Τό πρωταρχικό, δηλώνει ὁ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τό πρωταρχικό, δηλώνει ὁ"

Transcript

1 Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ l Τοῦ Ἐπισκόπου Διοκλείας Κάλλιστου Καθηγητῆ Πανεπιστημίου Ὀξφόρδης l Μετάφραση: Ἀνδρέας Ἀθ. Στυλιανίδης Τό πρωταρχικό, δηλώνει ὁ ἐπίσκοπος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος ( ), «εἶναι νά στέκεσαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μέ τόν νοῦ στήν καρδιά καί νά συνεχίζεις νά στέκεσαι ἐνώπιόν του ἀδιάλειπτα, μέρα καί νύχτα, μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς σου». 1 Σ αὐτόν τόν συνοπτικό, ἀλλά εὐρείας σημασίας ὁρισμό τῆς λατρείας ὁ ἐπίσκοπος Θεοφάνης ὑπογραμμίζει τρία πράγματα: Πρῶτον, τή βαθύτερη οὐσία τῆς λατρείας: πού εἶναι νά στέκεσαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Δεύτερον, τίς ἱκανότητες, τίς ὁποῖες χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος γιά τή λατρεία: μέ τό νοῦ στήν καρδιά. Τρίτον, τόν χρόνο, πού εἶναι κατάλληλος γιά τή λατρεία: ἀδιάλειπτα, νύκτα καί ἡμέρα, μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς μας. Πρῶτα, λοιπόν, λατρεύω ἤ προσεύχομαι, σημαίνει στέκομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Σημειῶστε ἀμέσως τήν εὐρύτητα τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἐπισκόπου Θεοφάνους. Προσεύχομαι δέν σημαίνει κατ ἀνάγκη ζητῶ κάτι ἀπό τόν Θεό. Δέν συνεπάγεται ἀκόμη ὅτι μιλῶ καθόλου μέ τόν Θεό, διότι συχνά ἡ βαθύτερη καί ἡ πιό δυνατή ἀπ ὅλες τίς προσευχές εἶναι ἁπλῶς νά περιμένεις τόν Θεό ἐν σιωπῇ. Ὅμως εἴτε λατρεύω μέ λόγια, μέ συμβολικές καί μυστηριακές πράξεις ἤ ἐν σιωπῇ, πάντοτε ἡ I κυρίαρχη στάση μας εἶναι ἡ ἴδια: στέκομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Στέκομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ: αὐτό ὑπονοεῖ ὅτι ἡ λατρεία εἶναι μιά συνάντηση μεταξύ προσώπων. Ὁ σκοπός τῆς λατρείας δέν εἶναι νά διεγείρει ἁπλῶς συναισθήματα καί νά προκαλέσει κατάλληλες ἠθικές στάσεις, ἀλλά νά εἰσαγάγει σέ μιά ἄμεση καί προσωπική σχέση μέ τόν Θεό, τήν Ἁγία Τριάδα. «Ὅπως ἕνας φίλος μιλᾶ στόν φίλο του», γράφει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος ( ), «ὁ ἄνθρωπος μιλᾶ στόν Θεό καί μέ τόλμη στέκεται ἐνώπιον τοῦ προσώπου αὐτοῦ πού οἰκεῖ φῶς ἀπρόσιτον». 2 Ἐδῶ ὁ Ἅγιος Συμεών ὑποδεικνύει μέ συντομία τούς δύο πόλους τῆς χριστιανικῆς λατρείας, τίς δύο ἀντίθετες ὄψεις αὐτῆς τῆς προσωπικῆς σχέσης: Ὁ Θεός «οἰκεῖ φῶς ἀπρόσιτον», ἀλλά ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά προσεγγίσει «μέ τόλμη» καί νά μιλήσει σ αὐτόν «ὅπως ἕνας φίλος μιλᾶ στόn φίλο του». Ὁ Θεός εἶναι ἐπέκεινα πάντων, ἀπείρως μακριά, ἄγνωστος, «ὁ πλήρως Ἄλλος», mysterium tremendum et fascinosum. Ἀλλά αὐτός ὁ ὑπερβατικός Θεός εἶναι ταυτόχρονα κατεξοχήν πλησίον, γύρω μας καί μέσα μας, «πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν» (ὀρθόδοξη προσευχή στό Ἅγιο Πνεῦμα). Kατά τά μνημειώδη λόγια τοῦ Νικολάου Καβάσιλα (περ περ. 1391) ὁ Θεός εἶναι «πιό εὐγενής ἀπό ὁποιονδήποτε πατέρα, περισσότερο «ἕνα κομμάτι» ἀπό μᾶς, παρά ὁποιοδήποτε ἄλλο μέλος μας, πιό ἀναγκαῖο 38 Eνατενίσεις

2 σέ μᾶς ἀπό τήν ἴδια τήν καρδιά μας». 3 Στή λατρεία, λοιπόν, ὁ Χριστιανός στέκεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τηρῶντας μιάν ἁπλῆ στάση, μέ συνείδηση τῆς «ἐγγύτητας, ἀλλά καί τῆς ἑτερότητας τοῦ Αἰώνιου», γιά νά χρησιμοποιήσω μία φράση τῆς Evelyn Underhill. 4 Ὅταν προσεύχεται ὁ πιστός, αἰσθάνεται, τόσο τή χάρη, ὅσο καί τήν κρίση τοῦ Θεοῦ, τόσο τήν ἀγαθότητα, ὅσο καί τήν αὐστηρότητά του. 5 Στό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς του στέκεται πάντοτε μεταξύ βεβαιότητας καί δέους, ὅπως λέει ὁ στάρετς Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα ( ): «μεταξύ ἐλπίδας καί φόβου». Αὐτή ἡ διπλῆ στάση εἶναι ἐντυπωσιακά ἐμφανής στήν ὀρθόδοξη λατρεία, ἡ ὁποία στίς καλύτερες στιγμές της πάντοτε κατόρθωνε νά συνδυάζει τίς δύο ἰδιότητες τοῦ μυστηρίου καί τῆς ἀπουσίας τῶν τύπων, «... τόσο βαθιά νοιώθοντας τό μυστήριο τοῦ Ὑπερβατικοῦ, ἀλλά καί τόσο παιδιάστικη στή γεμάτη ἐμπιστοσύνη προσέγγισή της». 6 Ἡ Evelyn Underhill σημειώνει καί τά δύο χαρακτηριστικά στήν ἀναφορά της γιά μιά ὀρθόδοξη Λειτουργία πού παρακολούθησε στίς 30 Ἰουνίου 1935: «Τό πρωινό αὐτό ἦταν τόσο παράξενο. Μιά βρώμικη καί ἄθλια αἴθουσα ἱεραποστολῆς τῶν Πρεσβυτεριανῶν, μέ θορύβους, πάνω ἀπό ἕνα γκαράζ, ὅπου οἱ Ρῶσοι εἶχαν τὴν ἄδεια μιά φορά τό δεκαπενθήμερο νά τελοῦν τή Θεία Λειτουργία. Ἕνα πολύ ψηλό σταθερό εἰκονοστάσι καί μερικές καινούργιες εἰκόνες. Δάπεδο ἀκάθαρτο γιά νά γονατίζεις καί μιά μορφή κατά μῆκος τοῦ τοίχου... Καί μέσα σ αὐτό δύο ἐξαίσιοι γέροντες ἱερεῖς κι ἕνας διάκονος, σύννεφα θυμιάματος καί, στήν Ἀναφορά, μιά ἐντύπωση τοῦ ὑπερφυσικοῦ πού συνέτριβε».. 7 Κατ ἐπανάληψη στά λειτουργικά κείμενα τῆς Χριστιανικῆς Ἀνατολῆς αὐτά τά ἀντικρουόμενα αἰσθήματα τῆς ἐλπίδας καί τοῦ φόβου, τῆς ἐμπιστοσύνης καί τοῦ δέους, βρίσκονται τό ἕνα κοντά στό ἄλλο. Τά Τίμια Δῶρα εἶναι «τά ζωοποιά καί φοβερά μυστήρια». Ὁ λαός καλεῖται νά προσεγγίσει τό Ἅγιο Ποτήριο μέ τά λόγια «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε». Ὁ φόβος καί ἡ ἀγαπῶσα πίστη πᾶνε μαζί. Σέ μιά προσευχή πρό τῆς Θείας Κοινωνίας, πού συνέθεσε ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, λέμε: «Χαίρων τε καί τρέμων ἅμα τοῦ πυρός μεταλαμβάνω, Χόρτος ὤν καί, ξένον θαῦμα! δοροσιζόμενος ἀφράστως, ὡσπεροῦν ἡ βάτος πάλαι, ἡ ἀφλέκτως καιομένη». «Χαίρων τε καί τρέμων ἅμα»: τέτοια ἀκριβῶς πρέπει νά εἶναι ἡ στάση μας καθώς στεκόμαστε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ: Ἡ λατρεία μας πρέπει νά σφραγίζεται μέ μιά ζωντανή αἴσθηση σεβασμοῦ καί ἐνδοιασμοῦ, ἀφοῦ εἶναι «φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος». Καί ταυτόχρονα ἀπό μιά αἴσθηση συμπαθοῦς ἁπλότητος, ἀφοῦ ὁ ζωντανός Θεός εἶναι ὁ ἀδελφός καί φίλος μας. Ὅταν προσφέρουμε τή λατρεία μας, εἴμαστε δοῦλοι μπροστά στόν θρόνο τοῦ Βασιλιᾶ τῶν οὐρανῶν καί παιδιά, πού νοιώθουν εὐτυχισμένα στό σπίτι τοῦ Πατέρα τους. Γιά τόν Ἅγιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο ἀναφέρεται ὅτι ποτέ δέν κοινώνησε, χωρίς νά χύσει δάκρυα: κι αὐτά ἦταν κάποτε δάκρυα μετάνοιας, καθώς συναισθανόταν τήν ἀναξιότητά του «χόρτος ὤν»- καί κάποτε δάκρυα χαρᾶς, καθώς ἀναλογιζόταν τήν ἐλεήμονα διάθεση τοῦ Θεοῦ. «Ἐκεῖνοι πού ἔχουν γευτεῖ τό χάρισμα τοῦ Πνεύματος», γράφεται στίς Ὁμιλίες τοῦ Ἁγίου Μακαρίου (4ος -5ος αἰώνας), «νοιώθουν δύο πράγματα ταυτόχρονα: ἀπό τή μιά χαρά καί παρηγορία, ἀπό τήν ἄλλη τρόμο καί πένθος». 8 Καί τά δύο αὐτά συναισθήματα πρέπει νά χαρακτηρίζουν τίς προσευχές μας, ἂν θέλουμε νά σ τ ε κ ό μ α - στε καλῶς ἐ ν ώ π ι ο ν τῆς Θείας Πα ρ ο υ - σίας. Eνατενίσεις 39

3 Κατά δεύτερο λόγο, προσεύχομαι ἢ λατρεύω σημαίνει στέκομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μέ τόν νοῦ στήν καρδιά. Σημαίνει στέκομαι μέ τόν νοῦ, ἀφοῦ εἴμαστε λογικά δημιουργήματα αὐτό πού ὁ Κλήμης Ἀλεξανδρεύς ὁρίζει «λογικά πρόβατα»- καί κατά συνέπεια ἡ λατρεία μας πρέπει νά εἶναι λογική λατρεία, πού προϋποθέτει τή δική μας κατανόηση καί τίς δικές μας διανοητικές δυνάμεις. Ἐφόσον, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό τίς λογικές του ἱκανότητες, ἡ προσευχή μας δέν πρέπει νά παραμένει μόνο μιά δραστηριότητα τοῦ νοῦ, ἀλλά πρέπει νά γίνει μιά δραστηριότητα τοῦ νού στήν καρδιά. Ἡ «καρδιά», σ αὐτή τή συνάφεια πρέπει νά νοηθεῖ μέ τή σημιτική καί βιβλική της σημασία, πού δηλώνει ὄχι ἁπλῶς τά συναισθήματα καί τίς συμπάθειες, ἀλλά καί τήν πληρότητα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου: αὐτή εἶναι τό πρωταρχικό κέντρο τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὡς «πνευματικό ὑποκείμενο». Στή λατρεία μας, λοιπόν, ὁ νοῦς πρέπει νά ἑνωθεῖ μέ τήν καρδιά: τό μυαλό καί οἱ λογικές ἱκανότητες μέ κανένα τρόπο δέν ἀπορρίπτονται, ἀφοῦ εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ, ἀλλά πρέπει νά ἐνσωματωθοῦν σ ὅλα τά ἄλλα στρώματα τῆς προσωπιότητάς μας. Ἡ ἐμπειρία, πού ἔχουμε γιά τόν Θεό, γιά ν ἀναφέρουμε πάλι τὴν Evelyn Underhill, «ἐκτείνεται ἀπό τόν χῶρο τῆς συνείδησης γιά νά μεταμορφώσει σέ ὁλόκληρη λατρευτική πράξη τά βαθιά ἐνστικτώδη ἐπίπεδα τοῦ μυαλοῦ». 9 «Μέ τόν νοῦ στήν καρδιά». Στήν ὅλη λατρευτική πράξη πρέπει νά στεκόμαστε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μέ ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο: μέ τή συνειδητή διάνοια, βέβαια, ἀλλά ἐπίσης μέ τά ὑποσυνείδητα ἔνστικτα, μέ τά συναισθήματα καί τά αἰσθήματα, μέ τήν αἰσθητική μας ἱκανότητα καί μέ ὅμοιο τρόπο μέ τήν ἱκανότητα τῆς ἐνορατικῆς κατανόησης καί τῆς ἄμεσης πνευματικῆς γνώσης, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει κατά πολύ τήν ἀσυνάρτητη λογική. Ὅλα αὐτά ἔχουν ρόλο νά παίξουν στήν προσευχή μας. Ὅπως ἔχει καί ὁ δικός μας φυσικός καί ὑλικός ὀργανισμός, τό σῶμα μας. «Ἡ σάρκα ἐπίσης μεταμορφώνεται», γράφει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ( ) «μαζί μέ τήν ψυχή, αὐτό ὑψώνεται πρός τά ἄνω κι ἀπολαμβάνει τή θεία κοινωνία καί γίνεται τό βασίλειο καί ὁ χῶρος κατοικίας τοῦ Θεοῦ». 10 II Πῶς ἡ «ὅλη πράξη» ἔρχεται εἰς πέρας; Στή λατρεία μας ὀφείλουμε ἐκ πρώτης ὄψεως, νά χρησιμοποιοῦμε λόγια. Καί τά λόγια αὐτά πρέπει νά ἔχουν μιά κυριολεκτική σημασία, πού συλλαμβάνεται ἀπό τόν νοῦ. Πολύ περισσότερο ὅμως ἀπό τήν κυριολεκτική σημασία τῶν λόγων σχετίζεται μέ τήν πράξη τῆς λατρείας. Πέρα καί κάτω ἀπό τήν κυριολεκτική σημασία, ὁρισμένες συλλαβές καί φράσεις εἶναι πλούσιες σέ συνειρμούς καί ἀποχρώσεις, κι ἔχουν τή δική τους δύναμη καί ποίηση. Στήν προσευχή μας πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε λόγια ὄχι ἁπλῶς κυριολεκτικά, ἀλλά μέ ὄμορφο τρόπο. Λατρεύουμε, ἐπιπλέον, ὄχι μέσω λέξεων μόνο, ἀλλά μέ μιά ποικιλία ἄλλων τρόπων: μέσω τῆς μουσικῆς, μέσω τῆς λαμπρότητας τῶν ἱερατικῶν ἀμφίων, μέσω τῆς εὐκρίνειας τοῦ ἱεροῦ χώρου στόν σχεδιασμό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ οἰκοδομήματος, μέσω συμβολικῶν πράξεων, ὅπως τῆς πρόσληψης ὅλων τῶν μεγάλων «ἀρχετύπων», ὅλων τῶν βασικῶν συστατικῶν τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ὅπως τοῦ νεροῦ, τοῦ οἴνου καί τοῦ ἄρτου, τῆς φωτιᾶς καί τοῦ ἐλαίου. Μέ τήν κυριολεκτική χρήση, πού κάνουμε στά λόγια, φτάνουμε στή νόηση. Μέ τή βοήθεια τῆς ποίησης καί τῆς μουσικῆς, τῆς τέχνης, τοῦ συμβόλου καὶ τῆς λατρευτικῆς πράξης φτάνουμε σέ ὅλα τά στρώματα τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας. Ἡ μιά ὄψη τῆς λατρείας εἶναι τό ἴδιο οὐσιαστική, ὅπως καί ἡ ἄλλη. Ἂν τά λόγια μας δέν ἔχουν κυριολεκτική σημασία-ἢ ἂν τά προφέρουμε μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε τό νόημα νά εἶναι ἀκατανόητο- τότε ἡ λατρεία μας θά ἐκφυλιστεῖ σέ μαγεία καί δεισιδαιμονία, δέν θά εἶναι ἄξια πιά τῶν λογικῶν προβάτων. Ἄν, ἀπό τήν ἄλλη, ἡ λατρεία μας γίνεται ἀποκλειστικά μέσω λόγων, ἑρμηνεύεται κυριολεκτικά καί λογικά, θά εἶναι ἴσως πραγματική λατρεία τοῦ νοῦ, ἀλλά δέν θά εἶναι ἀκόμη λατρεία τοῦ νοῦ στήν καρδιά. Ἴσως θά εἶναι ἐντυπωσιακά σαφής, λογική καί συστηματική, ἀλλά θά ἀπέχει πολύ ἀπό τό νά εἶναι ἡ προσευχή τοῦ ὅλου ἀνθρώπου. Αὐτό εἶναι ἕνα σημεῖο, πού πολλοί μεταρρυθμιστές τῆς Λειτουργίας σήμερα εἶναι ἀνάγκη νά ἔχουν ὑπόψη τους. Ἡ λατρεία εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό ἕνας τύπος δακήρυξης μέσω τοῦ προφορικοῦ λόγου καί ἡ λειτουργική σύναξη κάτι περισσότερο ἀπό μιά δημόσια συνάντηση μέ ὁμιλίες καί ἀνακοινώσεις. Συχνά ὑποστηρίζεται ὅτι τά σύμβολα καί 40 Eνατενίσεις

4 ἀντικείμενα, πού χρησιμοποιοῦνται στήν παραδοσιακή χριστιανική λατρεία, καί ὁ τύπος ὀμορφιᾶς, πού παραθέτει, ἔχουν ξεπεραστεῖ καί δέν σχετίζονται μέ τόν σύγχρονο κόσμο. Τά σύμβολα αὐτά, ὑποστηρίζεται, προῆλθαν ἀπό τόν γεωργικό τρόπο ζωῆς, καί σέ ἀρκετές περιπτώσεις δέν εἶναι πιά κατάλληλα γιά ἕνα ἀστικό καί βιομηχανικό περιβάλλον. Γιατί πρέπει νά λατρεύουμε τόν Θεό μ ἕνα κερί κι ἕνα θυμιατό στό χέρι, καί ὄχι μ ἕνα στηθοσκόπιο ἢ ἕνα τρυπάνι; Δέν περιορίζουμε τή λατρεία μας σ ἕνα συγκεκριμένο τύπο προσώπου καί δέν ἀποκλείουμε τούς ὑπόλοιπους; Στήν ἄποψη αὐτή ἕνας Ὀρθόδοξος θ ἀπαντοῦσε ὅτι οἱ πράξεις καί τά σύμβολα, πού χρησιμοποιεῖ στή λατρεία, κατέχουν μιά οἰκουμενική σημασία: παρά τό ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία ἔχει ἐκφραστεῖ ἐξωτερικά ἀπό τίς κοινωνικές καί καλλιτεχνικές συνθῆκες συγκεκριμένων ἐποχῶν γιά παράδειγμα, ἀπό τό τελετουργικό τῆς βυζαντινῆς αὐλῆς- ἐντούτοις στή βαθύτερη οὐσία της ὑπερβαίνει τούς περιορισμούς αὐτούς, καί μιλᾶ στή θεμελιώδη κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, εἴτε παλαιοῦ, εἴτε σύγχρονου, ἀνατολικοῦ ἢ δυτικοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν προσευχή της χρησιμοποιεῖ τίς πρωταρχικές πραγματικότητες τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ὅπως τό ψωμί καί τό νερό, τό φῶς καί τή φωτιά. Ἂν οἱ ἄνθρωποι σ ἕνα ἀστικό καί τεχνολογικό περιβάλλον δέν βρίσκουν πιά τίς πρωταρχικές αὐτές πραγματικότητες νά ἔχουν νόημα, τότε δέν εἶναι αὐτό μιά τρομακτική κατηγορία γιά τό ἐπιτηδευμένο καί τό φαντασιῶδες τοῦ σύγχρονου «πολιτισμοῦ»; Πιθανῶς αὐτό, πού χρειάζεται, δέν εἶναι ἀλλαγή στά σύμβολα, ἀλλά ἐντός μας μιά κάθαρση τῶν θυρῶν τῆς δικῆς μας ἀντίληψης. Σ αὐτή τή συνάφεια ὁ Ὀρθόδοξος ἴσως αἰσθανθεῖ κάπως ἐνισχυμένος ἀπό τήν τρέχουσα δυτική μανία γιά τίς εἰκόνες. Ἐντυπωσιακοί ἀριθμοί «μοντέρνων ἀνθρώπων», πού μολονότι ὅλοι βρίσκονται ἐκτός ὁποιασδήποτε Ἐκκλησίας καί δέν φαίνονται νά ἐνδιαφέρονται καθόλου γιά σύγχρονες λειτουργικές μεταρρυθμίσεις, ἐντούτοις ἑλκύονται ὑπερβολικά ἀπό τίς ὀρθόδοξες εἰκόνες. Πρόκειται γιά κάτι παράδοξο, πού κεντρίζει τήν περιέργεια, τό ἂν δηλαδή σέ μιά ἐποχή τεχνολογίας καί ἐκκοσμίκευσης, θά ἑλκύονταν μέ τόν ἴδιο τρόπο ἂν ἡ ἁγιογραφία «ἐκσυγχρονιζόταν». Γιά ἕνα Ὀρθόδοξο Χριστιανό εἶναι ὕψιστης σημασίας τό ὅτι ἡ λατρευτική πράξη πρέπει νά ἐκφράζει τή χαρά καί ὀμορφιά τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Χωρίς τή διάσταση τῆς ὀμορφιᾶς, ἡ λατρεία μας ποτέ δέν θά ἐπιτύγχανε νά γίνει προσευχή μέ τή βαθύτατή της ἔννοια, προσευχή τῆς καρδιᾶς, ὅπως καί τοῦ νοῦ. Ἡ χαρά αὐτή καί ἡ ὀμορφιά τῆς Βασιλείας δέν μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ σωστά μέ ἀφηρημένα ἐπιχειρήματα καί λογικές ἐπεξηγήσεις: αὐτά πρέπει νά βιωθοῦν, ὄχι νά γίνουν ἀντικείμενα συζήτησης. Καί πάνω ἀπ ὅλα εἶναι μέσω συμβολικῶν καί λατρευτικῶν πράξεων μέσω τῆς καύσης τοῦ θυμιάματος, μέσω τοῦ φωτισμοῦ μιᾶς λαμπάδας ἢ ἑνός κεριοῦ μπροστά σέ μιά εἰκόνα- πού αὐτή ἡ ζῶσα ἐμπειρία καθίσταται δυνατή. Αὐτές οἱ συμβολικές πράξεις ἐκφράζουν, πολύ καλύτερα ἀπό ὅποια λόγια, τήν ὅλη μας στάση ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ὅλη μας τήν ἀγάπη καί προσκύνηση. Καί χωρίς τέτοιες πράξεις ἡ λατρεία μας θά ἦταν μουντή καί φτωχική. Γιατί προσφέρουμε θυμίαμα καί ἀνάβουμε κεριά; Γιατί κάνουμε μετάνοιες ἤ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ; Ἄν προσπαθήσουμε νά δώσουμε μιά ἐξήγηση μέ λόγια, ξέρουμε πολύ καλά ὅτι αὐτή ἀποδίδει μόνο ἕνα μέρος τῆς ἀλήθειας. Κι αὐτό βέβαια εἶναι ὁ λόγος τῆς συμβολικῆς πράξης. Ἄν ὁ ποιητής μποροῦσε νά ἐκφράσει σέ καθαρό πεζό λόγο αὐτά, πού ἔχει πεῖ στήν ποίησή του, ἄν ὁ καλλιτέχνης ἤ ὁ μουσικός μποροῦσαν νά ἐκφράσουν αὐτό, πού ἔχουν πεῖ στόν πίνακα ἤ τόν ἦχο, τότε δέν θά ὑπῆρχε καμιά ἀνάγκη γιά τό ποίημα ἤ τή ζωγραφιά ἤ τή συμφωνία. Τό καθένα ὑπάρχει, ἐπειδή ἐκφράζει κάτι, πού δέν μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ μέ κανένα ἄλλο τρόπο. Ἔτσι συμβαίνει καί μέ τή λατρεία. Ἄν ἦταν δυνατό νά ποῦμε μέ λόγια γιατί ἀνάβουμε κεριά καὶ καῖμε θυμίαμα, τότε θά ἤμασταν εὐχαριστημένοι μέ τή λογική ἐξήγηση καί θά ἐγκαταλείπαμε τή συμβολική πράξη ἐντελῶς. Ὅλη ἡ ἀξία τοῦ συμβόλου στή λατρεία ἔγκειται στό ὅτι αὐτή ἐκφράζει κάτι πού δέν μπορεῖ νά εἰπωθεῖ μέσω μόνο τῆς ὁμιλίας, τό ὁποῖο φτάνει σ ἕνα τμῆμα τῆς ὕπαρξής μας πού δέν μπορεῖ νά προσεγγισθεῖ μέ λογικά ἐπιχειρήματα. Τό σύμβολο εἶναι ἀπό τή μιά πιό ἁπλό καί προσιτό πιό βαθιά στήν καρδιά τῆς προσωπικότητας. Στά καθαρά πραγματικό ἐπίπεδο ὅλη ἡ ὀμορφιά κι ὁ συμβολισμός στή λατρεία μας Eνατενίσεις 41

5 εἶναι μή ἀναγκαῖα κι ἄχρηστα. Μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε φυτίλια ἀέρος, ἀντί θυμίαμα, φωτισμό «νέον» ἀντί κεριά. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα πραγματιστικό καί χρησιμοθηρικό ζῶο, κι ἐκεῖνοι πού κοιτάζουν πιό βαθιά στή φύση του γρήγορα θά ἐκτιμήσουν πόσο χρειάζεται αὐτή ἡ «ἀχρείαστη» ὀμορφιά. Ὅπως ἔχει πεῖ πολύ σωστά ὁ πρωτοπρεσβύτερος Ἀλέξανδρος: «ἡ λειτουργία εἶναι, πρίν ἀπό κάθε τι ἄλλο, ἡ χαρούμενη σύναξη ἐκείνων πού πρόκειται νά συναντήσουν τόν ἀναστημένο Κύριο καί νά εἰσέλθουν μαζί Του στόν νυμφικό θάλαμο. Καί εἶναι ἀκριβῶς αὐτή ἡ χαρά τῆς προσδοκίας κι αὐτή ἡ προσδοκία τῆς χαρᾶς, πού ἐκφράζονται στούς ὕμνους καί τίς τελετές, στά ἄμφια καί τό θυμίασμα, στήν ὅλη «ὀμορφιά» τῆς λειτουργίας, ἡ ὁποία τόσο συχνά ἔχει ἀπορριφθεῖ ὡς μή ἀναγκαία κι ἀκόμα ἐφάμαρτη. Μή ἀναγκαία εἶναι, πράγματι, ἐπειδή βρισκόμαστε πέρα ἀπ τίς κατηγορίες τοῦ «ἀναγκαίου». Ἡ ὀμορφιά ποτέ δέν εἶναι «ἀναγκαία», «λειτουργική» ἤ «χρήσιμη». Κι ὅταν, ἀναμένοντας κάποιον, πού ἀγαποῦμε, βάζουμε ἕνα ὄμορφο τραπεζομάντηλο στό τραπέζι καί τό στολίζουμε μέ κεριά καί λουλούδια, τά κάνουμε ὅλα αὐτά, ὄχι ἀπό ἀνάγκη, ἀλλά ἀπό ἀγάπη. Καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀγάπη, προσδοκία καί χαρά. Εἶναι ὁ οὐρανός ἐπί γῆς, σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξή μας παράδοση. Εἶναι ἡ χαρά τῆς ἀνακτημένης παιδικότητας, αὐτῆς τῆς ἐλεύθερης, ἀπροϋπόθετης κι ἀνυστερόβουλης χαρᾶς, ἡ ὁποία καί μόνη εἶναι ἱκανή νά μεταμορφώσει τόν κόσμο. Στή δική μας ὥριμη, σοβαρή εὐσέβεια ἀναζητοῦμε ὁρισμούς καί αἰτιολογήσεις, κι αὐτά εἶναι ριζωμένα στόν φόβο. Φόβο διαφθορᾶς, παρέκκλισης καί παγανιστικῶν ἐπιδράσεων, καί τί δέν φοβόμαστε. Ἀλλά «ἐκεῖνος πού φοβᾶται δέν εἶναι τέλειος στήν ἀγάπη» (Α Ἰω. 4:18). Ὅσο οἱ Χριστιανοί ἀγαποῦν τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί δέν τή συζητᾶνε ἁπλῶς, θά τήν «ἀντιπροσωπεύουν», καί θά τήν συμβολίζουν μέ τήν τέχνη καί τήν ὀμορφιά. Κι ὁ ἱερουργός τοῦ Μυστηρίου τῆς χαρᾶς θά ἐμφανίζεται μέ ὄμορφο φαιλόνιο, ἐπειδή εἶναι ντυμένος τή δόξα τῆς Βασιλείας, ἐπειδή ἀκόμα καί στή μορφή τοῦ ἀνθρώπου ὁ Θεός ἐμφανίζεται ἐν δόξῃ. «Στήν Εὐχαριστία στεκόμαστε στήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, καί, ὅπως ὁ Μωϋσῆς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά καλυπτόμαστε ἀπό τή δόξα Του». 11 «Ἡ ὀμορφιά θά σώσει τόν κόσμο», εἶπε ὁ Ντοστογιέφσκυ. Πρωταρχική λειτουργία τῆς λατρείας εἶναι νά φανερώσει τή σώζουσα δύναμη αὐτῆς τῆς θείας ὀμορφιᾶς. Ὅταν οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ πρίγκιπα Βλαδίμηρου τοῦ Κιέβου κερδήθηκαν στήν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἐκεῖνο πού τούς μετέστρεψε δέν ἦταν, οὔτε τά λόγια, οὔτε τά λογικά ἐπιχειρήματα, ἀλλά ἡ ὀμορφιά τῆς Θείας Λειτουργίας, πού παρακολούθησαν στήν Κωνσταντινούπολη: «Δέν μποροῦμε νά ξεχάσουμε αὐτή τήν ὀμορφιά», εἶπαν, ὅταν ἐπέστρεψαν στήν πατρίδα τους. 12 «Σέ τί συνίσταται ἡ Προσευχή σας»; ρώτησε μιάν ἀπό τίς μετανοοῦσες του ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τοῦ Σταυροῦ, κι αὐτή ἀπάντησε: Στή μελέτη τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ Θεοῦ καί στήν εὐφροσύνη ἀπό τό γεγονός ὅτι Αὐτός ἔχει τέτοια ὀμορφιά». 13 Τέτοια εἶναι ἡ φύση τῆς λατρείας. Προσευχόμαστε καί λατρεύουμε σημαίνει συλλαμβάνουμε τήν πνευματική ὀμορφιά τῆς οὐράνιας Βασιλείας. Ἐκφράζουμε αὐτή τήν ὀμορφιά τό ἴδιο μέ λόγια, μέ τήν ποίηση καί τή μουσική, μέ τήν τέχνη καί μέ συμβολικές πράξεις καί μέ τήν ὅλη μας ζωή. Καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπεκτείνουμε τή θεία ὀμορφιά στόν κόσμο γύρω μας, μετασχηματίζοντας και μεταμορφώνοντας τήν πεσμένη δημιουργία. III Παραμένει τό τρίτο σημεῖο στόν ὁρισμό τοῦ ἐπισκόπου Θεοφάνους: λατρεύω σημαίνει στέκομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀδιαλείπτως, νύκτα καί ἠμέρα, μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς μου. «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε», ἐπιμένει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α Θεσ. 5:17). 14 Ἡ προσευχή καί ἡ λατρεία δέν πρέπει νά εἶναι ἁπλῶς μιά δραστηριότητα ἀνάμεσα στίς ἄλλες, ἀλλά ἡ δραστηριότητα ὁλόκληρης τῆς ὕπαρξής μας. Κάθε τι, πού κάνουμε, γίνεται ὑπό τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ: ἡ στάση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, λοιπόν, δέν πρέπει νά περιορίζεται σέ εἰδικές χρονικές περιόδους, ἢ χώρους, στίς περιπτώσεις ὅπου «ἀναπέμπουμε τίς προσευχές μας» στό σπίτι ἤ ὅταν «ἐκκλησιαζόμαστε», ἀλλά πρέπει νά εἶναι μιά στάση περιεκτική τῶν πάντων, ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει κάθε ἀντικείμενο καί κάθε στιγμή. Πρέπει νά ἐπιδιώκουμε νά μεταβάλλουμε ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή μας σέ μία συνεχιζόμενη πράξη λατρείας, μιάν ἀδιάκοπη δοξολογία. 42 Eνατενίσεις

6 Τίποτα δέν πρέπει ν ἀπορρίπτεται ὡς ἀδιόρθωτα κοσμικό, ὡς ἀνίκανο νά μεταβληθεῖ σέ λατρεία. «Χριστιανός», παρατηρεῖ δίκαια ὁ πατήρ Σμέμαν, «εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ὁπουδήποτε κοιτάζει, βρίσκει παντοῦ τό Χριστό κι εὐφραίνεται ἐν Αὐτῷ». 15 Ὅπως λέει ἕνα ἀρχαῖο λόγιο τοῦ Ἰησοῦ, «σήκωσε τήν πέτρα καί θά μέ βρεῖς. Σχίσε τό ξύλο καί θά εἶμαι ἐκεῖ. «Ὅπως τό θέτει ὁ George Herbert στό ποίημά του Τό Ἐλιξήριο: Δίδαξε με, Θεέ μου καί Βασιλιά, Σ ὅλα τά πράγματα Ἐσένα νά βλέπω Καί κάθε πρᾶγμα, Νά τό κάνω γιά χάρη Σου... Ἕνας ἄνθρωπος πού κοιτάζει στόν καθρέφτη Μπορεῖ νά σταματήσει τό μάτι του σ αὐτόν Ἤ, ἄν τοῦ ἀρέσει, περνᾶ μέσ ἀπό αὐτόν Καί τότε φαίνεται ὁ οὐρανός. Ὅλα μποροῦν νά μετάσχουν σέ Σένα: Τίποτε δέν μπορεῖ νά ἔχει τόσο νόημα, Τό ὁποῖο μέ τή χροιά αὐτή (γιά χάρη Σου) Δέ θά γίνει λαμπρό καί καθαρό... «Μπορεῖς νά πάρεις τόση πολλή χαρά στά ἔργα τοῦ Πατέρα σου»; ρωτᾶ ὁ Thomas Traherne. «Εἶναι ὁ ἴδιος σέ κάθε τι. Μερικά πράγματα εἶναι μικρά ἀπ ἔξω καί ἀκατέργαστα καί κοινά: Ὅμως θυμοῦμαι τήν Ὥρα, πού ἡ Σκόνη τῶν Δρόμων ἦταν τόσο πολύτιμη, ὅπως τό Χρυσάφι στά Παιδικά μου μάτια, καί τώρα εἶναι πιό πολύτιμα στό μάτι τοῦ λόγου». 16 Λατρεύω σημαίνει βλέπω τό Θεό σέ κάθε τι, ἀγκαλιάζω ὁλόκληρο τόν κόσμο καί τόν προσφέρω μέ χαρά ὁλόκληρο πίσω στόν Θεό. Ἡ προσευχή καί ἡ λατρεία πρέπει νά συνεχίζονται «ἀδιάλειπτα, νύχτα καί ἡμέρα», μέ τήν ἔννοια ὅτι πρέπει ν ἀποτελοῦν μέρος τῆς ὕπαρξής μας, ὅχι ἁπλῶς κάτι, πού κάνουμε, ἤ λέμε, ἤ σκεφτόμαστε, ἀλλά κάτι, πού εἴμαστε. «Totus non tam orans quam oratio factus», «ὄχι τόσο ἕνας ἄνθρωπος, πού προσευχήθηκε, ὅσο ἕνας, πού ὁλοκληρωτικά στράφηκε στήν προσευχή». 17 Αὐτό λέχθηκε γιά τόν ἅγιο Φραγκίσκο τῆς Ἀσσίζης καί τό ἴδιο θά μποροῦσε νά λεχθεῖ γιά κάθε χριστιανό πιστό. «Στον τεράστιο ναό, πού εἶναι τό σύμπαν τοῦ Θεοῦ», γράφει ὁ Παῦλος Εὐδοκίμωφ, «κάθε ἄνθρωπος, εἴτε μορφωμένος, εἴτε χειρωνάκτης, καλεῖται νά ἐνεργεῖ ὡς ἱερέας τῆς ὅλης του ζωῆς νά παίρνει ὅ,τι εἶναι ἀνθρώπινο, καί νά τό μετατρέπει σέ προσφορά καί δοξολογικό ὕμνο». 18 Καί σ ἄλλο σημεῖο ὁ ἴδιος συγγραφέας σημειώνει: «Στίς κατακόμβες ἡ εἰκόνα πού ἐπανέρχεται πιό συχνά, εἶναι ἡ μορφή μιᾶς προσευχόμενης γυναίκας, ἡ Orans (Δεομένη). Παριστάνει τή μόνη ἀληθινή στάση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Δέν εἶναι ἀρκετό νά κάνουμε προσευχή: πρέπει νά γίνουμε προσευχή, πρέπει νά εἴμαστε προσευχή προσευχή ἐνσαρκωμένη. Δέν εἶναι ἀρκετό νά ἔχουμε στιγμές αἴνου. Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας, κάθε πράξη καί χειρονομία, ἀκόμα καί χαμόγελο, πρέπει νά γίνει λατρευτικός ὕμνος, προσφορά προσευχῆς. Πρέπει νά προσφέρουμε, ὄχι αὐτό, πού ἔχουμε, ἀλλά αὐτό πού εἴμαστε.» 19 ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Igumen Chariton, The Art of Prayer, London 1966, Συμεών Νέος Θεολόγος, Θεολογικά, Γνωστικά καί Πρακτικά Κεφάλαια, 2,9, Sources Chetiennes 51, Νικόλαος Καβάσιλας, Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή, 4, PG 150, 620 BΨ 4. Evelyn Underhill, Worship, London, 1962, Ψαλμ. 100 (101):1 Ρωμ. 11:22 6. Evelyn Underhill, Worship, Charles Williams (Ed.), The Letters of Evelyn Underhill, Worship, London, 1943, Κώδικας Vaticanus Graecus 694, φ.149r 9. Evelyn Underhill, Worship, Γρηγόριος Παλαμᾶς, Υπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, I 9, J. Meyendorf (Ed.), Τόμ.1, London 1959, Alexander Schmemann, The World as Sacrament, London 1966, Ἀπό τήν Ἔκθεση στό Russian Primary Chronicle, Cambridge, Mass. 1953, Evelyn Underhill, Worship, Γιά τή χρήση τοῦ κειμένου αὐτοῦ στήν Ὀρθόδοξη Μυστική Θεολογία βλ. Kallistoς Timothy Ware, Pray Without Ceasing : The Ideas of Continual Prayer in Eastern Monasticism, Eastern Churches Review 2 (1969) Alexander Schmemann, The World as Sacrament, Thomas Traherne, Centuries of Meditations i Thomas of Celano, Legenda, II Paul Evdokimov, Le Sacerdoce Universal des Laics dans la Tradition Orientale, L.A. Elchinger (Ed.), L Eglise en Dialogue, Paris 1962, Paul Evdokimov, Sacrament de l Amour. Le Mystère Conjugal à la Tradition Orthodoxe, Paris 1962,83 Eνατενίσεις 43

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2009 Το σπίτι του Θεού Με αχνό το φως που µπαίνει στ Άγιο Βήµα και ξεθάρρεψε στου τέµπλου τις εικόνες πόσα χρώµατα ξεσπάνε κύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου 1 / 8 Τό εὐχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποιο τελεῖται στόν ναό ἤ στο σπίτι γιά τήν ἴαση σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ἡ σύσταση τοῦ εὐχελαίου, ὅπως καί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πνευματικῆς Ζωῆς 1 Ἡ Συμμετοχή στίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας

Πρόγραμμα Πνευματικῆς Ζωῆς 1 Ἡ Συμμετοχή στίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας Πρόγραμμα Πνευματικῆς Ζωῆς 1 Ἡ Συμμετοχή στίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας 1. Ἡ σημασία τῆς συμμετοχῆς στίς ἱερές ἀκολουθίες καί εἰδικά στή θεία λειτουργία Τό πρῶτο θέμα γιά τή στράτευσή μας στόν πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Παύλος μάς δίνουν την περιγραφή αυτής της πρώτης Θείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πώς να εξοµολογούµαι;

Πότε και πώς να εξοµολογούµαι; Πότε και πώς να εξοµολογούµαι; Τι είναι το Μυστήριο της Εξοµολόγησης; Το µυστήριο της Εξοµολόγησης λέγεται ορθότερα Μυστήριο της µετάνοιας ή της συµφιλίωσης. Με αυτό το µυστήριο τελούµε τη φιλεύσπλαχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου Antoine de Saint-Exupéry Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου 1 13 Ο τέταρτος πλανήτης ήταν αυτός του επιχειρηματία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο πολύ απασχολημένος που δεν σήκωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η Α. ΜΙΚΡΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Β. ΔΙΗΓΗΗ

ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η Α. ΜΙΚΡΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Β. ΔΙΗΓΗΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η ΜΙΚΡΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΟΙ (κοπός: Να ἐμπνεύσουμε τά παιδιά σέ πράξεις ἱεραποστολῆς. Νά λάβουν τό θάρρος νά μιλήσουν στούς φίλους τους γιά τόν Φριστό καί νά τούς καλέσουν στό Κατηχητικό. Βοηθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2014 1 2 Κυριακή και τις γιορτάδες προσκλητήρι οι καµπάνες µου θυµίζουνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: αστρολογία & σχέσεις 6 μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: με ποιον τρόπο αγαπάμε 42 ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: με

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Σταλάγματα ἀπό τά κεραμίδια

Σταλάγματα ἀπό τά κεραμίδια Σταλάγματα ἀπό τά κεραμίδια Ἀντωνίου Ρωμαίου Ἱερομονάχου Σταλάγματα ἀπό τά κεραμίδια Kεφάλαια θεολογικοῦ ἀναστοχασμοῦ Ἐπιμέλεια: Nατάσα Κεσμέτη-Παυλοπούλου Εἰκαστικά: Ἀλέκος Κυραρίνης Ἐκδόσεις Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ

TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΚΑΛΙΕΝΟΥ 1. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης Ἡ κατάθλιψη εἶναι μιά πάθηση, πού ταλαιπωρεῖ πολλούς ἀνθρώπους στήν ἐποχή μας. Ἀνθρώπους πού εἴτε πάσχουν οἱ ἴδιοι ἀπό κατάθλιψη, εἴτε ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Τρίτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Στο διάλειμμα, χαρήκαμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία να συναναστραφούμε με τόσους

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών $ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών $ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών $ηµοτικού Μακρυνίτσα 2014 1 του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα Όπως φωτίζει το πρωί τα χρώµατά του σαν το λουλούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία»

«Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία» ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΑΛΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ» «Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία» - Δώρα Καρδαμάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα