ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4377 Παρασκευή, 21 Αυγούστου Αριθμός 2839 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ11999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ATHINODOROU BROS SUPER ΒΕΤΟΝ LTD, C.C.C. Building Materials Limited και Λατομεία AOTOUPOC Λτδ Στις 5 Αυγούστου 2009, η Υπηρεσία της Επιτροπής του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση της πιο πάνω προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(1)99, ως έχει τροποποιηθεί. Με την εν λόγω κοινοποίηση, η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία ATHINODOROU BROS SUPER ΒΕΤΟΝ LTD ενημέρωσε την Επιτροπή του Ανταγωνισμού στις 5 Αυγούστου 2009 ότι στις 30 Ιουλίου 2009 συνήψε γραπτή συμφωνία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Athinodorou Beton Ltd, Athinodorou Beton-Estates Ltd και Athinodorou Beton-Transport Ltd, στις οποίες κατέχουν το 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου η αγοράστρια εταιρεία ATHINODOROU BROS SUPER ΒΕΤΟΝ LTD, το 38% η εταιρεία C.C.C. Building Materials Limited και το υπόλοιπο 12% η εταιρεία Λατομεία Λατούρος Λτδ. Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η εταιρεία ATHINODOROU BROS SUPER ΒΕΤΟΝ LTD θα αποκτήσει τον άμεσο και πλήρη έλεγχο των εταιρειών Athinodorou Beton Ltd, Athinodorou Beton-Estates Ltd και Athinodorou Beton-Transport Ltd. Η εταιρεία ATHINODOROU BROS SUPER BETON LTD είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, το Φεβρουάριο Το Φεβρουάριο 2002, η εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η κατοχή επενδύσεων περιλαμβανομένων τοκοφόρων δραστηριοτήτων, ήτοι επενδύσεις σε εταιρείες του συγκροτήματος. Οι θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες εταιρείες της δραστηριοποιούνται σε διάφορες αγορές και κυρίως στη λατόμευση και επεξεργασία σκύρων και άμμου, στις μεταφορές αδρανών υλικών, την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων και την παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος στην πόλη και επαρχία Λεμεσού. Οι υπό εξαγορά εταιρείες Athinodorou Beton Ltd, Athinodorou Beton-Estates Ltd και Athinodorou Beton-Transport Ltd δραστηριοποιούνται -με τη σειρά που αναγράφονται- στις αγορές της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος στην πόλη και επαρχία Πάφου, της ενοικίασης βιομηχανικών ακινήτων και της μεταφοράς αδρανών υλικών και τσιμέντου. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 2940 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Αριθμός 2840 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ11999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ENERGEES INVESTMENT LIMITED και IKISTA TRADING CO. LIMITED, ARAGAS COMMERCIAL LIMITED, KELOR ENTERPRISES LLC νια την εξανορά μετοχικού κεφαλαίου πκ εταιρείας CLOSED JOINT STOCK COMPANY "PROD-INVEST" Στις 17 Αυγούστου 2009, η Υπηρεσία της Επιτροπής του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση της πιο πάνω προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(1)99, ως έχει τροποποιηθεί. Με την εν λόγω κοινοποίηση, η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία ENERGEES INVESTMENT LIMITED ενημέρωσε την Επιτροπή του Ανταγωνισμού στις 17 Αυγούστου 2009 ότι δημοσιοποιήθηκε πρόταση στη βάση γραπτής συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταγενέστερα για την απόκτηση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CLOSED JOINT STOCK COMPANY "PROD-INVEST", από τις εταιρείες IKISTA TRADING CO. LIMITED, ARAGAS COMMERCIAL LIMITED και KELOR ENTERPRISES LLC, οι οποίες κατέχουν αντίστοιχα 24.05%, 18.84% και 22.11% του μετοχικού της κεφαλαίου. Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η εταιρεία ENERGEES INVESTMENT LIMITED θα αποκτήσει τον άμεσο και πλήρη έλεγχο της εταιρείας CLOSED JOINT STOCK COMPANY "PROD-INVEST". Η εταιρεία ENERGEES INVESTMENT LIMITED είναι μη εμπορική εταιρεία χαρτοφυλακίου ενός Ουκρανικού Ομίλου επιχειρήσεων με αντικείμενο την εκμετάλλευση μεταλλείων. Η υπό εξαγορά εταιρεία CLOSED JOINT STOCK COMPANY "PROD-INVEST" είναι κλειστή ανώνυμη ουκρανική εταιρεία χαρτοφυλακίου για ορισμένες ουκρανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα των τροφίμων. Συγκεκριμένα, οι θυγατρικές της εταιρείες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κονσερβοποιημένου φαγητού, παραγωγή κέτσαπ, παραγωγή φρέσκων λαχανικών και στον τομέα των επιβατικών μεταφορών. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 2841 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 170,86 (Εκατόν εβδομήντα ευρώ και 86 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 5η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ.293 που δηλώθηκε ως απολεσθέν.

3 Αριθμός 2842 Εγκεκριμένα Κέντρα Ιστών και Κυττάρων/Οργανισροί Προμήθειας Ιστών και Κυττάρων σύρφωνα ρε τον τον ττερί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προρήθεια, Έλεγχος, Εττεξεργασία, Συντήρηση, Αττοθήκευση και Διανορή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων Νόμο TOU Ν 187(Ι)/2007 ϋνορα, Διεύθυνση Κέντρου Ιστών / Οργανισρού Προρήβειας Καραισκάκειο Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών, Σάββα Ροτσίδη Κυβερνητικές Κατοικίες 36, 1105 Λευκωσία Υττε#6«νο άτορο Δρ Παύλος Κωστέας, Ph.D Εγκρίνεται αττό - ρέχρι 21/5/ /5/2011 Έγκριση για δραστηριότητες Προμήθεια, Έλεγχος, Διανομή, Εισαγωγή/Εξαγωγή, Άμεση διανομή Είδη ιστών/κυττάρων ΜΥΕΛΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, ΛΥΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ Παρασκευαίδιο Αρχείο Δοτών Μυελού Των Οστών, Χαρ.Μούσκου 4 Α 1102 Λευκωσία Τ. Κ Δρ Αγάθη Βαρναβίδου Νικολαίδου, Ph.D 21/5/ /5/2011 Προμήθεια, Έλεγχος, Διανομή, Εισαγωγή/Εξαγωγή, Άμεση διανομή ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, ΛΥΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ C.B.B. Lifeline Biotech Ltd Βυζαντίου 9, 1458Στρόβολος Λευκωσία Ζαχαρίας Καλλής, M.Sc. 21/5/ /5/2011 Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Κρυοσυντήρηση, Φύλαξη, Διανομή, Εισαγωγή ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ

4 Β 2942 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Αριθμός 2843 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χριστάκης Λοίζου Μαρία Παπακόκκινου -Studio Papakokkinou Ltd Παναγιώτης Πασιάς Παναγιώτης Πασιάς Χρίστος Ευσταθιάδης CYBARCO PLC Γεώργιος Γεωργίου Κώστας Κρίστης Χριστάκης Αγαθοκλείδης και άλλοι Γιώργος Πασιάς Kevin Mudd Παναγιώτης Χάπεσιης Alfred von der Holt Μιλένκο & Αγγελική Σπόλιαριτς Ευθυμία Λοιζίδου Άννα Αριστείδου Χάρης Αριστείδου Γιολάντα Αριστείδου Χριστάκης Αριστείδου Rima Abuailta Assaf Δημήτρης Χατζήπαπας Πολύβιος Πολυβίου Χριστάκης Ευριπίδου Νίκος Καζαμίας Μιχάλης Πογιατζής Αντώνης Παπαπαύλος Μάριος Ξενοφώντος - SAXEMO CONSTRUCTION & DEV. CO LTD Μάριος Ξενοφώντος - SAXEMO CONSTRUCTION & DEV. CO LTD Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Μάριος Τσίγκης Σάββας Τουνιάς Άννα Αγαθαγγέλου Ανδρέας Λαζάρου Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ευάνθης Κωνσταντίνου Κυριάκος Κουμή Νίκη Ερημούδη Gutmann Λιάνα Παπαδοπούλου Μάριος Ξενοφώντος - SAXEMO CONSTRUCTION & DEV. CO LTD Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Μάριος Προδρόμου Θωμαίς Λουκαίδου Ιερά Μητρόπολης Λεμεσού Αγγέλα Χρυσοστόμου Έλενα Παναγιώτου Πανικός Παναγιώτου Ευαγγελία Χατζηκυριάκου Στέφανος Χατζηκυριάκου Πέτρος Ιωάννου Χατζηκυριάκου Παντελής Χατζηγέρου Εύη Παναγιώτου Αριστείδης Κουδουνάρης και άλλοι Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ Γιώργος Βαφέας ΘΕΜΑ Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Άλλο θέμα Άλλο θέμα -Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης-Επηρεασμός από Ζώνη - Άλλο θέμα - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Άλλη ειδική ζώνη Άλλο θέμα ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD Ελένη Αναστασίου Αντωνία Ποιηταρίδη Άνθιμος και Παναγιώτης Παύλου Αιμίλιος Γιαννούδης Στέλιος Μιχαηλίδης Στέλιος Μιχαηλίδης Γλαύκος Ταλιάνος Μιχαήλ Τσαγγαρίδης και άλλοι Νόρμα Μιτέλλα K+G Complex Public Company Ltd - Μιχάλη Χριστόφορου Νόρμα Μιτέλλα Βρυσούλλα Αριστείδου ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης - Άλλο θέμα - Άλλο θέμα Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Άλλο θέμα

6 2944 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ανδρέας και Ελένη Αναστασίου Χαράλαμπος Χαραλάμπους Στέλιος Μιχαηλίδης Ιάκωβος Παπαϊακώβου Κώστας Χριστοφή Πόλυς Γιαννουδής Άννα Αυγουστή -Σόλων Ποιηταρίδης ΛΤΔ Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Σταύρη Πάχχα Στέλιος Μιχαηλίδης Αγάπιος Κόκκινος Αγάπιος Κόκκινος Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Σκευούλα Κουτσουλίδου Δημήτρης Λαζάρου Ελενίτσα Δαμιανού Χαραλαμπίδου Ιφιγένεια Γεωργίου Αντώνης Κωνσταντίνου Παπασάββα Σπυρίδων Γιαννούδης Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Παναγιώτης και Άνθιμος Παύλου Σμαράγδα Χρίστου Χριστάκης Χριστόφορου Αντώνης Ιωσηφίδης ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD Αγλαίτσα Φασαρία Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Πάρις Τιμοθέου Χριστοφής Πάχχας Γιώργος Πάχχας Άννα Ζεβλάρη και άλλοι Investera ltd ΘΕΜΑ - Άλλο θέμα - Άλλο θέμα Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δημητράκης Λαζάρου Θεοδόσης Τσαγγαρίδης Χριστάκης Νικολάου Πολυνείκης Δαμιανού Ανδρέας Νικολάου Έφη Χαραλάμπους Χάρης Χαραλάμπους Χάρης Χαραλάμπους Αλεξάνδρα Χαρίδημου Χρίστος Πατατίνης Γεώργιος Μακρυγιάννης Πανικός Χρυσοστόμου -φ/δι Αντώνη Τόκα Μιχαλάκης Κουβάς -φ/δι Αντώνη Τόκα Κυριάκου Μαρούλλα Ιάκωβος Παπαϊακώβου και άλλοι Ανδρούλλα Τιμοθέου Χρυσούλλα Πέτρου Τιμοθέου Τιμόθεος Τιμοθέου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD Μιράντα Χαραλάμπους Έφη Χαραλάμπους Μιράντα Χαραλάμπους Ανδρέας Νικολάου Χριστάκης Νικολάου Έλλη Πετρίδου Άννα Θεοχάρους Χρυστάλλα Πελενδρίδη Ειρήνη Χριστόφορου Νίκη Χατζηλαμπρή Μαρία Κούλλη ΘΕΜΑ Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης

8 2946 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔ/f ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Λουκία Λαμπή Νεκτάριος Χαραλάμπους Χριστόδουλος Παντέλας Ανδρέας Ιωαννίδης Σταύρος Χριστοφή Σωτήρης Χριστοφή Σωτήρης Μιχαήλ Φώτη Συλβάνα Αταλιώτου Αλεξάνδρου ΘΕΜΑ Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ / Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Χρίστος Ρούσος Γεώργιος Ππασιάς (Μ. Παναγίδης Ανδρέας Νεοφύτου Πέτεβης Κυριακή Α. Πέτεβη Νεόφυτος Α. Πέτεβης Νεόφυτος Α. Πέτεβης Αγγελική Αθανασίου Πετρούλλα Πετρίδου Ηλίας Χρίστου Παπαχαραλάμπους Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης, - Επέκταση Τουριστικών, Ζωνών - Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο πρωταρχικής σημασίας Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή ζώνης Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Στέλιος Μιχαήλ Κλαίρη Μιχαήλ CYPEIR PROPERTIES LTD / Μιχαήλ Ιακωβίδης -CYTA Κλειώ Μυλωνά Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Π. Χαράκης Λτδ Στέφανος Σαλλούμης Χ. Ορφανίδης -GRANGOWOOD TRADING LTD Λάκης Δρουσιώτης Κώστας Τσαγγάρης, Νίκη Χριστάκη Παπά, Καλλίνικος Καλλίνικου Γιώργος Προκοπίου και Βαρβάρα Κονναρίδου Χαρίκλεια Χρίστου Σάββα Χριστόδουλος Χ'Χαραλάμπους Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Άλλο θέμα Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης -Άλλη ειδική ζώνη Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2947 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αγαθοκλής Μεσαρίτης Πολύβιος Γεωργίου Βασιλείου Αντώνιος Κονναρής, Ανδρούλλα Κονναρή Κυριάκος Κάσιας και άλλοι Κυριάκος Χατζηκυριάκου και άλλοι Κυριάκος Χατζηκυριάκου Ανδρέας Κιννής, Πηνελόπη Κιννή Πάτσαλου, Κωνστάντια Κιννή Μαλά, Μαρία Κιννή Σωτηριάδου Νίκος Αροδίτης και άλλοι ΘΕΜΑ Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Δημήτρης Λόρδος Χριστάκης Γεωργίτσης, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Κατίνα Μιχαηλίδου ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Ήβη Γεωργίου Χαβιαρά -Λοιζίδου Ορθοδοξία Κωνσταντίνου και άλλοι -φ/δι Ελευθέριος Βαρναβίδης Άννα Μάξιμου Μιχαηλίδη Platythea Estates Ltd- Δώρα Ονούφριου Γεωργία Σαπαρίλλα Μαρία Σταύρου Αντώνης Νεάρχου Άννα Σοφοκλέους Χρίστος Κακαθύμης και άλλοι ΕΤΚΟ ΛΤΔ- Αντώνης Χατζηπαύλου ΣΟΔΑΠ ΛΤΔ - Ανδρόνικος Ανδρόνικου Χρίστος Τσιάρτα και άλλοι Πωλέτ Νικολάου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Χρίστος Παντέλας PASCAL EDUCATION (LIMASSOL) LTD Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Παρασκευή Οικονομίδου Κύρου Pafilia Property Developers Ltd Αντωνάκης Αγιομαμίτης Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λτδ Pandomus Property Developers - Χρίστος Παναγή Δάνα Φιλίππου Roseworld Enterprises Ltd Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Επέκταση ή κατάργηση Βιοτεχνικών Ζωνών Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Άλλο θέμα Άλλο θέμα Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Άλλο θέμα

10 2948 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύνδεσμος Φίλων Αγ. Φύλας -Κώστας Χαραλαμπίδης Χριστόδουλος Χατζηπαύλου και Υιοί Λτδ -Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιάννης Αρμεύτης Εταιρεία Αδελφοί Κουννά Λτδ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΘΕΜΑ -Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης-Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Άλλο θέμα - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Πόλυς και Γιώργος Κλόκκος Κώστας Μαλλιώτης Γεωργία Άνιφτου Χρίστος και Ελένη Χριστίδου Νίκος Βρυωνίδης Γεώργιος Μαρκουλίδης Χαράλαμπος Καννάουρος Μιχαήλ Ιακωβίδης -CYTA Χάρης Χαριλάου και Ξένια Στυλιανίδου Χαράλαμπος Χαραλάμπους Χαράλαμπος Χαραλάμπους Χαράλαμπος Χαραλάμπους Χαράλαμπος Χαραλάμπους Ιωάννου Ανδρέας Γιώργος Κουτσού Νεόφυτος Χριστοδουλίδης Άντρια Νικολαίδου Νικόλας Νικολαίδης Νικόλας Ανδρέου Λουκάς Χατζηγεωργίου Αθηνά Παπουή Ζωή Χατζηγεωργίου Εύρος Κλεάνθους Στέλιος Κωνσταντίνου Ανδρέας Παπουή Παναγιώτης Ανδρέου Ανδρέας Ανδρέου Αντιγόνη Χριστοδουλίδου Χρυσούλλα Ανδρέου Μαρία Ιωάννου Κυριάκος Νικολαίδης Κλεάνθης Κλεάνθους Μιχαλάκης Κουτσού Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο πρωταρχικής σημασίας Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Άλλο θέμα Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μαρία Κουτσού Αργυρούλλα Κουτσού Ανδρούλλα Χατζηγεωργίου Νίκος Χατζηγεωργίου Μαρία Γεωργίου Ανδριάνα Κλεάνθους Μαρία Καρλεττίδου, Ελευθέριος Χρ. Βεζούβιος, Ουρανία Βεζούβιου Αναστασία Γερμανού Σάββας Στεφάνου Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Βάσος και Σταυρούλλα Χριστοφή Χριστάκης Κονναρής, Σοφοκλής Κονναρής, Πανικός Συμεού Μαρίνα Λοίζου Νικόλας Χατζηκυριάκου ΘΕΜΑ Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο πρωταρχικής σημασίας - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Παναγιώτα Αναστασίου Χαράλαμπος, Στέλλα, Σωκράτης, Αιμίλιος, Ανδρέας και Βασιλική Ορφανού -φ/δι Αντώνη Τόκα Ομάδα κατοίκων οδού Παναγιώτη Αναγνωστοπούλου ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) Επέκταση Εμπορικών Αξόνων SUPER HOME CENTRE DIY LTD Μιχάλης Πατσαλής -Μ. PATSALIS INVESTMENTS LTD Ξάνθη Ποχάννη και Άλλοι Πανικός Τιμοθέου Μάριος Τρύφωνος και Μαρία Βαλανίδου Π. ΧαράκηςΛτδ Π. ΧαράκηςΛτδ Π. Χαράκης Λτδ Π. Χαράκης Λτδ Άλλη ειδική ζώνη Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Επέκταση Βιοτεχνικών Ζωνών Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) Επέκταση Εμπορικών Αξόνων ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ Π. Χαράκης Λτδ Αγάθη Παστέλλα Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Άλλο θέμα Επέκταση Τουριστικών Ζωνών ΜΟΝΗ Νίκος Νικολάου YIARPACO PROPERTIES & INVESTEMENTS LTD 271 Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ΜΟΥΤΤΑΠΑΚΑ

12 2950 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α 272 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μαρία Παντελίδου ΘΕΜΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ Μαρούλα Καλότυχου Μάριος Διογένη Παναγιώτου Psillakis Investments Ltd ΠΥΡΓΟΣ Νατάσα Ψυλλάκη Π. Χαράκης Λτδ Pandomus Property & Theodoras Panayiotou and son Developers joint venture ltd - Χρίστος Παναγή Πανικός Σαββίδης Παντελίτσα Ευρυβιάδου Ιωάννου Αντρούλλα Ιωάννα Μανολοττούλου και άλλοι Ιωάννα Μανολοττούλου και άλλοι Ιωάννα Μανολοττούλου και άλλοι Ιωάννα Μανολοττούλου και άλλοι Αντώνιος Τόκας Ιορδάνης Αργυρόπουλος και Ιωάννης Κυριακίδης Στέλιος Μαρκίδης RPT DEVELOPERS LTD - Ρηγίνος Τσάνος Ιωάννα Μανολοπούλου και άλλοι Ιωάννα Μανολοπούλου και άλλοι Solon Piitarides Developments Ltd - Σόλων Ποιηταρίδης Εβίτα Μαλιαλή Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου PICAM LTD Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λτδ -φ/δι Άννα Καραμοντάνη Φώτος Ιωαννίδης Ανδρέας Τέκλος Παναγιώτα Τέκλου Λάμπρος Τέκλος Σωτηρούλλα Ιωαννίδου Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Άλλη ειδική ζώνη-αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή ζώνης Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Επέκταση Τουριστικών Ζωνών ΤΣΕΡΚΕΖ ΤΣΙΦΛΙΚ 303 The Cyprus Phassouri Plantations Co. Public Ltd Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2951 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΥΨΩΝΑΣ Αγρόκτημα Λανίτης -Πλάτων Λανίτης Κοινοτικό Συμβούλιο Τσερκέζ Τσιφλίκ Σταμάτης Μαυρόπουλος & Υιοί Λτδ Γεώργιος Ιωαννίδη -Amagio Enterprises Ltd Χριστάκης Τσαλούπης Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ύψωνα Πόλυς και Γιώργος Κλόκκος Γιώργος Γεωργίου Ευανθία Ευαγγέλου, φ/δι Χαράλαμπος Γαλανός Χριστόφορος Σάββα Rightmark Trading Ltd - Άρης Αγγελίδης Ιάκωβος Φραγκέσκου Πολυμνία Ονησιφόρου ΑΤΑ LEZA LTD-Ανδρέας Αθανασιάδης Αλέξανδρος Πατέρας Νεοκλής Χριστοφή Μιχάλης Λυσάνδρου Αντώνιος Τόκας Αντώνιος Τόκας Χριστόφορος Ν. Τσιακκαρής, Δημάκης Νικολάου και άλλοι Κωστάκης Κουρέας και Υιός Λτδ Π. ΧαράκηςΛτδ Μουζουρίδης Κώστας - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη - Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών Ανθή Παναγιώτου Ιάσωνας και Καλλισθένη Ιάσωνος Στράτος Παναγιώτου Κυριάκος Παναγιώτου Σταύρος Σωφρονίου Νικόλας Σωφρονίου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Κυριάκος και Γιώργος Θεοφίλου Π. Χαράκης Λτδ Π. Χαράκης Λτδ Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη

14 2952 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σωκράτης Ορφανός και Αιμίλιος Ορφανός Σωκράτης Ορφανός και Αιμίλιος Ορφανός Άρτεμις Ιωακείμ, φ/δι Αντώνη Τόκα Πάμπος Μακρής, Μάριος Χαραλάμπους, Νίκος Μακρής, Σωκράτης Χαραλάμπους Σάββας Αγησιλάου Ηλίας Παναγιώτου Στράτος Παναγιώτου Κυριάκος Παναγιώτου ΚΟΑΓ -Στέλιος Μακρίδης Επιτροπή Φίλων για την Προστασία του Ύψωνα -Νεόφυτος Ιωάννου ΘΕΜΑ Επέκταση ή κατάργηση Βιοτεχνικών Ζωνών - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) - Άλλο θέμα Άλλο θέμα

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2953 Αριθμός 2844 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Ανδρούλλα Κριτικού-Σάββα, Ειρήνη Σκλινίτζιη Γεώργιος Ευθυμίου Μάριος Παγώνης Κυριάκος Μαραγκός Άννα Λειβαδιώτη Ανδρούλλα Π. Παγώνη, Σπύρος Π. Παγώνης Μάριος Παγώνης Χρυστάλλα Μ. Αβραάμ Κώστας Πιτσιλλή Πηνελόπη Ζάκου Πιτσιλλή Αντώνης Πετρή Λουκία Παπαϊερωνύμου Λοίζος Κυριάκου Λούκας Καφατάρης Λούκας Κουρούγιαννης Λουκία Παπαϊερωνύμου Χαράλαμπος Ζαχαρίου Ανδρέας Κανελλίδης Γεώργιος Παπαϊερωνύμου Γιασουμής και Αγγέλα Παπαγιάννη Ευθύμιος Ευθυμίου Ανδρέας Σακκάς Μαρία Ζ. Θεοδώρου Ευγένιος Ερωτοκρίτου Ελευθέριος Σακκάς και ομάδα ιδιοκτητών γης στην περιοχή Χριστάκης Παναγιώτου Στέλιος Χ" Στασή Ζαχαρίας Π. Θεμιστοκλέους Λούκας Καφατάρης Ανδρούλλα Φιλίππου Πανικός Κονόμου Ανδρέας Φάντης και άλλοι Κωνσταντίνος Καφατάρης Λούκας Καφατάρης Δήμητρα Συμεού Παντελής Αναστασίου ' Κα5 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη ' < Κα8 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη / Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ από Οικιστική Ζώνη Κα7 στην οποία να επιτρέπεται η λειτουργία Αίθουσας Δεξιώσεων Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας κατά μήκος της Λεωφόρου Ακροπόλεως και μέχρι τη γωνία της Λεωφόρου Αθηνών) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας σε υπηρεσιακό δρόμο κατά μήκος της Λεωφόρου Ακροπόλεως μέχρι το χώρο του Αθλητικού Κέντρου / Λυκείου Αραδίππου)

16 2954 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Πέτρος Χαρούς Ιωάννης Μακρής ΝΑΚ Properties LTD Πέτρος Χαρούς Λούκας Καφατάρης Στέλιος Λαός Κώστας Ευθυμίου (Sminic LTD) Επιχειρήσεις Κονάτζιη ΛΤΔ Τάκης Πελετιέ (Peletiko) Μιχάλης Σακκάς Χρύσω Σίκκη Νεοφύτου Κώστας Σίκκης Άννα Νεοφύτου Ανάστασης Αντωνίου Αντώνιος Παρταλή Δημήτρης Ιωάννου Γιωργούλλα Γρηγορίου Γιώργος Ιωάννου Στέφανος Ιωάννου Ζήσιμος Γεωργίου Σκεύη Γεωργίου Ελένη Ηλία Χριστοθέα Λ. Πάτσαλου Γιάννος Χ"Ματθαίου, Αντρέας Ορφανίδης και άλλοι Χριστάκης Κυριάκου Παναγή Επιτροπή Αγώνα για Βελτίωση της Περιοχής Παναγίας Αμπελιών Χρυστάλλα Γιώργου Κυριακίδη Βασούλλα Κυριάκου Ηλία Ελένη Δημήτρη Παπαμιχαήλ Ανδρέας Κανελλίδης Ιφιγένεια Μιχαήλ Ζαχαρίας Καιμακλιώτης (Costas and Jack Realty LTD) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ (καθορισμός Αξονα Δραστηριότητας επί της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας επί της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (Ζαπάτα)) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας επί της Λεωφόρου Αθηνών) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (Τοπικό Εμπορικό Κέντρο - ΤΕΚ) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη σε Βιοτεχνική Ζώνη) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη στην Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1 (Κατηγορίας Α)) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη στην Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1 (Κατηγορίας Α)) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη στην Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1 (Κατηγορίας Α)) Ένταξη σε Κτηνοτροφική Ζώνη Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) (αύξηση του σ.δ από 0,25:1 σε 0,35:1) (αύξηση του σ.δ. στο 1,00:1, του π.κ. στο 0,50:1 και του αριθμού ορόφων σε 3) και αύξηση αριθμού ορόφων (αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων)

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2955 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης (Costas and Jack Realty LTD) Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης (Costas and Jack Realty LTD) Αγγέλω Ερωτοκρίτου Παπαγιάννη Ανδρέας Μιχαήλ Χαραλάμπους Χριστόδουλος Κυριακίδης Χρίστος Ορφανίδης (ΧΡΙΣ-ΕΛΛ-ΔΗΜ-ΕΛ) Ελένη Παπαευθυμίου Ευθύμιος Παπαευθυμίου Γιώργος Μιχαήλ Μιχάλης Μιχαήλ Ανδρέας Ζαχαρίου και άλλοι Ανδρέας Μαρνέρου Αντωνάκης Ελευθερίου Μασσού Ζαχαρίας Γεωργίου Σιώσιηλου Δημήτρης Σακκάς Μυρούλα Κονόμου Αδάμος Κονόμου Ανδρέας Ζαχαρία Ελευθέριος Ανδρέου Δημήτρης και Παρασκευούλλα Γεωργίου Παύλος Μητσιγιώρκης Στυλιανός Σακκάς Ελένη Αλαμπρίτη Χρίστος Κονόμου Χρίστος Σακκάς Λουκά Ερμογένης Ερμογένους (αύξηση του σ.δ και του αριθμού ορόφων) (αύξηση του σ.δ από 1,20:1 σε 1,60:1 και του αριθμού ορόφων από 3 σε 5) (τροποποίηση των επιτρεπόμενων βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αποθηκευτικών χρήσεων στην Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1) (μετατροπή από Τοπικό Εμπορικό Κέντρο -ΤΕΚ σε Περιφερειακό Εμπορικό Κέντρο -ΠΕΚ) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) Σύνθετο (, ) (περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό τεμαχίων) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, )

18 2956 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Ελένη Λοϊζου Γεώργιος Κωστή Καφατάρη Γεωργία Ματθαίου Χ"Ματθαίου Ανδρέας Μητσιγιώρκης Χριστούλα Χαραλάμπους Λοϊζου Λευτέρης Λ. Σακκά Άγγελος Χαρούς Μαρία Λοίζου Χαρούς Ανδρέας Λοϊζου Θεοδώρου Κώστας Στεφάνου Σάββας Στεφάνου Χρίστος Στεφάνου Λούκας Κωνσταντίνου Ανδρέας Κωνσταντίνου Χαράλαμπος Χ"Χαμπή Αιμίλιος Οικονόμου Παρασκευούλλα Χ"Χαμπή Μιχάλης Χ"Χαμπή Γαβριήλ Χ" Χαμπή Ζαχαρίας Κα'ιμακλιώτης (Costas and Jack Realty LTD) Μαρία Χαραλάμπους Στέλλα Ανάσταση Λούκας Καφατάρης Χρίστος Παρασκευά Ιωάννης Μακρής Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, )

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2957 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Δημήτρης, Αντώνης και Σάββας Κοτσώνιας Δημήτριος Χαραλάμπους Παπαμιχαήλ Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης Ζαχαρίας Κα'ιμακλιώτης Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης Δημήτριος Πατταδημητρίου Λοίζος Πάτσαλος Ελένη Π. Ηλία Επιτροπή Πρωτοβουλίας Ιδιοκτητών Γης Περιοχής Αναδασμού Αραδίππου D.O.M.S CARS LTD Σύνθετο (, Αλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική)) (καθορισμός Οικιστικής Ζώνης βορειοδυτικά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς και Παραθεριστικής Ζώνης δυτικά του Πάρκου στις Ζώνες Δα2 και Δα3 και μέχρι την Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1 στα νότια) Σύνθετο (, ) (ένταξη σε Οικιστική Ζώνη ή αναβάθμιση του σ.δ. των Ζωνών) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, ) (ένταξη σε Περιφερειακό Εμπορικό Κέντρο - ΠΕΚ και αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, ) (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη/Άξονα Κατηγορίας II και αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, ) (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη/Άξονα Κατηγορίας II και αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, ) (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη/Άξονα Κατηγορίας II και αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων) (καθορισμός Εμπορικού Άξονα εκατέρωθεν του κύριου δρόμου μέχρι το Τσακκιλερό) Σύνθετο (Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη, ) (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου στη Βιοτεχνική Ζώνη Βδ2, λόγω αναπροσαρμογής ορίων μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου) Σύνθετο (, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης) (ένταξη ολόκληρων των τεμαχίων στην Αγροτική Ζώνη Γα4) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (Άλλη Ειδική Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης) (τροποποίηση της πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία ώστε να επιτρέπεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε τεμάχια που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μετά τις 21/3/2003, καθορισμός σ.δ. 0,10:1 για τα τεμάχια που θα προκύψουν με εμβαδόν και άνω και εισαγωγή πρόνοιας για τα τεμάχια που θα έχουν εμβαδόν μικρότερο από τ.μ.) Σύνθετο (Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης, ) (αύξηση του σ.δ. από 1,00:1 σε 1,50:1, του αριθμού ορόφων από 2 σε 4 και του ύψους οικοδομής και δικαίωμα ανέγερσης μεγάλου εκθεσιακού χώρου)

20 2958 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Οδυσσέας Τρύφωνος, Χαράλαμπος Έλληνας Επιτροπή Ιδιοκτητών Ζώνης Εξώγης Αραδίππου (φ/δι Βαρνάβα Χατζηπιερή, Λοϊζου Συμεού, Παντελή Ηλία, Μάριου Κόσσιφου) Δημήτρης Παπαμιχαήλ Μαρία Παναγιώτου Αικατερίνη Βασιλείου, Λοίζος Πάτσαλος Τοπική Επιτροπή Κ.Σ ΕΔΕΚ Αραδίππου Αλέξανδρος Χαννούν Γιώργος Τσούκας Χάρης Οικονόμου Νίκος Γεωργίου Λουίζα Γιάννη Χρήστος Καφατάρης Δημήτρης Παπαδημητρίου Γεώργιος Γεωργίου Χριστίνα Ιγνατίου, Φίλιππος Φιλίππου, Απόστολος Φιλίππου Ευτέρπη Γεωργίου Α/φοί Αβραάμ και Συνεργάτες ΛΤΔ Ανδρέας Γρηγορίου Κυπρής και Γεράνης Κατασκευές ΛΤΔ Μ. & C Agrotourism LTD Philadelphia Bros LTD ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ Σύνθετο (,, ) Σύνθετο (,, Άλλη Ειδική Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης) (ένταξη νότιας Ζώνης Δα3 σε Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων Βε1 και Οικιστικής Ζώνης Κα7 και της βόρειας Ζώνης Δα3 σε Αγροτική Ζώνη Γα4) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη,, ) (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ(ΙΙΙ), επηρεασμός από δρόμο τοπικής σημασίας και όχι Πρωταρχικής ή Δευτερεύουσας σημασίας και όδευση οχετού όμβριων υδάτων κάτω από προτεινόμενο δρόμο που επηρεάζει το τεμάχιο) Σύνθετο (,,, ) (ένταξη σε Οικιστική Ζώνη ή έστω Αγροτική Ζώνη με παράλληλη τροποποίηση της πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία χωρίς να τίθεται περιορισμός για ελάχιστο εμβαδόν τ.μ.) Σύνθετο (, Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη, ) Σύνθετο (, Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη, Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη, Ένταξη σε Κτηνοτροφική Ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης) Αδιευκρίνιστες απόψεις και εισηγήσεις (δεν προσκομίστηκαν Χωρομετρικά Σχέδια και με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν μπορούν να εντοπιστούν τα τεμάχια, ενώ σε κάποια από τα έντυπα δεν αναγράφεται αριθμός τεμαχίου ή/και Φύλλο/Σχέδιο)

21 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Finstrad LTD Ευτέρπη Γεωργίου Χαρίλαος και Αθανασία Παναγιώτου Χάρη Χριστίνα Χρίστου Χρύσω Μιχαήλ Κώστας Ευθυμίου (C. Ε. Highland Developers LTD) Ελένη και Άννα Νικολάου Στέλλα Α. Χ" Αναστασίου Ευτέρπη Γεωργίου Παπακυριάκος Γεωργίου Νίκος Χατζήμπεης Γεώργιος Παπακλεάνθους Άρτεμις Μάριου Φιλίππου Δημήτρης και Μιχάλης Κυπριανού ΛΑΡΝΑΚΑ Ιερά Μητρόπολη Κιτίου (διά την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού & διά την Επιτροπεία Ορφανοτροφείου και Τεχνικής Σχολής Λάρνακας) Γεώργιος Γ. Πάτσαλος Χρήστος, Κώστας, Λούκας Παρασκευή, Δήμητρα Καφατάρη και άλλοι A.lssa Development LTD Ένταξη σε Κτηνοτροφική Ζώνη (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου στην Κτηνοτροφική Ζώνη Γγ1) (τροποποίηση / διαφοροποίηση Ζώνης για να επιτρέπεται η ανέγερση αποθηκών και γραφείων) Σύνθετο (, Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης, Άλλα Θέματα: ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη και μετακίνηση της Κυβερνητικής Κτηνοτροφικής Περιοχής Γβ1 που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά) Σύνθετο (Επηρεασμός από Ζώνη Προσταοίας,, : ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη) Σύνθετο (,, : ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη) Σύνθετο (,, : ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη) Σύνθετο (,, Άλλα Θέματα: ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη και μετακίνηση της Κυβερνητικής Κτηνοτροφικής Περιοχής Γβ1 που βρίσκεται στα βόρεια) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη του χώρου του Διανέλλειου Ορφανοτροφείου (πρόκειται για το χωράφι της Τεχνικής Σχολής στο οποίο βρίσκεται η Διανέλλειος Τεχνική Σχολή / Ζώνη Αα4) και των απέναντι 7 οικοπέδων Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (αφορά τεμάχια που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Λάρνακας) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα4 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα5 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα4

22 2960 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Αντώνης και Ανδρέας Φιλιαστίδης ΑΛροί Λευκαρίτη ΛΤΔ ΑΛροί Λευκαρίτη ΛΤΔ ΑΛροί Λευκαρίτη ΛΤΔ Κυριάκος Ταλαττίνης Ε. Ε Γαιοτεχνική ΛΤΔ Φ/δι Ευγένιου Ερωτοκρίτου DNC Landways Property Ventures LTD Γιάννης Σουρουλλάς Σόλων Ποιηταρίδης (Fairways (Limassol) Ltd) D.O.M.S CARS LTD Ανδρέας και Μάρω Αντωνίου Γεώργιος Α. Κασάττης DNC Landways Property Ventures LTD DNC Landways Property Ventures LTD Κώστας Νικολαϊδης Θωμάς Καττνίσης Sitoanter Mihela Φλωρεντία Μιλτιάδους Μιχαλάκης Μιλτιάδους Παναγιώτης Μιλτιάδους Γεωργία Μιλτιάδους Elina Vasiliou Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ2 (II) από Οικιστική Ζώνη Κα3 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ4 (III) από Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ3 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ4 (III) από Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ3 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ4 (III) από Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ3 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ2 (II) από Οικιστική Ζώνη Κα8 (να ισχύει σ.δ. 1,80:1 και να επιτρέπονται 6 όροφοι τόσο για γραφεία όσο και για κατοικίες) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα4 (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη με σ.δ. 2,00:1 - Εβ1) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ5 (III) από Οικιστική Ζώνη Κα4 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα4 (ένταξη πρόσθετου τμήματος του τεμαχίου κατά μήκος της Λεωφόρου Αρτέμιδος σε Εμπορική Ζώνη /Άξονα) (αύξηση των συντελεστών ανάπτυξης) (αύξηση του σ.δ. από 2,00 σε 3,00:1 και του αριθμού ορόφων από 6 σε 12) από Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ4 σε Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ3 από Ζώνη / Περιοχή πυρήνα Πα6 σε Ζώνη / Περιοχή πυρήνα Πα4 από Εμπορική Ζώνη Εβ5 (III) σε Εμπορική Ζώνη Εβ2 (II) (να επιτραπεί η λειτουργία Κολεγίου στη Ζώνη Βε1) (διόρθωση γραμμής που χωρίζει τις Οικιστικές Ζώνες Κα4 και Κα5 μετά από τον διαχωρισμό του αρχικού τεμαχίου σε οικόπεδα) (το ίδιο ισχύει και για άλλα υπό δημιουργία οικόπεδα) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών)

23 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Παναγιώτης Χ"Συμεού Ιωάννης Ιωάννου Gerald Dawson Blackurn Ελένη Μιχαήλ Δημήτρης Πεκρής Ιωσήφ Τερζής Αγρόκτημα Μενεού ΛΤΔ The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD Βασίλης Πασιουρτίδης F.W.W Superdepartment Stores LTD ΛΕΙΒΑΔΙΑ (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών και κεραίες κινητής τηλεφωνίας) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και αύξηση του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και αύξηση του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε), αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και αύξηση του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Άλλη Ειδική Ζώνη (Δημιουργία Σύγχρονου Πολιτιστικού Κέντρου και Χώρου Πρασίνου και περιοχής εμπορίου και αναψυχής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου), Άλλο Θέμα (Ειδική Περιοχή "Διυλιστηρίου" / Βιομηχανικής Ζώνης Βαα2)) (πρόταση για την υιοθέτηση πολιτικής για τη δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου και χώρου πρασίνου στην Ειδική Ζώνη Διυλιστηρίου και σε τμήμα της Ζώνης Οικονομικών Δραστηριοτήτων Βε1 και περιοχής εμπορίου και αναψυχής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου) Σύνθετο (Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης, ) (αναβάθμιση Εμπορικού Άξονα Εβ2 κατά μήκος της Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια σε Εμπορικό Άξονα Εβ1 όπου θα ισχύει σ.δ. 2,00:1, π.κ. 0,50:1 και αριθμόςορόφωντουλάχιστον 10 αντί 6 και τροποποίηση της πολιτικής για τη διείσδυση ούτως ώστε να μην μειώνεται ο σ.δ. όταν πρόκειται για ενιαίες γραφειακές αναπτύξεις) 204 Φάνος Παναγιώτου

24 2962 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Κίκα Σιακαλλή Προκοπής Παπακώστας, Μαρία Μιχάλη Ζανέττου Αντρούλλα Αθανασίου Κατίνα Φράγκου Χαράλαμπος Ζαχαρίου Λοίζος Ελευθερίου Μάρκος Παντελή Μάρκου Κυριακή Παναγή Δημητρίου, Παναγιώτης Παναγή, Άγγελος Παναγή, Χρίστος Παναγή Μάρκος Δημητρίου Άννα Πεγλιτσιή Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νίνα Κώστα Φράγκου Μαρία Παρασκευά Βοσκού Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Παντελής Αθανασίου Μαρία Νίκου Βασιλειάδη Μαρία Νίκου Βασιλειάδη, Ανδρέας Ζήνων Πατσαλίδης Άννα Πεγλιτσιή Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Ιωάννης Αντωνίου, Κωστάκης Ιωάννου Κυριακή Παναγή Δημητρίου, Παναγιώτης Παναγή, Άγγελος Παναγή, Χρίστος Παναγή Σαβούλλα Παπαχαραλάμπους Χριστάκης Παναγή Παναγιώτης Παναγή Μαρία Νίκου Βασιλειάδη Μαρία Παγώνη Μάριου Γιαννάκης Λοίζου Έλλη 0. Κουτσούδη Παναγιώτης Γεωργίου Δημητρίου Κα8 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη Κα8 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη Κα8 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη

25 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Γιωργούλλα Παρασκευά Ακίνητα Φ&Γ Χριστοδούλου ΛΤΔ και άλλοι Νίκη Κ. Ονούφριου Νικόλας Σεργίδης Παύλος Χριστάκη Ψαρά Vart Mahdessian Χριστίνα Γεωργίου Νικολάου, Κωνσταντίνος Χρίστου Ρουσή Παναγιώτης Ερωτοκρίτου Κυριάκος Χ'Χυριάκου Άννα Φράγκου (Ματθαίου) DNC Landways Property Ventures LTD Μαρία Νίκου Βασιλειάδη, Ξάνθη Νίκου Βασιλειάδη, Αυγή Κωνσταντίνου Παρασκευά, Σάββας Κωνσταντίνου Παρασκευά Μαρία Νίκου Βασιλειάδη, Ξάνθη Νίκου Βασιλειάδη, Χρίστος Κωνσταντίνου Βασιλειάδη, Αυγή Κωνσταντίνου Παρασκευά, Σάββας Κωνσταντίνου Παρασκευά Κυριακή Παναγή, Παναγιώτης Δημητρίου Παναγή, Άγγελος Παναγή, Χρίστος Παναγή Vienellia Limited Θωμάς Καραγιαννίδης Παντελής Α. Λειβαδιώτη (Ακίνητα Ανδρέας Λειβαδιώτης ΛΤΔ & Ανδρέας Λειβαδιώτης ΛΤΔ) Αννα και Παντελής Λειβαδιώτη Παντελής και Άννα Α. Λειβαδιώτη Σέργιος και Γεώργιος Κατωδρύτης Άννα και Παντελής Λειβαδιώτη Βασίλης Πασιουρτίδης ΜΕΝΕΟΥ (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου) Κα6 Καθ καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη Καθ καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ6 από Οικιστική Ζώνη Κα8 (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας - Ζώνη Εβ6 - σε αριθμό οικοπέδων) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα7 (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας κατά μήκος του κύριου δρόμου) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα7 (μέρος) (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας κατά μήκος του κύριου δρόμου) Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη με σ.δ. 0,20:1-0,30:1 Ένταξη σε Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β (Βα3) (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη σε Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β (Βα3)) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική Ζώνη με σ.δ. 0,15:1-0,20:1) Σύνθετο (, Άλλη Ειδική Ζώνη (Δημιουργία Σύγχρονου Πολιτιστικού Κέντρου και Χώρου Πρασίνου), (Ειδική Περιοχή "Διυλιστηρίου" / Βιομηχανικής Ζώνης Βαα2)) (πρόταση για την υιοθέτηση πολιτικής για τη δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου και χώρου πρασίνου σε τμήμα της Βιομηχανικής Ζώνης Κατηγορίας Γ (Βαα2) και επέκταση των Οικιστικών Ζωνών σε ολόκληρη την περιοχή νότια του αυτοκινητόδρομου προς Παραλίμνι) 271 Πηνελόπη Αντωνιάδου

26 2964 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Στέλιος Χριστοδούλου Γιώργος Θεοδότου Βασίλης Κωνσταντίνου Αναστασία Λαμπριανίδου Φόνος Ανδρέου Βαρνάβας Μισιελλής Μαρία Λαμπριανίδου Μάριος Λεωνίδου Μάρω Βασιλείου Kizis LTD & Kizis Developers LTD Ατκέν Ουζουνιάν Δ. Δημητρίου (Αγρόκτημα Μενεού ΛΤΔ) Kizis LTD & Kizis Developers LTD Αγρόκτημα Μενεού ΛΤΔ The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ / Πα9α από Οικιστική Ζώνη Κα6 (Εβ - Άξονας Κατηγορίας III) Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη (Τουριστική Ζώνη με σ.δ. 0,30:1 και αριθμό ορόφων 3-4) Επηρεασμός από Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων Αα4 Σύνθετο (, Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30 1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες απο 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) [

27 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2965 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Sandy Kitium Company Νατάσα Αγαθοκλέους Κύπρος Λοϊζου Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη, ) Σύνθετο (, Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων Αα4) (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου στην Οικιστική Ζώνη Κα6 και δημιουργία Εμπορικής Ζώνης/Άξονα κατά μήκος του οδικού δικτύου) Σύνθετο ( Πρωταρχικής Ή Δευτερεύουσας Σημασίας, Άλλο Θέμα) (τροποποίηση / διαφοροποίηση Ζώνης για να επιτρέπεται η ανέγερση αποθηκών, γραφείων και εγκαταστάσεων για τη στέγαση μικρών βιοτεχνιών) ΟΡΟΚΛΙΝΗ Λάμπρος Γεωργίου R. Kalaydjian & Sons LTD Ανδρέας Αντωνίου, Μαρία Περσιάνη Ελένη και Άννα Νικολάου (αύξηση του σ.δ. από 0,60:1 σε 0,90:1 και του αριθμού ορόφων από 2 σε 3) (αύξηση του συντελεστή δόμησης) (αναβάθμιση της Τουριστικής Ζώνης Τ3β σε Τουριστική Ζώνη Τ1γ1) Σύνθετο (Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο Δευτερεύουσας Σημασίας, (αποζημιώσεις)) ΠΥΛΑ 299 Ανδρέας Αντωνίου, Μαρία Περσιάνη Σύνθετο (Άλλη Ειδική Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης, ) (κατάργηση της Τουριστικής Ζώνης Τ1 γ(ε) στην περιοχή και καθορισμός νέας Τουριστικής Ζώνης με σ.δ. 0,70:1, π.κ. 0,20:1 και μέχρι 12 ορόφους για ξενοδοχεία, σ.δ. 0,45:1, π.κ. 0,20:1 και 2 ορόφους για ΤΧ /ΤΕ και σ.δ. 0,30:1 και π.κ. 0,20:1 για κατοικίες και ταυτόχρονη κατάργηση της πρόνοιας της παραγράφου 10.5 του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, ενώ σε περίπτωση διατήρησης της Τουριστικής Ζώνης Τ1 γ(ε) κατάργηση της παραγράφου 10.5 του Τοπικού Σχεδίου) ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 300 Α. Σούλης Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη σε Βιομηχανική Ζώνη) ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Ιάκωβος Ιακώβου (IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LTD) Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Αραδίππου (Μάριος Παγώνης, Πρόεδρος) (ένταξη σε Ζώνη Γραφείων) (χωροθέτηση Β' Γυμνασίου Αραδίππου και ανέγερση του σε κρατική γη)

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 Κόμμα: ΑΚΕΛ Ιστοσελίδα: www.akel.org.cy Λευκωσία 2 Αντωνιάδου Κυριάκου Πραξούλα, Πρόεδρος ΕΔΗ 5 Δημητρίου Άντρη, Συνδικαλίστρια 6 Δημητρίου-Μισιαούλη Στέλλα, Βουλευτής 15 Πασιά Σκεύη, Οργανωτική Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ 9:00 Τ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ν Α Ρ Ξ Η Σ 9:15 80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Θ. ΠΡΟΚΡ. 9:30 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Α 9:45 300Μ ΕΜΠ ΠΡΟΚΡ. Θ ΠΡΟΚΡ. 9:50 300Μ ΕΜΠ Α ΠΡΟΚΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 736 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 642 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Γιώργο Λοίζου και την κα Άννα Μυλωνά Φ/δι ΟΕΒ ως Μέλη του Δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩΣΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ USB BANK ΠΕΤΡΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΧΑΤΖΗΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΤΑΚΚΑ ΣΕΝΕΚΚΗ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013 1 / 6 18/2/13 Δευ 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 19/2/13 Τρι 689 Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 20/2/13 Τετ 647 Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 683 Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι

Διαβάστε περισσότερα

2nd Game OUTDOOR 2x70m/2x50m A' Category - 21st CAF Championship 2011-2012 CYPRUS ARCHERY FEDERATION (20112011) CAF Field, 20-11-2011 Judges: Α' Χριστοδούλου Λάκης, Β' Κασσιανίδου Έλενα, Γ' Ιωάννου Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA Συνεργασία Α.Ι.Κ και C.I.I.M στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Science in Management with Specialization in Insurance Στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση στο CIIM κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Δεξιότητες Ανατροφοδότησης

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Δεξιότητες Ανατροφοδότησης 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ε - ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ - 2 ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - 3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 27 18-02-2013 417 Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας 24651317 24662689 586 Μωυσέως Βάσω Ερμού 93 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ 24655312 24626553 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Φιλολογικών 7454 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (12) 10689 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ-ΠΕΤΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (12) Φυσικής 9206 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (0) ΚΙΕ ΑΓ.ΝΙΚ.(Λ/ΣΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : x0µ. Ελεύθερο - Ανδρών Μαρίνος Λούκας Ιωαννίδης Σίµος 09 Τουλουµής Νικόλαος 9 Αντωνίου Νικόλας 0:: 0 Κοσιής Κωνσταντίνος Κεφάλας Ζαχαρίας Λοίζου Αδάµος 0 Γαβριήλ Αντρέας 00 9 0::9 9.00 8 Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 H Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

22ον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2012-2013

22ον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2012-2013 22ον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2012-2013 ΑΝ ΡΕΣ RECURVE ΟΡΙΟ: 470/720 ή 870/1440 β. 21 11 27 6.-7 27.-28 18.-19 ΒΑΘ. ΜΕΙΩ. ΤΕΛ. 1 ΕΛ ΧΕΛΑΛΙ ΜΙΜΗΣ 572 Σ.Τ. ΚΟΣΜΟΠΟΛΗ 25 25 25 2 ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΗΣ 1185 Σ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Α.1. Εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.050.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Α.1. Εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.050.000 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ( η Επιτροπή ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, ολοκλήρωσε τη διερεύνηση σχετικά με την επένδυση των εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΑΡΙΣΤΟΣ 808 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500 AlphaZmart Auctions Νεότερη & Σύγχρονη Τέχνη: Έλληνες και Κύπριοι Δημιουργοί Λευκωσία, 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρ. Καλλιτέχνης Διαστάσεις Υλικό Εκτίμηση Πώληση* 1 Γιώργος Κοτσώνης 22x12 Μικτή τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2289 5270/5280

ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2289 5270/5280 ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Λειτουργός Παν/μίου, ΥΑΔ (Γραφ.ΚΑΛ 55) ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - Γενικός Γραφέας, ΥΣΦΜ (Γραφ.ΚΑΛ 34) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ - Λειτουργός Παν/μίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Έντιμε Υπουργέ Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη Πανιερώτατε Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83 1 ον 20-20/1/1984 Απλό Ανδρών: Πρωτ. Άντρος Κυπριανού ευτ. Μίκης ΧΝεοφύτου Απλό Γυναικών: εν διεξήχθει. ιπλό Ανδρών: Πρωτ. Μίκης ΧΝεοφύτου/ Άντρος Κυπριανού ευτ. Ηρόδοτος Σταυρίδη/David

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ (ΚW) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.- ΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 67/2006 Ν.420/Ε8 176 ΝΤΙΖΕΛ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΠΡΩΤΑΡΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ (ΚW) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.- ΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 67/2006 Ν.420/Ε8 176 ΝΤΙΖΕΛ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΠΡΩΤΑΡΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΆΔΕΙΕΣ Α/Α 1 2091-04 2151-05 2216-05 7/12/2004 10/11/2005 7/12/2004 2 605-05 10/3/2005 10/3/2005 3 606-05 10/3/2005 10/3/2005 4 609 11/3/2005 11/3/2005 5 701 808 23/3/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: circularsec@schools.ac.cy

E-mail: circularsec@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.07.11 Αρ. Τηλ.: 22800698/735 Αρ. Φαξ: 22800682 14 Ιανουαρίου 2015 E-mail: circularsec@schools.ac.cy ιευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Τηλέφωνο Φαρμακείου Οικίας 317 Κοσκινάς Σάββας Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρίστο Τσίγκη Άθω Παρισινό Συμβουλίου

Χρίστο Τσίγκη Άθω Παρισινό Συμβουλίου [Αρ Φακ: 6.31.01 3 Μαΐου 2011 Κυρίους Σταύρο Γερολατσίτη, Αντιδήμαρχο Μαρία Πασχάλη Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Στέλλα Σουρμελή Χάρια Παπαγεωργίου Γεώργιο Χρυσάνθου Βαλεντίνο Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW

3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW 3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW Seed SEMIFINAL FINAL WINNER 1 ΤΕΠΑΚ 3 FREDERICK ΤΕΠΑΚ 3-0 ΤΕΠΑΚ 2-1 4 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 3-0 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κυπριανού Παντελή Αγγειοχειρούργος / Γενικός Χειρουργός 22672202 Χατζηαναστασίου Βασίλης Αγγειοχειρούργος 22200302 Κούννος Χρίστος Αγγειοχειρούργος 22410100 Βυρίδη Νίκη Αιματολόγος 22767020 Παπατρύφωνος

Διαβάστε περισσότερα

Column1 Column2 Column4 Column6 No. Όνομα πελάτη Δώρο Επαρχία 1 ΑΚΗΣ ΤΤΟΟΥΛΙΑΣ Καύσιμα 20 ΛΑΡΝΑΚΑ 2 ΚΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καύσιμα 20 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 3 ΛΑΠΠΑΣ

Column1 Column2 Column4 Column6 No. Όνομα πελάτη Δώρο Επαρχία 1 ΑΚΗΣ ΤΤΟΟΥΛΙΑΣ Καύσιμα 20 ΛΑΡΝΑΚΑ 2 ΚΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καύσιμα 20 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 3 ΛΑΠΠΑΣ Column1 Column2 Column4 Column6 No. Όνομα πελάτη Δώρο Επαρχία 1 ΑΚΗΣ ΤΤΟΟΥΛΙΑΣ Καύσιμα 20 ΛΑΡΝΑΚΑ 2 ΚΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καύσιμα 20 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 3 ΛΑΠΠΑΣ Καύσιμα 20 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ 4 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΒΒΑ Καύσιμα 20 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Δένα Χατζηκώστα ΣΠΕΤΣΩΝ 23Α, ΛΗΔΑ COUR, ΔΙΑΜ. Β002, 4000 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ Διατροφολόγος 05/09/2000 Αλέξης Πρωτοπαπάς ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ. Ανδρέα Αβρααμίδη,Δασούπολη ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ. Ανδρέα Αβρααμίδη,Δασούπολη ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDILAB ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗ SPORT DIMENSIONS ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 λειτουργούν δεκαοκτώ συνολικά Επιτροπές για την προώθηση των σχολικών στόχων υπό την ευθύνη των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών του Σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΥΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΔΕΙΟΥΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 A/A ΑΡ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Εγκεκριμένες Υπηρεσίες ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1. 007 KOMANETSI AQUATIC & FITNESS 28ης Οκτωβρίου 27 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22463360 2. 017 HILTONIA CLUB Λεωφ Μακαρείου Γ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Φαρμακείου Τηλέφωνο Οικίας 298 Ιωάννου Λούης Δωδεκαννήσου 8 Δρόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής Α. Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής 2014-2015 Εφαρμογή νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Τηλέφωνο Φαρμακείου Οικίας 845 Τερίδης Άρης Λεωφ. Λεοντίου Α 181

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (4) Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (6)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (4) Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (6) Βοηθοί ιευθυντές Α Πληροφορικής/Επιστ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 8408 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (10) Βοηθοί ιευθυντές Θρησκευτικών 6122 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (14) Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αξίες, Γνώση, Αγωγή ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. Αποτελέσματα Παγκύπριων Εισαγωγικών Εξετάσεων Από τον Ιούνιο του 2008, οπόταν και αποφοίτησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο ELIH-MED PROJECT ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο κόστος 3 η Σεπτεμβρίου, 2012 3 Pericleous

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για το πιο πρωτότυπο ταχυδρομικό κουτί/σάκο Χριστουγέννων: Τα τμήματα Γ2 και Γ7 (1 μονάδα στο Δ.Δ.Κ.)

Διαγωνισμός για το πιο πρωτότυπο ταχυδρομικό κουτί/σάκο Χριστουγέννων: Τα τμήματα Γ2 και Γ7 (1 μονάδα στο Δ.Δ.Κ.) ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ - Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Έκθεση Ιδεών για τους Ήρωες του σχολείου μας, Μ. Κουτσόφτα και Α. Παναγίδη Α τάξη Α Βραβείο: Παναγιώτα Ευαγγέλου,

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 50Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 Γ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 27.17 2 ΣΙΤΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 27.34 3 ΛΟΙΖΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ 28.77

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία Επιτυχόντες 2012 Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Ονοματεπώνυμο Κεραμιδάς Αλέξανδρος Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη Λαυρεντιάδου Αναστασία Φωτιάδης Γεράσιμος Τσαμπάζης Χρήστος Καραγκοζίδης

Διαβάστε περισσότερα

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών.

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών. 3 μαθητές μας εξασφάλισαν ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΣ στην πρώτη επιλογή τους μέσα από τη διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων. 10 μαθητές μας εξασφάλισαν βαθμολογία πάνω από 19 στις Παγκύπριες εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Η επιτροπή πρακτικής άσκησης παρέλαβε αιτήσεις με επιλεγμένο φορέα από τους παρακάτω σπουδαστές/σπουδάστριες: 1. Αϊβαζίδης Θρασύβουλος (α.π. 555/24-9-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7.7.2010 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση, με ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4699 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 503 Αριθμός 340 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, μόνιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα