ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86"

Transcript

1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ν. 1599/86 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΑΥΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ 1.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ Επαναχορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου που έχει λήξει. 1.2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Πρόσληψη δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία ή για αποκλειστική ή συστηµατική ανάθεση υποθέσεων µε πάγια αµοιβή από νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 1232/82 και στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/82, όπως ισχύουν. 1.3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Ανανέωση ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας 2. Χορήγηση άδειας καταδυτικού συνεργείου 3. Χορήγηση άδειας ανόδου για εργασία σε πλοία 4. Χορήγηση άδειας δύτη χωρίς εξετάσεις 5. Χορήγηση άδειας µαθητευοµένου δύτη 6. Συµµετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δύτη (Ορισµός ηµεροµηνίας εξετάσεων) 7. Συµµετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη λουτρικών εγκαταστάσεων - Ορισµός ηµεροµηνίας εξετάσεων 8. Απόκτηση ιπλώµατος Φροντιστού 9. Απόκτηση Άδειας Βοηθού Φροντιστού 10. Απόκτησης ιπλώµατος Μηχανικού Α' Τάξης Ε.Ν. 11. Απόκτηση ιπλώµατος Μηχανικού Β' Τάξης Ε.Ν.

2 12. Απόκτηση ιπλώµατος Μηχανικού Γ' Τάξης Ε.Ν. (Π.. 243/98) 13. Απόκτηση ιπλώµατος Ηλεκτρολόγου E.N. 14. Απόκτηση ιπλώµατος Πρακτικού Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. 15. Απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Α' Τάξης Ε.Ν. 16. Απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Β' Τάξης Ε.Ν. 17. Απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Γ' Τάξης Ε.Ν. 18. Απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαµηγών 19. Απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Ρυµουλκών 20. Απόκτηση Πτυχίου Αρχιµαγείρου Ε.Ν. 21. Απόκτηση Άδειας Μαγείρου Α' Τάξης Ε.Ν. 22. Απόκτηση Άδειας Μαγείρου Β' Τάξης Ε.Ν. 23. Απόκτηση Άδειας Μαγείρου Γ' Τάξης Ε.Ν. 24. Απόκτηση Πτυχίου Ναυκλήρου Ε.Ν. 25. Απόκτηση Άδειας Ναύτου Ε.Ν. 26. Απόκτηση Πτυχίου Μηχανοδηγού Α' Τάξης 27. Απόκτηση Πτυχίου Μηχανοδηγού Β' Τάξης 28. Απόκτηση Άδειας Χειριστή Μηχανής 29. Απόκτηση Πτυχίου Λιπαντή Ε.Ν. 30. Απόκτηση Πτυχίου Αρχιθερµαστού 31. Απόκτηση Άδειας Θερµαστού Ε.Ν. 32. Απόκτηση ιπλώµατος Προϊσταµένου Αρχιθαλαµηπόλου

3 33. Απόκτηση Πτυχίου Αρχιθαλαµηπόλου 34. Απόκτηση Άδειας Θαλαµηπόλου Α' Τάξης Ε.Ν. 1.4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ιατρού 2. Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος Οδοντιάτρου 3. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μαίας ή Μαιευτή 4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Νοσηλεύτριας ή Νοσηλευτή 5. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθών Νοσηλευτών 6. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή 7. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος εργοθεραπευτή 8. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Οδοντοτεχνίτη 9. Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος Κουρέα 10. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος κοµµωτή κοµµώτριας 11. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος φυσικού νοσοκοµείων, ακτινοφυσικού ιατρικής και φυσικού νοσοκοµείων πλην περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών 12. Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος Ψυχολόγου µε βάση την οδηγία 89/48 της Ε.Ε 13. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Νοσηλεύτριας ή Νοσηλευτή, που έλαβε πτυχίο από χώρες της Ε.Ε. 14. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτών Νοσηλευτριών αλλοδαπών πολιτών κρατών εκτός Ε.Ε. 15. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος βοηθού Οδοντιατρείου 16. Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος βοηθού Φαρµακείου

4 17. Ορισµός εξετάσεων ενώπιον Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών 18. Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής του άρθρου 2 του Ν. 2072/ Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος οπτικού 20. Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος Οπτικού σύµφωνα µε την Οδηγία 89/48 της Ε.Ε. µετά την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 21. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος αισθητικού 22. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών 23. Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος Βοηθού Κουρέα Κοµµωτή 24. Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος κοµµωτή - κοµµώτριας Α 25. Έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή κοινού ιατρείου ή συστέγασης ιατρείων (χωρίς εταιρική σχέση) 26. Χορήγηση Άδειας άσκησης επαγγέλµατος Εργοθεραπευτή κατόπιν επιτυχών εξετάσεων σύµφωνα µε την Οδηγία 92/51 της Ε.Ε. 27. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος επισκέπτριας ή επισκέπτη υγείας 28. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μαίας ή Μαιευτή που έλαβε πτυχίο από χώρες της Ε.Ε. 29. Άδεια λειτουργίας Oδοντοτεχνικού Εργαστηρίου 30. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού 31. Άδεια λειτουργίας Οδοντιατρείου ιδιωτικού ή κοινού ή συστεγασµένου (χωρίς εταιρική σχέση) 32. Άδεια ίδρυσης διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών (Ειδικότητας βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογοανατοµικής) 33. Άδεια ίδρυσης ιδιωτικού πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου 34. ιορισµός και µετάθεση ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονοµικών Σταθµών, 35. Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρµακείου

5 1.5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος ιαιτολόγου (ΠΤ) 2. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος ιαιτολόγου (ΤΤ) 3. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Επισκέπτη Υγείας 4. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Επόπτη ηµόσιας Υγιεινής 5. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Εργοθεραπευτή 6.Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Οδοντοτεχνίτη 7.Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Οπτικού 8. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων 9. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ραδιολογίας - Ακτινολογίας 10. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Τεχνολόγου Τροφίµων 11. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Φυσικού Νοσοκοµείων (ΠΤ) - Μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών 12. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Φυσικού Νοσοκοµείων (ΠΤ) - Ακτινοφυσικού Ιατρικής 13. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Φυσιοθεραπευτή 14. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου 15. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Αγρονόµου - Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΤ) 16. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΠΤ) 17. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΠΤ) 18. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΠΤ) 19. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτρονικού Μηχανικού (ΤΤ)

6 20. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΠΤ) 21. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (ΠΤ) 22 Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού οµικών Έργων (ΤΤ) 23. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού Έργων Υποδοµής (ΤΤ) 24. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων (ΤΤ) 25. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών και Πληροφορικής (ΠΤ) 26. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ικτύων (ΠΤ) 27. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού (ΠΤ) 28. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού Οικονοµίας και ιοίκησης (ΠΤ) 29. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού Ορυκτών Πόρων (ΠΤ) 30. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού Οχηµάτων (ΤΤ) σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 89/48 και του Π.. 165/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π.. 385/ Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού Παραγωγής και ιοίκησης (ΠΤ) 32. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΠΤ) 33. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού Πληροφορικής (ΤΤ) 34. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (ΤΤ) 35. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΤ) 36. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού (ΠΤ) 37. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΤ) 38. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου Μηχανικού Βιοµηχανίας (ΠΤ 39. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΤ) 40. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Περιβαλλοντολόγου

7 41. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Πολιτικού Μηχανολόγου (ΠΤ) 42. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΤ) 43. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Χηµικού Μηχανικού (ΠΤ) 44. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Χηµικού (ΠΤ) 45. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Αρχαιολόγου (ΠΤ) 46. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Αρχειονόµου (ΠΤ) 47. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Βιβλιοθηκονόµου (ΠΤ) 48. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος ιερµηνέα 49. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Θεατρολόγου 50. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Ανθρωπολόγου 51. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Μεταφραστή 52. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Πτυχιούχου Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών - Γραφίστα (ΤΤ) 53. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Πτυχιούχου Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών - Τεχνολόγου Γραφικών Τεχνών 54. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Πτυχιούχου Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών - Φωτογράφου (ΤΤ) 55. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 56. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού 57. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Οικονοµολόγου 58. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 59. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Πτυχιούχου Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας (ΤΤ) - ιοίκησης Επιχειρήσεων 60. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Πτυχιούχου Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας (ΤΤ) - ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 61. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Πτυχιούχου Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας (ΤΤ) - Εµπορίας και ιαφήµισης (Marketing)

8 62. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Πτυχιούχου Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας (ΤΤ) - Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων 63. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Πτυχιούχου Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας (ΤΤ) - Τουριστικών Επιχειρήσεων 64. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Γεωλόγου (ΠΤ) 65. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Γεωπόνου (ΠΤ) 66. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος ασολόγου (ΠΤ) 67. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Ιχθυολόγου (ΠΤ) 68. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) - Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων 69. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) - ασοπόνου 70. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) - ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων 71. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) - Ζωϊκής Παραγωγής 72. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) - Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας 73. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) - Ιχθυοκοµίας - Αλιείας 74. Αναγνώριση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) - Φυτικής Παραγωγής 1.6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Εγγραφή µεσίτη αστικών συµβάσεων στο µητρώο του οικείου Επιµελητηρίου της έδρας του 2 Εγγραφή εµπορικού αντιπροσώπου στο µητρώο του οικείου Επιµελητηρίου της έδρας του 3. Εγγραφή ασφαλιστικού, αντασφαλιστικού και συνδεδεµένου διαµεσολαβητή στο µητρώο του οικείου Επιµελητηρίου της έδρας του 1.7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1. Εγγραφή παραγωγού οπτικοακουστικών έργων στο οικείο Επιµελητήριο της έδρας του

9 1.8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΣ Α Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 246Β/ ) 2. ΛΟΙΠΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ 2.1 Στη διαδικασία της διενέργειας επιθεωρήσεων από τα Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Συµβούλια Κινηµατογράφων και Θεάτρων αντικαθίστανται µε Υπεύθυνη ήλωση τα: 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας ηλεκτρολόγου θεάτρου (σύµφωνα µε το Π 256/91) 2. ήλωση του µηχανολόγου εγκαταστάτη για τη λειτουργία των συστηµάτων µε υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης. 3. Τελευταίος λογαριασµός της ΕΥ ΑΠ για το δίκτυο πυρκαγιάς 4. Βεβαίωση του ιδιώτη µηχανικού ότι έχει γίνει συντήρηση των κλιµατιστικών, των µηχανηµάτων αερισµού, εξαερισµού, ψύξης και θέρµανσης. 2.2 Σε όλες τις διαδικασίες αντικαθίστανται µε Υπεύθυνη ήλωση τα: 1. Πιστοποιητικό περί µη άσκησης ποινικής δίωξης 2. Πιστοποιητικό περί µη παραποµπής σε δίκη 2.3 Στη διαδικασία της έκδοσης άδειας λειτουργίας καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος εντός θαλασσοπλοούντων πλοίων, αντικαθίσταται µε Υπεύθυνη ήλωση το αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύµατος (ΦΕΚ 246Β/ )

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α. Παραρτήματα Εγκυκλίου - 5 -

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α. Παραρτήματα Εγκυκλίου - 5 - Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α - - ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΝΑΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΑΙ ΠΕ01.00 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΝΑΙ ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ02

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Το Τµήµα αυτό έχει ως γνωστικό αντικείµενο την επιλογή, την ταξινόµηση, την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ορεστιάδα, 0--0 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( 3) Αριθμ. Πρωτ.: 07 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Θεοδώρων 89 Τ.Κ. : 6800 Ορεστιάδα Πληροφορίες : Πέτρος Χασανίδης Τηλέφωνο : 550 330 FAX : 550 65 Email : petrriss@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

β) να εγγραφούν στο Γ εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση

β) να εγγραφούν στο Γ εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση Οργάνωση & Λειτουργία Οι σπουδές στα ΤΕΕ διαρκούν µέχρι και τρία χρόνια. Περιλαµβάνουν διάφορους επιµέρους τοµείς και ειδικότητες σε δύο κύκλους (1 ος και 2 ος ). Ο 1 ος κύκλος διαρκεί δύο χρόνια ( τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πού και πότε θα προσληφθούν 777 νοσηλευτές ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ 1.650+1.650 θέσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Ε Ε E EΘ 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί 22 23 27

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε. Θ/ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα Ηµεροµηνία: 30-09-2014 Τ.Κ. 53200 Τ.Θ. 139 Αµύνταιο Αριθµ. Πρωτ: 5700 Ν. Φλώρινας Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/Η 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Στοιχεία Μηχανών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στοιχεία Σχεδιασµού Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεων του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 1 Περιεχόμενα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών.

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ των λοιπών υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β κύκλου ΤΕΕ με αυτές των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2009 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 27.01.2015 #273 ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΑΣΩΣΤΕΣ Ανοίγουν 4.993 προσλήψεις µονίµων και εποχικών στο ηµόσιο «Ξ επαγώνουν» τις επόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού.

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 19, των περιπτώσεων α και

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 Ταχ.Δ/νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρμπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου Κορνηλία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ σελ.1/75 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ...7 2.1 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα