ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ"

Transcript

1 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Επιμορφωτής ΤΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προσομοιώνεται η ένταση ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από δύο σημειακά φορτία. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα μεταβολής τις τιμής των φορτίων, της μεταξύ τους απόστασης ενώ με κλικ και σύρσιμο το διάνυσμα της έντασης τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου. Στο συνοδευτικό φύλο εργασίας οι μαθητές (Β Λυκείου, Γενικής Παιδείας) καλούνται να υπολογίσουν και να επαληθεύσουν την τιμή της έντασης και του δυναμικού του ηλεκτρικού πεδίου σε συγκεκριμένα σημεία του επιπέδου και να δημιουργήσουν για διαφορετικές τιμές (ενός) φορτίου τα γραφήματα E() και V(). ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ένταση και δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου Εκπαιδευτικό λογισμικό: Modellus Αρχείο: Ε_2point.mdl Φύλλο Εργασίας: Μάθημα: Φυσική Γενικής Παιδείας Τάξη: Β Λυκείου Στοιχεία ταυτότητας δραστηριότητας Έννοιες Ένταση ηλεκτρικού πεδίου, Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου Έννοιες Μεγέθη Συνισταμένη ένταση, δυναμικό, διανυσματικό μέγεθος, μονόμετρο μέγεθος Αναπαραστάσεις Προσομοίωση, Γραφική, Αριθμητική, Διανυσματική αναπαράσταση Τεχνική Επίλυση επαλήθευση προβλημάτων, Σύγκριση γραφικών αναπαραστάσεων ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Στην παραδοσιακή διδασκαλία οι μαθητές μελετούν τη μεταβολή του μέτρου της Q έντασης ηλεκτροστατικού πεδίου Coulomb μέσω της μαθηματικής σχέσης E = K 2

2 476 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και μαθαίνουν να σχεδιάζουν ποιοτικά γραφήματα E(), αναγνωρίζοντας τον υπερβολικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης σχέσης (σχολικό βιβλίο Φυσικής Γενικής παιδείας Β Ενιαίου Λυκείου, σελ. 18). Στην περίπτωση των δύο σημειακών φορτίων η διερεύνηση μεταβολής της έντασης αφορά αποκλειστικά οριακές συνθήκες και συγκεκριμένα περιπτώσεις που τα δύο διανύσματα της έντασης είναι κάθετα μεταξύ τους ή σχηματίζουν γωνίες 0 ή 180 ο. Με τον ίδιο τρόπο μελετάται και η μεταβολή του δυναμικού. Οι μαθητές Q αναγνωρίζουν τον υπερβολικό χαρακτήρα της V = K και σχεδιάζουν ποιοτικά το γράφημα V(). Η οπτικοποίηση του τρόπου που μεταβάλλεται η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να παρατηρήσουν τη μεταβολή του διανύσματος της έντασης, αλλάζοντας τόσο τη θέση του όσο και τις τιμές των φορτίων. Το προτεινόμενο φύλλο εργασίας έχει σαν στόχο να οδηγήσει τον μαθητή στη διερεύνηση του τρόπου που οι εμπλεκόμενες παράμετροι (φορτίο και απόσταση) επηρεάζουν τα μεγέθη της έντασης και του δυναμικού. Η διερεύνηση αυτή επιτυγχάνεται με την κλασική πορεία: Πρόβλεψη σχεδίαση γραφικών παραστάσεων έλεγχος/επιβεβαίωση προβλέψεων και γραφικών παραστάσεων. Η 5 η δραστηριότητα του Φ.Ε. έχει σαν στόχο να προβληματίσει τους μαθητές για τον τρόπο που η ένταση μεταβάλλεται όταν αλλάζουν ταυτόχρονα περισσότερες από μία από τις εμπλεκόμενες παραμέτρους του προβλήματος. Συγκεκριμένα το πρώτο ερώτημα της συγκεκριμένης δραστηριότητας μπορεί να απαντηθεί από τους μαθητές σχετικά εύκολα μετά τη γραφή του νόμου του συνημίτονου. Η δυσκολία εντοπίζεται στην αναγνώριση από τους μαθητές των παραμέτρων που επηρεάζουν τη λύση ( 1, 2 και γωνία w) και στη διαπίστωση του τρόπου που αυτές μεταβάλλονται. Το δεύτερο ερώτημα είναι συνθετότερο και προτείνεται με τη βοήθεια του διδάσκοντα να καταδειχτεί η πολυπλοκότητα του προβλήματος, να τονιστεί ότι πολλές φορές στα φυσικά συστήματα, οι εμπλεκόμενες παράμετροι είναι αλληλοσυγκρουόμενες και αλληλοαναιρούμενες και τελικά να επιλυθεί το πρόβλημα γραφικά, με τη βοήθεια του γραφήματος που υπάρχει στην «Παρουσίαση 1» της εφαρμογής. Τέλος σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να επιλυθεί με εφαρμογή της αρχής του Femat και με αυτό τον τρόπο μπορούν επίσης οι μαθητές (Γ Λυκείου) να μελετήσουν (στο μάθημα των Μαθηματικών) από άλλη οπτική γωνία τις παραγώγους και να κατανοήσουν τη φυσική τους σημασία. Βέβαια κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τους στόχους της συγκεκριμένης εφαρμογής. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επιδιώκεται ο μαθητής: 1. Να διαπιστώσει τον τρόπο που η ένταση και το δυναμικό μεταβάλλονται σε ένα ηλεκτροστατικό πεδίο Coulomb, ανάλογα με την απόσταση από το σημειακό φορτίο και να μπορεί να σχεδιάσει τα αντίστοιχα γραφήματα. 2. Να διαπιστώσει τον τρόπο που τα δύο σημειακά φορτία επηρεάζουν την ένταση και το δυναμικό του πεδίου.

3 d 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Να αντιμετωπίσει και να κατανοήσει τις δυσκολίες ενός απλού σχετικά προβλήματος βελτιστοποίησης ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μελέτη έντασης και δυναμικού ηλεκτρικού πεδίου Coulomb ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ: Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Εκπαιδευτικό λογισµικό: MODELLUS, αρχείο E2_point.mdl Ονοµατεπώνυµο: Τάξη:... Ηµεροµηνία:..... Μετρητές Μεταβολείς ί α y Γράφημα Ε(y), που προκύπτει μόνο όταν το διάνυσμα της έντασης κινείται πάνω στη μεσοκάθετο του d Περιγραφή περιβάλλοντος προσομοίωσης Στην οθόνη υπάρχουν δύο φορτισμένες σφαίρες (A και Β), το φορτίο των οποίων καθορίζεται από τους αντίστοιχους μεταβολείς και μπορεί να παίρνει τιμές από - 50 μc μέχρι +50 μc. Η μεταξύ τους απόσταση μπορεί να μεταβληθεί, αν μετά την εκκίνηση της προσομοίωσης, μετακινήσετε με κλικ και σύρσιμο τη σφαίρα Β. Οι μετρητές καταγράφουν τη συνισταμένη ένταση Ε, τις επιμέρους εντάσεις Ε1 και Ε2, τη γωνία που σχηματίζουν τα διανύσματα Ε 1 και Ε 2, το δυναμικό V, την

4 B B Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ απόσταση από τις σφαίρες ( 1 και 2 ), την απόσταση (y) από το τμήμα ΑΒ = d και τέλος την απόσταση α του y από τη σφαίρα A. Το γράφημα που εμφανίζεται στην «παρουσίαση 1» προκύπτει μόνο αν το διάνυσμα της έντασης κινείται στην μεσοκάθετο του ΑΒ (με ανοχή οριζόντιας απόκλισης ±1% περίπου). Στην «παρουσίαση 2» δημιουργούνται τα γραφήματα Ε1() και V() Δραστηριότητα 1 Δύο σημειακά στοιχεία Α και Β απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = 200 m και φέρουν φορτία Q A = 30μC και Q B = -10μC αντίστοιχα. Πόσο απέχει από το Α σημείο που βρίσκεται πάνω στο ΑΒ (ή σε προέκτασή του) και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν; Ποιο είναι το δυναμικό του πεδίου στο εν λόγω σημείο; 2 N m Δίνεται k = C α = m V =.V Τρέξτε την προσομοίωση και ορίστε Q A = 30μC (μπλε μεταβολέας) και Q B B = -10μC (κόκκινος μεταβολέας). Με κλικ και σύρσιμο στην κοινή αρχή των διανυσμάτων - μετακινήστε τα διανύσματα στο σημείο (y = 0, α = ). Είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μηδενική; Συμφωνεί η τιμή του δυναμικού που υπολογίσατε με αυτή που αναγράφεται στην οθόνη του υπολογιστή; Δραστηριότητα 2 Δύο σημειακά στοιχεία Α και Β απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = 200 m και φέρουν φορτία Q A = 30μC και Q B = 20μC αντίστοιχα. Πόσο απέχει από το Α σημείο που βρίσκεται πάνω στο ΑΒ (ή σε προέκτασή του) και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν; Ποιο είναι το δυναμικό του πεδίου στο εν λόγω σημείο; 2 N m Δίνεται k = C α = m, V =.V

5 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 479 Τρέξτε την προσομοίωση και ορίστε Q A = 30μC (μπλε μεταβολέας) και Q B B = 20μC (κόκκινος μεταβολέας). Με κλικ και σύρσιμο στην κοινή αρχή των διανυσμάτων - μετακινήστε τα διανύσματα στο σημείο (y = 0, α = ). Είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μηδενική; Συμφωνεί η τιμή του δυναμικού που υπολογίσατε με αυτή που αναγράφεται στην οθόνη του υπολογιστή; Δραστηριότητα 3 Μηδενίστε το φορτίο Q 2 και στη συνέχεια συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί. Απόσταση από φορτίο Q 1 (m) Ένταση ηλ. Πεδίου N ( ) C Δυναμικό ηλ. Πεδίου (V) Για να συμπληρώσετε τον πίνακα μετακινήστε με κλικ και σύρσιμο το διάνυσμα της έντασης ώστε η απόσταση 1 να γίνει διαδοχικά περίπου ίση με αυτές του πίνακα και με τη χρήση των κατάλληλων πεδίων συμπληρώστε τον πίνακα. Στη συνέχεια κατασκευάστε τα γραφήματα Ε( 1 ) και V( 1 ). E V Από το κεντρικό μενού επιλέξτε Παράθυρο Παρουσίαση 2. Εμφανίζονται τα γραφήματα Ε( 1 ) και V( 1 ). Συμφωνούν με τα δικά σας; Ποιοι είναι οι μαθηματικοί τύποι που συσχετίζουν την ένταση και το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου Coulomb με την απόσταση από το σημειακό φορτίο που δημιουργεί το πεδίο;

6 480 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δραστηριότητα 4 Με δεδομένο ότι η τιμή του φορτίου Α είναι Q 1 =30 μc, η απόσταση ΑΒ = 200 m, ποια πρέπει να είναι η τιμή του φορτίου του σωματιδίου Β (Q 2 ) ώστε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στο μέσο του τμήματος ΑΒ να είναι ίσο με μηδέν; Εισάγετε την τιμή του φορτίου που υπολογίσατε με τη βοήθεια του μεταβολέα και μετακινήστε με κλικ και σύρσιμο το διάνυσμα της έντασης στο μέσο του ΑΒ. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην εισαγωγή των τιμών. Αν δυσκολεύεστε να πετύχετε την επιθυμητή θέση με τη χρήση του ποντικιού, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις τιμές y = 0 και α = 100 στα αντίστοιχα πεδία και ενώ η προσομοίωση «τρέχει». Δραστηριότητα 5 Α. Τα δύο σημειακά στοιχεία Α και Β απέχουν μεταξύ τους απόσταση d και φέρουν ίσα και αντίθετα φορτία Q A = 30μC και Q B B = -30μC. Σε ποιο σημείο της μεσοκαθέτου του τμήματος ΑΒ πιστεύετε ότι θα καταγραφεί η μέγιστη συνισταμένη ένταση; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Για να μπορέσετε να απαντήσετε στο ερώτημα πρέπει να γράψετε τη σχέση που συνδέει τη συνισταμένη ένταση με τις επιμέρους εντάσεις. ΣΕ=.. Β. Τα δύο φορτία είναι ίσα μεταξύ τους (Q A = Q B B = 30μC). Είναι δυνατόν να προσδιορίσετε το σημείο της μεσοκαθέτου του τμήματος ΑΒ όπου καταγράφεται η μέγιστη συνισταμένη ένταση; ΣΕ=... Ποιες είναι οι παράμετροι που επηρεάζουν το μέτρο της συνισταμένης έντασης και στις δύο περιπτώσεις; Αφού ορίσετε τα κατάλληλα φορτία, με κλικ και σύρσιμο μετακινήστε τα διανύσματα της έντασης κατά μήκος της μεσοκαθέτου του ΑΒ. Παρατηρείστε το γράφημα που δημιουργείτε στο δεξί μέρος της οθόνης και εντοπίστε τη μέγιστη τιμή της συνισταμένης έντασης.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Στροφορµή βλήµατος (Kgm 2 /s) Στροφορµή ράβδου. Στροφορµή συστήµατος. a. Πως εξηγείτε τυχόν µικρή διαφορά που παρατηρείται στη στροφορµή του

Στροφορµή βλήµατος (Kgm 2 /s) Στροφορµή ράβδου. Στροφορµή συστήµατος. a. Πως εξηγείτε τυχόν µικρή διαφορά που παρατηρείται στη στροφορµή του o Η ροπή αδράνειας ράβδου µήκους L και µάζας m ως προς άξονα που διέρχεται από το µέσον της (κέντρο βάρους) και είναι κάθετος στη ράβδο: I CM 1 ml 12 2 = (18) (Είναι φανερό ότι οι σχέσεις (1) και (2) τείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές ενότητες Στόχος

Διδακτικές ενότητες Στόχος Η διδασκαλία του τριγωνομετρικού κύκλου με τον παραδοσιακό τρόπο στον πίνακα, είναι μία διαδικασία όχι εύκολα κατανοητή για τους μαθητές, με αποτέλεσμα τη μηχανική παπαγαλίστικη χρήση των τύπων της τριγωνομετρίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΛΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΛΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 447 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΛΗ Σωτηρίου Σοφία Επιμορφώτρια ΤΠΕ, ΠΕ04 ssot@otenet.gr Καρανίκας Γιάννος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 giannoskaranikas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

«Η μικρή ιστορία μιας βιώσιμης Ελληνικής επιχείρησης: μια προσέγγιση της ανίσωσης 2 ου βαθμού»

«Η μικρή ιστορία μιας βιώσιμης Ελληνικής επιχείρησης: μια προσέγγιση της ανίσωσης 2 ου βαθμού» «Η μικρή ιστορία μιας βιώσιμης Ελληνικής επιχείρησης: μια προσέγγιση της ανίσωσης 2 ου βαθμού» Ματοσσιάν Αλμπέρ-Ντικράν 1, Κουτσκουδής Παναγιώτης 2 1 Καθηγητής Μαθηματικών, Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σενάριο με το λογισμικό modellus Τίτλος: Πότε δύο τρένα έχουν την ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους; Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΗ-ΜΠΑΡΑΚΟΥ

ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΗ-ΜΠΑΡΑΚΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΗ-ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΤΥΠΟ Α. Οδηγός οργάνωσης της διδασκαλίας.3 ΕΝΤΥΠΟ Β. Φύλλα εργασίας μαθητή..6

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης

ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra Αγρίνιο, 2015 1 Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra 2 Μιχάλης Τζούμας Αγρίνιο 2015 ISBN: 978-960-85583-7-3 Εκδόσεις: Αγριώνιον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. GeoGebra

Κεφάλαιο 4. GeoGebra Κεφάλαιο 4 GeoGebra Στόχοι: Με τη βοήθεια του Οδηγού αυτού, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: Εργαστεί με το λογισμικό Geogebra για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων Αξιοποιήσει τα εργαλεία του Geogebra

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου O πύραυλος Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light»

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 467 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ Βαρυπάτη Αθηνά Φυσικός- Επιμορφώτρια Τ.Π.Ε. avarypat@de.sch.gr Μαστραλέξης Δημήτρης Φυσικός-Επιμορφωτής Τ.Π.Ε. dmastral@de.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

AgentSheets: Εκπαιδευτικό Εργαλείο ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων και δραστηριοτήτων για το Ελληνικό Σχολείο

AgentSheets: Εκπαιδευτικό Εργαλείο ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων και δραστηριοτήτων για το Ελληνικό Σχολείο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Microworlds Pro Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ. 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς

Microworlds Pro Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ. 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Σ Η ΜΕΙΩΣΕΙ Σ Σ Τ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Microworlds Pro 1 Ο Γ υ μ ν ά σ ι ο Χ α λ κ ί δ α ς Σ χ ο λ ι κ ό έ τ ο ς 2 0 1 5-2 0 1 6 Ε π ι μ έ λ ε ι α : Δ η μ ή τ ρ η ς

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία Φυσικής και υπολογιστές Μελέτη της συμβολής των προσομοιώσεων στη διδασκαλία της Κινηματικής

Διδασκαλία Φυσικής και υπολογιστές Μελέτη της συμβολής των προσομοιώσεων στη διδασκαλία της Κινηματικής Διδασκαλία Φυσικής και υπολογιστές Μελέτη της συμβολής των στη διδασκαλία της Κινηματικής Α. Τζιμογιάννης, Ε. Κωσταδήμας, Α. Τ. Μικρόπουλος 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια η έρευνα σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 01-10-2013 Αρ. Πρωτ. 139606/Γ2 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Γραφεία Σχολικών Συμβούλων

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 01-10-2013 Αρ. Πρωτ. 139606/Γ2 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Γραφεία Σχολικών Συμβούλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ----- Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» Κοσμάς Αθανασιάδης 1, Ιωάννης Σαλονικίδης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Μέση Γενική Εκπαίδευση

Μαθηματικά Μέση Γενική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Μαθηματικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Excel - Autograph Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της φυσικής με τη βοήθεια προσομοιώσεων

Η διδασκαλία της φυσικής με τη βοήθεια προσομοιώσεων Η διδασκαλία της φυσικής με τη βοήθεια προσομοιώσεων Ζαφειριάδης Φώτιος Καθηγητής Φυσικής, Γενικό Λύκειο Σκουτάρεως του Ν. Σερρών fotiszaf@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φυσική είναι ένα μάθημα που στηρίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ VISUAL BASIC

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ VISUAL BASIC 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 481 Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ VISUAL BASIC Καλογεροπούλου Ανδριάνα Πληροφορικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΤΔΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα