ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»"

Transcript

1 Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού η συνολική διάρκεια του έργου και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή η δημιουργία Χρονοδιαγράμματος. Παρακαλούμε πολύ να διευκρινιστεί η διάρκεια». Το έργο ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας», η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί σε 7 τετράμηνα, με τα ίδια παραδοτέα ανά τετράμηνο, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Ερώτημα 2 «Σελ. 21, παράγραφος 1.7 Πακέτα-Παραδοτέα, Π5 Μακέτες Αναγράφεται «η δημιουργία οδηγού» 1. Δεν διευκρινίζεται το περιεχόμενο και η έκταση του οδηγού, ώστε να μπορεί να υπολογιστεί το κόστος και να ο δημιουργικός σχεδιασμός του Αποτελεί υποχρέωση των αναδόχων να προτείνουν την έκταση του οδηγού, σύμφωνα με το δικό τους κοστολόγιο 2. Αριθμός τεμαχίων που θα πρέπει να παραχθούν και να αποσταλούν Το κόστος αναπαραγωγής του υλικού δεν αποτελεί μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου. Ερώτημα 3 Σελ. 21, παράγραφος 1.7 Πακέτα-Παραδοτέα, Π8. Διεξαγωγή Ημερίδων Αναγράφεται «Διενέργεια διεξαγωγής ημερίδων στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν την πιλοτική φάση των Κυψελών Επιχειρηματικότητας». Στη σελίδα 11 ορίζεται ως πιλοτική φάση η Φάση Α διάρκειας 4 μηνών, κατά την οποία θα δημιουργηθούν 2 κυψέλες επιχειρηματικότητας μία σε Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. Στη σελίδα 12 καταγράφεται επίσης ότι οι ημερίδες θα διοργανώνονται σε εβδομαδιαία βάση 1. Να αποσαφηνιστεί ότι θα διοργανωθούν, σε διάρκεια 4 μηνών, 16 ημερίδες σε Αθήνα και 16 ημερίδες σε Θεσσαλονίκη. Ήτοι συνολικά 32 ημερίδες; Οι ημερίδες που αναφέρονται στη σελίδα 12 είναι διαφορετικές από αυτές που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου. Οι ημερίδες στο πλαίσιο του παρόντος έργου για την πιλοτική φάση είναι δύο (2) μέσα στην τετράμηνη διάρκειά της, μία στην Αθήνα και μια στη Θεσσαλονίκη. Με δεδομένο ότι η πιλοτική φάση ολοκληρώθηκε, πριν την κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, οι δύο αυτές ημερίδες μεταφέρονται στη Β φάση (επέκταση) ούτως ώστε να μην υπάρχει έκπτωση φυσικού αντικειμένου. 1

2 2. Να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του αναδόχου στις ανωτέρω ημερίδες; α) Θα διοργανωθούν εντός ή εκτός του χώρου που παραχωρείται από τη ΓΓΝΓ; Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η ημερίδες δύνανται να υλοποιηθούν και εκτός του χώρου των Κυψελών. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την ΟΔΕ β) Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή και πρόσκληση των ομιλητών; Θα έχει το ρόλο του συντονιστή σε συνεννόηση με τον διαχειριστή της Κυψέλης και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της ΟΔΕ. γ) Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τα υποστηρικτικά οπτικοακουστικά μέσα, το catering και τη γραμματεία; Ναι, εφόσον πραγματοποιηθούν εκτός Κυψέλης. 3. Πόσα άτομα θα πρέπει να υπολογιστούν ανά ημερίδα; Οι ημερίδες θα πρέπει να μπορούν να φιλοξενήσουν έως 100 άτομα 4. Μπορεί να γίνει σαφές ότι δεν απαιτείται η διοργάνωση ημερίδων και στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τη Β Φάση (επέκταση) των Κυψελών Επιχειρηματικότητας; Σας παραπέμπουμε στο παραδοτέο Π9. Ερώτημα 4 Σελ. 21, Παράγραφος 1.7 Πακέτα Παραδοτέα Π7 Προβολή και διανομή στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα 1. Το κόστος προβολής σε τηλεόραση και ραδιόφωνο βαρύνει τον ανάδοχο; : Το κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο Ερώτημα 5 Σελ. 21, Παράγραφος 1.7 Πακέτα-Παραδοτέα Π9 Διενέργεια εκδηλώσεων προβολής και διάχυσης του έργου 1. Με βάση το κείμενο της προκήρυξης, ζητείται η διοργάνωση συνολικά τεσσάρων (4) ημερίδων, μία (1) ανά έτος και ανά πόλη. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν το προκηρυσσόμενο έργο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2016, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε το Χρονοδιάγραμμα. : Έχει απαντηθεί και ανωτέρω: Το έργο ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας», η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί σε 7 τετράμηνα, με τα ίδια παραδοτέα ανά τετράμηνο, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο

3 2. Αν το έργο έχει μικρότερη διάρκεια, θα πρέπει να οργανωθεί αντίστοιχος αριθμός ημερίδων με τα έτη διάρκειας (μία ανά έτος) ή θα πρέπει να καλυφθεί η οργάνωση και των τεσσάρων μέσα στη συνολική χρονική διάρκεια του έργου; : Θα πρέπει να καλυφθεί η οργάνωση και των τεσσάρων μέσα στη συνολική χρονική διάρκεια του έργου Ερώτημα 6 Σελ , Παράγραφος Τεκμηρίωση επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας του Υποψηφίου Αναδόχου Πίνακας Τεκμηρίωσης Υποδομής, Εμπειρίας & Τεχνικής Ικανότητας Υποψηφίου Αναδόχου, Β.2 αναφέρεται «καθώς και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον 2 συμβάσεις προϋπολογισμού δαπάνης που ανέρχεται τουλάχιστον στο 100% του προϋπολογισμού της Σύμβασης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών της κατηγορίας διαφήμισης τουλάχιστον 90%». 1. Διευκρινίστε παρακαλώ αν το σύνολο των δύο (2) συμβάσεων θα πρέπει να ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού, ή η κάθε σύμβαση χωριστά; : Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς δύο συμβάσεις με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά με προϋπολογισμό τουλάχιστον το 100% του προϋπολογισμού το καθένα. 2. Διευκρινίστε παρακαλώ αν στο συνολικό ποσό των συμβάσεων των έργων περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ των τιμολογίων προς τους πελάτες; : Διευκρινίζεται ότι κάθε έργο που υποβάλλεται ως εμπειρία θα πρέπει να έχει προϋπολογισμό τουλάχιστον ,19 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 3. Διευκρινίστε παρακαλώ αν με την φράση 100% του προϋπολογισμού εννοείτε το σύνολο του έργου με το ΦΠΑ ( ,00) ή το καθαρό ποσό ( ,19); : Βλ. σημείο 2. Ερώτημα 7 Στη σελίδα αναφέρετε την παράγραφο που όμως δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποια άλλη παράγραφος. Η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρεται εκ παραδρομής. Στα σχετικά βιογραφικά θα πρέπει να αναφέρονται οι σχετικές με το έργο δραστηριότητές τους για τα τελευταία πέντε (5) έτη, ώστε να τεκμηριώνονται όσα ζητούνται στα σημεία 1 έως 4 της ίδιας παραγράφου Ερώτημα 8 «Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας», η ΓΓΝΓ έχει δημοσιεύσει διαγωνισμό που αφορά στις δράσεις δημοσιότητας της πράξης. Κατόπιν διευκρινιστικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψηφίους αναδόχους, παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν το Υπ. Παιδείας και ειδικότερα η ΓΓΝΓ υποχρεούνται στην καταβολή αγγελιοσήμου». 3

4 Δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας (παρ.1, του άρθρου 2 του Ν.1344/73), το Δημόσιο δεν καταβάλλει αγγελιόσημο. Ερώτημα 9 Μετά τη διάλυση της ΕΡΤ δεν υπάρχουν πλέον ραδιοφωνικοί σταθμοί πανελλαδικής εμβέλειας. Γενικά, για την τήρηση του ΠΔ 261 θεωρούμε πανελλαδικούς τους σταθμούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και τοπικούς της περιφέρειας. Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας. Με βάση την απάντηση αρ.πρωτ.: 5935/ του ΕΣΡ στο συγκεκριμένο ερώτημα, «μετά την κατάργηση του νομικού προσώπου της ΕΡΤ δεν υφίσταται η κατηγορία του ραδιοφωνικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί είναι μόνο τοπικής εμβέλειας στα όρια του νομού». Ερώτημα 10 Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί τι πρέπει να προσκομισθεί για την πιστοποίηση των αναφερόμενων στο άρθρο 1.9, σελ. 23 της Προκήρυξης ως απαιτούμενων προσόντων και εμπειρίας του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager). Αρκεί το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το υπόδειγμα) του Υπεύθυνου Έργου και η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για την ακρίβεια και αλήθεια των αναφερόμενων στο σχετικό βιογραφικό σημείωμα στοιχείων. Ερώτημα 11 Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα στοιχεία τεκμηρίωσης που απαιτούνται για την πιστοποίηση της εμπειρίας και των προσόντων του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου, δεδομένου ότι η αναφορά σε συγκεκριμένα «προσόντα και εμπειρία» στο άρθρο 1.9, σελ. 23 της Προκήρυξης αφορά μόνο τον Υπεύθυνο Έργου. Προφανώς ό,τι ισχύει για τον Υπεύθυνο Έργου ισχύει και για τον Αναπληρωτή: Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα συν Υπεύθυνη Δήλωση 1599/1986». Ερώτημα 12 Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί το περιεχόμενο του αναφερόμενου στο άρθρο 1.9, σελ. 23 της Προκήρυξης ως «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII», καθώς το κείμενό του δεν περιέχεται στην παραληφθείσα από την εταιρεία μας Προκήρυξη. Εκ παραδρομής έχει παραληφθεί το προαναφερθέν παράρτημα, ωστόσο αφορά στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του Υπεύθυνου Έργου, από το οποίο να τεκμαίρονται τα προσόντα και η εμπειρία του, όπως αναλύονται στο άρθρο

5 Γενικά Ερωτήματα - Διευκρινίσεις ΣΕΛ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Όσον αφορά το ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ με τα στοιχεία του κάθε υποψηφίου που θέλετε να σας αποσταλεί, αυτό δεν το βρήκαμε μαζί με την προκήρυξη. Θα μπορούσατε να μας το προμηθεύσετε ηλεκτρονικά για να το συμπληρώσουμε και να σας το αποστείλουμε; Αν δεν χρειάζεται, δεν είναι δεσμευτικό για να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό, πιστεύω ότι με το σημερινό μας έχετε λάβει γνώση για την υποψηφιότητα μας και δεν χρειάζεται να μας λάβουμε το έντυπο. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου για τη λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού, αρκεί η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος που θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και λεκτικό που θα πιστοποιεί ότι η τελευταία παρέλαβε ηλεκτρονικά τα τεύχη. ΣΕΛ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Παρ. Β.1.1 & Β.1.2 Τι εννοείτε όταν λέτε ΔΗΛΩΣΗ η οποία να παρέχει όλα τις πληροφορίες/χαρακτηριστικά και μηχανήματα του υποψηφίου. Λόγω του όγκου της πληροφορίας αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο με μία Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα δηλώνει το αληθές όλων των σελίδων που αναφέρονται στις πληροφορίες που ζητάτε. Εναλλακτικά τα δύο κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να ξεκινούν με τη λέξη ΔΗΛΩΣΗ. Λόγω του όγκου της πληροφορίας θα ήταν δυνατή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης που να αναφέρεται στις ενότητες της ζητούμενης πληροφορίας και να δηλώνει το ακριβές και το αληθές αυτών που αναλύονται σε συνημμένο κείμενο. ΣΕΛ Υπεύθυνη Δήλωση 4 παράγραφος β, γ, και δ Β. Προσωπική Κατάσταση: Αφορά στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας; Με τον όρο «προσωπική κατάσταση» εννοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι σύμφωνα με το καταστατικό. Γ. Εγγεγραμμένος στο Οικείο Επιμελητήριο: Εννοείτε την εταιρία και όχι τον Νόμιμο Εκπρόσωπο; Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο Νόμιμος Εκπρόσωπος δεν είναι νομικά υποχρεωμένος να είναι εγγεγραμμένος στο Οικείο Επιμελητήριο. Π.χ. όταν δεν είναι μέτοχος. Στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Ένωση κλπ, αναφέρεται ότι «εγώ ως πρόσωπο δεν υποχρεούμαι να είμαι εγγεγραμμένος σε κάποιο Επιμελητήριο» Δ. Η δήλωση για το ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αφορά το νόμιμο εκπρόσωπο; Αφορά στο νόμιμο εκπρόσωπο και στο νομικό πρόσωπο 5

6 ΣΕΛ. 85 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ) Όσον αφορά στην εκπαίδευση, στο πεδίο ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ θα πρέπει να γραφτεί το είδος του πτυχίου, π.χ. πτυχίο, bachelor, Μaster, Diploma. Όταν όμως πρόκειται για ελληνικό πανεπιστήμιο τι αναφέρουμε; Μόνο τη λέξη πτυχίο. Θα ήταν επιθυμητές οι φράσεις: Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό. Στα σημεία που αναφέρετε τους ανθρωπομήνες τι εννοείτε; Λόγω του ότι οι διαφημιστικές εταιρίες χειριζόμαστε πέραν του ενός project την ίδια χρονική περίοδο (5-6 projects ανά ομάδα έργου) το στοιχείο αυτό μπορεί να δοθεί κατά προσέγγιση. Π.χ. Στα δύο χρόνια σύμβασης έργου υπολογίζεται ότι κάποιος έχει δουλέψει 4 μήνες αθροιστικά για το συγκεκριμένο project. Σας παραπέμπουμε στην υποσημείωση 7, της σελίδας 86. ΣΕΛ. 21 Παραδοτέα Π.7 Προβολή και διανομή στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Καταλαβαίνουμε σωστά ότι το κόστος του Air Time (το κόστος μέσων) δεν συμπεριλαμβάνεται στο προϋπολογισμό του έργου ( , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το κόστος του Air Time συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου. Ακόμη: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τη Διακήρυξη 49/2013 ισούται με το 5% του προϋπολογισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο οποίος είναι ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ αναφέρει άλλο ποσό, ήτοι: «πέντε χιλιάδες σαράντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτά». Πρόκειται για λάθος πληκτρολόγησης. Το 5% είναι 5.049,90 και αυτό το ποσό ισχύει. 6

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21-08-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, ΤΚ: 105 53 Τηλ: 210.32.13.150 / Fax 210-32.13.850 Email: www.mdmgreece.gr Αθήνα, 11/09/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να Απόσπασμα υπ αριθμ. 6/11-6-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής». ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΤΗΛ 2461068282 Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/26/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 2/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 2/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 2/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3, με τίτλο: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της Πράξης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια σχετικών αιτηµάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια σχετικών αιτηµάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μέρος A: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/09-09-2014 ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST

5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/09-09-2014 ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάπτυξη Λογισμικού Στατιστικών Λειτουργίας Συμβατών Με Τον Χάρτη Υγείας του Προγράμματος «Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 4708 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: 210 33 82 201 FAX.: 210 36 16 464 Email: salapatas@acci.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47100 Άρτα Τηλέφωνο : 2681028728 Fax : 2681078654 Πληροφορίες : κ. Κολοβός Χρήστος Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.:4402/a2-2592 Ταχ. /νση: Πειραιώς 46

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840610 2015-06-11

15PROC002840610 2015-06-11 Πρόχειρος Διαγωνισμός: «Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής της πράξης Ανάδειξη-Βελτίωση του ιστορικού μονοπατιού προς Άγιο Αρσένιο» Αριθ. Διακήρυξης 10/2015 Δήμος Ηγουμενίτσας Τμήμα προμηθειών Σουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Τ.Κ. : 81100 - Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350500 Fax : 2251350578 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dimos@mytilene.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠ_08_ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠ_08_ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠ_08_ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ με τίτλο: Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ με τίτλο: Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ με τίτλο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΗ Της πράξης με τίτλο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα