Πλυντήρια. Εγκατάσταση/λειτουργία/συντήρηση. Pocket Hardmount Σύστημα χειρισμού UniLinc και M30 Ανατρέξτε στη σελίδα 9 για την αναγνώριση του μοντέλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλυντήρια. Εγκατάσταση/λειτουργία/συντήρηση. Pocket Hardmount Σύστημα χειρισμού UniLinc και M30 Ανατρέξτε στη σελίδα 9 για την αναγνώριση του μοντέλου"

Transcript

1 Πλυντήρια Pocket Hardmount Σύστημα χειρισμού UniLinc και M30 Ανατρέξτε στη σελίδα 9 για την αναγνώριση του μοντέλου Εγκατάσταση/λειτουργία/συντήρηση PHM1429C_SVG Πρωτότυπες οδηγίες Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες για μελλοντική αναφορά. (Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας αυτού του μηχανήματος, το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να παρασχεθεί μαζί με το μηχάνημα.) F GRR11 Ιούλιος 2015

2

3 Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες ασφαλείας... 5 Επεξήγηση των μηνυμάτων ασφαλείας... 5 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...6 Επιγραφές ασφάλειας...8 Ασφάλεια χειριστή...8 Εισαγωγή... 9 Στοιχεία μοντέλου... 9 Επιθεώρηση παράδοσης... 9 Εντοπισμός της επιγραφής σειριακού αριθμού...9 Εξαρτήματα αντικατάστασης Εξυπηρέτηση πελατών Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις...11 Διαστάσεις μηχανήματος...14 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 45 και 65 λιβρών...17 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 85 και 105 λίβρες...19 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 130 και 160 λίβρες Διάταξη δαπέδου...23 Μοτίβο μπουλονιών στερέωσης...26 Απαιτήσεις θεμελίωσης ενός μηχανήματος...27 Εγκατάσταση πλυντηρίου σε υπάρχον δάπεδο...27 Εγκατάσταση ανυψωμένης βάσης πλυντηρίου σε υπάρχον δάπεδο...27 Νέα θεμελίωση Εγκατάσταση απομονωμένης επιφάνειας...27 Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας...28 Εγκατάσταση μηχανήματος Τοποθέτηση μηχανήματος και εφαρμογή ρευστοκονιάματος...33 Δεδομένα φορτίου δαπέδου...37 Απαιτήσεις σύνδεσης συστήματος αποστράγγισης Σύνδεση νερού...41 Διαγράμματα υδραυλικών συνδέσεων...44 Απαιτήσεις ηλεκτρικής εγκατάστασης Έγκριση Βόρειας Αμερικής...49 Έγκριση CE...56 Απαιτήσεις ατμού (Μόνο για την επιλογή θερμότητας ατμού)...63 Σύστημα παροχής με έκχυση χημικών...63 Σύνδεση εξωτερικών παροχών υγρών σε διανομέα πέντε παροχών (προαιρετικό)...67 Εξωτερικός εφοδιασμός...68 Copyright 2015, Alliance Laundry Systems LLC Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειριδίου, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκδότη. 3 F GRR11

4 Έγχυση χημικών ουσιών χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό μετασχηματιστή ελέγχου 24VAC...69 Έγχυση χημικών ουσιών χρησιμοποιώντας εξωτερική πηγή ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος Σήματα εξωτερικού εφοδιασμού Λειτουργία...72 Οδηγίες λειτουργίας για χειρισμό συστήματος UniLinc...72 Ρουτίνα αναμόχλευσης σε υψηλή ταχύτητα Λειτουργία αργής κίνησης του κάδου (μόνο στα μοντέλα 160 λιβρών)...74 Οδηγίες λειτουργίας για σύστημα χειρισμού M Ρουτίνα αναμόχλευσης σε υψηλή ταχύτητα Εκκίνηση...79 Περιστροφή καλαθιού Διακόπτης σταθερότητας ασφαλούς λειτουργίας Συντήρηση...80 Συντήρηση Καθημερινά...80 Αρχή της ημέρας Τέλος μέρας...81 Εβδομαδιαίως...81 Μηνιαία Τριμηνιαία Φροντίδα του ανοξείδωτου χάλυβα...84 Απόρριψη της μονάδας Απόρριψη της μονάδας F GRR11

5 Πληροφορίες ασφαλείας Πληροφορίες ασφαλείας Επεξήγηση των μηνυμάτων ασφαλείας Οι δηλώσεις προφυλάξεων ( ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗ- ΣΗ, και ΠΡΟΣΟΧΗ ), οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένες οδηγίες, υπάρχουν στο παρόν εγχειρίδιο και σε αυτοκόλλητα επάνω στο μηχάνημα. Οι προφυλάξεις αυτές έχουν ως στόχο την προσωπική ασφάλεια του χειριστή, του χρήστη, του τεχνικού σέρβις και των ατόμων που συντηρούν το μηχάνημα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδεικνύει επικείμενη κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδεικνύει κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει μικρό ή ήπιο τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Πρόσθετες δηλώσεις προφύλαξης ( ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ και ΣΗ- ΜΕΙΩΣΗ ) συνοδεύονται από συγκεκριμένες οδηγίες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η λέξη ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τον αναγνώστη σχετικά με συγκεκριμένες περιστάσεις κατά τις οποίες θα προκύψει μικρή ζημιά στο μηχάνημα αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ χρησιμοποιείται για πληροφορίες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης ή σέρβις οι οποίες είναι σημαντικές αλλά δεν συσχετίζονται με κινδύνους. 5 F GRR11

6 Πληροφορίες ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου κατά τη χρήση του πλυντηρίου, τηρείτε τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις: W023 Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο. Εγκαταστήστε το πλυντήριο σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΓΚΑ- ΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ανατρέξτε στις οδηγίες ΓΕΙΩΣΗΣ στο εγχειρίδιο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για τη σωστή γείωση του πλυντηρίου. Όλες οι συνδέσεις για το νερό, την αποχέτευση, την ηλεκτροδότηση και τη γείωση πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κώδικες και να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, όταν απαιτείται. Συνιστάται το μηχάνημα να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην εγκαθιστάτε ή αποθηκεύετε το πλυντήριο σε σημείο όπου μπορεί να εκτίθεται σε νερό ή/και στις καιρικές συνθήκες. Για να αποτρέψετε τυχόν πυρκαγιά ή έκρηξη, μη διατηρείτε στο χώρο γύρω από το πλυντήριο εύφλεκτα προϊόντα. Μη προσθέτετε τις παρακάτω ουσίες ή υφάσματα που περιέχουν ίχνη από τις παρακάτω ουσίες στο νερό του πλυντηρίου: βενζίνη, κηροζίνη, κεριά, μαγειρικό λάδι, φυτικό λάδι, διαλυτικά στεγνού καθαρισμού, εύφλεκτες χημικές ουσίες, διαλυτικά ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες. Αυτές οι ουσίες εκλύουν ατμούς οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη, έκρηξη ή φωτιά στο ύφασμα. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να δημιουργηθεί αέριο υδρογόνου σε ένα σύστημα καυτού νερού που έχει να χρησιμοποιηθεί δύο ή περισσότερες εβδομάδες. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟ- ΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Αν το σύστημα καυτού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοιο χρονικό διάστημα, προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ή συνδυασμό πλυντηρίου στεγνωτηρίου, ανοίξτε όλες τις βρύσες καυτού νερού και αφήστε να τρέξει νερό από κάθε μία βρύση για αρκετά λεπτά. Με αυτό τον τρόπο θα απελευθερωθεί τυχόν συσσωρευμένο αέριο υδρογόνο. Το αέριο είναι εύφλεκτο, για αυτό μη καπνίζετε ή μη χρησιμοποιείτε φλόγα για αυτό το χρονικό διάστημα. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, ΜΗ χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή προσαρμογέα για να συνδέσετε το πλυντήριο με την ηλεκτρική παροχή. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν επάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των παιδιών όταν χρησιμοποιείται πλυντήριο κοντά τους. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη. Θα πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να διασφαλίζετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Αυτός ο κανόνας ασφαλείας ισχύει για όλες τις συσκευές. ΜΗΝ απλώνετε τα χέρια σας ή/και μπαίνετε μέσα στον κάδο ή το πλυντήριο, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ αν κινείται ο κάδος πλύσης. Η κατάσταση αυτή είναι άμεσα επιβλαβής και, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μη λειτουργείτε ποτέ το πλυντήριο αν έχουν αφαιρεθεί ή σπάσει οποιαδήποτε προστατευτικά, πίνακες ή/και εξαρτήματα. ΜΗΝ παρακάμπτετε οποιεσδήποτε συσκευές ασφαλείας και μην επεμβαίνετε στα στοιχεία ελέγχου τους. Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο μόνο για το σκοπό που προορίζεται, δηλαδή την πλύση υφασμάτων. Μην πλένετε ποτέ εξαρτήματα μηχανημάτων ή εξαρτήματα αυτοκινήτου μέσα στο μηχάνημα. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρή βλάβη στο καλάθι ή τον κάδο. Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους απορρυπαντικού του εμπορίου που δημιουργούν περιορισμένο ή καθόλου αφρό. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να υπάρχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά όταν προσθέτετε απορρυπαντικά και χημικές ουσίες. Να διαβάζετε και να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή στις συσκευασίες των βοηθημάτων πλύσης και καθαρισμού. Να προσέχετε όλες τις προειδοποιήσεις ή τις προφυλάξεις. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο δηλητηρίασης ή χημικών εγκαυμάτων, διατηρείτε τα πάντα μακριά από τα μέρη που φθάνουν τα παιδιά [κατά προτίμηση σε κλειδωμένο ντουλάπι]. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά ρούχων ή αντιστατικά προϊόντα, εκτός αν συνιστάται από τον κατασκευαστή του μαλακτικού ή του προϊόντος. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες φροντίδας του υφάσματος που παρέχονται από τον κατασκευαστή του. Η πόρτα φόρτωσης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία το πλυντήριο πρόκειται να γεμίσει νερό, να περιστραφεί ή να στύψει. ΜΗ παρακάμπτετε το διακόπτη της πόρτας φόρτωσης επιτρέποντας στο πλυντήριο να λειτουργεί με ανοιχτή την πόρτα φόρτωσης. Μην επιχειρείτε να ανοίξετε την πόρτα παρά μόνο αφού γίνει αποστράγγιση από το πλυντήριο και σταματήσει η κίνηση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων. Το καπάκι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ κάθε στιγμή κατά την οποία το πλυντήριο πρόκειται να στύψει. ΜΗ παρακάμπτετε το κουμπί ελευθέρωσης του καπακιού επιτρέποντας στο πλυντήριο να λειτουργεί με ανοιχτό το καπάκι. Μην επιχειρείτε να ανοίξετε το καπάκι παρά μόνο αφού γίνει αποστράγγιση από το θάλαμο εξαγωγής και σταματήσει η κίνηση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για την έκπλυση του διανεμητή εφοδιασμού, αν εφαρμόζεται, χρησιμοποιείται καυτό νερό. Αποφεύγετε να ανοίγετε το καπάκι του διανεμητή όταν λειτουργεί το μηχάνημα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για την έκπλυση του διανεμητή εφοδιασμού χρησιμοποιείται καυτό νερό. Αποφεύγετε να ανοίγετε το καπάκι του διανεμητή όταν λειτουργεί το μηχάνημα. 6 F GRR11

