Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα"

Transcript

1 Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα Εθνική Asset Management 21 Απριλίου 2010

2 Η Εθνική Asset Management

3 ΗΕθνικήAsset Management ΗΕθνικήAsset Management ΑΕΔΑΚ ανήκει στον όμιλο των εταιρειών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 1972, ως Διεθνική ΑΕΔΑΚ, με πρωτοβουλία της ΕΤΕΒΑ που σήμερα έχει συγχωνευθεί με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΣεσυνεργασίαμετηνDeutsche Bank αποτέλεσε την πρωτοπόρο εταιρεία στην Ελλάδα στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το 1973 δημιούργησε την οικογένεια τωναμοιβαίωνκεφαλαίωνδηλοσ, ξεκινώντας την διάθεση του πρώτου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην Ελλάδα με την επωνυμία "ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ". Σήμερα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα, με κεφάλαια υπό διαχείριση που ανέρχονται σε 1,65 δις (15/04/2010). Στις 20/12/2007 η εταιρεία επέκτεινε την άδεια της ώστε να διαχειρίζεται Χ/Φ εντολήςκαιμετονομάστηκεσεεθνικήasset Management ΑΕΔΑΚ. 3

4 ΗΕθνικήAsset Management NBG Group Asset Management Athens Luxembourg Istanbul Sofia NBG Asset Management NBG International Funds SICAV FINANS Portfoy UBB Asset Management NBG SYNESIS Funds SICAV 4

5 Υπηρεσίες Διαχείρισης Κεφαλαίων Διαχείριση A/K: Μετοχικών, μικτών, ομολογιακών, διαχείρισης διαθεσίμων, Funds Of Funds, απόλυτων αποδόσεων και προστασίας κεφαλαίου Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Εντολής (management mandate) Θεσμικών Επενδυτών Ανεξάρτητοι διαχειριστικοί λογαριασμοί (discretionary managed accounts) Επενδυτικά οχήματα (SICAV, A/K, κ.λ.π.) Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών βάσει προτύπων διαχειριστικών μοντέλων 5

6 Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών ΗΕθνικήAsset Management διαχειρίζεται 7 Χ/Φ Θεσμικών Επενδυτών εκ των οποίων: Τα 4 υπό μορφή διαχειριστικών λογαριασμών με ειδικές εντολές Τα 3 υπό την μορφή Αμοιβαίων Κεφαλαίων Η ομάδα των διαχειριστών αποτελείται από 8 άτομα και υποστηρίζεται από τα τμήματα ανάλυσης, διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης, middle και back office της εταιρείας. Χρησιμοποιούνται προηγμένα ποσοτικά συστήματα για την επιλογή επενδύσεων και τη διαχείριση κινδύνου. Γίνονται μηνιαίες και ετήσιες συναντήσεις που αφορούν στον απολογισμό των αποδόσεων (performance attribution), των διαχειριστικών κινήσεων και της ανάλυσης του κινδύνου. Γίνεται παρουσίαση της προτεινόμενης στρατηγικής για την υπό εξέταση περίοδο. 6

7 Η Επενδυτική Διαδικασία 7

8 Ηεπενδυτικήδιαδικασία I II Σχεδιασμός Στρατηγική / Τακτική Κατανομή Επενδύσεων Επιλογή Αξιογράφων Universe Μετοχικών / Ομολογιακών Τίτλων / Funds Κριτήρια Προσθήκης / Αφαίρεσης από το Universe Επενδυτική Επιτροπή III Διάρθρωση Χ/Φ Σύνθεση Χ/Φ IV Διαχείριση Κινδύνου 8

9 Σχεδιασμός (Ι) Απόφαση Βασικής Κατανομής Κεφαλαίων Καθορισμός των επενδυτικών στόχων (objectives) απόδοσης και κινδύνου Χ/Φ Καθορισμός των περιορισμών (constraints) του Χ/Φ Εκτίμηση των συνθηκών του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των οικονομικών τάσεων Καθορισμός της Στρατηγικής Κατανομής (Strategic Asset Allocation) Επιλογή του Σύνθετου Δείκτη Αναφοράς Καθορισμός Τακτικής Κατανομής Επενδύσεων (Tactical Asset Allocation) ΥπόδειγμαΑπόφασηςΒασικήςΚατανομήςστοΧ/Φ ΜέσουΚινδύνου+ Διαθέσιμα Ομόλογα Μετοχές 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 9

10 Καθορισμός στόχων απόδοσης & κινδύνου Επενδυτική Στρατηγική Στόχοι Κατηγορίες Επενδύσεων Όρια Κινδύνου 1010

11 Δείκτες αναφοράς Κάθε κατηγορία και υποκατηγορία επενδύσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από εγκεκριμένο δείκτη αναφοράς (Benchmark). Δείκτης αγοράς ή custom made Κίνδυνος δείκτη αναφοράς (Benchmark risk) Το εύρος απόκλισης καθορίζει τα περιθώρια ενεργούς διαχείρισης Κατηγορία: Ομόλογα / Υποκατηγορία: Ομόλογα δολαρίου Κλάδος Δείκτης Αναφοράς BCLL Εύρος απόκλισης Ομόλογα Αμερικανικού δημοσίου 40% 0 80% Στεγαστικά Ομόλογα 30% 10 60% Εταιρικά Ομόλογα 24% 10 50% Opportunistic 3% 0 20% Κρατικά εκτός ΗΠΑ 3% 0 15% Σύνολο 100% BCLL Index: Barclays Capital Long Liabilities Index Πηγή: CalPERS, Copyright

12 Επενδύσεις Αποδόσεις / υπόδειγμα Πηγή: CalPERS, Comprehensive Annual Financial Report, Year Ended June 30,

13 Σχεδιασμός (Ι) Απόφαση Βασικής Κατανομής Κεφαλαίων Ενεργή ανακατανομή Ανάλογα με τις εκάστοτε προοπτικές κάθε κατηγορίας και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους περιορισμούς επενδυτικής πολιτικής που έχει θέσει ο επενδυτής, το ποσοστό πουτοποθετείταισεκάθεβασική κατηγορία επένδυσης διαφοροποιείται, με σκοπό την εκμετάλλευση των τάσεων που διαγράφονται στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Χ/Φ Μέσου Κινδύνου 45% 55% 60% 30% 70% 40% Οι συνθήκες αγοράς υποδεικνύουν μεγαλύτερη έκθεση σε μετοχικές επενδύσεις Οι συνθήκες αγοράς υποδεικνύουν μικρότερη έκθεση σε μετοχικές επενδύσεις Τακτική ανακατανομή Με την πάροδο του χρόνου, η κατανομή των κεφαλαίων μπορεί να παρεκκλίνει από τον αρχικό στόχο, καθώς η αξία κάποιων επενδύσεων μεταβάλλεται γρηγορότερα από κάποια άλλη. Στην περίπτωση αυτή για να διατηρηθεί το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνει ο επενδυτής προχωράμε σε τακτική ανακατανομή κεφαλαίων. Χ/Φ Μέσου Κινδύνου Οι συνθήκες αγοράς αλλάζουν το Χ/Φ Το Χ/Φ προσαρμόζεται στην αρχική κατανομή 60% 40% 75% 25% 60% 40% Ομόλογα ή/και Διαθέσιμα Μετοχές 13

14 Επιλογή Αξιογράφων (ΙΙ) Μετοχικοί τίτλοι Universe Μετοχών Ανάλυση Κριτήρια Προσθήκης /Αφαίρεσης Μετοχών NBG Strategy &Economic Research Εσωτερικό τμήμα Ανάλυσης NBG ΑΜ Εθνική Π&Κ Χρηματιστηριακή Third party Research Αξία (P/ E, μερισματική απόδοση) Ανάπτυξη (αύξηση κερδών ανά μετοχή, πωλήσεων, ταμειακών ροών) Παρελθούσα ανάπτυξη σε μερίσματα, κέρδη, ταμειακές ροές) Προβολή ανάπτυξης (που υπήρξε σε μερίσματα, ή κέρδη ή ταμειακές ροές) Ποιότητα Διοίκησης και χρήση των κατάλληλων μεθόδων (π.χ. EVA) Ποσοτικές μέθοδοι (Προεξόφληση ταμειακών Ροών, Προεξόφληση Μερισματικών Αποδόσεων) Αποδοτικότητα επενδυμένων κεφαλαίων, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων Κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, δάνεια, σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια 14

15 Επιλογή Αξιογράφων (ΙΙ) Ομολογιακοί τίτλοι Η διαδικασία λήψης της επενδυτικής απόφασης έχει 4 επίπεδα: Το επίπεδο της στρατηγικής ανάλυσης (μακροοικονομική και μικροοικονομική ανάλυση, ανάλυση χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών) Της στρατηγικής αξιολόγησης (duration, yield curve, κλαδική ανάλυση, πιστοληπτική αξιολόγηση) Τηςσύνθεσηςτουχαρτοφυλακίου Της συνεχούς παρακολούθησης & αξιολόγησης κινδύνου Στρατηγική Ανάλυση Μακρο μικροοικονομική ανάλυση Κλαδική ανάλυση Ανάλυση Χρηματαγορών Τακτική Αξιολόγηση Διάρκεια Yield Curve Κλαδική Ανάλυση Πιστοληπτική Αξιολόγηση Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση Πιστοληπτική ανάλυση Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου Αξιολόγηση κινδύνου Δημιουργία χαρτοφυλακίου Επιλογή τίτλων Εσωτερικός Έλεγχος Εκτέλεση Πράξεων 15

16 Επιλογή Διαχειριστών Πηγή: I&PE, Invesco 1616

17 Επιλογή Αξιογράφων (ΙΙ) Επενδυτική Επιτροπή Καθορισμός της Επενδυτικής Στρατηγικής Διατύπωση Στρατηγικών Κατευθύνσεων Καθορισμός Πλαισίων Τακτικής Κατανομής Επενδύσεων Κλαδικές Τοποθετήσεις Όρια Εισηγήσεις Επενδυτικών Προτάσεων Έλεγχος ασκηθείσας διαχείρισης Έλεγχος αποτελεσματικότητας της Επενδυτικής Στρατηγικής Ποιοι συμμετέχουν CIOs Fund Managers Analysts Risk Management Marketing 17

18 Διάρθρωση Χ/Φ (ΙΙΙ) Σύνθεση Χ/ΦαπόUniverse Μετοχικών / Ομολογιακών Τίτλων / Funds Λαμβάνονται υπόψη: Επενδυτική Στρατηγική Κατευθύνσεις Επενδυτικής Επιτροπής Αναμενόμενη Απόδοση Κίνδυνος Χ/Φ Συσχέτιση (στατιστικές μέθοδοι) Περιορισμοί Συγχρονισμός με την Αγορά Εφαρμόζεται πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια ανάλυση 18

19 Διάρθρωση Χ/Φ (ΙΙΙ) Προσέγγιση Πρωτοβάθμια Στρατηγική και Τακτική Κατανομή Κεφαλαίων Top Down Δευτεροβάθμια Κλαδική Κατανομή Μετοχών, ΕίδοςΟμολογιακήςΕπένδυσης Bottom Up & Top Down Τριτοβάθμια Επιλογή Μετοχικών / Ομολογιακών Τίτλων Bottom Up 19

20 Ενεργή Διαχείριση και Υπεραπόδοση Οι κύριες πηγές της υπεραπόδοσης είναι: Η κατανομή των διαθεσίμων (asset allocation) μεταξύ μετοχών, ομολόγων και μετρητών με την υψηλότερη ή χαμηλότερη στάθμιση της κάθε κατηγορίας στο χαρτοφυλάκιο ανάλογα με τις προβλέψεις για την αγορά & τα μακροοικονομικά δεδομένα. Η επιλογή μετοχών / ομολόγων με αυξημένη στάθμιση των αξιογράφων που αναμένεται να καταγράψουν μεγαλύτερη απόδοση έναντι της αγοράς τους, ευνοούμενοι από τις τρέχουσες οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις. Ο συγχρονισμός με την αγορά (market timing) με την αναγνώριση των τάσεων της αγοράς και την επιλογή του χρόνου υλοποίησης των επενδυτικών επιλογών του χαρτοφυλακίου. 20

21 Υποδείγματα ανάθεσης Χ/Φ Mandate 1 Mandate 3 Mandate 5 Type Balanced Equity Equity Benchmark 40% ASE+50% JPGrGov.Bond+10% 3mEur 50% MSCI Europe+40% S&P500+10%MSCIFarEast 55% FTSE/20+25%Cyprus+20%1mEur Investment objective Overperform benchmark Overperform benchmark Overperform benchmark Maximum Tracking Error Minimum equity exposure 20% 65% 50% Maximum exposure per share 10% 10% 10% of total NAV Overperformance fee 15% Minimum number of shares Derivatives No Only to hedge risk Only to hedge risk 21

22 Υπόδειγμα Μετοχικού Χ/Φ Στατιστικά Στοιχεία Περιγραφή Στόχος της επενδυτικής διαχείρισηςείναιηεπίτευξηκεφαλαιακών κερδών σε μεσο μακροπρόθεσμη βάση. Οι τοποθετήσεις του Χαρτοφυλακίου πραγματοποιούνται σε μετοχές και παράγωγα προϊόντα με υποκείμενο μέσο μετοχές ή δείκτες μετοχών σε ποσοστό % του συνολικού χαρτοφυλακίου καθώς και σε μετοχικά Α/Κ, ETFs, και παράγωγα προϊόντα με υποκείμενο μέσο μετοχές ή μετοχικούς δείκτες. High Risk Συγκριτική Απόδοση Μήνας Αρχή έτους 1 χρ. 2 χρ. 3 χρ. Από έναρξη Χ/Φ 2.55% 17.52% 17.52% % % 7.31% Δ/Α 0.77% 18.73% 18.73% % % -7.72% +/- 1.78% -1.21% -1.21% 1.43% 2.13% 15.03% % Μηνιαίες αποδόσεις Σωρευτική Απόδοση Χ/Φ Σωρευτική Απόδοση Δ/Α Δεκ-04 Ιουν-06 Δεκ-07 Ιουν-09 20% 10% 0% -10% -20% Στατιστικά Στοιχεία Περίοδος 1 χρ. Από έναρξη Annualized alpha 0.86% 3.16% Beta Correlation R-Squared Annualised Volatility 24.15% 18.91% Skewness Excess Kurtosis Tracking Error 2.06% 1.41% Information Ratio Largest Month Gain 12.85% 12.85% Largest Month Loss -9.83% % % Positive Months 58.3% 58.3% % Negative Months 41.7% 41.7% Μηνιαίες Αποδόσεις Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαϊ. Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Έτος % 5.8% -5.6% -0.2% 6.0% 3.2% 4.5% -1.3% 3.6% -2.5% 4.5% 5.0% 29.2% % 5.1% -1.2% 0.8% -6.9% 0.3% 1.0% 3.6% 1.5% 3.3% 0.6% 3.0% 17.0% % -3.0% 3.0% 2.6% 3.3% -1.3% -1.6% -0.1% 2.6% 3.1% -4.1% 1.3% 10.4% % -2.6% -1.9% 4.0% 1.5% -9.1% -1.5% 0.1% -11.1% -19.0% -4.1% -0.8% -45.3% % -9.8% 4.9% 12.9% 5.6% -2.5% 7.7% 7.9% 4.3% -3.9% -8.6% 2.6% 17.5% 22

23 Υπόδειγμα Μικτού Χ/Φ Στατιστικά Στοιχεία Περιγραφή Στόχος της επενδυτικής διαχείρισης είναι η δημιουργία τρέχοντος εισοδήματος, όσο και η επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μεσοπρόθεσμη βάση. Οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται σε μετοχές και παράγωγα προϊόντα με υποκείμενο μέσο μετοχές ή δείκτες μετοχών σε ποσοστό 30 60% του χαρτοφυλακίου, καθώς και σε ομόλογα, ομολογιακά Α/Κ, προϊόντα επιτοκίων και παράγωγα προϊόντα με υποκείμενο μέσο ομόλογα, επιτόκια, και συναλλαγματικές ισοτιμίες. Συγκριτική Απόδοση Μήνας Αρχή έτους 1 χρ. 2 χρ. 3 χρ. Από έναρξη Χ/Φ 1.26% 9.64% 9.64% % % 8.93% Δ/Α 0.53% 12.21% 12.21% % % 5.26% +/- 0.73% -2.58% -2.58% -0.35% -1.22% 3.68% % Μηνιαίες αποδόσεις Σωρευτική Απόδοση Χ/Φ Σωρευτική Απόδοση Δ/Α Δεκ-04 Ιουν-06 Δεκ-07 Ιουν-09 10% 5% 0% -5% -10% Στατιστικά Στοιχεία Περίοδος 1 χρ. Από έναρξη Annualized alpha -0.89% 0.77% Beta Correlation R-Squared Annualised Volatility 13.50% 10.20% Skewness Excess Kurtosis Tracking Error 1.41% 0.97% Information Ratio Largest Month Gain 6.57% 6.57% Largest Month Loss -5.02% -9.37% % Positive Months 58.3% 61.7% % Negative Months 41.7% 38.3% Μηνιαίες Αποδόσεις Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαϊ. Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Έτος % 3.5% -4.2% 0.1% 3.3% 1.7% 2.6% -0.7% 2.0% -1.3% 2.2% 2.5% 14.3% % 3.3% -0.8% 0.1% -3.8% 0.4% 0.6% 1.9% 1.0% 2.1% 0.4% 1.6% 10.1% % -1.5% 1.6% 1.3% 1.9% -0.9% -0.8% 0.4% 1.6% 1.8% -2.0% 0.8% 6.3% % -0.9% -1.2% 1.7% 0.6% -5.0% -0.4% 0.5% -5.6% -9.4% -1.2% -1.5% -25.7% % -5.0% 2.2% 6.6% 3.3% -1.3% 4.9% 4.8% 2.5% -2.6% -5.0% 1.3% 9.6% 23

24 Απολογισμός αποδόσεων (Performance Attribution) 60% 24

25 Διαχείριση Κινδύνου (IV) Απολογιστικές Μετρήσεις, που αποσκοπούν στην αξιολόγηση της πορείας του χαρτοφυλακίου ιστορικά Προϋπολογιστικές Μετρήσεις, που αποσκοπούν στον υπολογισμό τουκινδύνουτηςτρέχουσαςθέσης, έτσι ώστε ο ενεργός κίνδυνος να λαμβάνεται υπόψη στην επενδυτική στρατηγική 25

26 Διαχείριση Κινδύνου (IV) Απολογιστικές Μετρήσεις Ανάλυση αποδόσεων Υπολογισμός Απόδοσης Υπολογισμός υπεραπόδοσης (active premium) σε σχέση με το δείκτη αναφοράς (benchmark) Βασικοί Δείκτες Κινδύνου Χ/Φ Vs Δείκτη Αναφοράς Μεταβλητότητα Downside Deviation Maximum DrawDown VaR ιστορικής διακύμανσης αποδόσεων Modified VaR ιστορικής διακύμανσης αποδόσεων Ex post tracking error Σχέση απόδοσης κινδύνου Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Information Ratio Ανάλυση Παλινδρόμησης Συσχέτισημεδείκτηαναφοράς, Alpha, Beta 26

27 Διαχείριση Κινδύνου (IV) Προϋπολογιστικές Μετρήσεις Εποπτεία πηγών συνολικού κινδύνου Προσέγγιση μέσω ετησιοποιημένης αναμενόμενης τυπικής απόκλισης Προσδιορισμός πηγών συνολικού ρίσκου αναλύοντας την αναμενόμενη τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου στα εξής επίπεδα ανάλυσης: Ανά τίτλο, κλάδο (κλαδικοποίηση κατά GICS), κεφαλαιοποίηση (Μεγάλη, Μεσαία, Μικρή) Εποπτεία πηγών ενεργού κινδύνου Προσέγγιση μέσω ετησιοποιημένου ex ante tracking error. Προσδιορισμός πηγών συνολικού ρίσκου αναλύοντας το ex ante tracking error στα εξής επίπεδα ανάλυσης Ανά τίτλο, κλάδο (κλαδικοποίηση κατά GICS), κεφαλαιοποίηση (Μεγάλη, Μεσαία, Μικρή) Υπολογισμός VaR τρέχουσας θέσης Ανάλυση ανά κλάδο (κλαδικοποίηση κατά GICS), ανά υπο χαρτοφυλάκιο Υπολογισμός Marginal και Partial VaR Έλεγχος κινδύνου σε ακραίες καταστάσεις (Stress Testing Historic simulation) 27

28 Διαχείριση Κινδύνου (IV) Υποδείγματα Αναφορών Risk Measures Value Cumulative Performance Density % ModVaR 99% VaR 'GR_Fund' 'GR_Bench' 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 11/08 12/ Returns Date Performance Portfolio Benchmark Risk Portfolio Benchmark Active premium: 1,95% Cumulative Performance: -63,45% -65,40% Annualized Volatility: 40,11% 41,58% Downside Deviation: 28,02% 29,12% Maximum DrawDown: -65,67% -67,42% Value at Risk (99% cl): 6,18% 6,41% Modified Value at Risk (99% cl): 7,00% 7,49% Ex-Post Tracking Error: 3,85% 28

29 Διαχείριση Κινδύνου (IV) Υποδείγματα Αναφορών GIGS Sector Weight(%) Benchmark Weight(%) Active Weight(%) Active Risk Allocation Risk Contribution Selection Risk Contribution Consumer Discretionary 18,68% 13,58% 5,10% 6,45 0,19 0,23 Consumer Staples 6,22% 12,34% -6,12% 4,42 0,75 0,10 Energy 5,78% 6,19% -0,41% 11,46 0,01 0,17 Financials 39,58% 39,24% 0,34% 3,79 0,01 0,74 Health Care 0,00% 2,26% -2,26% 40,39 0,07 0,00 Industrials 8,90% 5,26% 3,64% 8,13 0,15 0,18 Information Technology 0,00% 0,48% -0,48% 52,33-0,01 0,00 Materials 6,26% 6,20% 0,06% 12,72 0,00 0,23 Telecommunication Services 6,79% 7,42% -0,64% 0,00 0,00 0,00 Utilities 7,79% 7,02% 0,77% 5,91 0,03 0,08 Active Total Risk 100,00% 100,00% 0,00% 2,92 1,20 1,72 Active Risk = Allocation Risk + Selection Risk 29

30 Έλεγχος Συμμόρφωσης (Compliance) Το τμήμα Συμμόρφωσης παρακολουθεί: Νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις Τήρηση επενδυτικών ορίων των χαρτοφυλακίων σύμφωνα με το νόμο, τα εσωτερικά όρια των διαχειριστών και τη σύμβαση διαχείρισης Διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων Κατάχρηση αγοράς Ξέπλυμα χρήματος Παράπονα/καταγγελίες από υφιστάμενους πελάτες Τήρηση προθεσμιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις Εποπτικές Αρχές 30

31 Ανάθεση Διαχείρισης Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο σύμβουλος & οι διαχειριστές 3131

32 Ανάληψη διαχείρισης Διοικητικό συμβούλιο και ανάληψη ευθύνης Από την λειτουργική διεκπεραίωση Στην ικανοποίηση των ασφαλισμένων Από την πλήρη επενδυτική ευθύνη με ελλιπή μέσα Στην εποπτεία & τον έλεγχο συμβούλου & διαχειριστών Διαχωρισμός ρόλων Οριοθέτηση των κινδύνων & των ευθυνών των εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων 3232

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) Πίνακας περιεχομένων 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2.ΣΚΟΠΟΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ 3 2.1.Εφαρμογή... 4 2.2.Αρμοδιότητες... 4 2.3.Αρμοδιότητες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης (Reporting)...

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.:

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες). Ορίζονται ως οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν σαν μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά, σε κινητές αξίες και σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ: 2103216730, 2103240185 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Εξάμηνο Καθηγητής Δημήτριος Παπαδόπουλος - - - 2 - Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Μετοχές, Ομόλογα,

Διαβάστε περισσότερα

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 (ποσά σε χιλ.) Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων 01.01-31.03.2005 01.01-31.03.2006 Καθαρό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σημείωμα

Πληροφοριακό Σημείωμα ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής πρέπει να συμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα