ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/ Σήμερα στις , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, οδός Βορείου Ηπείρου 20, Ιωάννινα, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισμών, που αφορούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συγκροτήθηκε βάσει της με αριθ. πρωτ. 3920/978/ (ΑΔΑ : ΒΙΡΣΟΡ1Γ-ΙΛ6) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από τους : 1. Ιωάννα Καραλή, Πρόεδρο της Επιτροπής, 2. Χριστόδουλο Σταύρου, τακτικό μέλος 3. Πανωραία Μόσχου, τακτικό μέλος 4. Σωκράτη Παπαδόπουλο, τακτικό μέλος 5. Αναστασία Τζίμα, τακτικό μέλος και γραμματέα της Επιτροπής την Ελευθερία Κοσσυβάκη, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών γραφικών ειδών, χαρτιού & λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2014, σύμφωνα με την 4/2014 διακήρυξη (αρ. πρωτ /2574/ ΑΔΑ : ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78). Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα πέντε μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Η επιτροπή παρέλαβε, έξι (6) φακέλους οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων των οποίων οι προσφορές τους έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών προσφορών) και οι οποίοι είναι οι εξής : Αρ. πρωτ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 RethiNK "RethiNK A.E.B.E." 18397/4308/ Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε /4352/ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΒΡ. ΠΑΡΘΕΝΑ 18831/4419// Πλαίσιο "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E." 18953/4422/ Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε /4468/ ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥΡ. & ΧΡΥΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε /4476/

2 Κατά τη διαδικασία δεν παραβρέθηκε εκπρόσωπος από πλευράς των διαγωνιζομένων. Σύμφωνα με την αναλυτική τους κατάσταση οι προσφορές αφορούν : 1. Rethink Α.Ε.Β.Ε.: ΕΙΔΟΣ 3 : Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών Για τις υπηρεσίες της ΑΠ.Δ.ΗΠΕ-Δ.Μ., που εδρεύουν στις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. 2. Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΙΔΟΣ 1 : Είδη Γραφείου ΕΙΔΟΣ 2 : Φωτοαντιγραφικό Χαρτί ΕΙΔΟΣ 3 : Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών Για τις υπηρεσίες της ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ., που εδρεύουν στην Π.Ε. Άρτας. 3. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΒΡ. ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΙΔΟΣ 2 : Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Για τις υπηρεσίες της ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ., που εδρεύουν στην Π.Ε. Φλώρινας. 4. Πλαίσιο "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E." ΕΙΔΟΣ 1 : Είδη Γραφείου ΕΙΔΟΣ 2 : Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Για τις υπηρεσίες της ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ., που εδρεύουν σε όλες τις Π.Ε. χωρικής μας αρμοδιότητας. 5. Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΙΔΟΣ 1 : Είδη Γραφείου ΕΙΔΟΣ 2 : Φωτοαντιγραφικό Χαρτί ΕΙΔΟΣ 3 : Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών Για τις υπηρεσίες της ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ., που εδρεύουν σε όλες τις Π.Ε. χωρικής μας αρμοδιότητας. 6. ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΥΡ. & ΧΡΥΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε. ΕΙΔΟΣ 1 : Είδη Γραφείου Για τις υπηρεσίες της ΑΠ.Δ. ΗΠ-Δ.Μ., που εδρεύουν στην Π.Ε. Κοζάνης ΕΙΔΟΣ 2 : Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Για τις υπηρεσίες της ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ., που εδρεύουν στις Π.Ε. Ιωαννίνων, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Η Επιτροπή, προχώρησε, στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και κατέταξε αυτές κατά σειρά μειοδοσίας, για τις υπηρεσίες μας, όπως εδρεύουν ανά Π.Ε. και είδος, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ (ευρώ με 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,07 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 3 Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ,14-2 -

3 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,48 2 Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ,78 3 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,57 1 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,65 2 RethiNK A.E.B.E ,54 3 Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ,46 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ευρώ με 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,58 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,11 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,45 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,92 1 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,58 2 RethiNK A.E.B.E ,63 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ευρώ με 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,16 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,02 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,77 2 ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥΡ ,42-3 -

4 & ΧΡΥΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε. 3 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,54 1 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,28 2 RethiNK A.E.B.E ,93 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ευρώ με 1 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,77 2 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,91 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,55 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,16 1 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,69 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ευρώ με 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,62 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,16 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,78 2 ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥΡ. & ΧΡΥΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε ,73 3 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00-4 -

5 1 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,73 2 RethiNK A.E.B.E ,89 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ευρώ με 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,97 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,16 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,45 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,92 1 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,20 2 RethiNK A.E.B.E ,00 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ευρώ με 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,45 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,57 3 ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥΡ. & ΧΡΥΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε ,67 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,34 2 ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥΡ. & ΧΡΥΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε ,56 3 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,03 1 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,49-5 -

6 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ευρώ με 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,51 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,67 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,14 2 ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥΡ. & ΧΡΥΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε ,56 3 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,29 1 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,79 2 RethiNK A.E.B.E ,07 Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών σημειώνεται ότι : 1. Για τις υπηρεσίες μας που εδρεύουν στην Π.Ε. Άρτας υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 1.1. Τρεις (3) για τα «Είδη Γραφείου» 1.2. Τρεις (3) για το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» 1.3. Τρεις (3) για τα «Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών» Οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές. 2. Για τις υπηρεσίες μας που εδρεύουν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 2.1. Δύο (2) για τα «Είδη Γραφείου» 2.2. Δύο (2) για το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» 2.3. Δύο (2) για τα «Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών» Οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές 3. Για τις υπηρεσίες μας που εδρεύουν στην Π.Ε. Ιωαννίνων υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 3.1. Δύο (2) για τα «Είδη Γραφείου» 3.2. Τρεις (3) για το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» 3.3. Δύο (2) για τα «Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών», Οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές. 4. Για τις υπηρεσίες μας που εδρεύουν στην Π.Ε. Πρέβεζας υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 4.1. Δύο (2) για τα «Είδη Γραφείου» 4.2. Δύο (2) για το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» - 6 -

7 4.3. Μία(1) για τα «Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών» Οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές. 5. Για τις υπηρεσίες μας που εδρεύουν στην Π.Ε. Γρεβενών υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 5.1. Δύο (2) για τα «Είδη Γραφείου» 5.2. Τρεις(2) για το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» 5.3. Δύο (2) για τα «Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών» Οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές. 6. Για τις υπηρεσίες μας που εδρεύουν στην Π.Ε. Καστοριάς υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 6.1. Δύο (2) για τα «Είδη Γραφείου» 6.2. Τρεις(3) για το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» 6.3. Δύο (2) για τα «Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών» Οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές πλην της οικονομικής προσφοράς που υπέβαλε η «ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥΡ. & ΧΡΥΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε. για το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί», δεδομένου ότι δεν είχε συμπληρωθεί το υπόδειγμα της προσφοράς. 7. Για τις υπηρεσίες μας που εδρεύουν στην Π.Ε. Κοζάνης υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 7.1. Τρεις (3) για τα «Είδη Γραφείου» 7.2. Τρεις (3) για το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» 7.3. Μία (1) για τα «Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών» Οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές. 8. Για τις υπηρεσίες μας που εδρεύουν στην Π.Ε. Φλώρινας υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 8.1. Δύο (2) για τα «Είδη Γραφείου» 8.2. Τέσσερις (4) για το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» 8.3. Δύο (2) για τα «Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών» Οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές πλην της οικονομικής προσφοράς που υπέβαλε η ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΒΡ. ΠΑΡΘΕΝΑ, για το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί», δεδομένου ότι το έντυπο της οικονομικής προσφοράς δεν έφερε υπογραφή και σφραγίδα. Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη : - το ζήτημα της υποβολής της μοναδικής προσφοράς (για τις περιπτώσεις 4.3 και 6.3), των διατάξεων του άρθρου 21, παρ. η του Π.Δ. 118/ ότι προεχόντως για λόγους διαφάνειας αλλά, και για λόγους χρηστής οικονομικής διαχείρισης, πρέπει να αναφέρονται, έστω και συνοπτικά, τα συγκριτικά εκείνα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ως ικανοποιητικού, παρά την ύπαρξη ενός και μοναδικού υποψηφίου (Απόφαση 1285/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου /Τμήμα VI). Η επιτροπή σκέφθηκε ως εξής : - 7 -

8 1. Το γεγονός ότι για τα είκοσί δύο (22) από τα είκοσι τέσσερα (24) τμήματα έχουν δοθεί δύο ή και περισσότερες προσφορές. 2. Η δημοσιότητα που δόθηκε στο διαγωνισμό χαρακτηρίζεται ως ευρεία καθώς η σχετική προκήρυξη: Δημοσιεύθηκε σε συνολικά έντεκα (11) εφημερίδες ως ακολούθως: σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) σε μία (1) εβδομαδιαία Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας Δημοσιεύθηκε στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,- (ΦΕΚ 150/Δ.Δ.Σ./ ). τοιχοκολλήθηκε σε ειδικούς χώρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: Διοικητήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα Ιωάννινα Γραφεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Κοζάνη Στα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ανά Περιφερειακή Ενότητα), κοινοποιήθηκε στα Επιμελητήρια Ηπείρου (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας) και Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας) καταχωρήθηκε για ευρύτερη δημοσιότητα και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων (τις 19 Απριλίου 2013) στην επίσημη ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας : στην κεντρική μάλιστα σελίδα στη στήλη «Ενημέρωση : Νέα Ανακοινώσεις», την οποία επισκέφθηκαν περισσότεροι από εκατόν τριάντα επισκέπτες. Στη συγκεκριμένη καταχώρηση εκτός από την Προκήρυξη, αναρτήθηκαν και σχετικά υποδείγματα, προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. 3. Προκειμένου να διαπιστωθεί η ανταγωνιστικότητα της μοναδικής προσφοράς για τις περιπτώσεις : «Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών» Πρέβεζας και Κοζάνης Παρατηρήθηκε ότι οι προσφερόμενες τιμές για το συγκεκριμένο είδος των άλλων μειοδοτών για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας) είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που έχει προσφέρει ο μοναδικός, για αυτές τις Π.Ε. (Πρέβεζας και Κοζάνης), μειοδότης. Επίσης η παρεχόμενη έκπτωση επί του προϋπολογισμού για τις δύο αυτές περιπτώσεις έχει ως εξής : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ.Δ.ΗΠ-ΔΜ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2.720, ,69 27,07 % ΚΟΖΑΝΗΣ , ,49 14,19% - 8 -

