ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4377 Παρασκευή, 21 Αυγούστου Αριθμός 2839 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ11999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ATHINODOROU BROS SUPER ΒΕΤΟΝ LTD, C.C.C. Building Materials Limited και Λατομεία AOTOUPOC Λτδ Στις 5 Αυγούστου 2009, η Υπηρεσία της Επιτροπής του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση της πιο πάνω προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(1)99, ως έχει τροποποιηθεί. Με την εν λόγω κοινοποίηση, η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία ATHINODOROU BROS SUPER ΒΕΤΟΝ LTD ενημέρωσε την Επιτροπή του Ανταγωνισμού στις 5 Αυγούστου 2009 ότι στις 30 Ιουλίου 2009 συνήψε γραπτή συμφωνία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Athinodorou Beton Ltd, Athinodorou Beton-Estates Ltd και Athinodorou Beton-Transport Ltd, στις οποίες κατέχουν το 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου η αγοράστρια εταιρεία ATHINODOROU BROS SUPER ΒΕΤΟΝ LTD, το 38% η εταιρεία C.C.C. Building Materials Limited και το υπόλοιπο 12% η εταιρεία Λατομεία Λατούρος Λτδ. Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η εταιρεία ATHINODOROU BROS SUPER ΒΕΤΟΝ LTD θα αποκτήσει τον άμεσο και πλήρη έλεγχο των εταιρειών Athinodorou Beton Ltd, Athinodorou Beton-Estates Ltd και Athinodorou Beton-Transport Ltd. Η εταιρεία ATHINODOROU BROS SUPER BETON LTD είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, το Φεβρουάριο Το Φεβρουάριο 2002, η εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η κατοχή επενδύσεων περιλαμβανομένων τοκοφόρων δραστηριοτήτων, ήτοι επενδύσεις σε εταιρείες του συγκροτήματος. Οι θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες εταιρείες της δραστηριοποιούνται σε διάφορες αγορές και κυρίως στη λατόμευση και επεξεργασία σκύρων και άμμου, στις μεταφορές αδρανών υλικών, την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων και την παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος στην πόλη και επαρχία Λεμεσού. Οι υπό εξαγορά εταιρείες Athinodorou Beton Ltd, Athinodorou Beton-Estates Ltd και Athinodorou Beton-Transport Ltd δραστηριοποιούνται -με τη σειρά που αναγράφονται- στις αγορές της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος στην πόλη και επαρχία Πάφου, της ενοικίασης βιομηχανικών ακινήτων και της μεταφοράς αδρανών υλικών και τσιμέντου. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 2940 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Αριθμός 2840 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ11999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ENERGEES INVESTMENT LIMITED και IKISTA TRADING CO. LIMITED, ARAGAS COMMERCIAL LIMITED, KELOR ENTERPRISES LLC νια την εξανορά μετοχικού κεφαλαίου πκ εταιρείας CLOSED JOINT STOCK COMPANY "PROD-INVEST" Στις 17 Αυγούστου 2009, η Υπηρεσία της Επιτροπής του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση της πιο πάνω προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(1)99, ως έχει τροποποιηθεί. Με την εν λόγω κοινοποίηση, η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία ENERGEES INVESTMENT LIMITED ενημέρωσε την Επιτροπή του Ανταγωνισμού στις 17 Αυγούστου 2009 ότι δημοσιοποιήθηκε πρόταση στη βάση γραπτής συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταγενέστερα για την απόκτηση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CLOSED JOINT STOCK COMPANY "PROD-INVEST", από τις εταιρείες IKISTA TRADING CO. LIMITED, ARAGAS COMMERCIAL LIMITED και KELOR ENTERPRISES LLC, οι οποίες κατέχουν αντίστοιχα 24.05%, 18.84% και 22.11% του μετοχικού της κεφαλαίου. Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η εταιρεία ENERGEES INVESTMENT LIMITED θα αποκτήσει τον άμεσο και πλήρη έλεγχο της εταιρείας CLOSED JOINT STOCK COMPANY "PROD-INVEST". Η εταιρεία ENERGEES INVESTMENT LIMITED είναι μη εμπορική εταιρεία χαρτοφυλακίου ενός Ουκρανικού Ομίλου επιχειρήσεων με αντικείμενο την εκμετάλλευση μεταλλείων. Η υπό εξαγορά εταιρεία CLOSED JOINT STOCK COMPANY "PROD-INVEST" είναι κλειστή ανώνυμη ουκρανική εταιρεία χαρτοφυλακίου για ορισμένες ουκρανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα των τροφίμων. Συγκεκριμένα, οι θυγατρικές της εταιρείες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κονσερβοποιημένου φαγητού, παραγωγή κέτσαπ, παραγωγή φρέσκων λαχανικών και στον τομέα των επιβατικών μεταφορών. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 2841 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 170,86 (Εκατόν εβδομήντα ευρώ και 86 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 5η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ.293 που δηλώθηκε ως απολεσθέν.

3 Αριθμός 2842 Εγκεκριμένα Κέντρα Ιστών και Κυττάρων/Οργανισροί Προμήθειας Ιστών και Κυττάρων σύρφωνα ρε τον τον ττερί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προρήθεια, Έλεγχος, Εττεξεργασία, Συντήρηση, Αττοθήκευση και Διανορή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων Νόμο TOU Ν 187(Ι)/2007 ϋνορα, Διεύθυνση Κέντρου Ιστών / Οργανισρού Προρήβειας Καραισκάκειο Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών, Σάββα Ροτσίδη Κυβερνητικές Κατοικίες 36, 1105 Λευκωσία Υττε#6«νο άτορο Δρ Παύλος Κωστέας, Ph.D Εγκρίνεται αττό - ρέχρι 21/5/ /5/2011 Έγκριση για δραστηριότητες Προμήθεια, Έλεγχος, Διανομή, Εισαγωγή/Εξαγωγή, Άμεση διανομή Είδη ιστών/κυττάρων ΜΥΕΛΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, ΛΥΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ Παρασκευαίδιο Αρχείο Δοτών Μυελού Των Οστών, Χαρ.Μούσκου 4 Α 1102 Λευκωσία Τ. Κ Δρ Αγάθη Βαρναβίδου Νικολαίδου, Ph.D 21/5/ /5/2011 Προμήθεια, Έλεγχος, Διανομή, Εισαγωγή/Εξαγωγή, Άμεση διανομή ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, ΛΥΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ C.B.B. Lifeline Biotech Ltd Βυζαντίου 9, 1458Στρόβολος Λευκωσία Ζαχαρίας Καλλής, M.Sc. 21/5/ /5/2011 Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Κρυοσυντήρηση, Φύλαξη, Διανομή, Εισαγωγή ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ

4 Β 2942 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Αριθμός 2843 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χριστάκης Λοίζου Μαρία Παπακόκκινου -Studio Papakokkinou Ltd Παναγιώτης Πασιάς Παναγιώτης Πασιάς Χρίστος Ευσταθιάδης CYBARCO PLC Γεώργιος Γεωργίου Κώστας Κρίστης Χριστάκης Αγαθοκλείδης και άλλοι Γιώργος Πασιάς Kevin Mudd Παναγιώτης Χάπεσιης Alfred von der Holt Μιλένκο & Αγγελική Σπόλιαριτς Ευθυμία Λοιζίδου Άννα Αριστείδου Χάρης Αριστείδου Γιολάντα Αριστείδου Χριστάκης Αριστείδου Rima Abuailta Assaf Δημήτρης Χατζήπαπας Πολύβιος Πολυβίου Χριστάκης Ευριπίδου Νίκος Καζαμίας Μιχάλης Πογιατζής Αντώνης Παπαπαύλος Μάριος Ξενοφώντος - SAXEMO CONSTRUCTION & DEV. CO LTD Μάριος Ξενοφώντος - SAXEMO CONSTRUCTION & DEV. CO LTD Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Μάριος Τσίγκης Σάββας Τουνιάς Άννα Αγαθαγγέλου Ανδρέας Λαζάρου Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ευάνθης Κωνσταντίνου Κυριάκος Κουμή Νίκη Ερημούδη Gutmann Λιάνα Παπαδοπούλου Μάριος Ξενοφώντος - SAXEMO CONSTRUCTION & DEV. CO LTD Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Μάριος Προδρόμου Θωμαίς Λουκαίδου Ιερά Μητρόπολης Λεμεσού Αγγέλα Χρυσοστόμου Έλενα Παναγιώτου Πανικός Παναγιώτου Ευαγγελία Χατζηκυριάκου Στέφανος Χατζηκυριάκου Πέτρος Ιωάννου Χατζηκυριάκου Παντελής Χατζηγέρου Εύη Παναγιώτου Αριστείδης Κουδουνάρης και άλλοι Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ Γιώργος Βαφέας ΘΕΜΑ Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Άλλο θέμα Άλλο θέμα -Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης-Επηρεασμός από Ζώνη - Άλλο θέμα - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Άλλη ειδική ζώνη Άλλο θέμα ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD Ελένη Αναστασίου Αντωνία Ποιηταρίδη Άνθιμος και Παναγιώτης Παύλου Αιμίλιος Γιαννούδης Στέλιος Μιχαηλίδης Στέλιος Μιχαηλίδης Γλαύκος Ταλιάνος Μιχαήλ Τσαγγαρίδης και άλλοι Νόρμα Μιτέλλα K+G Complex Public Company Ltd - Μιχάλη Χριστόφορου Νόρμα Μιτέλλα Βρυσούλλα Αριστείδου ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης - Άλλο θέμα - Άλλο θέμα Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Άλλο θέμα

6 2944 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ανδρέας και Ελένη Αναστασίου Χαράλαμπος Χαραλάμπους Στέλιος Μιχαηλίδης Ιάκωβος Παπαϊακώβου Κώστας Χριστοφή Πόλυς Γιαννουδής Άννα Αυγουστή -Σόλων Ποιηταρίδης ΛΤΔ Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Σταύρη Πάχχα Στέλιος Μιχαηλίδης Αγάπιος Κόκκινος Αγάπιος Κόκκινος Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Σκευούλα Κουτσουλίδου Δημήτρης Λαζάρου Ελενίτσα Δαμιανού Χαραλαμπίδου Ιφιγένεια Γεωργίου Αντώνης Κωνσταντίνου Παπασάββα Σπυρίδων Γιαννούδης Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Παναγιώτης και Άνθιμος Παύλου Σμαράγδα Χρίστου Χριστάκης Χριστόφορου Αντώνης Ιωσηφίδης ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD Αγλαίτσα Φασαρία Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Πάρις Τιμοθέου Χριστοφής Πάχχας Γιώργος Πάχχας Άννα Ζεβλάρη και άλλοι Investera ltd ΘΕΜΑ - Άλλο θέμα - Άλλο θέμα Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δημητράκης Λαζάρου Θεοδόσης Τσαγγαρίδης Χριστάκης Νικολάου Πολυνείκης Δαμιανού Ανδρέας Νικολάου Έφη Χαραλάμπους Χάρης Χαραλάμπους Χάρης Χαραλάμπους Αλεξάνδρα Χαρίδημου Χρίστος Πατατίνης Γεώργιος Μακρυγιάννης Πανικός Χρυσοστόμου -φ/δι Αντώνη Τόκα Μιχαλάκης Κουβάς -φ/δι Αντώνη Τόκα Κυριάκου Μαρούλλα Ιάκωβος Παπαϊακώβου και άλλοι Ανδρούλλα Τιμοθέου Χρυσούλλα Πέτρου Τιμοθέου Τιμόθεος Τιμοθέου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD ALFAROSSI CONSTRUCTIONS LTD Μιράντα Χαραλάμπους Έφη Χαραλάμπους Μιράντα Χαραλάμπους Ανδρέας Νικολάου Χριστάκης Νικολάου Έλλη Πετρίδου Άννα Θεοχάρους Χρυστάλλα Πελενδρίδη Ειρήνη Χριστόφορου Νίκη Χατζηλαμπρή Μαρία Κούλλη ΘΕΜΑ Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης

8 2946 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔ/f ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Λουκία Λαμπή Νεκτάριος Χαραλάμπους Χριστόδουλος Παντέλας Ανδρέας Ιωαννίδης Σταύρος Χριστοφή Σωτήρης Χριστοφή Σωτήρης Μιχαήλ Φώτη Συλβάνα Αταλιώτου Αλεξάνδρου ΘΕΜΑ Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ / Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Χρίστος Ρούσος Γεώργιος Ππασιάς (Μ. Παναγίδης Ανδρέας Νεοφύτου Πέτεβης Κυριακή Α. Πέτεβη Νεόφυτος Α. Πέτεβης Νεόφυτος Α. Πέτεβης Αγγελική Αθανασίου Πετρούλλα Πετρίδου Ηλίας Χρίστου Παπαχαραλάμπους Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης, - Επέκταση Τουριστικών, Ζωνών - Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο πρωταρχικής σημασίας Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή ζώνης Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Στέλιος Μιχαήλ Κλαίρη Μιχαήλ CYPEIR PROPERTIES LTD / Μιχαήλ Ιακωβίδης -CYTA Κλειώ Μυλωνά Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Π. Χαράκης Λτδ Στέφανος Σαλλούμης Χ. Ορφανίδης -GRANGOWOOD TRADING LTD Λάκης Δρουσιώτης Κώστας Τσαγγάρης, Νίκη Χριστάκη Παπά, Καλλίνικος Καλλίνικου Γιώργος Προκοπίου και Βαρβάρα Κονναρίδου Χαρίκλεια Χρίστου Σάββα Χριστόδουλος Χ'Χαραλάμπους Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Άλλο θέμα Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης -Άλλη ειδική ζώνη Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2947 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αγαθοκλής Μεσαρίτης Πολύβιος Γεωργίου Βασιλείου Αντώνιος Κονναρής, Ανδρούλλα Κονναρή Κυριάκος Κάσιας και άλλοι Κυριάκος Χατζηκυριάκου και άλλοι Κυριάκος Χατζηκυριάκου Ανδρέας Κιννής, Πηνελόπη Κιννή Πάτσαλου, Κωνστάντια Κιννή Μαλά, Μαρία Κιννή Σωτηριάδου Νίκος Αροδίτης και άλλοι ΘΕΜΑ Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Δημήτρης Λόρδος Χριστάκης Γεωργίτσης, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Κατίνα Μιχαηλίδου ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Ήβη Γεωργίου Χαβιαρά -Λοιζίδου Ορθοδοξία Κωνσταντίνου και άλλοι -φ/δι Ελευθέριος Βαρναβίδης Άννα Μάξιμου Μιχαηλίδη Platythea Estates Ltd- Δώρα Ονούφριου Γεωργία Σαπαρίλλα Μαρία Σταύρου Αντώνης Νεάρχου Άννα Σοφοκλέους Χρίστος Κακαθύμης και άλλοι ΕΤΚΟ ΛΤΔ- Αντώνης Χατζηπαύλου ΣΟΔΑΠ ΛΤΔ - Ανδρόνικος Ανδρόνικου Χρίστος Τσιάρτα και άλλοι Πωλέτ Νικολάου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Χρίστος Παντέλας PASCAL EDUCATION (LIMASSOL) LTD Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Παρασκευή Οικονομίδου Κύρου Pafilia Property Developers Ltd Αντωνάκης Αγιομαμίτης Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λτδ Pandomus Property Developers - Χρίστος Παναγή Δάνα Φιλίππου Roseworld Enterprises Ltd Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Επέκταση ή κατάργηση Βιοτεχνικών Ζωνών Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Άλλο θέμα Άλλο θέμα Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης - Άλλο θέμα

10 2948 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύνδεσμος Φίλων Αγ. Φύλας -Κώστας Χαραλαμπίδης Χριστόδουλος Χατζηπαύλου και Υιοί Λτδ -Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιάννης Αρμεύτης Εταιρεία Αδελφοί Κουννά Λτδ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΘΕΜΑ -Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης-Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Άλλο θέμα - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Πόλυς και Γιώργος Κλόκκος Κώστας Μαλλιώτης Γεωργία Άνιφτου Χρίστος και Ελένη Χριστίδου Νίκος Βρυωνίδης Γεώργιος Μαρκουλίδης Χαράλαμπος Καννάουρος Μιχαήλ Ιακωβίδης -CYTA Χάρης Χαριλάου και Ξένια Στυλιανίδου Χαράλαμπος Χαραλάμπους Χαράλαμπος Χαραλάμπους Χαράλαμπος Χαραλάμπους Χαράλαμπος Χαραλάμπους Ιωάννου Ανδρέας Γιώργος Κουτσού Νεόφυτος Χριστοδουλίδης Άντρια Νικολαίδου Νικόλας Νικολαίδης Νικόλας Ανδρέου Λουκάς Χατζηγεωργίου Αθηνά Παπουή Ζωή Χατζηγεωργίου Εύρος Κλεάνθους Στέλιος Κωνσταντίνου Ανδρέας Παπουή Παναγιώτης Ανδρέου Ανδρέας Ανδρέου Αντιγόνη Χριστοδουλίδου Χρυσούλλα Ανδρέου Μαρία Ιωάννου Κυριάκος Νικολαίδης Κλεάνθης Κλεάνθους Μιχαλάκης Κουτσού Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο πρωταρχικής σημασίας Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Άλλο θέμα Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Άλλο θέμα Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μαρία Κουτσού Αργυρούλλα Κουτσού Ανδρούλλα Χατζηγεωργίου Νίκος Χατζηγεωργίου Μαρία Γεωργίου Ανδριάνα Κλεάνθους Μαρία Καρλεττίδου, Ελευθέριος Χρ. Βεζούβιος, Ουρανία Βεζούβιου Αναστασία Γερμανού Σάββας Στεφάνου Ευέλθων Αυγουστή - EVELTHON DEV.CO Βάσος και Σταυρούλλα Χριστοφή Χριστάκης Κονναρής, Σοφοκλής Κονναρής, Πανικός Συμεού Μαρίνα Λοίζου Νικόλας Χατζηκυριάκου ΘΕΜΑ Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο πρωταρχικής σημασίας - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Παναγιώτα Αναστασίου Χαράλαμπος, Στέλλα, Σωκράτης, Αιμίλιος, Ανδρέας και Βασιλική Ορφανού -φ/δι Αντώνη Τόκα Ομάδα κατοίκων οδού Παναγιώτη Αναγνωστοπούλου ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Χωροθέτηση πρατηρίων πετρελαιοειδών Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) Επέκταση Εμπορικών Αξόνων SUPER HOME CENTRE DIY LTD Μιχάλης Πατσαλής -Μ. PATSALIS INVESTMENTS LTD Ξάνθη Ποχάννη και Άλλοι Πανικός Τιμοθέου Μάριος Τρύφωνος και Μαρία Βαλανίδου Π. ΧαράκηςΛτδ Π. ΧαράκηςΛτδ Π. Χαράκης Λτδ Π. Χαράκης Λτδ Άλλη ειδική ζώνη Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Επέκταση Βιοτεχνικών Ζωνών Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) Επέκταση Εμπορικών Αξόνων ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ Π. Χαράκης Λτδ Αγάθη Παστέλλα Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Άλλο θέμα Επέκταση Τουριστικών Ζωνών ΜΟΝΗ Νίκος Νικολάου YIARPACO PROPERTIES & INVESTEMENTS LTD 271 Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ΜΟΥΤΤΑΠΑΚΑ

12 2950 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α 272 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μαρία Παντελίδου ΘΕΜΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ Μαρούλα Καλότυχου Μάριος Διογένη Παναγιώτου Psillakis Investments Ltd ΠΥΡΓΟΣ Νατάσα Ψυλλάκη Π. Χαράκης Λτδ Pandomus Property & Theodoras Panayiotou and son Developers joint venture ltd - Χρίστος Παναγή Πανικός Σαββίδης Παντελίτσα Ευρυβιάδου Ιωάννου Αντρούλλα Ιωάννα Μανολοττούλου και άλλοι Ιωάννα Μανολοττούλου και άλλοι Ιωάννα Μανολοττούλου και άλλοι Ιωάννα Μανολοττούλου και άλλοι Αντώνιος Τόκας Ιορδάνης Αργυρόπουλος και Ιωάννης Κυριακίδης Στέλιος Μαρκίδης RPT DEVELOPERS LTD - Ρηγίνος Τσάνος Ιωάννα Μανολοπούλου και άλλοι Ιωάννα Μανολοπούλου και άλλοι Solon Piitarides Developments Ltd - Σόλων Ποιηταρίδης Εβίτα Μαλιαλή Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου PICAM LTD Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λτδ -φ/δι Άννα Καραμοντάνη Φώτος Ιωαννίδης Ανδρέας Τέκλος Παναγιώτα Τέκλου Λάμπρος Τέκλος Σωτηρούλλα Ιωαννίδου Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Άλλη ειδική ζώνη-αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή ζώνης Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Επέκταση Τουριστικών Ζωνών Επέκταση Τουριστικών Ζωνών ΤΣΕΡΚΕΖ ΤΣΙΦΛΙΚ 303 The Cyprus Phassouri Plantations Co. Public Ltd Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικής Ζώνης

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2951 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΥΨΩΝΑΣ Αγρόκτημα Λανίτης -Πλάτων Λανίτης Κοινοτικό Συμβούλιο Τσερκέζ Τσιφλίκ Σταμάτης Μαυρόπουλος & Υιοί Λτδ Γεώργιος Ιωαννίδη -Amagio Enterprises Ltd Χριστάκης Τσαλούπης Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ύψωνα Πόλυς και Γιώργος Κλόκκος Γιώργος Γεωργίου Ευανθία Ευαγγέλου, φ/δι Χαράλαμπος Γαλανός Χριστόφορος Σάββα Rightmark Trading Ltd - Άρης Αγγελίδης Ιάκωβος Φραγκέσκου Πολυμνία Ονησιφόρου ΑΤΑ LEZA LTD-Ανδρέας Αθανασιάδης Αλέξανδρος Πατέρας Νεοκλής Χριστοφή Μιχάλης Λυσάνδρου Αντώνιος Τόκας Αντώνιος Τόκας Χριστόφορος Ν. Τσιακκαρής, Δημάκης Νικολάου και άλλοι Κωστάκης Κουρέας και Υιός Λτδ Π. ΧαράκηςΛτδ Μουζουρίδης Κώστας - Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Επέκταση Τουριστικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη - Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών Ανθή Παναγιώτου Ιάσωνας και Καλλισθένη Ιάσωνος Στράτος Παναγιώτου Κυριάκος Παναγιώτου Σταύρος Σωφρονίου Νικόλας Σωφρονίου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Κυριάκος και Γιώργος Θεοφίλου Π. Χαράκης Λτδ Π. Χαράκης Λτδ Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από Ζώνη

14 2952 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σωκράτης Ορφανός και Αιμίλιος Ορφανός Σωκράτης Ορφανός και Αιμίλιος Ορφανός Άρτεμις Ιωακείμ, φ/δι Αντώνη Τόκα Πάμπος Μακρής, Μάριος Χαραλάμπους, Νίκος Μακρής, Σωκράτης Χαραλάμπους Σάββας Αγησιλάου Ηλίας Παναγιώτου Στράτος Παναγιώτου Κυριάκος Παναγιώτου ΚΟΑΓ -Στέλιος Μακρίδης Επιτροπή Φίλων για την Προστασία του Ύψωνα -Νεόφυτος Ιωάννου ΘΕΜΑ Επέκταση ή κατάργηση Βιοτεχνικών Ζωνών - Επέκταση Εμπορικών Αξόνων - Επέκταση Βιομηχανικών Ζωνών - Επηρεασμός από καθορισμένο χώρο ανέγερσης δημόσιου εκπαιδευτηρίου (Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων) - Άλλο θέμα Άλλο θέμα

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2953 Αριθμός 2844 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Ανδρούλλα Κριτικού-Σάββα, Ειρήνη Σκλινίτζιη Γεώργιος Ευθυμίου Μάριος Παγώνης Κυριάκος Μαραγκός Άννα Λειβαδιώτη Ανδρούλλα Π. Παγώνη, Σπύρος Π. Παγώνης Μάριος Παγώνης Χρυστάλλα Μ. Αβραάμ Κώστας Πιτσιλλή Πηνελόπη Ζάκου Πιτσιλλή Αντώνης Πετρή Λουκία Παπαϊερωνύμου Λοίζος Κυριάκου Λούκας Καφατάρης Λούκας Κουρούγιαννης Λουκία Παπαϊερωνύμου Χαράλαμπος Ζαχαρίου Ανδρέας Κανελλίδης Γεώργιος Παπαϊερωνύμου Γιασουμής και Αγγέλα Παπαγιάννη Ευθύμιος Ευθυμίου Ανδρέας Σακκάς Μαρία Ζ. Θεοδώρου Ευγένιος Ερωτοκρίτου Ελευθέριος Σακκάς και ομάδα ιδιοκτητών γης στην περιοχή Χριστάκης Παναγιώτου Στέλιος Χ" Στασή Ζαχαρίας Π. Θεμιστοκλέους Λούκας Καφατάρης Ανδρούλλα Φιλίππου Πανικός Κονόμου Ανδρέας Φάντης και άλλοι Κωνσταντίνος Καφατάρης Λούκας Καφατάρης Δήμητρα Συμεού Παντελής Αναστασίου ' Κα5 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη ' < Κα8 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη / Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ από Οικιστική Ζώνη Κα7 στην οποία να επιτρέπεται η λειτουργία Αίθουσας Δεξιώσεων Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας κατά μήκος της Λεωφόρου Ακροπόλεως και μέχρι τη γωνία της Λεωφόρου Αθηνών) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας σε υπηρεσιακό δρόμο κατά μήκος της Λεωφόρου Ακροπόλεως μέχρι το χώρο του Αθλητικού Κέντρου / Λυκείου Αραδίππου)

16 2954 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Πέτρος Χαρούς Ιωάννης Μακρής ΝΑΚ Properties LTD Πέτρος Χαρούς Λούκας Καφατάρης Στέλιος Λαός Κώστας Ευθυμίου (Sminic LTD) Επιχειρήσεις Κονάτζιη ΛΤΔ Τάκης Πελετιέ (Peletiko) Μιχάλης Σακκάς Χρύσω Σίκκη Νεοφύτου Κώστας Σίκκης Άννα Νεοφύτου Ανάστασης Αντωνίου Αντώνιος Παρταλή Δημήτρης Ιωάννου Γιωργούλλα Γρηγορίου Γιώργος Ιωάννου Στέφανος Ιωάννου Ζήσιμος Γεωργίου Σκεύη Γεωργίου Ελένη Ηλία Χριστοθέα Λ. Πάτσαλου Γιάννος Χ"Ματθαίου, Αντρέας Ορφανίδης και άλλοι Χριστάκης Κυριάκου Παναγή Επιτροπή Αγώνα για Βελτίωση της Περιοχής Παναγίας Αμπελιών Χρυστάλλα Γιώργου Κυριακίδη Βασούλλα Κυριάκου Ηλία Ελένη Δημήτρη Παπαμιχαήλ Ανδρέας Κανελλίδης Ιφιγένεια Μιχαήλ Ζαχαρίας Καιμακλιώτης (Costas and Jack Realty LTD) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ (καθορισμός Αξονα Δραστηριότητας επί της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας επί της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (Ζαπάτα)) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας επί της Λεωφόρου Αθηνών) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (Τοπικό Εμπορικό Κέντρο - ΤΕΚ) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη σε Βιοτεχνική Ζώνη) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη στην Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1 (Κατηγορίας Α)) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη στην Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1 (Κατηγορίας Α)) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη στην Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1 (Κατηγορίας Α)) Ένταξη σε Κτηνοτροφική Ζώνη Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική) (αύξηση του σ.δ από 0,25:1 σε 0,35:1) (αύξηση του σ.δ. στο 1,00:1, του π.κ. στο 0,50:1 και του αριθμού ορόφων σε 3) και αύξηση αριθμού ορόφων (αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων)

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2955 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης (Costas and Jack Realty LTD) Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης (Costas and Jack Realty LTD) Αγγέλω Ερωτοκρίτου Παπαγιάννη Ανδρέας Μιχαήλ Χαραλάμπους Χριστόδουλος Κυριακίδης Χρίστος Ορφανίδης (ΧΡΙΣ-ΕΛΛ-ΔΗΜ-ΕΛ) Ελένη Παπαευθυμίου Ευθύμιος Παπαευθυμίου Γιώργος Μιχαήλ Μιχάλης Μιχαήλ Ανδρέας Ζαχαρίου και άλλοι Ανδρέας Μαρνέρου Αντωνάκης Ελευθερίου Μασσού Ζαχαρίας Γεωργίου Σιώσιηλου Δημήτρης Σακκάς Μυρούλα Κονόμου Αδάμος Κονόμου Ανδρέας Ζαχαρία Ελευθέριος Ανδρέου Δημήτρης και Παρασκευούλλα Γεωργίου Παύλος Μητσιγιώρκης Στυλιανός Σακκάς Ελένη Αλαμπρίτη Χρίστος Κονόμου Χρίστος Σακκάς Λουκά Ερμογένης Ερμογένους (αύξηση του σ.δ και του αριθμού ορόφων) (αύξηση του σ.δ από 1,20:1 σε 1,60:1 και του αριθμού ορόφων από 3 σε 5) (τροποποίηση των επιτρεπόμενων βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αποθηκευτικών χρήσεων στην Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1) (μετατροπή από Τοπικό Εμπορικό Κέντρο -ΤΕΚ σε Περιφερειακό Εμπορικό Κέντρο -ΠΕΚ) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) Σύνθετο (, ) (περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό τεμαχίων) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, )

18 2956 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Ελένη Λοϊζου Γεώργιος Κωστή Καφατάρη Γεωργία Ματθαίου Χ"Ματθαίου Ανδρέας Μητσιγιώρκης Χριστούλα Χαραλάμπους Λοϊζου Λευτέρης Λ. Σακκά Άγγελος Χαρούς Μαρία Λοίζου Χαρούς Ανδρέας Λοϊζου Θεοδώρου Κώστας Στεφάνου Σάββας Στεφάνου Χρίστος Στεφάνου Λούκας Κωνσταντίνου Ανδρέας Κωνσταντίνου Χαράλαμπος Χ"Χαμπή Αιμίλιος Οικονόμου Παρασκευούλλα Χ"Χαμπή Μιχάλης Χ"Χαμπή Γαβριήλ Χ" Χαμπή Ζαχαρίας Κα'ιμακλιώτης (Costas and Jack Realty LTD) Μαρία Χαραλάμπους Στέλλα Ανάσταση Λούκας Καφατάρης Χρίστος Παρασκευά Ιωάννης Μακρής Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, )

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2957 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Δημήτρης, Αντώνης και Σάββας Κοτσώνιας Δημήτριος Χαραλάμπους Παπαμιχαήλ Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης Ζαχαρίας Κα'ιμακλιώτης Ζαχαρίας Καϊμακλιώτης Δημήτριος Πατταδημητρίου Λοίζος Πάτσαλος Ελένη Π. Ηλία Επιτροπή Πρωτοβουλίας Ιδιοκτητών Γης Περιοχής Αναδασμού Αραδίππου D.O.M.S CARS LTD Σύνθετο (, Αλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική)) (καθορισμός Οικιστικής Ζώνης βορειοδυτικά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς και Παραθεριστικής Ζώνης δυτικά του Πάρκου στις Ζώνες Δα2 και Δα3 και μέχρι την Ειδική Βιομηχανική Ζώνη Βγ1 στα νότια) Σύνθετο (, ) (ένταξη σε Οικιστική Ζώνη ή αναβάθμιση του σ.δ. των Ζωνών) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, ) (ένταξη σε Περιφερειακό Εμπορικό Κέντρο - ΠΕΚ και αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, ) (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη/Άξονα Κατηγορίας II και αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, ) (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη/Άξονα Κατηγορίας II και αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, ) (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη/Άξονα Κατηγορίας II και αύξηση του σ.δ. και του αριθμού ορόφων) (καθορισμός Εμπορικού Άξονα εκατέρωθεν του κύριου δρόμου μέχρι το Τσακκιλερό) Σύνθετο (Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη, ) (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου στη Βιοτεχνική Ζώνη Βδ2, λόγω αναπροσαρμογής ορίων μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου) Σύνθετο (, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης) (ένταξη ολόκληρων των τεμαχίων στην Αγροτική Ζώνη Γα4) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (Άλλη Ειδική Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης) (τροποποίηση της πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία ώστε να επιτρέπεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε τεμάχια που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μετά τις 21/3/2003, καθορισμός σ.δ. 0,10:1 για τα τεμάχια που θα προκύψουν με εμβαδόν και άνω και εισαγωγή πρόνοιας για τα τεμάχια που θα έχουν εμβαδόν μικρότερο από τ.μ.) Σύνθετο (Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης, ) (αύξηση του σ.δ. από 1,00:1 σε 1,50:1, του αριθμού ορόφων από 2 σε 4 και του ύψους οικοδομής και δικαίωμα ανέγερσης μεγάλου εκθεσιακού χώρου)

20 2958 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Οδυσσέας Τρύφωνος, Χαράλαμπος Έλληνας Επιτροπή Ιδιοκτητών Ζώνης Εξώγης Αραδίππου (φ/δι Βαρνάβα Χατζηπιερή, Λοϊζου Συμεού, Παντελή Ηλία, Μάριου Κόσσιφου) Δημήτρης Παπαμιχαήλ Μαρία Παναγιώτου Αικατερίνη Βασιλείου, Λοίζος Πάτσαλος Τοπική Επιτροπή Κ.Σ ΕΔΕΚ Αραδίππου Αλέξανδρος Χαννούν Γιώργος Τσούκας Χάρης Οικονόμου Νίκος Γεωργίου Λουίζα Γιάννη Χρήστος Καφατάρης Δημήτρης Παπαδημητρίου Γεώργιος Γεωργίου Χριστίνα Ιγνατίου, Φίλιππος Φιλίππου, Απόστολος Φιλίππου Ευτέρπη Γεωργίου Α/φοί Αβραάμ και Συνεργάτες ΛΤΔ Ανδρέας Γρηγορίου Κυπρής και Γεράνης Κατασκευές ΛΤΔ Μ. & C Agrotourism LTD Philadelphia Bros LTD ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ Σύνθετο (,, ) Σύνθετο (,, Άλλη Ειδική Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης) (ένταξη νότιας Ζώνης Δα3 σε Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων Βε1 και Οικιστικής Ζώνης Κα7 και της βόρειας Ζώνης Δα3 σε Αγροτική Ζώνη Γα4) Σύνθετο (Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη,, ) (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ(ΙΙΙ), επηρεασμός από δρόμο τοπικής σημασίας και όχι Πρωταρχικής ή Δευτερεύουσας σημασίας και όδευση οχετού όμβριων υδάτων κάτω από προτεινόμενο δρόμο που επηρεάζει το τεμάχιο) Σύνθετο (,,, ) (ένταξη σε Οικιστική Ζώνη ή έστω Αγροτική Ζώνη με παράλληλη τροποποίηση της πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία χωρίς να τίθεται περιορισμός για ελάχιστο εμβαδόν τ.μ.) Σύνθετο (, Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη, ) Σύνθετο (, Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη, Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη, Ένταξη σε Κτηνοτροφική Ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης) Αδιευκρίνιστες απόψεις και εισηγήσεις (δεν προσκομίστηκαν Χωρομετρικά Σχέδια και με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν μπορούν να εντοπιστούν τα τεμάχια, ενώ σε κάποια από τα έντυπα δεν αναγράφεται αριθμός τεμαχίου ή/και Φύλλο/Σχέδιο)

21 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Finstrad LTD Ευτέρπη Γεωργίου Χαρίλαος και Αθανασία Παναγιώτου Χάρη Χριστίνα Χρίστου Χρύσω Μιχαήλ Κώστας Ευθυμίου (C. Ε. Highland Developers LTD) Ελένη και Άννα Νικολάου Στέλλα Α. Χ" Αναστασίου Ευτέρπη Γεωργίου Παπακυριάκος Γεωργίου Νίκος Χατζήμπεης Γεώργιος Παπακλεάνθους Άρτεμις Μάριου Φιλίππου Δημήτρης και Μιχάλης Κυπριανού ΛΑΡΝΑΚΑ Ιερά Μητρόπολη Κιτίου (διά την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού & διά την Επιτροπεία Ορφανοτροφείου και Τεχνικής Σχολής Λάρνακας) Γεώργιος Γ. Πάτσαλος Χρήστος, Κώστας, Λούκας Παρασκευή, Δήμητρα Καφατάρη και άλλοι A.lssa Development LTD Ένταξη σε Κτηνοτροφική Ζώνη (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου στην Κτηνοτροφική Ζώνη Γγ1) (τροποποίηση / διαφοροποίηση Ζώνης για να επιτρέπεται η ανέγερση αποθηκών και γραφείων) Σύνθετο (, Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (, Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης, Άλλα Θέματα: ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη και μετακίνηση της Κυβερνητικής Κτηνοτροφικής Περιοχής Γβ1 που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά) Σύνθετο (Επηρεασμός από Ζώνη Προσταοίας,, : ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη) Σύνθετο (,, : ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη) Σύνθετο (,, : ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη) Σύνθετο (,, Άλλα Θέματα: ένταξη σε Αγροτική / Γεωργική Ζώνη και μετακίνηση της Κυβερνητικής Κτηνοτροφικής Περιοχής Γβ1 που βρίσκεται στα βόρεια) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη του χώρου του Διανέλλειου Ορφανοτροφείου (πρόκειται για το χωράφι της Τεχνικής Σχολής στο οποίο βρίσκεται η Διανέλλειος Τεχνική Σχολή / Ζώνη Αα4) και των απέναντι 7 οικοπέδων Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη (αφορά τεμάχια που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Λάρνακας) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα4 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα5 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα4

22 2960 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Αντώνης και Ανδρέας Φιλιαστίδης ΑΛροί Λευκαρίτη ΛΤΔ ΑΛροί Λευκαρίτη ΛΤΔ ΑΛροί Λευκαρίτη ΛΤΔ Κυριάκος Ταλαττίνης Ε. Ε Γαιοτεχνική ΛΤΔ Φ/δι Ευγένιου Ερωτοκρίτου DNC Landways Property Ventures LTD Γιάννης Σουρουλλάς Σόλων Ποιηταρίδης (Fairways (Limassol) Ltd) D.O.M.S CARS LTD Ανδρέας και Μάρω Αντωνίου Γεώργιος Α. Κασάττης DNC Landways Property Ventures LTD DNC Landways Property Ventures LTD Κώστας Νικολαϊδης Θωμάς Καττνίσης Sitoanter Mihela Φλωρεντία Μιλτιάδους Μιχαλάκης Μιλτιάδους Παναγιώτης Μιλτιάδους Γεωργία Μιλτιάδους Elina Vasiliou Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ2 (II) από Οικιστική Ζώνη Κα3 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ4 (III) από Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ3 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ4 (III) από Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ3 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ4 (III) από Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ3 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ2 (II) από Οικιστική Ζώνη Κα8 (να ισχύει σ.δ. 1,80:1 και να επιτρέπονται 6 όροφοι τόσο για γραφεία όσο και για κατοικίες) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα4 (ένταξη σε Εμπορική Ζώνη με σ.δ. 2,00:1 - Εβ1) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ5 (III) από Οικιστική Ζώνη Κα4 Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα4 (ένταξη πρόσθετου τμήματος του τεμαχίου κατά μήκος της Λεωφόρου Αρτέμιδος σε Εμπορική Ζώνη /Άξονα) (αύξηση των συντελεστών ανάπτυξης) (αύξηση του σ.δ. από 2,00 σε 3,00:1 και του αριθμού ορόφων από 6 σε 12) από Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ4 σε Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ3 από Ζώνη / Περιοχή πυρήνα Πα6 σε Ζώνη / Περιοχή πυρήνα Πα4 από Εμπορική Ζώνη Εβ5 (III) σε Εμπορική Ζώνη Εβ2 (II) (να επιτραπεί η λειτουργία Κολεγίου στη Ζώνη Βε1) (διόρθωση γραμμής που χωρίζει τις Οικιστικές Ζώνες Κα4 και Κα5 μετά από τον διαχωρισμό του αρχικού τεμαχίου σε οικόπεδα) (το ίδιο ισχύει και για άλλα υπό δημιουργία οικόπεδα) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών)

23 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Παναγιώτης Χ"Συμεού Ιωάννης Ιωάννου Gerald Dawson Blackurn Ελένη Μιχαήλ Δημήτρης Πεκρής Ιωσήφ Τερζής Αγρόκτημα Μενεού ΛΤΔ The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD Βασίλης Πασιουρτίδης F.W.W Superdepartment Stores LTD ΛΕΙΒΑΔΙΑ (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών και κεραίες κινητής τηλεφωνίας) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) (γενική χωροθετική πολιτική για πρατήρια πετρελαιοειδών) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και αύξηση του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και αύξηση του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε), αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και αύξηση του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Άλλη Ειδική Ζώνη (Δημιουργία Σύγχρονου Πολιτιστικού Κέντρου και Χώρου Πρασίνου και περιοχής εμπορίου και αναψυχής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου), Άλλο Θέμα (Ειδική Περιοχή "Διυλιστηρίου" / Βιομηχανικής Ζώνης Βαα2)) (πρόταση για την υιοθέτηση πολιτικής για τη δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου και χώρου πρασίνου στην Ειδική Ζώνη Διυλιστηρίου και σε τμήμα της Ζώνης Οικονομικών Δραστηριοτήτων Βε1 και περιοχής εμπορίου και αναψυχής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου) Σύνθετο (Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης, ) (αναβάθμιση Εμπορικού Άξονα Εβ2 κατά μήκος της Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια σε Εμπορικό Άξονα Εβ1 όπου θα ισχύει σ.δ. 2,00:1, π.κ. 0,50:1 και αριθμόςορόφωντουλάχιστον 10 αντί 6 και τροποποίηση της πολιτικής για τη διείσδυση ούτως ώστε να μην μειώνεται ο σ.δ. όταν πρόκειται για ενιαίες γραφειακές αναπτύξεις) 204 Φάνος Παναγιώτου

24 2962 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Κίκα Σιακαλλή Προκοπής Παπακώστας, Μαρία Μιχάλη Ζανέττου Αντρούλλα Αθανασίου Κατίνα Φράγκου Χαράλαμπος Ζαχαρίου Λοίζος Ελευθερίου Μάρκος Παντελή Μάρκου Κυριακή Παναγή Δημητρίου, Παναγιώτης Παναγή, Άγγελος Παναγή, Χρίστος Παναγή Μάρκος Δημητρίου Άννα Πεγλιτσιή Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νίνα Κώστα Φράγκου Μαρία Παρασκευά Βοσκού Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Παντελής Αθανασίου Μαρία Νίκου Βασιλειάδη Μαρία Νίκου Βασιλειάδη, Ανδρέας Ζήνων Πατσαλίδης Άννα Πεγλιτσιή Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Νικόλας Σεργίδης Ιωάννης Αντωνίου, Κωστάκης Ιωάννου Κυριακή Παναγή Δημητρίου, Παναγιώτης Παναγή, Άγγελος Παναγή, Χρίστος Παναγή Σαβούλλα Παπαχαραλάμπους Χριστάκης Παναγή Παναγιώτης Παναγή Μαρία Νίκου Βασιλειάδη Μαρία Παγώνη Μάριου Γιαννάκης Λοίζου Έλλη 0. Κουτσούδη Παναγιώτης Γεωργίου Δημητρίου Κα8 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη Κα8 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη Κα8 καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη

25 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Γιωργούλλα Παρασκευά Ακίνητα Φ&Γ Χριστοδούλου ΛΤΔ και άλλοι Νίκη Κ. Ονούφριου Νικόλας Σεργίδης Παύλος Χριστάκη Ψαρά Vart Mahdessian Χριστίνα Γεωργίου Νικολάου, Κωνσταντίνος Χρίστου Ρουσή Παναγιώτης Ερωτοκρίτου Κυριάκος Χ'Χυριάκου Άννα Φράγκου (Ματθαίου) DNC Landways Property Ventures LTD Μαρία Νίκου Βασιλειάδη, Ξάνθη Νίκου Βασιλειάδη, Αυγή Κωνσταντίνου Παρασκευά, Σάββας Κωνσταντίνου Παρασκευά Μαρία Νίκου Βασιλειάδη, Ξάνθη Νίκου Βασιλειάδη, Χρίστος Κωνσταντίνου Βασιλειάδη, Αυγή Κωνσταντίνου Παρασκευά, Σάββας Κωνσταντίνου Παρασκευά Κυριακή Παναγή, Παναγιώτης Δημητρίου Παναγή, Άγγελος Παναγή, Χρίστος Παναγή Vienellia Limited Θωμάς Καραγιαννίδης Παντελής Α. Λειβαδιώτη (Ακίνητα Ανδρέας Λειβαδιώτης ΛΤΔ & Ανδρέας Λειβαδιώτης ΛΤΔ) Αννα και Παντελής Λειβαδιώτη Παντελής και Άννα Α. Λειβαδιώτη Σέργιος και Γεώργιος Κατωδρύτης Άννα και Παντελής Λειβαδιώτη Βασίλης Πασιουρτίδης ΜΕΝΕΟΥ (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου) Κα6 Καθ καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη Καθ καθώς και της ευρύτερης περιοχής στην ίδια Οικιστική Ζώνη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ6 από Οικιστική Ζώνη Κα8 (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας - Ζώνη Εβ6 - σε αριθμό οικοπέδων) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα7 (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας κατά μήκος του κύριου δρόμου) Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη από Οικιστική Ζώνη Κα7 (μέρος) (καθορισμός Άξονα Δραστηριότητας κατά μήκος του κύριου δρόμου) Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη με σ.δ. 0,20:1-0,30:1 Ένταξη σε Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β (Βα3) (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου) Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη σε Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β (Βα3)) Άλλη Ειδική Ζώνη (Παραθεριστική Ζώνη με σ.δ. 0,15:1-0,20:1) Σύνθετο (, Άλλη Ειδική Ζώνη (Δημιουργία Σύγχρονου Πολιτιστικού Κέντρου και Χώρου Πρασίνου), (Ειδική Περιοχή "Διυλιστηρίου" / Βιομηχανικής Ζώνης Βαα2)) (πρόταση για την υιοθέτηση πολιτικής για τη δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου και χώρου πρασίνου σε τμήμα της Βιομηχανικής Ζώνης Κατηγορίας Γ (Βαα2) και επέκταση των Οικιστικών Ζωνών σε ολόκληρη την περιοχή νότια του αυτοκινητόδρομου προς Παραλίμνι) 271 Πηνελόπη Αντωνιάδου

26 2964 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Στέλιος Χριστοδούλου Γιώργος Θεοδότου Βασίλης Κωνσταντίνου Αναστασία Λαμπριανίδου Φόνος Ανδρέου Βαρνάβας Μισιελλής Μαρία Λαμπριανίδου Μάριος Λεωνίδου Μάρω Βασιλείου Kizis LTD & Kizis Developers LTD Ατκέν Ουζουνιάν Δ. Δημητρίου (Αγρόκτημα Μενεού ΛΤΔ) Kizis LTD & Kizis Developers LTD Αγρόκτημα Μενεού ΛΤΔ The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD The Vegetable Producers and Exporters LTD Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη Εβ / Πα9α από Οικιστική Ζώνη Κα6 (Εβ - Άξονας Κατηγορίας III) Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη (Τουριστική Ζώνη με σ.δ. 0,30:1 και αριθμό ορόφων 3-4) Επηρεασμός από Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων Αα4 Σύνθετο (, Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη) Σύνθετο (, ) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30 1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες απο 2 σε 4) Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη Τ3β(Ε), ) (ένταξη στη Ζώνη Τ3β(Ε) και αύξηση του επιτρεπόμενου σ.δ. για κατοικίες από 0,15:1 σε 0,30:1 και του αριθμού ορόφων για κατοικίες από 2 σε 4) [

27 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 2965 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Sandy Kitium Company Νατάσα Αγαθοκλέους Κύπρος Λοϊζου Σύνθετο (Ένταξη σε Τουριστική Ζώνη, ) Σύνθετο (, Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων Αα4) (ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου στην Οικιστική Ζώνη Κα6 και δημιουργία Εμπορικής Ζώνης/Άξονα κατά μήκος του οδικού δικτύου) Σύνθετο ( Πρωταρχικής Ή Δευτερεύουσας Σημασίας, Άλλο Θέμα) (τροποποίηση / διαφοροποίηση Ζώνης για να επιτρέπεται η ανέγερση αποθηκών, γραφείων και εγκαταστάσεων για τη στέγαση μικρών βιοτεχνιών) ΟΡΟΚΛΙΝΗ Λάμπρος Γεωργίου R. Kalaydjian & Sons LTD Ανδρέας Αντωνίου, Μαρία Περσιάνη Ελένη και Άννα Νικολάου (αύξηση του σ.δ. από 0,60:1 σε 0,90:1 και του αριθμού ορόφων από 2 σε 3) (αύξηση του συντελεστή δόμησης) (αναβάθμιση της Τουριστικής Ζώνης Τ3β σε Τουριστική Ζώνη Τ1γ1) Σύνθετο (Επηρεασμός από καθορισμένο δρόμο Δευτερεύουσας Σημασίας, (αποζημιώσεις)) ΠΥΛΑ 299 Ανδρέας Αντωνίου, Μαρία Περσιάνη Σύνθετο (Άλλη Ειδική Ζώνη, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης, ) (κατάργηση της Τουριστικής Ζώνης Τ1 γ(ε) στην περιοχή και καθορισμός νέας Τουριστικής Ζώνης με σ.δ. 0,70:1, π.κ. 0,20:1 και μέχρι 12 ορόφους για ξενοδοχεία, σ.δ. 0,45:1, π.κ. 0,20:1 και 2 ορόφους για ΤΧ /ΤΕ και σ.δ. 0,30:1 και π.κ. 0,20:1 για κατοικίες και ταυτόχρονη κατάργηση της πρόνοιας της παραγράφου 10.5 του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, ενώ σε περίπτωση διατήρησης της Τουριστικής Ζώνης Τ1 γ(ε) κατάργηση της παραγράφου 10.5 του Τοπικού Σχεδίου) ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 300 Α. Σούλης Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη (ένταξη σε Βιομηχανική Ζώνη) ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Ιάκωβος Ιακώβου (IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LTD) Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Αραδίππου (Μάριος Παγώνης, Πρόεδρος) (ένταξη σε Ζώνη Γραφείων) (χωροθέτηση Β' Γυμνασίου Αραδίππου και ανέγερση του σε κρατική γη)

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008

Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008 Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008 Κατηγορία: 131 Ατομικές Εργασίες Μαθητές Τάξεων Α και Β Γυμνασίου Πολυβίου Στέλιος Τσίρειο Γυμνάσιο Χρίστου Ματθαίος Λεμεσος, Α3 Χαπούπης

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 243 2 ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΣ 105 3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) 91 4 ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 86 5 ΑΣΙΗΚΑΛΗ ΚΑΤΙΑ 72 6 ΚΑΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΛΗ ΒΕΡΑ 3 ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ - ΠΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ - 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ - 3 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΛΑΡΝΑΚΑ 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.1.02.7 Αρ.Τηλ.: 22893404 Ηλ. Διεύθυνση: analytika.programmata@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10702 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (9) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (9) 15061 ΚΑΛΛΙΤΣΙΩΝΗΣ Α. ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (19) ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α ΜΕΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Ιωσηφίδης Γιώργος, Διευθυντής 2. Φιλίππου Αυγούστα, Β.Δ.Α 3. Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΜΠ ΧΩΡΟΣ ΜΕΡΕΣ 1. ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητών 1 ου Έτους 1. Αθανασίου Δέσποινα 2. Γιακουμή Ανδρονίκη 3. Ιταλός Χρίστος 4. Πανουσόπουλος Λέανδρος 5. Προεστός Χαράλαμπος 1. Ιωακείμ Γεωργία 2. Ιωάννου Άντρεα 3. Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO Page 1 / 7 06:23 Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ BALDWIN MICHAEL EDWARD A046272 711043 BALDWIN ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A056751 610443 KOUYOUMDJIAN SHOGHER A056763 717736 MHLABA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2001 10.36 2 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 2000 10.90 3 ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (OVERALL) Α/Α Αγων.Δελτιο fial 1 179 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριάκος Χ 10 8 10 10 10 X 48 48 1st 2 70 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Κώστας 10 8 10 5 5 8 10 46 36 2d 3 30 "COOL" 4 3 6 Χ 2 Χ 8 23 23 3rd 4 31 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Άλκης

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Οδός Άτλαντος, 2014, Στρόβολος Τηλ.: 22 441360 22 441361 Φαξ: 22 316163 e-mail: lyk-dasoupoli-lef@schools.ac.cy Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ πρόσκληση Ημερομηνία Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 Ώρα 9:30-17:00 Τοποθεσία Αίθουσα Β108 Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Ιστοσελίδα logipaignion.cs.ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A/A Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός ΕΤΕΚ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A/A Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός ΕΤΕΚ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ A135915 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ A012264 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ A148771 5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 22.8.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 21.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Βοηθοί Διευθυντές Θρησκευτικών 8858 ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ (14) Φιλολογικών 9867 ΠΙΤΣΙΑΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (14) Μαθηµατικών 9946 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (14) 10575 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO Page 1 / 5 06:40 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΠΑΦΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΗΣ ΑΝΡΕΑΣ A031947 259771 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΙΧΑΗΛ A047672 633634 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΡΕΑΣ A087952 586584 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΥ A115147 828971 ΑΝΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εργαστήριο 3 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής από ενήλικες - διδακτικές παρεμβάσεις από 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εργαστήριο 4 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Υπεύθυνοι Καθηγητές: 1. π. Περδίκης Ανδρέας 2. κ. Γεωργίου Αλεξία Τμήμα: Α1 1. Πρόεδρος Γιαννακού Κλεάνθης 2. Αντιπρόεδρος Αντέλ Τζόσεφ 3. Γραμματέας Φαϊζή Αριάνα 4. Ταμίας Ζηκοπούλου Σοφία 5. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1 ΣΚΥΤΑΛΟ ΡΟΜΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΕΤΟΙ ΑΤΙ 2 ΜΙΚΤΟ ΑΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83 3 ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1. ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 30 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΑ Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Α Αγγλικών 8340 ΚΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (10) Γαλλικών 9840 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ (10) Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10005 ΤΟΦΑΛΙ ΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης - Γραφείο Φυσικής Αγωγής - Ε.Ο.Ε.Σ.Α Λευκωσίας 62οι Παγκύπριοι Αγώνες Στίβου Λυκείων / Τεχνικών Σχολών Εθνικό Στάδιο Στίβου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ 1 Αγαθαγγέλου Σοφία Πανεπιστήμιο Κύπρου Δασκάλα 2 Ανδρέου Καλλιόπη Δημοτικό Αγ. Ομολογητών Σύμβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1.1. ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 5455 Παντελίτσα Θεοχαρίδου Λακατάµεια Δ Λακατάµεια Στ 1.2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 6187 Παναγιώτα Λόρη ΠΑΣΥΔΥ (νέο) (25) Μακεδονίτισσα Β (25) 8102 Βασούλα Παναγή-Καγιά

Διαβάστε περισσότερα

28/11/2008 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΟΡΑ ΧΑΚ 10,000 30,600

28/11/2008 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΟΡΑ ΧΑΚ 10,000 30,600 Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2008 Στοιχεία Προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα και συναλλασόμενου Στοιχεία Συναλλαγής Ημερομηνία 28/11/2008 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΚ 10,000

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράµµατα (Κεντρικές Επιμορφώσεις) 2013-2014

Θέμα: Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράµµατα (Κεντρικές Επιμορφώσεις) 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ για τις τάξεις Ε και Στ Δημοτικού του Διαγωνισμού της 8 ης Δεκεμβρίου 2012. Επαρχία Λευκωσίας

Αποτελέσματα ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ για τις τάξεις Ε και Στ Δημοτικού του Διαγωνισμού της 8 ης Δεκεμβρίου 2012. Επαρχία Λευκωσίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία Τηλ. 357-22378101 Φαξ: 357-22379122 e-mail: cms@cms.org.cy Ιστοσελίδα: www.cms.org.cy Αποτελέσματα ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ για τις τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Διευθυντές. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ Διευθυντές 7575 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (0) 9133 ΑΝΘΗ-ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (0) 9485 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (0) Βοηθοί Διευθυντές 9848 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Starting list, Road race 4,6 km. Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010

Starting list, Road race 4,6 km. Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010 Starting list, Road race 4,6 km Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010 Α/Α NAME SURNAME BIB NUMBER TEAM EVENT 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΟΥΡΜΑΣ 4000 ΓΙΩΡΓΟΣ Road Race 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 2. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 4. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 5. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ 3 ος Ετήσιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές «ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΕΙΟΝ 2011». 1 ο Βραβείο: Μάριος Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ 53Α ΜΑΤΣΕΙΑ Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΗΜΕΡΑΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 Κυριάκου Χρυστάλλα ΓΣΠ 04.10.1996 50.64Μ. (49.49-50.64-50.01-Χ- 47.54-48.00)

Διαβάστε περισσότερα

Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικά τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια ανά επαρχία όπως αυτά προκύπτουν από την παρούσα έρευνα στις 24.02.2015.

Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικά τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια ανά επαρχία όπως αυτά προκύπτουν από την παρούσα έρευνα στις 24.02.2015. Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικά τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια ανά επαρχία όπως αυτά προκύπτουν από την παρούσα έρευνα στις 24.02.2015. Λευκωσία Αμόλυβδη 95: Φθηνότερα πρατήρια: Αμόλυβδη 95 KNM

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 8 15 20 10 12 65 65 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σταύρος 4 9 12 6 15 46 46 3 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίμος 10 16 8 34 34 4 ΠΑΝΤΕΛΗ Πέτρος 6 12 10 28 28 5 ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Στέλιος 8 4,5 5 17,5 17,5 6

Διαβάστε περισσότερα

National Tournament U15,2011 MS Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com

National Tournament U15,2011 MS Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com MS Club Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinal s Semifinals Final Winner 1 Παρνασσός Κυριάκος Πίσσης [1] 2 Bye 1 3 ΔΑΣ Παλιομετόχου Λούκας Κυπριανού w.o. 4 Bye 9 5 Θ.Ο.Ι. Κυπερούντα Ανδρέας Ρωσσίδης 21-5,21-5

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράμματα για τη Φυσική

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράμματα για τη Φυσική ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά

Διαβάστε περισσότερα

3ος ΑΓΩΝΑΣ INDOOR 23ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

3ος ΑΓΩΝΑΣ INDOOR 23ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3ος ΑΓΩΝΑΣ INDOOR 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΖΗΝΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑ, --4 Medallists by Event Ονομασία Διοργάνωσης Ημερομηνία Βραβεύσεις Αθλητής Κωδ.Σωμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Οδός Άτλαντος, 2014, Στρόβολος Τηλ.: 22 441360 22 441361 Φαξ: 22 316163 e-mail: lyk-dasoupoli-lef@schools.ac.cy Γ 7 Προς Γονείς / Κηδεμόνες των μαθητών / μαθητριών Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

3ος Αγώνας Indoor Ακαδημιών & Β' Κατηγορίας ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΦΟΥ 22ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ OΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 2012-2013

3ος Αγώνας Indoor Ακαδημιών & Β' Κατηγορίας ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΦΟΥ 22ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ OΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 2012-2013 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑ ΠΑΦΟΣ, 26-01-2013 Organizing Committee: Οργανωτής Αγώνα: ΣΕΚΕ ΠΑΦΟΥ κ. Γιώργος Γεωργίου, ΜΑΤΣΟΥΚΑΡΗ ΤΩΝΙΑ (Γραμματεία Αγώνων) Recurve Bow - Master Men 1 1-016C

Διαβάστε περισσότερα

4ος Αγώνας OUTDOOR Β' Κατηγορίας Λεμεσού-Πάφου 21ου Πρωταθλήματος ΚΟΤΟΞ 2011-2012

4ος Αγώνας OUTDOOR Β' Κατηγορίας Λεμεσού-Πάφου 21ου Πρωταθλήματος ΚΟΤΟΞ 2011-2012 Powered by TCPF (www.tcpdf.org) 4ος Αγώνας OUTOOR Β' Κατηγορίας Λεμεσού-Πάφου 21ου Πρωταθλήματος ΚΟΤΟΞ 2011-2012 Cyprus Archery Federation (20120324) Γήπεδο Λυκείου Αγίας Φυλάξεως, Λεμεσός, 24-03-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΑ2009 MS. Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final. 1 Πασκάλ Νικόλας Ευσταθίου [1] Νικόλας Ευσταθίου [1] 2 Bye 1

ΓΥΜΝΑΣΙΑ2009 MS. Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final. 1 Πασκάλ Νικόλας Ευσταθίου [1] Νικόλας Ευσταθίου [1] 2 Bye 1 ΓΥΜΝΑΣΙΑ2009 MS Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 1 Πασκάλ Νικόλας Ευσταθίου [1] Νικόλας Ευσταθίου [1] 2 Bye 1 Νικόλας Ευσταθίου [1] 3 Ολύµπιον Κων/Νος ραµιώτης 11-2 11-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 16/4/2013 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 16/4/2013 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 16/4/2013 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ 9:00 Τ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ν Α Ρ Ξ Η Σ 9:15 80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Θ. ΠΡΟΚΡ. 9:30 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Α 9:45 300Μ ΕΜΠ ΠΡΟΚΡ. Θ ΠΡΟΚΡ. 9:50 300Μ ΕΜΠ Α ΠΡΟΚΡ. 10:05 80Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ. Αριστείδου Θεοδώρα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ. Αριστείδου Θεοδώρα Αριστείδου Θεοδώρα, Κερύνεια Δημοσθένους Ιωάννα Χρ. Εγγλέζου 3, Δασούπολη, Κερύνεια ioannademosthenous@hotmail.com Κωνσταντινίδης Γλ. Ανδρέας Μετοχίου 73, Έγκωμη, 2407 Κερύνεια 26025 22361560 22361491

Διαβάστε περισσότερα

2nd Game OUTDOOR 2x70m/2x50m A' Category - 21st CAF Championship 2011-2012 CYPRUS ARCHERY FEDERATION (20112011) CAF Field, 20-11-2011 Judges: Α' Χριστοδούλου Λάκης, Β' Κασσιανίδου Έλενα, Γ' Ιωάννου Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α. ΚΑΝΑΚΑΣ Η. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( ρ. Ηλίας Κυριακόπουλος) Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 2014. Αποτελέσματα

ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 2014. Αποτελέσματα ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 2014 Αποτελέσματα Διαδρομή 4 χιλιομέτρων κατάταξη Ανδρών Ανδρών 1 7 Αττιπά Τρύφωνας ΆΆνδρες 40-49 ετών 1 2 22 Λοϊζου Φίλιππος ΆΆνδρες 19-29 ετών 2 3 16 Αντρέας Αγησιλάου ΆΆνδρες 40-49 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ 9:00 Τ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ν Α Ρ Ξ Η Σ 9:15 80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Θ. ΠΡΟΚΡ. 9:30 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Α 9:45 300Μ ΕΜΠ ΠΡΟΚΡ. Θ ΠΡΟΚΡ. 9:50 300Μ ΕΜΠ Α ΠΡΟΚΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 Κόμμα: ΑΚΕΛ Ιστοσελίδα: www.akel.org.cy Λευκωσία 2 Αντωνιάδου Κυριάκου Πραξούλα, Πρόεδρος ΕΔΗ 5 Δημητρίου Άντρη, Συνδικαλίστρια 6 Δημητρίου-Μισιαούλη Στέλλα, Βουλευτής 15 Πασιά Σκεύη, Οργανωτική Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. Αναστάσιος Π"Γεωργίου Πέγεια 8560 26621268 99427373 3. Π/ Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΑΓΟΡΙΑ Δ Ε ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 42 2 ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ 32 3 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΗ 40 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΟΣ 53 5 ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 64 6 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάλογος συμμετεχόντων στην ημερίδα με θέμα «Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή»

ΘΕΜΑ: Κατάλογος συμμετεχόντων στην ημερίδα με θέμα «Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΦΗ 20-29 2 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 40-49 3 ΧΑΡΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 20-29

Διαβάστε περισσότερα

LEMESIA 2014 - RESULTS FOR THE 3KM RUN RACE ΛΕΜΕΣΙΑ 2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 3 ΧΛΜ

LEMESIA 2014 - RESULTS FOR THE 3KM RUN RACE ΛΕΜΕΣΙΑ 2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 3 ΧΛΜ LEMESIA 2014 - RESULTS FOR THE 3KM RUN RACE ΛΕΜΕΣΙΑ 2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 3 ΧΛΜ RESULTS BY AGE AND GENDER CATEGORIES ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ TOP 3 MEN ACROSS ALL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 25μ. (Ισχύουν μέχρι 21/5/2015)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 25μ. (Ισχύουν μέχρι 21/5/2015) 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ BAKHTIAROV ALEXANDRE ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 22.58 2009 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΕΩΝ ΖΑΓΚΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 23.64 2010 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΔΩΝ ΖΑΓΚΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 24.76 2008 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΜΙΤΣΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία 1. Βραβείο Συνεργατισμού ( 350) Απονέμεται στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή με την υψηλότερη γενική βαθμολογία. Βραβεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. Οικονομίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών 2001 Παγώνη Δημήτρης 1ος 43.17 Ηλία Ηλίας 1ος 46.18 2003 Πέτρου Παντελής 1ος 50.28 2003 Παγώνη Αντρέας 2ος 1.01.44

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 2014 Πανίκος Δημητριάδης (Διοικητής και Πρόεδρος, μέχρι 10 Απριλίου 2014) Χρυστάλλα Γιωρκάτζη (Διοικητής και Πρόεδρος, από τις 11 Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 513 513.02 Χαρίκλεια Καρακώστα 14.01.2017 1030-1330 2Α Αμφ. 3 Ελένη Παπαευθυμίου Σαπφώ Μορτάκη 514 514.02 Χριστίνα Παπαδημητρίου 07.01.2017 1030-1330 2Α Αμφ. 3 Αλέξανδρος Τσαδήρας Γεώργιος Τσιότρας 611

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA Συνεργασία Α.Ι.Κ και C.I.I.M στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Science in Management with Specialization in Insurance Στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση στο CIIM κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩΣΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ USB BANK ΠΕΤΡΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΧΑΤΖΗΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΤΑΚΚΑ ΣΕΝΕΚΚΗ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα