Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/ 137 / οικ. 3902

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/ 137 / οικ. 3902"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/ 137 / οικ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Ναταλία Θεοδούλου Τηλέφωνο: Fax: E mail: Προς: 1) Όλα τα Υπουργεία, Δ/νσεις Διοικητικού 2) Όλες τις Περιφέρειες Δ/νσεις Διοίκησης Κοιν.: ΑΣΕΠ Πουλίου Αθήνα (Να αποσταλεί με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο) ΘΕΜΑ: «Οριστικοποίηση πινάκων με ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος» Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με αριθμ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/71/16657 της σχετικά με τις ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, σας πληροφορούμε ότι κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που συγκεντρώσαμε με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, σας αποστέλλουμε τους οριστικοποιημένους πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται ανά Υπουργείο οι ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, το επίπεδο ή η τάξη της, οι διατάξεις νόμου από τις οποίες προβλέπεται και η αρχή που την χορηγεί. Σελίδα 1 από 23

2 Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 8 του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 39 Α ), για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, δεν επιτρέπεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν ορίζεται ή όχι στις οργανικές διατάξεις. Τα πιο πάνω ισχύουν για το μόνιμο ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό δημοσίων υπηρεσιών (Υπουργείων, Περιφερειών, Αυτοτελών Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ), ν.π.δ.δ. συμπεριλαμβανομένων και των οτα α και β βαθμού, καθώς και για το τακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των άρθρων 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ) και 1 παρ. 3 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ) όπως ισχύουν κάθε φορά. Η συστηματική καταγραφή και δημοσιότητα των ειδικοτήτων για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, που διενέργησε η υπηρεσία μας, στόχο έχει αφενός να διευκολύνει τους φορείς στην εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και στην αποφυγή προβλημάτων νομιμότητας των προσλήψεων και αφετέρου να συμβάλλει στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών. Προκειμένου οι πίνακες αυτοί να αποτελούν ένα έγκυρο εργαλείο πληροφόρησης, πρέπει να έχουν δυναμικό χαρακτήρα, δηλαδή να ενσωματώνουν τις συντελούμενες αλλαγές της σχετικής νομοθεσίας. Η αναγκαία επικαιροποίηση των στοιχείων των πινάκων, γίνεται πιο έγκυρα και πιο σύντομα με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείσθε να ενημερώνετε την υπηρεσία μας για οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τις ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, τις διατάξεις νόμου από τις οποίες προβλέπεται και την αρχή που τη χορηγεί. Οι πίνακες θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση/Οργάνωση. Παρακαλούμε τα Υπουργεία να διαβιβάσουν την εγκύκλιο αυτή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύουν και τις Περιφέρειες στα αυτά νομικά πρόσωπα και τους οτα α και β βαθμού. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες η Δ/νση Οργανωτικής Ανάπτυξης είναι στη διάθεσή σας. Σελίδα 2 από 23

3 Ο Γενικός Γραμματέας Βασίλειος Ανδρονόπουλος Επισυνάπτονται: 10 Πίνακες με τις ειδικότητες για τις οποίες απαιτούνται άδειες άσκησης επαγγέλματος Εσωτ. Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα. 4. Δ/νση Διοικητικού Σελίδα 3 από 23

4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Οικονομολόγοι Λογιστές - Φοροτεχνικοί Α', Β', Γ', Δ' τάξης Π.Δ. 475/1991(ΦΕΚ Α 176) Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ Α 176), Ν.2515/1997 (ΦΕΚ Α 154), Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ Α 228), Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ Α 280), Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ Α 132) Σελίδα 4 από 23

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΟΙΚΕΙΑ Ν.Α. - Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Μηχανολόγοι (εγγραφή στα μητρώα) Β.Δ / (ΦΕΚ Β 0), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 821), Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.Δ. 12/1964 (ΦΕΚ Α 8) Ηλεκτρολόγοι (γενική άδεια) Β.Δ. 13/ (ΦΕΚ Β 0), Β.Δ. 19/ (ΦΕΚ Β 0), Β.Δ. 25-5/ (ΦΕΚ Β 0) Υπομηχανικοί Μηχανολόγοι (εγγραφή στα μητρώα) Β.Δ. 657/1970 (ΦΕΚ Α 227), Ν. 298/1976 (ΦΕΚ Α 86) Υπομηχανικοί Ηλεκτρολόγοι Β & Α Τάξης Β.Δ. 699/1971 (Α' 233) Εργοδηγοί (εγγραφή στα Μητρώα) α. Εργοδηγός Μηχανολόγος Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 821), Β.Δ / (ΦΕΚ Β 0), Β.Δ. 12/1964 (ΦΕΚ Α 8), Ν.580/1970 (ΦΕΚ Α 139) β. Τεχνίτης ψυκτικών Εγκαταστάσεων Π.Δ. 87/1996 (Α 72) γ. Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1 ης ειδικότητας Π.Δ. 87/1996 (Α 72) δ. Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2 ης ειδικότητας Π.Δ. 87/1996 (Α 72) ε. Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων Γενικών Εφαρμογών Π.Δ. 87/1996 (Α 72) στ. Εργοδηγός Κλωστουφαντουργός Β.Δ / (ΦΕΚ Β 0), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 821) ζ. Εργοδηγός Αεροσκαφών Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.Δ. 12/1964, (ΦΕΚ Α 8), Ν.580/1970 (ΦΕΚ Α 139) Πρακτικοί Μηχανικοί Συντηρητές Γ, Β, & Α Τάξης Β.Δ / (ΦΕΚ Β 0), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 821), Β.Δ. 657/1970 (ΦΕΚ Α 227) Πρακτικοί Μηχανικοί Κινητηρίων Μηχανών (ΜΕΚ) Γ, Β, & Α Τάξης Β.Δ. 30-1/ (ΦΕΚ Α 37) Μηχανοδηγοί Κινητηρίων Μηχανών (ΜΕΚ) Β.Δ. 30-1/ (ΦΕΚ Α 37) Εργοδηγοί Μηχανολόγοι απλών μηχανικών εγκαταστάσεων Β.Δ / (ΦΕΚ Β 0), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 821) Θερμαστές Αρχιθερμαστές Β.Δ. 11-3/ (ΦΕΚ Α 82) Χειριστές μηχανημάτων έργων Δ, Γ, Β & Α Τάξης Π.Δ. 31/1990 (Α 11) Σελίδα 5 από 23

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτροσυγκολλητές Οξυγονοκολλητές Β & Α Τάξης Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 821), Β.Δ.2/8-8/1958 (ΦΕΚ Α 116), Π.Δ. 387/1975, Π.Δ. 672/1982 (ΦΕΚ Α 141) Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες και Συντηρητές Α, Γ, & ΣΤ Β.Δ.4/25-11/1949 (ΦΕΚ Β 0), Β.Δ.7/7-4/1954 (ΦΕΚ Β 0) Ειδικότητας 1 ης, 2 ης και 3 ης Κατηγορίας Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ Α 105), Β.Δ.19/26-3/1938 (ΦΕΚ Β 0) Β.Δ. 13/19-2/1936 (ΦΕΚ Β 0), Β.Δ. 699/1971 (ΦΕΚ Α 233), Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ Β 0), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π.Δ. 532/1989 (ΦΕΚ Α 223), Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ Α 50), Π.Δ. 41/1988 (ΦΕΚ Α 16) Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες και Συντηρητές Δ Ειδικότητας Β.Δ. 699/1971 (Α' 233), Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ Β 0), Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ Α 105) Οδηγοί Ανελκυστήρων Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ Β 0) Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων Π.Δ. 511/1977 (ΦΕΚ Α 162) Συντηρητές καυστήρων και συσκευών αερίων καυσίμων Π.Δ. 362/2001 (Α 245) Ηλεκτρολόγοι Θεάτρου Π.Δ. 256/1991 (ΦΕΚ Α 95), Π.Δ. 277/1994 (ΦΕΚ Α 144) Βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ Α 105),Β.Δ.13/ (ΦΕΚ Β 0), (Βοηθοί, Ηλεκτροτεχνίτες, Αρχιτεχνίτες, Εργοδηγοί) Β.Δ.19/26-3/1938 (ΦΕΚ Β 0), Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ Β 0) Χειριστές μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών Β.Δ. 581/1968 (ΦΕΚ Α 193), Β.Δ. 7/ (ΦΕΚ Β 0), Β.Δ. 22/27-11/1951 (ΦΕΚ Β 0), Π.Δ. 436/1973 (ΦΕΚ Α 327), Π.Δ. 1087/1981 (ΦΕΚ Α 110), Π.Δ. 306/1983 (ΦΕΚ Α 110) Βοηθοί Χειριστές μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών Β.Δ. 581/1968 (ΦΕΚ Α 193), Β.Δ. 7/ (ΦΕΚ Β 0), Β.Δ. 22/27-11/1951 (ΦΕΚ Β 0), Π.Δ. 436/1973 (ΦΕΚ Α 327), Π.Δ. 1087/1981 (ΦΕΚ Α 110), Π.Δ. 306/1983 (ΦΕΚ Α 110) Γομωτές Πυροδότες ΚΥΑ αριθ. οικ. 2254/230/Φ.6.9/1995 (ΦΕΚ Β 73) Σελίδα 6 από 23

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τεχνίτες Υδραυλικοί Β & Α Τάξης Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί Εγκαταστάτες Υδραυλικοί Β & Α Τάξης 2. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Χημικοί * Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ Α 21), Π.Δ. 48/1995 (ΦΕΚ Α 36), Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ Α 44) Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ Α 21), Π.Δ. 48/1995 (ΦΕΚ Α 36), Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ Α 44) Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ Α 21), Π.Δ. 48/1995 (ΦΕΚ Α 36), Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ Α 44) Ν.1804/1988 (ΦΕΚ Α 177) * Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών Σελίδα 7 από 23

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Πολιτικοί Μηχανικοί Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί Χημικοί Μηχανικοί Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί Μηχανικοί Ναυπηγοί - Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Αεροναυπηγοί Μηχανικοί Λοιποί Μηχανικοί Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α 149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α 149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106),Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α 149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Ν. 3518/1928 (ΦΕΚ Α 80), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 21), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 82) Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412), Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ Α 82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α 106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α 50) Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α 149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α 412) Σελίδα 8 από 23

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΟΙΚΕΙΑ Ν.Α. ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Ιατροί Οδοντίατροι Φαρμακοποιοί Ψυχολόγοι Φυσικοί Νοσοκομείου Ακτινοφυσικοί Ιατρικής Φυσικοί Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών Τεχνικοί προσθετικών-ορθωτικών & λοιπών μέσων αποκατάστασης Οδοντοτεχνίτες Φυσικοθεραπευτές Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ Α 16), Ν.Δ. 67/1968 (ΦΕΚ Α 303), Β.Δ. 197/1972 (ΦΕΚ Α 41), Ν.Δ. 127/1974 (ΦΕΚ 319), Π.Δ. 38/2004 (ΦΕΚ Α 35), Ν. 1193/1981 (ΦΕΚ Α 220) Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ Α 16), Β.Δ. 22/4-4/5/1939 (ΦΕΚ Α 178), Π.Δ. 240/2004 (ΦΕΚ Α 222), Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α 60), Π.Δ. 38/2004 (ΦΕΚ Α 35), Π.Δ. 98/1986 (ΦΕΚ Α 35) Ν. 206/1947 (ΦΕΚ Α 11), Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α 60), Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α 236), Π.Δ. 213/2003 (ΦΕΚ Α 172) Ν. 991/1979 (ΦΕΚ Α 278), Π.Δ. 93/1993 (ΦΕΚ Α 39), Ν.2646/1998 (ΦΕΚ Α 236) Υ.Α. 7106/ (ΦΕΚ Β 1331) Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ Α 347), Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ Α 149), Π.Δ. 373/2001(ΦΕΚ Α 251), Υ.Α. Α2σ/1983 (ΦΕΚ Β 280), Υ.Α (ΦΟΡ 94) (ΦΕΚ Β 216), Υ.Α. 1463/1416/91 (Β 539) Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ Α 347), Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ Α 149), Π.Δ. 373/2001 (ΦΕΚ Α 251),Υ.Α. Α2σ/1983 (ΦΕΚ Β 280), Υ.Α (ΦΟΡ 94) (ΦΕΚ Α 216), Υ.Α. 1463/1416/91 (Β 539) Ν.2072/1992 (ΦΕΚ Α 125), Υ.Α.Υ7/οικ.1972/ , Υ.Α. Υ7/οικ.2173/ , Υ.Α. Υ7/οικ.3708/1995 Ν.2646/1998 (ΦΕΚ Α 236), Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α 37), Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α 200), Υ.Α. Υ7/οικ.7456/1994 Ν.167/1975 (ΦΕΚ Α 199), Ν.Δ. 775/1970 (ΦΕΚ Α 290), Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ Α 178),Υ.Α. 1273/ (ΦΕΚ Β 856) Σελίδα 9 από 23

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αισθητικοί Ν.Δ. 361/1969 (ΦΕΚ Α 244), Ν.567/1977 (ΦΕΚ Α 90), Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ Α 37), Υ.Α. 1273/ (ΦΕΚ Β 856) Βοηθοί Οδοντιατρείου Π.Δ. 7/1999 (ΦΕΚ Α 8/2000) Βοηθοί Φαρμακείου Π.Δ. 6/1999 (ΦΕΚ Α 8/2000), Π.Δ. 72/2006 (ΦΕΚ Α 73) Εργοθεραπευτές Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α 37), Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α 173) Υ.Α. Α4β/251/ (ΦΕΚ Β 94) Επόπτες Δημόσιας Υγείας Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α 37), Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α 173), Υ.Α. Α4/4165/ Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας Ν.Δ. 683/1948 (ΦΕΚ Α 1240), Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α 37), N. 1579/1985 (ΦΕΚ Α 217), Υ.Α. 1273/ (ΦΕΚ Β 856), Μαίες-Μαιευτές Υ.Α. Α4/4165/ Ν.Δ. 2593/1953 (ΦΕΚ Α 256), Β.Δ. 206/1966 (ΦΕΚ Α 50) Π.Δ.97/1986 (ΦΕΚ Α 35), Π.Δ. 351/1989 (ΦΕΚ Α 159), Π.Δ.266/2003 (ΦΕΚ Α 239), Ν.3236/2004 (ΦΕΚ Α 60), Π.Δ. 262/2004 (ΦΕΚ Α 256), Υ.Α. 1273/ (ΦΕΚ Β 856) Οπτικοί Ν.971/79 (ΦΕΚ Α 223), Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α 37), Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ Α 178), Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ Α 296) Υ.Α. 1273/ (ΦΕΚ Β 856) Νοσηλευτές Ν.Δ. 683/1948 (ΦΕΚ Α 124), Ν.1579/1985 (ΦΕΚ Α 217), Π.Δ. 40/1986 (ΦΕΚ Α 14), Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) Π.Δ. 266/2003 (ΦΕΚ Α 239), Π.Δ.262/2004 (ΦΕΚ Α 256), Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α 60), Ν.3252/2004 (ΦΕΚ Α 132), Υ.Α. 1273/8-12/1986 (ΦΕΚ Β 856) Σελίδα 10 από 23

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Βοηθοί Νοσηλευτών Κοινωνικοί λειτουργοί Κουρείς Κομμωτές/Κομμώτριες Κομμωτές/Κομμώτριες Α Βοηθοί Κουρέα Κομμωτή Τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών Ν.Δ. 683/1948 (ΦΕΚ Α 124), Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α 18) Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ Α 206), Π.Δ. 210/2001 (ΦΕΚ Α 165), Π.Δ. 268/2003 (ΦΕΚ Α 240), Υ.Α Υ7β/οικ.4756/ (ΦΕΚ Β 1082), Υ.Α 7β/Γ.Π.οικ /2002 (ΦΕΚ Β 262), Υ.Α. Υ7β/11028/2005 (ΦΕΚ Β 501) Π.Δ.23/1992 (ΦΕΚ Α 6), Π.Δ.50/1989 (ΦΕΚ Α 23) Π.Δ. 148/1994 (ΦΕΚ Α 99), Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α 193) Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α 193) Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α 193) Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α 193) Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α 193) Σελίδα 11 από 23

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Γεωλόγοι Γεωπόνοι Δασολόγοι Κτηνίατροι Ιχθυολόγοι Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α 297) Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α 297) Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α 297) Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α 297) Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α 297) Σελίδα 12 από 23

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικηγόροι Ν.Δ. 3026/1954 (ΦΕΚ Α 235) Σελίδα 13 από 23

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΝΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τεχνικοί της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Κλάδος Διοικητικός Παραγωγής α) Διευθυντής Παραγωγής β) Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής γ) Φροντιστής δ) Γραμματέας Παραγωγής Κλάδος Σκηνοθεσίας: α) Σκηνοθέτης β) Βοηθός Σκηνοθέτη γ) Γραμματέας Λήψεων (Σκριπτ) Κλάδος Φωτογραφίας: α) Διευθυντής Φωτογραφίας β) Χειριστής Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (CAMERAMAN) γ) Βοηθός Χειριστή Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Βοηθός CAMERAMAN) δ) Φωτογράφος Σκηνής ε) Μακινίστας στ) Βοηθός Μακινίστα Κλάδος Ηλεκτρολόγων α) Chef Ηλεκτρολόγος β) Α Ηλεκτρολόγος (Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων) Σημείωση: Η παρακάτω απόφαση αφορά σε όλες τις ειδικότητες των Τεχνικών Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402/ (ΦΕΚ Β 1483) Σελίδα 14 από 23

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ γ) Β Ηλεκτρολόγος (Βοηθός Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων) δ) Χειριστής Γεννήτριας Κλάδος Σκηνογραφίας Ενδυματολογίας α) Σκηνογράφος Ενδυματολόγος β) Βοηθός Σκηνογράφου Ενδυματολόγου γ) Ενδυματολόγος δ) Βοηθός Ενδυματολόγου γ) Τεχνίτης Σκηνικών (Ζωγράφος πλαστικός) ε) Σκηνογράφος στ) Βοηθός Σκηνογράφου ζ) Αμπιγιέρ/Αμπιγιέζ η) Τεχνίτης Σκηνικών (Ζωγράφος) θ) Τεχνίτης Σκηνικών (Πλαστικός) ι) Τεχνίτης Ξυλουργός Κλάδος Ήχου α) Μηχανικός Ήχου β) Ηχολήπτης γ) Βοηθός Ηχολήπτη (Μπούμαν) δ) Σχεδιαστής Ήχου Κλάδος Μοντάζ α) Μοντέρ β) Βοηθός Μοντέρ γ) Μοντέρ αρνητικού Κλάδος Μακιγιάζ Κομμώσεις α) Μακιγιέρ/Μακιγιέζ Σελίδα 15 από 23

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ β) Βοηθός Μακιγιέρ/Μακιγιέζ γ) Κομμωτής/Κομμώτρια Κλάδος Ειδικών Εφφέ (Special Effects) α) Τεχνουργός Ειδικών Εφφέ β) Βοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ γ) Τεχνικός Ειδικών Οπτικών Εφφέ με χρήση Η/Υ δ) Τεχνικός Ειδικών Ηχητικών Εφφέ με χρήση Η/Υ Κλάδος Τεχνικών Εργαστηρίων α) Τεχνικός Προϊστάμενος Εργαστηρίου β) Τεχνικός Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ) γ) Τεχνικός Εμφανιστής Εκτυπωτής δ) Βοηθός Τεχνικού Εργαστηρίου ε) Τεχνικός Μίξης Ήχου Κλάδος Τηλεόρασης α) Μηχανικός Τηλεόρασης Master control β) Τεχνικός Μεταγραφών γ) Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας δ) Εικονολήπτης (Χειριστής Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης) ε) Βοηθός Εικονολήπτη (Βοηθός Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης) στ) Ηλεκτρονικός Ραδιοσυζεύξεων LINK ζ) Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας η) Τεχνικός Ροής Προγράμματος θ) Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF) ι) Χειριστής AUTO CUE ια) Βοηθός Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό (Floor Manager) Σελίδα 16 από 23

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ* Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης Τεχνίτης Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης Ν.2557/1997 (ΦΕΚ Α 271) Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271), Π.Δ. 73/2002 (ΦΕΚ Α 55) Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271), Π.Δ. 73/2002 (ΦΕΚ Α 55) *Δεν απαιτούνται οι εν λόγω άδειες για το προσωπικό που απασχολείται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού Σελίδα 17 από 23

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΕΟΤ Ξεναγοί Ν.710/1977 (ΦΕΚ Α 283), Π.Δ. 309/1987 (ΦΕΚ Α 149), Π.Δ. 273/1993 (ΦΕΚ Α 117), Π.Δ. 340/1996 (ΦΕΚ Α 225) Σελίδα 18 από 23

19 1. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΟΙΚΕΙΑ Ν.Α.- ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Οδηγός αυτοκινήτων (Κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και Ε) Οδηγός μοτοσικλετών ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α 268), Υ.Α /2291/2006 (ΦΕΚ Α 461), ΚΥΑ 47919/5195/2003 (ΦΕΚ Β 1205), ΚΥΑ 58930/480/1999 (ΦΕΚ Β 526) Π.Δ. 19/1995,(ΦΕΚ Α 15), ΚΥΑ 58930/480/1999 (ΦΕΚ Β 526) Π.Δ. 208/2002 (ΦΕΚ Α 194) Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Οδικός Μεταφορέας Εμπορευμάτων (εθνικών και διεθνών μεταφορ.) Π.Δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α 233) Οδικός Μεταφορέας Επιβατών (εθνικών ή εθνικών και διεθνών μεταφ.) Π.Δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α 233) Τεχνίτες Αυτοκινήτων: α. Μηχανοτεχνίτης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) β. Ηλεκτροτεχνίτης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) γ. Τεχνίτης συστήματος πέδησης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) δ. Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) ε. Τεχνίτης εξαερωτήρων-αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) στ. Τεχνίτης οργάνων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) ζ. Τεχνίτης αναρτήσεων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) η. Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) θ. Τεχνίτης ψυγείων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) ι. Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) ια. Τεχνίτης βαφής ιβ. Τεχνίτης τροχών Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) Σελίδα 19 από 23

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ιγ. Τεχνίτης συσκευών υγραερίου Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) ιδ. Τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α 207) Ραδιοηλεκτρολόγος Α Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α 292), Α.Ν. 303/1968 (ΦΕΚ Α 42), Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α 152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α 235) Ραδιοηλεκτρολόγος Β Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α 292), Α.Ν. 303/1968 (ΦΕΚ Α 42), Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α 152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α 235) Ραδιοτεχνίτης Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α 2624), Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α 152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α 235), Β' Ραδιοτεχνίτης Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α 292), Α.Ν. 303/1968 (ΦΕΚ Α 42), Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α 152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α 235) Δόκιμος ραδιοηλεκτρολόγος Α Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α 292),Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α 152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α 235), Ραδιοτηλεφωνητής (Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεφωνίας) Ν.Δ. 2625/1953 (ΦΕΚ Α 292), Β.Δ. 220/1971 Ραδιοτηλεγραφητής (Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεγραφίας) Ν.Δ. 2625/1953 (ΦΕΚ Α 292), Β.Δ. 220/1971 Οδηγός οχημάτων Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών Επικίνδυνων Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ Α 189), Π.Δ. 106/1998 (ΦΕΚ Α 97), Εμπορευμάτων - (A.D.R.) (Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης) Π.Δ. 104/1999 (ΦΕΚ Α 113), Υ.Α /1027/ (ΦΕΚ Β 246), Υ.Α /2977/ (ΦΕΚ Β 848), Υ.Α. Φ2/21099/1700/ (ΦΕΚ Β 509) 2. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α) Πτυχία χειριστών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας (Π.Α.): Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) α. Επαγγελματίας χειριστής αεροπλάνων (πιλότος) Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) β. Χειριστής εναέριων γραμμών επί αεροπλάνων Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) Σελίδα 20 από 23

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ γ. Επαγγελματίας χειριστής στροφειόπτερων (ελικόπτερων) Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) δ. Χειριστής εναέριων γραμμών επί στροφειόπτερων Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) ε. Χειριστής ελευθέρων αερόστατων Πτυχία λοιπών μελών πληρώματος: α. Ιπτάμενος μηχανικός Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) Άδειες ιπταμένων: α. Ιπτάμενος συνοδός Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) β. Ιπτάμενος φροντιστής Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) Πτυχία προσωπικού εδάφους: Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) α. Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ) Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) β. Επιμελητής πτήσεων Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) Πτυχία προσωπικού συντήρησης αεροπορικού υλικού: Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) α. Συντηρητής αεροσκαφών - τύπου ΙΙ Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) β. Συντηρητής αεροσκαφών - τύπου Ι Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) γ. Συντηρητής οργάνων αεροσκαφών Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) δ. Συντηρητής ηλεκτρολογικού υλικού αεροσκαφών Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α 182) ε. Συντηρητής αεροπορικών ηλεκτρονικών συσκευών 3. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: Ηλεκτροδηγοί σιδηροδρόμου (Άδεια οδηγού ηλεκτροκίνητων σιδηροδρομικών οχημάτων και αμαξοστοιχιών πολλαπλών μονάδων αυτόματης επιτάχυνσης) Σελίδα 21 από 23

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πλοίαρχοι Α, Β, Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Κυβερνήτες Α, Β, Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού ρυμουλκών, τουριστικών θαλαμηγών Μηχανικοί Α, Β, Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Ατμομηχανικοί Α, Β, Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Ναύκληροι Ναύτες Μηχανοδηγοί Α, Β, Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Αρχιθερμαστές, λιπαντές, θερμαστές, χειριστές μηχανής Ηλεκτρολόγοι Πρακτικοί ηλεκτρολόγοι Ραδιοτηλεγραφητές Α, Β, Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Προσωπικό Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS) Προϊστάμενοι Οικονομικοί & Οικονομικοί Α, Β, Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Φροντιστές Βοηθοί Φροντιστές Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 249/1973 (ΦΕΚ Α 333), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 269/1974 (ΦΕΚ Α 92) Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 269/1974 (ΦΕΚ Α 92) Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 437/1986 (ΦΕΚ Β 0) Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 437/1986 (ΦΕΚ Β 0) Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 78/2004 (ΦΕΚ Α 59) Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 30/1992 (ΦΕΚ Α 15) Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 1033/1981 (ΦΕΚ Α 254) Σελίδα 22 από 23

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 συνέχεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Προϊστάμενοι Αρχιθαλαμηπόλοι, Αρχιθαλαμηπόλοι, Θαλαμηπόλοι Α τάξης Εμπορικού Ναυτικού Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 394/1986 (ΦΕΚ Α 176), Π.Δ. 307/1991 (ΦΕΚ Α 105), Π.Δ. 133/2000 (ΦΕΚ Α 116), Π.Δ. 27/2004 (ΦΕΚ Α 23) Πτυχίο Αρχιμαγείρου, Μάγειροι Α, Β, Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 363/1982 (ΦΕΚ Α 64) Ειδικό Πτυχίο Κυβερνήτη Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 260/2001 (ΦΕΚ Α 185) Ειδικό Πτυχίο Μηχανοδηγού Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), Π.Δ. 260/2001 (ΦΕΚ Α 185) Άδεια Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Αριθ. 20 ΓΚΛ (Β 444/1999) Άδεια Ναυαγοσώστη Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ Α 18) Άδεια μαθητευόμενου δύτη Αριθ. 10 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 978/1995) Άδεια Καταδυτικού συνεργείου Αριθ. 10 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 978/1995) Άδεια Παροχέα καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής Αριθ. 10 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 978/1995) Άδεια Θαλάσσιου ταξί Αριθ. 16 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 795/1975) Άδεια «Λάντζας» Αριθ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 1136/1997) Άδεια Χειριστή Πηδαλιούχου Αριθ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 1136/1997) Άδεια Ναυτικού Πράκτορα Π.Δ. 229/1995 (ΦΕΚ Α 130) Άδεια Υποκαταστήματος Ναυτικού Πράκτορα Π.Δ. 229/1995 (ΦΕΚ Α 130) Άδεια Εκπαιδευτή Χειριστών Ταχυπλόων Αριθ. 20 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 444/1999) Άδεια Βοηθού Λεμβούχου Αριθ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 1136/1997) Άδεια εκμίσθωσης Μηχανοκίνητων Λέμβων και Ταχυπλόων Μικρών Αριθ. 38 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 748/2004) Σκαφών Ατομική Επαγγελματική Άδεια Ναυτιλίας Γενικός Κανονισμός Λιμένα Σελίδα 23 από 23

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Σ. αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πού και πότε θα προσληφθούν 777 νοσηλευτές ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ 1.650+1.650 θέσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Ε Ε E EΘ 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί 22 23 27

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 07.07.2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 8203/101167 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.1053/14792, 4856/68703, 4783/68207, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4296/62320, 4244/61373, 5069/70884, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 24 Τ.Κ. 11527 Πληροφορίες: Μ. Κοβάνη, A.Κουκολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ορεστιάδα, 0--0 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( 3) Αριθμ. Πρωτ.: 07 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Θεοδώρων 89 Τ.Κ. : 6800 Ορεστιάδα Πληροφορίες : Πέτρος Χασανίδης Τηλέφωνο : 550 330 FAX : 550 65 Email : petrriss@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 0503205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -344- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 4-05-204 Αριθμ. Πρωτ.: 3964 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 9/204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 465 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει νής εργασίας της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε. Θ/ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα Ηµεροµηνία: 30-09-2014 Τ.Κ. 53200 Τ.Θ. 139 Αµύνταιο Αριθµ. Πρωτ: 5700 Ν. Φλώρινας Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/Η 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Αναφορά Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Αναφορά Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 15/10/2013 www.ev-career.com Evalion People Psychometric Solutions Επαγγελματικά ενδιαφέροντα Όλα τα άτομα έχουν κάποια ενδιαφέροντα στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη /3/0 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(0) Αριθμ. Πρωτ.:7 Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 8 Τ.Κ. :84 00 Ερμούπολη Σύρο Πληροφορίε :Δημ. Αλεξανδρή Τηλέφωνο :80 85354 FAX :80 85357 Email :polidin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρα 94 (παρ. 2 και 4), 186 (Τομέας Ε και Η εδάφιο 21), 204 (Πρώτο Εδάφιο και Τομέας Δ), 205 (παρ. 1 και 2), 210 (παρ. 1 και Τομέας Γ), 282 (παρ. 1), 283 (παρ. 3), 286

Διαβάστε περισσότερα