9 Ι Α Τ Α Υ Τ Α Έχοντας υπόψη το σκεπτικό όπως αυτό αναλύθηκε ως ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται : Α) Την αποδοχή όλων των οικονομικών προσφορών πλην των οικονομικών προσφορών που υπέβαλαν: η «ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥΡ. & ΧΡΥΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε. για το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί», για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς, δεδομένου ότι δεν είχε συμπληρωθεί το έντυπο της προσφοράς. η ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΒΡ. ΠΑΡΘΕΝΑ, για το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί», για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας, δεδομένου ότι το έντυπο της οικονομικής προσφοράς δεν έφερε υπογραφή και σφραγίδα. Β) Το γεγονός και μόνο ότι εγκύρως υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά για τις περιπτώσεις : Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών Πρέβεζας και Κοζάνης δεν αρκεί για να παράσχει νόμιμο και επαρκές αιτιολογικό έρεισμα στην ακύρωση του διαγωνισμού και την προκήρυξη νέου για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Άλλωστε η επανάληψη του διαγωνισμού δεν πιθαναλογεί απαραίτητα την υποβολή προσφορών με ευνοϊκότερους όρους. Γ) Την κατακύρωση του Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ως εξής : 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ προσφοράς χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και επτά λεπτά (1.993,07 ) καθώς και το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» με συνολική τιμή προσφοράς χίλια τετρακόσια είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.429,48 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. συνολική τιμή προσφοράς δύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (2.425,65 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αναλυτικά ως εξής : 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E , ,48 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,65-9 -

10 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ προσφοράς δύο χιλιάδες τριάντα έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (2.036,58 ) καθώς και το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» με συνολική τιμή προσφοράς χίλια τετρακόσια είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.491,45 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. συνολική τιμή προσφοράς χίλια εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (1.983,69 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αναλυτικά ως εξής : 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E , ,45 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,58 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προσφοράς δέκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα ευρώ και δεκαέξι λεπτά (10.761,16 ) καθώς και το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» με συνολική τιμή προσφοράς δώδεκα χιλιάδες σαράντα τρία ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (12.043,77 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. συνολική τιμή προσφοράς είκοσι μία χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (21.035,28 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αναλυτικά ως εξής : 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E , ,77 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,28 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑ, και ΑΦΜ ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» με συνολική τιμή προσφοράς χίλια διακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (1.228,55 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

11 Πεδινή και ΑΦΜ ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τα «Είδη Γραφείου» με συνολική τιμή προσφοράς χίλια διακόσια δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (1.216,77 ) καθώς και τα «Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Συσκευών» με συνολική τιμή προσφοράς χίλια εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (1.983,69 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αναλυτικά ως εξής : 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E ,55 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , ,69 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προσφοράς χίλια εξακόσια εξήντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (1.667,62 ) καθώς και το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» με συνολική τιμή προσφοράς χίλια τριακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (1.378,78 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. συνολική τιμή προσφοράς χίλια επτακόσια έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (1.706,73 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αναλυτικά ως εξής : 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E , ,78 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,73 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ προσφοράς δύο χιλιάδες δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (2.002,97 ) καθώς και το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» με συνολική τιμή προσφοράς χίλια τετρακόσια ενενήντα ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (1.491,45 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. συνολική τιμή προσφοράς δύο χιλιάδες επτακόσια έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά (2.711,20 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αναλυτικά ως εξής :

12 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E , ,45 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,20 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ προσφοράς επτά χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (7.940,45 ) καθώς και το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» με συνολική τιμή προσφοράς τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά ( ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. συνολική τιμή προσφοράς έντεκα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (11.773,49 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αναλυτικά ως εξής : 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E , ,34 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,49 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ..Η.-.Μ., ΠΟΥ Ε ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ προσφοράς χίλια εκατό πενήντα ένα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (1.151,51 ) καθώς και το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί» με συνολική τιμή προσφοράς χίλια εκατό εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (1.161,79 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. συνολική τιμή προσφοράς χίλια εξακόσια τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (1.637,79 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αναλυτικά ως εξής :

13 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E , ,14 2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,79 Η απόφαση της Επιτροπής ήταν ομόφωνη σε όλα τα επί μέρους θέματα. Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή. Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 5 αντίτυπα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Ιωάννα Καραλή, Πρόεδρος 2. Χριστόδουλος Σταύρου, τακτικό μέλος 3. Πανωραία Μόσχου, τακτικό μέλος 4. Σωκράτης Παπαδόπουλος, τακτικό μέλος 5. Αναστασία Τζίμα, τακτικό μέλος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 11-12-2014 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 11-12-2014 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340

Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340 Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.5 του Ευρωπαϊκού Έργου CIVILWATER

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα