Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "tasosa@sch.gr bisbinix@gmail.com sdepatr@sch.gr"

Transcript

1 «ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε. ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ Αναστάσιος Αθανασόπουλος 1, Γρηγόρης Μπισµπινικάκης 2, Χαράλαµπος Ζουρίδης 3. 1 Γεωπόνος - Εκπαιδευτικός Περιβαλλοντικού Γραµµατισµού Σ..Ε. Πατρών 2 Πληροφορικής - Εκπαιδευτικός Πληροφορικού Γραµµατισµού Σ..Ε. Πατρών 3 Βιολόγος, - ιευθυντής Σ..Ε. Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο Σχολείο εύτερης Ευκαιρίας (Σ..Ε.) Πάτρας, σε συνεργασία µε τον διευθυντή του σχολείου και σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας του, το σχολικό έτος , εντάχθηκαν στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα σπουδών, προγράµµατα διάφορων δραστηριοτήτων (Ζουρίδης, Κ.Α., 2007) Το θέµα που προτάθηκε από τον περιβαλλοντικό γραµµατισµό, είχε τίτλο «Κινούµενα σχέδια και περιβάλλον». Χρησιµοποίηθηκε η µέθοδος project και ως τελικό προϊόν παράχθηκε µια ταινία µικρού µήκους. Ο διαθεµατικός του χαρακτήρας είχε την υποστήριξη του πληροφορικού γραµµατισµού και ο σκοπός του ήταν η ευαισθητοποίηση των συµµετεχόντων σε προβλήµατα του περιβάλλοντος. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η πορεία των δραστηριοτήτων της οµάδας, που επέλεξε να ασχοληθεί µε θέµα «το νερό». Οι εκπαιδευόµενοι ενεπλάκησαν σε µια οµαδική διαδικασία βιβλιογραφικής έρευνας για την επίλυσή του προβλήµατος. ηµιούργησαν ένα φάκελο υλικού µε ποικίλες πηγές, απ όπου εµπνεύστηκαν και δηµιούργησαν τους διαλόγους, τα σκηνικά και τις φιγούρες, Φωτογράφησαν τους πρωταγωνιστές σε στάσεις, και εγγράψαν σε ηλεκτρονική µορφή τους ήχους και τους διαλόγους της ιστορίας. Στη συνέχεια µε την βοήθεια του εκπαιδευτή του πληροφορικού γραµµατισµού εισήγαγαν τα στοιχεία σε πρόγραµµα υπολογιστή, ώστε να τα συνθέσουν, να τα µοντάρουν και να τα αποδώσουν σε συνεχόµενη κίνηση. Η ταινία µικρού µήκους συνοδεύτηκε από µια παρουσίαση σε p.point µε περιεχόµενο φωτογραφικό υλικό και στιγµιότυπα από όλα τα στάδια υλοποίησης του σχεδίου δράσης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: νερό, κινούµενα σχέδια, ρύπανση, περιβαλλοντική εκπαίδευση, project, Σχολείο εύτερης Ευκαιρίας. ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Τα κριτήρια και τα ερεθίσµατα για την επιλογή του θέµατος συνοψίζονται στα πιο κάτω: Η ελκυστικότητα του θέµατος. Το νερό αποτελεί µέσο καθηµερινής επαφής για όλους τους εκπαιδευόµενους και τις οικογένειές τους. Γεγονός που καταγράφηκε και στο µάθηµα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κατά την αρχική διερεύνηση αναγκών. Ο προβληµατισµός και η µαρτυρία ενός εκπαιδευόµενου απέναντι στην ρύπανση

2 των υδάτινων πόρων. Πιο συγκεκριµένα, τα προβλήµατα και τα οφέλη του ποταµού Πηνειού στην Ηλεία, στην διαδροµή του από την πηγή στο βουνό, µέχρι την κατάληξη του στην θάλασσα. Η απεικόνιση, σε φωτογραφικό υλικό, της διαδροµής του ποταµού Πηνειού στην Ηλεία. Προβολή µε p.point για τα αποτελέσµατα της λειψυδρίας «Γράµµα από το 2070». ( ιαδίκτυο Η πρόσφατη συζήτηση για το σκοπό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας και για τα προβλήµατα του νερού, στο κανονικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα του σχολείου, στο οποίο η περιβαλλοντική εκπαίδευση, θεσµοθετηµένα, αποτελεί διακριτό µάθηµα Η ανάγκη για δράση σε ένα τόσο ενδιαφέρον για την ανθρώπινη υγεία θέµα. Η δυνατότητα υλοποίησης του θέµατος µε την χρήση απλών υλικών. Η γεωγραφική θέση του σχολείου, του τόπου διαµονής και των εργασιακών δραστηριοτήτων των εκπαιδευοµένων (Πάτρα, ιακοφτό, Καµάρες, Ναύπακτος, Άγιος Βασίλειος, Λάππα) έχει άµεση σχέση µε την θάλασσα. Το θερινό Πανεπιστήµιο, «Εκπαίδευση και Αειφορία» µε αντικείµενο «Κοινωνικές δεξιότητες στην εκπαίδευση και την εργασία για µια Αειφόρο κοινωνία», που οργανώθηκε και διεξήχθη από την AWISH-Hellas σε συνεργασία µε το κολέγιο Huxley του Western Washington University, στην Ιθάκη τον Ιούλιο του 2007, που παρακολούθησε ο συγγραφέας. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του προγράµµατος σπουδών του περιβαλλοντικού γραµµατισµού στα Σ..Ε. είναι: να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόµενοι την σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό, κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό περιβάλλον, να κατανοήσουν ότι οι αιτίες των περιβαλλοντικών προβληµάτων οφείλονται τόσο στην προαναφερθείσα σχέση όσο και στις σχέσεις µεταξύ ανθρώπων ώστε να ευαισθητοποιηθούν, να αποκτήσουν συµµετοχική συµπεριφορά και να αναπτύξουν συλλογική δράση συµβάλλοντας κατ αυτό τον τρόπο συνειδητά στην επίλυσή τους. Οι διδακτικοί στόχοι του συγκεκριµένου project διατυπώθηκαν σε τρία επίπεδα (Γιαννακοπούλου, 2006) και αφορούσαν: Στόχους Γνώσεων: να αποκτήσουν: τις βασικές γνώσεις για ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα τις πιθανές προεκτάσεις του και κάποιους τρόπους επίλυσης του, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις, που δηµιουργεί ανάµεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στόχους Ικανοτήτων: να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες της επικοινωνίας, της λειτουργίας σε οµάδες, της συνεργασίας, της ενεργού συµµετοχής, της αυτοπεποίθησης και της αποφασιστικότητας για την επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων. να αναπτύξουν την δηµιουργικότητά τους µέσω, 1. της κατασκευής σκηνικών και φιγούρων από την µετατροπή απλών φυσικών υλικών, που θα χρησιµοποιήσουν, 2. της σύνταξης των διαλόγων ανάµεσα στα πλάσµατα, που θα λάβουν µέρος στο φιλµ, 3. της αποτύπωσης των σκηνών µε την φωτογράφηση,

3 4. της εγγραφής, της σύνθεσης, της επεξεργασίας και της εφαρµογής όλων των παραπάνω µε την βοήθεια πολυµέσων. Στόχους Στάσεων: Να ενθαρρυνθούν, µε βιωµατικό τρόπο να αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους, για το περιβάλλον, ώστε να αναλάβουν ενεργό δράση όσον αφορά την πρόληψη και την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές: Καταιγισµός ιδεών. Ερωτήσεις απαντήσεις. Εργασία σε οµάδες. Μελέτη περίπτωσης (Κόκκος, 2006). ιαθεµατική προσέγγιση - Σχέδιο δράσης (Θεοφανέλλης, Καραγεωργίου, Πανσεληνά, 2007) ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Βασικές φάσεις και χρονοδιάγραµµα εργασιών: Α/Α Βασικές φάσεις Χρονοδιάγραµµα εργασιών 1 Συνοπτική περιγραφή του project και των στόχων του. Νοέµβριος Καθορισµός του χώρου, του χρόνου και του τρόπου δράσης. 2 Προτάσεις, συζητήσεις, καθορισµός του προβλήµατος, που θα απασχολήσει τους εµπλεκόµενους. Ανταλλαγή ιδεών και απόψεων σχετικά µε τον τρόπο προσέγγισης του. 3 Συγκέντρωση υλικού. ηµιουργία φακέλου υλικού Παρουσίαση της όλης γνώσης που συγκεντρώθηκε 4 Χρησιµοποίηση των διαθέσιµων στοιχείων, για την δηµιουργία εικονογραφηµένου σεναρίου 5 ηµιουργία σκηνικών φιγούρων διαλόγων 6 Φωτογράφηση σκηνικών. Εγγραφή ήχων και διαλόγων 7 Εισαγωγή των στοιχείων στον υπολογιστή Μοντάζ 8 Συζήτηση αποτελεσµάτων, εµπειριών και παρουσίαση σε κοινό. Αξιολόγηση Σύνολο 2 ώρες εκέµβριος 2-4 ώρες Ιανουάριος 2-4 ώρες Φεβρουάριος 8-10 ώρες Μάρτιος - Απρίλιος ώρες Μάιος 6-8 ώρες Ιούνιος 2-4 ώρες ~ 46 ώρες Αναλυτικότερα οι φάσεις υλοποίησης: 1. Η περιγραφή του project ξεκίνησε µε παρουσίαση του προϊόντος και του αντίστοιχου τρόπου εργασίας (Σιάκας, 2007), που δηµιουργήθηκε στο θερινό Πανεπιστήµιο, που προαναφέρθηκε και διατέθηκε από τον συγγραφέα. Αναφέρθηκαν, αναλύθηκαν µε συζήτηση και συµφωνήθηκαν, ο σκοπός και οι στόχοι του προγράµµατος. ιανεµήθηκε ξεχωριστά στον κάθε συµµετέχοντα έντυπο υλικό, που περιλάµβανε τα βήµατα και το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα. όθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις. Καθορίστηκε ο χώρος στο σχολείο, ο χρόνος (2 εκπαιδευτικές ώρες κάθε Παρασκευή), που θα γίνονταν οι συναντήσεις και πού θα αποθηκεύονταν τα υλικά και η κατασκευή. 2. Τα προαναφερθέντα στην παράγραφο κριτήρια - ερεθίσµατα για την επιλογή του

4 θέµατος, οδήγησαν την οµάδα των εκπαιδευοµένων στην απόφαση να ασχοληθούν µε θέµα το νερό. Ο καταιγισµός ιδεών χρησιµοποιήθηκε για τον τρόπο προσέγγισης του θέµατος. 3. Πηγές που χρησιµοποίησαν οι εκπαιδευόµενοι για την συγκέντρωση του υλικού ήταν: Έρευνα στο ιαδίκτυο, τόσο στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, αλλά και σε προσωπικούς χώρους. Έρευνα στην ηµοτική Βιβλιοθήκη Χρήση των Φύλλων πληροφοριών, από το µάθηµα του περιβαλλοντικού γραµµατισµού σε σχετικές µε το νερό θεµατικές ενότητες. Εφηµερίδες και περιοδικά Όλες οι ενότητες του φακέλου υλικού, που δηµιουργήθηκε, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στην ολοµέλεια. Η έρευνα και η αναζήτηση νέων στοιχείων θα συνεχιζόταν στη περίπτωση, που το υλικό δεν θα έφτανε για την ολοκλήρωση των διαλόγων της ταινίας. 4. όθηκε από τον εκπαιδευτή σε έντυπη µορφή, η φόρµα για τον σχεδιασµό του εικονογραφηµένου σεναρίου και εξηγήθηκε ο τρόπος εργασίας στους εκπαιδευοµένους. Ξεχωριστά κάθε ένας από αυτούς αποτύπωσε µε εικόνα την σκέψη του, στην έντυπη φόρµα (όπως εµφανίζεται στο Σχήµα 1), καταγράφοντας επίσης ήχους και διαλόγους Σχήµα 1: Η φόρµα ενός ΟΙΚΟ-νογραφηµένου σεναρίου, που αναπτύχθηκε, όπου περιγράφεται η δράση και καταγράφονται κάποιοι από τους διαλόγους - Πλάτανος: Πες µας, τι πρέπει να κάνουµε, πες µας;; - Πουλί: Νααα µιλήσουµε, νααα φωνάξουµε, νααα απαιτήσουµε βοήθεια βρε αδελφέ. Όλοι οι άνθρωποι να αποκτήσουν περιβαλλοντική παιδεία και αγωγή, να ευαισθητοποιηθούν, να αναπτύξουν φιλικούς προς την φύση τρόπους ζωής, να συνεργαστούν, να προτείνουν λύσεις για τα τοπικά και τα παγκόσµια προβλήµατα (Αθανασάκης, Κουσουρής, Κονταράτος, 2006). 5. Παρουσιάστηκαν στην ολοµέλεια όλα τα εικονογραφηµένα σενάρια και έγινε ψηφοφορία. Η ισοψηφία, που προέκυψε δύο φορές προσπεράστηκε ψύχραιµα και τελικά επιλέχθηκε η προσέγγιση, που ήταν πιο εύκολα υλοποιήσιµη. 6. Με οδηγό τον αρχικό σχεδιασµό επιλέχθηκαν, µε καταιγισµό ιδεών, τα υλικά που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση της κατασκευής, καθώς

5 και ο καταµερισµός της ευθύνης ανά εκπαιδευόµενο για την προσκόµισή τους στο σωστό χρόνο. Ξεκινήσαµε την δηµιουργία της κατασκευής και των φιγούρων χρησιµοποιώντας: έγχρωµα γκοφρέ χαρτιά, πλαστελίνη σε διάφορα χρώµατα, άµµο θαλάσσης, χαλίκια, ξερά κλαδιά, µια µεγάλη σε µέγεθος πέτρα για να απεικονίσουµε το βουνό, ένα κοµµάτι φελιζόλ για να δώσουµε όγκο και σχήµα, αλλά και για να στερεώσουµε κοµµάτια της κατασκευής, οδοντογλυφίδες και µπατονέτες, για τους κορµούς δένδρων, έγχρωµες καρφίτσες και πινέζες, χαρτόνια και µαρκαδόρους, µια ξύλινη βάση για εύκολη µεταφορά και αποθήκευση, µπλε χαρτόνι επάνω στον τοίχο, για την απόδοση του ουρανού και ένα θρανίο ως σταθερή βάση. Για την ολοκλήρωση των διαλόγων χωριστήκαµε σε δύο οµάδες και δουλέψαµε - εµπλουτίσαµε τους διαλόγους του αρχικού σεναρίου, χρησιµοποιώντας την γνώση που προέκυψε από το φάκελο υλικού. Επίσης για να περάσουν µηνύµατα, οι εκπαιδευόµενοι, στους διαλόγους υποβλήθηκαν σε διαδικασία άσκησης µε την τεχνική της µελέτης περίπτωσης. Τους ζητήθηκε να αντλήσουν µηνύµατα, από δυο φωτογραφίες, που βρέθηκαν σε εκπαιδευτικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των Σ..Ε. (Ταξιάρχου, 2006). 7. Για την φωτογράφηση χρησιµοποιήθηκε τρίποδας και ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µε δυνατότητα macro και φλας. Οι εκπαιδευόµενοι, φωτογράφησαν σε κάθε πλάνο και σε διαφορετικές στάσεις: ξεχωριστά την κάθε φιγούρα, τις φιγούρες ανά δύο, και τις τρεις φιγούρες µαζί και ολόκληρη τη κατασκευή (όπως εµφανίζεται στο Σχήµα 2), Σχήµα 2: Η κατασκευή µαζί µε τους πρωταγωνιστές: τον πλάτανο, τον ποταµό, και το πουλί.

6 Η κίνηση στα χαρακτηριστικά του προσώπου των πρωταγωνιστών, η κίνηση του νερού του ποταµού και των κυµάτων της θάλασσας θα αποδιδόταν οπτικά µε την συνεχόµενη ροή των φωτογραφιών σε ειδικό πρόγραµµα του υπολογιστή. Έγινε ψηφιακή εγγραφή των διαλόγων που προέκυψαν, ενώ καταγράφηκε ψηφιακά σε κινητό τηλέφωνο, από εκπαιδευόµενο, ο ήχος τρεχούµενου νερού του ποταµού Πηνειού. 8. Για την τελική σύνθεση (µοντάζ) των διαφόρων µέσων, που παρήχθησαν στις προηγούµενες φάσεις από τους εκπαιδευοµένους (φωτογραφίες, audioclips κ.α.) έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα video κινουµένων σχεδίων, που να βασίζεται στο σενάριο, που επίσης οι εκπαιδευόµενοι έγραψαν, χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Adobe Premiere Pro. Το λογισµικό αυτό είναι ένα λογισµικό επεξεργασίας video, αρκετά δηµοφιλές και σχετικά εύκολο στη χρήση του. ιαθέτει ένα χρονοδιάδροµο (timeline) ο οποίος περιέχει περισσότερα κανάλια στα οποία µπορούν να τοποθετηθούν ξεχωριστά οι διάφορες φωτογραφίες ή videoclips και ξεχωριστά οι διάφοροι ήχοι. Επίσης διαθέτει πολλά εφέ µετάβασης ώστε οι διάφορες σκηνές να εναλλάσσονται µε εντυπωσιακότερο τρόπο µεταξύ τους. Με κατάλληλη τοποθέτηση τα µέσα συγχρονίζονται έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. Επίσης για την επεξεργασία των φωτογραφιών, όπου αυτό ήταν αναγκαίο χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Paintshop Pro και για την επεξεργασία των ηχογραφήσεων το open source πρόγραµµα Audacity. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 9. α) Σε αυτό το τελευταίο βήµα έγινε η τελική αξιολόγηση από εκπαιδευτές και εκπαιδευοµένους. Στις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου, που απάντησαν οι εκπαιδευόµενοι διαφάνηκαν - καταγράφηκαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: Η κατάκτηση των στόχων σε επίπεδο, γνώσεων - ικανοτήτων και στάσεων, αρκετά - πάρα πολύ, µε κλίµακα 1,2,3,4 (1=καθόλου, 2=µέτρια, 3=αρκετά, 4=πάρα πολύ). Η κατά µέσω όρο, πολύ καλή συνεργασία, µεταξύ των εκπαιδευοµένων, µε διακύµανση από καλή άριστη µε κλίµακα: Αρίστη, Πολύ καλή, Καλή, Μέτρια, Κακή. Η πολύ καλή - άριστη συνεργασία, ανάµεσα στους εκπαιδευοµένους και τους εκπαιδευτές, µε διακύµανση από καλή άριστη,. µε κλίµακα: Αρίστη, Πολύ καλή, Καλή, Μέτρια, Κακή. Η άποψη των εκπαιδευοµένων για το προϊόν του project. Πολύ καλό - άριστο µε κλίµακα: Αρίστη, Πολύ καλή, Καλή, Μέτρια, Κακή. Οι προτάσεις, που δόθηκαν από τους εκπαιδευόµενους για βελτίωση του project, στο µέλλον, αφορούσαν µεµονωµένα, την θεµατολογία και την διαθεσιµότητα χρόνου για περαιτέρω συνεργασία και εκτός σχολείου µεταξύ τους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 8. β) Στις παρατηρήσεις προτάσεις των εκπαιδευτών αξιοσηµείωτα είναι: εν χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα movie maker, στο οποίο βασίστηκε η πιλοτική ταινία µικρού µήκους, αλλά το Adobe Premiere Pro µε δυνατότητα συµµετοχής, περισσότερων από ένα καναλιών πηγών, ήχου και εικόνας. Το κοµµάτι του µοντάζ, και της εναλλαγής των πλάνων έγινε σε συνεργασία όλων των συµµετεχόντων µε µεγάλη βαρύτητα, ως αφορά την υλοποίηση, να

7 πέφτει στον εκπαιδευτικό της πληροφορικής. Ο εκπαιδευτής του περιβαλλοντικού γραµµατισµού, πέραν του συντονιστικού του ρόλου στο πρόγραµµα, έπειτα από λεπτοµερή θεωρητική και πρακτική αναφορά στους εκπαιδευόµενους και σε συνεργασία µαζί τους, έφτιαξε το power point. Σε µελλοντικό αντίστοιχο project, που θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο αυτή η ταινία µικρού µήκους θα αποτελέσει εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία του µοντάζ και φυσικά των θεωρητικών µαθηµάτων του περιβαλλοντικού γραµµατισµού. Η επανάληψη αντίστοιχου project, στο µέλλον, δίνει µεγάλες δυνατότητες διαθεµατικής προσέγγισης, σε περισσότερους από δύο γραµµατισµούς. Η επιλογή του από περισσότερους εκπαιδευόµενους, (στο συγκεκριµένο συµµετείχαν 8 ) κρίνεται αναγκαία, για να µοιραστεί καλύτερα ο όγκος εργασιών, να δηµιουργηθούν περισσότερες οµάδες εργασίας, και γιατί όχι να τρέξουν παράλληλα περισσότερα του ενός, σχετικά θέµατα. Το σύνολο των απαιτούµενων ωρών για την ολοκλήρωσή του είναι µεγαλύτερο, από αυτό που φαίνεται στο χρονοδιάγραµµα. Συνεπώς η δυνατότητα διαθεµατικής προσέγγισης είναι επιβεβληµένη, ώστε να προστεθούν περισσότερες ώρες στο πρόγραµµα. Για την ορθολογικότερη διαχείριση του χρόνου, µε την υπάρχουσα κατάσταση, επιβάλλεται, η επιλογή µικρότερων διαλόγων και η δηµιουργία, µόνο της ταινίας. Ωστόσο, µε το power point προβάλλεται ο τρόπος εργασίας και συνεργασίας, που αναπτύσσεται µεταξύ όλων των συντελεστών, πέραν των εκπαιδευτικών στόχων του προγράµµατος. Σε εκκρεµότητα έχει µείνει η παρουσίαση του σχεδίου δράσης, στην προγραµµατισµένη εκδήλωση του σχολείου, που τελικά αναβλήθηκε, λόγω των προβληµάτων του σεισµού τον Ιούνιο του 2008, ωστόσο είναι δυνατό να προβληθεί στις αρχές του εποµένου σχολικού έτους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αθανασάκης Α., Κουσουρής Θ., Κονταράτος Σ. (2006). Αρχές Περιβαλλοντικών επιστηµών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Γιαννακοπούλου Ε. (2006). Σχεδιασµός διδακτικής ενότητας. Στο Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης, Τόµος ΙΙΙ. Αθήνα: ΕΚεΠις. Ζουρίδης Χ., Πανάγου Ε., Τζουµάκα Ε., Χατζηθεοχάρους Π., Ψαρουδάκης Ν. (2007). Ελεύθερα εργαστήρια και διαθεµατικά σχέδια εργασίας (project) στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας. Στο Εκπαιδευτικό υλικό, Κουτρούµπα Κ., Νικολοπούλου Β., Χατζηθεοχάρους Π., Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας µια εναλλακτική προσέγγιση της γνώσης στο πλαίσιο της Ελληνικής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Αθήνα: Ι. Ε.Κ.Ε. Θεοφανέλλης Τ., Καραγεωργίου Ε., Πανσεληνά Γ. (2007). Η µέθοδος project στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας. Στο Υποστηρικτικό υλικό επιµόρφωσης νέων εκπαιδευτικών. Αθήνα: Ι..ΕΚ.Ε.. Κόκκος Α. (2006). Εκπαιδευτικές τεχνικές. Στο Εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης. Τόµος Ι. Αθήνα: ΕΚεΠις. Σιάκας Σ. (2007). Ανάπτυξη της δηµιουργικότητας µέσου του σχεδιασµού εκπαιδευτικών πολυµέσων. Ιθάκη: 2 ο Θερινό Πανεπιστήµιο «Κοινωνικές δεξιότητες στην εκπαίδευση και την εργασία για µια αειφόρο κοινωνία».

8 Ταξιάρχου Γ. (2006). Η ανάπτυξη της βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα µοναδική λύση στα αδιέξοδα της συµβατικής. Στο Εκπαιδευτικό υλικό, Αµπελιώτης Κ., Φλογαΐτη Ε., για τον περιβαλλοντικό γραµµατισµό. Αθήνα: Ι..ΕΚ.Ε.. Τρικαλίτη Α., Παλαιοπούλου Σταθοπούλου Ρ. (1999). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Βιώσιµες Πόλεις. ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ.. ιαδίκτυο Ενδεικτικά, διάφορες ιστοσελίδες, σχετικά µε το νερό. ΤΑ NEA Online 20/09/2007 Νεκρώνουν 5 υγροβιότοποι Εξοικονόµηση νερού. Μολυντές: Περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας.Το νερό νεράκι Νερό Μέσο Ζωής Ανάγκη Προστασίας Γράµµα από το 2070