7 Πληροφορίες ασφαλείας Μην επισυνάπτετε τίποτα στα ακροφύσια του δοχείου εφοδιασμού, αν εφαρμόζεται. Πρέπει να διατηρείται το κενό για να περνά ο αέρας. Μη λειτουργείτε το μηχάνημα αν δεν είναι στη θέση του το βύσμα επαναληπτικής χρήσης του νερού ή του συστήματος επαναληπτικής χρήσης του νερού, αν εφαρμόζεται. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις νερού διαθέτουν βαλβίδα διακοπής και ότι οι συνδέσεις πλήρωσης του σωλήνα είναι υδατοστεγείς. ΚΛΕΙΝΕΤΕ τις βαλβίδες διακοπής στο τέλος κάθε ημέρας πλύσης. Διατηρείτε το πλυντήριο σε καλή κατάσταση. Χτυπήματα ή πτώσεις του πλυντηρίου μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στις λειτουργίες ασφαλείας. Αν συμβεί αυτό, το πλυντήριο θα πρέπει να ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Πριν από την εκτέλεση επιθεώρησης ή σέρβις του μηχανήματος πρέπει να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ η ηλεκτροδότηση. Ο τεχνικός σέρβις πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 5 λεπτά μετά από την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της ηλεκτροδότησης και πρέπει να ελέγξει για υπολειπόμενη τάση με βολτόμετρο. Ο εναλλάκτης πυκνωτής ή το φίλτρο EMC παραμένει φορτισμένο με υψηλή τάση για αρκετή ώρα μετά την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Αυτό αποτελεί άμεσο κίνδυνο ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην επισκευάσετε ή αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα του πλυντηρίου, ή μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε σέρβις εκτός αν συνιστάται ειδικά στις οδηγίες συντήρησης χρήστη ή σε δημοσιευμένες οδηγίες επισκευής από το χρήστη, τις οποίες ο χρήστης κατανοεί και έχει τις δεξιότητες να διενεργήσει. Να αποσυνδέετε ΠΑΝΤΑ το πλυντήριο από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τροφοδοσίας και νερού προτού επιχειρήσετε οποιοδήποτε σέρβις. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία απενεργοποιώντας το διακόπτη κυκλώματος ή αποσυνδέοντας την πρίζα του μηχανήματος. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας. Προτού αποσύρετε από τη λειτουργία ή απορρίψετε το πλυντήριο, αφαιρέστε την πόρτα προς το θάλαμο πλύσης. Προτού αποσύρετε από τη λειτουργία ή απορρίψετε το πλυντήριο, αφαιρέστε το καπάκι προς το θάλαμο πλύσης. Αν η εγκατάσταση, η συντήρηση ή/και η λειτουργία του πλυντηρίου δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή/και υλική ζημιά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και οι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν προορίζεται να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Απαιτείται κοινή λογική, προσοχή και μέριμνα κατά την εγκατάσταση, συντήρηση ή λειτουργία του πλυντηρίου. Αν υπάρχουν προβλήματα ή καταστάσεις που δεν κατανοείτε, θα πρέπει να τα αναφέρετε στον μεταπωλητή, το διανομέα, το συνεργείο σέρβις ή τον κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι τοποθετήσεις μηχανημάτων πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο εγκατάστασης, με όλους τους ισχύοντες δημοτικούς οικοδομικούς κώδικες, τις απαιτήσεις παροχής νερού, τους κανονισμούς ηλεκτρικής καλωδίωσης και κάθε άλλον σχετικό νομοθετημένο κανονισμό. Εξαιτίας των διαφορετικών απαιτήσεων και ισχυόντων τοπικών κωδίκων, αυτό το μηχάνημα πρέπει να εγκατασταθεί, να προσαρμοστεί και να υποβάλλεται σε σέρβις από εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης που είναι εξοικειωμένο με τους ισχύοντες τοπικούς κώδικες και την κατασκευή και λειτουργία αυτού του τύπου μηχανήματος. Επίσης, πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τους δυνητικούς κινδύνους που υπάρχουν. Αν δεν τηρηθεί αυτή η προειδοποίηση, ενδέχεται να προκύψει τραυματισμός, υλική ζημιά ή/και βλάβη σε εξοπλισμό, ενώ θα ακυρωθεί η εγγύηση. W820 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το μηχάνημα πρέπει να εγκατασταθεί σε επίπεδο δάπεδο με επαρκή αντοχή. Πρέπει να προβλεφθούν τα συνιστώμενα κενά γύρω από αυτό για τις εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης. Μην φράσσετε ποτέ το χώρο που προβλέπεται για την επιθεώρηση και τη συντήρηση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αγγίζετε ποτέ τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς σωλήνες ατμού, τις συνδέσεις ή τα εξαρτήματα. Η θερμοκρασία αυτών των επιφανειών μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή και θα προκληθούν σοβαρά εγκαύματα. Η παροχή ατμού θα πρέπει να διακοπεί και θα πρέπει να περιμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία του σωλήνα, των συνδέσεων και των εξαρτημάτων προτού αγγίξετε το σωλήνα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ SW014 Εγκαταστήστε το μηχάνημα σε επίπεδο δάπεδο με επαρκή αντοχή. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες που να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλική ζημιά. W703 7 F GRR11

8 Πληροφορίες ασφαλείας Επιγραφές ασφάλειας Οι επιγραφές ασφάλειας εμφανίζονται σε κρίσιμες τοποθεσίες επάνω στο μηχάνημα. Αν οι επιγραφές ασφάλειας δεν διατηρούνται ευανάγνωστες μπορεί να προκύψει τραυματισμός του χειριστή ή του τεχνικού σέρβις. Για να αποφύγετε κινδύνους ασφάλειας, χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που είναι εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η λειτουργία του μηχανήματος με μεγάλα ανισόρροπα φορτία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στον εξοπλισμό. W728 Ασφάλεια χειριστή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην βάζετε ΠΟΤΕ χέρια ή αντικείμενα μέσα στον κάδο, αν αυτός δεν έχει σταματήσει εντελώς. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. SW012 Πρέπει να εκτελούνται καθημερινά οι ακόλουθοι έλεγχοι συντήρησης: 1. Επαληθεύστε ότι υπάρχουν και είναι ευανάγνωστες όλες οι ετικέτες προειδοποίησης και αντικαταστήστε τις, αν απαιτείται. 2. Ελέγξτε τη μανδάλωση της πόρτας προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία του μηχανήματος: a. Επιχειρήστε να κάνετε εκκίνηση του μηχανήματος με ανοιχτή την πόρτα. Το μηχάνημα θα πρέπει να μην εκκινήσει. b. Κλείστε την πόρτα χωρίς να την κλειδώσετε και κάντε εκκίνηση του μηχανήματος. Το μηχάνημα θα πρέπει να μην εκκινήσει. c. Επιχειρήστε να ανοίξετε την πόρτα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κύκλος πλύσης. Η πόρτα θα πρέπει να μην ανοίγει. Αν δεν λειτουργεί σωστά η ασφάλιση και η μανδάλωση της πόρτας, αποσυνδέστε την ηλεκτροδότηση και καλέστε ένα τεχνικό σέρβις. 3. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε το μηχάνημα σε περίπτωση οποιασδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες: a. Η πόρτα δεν παραμένει καλά κλειδωμένη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου πλύσης. b. Το επίπεδο του νερού είναι εμφανώς υπερβολικά υψηλό. c. Το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο με κατάλληλα γειωμένο κύκλωμα. Μη παρακάμπτετε οποιεσδήποτε συσκευές ασφάλειας του μηχανήματος. 8 F GRR11

9 Εισαγωγή Εισαγωγή Στοιχεία μοντέλου Οι πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου ισχύουν για τα παρακάτω μοντέλα: Μοντέλα 20.4 Kg [45 λίβρες] UWL045K1L UWL045K1M UWL045K2L UWL045K2M UWL045T3V UWL045T4V UWN045K1L UWN045K1M UWN045K2L UWN045K2M UWN045T3V UWN045T4V UWU045K1L UWU045K1M UWU045K2L UWU045K2M UWU045T3V UWU045T4V 29.5 Kg [65 λίβρες] UWL065K1L UWL065K1M UWL065K2L UWL065K2M UWL065T3L UWL065T3V UWL065T4M UWL065T4V UWN065T3L UWN065K1L UWN065K1M UWN065K2L UWN065K2M UWN065T3M UWN065T3V UWN065T4L UWN065T4M UWN065T4V UWU065K1L UWU065K1M UWU065K2L UWU065K2M UWU065T3L UWU065T3M UWU065T3V UWU065T4L UWU065T4M UWU065T4V 38.6 Kg [85 λίβρες] UWL085K1M UWL085K2M UWL085T4V UWL085T3V UWN085K1M UWN085K2M UWN085T3V UWN085T4V UWU085K1M UWU085K2M UWU085T3V UWU085T4V 47.6 Kg [105 λίβρες] UWL105K1M UWL105K2M UWL105T3V UWL105T4V UWN105K1M UWN105K2M UWN105T3V UWN105T4V UWU105K1M UWU105K2M UWU105T3V UWU105T4V 59 Kg [130 λίβρες] UWL130K1M UWL130K2M UWL130T3V UWL130T4V UWN130K1M UWN130K2M UWN130T3V UWN130T4V UWU130K1M UWU130K2M UWU130T3V UWU130T4V 72.6 Kg [160 λίβρες] UWL160T3V UWL160T4V UWN160T3V UWN160T4V UWU160T3V UWU160T4V Επιθεώρηση παράδοσης Κατά την παράδοση, επιθεωρήστε οπτικά το κιβώτιο, το προστατευτικό κάλυμμα και τη μονάδα για οποιαδήποτε ορατή ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν υπάρχουν προφανείς ενδείξεις πιθανής βλάβης, ζητήστε από το μεταφορέα να σημειώσει την κατάσταση στα μεταφορικά έγγραφα πριν από την υπογραφή της απόδειξης μεταφοράς ή ενημερώστε το μεταφορέα σχετικά με την κατάσταση μόλις διαπιστωθεί. Εντοπισμός της επιγραφής σειριακού αριθμού 2. Πατήστε το πλήκτρο ώσπου να επιλεγεί η ένδειξη Diagnostic (Διάγνωση). 3. Πατήστε το πλήκτρο. 4. Πατήστε το πλήκτρο έως ότου το αναγνωριστικό του πλυντηρίου επισημανθεί. 5. Πατήστε το πλήκτρο. Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών ή όταν ζητάτε τεχνική βοήθεια να δηλώνετε πάντα το σειριακό αριθμό της μηχανής και τον αριθμό μοντέλου. Ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 1. Η πλακέτα με τον σειριακό αριθμό βρίσκεται στον πίνακα βαλβίδων του πλυντηρίου και στα μοντέλα με σύστημα χειρισμού UniLinc, στον πίνακα χειρισμού. Για πρόσβαση στο αναγνωριστικό του πλυντηρίου μέσω του συστήματος χειρισμού: 1. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο, μετά το πλήκτρο και μετά το πλήκτρο ταυτόχρονα. 9 F GRR11

10 Εισαγωγή Παράδειγμα μοντέλου για τη θέση της πλακέτας με τον σειριακό αριθμό PHM3254P_SVG 1. Στην οθόνη χειρισμού (Μοντέλα UniLinc) 2. Στο μπροστά και το πίσω μέρος του πλυντηρίου Σχήμα 1 Εξαρτήματα αντικατάστασης Αν απαιτούνται έγγραφα ή εξαρτήματα αντικατάστασης, επικοινωνήστε με την πηγή από την οποία αγοράστηκε το μηχάνημα ή επικοινωνήστε με την Alliance Laundry Systems στο τηλέφωνο +1 (920) για το όνομα και τη διεύθυνση του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου διανομέα ανταλλακτικών. Εξυπηρέτηση πελατών Για τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας ή επικοινωνήστε με την εταιρεία: Alliance Laundry Systems Shepard Street P.O. Box 990 Ripon, WI ΗΠΑ Τηλέφωνο: +1 (920) Ripon, Ουισκόνσιν Alliance International: Wevelgem,Βέλγιο 10 F GRR11

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις Τεχνικά χαρακτηριστικά Συνολικές διαστάσεις Συνολικό πλάτος, mm [in.] 867 [34,12] 867 [34,12] 1019 [40,12] 1090 [40,12] 1171 [46,12] 1171 [46,12] Συνολικό ύψος, mm [in.] 1637 [64,43] 1637 [64,43] 1755 [69,08] 1755 [69,08] 1932 [76,05] 1932 [76,05] Συνολικό βάθος, mm [in.] 1126 [44,33] 1266 [49,83] 1308 [51,49] [56,49] 1384 [54,50] 1524 [60,0] Βάρος και πληροφορίες αποστολής Καθαρό βάρος, kg [lbs.] Τυπικό βάρος αποστολής, kg [lbs.] Έως Από Έως Από [1020] 481 [1060] 757 [1670] 771 [1700] 925 [2040] 939 [2070] 490 [1080] 499 [1100] 483 [1065] 501 [1105] 780 [1720] 794 [1750] 953 [2100] 966 [2130] 508 [1120] 522 [1150] Τυπικός όγκος αποστολής, m3 [ft3] 2 [75] 2 [75] 3 [107] 3 [107] 4 [139] 4 [139] Τυπικές διαστάσεις αποστολής (ΠxΒxΥ), mm [in.] Βάρος αποστολής κιβωτίου με ανοίγματα, kg [lbs.] Έως Από Όγκος αποστολής κιβωτίου με ανοίγματα, m3 [ft3] Διαστάσεις αποστολής κιβωτίου με ανοίγματα, mm [in.] Πληροφορίες κυλίνδρου πλύσης 945 x 1370 x 1650 [37,2 x 53,8 x 65] 945 x 1370 x 1650 [37,2 x 53,8 x 65] 1097 x 1570 x 1763 [43,2 x 61,8 x 69,4] 1097 x 1570 x 1763 [43,2 x 61,8 x 69,4] 1250 x 1646 x 1941 [49,2 x 64,8 x 76,4] 1250 x 1646 x 1941 [49,2 x 64,8 x 76,4] 540 [1190] 558 [1230] 848 [1870] 862 [1900] 1025 [2260] 1039 [2290] 567 [1250] 581 [1280] 3 [97] 3 [97] 4,5 [158] 4,5 [158] 5,3 [186] 5,3 [186] 1060 x 1440 x 1800 [41,7 x 56,8 x 70,8] 1060 x 1440 x 1800 [41,7 x 56,8 x 70,8] 1212 x 1646 x 2243 [47,7 x 64,8 x 88,3] 1212 x 1646 x 2243 [47,7 x 64,8 x 88,3] 1364 x 1722 x 1915 [53,7 x 67,8 x 88,3] 1364 x 1722 x 1915 [53,7 x 67,8 x 88,3] Διάμετρος κυλίνδρου, mm [in.] 787 [31] 787 [31] 914 [36] 914 [36] 1067 [42] 1067 [42] Βάθος κυλίνδρου, mm [in.] 4222 [16,6] 561 [22,1] 559 [22] 686 [27] 622 [24,5] 762 [30] Όγκος κυλίνδρου, l [ft. 3 ] 185 [7,3] 246 [9,7] 368 [13] 450 [15,9] 555 [19,6] 682 [24,1] Μέγεθος διάτρησης, mm [in.] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] 4,8 [0,188] Πίνακας 1 συνέχεια 11 F GRR11

12 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ανοιχτός χώρος διάτρησης, % 21,3 21, ,4 27,4 27,9 Πληροφορίες ανοίγματος πόρτας Μέγεθος ανοίγματος πόρτας, mm [in.] 452 [17,8] 452 [17,8] 533 [21,0] 533 [21,0] 630 [24,8] 630 [24,8] Ύψος κάτω μέρους πόρτας από το δάπεδο, mm [in.] 713 [28,09] 713 [28,09] 713 [28,09] 713 [28,09] 758 [29,84] 758 [29,84] Πληροφορίες συστήματος μετάδοσης κίνησης Αριθμός κινητήρων στο σύστημα μετάδοσης κίνησης Ισχύς κινητήρα μετάδοσης, kw [hp] 3,7 [5,0] (ταχύτητα- V) Ταχύτητες κυλίνδρων/δεδομένα φυγόκεντρου 3,7 [5,0] (ταχύτητα- V) 5,6 [7,5] 5,6 [7,5] 7,5 [10] 7,5 [10] 1/2 Πλύση/αντίστροφη κίνηση, g [rpm] 0,4 [30] 0,4 [30].4 [28].4 [28].4 [26].4 [26] Πλύση/αντίστροφη κίνηση, g [rpm] 0,78 [42] 0,78 [42] 0,78 [39] 0,78 [39].77 [36].77 [36] Κατανομή, g [rpm] 2,5 [75] 2,5 [75] 2,5 [70] 2,5 [70] 2,5 [65] 2,5 [65] Εξαγωγή σε πολύ χαμηλές στροφές, g [rpm] 27 [248] 27 [248] 27 [230] 27 [230] 27 [213] 27 [213] Εξαγωγή σε χαμηλές στροφές, g [rpm] 100 [477] 100 [477] 100 [443] 100 [443] 100 [410] 100 [410] Εξαγωγή σε μεσαίες στροφές, g [rpm] 200 [674] 200 [674] 200 [626] 200 [626] 200 [579] 200 [579] Υψηλή εξαγωγή (ταχύτητα V), g [σ.α.λ.] 250 [754] 250 [754] 250 [700] 250 [700] 250 [648] 250 [648] Πολύ υψηλή εξαγωγή (ταχύτητα V), g [σ.α.λ.] Εξαιρετικά υψηλή εξαγωγή (ταχύτητα V), g [σ.α.λ.] Εντοπισμός ισορροπίας Διακόπτης σταθερότητας εγκατεστημένος Άμεση θερμότητα με ατμό (Προαιρετικά) Μέγεθος σύνδεσης εισόδου ατμού, mm [in.] 300 [826] 300 [826] 300 [766] 300 [766] 300 [710] 300 [710] 400 [954] 400 [954] Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός Βασικός εξοπλισμός 13 [0,5] 13 [0,5] 13 [.5] 13 [.5] 19 [.75] 19 [.75] Αριθμός εισόδων ατμού Απαιτείται ατμός για την αύξηση της θερμοκρασίας πλύσης, 10 C, kg [10 F, lbs.] LOW (ΧΑ- ΜΗΛΗ) MED (ΜΕ- ΣΑΙΑ) HIGH (ΥΨΗΛΗ) 1,1 [2,5] 1,5 [3,3] 2,1 [4,6] 2,6) [5,7] 3,0 [6,7] 3,8 [8,3] 1,2 [2,7] 1,7 [3,7] 2,4 [5,2] 2,9 [6,5] 3,5 [7,8] 4,3 [9,5] 1,4 [3,1] 1,9 [4,1] 2,8 [6,1] 3,4 [7,6] 4,1 [9,1] 5,0 [11,1] Πίνακας 1 συνέχεια 12 F GRR11

13 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέση κατανάλωση ανά κύκλο, kg [BHP] 25,4 [1,6] 33,4 [2,1] 49,3 [3,1] 60,4 [3,8] 73,2 [4,6] 92,2 [5,8] Ηλεκτρική θέρμανση (Προαιρετικό) Συνολική απόδοση ηλεκτρικής θερμότητας, kw 200 V 19,1 19,1 28,6 28,6 Δ/Ι Δ/Ι 240 V 27,4 27,4 41,2 41,2 Δ/Ι Δ/Ι 380 V 17,2 17,2 17,2 17,2 34,4 Δ/Ι 415 V 20,5 20,5 20,5 20,5 41,0 Δ/Ι 480 V 27,4 27,4 27,4 27,4 54,8 Δ/Ι Αριθμός στοιχείων ηλεκτρικής θέρμανσης 6/6 6/6 9/6 9/6 12 Δ/Ι Μέγεθος στοιχείων ηλεκτρικής θέρμανσης, kw Απαιτούμενος χρόνος για την αύξηση της θερμοκρασίας πλύσης, λεπτό ανά 5,5 C [10 F] Εκπομπή θορύβου, db LOW (ΧΑ- ΜΗΛΗ) MED (ΜΕ- ΣΑΙΑ) HIGH (ΥΨΗΛΗ) Μεγ. εξαγωγή Μεσαία εξαγωγή 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Δ/Ι 1,7 2,4 2,2 2,8 1,7 Δ/Ι 1,9 2,7 2,5 3,2 2,0 Δ/Ι 2,1 3,0 3,0 3,7 2,3 Δ/Ι Ανάδευση Πίνακας 1 13 F GRR11

14 Διαστάσεις μηχανήματος 2 3 Z AA II JJ BB CC DD EE FF GG 1 R Q P O N M L K HH U V W X Y 4 J 9 10 A B C S T D E 11 F G H I 12 PHM952N_SVG ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσίαση μοντέλου με σύστημα χειρισμού UniLinc. 1. Πρόσοψη 2. Περίβλημα εξαερισμού 3. Διανεμητής εφοδιασμού 4. Πλαϊνή όψη 5. Σύνδεση με σύστημα ψεκασμού για ξέβγαλμα 6. Συνδέσεις για κύρια πλήρωση Χημ ηλεκτρική παροχή 8. 1,125 Χημ ηλεκτρική παροχή 9. 1,125 Ηλεκτρικό 10. 1,5000 Ηλεκτρικό 11. Σύνδεση ατμού 12. Πίσω όψη Σχήμα 2 14 F GRR11

15 Διαστάσεις πλυντηρίου, mm [in.] A 1356 [53,37] 1356 [53,37] 1462 [57,54] 1462 [57,54] 1638 [64,50] 1638 [64,50] B 1346 [52,99] 1346 [52,99] 1471 [57,92] 1471 [57,92] 1648 [64,88] 1648 [64,88] C 1262 [49,68] 1262 [49,68] 1378 [54,24] 1378 [54,24] 1554 [61,20] 1554 [61,20] D [47,62] [47,62] 1325 [52,17] 1325 [52,17] 1432 [56,38] 1432 [56,38] E 774 [30,48] 774 [30,48] 782 [30,78] 782 [30,78] 750 [29,51] 750 [29,51] F 362 [14,24] 362 [14,24] 312 [12,28] 312 [12,28] 311 [12,25] 311 [12,25] G 55 [2,16] 55 [2,16] 63 [2,49] 63 [2,49] 74 [2,90] 74 [2,90] H 91 [3,58] 91 [3,58] 63 [2,49] 63 [2,49] 74 [2,90] 74 [2,90] I 196 [7,71] 196 [7,71] 196 [7,71] 196 [7,71] 196 [7,71] 196 [7,71] J 59 [2,31] 59 [2,31] 59 [2,31] 59 [2,31] 59 [2,31] 59 [2,31] K 72 [2,83] 72 [2,83] 72 [2,83] 72 [2,83] 72 [2,83] 72 [2,83] L 125 [4,93] 125 [4,93] 125 [4,93] 125 [4,93] 125 [4,93] 125 [4,93] M 198 [7,79] 198 [7,79] 210 [8,27] 210 [8,27] 210 [8,27] 210 [8,27] N 264 [10,41] 264 [10,41] 289 [11,37] 289 [11,37] 289 [11,37] 289 [11,37] O 372 [14,64] 372 [14,64] 585 [23,05] 585 [23,05] 662 [26,05] 662 [26,05] P 409 [16,12] 409 [16,12] 585 [23,05] 585 [23,05] 662 [26,05] 662 [26,05] Q 557 [21,93] 557 [21,93] 709 [27,93] 709 [27,93] 862 [33,93] 862 [33,93] R 732 [28,81] 732 [28,81] 884 [34,81] 884 [34,81] 1037 [40,81] 1037 [40,81] S 1408 [55,43] 1408 [55,43] 1523 [59,98] 1523 [59,98] 1700 [66,94] 1700 [66,94] Τ 1418 [55,84] 1418 [55,84] 1458 [57,42] 1458 [57,42] 1635 [64,38] 1635 [64,38] U 26 [1,01] 26 [1,01] 22 [0,88] 22 [0,88] 28 [1,11] 28 [1,11] V 63 [2,49] 63 [2,49] 48 [1,88] 48 [1,88] 55 [2,16] 55 [2,16] W 870 [34,24] 870 [34,24] 1073 [42,24] 1073 [42,24] 1136 [44,74] 1136 [44,74] X 905 [35,63] 1045 [41,13] 1232 [48,50] 1232 [48,50] 1308 [51,50] 1308 [51,50] Y 1126 [44,33] 1266 [49,83] 1308 [51,49] [56,49] 1384 [54,50] 1524 [60,0] Z 1637 [64,43] 1637 [64,43] 1755 [69,08] 1755 [69,08] 1932 [76,05] 1932 [76,05] AA 856 [33,69] 856 [33,69] 1002 [39,45] 1002 [39,45] 1160 [45,68] 1160 [45,68] BB 856 [33,69] 856 [33,69] 998 [39,29] 998 [39,29] 1091 [42,94] 1091 [42,94] CC 731 [28,78] 731 [28,78] 731 [28,78] 731 [28,78] 776 [30,54] 776 [30,54] DD 713 [28,09] 713 [28,09] 713 [28,09] 713 [28,09] 758 [29,84] 758 [29,84] EE 530 [20,88] 530 [20,88] 575 [22,62] 575 [22,62] 727 [28,62] 727 [28,62] Πίνακας 2 συνέχεια 15 F GRR11

16 Διαστάσεις πλυντηρίου, mm [in.] FF 782 [30,77] 782 [30,77] 934 [36,77] 934 [36,77] 1086 [42,77] 1086 [42,77] GG 867 [34,12] 867 [34,12] 1019 [40,12] 1019 [40,12] 1171 [46,12] 1171 [46,12] HH 89 [3,50] 89 [3,50] 89 [3,50] 89 [3,50] 89 [3,50] 89 [3,50] II 1548 [60,94] 1548 [60,94] 1623 [63,88] 1623 [63,88] 1750 [68,90] 1750 [68,90] JJ 1642 [64,63] 1642 [64,63] 1717 [67,59] 1717 [67,59] 1844 [72,61] 1844 [72,61] Πίνακας 2 16 F GRR11

17 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 45 και 65 λιβρών 20,4 και 29,5 Kg [45 και 65 pound] Μοντέλα (βλ. Πίνακας 3 ) A B C D E F H M G A B B A N O I P J A B B A K A B B A L 1 2 PHM960N_SVG ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εγκαταστάσεις ενός μηχανήματος ή δύο μηχανημάτων που τοποθετούνται πλάτη με πλάτη, χρησιμοποιήστε τις εξωτερικές οπές βιδών που επισημαίνονται με το γράμμα "Α". Για την εγκατάσταση πολλαπλών μηχανημάτων που τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο με ελάχιστη απόσταση ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τις οπές βιδών που επισημαίνονται με το γράμμα "Β". 1. Πρόσοψη πλυντηρίου (45) 2. Πρόσοψη πλυντηρίου (65) Σχήμα 3 17 F GRR11

18 Διαστάσεις χωρητικότητας πλυντηρίου, mm [in.] - 20,4 και 29,5 Kg [45 και 65 pound] Μοντέλα A 867 [34,12] 867 [34,12] B 819 [32,24] 819 [32,24] C 647 [25,48] 647 [25,48] D 24 [0,94] 24 [0,94] E 110 [4,32] 110 [4,32] F 24 [0,94] 24 [0,94] G 50 [1,96] 50 [1,96] H 76 [3] 76 [3] I 406 [16] 406 [16] J 660 [26] 660 [26] K 855 [33,67] Δεν ισχύει L Δεν ισχύει 1071 [42.17] M Εξωτερική 914 [3599] 914 [3599] N 1051 [4141] 1051 [4141] O Εσωτερική 764 [30,08] 764 [30,08] P 924 [36,4] 924 [36,4] Πίνακας 3 18 F GRR11

19 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 85 και 105 λίβρες 38,6 και 47,6 Kg [85 και 105 pound] Μοντέλα (βλ. Πίνακας 4 ) A B C D F E M G H N O I P J K L 1 2 PHM957N_SVG 1. Πρόσοψη πλυντηρίου (85) 2. Πρόσοψη πλυντηρίου (105) Σχήμα 4 19 F GRR11

20 Διαστάσεις χωρητικότητας πλυντηρίου, mm [in.] - 38,6 και 47,6 Kg [85 και 105 pound] Μοντέλα A 1019 [40,12] 1019 [40,12] B 971 [38,24] 971 [38,24] C 717 [28,24] 717 [28,24] D 151 [5,94] 151 [5,94] E 149 [5,89] 149 [5,89] F 24 [0,94] 24 [0,94] G 56 [2,20] 56 [2,20] H 78 [3,08] 78 [3,08] I 457 [18] 457 [18] J 851 [33,50] 851 [33,50] K 1127 [44,38] Δεν ισχύει L Δεν ισχύει 1254 [49,38] M Εξωτερική 1074 [42,27] 1074 [42,27] N 1291 [50,84] 1291 [50,84] O Εσωτερική 851 [33,49] 851 [33,49] P 1113 [43,82] 1113 [43,82] Πίνακας 4 20 F GRR11

21 Θέσεις οπών για μπουλόνια στερέωσης - Μοντέλα 130 και 160 λίβρες 59 και 72,6 Kg [130 και 160 pound] Μοντέλα (βλ. Πίνακας 5 ) A B C D F E M G H N O I P J K L 1 1. Πρόσοψη πλυντηρίου (130) 2. Πρόσοψη πλυντηρίου (160) 2 PHM958N Σχήμα 5 Διαστάσεις χωρητικότητας πλυντηρίου, mm [in.] - 59 και 72,6 Kg [130 και 160 pound] Μοντέλα A 1171 [46,12] 1171 [46,12] B 1124 [44,24] 1124 [44,24] C 870 [34,24] 870 [34,24] Πίνακας 5 συνέχεια 21 F GRR11

22 Διαστάσεις χωρητικότητας πλυντηρίου, mm [in.] - 59 και 72,6 Kg [130 και 160 pound] Μοντέλα D 151 [5,94] 151 [5,94] E 150 [5,89] 150 [5,89] F 24 [0,94] 24 [0,94] G 56 [2,20] 56 [2,20] H 84 [3,31] 84 [3,31] I 457 [18] 457 [18] J 851 [33,50] 851 [33,50] K 1197 [47,11] Δεν ισχύει L Δεν ισχύει 1336 [52.61] M Εξωτερική 1213 [47,76] 1213 [47,76] N 1409 [55,49] 1409 [55,49] O Εσωτερική 1097 [43,17] 1097 [43,17] P 1217 [47,90] 1217 [47,90] Πίνακας 5 22 F GRR11

23 Διάταξη δαπέδου Διαστάσεις αποστάσεων ασφαλείας - Τοποθέτηση δίπλα-δίπλα (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 6 ) 1 A B 5 PHM819N_SVG 1. Τοίχος 2. Πίσω μέρος βάσης 3. Μηχάνημα 1 4. Μηχάνημα 2 5. Μπροστινό μέρος βάσης Σχήμα 6 Διαστάσεις αποστάσεων ασφαλείας, mm [in.] - Τοποθέτηση δίπλα-δίπλα Περιγραφή A Απόσταση από τον τοίχο (ελάχιστη) 508 [20] B Απόσταση παρακείμενης μονάδας (ελάχιστη) Τυπική 457 [18] Στενή* 305 [12] Πολύ στενή* 153 [6] * Απαιτεί πρόσθετο βάθος σκυροδέματος και ενισχυτικές ράβδους. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση μηχανήματος. Πίνακας 6 23 F GRR11

24 Διαστάσεις αποστάσεων ασφαλείας - Τοποθέτηση πλάτη με πλάτη (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 7 ) 1 B 2 3 A B PHM810N_SVG 1. Μπροστινό μέρος βάσης 2. Μηχάνημα 2 3. Πίσω μέρος βάσης 4. Μηχάνημα 1 5. Άκρο της επιφάνειας σκυροδέματος ή του τοίχου Σχήμα 7 24 F GRR11

25 Διαστάσεις αποστάσεων ασφαλείας, mm [in.] - Τοποθέτηση πλάτη με πλάτη Περιγραφή A Απόσταση μέχρι το πίσω άκρο του μηχανήματος 2 (ελάχιστη) 508 [20] 508 [20] B Απόσταση παρακείμενου τοίχου (ελάχιστη) Τυπική 305 [12] 407 [16] Στενή* 226 [9] 226 [9] Πολύ στενή* 153 [6] 153 [6] * Απαιτεί πρόσθετο βάθος σκυροδέματος και ενισχυτικές ράβδους. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση μηχανήματος. Πίνακας 7 25 F GRR11

26 Μοτίβο μπουλονιών στερέωσης Ανατρέξτε στην Πίνακας 8. 1 A H G F B I J E C K L D 1. Πίσω μέρος μηχανήματος 2. Μπροστινό μέρος μηχανήματος 2 PHM938N Σχήμα 8 Μοντέλα Απαιτούμενα μπουλόνια Προαιρετικά μπουλόνια* A-F G-L A-H I-L A-J K-L * Για περαιτέρω μείωση των κραδασμών Πίνακας 8 26 F GRR11

27 Απαιτήσεις θεμελίωσης ενός μηχανήματος Για όλες τις νέες εγκαταστάσεις πλυντηρίων απαιτείται τοποθέτηση οπλισμένου τσιμέντου τουλάχιστον 3500 psi (ανατρέξτε στην κλίμακα ανά προμηθευτή) σε έτοιμη βάση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην στερεώνετε επάνω σε μεταλλικά πλαίσια βάσης, ξύλινα δάπεδα, δάπεδα από πλακάκια, υπερυψωμένα δάπεδα ή πάνω από υπόγεια ή κενό χώρο, λόγω της υψηλής ταχύτητας εξαγωγής και των δυνάμεων-g που ασκούνται. Τονίζεται ότι απαιτείται σημασία στη λεπτομέρεια σε όλες τις εργασίες θεμελίωσης για να διασφαλίζεται σταθερή εγκατάσταση της μονάδας που εξαλείφει την πιθανότητα υπερβολικών δονήσεων κατά το στύψιμο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, σοβαρού τραυματισμού, υλικών ζημιών ή/και θανάτου, εγκαταστήστε το μηχάνημα σε επίπεδο (εντός 3/8 in.), μη καλυμμένο δάπεδο σκυροδέματος με επαρκή βαθμό ισχύος. Νέα θεμελίωση Αν η πλάκα του υπάρχοντος δαπέδου δεν πληροί τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση του ενός μηχανήματος, ανατρέξτε στον Σχήμα 11 και συνεχίστε στην ενότητα Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας. Εγκατάσταση απομονωμένης επιφάνειας Αυτός ο τύπος εγκατάστασης ΔΕΝ συνιστάται. Ο εγκαταστάτης ΠΡΕΠΕΙ να συμβουλευτεί δομικό μηχανικό για τις προδιαγραφές σκυροδέματος και τις απαιτήσεις για εγκαταστάσεις που δεν θα δεθούν με τις παρακείμενες θεμελιώσεις. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι παραπάνω οδηγίες και συστάσεις είναι συντηρητικές προδιαγραφές για μια τυπική εγκατάσταση που βασίζεται σε διαβουλεύσεις με δομικό μηχανικό. Η Alliance Laundry Systems υποστηρίζει όλες τις εγκαταστάσεις που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Για εναλλακτικές προδιαγραφές εγκατάστασης με βάση τον τύπο εδάφους, την τοποθεσία, την κατασκευαστική δομή, τη μοναδική γεωμετρία δαπέδου, τους τύπους μηχανημάτων και τις παροχές σας, συμβουλευτείτε έναν δομικό μηχανικό της περιοχής σας. W787 Για νέες θεμελιώσεις ένα πρότυπο μπουλόνι στερέωσης υπάρχει με επιπλέον κόστος ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βάση για το πλυντήριο (αν διατίθεται). Το μηχάνημα πρέπει να αγκυρώνεται σε ομαλή επίπεδη επιφάνεια έτσι ώστε να υποστηρίζεται ολόκληρη η βάση του μηχανήματος και να ακουμπά στην επιφάνεια τοποθέτησης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη στηρίζετε μόνιμα το μηχάνημα σε τέσσερα μόνο σημεία με αποστάτες. Απαιτείται ρευστοκονίαμα, ενώ πρέπει να αφαιρεθούν οι αποστάτες. Εγκατάσταση πλυντηρίου σε υπάρχον δάπεδο Το υπάρχον δάπεδο πρέπει να είναι από οπλισμένο τσιμέντο χωρίς κενά κάτω από τη φέτα του δαπέδου και να πληροί τις απαιτήσεις βάθους ανά Πίνακας 10. Αν το δάπεδο πληροί αυτές τις προϋποθέσεις και ΔΕΝ χρειάζεται επένδυση ανύψωσης, ανατρέξτε στην Εικόνα Σχήμα 9 και συνεχίστε στην ενότητα Τοποθέτηση μηχανήματος και εφαρμογή ρευστοκονιάματος. Εγκατάσταση ανυψωμένης βάσης πλυντηρίου σε υπάρχον δάπεδο Η πλάκα του υπάρχοντος δαπέδου πρέπει να είναι από οπλισμένο τσιμέντο πάχους 152 mm [6 ιντσών] χωρίς κενά κάτω από την πλάκα. Αν η πλάκα πληροί αυτές τις απαιτήσεις και χρειάζεται ανυψωμένη βάση, ανατρέξτε στον Σχήμα 10 και συνεχίστε ενότητα στην Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας. 27 F GRR11

28 Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας Μπορεί να κατασκευαστεί μια επιφάνεια από σκυρόδεμα για να ανυψωθεί το μηχάνημα. Απαιτείται προσοχή στη σχεδίαση της επιφάνειας λόγω της δύναμης που ασκείται από το μηχάνημα κατά το στύψιμο. Αυτή η επιφάνεια σκυροδέματος, η οποία συνιστάται να μην υπερβαίνει τις 203 mm [8 in.] πάνω από το υπάρχον δάπεδο, πρέπει να τοποθετηθεί, να ενισχυθεί με ενισχυμένες ράβδους και να δεθεί με το υπάρχον δάπεδο. Ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 9, Σχήμα 9, Σχήμα 10 και Σχήμα 11 για εγκαταστάσεις πολλαπλών μη-χανημάτων. Θεμελίωση μηχανήματος και εγκατάσταση επιφάνειας, mm [in.] Τεχνικά χαρακτηριστικά Ελάχιστο πάχος βάσης* Ταχύτητα-L 152 [6] 152 [6] Δ/Ι Δ/Ι Ταχύτητα-M 152 [6] 203 [8] 305 [12] 305 [12] Ταχύτητα V 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] Ελάχιστο βάθος εκσκαφής Ταχύτητα-L 305 [12] 305 [12] Δ/Ι Δ/Ι Ελάχιστο μέγεθος επιφάνειας Ταχύτητα-M 305 [12] 356 [14] 457 [18] 457 [18] Ταχύτητα V 457 [18] 457 [18] 457 [18] 457 [18] Ένα μηχάνημα (ΠxΒ) 1524 x 1524 [60 x 60] 1654 x 1721 [65,12 x 67,75 x 1915] Δύο μηχανήματα, το ένα δίπλα στο άλλο (ΠxΒ) Δύο μηχανήματα, το ένα πίσω από το άλλο (ΠxΒ) Τρία μηχανήματα, το ένα δίπλα στο άλλο (ΠxΒ) 2489 mm x 1524 mm [98 x 60] 3131 x 1721 [123,25 x 67,75] 1524 x 2692 [60 x 106] 1654 x 3442 [65,12 x 135,5] 3505 x 1524 [138 x 60] 4607 x 1721 [181,37 x 67,75] 1886 x 2032 [74,25 x 80] 3515 x 2032 [138,38 x 80] 1886 x 4064 [74,25 x 160] 5144 x 2032 [202,5 x 80] * Η εγκατάσταση επιπλέον μάζας τσιμέντου (παχύτερη θεμελίωση) θα μειώσει περαιτέρω τους κραδασμούς και θα δημιουργήσει κινδύνους. Πίνακας 9 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ εγκαθιστάτε επιφάνεια επάνω από το υπάρχον δάπεδο. Η θεμελίωση και η επιφάνεια πρέπει να κατασκευαστούν και να δεθούν μαζί ως ένα τεμάχιο. Αν το υπάρχον δάπεδο δεν είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο τσιμέντο πάχους τουλάχιστον 305 mm [12 ιντσών], χρειάζεται η κατασκευή μιας ανυψωμένης βάσης ή η εγκατάσταση πολλών μηχανημάτων, ακολουθώντας αυστηρά τα παρακάτω βήματα (ανατρέξτε στις Σχήμα 9, Σχήμα 10 και Σχήμα 11): 1. Κόψτε μια οπή μεγαλύτερη σε όλες τις πλευρές από τη βάση του μηχανήματος μέσα στο υπάρχον δάπεδο. Ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας Σκάψτε στο βάθος που υποδεικνύεται στην ενότητα Πίνακας 9 από την επιφάνεια του υπάρχοντος δαπέδου. 3. Αν τοποθετείτε θεμελίωση με υπερυψωμένη επιφάνεια, ετοιμάστε μια φόρμα του τμήματος της θεμελίωσης επάνω από το δάπεδο. Επαληθεύστε ότι το επάνω μέρος της θεμελίωσης είναι επίπεδο. Το ύψος της επιφάνειας θεμελίωσης πρέπει να μην υπερβαίνει τις 203 mm [8 in.] επάνω από το υπάρχον δάπεδο. 4. Λιθογόμωση με καθαρό χώμα γόμωσης. 5. Συμπιέστε τη λιθογόμωση, διασφαλίζοντας ότι επιτρέπεται το σωστό πάχος του σκυροδέματος. 6. Ανοίξτε οπές (ανατρέξτε στις απαιτήσεις του κατασκευαστή για το μέγεθος του ανοίγματος των οπών) για την περίμετρο της ράβδου οπλισμού σε βάθος 64 mm [2,5 ιντσών] στο υπάρχον δάπεδο. Ο οπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται 305 mm 28 F GRR11

29 [12 ίντσες] στο κέντρο κάθε κατεύθυνσης γύρω από ολόκληρη την περίμετρο. 7. Καθαρίστε τα θραύσματα από κάθε οπή ενισχυτικής ράβδου. 8. Γεμίστε το μισό βάθος της οπής με ακρυλικό συγκολλητικό. 9. Με τη ράβδο οπλισμού 60 ksi [#4], δέστε τη νέα βάση στο υπάρχον δάπεδο και βεβαιωθείτε ότι έχετε δέσει καλά τις ράβδους οπλισμού στα διασταυρωμένα σημεία και ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά στηρίγματα για τις ράβδους οπλισμού για να συγκρατήσετε τις ράβδους στο σωστό βάθος μέσα στη βάση. 10. Αφήστε το συγκολλητικό γύρω από την ενισχυτική ράβδο να σκληρύνει καλά. Ανατρέξτε στον κατασκευαστή του συγκολλητικού για τους συνιστώμενους χρόνους σκλήρυνσης. 11. Πληρώστε εντελώς με τσιμέντο 3500 psi έως τη στάθμη της υπάρχουσας θεμελίωσης συν οποιαδήποτε πρόσθετη στάθμη (μέγιστο 203 mm [8 inch]) για την επιθυμητή ανυψωμένη βάση. Πρέπει να ρίξετε το τσιμέντο έτσι ώστε ολόκληρη η θεμελίωση και η βάση να ασφαλίσουν ως ένα σύνολο. 12. Αφήστε το σκυρόδεμα να σκληρύνει. Ανατρέξτε στους συνιστώμενους χρόνους σκλήρυνσης του κατασκευαστή. 13. Με ένα πρότυπο μπουλόνι στερέωσης ή τη βάση του μηχανήματος, σημαδέψτε τα σημεία όπου θα πρέπει να ανοιχθούν οπές για να στερεωθεί το μηχάνημα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναλλακτικά, ρίξτε μέσα τα μπουλόνια αγκίστρωσης κατηγορίας 5 (ελάχιστη τιμή κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE), 19 mm [.75 ίντσες] καθώς χύνεται το τσιμέντο, ανατρέξτε στην Σχήμα 13. Βεβαιωθείτε ότι τα σπειρώματα των μπουλονιών προεκτείνονται τουλάχιστον 70 mm [2,75 ίντσες] πάνω το επίπεδο του δαπέδου και 152 mm [6 ίντσες] του μπουλονιού έχουν εισχωρήσει μέσα στο τσιμέντο. 14. Προχωρήστε στην ενότητα Τοποθέτηση μηχανήματος και εφαρμογή ρευστοκονιάματος. 29 F GRR11

30 Εγκατάσταση μηχανήματος Υπάρχον δάπεδο (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 10) 1 A 2 PHM814N_SVG 1. Υπάρχον δάπεδο με σκυρόδεμα psi (ελάχιστο) 2. Συμπιεσμένη πλήρωση (τουλάχιστον 152 mm [6 in.]) Σχήμα 9 Υπάρχον δάπεδο, mm [in.] Περιγραφή Ταχύτητα L, 45 (Ταχύτητ α M) 65 (Ταχύτητα M) (Ταχύτητ α V) A Απαιτούμενο πάχος υπάρχοντος δαπέδου (ελάχιστο) Τυπική* 152 [6] 203 [8] 305 [12] 305 [12] 305 [12] Στενή* 203 [8] 254 [10] 356 [14] 356 [14] 356 [14] (Δίπλα-δίπλα) 457 [18] (Πλάτη με πλάτη) Πολύ στενή* 254 [10] 305 [12] 406 [16] 406 [16] 508 [20] (Δίπλα-δίπλα) 508 [20] (Πλάτη με πλάτη) * Ανατρέξτε στην ενότητα Διάταξη δαπέδου. Πίνακας F GRR11

31 Υπερυψωμένη επιφάνεια (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 11) 2 B 3 C 1 A 4 5 E D 1. Υπάρχον δάπεδο 2. Σκυρόδεμα psi (ελάχιστο) 3. Ενισχυτική ράβδος 4. Περιμετρική ενισχυτική ράβδος 5. Συμπιεσμένη πλήρωση (τουλάχιστον 152 mm [6 in.]) PHM852N_SVG Σχήμα 10 Υπερυψωμένη επιφάνεια, mm [in.] Ταχύτητα L, Περιγραφή (Ταχύτητ α M) (Ταχύτητα M) (Ταχύτητ α V) A Ύψος υπερυψωμένης επιφάνειας επάνω από το δάπεδο (μέγιστο) 203 [8] 203 [8] 203 [8] 203 [8] 203 [8] B Απόσταση μεταξύ ενισχυτικών ράβδων (μέγιστη) Τυπική* 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] Στενή* 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] Πολύ στενή* 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] C Μήκος ενισχυτικής ράβδου που εκτείνεται μέσα στο υπάρχον δάπεδο (ελάχιστο) 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] Πίνακας 11 συνέχεια 31 F GRR11

32 Υπερυψωμένη επιφάνεια, mm [in.] Περιγραφή Ταχύτητα L, 45 (Ταχύτητ α M) 65 (Ταχύτητα M) (Ταχύτητ α V) D Συνολικό βάθος θεμελίωσης (σκυρόδεμα πλέον πλήρωσης 152 mm [6 in.]) (ελάχιστο) Τυπική* 305 [12] 356 [14] 457 [18] 457 [18] 457 [18] Στενή* 356 [14] 406 [16] 508 [20] 508 [20] 508 [20](Δίπλα-δίπλα) 610 [24] (Πλάτη με πλάτη) Πολύ στενή* 406 [16] 457 [18] 559 [22] 559 [22] 660 [26](Δίπλα-δίπλα) 660 [26] (Πλάτη με πλάτη) E Απαιτούμενο πάχος υπάρχοντος δαπέδου (ελάχιστο) * Ανατρέξτε στην ενότητα Διάταξη δαπέδου. 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] Πίνακας 11 Δέσιμο με το υπάρχον δάπεδο (ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 12) 1 2 A C 3 4 D B 1. Υπάρχον δάπεδο 2. Σκυρόδεμα psi (ελάχιστο) 3. Ενισχυτική ράβδος 4. Περιμετρική ενισχυτική ράβδος 5. Συμπιεσμένη πλήρωση (τουλάχιστον 152 mm [6 in.]) 5 CHM2390N_SVG Σχήμα F GRR11

33 Δέσιμο με το υπάρχον δάπεδο, mm [in.] Ταχύτητα L, Περιγραφή (Ταχύτητ α M) (Ταχύτητα M) (Ταχύτητ α V) A Απαιτούμενο πάχος υπάρχοντος δαπέδου (ελάχιστο) 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] B C Συνολικό βάθος θεμελίωσης (σκυρόδεμα πλέον πλήρωσης 152 mm [6 in.]) (ελάχιστο) Απόσταση μεταξύ ενισχυτικών ράβδων (μέγιστη) Τυπική* 305 [12] 356 [14] 457 [18] 457 [18] 457 [18] Στενή* 356 [14] 406 [16] 508 [20] 508 [20] 508 [20](Δίπλα-δίπλα) 610 [24] (Πλάτη με πλάτη) Πολύ στενή* 406 [16] 457 [18] 559 [22] 559 [22] 559 [22](Δίπλα-δίπλα) 660 [26] (Πλάτη με πλάτη) Τυπική* 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] 305 [12] Στενή* 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] Πολύ στενή* 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] 152 [6] D Μήκος ενισχυτικής ράβδου που εκτείνεται μέσα στο υπάρχον δάπεδο (ελάχιστο) 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] 64 [2.5] * Ανατρέξτε στην ενότητα Διάταξη δαπέδου. Πίνακας 12 Τοποθέτηση μηχανήματος και εφαρμογή ρευστοκονιάματος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την πλήρη σκλήρυνση του σκυροδέματος και τη χρήση της μεθόδου καλουπώματος, ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 13 και προχωρήστε στο βήμα 7. Αν επιθυμείτε ακρυλικές συγκολλητικές αγκυρώσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 12 και προχωρήστε με το βήμα 1 μετά την πλήρη σκλήρυνση του σκυροδέματος. 1. Ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 12 για να ρυθμίσετε το μετρητή του βάθους διάνοιξης. 2. Διανοίξτε τις οπές στο ρυθμισμένο βάθος. 3. Χρησιμοποιήστε συμπιεσμένο αέρα ή πιέστε τη σπείρα για να καθαρίσετε τα υπολείμματα από κάθε οπή. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα σκόνης. 4. Γεμίστε το μισό βάθος της οπής με βιομηχανικά αποδεκτό σύστημα αγκύρωσης με συγκολλητικό. 5. Τοποθετήστε μπουλόνι αγκίστρωσης έως ότου φτάσει στον πάτο και επεκτείνεται τουλάχιστον 70 mm [2,75 in.] πάνω από την επιφάνεια και βυθίζεται τουλάχιστον 152 mm [6 inches] στο τσιμέντο. 6. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλες οι φυσαλίδες από το συγκολλητικό που περιβάλλει τη βίδα. 7. Αφήστε να σκληρύνει πλήρως το συγκολλητικό γύρω από τη βίδα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανατρέξτε στους συνιστώμενους χρόνους σκλήρυνσης του συγκολλητικού που παρέχονται από τον κατασκευαστή βιδών. 8. Αφαιρέστε τα υλικά αποστολής (συσκευασία) και τοποθετήστε το πλυντήριο προσεκτικά επάνω από τα μπουλόνια. Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανυψώσετε το πλυντήριο από τη λαβή της πόρτας ή πιέζοντας τις επενδύσεις. Να τοποθετείται πά- 33 F GRR11

34 ντα λοστό ή κάποια άλλη συσκευή ανύψωσης κάτω από το κάτω πλαίσιο του πλυντηρίου για να το μετακινήσετε. 9. Ανασηκώστε και σταθμίστε το πλυντήριο 12,7 mm [0,5 inch] επάνω από το δάπεδο σε τέσσερις γωνίες, χρησιμοποιώντας διαχωριστικά όπως συνδετήρες με παξιμάδια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος σύνθλιψης. Για να αποφύγετε τραυματισμό ή/και υλική ζημιά, μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε κλίση μεγαλύτερη από 25 μοίρες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. W Τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναμείξτε σοβά καλής ποιότητας που δεν μειώνει την ακρίβεια του μείγματος. Ο σοβάς δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υγρός ή στεγνός και θα πρέπει να ρέει με ηρεμία στη σωστή θέση. Πληρώστε εντελώς με σοβά το κενό ανάμεσα στη βάση του μηχανήματος και το δάπεδο για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση είναι σταθερή. Γεμίστε με σοβά κάτω από το πλαίσιο (αν το πλαίσιο είναι στερεωμένο εσωτερικά, αφαιρέστε την μπροστινή επένδυση για να διευκολύνετε την πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του πλαισίου). Ανατρέξτε στην Εικόνα Σχήμα 14. Ρίξτε σοβά κάτω από τη βάση του μηχανήματος έως ότου πληρωθούν όλα τα κενά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ροδέλες, ελάχιστης κατηγορίας 5, κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE και τα οδοντωτά παξιμάδια ασφάλισης με εξάγωνη φλάντζα, ελάχιστης κατηγορίας 5, κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE είναι τα συνιστώμενα υλικά για την αγκίστρωση του πλυντηρίου στα μπουλόνια. 11. Τοποθετήστε τις ροδέλες και τα παξιμάδια ασφάλισης στα μπουλόνια αγκίστρωσης και σφίξτε τα με το χέρι στη βάση του πλυντηρίου. 12. Αφήστε τον σοβά στο μηχάνημα να σκληρύνει, αλλά όχι να πήξει. 13. Αφαιρέστε τα διαχωριστικά προσεκτικά, αφήνοντας το μηχάνημα να τοποθετηθεί σωστά μέσα στον υγρό σοβά. Πληρώστε πιθανά κενά με σοβά. 14. Αφού ο σοβάς πήξει εντελώς, περιστρέψτε τα παξιμάδια ασφάλισης με ροπή 160 ± 16 ft.-lbs. το ένα μετά το άλλο έως ότου σφίξουν όμοια και το μηχάνημα ασφαλίσει πλήρως στο δάπεδο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανατρέξτε στους συνιστώμενους χρόνους σκλήρυνσης του ρευστοκονιάματος που παρέχονται από τον κατασκευαστή προτού εφαρμόσετε ροπή στα κόντρα παξιμάδια. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλοι οι σύνδεσμοι ροπής πρέπει να παραμένουν στεγνοί (χωρίς λίπανση). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε και ξανασφίξτε τα κόντρα παξιμάδια μετά από πέντε έως δέκα μέρες λειτουργίας και κάθε μήνα εφεξής. 34 F GRR11

35 Ακρυλικά άγκιστρα συγκόλλησης (ανατρέξτε στον Πίνακας 13 ) B C 1 A D ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Διατίθεται για αγορά μέσω του διανομέα 7 E 6 PHM811N_SVG 1. Βάση πλαισίου μηχανήματος 2. Ρευστοκονίαμα 3. Ακρυλική συγκόλληση* 4. Μπουλόνι αγκίστρωσης* (ελάχιστης κατηγορίας 5, κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE) 5. Σκυρόδεμα Σχήμα 12 Άγκιστρα για έγχυτο σκυρόδεμα (ανατρέξτε στον Πίνακας 13 ) B C 1 2 A D E CHM2438N_SVG 1. Βάση πλαισίου μηχανήματος 2. Ρευστοκονίαμα 3. Μπουλόνι αγκίστρωσης (ελάχιστης κατηγορίας 5, κατά αξιολόγηση του προτύπου SAE) 4. Σκυρόδεμα Σχήμα F GRR11

36 Ελάχιστες προδιαγραφές αγκίστρωσης, mm [in.] A Μήκος βιδών 22 [8,75] B Προέκταση σπειρώματος (ελάχιστη) 70 [2,75] C Διάμετρος βίδας 19 [3/4] D Βάθος ενσωμάτωσης 152 [6] E Απόσταση από το κέντρο της βίδας μέχρι το άκρο της επιφάνειας σκυροδέματος Πίνακας [12] 36 F GRR11

37 Δεδομένα φορτίου δαπέδου Δεδομένα φορτίου δαπέδου Τεχνικά χαρακτηριστικά Στατικό φορτίο, kn [lb] 5,7 [1280] 6,0 [1350] 8,9 [1990] 9,3 [2100] 11,3 [2540] 11,9 [2670] Στατική πίεση, kn/m 2 [lb/ft 2 ] 7,6 [158] 8,0 [167] 8,1 [170] 8,6 [179] 8,5 [178] 9,0 [187] Μέγιστο δυναμικό φορτίο, kn [lb] Μέγιστη δυναμική πίεση, kn/m 2 [lb/ft 2 ] 12 [2690] 12 [2690] 14,5 [3300] 14,5 [3300] 18,7 [4200] 18,7 [4200] 23.1 [483] 23.6 [493] 21,4 [446] 21,9 [457] 22,5 [469] 22,9 [479] Συχνότητα δυναμικού φορτίου, Hz Ταχύτητα-L 8 8 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Ταχύτητα-M 11,25 11,25 9,9 9,9 9,7 9,7 Ταχύτητα-V 15,9 15,9 12,8 12,8 11,8 11,8 1 Μέγιστο κάθετο φορτίο, 177 [3980] 18,0 [4050] 23,5 [5290] 24 [5400] 30 [6740] 30,6 [6870] Μέγιστη ροπή βάσης, kn-m [lb-ft] 37,7 [8470] 37,7 [8480] 14,5 [10700] 14,5 [10700] 20,3 [15000] 20,3 [15000] 1 Δράση με κατεύθυνση προς τα κάτω από το δάπεδο. Πίνακας F GRR11

38 Απαιτήσεις σύνδεσης συστήματος αποστράγγισης Σύστημα απευθείας αποχέτευσης Σύστημα με λούκι αποχέτευσης Σωλήνας αποχέτευσης 2. Στόμιο 3. Παγίδα (αν απαιτείται από τον τοπικό κώδικα) 4. Γραμμή υπονόμου Σχήμα 14 PHM860N_SVG Όλα τα συστήματα αποστράγγισης πρέπει να αερίζονται για να αποφευχθεί πιθανή διακοπή αέρα και διοχέτευση από το σιφόνι. Ανατρέξτε στην Σχήμα 14. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εγκατάσταση των μηχανημάτων πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάξεις. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ή πρακτικό το σωστό μέγεθος σωλήνα αποχέτευσης, απαιτείται δεξαμενή υπερροής. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί δεξαμενή υπερροής με αντλία αποστράγγισης όταν δεν είναι δυνατή η αποστράγγιση δια της βαρύτητας. Η αύξηση του μήκους του σωλήνα αποστράγγισης, η εγκατάσταση γωνιών ή η πρόκληση λυγισμάτων θα μειώσει τον ρυθμό ροής και θα αυξήσει τους χρόνους πραγματοποίησης αποστράγγισης, διαταράσσοντας την απόδοση του μηχανήματος Πίσω μέρος μηχανήματος 2. Σωλήνας αποχέτευσης 3. Σωλήνας υπερχείλισης (προαιρετικό) 4. Σχάρα από χάλυβα 5. Λούκι αποχέτευσης 6. Στραγγιστήρι 7. Γραμμή αποβλήτων 8. Ελάχιστο κενό 25 mm [1 in.] 9. Ελάχιστο κενό 76 mm [3 in.] Σχήμα 15 5 PHM830N_SVG Ανατρέξτε στον Πίνακας 16 για συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά την ικανότητα αποστράγγισης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκατάσταση πρόσθετων μηχανημάτων θα απαιτεί αναλογικά μεγαλύτερες συνδέσεις στο σύστημα αποστράγγισης. Ανατρέξτε στον Πίνακας 17. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην εμποδίζετε το άνοιγμα υπερχείλισης του μηχανήματος. Αν από το στόμιο υπερχείλισης του μηχανήματος ρέει νερό ή αφρός και το μηχάνημα έχει εξακριβωθεί ότι λειτουργεί σωστά με σωστή στάθμη νερού και σωστή ποσότητα απορρυπαντικού, μια γραμμή αποστράγγισης ή μια προέκταση μπορεί να προστεθεί στο στόμιο υπερχείλισης του μηχανήματος και να οδηγεί σε εξαγωγή αποστράγγισης. 1. Για να κατασκευάσετε μια γραμμή αποστράγγισης, δρομολογήστε έναν σωλήνα αποστράγγισης από το στόμιο υπερχείλισης του μηχανήματος σε μια εξαγωγή αποστράγγισης. Επιλεκτικά, ο σωλήνας αποστράγγισης μπορεί να οδηγεί απευθείας κατά μήκος ή προς τα κάτω και να αιωρείται πάνω από την εξαγωγή αποστράγγισης σε απόσταση τουλάχιστον 76 mm [3 ιντσών]. 2. Για τη δημιουργία προέκτασης στον αγωγό υπερχείλισης, στερεώστε καλά ένα σωλήνα αποστράγγισης στον αγωγό, με 38 F GRR11

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ. 8kg ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ. 8kg ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ 8kg ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 803378GR Publication date: Οκτ 200 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τυχόν εγκατάσταση, συντήρηση ή/και λειτουργία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Οδηγίες λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

GMS9 / GDS9 93% AFUE ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ 50 HZ, ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ ΘΈΣΗΣ, ΕΝΌΣ ΣΤΑΔΊΟΥ/ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΚΛΊΒΑΝΟΙ ΑΕΡΊΟΥ

GMS9 / GDS9 93% AFUE ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ 50 HZ, ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ ΘΈΣΗΣ, ΕΝΌΣ ΣΤΑΔΊΟΥ/ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΚΛΊΒΑΝΟΙ ΑΕΡΊΟΥ GMS9 / GDS9 93% AFUE Οι κλίβανοι αερίου Goodman GMS9/GDS9 93% AFUE ενός σταδίου πολλαπλών ταχυτήτων έχουν έναν πατενταρισμένο σωληνοειδή εναλλάκτη θερμότητας από αλουμινομένο ατσάλι και ανθεκτικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαβάστε με προσοχή. Κρατήστε για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Aσφαλείας Σωστή χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Τύπος RA / RL Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Model Number RL0606 / RA0606 RL 0609 / RA0609 RL0612 / RA0612 RL0615 / RA06 15 RL0409 / RA0409 RL0415 / RA0415 Διαστάσεις 600mm

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της ηλεκτρικής εξωλέμβιας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER CITRUSPERS GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CITRUS JUICER GUIDE TO EXPERT RESULTS PRESSE-AGRUMES GUIDE DU CONNAISSEUR ZITRUSPRESSE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE SPREMIAGRUMI GUIDA PER OTTENERE RISULTATI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino FA-5475-1 FA-5475 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μηχανής espresso/cappuccino. Αυτή η μοναδική συσκευή έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU

VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VF72309EU (1) 2012-04-10 Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα