ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4377 Παρασκευή, 21 Αυγούστου Αριθμός 2839 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ11999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ATHINODOROU BROS SUPER ΒΕΤΟΝ LTD, C.C.C. Building Materials Limited και Λατομεία AOTOUPOC Λτδ Στις 5 Αυγούστου 2009, η Υπηρεσία της Επιτροπής του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση της πιο πάνω προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(1)99, ως έχει τροποποιηθεί. Με την εν λόγω κοινοποίηση, η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία ATHINODOROU BROS SUPER ΒΕΤΟΝ LTD ενημέρωσε την Επιτροπή του Ανταγωνισμού στις 5 Αυγούστου 2009 ότι στις 30 Ιουλίου 2009 συνήψε γραπτή συμφωνία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Athinodorou Beton Ltd, Athinodorou Beton-Estates Ltd και Athinodorou Beton-Transport Ltd, στις οποίες κατέχουν το 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου η αγοράστρια εταιρεία ATHINODOROU BROS SUPER ΒΕΤΟΝ LTD, το 38% η εταιρεία C.C.C. Building Materials Limited και το υπόλοιπο 12% η εταιρεία Λατομεία Λατούρος Λτδ. Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η εταιρεία ATHINODOROU BROS SUPER ΒΕΤΟΝ LTD θα αποκτήσει τον άμεσο και πλήρη έλεγχο των εταιρειών Athinodorou Beton Ltd, Athinodorou Beton-Estates Ltd και Athinodorou Beton-Transport Ltd. Η εταιρεία ATHINODOROU BROS SUPER BETON LTD είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, το Φεβρουάριο Το Φεβρουάριο 2002, η εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η κατοχή επενδύσεων περιλαμβανομένων τοκοφόρων δραστηριοτήτων, ήτοι επενδύσεις σε εταιρείες του συγκροτήματος. Οι θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες εταιρείες της δραστηριοποιούνται σε διάφορες αγορές και κυρίως στη λατόμευση και επεξεργασία σκύρων και άμμου, στις μεταφορές αδρανών υλικών, την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων και την παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος στην πόλη και επαρχία Λεμεσού. Οι υπό εξαγορά εταιρείες Athinodorou Beton Ltd, Athinodorou Beton-Estates Ltd και Athinodorou Beton-Transport Ltd δραστηριοποιούνται -με τη σειρά που αναγράφονται- στις αγορές της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος στην πόλη και επαρχία Πάφου, της ενοικίασης βιομηχανικών ακινήτων και της μεταφοράς αδρανών υλικών και τσιμέντου. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 2940 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Αριθμός 2840 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ11999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ENERGEES INVESTMENT LIMITED και IKISTA TRADING CO. LIMITED, ARAGAS COMMERCIAL LIMITED, KELOR ENTERPRISES LLC νια την εξανορά μετοχικού κεφαλαίου πκ εταιρείας CLOSED JOINT STOCK COMPANY "PROD-INVEST" Στις 17 Αυγούστου 2009, η Υπηρεσία της Επιτροπής του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση της πιο πάνω προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(1)99, ως έχει τροποποιηθεί. Με την εν λόγω κοινοποίηση, η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία ENERGEES INVESTMENT LIMITED ενημέρωσε την Επιτροπή του Ανταγωνισμού στις 17 Αυγούστου 2009 ότι δημοσιοποιήθηκε πρόταση στη βάση γραπτής συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταγενέστερα για την απόκτηση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CLOSED JOINT STOCK COMPANY "PROD-INVEST", από τις εταιρείες IKISTA TRADING CO. LIMITED, ARAGAS COMMERCIAL LIMITED και KELOR ENTERPRISES LLC, οι οποίες κατέχουν αντίστοιχα 24.05%, 18.84% και 22.11% του μετοχικού της κεφαλαίου. Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η εταιρεία ENERGEES INVESTMENT LIMITED θα αποκτήσει τον άμεσο και πλήρη έλεγχο της εταιρείας CLOSED JOINT STOCK COMPANY "PROD-INVEST". Η εταιρεία ENERGEES INVESTMENT LIMITED είναι μη εμπορική εταιρεία χαρτοφυλακίου ενός Ουκρανικού Ομίλου επιχειρήσεων με αντικείμενο την εκμετάλλευση μεταλλείων. Η υπό εξαγορά εταιρεία CLOSED JOINT STOCK COMPANY "PROD-INVEST" είναι κλειστή ανώνυμη ουκρανική εταιρεία χαρτοφυλακίου για ορισμένες ουκρανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα των τροφίμων. Συγκεκριμένα, οι θυγατρικές της εταιρείες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κονσερβοποιημένου φαγητού, παραγωγή κέτσαπ, παραγωγή φρέσκων λαχανικών και στον τομέα των επιβατικών μεταφορών. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 2841 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 170,86 (Εκατόν εβδομήντα ευρώ και 86 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 5η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ.293 που δηλώθηκε ως απολεσθέν.

3 Αριθμός 2842 Εγκεκριμένα Κέντρα Ιστών και Κυττάρων/Οργανισροί Προμήθειας Ιστών και Κυττάρων σύρφωνα ρε τον τον ττερί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προρήθεια, Έλεγχος, Εττεξεργασία, Συντήρηση, Αττοθήκευση και Διανορή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων Νόμο TOU Ν 187(Ι)/2007 ϋνορα, Διεύθυνση Κέντρου Ιστών / Οργανισρού Προρήβειας Καραισκάκειο Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών, Σάββα Ροτσίδη Κυβερνητικές Κατοικίες 36, 1105 Λευκωσία Υττε#6«νο άτορο Δρ Παύλος Κωστέας, Ph.D Εγκρίνεται αττό - ρέχρι 21/5/ /5/2011 Έγκριση για δραστηριότητες Προμήθεια, Έλεγχος, Διανομή, Εισαγωγή/Εξαγωγή, Άμεση διανομή Είδη ιστών/κυττάρων ΜΥΕΛΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, ΛΥΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ Παρασκευαίδιο Αρχείο Δοτών Μυελού Των Οστών, Χαρ.Μούσκου 4 Α 1102 Λευκωσία Τ. Κ Δρ Αγάθη Βαρναβίδου Νικολαίδου, Ph.D 21/5/ /5/2011 Προμήθεια, Έλεγχος, Διανομή, Εισαγωγή/Εξαγωγή, Άμεση διανομή ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, ΛΥΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ C.B.B. Lifeline Biotech Ltd Βυζαντίου 9, 1458Στρόβολος Λευκωσία Ζαχαρίας Καλλής, M.Sc. 21/5/ /5/2011 Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Κρυοσυντήρηση, Φύλαξη, Διανομή, Εισαγωγή ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ

4 Β 2942 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Αριθμός 2843 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χριστάκης Λοίζου Μαρία Παπακόκκινου -Studio Papakokkinou Ltd Παναγιώτης Πασιάς Παναγιώτης Πασιάς Χρίστος Ευσταθιάδης CYBARCO PLC Γεώργιος Γεωργίου Κώστας Κρίστης Χριστάκης Αγαθοκλείδης και άλλοι Γιώργος Πασιάς Kevin Mudd Παναγιώτης Χάπεσιης Alfred von der Holt Μιλένκο & Αγγελική Σπόλιαριτς Ευθυμία Λοιζίδου Άννα Αριστείδου Χάρης Αριστείδου Γιολάντα Αριστείδου Χριστάκης Αριστείδου Rima Abuailta Assaf Δημήτρης Χατζήπαπας Πολύβιος Πολυβίου Χριστάκης Ευριπίδου Νίκος Καζαμίας Μιχάλης Πογιατζής Αντώνης Παπαπαύλος Μάριος Ξενοφώντος - SAXEMO CONSTRUCTION & DEV. CO LTD Μάριος Ξενοφώντος - SAXEMO CONSTRUCTION & DEV. CO LTD Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Μάριος Τσίγκης Σάββας Τουνιάς Άννα Αγαθαγγέλου Ανδρέας Λαζάρου Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ευάνθης Κωνσταντίνου Κυριάκος Κουμή Νίκη Ερημούδη Gutmann Λιάνα Παπαδοπούλου Μάριος Ξενοφώντος - SAXEMO CONSTRUCTION & DEV. CO LTD Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Μάριος Προδρόμου Θωμαίς Λουκαίδου Ιερά Μητρόπολης Λεμεσού Αγγέλα Χρυσοστόμου Έλενα Παναγιώτου Πανικός Παναγιώτου Ευαγγελία Χατζηκυριάκου Στέφανος Χατζηκυριάκου Πέτρος Ιωάννου Χατζηκυριάκου Παντελής Χατζηγέρου Εύη Παναγιώτου Αριστείδης Κουδουνάρης και άλλοι Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ Γιώργος Βαφέας ΘΕΜΑ Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Άλλο θέμα Άλλο θέμα -Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης-Επηρεασμός από Ζώνη - Άλλο θέμα - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Άλλη ειδική ζώνη Άλλο θέμα ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD Ελένη Αναστασίου Αντωνία Ποιηταρίδη Άνθιμος και Παναγιώτης Παύλου Αιμίλιος Γιαννούδης Στέλιος Μιχαηλίδης Στέλιος Μιχαηλίδης Γλαύκος Ταλιάνος Μιχαήλ Τσαγγαρίδης και άλλοι Νόρμα Μιτέλλα K+G Complex Public Company Ltd - Μιχάλη Χριστόφορου Νόρμα Μιτέλλα Βρυσούλλα Αριστείδου ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης - Άλλο θέμα - Άλλο θέμα Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Άλλο θέμα

6 2944 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ανδρέας και Ελένη Αναστασίου Χαράλαμπος Χαραλάμπους Στέλιος Μιχαηλίδης Ιάκωβος Παπαϊακώβου Κώστας Χριστοφή Πόλυς Γιαννουδής Άννα Αυγουστή -Σόλων Ποιηταρίδης ΛΤΔ Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Σταύρη Πάχχα Στέλιος Μιχαηλίδης Αγάπιος Κόκκινος Αγάπιος Κόκκινος Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Σκευούλα Κουτσουλίδου Δημήτρης Λαζάρου Ελενίτσα Δαμιανού Χαραλαμπίδου Ιφιγένεια Γεωργίου Αντώνης Κωνσταντίνου Παπασάββα Σπυρίδων Γιαννούδης Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Παναγιώτης και Άνθιμος Παύλου Σμαράγδα Χρίστου Χριστάκης Χριστόφορου Αντώνης Ιωσηφίδης ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD Αγλαίτσα Φασαρία Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Πάρις Τιμοθέου Χριστοφής Πάχχας Γιώργος Πάχχας Άννα Ζεβλάρη και άλλοι Investera ltd ΘΕΜΑ - Άλλο θέμα - Άλλο θέμα Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δημητράκης Λαζάρου Θεοδόσης Τσαγγαρίδης Χριστάκης Νικολάου Πολυνείκης Δαμιανού Ανδρέας Νικολάου Έφη Χαραλάμπους Χάρης Χαραλάμπους Χάρης Χαραλάμπους Αλεξάνδρα Χαρίδημου Χρίστος Πατατίνης Γεώργιος Μακρυγιάννης Πανικός Χρυσοστόμου -φ/δι Αντώνη Τόκα Μιχαλάκης Κουβάς -φ/δι Αντώνη Τόκα Κυριάκου Μαρούλλα Ιάκωβος Παπαϊακώβου και άλλοι Ανδρούλλα Τιμοθέου Χρυσούλλα Πέτρου Τιμοθέου Τιμόθεος Τιμοθέου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD Μιράντα Χαραλάμπους Έφη Χαραλάμπους Μιράντα Χαραλάμπους Ανδρέας Νικολάου Χριστάκης Νικολάου Έλλη Πετρίδου Άννα Θεοχάρους Χρυστάλλα Πελενδρίδη Ειρήνη Χριστόφορου Νίκη Χατζηλαμπρή Μαρία Κούλλη ΘΕΜΑ Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης

8 2946 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔ/f ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Λουκία Λαμπή Νεκτάριος Χαραλάμπους Χριστόδουλος Παντέλας Ανδρέας Ιωαννίδης Σταύρος Χριστοφή Σωτήρης Χριστοφή Σωτήρης Μιχαήλ Φώτη Συλβάνα Αταλιώτου Αλεξάνδρου ΘΕΜΑ Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ / Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Χρίστος Ρούσος Γεώργιος Ππασιάς (Μ. Παναγίδης Ανδρέας Νεοφύτου Πέτεβης Κυριακή Α. Πέτεβη Νεόφυτος Α. Πέτεβης Νεόφυτος Α. Πέτεβης Αγγελική Αθανασίου Πετρούλλα Πετρίδου Ηλίας Χρίστου Παπαχαραλάμπους Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης, - Επέκταση Τουριστικών, Ζωνών - Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο πρωταρχικής σημασίας Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή ζώνης Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Στέλιος Μιχαήλ Κλαίρη Μιχαήλ CYPEIR PROPERTIES LTD / Μιχαήλ Ιακωβίδης -CYTA Κλειώ Μυλωνά Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Π. Χαράκης Λτδ Στέφανος Σαλλούμης Χ. Ορφανίδης -GRANGOWOOD TRADING LTD Λάκης Δρουσιώτης Κώστας Τσαγγάρης, Νίκη Χριστάκη Παπά, Καλλίνικος Καλλίνικου Γιώργος Προκοπίου και Βαρβάρα Κονναρίδου Χαρίκλεια Χρίστου Σάββα Χριστόδουλος Χ'Χαραλάμπους Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Άλλο θέμα Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης -Άλλη ειδική ζώνη Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2947 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αγαθοκλής Μεσαρίτης Πολύβιος Γεωργίου Βασιλείου Αντώνιος Κονναρής, Ανδρούλλα Κονναρή Κυριάκος Κάσιας και άλλοι Κυριάκος Χατζηκυριάκου και άλλοι Κυριάκος Χατζηκυριάκου Ανδρέας Κιννής, Πηνελόπη Κιννή Πάτσαλου, Κωνστάντια Κιννή Μαλά, Μαρία Κιννή Σωτηριάδου Νίκος Αροδίτης και άλλοι ΘΕΜΑ Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Δημήτρης Λόρδος Χριστάκης Γεωργίτσης, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Κατίνα Μιχαηλίδου ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Ήβη Γεωργίου Χαβιαρά -Λοιζίδου Ορθοδοξία Κωνσταντίνου και άλλοι -φ/δι Ελευθέριος Βαρναβίδης Άννα Μάξιμου Μιχαηλίδη Platythea Estates Ltd- Δώρα Ονούφριου Γεωργία Σαπαρίλλα Μαρία Σταύρου Αντώνης Νεάρχου Άννα Σοφοκλέους Χρίστος Κακαθύμης και άλλοι ΕΤΚΟ ΛΤΔ- Αντώνης Χατζηπαύλου ΣΟΔΑΠ ΛΤΔ - Ανδρόνικος Ανδρόνικου Χρίστος Τσιάρτα και άλλοι Πωλέτ Νικολάου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Χρίστος Παντέλας PASCAL EDUCATION (LIMASSOL) LTD Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Παρασκευή Οικονομίδου Κύρου Pafilia Property Developers Ltd Αντωνάκης Αγιομαμίτης Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λτδ Pandomus Property Developers - Χρίστος Παναγή Δάνα Φιλίππου Roseworld Enterprises Ltd Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Επέκταση ή κατάργηση Βιοτεχνικών Ζωνών Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Άλλο θέμα Άλλο θέμα Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Άλλο θέμα

10 2948 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύνδεσμος Φίλων Αγ. Φύλας -Κώστας Χαραλαμπίδης Χριστόδουλος Χατζηπαύλου και Υιοί Λτδ -Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιάννης Αρμεύτης Εταιρεία Αδελφοί Κουννά Λτδ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΘΕΜΑ -Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης-Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Άλλο θέμα - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Πόλυς και Γιώργος Κλόκκος Κώστας Μαλλιώτης Γεωργία Άνιφτου Χρίστος και Ελένη Χριστίδου Νίκος Βρυωνίδης Γεώργιος Μαρκουλίδης Χαράλαμπος Καννάουρος Μιχαήλ Ιακωβίδης -CYTA Χάρης Χαριλάου και Ξένια Στυλιανίδου Χαράλαμπος Χαραλάμπους Χαράλαμπος Χαραλάμπους Χαράλαμπος Χαραλάμπους Χαράλαμπος Χαραλάμπους Ιωάννου Ανδρέας Γιώργος Κουτσού Νεόφυτος Χριστοδουλίδης Άντρια Νικολαίδου Νικόλας Νικολαίδης Νικόλας Ανδρέου Λουκάς Χατζηγεωργίου Αθηνά Παπουή Ζωή Χατζηγεωργίου Εύρος Κλεάνθους Στέλιος Κωνσταντίνου Ανδρέας Παπουή Παναγιώτης Ανδρέου Ανδρέας Ανδρέου Αντιγόνη Χριστοδουλίδου Χρυσούλλα Ανδρέου Μαρία Ιωάννου Κυριάκος Νικολαίδης Κλεάνθης Κλεάνθους Μιχαλάκης Κουτσού Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο πρωταρχικής σημασίας Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Άλλο θέμα Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μαρία Κουτσού Αργυρούλλα Κουτσού Ανδρούλλα Χατζηγεωργίου Νίκος Χατζηγεωργίου Μαρία Γεωργίου Ανδριάνα Κλεάνθους Μαρία Καρλεττίδου, Ελευθέριος Χρ. Βεζούβιος, Ουρανία Βεζούβιου Αναστασία Γερμανού Σάββας Στεφάνου Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Βάσος και Σταυρούλλα Χριστοφή Χριστάκης Κονναρής, Σοφοκλής Κονναρής, Πανικός Συμεού Μαρίνα Λοίζου Νικόλας Χατζηκυριάκου ΘΕΜΑ Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο πρωταρχικής σημασίας - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Παναγιώτα Αναστασίου Χαράλαμπος, Στέλλα, Σωκράτης, Αιμίλιος, Ανδρέας και Βασιλική Ορφανού -φ/δι Αντώνη Τόκα Ομάδα κατοίκων οδού Παναγιώτη Αναγνωστοπούλου ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) Επέκταση Εμπορικών Αξόνων SUPER HOME CENTRE DIY LTD Μιχάλης Πατσαλής -Μ. PATSALIS INVESTMENTS LTD Ξάνθη Ποχάννη και Άλλοι Πανικός Τιμοθέου Μάριος Τρύφωνος και Μαρία Βαλανίδου Π. ΧαράκηςΛτδ Π. ΧαράκηςΛτδ Π. Χαράκης Λτδ Π. Χαράκης Λτδ Άλλη ειδική ζώνη Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Επέκταση Βιοτεχνικών Ζωνών Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) Επέκταση Εμπορικών Αξόνων ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ Π. Χαράκης Λτδ Αγάθη Παστέλλα Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Άλλο θέμα Επέκταση Τουριστικών Ζωνών ΜΟΝΗ Νίκος Νικολάου YIARPACO PROPERTIES & INVESTEMENTS LTD 271 Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ΜΟΥΤΤΑΠΑΚΑ

12 2950 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α 272 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μαρία Παντελίδου ΘΕΜΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ Μαρούλα Καλότυχου Μάριος Διογένη Παναγιώτου Psillakis Investments Ltd ΠΥΡΓΟΣ Νατάσα Ψυλλάκη Π. Χαράκης Λτδ Pandomus Property & Theodoras Panayiotou and son Developers joint venture ltd - Χρίστος Παναγή Πανικός Σαββίδης Παντελίτσα Ευρυβιάδου Ιωάννου Αντρούλλα Ιωάννα Μανολοττούλου και άλλοι Ιωάννα Μανολοττούλου και άλλοι Ιωάννα Μανολοττούλου και άλλοι Ιωάννα Μανολοττούλου και άλλοι Αντώνιος Τόκας Ιορδάνης Αργυρόπουλος και Ιωάννης Κυριακίδης Στέλιος Μαρκίδης RPT DEVELOPERS LTD - Ρηγίνος Τσάνος Ιωάννα Μανολοπούλου και άλλοι Ιωάννα Μανολοπούλου και άλλοι Solon Piitarides Developments Ltd - Σόλων Ποιηταρίδης Εβίτα Μαλιαλή Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου PICAM LTD Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λτδ -φ/δι Άννα Καραμοντάνη Φώτος Ιωαννίδης Ανδρέας Τέκλος Παναγιώτα Τέκλου Λάμπρος Τέκλος Σωτηρούλλα Ιωαννίδου Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Άλλη ειδική ζώνη-αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή ζώνης Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Επέκταση Τουριστικών Ζωνών ΤΣΕΡΚΕΖ ΤΣΙΦΛΙΚ 303 The Cyprus Phassouri Plantations Co. Public Ltd Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2951 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΥΨΩΝΑΣ Αγρόκτημα Λανίτης -Πλάτων Λανίτης Κοινοτικό Συμβούλιο Τσερκέζ Τσιφλίκ Σταμάτης Μαυρόπουλος & Υιοί Λτδ Γεώργιος Ιωαννίδη -Amagio Enterprises Ltd Χριστάκης Τσαλούπης Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ύψωνα Πόλυς και Γιώργος Κλόκκος Γιώργος Γεωργίου Ευανθία Ευαγγέλου, φ/δι Χαράλαμπος Γαλανός Χριστόφορος Σάββα Rightmark Trading Ltd - Άρης Αγγελίδης Ιάκωβος Φραγκέσκου Πολυμνία Ονησιφόρου ΑΤΑ LEZA LTD-Ανδρέας Αθανασιάδης Αλέξανδρος Πατέρας Νεοκλής Χριστοφή Μιχάλης Λυσάνδρου Αντώνιος Τόκας Αντώνιος Τόκας Χριστόφορος Ν. Τσιακκαρής, Δημάκης Νικολάου και άλλοι Κωστάκης Κουρέας και Υιός Λτδ Π. ΧαράκηςΛτδ Μουζουρίδης Κώστας - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη - Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών Ανθή Παναγιώτου Ιάσωνας και Καλλισθένη Ιάσωνος Στράτος Παναγιώτου Κυριάκος Παναγιώτου Σταύρος Σωφρονίου Νικόλας Σωφρονίου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Κυριάκος και Γιώργος Θεοφίλου Π. Χαράκης Λτδ Π. Χαράκης Λτδ Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη

14 2952 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σωκράτης Ορφανός και Αιμίλιος Ορφανός Σωκράτης Ορφανός και Αιμίλιος Ορφανός Άρτεμις Ιωακείμ, φ/δι Αντώνη Τόκα Πάμπος Μακρής, Μάριος Χαραλάμπους, Νίκος Μακρής, Σωκράτης Χαραλάμπους Σάββας Αγησιλάου Ηλίας Παναγιώτου Στράτος Παναγιώτου Κυριάκος Παναγιώτου ΚΟΑΓ -Στέλιος Μακρίδης Επιτροπή Φίλων για την Προστασία του Ύψωνα -Νεόφυτος Ιωάννου ΘΕΜΑ Επέκταση ή κατάργηση Βιοτεχνικών Ζωνών - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) - Άλλο θέμα Άλλο θέμα

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2953 Αριθμός 2844 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Ανδρούλλα Κριτικού-Σάββα, Ειρήνη Σκλινίτζιη Γεώργιος Ευθυμίου Μάριος Παγώνης Κυριάκος Μαραγκός Άννα Λειβαδιώτη Ανδρούλλα Π. Παγώνη, Σπύρος Π. Παγώνης Μάριος Παγώνης Χρυστάλλα Μ. Αβραάμ Κώστας Πιτσιλλή Πηνελόπη Ζάκου Πιτσιλλή Αντώνης Πετρή Λουκία Παπαϊερωνύμου Λοίζος Κυριάκου Λούκας Καφατάρης Λούκας Κουρούγιαννης Λουκία Παπαϊερωνύμου Χαράλαμπος Ζαχαρίου Ανδρέας Κανελλίδης Γεώργιος Παπαϊερωνύμου Γιασουμής και Αγγέλα Παπαγιάννη Ευθύμιος Ευθυμίου Ανδρέας Σακκάς Μαρία Ζ. Θεοδώρου Ευγένιος Ερωτοκρίτου Ελευθέριος Σακκάς και ομάδα ιδιοκτητών γης στην περιοχή Χριστάκης Παναγιώτου Στέλιος Χ" Στασή Ζαχαρίας Π. Θεμιστοκλέους Λούκας Καφατάρης Ανδρούλλα Φιλίππου Πανικός Κονόμου Ανδρέας Φάντης και άλλοι Κωνσταντίνος Καφατάρης Λούκας Καφατάρης Δήμητρα Συμεού Παντελής Αναστασίου ' Κα5 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη ' < Κα8 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη / Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ από Οικιστική Ζώνη Κα7 στην οποία να επιτρέπεται η λειτουργία Αίθουσας Δεξιώσεων Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας κατά μήκος της Λεωφόρου Ακροπόλεως και μέχρι τη γωνία της Λεωφόρου Αθηνών) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας σε υπηρεσιακό δρόμο κατά μήκος της Λεωφόρου Ακροπόλεως μέχρι το χώρο του Αθλητικού Κέντρου / Λυκείου Αραδίππου)

16 2954 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Πέτρος Χαρούς Ιωάννης Μακρής ΝΑΚ Properties LTD Πέτρος Χαρούς Λούκας Καφατάρης Στέλιος Λαός Κώστας Ευθυμίου (Sminic LTD) Επιχειρήσεις Κονάτζιη ΛΤΔ Τάκης Πελετιέ (Peletiko) Μιχάλης Σακκάς Χρύσω Σίκκη Νεοφύτου Κώστας Σίκκης Άννα Νεοφύτου Ανάστασης Αντωνίου Αντώνιος Παρταλή Δημήτρης Ιωάννου Γιωργούλλα Γρηγορίου Γιώργος Ιωάννου Στέφανος Ιωάννου Ζήσιμος Γεωργίου Σκεύη Γεωργίου Ελένη Ηλία Χριστοθέα Λ. Πάτσαλου Γιάννος Χ"Ματθαίου, Αντρέας Ορφανίδης και άλλοι Χριστάκης Κυριάκου Παναγή Επιτροπή Αγώνα για Βελτίωση της Περιοχής Παναγίας Αμπελιών Χρυστάλλα Γιώργου Κυριακίδη Βασούλλα Κυριάκου Ηλία Ελένη Δημήτρη Παπαμιχαήλ Ανδρέας Κανελλίδης Ιφιγένεια Μιχαήλ Ζαχαρίας Καιμακλιώτης (Costas and Jack Realty LTD) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ (καθορισμός Αξονα Δραστηριότητας επί της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας επί της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (Ζαπάτα)) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας επί της Λεωφόρου Αθηνών) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (Τοπικό Εμπορικό Κέντρο - ΤΕΚ) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη σε Βιοτεχνική Ζώνη) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη στην Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1 (Κατηγορίας Α)) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη στην Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1 (Κατηγορίας Α)) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη στην Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1 (Κατηγορίας Α)) Ένταξη σε Κτηνοτροφική Ζώνη Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) (αύξηση του σ.δ από 0,25:1 σε 0,35:1) (αύξηση του σ.δ. στο 1,00:1, του π.κ. στο 0,50:1 και του αριθμού ορόφων σε 3) και αύξηση αριθμού ορόφων (αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων)

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2955 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης (Costas and Jack Realty LTD) Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης (Costas and Jack Realty LTD) Αγγέλω Ερωτοκρίτου Παπαγιάννη Ανδρέας Μιχαήλ Χαραλάμπους Χριστόδουλος Κυριακίδης Χρίστος Ορφανίδης (ΧΡΙΣ-ΕΛΛ-ΔΗΜ-ΕΛ) Ελένη Παπαευθυμίου Ευθύμιος Παπαευθυμίου Γιώργος Μιχαήλ Μιχάλης Μιχαήλ Ανδρέας Ζαχαρίου και άλλοι Ανδρέας Μαρνέρου Αντωνάκης Ελευθερίου Μασσού Ζαχαρίας Γεωργίου Σιώσιηλου Δημήτρης Σακκάς Μυρούλα Κονόμου Αδάμος Κονόμου Ανδρέας Ζαχαρία Ελευθέριος Ανδρέου Δημήτρης και Παρασκευούλλα Γεωργίου Παύλος Μητσιγιώρκης Στυλιανός Σακκάς Ελένη Αλαμπρίτη Χρίστος Κονόμου Χρίστος Σακκάς Λουκά Ερμογένης Ερμογένους (αύξηση του σ.δ και του αριθμού ορόφων) (αύξηση του σ.δ από 1,20:1 σε 1,60:1 και του αριθμού ορόφων από 3 σε 5) (τροποποίηση των επιτρεπόμενων βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αποθηκευτικών χρήσεων στην Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1) (μετατροπή από Τοπικό Εμπορικό Κέντρο -ΤΕΚ σε Περιφερειακό Εμπορικό Κέντρο -ΠΕΚ) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) Σύνθετο (, ) (περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό τεμαχίων) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, )

18 2956 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Ελένη Λοϊζου Γεώργιος Κωστή Καφατάρη Γεωργία Ματθαίου Χ"Ματθαίου Ανδρέας Μητσιγιώρκης Χριστούλα Χαραλάμπους Λοϊζου Λευτέρης Λ. Σακκά Άγγελος Χαρούς Μαρία Λοίζου Χαρούς Ανδρέας Λοϊζου Θεοδώρου Κώστας Στεφάνου Σάββας Στεφάνου Χρίστος Στεφάνου Λούκας Κωνσταντίνου Ανδρέας Κωνσταντίνου Χαράλαμπος Χ"Χαμπή Αιμίλιος Οικονόμου Παρασκευούλλα Χ"Χαμπή Μιχάλης Χ"Χαμπή Γαβριήλ Χ" Χαμπή Ζαχαρίας Κα'ιμακλιώτης (Costas and Jack Realty LTD) Μαρία Χαραλάμπους Στέλλα Ανάσταση Λούκας Καφατάρης Χρίστος Παρασκευά Ιωάννης Μακρής Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, )

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2957 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Δημήτρης, Αντώνης και Σάββας Κοτσώνιας Δημήτριος Χαραλάμπους Παπαμιχαήλ Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης Ζαχαρίας Κα'ιμακλιώτης Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης Δημήτριος Πατταδημητρίου Λοίζος Πάτσαλος Ελένη Π. Ηλία Επιτροπή Πρωτοβουλίας Ιδιοκτητών Γης Περιοχής Αναδασμού Αραδίππου D.O.M.S CARS LTD Σύνθετο (, Αλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική)) (καθορισμός Οικιστικής Ζώνης βορειοδυτικά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς και Παραθεριστικής Ζώνης δυτικά του Πάρκου στις Ζώνες Δα2 και Δα3 και μέχρι την Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1 στα νότια) Σύνθετο (, ) (ένταξη σε Οικιστική Ζώνη ή αναβάθμιση του σ.δ. των Ζωνών) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, ) (ένταξη σε Περιφερειακό Εμπορικό Κέντρο - ΠΕΚ και αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, ) (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη/Άξονα Κατηγορίας II και αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, ) (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη/Άξονα Κατηγορίας II και αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, ) (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη/Άξονα Κατηγορίας II και αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων) (καθορισμός Εμπορικού Άξονα εκατέρωθεν του κύριου δρόμου μέχρι το Τσακκιλερό) Σύνθετο (Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη, ) (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου στη Βιοτεχνική Ζώνη Βδ2, λόγω αναπροσαρμογής ορίων μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου) Σύνθετο (, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης) (ένταξη ολόκληρων των τεμαχίων στην Αγροτική Ζώνη Γα4) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (Άλλη Ειδική Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης) (τροποποίηση της πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία ώστε να επιτρέπεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε τεμάχια που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μετά τις 21/3/2003, καθορισμός σ.δ. 0,10:1 για τα τεμάχια που θα προκύψουν με εμβαδόν και άνω και εισαγωγή πρόνοιας για τα τεμάχια που θα έχουν εμβαδόν μικρότερο από τ.μ.) Σύνθετο (Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης, ) (αύξηση του σ.δ. από 1,00:1 σε 1,50:1, του αριθμού ορόφων από 2 σε 4 και του ύψους οικοδομής και δικαίωμα ανέγερσης μεγάλου εκθεσιακού χώρου)

20 2958 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Οδυσσέας Τρύφωνος, Χαράλαμπος Έλληνας Επιτροπή Ιδιοκτητών Ζώνης Εξώγης Αραδίππου (φ/δι Βαρνάβα Χατζηπιερή, Λοϊζου Συμεού, Παντελή Ηλία, Μάριου Κόσσιφου) Δημήτρης Παπαμιχαήλ Μαρία Παναγιώτου Αικατερίνη Βασιλείου, Λοίζος Πάτσαλος Τοπική Επιτροπή Κ.Σ ΕΔΕΚ Αραδίππου Αλέξανδρος Χαννούν Γιώργος Τσούκας Χάρης Οικονόμου Νίκος Γεωργίου Λουίζα Γιάννη Χρήστος Καφατάρης Δημήτρης Παπαδημητρίου Γεώργιος Γεωργίου Χριστίνα Ιγνατίου, Φίλιππος Φιλίππου, Απόστολος Φιλίππου Ευτέρπη Γεωργίου Α/φοί Αβραάμ και Συνεργάτες ΛΤΔ Ανδρέας Γρηγορίου Κυπρής και Γεράνης Κατασκευές ΛΤΔ Μ. & C Agrotourism LTD Philadelphia Bros LTD ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ Σύνθετο (,, ) Σύνθετο (,, Άλλη Ειδική Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης) (ένταξη νότιας Ζώνης Δα3 σε Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων Βε1 και Οικιστικής Ζώνης Κα7 και της βόρειας Ζώνης Δα3 σε Αγροτική Ζώνη Γα4) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη,, ) (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ(ΙΙΙ), επηρεασμός από δρόμο τοπικής σημασίας και όχι Πρωταρχικής ή Δευτερεύουσας σημασίας και όδευση οχετού όμβριων υδάτων κάτω από προτεινόμενο δρόμο που επηρεάζει το τεμάχιο) Σύνθετο (,,, ) (ένταξη σε Οικιστική Ζώνη ή έστω Αγροτική Ζώνη με παράλληλη τροποποίηση της πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία χωρίς να τίθεται περιορισμός για ελάχιστο εμβαδόν τ.μ.) Σύνθετο (, Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη, ) Σύνθετο (, Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη, Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη, Ένταξη σε Κτηνοτροφική Ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης) Αδιευκρίνιστες απόψεις και εισηγήσεις (δεν προσκομίστηκαν Χωρομετρικά Σχέδια και με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν μπορούν να εντοπιστούν τα τεμάχια, ενώ σε κάποια από τα έντυπα δεν αναγράφεται αριθμός τεμαχίου ή/και Φύλλο/Σχέδιο)

21 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Finstrad LTD Ευτέρπη Γεωργίου Χαρίλαος και Αθανασία Παναγιώτου Χάρη Χριστίνα Χρίστου Χρύσω Μιχαήλ Κώστας Ευθυμίου (C. Ε. Highland Developers LTD) Ελένη και Άννα Νικολάου Στέλλα Α. Χ" Αναστασίου Ευτέρπη Γεωργίου Παπακυριάκος Γεωργίου Νίκος Χατζήμπεης Γεώργιος Παπακλεάνθους Άρτεμις Μάριου Φιλίππου Δημήτρης και Μιχάλης Κυπριανού ΛΑΡΝΑΚΑ Ιερά Μητρόπολη Κιτίου (διά την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού & διά την Επιτροπεία Ορφανοτροφείου και Τεχνικής Σχολής Λάρνακας) Γεώργιος Γ. Πάτσαλος Χρήστος, Κώστας, Λούκας Παρασκευή, Δήμητρα Καφατάρη και άλλοι A.lssa Development LTD Ένταξη σε Κτηνοτροφική Ζώνη (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου στην Κτηνοτροφική Ζώνη Γγ1) (τροποποίηση / διαφοροποίηση Ζώνης για να επιτρέπεται η ανέγερση αποθηκών και γραφείων) Σύνθετο (, Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης, Άλλα Θέματα: ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη και μετακίνηση της Κυβερνητικής Κτηνοτροφικής Περιοχής Γβ1 που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά) Σύνθετο (Επηρεασμός από Ζώνη Προσταοίας,, : ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη) Σύνθετο (,, : ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη) Σύνθετο (,, : ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη) Σύνθετο (,, Άλλα Θέματα: ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη και μετακίνηση της Κυβερνητικής Κτηνοτροφικής Περιοχής Γβ1 που βρίσκεται στα βόρεια) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη του χώρου του Διανέλλειου Ορφανοτροφείου (πρόκειται για το χωράφι της Τεχνικής Σχολής στο οποίο βρίσκεται η Διανέλλειος Τεχνική Σχολή / Ζώνη Αα4) και των απέναντι 7 οικοπέδων Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (αφορά τεμάχια που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Λάρνακας) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα4 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα5 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα4

22 2960 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Αντώνης και Ανδρέας Φιλιαστίδης ΑΛροί Λευκαρίτη ΛΤΔ ΑΛροί Λευκαρίτη ΛΤΔ ΑΛροί Λευκαρίτη ΛΤΔ Κυριάκος Ταλαττίνης Ε. Ε Γαιοτεχνική ΛΤΔ Φ/δι Ευγένιου Ερωτοκρίτου DNC Landways Property Ventures LTD Γιάννης Σουρουλλάς Σόλων Ποιηταρίδης (Fairways (Limassol) Ltd) D.O.M.S CARS LTD Ανδρέας και Μάρω Αντωνίου Γεώργιος Α. Κασάττης DNC Landways Property Ventures LTD DNC Landways Property Ventures LTD Κώστας Νικολαϊδης Θωμάς Καττνίσης Sitoanter Mihela Φλωρεντία Μιλτιάδους Μιχαλάκης Μιλτιάδους Παναγιώτης Μιλτιάδους Γεωργία Μιλτιάδους Elina Vasiliou Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ2 (II) από Οικιστική Ζώνη Κα3 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ4 (III) από Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ3 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ4 (III) από Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ3 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ4 (III) από Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ3 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ2 (II) από Οικιστική Ζώνη Κα8 (να ισχύει σ.δ. 1,80:1 και να επιτρέπονται 6 όροφοι τόσο για γραφεία όσο και για κατοικίες) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα4 (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη με σ.δ. 2,00:1 - Εβ1) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ5 (III) από Οικιστική Ζώνη Κα4 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα4 (ένταξη πρόσθετου τμήματος του τεμαχίου κατά μήκος της Λεωφόρου Αρτέμιδος σε Εμπορική Ζώνη /Άξονα) (αύξηση των συντελεστών ανάπτυξης) (αύξηση του σ.δ. από 2,00 σε 3,00:1 και του αριθμού ορόφων από 6 σε 12) από Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ4 σε Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ3 από Ζώνη / Περιοχή πυρήνα Πα6 σε Ζώνη / Περιοχή πυρήνα Πα4 από Εμπορική Ζώνη Εβ5 (III) σε Εμπορική Ζώνη Εβ2 (II) (να επιτραπεί η λειτουργία Κολεγίου στη Ζώνη Βε1) (διόρθωση γραμμής που χωρίζει τις Οικιστικές Ζώνες Κα4 και Κα5 μετά από τον διαχωρισμό του αρχικού τεμαχίου σε οικόπεδα) (το ίδιο ισχύει και για άλλα υπό δημιουργία οικόπεδα) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών)

23 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Παναγιώτης Χ"Συμεού Ιωάννης Ιωάννου Gerald Dawson Blackurn Ελένη Μιχαήλ Δημήτρης Πεκρής Ιωσήφ Τερζής Αγρόκτημα Μενεού ΛΤΔ The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD Βασίλης Πασιουρτίδης F.W.W Superdepartment Stores LTD ΛΕΙΒΑΔΙΑ (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών και κεραίες κινητής τηλεφωνίας) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και αύξηση του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και αύξηση του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε), αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και αύξηση του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Άλλη Ειδική Ζώνη (Δημιουργία Σύγχρονου Πολιτιστικού Κέντρου και Χώρου Πρασίνου και περιοχής εμπορίου και αναψυχής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου), Άλλο Θέμα (Ειδική Περιοχή "Διυλιστηρίου" / Βιομηχανικής Ζώνης Βαα2)) (πρόταση για την υιοθέτηση πολιτικής για τη δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου και χώρου πρασίνου στην Ειδική Ζώνη Διυλιστηρίου και σε τμήμα της Ζώνης Οικονομικών Δραστηριοτήτων Βε1 και περιοχής εμπορίου και αναψυχής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου) Σύνθετο (Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης, ) (αναβάθμιση Εμπορικού Άξονα Εβ2 κατά μήκος της Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια σε Εμπορικό Άξονα Εβ1 όπου θα ισχύει σ.δ. 2,00:1, π.κ. 0,50:1 και αριθμόςορόφωντουλάχιστον 10 αντί 6 και τροποποίηση της πολιτικής για τη διείσδυση ούτως ώστε να μην μειώνεται ο σ.δ. όταν πρόκειται για ενιαίες γραφειακές αναπτύξεις) 204 Φάνος Παναγιώτου

24 2962 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Κίκα Σιακαλλή Προκοπής Παπακώστας, Μαρία Μιχάλη Ζανέττου Αντρούλλα Αθανασίου Κατίνα Φράγκου Χαράλαμπος Ζαχαρίου Λοίζος Ελευθερίου Μάρκος Παντελή Μάρκου Κυριακή Παναγή Δημητρίου, Παναγιώτης Παναγή, Άγγελος Παναγή, Χρίστος Παναγή Μάρκος Δημητρίου Άννα Πεγλιτσιή Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νίνα Κώστα Φράγκου Μαρία Παρασκευά Βοσκού Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Παντελής Αθανασίου Μαρία Νίκου Βασιλειάδη Μαρία Νίκου Βασιλειάδη, Ανδρέας Ζήνων Πατσαλίδης Άννα Πεγλιτσιή Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Ιωάννης Αντωνίου, Κωστάκης Ιωάννου Κυριακή Παναγή Δημητρίου, Παναγιώτης Παναγή, Άγγελος Παναγή, Χρίστος Παναγή Σαβούλλα Παπαχαραλάμπους Χριστάκης Παναγή Παναγιώτης Παναγή Μαρία Νίκου Βασιλειάδη Μαρία Παγώνη Μάριου Γιαννάκης Λοίζου Έλλη 0. Κουτσούδη Παναγιώτης Γεωργίου Δημητρίου Κα8 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη Κα8 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη Κα8 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη

25 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Γιωργούλλα Παρασκευά Ακίνητα Φ&Γ Χριστοδούλου ΛΤΔ και άλλοι Νίκη Κ. Ονούφριου Νικόλας Σεργίδης Παύλος Χριστάκη Ψαρά Vart Mahdessian Χριστίνα Γεωργίου Νικολάου, Κωνσταντίνος Χρίστου Ρουσή Παναγιώτης Ερωτοκρίτου Κυριάκος Χ'Χυριάκου Άννα Φράγκου (Ματθαίου) DNC Landways Property Ventures LTD Μαρία Νίκου Βασιλειάδη, Ξάνθη Νίκου Βασιλειάδη, Αυγή Κωνσταντίνου Παρασκευά, Σάββας Κωνσταντίνου Παρασκευά Μαρία Νίκου Βασιλειάδη, Ξάνθη Νίκου Βασιλειάδη, Χρίστος Κωνσταντίνου Βασιλειάδη, Αυγή Κωνσταντίνου Παρασκευά, Σάββας Κωνσταντίνου Παρασκευά Κυριακή Παναγή, Παναγιώτης Δημητρίου Παναγή, Άγγελος Παναγή, Χρίστος Παναγή Vienellia Limited Θωμάς Καραγιαννίδης Παντελής Α. Λειβαδιώτη (Ακίνητα Ανδρέας Λειβαδιώτης ΛΤΔ & Ανδρέας Λειβαδιώτης ΛΤΔ) Αννα και Παντελής Λειβαδιώτη Παντελής και Άννα Α. Λειβαδιώτη Σέργιος και Γεώργιος Κατωδρύτης Άννα και Παντελής Λειβαδιώτη Βασίλης Πασιουρτίδης ΜΕΝΕΟΥ (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου) Κα6 Καθ καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη Καθ καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ6 από Οικιστική Ζώνη Κα8 (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας - Ζώνη Εβ6 - σε αριθμό οικοπέδων) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα7 (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας κατά μήκος του κύριου δρόμου) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα7 (μέρος) (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας κατά μήκος του κύριου δρόμου) Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη με σ.δ. 0,20:1-0,30:1 Ένταξη σε Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β (Βα3) (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη σε Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β (Βα3)) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική Ζώνη με σ.δ. 0,15:1-0,20:1) Σύνθετο (, Άλλη Ειδική Ζώνη (Δημιουργία Σύγχρονου Πολιτιστικού Κέντρου και Χώρου Πρασίνου), (Ειδική Περιοχή "Διυλιστηρίου" / Βιομηχανικής Ζώνης Βαα2)) (πρόταση για την υιοθέτηση πολιτικής για τη δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου και χώρου πρασίνου σε τμήμα της Βιομηχανικής Ζώνης Κατηγορίας Γ (Βαα2) και επέκταση των Οικιστικών Ζωνών σε ολόκληρη την περιοχή νότια του αυτοκινητόδρομου προς Παραλίμνι) 271 Πηνελόπη Αντωνιάδου

26 2964 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Στέλιος Χριστοδούλου Γιώργος Θεοδότου Βασίλης Κωνσταντίνου Αναστασία Λαμπριανίδου Φόνος Ανδρέου Βαρνάβας Μισιελλής Μαρία Λαμπριανίδου Μάριος Λεωνίδου Μάρω Βασιλείου Kizis LTD & Kizis Developers LTD Ατκέν Ουζουνιάν Δ. Δημητρίου (Αγρόκτημα Μενεού ΛΤΔ) Kizis LTD & Kizis Developers LTD Αγρόκτημα Μενεού ΛΤΔ The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ / Πα9α από Οικιστική Ζώνη Κα6 (Εβ - Άξονας Κατηγορίας III) Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη (Τουριστική Ζώνη με σ.δ. 0,30:1 και αριθμό ορόφων 3-4) Επηρεασμός από Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων Αα4 Σύνθετο (, Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30 1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες απο 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) [

27 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2965 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Sandy Kitium Company Νατάσα Αγαθοκλέους Κύπρος Λοϊζου Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη, ) Σύνθετο (, Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων Αα4) (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου στην Οικιστική Ζώνη Κα6 και δημιουργία Εμπορικής Ζώνης/Άξονα κατά μήκος του οδικού δικτύου) Σύνθετο ( Πρωταρχικής Ή Δευτερεύουσας Σημασίας, Άλλο Θέμα) (τροποποίηση / διαφοροποίηση Ζώνης για να επιτρέπεται η ανέγερση αποθηκών, γραφείων και εγκαταστάσεων για τη στέγαση μικρών βιοτεχνιών) ΟΡΟΚΛΙΝΗ Λάμπρος Γεωργίου R. Kalaydjian & Sons LTD Ανδρέας Αντωνίου, Μαρία Περσιάνη Ελένη και Άννα Νικολάου (αύξηση του σ.δ. από 0,60:1 σε 0,90:1 και του αριθμού ορόφων από 2 σε 3) (αύξηση του συντελεστή δόμησης) (αναβάθμιση της Τουριστικής Ζώνης Τ3β σε Τουριστική Ζώνη Τ1γ1) Σύνθετο (Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο Δευτερεύουσας Σημασίας, (αποζημιώσεις)) ΠΥΛΑ 299 Ανδρέας Αντωνίου, Μαρία Περσιάνη Σύνθετο (Άλλη Ειδική Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης, ) (κατάργηση της Τουριστικής Ζώνης Τ1 γ(ε) στην περιοχή και καθορισμός νέας Τουριστικής Ζώνης με σ.δ. 0,70:1, π.κ. 0,20:1 και μέχρι 12 ορόφους για ξενοδοχεία, σ.δ. 0,45:1, π.κ. 0,20:1 και 2 ορόφους για ΤΧ /ΤΕ και σ.δ. 0,30:1 και π.κ. 0,20:1 για κατοικίες και ταυτόχρονη κατάργηση της πρόνοιας της παραγράφου 10.5 του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, ενώ σε περίπτωση διατήρησης της Τουριστικής Ζώνης Τ1 γ(ε) κατάργηση της παραγράφου 10.5 του Τοπικού Σχεδίου) ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 300 Α. Σούλης Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη σε Βιομηχανική Ζώνη) ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Ιάκωβος Ιακώβου (IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LTD) Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Αραδίππου (Μάριος Παγώνης, Πρόεδρος) (ένταξη σε Ζώνη Γραφείων) (χωροθέτηση Β' Γυμνασίου Αραδίππου και ανέγερση του σε κρατική γη)

Αριθμός 4433 Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010 2063

Αριθμός 4433 Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010 2063 Αριθμός 4433 Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010 2063 Αριθμός 2058 Αριθμός 2060 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 Γνωστοποίηση σύμφωνο με το Αρθρο 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4508 Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011 2759

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4508 Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011 2759 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4508 Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011 2759 Αριθμός 2737 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 Αριθμός 1 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση ΓεωΛογικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, από τις 20 Δεκεμβρίου 2011: Ιουλία Γεωργιάδου (Π.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 Αριθμός 3080 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΑΡΙΣΤΟΣ 808 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθµός 3829 Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004 1141 Αριθµός 2371 ΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κα Γιούλα Κυριάκου, διορίζεται µε δοκιµασία στη µόνιµη Πρώτου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωµών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010 Αριθμός 669 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορ!κά με τον ΥΑΗΙΡ LATIF από Ιράκ και τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ. 1 8976 Φλούρου Ελένη Πύλα S 2 110809 Κυριάκου Ελένη Λεμεσός ΚΕ LL 3 128070 Χρυσηλίου-Γεωργίου Χριστούλα Συνδετ. Λειτουργός Λ/κα - Αμμ. S 4 298419 Ιωάννου - Παναγή Χρυστάλλα Παλουριώτισσα Γ N K 5 310889

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Υπουργείου: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπουργείου: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία www.moec.gov.cy registry@moec.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4589 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012 103

Αριθμός 4589 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012 103 Αριθμός 4589 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012 103 Αριθμός 82 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 81 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 29ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές Αρ.Φακ. Ονοματεπώνυμο Από Εις

Διευθυντές Αρ.Φακ. Ονοματεπώνυμο Από Εις 26.5.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ Αριθμός 4706 Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 3573 Αριθμός 4289 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4537 ΙΙαρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Αριθμός 4537 ΙΙαρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμός 4537 ΙΙαρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμός 5003 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑ] 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 (Κανονισμός 4)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4352 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 515 Αριθμός 334 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ο Ράλλης Γαβριηλίδης, Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου, απεβίωσε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 4220 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑί ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TQN ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(1) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμός 1115 Αριθμός Εταιρείας Η.Ε, 81098. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία S.S TOWN POINT LTD. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603 Αριθμός 2894 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)1 Αριθμός Μητρώου: 6 ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 4.2.02.6.7.17/45 20 Οκτωβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Υπουργείου: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπουργείου: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία www.moec.gov.cy registry@moec.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 701 Η Μάρθα Τσουλουπα, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, απεβίωσε στις 5 Νοεμβρίου 2012. (Π.Φ.26441) Αριθμός 702

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12.8.2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ Ε, ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ 2013 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ Ε, ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ 2013 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22378101, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4699 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 503 Αριθμός 340 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, μόνιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ. 894 498660 Ανδρέου-Κούκου Αικατερίνη Αγγλισίδες (Μεννόγια) S 3694 728680 Γιωργαλλή Μελανή Αγγλισίδες (Μεννόγια) S 3627 727956 Ζαρίντας Αντώνης Αγγλισίδες (Μεννόγια) S 906 498885 Θεοχάρους-Πελάβα Ευτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4753 Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014 1289

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4753 Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014 1289 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4753 Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014 1289 Aριθμός 1259 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Θ.54823 ΛΕΜΕΣΟΣ 3728 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 25589808 25588296 ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Τ.Θ.54823 ΛΕΜΕΣΟΣ 3728 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 25589808 25588296 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΜ ONOMA ΕΠΙΘΕΤΟ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 ΠΟΛΗ ΤΚ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΩΡΑ ΤΗΛ ΓΡΑ ΦΑΞ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛ ΟΙΚΙΑΣ ΦΑΞ ΟΙΚΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΗΛ ΤΑΧΥΔΡ A010248 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΑΜ Τ.Θ.54823 ΛΕΜΕΣΟΣ 3728 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 25589808 25588296

Διαβάστε περισσότερα