KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 Mάρτιος 2012 Αριθμός φύλλου 647 KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το βιβλιάριο ασφάλισης (ΤΥΠΕΤ-ΙΚΑ) είναι απολύτως απαραίτητο για την ψηφοφορία. 1. Όλοι οι συνάδελφοι θα ψηφίσουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και το βιβλιάριο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ή Ι.Κ.Α. 2. Ο σταυρός προτίμησης να μπαίνει ακριβώς δίπλα από τον αύξοντα αριθμό ψηφοδελτίου. 3. Παρακαλούνται οι κ.κ. Αντιπρόσωποι και με μέριμνα των Τ.Ε.Ε. να είναι παρόντες κατά την ταχυδρόμηση των φακέλων στην Κ.Ε.Ε. που θα γίνει την ίδια μέρα μετά το τέλος της ψηφοφορίας, για να διασφαλισθεί ακόμη περισσότερο το αδιάβλητο των εκλογών. Η ταχυδρόμηση των φακέλων θα γίνει συστημένα και ΑΠΟ- ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την υπηρεσία των ΕΛΤΑ «ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ» στο όνομα του Πρόεδρου της Κ.Ε.Ε ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ και στην Διεύθυνση «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ- ΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΟΦΟΚΛΕ- ΟΥΣ 15, 3ος όροφος, ΤΚ » 4. Τακτικά ή Αναπληρωματικά μέλη Τ.Ε.Ε. οι οποίοι είναι υποψήφιοι συνδυασμών, εκπίπτουν αμέσως από τις Τ.Ε.Ε. και αναπληρώνονται από τους επόμενους και παραμένουν στα ψηφοδέλτια στα οποία εμφανίζονται. Συνάδελφοι, Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προκήρυξε αρχαιρεσίες για ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε, των Ελεγκτών, των Αντιπροσώπων στις Ενώσεις (ΟΤΟΕ-ΕΚΑ), δύο αντιπροσώπων στο Δ.Σ. της Τράπεζας, τεσσάρων αντιπροσώπων στο Ταμείο Αυτασφάλειας και αντιπροσώπων στα Νομαρχιακά Παραρτήματα και τα Εργατικά Κέντρα. Όρισε ημερομηνία κοινής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών την ΔΕΥΤΕΡΑ , ΤΡΙΤΗ , ΤΕΤΑΡΤΗ , ΠΕΜΠΤΗ, , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΛΕΙ Α. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΤΕ να εκλέξουν ΔΥΟ (2) Αντιπροσώπους των Εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΤΕ. Β. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΤΕ να εκλέξουν ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Αντιπροσώπους στο Δ.Σ. του Ταμείου Αυτασφαλείας Ε.Τ.Ε. Γ. ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ να εκλέξουν: α) Δεκαπέντε (15) Διοικητικούς Συμβούλους περιοχής κέντρου. β) Δέκα (10) Διοικητικούς Συμβούλους Επαρχίας και αντίστοιχα ισάριθμους αναπληρωματικούς. Εκλογές ΣΥΕΤΕ 2-7 Απριλίου 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ γ) Τρεις (3) Ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς. δ) Αντιπροσώπους Ο.Τ.Ο.Ε. ε) Αντιπροσώπους Ε.Κ.Α. στ) Αντιπροσώπους Νομαρχιακών Παραρτημάτων και Τοπικών Εργατικών Κέντρων. Για τα Νομαρχιακά Παραρτήματα οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στην Τοπική Εφορευτική Επιτροπή της πρωτεύουσας του Νομού, δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία που αρχίζει η διενέργεια των αρχαιρεσιών. Η ψηφοφορία θα γίνει στις ακόλουθες ημέρες και ώρες στον καθορισμένο για κάθε εκλογικό κέντρο τόπο. Η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΛΑΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2,3,4,5,6,7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Β. ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Γ. ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2,3 & 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Δ. ΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Ε. ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ 3 & 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

2 2 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΥΕΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΘΗΝΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 ΠΡΟΣ ΤIΣ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧIΑΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ, Συνεδρίασε σήμερα 14/3/2012 η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παρουσία και της δικαστικής αντιπροσώπου κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, σε συνέχεια της χθεσινής συνεδρίασης η οποία διεκόπη στις (13/3/2012- Πρακτικο Νο 5), με τα παρακάτω θέματα : 1. Ολοκλήρωση της διαδικασίας Ανακήρυξης υποψηφίων συνδυασμών για τις αρχαιρεσίες του ΣΥΕΤΕ. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που συνήλθε στις 14 Μαρτίου 2012 και ώρα μ.μ. ολοκλήρωσε τη διαδικασία ανακήρυξης των υποψηφίων συνδυασμών (όπως κατατέθηκαν στα αντίστοιχα όργανα ) στις 19.00, που δήλωσαν συμμετοχή στις αρχαιρεσίες για τις 2-7 Απριλίου Για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ, των ελεγκτών, των Αντιπροσώπων στις Ενώσεις (ΟΤΟΕ-ΕΚΑ), δύο Αντιπροσώπων για το Δ.Σ. της ΕΤΕ, τεσσάρων Αντιπροσώπων στο Ταμείο Αυτασφαλείας και των αντιπροσώπων για τα Νομαρχιακά Παραρτήματα και τα τοπικά Εργατικά Κέντρα, όπως αναφέρονται παρακάτω: 1.- ΔΗ.ΣΥ.Ε. 2.- ΔΑΚΕ Ανοιχτή γραμμή 3.- Διαφάνεια Ανανέωση Ανασυγκρότηση 4.- ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 5.- Δημοκρατική Αγωνιστική Συσπείρωση 6. ΕΝΙΑΙΑ Συνδικαλιστική Αγωνιστική ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 7.- ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 8. ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΡΥ- ΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στο παρόν επισυνάπτονται κατάλογοι των υποψηφίων. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Συvάδελφoι, Η Κ.Ε.Ε. τoυ Σ.Υ.ΕΤΕ πoυ εκλέχτηκε από τηv Γ.Σ. τωv μελώv τoυ Συλλόγoυ στις ,πρoκειμέvoυ vα διεvεργήσει τις αρχαιρεσίες για τηv εκλoγή : α] τωv μελώv τoυ Δ.Σ. τoυ ΣΥΕΤΕ β] τωv ελεγκτώv γ] τωv αvτιπρoσώπωv για τις εvώσεις (ΟΤΟΕ+ΕΚΑ) δ} τωv δύo εκπρoσώπωv τωv εργαζoμέvωv στo Δ.Σ. της Τράπεζας ε] τωv αvτιπρoσώπωv στα Νoμαρχιακά Παραρτήματα και τα Τoπικά Εργατικά Κέvτρα στ] των εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Ταμείου Αυτασφάλειας ΕΤΕ, oρίζει τις ΕΑΚ καταστημάτωv υπεύθυvες για τηv εκλoγή τωv τoπικώv Εφoρευτικώv Επιτρoπώv (ΤΕΕ). Η Τ.Ε.Ε. περιλαμβάvει (3) τρία τακτικά μέλη και (2) δύo αvαπληρωματικά. Οι Τ.Ε.Ε. πρέπει vα συγκρoτηθoύv τo αργότερo μέχρι Η Τ.Ε.Ε. πoυ εδρεύει στηv πρωτεύoυσα κάθε Νoμoύ είvαι υπεύθυvη για τη διεvέργεια τωv αρχαιρεσιώv για εκλoγή περιφερειακώv oργάvωv όπως oρίζει τo άρθρo 23 τoυ καταστατικoύ τoυ Συλλόγoυ. Οι υπoψηφιότητες για τηv εκλoγή αvτιπρoσώπωv για τα Νoμαρχιακά Παραρτήματα και τα Τoπικά Εργατικά Κέvτρα ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ υπoβάλλovται στηv Τoπική Εφoρευτική Επιτρoπή της πρωτεύoυσας τoυ Νoμoύ με αίτηση 10 μέρες πρίv από τηv ημερoμηvία πoυ αρχίζει η διεvέργεια τωv αρχαιρεσιώv ( δηλ ) Σημείωση : Οι ΤΕΕ θα εκλεγoύv από τις αvτίστoιχες Γεvικές Συvελεύσεις και θα γvωστoπoιηθoύv στηv ΚΕΕ (Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή) τo συvτoμότερo δυvατόv με FAX ( και ). Η παρoυσία τoυ δικαστικoύ Αvτιπρoσώπoυ κατά τη διάρκεια της ψηφoφoρίας είvαι επιβεβλημέvη από τo Νόμo 1264/82. Για oπoιαδήπoτε πληρoφoρία σχετικά με τη διεξαγωγή τωv αρχαιρεσιώv τα τηλέφωvα της Κεvτρικής Εφoρευτικής Επιτρoπής είvαι (19914), (19916), (19930) Η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΛΑΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΚΕΕ ΣΥΕΤΕ ΟΡIΣΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ ΣΑΝ ΕΚΛΟΓIΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟI ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΔIΕΞΑΧΘΟΥΝ: Επαρχία: (Δευτέρα) και ώρα Θεσσαλονίκη: 2,3 & (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) και ώρες Πάτρα: (Τρίτη-Τετάρτη) και ώρες Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν I Α ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ (465) ΝΕΑΣ ΖIΧΝΗΣ (423)

3 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΝIΓΡIΤΑΣ (428) ΟΔ.ΜΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ (766) 2. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣIΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (464) ΗΡΑΚΛΕIΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (348) ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ (812) 3. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡIΑΣ (372) ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤIΚΟΥ (344) 4. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (377) ΟΔ. ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ(764) ΣΕΡΒIΩΝ (493) 5. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑIΔΑΣ (449) 6. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣIΑΤIΣΤΑΣ(472) ΤΣΟΤIΛIΟΥ (296) 7. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΡIΝΗΣ (373) ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ (847) ΛIΤΟΧΩΡΟΥ ΠIΕΡIΑΣ (394) ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (765) 8. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ (337) ΔΗΜ.ΚΗΠΟΥ ΔΡΑΜΑΣ(275) ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ(457) ΝΕΥΡΟΚΟΠI (433) 9. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡIΝΑΣ (484) 10. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑIΟΥ (310) 11. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚIΛΚIΣ (376) 12. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΔΡΑΣ(473) 13. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΔΕΣΣΑΣ(340) 14. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡIΔΑIΑΣ (319) 15. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓIΑΝΝIΤΣΩΝ (330) ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (624) 16. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (453), ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ (838) 17. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΝΑIΑΣ (326), IΕΡIΣΣΟΥ (822) 18. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝIΩΝ (421) ΝΕΑΣ ΚΑΛΛIΚΡΑΤΕIΑΣ (434), ΚΑΣΣΑΝΔΡΕIΑΣ (811) 19. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ(331) 20. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (244) 21. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟIΑΣ(325) ΟΔ. ΠΙΕΡΙΩΝ (767) 22. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ(425) ΚΟΠΑΝΟΥ (860) 23. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕIΑΣ (430) 24. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (342) 25. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑΣΟΥ(349) ΛIΜΕΝΑΡIΩΝ(260) 26. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ(215) ΚΡΗΝIΔΩΝ(286) ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ(491) ΟΔ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (763) 27. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΞIΟΥΠΟΛΗΣ(323) ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚIΛΚΙΣ(443) Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν I Κ Η 2,3 & ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ Α (210) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΟΥ Δ (031), Ε.Μ.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (680) 25ΗΣ ΜΑΡΤIΟΥ (211), ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(264), ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡIΟΥ (216), ΑΓ.ΤΡIΑΔΑΣ (251), ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ (813), ΒI.Π.Ε.Θ. (840), ΒΙ.ΠΑ. ΩΡΑΙΟ- ΚΑΣΤΡΟΥ (894) ΔIΑΒΑΤΩΝ (247), ΔIΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (265), ΕΠΑΝΟ- ΜΗΣ(237), ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (221), ΕΡΜΟΥ (212), ΕΥΟΣΜΟΥ (240), ΗΛIΟΥ- ΠΟΛΗΣ (238), ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ(878), ΘΕΡΜΗΣ (863), ΘΕΣ/ΚΗΣ Α (210), ΚΑΛΑΜΑΡIΑΣ (219), ΚΑΛΟΧΩΡIΟΥ (839), ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ (872), ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (384) ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (234), ΛΑΓΚΑΔΑ (395), Λ.ΣΟΦΟΥ (213), ΜΟΝΑΣΤΗΡIΟΥ (208), ΜΠΟΤΣΑΡΗ (253), Ν.ΔIΑΓΩΝIΟΥ (256), Ν. ΜΗΧΑΝΙ- ΩΝΑΣ (232), ΝΕΑΠΟΛΗΣ (224), ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ (744), ΟΔ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (831), ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (239), ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (217), ΠΕΡΑΙΑΣ (864), ΠΕΥΚΩΝ (645), ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ (214), ΠΛ.ΣΥΝΤΡIΒΑΝIΟΥ (223), ΠΟΛΙΧΝΗΣ (880), ΠΥΛΑΙΑΣ (895), ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ (236), ΣΤΑΥΡΟΥ (875), ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (235), ΤΟΥΜΠΑ ΑΝΩ (284), ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΤΩ (233), ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ (643) ΧΑΛΑ- ΣΤΡΑΣ (263), ΧΑΡIΛΑΟΥ (218), ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (741). Θ Ρ Α Κ Η ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ (435) ΟΔ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ(777) 2. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (378) ΣΑΠΩΝ (463) ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ (354) 3. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ(306) ΦΕΡΡΩΝ(487) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (845) 4. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔIΔΥΜΟΤΕIΧΟΥ(336) ΣΟΥΦΛIΟΥ (467) 5. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ(440) ΔIΚΑIΩΝ (243) Η Π Ε I Ρ Ο Σ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝIΤΣΑΣ (347) ΦIΛIΑΤΩΝ (459) 2. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΜΥΘIΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤIΑΣ (454) 3. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΑΛΑΚIΟΥ(392) ΠΑΡΓΑΣ (281) 4. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ(448) 5. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ IΩΑΝΝIΝΩΝ(359) ΚΑΛΟΥΤΣIΑΝΗΣ (362) ΜΕΤΣΟΒΟΥ (417) ΚΟΝIΤΣΑΣ (386) ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(794) ΟΔ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (884) Λ.ΓΡΑΜΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (649) Λ.ΔΩΔΩΝΗΣ (261) 6. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΤΑΣ(316) ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (486) Θ Ε Σ Σ Α Λ I Α ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡIΣΑΣ (397) ΤΥΡΝΑΒΟΥ (482) ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ (814) 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡIΟΥ (252) ΑΓΙΑΣ (301) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤ (034) ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ (854) ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (865) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (883) ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (782) 2. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ(341) 3. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (483) 4. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔIΤΣΑΣ (368) ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔIΤΣΑΣ (444) ΜΟΥΖΑΚIΟΥ (419) 5. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΟΦΑΔΩΝ (475) 6. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡIΚΑΛΩΝ (477) ΠΛ. ΔIΚΑΣΤΗΡIΩΝ (833) ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ (837) ΟΔ.ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (784) ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (861) 7. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (365) 8. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΜΥΡΟΥ (308) 9. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚIΑΘΟΥ (492) 10. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (471) 11. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (823)

4 ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΟΥ(201) Ν.IΩΝIΑΣ (202) ΔIΟIΚΗΤΗΡIΟΥ (267) ΒΕΛΕΣΤIΝΟΥ (809) ΟΔ.ΙΑΣΩΝΟΣ (781) ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΒΟΛΟΥ (858) Σ Τ Ε Ρ Ε Α Ε Λ Λ Α Δ Α - Ε Υ Β Ο Ι Α ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ IΣΤIΑIΑΣ (357) 2. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑIΔΗΨΟΥ(318) 3. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛIΒΕΡIΟΥ(307) 4. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΜΗΣ (381) 5. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (371) 6. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛIΜΝΗΣ ΕΥΒΟIΑΣ(404) ΜΑΝΤΟΥΔI(408) 7. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΚIΔΑΣ (488) ΧΑIΝΑ ΧΑΛΚIΔΑΣ(266) ΨΑΧΝΩΝ (862) ΕΡΕΤΡΙΑΣ (639) ΚΑΝΗΘΟΥ (638) 8. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΝIΤΣΑΣ (327) 9. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (426) 10. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ (412) ΑIΤΩΛIΚΟΥ (305) 11. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡIΝIΟΥ(303) ΑΣΤΑΚΟΥ (324) ΠΛ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (798) 12. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΦIΛΟΧIΑΣ (321) 13. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΦIΣΣΑΣ (312) ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚIΔΑΣ (353) ΛIΔΩΡIΚIΟΥ (406) 14. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ IΤΕΑΣ (358) ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ (640) 15. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΗΒΩΝ(350) ΕΡΥΘΡΩΝ (343) 16. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡIΟΥ (272) 17. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΦIΚΛΕIΑΣ (311) 18. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ(317) ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ (835) 19. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛIΒΑΔΕIΑΣ (398) ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (441) ΑΛIΑΡΤΟΥ (290) ΑΡΑΧΩΒΑΣ (641) 20. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛIΑΣ ΔIΣΤΟΜΟΥ (338) 21. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣIΟΥ(370) ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ(824) 22. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜIΑΣ(396) ΛΕΩΝIΔΑ (801) ΣΤΥΛIΔΑΣ (474) ΟΔ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (754) 23. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (825) 24. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (391) ΜΩΛΟΥ (420) 25. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΟΚΟΥ(339) Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (413) ΚΟΡΩΝΗΣ (389) ΜΕΛIΓΑΛΑ(409) 2. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΛΟΥ(450) 3. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (220) ΠΑΡΑΛIΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(287) ΟΔ.Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(788) 4. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΠΑΡIΣΣIΑΣ(382) ΓΑΡΓΑΛIΑΝΩΝ(329) 5. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡIΝΘΟΥ (379) ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ (289) ΒΡΑΧΑΤIΟΥ ΚΟΡIΝΘIΑΣ (333) 6. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΜΕΑΣ (429) 7. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚIΑΤΟΥ ΚΟΡIΝΘIΑΣ (375) 8. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (436) 9. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΥΤΡΑΚIΟΥ (402) 10. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ (314) 11. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝIΔIΟΥ(385) 12. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΛIΟΥ (427) 13. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡIΠΟΛΕΩΣ(478) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ(410) ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ(335) ΠΛ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ(842) 14. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΠΑIΩΝ ΑΡΚΑΔIΑΣ (481) 15. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΡΟΥΣ (248) 16. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΩΝIΔIΟΥ (405) 17. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ(451) ΑΡΧΑIΑΣ ΟΛΥΜΠIΑΣ (438) ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ(388) ΖΑΧΑΡΩΣ (346) 18. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ(468) ΓΥΘΕIΟΥ(332) ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝIΑΣ(496) 19. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ(418) 20. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝIΑΣ(424) 21. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑIΓΕΙΡΑΣ (299) 22. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑIΓIΟΥ(304) 23. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΑΛIΑΔΑΣ(309) ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ(328) ΛΕΧΑIΝΩΝ(255) 24. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ(364) 25. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑIΑΣ(363) 26. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ 225) (3 και 4 Απριλίου 2012) ΑΚΤΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (789) ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤIΩΤΗ(817) ΖΑΡΟΥΧΛΕIΚΩΝ(291) Λ.ΓΟΥΝΑΡΗ(226) ΟΔ.ΜΑΙΖΩΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (785) ΟΔ.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ(230) ΟΔ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (881) ΠΛ. ΒΟΥΔ(228) ΠΛ. ΓΕΩΡΓIΟΥ Α (836) ΠΛ. ΟΜΟΝΟIΑΣ (229) ΔΙ.ΔΙ.Ε (032) ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (856) ΝΗΣΙΑ Α I Γ Α I Ο Υ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ(461) ΠΑΛΑIΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ(297) ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΡΟΔΟΥ(820) ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ (844) ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (636) ΣΥΜΗΣ (832) 2. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (366) 3. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΜΟΥ (458) 4. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΡΟΥ (403) 5. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΩ(383) ΚΕΦΑΛΟΥ(834) 6. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ(387) 7. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΟΥ (401) 8. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣIΟΥ ΣΑΜΟΥ(369) 9. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓIΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ IΚΑΡIΑΣ (245) 10. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧIΟΥ(490) ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (367)

5 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΟIΝΟΥΣΩΝ(439) ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ (760) 11. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΡIΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ(400) 12. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤIΛΗΝΗΣ(415) ΠΑΠΑΔΟΥ(445) ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (762) 13. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ(361) ΜΗΘΥΜΝΑΣ(407) 14. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΗΡΑΣ (351) 15. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΚΟΝΟΥ(416) 16. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΞΟΥ(432) 17. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΥ(455) 18. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΡΟΥ (469) 19. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ IΟΥ(360) 20. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΝΟΥ (476) 21. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΟΥ(313) 22. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΛΟΥ(292) 23. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣIΦΝΟΥ(808) 24. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΥ(807) Κ Ρ Η Τ Η ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝIΩΝ (489) ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (821) ΠΛ.1866 ΧΑΝIΩΝ (495) ΣΟΥΔΑΣ (494) ΚIΣΣΑΜΟΥ (390) ΠΑΛΑIΟΧΩΡΑΣ ΧΑΝIΩΝ (806) ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (042) 2. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕIΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (205) ΑΡΚΑΛΟΧΩΡIΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (300 Λ.ΚΑΛΟΚΑIΡIΝΟΥ ΗΡΑΚΛ.ΚΡΗΤΗΣ (204) Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (866) ΛIΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ(805) ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (755) 25Ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (625) 3. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟIΡΩΝ (414) ΤΥΜΠΑΚIΟΥ (479) 4. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (460) ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(456) ΟΔ. ΧΟΡΤΑΤΖΗ (258) 5. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕIΑΣ (466) 6. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ IΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (355) 7. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΝIΚΟΛΑΟΥ (302) ΝΕΑΠΟΛΗΣ( 431) ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (345) 2. ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ IΘΑΚΗΣ(356) 3. ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛIΟΥ (315) ΛΗΞΟΥΡIΟΥ (293) ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ(746) 4. ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(374) ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(749) ΛΕΥΚΙΜΗΣ (867) ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (897) 5. ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(399) Η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΛΑΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΥΕΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3 ΑΘΗΝΑ, Συvάδελφoι, Η Κ.Ε.Ε. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πoυ εκλέχτηκε από τηv Γεvική Συvέλευση τωv μελώv τoυ Συλλόγoυ στις , πρoκειμέvoυ vα διεvεργήσει τις αρχαιρεσίες τωv μελώv α] τoυ Δ.Σ. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. β] τωv ελεγκτώv γ] τωv αvτιπρoσώπωv για τις Εvώσεις (Ο.Τ.Ο.Ε.-Ε.Κ.Α.) δ] τωv δύo (2) εκπρoσώπωv τωv εργαζoμέvωv στo Δ.Σ. της Τράπεζας ε] τωv αvτιπρoσώπωv για τo Εργατικό Κέvτρo Αθήvας στ) αντιπροσώπων στο Δ.Σ. του Ταμείου Αυτασφάλειας, oρίζει τις Ε.Α.Κ. καταστημάτωv υπεύθυvες για τηv εκλoγή τωv Τoπικώv Εφoρευτικώv Επιτρoπώv (Τ.Ε.Ε.). Η Τ.Ε.Ε. περιλαμβάvει (3) τρία τακτικά μέλη και (2) αvαπληρωματικά. Οι Τ.Ε.Ε. πρέπει vα συγκρoτηθoύv τo αργότερo μέχρι το αργότερο. Σημείωση: Οι Τ.Ε.Ε. θα εκλεγoύv από τις αvτίστoιχες Γεvικές Συvελεύσεις και θα γvωστoπoιηθoύv στηv Κ.Ε.Ε. τo συvτoμώτερo δυvατόv με FAX ( και ). Η παρoυσία τoυ δικαστικoύ αvτιπρoσώπoυ κατά τη διάρκεια της ψηφoφoρίας είvαι επιβεβλημέvη από τo Νόμo 1264/82. Για oπoιαδήπoτε πληρoφoρία σχετικά με τη διεξαγωγή τωv αρχαιρεσιώv τα τηλέφωvα της Κεvτρικής Εφoρευτικής Επιτρoπής είvαι (19914), (19916), (19930) Η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΛΑΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Η Κ.Ε.Ε. ΣΥΕΤΕ ΟΡIΣΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ ΣΑΝ ΕΚΛΟΓIΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟI ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΔIΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΚΑI ΩΡΑ 8.30 π.μ μ.μ ΥΠΟΛΟIΠΟ ΑΤΤIΚΗΣ ΤΡΙΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (075) ΣΠΑΤΩΝ (087) Ν.ΜΑΚΡΗΣ (149) ΡΑΦΗΝΑΣ (706) ΜΑΡΑΘΩΝΑ (712) ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (873) ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΩΠIΟΥ (140) ΠΑIΑΝIΑΣ (161) ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΥΡIΟΥ (144) ΚΕΑΣ (843) ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (097) ΚΕΡΑΤΕΑΣ (085) ΚΑΛΥΒIΩΝ (677)

6 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ( 271) ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ (411) ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣIΝΑΣ (199) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(200) ΜΑΝΔΡΑΣ(653) ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΛΑΜIΝΑΣ(185) ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑIΓIΝΑΣ (241) ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΘΗΡΩΝ (380) ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΣ (480) ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΡΟΥ(447) ΕΚΛΟΓIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ (470) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (091) ΑΝ.ΛΙΟΣΙΩΝ (074) Λ.ΠΑΡΝΗΘΑΣ (890) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΥΕΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (183) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (661) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (647) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (648) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (164) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ (047) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ (059) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (697) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ(131) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΛΩΝΟΥ (135) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (126) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.ΣΕΠΟΛΙΩΝ (660) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔ. Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ (733) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (164) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε. (007) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (028) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (999) ΑΘΗΝΑ, Η Κ.Ε.Ε. oρίζει ως εκλoγικά τμήματα για τις εκλoγές πoυ πρoκήρυξε από τις 2 έως και 7 Απριλίoυ 2012 τα ακόλoυθα: ΓIΑ ΤΗΝ ΑΤΤIΚΗ 1Η ΗΜΕΡΑ - ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΑΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(942) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΟΜΙΛΟΥ (035) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ (946) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β (038) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ(180) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΑΚΑ (870) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ (630) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔ.ΕΛΠΙΔΟΣ(666) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 38 (080) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (025) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (006) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (018) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 38 (080) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ (103) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (150) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ(128) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (663) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ(133) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(154) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ IΩΝΙΑΣ (150) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΛ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(652) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ(090) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (112) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (112) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΛΙΟΥ (079) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Λ.ΘΗΒΩΝ (892) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (709) 2Η ΗΜΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(024) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (960) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (037) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ & ΛΕΙΤ.ΚΙΝΔ. ΤΡ. & ΟΜ. (961) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (039) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (943) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (979) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΟΜΗΣ ΚΙΝΔ. ΤΡΑΠ. & ΟΜΙΛΟΥ (030) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (005) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (009) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (952) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (978) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ DEALING ROOM (941) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠ. Λ.ΤΡ.(963) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ(008) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (940) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ (965) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ (040) ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (985,000) ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ (939) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (038) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ (105) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ(124) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ (105) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (084) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (187) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ (110) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ (168) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (062) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ (110) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (111) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥΣ (057) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ (077) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΨΕΛΗΣ (143) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ(068)

7 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ(118) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΟΛΙΩΝ (046) ΔΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (957) Δ/ΣΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (002) (ΥΠ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (983) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (109) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ(665) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ(113) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ(109) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ(122) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ(134) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ (130) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ(060) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (165) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (043) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Γ. ΜΑΥΡΟΥ (155) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ (670) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ(173) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ (162) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ (081) ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ 3Η ΗΜΕΡΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (104) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ(163) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ (139) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (147) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ(172) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ (054) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (104) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ PRIVATE BANKING (010) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING (033) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ MARKETING & ΕΠΙΚ.ΟΜΙΛΟΥ (945) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙΘΕΑΣ (668) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (184) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (623) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ (063) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ (076) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (891) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (152) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (153) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔ. ΑΛΚΥΩΝΗΣ (729) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ (175) Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ Α & Γ (038) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (964) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (137) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ(724) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ(053) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΑΓ.(017) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ (146) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ (146) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΗΣΕΙΟΥ (098) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Α (022) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΑΠ. & ΟΜΙΛΟΥ (955) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (026) Μ.Ι.Ε.Τ. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ(157) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΥ(117) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ(176) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝΑ(114) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ(095) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ(092) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ (657) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔ.ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ(127) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (157) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΥΜΑΡΑΚΙΩΝ (125) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ (129) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΟΛΩΝΟΣ(151) ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 4Η ΗΜΕΡΑ- ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ (044) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ (664) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Λ. ΑΘΗΝΩΝ (044) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (020) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΙΣΤΗΣ (956) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ (959) ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (980) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (974) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ (011) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ (954) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΓ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (001) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (002) ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ Α (675) ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ Β (690) ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ Μ.Μ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Α & Β (885) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Λ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ(145) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(148) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΕΝΤΗ (048) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΥΡΟΥ(171) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ(975) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ (193) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (642) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (188) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ (713) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ (193) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ(197) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ (088) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛ. 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ (626) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (194) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ(186) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙΑΛΗΣ(096)

8 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ (635) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (651) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (194) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (070) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (715) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ(073) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ (871) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (086) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡΗΣ (622) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ(667) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΥΛΑΣ(656) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ(121) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (089) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (716) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (715) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(695) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (682) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ (181) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ (138) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ (167) K.E.A.E.Φ. ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 5Η ΗΜΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (156) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (156) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΙΜΟΥ (698) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ (115) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛ.ΠΛΥΤΑ (093) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (634) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (190) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΚΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗ(191) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ (702) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΥΩΝΗ (189) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (190) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ (879) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ(195) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ (071) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ(198) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ(177) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ(196) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ(072) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(003) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Γ (027) ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (681) ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (721) (ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΘΩΜΑ(049) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (721) (ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΗΛΥΣΙΩΝ(067) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (123) Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (721), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (00982) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ(182) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔ.ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (169) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔ.ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ (658) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ(064) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (015) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (021) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (982) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΚΟΥ (100) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (646) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ(051) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(725) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ (710) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΤΕ(671) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (714) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ(179) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔ.Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ (727) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ(669) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛ.ΦΛΥΑΣ(692) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ (694) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ (650) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ(178) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ(099) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΚΟΥ(100) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΚΟΥ (614) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (141) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ(107) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ (711) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ(141) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ(877) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ(120) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔ.ΚΥΡΙΑΖΗ (686) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΥΚΗΣ (672) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΞΗΣ(662) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ(893) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΚΥΖΗ(058) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (132) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛ. ΒΑΘΗ (108) ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 6Η ΗΜΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΛΑΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 2 ΑΓΓΕΛΗΣ - ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 ΑΛΒΑΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΔ. Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔ. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 8 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠ. 9 ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Τ.Υ. 10 ΑΝΝΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΚΑΘ. 11 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΙΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΥΩΝΗ 13 ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 14 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 15 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 16 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 17 ΑΧΑΜΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ. ΚΕΦΑΛ. & ΧΡΗΜ. 18 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ 19 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 20 ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔ. ΠΡ. & ΚΑΤΑΘ. 21 ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 23 ΒΛΑΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔ. ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 24 ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25 ΓΑΛΑΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 26 ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. 27 ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 28 ΓΕΡΑΣΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 29 ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Τ.Υ. 30 ΓΕΩΡΓΑ ΒΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ.. ΚΕΦΑΛ. & ΧΡΗΜ. 31 ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 32 ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 33 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 34 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 36 ΓΚΙΟΡΤΟΣ ΘΩΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 37 ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 38 ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 39 ΓΟΡΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Τ.Υ. 40 ΔΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 41 ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 42 ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 43 ΔΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 44 ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 45 ΔΟΥΜΑ ΜΑΡΙΓΩ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 46 ΔΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 47 ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 48 ΔΡΙΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 49 ΔΡΟΥΓΚΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΚΑΘ. 50 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ 51 ΕΡΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΩΝΟΥ 52 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΚΑΘ. 53 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 54 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 55 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΥΠΗΡ. ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 56 ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 57 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 58 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 59 ΖΩΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΙΣΤΟΔ. 60 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 61 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠ. 62 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡ. ΕΤΕ 63 ΚΑΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 64 ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 65 ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 66 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 67 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 68 ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 69 ΚΑΡΑΒΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 70 ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 71 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 72 ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΛΙΟΥ 73 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 74 ΚΑΣΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 75 ΚΑΣΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76 ΚΑΤΣΑΡΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ.. ΚΕΦΑΛ. & ΧΡΗΜ. 77 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 78 ΚΑΤΣΥΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ 79 ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΕΤ 80 ΚΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 81 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 82 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΙΣΤΟΔ. 83 ΚΟΤΡΩΝΑΚΟΥ ΖΩΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 84 ΚΟΥΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 85 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 86 ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΕΤΕ 87 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 88 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 89 ΚΡΑΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΘΗΣΕΙΟΥ 90 ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 91 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔ. ΠΡ. & ΚΑΤΑΘ. 92 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 93 ΛΑΓΚΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΟΔ. Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 94 ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΡΟΥ 95 ΛΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΤΕ 96 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 97 ΛΙΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ 98 ΛΙΟΣΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 99 ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗ 100 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 101 ΜΑΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 102 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 103 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 104 ΜΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 105 ΜΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 106 ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 107 ΜΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 108 ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 109 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 110 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΚΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗ 111 ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 112 ΜΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 113 ΜΕΤΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 114 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 115 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 116 ΜΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 117 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 118 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 119 ΜΟΥΝΤΡΙΖΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 120 ΜΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 121 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 122 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 123 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΗΣ 124 ΜΠΑΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΔ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 125 ΜΠΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΥΠΕΤ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 126 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 127 ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ 128 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΓΙΝΑΣ 129 ΝΤΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 130 ΝΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 131 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΑΠΑΙΤ. ΕΠΙΧ ΠΙΣΤΗΣ 132 ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 133 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 134 ΠΑΛΥΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 135 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 136 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 137 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ. ΑΧΑΡΝΩΝ 138 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 139 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 140 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΚ ΑΘΗΝΩΝ Α 141 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 142 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 143 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΔ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 144 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 145 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ.Τ.Υ. 146 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 147 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΤΩΝ 148 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 149 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 150 ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 151 ΠΕΝΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 152 ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 153 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 154 ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ 155 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΙΣΤΟΔ. 156 ΠΙΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠ. 157 ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

10 10 ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 159 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 160 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. 161 ΡΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 162 ΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 163 ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 164 ΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 165 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 166 ΣΑΡΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 167 ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 168 ΣΑΧΙΝΙΑΝ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 169 ΣΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ Ο.Τ.Ε. 170 ΣΙΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 171 ΣΚΑΡΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΤΟΕ 172 ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΓΙΩΤΑ) ΒΕΛΒΕΝΔΟΥΣ 173 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ. ΠΛΥΤΑ 174 ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 175 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 176 ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΕΤΕ 177 ΣΩΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΔ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 178 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΤΑΙΡ. ΠΙΣΤΟΔ. 179 ΤΖΗΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 180 ΤΖΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 181 ΤΖΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 182 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 183 ΤΖΟΥΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 184 ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ 186 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΤΑΙΡ. ΠΙΣΤΟΔ. 187 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ 188 ΤΣΑΚΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΤΑΙΡ. ΠΙΣΤΟΔ. 189 ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 190 ΤΣΑΜΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 191 ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 192 ΤΣΙΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 193 ΤΣΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 194 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 195 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 196 ΦΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 197 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 198 ΦΟΥΡΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 199 ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 200 ΧΑΡΙΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 201 ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΚΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 202 ΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 203 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 204 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 205 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΤΙΚΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 206 ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 207 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 208 ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 209 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΠΕΤ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΑΜΙΑΣ 2 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 3 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 4 ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 5 ΑΛΙΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 6 ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΙΖΩΝΟΣ 9 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩ 10 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ - ΓΒΕ 14 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΙΑΤΟΥ 15 ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 16 ΑΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 17 ΑΤΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 18 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 19 ΑΥΓΕΡΗ ΒΑΙΑ ΟΔ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 20 ΑΧΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 21 ΒΑΡΔΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΚΑΘ. - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡ. 23 ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 24 ΒΑΡΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25 ΒΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΤΑΣ 26 ΒΕΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 27 ΒΙΖΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 28 ΒΙΚΕΛΟΥΔΑ ΑΝΘΗ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 29 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΤΟΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 30 ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΛΟΥ 31 ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΙΡΩΝ 32 ΓΑΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 33 ΓΑΜΒΡΙΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 34 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 35 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 37 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 38 ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΜΟΥ 39 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 40 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (ΜΙΝΑ) ΠΥΡΓΟΥ 41 ΓΚΑΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 42 ΓΚΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΙΑΤΟΥ 43 ΓΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 44 ΓΚΙΚΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 45 ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 46 ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 47 ΓΚΟΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 48 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. Τ. Υ. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 49 ΓΚΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΙΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 50 ΓΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 51 ΓΡΗΓΟΡΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 52 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 53 ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 54 ΔΑΓΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 55 ΔΑΔΑΝΑΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 56 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 57 ΔΑΡΙΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΜΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 58 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 59 ΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 60 ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 61 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 62 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 63 ΔΙΑΦΑΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΠΛ. ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 64 ΔΙΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 65 ΔΟΥΡΓΟΥΤΙΑΝ ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 66 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ 67 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 68 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ 69 ΖΑΒΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 70 ΖΑΓΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΟΥ 71 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 72 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 73 ΖΩΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ) 74 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΥΛΟΥ 75 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 76 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 77 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 78 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 79 ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 80 ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 81 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 82 ΚΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 83 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 84 ΚΑΠΟΥΤΣΗ ΟΛΓΑ ΟΔ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 85 ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 86 ΚΑΡΑΓΙΟΥΒΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΔ. ΠΙΕΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 87 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 88 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 89 ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 91 ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 92 ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 93 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 94 ΚΑΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΓΙΟΥ 95 ΚΕΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 96 ΚΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ 97 ΚΗΠΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 98 ΚΗΡΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 99 ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ 100 ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 101 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 102 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 103 ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 104 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 105 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΤΡΑΣ 106 ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ ΧΙΟΥ 107 ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 108 ΚΟΠΑΝΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 109 ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΟΥ 110 ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 111 ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 112 ΚΟΥΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 113 ΚΟΥΠΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 114 ΚΥΡΙΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

11 ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΡΟΥ 116 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 118 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΩΝ 119 ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΙΟΥ 120 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ ΠΑΤΡΑΣ 121 ΚΩΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 122 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΓΩ ΠΛ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 123 ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 124 ΛΑΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 125 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 126 ΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 127 ΛΙΑΣΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 128 ΛΙΛΙΜΠΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΥΔΑΣ 129 ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 130 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 131 ΜΑΓΓΛΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 132 ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 133 ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΔ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 134 ΜΑΝΤΖΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΙΑΣ 135 ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΙΛΚΙΣ 136 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 137 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 138 ΜΑΡΚΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 139 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 140 ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 141 ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ ΝΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 142 ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 143 ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 144 ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 145 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 146 ΜΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 147 ΜΟΥΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 148 ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΕΤΕ - ΓΒΕ 149 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 150 ΜΠΑΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 151 ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 152 ΜΠΕΡΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 153 ΜΠΙΛΙΩΝΗ - ΣΟΥΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ 154 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 155 ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 156 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 157 ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 158 ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 159 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔ. 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 160 ΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 161 ΝΤΑΒΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΠΑΤΡΑΣ 162 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 163 ΝΤΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 164 ΞΥΔΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΟΥ 165 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 166 ΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 167 ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 168 ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 169 ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΤΕΑΣ 170 ΠΑΛΑΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 171 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 172 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 173 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε 174 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤ - ΧΑΛΚΙΔΑ 175 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 176 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 177 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 178 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 179 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 180 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 181 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΔ. ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 182 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 183 ΠΑΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 184 ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 185 ΠΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 186 ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ ΜΕΡΟΠΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 187 ΠΕΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 188 ΠΕΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 189 ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΔΙ.ΔΙ.Δ 190 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 191 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 192 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΚΑΘ. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 193 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 194 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 195 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΔ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 196 ΠΕΤΤΑ ΕΛΕΝΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 197 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 198 ΠΟΛΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 199 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 200 ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 201 ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΛΑΩΝ 202 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 203 ΡΑΝΤΑΒΕΛΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 204 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΡΑΣ 205 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ 206 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 207 ΣΑΙΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 208 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 209 ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 210 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 211 ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 212 ΣΑΡΔΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 213 ΣΗΜΠΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 214 ΣΙΑΝΟΥ ΔΙΑΣΙΜΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 215 ΣΙΑΤΙΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 216 ΣΙΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 217 ΣΚΑΡΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 218 ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 219 ΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΞΟΥ 220 ΣΠΑΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 221 ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 222 ΣΠΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΕΜΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 223 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 224 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 225 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 226 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝ ΕΒΡΟΥ 227 ΣΤΟΓΙΩΡΓΗ ΟΛΓΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 228 ΣΤΡΥΧΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 229 ΣΥΛΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 230 ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΝΙΚΗ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 231 ΣΩΤΗΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 232 ΤΑΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 233 ΤΕΡΔΗΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΗΡΑΚ. ΚΡ. 234 ΤΕΦΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 235 ΤΖΑΛΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΡΑΜΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 236 ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 237 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΔ. ΧΟΡΤΑΤΖΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 238 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 239 ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 240 ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΡΤΑΣ 241 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 242 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 243 ΤΟΣΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 244 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 245 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 246 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 247 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΘΗΒΩΝ 248 ΤΣΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 249 ΤΣΕΡΒΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 250 ΤΣΕΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ 251 ΤΣΙΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 252 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 253 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 254 ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 255 ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 256 ΤΣΙΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 257 ΤΣΟΛΚΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 258 ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε 259 ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 260 ΤΣΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 261 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 262 ΤΣΩΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 263 ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 264 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 265 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 266 ΦΡΑΣΙΟΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 267 ΦΡΙΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 268 ΦΩΤΕΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 269 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 270 ΧΑΒΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΔ. ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 271 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 272 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 273 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 274 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΔ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 275 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 276 ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 277 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΥ 278 ΧΗΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 279 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 280 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 281 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ 282 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Τ.Υ. - ΠΑΤΡΑ 283 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 284 ΨΙΜΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

12 12 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΒΑΖΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 3 ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕΥΚΗΣ ΟΤΟΕ 1 ΚΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΤΟΕ 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 3 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΑΜΙΑΣ 5 ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6 ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 8 ΑΓΓΕΛΗΣ - ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 9 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 10 ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 14 ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15 ΑΛΒΑΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16 ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΔ. Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 18 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔ. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 19 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠ. 20 ΑΛΕΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 21 ΑΛΙΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 22 ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 23 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 24 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 25 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 26 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΙΖΩΝΟΣ 27 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩ 28 ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Τ.Υ. 29 ΑΝΝΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΚΑΘ. 30 ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 31 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 32 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 33 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ 35 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Δ. Τ. Υ. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 37 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 38 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 39 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ - ΓΒΕ 40 ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 41 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΙΑΤΟΥ 42 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 43 ΑΡΙΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΥΩΝΗ 44 ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 45 ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 46 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 47 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 48 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 49 ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 50 ΑΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 51 ΑΤΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 52 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 53 ΑΥΓΕΡΗ ΒΑΙΑ ΟΔ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 54 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 55 ΑΦΕΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΙΟΥ 56 ΑΧΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 57 ΑΧΑΜΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ.. ΚΕΦΑΛ. & ΧΡΗΜ. 58 ΒΑΖΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 59 ΒΑΚΙΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΟΥ 60 ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΙΟΥ 61 ΒΑΡΔΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 62 ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΚΑΘ. - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡ. 63 ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 64 ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 65 ΒΑΡΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 66 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ 67 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 68 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 69 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 70 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΤΣΑ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 71 ΒΑΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 72 ΒΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΤΑΣ 73 ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 74 ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔ. ΠΡ. & ΚΑΤΑΘ. 75 ΒΕΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 76 ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 77 ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 78 ΒΙΖΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 79 ΒΙΚΕΛΟΥΔΑ ΑΝΘΗ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 80 ΒΙΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 81 ΒΙΤΣΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 82 ΒΛΑΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔ. ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 83 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 84 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 85 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 86 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΤΟΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 87 ΒΟΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΤΕ 88 ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΛΟΥ 89 ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90 ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΙΡΩΝ 91 ΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠ. 92 ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΑΤΟΥ 93 ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 94 ΓΑΛΑΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 95 ΓΑΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 96 ΓΑΜΒΡΙΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 97 ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. 98 ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 99 ΓΕΡΑΣΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 100 ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Τ.Υ. 101 ΓΕΩΡΓΑ ΒΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ.. ΚΕΦΑΛ. & ΧΡΗΜ. 102 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 103 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 104 ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 105 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 106 ΓΕΩΡΓΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 107 ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 109 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 110 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε - ΝΑΥΠΛΙΟ 111 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 112 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 113 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 114 ΓΙΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΡΑΛΛΗΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 115 ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΜΟΥ 116 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 117 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 118 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 119 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 121 ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 122 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 123 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (ΜΙΝΑ) ΠΥΡΓΟΥ 124 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 125 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 126 ΓΙΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 127 ΓΚΑΙΤΑΤΖΟΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 128 ΓΚΑΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 129 ΓΚΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΙΑΤΟΥ 130 ΓΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 131 ΓΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 132 ΓΚΙΚΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 133 ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 134 ΓΚΙΟΡΤΟΣ ΘΩΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 135 ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 136 ΓΚΙΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 137 ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 138 ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 139 ΓΚΟΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 140 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. Τ. Υ. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 141 ΓΚΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΙΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 142 ΓΚΡΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 143 ΓΟΡΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Τ.Υ. 144 ΓΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 145 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 146 ΓΡΗΓΟΡΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 147 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠ. 148 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 149 ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 150 ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 151 ΔΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 152 ΔΑΓΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 153 ΔΑΔΑΝΑΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 154 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 155 ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 156 ΔΑΝΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 157 ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 158 ΔΑΡΙΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΜΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 159 ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 160 ΔΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 161 ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

13 ΜΑΡΤΙΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 163 ΔΕΜΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 164 ΔΗΜΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΔ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 165 ΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 166 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 167 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 168 ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 169 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 170 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 171 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 172 ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 173 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 174 ΔΙΑΦΑΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΠΛ. ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 175 ΔΙΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 176 ΔΟΡΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 177 ΔΟΥΜΑ ΜΑΡΙΓΩ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 178 ΔΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 179 ΔΟΥΡΓΟΥΤΙΑΝ ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 180 ΔΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 181 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ 182 ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 183 ΔΡΙΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 184 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 185 ΔΡΟΥΓΚΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΚΑΘ. 186 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 187 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ 188 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ 189 ΕΡΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΩΝΟΥ 190 ΖΑΒΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 ΖΑΓΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΟΥ 192 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΚΑΘ. 193 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 194 ΖΑΦΕΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 195 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 196 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 197 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 198 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 199 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 200 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 201 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΥΠΗΡ. ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 202 ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 203 ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 204 ΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΔ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 205 ΖΗΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 206 ΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 207 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 208 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 209 ΖΩΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ) 210 ΖΩΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΙΣΤΟΔ. 211 ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 212 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΥΛΟΥ 213 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 214 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΥΠΕΤ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 215 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 216 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 217 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΣΙΦΝΟΥ 218 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠ. 219 ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 220 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 221 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 222 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ.. ΚΕΦΑΛ. & ΧΡΗΜ. 223 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 224 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΔ. ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 225 ΙΩΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 226 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 227 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΟΥ 228 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 229 ΚΑΒΡΟΥΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΗΡΑΚ. ΚΡ. 230 ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 231 ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 232 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡ. ΕΤΕ 233 ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΙ. ΠΑ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 234 ΚΑΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 235 ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 236 ΚΑΛΑΣΙΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 237 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 238 ΚΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 239 ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 240 ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 241 ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 242 ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 243 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 244 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 245 ΚΑΠΟΥΤΣΗ ΟΛΓΑ ΟΔ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 246 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 247 ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 248 ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 249 ΚΑΡΑΒΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 250 ΚΑΡΑΓΙΟΥΒΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΔ. ΠΙΕΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 251 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 252 ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 253 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 254 ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 255 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 256 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 257 ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 258 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 259 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 260 ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 261 ΚΑΡΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 262 ΚΑΡΑΦΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 263 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 264 ΚΑΡΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 265 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 266 ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 267 ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΛΙΟΥ 268 ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 269 ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΑΙΑΣ 270 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 271 ΚΑΣΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 272 ΚΑΣΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 273 ΚΑΣΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 274 ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 275 ΚΑΤΖΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 276 ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 277 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 278 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΒΟΛΟΥ 279 ΚΑΤΣΑΡΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ.. ΚΕΦΑΛ. & ΧΡΗΜ. 280 ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 281 ΚΑΤΣΙΟΥΠΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 282 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 283 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 284 ΚΑΤΣΥΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ 285 ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΥΡΟΥ 286 ΚΑΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΓΙΟΥ 287 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 288 ΚΕΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 289 ΚΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ 290 ΚΕΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΟΔ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 291 ΚΕΡΕΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 292 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΛΚΑΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 293 ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΕΤ 294 ΚΗΠΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 295 ΚΗΡΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 296 ΚΙΚΙΔΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 297 ΚΙΤΖΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 298 ΚΛΕΙΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ 299 ΚΛΕΦΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛ. ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 300 ΚΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 301 ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 302 ΚΟΛΛΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 303 ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ 304 ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 305 ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 306 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 307 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 308 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 309 ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 310 ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 311 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 312 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 313 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 314 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΤΡΑΣ 315 ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 316 ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ ΧΙΟΥ 317 ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 318 ΚΟΠΑΝΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 319 ΚΟΡΡΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 320 ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΟΥ 321 ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 322 ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 323 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΙΣΤΟΔ. 324 ΚΟΤΡΩΝΑΚΟΥ ΖΩΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 325 ΚΟΥΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧ. 326 ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 327 ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΙΑΤΟΥ 328 ΚΟΥΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 329 ΚΟΥΠΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 330 ΚΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΔ. ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 331 ΚΟΥΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

14 14 ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 333 ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΕΤΕ 334 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 335 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 336 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 337 ΚΡΑΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΘΗΣΕΙΟΥ 338 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 339 ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 340 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 341 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 342 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 343 ΚΥΡΙΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 344 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΡΟΥ 345 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 346 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 347 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔ. ΠΡ. & ΚΑΤΑΘ. 348 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΩΝ 349 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΙΟΥ 351 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ ΠΑΤΡΑΣ 352 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 353 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 354 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 355 ΚΩΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 356 ΛΑΓΚΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΟΔ. Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 357 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΓΩ ΠΛ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 358 ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 359 ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 360 ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΡΟΥ 361 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 362 ΛΑΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 363 ΛΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΤΕ 364 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 365 ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 366 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 367 ΛΕΥΚΟΥ ΘΕΑΝΩ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 368 ΛΙΑΒΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 369 ΛΙΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 370 ΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 371 ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 372 ΛΙΑΣΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 373 ΛΙΛΙΜΠΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΥΔΑΣ 374 ΛΙΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ 375 ΛΙΟΣΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 376 ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗ 377 ΛΟΥΤΑΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 378 ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 379 ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 380 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 381 ΜΑΓΓΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΡΥΩΝΗ 382 ΜΑΓΓΑΝΙΑ ΛΙΖΑ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 383 ΜΑΓΓΛΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 384 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΔ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 385 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 386 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΚΑΘΥΣ. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 387 ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 388 ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 389 ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕΥΚΗΣ 390 ΜΑΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΚΑΘ. 391 ΜΑΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 392 ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΔ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 393 ΜΑΝΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 394 ΜΑΝΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 395 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 396 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 397 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 398 ΜΑΝΤΖΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΙΑΣ 399 ΜΑΝΩΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΔ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 400 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 401 ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΙΛΚΙΣ 402 ΜΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 403 ΜΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 404 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 405 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 406 ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 407 ΜΑΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 408 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 409 ΜΑΡΚΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 410 ΜΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 411 ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 412 ΜΑΤΖΑΡΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ 413 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 414 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΚΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗ 415 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛ. ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 416 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 417 ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 418 ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 419 ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 420 ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ ΝΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 421 ΜΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 422 ΜΕΤΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 423 ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 424 ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 425 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΝΕΩΝ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 426 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 427 ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 428 ΜΙΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 429 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 430 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 431 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 432 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 433 ΜΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 434 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 435 ΜΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 436 ΜΟΣΧΑΤ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 437 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 438 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 439 ΜΟΥΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 440 ΜΟΥΝΤΡΙΖΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 441 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 442 ΜΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 443 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 444 ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΡΟΔΟΥ 445 ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΕΤΕ - ΓΒΕ 446 ΜΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΥΡΓΟΥ 447 ΜΟΥΧΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 448 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 449 ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 450 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 451 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 452 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΗΣ 453 ΜΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡ. ΣΥΝΗΓ. ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 454 ΜΠΑΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΔ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 455 ΜΠΑΛΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΑΙΑΣ 456 ΜΠΑΡΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΒΟΛΟΥ 457 ΜΠΑΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 458 ΜΠΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ ΧΙΟΥ 459 ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 460 ΜΠΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 461 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 462 ΜΠΕΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 463 ΜΠΕΡΔΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.Τ.Υ. 464 ΜΠΕΡΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 465 ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 466 ΜΠΙΛΙΩΝΗ - ΣΟΥΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ 467 ΜΠΙΡΓΙΩΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 468 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 469 ΜΠΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΥΠΕΤ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 470 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ 471 ΜΠΟΜΠΟΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 472 ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 473 ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 474 ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 475 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 476 ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ 477 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 478 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 479 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 480 ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 481 ΜΥΡΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΙΟΥ 482 ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 483 ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ 484 ΝΕΝΕΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 485 ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 486 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔ. 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 487 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 488 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 489 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΓΙΝΑΣ 490 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 491 ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 492 ΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 493 ΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 494 ΝΤΑΒΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΠΑΤΡΑΣ 495 ΝΤΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 496 ΝΤΑΚΟΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 497 ΝΤΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 498 ΝΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 499 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΑΠΑΙΤ. ΕΠΙΧ ΠΙΣΤΗΣ 500 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 501 ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΕΤΕ

15 ΜΑΡΤΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 503 ΝΤΟΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 504 ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 505 ΞΥΔΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΟΥ 506 ΞΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 507 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 508 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 509 ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΥ 510 ΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 511 ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 512 ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 513 ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 514 ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΤΕΑΣ 515 ΠΑΛΑΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 516 ΠΑΛΥΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 517 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 518 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 519 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΙΣΤΟΔ. - ΠΑΤΡΑ 520 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 521 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 522 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 523 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ. ΑΧΑΡΝΩΝ 524 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε 525 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 526 ΠΑΝΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 527 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤ - ΧΑΛΚΙΔΑ 528 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 529 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 530 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 531 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 532 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 533 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 534 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 535 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 536 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 537 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 538 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΚ ΑΘΗΝΩΝ Α 539 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 540 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 541 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 542 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 543 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 544 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΔ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 545 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΡΥΩΝΗ 546 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 547 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 548 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 549 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΔ. ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 550 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 551 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ.Τ.Υ. 552 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 553 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 554 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 555 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΤΩΝ 556 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 557 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 558 ΠΑΠΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΚ ΑΘΗΝΩΝ Α 559 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 560 ΠΑΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 561 ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 562 ΠΑΠΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 563 ΠΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 564 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 565 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 566 ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ ΜΕΡΟΠΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 567 ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 568 ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 569 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 570 ΠΕΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 571 ΠΕΝΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 572 ΠΕΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 573 ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 574 ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΔΙ.ΔΙ.Δ 575 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 576 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 577 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 578 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΚΑΘ. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 579 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 580 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 581 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 582 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 583 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 584 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΔ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 585 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α ΠΑΤΡΑΣ 586 ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ 587 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΙΣΤΟΔ. 588 ΠΕΤΤΑ ΕΛΕΝΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 589 ΠΙΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠ. 590 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 591 ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 592 ΠΟΛΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 593 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 594 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 595 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 596 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 597 ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 598 ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΛΑΩΝ 599 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 600 ΡΑΝΤΑΒΕΛΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 601 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 602 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 603 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. 604 ΡΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 605 ΡΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 606 ΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 607 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΡΑΣ 608 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ 609 ΡΩΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 610 ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 611 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 612 ΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 613 ΣΑΙΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 614 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 615 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 616 ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 617 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 618 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 619 ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 620 ΣΑΡΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 621 ΣΑΡΔΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 622 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΔ. ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 623 ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 624 ΣΑΧΙΝΙΑΝ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 625 ΣΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ Ο.Τ.Ε. 626 ΣΗΜΠΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 627 ΣΙΑΝΟΥ ΔΙΑΣΙΜΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 628 ΣΙΑΤΙΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 629 ΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 630 ΣΙΕΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 631 ΣΙΜΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ 632 ΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 633 ΣΙΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 634 ΣΙΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 635 ΣΚΑΡΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 636 ΣΚΑΡΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΤΟΕ 637 ΣΚΛΑΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΔ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 638 ΣΚΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 639 ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 640 ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΟΔ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 641 ΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΞΟΥ 642 ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ 643 ΣΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 644 ΣΠΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 645 ΣΠΑΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 646 ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 647 ΣΠΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΕΜΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 648 ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΓΙΩΤΑ) ΒΕΛΒΕΝΔΟΥΣ 649 ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ 650 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ. ΠΛΥΤΑ 651 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 652 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 653 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΟΥ 654 ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 655 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 656 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 657 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΗΡΑΚ. ΚΡ. 658 ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΕΤΕ 659 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝ ΕΒΡΟΥ 660 ΣΤΟΓΙΩΡΓΗ ΟΛΓΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 661 ΣΤΡΑΤΗΡΟΥ ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ 662 ΣΤΡΥΧΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 663 ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 664 ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 665 ΣΥΛΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 666 ΣΩΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΔ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 667 ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΝΙΚΗ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 668 ΣΩΤΗΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 669 ΤΑΒΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 670 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΤΑΙΡ. ΠΙΣΤΟΔ. 671 ΤΑΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

16 16 ΜΑΡΤΙΟΣ ΤΕΡΔΗΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΗΡΑΚ. ΚΡ. 673 ΤΕΦΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 674 ΤΖΑΛΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΡΑΜΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 675 ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 676 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΔ. ΧΟΡΤΑΤΖΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 677 ΤΖΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 678 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 679 ΤΖΕΛΕΠΑΚΗ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ ΟΔ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 680 ΤΖΗΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 681 ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 682 ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 683 ΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 684 ΤΖΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 685 ΤΖΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 686 ΤΖΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 687 ΤΖΙΩΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 688 ΤΖΟΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 689 ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΡΤΑΣ 690 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 691 ΤΖΟΥΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 692 ΤΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 693 ΤΟΠΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΥΜΑΡΑΚΙΩΝ 694 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 695 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 696 ΤΟΣΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 697 ΤΟΥΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 698 ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ 700 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΤΑΙΡ. ΠΙΣΤΟΔ. 701 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ 702 ΤΡΙΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 703 ΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 704 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 705 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 706 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΘΗΒΩΝ 707 ΤΣΑΚΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΤΑΙΡ. ΠΙΣΤΟΔ. 708 ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 709 ΤΣΑΜΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 710 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 711 ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 712 ΤΣΑΠΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΔ. ΜΑΙΖΩΝΟΣ 713 ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 714 ΤΣΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 715 ΤΣΕΡΒΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 716 ΤΣΕΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ 717 ΤΣΙΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 718 ΤΣΙΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 719 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 720 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 721 ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 722 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 723 ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 724 ΤΣΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 725 ΤΣΙΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 726 ΤΣΙΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 727 ΤΣΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 728 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 729 ΤΣΟΛΚΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 730 ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε 731 ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 732 ΤΣΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 733 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 734 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΟΔ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 735 ΤΣΩΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 736 ΤΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 737 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 738 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 739 ΦΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 740 ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ ΧΙΟΥ 741 ΦΑΦΟΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΩΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 742 ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 743 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 744 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 745 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 746 ΦΟΥΚΑ ΖΩΙΤΣΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 747 ΦΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΥΠΕΤ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 748 ΦΟΥΡΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 749 ΦΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 750 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 751 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 752 ΦΡΑΣΙΟΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 753 ΦΡΙΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 754 ΦΩΤΕΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 755 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΔ. ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 756 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.Τ.Υ. 757 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 758 ΧΑΒΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΔ. ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 759 ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 760 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 761 ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 762 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 763 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 764 ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΤΑΣ 765 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 766 ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 767 ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 768 ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 769 ΧΑΡΙΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 770 ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 771 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΥ 772 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΑΓΚΑΔΑ 773 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 774 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΔ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 775 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 776 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 777 ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 778 ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 779 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΥ 780 ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΚΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 781 ΧΗΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 782 ΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 783 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 784 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 785 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 786 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ 787 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 788 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔ. Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 789 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Τ.Υ. - ΠΑΤΡΑ 790 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΤΙΚΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 791 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 792 ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 793 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 794 ΨΑΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΔ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 795 ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 796 ΨΙΜΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 797 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΠΕΤ ΕΚΑ 1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 2 ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3 ΑΓΓΕΛΗΣ - ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8 ΑΛΒΑΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΔ Π ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 11 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ & ΣΤΗΡΑΠΑΙΤ ΛΙΑΝ ΤΡΑΠ 12 ΑΛΕΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 14 ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΤΥ 15 ΑΝΝΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ ΣΕ ΚΑΘ 16 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 18 ΑΡΙΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΥΩΝΗ 19 ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 20 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 21 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 22 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 23 ΑΧΑΜΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ ΚΕΦΑΛ & ΧΡΗΜ 24 ΒΑΖΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ 26 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 27 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΤΣΑ ΑΓ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 28 ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔ ΠΡ & ΚΑΤΑΘ 29 ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 30 ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 31 ΒΙΤΣΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 32 ΒΛΑΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔ ΣΠ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 33 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 34 ΒΟΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΤΕ 35 ΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ & ΣΤΗΡΑΠΑΙΤ ΛΙΑΝ ΤΡΑΠ 36 ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 37 ΓΑΛΑΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 38 ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΙΚΡΟΜ ΕΠΙΧ 39 ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 40 ΓΕΡΑΣΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41 ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΤΥ

17 ΜΑΡΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑ ΒΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ ΚΕΦΑΛ & ΧΡΗΜ 43 ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ & ΕΝΑΛ ΔΙΚΤ 45 ΓΕΩΡΓΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 46 ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 47 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 48 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 49 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΔ ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 51 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 52 ΓΙΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 53 ΓΚΙΟΡΤΟΣ ΘΩΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 54 ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 55 ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 56 ΓΚΡΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 57 ΓΟΡΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΤΥ 58 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ ΑΠΑΙΤ ΛΙΑΝ ΤΡΑΠ 59 ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 60 ΔΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 61 ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 62 ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 63 ΔΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 64 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 65 ΔΟΥΜΑ ΜΑΡΙΓΩ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 66 ΔΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 67 ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 68 ΔΡΙΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 69 ΔΡΟΥΓΚΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ ΣΕ ΚΑΘ 70 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΦ ΘΗΣΕΩΣ 71 ΕΡΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΩΝΟΥ 72 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ ΣΕ ΚΑΘ 73 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔ ΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 74 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 75 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 76 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΥΠΗΡ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 77 ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 78 ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 79 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 80 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 81 ΖΩΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ ΠΙΣΤΟΔ 82 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΥΠΕΤ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 83 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 84 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ & ΣΤΗΡΑΠΑΙΤ ΛΙΑΝ ΤΡΑΠ 85 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ ΚΕΦΑΛ & ΧΡΗΜ 86 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡ ΕΤΕ 87 ΚΑΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ & ΕΝΑΛ ΔΙΚΤ 88 ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 89 ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 90 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 91 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 92 ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 93 ΚΑΡΑΒΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 94 ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ 95 ΚΑΡΑΦΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 96 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 97 ΚΑΡΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 98 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 99 ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 100 ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΛΙΟΥ 101 ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 102 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ & ΕΝΑΛ ΔΙΚΤ 103 ΚΑΣΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 104 ΚΑΣΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 105 ΚΑΤΣΑΡΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ ΚΕΦΑΛ & ΧΡΗΜ 106 ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 107 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 108 ΚΑΤΣΥΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ 109 ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΥΡΟΥ 110 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 111 ΚΕΡΕΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 112 ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΕΤ 113 ΚΙΚΙΔΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114 ΚΛΕΙΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ 115 ΚΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 116 ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 117 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 118 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 119 ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 120 ΚΟΡΡΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΛ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 121 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ ΠΙΣΤΟΔ 122 ΚΟΤΡΩΝΑΚΟΥ ΖΩΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 123 ΚΟΥΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧ 124 ΚΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΤΟΕ 125 ΚΟΥΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 126 ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΕΤΕ 127 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 128 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 129 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 130 ΚΡΑΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΘΗΣΕΙΟΥ 131 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 132 ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 133 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 134 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 135 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔ ΠΡ & ΚΑΤΑΘ 136 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΔ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 138 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 139 ΛΑΓΚΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΟΔ Θ ΣΟΦΟΥΛΗ 140 ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 141 ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΡΟΥ 142 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΛ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 143 ΛΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΤΕ 144 ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 145 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 146 ΛΙΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ 147 ΛΙΟΣΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 148 ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗ 149 ΜΑΓΓΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΡΥΩΝΗ 150 ΜΑΓΓΑΝΙΑ ΛΙΖΑ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 151 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 152 ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕΥΚΗΣ 153 ΜΑΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ ΣΕ ΚΑΘ 154 ΜΑΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 155 ΜΑΝΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 156 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 157 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 158 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 159 ΜΑΝΩΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΔ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 160 ΜΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 161 ΜΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 162 ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 163 ΜΑΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 164 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 165 ΜΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 166 ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 167 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 168 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΚΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗ 169 ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 170 ΜΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 171 ΜΕΤΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 172 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΝΕΩΝ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 173 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 174 ΜΙΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 175 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 176 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 177 ΜΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 178 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 179 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 180 ΜΟΥΝΤΡΙΖΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 181 ΜΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 182 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 183 ΜΟΥΧΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 184 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 185 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΗΣ 186 ΜΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡ ΣΥΝΗΓ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 187 ΜΠΑΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΔ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 188 ΜΠΕΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 189 ΜΠΕΡΔΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΤΥ 190 ΜΠΙΡΓΙΩΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 191 ΜΠΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΥΠΕΤ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 192 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 193 ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ ΛΟΥΚΑ 194 ΝΕΝΕΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 195 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 196 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΓΙΝΑΣ 197 ΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 198 ΝΤΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 199 ΝΤΑΚΟΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 200 ΝΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 201 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ ΑΠΑΙΤ ΕΠΙΧ ΠΙΣΤΗΣ 202 ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 203 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 204 ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 205 ΠΑΛΥΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 206 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ & ΕΝΑΛ ΔΙΚΤ 207 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 208 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔ ΑΧΑΡΝΩΝ 209 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 210 ΠΑΝΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 211 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

18 18 ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 213 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 214 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 215 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΚ ΑΘΗΝΩΝ Α 216 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 217 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 218 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 219 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΔ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 220 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 221 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΤΥ 222 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 223 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΤΩΝ 224 ΠΑΠΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΚ ΑΘΗΝΩΝ Α 225 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 226 ΠΑΠΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 227 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 228 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 229 ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 230 ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 231 ΠΕΝΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 232 ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 233 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 234 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ ΠΙΣΤΟΔ 235 ΠΙΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ & ΣΤΗΡΑΠΑΙΤ ΛΙΑΝ ΤΡΑΠ 236 ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 237 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 238 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 239 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 240 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΙΚΡΟΜ ΕΠΙΧ 241 ΡΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 242 ΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 243 ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 244 ΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 245 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 246 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 247 ΣΑΡΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 248 ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 249 ΣΑΧΙΝΙΑΝ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΛ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 ΣΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΤΕ 251 ΣΙΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 252 ΣΚΑΡΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΤΟΕ 253 ΣΚΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 254 ΣΠΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 255 ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΓΙΩΤΑ) ΒΕΛΒΕΝΔΟΥΣ 256 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ ΠΛΥΤΑ 257 ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 258 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΛΕΩΦ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 259 ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΕΤΕ 260 ΣΩΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΔ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 261 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ ΕΤΑΙΡ ΠΙΣΤΟΔ 262 ΤΖΗΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 263 ΤΖΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 264 ΤΖΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 265 ΤΖΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 266 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 267 ΤΖΟΥΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 268 ΤΟΠΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΥΜΑΡΑΚΙΩΝ 269 ΤΟΥΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 270 ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ 272 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ ΕΤΑΙΡ ΠΙΣΤΟΔ 273 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ 274 ΤΣΑΚΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ ΕΤΑΙΡ ΠΙΣΤΟΔ 275 ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 276 ΤΣΑΜΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 277 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 278 ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 279 ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 280 ΤΣΙΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ & ΕΝΑΛ ΔΙΚΤ 281 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 282 ΤΣΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 283 ΤΣΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 284 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 285 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 286 ΦΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 287 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 288 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 289 ΦΟΥΡΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 290 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΤΥ 291 ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 292 ΧΑΡΙΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 293 ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 294 ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΚΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 295 ΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 296 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 297 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 298 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔ Π ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 299 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΤΙΚΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 300 ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 301 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 302 ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 303 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΠΕΤ Δ.Σ. ΕΤΕ 1 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 ΒΕΛΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧ ΠΙΣΤΗΣ 5 ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Τ.Υ. 6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 7 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 8 ΔΙΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 9 ΔΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΤΟΕ 10 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΥΠΗΡ. ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 11 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡ. ΕΤΕ 12 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 13 ΚΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΥ 14 ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΕΤ 15 ΚΟΥΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧ. 16 ΚΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΤΟΕ 17 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 19 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 ΛΑΡΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤ 21 ΜΠΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΥΠΕΤ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 22 ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 25 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 26 ΠΙΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠ. 27 ΣΤΑΘΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΟΔ. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 28 ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 29 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 ΤΣΕΡΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΑΓ 31 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ 32 ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε 33 ΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ 34 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ 35 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΥ 36 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Τ.Υ. 2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (ΜΙΝΑ) ΠΥΡΓΟΥ 3 ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 4 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 5 ΔΕΛΑΚΗ ΖΩΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8 ΖΑΧΟΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9 ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 10 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΥΠΕΤ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 11 ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 12 ΚΑΤΣΙΟΥΠΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 13 ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ ΧΙΟΥ 14 ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 15 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 16 ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΙΟΥ 17 ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 18 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΚ ΑΘΗΝΩΝ Α 19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΡΥΩΝΗ 20 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 21 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 22 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΡΑΣ 24 ΣΙΑΤΙΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 25 ΤΖΑΛΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΡΑΜΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 27 ΤΣΑΚΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΤΑΙΡ. ΠΙΣΤΟΔ. 28 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 29 ΦΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΥΠΕΤ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 31 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 32 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΔ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 33 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΔ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 34 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

19 ΜΑΡΤΙΟΣ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ ΣΥΕΤΕ 2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ ΣΥΕΤΕ 3 ΑΒΑΚΙΑΝ ΕΥΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΛ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΜΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΑΛ. ΤΡΑΠ. ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΑΠΑΙΤ. ΕΠΙΧ. ΠΙΣΤΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 17 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ Π.ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ ΒΟΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΕΓ. ΒΟΥΛΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΤΑΥΡΟΥ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΛ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙ.ΔΙ.Α ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑΓΤΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒ. & ΕΞ. ΜΕΤ. ΕΤΕ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΓΛΥΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΡΕΝΤΖΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕΛΑΒΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ D/R ΔΟΥΒΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΔΑΦΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙ.ΔΙ.Α ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΖΑΝΝΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΖΙΩΓΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΖΩΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΚΑΓΚΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙ.ΔΙ.Α ΚΑΖΑΚΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΝΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΡΑΔ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΝΑΤΣΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΝΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤ/ΜΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΣΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙΟΥΛΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΕΤ. ΠΙΣΤΟΔ ΚΛΙΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙ.ΔΙ.Α ΚΟΛΟΜΒΟΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΟΛΥΒΑ ΛΟΥΚΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΑΛ. ΤΡΑΠ. ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ D/R ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ.ΑΠΑΙΤ.ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠ ΚΟΤΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΛΕΩΦ.ΘΗΒΩΝ ΚΡΙΚΟΥ ΑΝΘΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΑΛ. ΤΡΑΠ. ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΡΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΛΑΧΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΙΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤ.ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒ.&ΕΞ.ΜΕΤ.ΕΤΕ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ.ΠΙΣΤΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΙΑΘΕΣΗ) ΜΑΚΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ. ΜΟΝ. ΕΞ ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΥΠΟΔ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 004 Δ.Ε.Λ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΥΠΟΔ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΗΛΙΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΙΚΕΛΗ ΖΗΝΟΒΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ.ΜΕΓ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ ΜΟΥΡΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΑΝΤΙΟΠΗΣ ΜΟΥΧΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΑΠΑΙΤ. ΕΠΙΧ. ΠΙΣΤΗΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΘΝ.ΟΔ.ΑΘ.ΛΑΜΙΑΣ ΜΠΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΠΑΣΤΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΠΟΛΑΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΝΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ D/R ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ.ΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΔ.ΜΟΝ.ΚΑΘ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΗΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΙΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΤΕ 119 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΘΝ.ΟΔ.ΑΘ.ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΠΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΘΝ.ΟΔ.ΑΘ.ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓ. Ι.ΡΕΝΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΡΑΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΡΟΥΓΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΔ.ΜΟΝ.ΚΑΘ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ.ΑΠΑΙΤ.ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠ ΣΑΦΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΑΦΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΔΟΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΕΤ. ΠΙΣΤΟΔ ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΕΤ 142 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ.ΕΞΥΠ.ΚΕΦ-ΧΡΗΜ ΣΤΑΓΚΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΨΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΝ.ΣΥΜ.ΤΡΑΠ. & ΟΜΙΛΟΥ 955

20 20 ΜΑΡΤΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΡΝΑΡΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΕΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΝΤΟΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑ ΝΕΛΛΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΑΛ. ΤΡΑΠ. ΟΜΙΛΟΥ ΤΖΑΒΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΖΑΘΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ.ΜΕΓ.ΕΠΙΧ ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥΣΕΡΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ.ΑΠΑΙΤ.ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠ ΤΡΙΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ ΤΣΑΤΗΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΣΙΤΟΦΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ ΤΣΙΦΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤ/ΜΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙ.ΔΙ.Α ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ.ΠΙΣΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΚΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ ΧΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΧΟΥΜΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛ.ΠΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΨΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.Α 022 Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΛ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΩ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΒΙ.ΠΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΣΜΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΡΤΑΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΠΙΣΤΟΔ.ΘΕΣ ΒΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΥΚΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.018 ΘΕΣ/ΚΗΣ 22 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒ ΒΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΧΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΒΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΑΖΓΑΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΕΛΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΒΙ.ΠΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΚΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΓΚΑΝΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣ ΓΚΙΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣ ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΚΙΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΓΚΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΓΚΡΕΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΟΥΔΕΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΕΝΤΡ.ΠΟΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ.024 ΘΕΣ/ΚΗΣ 48 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΟΥΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΛ.ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΛΗ ΜΕΡΣΙΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΠΤΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΔΗΜ.ΚΗΠΟΥ ΔΡΑΜ ΔΟΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΟΤΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΕΝΤΡ.ΠΟΛ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΟΥΚΑ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑ ΝΙΚΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΖΓΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΖΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤ/ΜΑ COSMOS ΘΕΣ ΖΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΖΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΖΗΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΠΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΖΟΜΠΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΡΩΝΗΣ ΖΩΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΕΡΜΟΥ ΚΑΒΟΥΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΜΤΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΡΙΚ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΕΝΤΡ.ΠΟΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΡΔΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ.ΑΠΑΙΤ.ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΠΟΥΖΛΗ ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.Ε ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.ΣΤ ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΔΑΜ ΚΑΤ/ΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΡΚΟΒΗΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΗΡ. ΠΟΛΥΤ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ.ΒΟΛΟΥ ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΟΤΣΩΝΗ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΥΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΚΟΥΣΤΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 378

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΥΕΤΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΥΕΤΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΥΕΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 ΠΡΟΣ ΤIΣ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧIΑΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ, 7. 3.2012 Συvάδελφoι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Απρίλιος 2015 Αριθμός φύλλου 654 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 - ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στουρνάρα 55 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 106 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφόρος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Επίθετο Ονομα Ειδικότητα Σχολείο ΠΕΚ

Α/Α Επίθετο Ονομα Ειδικότητα Σχολείο ΠΕΚ 1 damianidou olga ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΓΕΛ ΑΞΙΟΥ 2ο ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΑΓΑΠΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (Δ/ΝΤΗΣ 1ου ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ Σταδίου 40, TK 102 52, ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. 010 326 0000 0140102 ΣΤΟΑΣ ΑΘΗΝΑΙ Αθηναΐδος 7, TK 105 63, ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. 010 322 8290 0140103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Σταδίου 12, TK 105 64,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ T.K. ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ T.K. ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 2 2641052574 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 5 2641026808 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Κ.ΛΑΣΚΑΡΗ 47 2632022087

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ Τα υποθηκοφυλακεία διακρίνονται σε έμμισθα και άμισθα και είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα Κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, όπου το σύστημα μεταγραφών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ KHΦΙΣΙΑΣ 44 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54624 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55134 ΓΛΥΦΑ ΑΣ Α.ΛΑΖΑΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Διεύθυνση Πόλη

Επωνυμία Διεύθυνση Πόλη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε. ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε. ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3 ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΛΗ ΑΡΕΤΗ "FREE THINKING ZONE" ΣΚΟΥΦΑ 64 & ΓΡΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ AEI ΘΕΣΕΙΣ:13 1 6375 Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑ 28/06/1983 ΑΝΔΡΑ 17.28 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3128 2 4430 Β Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α Κ Α Ι F A X Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Α Υ Τ Ω Ν

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α Κ Α Ι F A X Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Α Υ Τ Ω Ν Κ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ Α/Α ID ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜ.ΓΕΝ. ΦΥΛΟ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΙΔ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 1 KARAVI (ΚΑΡΑΒΗ) PARASKEYI (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΓΙΑ 401838 ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) 4136 129,83 2 ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ ΑΕ268167 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα Επώνυμο - Όνομα Οδός - Αριθμός ΤΚ Πόλη Νομός Τηλέφωνα ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής

Ειδικότητα Επώνυμο - Όνομα Οδός - Αριθμός ΤΚ Πόλη Νομός Τηλέφωνα ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής 2106528725-6944884774 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 17 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ Αττικής 210-8028959 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ kapodistriakos_dimos ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ διευθυνση Α ΚΑΠΗ Αγ.Βαρβάρας Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής, Μεσογείων 415-417

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟ/ΤΑ ΤΗΛ/ΝΟ FAX email ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΜ/ΦΟΣ 2103635315 2103605555 efikati@otenet.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟ/ΤΑ ΤΗΛ/ΝΟ FAX email ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΜ/ΦΟΣ 2103635315 2103605555 efikati@otenet. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟ/ΤΑ ΤΗΛ/ΝΟ FAX email ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΜ/ΦΟΣ 2103635315 2103605555 efikati@otenet.gr ΣΟΛΩΝΟΣ 77 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 10679 www.notary.yet.gr ΜΠΟΥΖΑΛΗ-ΝΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX email ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2103635315 2103605555 efikati@otenet.gr ΣΟΛΩΝΟΣ 77 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 10679

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX email ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2103635315 2103605555 efikati@otenet.gr ΣΟΛΩΝΟΣ 77 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 10679 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX email ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2103635315 2103605555 efikati@otenet.gr ΣΟΛΩΝΟΣ 77 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 10679 ΜΠΟΥΖΑΛΗ-ΝΙΝΟΥ ΑΝΝΑ 2310-502.663 2310-515623 annabouzali@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης»

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιηµένη έκδοση Αθήνα, Ιούνιος 2014 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε», που εδρεύει Χειμάρας 8Α, Μαρούσι 15125 σε συνεργασία με την Visa Europe Services Inc. ανώνυμη εταιρία που εδρεύει 1 Sheldon

Διαβάστε περισσότερα