, οι φυσικές επιστήµες και η τεχνολογία θεωρούνται όλο και περισσότερο βασικά αντικείµενα διδασκαλίας κοντά στη γλώσσα και τα µαθηµατικά. Έτσι βλέπουµε ακόµη και διαπρεπείς φυσικοί όπως ο Lederman στις Ηνωµένες Πολιτείες (Fiolhais & Pessoa, 2002) και ο Charpac στη Γαλλία (BUP, 1998), αµφότεροι κάτοχοι βραβείων Nobel, να ε- µπλέκονται ενεργά στις διαδικασίες εισαγωγής των φυσικών επιστηµών στις βαθµίδες της προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Μια πρόσφατη συγκριτική ανάλυση των αναλυτικών προγραµµάτων της προσχολικής εκπαίδευσης στην Αγγλία, Γαλλία και Κύπρο ανέδειξε τη διακριτή παρουσία των φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην ηλικία των 5-6 ετών (Γκρίτση, 2001). Σε κάθε ένα από τα συγκεκριµένα αναλυτικά προγράµµατα η έννοια της διακριτότητας των φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση εµφανίζεται µε διαφορετικό τρόπο. Στο αγγλικό πρόγραµµα οι φυσικές επιστήµες αποτελούν αυτόνοµο τοµέα από την ηλικία των 5 ετών ενώ στο γαλλικό πρόγραµµα αρχίζουν να υπάρχουν ως αυτόνοµος τοµέας από την ηλικία των 8 ετών αλλά υπάρχει µια προγραµµατισµένη σταδιακή προετοι- µασία γι αυτό (Laugier & Dumon, 1998). Τέλος, στο κυπριακό αναλυτικό πρόγραµ- µα, πάλι, οι φυσικές επιστήµες αντιµετωπίζονται ως αυτόνοµος τοµέας από την ηλικία των 4 ετών (Κωνσταντίνου κα., 2002). 1

2 Γ. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ Η επιστηµολογική αντίληψη για την λειτουργία των φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση δεν µπορεί να είναι άλλη από την αντίληψη που είναι δυνατόν να διαµορφώσει κάποιος για τη λειτουργία των φυσικών επιστηµών γενικότερα. Η δική µας αντίληψη για τη γνώση των φυσικών επιστηµών συµπυκνώνεται στις ε- πόµενες θέσεις: (α) πρόκειται, κυρίως, για υποθετική γνώση η οποία παράγεται κατά τη µελέτη ενός προβλήµατος και όχι για γνώση που παράγεται από την παρατήρηση και την εµπειρία, οι οποίες ενίοτε συνιστούν εµπόδια στη συγκρότησή της (Bachelard, 1980) και (β) είναι µια εννοιολογική κατασκευή που µας επιτρέπει να διαµορφώσουµε µια συγκεκριµένη αντίληψη για τα φυσικά φαινόµενα (µετασχηµατισµός των φυσικών φαινοµένων σε φαινόµενα φυσικών επιστηµών) (Baltas, 1990) Οι θέσεις αυτές αναδεικνύουν τον εποικοδοµητικό (constructivist) χαρακτήρα της γνώσης των φυσικών επιστηµών που έρχεται, πολλές φορές, σε αντίθεση µε την κρατούσα εµπειριστική προσέγγιση τόσο των δραστηριοτήτων φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση (Ραβάνης, 1999) όσο και των παραδοσιακών αναλυτικών προγραµµάτων φυσικών επιστηµών άλλων εκπαιδευτικών βαθµίδων (Κολιόπουλος, 2001β). Για την προσχολική εκπαίδευση, το πλαίσιο αυτό, θα µπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Στόχος των φυσικών επιστηµών είναι να µάθουν τα παιδιά να αλλάζουν την αντίληψή τους για τον κόσµο, δηλ. για τα φυσικά φαινόµενα και για τα α- ντικείµενα, να µάθουν να αντιλαµβάνονται τον κόσµο από µια ειδική σκοπιά. Αυτό, για ένα παιδί 3-5 ετών, µπορεί να σηµαίνει απλώς τη συγκρότηση αιτιολογικών αναπαραστάσεων µέσα από καταστάσεις δράσης επί των φυσικών αντικειµένων ενώ, για ένα παιδί 5-7 ετών, τη συγκρότηση εννοιολογικών µοντέλων κατ αρχήν συµβατών µε την επιστηµονική γνώση αναφοράς.. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Το «γνωσιακά επιτρεπτό» της εισαγωγής των φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση εµφανίζεται να έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη σχετίζεται µε το ερευνητικό ρεύµα περί σπονδυλωτής ανάπτυξης της νόησης το οποίο αµφισβητεί την πιαζετική θεώρηση σύµφωνα µε την οποία γενικές αλλαγές συντελούνται κατά το µάλλον ή ήττον ταυτοχρόνως σε διάφορα πεδία γνώσης και υποστηρίζει την ανάπτυξη στην προοπτική εξειδίκευσης κατά γνωστικό πεδίο όπως η γλώσσα, τα µαθηµατικά, η φυσική κλπ (Karmiloff-Smith, 1998). Τα ευρήµατα του ερευνητικού αυτού ρεύµατος (όπως, π.χ., ότι τα παιδιά διαµορφώνουν θεωρίες, δηλαδή, κατασκευάζουν αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας τις οποίες υποστηρίζουν ακόµα και αν επρόκειτο να επινοήσουν ή αγνοήσουν παρατηρήσιµα χαρακτηριστικά) νοµιµοποιούν α- σφαλώς τη µελέτη της κοινωνικο-γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών σε θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε το πεδίο των φυσικών επιστηµών ενώ, παράλληλα, αποδυνα- µώνουν τις αντιλήψεις περί ολιστικής µάθησης. Η δεύτερη διάσταση σχετίζεται µε την έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια της ιδακτικής των φυσικών επιστηµών από την οποία προκύπτει ότι είναι δυνατή η εποικοδόµηση πρόδροµων εννοιολογικών µοντέλων φυσικών επιστηµών από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας (Ραβάνης, 1999). Φαίνεται, µάλιστα, ότι τα πρόδροµα µοντέλα εννοιών των φυσικών επιστηµών δεν αποτελούν απλή οικειοποίηση των σκέψεων των ενηλίκων ή απλή αναπαράσταση της πραγµατικότητας αλλά δηλώνουν ακριβώς την ποιοτική ιδιοµορφία της παιδικής σκέψης η οποία όµως αναπτύσσεται κάτω από την επίδραση των ενηλίκων. Η αντίληψη αυτή επιβεβαιώνει τις ιδέες του Vygotski (1993) ο οποίος ισχυρίζεται ότι η διαδικασία συγκρότησης των επιστηµονικών εννοιών διαφέρει απ αυτή των αυθόρµη- 2

3 των εννοιών (σελ. 259). Για παράδειγµα, η ερευνητική εργασία που διεξάγεται στο Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Παν/µίου Πατρών δείχνει ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας (κυρίως αυτά των 5-6 ετών) σηµειώνουν γνωστική πρόοδο σε τοµείς όπως η φύση του φωτός και ο σχηµατισµός σκιών, οι αλλαγές φυσικής κατάστασης του νερού, η επίδραση της τριβής στην κίνηση των αντικειµένων, η έννοια του µαγνήτη, οι λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισµού και η έννοια του «ζωντανού» (Ραβάνης, 1999 ; Ραφτόπουλος κα., 2001 ; Ζόγκζα, 2001 ; Ζόγκζα & Εργαζάκη, 2001), ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σχετικές µε τους τοµείς της επίπλευσης των σωµάτων και της αποθήκευσης / µεταφοράς της ενέργειας. Ε. Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ Ο όρος διδακτική εφικτότητα αναφέρεται, αφ ενός στις διδακτικές στρατηγικές που επιτρέπουν την εποικοδόµηση γνώσεων φυσικών επιστηµών για τις οποίες µιλήσαµε στην προηγούµενη ενότητα και αφ ετέρου, στις πραγµατικές συνθήκες διδασκαλίας οι οποίες καθιστούν εφικτό το µετασχηµατισµό των in vitro διδακτικών παρεµβάσεων και των αποτελεσµάτων τους σε πραγµατικές διδασκαλίες µέσα στην αίθουσα του νηπιαγωγείου. Όσον αφορά στις διδακτικές στρατηγικές, έχει αναπτυχθεί µια σειρά τέτοιων στρατηγικών οι οποίες καθιστούν εφικτό τον διδακτικό µετασχηµατισµό επιστηµονικών µοντέλων σε πρόδροµα εννοιολογικά µοντέλα φυσικών επιστηµών (Ravanis, 2000). Οι στρατηγικές αυτές αποτελούν όχι µόνο εργαλεία χρήσης των νοητικών παραστάσεων που έχουν τα παιδιά για τα διάφορα φυσικά φαινό- µενα πριν από τη διδακτική παρέµβαση (Κολιόπουλος, 2001γ) αλλά και περιβάλλοντα που προκρίνουν την ιδέα της συστηµατικής συνεργασίας εκπαιδευτικών και παιδιών (Ραβάνης κα., 2002). Ως παράδειγµα, αναφέρουµε µια στρατηγική που έχει σαν στόχο να δηµιουργήσει κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση ανάµεσα στην αντίληψη των παιδιών ότι το φως εντοπίζεται µόνο στις φωτεινές πηγές ή δέκτες και την επιστηµονική αντίληψη ότι το φως είναι µια οντότητα που διαδίδεται στο χώρο (Ραβάνης, 1999). Οι συνθήκες δηµιουργίας κοινωνικο-γνωστικής σύγκρουσης επιτυγχάνονται µε διδακτικές παρεµβάσεις που περιλαµβάνουν συζητήσεις πάνω σε σχέδια τα οποία απεικονίζουν φωτεινές δέσµες τεχνητού και φυσικού φωτός. Μέσα από τέτοιες παρεµβάσεις αρκετά παιδιά φαίνεται να αλλάζουν την αρχική τους αντίληψη και να συγκροτούν µια αντίληψη κατ αρχήν συµβατή µε το παραδεκτό επιστηµονικό µοντέλο αναφοράς. Η εφαρµογή διδακτικών στρατηγικών όπως αυτή που παρουσιάσαµε προηγούµενα σε πραγµατικές συνθήκες διδασκαλίας καθώς και η ένταξή τους στο αναλυτικό πρόγραµµα είναι ένα από τα ζητούµενα της εκπαιδευτικής έρευνας. Προς το παρόν, µόνο υποθέσεις µπορούµε να διατυπώσουµε σχετικά µε το πώς µπορεί αυτό να επιτευχθεί. Κεντρικό στοιχείο των υποθέσεων αυτών οφείλει ν αποτελεί η αρχική κατάρτιση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης οι οποίες (-οι) καλούνται να προσεγγίσουν διδακτικά ένα αντικείµενο για το οποίο δεν διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις (Μπαγάκης κα., 1997). Μια πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε µετεκπαιδευόµενες νηπιαγωγούς στο Μαράσλειο ιδασκαλείο Αθηνών, έδειξε πως ένα σχετικά µικρό ποσοστό των µετεκπαιδευοµένων διετύπωσαν µια πρόθεση αλλαγής αντίληψης προς τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών στο νηπιαγωγείο µε εµφανείς επιπτώσεις στην αλλαγή των καθηµερινών τους πρακτικών (Κολιόπουλος, 2001δ). Ήταν όµως ενθαρρυντικό το ποσοστό εκείνων που διετύπωσαν µια πρόθεση διαµόρφωσης θετικής στάσης προς τη διδασκαλία των φυσικών ε- πιστηµών. Το διδακτικά εφικτό, λοιπόν, της εισαγωγής των φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση ως διακριτής οντότητας φαίνεται να περνά µέσα από τη συστηµατική αναδιάρθρωση της αρχικής µόρφωσης και της επιµόρφωσης των εκπαι- 3

4 δευτικών αυτής της βαθµίδας. Ένα παράδειγµα επιµορφωτικού προγράµµατος το ο- ποίο στοχεύει στη διάδοση γνώσεων των φυσικών επιστηµών, στην ανάπτυξη και διάδοση διδακτικών δραστηριοτήτων για την προσχολική εκπαίδευση καθώς και στην ανάπτυξη επικοινωνίας ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς που εισάγουν τις προηγούµενες δραστηριότητες στη διδασκαλία τους είναι το πρόγραµµα «La main à la pâte» το οποίο αποτέλεσε και τον οδηγό στην ανάπτυξη ενός νέου αναλυτικού προγράµµατος φυσικών επιστηµών για το νηπιαγωγείο στη Γαλλία (Larcher & Saltiel, 1998). Τέλος, άλλες έρευνες δείχνουν ότι η µεθοδολογική στρατηγική της έρευνας-δράσης είναι δυνατόν να βοηθήσει σηµαντικά στη βελτίωση των στάσεων και των αντιλήψεων των νηπιαγωγών (Μπαγάκης, 2002). ΣΤ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στο ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα προσχολικής εκπαίδευσης οι φυσικές επιστήµες δεν έχουν διακριτό ρόλο. Το πρόγραµµα αυτό είναι διαρθρωµένο κατά τοµείς ανάπτυξης όπως ο ψυχοκινητικός, ο κοινωνικο-συναισθηµατικός, ο αισθητικός και ο νοητικός. Οι φυσικές επιστήµες υπονοούνται στον νοητικό τοµέα όπου επιδιώκεται (α) η γνωριµία των νηπίων µε τα αντικείµενα, όσον αφορά τις φυσικές ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα και την κοινωνική τους σηµασία, (β) η γνωριµία των νηπίων µε το φυσικό περιβάλλον, (γ) ν αποκτήσουν τα νήπια εµπειρίες από τη βίωση φυσικών και κοινωνικών καταστάσεων και φαινοµένων, και (δ) να συγκροτήσουν λογικο-µαθηµατικές συσχετίσεις γι αυτές τις καταστάσεις (ΥΠΕΠΘ, 1989). Μια πιο συστηµατική ανάλυση του προγράµµατος αναδεικνύει µια εµπειριστική προσέγγιση των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την οποία «οι φυσικές επιστήµες βρίσκονται παντού, το µόνο που χρειάζεται είναι να τις ψάξετε» (MacDonald, 2001). Έτσι, η ο- ποιαδήποτε γνώση που σχετίζεται µε τις φυσικές επιστήµες φαίνεται να παράγεται από την αισθητηριακή αντίληψη και τη βιωµατική εµπειρία ενώ η επιστηµονική µέθοδος εµφανίζεται ως κατάλογος δεξιοτήτων (παρατήρηση, ταξινόµηση, διατύπωση υποθέσεων κλπ) οι οποίες υποτίθεται ότι είναι δυνατόν να προσεγγισθούν ανεξαρτήτως του θεµατικού περιεχοµένου. Στο νέο αναλυτικό πρόγραµµα (ΦΕΚ 1376, τ. Β / ), το οποίο πρόκειται να εφαρµοστεί, υποτίθεται ότι η θέση των φυσικών επιστηµών αναβαθµίζεται αφού εισάγεται ρητά ως θεµατικός τοµέας στο κείµενο που έχει τίτλο «ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο». Στο κείµενο, όµως, µε τίτλο «Προγράµµατα Σπουδών Νηπιαγωγείου» ο τοµέας των φυσικών επιστηµών προσεγγίζεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου τοµέα: της Μελέτης του Περιβάλλοντος (Πίνακας 1). Στον ευρύτερο αυτό τοµέα εντάσσονται εκτός από τις φυσικές επιστή- µες (στο κείµενο ο όρος «φυσικές επιστήµες» ταυτίζεται µε τον όρο «φυσική») οι θε- µατικοί τοµείς της βιολογίας, της γεωγραφίας, της ιστορίας, των θρησκευτικών και των εννοιών κοινωνικής και πολιτικής αγωγής! Αυτό δεν είναι το µοναδικό στοιχείο που υποβαθµίζει την εισαγωγή των φυσικών επιστηµών ως διακριτής οντότητας στο νέο αναλυτικό πρόγραµµα. Η εισαγωγή διαθεµατικών δραστηριοτήτων µε τον τρόπο που υποδεικνύονται τείνουν να ευνοούν µια ολιστική γνώση για τον κόσµο και να ακυρώνουν τη βασική επιστηµολογική επιδίωξη των φυσικών επιστηµών (αλλά και άλλων επιστηµονικών πεδίων) που είναι ο µετασχηµατισµός του αδιαφοροποίητου τρόπου µε τον οποίο βλέπουν και ερµηνεύουν τα παιδιά τον κόσµο σε ένα σύνολο συγκροτηµένων ιδεών που θ αποτελεί µια συγκεκριµένη σκοπιά από την οποία θα βλέπουν και ερµηνεύουν τα φαινόµενα. Τέλος, οι αναντιστοιχίες και αντιφάσεις που παρατηρούνται ανάµεσα στις δεξιότητες που επιδιώκεται να αναπτύξουν τα νήπια και το περιεχόµενο ενδεικτικών δραστηριοτήτων (π.χ., η δεξιότητα «να γνωρίσουν» αντιστοιχεί σε παρόµοιες δραστηριότητες µε τη δεξιότητα «να κατανοήσουν» - 4

5 σελ.1681), η εµφάνιση της επιστηµονικής µεθοδολογίας ως καταλόγου αποσπασµατικών δεξιοτήτων ο οποίος πάντοτε αρχίζει µε τη δεξιότητα της παρατήρησης (εµπειριστική προσέγγιση) και η εισαγωγή θεµατικών ενοτήτων όπως αυτής της κίνησης των σωµάτων µε γνωστικά ακατάλληλο περιεχόµενο («Να κατανοούν την κίνηση και τις αρχές που την εξηγούν - σελ. 1681) αποτελούν ενδείξεις απουσίας τεκµηριωµένων επιστηµολογικών και κοινωνικο-γνωστικών θέσεων για µια αναβαθµισµένη λειτουργία των φυσικών επιστηµών σε σχέση µε το παλαιότερο αναλυτικό πρόγραµµα. Ζ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η κοινωνική ανάγκη για επιστηµονικά καλλιεργηµένους πολίτες, η διεθνής εµπειρία και, ιδιαίτερα, η ευρωπαϊκή εµπειρία σχετικά µε τα αναλυτικά προγράµµατα προσχολικής / πρώτης σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τα πορίσµατα της έρευνας στους τοµείς της κοινωνικο-γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας και της ιδακτικής των φυσικών επιστηµών όχι µόνο νοµιµοποιούν το ερώτηµα περί εισαγωγής των φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση ως διακριτής οντότητας αλλά συνηγορούν υπέρ µιας θετικής απάντησης στο ερώτηµα αυτό. Αντίθετα, η πολιτεία είναι αυτή που, µέσω των αναχρονιστικών αναλυτικών προγραµµάτων (παλαιού και νέου) που συντάσσει, της υποβαθµισµένης (επι)µόρφωσης που παρέχει στις(στους) εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης και της άρνησής της να συνεργαστεί µε κατάλληλους για την περίσταση φορείς έρευνας όπως είναι οι το- µείς των παιδαγωγικών τµηµάτων νηπιαγωγών που ασχολούνται µε τις φυσικές επιστήµες, δεν συµβάλλει στη δηµιουργία συνθηκών για την προώθηση και ανάπτυξη του κοινωνικά ώριµου και ερευνητικά τεκµηριωµένου αιτήµατος της αναβάθµισης της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bachelard G. (1980). La formation de l esprit scientifique. J.Vrin (Τα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου έχουν µεταφρασθεί στα ελληνικά και βρίσκονται στο Γ. Κουζέλη (Επιµ.) Επιστηµολογία, Νήσος, σελ ) Baltas A. (1990). Once again on the meaning of physical concepts. Ιn Nikolakopoulos P. (ed.) Greek studies in the Philosophy and History of Science, pp Kluwer Academic Publishers. Bulletin de l Union des Physiciens (1998). Les sciences à l école primaire, no 806. Γκρίτση Φ. (2001). Συγκριτική ανάλυση των επίσηµων αναλυτικών προγραµ- µάτων τεσσάρων χωρών: Η περίπτωση των φυσικών επιστηµών στην πρώτη σχολική ηλικία. Αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία. ΠΤΝ Παν/µίου Πατρών. Ζόγκζα Β. (2001). Τα εσωτερικά όργανα του σώµατος και το ταξίδι της τροφής. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 23, σελ Ζόγκζα Β. & Εργαζάκη Μ. (2001). Η έννοια της ζωής στην προσχολική ηλικία. Στο Ραβάνη Κ. (Επιµ.) Η µύηση των µικρών παιδιών στις φυσικές επιστήµες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις, Πάτρα, σελ Fiolhais C. & Pessoa C. (2002). Η σύζευξη εκπαίδευσης και επιστήµης. Μια συνέντευξη µε τον Leon Lederman. Φυσικός Κόσµος, 6, σελ Howe A. (1993). Science in Early Childhood Education. In Spodek B. (Ed.) Handbook of Research on the Education of Young Children, pp McMillan Publishing Co. New York. 5

6 Karmiloff-Smith A. (1998). Πέρα από τη σπονδυλωτή διάνοια. Η Γνωσιοεπιστήµη στην προοπτική της αναπτυξιακής ψυχολογίας. Εκδόσεις Οδυσσέας. Κολιόπουλος. (2001α). Επιστηµονική Μουσειολογία. Παν/κές Σηµειώσεις. Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Παν/µίου Πατρών Κολιόπουλος. (2001β). Σχεδιασµός διδακτικού υλικού για την έννοια της ενέργειας. Στο Β. Κουλαϊδή (Επιµ.) ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, Τόµος Β, Ανοικτό Πανεπιστήµιο, σελ Κολιόπουλος. (2001γ). Η εποικοδοµητική αντίληψη στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών. Στο Β. Κουλαϊδή (Επιµ.) ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, Τόµος Α, Ανοικτό Πανεπιστήµιο, σελ Κολιόπουλος. (2001δ). Η (επι)µόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήµες: Η περίπτωση του ιδασκαλείου Νηπιαγωγών Αθηνών και η διατύπωση του προβλήµατος. Ανακοίνωση στο Β Πανελλήνιο συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήµες στο Νηπιαγωγείο εκεµβρίου 2001, Θεσ/νίκη (Πρακτικά υπό έκδοση). Κωνσταντίνου Κ., Κυριακίδου Ε. & Νικολάου Χ. (2002). Φυσικές επιστή- µες στο νηπιαγωγείο: Βοήθηµα για τη νηπιαγωγό. Εκδόσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου. Larcher C. & Saltiel E. (1998). Le projet La main à la pâte : relancer l enseignement des sciences à l école primaire. Bulletin de l Union des Physiciens, 806, pp ( ικτυακός τόπος του προγράµµατος: Laugier A. & Dumon A. (1998). Enseigner les sciences physiques avec des jeunes élèves. Quelle épistémologie pour quelle démarche? Bulletin de l Union des Physiciens, 806, pp Μπαγάκης Γ., Κολιόπουλος., Κουλαϊδής Β. (1997). Σκιαγράφηση ενός πλαισίου επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών φυσικών επιστηµών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εκπαιδευτική Κοινότητα, 7, σελ Μπαγάκης Γ. (2002). Ο εκπαιδευτικός της τάξης και η µεθοδολογία ανάπτυξης δραστηριοτήτων φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση. Ανακοίνωση στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή «Η ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Απριλίου 2002, Αθήνα (Πρακτικά υπό έκδοση). MacDonald S. (2001). Ανακαλύπτοντας το φυσικό κόσµο. ραστηριότητες για την προσχολική εκπαίδευση. Επιµ. Ε. Κουτσουβάνου. Εκδόσεις Πατάκη. Ραβάνης Κ.(1999). Οι φυσικές επιστήµες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Εκδόσεις Τυπωθήτω. Ravanis K. (2000). La construction de la connaissance physique à l âge préscolaire : Recherches sur les interventions et les interactions didactiques. Aster, 31, pp Ραβάνης Κ. (Επιµ.). (2001). Η µύηση των µικρών παιδιών στις φυσικές επιστήµες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις. Πάτρα. Ραβάνης Κ., Αποστολίδου Μ., Ασβεστά Ε. & Κολιόπουλος. (2002). ιαδικασίες διδακτικής αλληλεπίδρασης και γνωστικοί µετασχηµατισµοί: η τριβή ολίσθησης στη σκέψη παιδιών 5-6 ετών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 34, σελ

7 Ραφτόπουλος Α., Κωνσταντίνου Κ., Κολιόπουλος., Σπανούδης Γ., (2001). Γνωστική ετοιµότητα και εκπαιδευτική παρέµβαση: Ένα µοντέλο επιτυχούς εκµάθησης των µαγνητών. Στο Κ. Ραβάνη (Επιµ.) Η µύηση των µικρών παιδιών στις φυσικές επιστήµες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις, Πάτρα, σελ Vygotski L. (1993). Σκέψη και Γλώσσα. Εκδόσεις Γνώση. ΥΠΕΠΘ (1989). Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο. Βιβλίο Νηπιαγωγού. ΟΕ Β. 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Περιεχόµενα του κειµένου «Προγράµµατα Σπουδών Νηπιαγωγείου» ΦΕΚ 1376, τ. Β / (σελ ) ΓΕΝΙΚΑ (ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ) ΓΛΩΣΣΑ (Γλώσσα) ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Μαθηµατικά) Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Φυσικές επιστήµες, Βιολογία, Γεωγραφία, Ιστορία, Θρησκευτικά, Έννοιες κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, Αγωγή υγείας, Κυκλοφοριακή αγωγή, Περιβαλλοντική εκπαίδευση κά.) ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (Φυσική αγωγή, Εικαστική αγωγή, Μουσική αγωγή, Θεατρική αγωγή) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 8

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΤΕΕΑΠΗ Παν/µίου Πατρών, 2 ΠΤΠΕ Παν/µίου Θεσσαλίας

1 ΤΕΕΑΠΗ Παν/µίου Πατρών, 2 ΠΤΠΕ Παν/µίου Θεσσαλίας Η περίπτωση της διδασκαλίας των εννοιών «φως» και «χρώµα» σε εκπαιδευτικούς µε µη εξειδικευµένες γνώσεις στις φυσικές επιστήµες και τις εικαστικές τέχνες ηµήτρης Κολιόπουλος 1 & Ξένια Αραπάκη 2 1 ΤΕΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις

Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις Πάτρα 2001 2 3 Περιεχόμενα Προλεγόμενα 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η μύηση των μικρών παιδιών στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου Πηνελόπη Παπαδοπούλου. Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2013

Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου Πηνελόπη Παπαδοπούλου. Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρακτικά του Συνεδρίου Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική αξιολόγηση του Ερευνητικού Έργου των Ελληνικών ομάδων Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

Συγκριτική αξιολόγηση του Ερευνητικού Έργου των Ελληνικών ομάδων Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Συγκριτική αξιολόγηση του Ερευνητικού Έργου των Ελληνικών ομάδων Διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Το Νηπιαγωγείο και το Πανεπιστήμιο που μαθαίνουν μαζί: στα εκπαιδευτικά όρια του κόσμου της Φυσικής

Το Νηπιαγωγείο και το Πανεπιστήμιο που μαθαίνουν μαζί: στα εκπαιδευτικά όρια του κόσμου της Φυσικής Το Νηπιαγωγείο και το Πανεπιστήμιο που μαθαίνουν μαζί: στα εκπαιδευτικά όρια του κόσμου της Φυσικής Κώστας Ραβάνης, Δημήτρης Κολιόπουλος Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων φυσικής γενικής παιδείας στο ενιαίο λύκειο και στο Τ.Ε.Ε: Η περίπτωση της έννοιας της ενέργειας

Συγκριτική ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων φυσικής γενικής παιδείας στο ενιαίο λύκειο και στο Τ.Ε.Ε: Η περίπτωση της έννοιας της ενέργειας Συγκριτική ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων φυσικής γενικής παιδείας στο ενιαίο λύκειο και στο Τ.Ε.Ε: Η περίπτωση της έννοιας της ενέργειας Βασίλης Σταυρόπουλος 1 & ηµήτρης Κολιόπουλος 2 1 Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της ικανότητας του ατόµου να κατανοεί τον κόσµο που µας περιβάλλει και τα

Η ανάπτυξη της ικανότητας του ατόµου να κατανοεί τον κόσµο που µας περιβάλλει και τα Η ανάπτυξη της ικανότητας του ατόµου να κατανοεί τον κόσµο που µας περιβάλλει και τα φυσικά φαινόµενα που εξελίσσονται µέσα σε αυτόν αποτελεί ένα από τους σηµαντικότερους σκοπούς της εκπαίδευσης στις φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ( ΕΠΠΣ) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ( ΕΠΠΣ) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ( ΕΠΠΣ) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Βασιλοπούλου Ευαγγελία - Γιαννακόπουλος ηµήτρης Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr Organisation Mondiale pour L'Éducation Préscolaire World Organisation for Early Childhood Education Organización Mundial para La Educación Preescolar Ο.Μ.Ε.Ρ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών

ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών Μαρία Mπατσούτα, Σχολική Σύµβουλος Xριστίνα Παπαγιαννίδου, 14 ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου Περίληψη Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις εργασιών που θα παρουσιασθούν στο συνέδριο «Προσεγγίσεις στη ιδασκαλία της Φύσης της Επιστήµης» (14 16 Μαρτίου 2008)

Περιλήψεις εργασιών που θα παρουσιασθούν στο συνέδριο «Προσεγγίσεις στη ιδασκαλία της Φύσης της Επιστήµης» (14 16 Μαρτίου 2008) Περιλήψεις εργασιών που θα παρουσιασθούν στο συνέδριο «Προσεγγίσεις στη ιδασκαλία της Φύσης της Επιστήµης» (14 16 Μαρτίου 2008) (οι εργασίες σε κάθε κατηγορία παρουσιάζονται αλφαβητικά) 1 Α. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Καινοτόµες δράσεις µουσειακής και εικαστικής αγωγής στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση

ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση Σταµάτης Παναγιώτης, ρ., ιδάσκων Τµήµατος Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική της Πληροφορικής

ιδακτική της Πληροφορικής ιδακτική της Πληροφορικής Σηµείωση Το ΕΑΠ είναι υπεύθυνο για την επιµέλεια έκδοσης και την ανάπτυξη των κειµένων σύµφωνα µε τη Μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Για την επιστηµονική αρτιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο Όνοµα Όνοµα πατέρα Όνοµα µητέρας Τόπος γεννήσεως ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Αριστείδης Άννα Αθήνα Ηµερ/νία γεννήσεως 16-2 - 1956 ιεύθυνση επικοινωνίας Τηλέφωνο Τηλέφωνο εργασίας /

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ . ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Στον Τοµέα Σπουδών Κοινωνικών Επιστηµών και Πολιτισµού οι φοιτητές υποχρεούνται να συλλέξουν: 15 ιδακτικές Μονάδες, επιλέγοντας 5 Μαθήµατα από τα προσφερόµενα,

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Κ. Ραβάνης Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Η μεγάλη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στις πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία

Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία Πέτρος Π. Καριώτογλου Περίληψη Στο άρθρο αυτό προτείνονται οι διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων (παρατήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

H Φύση των Επιστηµών Διδακτικές Προσεγγίσεις

H Φύση των Επιστηµών Διδακτικές Προσεγγίσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ H Φύση των Επιστηµών Διδακτικές Προσεγγίσεις Επιµέλεια: Βασίλης Κουλαϊδής Αλέξανδρος Αποστόλου Κώστας Καµπουράκης Εκδόσεις CHILD SERVICES Εκδόσεις CHILD SERVICES ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑ ΒΙΟΥΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Μαρκοπούλου

Διαβάστε περισσότερα