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 465 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Γιατράκος Ιωάννης Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός E-mail: iwdes@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών pxenariou2000@yahoo.com. Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής

Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών pxenariou2000@yahoo.com. Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής 144 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα λουλούδια της ειρήνης ανθίζουν στον υπολογιστή µου. Η φιλοσοφία, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση µιας διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr 220 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης»

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» «Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» Θεοδωρίδου Άννα 1, Μυλωνάκη Γεωργία 2, Ορούτζογλου Δήμητρα 3, Καμάρη Ελένη 4, Κολικίδου-Κυριακίδου Ελένη 5 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείου Ωραίου Ξάνθης anna70theo@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική stop motion animation στο νηπιαγωγείο: μια πρόταση συνεργασίας νηπίων με διαφορετική μητρική γλώσσα

Η τεχνική stop motion animation στο νηπιαγωγείο: μια πρόταση συνεργασίας νηπίων με διαφορετική μητρική γλώσσα Η τεχνική stop motion animation στο νηπιαγωγείο: μια πρόταση συνεργασίας νηπίων με διαφορετική μητρική γλώσσα Τσιγγίδου Σουλτάνα 1, Τακουλίδου Μαρία 2, Βλαχοπούλου Ακριβή 3 1 Νηπιαγωγός, 13 ο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

«Τα φρούτα του φθινοπώρου»

«Τα φρούτα του φθινοπώρου» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Τα φρούτα του φθινοπώρου» Σαμαντά Μαρία Νηπιαγωγός ΠE 60,4ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας (Πειραιά) mariasamanta74@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το διδακτικό σενάριο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ Η/Υ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΡΑΣΗ «ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ Η/Υ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗ «ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ Η/Υ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου»

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» «Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» Ευγενία Δανιηλίδου Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού»

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» Μπαδιεριτάκη Μαρία Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών Ν. Ρεθύμνης mabadierit@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επίσκεψη του σεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ANIMATION ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σενάριο διδασκαλίας μοντελοποίησης εννοιών με διαθεματική προσέγγιση και χρήση του Kidspiration

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σενάριο διδασκαλίας μοντελοποίησης εννοιών με διαθεματική προσέγγιση και χρήση του Kidspiration 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σενάριο διδασκαλίας μοντελοποίησης εννοιών με διαθεματική προσέγγιση και χρήση του Kidspiration Θεοδώρου Παρασκευή 1, Νταούλας Νίκος 2 vantheodorou@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες» στο Γυμνάσιο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Οικιακή Οικονομία

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες» στο Γυμνάσιο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Οικιακή Οικονομία Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες» στο Γυμνάσιο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Οικιακή Οικονομία Το παρόν έργο έχει παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΑΣ Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΣ Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 Eπιμέλεια: Σοφοκλής Σωτηρίου Παύλος Κουλούρης Άννα Τουλουμάκου Κώστας Τσολακίδης Μενέλαος Σωτηρίου Συμβολή: Αλίνα Κωνσταντινίδη, Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης: Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012. Καλή επιτυχία! (Στην επόμενη σελίδα ξεκινήστε τη συγγραφή της εργασίας σας)

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης: Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012. Καλή επιτυχία! (Στην επόμενη σελίδα ξεκινήστε τη συγγραφή της εργασίας σας) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΟ PROJECT ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 :ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (οδός, αριθμός, συνοικία/πόλη, Ταχ. Κώδικας):ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6, ΑΜΥΝΤΑΙΟ,53200 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2386023259 ΚΙΝΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΣΕΛ. 2 2. ΑΝΑΛΥΣΗ 2.1. Γενικά.......ΣΕΛ. 6 2.2. ιαµόρφωση πλάνου εργασίας...σελ. 11 2.3. Πιθανοί χρήστες.. ΣΕΛ. 12 2.4. ιανοµή......σελ. 13 2.5. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πολιτισμός και Εκπαίδευση: σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών διαδικτύου που βασίζονται σε ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα