Παρατηρήσεις και Προτάσεις για τον Φορολογικό Νόμο (Ιούνιος 2004)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρατηρήσεις και Προτάσεις για τον Φορολογικό Νόμο (Ιούνιος 2004)"

Transcript

1 Παρατηρήσεις και Προτάσεις για τον Φορολογικό Νόμο (Ιούνιος 2004) Εισαγωγή Τα κύρια ζητούμενα από το νέο Φορολογικό Νόμο είναι η σαφήνεια και η σταθερότητα. Επίσης, οι κατευθύνσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και να είναι ελκυστικές για επενδύσεις. Ο τουρισμός είναι μια οικονομική δραστηριότητα με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, ο οποίος επιτέλους θα πρέπει να του αναγνωριστεί. Σε ότι αφορά στην φορολογία της τουριστικής οικονομίας, παραθέτουμε αρχικά μια σειρά γενικών προτάσεων κατευθύνσεων οι οποίες προφανώς αφορούν και έχουν εφαρμογή στο σύνολο των τομέων της οικονομίας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε μια σειρά θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος για τον τουρισμό, η εξειδίκευση των οποίων θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο. Γενικές Προτάσεις Α. Για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας Αντικειμενοποίηση των φορολογικών ελέγχων. Κατάργηση της απόρριψης των βιβλίων για τυπικούς λόγους. Να μειωθεί ο χρόνος φύλαξης των βιβλίων, ειδικότερα όταν η χρήση έχει περαιωθεί. Επαναπροσδιορισμός των προϋποθέσεων, προκειμένου να θεωρηθεί μια απαίτηση επισφαλής και εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα. Η διαγραφή των επισφαλών απαιτήσεων να αναγνωρίζεται ανεξάρτητα με την προσκόμιση στοιχείων πτώχευσης κτλ. Η διαγραφή να είναι δυνατή με το πέρας 2 ετών από την ημερομηνία απαίτησης. Να επιτρέπεται η έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε ΑΕ όταν οι βεβαιωμένες οφειλές είναι μικρού ύψους (το ύψος να καθορίζεται σε σχέση με το τζίρο) Να μην απαιτείται κατάθεση του 25% του επιβαλλόμενου φόρου σε περίπτωση προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια. Η υποχρέωση αυτή έμμεσα οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε αναγκαστικό συμβιβασμό. Απλοποίηση του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων Η αναγνώριση της δαπάνης να είναι ανεξάρτητα της τήρησης άλλων υποχρεώσεων (πχ πληρωμή αγγελιόσημου στη διαφήμιση ή ασφαλιστικών εισφορών στη μισθοδοσία) Η αναγνώριση ή μη της δαπάνης να μην εξαρτάται από την τήρηση τυπικών υποχρεώσεων του κώδικα βιβλίων και στοιχείων (ύπαρξη σύμβασης, αποκόμματα εισιτηρίων ενώ υπάρχει τιμολόγιο) Μείωση (έστω και σταδιακή) των φορολογικών συντελεστών σε επίπεδα ανταγωνιστικά με άλλες χώρες της Ε.Ε. Ειδική φορολογική μεταχείριση (χαμηλότερη, πχ. 10%) για νέες επενδύσεις παλαιών φορέων 1

2 Β. Για την τουριστική οικονομία Εφόσον οι δαπάνες του προσωπικού προβλέπονται από τις Σχετικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (διαμονή, τροφεία κλπ) να αναγνωρίζονται φορολογικά. Οι δαπάνες για παροχές στο προσωπικό σε είδος να αναγνωρίζονται (πχ εστίασης, ψυχαγωγίας). Παγιοποίηση της διάταξης που θεσπίστηκε με τον Ν.2459/97, άρθρο 14 και αναφέρεται στη μείωση των εσόδων των επιχειρήσεων που προέρχονται από έσοδα ανείσπρακτα λόγω πτώχευσης tour operators.είναι απαραίτητη η επέκταση της ειδικής αυτής ρύθμισης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ, τους δημοτικούς φόρους και τα τέλη. Να παγιοποιηθεί η διάταξη που προβλέπει έκπτωση δαπανών άνευ παραστατικών από το φορολογητέο εισόδημα από 0,5% έως 2% για έξοδα προβολής και προώθησης πωλήσεων στο εξωτερικό Να καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής καταστάσεων συμβολαίων allotment με ταξιδιωτικούς πράκτορες κάθε τρεις μήνες, διότι συνιστά αναίτια γραφειοκρατική υποχρέωση που δεν βοηθά σε τίποτα τη φορολογική αρχή. Να εξομοιωθούν οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο νέος φορολογικός συντελεστής θα πρέπει να κυμαίνεται κοντά στον σταθμικό μέσο όρο των συντελεστών που ισχύουν σήμερα. Σε περίπτωση πτώχευσης Τουριστικού Γραφείου, μετά από σχετική Υπουργική Απόφαση να αποσβένεται φορολογικά η απαίτηση των Ξενοδοχείων κατά του Τουριστικού αυτού γραφείου, χωρίς την χρονοβόρο διαδικασία που απαιτείται σήμερα (δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες, πτωχεύσεις κτλ). Αντικειμενικός προσδιορισμός της αυτοπαράδοσης αγαθών και υπηρεσιών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που αναφέρονται σε φιλοξενίες που αφορούν την προβολή και διάθεση του τουριστικού προϊόντος της επιχείρησης. Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Δαπάνες άνευ δικαιολογητικών Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ν. 2238/1994) επιτρεπόταν η έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά από τα ακαθάριστα έσοδα των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ειδικών δαπανών τους, για τις οποίες λόγω της φύσεως τους δεν ήταν εφικτή η λήψη αποδεικτικών στοιχείων. Με τον Ν.3156/2003 άρθρο 19 από την καταργήθηκε αυτή η δυνατότητα με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες. Πρέπει και πολύ γρήγορα με νομοθετική ρύθμιση να επανέλθει το προηγούμενο μέτρο γιατί σκοπός είναι να υπάρξουν αναπτυξιακά κίνητρα για τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και όχι να παίρνονται μέτρα που βυθίζουν ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη των Ξενοδοχείων και του Τουρισμού γενικότερα. Έξοδα προβολής και διαφήμισης εξωτερικού Ένα σημαντικό ποσό εξόδου για τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις είναι τα έξοδα προβολής και διαφήμισης που γίνονται στο εξωτερικό. Με το υπάρχον φορολογικό νόμο για την αναγνώριση του εξόδου και την αποφυγή φορολόγησης αυτών πρέπει να συγκεντρώσεις για το κάθε παραστατικό ένα σημαντικό αριθμό χαρτιών. α) Πρέπει να σταλεί η αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολόγησης στον αντίστοιχο Προμηθευτή στο εξωτερικό. β) Να το παει αυτός στην αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία του για να το σφραγίσει. γ) Να το αποστείλει πίσω στην Επιχείρηση στην Ελλάδα. δ) Να συμπληρωθεί η δήλωση προς το αντίστοιχο τμήμα της Εφορίας που ανήκει η Επιχείρηση και να σφραγιστεί. Όλα αυτά τα γραφειοκρατικά στάδια για να συντονιστούν και να επιτευχθούν χρειάζονται σωστή συνεργασία, συνεχόμενη επικοινωνία κάτι που πολλές φορές είναι δύσκολο με συνέπεια πολλά παραστατικά εξόδων να μην καλύπτονται με την 2

3 παραπάνω διαδικασία. Θεωρείται λογικό να γίνει κάτι έτσι ώστε η λειτουργία αυτή να απλοποιηθεί. Να ενταχθούν στις εξαιρέσεις του Νόμου 3091/2002 και τα τιμολόγια που αφορούν ενέργειες προώθησης πωλήσεων των ξενοδοχείων στις διεθνείς αγορές. Φορολογία Κεφαλαίου Με βάση την φορολογία Κεφαλαίου οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις υποχρεώνεται για τα ακίνητα τους (οικόπεδα) να πληρώνουν δύο φόρους. α) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). β) Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π). Ο μεν πρώτος εισπράττεται μέσω του Λ/σμου της ΔΕΗ, ο δεύτερος με ετήσια δήλωση που υποβάλλεται στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ του Επιτηδευματία. Είναι αναγκαία η κατάργηση τους και η αντικατάσταση τους από έναν ενιαίο και μοναδικό φόρο που θα βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο και οικονομικό προγραμματισμό των Επιχειρήσεων. Επίσης, πρέπει το Υπουργείο να επανεξετάσει τις αντικειμενικές αξίες των τιμών ζώνης των οικοπέδων των Ξενοδοχείων με βάση το κριτήριο της θετικής σχέσεως αυτών με την πραγματική ετήσια αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων. Δημοτικά Τέλη Οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις εκτός της κρατικής φορολογίας είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν και υπέρογκα δημοτικά τέλη στην τοπική αυτοδιοίκηση με βάση τον τζίρο τους. Πάνω στο βασικό πλαίσιο της ανάπτυξης του κλάδου πρέπει ή τα τέλη αυτά να έχουν και ρόλο ανταποδοτικό, πράγμα που δεν συμβαίνει μέχρι τώρα ή να οδηγηθούμε στην κατάργηση τους ή μείωση τους. Χρήση Αιγιαλού Ένα σημαντικό θέμα για τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις είναι η ενοικίαση για την χρήση του Αιγιαλού. Από την στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο μίσθωσης (επιχειρήσεις & Ε.Ο.Τ), θα έπρεπε η χρήση του Αιγιαλού να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον μισθωτή (επιχείρηση) με κύριο σκοπό την διασφάλιση της περιουσίας και του προϊόντος που προσφέρει, κάτι που δεν γίνεται τώρα. Επίσης, πρόβλημα δημιουργεί και η συνεχόμενη άρνηση (χωρίς κριτήρια) από την δημόσια αρχή στην οποιαδήποτε καλόπιστη παρέμβαση που γίνεται πάνω στον Αιγιαλό για λόγους καλαισθησίας και ποιοτικότερης εξυπηρέτησης του Πελάτη, με τίμημα πολλές φορές και την υποβολή προστίμων. Η χρέωση της χρήσης του αιγιαλού πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με τη χρονική περίοδο λειτουργίας του ξενοδοχείου. Αποσβέσεις Οι αποσβέσεις των παγίων των ξενοδοχείων και ειδικότερα των κτιριακών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να γίνονται με διαφορετικούς συντελεστές, ανάλογα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους, η οποία προφανώς είναι συνάρτηση της ποιότητας κατασκευής. Έτσι προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να επιλέγουν συντελεστές απόσβεσης από όλες τις τιμές ενός διαστήματος και όχι μόνο από τις ακραίες. (π.χ. μεταξύ 8% και 4% προς διεύρυνση του σημερινού 6% - 3%). Τέτοιου είδους δυνατότητες προβλέπονται και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η εισαγωγή των οποίων στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (γκολφ, θαλασσοθεραπεία, συνέδρια / εκθέσεις) Τα έσοδα να επιβαρύνονται με ΦΠΑ όπως και τα έσοδα των ξενοδοχείων από τη διανυκτέρευση των πελατών των, ήτοι με 8%. Οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής από τη φύση τους δεν είναι κερδοφόρες αλλά λειτουργούν επικουρικά στην κύρια 3

4 μορφή της επένδυσης που είναι το ξενοδοχείο. Για να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης θα πρέπει να καταταγούν στην χαμηλή κλίμακα του ΦΠΑ. Επιχειρήσεις Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων Να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και να μην συνδεθούν με τις άλλες τουριστικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται να καταβάλουν το Δημοτικό Τέλος 2% υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων. Η επιβολή του Τέλους 2% υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων επί του τζίρου των επιχειρήσεων ενοικιάσεως αυτοκινήτων που συμπεριελήφθη στο Νομοσχέδιο Καποδίστριας αποτελεί ουσιαστικά διπλασιασμό των τελών κυκλοφορίας που, ήδη, βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με ανταγωνίστριες χώρες. Η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία ελήφθη την τελευταία στιγμή χωρίς καμία οικονομοτεχνική μελέτη, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους του ελληνικού τουριστικού πακέτου, καθιστώντας τις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις μη ανταγωνίσιμες σε σχέση με τις αντίστοιχες των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τιμολόγηση του μισθωτηρίου συμβολαίου να γίνεται μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της ενοικίασης του αυτοκινήτου και όχι άμεσα. Σύμφωνα με τον ΚΒΣ Άρθρο 12 στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών εφόσον εκδίδεται Δελτίο Αποστολής για τη μεταφορά τους η τιμολόγηση μπορεί να γίνει μέσα σε 1 μήνα από την έκδοση του Δελτίου Αποστολής. Αντίστοιχα εφόσον εκδίδεται μισθωτήριο συμβόλαιο για την ενοικίαση αυτοκινήτου ζητάμε η τιμολόγηση του μισθωτηρίου συμβολαίου να γίνεται και αυτή μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της ενοικίασης. Να μην απαιτείται έκδοση Δελτίου Αποστολής για την μεταφορά των αυτοκινήτων με πλοίο (όχι φορτωμένο σε νταλίκα). Σύμφωνα με το Ν.2992/02 όταν γίνεται διακίνηση αυτοκινήτων πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου κατά την μεταφορά αγαθών φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου επί θαλασσίων μεταφορών. Πριν γίνει η αλλαγή αυτή, κάθε διακίνηση αυτοκινούμενου οχήματος δεν χρειαζόταν Δ.Α. Με την αλλαγή αυτή, όταν μεσολαβεί πλοίο για την μεταφορά ενός αυτοκινούμενου οχήματος, πρέπει να εκδοθεί Δ.Α. με το όνομα του πλοίου που θα τα μεταφέρει. Η μη αναγραφή συνεπάγεται πρόστιμο. Από τη στιγμή που η κίνηση αυτή εγγράφεται στο Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων (π.χ. από υποκατάστημα Σάμου προς Κεντρικά) και ταυτόχρονα το ενημερώνει, θεωρούμε ότι δε θα πρέπει να απαιτείται η αναγραφή του πλωτού μέσου. Τουριστικά Γραφεία Διασφάλιση αμοιβής για τα τουριστικά γραφεία Προώθηση ειδικής θεσμικής ρύθμισης που να θεσμοθετεί την αμοιβή των τουριστικών γραφείων όπως και άλλων επαγγελμάτων όπως π.χ. δικηγόροι, μεσίτες κλπ. Το θέμα είναι εξαιρετικά επείγον διότι λόγω της εξαιρετικά μεγάλης μείωσης των προμηθειών των αεροπορικών εταιρειών πολλές μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν. 4

5 Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Ενόψει αναμόρφωσής της 6 ης Κοινοτικής Οδηγίας, συνέχιση των συζητήσεων και υιοθέτηση των θέσεων του κλάδου για την οριστική μορφή που θα λάβει το ειδικό καθεστώς των γραφείων ταξιδιών, όπως λήψη υπηρεσιών από μη υποκείμενους, ίδιες υπηρεσίες, αναγραφή ΦΠΑ επί του τιμολογίου κλπ. Επισήμανση σε όλους τους δημόσιους φορείς που κάνουν προκηρύξεις να απαιτούν και να ελέγχουν την τήρηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ Επισφαλείς απαιτήσεις Επανοριοθέτηση των προϋποθέσεων, προκειμένου να θεωρηθεί μια απαίτηση επισφαλής και εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα. Συγκεκριμένα, για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες εξωτερικού περιπτώσεις συνήθεις στον κλάδο μας να μην απαιτείται η απόδειξη της έλλειψης περιουσιακών στοιχείων από μέρους του οφειλέτη πελάτη μας. Αφορολόγητη κράτηση επί τζίρου αλλοδαπών πελατών (Άρθρο 31, Παρ. 1, Ν. 2238/94) Με το άρθρο 31 παρ. 2 περίπτωση στ Ν.2238/94, επιτρεπόταν η έκπτωση ποσοστού 1% για τζίρους από αλλοδαπούς πελάτες μέχρι για την προώθηση των εργασιών με έξοδα χωρίς δικαιολογητικά και 0,50% για το υπερβάλλον τμήμα του τζίρου από αλλοδαπούς πελάτες. Η διάταξη αυτή είχε διάρκεια μέχρι 31/12/03. Δεν ανανεώθηκε με κάποιο νομοθέτημα, αντίθετα με τις φορολογικές κρατήσεις άλλων κλάδων, που ανανεώθηκαν μέχρι 31/12/2008. Δεδομένης της κυριαρχικής θέσης του τουρισμού στο συνολικό διάγραμμα της ελληνικής οικονομίας, ζητείται η ανανέωση της συγκεκριμένης διάταξης μέχρι 31/12/2008 και για τον κλάδο των τουριστικών γραφείων. Τεκμαρτός υπολογισμός φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις τουριστικών λεωφορείων (άρθρο 10, Ν. 2570/98) Με το άρθρο 10 παρ. 2 και 7 Ν. 2570/98 και με ισχύ μέχρι 31/12/2003, είχε καθιερωθεί τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φόρου επί της υπεραξίας της προκύπτουσας κατά τη μεταβίβαση των τουριστικών λεωφορείων, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Με το Ν. 3220/2004 καταργήθηκε όχι μόνον ο τεκμαρτός αυτός υπολογισμός, αλλά καταργήθηκε και η εν γένει φιλοσοφία του όλου συστήματος. Τούτο θα προκαλέσει στο μέλλον τεράστια προβλήματα, στις περιπτώσεις μεταβίβασης των τουριστικών λεωφορείων και υπολογισμού της υπεραξίας με τις γενικές διατάξεις. Ειδικότερα, τα περισσότερα των πούλμαν έχουν αγορασθεί με τη μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης, βάσει της οποίας με την αποπληρωμή των δόσεων, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται στην επιχείρηση με ελάχιστο τίμημα, π.χ. 10. Σε περίπτωση, λοιπόν πώλησης, είναι κατανοητή η τεράστια διαφορά προς φορολόγηση με τις γενικές διατάξεις, π.χ. 35%. Τούτο θα δράσει ανασταλτικά στην πρόθεση των επιχειρήσεων για ανανέωση του στόλου των λεωφορείων του. Αεροπορικές Εταιρείες Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2992/2002 παρασχέθηκαν φορολογικά κίνητρα συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων είναι και το δικαίωμα μεταφοράς και συμψηφισμού της ζημίας, σε περίπτωση μετασχηματισμών επιχειρήσεων με βάση τα άρθρα 1-5 του νόμου 2166/1993, με τα κέρδη της χρήσης ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού και των δύο επόμενων χρήσεων. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο χρόνος συμψηφισμού των ζημιών είναι περιορισμένης διάρκειας, δηλαδή ο χρόνος ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού και τα επόμενα δύο χρόνια. 5

6 Να σημειωθεί ότι ισχύει πενταετία στη μεταφορά και συμψηφισμό των ζημιών των επιχειρήσεων με βιβλία τρίτης κατηγορίας και τριετία για τις επιχειρήσεις με βιβλία δεύτερης κατηγορίας (άρθρο 4 Ν.2238/1994) και λογικά ως κίνητρο συγχωνεύσεων θα έπρεπε να δοθεί τουλάχιστον η χρονική διάρκεια της πενταετίας. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων με την εγκύκλιο Πολ. 1141/2003 του Υπ. Οικονομίας, το οποίο θεωρεί ότι αν η ζημία δεν συμψηφισθεί με κέρδη της χρήσης απορρόφησης αλλά με τα κέρδη των επομένων δύο χρήσεων, τότε το ποσό των κερδών που συμψηφίζεται με μεταφερόμενη ζημία θεωρείται αφορολόγητο ποσό επειδή γι αυτό δεν καταβλήθηκε φόρος, με αποτέλεσμα να φορολογείται μέσω της διανομής των κερδών κλπ. σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 106 του Ν.2238/1994. Η αύξηση του χρόνου συμψηφισμού της ζημίας, δηλαδή στη χρήση μετασχηματισμού και στις πέντε επόμενες χρήσεις, αντί των δύο που ισχύει σήμερα. Για τα ποσά των κερδών που συμψηφίζονται με τις μεταφερόμενες ζημίες (φορολογικά αναγνωριζόμενες), να μην έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 99 και 106 του Ν. 2238/1994, ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες που αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Πολ.1141/2003), δηλαδή να μη θεωρούνται ως αφορολόγητα ποσά και να μη φορολογούνται με οποιοδήποτε τρόπο. Η σχετική διάταξη θα μπορούσε να περιληφθεί ως τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν.2992/2002 και να διατυπωθεί ως εξής: Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του Ν.2992/2002, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η μεταφερόμενη ζημία, κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993, και κατά το ποσό που αναγνωρίζεται φορολογικώς, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, αποτελεί για τη νέα εταιρεία αρνητικό στοιχείο εισοδήματος της χρήσης ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.2238/1994. Επίσης, κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, η μεταφερόμενη στον ισολογισμό της νέας εταιρείας ζημία, και κατά το ποσό που τυχόν δεν συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά το μετασχηματισμό,, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη αυτής των επομένων δύο (2), χρήσεων,μόνο κατά το μέρος που αναγνωρίζεται φορολογικώς, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση διάσπασης ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Κ.Ν. 2190/1920» Ως γνωστόν οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούται να εκπαιδεύουν διαρκώς το ιπτάμενο προσωπικό τους θέματα που σχετίζονται με το χειρισμό των αεροσκαφών και την ασφάλεια των πτήσεων. Οι εκπαιδεύσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά κανόνα σε ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα ξένων χωρών και φυσικά το κόστος της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα υψηλό. 6

7 Να δίνεται η δυνατότητα στις αεροπορικές εταιρίες το κόστος της παραπάνω εκπαίδευσης να καταχωρείται σε λογαριασμό πολυετούς απόσβεσης και να αποσβένεται ισόποσα σε 5 έτη. Nα υπαχθούν και οι αεροπορικές εταιρίες στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.2992/2002 άρθρο 15 παρ.9 (που ισχύει για τις μεταφορικές επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών του Ν.383/1976) με τις οποίες ορίζεται ένα ποσοστό έκπτωσης δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από τη διεθνή μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων. Η καθημερινή έναρξη πτήσεων από περιφερειακά αεροδρόμια όπως για παράδειγμα του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρίες να καλύπτουν τα έξοδα διαμονής των πληρωμάτων, δαπάνη για την οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΦΠΑ, άρθρο 30 παρ. 4, περ. δ δεν δίνεται το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις που η διαμονή προσωπικού αποτελεί παραγωγική δαπάνη για ανάληψη υπηρεσίας, χωρίς κανένα χαρακτήρα ψυχαγωγίας, να παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ. Tα έσοδα των αεροπορικών εταιριών προέρχονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τις πωλήσεις εισιτηρίων που εκδίδουν τα τουριστικά γραφεία τα οποία είναι μέλη του οργανισμού ΙΑΤΑ-BSP Ελλάδος. Ο οργανισμός ΙΑΤΑ-ΒSP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 α παρ.16 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εκδίδει μηνιαίες εκκαθαρίσεις κατά αεροπορική εταιρία και πράκτορα στην οποία εκτός από τις αναγραφόμενες τιμές και την καθαρή τιμή αναγράφει και το ποσό της προμηθείας + αντίστοιχο ΦΠΑ. Για το ποσό αυτό ο πράκτορας υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (άρθρο 21 παρ. 2 ΚΒΣ) Να γίνεται αναγνώριση της δαπάνης που αφορά τις προμήθειες των πρακτόρων από την εκκαθάριση του οργανισμού ΙΑΤΑ BSP Ελλάδος ανεξάρτητα αν το τουριστικό γραφείο έχει εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Για τον ΣΕΤΕ, Σταύρος Ανδρεάδης Πρόεδρος ΔΣ Σπύρος Κοκοτός Επίτιμος Πρόεδρος ΔΣ 7

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πτυχιούχος ΑΒΣΘ Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η χώρα μας προχωρά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΝΟΜΟΣ 3833 / 2010 ΦΕΚ 40Α/15.03.10 Προστασία της Εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΝΟΜΟΣ 3833 / 2010 ΦΕΚ 40Α/15.03.10 Προστασία της Εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης...σελ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μάιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΣ 3842 / 2010 - ΦΕΚ 58Α/23.04.2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΟΥΒΕΔΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΧΑΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 2 Περίληψη... 3 Πίνακας Περιεχομένων... 4 Πρόλογος... 6

Ευχαριστίες... 2 Περίληψη... 3 Πίνακας Περιεχομένων... 4 Πρόλογος... 6 Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή ιοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η φορολογία των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.)» Σπουδάστριες: Κοκόρια Ευανθία /Α.Μ.:10987 Γεωργάκη Αικατερίνη /Α.Μ.:10770

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Αποτελέσματα Χρήσης -Λογιστικός χειρισμός εσόδων που αφορούν αποσβέσεις επιχορηγήσεων ενσώματων παγίων, όταν οι επιχορηγήσεις επιστρέφονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της δεδομένης λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 1 περιορίζονται σημαντικά οι ισχύουσες διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Αγροτών. Οδηγός. Φορολόγηση των επιδοτήσεων φέρνουν τα λογιστικά βιβλία. Χλιαρά αντιδρά το υπουργείο

Φορολογία Αγροτών. Οδηγός. Φορολόγηση των επιδοτήσεων φέρνουν τα λογιστικά βιβλία. Χλιαρά αντιδρά το υπουργείο ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ AgroNews.gr Φορολογία Αγροτών 4 Φορολόγηση των επιδοτήσεων φέρνουν τα λογιστικά βιβλία Χλιαρά αντιδρά το υπουργείο Σύνταξη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΦΟΡΌΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΣΕΒΕΕ για ένα Νέο Φορολογικό Σύστημα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΣΕΒΕΕ για ένα Νέο Φορολογικό Σύστημα ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΣΕΒΕΕ για ένα Νέο Φορολογικό Σύστημα Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 ΑΠ: 18711 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 Προς: Αντιπρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. 2. 3. Ο Προϊστάμενος του τμήματος i ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λογιστική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:7834

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ

Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ (Κλειδαράς ΕΠΕ) Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Τσισινού Αικατερίνη απο τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν. Θέμα. Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος από. εμπορικές επιχειρήσεις φυσικών και νομικών προσώπων

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν. Θέμα. Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος από. εμπορικές επιχειρήσεις φυσικών και νομικών προσώπων Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Θέμα Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις φυσικών και νομικών προσώπων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελ. 2 ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ σελ. 4 Κεφάλαιο πρώτο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ C:\ categories_process\_studies\_oeek_\_oeek_08_05_ans_taxacc_stel_\oeek_ans_08_05_p03_.doc ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέσα στον λαβύρινθο της επαγγελματικής αποκατάστασης μετά από προσπάθειες καριέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (AGRICULTURAL AIDS AND TAXATION OF FARMING) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ LEASING ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα