Πλυντήρια. Εγκατάσταση/λειτουργία/συντήρηση. Pocket Hardmount Σύστημα χειρισμού UniLinc και M30 Ανατρέξτε στη σελίδα 9 για την αναγνώριση του μοντέλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλυντήρια. Εγκατάσταση/λειτουργία/συντήρηση. Pocket Hardmount Σύστημα χειρισμού UniLinc και M30 Ανατρέξτε στη σελίδα 9 για την αναγνώριση του μοντέλου"

Transcript

1 Πλυντήρια Pocket Hardmount Σύστημα χειρισμού UniLinc και M30 Ανατρέξτε στη σελίδα 9 για την αναγνώριση του μοντέλου Εγκατάσταση/λειτουργία/συντήρηση PHM1429C_SVG Πρωτότυπες οδηγίες Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες για μελλοντική αναφορά. (Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας αυτού του μηχανήματος, το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να παρασχεθεί μαζί με το μηχάνημα.) F GRR11 Ιούλιος 2015

2

3 Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες ασφαλείας... 5 Επεξήγηση των μηνυμάτων ασφαλείας... 5 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...6 Επιγραφές ασφάλειας...8 Ασφάλεια χειριστή...8 Εισαγωγή... 9 Στοιχεία μοντέλου... 9 Επιθεώρηση παράδοσης... 9 Εντοπισμός της επιγραφής σειριακού αριθμού...9 Εξαρτήματα αντικατάστασης Εξυπηρέτηση πελατών Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις...11 Διαστάσεις μηχανήματος...14 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 45 και 65 λιβρών...17 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 85 και 105 λίβρες...19 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 130 και 160 λίβρες Διάταξη δαπέδου...23 Μοτίβο μπουλονιών στερέωσης...26 Απαιτήσεις θεμελίωσης ενός μηχανήματος...27 Εγκατάσταση πλυντηρίου σε υπάρχον δάπεδο...27 Εγκατάσταση ανυψωμένης βάσης πλυντηρίου σε υπάρχον δάπεδο...27 Νέα θεμελίωση Εγκατάσταση απομονωμένης επιφάνειας...27 Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας...28 Εγκατάσταση μηχανήματος Τοποθέτηση μηχανήματος και εφαρμογή ρευστοκονιάματος...33 Δεδομένα φορτίου δαπέδου...37 Απαιτήσεις σύνδεσης συστήματος αποστράγγισης Σύνδεση νερού...41 Διαγράμματα υδραυλικών συνδέσεων...44 Απαιτήσεις ηλεκτρικής εγκατάστασης Έγκριση Βόρειας Αμερικής...49 Έγκριση CE...56 Απαιτήσεις ατμού (Μόνο για την επιλογή θερμότητας ατμού)...63 Σύστημα παροχής με έκχυση χημικών...63 Σύνδεση εξωτερικών παροχών υγρών σε διανομέα πέντε παροχών (προαιρετικό)...67 Εξωτερικός εφοδιασμός...68 Copyright 2015, Alliance Laundry Systems LLC Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειριδίου, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκδότη. 3 F GRR11

4 Έγχυση χημικών ουσιών χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό μετασχηματιστή ελέγχου 24VAC...69 Έγχυση χημικών ουσιών χρησιμοποιώντας εξωτερική πηγή ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος Σήματα εξωτερικού εφοδιασμού Λειτουργία...72 Οδηγίες λειτουργίας για χειρισμό συστήματος UniLinc...72 Ρουτίνα αναμόχλευσης σε υψηλή ταχύτητα Λειτουργία αργής κίνησης του κάδου (μόνο στα μοντέλα 160 λιβρών)...74 Οδηγίες λειτουργίας για σύστημα χειρισμού M Ρουτίνα αναμόχλευσης σε υψηλή ταχύτητα Εκκίνηση...79 Περιστροφή καλαθιού Διακόπτης σταθερότητας ασφαλούς λειτουργίας Συντήρηση...80 Συντήρηση Καθημερινά...80 Αρχή της ημέρας Τέλος μέρας...81 Εβδομαδιαίως...81 Μηνιαία Τριμηνιαία Φροντίδα του ανοξείδωτου χάλυβα...84 Απόρριψη της μονάδας Απόρριψη της μονάδας F GRR11

5 Πληροφορίες ασφαλείας Πληροφορίες ασφαλείας Επεξήγηση των μηνυμάτων ασφαλείας Οι δηλώσεις προφυλάξεων ( ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗ- ΣΗ, και ΠΡΟΣΟΧΗ ), οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένες οδηγίες, υπάρχουν στο παρόν εγχειρίδιο και σε αυτοκόλλητα επάνω στο μηχάνημα. Οι προφυλάξεις αυτές έχουν ως στόχο την προσωπική ασφάλεια του χειριστή, του χρήστη, του τεχνικού σέρβις και των ατόμων που συντηρούν το μηχάνημα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδεικνύει επικείμενη κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδεικνύει κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει μικρό ή ήπιο τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Πρόσθετες δηλώσεις προφύλαξης ( ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ και ΣΗ- ΜΕΙΩΣΗ ) συνοδεύονται από συγκεκριμένες οδηγίες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η λέξη ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τον αναγνώστη σχετικά με συγκεκριμένες περιστάσεις κατά τις οποίες θα προκύψει μικρή ζημιά στο μηχάνημα αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ χρησιμοποιείται για πληροφορίες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης ή σέρβις οι οποίες είναι σημαντικές αλλά δεν συσχετίζονται με κινδύνους. 5 F GRR11

6 Πληροφορίες ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου κατά τη χρήση του πλυντηρίου, τηρείτε τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις: W023 Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο. Εγκαταστήστε το πλυντήριο σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΓΚΑ- ΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ανατρέξτε στις οδηγίες ΓΕΙΩΣΗΣ στο εγχειρίδιο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για τη σωστή γείωση του πλυντηρίου. Όλες οι συνδέσεις για το νερό, την αποχέτευση, την ηλεκτροδότηση και τη γείωση πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κώδικες και να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, όταν απαιτείται. Συνιστάται το μηχάνημα να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην εγκαθιστάτε ή αποθηκεύετε το πλυντήριο σε σημείο όπου μπορεί να εκτίθεται σε νερό ή/και στις καιρικές συνθήκες. Για να αποτρέψετε τυχόν πυρκαγιά ή έκρηξη, μη διατηρείτε στο χώρο γύρω από το πλυντήριο εύφλεκτα προϊόντα. Μη προσθέτετε τις παρακάτω ουσίες ή υφάσματα που περιέχουν ίχνη από τις παρακάτω ουσίες στο νερό του πλυντηρίου: βενζίνη, κηροζίνη, κεριά, μαγειρικό λάδι, φυτικό λάδι, διαλυτικά στεγνού καθαρισμού, εύφλεκτες χημικές ουσίες, διαλυτικά ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες. Αυτές οι ουσίες εκλύουν ατμούς οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη, έκρηξη ή φωτιά στο ύφασμα. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να δημιουργηθεί αέριο υδρογόνου σε ένα σύστημα καυτού νερού που έχει να χρησιμοποιηθεί δύο ή περισσότερες εβδομάδες. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟ- ΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Αν το σύστημα καυτού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοιο χρονικό διάστημα, προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ή συνδυασμό πλυντηρίου στεγνωτηρίου, ανοίξτε όλες τις βρύσες καυτού νερού και αφήστε να τρέξει νερό από κάθε μία βρύση για αρκετά λεπτά. Με αυτό τον τρόπο θα απελευθερωθεί τυχόν συσσωρευμένο αέριο υδρογόνο. Το αέριο είναι εύφλεκτο, για αυτό μη καπνίζετε ή μη χρησιμοποιείτε φλόγα για αυτό το χρονικό διάστημα. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, ΜΗ χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή προσαρμογέα για να συνδέσετε το πλυντήριο με την ηλεκτρική παροχή. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν επάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των παιδιών όταν χρησιμοποιείται πλυντήριο κοντά τους. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη. Θα πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να διασφαλίζετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Αυτός ο κανόνας ασφαλείας ισχύει για όλες τις συσκευές. ΜΗΝ απλώνετε τα χέρια σας ή/και μπαίνετε μέσα στον κάδο ή το πλυντήριο, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ αν κινείται ο κάδος πλύσης. Η κατάσταση αυτή είναι άμεσα επιβλαβής και, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μη λειτουργείτε ποτέ το πλυντήριο αν έχουν αφαιρεθεί ή σπάσει οποιαδήποτε προστατευτικά, πίνακες ή/και εξαρτήματα. ΜΗΝ παρακάμπτετε οποιεσδήποτε συσκευές ασφαλείας και μην επεμβαίνετε στα στοιχεία ελέγχου τους. Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο μόνο για το σκοπό που προορίζεται, δηλαδή την πλύση υφασμάτων. Μην πλένετε ποτέ εξαρτήματα μηχανημάτων ή εξαρτήματα αυτοκινήτου μέσα στο μηχάνημα. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρή βλάβη στο καλάθι ή τον κάδο. Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους απορρυπαντικού του εμπορίου που δημιουργούν περιορισμένο ή καθόλου αφρό. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να υπάρχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά όταν προσθέτετε απορρυπαντικά και χημικές ουσίες. Να διαβάζετε και να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή στις συσκευασίες των βοηθημάτων πλύσης και καθαρισμού. Να προσέχετε όλες τις προειδοποιήσεις ή τις προφυλάξεις. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο δηλητηρίασης ή χημικών εγκαυμάτων, διατηρείτε τα πάντα μακριά από τα μέρη που φθάνουν τα παιδιά [κατά προτίμηση σε κλειδωμένο ντουλάπι]. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά ρούχων ή αντιστατικά προϊόντα, εκτός αν συνιστάται από τον κατασκευαστή του μαλακτικού ή του προϊόντος. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες φροντίδας του υφάσματος που παρέχονται από τον κατασκευαστή του. Η πόρτα φόρτωσης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία το πλυντήριο πρόκειται να γεμίσει νερό, να περιστραφεί ή να στύψει. ΜΗ παρακάμπτετε το διακόπτη της πόρτας φόρτωσης επιτρέποντας στο πλυντήριο να λειτουργεί με ανοιχτή την πόρτα φόρτωσης. Μην επιχειρείτε να ανοίξετε την πόρτα παρά μόνο αφού γίνει αποστράγγιση από το πλυντήριο και σταματήσει η κίνηση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων. Το καπάκι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ κάθε στιγμή κατά την οποία το πλυντήριο πρόκειται να στύψει. ΜΗ παρακάμπτετε το κουμπί ελευθέρωσης του καπακιού επιτρέποντας στο πλυντήριο να λειτουργεί με ανοιχτό το καπάκι. Μην επιχειρείτε να ανοίξετε το καπάκι παρά μόνο αφού γίνει αποστράγγιση από το θάλαμο εξαγωγής και σταματήσει η κίνηση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για την έκπλυση του διανεμητή εφοδιασμού, αν εφαρμόζεται, χρησιμοποιείται καυτό νερό. Αποφεύγετε να ανοίγετε το καπάκι του διανεμητή όταν λειτουργεί το μηχάνημα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για την έκπλυση του διανεμητή εφοδιασμού χρησιμοποιείται καυτό νερό. Αποφεύγετε να ανοίγετε το καπάκι του διανεμητή όταν λειτουργεί το μηχάνημα. 6 F GRR11

7 Πληροφορίες ασφαλείας Μην επισυνάπτετε τίποτα στα ακροφύσια του δοχείου εφοδιασμού, αν εφαρμόζεται. Πρέπει να διατηρείται το κενό για να περνά ο αέρας. Μη λειτουργείτε το μηχάνημα αν δεν είναι στη θέση του το βύσμα επαναληπτικής χρήσης του νερού ή του συστήματος επαναληπτικής χρήσης του νερού, αν εφαρμόζεται. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις νερού διαθέτουν βαλβίδα διακοπής και ότι οι συνδέσεις πλήρωσης του σωλήνα είναι υδατοστεγείς. ΚΛΕΙΝΕΤΕ τις βαλβίδες διακοπής στο τέλος κάθε ημέρας πλύσης. Διατηρείτε το πλυντήριο σε καλή κατάσταση. Χτυπήματα ή πτώσεις του πλυντηρίου μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στις λειτουργίες ασφαλείας. Αν συμβεί αυτό, το πλυντήριο θα πρέπει να ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Πριν από την εκτέλεση επιθεώρησης ή σέρβις του μηχανήματος πρέπει να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ η ηλεκτροδότηση. Ο τεχνικός σέρβις πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 5 λεπτά μετά από την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της ηλεκτροδότησης και πρέπει να ελέγξει για υπολειπόμενη τάση με βολτόμετρο. Ο εναλλάκτης πυκνωτής ή το φίλτρο EMC παραμένει φορτισμένο με υψηλή τάση για αρκετή ώρα μετά την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Αυτό αποτελεί άμεσο κίνδυνο ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην επισκευάσετε ή αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα του πλυντηρίου, ή μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε σέρβις εκτός αν συνιστάται ειδικά στις οδηγίες συντήρησης χρήστη ή σε δημοσιευμένες οδηγίες επισκευής από το χρήστη, τις οποίες ο χρήστης κατανοεί και έχει τις δεξιότητες να διενεργήσει. Να αποσυνδέετε ΠΑΝΤΑ το πλυντήριο από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τροφοδοσίας και νερού προτού επιχειρήσετε οποιοδήποτε σέρβις. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία απενεργοποιώντας το διακόπτη κυκλώματος ή αποσυνδέοντας την πρίζα του μηχανήματος. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας. Προτού αποσύρετε από τη λειτουργία ή απορρίψετε το πλυντήριο, αφαιρέστε την πόρτα προς το θάλαμο πλύσης. Προτού αποσύρετε από τη λειτουργία ή απορρίψετε το πλυντήριο, αφαιρέστε το καπάκι προς το θάλαμο πλύσης. Αν η εγκατάσταση, η συντήρηση ή/και η λειτουργία του πλυντηρίου δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή/και υλική ζημιά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και οι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν προορίζεται να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Απαιτείται κοινή λογική, προσοχή και μέριμνα κατά την εγκατάσταση, συντήρηση ή λειτουργία του πλυντηρίου. Αν υπάρχουν προβλήματα ή καταστάσεις που δεν κατανοείτε, θα πρέπει να τα αναφέρετε στον μεταπωλητή, το διανομέα, το συνεργείο σέρβις ή τον κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι τοποθετήσεις μηχανημάτων πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο εγκατάστασης, με όλους τους ισχύοντες δημοτικούς οικοδομικούς κώδικες, τις απαιτήσεις παροχής νερού, τους κανονισμούς ηλεκτρικής καλωδίωσης και κάθε άλλον σχετικό νομοθετημένο κανονισμό. Εξαιτίας των διαφορετικών απαιτήσεων και ισχυόντων τοπικών κωδίκων, αυτό το μηχάνημα πρέπει να εγκατασταθεί, να προσαρμοστεί και να υποβάλλεται σε σέρβις από εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης που είναι εξοικειωμένο με τους ισχύοντες τοπικούς κώδικες και την κατασκευή και λειτουργία αυτού του τύπου μηχανήματος. Επίσης, πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τους δυνητικούς κινδύνους που υπάρχουν. Αν δεν τηρηθεί αυτή η προειδοποίηση, ενδέχεται να προκύψει τραυματισμός, υλική ζημιά ή/και βλάβη σε εξοπλισμό, ενώ θα ακυρωθεί η εγγύηση. W820 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το μηχάνημα πρέπει να εγκατασταθεί σε επίπεδο δάπεδο με επαρκή αντοχή. Πρέπει να προβλεφθούν τα συνιστώμενα κενά γύρω από αυτό για τις εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης. Μην φράσσετε ποτέ το χώρο που προβλέπεται για την επιθεώρηση και τη συντήρηση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αγγίζετε ποτέ τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς σωλήνες ατμού, τις συνδέσεις ή τα εξαρτήματα. Η θερμοκρασία αυτών των επιφανειών μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή και θα προκληθούν σοβαρά εγκαύματα. Η παροχή ατμού θα πρέπει να διακοπεί και θα πρέπει να περιμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία του σωλήνα, των συνδέσεων και των εξαρτημάτων προτού αγγίξετε το σωλήνα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SW014 Εγκαταστήστε το μηχάνημα σε επίπεδο δάπεδο με επαρκή αντοχή. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες που να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλική ζημιά. W703 7 F GRR11

8 Πληροφορίες ασφαλείας Επιγραφές ασφάλειας Οι επιγραφές ασφάλειας εμφανίζονται σε κρίσιμες τοποθεσίες επάνω στο μηχάνημα. Αν οι επιγραφές ασφάλειας δεν διατηρούνται ευανάγνωστες μπορεί να προκύψει τραυματισμός του χειριστή ή του τεχνικού σέρβις. Για να αποφύγετε κινδύνους ασφάλειας, χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που είναι εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η λειτουργία του μηχανήματος με μεγάλα ανισόρροπα φορτία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στον εξοπλισμό. W728 Ασφάλεια χειριστή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην βάζετε ΠΟΤΕ χέρια ή αντικείμενα μέσα στον κάδο, αν αυτός δεν έχει σταματήσει εντελώς. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. SW012 Πρέπει να εκτελούνται καθημερινά οι ακόλουθοι έλεγχοι συντήρησης: 1. Επαληθεύστε ότι υπάρχουν και είναι ευανάγνωστες όλες οι ετικέτες προειδοποίησης και αντικαταστήστε τις, αν απαιτείται. 2. Ελέγξτε τη μανδάλωση της πόρτας προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία του μηχανήματος: a. Επιχειρήστε να κάνετε εκκίνηση του μηχανήματος με ανοιχτή την πόρτα. Το μηχάνημα θα πρέπει να μην εκκινήσει. b. Κλείστε την πόρτα χωρίς να την κλειδώσετε και κάντε εκκίνηση του μηχανήματος. Το μηχάνημα θα πρέπει να μην εκκινήσει. c. Επιχειρήστε να ανοίξετε την πόρτα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κύκλος πλύσης. Η πόρτα θα πρέπει να μην ανοίγει. Αν δεν λειτουργεί σωστά η ασφάλιση και η μανδάλωση της πόρτας, αποσυνδέστε την ηλεκτροδότηση και καλέστε ένα τεχνικό σέρβις. 3. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε το μηχάνημα σε περίπτωση οποιασδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες: a. Η πόρτα δεν παραμένει καλά κλειδωμένη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου πλύσης. b. Το επίπεδο του νερού είναι εμφανώς υπερβολικά υψηλό. c. Το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο με κατάλληλα γειωμένο κύκλωμα. Μη παρακάμπτετε οποιεσδήποτε συσκευές ασφάλειας του μηχανήματος. 8 F GRR11

9 Εισαγωγή Εισαγωγή Στοιχεία μοντέλου Οι πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου ισχύουν για τα παρακάτω μοντέλα: Μοντέλα 20.4 Kg [45 λίβρες] UWL045K1L UWL045K1M UWL045K2L UWL045K2M UWL045T3V UWL045T4V UWN045K1L UWN045K1M UWN045K2L UWN045K2M UWN045T3V UWN045T4V UWU045K1L UWU045K1M UWU045K2L UWU045K2M UWU045T3V UWU045T4V 29.5 Kg [65 λίβρες] UWL065K1L UWL065K1M UWL065K2L UWL065K2M UWL065T3L UWL065T3V UWL065T4M UWL065T4V UWN065T3L UWN065K1L UWN065K1M UWN065K2L UWN065K2M UWN065T3M UWN065T3V UWN065T4L UWN065T4M UWN065T4V UWU065K1L UWU065K1M UWU065K2L UWU065K2M UWU065T3L UWU065T3M UWU065T3V UWU065T4L UWU065T4M UWU065T4V 38.6 Kg [85 λίβρες] UWL085K1M UWL085K2M UWL085T4V UWL085T3V UWN085K1M UWN085K2M UWN085T3V UWN085T4V UWU085K1M UWU085K2M UWU085T3V UWU085T4V 47.6 Kg [105 λίβρες] UWL105K1M UWL105K2M UWL105T3V UWL105T4V UWN105K1M UWN105K2M UWN105T3V UWN105T4V UWU105K1M UWU105K2M UWU105T3V UWU105T4V 59 Kg [130 λίβρες] UWL130K1M UWL130K2M UWL130T3V UWL130T4V UWN130K1M UWN130K2M UWN130T3V UWN130T4V UWU130K1M UWU130K2M UWU130T3V UWU130T4V 72.6 Kg [160 λίβρες] UWL160T3V UWL160T4V UWN160T3V UWN160T4V UWU160T3V UWU160T4V Επιθεώρηση παράδοσης Κατά την παράδοση, επιθεωρήστε οπτικά το κιβώτιο, το προστατευτικό κάλυμμα και τη μονάδα για οποιαδήποτε ορατή ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν υπάρχουν προφανείς ενδείξεις πιθανής βλάβης, ζητήστε από το μεταφορέα να σημειώσει την κατάσταση στα μεταφορικά έγγραφα πριν από την υπογραφή της απόδειξης μεταφοράς ή ενημερώστε το μεταφορέα σχετικά με την κατάσταση μόλις διαπιστωθεί. Εντοπισμός της επιγραφής σειριακού αριθμού 2. Πατήστε το πλήκτρο ώσπου να επιλεγεί η ένδειξη Diagnostic (Διάγνωση). 3. Πατήστε το πλήκτρο. 4. Πατήστε το πλήκτρο έως ότου το αναγνωριστικό του πλυντηρίου επισημανθεί. 5. Πατήστε το πλήκτρο. Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών ή όταν ζητάτε τεχνική βοήθεια να δηλώνετε πάντα το σειριακό αριθμό της μηχανής και τον αριθμό μοντέλου. Ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 1. Η πλακέτα με τον σειριακό αριθμό βρίσκεται στον πίνακα βαλβίδων του πλυντηρίου και στα μοντέλα με σύστημα χειρισμού UniLinc, στον πίνακα χειρισμού. Για πρόσβαση στο αναγνωριστικό του πλυντηρίου μέσω του συστήματος χειρισμού: 1. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο, μετά το πλήκτρο και μετά το πλήκτρο ταυτόχρονα. 9 F GRR11

10 Εισαγωγή Παράδειγμα μοντέλου για τη θέση της πλακέτας με τον σειριακό αριθμό PHM3254P_SVG 1. Στην οθόνη χειρισμού (Μοντέλα UniLinc) 2. Στο μπροστά και το πίσω μέρος του πλυντηρίου Σχήμα 1 Εξαρτήματα αντικατάστασης Αν απαιτούνται έγγραφα ή εξαρτήματα αντικατάστασης, επικοινωνήστε με την πηγή από την οποία αγοράστηκε το μηχάνημα ή επικοινωνήστε με την Alliance Laundry Systems στο τηλέφωνο +1 (920) για το όνομα και τη διεύθυνση του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου διανομέα ανταλλακτικών. Εξυπηρέτηση πελατών Για τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας ή επικοινωνήστε με την εταιρεία: Alliance Laundry Systems Shepard Street P.O. Box 990 Ripon, WI ΗΠΑ Τηλέφωνο: +1 (920) Ripon, Ουισκόνσιν Alliance International: Wevelgem,Βέλγιο 10 F GRR11

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις Τεχνικά χαρακτηριστικά Συνολικές διαστάσεις Συνολικό πλάτος, mm [in.] 867 [34,12] 867 [34,12] 1019 [40,12] 1090 [40,12] 1171 [46,12] 1171 [46,12] Συνολικό ύψος, mm [in.] 1637 [64,43] 1637 [64,43] 1755 [69,08] 1755 [69,08] 1932 [76,05] 1932 [76,05] Συνολικό βάθος, mm [in.] 1126 [44,33] 1266 [49,83] 1308 [51,49] [56,49] 1384 [54,50] 1524 [60,0] Βάρος και πληροφορίες αποστολής Καθαρό βάρος, kg [lbs.] Τυπικό βάρος αποστολής, kg [lbs.] Έως Από Έως Από [1020] 481 [1060] 757 [1670] 771 [1700] 925 [2040] 939 [2070] 490 [1080] 499 [1100] 483 [1065] 501 [1105] 780 [1720] 794 [1750] 953 [2100] 966 [2130] 508 [1120] 522 [1150] Τυπικός όγκος αποστολής, m3 [ft3] 2 [75] 2 [75] 3 [107] 3 [107] 4 [139] 4 [139] Τυπικές διαστάσεις αποστολής (ΠxΒxΥ), mm [in.] Βάρος αποστολής κιβωτίου με ανοίγματα, kg [lbs.] Έως Από Όγκος αποστολής κιβωτίου με ανοίγματα, m3 [ft3] Διαστάσεις αποστολής κιβωτίου με ανοίγματα, mm [in.] Πληροφορίες κυλίνδρου πλύσης 945 x 1370 x 1650 [37,2 x 53,8 x 65] 945 x 1370 x 1650 [37,2 x 53,8 x 65] 1097 x 1570 x 1763 [43,2 x 61,8 x 69,4] 1097 x 1570 x 1763 [43,2 x 61,8 x 69,4] 1250 x 1646 x 1941 [49,2 x 64,8 x 76,4] 1250 x 1646 x 1941 [49,2 x 64,8 x 76,4] 540 [1190] 558 [1230] 848 [1870] 862 [1900] 1025 [2260] 1039 [2290] 567 [1250] 581 [1280] 3 [97] 3 [97] 4,5 [158] 4,5 [158] 5,3 [186] 5,3 [186] 1060 x 1440 x 1800 [41,7 x 56,8 x 70,8] 1060 x 1440 x 1800 [41,7 x 56,8 x 70,8] 1212 x 1646 x 2243 [47,7 x 64,8 x 88,3] 1212 x 1646 x 2243 [47,7 x 64,8 x 88,3] 1364 x 1722 x 1915 [53,7 x 67,8 x 88,3] 1364 x 1722 x 1915 [53,7 x 67,8 x 88,3] Διάμετρος κυλίνδρου, mm [in.] 787 [31] 787 [31] 914 [36] 914 [36] 1067 [42] 1067 [42] Βάθος κυλίνδρου, mm [in.] 4222 [16,6] 561 [22,1] 559 [22] 686 [27] 622 [24,5] 762 [30] Όγκος κυλίνδρου, l [ft. 3 ] 185 [7,3] 246 [9,7] 368 [13] 450 [15,9] 555 [19,6] 682 [24,1] Μέγεθος διάτρησης, mm [in.] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] Πίνακας 1 συνέχεια 11 F GRR11

12 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ανοιχτός χώρος διάτρησης, % 21,3 21, ,4 27,4 27,9 Πληροφορίες ανοίγματος πόρτας Μέγεθος ανοίγματος πόρτας, mm [in.] 452 [17,8] 452 [17,8] 533 [21,0] 533 [21,0] 630 [24,8] 630 [24,8] Ύψος κάτω μέρους πόρτας από το δάπεδο, mm [in.] 713 [28,09] 713 [28,09] 713 [28,09] 713 [28,09] 758 [29,84] 758 [29,84] Πληροφορίες συστήματος μετάδοσης κίνησης Αριθμός κινητήρων στο σύστημα μετάδοσης κίνησης Ισχύς κινητήρα μετάδοσης, kw [hp] 3,7 [5,0] (ταχύτητα- V) Ταχύτητες κυλίνδρων/δεδομένα φυγόκεντρου 3,7 [5,0] (ταχύτητα- V) 5,6 [7,5] 5,6 [7,5] 7,5 [10] 7,5 [10] 1/2 Πλύση/αντίστροφη κίνηση, g [rpm] 0,4 [30] 0,4 [30].4 [28].4 [28].4 [26].4 [26] Πλύση/αντίστροφη κίνηση, g [rpm] 0,78 [42] 0,78 [42] 0,78 [39] 0,78 [39].77 [36].77 [36] Κατανομή, g [rpm] 2,5 [75] 2,5 [75] 2,5 [70] 2,5 [70] 2,5 [65] 2,5 [65] Εξαγωγή σε πολύ χαμηλές στροφές, g [rpm] 27 [248] 27 [248] 27 [230] 27 [230] 27 [213] 27 [213] Εξαγωγή σε χαμηλές στροφές, g [rpm] 100 [477] 100 [477] 100 [443] 100 [443] 100 [410] 100 [410] Εξαγωγή σε μεσαίες στροφές, g [rpm] 200 [674] 200 [674] 200 [626] 200 [626] 200 [579] 200 [579] Υψηλή εξαγωγή (ταχύτητα V), g [σ.α.λ.] 250 [754] 250 [754] 250 [700] 250 [700] 250 [648] 250 [648] Πολύ υψηλή εξαγωγή (ταχύτητα V), g [σ.α.λ.] Εξαιρετικά υψηλή εξαγωγή (ταχύτητα V), g [σ.α.λ.] Εντοπισμός ισορροπίας Διακόπτης σταθερότητας εγκατεστημένος Άμεση θερμότητα με ατμό (Προαιρετικά) Μέγεθος σύνδεσης εισόδου ατμού, mm [in.] 300 [826] 300 [826] 300 [766] 300 [766] 300 [710] 300 [710] 400 [954] 400 [954] Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός 13 [0,5] 13 [0,5] 13 [.5] 13 [.5] 19 [.75] 19 [.75] Αριθμός εισόδων ατμού Απαιτείται ατμός για την αύξηση της θερμοκρασίας πλύσης, 10 C, kg [10 F, lbs.] LOW (ΧΑ- ΜΗΛΗ) MED (ΜΕ- ΣΑΙΑ) HIGH (ΥΨΗΛΗ) 1,1 [2,5] 1,5 [3,3] 2,1 [4,6] 2,6) [5,7] 3,0 [6,7] 3,8 [8,3] 1,2 [2,7] 1,7 [3,7] 2,4 [5,2] 2,9 [6,5] 3,5 [7,8] 4,3 [9,5] 1,4 [3,1] 1,9 [4,1] 2,8 [6,1] 3,4 [7,6] 4,1 [9,1] 5,0 [11,1] Πίνακας 1 συνέχεια 12 F GRR11

13 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέση κατανάλωση ανά κύκλο, kg [BHP] 25,4 [1,6] 33,4 [2,1] 49,3 [3,1] 60,4 [3,8] 73,2 [4,6] 92,2 [5,8] Ηλεκτρική θέρμανση (Προαιρετικό) Συνολική απόδοση ηλεκτρικής θερμότητας, kw 200 V 19,1 19,1 28,6 28,6 Δ/Ι Δ/Ι 240 V 27,4 27,4 41,2 41,2 Δ/Ι Δ/Ι 380 V 17,2 17,2 17,2 17,2 34,4 Δ/Ι 415 V 20,5 20,5 20,5 20,5 41,0 Δ/Ι 480 V 27,4 27,4 27,4 27,4 54,8 Δ/Ι Αριθμός στοιχείων ηλεκτρικής θέρμανσης 6/6 6/6 9/6 9/6 12 Δ/Ι Μέγεθος στοιχείων ηλεκτρικής θέρμανσης, kw Απαιτούμενος χρόνος για την αύξηση της θερμοκρασίας πλύσης, λεπτό ανά 5,5 C [10 F] Εκπομπή θορύβου, db LOW (ΧΑ- ΜΗΛΗ) MED (ΜΕ- ΣΑΙΑ) HIGH (ΥΨΗΛΗ) Μεγ. εξαγωγή Μεσαία εξαγωγή 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Δ/Ι 1,7 2,4 2,2 2,8 1,7 Δ/Ι 1,9 2,7 2,5 3,2 2,0 Δ/Ι 2,1 3,0 3,0 3,7 2,3 Δ/Ι Ανάδευση Πίνακας 1 13 F GRR11

14 Διαστάσεις μηχανήματος 2 3 Z AA II JJ BB CC DD EE FF GG 1 R Q P O N M L K HH U V W X Y 4 J 9 10 A B C S T D E 11 F G H I 12 PHM952N_SVG ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσίαση μοντέλου με σύστημα χειρισμού UniLinc. 1. Πρόσοψη 2. Περίβλημα εξαερισμού 3. Διανεμητής εφοδιασμού 4. Πλαϊνή όψη 5. Σύνδεση με σύστημα ψεκασμού για ξέβγαλμα 6. Συνδέσεις για κύρια πλήρωση Χημ ηλεκτρική παροχή 8. 1,125 Χημ ηλεκτρική παροχή 9. 1,125 Ηλεκτρικό 10. 1,5000 Ηλεκτρικό 11. Σύνδεση ατμού 12. Πίσω όψη Σχήμα 2 14 F GRR11

15 Διαστάσεις πλυντηρίου, mm [in.] A 1356 [53,37] 1356 [53,37] 1462 [57,54] 1462 [57,54] 1638 [64,50] 1638 [64,50] B 1346 [52,99] 1346 [52,99] 1471 [57,92] 1471 [57,92] 1648 [64,88] 1648 [64,88] C 1262 [49,68] 1262 [49,68] 1378 [54,24] 1378 [54,24] 1554 [61,20] 1554 [61,20] D [47,62] [47,62] 1325 [52,17] 1325 [52,17] 1432 [56,38] 1432 [56,38] E 774 [30,48] 774 [30,48] 782 [30,78] 782 [30,78] 750 [29,51] 750 [29,51] F 362 [14,24] 362 [14,24] 312 [12,28] 312 [12,28] 311 [12,25] 311 [12,25] G 55 [2,16] 55 [2,16] 63 [2,49] 63 [2,49] 74 [2,90] 74 [2,90] H 91 [3,58] 91 [3,58] 63 [2,49] 63 [2,49] 74 [2,90] 74 [2,90] I 196 [7,71] 196 [7,71] 196 [7,71] 196 [7,71] 196 [7,71] 196 [7,71] J 59 [2,31] 59 [2,31] 59 [2,31] 59 [2,31] 59 [2,31] 59 [2,31] K 72 [2,83] 72 [2,83] 72 [2,83] 72 [2,83] 72 [2,83] 72 [2,83] L 125 [4,93] 125 [4,93] 125 [4,93] 125 [4,93] 125 [4,93] 125 [4,93] M 198 [7,79] 198 [7,79] 210 [8,27] 210 [8,27] 210 [8,27] 210 [8,27] N 264 [10,41] 264 [10,41] 289 [11,37] 289 [11,37] 289 [11,37] 289 [11,37] O 372 [14,64] 372 [14,64] 585 [23,05] 585 [23,05] 662 [26,05] 662 [26,05] P 409 [16,12] 409 [16,12] 585 [23,05] 585 [23,05] 662 [26,05] 662 [26,05] Q 557 [21,93] 557 [21,93] 709 [27,93] 709 [27,93] 862 [33,93] 862 [33,93] R 732 [28,81] 732 [28,81] 884 [34,81] 884 [34,81] 1037 [40,81] 1037 [40,81] S 1408 [55,43] 1408 [55,43] 1523 [59,98] 1523 [59,98] 1700 [66,94] 1700 [66,94] Τ 1418 [55,84] 1418 [55,84] 1458 [57,42] 1458 [57,42] 1635 [64,38] 1635 [64,38] U 26 [1,01] 26 [1,01] 22 [0,88] 22 [0,88] 28 [1,11] 28 [1,11] V 63 [2,49] 63 [2,49] 48 [1,88] 48 [1,88] 55 [2,16] 55 [2,16] W 870 [34,24] 870 [34,24] 1073 [42,24] 1073 [42,24] 1136 [44,74] 1136 [44,74] X 905 [35,63] 1045 [41,13] 1232 [48,50] 1232 [48,50] 1308 [51,50] 1308 [51,50] Y 1126 [44,33] 1266 [49,83] 1308 [51,49] [56,49] 1384 [54,50] 1524 [60,0] Z 1637 [64,43] 1637 [64,43] 1755 [69,08] 1755 [69,08] 1932 [76,05] 1932 [76,05] AA 856 [33,69] 856 [33,69] 1002 [39,45] 1002 [39,45] 1160 [45,68] 1160 [45,68] BB 856 [33,69] 856 [33,69] 998 [39,29] 998 [39,29] 1091 [42,94] 1091 [42,94] CC 731 [28,78] 731 [28,78] 731 [28,78] 731 [28,78] 776 [30,54] 776 [30,54] DD 713 [28,09] 713 [28,09] 713 [28,09] 713 [28,09] 758 [29,84] 758 [29,84] EE 530 [20,88] 530 [20,88] 575 [22,62] 575 [22,62] 727 [28,62] 727 [28,62] Πίνακας 2 συνέχεια 15 F GRR11

16 Διαστάσεις πλυντηρίου, mm [in.] FF 782 [30,77] 782 [30,77] 934 [36,77] 934 [36,77] 1086 [42,77] 1086 [42,77] GG 867 [34,12] 867 [34,12] 1019 [40,12] 1019 [40,12] 1171 [46,12] 1171 [46,12] HH 89 [3,50] 89 [3,50] 89 [3,50] 89 [3,50] 89 [3,50] 89 [3,50] II 1548 [60,94] 1548 [60,94] 1623 [63,88] 1623 [63,88] 1750 [68,90] 1750 [68,90] JJ 1642 [64,63] 1642 [64,63] 1717 [67,59] 1717 [67,59] 1844 [72,61] 1844 [72,61] Πίνακας 2 16 F GRR11

17 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 45 και 65 λιβρών 20,4 και 29,5 Kg [45 και 65 pound] Μοντέλα (βλ. Πίνακας 3 ) A B C D E F H M G A B B A N O I P J A B B A K A B B A L 1 2 PHM960N_SVG ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εγκαταστάσεις ενός μηχανήματος ή δύο μηχανημάτων που τοποθετούνται πλάτη με πλάτη, χρησιμοποιήστε τις εξωτερικές οπές βιδών που επισημαίνονται με το γράμμα "Α". Για την εγκατάσταση πολλαπλών μηχανημάτων που τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο με ελάχιστη απόσταση ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τις οπές βιδών που επισημαίνονται με το γράμμα "Β". 1. Πρόσοψη πλυντηρίου (45) 2. Πρόσοψη πλυντηρίου (65) Σχήμα 3 17 F GRR11

18 Διαστάσεις χωρητικότητας πλυντηρίου, mm [in.] - 20,4 και 29,5 Kg [45 και 65 pound] Μοντέλα A 867 [34,12] 867 [34,12] B 819 [32,24] 819 [32,24] C 647 [25,48] 647 [25,48] D 24 [0,94] 24 [0,94] E 110 [4,32] 110 [4,32] F 24 [0,94] 24 [0,94] G 50 [1,96] 50 [1,96] H 76 [3] 76 [3] I 406 [16] 406 [16] J 660 [26] 660 [26] K 855 [33,67] Δεν ισχύει L Δεν ισχύει 1071 [42.17] M Εξωτερική 914 [3599] 914 [3599] N 1051 [4141] 1051 [4141] O Εσωτερική 764 [30,08] 764 [30,08] P 924 [36,4] 924 [36,4] Πίνακας 3 18 F GRR11

19 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 85 και 105 λίβρες 38,6 και 47,6 Kg [85 και 105 pound] Μοντέλα (βλ. Πίνακας 4 ) A B C D F E M G H N O I P J K L 1 2 PHM957N_SVG 1. Πρόσοψη πλυντηρίου (85) 2. Πρόσοψη πλυντηρίου (105) Σχήμα 4 19 F GRR11

20 Διαστάσεις χωρητικότητας πλυντηρίου, mm [in.] - 38,6 και 47,6 Kg [85 και 105 pound] Μοντέλα A 1019 [40,12] 1019 [40,12] B 971 [38,24] 971 [38,24] C 717 [28,24] 717 [28,24] D 151 [5,94] 151 [5,94] E 149 [5,89] 149 [5,89] F 24 [0,94] 24 [0,94] G 56 [2,20] 56 [2,20] H 78 [3,08] 78 [3,08] I 457 [18] 457 [18] J 851 [33,50] 851 [33,50] K 1127 [44,38] Δεν ισχύει L Δεν ισχύει 1254 [49,38] M Εξωτερική 1074 [42,27] 1074 [42,27] N 1291 [50,84] 1291 [50,84] O Εσωτερική 851 [33,49] 851 [33,49] P 1113 [43,82] 1113 [43,82] Πίνακας 4 20 F GRR11

21 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 130 και 160 λίβρες 59 και 72,6 Kg [130 και 160 pound] Μοντέλα (βλ. Πίνακας 5 ) A B C D F E M G H N O I P J K L 1 1. Πρόσοψη πλυντηρίου (130) 2. Πρόσοψη πλυντηρίου (160) 2 PHM958N Σχήμα 5 Διαστάσεις χωρητικότητας πλυντηρίου, mm [in.] - 59 και 72,6 Kg [130 και 160 pound] Μοντέλα A 1171 [46,12] 1171 [46,12] B 1124 [44,24] 1124 [44,24] C 870 [34,24] 870 [34,24] Πίνακας 5 συνέχεια 21 F GRR11

22 Διαστάσεις χωρητικότητας πλυντηρίου, mm [in.] - 59 και 72,6 Kg [130 και 160 pound] Μοντέλα D 151 [5,94] 151 [5,94] E 150 [5,89] 150 [5,89] F 24 [0,94] 24 [0,94] G 56 [2,20] 56 [2,20] H 84 [3,31] 84 [3,31] I 457 [18] 457 [18] J 851 [33,50] 851 [33,50] K 1197 [47,11] Δεν ισχύει L Δεν ισχύει 1336 [52.61] M Εξωτερική 1213 [47,76] 1213 [47,76] N 1409 [55,49] 1409 [55,49] O Εσωτερική 1097 [43,17] 1097 [43,17] P 1217 [47,90] 1217 [47,90] Πίνακας 5 22 F GRR11

23 Διάταξη δαπέδου Διαστάσεις αποστάσεων ασφαλείας - Τοποθέτηση δίπλα-δίπλα (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 6 ) 1 A B 5 PHM819N_SVG 1. Τοίχος 2. Πίσω μέρος βάσης 3. Μηχάνημα 1 4. Μηχάνημα 2 5. Μπροστινό μέρος βάσης Σχήμα 6 Διαστάσεις αποστάσεων ασφαλείας, mm [in.] - Τοποθέτηση δίπλα-δίπλα Περιγραφή A Απόσταση από τον τοίχο (ελάχιστη) 508 [20] B Απόσταση παρακείμενης μονάδας (ελάχιστη) Τυπική 457 [18] Στενή* 305 [12] Πολύ στενή* 153 [6] * Απαιτεί πρόσθετο βάθος σκυροδέματος και ενισχυτικές ράβδους. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση μηχανήματος. Πίνακας 6 23 F GRR11

24 Διαστάσεις αποστάσεων ασφαλείας - Τοποθέτηση πλάτη με πλάτη (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 7 ) 1 B 2 3 A B PHM810N_SVG 1. Μπροστινό μέρος βάσης 2. Μηχάνημα 2 3. Πίσω μέρος βάσης 4. Μηχάνημα 1 5. Άκρο της επιφάνειας σκυροδέματος ή του τοίχου Σχήμα 7 24 F GRR11

25 Διαστάσεις αποστάσεων ασφαλείας, mm [in.] - Τοποθέτηση πλάτη με πλάτη Περιγραφή A Απόσταση μέχρι το πίσω άκρο του μηχανήματος 2 (ελάχιστη) 508 [20] 508 [20] B Απόσταση παρακείμενου τοίχου (ελάχιστη) Τυπική 305 [12] 407 [16] Στενή* 226 [9] 226 [9] Πολύ στενή* 153 [6] 153 [6] * Απαιτεί πρόσθετο βάθος σκυροδέματος και ενισχυτικές ράβδους. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση μηχανήματος. Πίνακας 7 25 F GRR11

26 Μοτίβο μπουλονιών στερέωσης Ανατρέξτε στην Πίνακας 8. 1 A H G F B I J E C K L D 1. Πίσω μέρος μηχανήματος 2. Μπροστινό μέρος μηχανήματος 2 PHM938N Σχήμα 8 Μοντέλα Απαιτούμενα μπουλόνια Προαιρετικά μπουλόνια* A-F G-L A-H I-L A-J K-L * Για περαιτέρω μείωση των κραδασμών Πίνακας 8 26 F GRR11

27 Απαιτήσεις θεμελίωσης ενός μηχανήματος Για όλες τις νέες εγκαταστάσεις πλυντηρίων απαιτείται τοποθέτηση οπλισμένου τσιμέντου τουλάχιστον 3500 psi (ανατρέξτε στην κλίμακα ανά προμηθευτή) σε έτοιμη βάση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην στερεώνετε επάνω σε μεταλλικά πλαίσια βάσης, ξύλινα δάπεδα, δάπεδα από πλακάκια, υπερυψωμένα δάπεδα ή πάνω από υπόγεια ή κενό χώρο, λόγω της υψηλής ταχύτητας εξαγωγής και των δυνάμεων-g που ασκούνται. Τονίζεται ότι απαιτείται σημασία στη λεπτομέρεια σε όλες τις εργασίες θεμελίωσης για να διασφαλίζεται σταθερή εγκατάσταση της μονάδας που εξαλείφει την πιθανότητα υπερβολικών δονήσεων κατά το στύψιμο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, σοβαρού τραυματισμού, υλικών ζημιών ή/και θανάτου, εγκαταστήστε το μηχάνημα σε επίπεδο (εντός 3/8 in.), μη καλυμμένο δάπεδο σκυροδέματος με επαρκή βαθμό ισχύος. Νέα θεμελίωση Αν η πλάκα του υπάρχοντος δαπέδου δεν πληροί τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση του ενός μηχανήματος, ανατρέξτε στον Σχήμα 11 και συνεχίστε στην ενότητα Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας. Εγκατάσταση απομονωμένης επιφάνειας Αυτός ο τύπος εγκατάστασης ΔΕΝ συνιστάται. Ο εγκαταστάτης ΠΡΕΠΕΙ να συμβουλευτεί δομικό μηχανικό για τις προδιαγραφές σκυροδέματος και τις απαιτήσεις για εγκαταστάσεις που δεν θα δεθούν με τις παρακείμενες θεμελιώσεις. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι παραπάνω οδηγίες και συστάσεις είναι συντηρητικές προδιαγραφές για μια τυπική εγκατάσταση που βασίζεται σε διαβουλεύσεις με δομικό μηχανικό. Η Alliance Laundry Systems υποστηρίζει όλες τις εγκαταστάσεις που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Για εναλλακτικές προδιαγραφές εγκατάστασης με βάση τον τύπο εδάφους, την τοποθεσία, την κατασκευαστική δομή, τη μοναδική γεωμετρία δαπέδου, τους τύπους μηχανημάτων και τις παροχές σας, συμβουλευτείτε έναν δομικό μηχανικό της περιοχής σας. W787 Για νέες θεμελιώσεις ένα πρότυπο μπουλόνι στερέωσης υπάρχει με επιπλέον κόστος ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βάση για το πλυντήριο (αν διατίθεται). Το μηχάνημα πρέπει να αγκυρώνεται σε ομαλή επίπεδη επιφάνεια έτσι ώστε να υποστηρίζεται ολόκληρη η βάση του μηχανήματος και να ακουμπά στην επιφάνεια τοποθέτησης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη στηρίζετε μόνιμα το μηχάνημα σε τέσσερα μόνο σημεία με αποστάτες. Απαιτείται ρευστοκονίαμα, ενώ πρέπει να αφαιρεθούν οι αποστάτες. Εγκατάσταση πλυντηρίου σε υπάρχον δάπεδο Το υπάρχον δάπεδο πρέπει να είναι από οπλισμένο τσιμέντο χωρίς κενά κάτω από τη φέτα του δαπέδου και να πληροί τις απαιτήσεις βάθους ανά Πίνακας 10. Αν το δάπεδο πληροί αυτές τις προϋποθέσεις και ΔΕΝ χρειάζεται επένδυση ανύψωσης, ανατρέξτε στην Εικόνα Σχήμα 9 και συνεχίστε στην ενότητα Τοποθέτηση μηχανήματος και εφαρμογή ρευστοκονιάματος. Εγκατάσταση ανυψωμένης βάσης πλυντηρίου σε υπάρχον δάπεδο Η πλάκα του υπάρχοντος δαπέδου πρέπει να είναι από οπλισμένο τσιμέντο πάχους 152 mm [6 ιντσών] χωρίς κενά κάτω από την πλάκα. Αν η πλάκα πληροί αυτές τις απαιτήσεις και χρειάζεται ανυψωμένη βάση, ανατρέξτε στον Σχήμα 10 και συνεχίστε ενότητα στην Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας. 27 F GRR11

28 Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας Μπορεί να κατασκευαστεί μια επιφάνεια από σκυρόδεμα για να ανυψωθεί το μηχάνημα. Απαιτείται προσοχή στη σχεδίαση της επιφάνειας λόγω της δύναμης που ασκείται από το μηχάνημα κατά το στύψιμο. Αυτή η επιφάνεια σκυροδέματος, η οποία συνιστάται να μην υπερβαίνει τις 203 mm [8 in.] πάνω από το υπάρχον δάπεδο, πρέπει να τοποθετηθεί, να ενισχυθεί με ενισχυμένες ράβδους και να δεθεί με το υπάρχον δάπεδο. Ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 9, Σχήμα 9, Σχήμα 10 και Σχήμα 11 για εγκαταστάσεις πολλαπλών μη-χανημάτων. Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας, mm [in.] Τεχνικά χαρακτηριστικά Ελάχιστο πάχος βάσης* Ταχύτητα-L 152 [6] 152 [6] Δ/Ι Δ/Ι Ταχύτητα-M 152 [6] 203 [8] 305 [12] 305 [12] Ταχύτητα V 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] Ελάχιστο βάθος εκσκαφής Ταχύτητα-L 305 [12] 305 [12] Δ/Ι Δ/Ι Ελάχιστο μέγεθος επιφάνειας Ταχύτητα-M 305 [12] 356 [14] 457 [18] 457 [18] Ταχύτητα V 457 [18] 457 [18] 457 [18] 457 [18] Ένα μηχάνημα (ΠxΒ) 1524 x 1524 [60 x 60] 1654 x 1721 [65,12 x 67,75 x 1915] Δύο μηχανήματα, το ένα δίπλα στο άλλο (ΠxΒ) Δύο μηχανήματα, το ένα πίσω από το άλλο (ΠxΒ) Τρία μηχανήματα, το ένα δίπλα στο άλλο (ΠxΒ) 2489 mm x 1524 mm [98 x 60] 3131 x 1721 [123,25 x 67,75] 1524 x 2692 [60 x 106] 1654 x 3442 [65,12 x 135,5] 3505 x 1524 [138 x 60] 4607 x 1721 [181,37 x 67,75] 1886 x 2032 [74,25 x 80] 3515 x 2032 [138,38 x 80] 1886 x 4064 [74,25 x 160] 5144 x 2032 [202,5 x 80] * Η εγκατάσταση επιπλέον μάζας τσιμέντου (παχύτερη θεμελίωση) θα μειώσει περαιτέρω τους κραδασμούς και θα δημιουργήσει κινδύνους. Πίνακας 9 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ εγκαθιστάτε επιφάνεια επάνω από το υπάρχον δάπεδο. Η θεμελίωση και η επιφάνεια πρέπει να κατασκευαστούν και να δεθούν μαζί ως ένα τεμάχιο. Αν το υπάρχον δάπεδο δεν είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο τσιμέντο πάχους τουλάχιστον 305 mm [12 ιντσών], χρειάζεται η κατασκευή μιας ανυψωμένης βάσης ή η εγκατάσταση πολλών μηχανημάτων, ακολουθώντας αυστηρά τα παρακάτω βήματα (ανατρέξτε στις Σχήμα 9, Σχήμα 10 και Σχήμα 11): 1. Κόψτε μια οπή μεγαλύτερη σε όλες τις πλευρές από τη βάση του μηχανήματος μέσα στο υπάρχον δάπεδο. Ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας Σκάψτε στο βάθος που υποδεικνύεται στην ενότητα Πίνακας 9 από την επιφάνεια του υπάρχοντος δαπέδου. 3. Αν τοποθετείτε θεμελίωση με υπερυψωμένη επιφάνεια, ετοιμάστε μια φόρμα του τμήματος της θεμελίωσης επάνω από το δάπεδο. Επαληθεύστε ότι το επάνω μέρος της θεμελίωσης είναι επίπεδο. Το ύψος της επιφάνειας θεμελίωσης πρέπει να μην υπερβαίνει τις 203 mm [8 in.] επάνω από το υπάρχον δάπεδο. 4. Λιθογόμωση με καθαρό χώμα γόμωσης. 5. Συμπιέστε τη λιθογόμωση, διασφαλίζοντας ότι επιτρέπεται το σωστό πάχος του σκυροδέματος. 6. Ανοίξτε οπές (ανατρέξτε στις απαιτήσεις του κατασκευαστή για το μέγεθος του ανοίγματος των οπών) για την περίμετρο της ράβδου οπλισμού σε βάθος 64 mm [2,5 ιντσών] στο υπάρχον δάπεδο. Ο οπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται 305 mm 28 F GRR11

29 [12 ίντσες] στο κέντρο κάθε κατεύθυνσης γύρω από ολόκληρη την περίμετρο. 7. Καθαρίστε τα θραύσματα από κάθε οπή ενισχυτικής ράβδου. 8. Γεμίστε το μισό βάθος της οπής με ακρυλικό συγκολλητικό. 9. Με τη ράβδο οπλισμού 60 ksi [#4], δέστε τη νέα βάση στο υπάρχον δάπεδο και βεβαιωθείτε ότι έχετε δέσει καλά τις ράβδους οπλισμού στα διασταυρωμένα σημεία και ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά στηρίγματα για τις ράβδους οπλισμού για να συγκρατήσετε τις ράβδους στο σωστό βάθος μέσα στη βάση. 10. Αφήστε το συγκολλητικό γύρω από την ενισχυτική ράβδο να σκληρύνει καλά. Ανατρέξτε στον κατασκευαστή του συγκολλητικού για τους συνιστώμενους χρόνους σκλήρυνσης. 11. Πληρώστε εντελώς με τσιμέντο 3500 psi έως τη στάθμη της υπάρχουσας θεμελίωσης συν οποιαδήποτε πρόσθετη στάθμη (μέγιστο 203 mm [8 inch]) για την επιθυμητή ανυψωμένη βάση. Πρέπει να ρίξετε το τσιμέντο έτσι ώστε ολόκληρη η θεμελίωση και η βάση να ασφαλίσουν ως ένα σύνολο. 12. Αφήστε το σκυρόδεμα να σκληρύνει. Ανατρέξτε στους συνιστώμενους χρόνους σκλήρυνσης του κατασκευαστή. 13. Με ένα πρότυπο μπουλόνι στερέωσης ή τη βάση του μηχανήματος, σημαδέψτε τα σημεία όπου θα πρέπει να ανοιχθούν οπές για να στερεωθεί το μηχάνημα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναλλακτικά, ρίξτε μέσα τα μπουλόνια αγκίστρωσης κατηγορίας 5 (ελάχιστη τιμή κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE), 19 mm [.75 ίντσες] καθώς χύνεται το τσιμέντο, ανατρέξτε στην Σχήμα 13. Βεβαιωθείτε ότι τα σπειρώματα των μπουλονιών προεκτείνονται τουλάχιστον 70 mm [2,75 ίντσες] πάνω το επίπεδο του δαπέδου και 152 mm [6 ίντσες] του μπουλονιού έχουν εισχωρήσει μέσα στο τσιμέντο. 14. Προχωρήστε στην ενότητα Τοποθέτηση μηχανήματος και εφαρμογή ρευστοκονιάματος. 29 F GRR11

30 Εγκατάσταση μηχανήματος Υπάρχον δάπεδο (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 10) 1 A 2 PHM814N_SVG 1. Υπάρχον δάπεδο με σκυρόδεμα psi (ελάχιστο) 2. Συμπιεσμένη πλήρωση (τουλάχιστον 152 mm [6 in.]) Σχήμα 9 Υπάρχον δάπεδο, mm [in.] Περιγραφή Ταχύτητα L, 45 (Ταχύτητ α M) 65 (Ταχύτητα M) (Ταχύτητ α V) A Απαιτούμενο πάχος υπάρχοντος δαπέδου (ελάχιστο) Τυπική* 152 [6] 203 [8] 305 [12] 305 [12] 305 [12] Στενή* 203 [8] 254 [10] 356 [14] 356 [14] 356 [14] (Δίπλα-δίπλα) 457 [18] (Πλάτη με πλάτη) Πολύ στενή* 254 [10] 305 [12] 406 [16] 406 [16] 508 [20] (Δίπλα-δίπλα) 508 [20] (Πλάτη με πλάτη) * Ανατρέξτε στην ενότητα Διάταξη δαπέδου. Πίνακας F GRR11

31 Υπερυψωμένη επιφάνεια (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 11) 2 B 3 C 1 A 4 5 E D 1. Υπάρχον δάπεδο 2. Σκυρόδεμα psi (ελάχιστο) 3. Ενισχυτική ράβδος 4. Περιμετρική ενισχυτική ράβδος 5. Συμπιεσμένη πλήρωση (τουλάχιστον 152 mm [6 in.]) PHM852N_SVG Σχήμα 10 Υπερυψωμένη επιφάνεια, mm [in.] Ταχύτητα L, Περιγραφή (Ταχύτητ α M) (Ταχύτητα M) (Ταχύτητ α V) A Ύψος υπερυψωμένης επιφάνειας επάνω από το δάπεδο (μέγιστο) 203 [8] 203 [8] 203 [8] 203 [8] 203 [8] B Απόσταση μεταξύ ενισχυτικών ράβδων (μέγιστη) Τυπική* 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] Στενή* 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] Πολύ στενή* 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] C Μήκος ενισχυτικής ράβδου που εκτείνεται μέσα στο υπάρχον δάπεδο (ελάχιστο) 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] Πίνακας 11 συνέχεια 31 F GRR11

32 Υπερυψωμένη επιφάνεια, mm [in.] Περιγραφή Ταχύτητα L, 45 (Ταχύτητ α M) 65 (Ταχύτητα M) (Ταχύτητ α V) D Συνολικό βάθος θεμελίωσης (σκυρόδεμα πλέον πλήρωσης 152 mm [6 in.]) (ελάχιστο) Τυπική* 305 [12] 356 [14] 457 [18] 457 [18] 457 [18] Στενή* 356 [14] 406 [16] 508 [20] 508 [20] 508 [20](Δίπλα-δίπλα) 610 [24] (Πλάτη με πλάτη) Πολύ στενή* 406 [16] 457 [18] 559 [22] 559 [22] 660 [26](Δίπλα-δίπλα) 660 [26] (Πλάτη με πλάτη) E Απαιτούμενο πάχος υπάρχοντος δαπέδου (ελάχιστο) * Ανατρέξτε στην ενότητα Διάταξη δαπέδου. 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] Πίνακας 11 Δέσιμο με το υπάρχον δάπεδο (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 12) 1 2 A C 3 4 D B 1. Υπάρχον δάπεδο 2. Σκυρόδεμα psi (ελάχιστο) 3. Ενισχυτική ράβδος 4. Περιμετρική ενισχυτική ράβδος 5. Συμπιεσμένη πλήρωση (τουλάχιστον 152 mm [6 in.]) 5 CHM2390N_SVG Σχήμα F GRR11

33 Δέσιμο με το υπάρχον δάπεδο, mm [in.] Ταχύτητα L, Περιγραφή (Ταχύτητ α M) (Ταχύτητα M) (Ταχύτητ α V) A Απαιτούμενο πάχος υπάρχοντος δαπέδου (ελάχιστο) 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] B C Συνολικό βάθος θεμελίωσης (σκυρόδεμα πλέον πλήρωσης 152 mm [6 in.]) (ελάχιστο) Απόσταση μεταξύ ενισχυτικών ράβδων (μέγιστη) Τυπική* 305 [12] 356 [14] 457 [18] 457 [18] 457 [18] Στενή* 356 [14] 406 [16] 508 [20] 508 [20] 508 [20](Δίπλα-δίπλα) 610 [24] (Πλάτη με πλάτη) Πολύ στενή* 406 [16] 457 [18] 559 [22] 559 [22] 559 [22](Δίπλα-δίπλα) 660 [26] (Πλάτη με πλάτη) Τυπική* 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] Στενή* 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] Πολύ στενή* 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] D Μήκος ενισχυτικής ράβδου που εκτείνεται μέσα στο υπάρχον δάπεδο (ελάχιστο) 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] * Ανατρέξτε στην ενότητα Διάταξη δαπέδου. Πίνακας 12 Τοποθέτηση μηχανήματος και εφαρμογή ρευστοκονιάματος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την πλήρη σκλήρυνση του σκυροδέματος και τη χρήση της μεθόδου καλουπώματος, ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 13 και προχωρήστε στο βήμα 7. Αν επιθυμείτε ακρυλικές συγκολλητικές αγκυρώσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 12 και προχωρήστε με το βήμα 1 μετά την πλήρη σκλήρυνση του σκυροδέματος. 1. Ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 12 για να ρυθμίσετε το μετρητή του βάθους διάνοιξης. 2. Διανοίξτε τις οπές στο ρυθμισμένο βάθος. 3. Χρησιμοποιήστε συμπιεσμένο αέρα ή πιέστε τη σπείρα για να καθαρίσετε τα υπολείμματα από κάθε οπή. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα σκόνης. 4. Γεμίστε το μισό βάθος της οπής με βιομηχανικά αποδεκτό σύστημα αγκύρωσης με συγκολλητικό. 5. Τοποθετήστε μπουλόνι αγκίστρωσης έως ότου φτάσει στον πάτο και επεκτείνεται τουλάχιστον 70 mm [2,75 in.] πάνω από την επιφάνεια και βυθίζεται τουλάχιστον 152 mm [6 inches] στο τσιμέντο. 6. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλες οι φυσαλίδες από το συγκολλητικό που περιβάλλει τη βίδα. 7. Αφήστε να σκληρύνει πλήρως το συγκολλητικό γύρω από τη βίδα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανατρέξτε στους συνιστώμενους χρόνους σκλήρυνσης του συγκολλητικού που παρέχονται από τον κατασκευαστή βιδών. 8. Αφαιρέστε τα υλικά αποστολής (συσκευασία) και τοποθετήστε το πλυντήριο προσεκτικά επάνω από τα μπουλόνια. Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανυψώσετε το πλυντήριο από τη λαβή της πόρτας ή πιέζοντας τις επενδύσεις. Να τοποθετείται πά- 33 F GRR11

34 ντα λοστό ή κάποια άλλη συσκευή ανύψωσης κάτω από το κάτω πλαίσιο του πλυντηρίου για να το μετακινήσετε. 9. Ανασηκώστε και σταθμίστε το πλυντήριο 12,7 mm [0,5 inch] επάνω από το δάπεδο σε τέσσερις γωνίες, χρησιμοποιώντας διαχωριστικά όπως συνδετήρες με παξιμάδια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος σύνθλιψης. Για να αποφύγετε τραυματισμό ή/και υλική ζημιά, μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε κλίση μεγαλύτερη από 25 μοίρες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. W Τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναμείξτε σοβά καλής ποιότητας που δεν μειώνει την ακρίβεια του μείγματος. Ο σοβάς δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υγρός ή στεγνός και θα πρέπει να ρέει με ηρεμία στη σωστή θέση. Πληρώστε εντελώς με σοβά το κενό ανάμεσα στη βάση του μηχανήματος και το δάπεδο για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση είναι σταθερή. Γεμίστε με σοβά κάτω από το πλαίσιο (αν το πλαίσιο είναι στερεωμένο εσωτερικά, αφαιρέστε την μπροστινή επένδυση για να διευκολύνετε την πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του πλαισίου). Ανατρέξτε στην Εικόνα Σχήμα 14. Ρίξτε σοβά κάτω από τη βάση του μηχανήματος έως ότου πληρωθούν όλα τα κενά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ροδέλες, ελάχιστης κατηγορίας 5, κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE και τα οδοντωτά παξιμάδια ασφάλισης με εξάγωνη φλάντζα, ελάχιστης κατηγορίας 5, κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE είναι τα συνιστώμενα υλικά για την αγκίστρωση του πλυντηρίου στα μπουλόνια. 11. Τοποθετήστε τις ροδέλες και τα παξιμάδια ασφάλισης στα μπουλόνια αγκίστρωσης και σφίξτε τα με το χέρι στη βάση του πλυντηρίου. 12. Αφήστε τον σοβά στο μηχάνημα να σκληρύνει, αλλά όχι να πήξει. 13. Αφαιρέστε τα διαχωριστικά προσεκτικά, αφήνοντας το μηχάνημα να τοποθετηθεί σωστά μέσα στον υγρό σοβά. Πληρώστε πιθανά κενά με σοβά. 14. Αφού ο σοβάς πήξει εντελώς, περιστρέψτε τα παξιμάδια ασφάλισης με ροπή 160 ± 16 ft.-lbs. το ένα μετά το άλλο έως ότου σφίξουν όμοια και το μηχάνημα ασφαλίσει πλήρως στο δάπεδο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανατρέξτε στους συνιστώμενους χρόνους σκλήρυνσης του ρευστοκονιάματος που παρέχονται από τον κατασκευαστή προτού εφαρμόσετε ροπή στα κόντρα παξιμάδια. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλοι οι σύνδεσμοι ροπής πρέπει να παραμένουν στεγνοί (χωρίς λίπανση). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε και ξανασφίξτε τα κόντρα παξιμάδια μετά από πέντε έως δέκα μέρες λειτουργίας και κάθε μήνα εφεξής. 34 F GRR11

35 Ακρυλικά άγκιστρα συγκόλλησης (ανατρέξτε στον Πίνακας 13 ) B C 1 A D ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Διατίθεται για αγορά μέσω του διανομέα 7 E 6 PHM811N_SVG 1. Βάση πλαισίου μηχανήματος 2. Ρευστοκονίαμα 3. Ακρυλική συγκόλληση* 4. Μπουλόνι αγκίστρωσης* (ελάχιστης κατηγορίας 5, κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE) 5. Σκυρόδεμα Σχήμα 12 Άγκιστρα για έγχυτο σκυρόδεμα (ανατρέξτε στον Πίνακας 13 ) B C 1 2 A D E CHM2438N_SVG 1. Βάση πλαισίου μηχανήματος 2. Ρευστοκονίαμα 3. Μπουλόνι αγκίστρωσης (ελάχιστης κατηγορίας 5, κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE) 4. Σκυρόδεμα Σχήμα F GRR11

36 Ελάχιστες προδιαγραφές αγκίστρωσης, mm [in.] A Μήκος βιδών 22 [8,75] B Προέκταση σπειρώματος (ελάχιστη) 70 [2,75] C Διάμετρος βίδας 19 [3/4] D Βάθος ενσωμάτωσης 152 [6] E Απόσταση από το κέντρο της βίδας μέχρι το άκρο της επιφάνειας σκυροδέματος Πίνακας [12] 36 F GRR11

37 Δεδομένα φορτίου δαπέδου Δεδομένα φορτίου δαπέδου Τεχνικά χαρακτηριστικά Στατικό φορτίο, kn [lb] 5,7 [1280] 6,0 [1350] 8,9 [1990] 9,3 [2100] 11,3 [2540] 11,9 [2670] Στατική πίεση, kn/m 2 [lb/ft 2 ] 7,6 [158] 8,0 [167] 8,1 [170] 8,6 [179] 8,5 [178] 9,0 [187] Μέγιστο δυναμικό φορτίο, kn [lb] Μέγιστη δυναμική πίεση, kn/m 2 [lb/ft 2 ] 12 [2690] 12 [2690] 14,5 [3300] 14,5 [3300] 18,7 [4200] 18,7 [4200] 23.1 [483] 23.6 [493] 21,4 [446] 21,9 [457] 22,5 [469] 22,9 [479] Συχνότητα δυναμικού φορτίου, Hz Ταχύτητα-L 8 8 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Ταχύτητα-M 11,25 11,25 9,9 9,9 9,7 9,7 Ταχύτητα-V 15,9 15,9 12,8 12,8 11,8 11,8 1 Μέγιστο κάθετο φορτίο, 177 [3980] 18,0 [4050] 23,5 [5290] 24 [5400] 30 [6740] 30,6 [6870] Μέγιστη ροπή βάσης, kn-m [lb-ft] 37,7 [8470] 37,7 [8480] 14,5 [10700] 14,5 [10700] 20,3 [15000] 20,3 [15000] 1 Δράση με κατεύθυνση προς τα κάτω από το δάπεδο. Πίνακας F GRR11

38 Απαιτήσεις σύνδεσης συστήματος αποστράγγισης Σύστημα απευθείας αποχέτευσης Σύστημα με λούκι αποχέτευσης Σωλήνας αποχέτευσης 2. Στόμιο 3. Παγίδα (αν απαιτείται από τον τοπικό κώδικα) 4. Γραμμή υπονόμου Σχήμα 14 PHM860N_SVG Όλα τα συστήματα αποστράγγισης πρέπει να αερίζονται για να αποφευχθεί πιθανή διακοπή αέρα και διοχέτευση από το σιφόνι. Ανατρέξτε στην Σχήμα 14. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εγκατάσταση των μηχανημάτων πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάξεις. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ή πρακτικό το σωστό μέγεθος σωλήνα αποχέτευσης, απαιτείται δεξαμενή υπερροής. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί δεξαμενή υπερροής με αντλία αποστράγγισης όταν δεν είναι δυνατή η αποστράγγιση δια της βαρύτητας. Η αύξηση του μήκους του σωλήνα αποστράγγισης, η εγκατάσταση γωνιών ή η πρόκληση λυγισμάτων θα μειώσει τον ρυθμό ροής και θα αυξήσει τους χρόνους πραγματοποίησης αποστράγγισης, διαταράσσοντας την απόδοση του μηχανήματος Πίσω μέρος μηχανήματος 2. Σωλήνας αποχέτευσης 3. Σωλήνας υπερχείλισης (προαιρετικό) 4. Σχάρα από χάλυβα 5. Λούκι αποχέτευσης 6. Στραγγιστήρι 7. Γραμμή αποβλήτων 8. Ελάχιστο κενό 25 mm [1 in.] 9. Ελάχιστο κενό 76 mm [3 in.] Σχήμα 15 5 PHM830N_SVG Ανατρέξτε στον Πίνακας 16 για συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά την ικανότητα αποστράγγισης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκατάσταση πρόσθετων μηχανημάτων θα απαιτεί αναλογικά μεγαλύτερες συνδέσεις στο σύστημα αποστράγγισης. Ανατρέξτε στον Πίνακας 17. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην εμποδίζετε το άνοιγμα υπερχείλισης του μηχανήματος. Αν από το στόμιο υπερχείλισης του μηχανήματος ρέει νερό ή αφρός και το μηχάνημα έχει εξακριβωθεί ότι λειτουργεί σωστά με σωστή στάθμη νερού και σωστή ποσότητα απορρυπαντικού, μια γραμμή αποστράγγισης ή μια προέκταση μπορεί να προστεθεί στο στόμιο υπερχείλισης του μηχανήματος και να οδηγεί σε εξαγωγή αποστράγγισης. 1. Για να κατασκευάσετε μια γραμμή αποστράγγισης, δρομολογήστε έναν σωλήνα αποστράγγισης από το στόμιο υπερχείλισης του μηχανήματος σε μια εξαγωγή αποστράγγισης. Επιλεκτικά, ο σωλήνας αποστράγγισης μπορεί να οδηγεί απευθείας κατά μήκος ή προς τα κάτω και να αιωρείται πάνω από την εξαγωγή αποστράγγισης σε απόσταση τουλάχιστον 76 mm [3 ιντσών]. 2. Για τη δημιουργία προέκτασης στον αγωγό υπερχείλισης, στερεώστε καλά ένα σωλήνα αποστράγγισης στον αγωγό, με 38 F GRR11

Ερμάριο στεγνώματος. Εγκατάσταση/Λειτουργία. Αρχικός σειριακός αρ. 1103000001 Ανατρέξτε στη σελίδα 5 για την αναγνώριση του μοντέλου

Ερμάριο στεγνώματος. Εγκατάσταση/Λειτουργία. Αρχικός σειριακός αρ. 1103000001 Ανατρέξτε στη σελίδα 5 για την αναγνώριση του μοντέλου Ερμάριο στεγνώματος Αρχικός σειριακός αρ. 1103000001 Ανατρέξτε στη σελίδα 5 για την αναγνώριση του μοντέλου Εγκατάσταση/Λειτουργία GER1C_SVG Πρωτότυπες οδηγίες Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Στεγνωτήρια ρούχων. Εγκατάσταση/λειτουργία/συντήρηση

Στεγνωτήρια ρούχων. Εγκατάσταση/λειτουργία/συντήρηση Στεγνωτήρια ρούχων Χωρητικότητα 120 λίβρες (55 κιλά) Χωρητικότητα 170 λίβρες (77 κιλά) Χωρητικότητα 200 λίβρες (90 κιλά) Αρχικός σειριακός αρ. 0907003062 Για τα στοιχεία μοντέλου ανατρέξτε στη σελίδα 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ. 8kg ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ. 8kg ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ 8kg ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 803378GR Publication date: Οκτ 200 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τυχόν εγκατάσταση, συντήρηση ή/και λειτουργία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 1 Πλυντήρια Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 Οδηγίες λειτουργίας Πίνακας ελέγχου...4 Ρυθμίσεις ελέγχου...5 6 Χαρακτηριστικά...7 9 Φόρτωση και χρήση του Πλυντηρίου...9 Καθαρισμός του πλυντηρίου...10 12 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιστρεφόμενα Στεγνωτήρια Με χωρητικότητα (50 λίβρες) Με χωρητικότητα (75 Λίβρες) Συμβουλευτείτε τη Σελίδα 3 για Αναγνώριση του Μοντέλου

Περιστρεφόμενα Στεγνωτήρια Με χωρητικότητα (50 λίβρες) Με χωρητικότητα (75 Λίβρες) Συμβουλευτείτε τη Σελίδα 3 για Αναγνώριση του Μοντέλου Περιστρεφόμενα Στεγνωτήρια Με χωρητικότητα (50 λίβρες) Με χωρητικότητα (75 Λίβρες) Συμβουλευτείτε τη Σελίδα για Αναγνώριση του Μοντέλου Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. (Αν το μηχάνημα αλλάξει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Η συσκευή αυτή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗ Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση με ρούχα κατάλληλα για πλύσιμο και στύψιμο σε πλυντήριο ρούχων στις συνήθεις ποσότητες για νοικοκυριά. Τηρείτε τις οδηγίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk Cyclone. Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες. 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά. Printed in USA MODEL: 56380676

Nilfisk Cyclone. Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες. 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά. Printed in USA MODEL: 56380676 Nilfisk Cyclone Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες MODEL: 56380676 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά Printed in USA 2 / Ελληvıκά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Σύμβολα προφυλάξεων και προειδοποιήσεων... 3 Συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IN Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ψύκτης υγρών MH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ψύκτης υγρών MH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης υγρών MH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ gr_z0876176 Αναθ. A ΕΚΔΟΣΗ 03/2015 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE EC-87/09/058 ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Sail-Drive SAIL-DRIVE SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Sail-Drive SAIL-DRIVE SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Sail-Drive ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 SAIL-DIVE Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Όλες οι πληροφορίες, απεικονίσεις και προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου βασίζονται στις πλέον

Διαβάστε περισσότερα

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041975 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά Models: 56413006(BR1100S), 56413007(BR1100S C / w/sweep system) 56413010(BR1300S), 56413011(BR1300S C / w/sweep system) Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 3 Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ20...3 3. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041740. Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C)

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041740. Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041740 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE D-2 / Ελληvıκά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας Σειρά KMH Εγχειρίδιο λειτουργίας KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 ΡΕΒΕΡΣΑ Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Όλες οι πληροφορίες, απεικονίσεις και προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου βασίζονται στις πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA. Φριτέζα διατήρησης λαδιού (OCF30) Ηλεκτρικές φριτέζες Εγχειρίδιο εγκατάστασης & λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA. Φριτέζες αερίου Performance Pro Series Mοντέλα 35 & 45 Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με

Διαβάστε περισσότερα