ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 3 AΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 567 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ανδρέας Γρηγορίου Γιώργος Καπάταης Χάρης Αργυρού Κυπριανός Παπαδόπουλος Νίκος Παπάμιχαηλ Γρηγόρης Γρηγορίου Χάρις Θρασυβούλου Ανδρέας Πενταλιώτης Κωνσταντίνος Δημητρίου Ιωάννης Χριστοδούλου Ανδριανή Κουταλιανού Μαρία Ζαβρού Καίσαρας (Τσέζαρος) Αδαμίδης AΠΟΝΤΕΣ Άγγελος Πελαγίας ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟI: Μιχαήλ Παπαδόπουλος ANOIKTΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Ακροατήριο Aντιδήμαρχος Δημοτικός Γραμματέας 1 άτομο [Φ: ] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Κατάθεση θεμάτων που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη ημερομηνίας 28/3/2012. Δήμαρχος. 2. Τα θέματα είναι σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Την προτεραιότητα εξέτασης των θεμάτων την καθορίζει ο ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δήμαρχος συγχάρηκε την Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, τη Δημοτικό Σύμβουλο Ανδριανή Κουταλιανού για την επιτυχή διοργάνωση του Προγράμματος Φιλοξενίας των Αντιπροσωπειών από τους Αδελφοποιημένους Δήμους Αγίου Νικολάου και Κορυδαλλού κατά τους εορτασμούς της 1ης Απριλίου.

2 [Φ: ] ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 1. Πρακτικά Συνεδρίας Ημερομηνίας 13/3/2012, Αριθμός 565. Παρουσίες: Ο Ανδρέας Γρηγορίου ήταν παρών μέχρι το θέμα Πρακτικά Συνεδρίας Ημερομηνίας 20/3/2012 αριθμός 566. Και στα δύο πρακτικά δεν έγιναν παρατηρήσεις, διορθώσεις, επικρίθηκαν όπως αυτά καταγράφηκαν [Φ: 1.1.0] ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Βάσει απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 12/1/2012 για τη στελέχωση των Επιτροπών και με άτομα μη Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 45 του Περί Δήμων Νόμου, υποβλήθηκαν ονόματα από την Εκπρόσωπο του ΕΥΡΩΚΟ και από τον Εκπρόσωπο Ανεξάρτητης Φωνής Δημοτών Αγίου Δομετίου. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Από την Εκπρόσωπο του ΕΥΡΩΚΟ Δημοτικό Σύμβουλο Μαρία Ζαβρού υποβλήθηκαν οι ακόλουθοι. Συντακτική Επιτροπή: Χριστόφορος Ζαβρός, Δημοσιογράφος Επιτροπή Υγιείας, Διαφώτισης και Πρόληψης: Μαρούλλα Αγαπίου Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης: Λεύκος Πιτηρής Επιτροπή Νεολαίας: Στέφανη Ζαβρού Επιτροπή Προστασίας και Ανάπτυξης Φυσικού Περιβάλλοντος: Δέσπω Ζαβρού, Περιβαλλοντολόγος Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων: Σοφία Ζαβρού, Κλινική, Ψυχολόγος Επιτροπή Αθλητικής Ανάπτυξης: Πόπη Σταυρινού, Γυμνάστρια Από τον Εκπρόσωπο Ανεξάρτητης Φωνής Δημοτών Αγίου Δομετίου Δημοτικό Σύμβουλο Καίσαρα (Τσέζαρο) Αδαμίδη υποβλήθηκαν οι ακόλουθοι: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Παραπόνων: Νικολέττα Λουκά: (τηλ )

3 3 Επιτροπή Υγείας, Διαφώτισης και Πρόληψης: Δημητρίου: (τηλ ). Μάρω Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τα προταθέντα Πρόσωπα για τις επιτροπές που προτάθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 45 του Περί Δήμων Νόμου και με τις ακόλουθες ρυθμίσεις 1. Τα εγκριθέντα Πρόσωπα είναι εκπρόσωποι / αντικαταστάτες των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι τα πρότειναν για να παρευρίσκονται στις επιτροπές που ορίστηκαν ή και να εναλλάσσονται στις επιτροπές που αναφέρονται εάν υπάρχει κώλυμα μεταξύ τους και η ιδιότητά τους είναι απλοί εκπρόσωποι του εκλελεγμένου Δημοτικού Συμβούλου θα συμμετέχουν και θα ενεργούν στις επιτροπές όπως το άρθρο 45 ορίζει και δεν θα αποκτούν το όποιο νόμιμο βάσει του Περί Δήμων Νόμου δικαίωμα αποκτά ο εκλεγμένος. 2. Οι Ημερήσιες Διατάξεις συγκλήσεις των Επιτροπών οι οποίες συμμετέχουν, θα αποστέλλονται στους αντίστοιχους Δημοτικούς Σύμβουλους οι οποίοι με τη σειρά τους θα τους ειδοποιούν κατά πόσο θα παραβρεθούν ή όχι και τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων των Επιτροπών θα αποστέλλονται στους ίδιους τους Δημοτικούς Συμβούλους. 3. Στα θέματα που συζητούν και παίρνουν μέρος στις θέσεις εισηγήσεις των Επιτροπών οι εκπρόσωποι, θεωρούνται θέσεις εισηγήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που εκπροσωπούνται και δεσμεύουν τους Δημοτικούς Σύμβουλους στην παρουσίαση των θέσεων εισηγήσεων αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο [Φ:1.2.3Γ] ΑΓΟΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ κας ΒΑΣΩΣ ΔΗΜΑΔΗ 20/3/2012. Βάσει απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η κα Βάσω Δημάδη εξουσιοδότησε την Μουσικό Γιάννα Θαλασσινού να παρουσιάσει κατάλληλα είδη πιάνων με ουρά με τις αντίστοιχες τιμές, η Μουσικός, της παρουσίασε κάποια είδη και η ίδια επέλεξε πιάνο αξίας το οποίο προτάθηκε με τιμή και παρέδωσε στο Δήμο το ποσό της αξίας του δωρηθέντος πιάνου το οποίο ο Δήμος είσπραξε ως ποσό αξίας δωρεάς του πιάνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε το δωρηθέν πιάνο ως επίσης και την είσπραξη του ποσού της αξίας του το οποίο ποσό θα καταβάλει στον Προμηθευτή του πιάνου έτσι ώστε να εκδοθεί σχετική απόδειξη στο Δήμο και να καταχωρηθεί η αγορά Δυνάμει Δωρεάς αγορά μουσικού οργάνου ως περιουσιακό στοιχείο στο πάγιο ενεργητικό.

4 [Φ:2.5.0] ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ Με βάση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 31/1/2012. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις επαφές του με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και για τον τελικό διακανονισμό που είχε αφού κατά πρώτον ενημέρωσε τους Συντονιστές των Δημοτικών Ομάδων. Στον διακανονισμό αντί αρχικού ζητουμένου ποσού για προηγούμενα έτη μέχρι και το 2008 το οποίο ήταν τελικά μετά από σχετικούς ελέγχους και υπολογισμούς συμφωνήθηκε ποσό το οποίο έπρεπε να καταβληθεί μέχρι 31/3/2012 έτσι ώστε βάσει ισχύουσας εγκυκλίου του Τμήματος να χαρίζονταν επιπλέον επιβαρύνσεις. Το ποσό των αφορά εκκρεμότητες οφειλών Δημοτικών Συμβούλων και Υπαλλήλων μέχρι το 2008 αυτοί ενημερώθηκαν, ο Δήμος θα εισπράξει από αυτούς τα οφειλόμενα τους και σε περίπτωση που αυτά δεν τα καταβάλουν τότε και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων θα μπορεί να αποταθεί προς τους ίδιους και επιπλέον και για όσους έχουν οφειλές για τα επόμενα έτη γι' αυτές ο Δήμος απαλλάσσεται της όποιας υποχρέωσής του και τις οφειλές αυτές θα τις απαιτήσει από τους ίδιους το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση του φιλικού διακανονισμού με την καταβολή ποσού έδωσε καλυπτική έγκριση στην επιτευχθείσα συμφωνία από το Δήμαρχο τον οποίο είχε εξουσιοδοτήσει προς τούτο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προχωρήσουν σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του διακανονισμού οι διαδικασίες ειδοποίησης των οφειλετών για να καταβάλουν στο Δήμο τις οφειλές τους [Φ:1.11.0] ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Βάσει απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13/3/2012, ζητήθηκε γνωμάτευση του Νομικού Σύμβουλου όσον αφορά τις επιπτώσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο Δήμος σε περίπτωση που δεν προχωρήσει στην εκτέλεση των διαταγμάτων ως απόφασης Δικαστηρίου. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Δημοτικός Γραμματέας και στη συνέχεια και ο Δήμαρχος με το Νομικό Σύμβουλο ο ίδιος προφορικά έδωσε τις ακόλουθες απαντήσεις. [α] Γνωστοποίηση της παράληψης του Δήμου από τον Παραπονούμενο στα Μέσας Μαζικής Ενημέρωσης προς δημοσίευση. [β] Υποβολή παραπόνου από τον Παραπονούμενο στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως. [γ] Καταχώρηση ιδιωτικής ποινικής υπόθεσης από τον Παραπονούμενο κατά του Παρανομούντα.

5 5 [δ] Υποβολή παραπόνου από τον Παραπονούμενο στο Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου Κεφ. 96. Υπόψη ότι για τις περιπτώσεις (β), (γ), (δ) ακολουθούνται διαδικασίες και το αποτέλεσμα είναι σχετικά ανάλογα με την εξέλιξη της εξέτασης της υπόθεσης. Ο Συντονιστής της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ Α. Γρηγορίου ζήτησε εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του αναβολή του θέματος, λόγω του ότι έχει εισήγηση την οποία η ομάδα θα μελετήσει και λόγω απουσίας και του Αντιδημάρχου, θα μελετηθεί μετά από όλα τα Μέλη της Ομάδας και να υποβληθεί σε επόμενη συνεδρία. Ο Α. Πενταλιώτης ζήτησε όπως η Νομική Γνωμάτευση υποβληθεί και γραπτώς έτσι ώστε να επιτελέσει γραπτό στοιχείο στα πρακτικά της συνεδρίας κατά τη συζήτηση. Το Συμβούλιο συμφώνησε με τη ζητηθείσα αναβολή και με την ετοιμασία γραπτής Νομικής Γνωματεύσης [Φ:4.4.0] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Βάσει αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 31/1/2012 και 13/3/2012 ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με δεύτερη συνάντηση την οποία είχε με τη Διαχειρίστρια του Καφεστιατορίου η οποία δήλωσε την πρόθεσή της να αποχωρήσει με πρόταση συμψιφισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων της και με προτεινόμενη αγορά από το Δήμο εγκατεστημένου εξοπλισμού. Μάλιστα πρότεινε σε τέτοια περίπτωση και τη μεταβίβαση της χρήσης σε τρίτο Πρόσωπο το οποίο παρουσίασε αφού βέβαια γίνει διευθέτηση μέσω του Δήμου. Σχετική αναφορά του θέματος με διαδικαστικές ρυθμίσεις και παράθεση αριθμητικών στοιχείων γίνεται στο Υπηρεσιακό Σημείωμα του Δημοτικού Γραμματέα ημερομηνίας 28/3/2012 με συνημμένο το ισχύον συμβόλαιο (δόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 5 (2 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Συμβούλιο συζητώντας το όλο θέμα συμφώνησε ότι το συμφέρον του Δήμου που αφορά το όφελος των Δημοτών του είναι να λειτουργήσει το Πάρκο και το Καφεστιατόριο έτσι που να εξυπηρετεί τους Δημότες και όσον αφορά τη συμβατική κατωχύρωση της μίσθωσης να γίνουν τέτοιες ρυθμίσεις έτσι ώστε ο Δήμος να μην έχει ούτε απώλειες των εισπράξεων του και ούτε εμπλοκές σε δικαστικές διαδικασίες. Σε ενημέρωση που έγινε από το Δημοτικό Γραμματέα προς τον Προεδρεύοντα της Επιτροπής Προσφορών ως προς το θέμα του Συμβολαίου. Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Κ. Παπαδόπουλος έθεσε εισήγηση όπως στην περίπτωση αποδοχής του Δήμου για αλλαγή του Διαχειριστή να διασφαλιστεί στο συμβόλαιο πρόνοια (πέραν της εγγυητικής των που αφορά διευθέτηση διαφορών μετά τη λήξη

6 6 του Συμβολαίου) με τη ζήτηση εγγυητικής ισοποσών μισθωμάτων 800 για 12 μήνες ύψους 9600 έτσι ώστε σε περιπτώσεις που δεν θα καταβάλλονται τα μηνιαία μισθώματα, αυτά να αφαιρούνται από την εγγυητική, αυτό ρυθμίζεται όπως ο Δήμος θέλει με εντολή προς το Τραπεζικό Ίδρυμα. Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του κ. Κ. Παπαδόπουλου ως μέτρο διασφάλισης των ωφελημάτων του Δήμου και εξουσιοδότησε το Δήμαρχο να μεταφέρει την επιπλέον απαίτηση αυτή στον ενδιαφερόμενο προς ενημέρωσή του [Φ:2.0.0] ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Βάσει απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29/2/2012 ετοιμάστηκε Υπηρεσιακό Σημείωμα από το Δημοτικό Γραμματέα ημερομηνίας 13/3/2012 στο οποίο αναφέρονται τρεις περιπτώσεις διευθέτησης του Κλητήρα, του Τεχνικού (Μονάδας Υποστήριξης) και του Υπαλλήλου Μηχανογράφησης. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 (4 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δήμαρχος ζήτησε από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να μελετήσουν τις αναφορές στο Υπηρεσιακό Σημείωμα και επειδή τα αναφερόμενα ως τρόποι διευθέτησης των εργασιών δεν είναι πλήρως αποδεκτά, εισηγήθηκε όπως οι Δημοτικές ομάδες υποβάλουν και δικές τους εισηγήσεις οι οποίες να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο απεδέχθη την εισήγηση του Δημάρχου [Φ:6.11.0] ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΧΡΟΝΑ Ο Δήμαρχος ανάφερε ότι από τη Διευθύντρια του Γυμνασίου στάλθηκε επιστολή ημερομηνίας 3/2/2012 (κοινοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο) με την οποία αναφέρονται σε πραγματοποιηθείσα εκδήλωση για τα τριαντάχρονα στις 3/5/2012 και ζητείται οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς κάλυψη μέρους των εξόδων της εκδήλωσης για τα οποία παράλληλα συνεισφέρουν και ο Σύνδεσμος Γονέων και η Σχολική Εφορεία. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε το ποσό των 500 το οποίο είναι για κάλυψη των μικροφωνικών συστημάτων της εκδήλωσης. Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισφορά του ποσού των 500.

7 [Φ:7.1.0] ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Ο Δήμαρχος ανάφερε ότι μετά από ενημέρωση των Συντονιστών των Δημοτικών Ομάδων προχώρησε σε προσωρινά μέτρα με επιχωμάτωση και φύτευση του σιντριβανιού εξωτερικά του Δημοτικού Μεγάρου έτσι που με κάποια μέτρα τα οποία ελήφθησαν δεν εξουδετερώθηκαν τα συστήματα άντλησής του, αυτό έγινε για σκοπούς ασφάλειας του κοινού και σε όποια άλλη περίπτωση αποφασιστούν άλλοι τρόποι διευθέτησης αυτό μπορεί να επαναφερθεί και με άλλου είδους μέτρα ασφάλειας. Για το θέμα αυτό ο Δήμαρχος ανάφερε ότι η Επιτροπή Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεδρία της ημερομηνίας 10/6/2009 εξέτασε το θέμα με την ακόλουθη θέση εισήγηση. "Η Τεχνική Επιτροπή αναφέρθηκε σε ατύχημα που είχε πρόσφατα μαθητής του Δήμου στον εξωτερικό χώρο της πρόσοψης του Δημοτικού Μεγάρου ο οποίος είχε πέσει στο σιντριβάνι που υπάρχει στο χώρο και για αρκετά χρόνια δεν ήταν σε λειτουργία. Για αποφυγή άλλων ατυχημάτων, η Τεχνική Επιτροπή εισηγήθηκε όπως στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου συζητηθεί κατά πόσο το σιντριβάνι θα πρέπει να τεθεί ξανά σε λειτουργία ή θα μετατραπεί σε άλλη χρήση όπως π.χ. χώρος πρασίνου." Η πιο πάνω θέση εισήγηση της Επιτροπής παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο σε συνεδρία του ημερομηνίας 16/6/2009 αρ. 524 αποφάσισε τα ακόλουθα: " Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνουν προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιντριβανιού εάν αυτό είναι πρακτικά λειτουργικό" Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της αναφερόμενης ενέργειας και έδωσε την καλυπτική έγκριση [Φ:4.0.0] ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Π1/2010 ΚΑΙ Π2/2010 [Φ:5.3.0] ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗΡΑ Ο Δημοτικός Γραμματέας υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο Υπηρεσιακό Σημείωμα ημερομηνίας 28/3/2012 στο οποίο επεξηγεί τα στοιχεία των δύο προσφορών οι οποίοι λήγουν στις 9/5/2012. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 8 (2 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στα σχετικά συμβόλαια υπάρχει πρόνοια αυξομείωσης της ποσότητας και της χρονικής περιόδου και σε περίπτωση παράτασης των συμβολαίων που είναι ισχύς 24 μηνών για + 30% μπορούν να παραταθούν μέχρι 7 μήνες. Οι λόγοι της εισήγησης για παράταση αναφέρονται στο Υπηρεσιακό Σημείωμα και αφορούν τροποποιήσεις νομοθεσίας περί

8 8 αποβλήτων οι οποίες χρειάζονται χρόνο για να διευθετηθούν με τους εργολάβους και δυσκολίες στις ρυθμίσεις των χώρων απόθεσης σκυβάλων και κλαδεμάτων έτσι που σε περίπτωση νέας προκήρυξης θα προσαρμοστούν στους όρους επιπλέον νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες άμεσα πολύ πιθανόν να δημιουργήσουν και πρακτικές δυσκολίες και αύξηση των νέων τιμών. Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Προσφορών Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Παπαδόπουλος εισηγήθηκε όπως ζητηθούν στοιχεία για τις τιμές που ισχύουν από άλλους Δήμους της Λευκωσίας έτσι ώστε να συγκριθούν κατά πόσο οι δικές μας τιμές είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες στο κειμενόμενο πλαίσιο του ποσοστού (+ 10%) βάσει του οποίου είναι αποδεκτό το πλαίσιο τιμής. Σε περίπτωση που οι τιμές των άλλων Δήμων είναι χαμηλότερες πέραν του 10% τότε να προκυρηχθούν νέες προσφορές και σε περίπτωση που οι τιμές των άλλων Δήμων είναι λιγότερο χαμηλότερες του 10% οι ίδιες και υμηλότερες τότε να παραταθούν τα συμβόλαια με τους ίδιους όρους κατά 30% μέχρι 7 μήνες. Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Προεδρεύοντος της Επιτροπής και εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Εξουσία Δήμαρχο, Δημοτικό Γραμματέα μαζί με τον Προεδρεύοντα της Επιτροπής να διερευνήσουν την εισήγηση του και ανάλογα με τα αποτελέσματα αφού ενημέρωσαν τους Συντονιστές των Δημοτικών Ομάδων να προχωρήσουν ή σε προκήρυξη ή σε παράταση [Φ:1.2.3AB] EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 19/3/2012 Αναφορές και αποφάσεις για 9 θέματα οικοδομών καταγράφονται στο πρακτικό της Επιτροπής. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 (7 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των αποφάσεων της Επιτροπής και τις επιβεβαίωσε [Φ:1.2.3B] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 19/3/2012 Αναφορές πέντε θεμάτων καταγράφονται στο πρακτικό της Επιτροπής μαζί με τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής. Τα θέματα και δεν συζητήθηκαν στην παρούσα συνεδρία για τους λόγους που καταγράφονται σ' αυτά. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 10 (7 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9 9 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Α. Πενταλιώτης παρουσίασε τα αναφερόμενα στο πρακτικό της Επιτροπής θέματα [Φ:Β107/72] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1018 Φ/ΣΧ ΧΧΙ45WΙΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ ΑΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΣΠΑΡΗ Αναφορά του θέματος γίνεται στο πρακτικό της Επιτροπής. Το Συμβούλιο ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής [Φ:Β28/11& ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ Δ20/11] ΑΡΙΘΜΟ 86 Φ/ΣΧ ΤΜΗΜΑ 8 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΕΡΑ ΔΑΝΙΗΛ Αναφορά του θέματος γίνεται στο πρακτικό της Επιτροπής. Το Συμβούλιο ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής [Φ:Β726/72 ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1454 Φ/ΣΧ ΧΧΙ45WΙ &1.11.0] ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ Το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε λόγω του ότι επηρεάζεται από το γενικότερο θέμα για παράνομα υποστατικά σε οικοδομές για το οποίο ζητήθηκε Νομική Γνωμάτευση και είναι υπό συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο [Φ:4.1.0] ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ Αναφορά του θέματος γίνεται στο πρακτικό της Επιτροπής. Το Συμβούλιο ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής [Φ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ &4.10.1] ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 124 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΑΘΑΝΑΤΟΥ Το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε λόγω του ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία που επηρεάζουν το θέμα γενικότερα και σε άλλες οδούς γι' αυτό θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρία πάνω στην γενικότερη του βάση.

10 [Φ:1.2.3Χ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 12/3/ Αναφορές σε τέσσερις ενότητες θεμάτων καταγράφονται στο πρακτικό της Επιτροπής μαζί με τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 11 (12 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Κ. Δημητρίου, παρουσίασε τα αναφερόμενα στο πρακτικό της Επιτροπής θέματα. Το Συμβούλιο ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής. Ο Γρ. Γρηγορίου παρατήρησε ότι η απουσία των συνεργαζόμενων οργανωμένων συνόλων είναι αισθητή και έθιξε το γεγονός αναφέροντας ότι ο Δήμος πάντοτε ανταποκρίνεται προς τις δικές του ανάγκες όταν αποτείνονται, γι' αυτό θα πρέπει και τα Οργανωμένα Σύνολα να ανταποκρίνονται στις δραστηριότητες του Δήμου. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του, την παρατήρηση του κ. Γρ. Γρηγορίου για να γίνουν σχετικές υποδείξεις προς τα Οργανωμένα Σύνολα [Φ:1.2.3Ν] ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ (ΣΕΑΔ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 12/3/2012 Αναφορές σε δύο ενότητες θεμάτων καταγράφονται στο πρακτικό της Επιτροπής μαζί με τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 12 (4 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Κ. Δημητρίου παρουσίασε τα αναφερόμενα στο πρακτικό της Επιτροπής θέματα. Το Συμβούλιο ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής. Η ίδια παρατήρηση που έγινε στην προηγούμενη Επιτροπή για τη συμμετοχή των Οργανωμένων Συνόλων τέθηκε και στην παρούσα Επιτροπή. ενέργειες. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη την ίδια παρατήρηση προς ίδιες

11 [Φ:1.2.3Ξ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 23/2/2012 Αναφορές σε επτά ενότητες θεμάτων καταγράφονται στο πρακτικό της Επιτροπής μαζί με τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 13 (7 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Κ. Αδαμίδης παρουσίασε τα αναφερόμενα στο πρακτικό της Επιτροπής θέματα. Ο Αν. Γρηγορίου εισηγήθηκε όπως στην παρουσιάση των εσόδων και εξόδων δεν πρέπει να παρουσιάζονται τα κεφαλαιουχικά έξοδα, αυτά είναι πάγιο ενεργητικό έτσι θα υπάρχει καλύτερη εικόνα των λειτουργικών εσόδων και εξόδων. Ο Γ. Καπάταης ανέφερε ότι στην κατηγορία των τιμών ενοικίασης Ν10 Ενοικίαση σε Κόμματα και Κομματικές Οργανώσεις λόγω του ότι από αρκετά χρόνια υπήρξαν αρκετές διχογνωμίες και παρεξηγήσεις, εγκρίθηκε και υπάρχει προηγουμένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν παραχωρεί τους χώρους στο Δημοτικό Μέγαρο, δίδονται χώροι στην Αίθουσα Αθλοπαιδιών και το Πολυδύναμο γι' αυτό εισηγήθηκε να αφαιρεθεί. Το Συμβούλιο ενέκρινε τις δύο πιο πάνω εισηγήσεις για την αφαίρεση των κεφαλαιουχικών εξόδων από τα τρέχοντα έξοδα και την αφαίρεση της ενοικίασης της Αίθουσας σε Κόμματα και Κομματικές Οργανώσεις. Με τη δεύτερη εισήγηση του κ. Γ. Καπάταη διαφώνησε στην απόφαση ο Ν. Παπάμιχαηλ. Στη συνέχεια το Συμβούλιο απεφάσισε για τις υποβληθείσες εισηγήσεις που αφορούν συντήρηση της Αίθουσας και αγοράς εξοπλισμού. Καταγράφονται οι εισηγήσεις και αντίστοιχες αποφάσεις. 1. Να ορισθεί ένα άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για το δανεισμό του εξοπλισμού στα οργανωμένα σύνολα και να είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία του χώρου και τη συντήρηση και ταξινόμηση του εξοπλισμού. 1. Θα αναλάβει ο Τεχνικός Στέλιος Στυλιανού στα πλαίσια και της ρύθμισης των καθηκόντων του. 2. Να γίνει προσφορά για αγορά 150 και 300 υφασμάτινων καρέκλων. 2. Για το 2012 λόγω οικονομικής περισυλλογής να μη γίνει οποιαδήποτε αγορά. 3. Να ενοικιαστεί οικόπεδο κοντά στο Δημοτικό Μέγαρο για εξυπηρέτηση του κοινού και αποφυγή οχληρίας όταν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις. 3. Στο παρόν στάδιο λόγω οικονομικής περισυλλογής να μη δαπανηθεί τέτοιο ποσό, να γίνονται άλλες σχετικές ρυθμίσεις για τη στάθμευση. 4. Να γίνουν ενέργειες για τον καθαρισμό της κουρτίνας αφού πρώτα διερευνηθεί η δυνατότητα αγοράς σε περίπτωση που η κουρτίνα καταστραφεί. 4. Να μη γίνει καθαρισμός λόγω πιθανότητας καταστροφής των κουρτίνων, να παραμείνουν μέχρι να αποφασιστεί αλλαγή με νέες κουρτίνες.

12 12 5. Να καθαριστούν οι βοηθητικοί χώροι για λόγους ασφάλειας(καμαρίνια, χώρος κλιματισμού κ.λ.π.). 5. Θα αναλάβει ο Τεχνικός Στέλιος Στυλιανού στα πλαίσια συντήρησης των χώρων της Αίθουσας. 6. Να επιδιορθωθεί η οροφή της σκηνής και να σχεδιαστεί κατάσταση ράμπας αναπήρων προς τη σκηνή ως επίσης και τοποθέτηση χειρολαβών στα σκαλιά της σκηνής. 6. Θα αναλάβει να εξετάσει τις τεχνικές προτάσεις η Τεχνική Υπηρεσία και να υποβάλει προτάσεις και κοστολόγιο. 7. Να μελετηθεί η βελτίωση του φωτισμού με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για ενίσχυση της σκηνής. 7. Θα αναλάβει η Κοινωνική και Πολιτιστική Λειτουργός να φέρει εισηγήσεις και κόστος από ειδικούς για θέματα φωτισμού. 8. Η μικροφωνική να παραμείνει ως έχει για το παρόν στάδιο και σε περιπτώσεις που υπάρχουν εξειδικευμένες ανάγκες, να αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι ενοικιαστές και με δικές τους διευθετήσεις το κόστος όπως και ο Δήμος για τις δικές του εκδηλώσεις. 8. Να ισχύσει όπως υποβάλλεται η εισήγηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις θέσεις εισήγησεις της Επιτροπής όπως αυτές κατεγράφησαν στο πρακτικός της Επιτροπής για τις οποίες δεν έγιναν οι πιο πάνω τροποποιητικές αποφάσεις [Φ:1.2.3ΣΤ] ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 21/3/2012 Αναφορές δύο ενοτήτων θεμάτων καταγράφονται στο πρακτικό της Επιτροπής μαζί με τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 14 (5 ΣΕΛΙΔΕΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Γρ. Γρηγορίου παρουσίασε τα αναφερόμενα στο πρακτικό της Επιτροπής θέματα. Το Συμβούλιο ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής στα παρουσιασθέντα θέματα [Φ:1.2.1] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίας είναι μαγνητοφωνημένα σε μια μαγνητοταινία με τα διακριτικά Δ/Σ 3/4/2012 Αρ.567 Ν Άγγελος Πελάγιας Αντιδήμαρχος Ημερομηνία: 12 Απριλίου 2012 Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος ΜΠ/XX

13 13

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 13 MAΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 565 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 11.00μ.μ Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 31Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 575 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 26Η ΙΟΥNΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 572 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 6Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 581 Διάρκεια Συνεδρίας 7:00μ.μ.- 10:30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 16Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 590 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 25η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 580 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 4ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 577 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 24 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 599 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 26 ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 603 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 8.45μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 18Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 578 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 24Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 576 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 11 ην ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 608 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 9.25μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 560 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ - 10.30μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 2α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 579 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ Συνεδρίαση 20 ής Νοεμβρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.15 μ.μ. Αρ. 10 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αγαπητοί γραμματείς.

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός Μέλη Γεώργιος Αναστασίου Γεώργιος Χρυσάνθου Δημοτικού Χρίστος Τσίγκης Μάριος Ανδρέου Συμβουλίου.

Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός Μέλη Γεώργιος Αναστασίου Γεώργιος Χρυσάνθου Δημοτικού Χρίστος Τσίγκης Μάριος Ανδρέου Συμβουλίου. Πρακτικά 512 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 13/03/2012 από τις 6:30μμ 9:15 μμ Αρ συνεδρίας: 4/2012 Παρόντες: Δρ Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Μάριος Χατζηβασιλείου Μέλη Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός Δημοτικού Γεώργιος Αναστασίου Φάνος Κουρουφέξης Συμβουλίου

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Μάριος Χατζηβασιλείου Μέλη Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός Δημοτικού Γεώργιος Αναστασίου Φάνος Κουρουφέξης Συμβουλίου Πρακτικά 518 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 18/9/2012 από τις 6:30μμ- 9:45μ.μ Αρ συνεδρίας: 10/2012 Παρόντες: Δρ Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος κ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 20 ής Ιουνίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 37 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης

Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Προϋπολογισμός: 7.500 Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2015 Λευκωσία, Μάρτιος 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 30 ής Μαΐου 2013 Ώρα έναρξης: 4.25 μ.μ. Αρ. 34 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό σας απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Τελευταία Ήμερο. Υποβολής Προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 6 ης Φεβρουαρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 23 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κ.κ. Σ. Ηλιοφώτου Δημάρχου, Α. Κωνσταντίνου και Π. Αγκαστινιώτη, μελών, δικαιολογήθηκαν.

Δικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κ.κ. Σ. Ηλιοφώτου Δημάρχου, Α. Κωνσταντίνου και Π. Αγκαστινιώτη, μελών, δικαιολογήθηκαν. Πρακτικά 497 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 16/3/2011 από τις 6:30μμ - 7:15 μμ Αρ συνεδρίας: 3/2011 Παρόντες: κ.κ Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 13 ης Φεβρουαρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.25 μ.μ. Αρ. 24 (Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κούκος Δημήτρης Τσίγκης Μέλη Χρίστος Τσίγκης Παντελάκης Αγκαστινιώτης Δημοτικού Μαρίνος Αθανασιάδης Παναγιώτης Ουστάς Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Κούκος Δημήτρης Τσίγκης Μέλη Χρίστος Τσίγκης Παντελάκης Αγκαστινιώτης Δημοτικού Μαρίνος Αθανασιάδης Παναγιώτης Ουστάς Συμβουλίου Πρακτικά 507 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 8/11/2011 από τις 6:00μμ 8:45 μμ Αρ συνεδρίας: 13/2011 Παρόντες: κ.κ Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 12 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.13 μ.μ. Αρ. 3 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Παρακαλώ να

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 8 ης Μαΐου 2014 Ώρα έναρξης: 4.20 μ.μ. Αρ. 35 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ Συνεδρίαση 5 ης Φεβρουαρίου 2015 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 21 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Π/Υ: 14 400,00 Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 Φεβρουάριος 2015 18T1.18T 18TΕΙΣΑΓΩΓΗ18T 18T2.18T 18TΣΤΟΙΧΕΙΑ 18T3.18T

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 17 ης Οκτωβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.15 μ.μ. Αρ. 8 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Κηρύσσω την

Διαβάστε περισσότερα