Πλυντήρια. Εγκατάσταση/λειτουργία/συντήρηση. Pocket Hardmount Σύστημα χειρισμού UniLinc και M30 Ανατρέξτε στη σελίδα 9 για την αναγνώριση του μοντέλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλυντήρια. Εγκατάσταση/λειτουργία/συντήρηση. Pocket Hardmount Σύστημα χειρισμού UniLinc και M30 Ανατρέξτε στη σελίδα 9 για την αναγνώριση του μοντέλου"

Transcript

1 Πλυντήρια Pocket Hardmount Σύστημα χειρισμού UniLinc και M30 Ανατρέξτε στη σελίδα 9 για την αναγνώριση του μοντέλου Εγκατάσταση/λειτουργία/συντήρηση PHM1429C_SVG Πρωτότυπες οδηγίες Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες για μελλοντική αναφορά. (Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας αυτού του μηχανήματος, το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να παρασχεθεί μαζί με το μηχάνημα.) F GRR11 Ιούλιος 2015

2

3 Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες ασφαλείας... 5 Επεξήγηση των μηνυμάτων ασφαλείας... 5 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...6 Επιγραφές ασφάλειας...8 Ασφάλεια χειριστή...8 Εισαγωγή... 9 Στοιχεία μοντέλου... 9 Επιθεώρηση παράδοσης... 9 Εντοπισμός της επιγραφής σειριακού αριθμού...9 Εξαρτήματα αντικατάστασης Εξυπηρέτηση πελατών Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις...11 Διαστάσεις μηχανήματος...14 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 45 και 65 λιβρών...17 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 85 και 105 λίβρες...19 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 130 και 160 λίβρες Διάταξη δαπέδου...23 Μοτίβο μπουλονιών στερέωσης...26 Απαιτήσεις θεμελίωσης ενός μηχανήματος...27 Εγκατάσταση πλυντηρίου σε υπάρχον δάπεδο...27 Εγκατάσταση ανυψωμένης βάσης πλυντηρίου σε υπάρχον δάπεδο...27 Νέα θεμελίωση Εγκατάσταση απομονωμένης επιφάνειας...27 Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας...28 Εγκατάσταση μηχανήματος Τοποθέτηση μηχανήματος και εφαρμογή ρευστοκονιάματος...33 Δεδομένα φορτίου δαπέδου...37 Απαιτήσεις σύνδεσης συστήματος αποστράγγισης Σύνδεση νερού...41 Διαγράμματα υδραυλικών συνδέσεων...44 Απαιτήσεις ηλεκτρικής εγκατάστασης Έγκριση Βόρειας Αμερικής...49 Έγκριση CE...56 Απαιτήσεις ατμού (Μόνο για την επιλογή θερμότητας ατμού)...63 Σύστημα παροχής με έκχυση χημικών...63 Σύνδεση εξωτερικών παροχών υγρών σε διανομέα πέντε παροχών (προαιρετικό)...67 Εξωτερικός εφοδιασμός...68 Copyright 2015, Alliance Laundry Systems LLC Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειριδίου, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκδότη. 3 F GRR11

4 Έγχυση χημικών ουσιών χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό μετασχηματιστή ελέγχου 24VAC...69 Έγχυση χημικών ουσιών χρησιμοποιώντας εξωτερική πηγή ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος Σήματα εξωτερικού εφοδιασμού Λειτουργία...72 Οδηγίες λειτουργίας για χειρισμό συστήματος UniLinc...72 Ρουτίνα αναμόχλευσης σε υψηλή ταχύτητα Λειτουργία αργής κίνησης του κάδου (μόνο στα μοντέλα 160 λιβρών)...74 Οδηγίες λειτουργίας για σύστημα χειρισμού M Ρουτίνα αναμόχλευσης σε υψηλή ταχύτητα Εκκίνηση...79 Περιστροφή καλαθιού Διακόπτης σταθερότητας ασφαλούς λειτουργίας Συντήρηση...80 Συντήρηση Καθημερινά...80 Αρχή της ημέρας Τέλος μέρας...81 Εβδομαδιαίως...81 Μηνιαία Τριμηνιαία Φροντίδα του ανοξείδωτου χάλυβα...84 Απόρριψη της μονάδας Απόρριψη της μονάδας F GRR11

5 Πληροφορίες ασφαλείας Πληροφορίες ασφαλείας Επεξήγηση των μηνυμάτων ασφαλείας Οι δηλώσεις προφυλάξεων ( ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗ- ΣΗ, και ΠΡΟΣΟΧΗ ), οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένες οδηγίες, υπάρχουν στο παρόν εγχειρίδιο και σε αυτοκόλλητα επάνω στο μηχάνημα. Οι προφυλάξεις αυτές έχουν ως στόχο την προσωπική ασφάλεια του χειριστή, του χρήστη, του τεχνικού σέρβις και των ατόμων που συντηρούν το μηχάνημα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδεικνύει επικείμενη κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδεικνύει κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει μικρό ή ήπιο τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Πρόσθετες δηλώσεις προφύλαξης ( ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ και ΣΗ- ΜΕΙΩΣΗ ) συνοδεύονται από συγκεκριμένες οδηγίες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η λέξη ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τον αναγνώστη σχετικά με συγκεκριμένες περιστάσεις κατά τις οποίες θα προκύψει μικρή ζημιά στο μηχάνημα αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ χρησιμοποιείται για πληροφορίες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης ή σέρβις οι οποίες είναι σημαντικές αλλά δεν συσχετίζονται με κινδύνους. 5 F GRR11

6 Πληροφορίες ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου κατά τη χρήση του πλυντηρίου, τηρείτε τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις: W023 Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο. Εγκαταστήστε το πλυντήριο σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΓΚΑ- ΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ανατρέξτε στις οδηγίες ΓΕΙΩΣΗΣ στο εγχειρίδιο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για τη σωστή γείωση του πλυντηρίου. Όλες οι συνδέσεις για το νερό, την αποχέτευση, την ηλεκτροδότηση και τη γείωση πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κώδικες και να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, όταν απαιτείται. Συνιστάται το μηχάνημα να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην εγκαθιστάτε ή αποθηκεύετε το πλυντήριο σε σημείο όπου μπορεί να εκτίθεται σε νερό ή/και στις καιρικές συνθήκες. Για να αποτρέψετε τυχόν πυρκαγιά ή έκρηξη, μη διατηρείτε στο χώρο γύρω από το πλυντήριο εύφλεκτα προϊόντα. Μη προσθέτετε τις παρακάτω ουσίες ή υφάσματα που περιέχουν ίχνη από τις παρακάτω ουσίες στο νερό του πλυντηρίου: βενζίνη, κηροζίνη, κεριά, μαγειρικό λάδι, φυτικό λάδι, διαλυτικά στεγνού καθαρισμού, εύφλεκτες χημικές ουσίες, διαλυτικά ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες. Αυτές οι ουσίες εκλύουν ατμούς οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη, έκρηξη ή φωτιά στο ύφασμα. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να δημιουργηθεί αέριο υδρογόνου σε ένα σύστημα καυτού νερού που έχει να χρησιμοποιηθεί δύο ή περισσότερες εβδομάδες. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟ- ΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Αν το σύστημα καυτού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοιο χρονικό διάστημα, προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ή συνδυασμό πλυντηρίου στεγνωτηρίου, ανοίξτε όλες τις βρύσες καυτού νερού και αφήστε να τρέξει νερό από κάθε μία βρύση για αρκετά λεπτά. Με αυτό τον τρόπο θα απελευθερωθεί τυχόν συσσωρευμένο αέριο υδρογόνο. Το αέριο είναι εύφλεκτο, για αυτό μη καπνίζετε ή μη χρησιμοποιείτε φλόγα για αυτό το χρονικό διάστημα. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, ΜΗ χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή προσαρμογέα για να συνδέσετε το πλυντήριο με την ηλεκτρική παροχή. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν επάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των παιδιών όταν χρησιμοποιείται πλυντήριο κοντά τους. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη. Θα πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να διασφαλίζετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Αυτός ο κανόνας ασφαλείας ισχύει για όλες τις συσκευές. ΜΗΝ απλώνετε τα χέρια σας ή/και μπαίνετε μέσα στον κάδο ή το πλυντήριο, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ αν κινείται ο κάδος πλύσης. Η κατάσταση αυτή είναι άμεσα επιβλαβής και, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μη λειτουργείτε ποτέ το πλυντήριο αν έχουν αφαιρεθεί ή σπάσει οποιαδήποτε προστατευτικά, πίνακες ή/και εξαρτήματα. ΜΗΝ παρακάμπτετε οποιεσδήποτε συσκευές ασφαλείας και μην επεμβαίνετε στα στοιχεία ελέγχου τους. Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο μόνο για το σκοπό που προορίζεται, δηλαδή την πλύση υφασμάτων. Μην πλένετε ποτέ εξαρτήματα μηχανημάτων ή εξαρτήματα αυτοκινήτου μέσα στο μηχάνημα. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρή βλάβη στο καλάθι ή τον κάδο. Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους απορρυπαντικού του εμπορίου που δημιουργούν περιορισμένο ή καθόλου αφρό. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να υπάρχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά όταν προσθέτετε απορρυπαντικά και χημικές ουσίες. Να διαβάζετε και να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή στις συσκευασίες των βοηθημάτων πλύσης και καθαρισμού. Να προσέχετε όλες τις προειδοποιήσεις ή τις προφυλάξεις. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο δηλητηρίασης ή χημικών εγκαυμάτων, διατηρείτε τα πάντα μακριά από τα μέρη που φθάνουν τα παιδιά [κατά προτίμηση σε κλειδωμένο ντουλάπι]. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά ρούχων ή αντιστατικά προϊόντα, εκτός αν συνιστάται από τον κατασκευαστή του μαλακτικού ή του προϊόντος. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες φροντίδας του υφάσματος που παρέχονται από τον κατασκευαστή του. Η πόρτα φόρτωσης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία το πλυντήριο πρόκειται να γεμίσει νερό, να περιστραφεί ή να στύψει. ΜΗ παρακάμπτετε το διακόπτη της πόρτας φόρτωσης επιτρέποντας στο πλυντήριο να λειτουργεί με ανοιχτή την πόρτα φόρτωσης. Μην επιχειρείτε να ανοίξετε την πόρτα παρά μόνο αφού γίνει αποστράγγιση από το πλυντήριο και σταματήσει η κίνηση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων. Το καπάκι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ κάθε στιγμή κατά την οποία το πλυντήριο πρόκειται να στύψει. ΜΗ παρακάμπτετε το κουμπί ελευθέρωσης του καπακιού επιτρέποντας στο πλυντήριο να λειτουργεί με ανοιχτό το καπάκι. Μην επιχειρείτε να ανοίξετε το καπάκι παρά μόνο αφού γίνει αποστράγγιση από το θάλαμο εξαγωγής και σταματήσει η κίνηση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για την έκπλυση του διανεμητή εφοδιασμού, αν εφαρμόζεται, χρησιμοποιείται καυτό νερό. Αποφεύγετε να ανοίγετε το καπάκι του διανεμητή όταν λειτουργεί το μηχάνημα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για την έκπλυση του διανεμητή εφοδιασμού χρησιμοποιείται καυτό νερό. Αποφεύγετε να ανοίγετε το καπάκι του διανεμητή όταν λειτουργεί το μηχάνημα. 6 F GRR11

7 Πληροφορίες ασφαλείας Μην επισυνάπτετε τίποτα στα ακροφύσια του δοχείου εφοδιασμού, αν εφαρμόζεται. Πρέπει να διατηρείται το κενό για να περνά ο αέρας. Μη λειτουργείτε το μηχάνημα αν δεν είναι στη θέση του το βύσμα επαναληπτικής χρήσης του νερού ή του συστήματος επαναληπτικής χρήσης του νερού, αν εφαρμόζεται. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις νερού διαθέτουν βαλβίδα διακοπής και ότι οι συνδέσεις πλήρωσης του σωλήνα είναι υδατοστεγείς. ΚΛΕΙΝΕΤΕ τις βαλβίδες διακοπής στο τέλος κάθε ημέρας πλύσης. Διατηρείτε το πλυντήριο σε καλή κατάσταση. Χτυπήματα ή πτώσεις του πλυντηρίου μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στις λειτουργίες ασφαλείας. Αν συμβεί αυτό, το πλυντήριο θα πρέπει να ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Πριν από την εκτέλεση επιθεώρησης ή σέρβις του μηχανήματος πρέπει να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ η ηλεκτροδότηση. Ο τεχνικός σέρβις πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 5 λεπτά μετά από την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της ηλεκτροδότησης και πρέπει να ελέγξει για υπολειπόμενη τάση με βολτόμετρο. Ο εναλλάκτης πυκνωτής ή το φίλτρο EMC παραμένει φορτισμένο με υψηλή τάση για αρκετή ώρα μετά την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Αυτό αποτελεί άμεσο κίνδυνο ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην επισκευάσετε ή αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα του πλυντηρίου, ή μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε σέρβις εκτός αν συνιστάται ειδικά στις οδηγίες συντήρησης χρήστη ή σε δημοσιευμένες οδηγίες επισκευής από το χρήστη, τις οποίες ο χρήστης κατανοεί και έχει τις δεξιότητες να διενεργήσει. Να αποσυνδέετε ΠΑΝΤΑ το πλυντήριο από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τροφοδοσίας και νερού προτού επιχειρήσετε οποιοδήποτε σέρβις. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία απενεργοποιώντας το διακόπτη κυκλώματος ή αποσυνδέοντας την πρίζα του μηχανήματος. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας. Προτού αποσύρετε από τη λειτουργία ή απορρίψετε το πλυντήριο, αφαιρέστε την πόρτα προς το θάλαμο πλύσης. Προτού αποσύρετε από τη λειτουργία ή απορρίψετε το πλυντήριο, αφαιρέστε το καπάκι προς το θάλαμο πλύσης. Αν η εγκατάσταση, η συντήρηση ή/και η λειτουργία του πλυντηρίου δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή/και υλική ζημιά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και οι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν προορίζεται να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Απαιτείται κοινή λογική, προσοχή και μέριμνα κατά την εγκατάσταση, συντήρηση ή λειτουργία του πλυντηρίου. Αν υπάρχουν προβλήματα ή καταστάσεις που δεν κατανοείτε, θα πρέπει να τα αναφέρετε στον μεταπωλητή, το διανομέα, το συνεργείο σέρβις ή τον κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι τοποθετήσεις μηχανημάτων πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο εγκατάστασης, με όλους τους ισχύοντες δημοτικούς οικοδομικούς κώδικες, τις απαιτήσεις παροχής νερού, τους κανονισμούς ηλεκτρικής καλωδίωσης και κάθε άλλον σχετικό νομοθετημένο κανονισμό. Εξαιτίας των διαφορετικών απαιτήσεων και ισχυόντων τοπικών κωδίκων, αυτό το μηχάνημα πρέπει να εγκατασταθεί, να προσαρμοστεί και να υποβάλλεται σε σέρβις από εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης που είναι εξοικειωμένο με τους ισχύοντες τοπικούς κώδικες και την κατασκευή και λειτουργία αυτού του τύπου μηχανήματος. Επίσης, πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τους δυνητικούς κινδύνους που υπάρχουν. Αν δεν τηρηθεί αυτή η προειδοποίηση, ενδέχεται να προκύψει τραυματισμός, υλική ζημιά ή/και βλάβη σε εξοπλισμό, ενώ θα ακυρωθεί η εγγύηση. W820 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το μηχάνημα πρέπει να εγκατασταθεί σε επίπεδο δάπεδο με επαρκή αντοχή. Πρέπει να προβλεφθούν τα συνιστώμενα κενά γύρω από αυτό για τις εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης. Μην φράσσετε ποτέ το χώρο που προβλέπεται για την επιθεώρηση και τη συντήρηση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αγγίζετε ποτέ τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς σωλήνες ατμού, τις συνδέσεις ή τα εξαρτήματα. Η θερμοκρασία αυτών των επιφανειών μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή και θα προκληθούν σοβαρά εγκαύματα. Η παροχή ατμού θα πρέπει να διακοπεί και θα πρέπει να περιμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία του σωλήνα, των συνδέσεων και των εξαρτημάτων προτού αγγίξετε το σωλήνα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SW014 Εγκαταστήστε το μηχάνημα σε επίπεδο δάπεδο με επαρκή αντοχή. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες που να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλική ζημιά. W703 7 F GRR11

8 Πληροφορίες ασφαλείας Επιγραφές ασφάλειας Οι επιγραφές ασφάλειας εμφανίζονται σε κρίσιμες τοποθεσίες επάνω στο μηχάνημα. Αν οι επιγραφές ασφάλειας δεν διατηρούνται ευανάγνωστες μπορεί να προκύψει τραυματισμός του χειριστή ή του τεχνικού σέρβις. Για να αποφύγετε κινδύνους ασφάλειας, χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που είναι εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η λειτουργία του μηχανήματος με μεγάλα ανισόρροπα φορτία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στον εξοπλισμό. W728 Ασφάλεια χειριστή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην βάζετε ΠΟΤΕ χέρια ή αντικείμενα μέσα στον κάδο, αν αυτός δεν έχει σταματήσει εντελώς. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. SW012 Πρέπει να εκτελούνται καθημερινά οι ακόλουθοι έλεγχοι συντήρησης: 1. Επαληθεύστε ότι υπάρχουν και είναι ευανάγνωστες όλες οι ετικέτες προειδοποίησης και αντικαταστήστε τις, αν απαιτείται. 2. Ελέγξτε τη μανδάλωση της πόρτας προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία του μηχανήματος: a. Επιχειρήστε να κάνετε εκκίνηση του μηχανήματος με ανοιχτή την πόρτα. Το μηχάνημα θα πρέπει να μην εκκινήσει. b. Κλείστε την πόρτα χωρίς να την κλειδώσετε και κάντε εκκίνηση του μηχανήματος. Το μηχάνημα θα πρέπει να μην εκκινήσει. c. Επιχειρήστε να ανοίξετε την πόρτα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κύκλος πλύσης. Η πόρτα θα πρέπει να μην ανοίγει. Αν δεν λειτουργεί σωστά η ασφάλιση και η μανδάλωση της πόρτας, αποσυνδέστε την ηλεκτροδότηση και καλέστε ένα τεχνικό σέρβις. 3. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε το μηχάνημα σε περίπτωση οποιασδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες: a. Η πόρτα δεν παραμένει καλά κλειδωμένη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου πλύσης. b. Το επίπεδο του νερού είναι εμφανώς υπερβολικά υψηλό. c. Το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο με κατάλληλα γειωμένο κύκλωμα. Μη παρακάμπτετε οποιεσδήποτε συσκευές ασφάλειας του μηχανήματος. 8 F GRR11

9 Εισαγωγή Εισαγωγή Στοιχεία μοντέλου Οι πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου ισχύουν για τα παρακάτω μοντέλα: Μοντέλα 20.4 Kg [45 λίβρες] UWL045K1L UWL045K1M UWL045K2L UWL045K2M UWL045T3V UWL045T4V UWN045K1L UWN045K1M UWN045K2L UWN045K2M UWN045T3V UWN045T4V UWU045K1L UWU045K1M UWU045K2L UWU045K2M UWU045T3V UWU045T4V 29.5 Kg [65 λίβρες] UWL065K1L UWL065K1M UWL065K2L UWL065K2M UWL065T3L UWL065T3V UWL065T4M UWL065T4V UWN065T3L UWN065K1L UWN065K1M UWN065K2L UWN065K2M UWN065T3M UWN065T3V UWN065T4L UWN065T4M UWN065T4V UWU065K1L UWU065K1M UWU065K2L UWU065K2M UWU065T3L UWU065T3M UWU065T3V UWU065T4L UWU065T4M UWU065T4V 38.6 Kg [85 λίβρες] UWL085K1M UWL085K2M UWL085T4V UWL085T3V UWN085K1M UWN085K2M UWN085T3V UWN085T4V UWU085K1M UWU085K2M UWU085T3V UWU085T4V 47.6 Kg [105 λίβρες] UWL105K1M UWL105K2M UWL105T3V UWL105T4V UWN105K1M UWN105K2M UWN105T3V UWN105T4V UWU105K1M UWU105K2M UWU105T3V UWU105T4V 59 Kg [130 λίβρες] UWL130K1M UWL130K2M UWL130T3V UWL130T4V UWN130K1M UWN130K2M UWN130T3V UWN130T4V UWU130K1M UWU130K2M UWU130T3V UWU130T4V 72.6 Kg [160 λίβρες] UWL160T3V UWL160T4V UWN160T3V UWN160T4V UWU160T3V UWU160T4V Επιθεώρηση παράδοσης Κατά την παράδοση, επιθεωρήστε οπτικά το κιβώτιο, το προστατευτικό κάλυμμα και τη μονάδα για οποιαδήποτε ορατή ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν υπάρχουν προφανείς ενδείξεις πιθανής βλάβης, ζητήστε από το μεταφορέα να σημειώσει την κατάσταση στα μεταφορικά έγγραφα πριν από την υπογραφή της απόδειξης μεταφοράς ή ενημερώστε το μεταφορέα σχετικά με την κατάσταση μόλις διαπιστωθεί. Εντοπισμός της επιγραφής σειριακού αριθμού 2. Πατήστε το πλήκτρο ώσπου να επιλεγεί η ένδειξη Diagnostic (Διάγνωση). 3. Πατήστε το πλήκτρο. 4. Πατήστε το πλήκτρο έως ότου το αναγνωριστικό του πλυντηρίου επισημανθεί. 5. Πατήστε το πλήκτρο. Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών ή όταν ζητάτε τεχνική βοήθεια να δηλώνετε πάντα το σειριακό αριθμό της μηχανής και τον αριθμό μοντέλου. Ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 1. Η πλακέτα με τον σειριακό αριθμό βρίσκεται στον πίνακα βαλβίδων του πλυντηρίου και στα μοντέλα με σύστημα χειρισμού UniLinc, στον πίνακα χειρισμού. Για πρόσβαση στο αναγνωριστικό του πλυντηρίου μέσω του συστήματος χειρισμού: 1. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο, μετά το πλήκτρο και μετά το πλήκτρο ταυτόχρονα. 9 F GRR11

10 Εισαγωγή Παράδειγμα μοντέλου για τη θέση της πλακέτας με τον σειριακό αριθμό PHM3254P_SVG 1. Στην οθόνη χειρισμού (Μοντέλα UniLinc) 2. Στο μπροστά και το πίσω μέρος του πλυντηρίου Σχήμα 1 Εξαρτήματα αντικατάστασης Αν απαιτούνται έγγραφα ή εξαρτήματα αντικατάστασης, επικοινωνήστε με την πηγή από την οποία αγοράστηκε το μηχάνημα ή επικοινωνήστε με την Alliance Laundry Systems στο τηλέφωνο +1 (920) για το όνομα και τη διεύθυνση του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου διανομέα ανταλλακτικών. Εξυπηρέτηση πελατών Για τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας ή επικοινωνήστε με την εταιρεία: Alliance Laundry Systems Shepard Street P.O. Box 990 Ripon, WI ΗΠΑ Τηλέφωνο: +1 (920) Ripon, Ουισκόνσιν Alliance International: Wevelgem,Βέλγιο 10 F GRR11

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις Τεχνικά χαρακτηριστικά Συνολικές διαστάσεις Συνολικό πλάτος, mm [in.] 867 [34,12] 867 [34,12] 1019 [40,12] 1090 [40,12] 1171 [46,12] 1171 [46,12] Συνολικό ύψος, mm [in.] 1637 [64,43] 1637 [64,43] 1755 [69,08] 1755 [69,08] 1932 [76,05] 1932 [76,05] Συνολικό βάθος, mm [in.] 1126 [44,33] 1266 [49,83] 1308 [51,49] [56,49] 1384 [54,50] 1524 [60,0] Βάρος και πληροφορίες αποστολής Καθαρό βάρος, kg [lbs.] Τυπικό βάρος αποστολής, kg [lbs.] Έως Από Έως Από [1020] 481 [1060] 757 [1670] 771 [1700] 925 [2040] 939 [2070] 490 [1080] 499 [1100] 483 [1065] 501 [1105] 780 [1720] 794 [1750] 953 [2100] 966 [2130] 508 [1120] 522 [1150] Τυπικός όγκος αποστολής, m3 [ft3] 2 [75] 2 [75] 3 [107] 3 [107] 4 [139] 4 [139] Τυπικές διαστάσεις αποστολής (ΠxΒxΥ), mm [in.] Βάρος αποστολής κιβωτίου με ανοίγματα, kg [lbs.] Έως Από Όγκος αποστολής κιβωτίου με ανοίγματα, m3 [ft3] Διαστάσεις αποστολής κιβωτίου με ανοίγματα, mm [in.] Πληροφορίες κυλίνδρου πλύσης 945 x 1370 x 1650 [37,2 x 53,8 x 65] 945 x 1370 x 1650 [37,2 x 53,8 x 65] 1097 x 1570 x 1763 [43,2 x 61,8 x 69,4] 1097 x 1570 x 1763 [43,2 x 61,8 x 69,4] 1250 x 1646 x 1941 [49,2 x 64,8 x 76,4] 1250 x 1646 x 1941 [49,2 x 64,8 x 76,4] 540 [1190] 558 [1230] 848 [1870] 862 [1900] 1025 [2260] 1039 [2290] 567 [1250] 581 [1280] 3 [97] 3 [97] 4,5 [158] 4,5 [158] 5,3 [186] 5,3 [186] 1060 x 1440 x 1800 [41,7 x 56,8 x 70,8] 1060 x 1440 x 1800 [41,7 x 56,8 x 70,8] 1212 x 1646 x 2243 [47,7 x 64,8 x 88,3] 1212 x 1646 x 2243 [47,7 x 64,8 x 88,3] 1364 x 1722 x 1915 [53,7 x 67,8 x 88,3] 1364 x 1722 x 1915 [53,7 x 67,8 x 88,3] Διάμετρος κυλίνδρου, mm [in.] 787 [31] 787 [31] 914 [36] 914 [36] 1067 [42] 1067 [42] Βάθος κυλίνδρου, mm [in.] 4222 [16,6] 561 [22,1] 559 [22] 686 [27] 622 [24,5] 762 [30] Όγκος κυλίνδρου, l [ft. 3 ] 185 [7,3] 246 [9,7] 368 [13] 450 [15,9] 555 [19,6] 682 [24,1] Μέγεθος διάτρησης, mm [in.] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] Πίνακας 1 συνέχεια 11 F GRR11

12 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ανοιχτός χώρος διάτρησης, % 21,3 21, ,4 27,4 27,9 Πληροφορίες ανοίγματος πόρτας Μέγεθος ανοίγματος πόρτας, mm [in.] 452 [17,8] 452 [17,8] 533 [21,0] 533 [21,0] 630 [24,8] 630 [24,8] Ύψος κάτω μέρους πόρτας από το δάπεδο, mm [in.] 713 [28,09] 713 [28,09] 713 [28,09] 713 [28,09] 758 [29,84] 758 [29,84] Πληροφορίες συστήματος μετάδοσης κίνησης Αριθμός κινητήρων στο σύστημα μετάδοσης κίνησης Ισχύς κινητήρα μετάδοσης, kw [hp] 3,7 [5,0] (ταχύτητα- V) Ταχύτητες κυλίνδρων/δεδομένα φυγόκεντρου 3,7 [5,0] (ταχύτητα- V) 5,6 [7,5] 5,6 [7,5] 7,5 [10] 7,5 [10] 1/2 Πλύση/αντίστροφη κίνηση, g [rpm] 0,4 [30] 0,4 [30].4 [28].4 [28].4 [26].4 [26] Πλύση/αντίστροφη κίνηση, g [rpm] 0,78 [42] 0,78 [42] 0,78 [39] 0,78 [39].77 [36].77 [36] Κατανομή, g [rpm] 2,5 [75] 2,5 [75] 2,5 [70] 2,5 [70] 2,5 [65] 2,5 [65] Εξαγωγή σε πολύ χαμηλές στροφές, g [rpm] 27 [248] 27 [248] 27 [230] 27 [230] 27 [213] 27 [213] Εξαγωγή σε χαμηλές στροφές, g [rpm] 100 [477] 100 [477] 100 [443] 100 [443] 100 [410] 100 [410] Εξαγωγή σε μεσαίες στροφές, g [rpm] 200 [674] 200 [674] 200 [626] 200 [626] 200 [579] 200 [579] Υψηλή εξαγωγή (ταχύτητα V), g [σ.α.λ.] 250 [754] 250 [754] 250 [700] 250 [700] 250 [648] 250 [648] Πολύ υψηλή εξαγωγή (ταχύτητα V), g [σ.α.λ.] Εξαιρετικά υψηλή εξαγωγή (ταχύτητα V), g [σ.α.λ.] Εντοπισμός ισορροπίας Διακόπτης σταθερότητας εγκατεστημένος Άμεση θερμότητα με ατμό (Προαιρετικά) Μέγεθος σύνδεσης εισόδου ατμού, mm [in.] 300 [826] 300 [826] 300 [766] 300 [766] 300 [710] 300 [710] 400 [954] 400 [954] Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός 13 [0,5] 13 [0,5] 13 [.5] 13 [.5] 19 [.75] 19 [.75] Αριθμός εισόδων ατμού Απαιτείται ατμός για την αύξηση της θερμοκρασίας πλύσης, 10 C, kg [10 F, lbs.] LOW (ΧΑ- ΜΗΛΗ) MED (ΜΕ- ΣΑΙΑ) HIGH (ΥΨΗΛΗ) 1,1 [2,5] 1,5 [3,3] 2,1 [4,6] 2,6) [5,7] 3,0 [6,7] 3,8 [8,3] 1,2 [2,7] 1,7 [3,7] 2,4 [5,2] 2,9 [6,5] 3,5 [7,8] 4,3 [9,5] 1,4 [3,1] 1,9 [4,1] 2,8 [6,1] 3,4 [7,6] 4,1 [9,1] 5,0 [11,1] Πίνακας 1 συνέχεια 12 F GRR11

13 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέση κατανάλωση ανά κύκλο, kg [BHP] 25,4 [1,6] 33,4 [2,1] 49,3 [3,1] 60,4 [3,8] 73,2 [4,6] 92,2 [5,8] Ηλεκτρική θέρμανση (Προαιρετικό) Συνολική απόδοση ηλεκτρικής θερμότητας, kw 200 V 19,1 19,1 28,6 28,6 Δ/Ι Δ/Ι 240 V 27,4 27,4 41,2 41,2 Δ/Ι Δ/Ι 380 V 17,2 17,2 17,2 17,2 34,4 Δ/Ι 415 V 20,5 20,5 20,5 20,5 41,0 Δ/Ι 480 V 27,4 27,4 27,4 27,4 54,8 Δ/Ι Αριθμός στοιχείων ηλεκτρικής θέρμανσης 6/6 6/6 9/6 9/6 12 Δ/Ι Μέγεθος στοιχείων ηλεκτρικής θέρμανσης, kw Απαιτούμενος χρόνος για την αύξηση της θερμοκρασίας πλύσης, λεπτό ανά 5,5 C [10 F] Εκπομπή θορύβου, db LOW (ΧΑ- ΜΗΛΗ) MED (ΜΕ- ΣΑΙΑ) HIGH (ΥΨΗΛΗ) Μεγ. εξαγωγή Μεσαία εξαγωγή 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Δ/Ι 1,7 2,4 2,2 2,8 1,7 Δ/Ι 1,9 2,7 2,5 3,2 2,0 Δ/Ι 2,1 3,0 3,0 3,7 2,3 Δ/Ι Ανάδευση Πίνακας 1 13 F GRR11

14 Διαστάσεις μηχανήματος 2 3 Z AA II JJ BB CC DD EE FF GG 1 R Q P O N M L K HH U V W X Y 4 J 9 10 A B C S T D E 11 F G H I 12 PHM952N_SVG ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσίαση μοντέλου με σύστημα χειρισμού UniLinc. 1. Πρόσοψη 2. Περίβλημα εξαερισμού 3. Διανεμητής εφοδιασμού 4. Πλαϊνή όψη 5. Σύνδεση με σύστημα ψεκασμού για ξέβγαλμα 6. Συνδέσεις για κύρια πλήρωση Χημ ηλεκτρική παροχή 8. 1,125 Χημ ηλεκτρική παροχή 9. 1,125 Ηλεκτρικό 10. 1,5000 Ηλεκτρικό 11. Σύνδεση ατμού 12. Πίσω όψη Σχήμα 2 14 F GRR11

15 Διαστάσεις πλυντηρίου, mm [in.] A 1356 [53,37] 1356 [53,37] 1462 [57,54] 1462 [57,54] 1638 [64,50] 1638 [64,50] B 1346 [52,99] 1346 [52,99] 1471 [57,92] 1471 [57,92] 1648 [64,88] 1648 [64,88] C 1262 [49,68] 1262 [49,68] 1378 [54,24] 1378 [54,24] 1554 [61,20] 1554 [61,20] D [47,62] [47,62] 1325 [52,17] 1325 [52,17] 1432 [56,38] 1432 [56,38] E 774 [30,48] 774 [30,48] 782 [30,78] 782 [30,78] 750 [29,51] 750 [29,51] F 362 [14,24] 362 [14,24] 312 [12,28] 312 [12,28] 311 [12,25] 311 [12,25] G 55 [2,16] 55 [2,16] 63 [2,49] 63 [2,49] 74 [2,90] 74 [2,90] H 91 [3,58] 91 [3,58] 63 [2,49] 63 [2,49] 74 [2,90] 74 [2,90] I 196 [7,71] 196 [7,71] 196 [7,71] 196 [7,71] 196 [7,71] 196 [7,71] J 59 [2,31] 59 [2,31] 59 [2,31] 59 [2,31] 59 [2,31] 59 [2,31] K 72 [2,83] 72 [2,83] 72 [2,83] 72 [2,83] 72 [2,83] 72 [2,83] L 125 [4,93] 125 [4,93] 125 [4,93] 125 [4,93] 125 [4,93] 125 [4,93] M 198 [7,79] 198 [7,79] 210 [8,27] 210 [8,27] 210 [8,27] 210 [8,27] N 264 [10,41] 264 [10,41] 289 [11,37] 289 [11,37] 289 [11,37] 289 [11,37] O 372 [14,64] 372 [14,64] 585 [23,05] 585 [23,05] 662 [26,05] 662 [26,05] P 409 [16,12] 409 [16,12] 585 [23,05] 585 [23,05] 662 [26,05] 662 [26,05] Q 557 [21,93] 557 [21,93] 709 [27,93] 709 [27,93] 862 [33,93] 862 [33,93] R 732 [28,81] 732 [28,81] 884 [34,81] 884 [34,81] 1037 [40,81] 1037 [40,81] S 1408 [55,43] 1408 [55,43] 1523 [59,98] 1523 [59,98] 1700 [66,94] 1700 [66,94] Τ 1418 [55,84] 1418 [55,84] 1458 [57,42] 1458 [57,42] 1635 [64,38] 1635 [64,38] U 26 [1,01] 26 [1,01] 22 [0,88] 22 [0,88] 28 [1,11] 28 [1,11] V 63 [2,49] 63 [2,49] 48 [1,88] 48 [1,88] 55 [2,16] 55 [2,16] W 870 [34,24] 870 [34,24] 1073 [42,24] 1073 [42,24] 1136 [44,74] 1136 [44,74] X 905 [35,63] 1045 [41,13] 1232 [48,50] 1232 [48,50] 1308 [51,50] 1308 [51,50] Y 1126 [44,33] 1266 [49,83] 1308 [51,49] [56,49] 1384 [54,50] 1524 [60,0] Z 1637 [64,43] 1637 [64,43] 1755 [69,08] 1755 [69,08] 1932 [76,05] 1932 [76,05] AA 856 [33,69] 856 [33,69] 1002 [39,45] 1002 [39,45] 1160 [45,68] 1160 [45,68] BB 856 [33,69] 856 [33,69] 998 [39,29] 998 [39,29] 1091 [42,94] 1091 [42,94] CC 731 [28,78] 731 [28,78] 731 [28,78] 731 [28,78] 776 [30,54] 776 [30,54] DD 713 [28,09] 713 [28,09] 713 [28,09] 713 [28,09] 758 [29,84] 758 [29,84] EE 530 [20,88] 530 [20,88] 575 [22,62] 575 [22,62] 727 [28,62] 727 [28,62] Πίνακας 2 συνέχεια 15 F GRR11

16 Διαστάσεις πλυντηρίου, mm [in.] FF 782 [30,77] 782 [30,77] 934 [36,77] 934 [36,77] 1086 [42,77] 1086 [42,77] GG 867 [34,12] 867 [34,12] 1019 [40,12] 1019 [40,12] 1171 [46,12] 1171 [46,12] HH 89 [3,50] 89 [3,50] 89 [3,50] 89 [3,50] 89 [3,50] 89 [3,50] II 1548 [60,94] 1548 [60,94] 1623 [63,88] 1623 [63,88] 1750 [68,90] 1750 [68,90] JJ 1642 [64,63] 1642 [64,63] 1717 [67,59] 1717 [67,59] 1844 [72,61] 1844 [72,61] Πίνακας 2 16 F GRR11

17 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 45 και 65 λιβρών 20,4 και 29,5 Kg [45 και 65 pound] Μοντέλα (βλ. Πίνακας 3 ) A B C D E F H M G A B B A N O I P J A B B A K A B B A L 1 2 PHM960N_SVG ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εγκαταστάσεις ενός μηχανήματος ή δύο μηχανημάτων που τοποθετούνται πλάτη με πλάτη, χρησιμοποιήστε τις εξωτερικές οπές βιδών που επισημαίνονται με το γράμμα "Α". Για την εγκατάσταση πολλαπλών μηχανημάτων που τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο με ελάχιστη απόσταση ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τις οπές βιδών που επισημαίνονται με το γράμμα "Β". 1. Πρόσοψη πλυντηρίου (45) 2. Πρόσοψη πλυντηρίου (65) Σχήμα 3 17 F GRR11

18 Διαστάσεις χωρητικότητας πλυντηρίου, mm [in.] - 20,4 και 29,5 Kg [45 και 65 pound] Μοντέλα A 867 [34,12] 867 [34,12] B 819 [32,24] 819 [32,24] C 647 [25,48] 647 [25,48] D 24 [0,94] 24 [0,94] E 110 [4,32] 110 [4,32] F 24 [0,94] 24 [0,94] G 50 [1,96] 50 [1,96] H 76 [3] 76 [3] I 406 [16] 406 [16] J 660 [26] 660 [26] K 855 [33,67] Δεν ισχύει L Δεν ισχύει 1071 [42.17] M Εξωτερική 914 [3599] 914 [3599] N 1051 [4141] 1051 [4141] O Εσωτερική 764 [30,08] 764 [30,08] P 924 [36,4] 924 [36,4] Πίνακας 3 18 F GRR11

19 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 85 και 105 λίβρες 38,6 και 47,6 Kg [85 και 105 pound] Μοντέλα (βλ. Πίνακας 4 ) A B C D F E M G H N O I P J K L 1 2 PHM957N_SVG 1. Πρόσοψη πλυντηρίου (85) 2. Πρόσοψη πλυντηρίου (105) Σχήμα 4 19 F GRR11

20 Διαστάσεις χωρητικότητας πλυντηρίου, mm [in.] - 38,6 και 47,6 Kg [85 και 105 pound] Μοντέλα A 1019 [40,12] 1019 [40,12] B 971 [38,24] 971 [38,24] C 717 [28,24] 717 [28,24] D 151 [5,94] 151 [5,94] E 149 [5,89] 149 [5,89] F 24 [0,94] 24 [0,94] G 56 [2,20] 56 [2,20] H 78 [3,08] 78 [3,08] I 457 [18] 457 [18] J 851 [33,50] 851 [33,50] K 1127 [44,38] Δεν ισχύει L Δεν ισχύει 1254 [49,38] M Εξωτερική 1074 [42,27] 1074 [42,27] N 1291 [50,84] 1291 [50,84] O Εσωτερική 851 [33,49] 851 [33,49] P 1113 [43,82] 1113 [43,82] Πίνακας 4 20 F GRR11

21 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 130 και 160 λίβρες 59 και 72,6 Kg [130 και 160 pound] Μοντέλα (βλ. Πίνακας 5 ) A B C D F E M G H N O I P J K L 1 1. Πρόσοψη πλυντηρίου (130) 2. Πρόσοψη πλυντηρίου (160) 2 PHM958N Σχήμα 5 Διαστάσεις χωρητικότητας πλυντηρίου, mm [in.] - 59 και 72,6 Kg [130 και 160 pound] Μοντέλα A 1171 [46,12] 1171 [46,12] B 1124 [44,24] 1124 [44,24] C 870 [34,24] 870 [34,24] Πίνακας 5 συνέχεια 21 F GRR11

22 Διαστάσεις χωρητικότητας πλυντηρίου, mm [in.] - 59 και 72,6 Kg [130 και 160 pound] Μοντέλα D 151 [5,94] 151 [5,94] E 150 [5,89] 150 [5,89] F 24 [0,94] 24 [0,94] G 56 [2,20] 56 [2,20] H 84 [3,31] 84 [3,31] I 457 [18] 457 [18] J 851 [33,50] 851 [33,50] K 1197 [47,11] Δεν ισχύει L Δεν ισχύει 1336 [52.61] M Εξωτερική 1213 [47,76] 1213 [47,76] N 1409 [55,49] 1409 [55,49] O Εσωτερική 1097 [43,17] 1097 [43,17] P 1217 [47,90] 1217 [47,90] Πίνακας 5 22 F GRR11

23 Διάταξη δαπέδου Διαστάσεις αποστάσεων ασφαλείας - Τοποθέτηση δίπλα-δίπλα (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 6 ) 1 A B 5 PHM819N_SVG 1. Τοίχος 2. Πίσω μέρος βάσης 3. Μηχάνημα 1 4. Μηχάνημα 2 5. Μπροστινό μέρος βάσης Σχήμα 6 Διαστάσεις αποστάσεων ασφαλείας, mm [in.] - Τοποθέτηση δίπλα-δίπλα Περιγραφή A Απόσταση από τον τοίχο (ελάχιστη) 508 [20] B Απόσταση παρακείμενης μονάδας (ελάχιστη) Τυπική 457 [18] Στενή* 305 [12] Πολύ στενή* 153 [6] * Απαιτεί πρόσθετο βάθος σκυροδέματος και ενισχυτικές ράβδους. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση μηχανήματος. Πίνακας 6 23 F GRR11

24 Διαστάσεις αποστάσεων ασφαλείας - Τοποθέτηση πλάτη με πλάτη (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 7 ) 1 B 2 3 A B PHM810N_SVG 1. Μπροστινό μέρος βάσης 2. Μηχάνημα 2 3. Πίσω μέρος βάσης 4. Μηχάνημα 1 5. Άκρο της επιφάνειας σκυροδέματος ή του τοίχου Σχήμα 7 24 F GRR11

25 Διαστάσεις αποστάσεων ασφαλείας, mm [in.] - Τοποθέτηση πλάτη με πλάτη Περιγραφή A Απόσταση μέχρι το πίσω άκρο του μηχανήματος 2 (ελάχιστη) 508 [20] 508 [20] B Απόσταση παρακείμενου τοίχου (ελάχιστη) Τυπική 305 [12] 407 [16] Στενή* 226 [9] 226 [9] Πολύ στενή* 153 [6] 153 [6] * Απαιτεί πρόσθετο βάθος σκυροδέματος και ενισχυτικές ράβδους. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση μηχανήματος. Πίνακας 7 25 F GRR11

26 Μοτίβο μπουλονιών στερέωσης Ανατρέξτε στην Πίνακας 8. 1 A H G F B I J E C K L D 1. Πίσω μέρος μηχανήματος 2. Μπροστινό μέρος μηχανήματος 2 PHM938N Σχήμα 8 Μοντέλα Απαιτούμενα μπουλόνια Προαιρετικά μπουλόνια* A-F G-L A-H I-L A-J K-L * Για περαιτέρω μείωση των κραδασμών Πίνακας 8 26 F GRR11

27 Απαιτήσεις θεμελίωσης ενός μηχανήματος Για όλες τις νέες εγκαταστάσεις πλυντηρίων απαιτείται τοποθέτηση οπλισμένου τσιμέντου τουλάχιστον 3500 psi (ανατρέξτε στην κλίμακα ανά προμηθευτή) σε έτοιμη βάση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην στερεώνετε επάνω σε μεταλλικά πλαίσια βάσης, ξύλινα δάπεδα, δάπεδα από πλακάκια, υπερυψωμένα δάπεδα ή πάνω από υπόγεια ή κενό χώρο, λόγω της υψηλής ταχύτητας εξαγωγής και των δυνάμεων-g που ασκούνται. Τονίζεται ότι απαιτείται σημασία στη λεπτομέρεια σε όλες τις εργασίες θεμελίωσης για να διασφαλίζεται σταθερή εγκατάσταση της μονάδας που εξαλείφει την πιθανότητα υπερβολικών δονήσεων κατά το στύψιμο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, σοβαρού τραυματισμού, υλικών ζημιών ή/και θανάτου, εγκαταστήστε το μηχάνημα σε επίπεδο (εντός 3/8 in.), μη καλυμμένο δάπεδο σκυροδέματος με επαρκή βαθμό ισχύος. Νέα θεμελίωση Αν η πλάκα του υπάρχοντος δαπέδου δεν πληροί τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση του ενός μηχανήματος, ανατρέξτε στον Σχήμα 11 και συνεχίστε στην ενότητα Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας. Εγκατάσταση απομονωμένης επιφάνειας Αυτός ο τύπος εγκατάστασης ΔΕΝ συνιστάται. Ο εγκαταστάτης ΠΡΕΠΕΙ να συμβουλευτεί δομικό μηχανικό για τις προδιαγραφές σκυροδέματος και τις απαιτήσεις για εγκαταστάσεις που δεν θα δεθούν με τις παρακείμενες θεμελιώσεις. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι παραπάνω οδηγίες και συστάσεις είναι συντηρητικές προδιαγραφές για μια τυπική εγκατάσταση που βασίζεται σε διαβουλεύσεις με δομικό μηχανικό. Η Alliance Laundry Systems υποστηρίζει όλες τις εγκαταστάσεις που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Για εναλλακτικές προδιαγραφές εγκατάστασης με βάση τον τύπο εδάφους, την τοποθεσία, την κατασκευαστική δομή, τη μοναδική γεωμετρία δαπέδου, τους τύπους μηχανημάτων και τις παροχές σας, συμβουλευτείτε έναν δομικό μηχανικό της περιοχής σας. W787 Για νέες θεμελιώσεις ένα πρότυπο μπουλόνι στερέωσης υπάρχει με επιπλέον κόστος ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βάση για το πλυντήριο (αν διατίθεται). Το μηχάνημα πρέπει να αγκυρώνεται σε ομαλή επίπεδη επιφάνεια έτσι ώστε να υποστηρίζεται ολόκληρη η βάση του μηχανήματος και να ακουμπά στην επιφάνεια τοποθέτησης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη στηρίζετε μόνιμα το μηχάνημα σε τέσσερα μόνο σημεία με αποστάτες. Απαιτείται ρευστοκονίαμα, ενώ πρέπει να αφαιρεθούν οι αποστάτες. Εγκατάσταση πλυντηρίου σε υπάρχον δάπεδο Το υπάρχον δάπεδο πρέπει να είναι από οπλισμένο τσιμέντο χωρίς κενά κάτω από τη φέτα του δαπέδου και να πληροί τις απαιτήσεις βάθους ανά Πίνακας 10. Αν το δάπεδο πληροί αυτές τις προϋποθέσεις και ΔΕΝ χρειάζεται επένδυση ανύψωσης, ανατρέξτε στην Εικόνα Σχήμα 9 και συνεχίστε στην ενότητα Τοποθέτηση μηχανήματος και εφαρμογή ρευστοκονιάματος. Εγκατάσταση ανυψωμένης βάσης πλυντηρίου σε υπάρχον δάπεδο Η πλάκα του υπάρχοντος δαπέδου πρέπει να είναι από οπλισμένο τσιμέντο πάχους 152 mm [6 ιντσών] χωρίς κενά κάτω από την πλάκα. Αν η πλάκα πληροί αυτές τις απαιτήσεις και χρειάζεται ανυψωμένη βάση, ανατρέξτε στον Σχήμα 10 και συνεχίστε ενότητα στην Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας. 27 F GRR11

28 Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας Μπορεί να κατασκευαστεί μια επιφάνεια από σκυρόδεμα για να ανυψωθεί το μηχάνημα. Απαιτείται προσοχή στη σχεδίαση της επιφάνειας λόγω της δύναμης που ασκείται από το μηχάνημα κατά το στύψιμο. Αυτή η επιφάνεια σκυροδέματος, η οποία συνιστάται να μην υπερβαίνει τις 203 mm [8 in.] πάνω από το υπάρχον δάπεδο, πρέπει να τοποθετηθεί, να ενισχυθεί με ενισχυμένες ράβδους και να δεθεί με το υπάρχον δάπεδο. Ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 9, Σχήμα 9, Σχήμα 10 και Σχήμα 11 για εγκαταστάσεις πολλαπλών μη-χανημάτων. Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας, mm [in.] Τεχνικά χαρακτηριστικά Ελάχιστο πάχος βάσης* Ταχύτητα-L 152 [6] 152 [6] Δ/Ι Δ/Ι Ταχύτητα-M 152 [6] 203 [8] 305 [12] 305 [12] Ταχύτητα V 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] Ελάχιστο βάθος εκσκαφής Ταχύτητα-L 305 [12] 305 [12] Δ/Ι Δ/Ι Ελάχιστο μέγεθος επιφάνειας Ταχύτητα-M 305 [12] 356 [14] 457 [18] 457 [18] Ταχύτητα V 457 [18] 457 [18] 457 [18] 457 [18] Ένα μηχάνημα (ΠxΒ) 1524 x 1524 [60 x 60] 1654 x 1721 [65,12 x 67,75 x 1915] Δύο μηχανήματα, το ένα δίπλα στο άλλο (ΠxΒ) Δύο μηχανήματα, το ένα πίσω από το άλλο (ΠxΒ) Τρία μηχανήματα, το ένα δίπλα στο άλλο (ΠxΒ) 2489 mm x 1524 mm [98 x 60] 3131 x 1721 [123,25 x 67,75] 1524 x 2692 [60 x 106] 1654 x 3442 [65,12 x 135,5] 3505 x 1524 [138 x 60] 4607 x 1721 [181,37 x 67,75] 1886 x 2032 [74,25 x 80] 3515 x 2032 [138,38 x 80] 1886 x 4064 [74,25 x 160] 5144 x 2032 [202,5 x 80] * Η εγκατάσταση επιπλέον μάζας τσιμέντου (παχύτερη θεμελίωση) θα μειώσει περαιτέρω τους κραδασμούς και θα δημιουργήσει κινδύνους. Πίνακας 9 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ εγκαθιστάτε επιφάνεια επάνω από το υπάρχον δάπεδο. Η θεμελίωση και η επιφάνεια πρέπει να κατασκευαστούν και να δεθούν μαζί ως ένα τεμάχιο. Αν το υπάρχον δάπεδο δεν είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο τσιμέντο πάχους τουλάχιστον 305 mm [12 ιντσών], χρειάζεται η κατασκευή μιας ανυψωμένης βάσης ή η εγκατάσταση πολλών μηχανημάτων, ακολουθώντας αυστηρά τα παρακάτω βήματα (ανατρέξτε στις Σχήμα 9, Σχήμα 10 και Σχήμα 11): 1. Κόψτε μια οπή μεγαλύτερη σε όλες τις πλευρές από τη βάση του μηχανήματος μέσα στο υπάρχον δάπεδο. Ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας Σκάψτε στο βάθος που υποδεικνύεται στην ενότητα Πίνακας 9 από την επιφάνεια του υπάρχοντος δαπέδου. 3. Αν τοποθετείτε θεμελίωση με υπερυψωμένη επιφάνεια, ετοιμάστε μια φόρμα του τμήματος της θεμελίωσης επάνω από το δάπεδο. Επαληθεύστε ότι το επάνω μέρος της θεμελίωσης είναι επίπεδο. Το ύψος της επιφάνειας θεμελίωσης πρέπει να μην υπερβαίνει τις 203 mm [8 in.] επάνω από το υπάρχον δάπεδο. 4. Λιθογόμωση με καθαρό χώμα γόμωσης. 5. Συμπιέστε τη λιθογόμωση, διασφαλίζοντας ότι επιτρέπεται το σωστό πάχος του σκυροδέματος. 6. Ανοίξτε οπές (ανατρέξτε στις απαιτήσεις του κατασκευαστή για το μέγεθος του ανοίγματος των οπών) για την περίμετρο της ράβδου οπλισμού σε βάθος 64 mm [2,5 ιντσών] στο υπάρχον δάπεδο. Ο οπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται 305 mm 28 F GRR11

29 [12 ίντσες] στο κέντρο κάθε κατεύθυνσης γύρω από ολόκληρη την περίμετρο. 7. Καθαρίστε τα θραύσματα από κάθε οπή ενισχυτικής ράβδου. 8. Γεμίστε το μισό βάθος της οπής με ακρυλικό συγκολλητικό. 9. Με τη ράβδο οπλισμού 60 ksi [#4], δέστε τη νέα βάση στο υπάρχον δάπεδο και βεβαιωθείτε ότι έχετε δέσει καλά τις ράβδους οπλισμού στα διασταυρωμένα σημεία και ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά στηρίγματα για τις ράβδους οπλισμού για να συγκρατήσετε τις ράβδους στο σωστό βάθος μέσα στη βάση. 10. Αφήστε το συγκολλητικό γύρω από την ενισχυτική ράβδο να σκληρύνει καλά. Ανατρέξτε στον κατασκευαστή του συγκολλητικού για τους συνιστώμενους χρόνους σκλήρυνσης. 11. Πληρώστε εντελώς με τσιμέντο 3500 psi έως τη στάθμη της υπάρχουσας θεμελίωσης συν οποιαδήποτε πρόσθετη στάθμη (μέγιστο 203 mm [8 inch]) για την επιθυμητή ανυψωμένη βάση. Πρέπει να ρίξετε το τσιμέντο έτσι ώστε ολόκληρη η θεμελίωση και η βάση να ασφαλίσουν ως ένα σύνολο. 12. Αφήστε το σκυρόδεμα να σκληρύνει. Ανατρέξτε στους συνιστώμενους χρόνους σκλήρυνσης του κατασκευαστή. 13. Με ένα πρότυπο μπουλόνι στερέωσης ή τη βάση του μηχανήματος, σημαδέψτε τα σημεία όπου θα πρέπει να ανοιχθούν οπές για να στερεωθεί το μηχάνημα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναλλακτικά, ρίξτε μέσα τα μπουλόνια αγκίστρωσης κατηγορίας 5 (ελάχιστη τιμή κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE), 19 mm [.75 ίντσες] καθώς χύνεται το τσιμέντο, ανατρέξτε στην Σχήμα 13. Βεβαιωθείτε ότι τα σπειρώματα των μπουλονιών προεκτείνονται τουλάχιστον 70 mm [2,75 ίντσες] πάνω το επίπεδο του δαπέδου και 152 mm [6 ίντσες] του μπουλονιού έχουν εισχωρήσει μέσα στο τσιμέντο. 14. Προχωρήστε στην ενότητα Τοποθέτηση μηχανήματος και εφαρμογή ρευστοκονιάματος. 29 F GRR11

30 Εγκατάσταση μηχανήματος Υπάρχον δάπεδο (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 10) 1 A 2 PHM814N_SVG 1. Υπάρχον δάπεδο με σκυρόδεμα psi (ελάχιστο) 2. Συμπιεσμένη πλήρωση (τουλάχιστον 152 mm [6 in.]) Σχήμα 9 Υπάρχον δάπεδο, mm [in.] Περιγραφή Ταχύτητα L, 45 (Ταχύτητ α M) 65 (Ταχύτητα M) (Ταχύτητ α V) A Απαιτούμενο πάχος υπάρχοντος δαπέδου (ελάχιστο) Τυπική* 152 [6] 203 [8] 305 [12] 305 [12] 305 [12] Στενή* 203 [8] 254 [10] 356 [14] 356 [14] 356 [14] (Δίπλα-δίπλα) 457 [18] (Πλάτη με πλάτη) Πολύ στενή* 254 [10] 305 [12] 406 [16] 406 [16] 508 [20] (Δίπλα-δίπλα) 508 [20] (Πλάτη με πλάτη) * Ανατρέξτε στην ενότητα Διάταξη δαπέδου. Πίνακας F GRR11

31 Υπερυψωμένη επιφάνεια (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 11) 2 B 3 C 1 A 4 5 E D 1. Υπάρχον δάπεδο 2. Σκυρόδεμα psi (ελάχιστο) 3. Ενισχυτική ράβδος 4. Περιμετρική ενισχυτική ράβδος 5. Συμπιεσμένη πλήρωση (τουλάχιστον 152 mm [6 in.]) PHM852N_SVG Σχήμα 10 Υπερυψωμένη επιφάνεια, mm [in.] Ταχύτητα L, Περιγραφή (Ταχύτητ α M) (Ταχύτητα M) (Ταχύτητ α V) A Ύψος υπερυψωμένης επιφάνειας επάνω από το δάπεδο (μέγιστο) 203 [8] 203 [8] 203 [8] 203 [8] 203 [8] B Απόσταση μεταξύ ενισχυτικών ράβδων (μέγιστη) Τυπική* 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] Στενή* 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] Πολύ στενή* 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] C Μήκος ενισχυτικής ράβδου που εκτείνεται μέσα στο υπάρχον δάπεδο (ελάχιστο) 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] Πίνακας 11 συνέχεια 31 F GRR11

32 Υπερυψωμένη επιφάνεια, mm [in.] Περιγραφή Ταχύτητα L, 45 (Ταχύτητ α M) 65 (Ταχύτητα M) (Ταχύτητ α V) D Συνολικό βάθος θεμελίωσης (σκυρόδεμα πλέον πλήρωσης 152 mm [6 in.]) (ελάχιστο) Τυπική* 305 [12] 356 [14] 457 [18] 457 [18] 457 [18] Στενή* 356 [14] 406 [16] 508 [20] 508 [20] 508 [20](Δίπλα-δίπλα) 610 [24] (Πλάτη με πλάτη) Πολύ στενή* 406 [16] 457 [18] 559 [22] 559 [22] 660 [26](Δίπλα-δίπλα) 660 [26] (Πλάτη με πλάτη) E Απαιτούμενο πάχος υπάρχοντος δαπέδου (ελάχιστο) * Ανατρέξτε στην ενότητα Διάταξη δαπέδου. 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] Πίνακας 11 Δέσιμο με το υπάρχον δάπεδο (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 12) 1 2 A C 3 4 D B 1. Υπάρχον δάπεδο 2. Σκυρόδεμα psi (ελάχιστο) 3. Ενισχυτική ράβδος 4. Περιμετρική ενισχυτική ράβδος 5. Συμπιεσμένη πλήρωση (τουλάχιστον 152 mm [6 in.]) 5 CHM2390N_SVG Σχήμα F GRR11

33 Δέσιμο με το υπάρχον δάπεδο, mm [in.] Ταχύτητα L, Περιγραφή (Ταχύτητ α M) (Ταχύτητα M) (Ταχύτητ α V) A Απαιτούμενο πάχος υπάρχοντος δαπέδου (ελάχιστο) 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] B C Συνολικό βάθος θεμελίωσης (σκυρόδεμα πλέον πλήρωσης 152 mm [6 in.]) (ελάχιστο) Απόσταση μεταξύ ενισχυτικών ράβδων (μέγιστη) Τυπική* 305 [12] 356 [14] 457 [18] 457 [18] 457 [18] Στενή* 356 [14] 406 [16] 508 [20] 508 [20] 508 [20](Δίπλα-δίπλα) 610 [24] (Πλάτη με πλάτη) Πολύ στενή* 406 [16] 457 [18] 559 [22] 559 [22] 559 [22](Δίπλα-δίπλα) 660 [26] (Πλάτη με πλάτη) Τυπική* 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] Στενή* 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] Πολύ στενή* 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] D Μήκος ενισχυτικής ράβδου που εκτείνεται μέσα στο υπάρχον δάπεδο (ελάχιστο) 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] * Ανατρέξτε στην ενότητα Διάταξη δαπέδου. Πίνακας 12 Τοποθέτηση μηχανήματος και εφαρμογή ρευστοκονιάματος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την πλήρη σκλήρυνση του σκυροδέματος και τη χρήση της μεθόδου καλουπώματος, ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 13 και προχωρήστε στο βήμα 7. Αν επιθυμείτε ακρυλικές συγκολλητικές αγκυρώσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 12 και προχωρήστε με το βήμα 1 μετά την πλήρη σκλήρυνση του σκυροδέματος. 1. Ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 12 για να ρυθμίσετε το μετρητή του βάθους διάνοιξης. 2. Διανοίξτε τις οπές στο ρυθμισμένο βάθος. 3. Χρησιμοποιήστε συμπιεσμένο αέρα ή πιέστε τη σπείρα για να καθαρίσετε τα υπολείμματα από κάθε οπή. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα σκόνης. 4. Γεμίστε το μισό βάθος της οπής με βιομηχανικά αποδεκτό σύστημα αγκύρωσης με συγκολλητικό. 5. Τοποθετήστε μπουλόνι αγκίστρωσης έως ότου φτάσει στον πάτο και επεκτείνεται τουλάχιστον 70 mm [2,75 in.] πάνω από την επιφάνεια και βυθίζεται τουλάχιστον 152 mm [6 inches] στο τσιμέντο. 6. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλες οι φυσαλίδες από το συγκολλητικό που περιβάλλει τη βίδα. 7. Αφήστε να σκληρύνει πλήρως το συγκολλητικό γύρω από τη βίδα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανατρέξτε στους συνιστώμενους χρόνους σκλήρυνσης του συγκολλητικού που παρέχονται από τον κατασκευαστή βιδών. 8. Αφαιρέστε τα υλικά αποστολής (συσκευασία) και τοποθετήστε το πλυντήριο προσεκτικά επάνω από τα μπουλόνια. Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανυψώσετε το πλυντήριο από τη λαβή της πόρτας ή πιέζοντας τις επενδύσεις. Να τοποθετείται πά- 33 F GRR11

34 ντα λοστό ή κάποια άλλη συσκευή ανύψωσης κάτω από το κάτω πλαίσιο του πλυντηρίου για να το μετακινήσετε. 9. Ανασηκώστε και σταθμίστε το πλυντήριο 12,7 mm [0,5 inch] επάνω από το δάπεδο σε τέσσερις γωνίες, χρησιμοποιώντας διαχωριστικά όπως συνδετήρες με παξιμάδια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος σύνθλιψης. Για να αποφύγετε τραυματισμό ή/και υλική ζημιά, μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε κλίση μεγαλύτερη από 25 μοίρες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. W Τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναμείξτε σοβά καλής ποιότητας που δεν μειώνει την ακρίβεια του μείγματος. Ο σοβάς δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υγρός ή στεγνός και θα πρέπει να ρέει με ηρεμία στη σωστή θέση. Πληρώστε εντελώς με σοβά το κενό ανάμεσα στη βάση του μηχανήματος και το δάπεδο για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση είναι σταθερή. Γεμίστε με σοβά κάτω από το πλαίσιο (αν το πλαίσιο είναι στερεωμένο εσωτερικά, αφαιρέστε την μπροστινή επένδυση για να διευκολύνετε την πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του πλαισίου). Ανατρέξτε στην Εικόνα Σχήμα 14. Ρίξτε σοβά κάτω από τη βάση του μηχανήματος έως ότου πληρωθούν όλα τα κενά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ροδέλες, ελάχιστης κατηγορίας 5, κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE και τα οδοντωτά παξιμάδια ασφάλισης με εξάγωνη φλάντζα, ελάχιστης κατηγορίας 5, κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE είναι τα συνιστώμενα υλικά για την αγκίστρωση του πλυντηρίου στα μπουλόνια. 11. Τοποθετήστε τις ροδέλες και τα παξιμάδια ασφάλισης στα μπουλόνια αγκίστρωσης και σφίξτε τα με το χέρι στη βάση του πλυντηρίου. 12. Αφήστε τον σοβά στο μηχάνημα να σκληρύνει, αλλά όχι να πήξει. 13. Αφαιρέστε τα διαχωριστικά προσεκτικά, αφήνοντας το μηχάνημα να τοποθετηθεί σωστά μέσα στον υγρό σοβά. Πληρώστε πιθανά κενά με σοβά. 14. Αφού ο σοβάς πήξει εντελώς, περιστρέψτε τα παξιμάδια ασφάλισης με ροπή 160 ± 16 ft.-lbs. το ένα μετά το άλλο έως ότου σφίξουν όμοια και το μηχάνημα ασφαλίσει πλήρως στο δάπεδο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανατρέξτε στους συνιστώμενους χρόνους σκλήρυνσης του ρευστοκονιάματος που παρέχονται από τον κατασκευαστή προτού εφαρμόσετε ροπή στα κόντρα παξιμάδια. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλοι οι σύνδεσμοι ροπής πρέπει να παραμένουν στεγνοί (χωρίς λίπανση). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε και ξανασφίξτε τα κόντρα παξιμάδια μετά από πέντε έως δέκα μέρες λειτουργίας και κάθε μήνα εφεξής. 34 F GRR11

35 Ακρυλικά άγκιστρα συγκόλλησης (ανατρέξτε στον Πίνακας 13 ) B C 1 A D ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Διατίθεται για αγορά μέσω του διανομέα 7 E 6 PHM811N_SVG 1. Βάση πλαισίου μηχανήματος 2. Ρευστοκονίαμα 3. Ακρυλική συγκόλληση* 4. Μπουλόνι αγκίστρωσης* (ελάχιστης κατηγορίας 5, κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE) 5. Σκυρόδεμα Σχήμα 12 Άγκιστρα για έγχυτο σκυρόδεμα (ανατρέξτε στον Πίνακας 13 ) B C 1 2 A D E CHM2438N_SVG 1. Βάση πλαισίου μηχανήματος 2. Ρευστοκονίαμα 3. Μπουλόνι αγκίστρωσης (ελάχιστης κατηγορίας 5, κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE) 4. Σκυρόδεμα Σχήμα F GRR11

36 Ελάχιστες προδιαγραφές αγκίστρωσης, mm [in.] A Μήκος βιδών 22 [8,75] B Προέκταση σπειρώματος (ελάχιστη) 70 [2,75] C Διάμετρος βίδας 19 [3/4] D Βάθος ενσωμάτωσης 152 [6] E Απόσταση από το κέντρο της βίδας μέχρι το άκρο της επιφάνειας σκυροδέματος Πίνακας [12] 36 F GRR11

37 Δεδομένα φορτίου δαπέδου Δεδομένα φορτίου δαπέδου Τεχνικά χαρακτηριστικά Στατικό φορτίο, kn [lb] 5,7 [1280] 6,0 [1350] 8,9 [1990] 9,3 [2100] 11,3 [2540] 11,9 [2670] Στατική πίεση, kn/m 2 [lb/ft 2 ] 7,6 [158] 8,0 [167] 8,1 [170] 8,6 [179] 8,5 [178] 9,0 [187] Μέγιστο δυναμικό φορτίο, kn [lb] Μέγιστη δυναμική πίεση, kn/m 2 [lb/ft 2 ] 12 [2690] 12 [2690] 14,5 [3300] 14,5 [3300] 18,7 [4200] 18,7 [4200] 23.1 [483] 23.6 [493] 21,4 [446] 21,9 [457] 22,5 [469] 22,9 [479] Συχνότητα δυναμικού φορτίου, Hz Ταχύτητα-L 8 8 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Ταχύτητα-M 11,25 11,25 9,9 9,9 9,7 9,7 Ταχύτητα-V 15,9 15,9 12,8 12,8 11,8 11,8 1 Μέγιστο κάθετο φορτίο, 177 [3980] 18,0 [4050] 23,5 [5290] 24 [5400] 30 [6740] 30,6 [6870] Μέγιστη ροπή βάσης, kn-m [lb-ft] 37,7 [8470] 37,7 [8480] 14,5 [10700] 14,5 [10700] 20,3 [15000] 20,3 [15000] 1 Δράση με κατεύθυνση προς τα κάτω από το δάπεδο. Πίνακας F GRR11

38 Απαιτήσεις σύνδεσης συστήματος αποστράγγισης Σύστημα απευθείας αποχέτευσης Σύστημα με λούκι αποχέτευσης Σωλήνας αποχέτευσης 2. Στόμιο 3. Παγίδα (αν απαιτείται από τον τοπικό κώδικα) 4. Γραμμή υπονόμου Σχήμα 14 PHM860N_SVG Όλα τα συστήματα αποστράγγισης πρέπει να αερίζονται για να αποφευχθεί πιθανή διακοπή αέρα και διοχέτευση από το σιφόνι. Ανατρέξτε στην Σχήμα 14. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εγκατάσταση των μηχανημάτων πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάξεις. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ή πρακτικό το σωστό μέγεθος σωλήνα αποχέτευσης, απαιτείται δεξαμενή υπερροής. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί δεξαμενή υπερροής με αντλία αποστράγγισης όταν δεν είναι δυνατή η αποστράγγιση δια της βαρύτητας. Η αύξηση του μήκους του σωλήνα αποστράγγισης, η εγκατάσταση γωνιών ή η πρόκληση λυγισμάτων θα μειώσει τον ρυθμό ροής και θα αυξήσει τους χρόνους πραγματοποίησης αποστράγγισης, διαταράσσοντας την απόδοση του μηχανήματος Πίσω μέρος μηχανήματος 2. Σωλήνας αποχέτευσης 3. Σωλήνας υπερχείλισης (προαιρετικό) 4. Σχάρα από χάλυβα 5. Λούκι αποχέτευσης 6. Στραγγιστήρι 7. Γραμμή αποβλήτων 8. Ελάχιστο κενό 25 mm [1 in.] 9. Ελάχιστο κενό 76 mm [3 in.] Σχήμα 15 5 PHM830N_SVG Ανατρέξτε στον Πίνακας 16 για συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά την ικανότητα αποστράγγισης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκατάσταση πρόσθετων μηχανημάτων θα απαιτεί αναλογικά μεγαλύτερες συνδέσεις στο σύστημα αποστράγγισης. Ανατρέξτε στον Πίνακας 17. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην εμποδίζετε το άνοιγμα υπερχείλισης του μηχανήματος. Αν από το στόμιο υπερχείλισης του μηχανήματος ρέει νερό ή αφρός και το μηχάνημα έχει εξακριβωθεί ότι λειτουργεί σωστά με σωστή στάθμη νερού και σωστή ποσότητα απορρυπαντικού, μια γραμμή αποστράγγισης ή μια προέκταση μπορεί να προστεθεί στο στόμιο υπερχείλισης του μηχανήματος και να οδηγεί σε εξαγωγή αποστράγγισης. 1. Για να κατασκευάσετε μια γραμμή αποστράγγισης, δρομολογήστε έναν σωλήνα αποστράγγισης από το στόμιο υπερχείλισης του μηχανήματος σε μια εξαγωγή αποστράγγισης. Επιλεκτικά, ο σωλήνας αποστράγγισης μπορεί να οδηγεί απευθείας κατά μήκος ή προς τα κάτω και να αιωρείται πάνω από την εξαγωγή αποστράγγισης σε απόσταση τουλάχιστον 76 mm [3 ιντσών]. 2. Για τη δημιουργία προέκτασης στον αγωγό υπερχείλισης, στερεώστε καλά ένα σωλήνα αποστράγγισης στον αγωγό, με 38 F GRR11

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Συναρμολόγηση του αποχυμωτή Συναρμολόγηση των μερών του αποχυμωτή... 9 Προσάρτηση του συναρμολογήματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Fluid Mechanics Laboratory

Environmental Fluid Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700 Εγκατάσταση Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου Ηλεκτρικά Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη μηχανή πάγου πρέπει να γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Αν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ. 8kg ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ. 8kg ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ 8kg ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 803378GR Publication date: Οκτ 200 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τυχόν εγκατάσταση, συντήρηση ή/και λειτουργία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Οδηγίες λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα Η NT 35/1 Tact Te είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο με πατέντα σύστημα Tact, για αυτόματο καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα