Τιείναιη ΕιδικήΘεματικήΔραστηριότητα (Ε.Θ.Δ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιείναιη ΕιδικήΘεματικήΔραστηριότητα (Ε.Θ.Δ.)"

Transcript

1 Ειδική Θεµατική ραστηριότητα στο Τεχνολογικό Επαγγελµατικό Λύκειο: Ήλθε γιανα µείνει; Πηνελόπη Μαλλιάρα & Άννα Σαριδάκη Κόρινθος, 25 Μαΐου 2013 Ημερίδα: Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια & Β/θμια εκπαίδευση Τιείναιη ΕιδικήΘεματικήΔραστηριότητα (Ε.Θ.Δ.)

2 Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα(Ε.Θ.Δ.) Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικήςστην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» σχολικό έτος εισάγεταιστηβ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου ως μάθημα επιλογής του Ωρολογίου Προγράμματος Σπουδών Υ.Α /Γ2/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β ) η Ε.Θ.Δ. είναι Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικήςστην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» μια εκπαιδευτική διαδικασία: απόκτησης και αφομοίωσης επαγγελματικών γνώσεων εμπλουτισμού δεξιοτήτων των μαθητών που συνδυάζεται με την ανάπτυξη της ικανότητάς τους στη μεθοδολογία της μάθησης Υ.Α /Γ2/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β )

3 Στο πλαίσιο της Ε.Θ.Δ. οι μαθητές μπορούν, μεταξύ άλλων: να εκπονούν μελέτες νααναλαμβάνουντηνεκτέλεσηέργωνμικρήςκλίμακας, ναμετέχουνσεεθελοντικέςδράσεις, ναδιεξάγουνερευνητικέςεργασίες. Επίσης, μπορούνναεφαρμόζουνπρογράμματαεπιχειρηματικότητας, π.χ. μελέτεςπερίπτωσης, δημιουργίαεικονικώνεπιχειρήσεων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς(αριστεία και καινοτομία) κτλ. Στόχος είναι η εξοικείωση με πραγματικές συνθήκες και προκλήσεις της αγοράς εργασίας τις οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές μετά την αποφοίτησή τους Υ.Α /Γ2/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β ) η Ε.Θ.Δ. στοχεύει στην: ενίσχυση της αυτενέργειας των μαθητών και στην παρότρυνσή τους για ανάληψη πρωτοβουλιών εξοικείωση των μαθητών με το ομαδικό πνεύμα, την ενεργό συμμετοχή και την επίτευξη στόχων μέσω συνεργασίας ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών και της ικανότητας στην παρουσίαση εργασιών σύνδεση της δηλωτικής με τη διαδικαστική γνώση και του σχολείου με την κοινωνία Υ.Α /Γ2/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β )

4 Τα θέματα των Ε.Θ.Δ. Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικήςστην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» επιλέγονται από τους θεματικούς άξονες του επαγγελματικού τομέα είναι συμβατά με τους ευρύτερους στόχους των προγραμμάτων σπουδών των μαθημάτων του κάθε τομέα της κάθε ειδικότητας Υ.Α /Γ2/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β ) Μέθοδοι διδασκαλίας Για την υλοποίηση της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας εφαρμόζεται κατά κανόνα η μέθοδος project χωρίς να αποκλείονται άλλες συνεργατικές μέθοδοι που ικανοποιούν τους στόχους του μαθήματος Υ.Α /Γ2/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β )

5 Μέθοδοι διδασκαλίας Η μέθοδος project βασίζεται στην μαθητοκεντρική, βιωματική μάθηση και προωθεί τη στοχευμένη και οργανωμένη έρευνα, την ομαδοσυνεργατικότητακαιτονεξατομικευμένορυθμόμάθησης. Οι ομαδικές συνθετικές-δημιουργικές εργασίες έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος μέσω της αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικέςπηγέςκαιτηντελικήσύνθεσητωνστοιχείωναυτών. Επίσης, αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες. Μέθοδοι διδασκαλίας Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικήςστην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» Β τάξη ΕΠΑ.Λ. Ειδικότερα, οι μαθητές έχοντας επιλέξει επαγγελματικότομέα: συνδυάζουν καλύτερα τη θεωρία με την πράξη επικεντρώνονται στο αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους θέτουν σε εφαρμογή τις γνώσεις τους καλλιεργούν δεξιότητες και ικανότητες Υ.Α /Γ2/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β )

6 Σύνδεση με τη φιλοσοφία των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών Βασικές αρχές Νέου Π.Σ. Έμφαση στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις Έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων ζωής Τζιμογιάννης, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών

7 Ο γενικός σκοπός του Νέου Π.Σ. για τις ΤΠΕ Όλοι οι μαθητές που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική Εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες να αποκτήσουν ποικίλες μαθησιακές εμπειρίες μέσα από την υλοποίηση δραστηριοτήτων με στόχο την επίλυση Προβλημάτων από το σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων και από την ευρύτερη σχολική και κοινωνική ζωή Απώτερος στόχος, η προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης(knowledge society) Τζιμογιάννης, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Τανέαστοιχείαπουεισάγειτο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ Ενεργός συμμετοχή κάθε μαθητή οι μαθητές υλοποιούν με ποικίλα εργαλεία ΤΠΕ δραστηριότητες(ασκήσεις, εργασίες) σχέδια έρευνας αξιοποίηση εργαλείων και περιβαλλόντων Web 2.0 αναπτύσσουν ολοκληρωμένα ψηφιακά έργα Τζιμογιάννης, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών

8 Ε.Θ.Δ. Νέα Προγράμματα Σπουδών η Ε.Θ.Δ. στοχεύει στην: αυτενέργεια ανάληψη πρωτοβουλιών ομαδικό πνεύμα συνεργασία ενεργό συμμετοχή επικοινωνιακή ικανότητας σύνδεση της δηλωτικής με τη διαδικαστική γνώση σύνδεσητουσχολείουμετην κοινωνία Ο γενικός σκοπός του Νέου Π.Σ. για τις ΤΠΕ Όλοι οι μαθητέςθα πρέπει να αποκτήσουν ποικίλες μαθησιακές εμπειρίες με στόχο την επίλυση Προβλημάτων από το σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων και από την ευρύτερη σχολική και κοινωνική ζωή Ε.Θ.Δ. Νέα Προγράμματα Σπουδών η Ε.Θ.Δ. υιοθετεί Μεθόδους διδασκαλίας: Μέθοδος project Μαθητοκεντρική, Βιωματική μάθηση Ομαδοσυνεργατικότητα Εξατομικευμένο ρυθμό μάθησης Ομαδικές συνθετικές-δημιουργικές εργασίες Ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας Καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος Ανάλυση και σύνθεση Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών Βασικές αρχές Νέου Π.Σ. Έμφαση στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις Τανέαστοιχείαπουεισάγειτο Πρόγραμμα Σπουδών ΤΠΕ Ενεργός συμμετοχή Σχέδια Έρευνας Αξιοποίηση Εργαλείων και Περιβαλλόντων Web 2.0 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών έργων

9 Η πρότασή μας 2 ο ΕΠΑ.Λ. ΝέαςΣμύρνης Η πρότασή μας Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικήςστην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» Τομέας Πληροφορικής Τμήμα Βπ Σχολικό έτος: Σχολική μονάδα: 2ο ΕΠΑΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΟτίτλοςτηςΕ.Θ.Δ.: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

10 Τελικός σκοπός Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικήςστην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» Σκοπός είναι οι μαθητές να δημιουργήσουν τα δικά τους ψηφιακά παιχνίδια, αξιοποιώντας ελεύθερα λογισμικά, που υποστηρίζουν τη διδασκαλία του προγραμματισμού με ένα διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο, μέσα από το πλαίσιο μιας εικονικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής ψηφιακών παιχνιδιών. Σχετίζεται με τα μαθήματα που διδάσκονται κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά: «ΒασικέςυπηρεσίεςΔιαδικτύου», «Βασικές αρχές ψηφιακής Τεχνολογίας» «Προγραμματιστικά εργαλεία για το Διαδίκτυο» Θέτειτιςβάσειςγιαταμαθήματα πουθαδιδαχθούνστην επόμενη τάξη.: «Οπτικός Προγραμματισμός σε γραφικό περιβάλλον» «Εφαρμογές πολυμέσων»

11 Περιγραφή της μεθόδου που ακολουθήθηκε Συζήτηση για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζουμε συνήθως και αναζήτηση των χαρακτηριστικών τους Χωρισμόςσεομάδεςκαιπροτάσειςγιαπαιχνίδιαπουθαθέλαμενα δημιουργήσουμε(περιβάλλον, ήρωες, αλληλεπίδραση, στόχος, κανόνες κ.λπ.) Συζήτηση για τα όρια, τις δυσκολίες, τους περιορισμούς Σχεδιασμός των φάσεων του έργου Καταμερισμός της εργασίας στις ομάδες και τα μέλη τους Πλάνο των εργασιών Χρονοπρογραμματισμός, Ενδιάμεσα Παραδοτέα Εξοικείωση με το προγραμματιστικό περιβάλλον που θα χρησιμοποιηθεί Υλοποίηση των παιχνιδιών Δημιουργία Ιστότοπου παρουσίασης της εργασίας μας Δημιουργία της γραπτής εργασίας Συνένωση των έργων κάθε ομάδας στην ιστοσελίδα της τάξης Ανέβασμα στην Ιστοσελίδα του σχολείου και του ΣΕΚ Οι φάσεις της δουλειάς μας Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικήςστην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» Επιλογή ρόλων & Συγκρότηση ομάδων Οχωρισµόςσεοµάδεςέγινεανάλογαµετο ρόλο που ήθελε καθένας. Συµφωνήθηκαν στο ποιοι θα είναι οι ρόλοι που απαιτούνται για την κατασκευή των ψηφιακών παιχνιδιών. Οι κύριοι αυτοί ρόλοι ήταν: Οργανωτής/Συντονιστής Σεναριογράφος Σκιτσογράφος/Σχεδιαστής Προγραµµατιστής

12 Ομάδες ΟΜΑΔΑ: Thunderducks Κωσταντίνος Σιέµε Ρέντι Χατζή ΤάσοςΓεωργιόπουλος Εύα Βασιλειάδου ΑντώνηςΣουκτζιάν ΟΜΑ Α: West Block Μίχος Έκτορας Μπέτσκο Αρτέµης Παναγιωτόπουλος Πέτρος Τσέλιος Κώστας Παραδοτέα Παιχνίδια Ψυλλίδης Γιώργος ΟΜΑ Α: Shinigami Invaders Γραπτή Εργασία Μπριόνες Λαπέρα ανιήλ Κιµιτσίδης Γιώργος Σακάης Κέβιν Ιστοσελίδα Ρώτας Κωσταντίνος Υλικό από την οργάνωση της εργασίας

13 Φάσεις της δουλειάς μας Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικήςστην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» Φύλλα Eργασίας γιατο Scratch Γνωρίσαµε το προγραµµατιστικό περιβάλλον του Scratch µέσα από ασκήσεις προετοιµασίας. ιανέµονταν Φύλλα εργασίας Φάσεις της δουλειάς μας Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικήςστην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» Δημιουργία απλών και γνωστών παιχνιδιών: Λαβύρινθος Πινγκ- Πονγκ Arcanoid

14 Ολοκλήρωση της εργασίας μας Τα παραδοτέα µας ηµιουργήθηκαν 3 πρωτότυπα ψηφιακά παιχνίδια, ένα από κάθεοµάδα. ηµοσιοποιήθηκαν στον δικτυακό τόπο

15 ΟΜΑΔΑ: West Block Το παρκάρισμα ΟΜΑΔΑ: THUNDERDUCKS The thunder duck!

16 ΟΜΑΔΑ: SHINIGAMI Το Ελικόπτερο Τα παραδοτέα μας ηµιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος της Ε.Θ.. συνδέοντας το project το µάθηµα «Προγραµµατιστικά εργαλεία για το ιαδίκτυο» Φιλοξενείται στο ιαδικτυακό τόπο του 3ου Σ.Ε.Κ. Αθήνας:

17 Τα παραδοτέα μας ηµιουργήθηκε ένα σύντοµο βίντεο για την πορεία εξέλιξης του projectµας, στοεργαλείοweb2 animoto. συνδέοντας µε το µάθηµα «Βασικές υπηρεσίες ιαδικτύου» γιαταεργαλείαweb2.0. Τα παραδοτέα μας ηµιουργήσαµε την τελική γραπτή εργασία σε εκτυπώσιµη µορφή(αρχείο τύπου pdf) και σε µορφή για διαδικτυακή προβολή τηςµέσωτουεργαλείουweb2: issuu. Γιαon-lineπροβολή:

18 Συμπεράσματα- Κριτική& αυτοκριτική αποτίμηση Στηνσυνεργασίαμαςαντιμετωπίσαμεπολλέςδυσκολίεςόλεςοιομάδες. Στο προγραμματισμό με δυσκόλεψαν οι εντολές λόγω της έλλειψης γνώσεων, όμως μετά άρχισαναμαθαίνωπερισσότεραπράγματακαιμουφάνηκανευκολότερα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον και βοήθησε να επαναφέρω γνώσεις που ήξερα από παλιά για το προγραμματισμό. Δυσκολία αντιμετωπίσαμε στη συλλογή υλικού για την εργασία, δηλαδή των εικόνων και του ήχου. Το πρόβλημα αυτό, το αντιμετωπίσαμε με ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που μας έδειξε η καθηγήτρια μας. Ηομάδααπότηναρχήτηςδραστηριότηταςείχεένακαικύριοπρόβλημα, πουήταντο άγχος. Διότι για πρώτη φορά ομαδικά προσπαθήσαμε να κάνουμε μία δύσκολη και αρκετάμεγάληεργασία. Ηομάδαστηναρχήήτανπιοελεύθερηκαιδενέδινετόσησημασία, αλλάμετονχρόνο καταλάβαμε ότι δεν είχαμε και αρκετό χρόνο έτσι ώστε πιεστήκαμε αρκετά. Ύστεραόμωςσανομάδαικανοποιηθήκαμε, επειδήβλέπαμεότιξεκινήσαμεμεμίαάνεση, αλλά τελικά με την συνεργασία ολόκληρης ομάδας φτάσαμε πολύ μπροστά. Ακόμα σαν ομάδαμάθαμεναξεκινάμετηςεργασίεςμαςαπότηναρχή, γιαναμηνέχουμεύστερα άγχοςκαιπίεση. Συμπεράσματα- Κριτική& αυτοκριτική αποτίμηση Όπωςαποδείχθηκεαργότεραοαρχικόςσχεδιασμόςωςπροςτιςευθύνες, άλλαξεδραματικάκαθώς, προστέθηκεακόμαένανέομέλοςστηνομάδαμας, του οποίου η ομάδα διαλύθηκε λόγω κακής συνεννόησης μεταξύ των μελών που την αποτελούσαν. Επειδή οι δυνατότητες ήταν περιορισμένες και το παιχνίδι έπρεπε να ήταν στα πλαίσια εκπαιδευτικού περιεχομένου δυσκολευτήκαμε αρκετά στην εύρεση μιας ιδέας που θα τηρούσε τις παραπάνω προϋποθέσεις. Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η πίεση του χρόνου καθώςοχρόνοςήτανπεριορισμένοςκαιοιδουλειέςολοένακαιπερισσότερες, με τις καθηγήτριές μας ορισμένες φορές να είναι ιδιαίτερα πιεστικές. Στο τέλος όμως παρ' όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε το αποτέλεσμα μαςαποζημίωσεκαθώςφτιάξαμεέναπαιχνίδιυπεράνωτωνπροσδοκιώνμας. Ακόμαμάθαμενασυνεργαζόμαστεόλοιγιαένακοινόσκοπόκαισανβάση αυτού του μαθήματος υπήρχε το πνεύμα της ομαδικότητας όπου το κάθε μέλος συμπλήρωνε τις αδυναμίες του άλλου.

19 Συμπέρασμα Αξιολόγηση 38

20 Αξιολόγηση 39 Αξιολόγηση 40

21 Διαπίστωση Εφαρμόζει τη μέθοδο project Βοηθά στην εμπέδωση όσων διδάχθηκαν στην Α τάξη, στο μάθημα«εφαρμογές Υπολογιστών», με τα κείμενα, τη στατιστική επεξεργασία και τις παρουσιάσεις που δημιουργούν. Αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στον«προγραμματισμό υπολογιστών» που διδάσκονται στην Γ Γυμνασίου και στο μάθημα ειδικότητας«προγραμματισμός Υπολογιστών» της Γ ΕΠΑΛ που είναι μάθημα πανελλαδικά εξεταζόμενο για εισαγωγή σε Α.Τ.Ε.Ι. Επεκτείνει και αξιοποιεί τις γνώσεις, που απέκτησαν στο πλαίσιο άλλων διδασκόμενων μαθημάτων του τομέα, όπου οι μαθητές αντιμετωπίζουν ένα αυθεντικό πρόβλημα και το επιλύουν Διαπνέεται από τη φιλοσοφία, το πνεύμα και την προσέγγιση των νέων προγραμμάτων σπουδών ενθαρρύνει συνεργασίες με εκπαιδευτικούς άλλων γνωστικών αντικειμένων Πρόταση Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο μάθημα, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο και μέσο, έτσι ώστε οι μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες που απαιτεί η Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά και να εδραιώσουν γνώσεις που ενισχύουν την προγραμματιστική σκέψη(computanional Thinking).

22 Ερώτημα Ήλθε για να μείνει; 44 «Άκαρπη» η συνάντηση υπουργού-ολμε-ορατή η απεργία μέσα στις Εξετάσεις ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: «Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(Project) θα κάνουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που περισσεύουν.» ΡΕΠΟΡΤΑΖ: esos.gr, 08 Μάϊ. 2013, 20:53

23 45 Σας ευχαριστούμε Κόρινθος 25 Μαΐου /31/2013 4:51 PM

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr 220 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Λεωνίδας Λεβέντης 1 Φανή Αποστολίνα 2 levenleo@otenet.gr faposto@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19-2 Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 465 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Γιατράκος Ιωάννης Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός E-mail: iwdes@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 405 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παναγιώτης Πολίτης Δρ. Διδακτικής Πληροφορικής, Καθηγητής ΠΕ19 Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον RoboMind

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον RoboMind Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον RoboMind Φανή Αποστολίνα 1 - Λεωνίδας Λεβέντης 2 faposto@sch.gr levenleo@otenet.gr 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής 2 Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διδυμοτείχου 14, 104 44 Αθήνα Τηλ/Fax: 210-5138873 κιν.: 6977749143 E-mail: info@sygeke.gr TsatirisB@aua.gr, Αθήνα 15-3-2011 Αρ. Πρωτ.: 20 ΘΕΜΑ: Η θέση του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο και του Διαδικτύου στη διδασκαλία της Ιστορίας. Ενδεικτική πρόταση για την τρίτη τάξη Γυμνασίου» Ιωάννα Βορβή 1, Φωτεινή Παπαγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μεταξία Κουσκουνά

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μεταξία Κουσκουνά ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μεταξία Κουσκουνά ΣΧΟΛΕΙΟ 30 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Αθήνα 4/6/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανάπτυξη και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Το Blog της Ε 2 του Π.Π.Δ.Σχ. Σερρών

Το Blog της Ε 2 του Π.Π.Δ.Σχ. Σερρών Το Blog της Ε 2 του Π.Π.Δ.Σχ. Σερρών Καραγκιόζης Ιωάννης Εκπαιδευτικός (ΠΕ 70) ioankaragk@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις μέρες μας αποτελεί γεγονός η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και η προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας:

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέυα πτυχιακής εργασίας: Οι Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η αποδοχή - χρήση από τους εκπαιδευτικούς. Υποβληθείσα στον έκτακτο καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου»

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» «Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» Ευγενία Δανιηλίδου Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 1η Έκδοση, Σεπτέμβριος 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα