Τό πρωταρχικό, δηλώνει ὁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τό πρωταρχικό, δηλώνει ὁ"

Transcript

1 Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ l Τοῦ Ἐπισκόπου Διοκλείας Κάλλιστου Καθηγητῆ Πανεπιστημίου Ὀξφόρδης l Μετάφραση: Ἀνδρέας Ἀθ. Στυλιανίδης Τό πρωταρχικό, δηλώνει ὁ ἐπίσκοπος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος ( ), «εἶναι νά στέκεσαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μέ τόν νοῦ στήν καρδιά καί νά συνεχίζεις νά στέκεσαι ἐνώπιόν του ἀδιάλειπτα, μέρα καί νύχτα, μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς σου». 1 Σ αὐτόν τόν συνοπτικό, ἀλλά εὐρείας σημασίας ὁρισμό τῆς λατρείας ὁ ἐπίσκοπος Θεοφάνης ὑπογραμμίζει τρία πράγματα: Πρῶτον, τή βαθύτερη οὐσία τῆς λατρείας: πού εἶναι νά στέκεσαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Δεύτερον, τίς ἱκανότητες, τίς ὁποῖες χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος γιά τή λατρεία: μέ τό νοῦ στήν καρδιά. Τρίτον, τόν χρόνο, πού εἶναι κατάλληλος γιά τή λατρεία: ἀδιάλειπτα, νύκτα καί ἡμέρα, μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς μας. Πρῶτα, λοιπόν, λατρεύω ἤ προσεύχομαι, σημαίνει στέκομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Σημειῶστε ἀμέσως τήν εὐρύτητα τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἐπισκόπου Θεοφάνους. Προσεύχομαι δέν σημαίνει κατ ἀνάγκη ζητῶ κάτι ἀπό τόν Θεό. Δέν συνεπάγεται ἀκόμη ὅτι μιλῶ καθόλου μέ τόν Θεό, διότι συχνά ἡ βαθύτερη καί ἡ πιό δυνατή ἀπ ὅλες τίς προσευχές εἶναι ἁπλῶς νά περιμένεις τόν Θεό ἐν σιωπῇ. Ὅμως εἴτε λατρεύω μέ λόγια, μέ συμβολικές καί μυστηριακές πράξεις ἤ ἐν σιωπῇ, πάντοτε ἡ I κυρίαρχη στάση μας εἶναι ἡ ἴδια: στέκομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Στέκομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ: αὐτό ὑπονοεῖ ὅτι ἡ λατρεία εἶναι μιά συνάντηση μεταξύ προσώπων. Ὁ σκοπός τῆς λατρείας δέν εἶναι νά διεγείρει ἁπλῶς συναισθήματα καί νά προκαλέσει κατάλληλες ἠθικές στάσεις, ἀλλά νά εἰσαγάγει σέ μιά ἄμεση καί προσωπική σχέση μέ τόν Θεό, τήν Ἁγία Τριάδα. «Ὅπως ἕνας φίλος μιλᾶ στόν φίλο του», γράφει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος ( ), «ὁ ἄνθρωπος μιλᾶ στόν Θεό καί μέ τόλμη στέκεται ἐνώπιον τοῦ προσώπου αὐτοῦ πού οἰκεῖ φῶς ἀπρόσιτον». 2 Ἐδῶ ὁ Ἅγιος Συμεών ὑποδεικνύει μέ συντομία τούς δύο πόλους τῆς χριστιανικῆς λατρείας, τίς δύο ἀντίθετες ὄψεις αὐτῆς τῆς προσωπικῆς σχέσης: Ὁ Θεός «οἰκεῖ φῶς ἀπρόσιτον», ἀλλά ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά προσεγγίσει «μέ τόλμη» καί νά μιλήσει σ αὐτόν «ὅπως ἕνας φίλος μιλᾶ στόn φίλο του». Ὁ Θεός εἶναι ἐπέκεινα πάντων, ἀπείρως μακριά, ἄγνωστος, «ὁ πλήρως Ἄλλος», mysterium tremendum et fascinosum. Ἀλλά αὐτός ὁ ὑπερβατικός Θεός εἶναι ταυτόχρονα κατεξοχήν πλησίον, γύρω μας καί μέσα μας, «πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν» (ὀρθόδοξη προσευχή στό Ἅγιο Πνεῦμα). Kατά τά μνημειώδη λόγια τοῦ Νικολάου Καβάσιλα (περ περ. 1391) ὁ Θεός εἶναι «πιό εὐγενής ἀπό ὁποιονδήποτε πατέρα, περισσότερο «ἕνα κομμάτι» ἀπό μᾶς, παρά ὁποιοδήποτε ἄλλο μέλος μας, πιό ἀναγκαῖο 38 Eνατενίσεις

2 σέ μᾶς ἀπό τήν ἴδια τήν καρδιά μας». 3 Στή λατρεία, λοιπόν, ὁ Χριστιανός στέκεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τηρῶντας μιάν ἁπλῆ στάση, μέ συνείδηση τῆς «ἐγγύτητας, ἀλλά καί τῆς ἑτερότητας τοῦ Αἰώνιου», γιά νά χρησιμοποιήσω μία φράση τῆς Evelyn Underhill. 4 Ὅταν προσεύχεται ὁ πιστός, αἰσθάνεται, τόσο τή χάρη, ὅσο καί τήν κρίση τοῦ Θεοῦ, τόσο τήν ἀγαθότητα, ὅσο καί τήν αὐστηρότητά του. 5 Στό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς του στέκεται πάντοτε μεταξύ βεβαιότητας καί δέους, ὅπως λέει ὁ στάρετς Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα ( ): «μεταξύ ἐλπίδας καί φόβου». Αὐτή ἡ διπλῆ στάση εἶναι ἐντυπωσιακά ἐμφανής στήν ὀρθόδοξη λατρεία, ἡ ὁποία στίς καλύτερες στιγμές της πάντοτε κατόρθωνε νά συνδυάζει τίς δύο ἰδιότητες τοῦ μυστηρίου καί τῆς ἀπουσίας τῶν τύπων, «... τόσο βαθιά νοιώθοντας τό μυστήριο τοῦ Ὑπερβατικοῦ, ἀλλά καί τόσο παιδιάστικη στή γεμάτη ἐμπιστοσύνη προσέγγισή της». 6 Ἡ Evelyn Underhill σημειώνει καί τά δύο χαρακτηριστικά στήν ἀναφορά της γιά μιά ὀρθόδοξη Λειτουργία πού παρακολούθησε στίς 30 Ἰουνίου 1935: «Τό πρωινό αὐτό ἦταν τόσο παράξενο. Μιά βρώμικη καί ἄθλια αἴθουσα ἱεραποστολῆς τῶν Πρεσβυτεριανῶν, μέ θορύβους, πάνω ἀπό ἕνα γκαράζ, ὅπου οἱ Ρῶσοι εἶχαν τὴν ἄδεια μιά φορά τό δεκαπενθήμερο νά τελοῦν τή Θεία Λειτουργία. Ἕνα πολύ ψηλό σταθερό εἰκονοστάσι καί μερικές καινούργιες εἰκόνες. Δάπεδο ἀκάθαρτο γιά νά γονατίζεις καί μιά μορφή κατά μῆκος τοῦ τοίχου... Καί μέσα σ αὐτό δύο ἐξαίσιοι γέροντες ἱερεῖς κι ἕνας διάκονος, σύννεφα θυμιάματος καί, στήν Ἀναφορά, μιά ἐντύπωση τοῦ ὑπερφυσικοῦ πού συνέτριβε».. 7 Κατ ἐπανάληψη στά λειτουργικά κείμενα τῆς Χριστιανικῆς Ἀνατολῆς αὐτά τά ἀντικρουόμενα αἰσθήματα τῆς ἐλπίδας καί τοῦ φόβου, τῆς ἐμπιστοσύνης καί τοῦ δέους, βρίσκονται τό ἕνα κοντά στό ἄλλο. Τά Τίμια Δῶρα εἶναι «τά ζωοποιά καί φοβερά μυστήρια». Ὁ λαός καλεῖται νά προσεγγίσει τό Ἅγιο Ποτήριο μέ τά λόγια «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε». Ὁ φόβος καί ἡ ἀγαπῶσα πίστη πᾶνε μαζί. Σέ μιά προσευχή πρό τῆς Θείας Κοινωνίας, πού συνέθεσε ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, λέμε: «Χαίρων τε καί τρέμων ἅμα τοῦ πυρός μεταλαμβάνω, Χόρτος ὤν καί, ξένον θαῦμα! δοροσιζόμενος ἀφράστως, ὡσπεροῦν ἡ βάτος πάλαι, ἡ ἀφλέκτως καιομένη». «Χαίρων τε καί τρέμων ἅμα»: τέτοια ἀκριβῶς πρέπει νά εἶναι ἡ στάση μας καθώς στεκόμαστε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ: Ἡ λατρεία μας πρέπει νά σφραγίζεται μέ μιά ζωντανή αἴσθηση σεβασμοῦ καί ἐνδοιασμοῦ, ἀφοῦ εἶναι «φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος». Καί ταυτόχρονα ἀπό μιά αἴσθηση συμπαθοῦς ἁπλότητος, ἀφοῦ ὁ ζωντανός Θεός εἶναι ὁ ἀδελφός καί φίλος μας. Ὅταν προσφέρουμε τή λατρεία μας, εἴμαστε δοῦλοι μπροστά στόν θρόνο τοῦ Βασιλιᾶ τῶν οὐρανῶν καί παιδιά, πού νοιώθουν εὐτυχισμένα στό σπίτι τοῦ Πατέρα τους. Γιά τόν Ἅγιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο ἀναφέρεται ὅτι ποτέ δέν κοινώνησε, χωρίς νά χύσει δάκρυα: κι αὐτά ἦταν κάποτε δάκρυα μετάνοιας, καθώς συναισθανόταν τήν ἀναξιότητά του «χόρτος ὤν»- καί κάποτε δάκρυα χαρᾶς, καθώς ἀναλογιζόταν τήν ἐλεήμονα διάθεση τοῦ Θεοῦ. «Ἐκεῖνοι πού ἔχουν γευτεῖ τό χάρισμα τοῦ Πνεύματος», γράφεται στίς Ὁμιλίες τοῦ Ἁγίου Μακαρίου (4ος -5ος αἰώνας), «νοιώθουν δύο πράγματα ταυτόχρονα: ἀπό τή μιά χαρά καί παρηγορία, ἀπό τήν ἄλλη τρόμο καί πένθος». 8 Καί τά δύο αὐτά συναισθήματα πρέπει νά χαρακτηρίζουν τίς προσευχές μας, ἂν θέλουμε νά σ τ ε κ ό μ α - στε καλῶς ἐ ν ώ π ι ο ν τῆς Θείας Πα ρ ο υ - σίας. Eνατενίσεις 39

3 Κατά δεύτερο λόγο, προσεύχομαι ἢ λατρεύω σημαίνει στέκομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μέ τόν νοῦ στήν καρδιά. Σημαίνει στέκομαι μέ τόν νοῦ, ἀφοῦ εἴμαστε λογικά δημιουργήματα αὐτό πού ὁ Κλήμης Ἀλεξανδρεύς ὁρίζει «λογικά πρόβατα»- καί κατά συνέπεια ἡ λατρεία μας πρέπει νά εἶναι λογική λατρεία, πού προϋποθέτει τή δική μας κατανόηση καί τίς δικές μας διανοητικές δυνάμεις. Ἐφόσον, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό τίς λογικές του ἱκανότητες, ἡ προσευχή μας δέν πρέπει νά παραμένει μόνο μιά δραστηριότητα τοῦ νοῦ, ἀλλά πρέπει νά γίνει μιά δραστηριότητα τοῦ νού στήν καρδιά. Ἡ «καρδιά», σ αὐτή τή συνάφεια πρέπει νά νοηθεῖ μέ τή σημιτική καί βιβλική της σημασία, πού δηλώνει ὄχι ἁπλῶς τά συναισθήματα καί τίς συμπάθειες, ἀλλά καί τήν πληρότητα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου: αὐτή εἶναι τό πρωταρχικό κέντρο τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὡς «πνευματικό ὑποκείμενο». Στή λατρεία μας, λοιπόν, ὁ νοῦς πρέπει νά ἑνωθεῖ μέ τήν καρδιά: τό μυαλό καί οἱ λογικές ἱκανότητες μέ κανένα τρόπο δέν ἀπορρίπτονται, ἀφοῦ εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ, ἀλλά πρέπει νά ἐνσωματωθοῦν σ ὅλα τά ἄλλα στρώματα τῆς προσωπιότητάς μας. Ἡ ἐμπειρία, πού ἔχουμε γιά τόν Θεό, γιά ν ἀναφέρουμε πάλι τὴν Evelyn Underhill, «ἐκτείνεται ἀπό τόν χῶρο τῆς συνείδησης γιά νά μεταμορφώσει σέ ὁλόκληρη λατρευτική πράξη τά βαθιά ἐνστικτώδη ἐπίπεδα τοῦ μυαλοῦ». 9 «Μέ τόν νοῦ στήν καρδιά». Στήν ὅλη λατρευτική πράξη πρέπει νά στεκόμαστε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μέ ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο: μέ τή συνειδητή διάνοια, βέβαια, ἀλλά ἐπίσης μέ τά ὑποσυνείδητα ἔνστικτα, μέ τά συναισθήματα καί τά αἰσθήματα, μέ τήν αἰσθητική μας ἱκανότητα καί μέ ὅμοιο τρόπο μέ τήν ἱκανότητα τῆς ἐνορατικῆς κατανόησης καί τῆς ἄμεσης πνευματικῆς γνώσης, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει κατά πολύ τήν ἀσυνάρτητη λογική. Ὅλα αὐτά ἔχουν ρόλο νά παίξουν στήν προσευχή μας. Ὅπως ἔχει καί ὁ δικός μας φυσικός καί ὑλικός ὀργανισμός, τό σῶμα μας. «Ἡ σάρκα ἐπίσης μεταμορφώνεται», γράφει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ( ) «μαζί μέ τήν ψυχή, αὐτό ὑψώνεται πρός τά ἄνω κι ἀπολαμβάνει τή θεία κοινωνία καί γίνεται τό βασίλειο καί ὁ χῶρος κατοικίας τοῦ Θεοῦ». 10 II Πῶς ἡ «ὅλη πράξη» ἔρχεται εἰς πέρας; Στή λατρεία μας ὀφείλουμε ἐκ πρώτης ὄψεως, νά χρησιμοποιοῦμε λόγια. Καί τά λόγια αὐτά πρέπει νά ἔχουν μιά κυριολεκτική σημασία, πού συλλαμβάνεται ἀπό τόν νοῦ. Πολύ περισσότερο ὅμως ἀπό τήν κυριολεκτική σημασία τῶν λόγων σχετίζεται μέ τήν πράξη τῆς λατρείας. Πέρα καί κάτω ἀπό τήν κυριολεκτική σημασία, ὁρισμένες συλλαβές καί φράσεις εἶναι πλούσιες σέ συνειρμούς καί ἀποχρώσεις, κι ἔχουν τή δική τους δύναμη καί ποίηση. Στήν προσευχή μας πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε λόγια ὄχι ἁπλῶς κυριολεκτικά, ἀλλά μέ ὄμορφο τρόπο. Λατρεύουμε, ἐπιπλέον, ὄχι μέσω λέξεων μόνο, ἀλλά μέ μιά ποικιλία ἄλλων τρόπων: μέσω τῆς μουσικῆς, μέσω τῆς λαμπρότητας τῶν ἱερατικῶν ἀμφίων, μέσω τῆς εὐκρίνειας τοῦ ἱεροῦ χώρου στόν σχεδιασμό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ οἰκοδομήματος, μέσω συμβολικῶν πράξεων, ὅπως τῆς πρόσληψης ὅλων τῶν μεγάλων «ἀρχετύπων», ὅλων τῶν βασικῶν συστατικῶν τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ὅπως τοῦ νεροῦ, τοῦ οἴνου καί τοῦ ἄρτου, τῆς φωτιᾶς καί τοῦ ἐλαίου. Μέ τήν κυριολεκτική χρήση, πού κάνουμε στά λόγια, φτάνουμε στή νόηση. Μέ τή βοήθεια τῆς ποίησης καί τῆς μουσικῆς, τῆς τέχνης, τοῦ συμβόλου καὶ τῆς λατρευτικῆς πράξης φτάνουμε σέ ὅλα τά στρώματα τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας. Ἡ μιά ὄψη τῆς λατρείας εἶναι τό ἴδιο οὐσιαστική, ὅπως καί ἡ ἄλλη. Ἂν τά λόγια μας δέν ἔχουν κυριολεκτική σημασία-ἢ ἂν τά προφέρουμε μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε τό νόημα νά εἶναι ἀκατανόητο- τότε ἡ λατρεία μας θά ἐκφυλιστεῖ σέ μαγεία καί δεισιδαιμονία, δέν θά εἶναι ἄξια πιά τῶν λογικῶν προβάτων. Ἄν, ἀπό τήν ἄλλη, ἡ λατρεία μας γίνεται ἀποκλειστικά μέσω λόγων, ἑρμηνεύεται κυριολεκτικά καί λογικά, θά εἶναι ἴσως πραγματική λατρεία τοῦ νοῦ, ἀλλά δέν θά εἶναι ἀκόμη λατρεία τοῦ νοῦ στήν καρδιά. Ἴσως θά εἶναι ἐντυπωσιακά σαφής, λογική καί συστηματική, ἀλλά θά ἀπέχει πολύ ἀπό τό νά εἶναι ἡ προσευχή τοῦ ὅλου ἀνθρώπου. Αὐτό εἶναι ἕνα σημεῖο, πού πολλοί μεταρρυθμιστές τῆς Λειτουργίας σήμερα εἶναι ἀνάγκη νά ἔχουν ὑπόψη τους. Ἡ λατρεία εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό ἕνας τύπος δακήρυξης μέσω τοῦ προφορικοῦ λόγου καί ἡ λειτουργική σύναξη κάτι περισσότερο ἀπό μιά δημόσια συνάντηση μέ ὁμιλίες καί ἀνακοινώσεις. Συχνά ὑποστηρίζεται ὅτι τά σύμβολα καί 40 Eνατενίσεις

4 ἀντικείμενα, πού χρησιμοποιοῦνται στήν παραδοσιακή χριστιανική λατρεία, καί ὁ τύπος ὀμορφιᾶς, πού παραθέτει, ἔχουν ξεπεραστεῖ καί δέν σχετίζονται μέ τόν σύγχρονο κόσμο. Τά σύμβολα αὐτά, ὑποστηρίζεται, προῆλθαν ἀπό τόν γεωργικό τρόπο ζωῆς, καί σέ ἀρκετές περιπτώσεις δέν εἶναι πιά κατάλληλα γιά ἕνα ἀστικό καί βιομηχανικό περιβάλλον. Γιατί πρέπει νά λατρεύουμε τόν Θεό μ ἕνα κερί κι ἕνα θυμιατό στό χέρι, καί ὄχι μ ἕνα στηθοσκόπιο ἢ ἕνα τρυπάνι; Δέν περιορίζουμε τή λατρεία μας σ ἕνα συγκεκριμένο τύπο προσώπου καί δέν ἀποκλείουμε τούς ὑπόλοιπους; Στήν ἄποψη αὐτή ἕνας Ὀρθόδοξος θ ἀπαντοῦσε ὅτι οἱ πράξεις καί τά σύμβολα, πού χρησιμοποιεῖ στή λατρεία, κατέχουν μιά οἰκουμενική σημασία: παρά τό ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία ἔχει ἐκφραστεῖ ἐξωτερικά ἀπό τίς κοινωνικές καί καλλιτεχνικές συνθῆκες συγκεκριμένων ἐποχῶν γιά παράδειγμα, ἀπό τό τελετουργικό τῆς βυζαντινῆς αὐλῆς- ἐντούτοις στή βαθύτερη οὐσία της ὑπερβαίνει τούς περιορισμούς αὐτούς, καί μιλᾶ στή θεμελιώδη κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, εἴτε παλαιοῦ, εἴτε σύγχρονου, ἀνατολικοῦ ἢ δυτικοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν προσευχή της χρησιμοποιεῖ τίς πρωταρχικές πραγματικότητες τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ὅπως τό ψωμί καί τό νερό, τό φῶς καί τή φωτιά. Ἂν οἱ ἄνθρωποι σ ἕνα ἀστικό καί τεχνολογικό περιβάλλον δέν βρίσκουν πιά τίς πρωταρχικές αὐτές πραγματικότητες νά ἔχουν νόημα, τότε δέν εἶναι αὐτό μιά τρομακτική κατηγορία γιά τό ἐπιτηδευμένο καί τό φαντασιῶδες τοῦ σύγχρονου «πολιτισμοῦ»; Πιθανῶς αὐτό, πού χρειάζεται, δέν εἶναι ἀλλαγή στά σύμβολα, ἀλλά ἐντός μας μιά κάθαρση τῶν θυρῶν τῆς δικῆς μας ἀντίληψης. Σ αὐτή τή συνάφεια ὁ Ὀρθόδοξος ἴσως αἰσθανθεῖ κάπως ἐνισχυμένος ἀπό τήν τρέχουσα δυτική μανία γιά τίς εἰκόνες. Ἐντυπωσιακοί ἀριθμοί «μοντέρνων ἀνθρώπων», πού μολονότι ὅλοι βρίσκονται ἐκτός ὁποιασδήποτε Ἐκκλησίας καί δέν φαίνονται νά ἐνδιαφέρονται καθόλου γιά σύγχρονες λειτουργικές μεταρρυθμίσεις, ἐντούτοις ἑλκύονται ὑπερβολικά ἀπό τίς ὀρθόδοξες εἰκόνες. Πρόκειται γιά κάτι παράδοξο, πού κεντρίζει τήν περιέργεια, τό ἂν δηλαδή σέ μιά ἐποχή τεχνολογίας καί ἐκκοσμίκευσης, θά ἑλκύονταν μέ τόν ἴδιο τρόπο ἂν ἡ ἁγιογραφία «ἐκσυγχρονιζόταν». Γιά ἕνα Ὀρθόδοξο Χριστιανό εἶναι ὕψιστης σημασίας τό ὅτι ἡ λατρευτική πράξη πρέπει νά ἐκφράζει τή χαρά καί ὀμορφιά τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Χωρίς τή διάσταση τῆς ὀμορφιᾶς, ἡ λατρεία μας ποτέ δέν θά ἐπιτύγχανε νά γίνει προσευχή μέ τή βαθύτατή της ἔννοια, προσευχή τῆς καρδιᾶς, ὅπως καί τοῦ νοῦ. Ἡ χαρά αὐτή καί ἡ ὀμορφιά τῆς Βασιλείας δέν μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ σωστά μέ ἀφηρημένα ἐπιχειρήματα καί λογικές ἐπεξηγήσεις: αὐτά πρέπει νά βιωθοῦν, ὄχι νά γίνουν ἀντικείμενα συζήτησης. Καί πάνω ἀπ ὅλα εἶναι μέσω συμβολικῶν καί λατρευτικῶν πράξεων μέσω τῆς καύσης τοῦ θυμιάματος, μέσω τοῦ φωτισμοῦ μιᾶς λαμπάδας ἢ ἑνός κεριοῦ μπροστά σέ μιά εἰκόνα- πού αὐτή ἡ ζῶσα ἐμπειρία καθίσταται δυνατή. Αὐτές οἱ συμβολικές πράξεις ἐκφράζουν, πολύ καλύτερα ἀπό ὅποια λόγια, τήν ὅλη μας στάση ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ὅλη μας τήν ἀγάπη καί προσκύνηση. Καί χωρίς τέτοιες πράξεις ἡ λατρεία μας θά ἦταν μουντή καί φτωχική. Γιατί προσφέρουμε θυμίαμα καί ἀνάβουμε κεριά; Γιατί κάνουμε μετάνοιες ἤ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ; Ἄν προσπαθήσουμε νά δώσουμε μιά ἐξήγηση μέ λόγια, ξέρουμε πολύ καλά ὅτι αὐτή ἀποδίδει μόνο ἕνα μέρος τῆς ἀλήθειας. Κι αὐτό βέβαια εἶναι ὁ λόγος τῆς συμβολικῆς πράξης. Ἄν ὁ ποιητής μποροῦσε νά ἐκφράσει σέ καθαρό πεζό λόγο αὐτά, πού ἔχει πεῖ στήν ποίησή του, ἄν ὁ καλλιτέχνης ἤ ὁ μουσικός μποροῦσαν νά ἐκφράσουν αὐτό, πού ἔχουν πεῖ στόν πίνακα ἤ τόν ἦχο, τότε δέν θά ὑπῆρχε καμιά ἀνάγκη γιά τό ποίημα ἤ τή ζωγραφιά ἤ τή συμφωνία. Τό καθένα ὑπάρχει, ἐπειδή ἐκφράζει κάτι, πού δέν μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ μέ κανένα ἄλλο τρόπο. Ἔτσι συμβαίνει καί μέ τή λατρεία. Ἄν ἦταν δυνατό νά ποῦμε μέ λόγια γιατί ἀνάβουμε κεριά καὶ καῖμε θυμίαμα, τότε θά ἤμασταν εὐχαριστημένοι μέ τή λογική ἐξήγηση καί θά ἐγκαταλείπαμε τή συμβολική πράξη ἐντελῶς. Ὅλη ἡ ἀξία τοῦ συμβόλου στή λατρεία ἔγκειται στό ὅτι αὐτή ἐκφράζει κάτι πού δέν μπορεῖ νά εἰπωθεῖ μέσω μόνο τῆς ὁμιλίας, τό ὁποῖο φτάνει σ ἕνα τμῆμα τῆς ὕπαρξής μας πού δέν μπορεῖ νά προσεγγισθεῖ μέ λογικά ἐπιχειρήματα. Τό σύμβολο εἶναι ἀπό τή μιά πιό ἁπλό καί προσιτό πιό βαθιά στήν καρδιά τῆς προσωπικότητας. Στά καθαρά πραγματικό ἐπίπεδο ὅλη ἡ ὀμορφιά κι ὁ συμβολισμός στή λατρεία μας Eνατενίσεις 41

5 εἶναι μή ἀναγκαῖα κι ἄχρηστα. Μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε φυτίλια ἀέρος, ἀντί θυμίαμα, φωτισμό «νέον» ἀντί κεριά. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα πραγματιστικό καί χρησιμοθηρικό ζῶο, κι ἐκεῖνοι πού κοιτάζουν πιό βαθιά στή φύση του γρήγορα θά ἐκτιμήσουν πόσο χρειάζεται αὐτή ἡ «ἀχρείαστη» ὀμορφιά. Ὅπως ἔχει πεῖ πολύ σωστά ὁ πρωτοπρεσβύτερος Ἀλέξανδρος: «ἡ λειτουργία εἶναι, πρίν ἀπό κάθε τι ἄλλο, ἡ χαρούμενη σύναξη ἐκείνων πού πρόκειται νά συναντήσουν τόν ἀναστημένο Κύριο καί νά εἰσέλθουν μαζί Του στόν νυμφικό θάλαμο. Καί εἶναι ἀκριβῶς αὐτή ἡ χαρά τῆς προσδοκίας κι αὐτή ἡ προσδοκία τῆς χαρᾶς, πού ἐκφράζονται στούς ὕμνους καί τίς τελετές, στά ἄμφια καί τό θυμίασμα, στήν ὅλη «ὀμορφιά» τῆς λειτουργίας, ἡ ὁποία τόσο συχνά ἔχει ἀπορριφθεῖ ὡς μή ἀναγκαία κι ἀκόμα ἐφάμαρτη. Μή ἀναγκαία εἶναι, πράγματι, ἐπειδή βρισκόμαστε πέρα ἀπ τίς κατηγορίες τοῦ «ἀναγκαίου». Ἡ ὀμορφιά ποτέ δέν εἶναι «ἀναγκαία», «λειτουργική» ἤ «χρήσιμη». Κι ὅταν, ἀναμένοντας κάποιον, πού ἀγαποῦμε, βάζουμε ἕνα ὄμορφο τραπεζομάντηλο στό τραπέζι καί τό στολίζουμε μέ κεριά καί λουλούδια, τά κάνουμε ὅλα αὐτά, ὄχι ἀπό ἀνάγκη, ἀλλά ἀπό ἀγάπη. Καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀγάπη, προσδοκία καί χαρά. Εἶναι ὁ οὐρανός ἐπί γῆς, σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξή μας παράδοση. Εἶναι ἡ χαρά τῆς ἀνακτημένης παιδικότητας, αὐτῆς τῆς ἐλεύθερης, ἀπροϋπόθετης κι ἀνυστερόβουλης χαρᾶς, ἡ ὁποία καί μόνη εἶναι ἱκανή νά μεταμορφώσει τόν κόσμο. Στή δική μας ὥριμη, σοβαρή εὐσέβεια ἀναζητοῦμε ὁρισμούς καί αἰτιολογήσεις, κι αὐτά εἶναι ριζωμένα στόν φόβο. Φόβο διαφθορᾶς, παρέκκλισης καί παγανιστικῶν ἐπιδράσεων, καί τί δέν φοβόμαστε. Ἀλλά «ἐκεῖνος πού φοβᾶται δέν εἶναι τέλειος στήν ἀγάπη» (Α Ἰω. 4:18). Ὅσο οἱ Χριστιανοί ἀγαποῦν τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί δέν τή συζητᾶνε ἁπλῶς, θά τήν «ἀντιπροσωπεύουν», καί θά τήν συμβολίζουν μέ τήν τέχνη καί τήν ὀμορφιά. Κι ὁ ἱερουργός τοῦ Μυστηρίου τῆς χαρᾶς θά ἐμφανίζεται μέ ὄμορφο φαιλόνιο, ἐπειδή εἶναι ντυμένος τή δόξα τῆς Βασιλείας, ἐπειδή ἀκόμα καί στή μορφή τοῦ ἀνθρώπου ὁ Θεός ἐμφανίζεται ἐν δόξῃ. «Στήν Εὐχαριστία στεκόμαστε στήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, καί, ὅπως ὁ Μωϋσῆς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά καλυπτόμαστε ἀπό τή δόξα Του». 11 «Ἡ ὀμορφιά θά σώσει τόν κόσμο», εἶπε ὁ Ντοστογιέφσκυ. Πρωταρχική λειτουργία τῆς λατρείας εἶναι νά φανερώσει τή σώζουσα δύναμη αὐτῆς τῆς θείας ὀμορφιᾶς. Ὅταν οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ πρίγκιπα Βλαδίμηρου τοῦ Κιέβου κερδήθηκαν στήν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἐκεῖνο πού τούς μετέστρεψε δέν ἦταν, οὔτε τά λόγια, οὔτε τά λογικά ἐπιχειρήματα, ἀλλά ἡ ὀμορφιά τῆς Θείας Λειτουργίας, πού παρακολούθησαν στήν Κωνσταντινούπολη: «Δέν μποροῦμε νά ξεχάσουμε αὐτή τήν ὀμορφιά», εἶπαν, ὅταν ἐπέστρεψαν στήν πατρίδα τους. 12 «Σέ τί συνίσταται ἡ Προσευχή σας»; ρώτησε μιάν ἀπό τίς μετανοοῦσες του ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τοῦ Σταυροῦ, κι αὐτή ἀπάντησε: Στή μελέτη τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ Θεοῦ καί στήν εὐφροσύνη ἀπό τό γεγονός ὅτι Αὐτός ἔχει τέτοια ὀμορφιά». 13 Τέτοια εἶναι ἡ φύση τῆς λατρείας. Προσευχόμαστε καί λατρεύουμε σημαίνει συλλαμβάνουμε τήν πνευματική ὀμορφιά τῆς οὐράνιας Βασιλείας. Ἐκφράζουμε αὐτή τήν ὀμορφιά τό ἴδιο μέ λόγια, μέ τήν ποίηση καί τή μουσική, μέ τήν τέχνη καί μέ συμβολικές πράξεις καί μέ τήν ὅλη μας ζωή. Καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπεκτείνουμε τή θεία ὀμορφιά στόν κόσμο γύρω μας, μετασχηματίζοντας και μεταμορφώνοντας τήν πεσμένη δημιουργία. III Παραμένει τό τρίτο σημεῖο στόν ὁρισμό τοῦ ἐπισκόπου Θεοφάνους: λατρεύω σημαίνει στέκομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀδιαλείπτως, νύκτα καί ἠμέρα, μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς μου. «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε», ἐπιμένει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α Θεσ. 5:17). 14 Ἡ προσευχή καί ἡ λατρεία δέν πρέπει νά εἶναι ἁπλῶς μιά δραστηριότητα ἀνάμεσα στίς ἄλλες, ἀλλά ἡ δραστηριότητα ὁλόκληρης τῆς ὕπαρξής μας. Κάθε τι, πού κάνουμε, γίνεται ὑπό τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ: ἡ στάση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, λοιπόν, δέν πρέπει νά περιορίζεται σέ εἰδικές χρονικές περιόδους, ἢ χώρους, στίς περιπτώσεις ὅπου «ἀναπέμπουμε τίς προσευχές μας» στό σπίτι ἤ ὅταν «ἐκκλησιαζόμαστε», ἀλλά πρέπει νά εἶναι μιά στάση περιεκτική τῶν πάντων, ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει κάθε ἀντικείμενο καί κάθε στιγμή. Πρέπει νά ἐπιδιώκουμε νά μεταβάλλουμε ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή μας σέ μία συνεχιζόμενη πράξη λατρείας, μιάν ἀδιάκοπη δοξολογία. 42 Eνατενίσεις

6 Τίποτα δέν πρέπει ν ἀπορρίπτεται ὡς ἀδιόρθωτα κοσμικό, ὡς ἀνίκανο νά μεταβληθεῖ σέ λατρεία. «Χριστιανός», παρατηρεῖ δίκαια ὁ πατήρ Σμέμαν, «εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ὁπουδήποτε κοιτάζει, βρίσκει παντοῦ τό Χριστό κι εὐφραίνεται ἐν Αὐτῷ». 15 Ὅπως λέει ἕνα ἀρχαῖο λόγιο τοῦ Ἰησοῦ, «σήκωσε τήν πέτρα καί θά μέ βρεῖς. Σχίσε τό ξύλο καί θά εἶμαι ἐκεῖ. «Ὅπως τό θέτει ὁ George Herbert στό ποίημά του Τό Ἐλιξήριο: Δίδαξε με, Θεέ μου καί Βασιλιά, Σ ὅλα τά πράγματα Ἐσένα νά βλέπω Καί κάθε πρᾶγμα, Νά τό κάνω γιά χάρη Σου... Ἕνας ἄνθρωπος πού κοιτάζει στόν καθρέφτη Μπορεῖ νά σταματήσει τό μάτι του σ αὐτόν Ἤ, ἄν τοῦ ἀρέσει, περνᾶ μέσ ἀπό αὐτόν Καί τότε φαίνεται ὁ οὐρανός. Ὅλα μποροῦν νά μετάσχουν σέ Σένα: Τίποτε δέν μπορεῖ νά ἔχει τόσο νόημα, Τό ὁποῖο μέ τή χροιά αὐτή (γιά χάρη Σου) Δέ θά γίνει λαμπρό καί καθαρό... «Μπορεῖς νά πάρεις τόση πολλή χαρά στά ἔργα τοῦ Πατέρα σου»; ρωτᾶ ὁ Thomas Traherne. «Εἶναι ὁ ἴδιος σέ κάθε τι. Μερικά πράγματα εἶναι μικρά ἀπ ἔξω καί ἀκατέργαστα καί κοινά: Ὅμως θυμοῦμαι τήν Ὥρα, πού ἡ Σκόνη τῶν Δρόμων ἦταν τόσο πολύτιμη, ὅπως τό Χρυσάφι στά Παιδικά μου μάτια, καί τώρα εἶναι πιό πολύτιμα στό μάτι τοῦ λόγου». 16 Λατρεύω σημαίνει βλέπω τό Θεό σέ κάθε τι, ἀγκαλιάζω ὁλόκληρο τόν κόσμο καί τόν προσφέρω μέ χαρά ὁλόκληρο πίσω στόν Θεό. Ἡ προσευχή καί ἡ λατρεία πρέπει νά συνεχίζονται «ἀδιάλειπτα, νύχτα καί ἡμέρα», μέ τήν ἔννοια ὅτι πρέπει ν ἀποτελοῦν μέρος τῆς ὕπαρξής μας, ὅχι ἁπλῶς κάτι, πού κάνουμε, ἤ λέμε, ἤ σκεφτόμαστε, ἀλλά κάτι, πού εἴμαστε. «Totus non tam orans quam oratio factus», «ὄχι τόσο ἕνας ἄνθρωπος, πού προσευχήθηκε, ὅσο ἕνας, πού ὁλοκληρωτικά στράφηκε στήν προσευχή». 17 Αὐτό λέχθηκε γιά τόν ἅγιο Φραγκίσκο τῆς Ἀσσίζης καί τό ἴδιο θά μποροῦσε νά λεχθεῖ γιά κάθε χριστιανό πιστό. «Στον τεράστιο ναό, πού εἶναι τό σύμπαν τοῦ Θεοῦ», γράφει ὁ Παῦλος Εὐδοκίμωφ, «κάθε ἄνθρωπος, εἴτε μορφωμένος, εἴτε χειρωνάκτης, καλεῖται νά ἐνεργεῖ ὡς ἱερέας τῆς ὅλης του ζωῆς νά παίρνει ὅ,τι εἶναι ἀνθρώπινο, καί νά τό μετατρέπει σέ προσφορά καί δοξολογικό ὕμνο». 18 Καί σ ἄλλο σημεῖο ὁ ἴδιος συγγραφέας σημειώνει: «Στίς κατακόμβες ἡ εἰκόνα πού ἐπανέρχεται πιό συχνά, εἶναι ἡ μορφή μιᾶς προσευχόμενης γυναίκας, ἡ Orans (Δεομένη). Παριστάνει τή μόνη ἀληθινή στάση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Δέν εἶναι ἀρκετό νά κάνουμε προσευχή: πρέπει νά γίνουμε προσευχή, πρέπει νά εἴμαστε προσευχή προσευχή ἐνσαρκωμένη. Δέν εἶναι ἀρκετό νά ἔχουμε στιγμές αἴνου. Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας, κάθε πράξη καί χειρονομία, ἀκόμα καί χαμόγελο, πρέπει νά γίνει λατρευτικός ὕμνος, προσφορά προσευχῆς. Πρέπει νά προσφέρουμε, ὄχι αὐτό, πού ἔχουμε, ἀλλά αὐτό πού εἴμαστε.» 19 ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Igumen Chariton, The Art of Prayer, London 1966, Συμεών Νέος Θεολόγος, Θεολογικά, Γνωστικά καί Πρακτικά Κεφάλαια, 2,9, Sources Chetiennes 51, Νικόλαος Καβάσιλας, Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή, 4, PG 150, 620 BΨ 4. Evelyn Underhill, Worship, London, 1962, Ψαλμ. 100 (101):1 Ρωμ. 11:22 6. Evelyn Underhill, Worship, Charles Williams (Ed.), The Letters of Evelyn Underhill, Worship, London, 1943, Κώδικας Vaticanus Graecus 694, φ.149r 9. Evelyn Underhill, Worship, Γρηγόριος Παλαμᾶς, Υπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, I 9, J. Meyendorf (Ed.), Τόμ.1, London 1959, Alexander Schmemann, The World as Sacrament, London 1966, Ἀπό τήν Ἔκθεση στό Russian Primary Chronicle, Cambridge, Mass. 1953, Evelyn Underhill, Worship, Γιά τή χρήση τοῦ κειμένου αὐτοῦ στήν Ὀρθόδοξη Μυστική Θεολογία βλ. Kallistoς Timothy Ware, Pray Without Ceasing : The Ideas of Continual Prayer in Eastern Monasticism, Eastern Churches Review 2 (1969) Alexander Schmemann, The World as Sacrament, Thomas Traherne, Centuries of Meditations i Thomas of Celano, Legenda, II Paul Evdokimov, Le Sacerdoce Universal des Laics dans la Tradition Orientale, L.A. Elchinger (Ed.), L Eglise en Dialogue, Paris 1962, Paul Evdokimov, Sacrament de l Amour. Le Mystère Conjugal à la Tradition Orthodoxe, Paris 1962,83 Eνατενίσεις 43

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2009 Το σπίτι του Θεού Με αχνό το φως που µπαίνει στ Άγιο Βήµα και ξεθάρρεψε στου τέµπλου τις εικόνες πόσα χρώµατα ξεσπάνε κύµα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τον ορισμό της «λατρείας» και να εξηγούν το νόημα και το θεμέλιό της. 2. Εξηγούν τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο)

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) 1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι μαθητές/μαθήτριες να: - εξετάζουν το φαινόμενο της αθεΐας ως άρνηση/απόρριψη του Θεού, διακρίνουν την επίδραση της αθεΐας σε διαμόρφωση πεποιθήσε

Διαβάστε περισσότερα

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς Θεολογία γεγονότων Τά πάντα μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουν δογματικό καί ἀσκητικό χαρακτήρα, ἀφοῦ ἔχουν δημιουργηθῆ ἀπό ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐμπειρίες τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ὁδηγοῦν τούς πιστούς

Διαβάστε περισσότερα

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ Παλαιά καί νέα Ρώμη Μετά τήν Πεντηκοστή ἐπεκτάθηκε ἡ Ἐκκλησία σέ ὅλον τόν κόσμο καί μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου διαρθρώθηκε σέ τοπικές Ἐκκλησίες σέ μιά ἑνότητα, κατά τόν εὐχαριστιακό λόγο «μελίζεται καί διαμερίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Πνευματολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ, Ι. Ἀγαπητέ μου Δημόνικε,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ, Ι. Ἀγαπητέ μου Δημόνικε, 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ, Ι Ἀγαπητέ μου Δημόνικε, μέ πολλή χαρά πῆρα τό γράμμα σου προχτές, ὃπου μοῦ βάζεις ἕνα σωρό ἐρωτήματα σχετικά μέ τό αἰώνιο πρόβλημα τῆς ἀγάπης. Εἰλικρινά πελάγωσα μή ξέροντας πώς νά ξεκινήσω.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Πρώτη φορά πῆγα στόν Βόρειο Λίβανο, διά τῆς Δαμασκοῦ τῆς Συρίας, τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1988, γιά νά διδάξω στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Βασισμένοι στην αποκάλυψη του Θεού 3 η Διάλεξη από τη σειρά μαθημάτων: «Διαμορφώνοντας τη θεολογία σου» Οδηγός μελέτης.

Βασισμένοι στην αποκάλυψη του Θεού 3 η Διάλεξη από τη σειρά μαθημάτων: «Διαμορφώνοντας τη θεολογία σου» Οδηγός μελέτης. 1 Βασισμένοι στην αποκάλυψη του Θεού 3 η Διάλεξη από τη σειρά μαθημάτων: «Διαμορφώνοντας τη θεολογία σου» Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Σχεδιάγραμμα Ένα σχεδιάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

GEORGE BERKELEY ( )

GEORGE BERKELEY ( ) 42 GEORGE BERKELEY (1685-1753) «Ο βασικός σκοπός του Berkeley δεν ήταν να αμφισβητήσει την ύπαρξη των εξωτερικών αντικειμένων, αλλά να υποστηρίξει την άποψη ότι τα πνεύματα ήταν τα μόνα ανεξάρτητα όντα,

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου 1 / 8 Τό εὐχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποιο τελεῖται στόν ναό ἤ στο σπίτι γιά τήν ἴαση σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ἡ σύσταση τοῦ εὐχελαίου, ὅπως καί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει μεγίστη σημασία για την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε...

Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε... Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε... (α μέρος)...χτες πήγα για ψάρεμα και έβγαλα ένα σπαράκι...στη φωτογραφία είμαι εγώ με το σπαράκι που έβγαλα. Τη φωτό την τράβηξε ένας φίλος μου για να αποθανατίσει το σπαράκι,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17 ΜΑΘΗΜΑ 4ο Γένεσις 4,25-26 6,1-9,17 Ὁ κατακλυσμός Παίρνουμε ἀφορμή ἀπό τό οὐράνιο τόξο εἴτε ἀπό τό φυσικό φαινόμενο, ἄν οἱ μέρες εἶναι βροχερές, εἴτε ἀπό τήν κατασκευή πού μποροῦμε νά ἔχουμε κάνει πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Α - Δ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ ΜΑΘΗΜΑ 1ο Γένεσις 1,1-2,7 Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ Ὡς ἀφόρμηση θά μπορούσαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἔκθεση φωτογραφίας ἤ μιά προβολή μέ τοπία πού θυμίζουν τίς καλοκαιρινές διακοπές καί μέ ἄλλες εἰκόνες πού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτήν τη γη.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πνευματικῆς Ζωῆς 1 Ἡ Συμμετοχή στίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας

Πρόγραμμα Πνευματικῆς Ζωῆς 1 Ἡ Συμμετοχή στίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας Πρόγραμμα Πνευματικῆς Ζωῆς 1 Ἡ Συμμετοχή στίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας 1. Ἡ σημασία τῆς συμμετοχῆς στίς ἱερές ἀκολουθίες καί εἰδικά στή θεία λειτουργία Τό πρῶτο θέμα γιά τή στράτευσή μας στόν πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» Ἡ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» Ἡ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» Ἡ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν τίποτα καί προσπερνοῦνε. Ὃμως μερικοί κάτι βλέπουν, τό

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας»

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτή τη Γη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 22: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 22: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 22: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Κυριακή μετά τά Φῶτα, Κυριακή μετά τή βάπτιση τοῦ Κυρίου, καί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς παρουσιάζει τόν Χριστό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Παύλος μάς δίνουν την περιγραφή αυτής της πρώτης Θείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πύργος τῆς Βαβέλ. ΜΑΘΗΜΑ 5ο. Γένεσις

Ὁ πύργος τῆς Βαβέλ. ΜΑΘΗΜΑ 5ο. Γένεσις ΜΑΘΗΜΑ 5ο Γένεσις 11,1-9 Ὁ πύργος τῆς Βαβέλ Τά περισσότερα παιδιά, νομίζω, μαθαίνετε ξένες γλῶσσες. Κάποια παιδιά μάλιστα μαθαίνουν καί δεύτερη ξένη γλῶσσα. Γιά ποιό λόγο μαθαίνουμε ξένες γλῶσσες; Γιά

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Πρόλογος Αυτά φωνάζει και λέει συνέχεια ο μοναδικός πραγματικός Πατέρας όλου του κόσμου, ο ουράνιος Θεός μας. Λέει σ όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά Του: «Αφήστε

Διαβάστε περισσότερα

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου.

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. 1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ - ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου Τά Χριστούγεννα ἀρχίζει ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. Τίς δώδεκα αὐτές ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει

Διαβάστε περισσότερα