: ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ : ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ --//-- ΑΠΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ : 1 )) >> Να γίνει αλγόριθμος που διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν πίνακα 10 θέσεων ΑΣΚΗΣΗ : 2 )) >> Κατά την είσοδό τους στη δεξίωση, οι 34 καλεσμένοι του οικοδεσπότη δηλώνουν το όνομά τους στο θυρωρό. Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα ζητάει τα ονόματα και θα τα καταχωρεί σε πίνακα. Στη συνέχεια θα εμφανίζει το όνομα του πρώτου και του τελευταίου καλεσμένου (*) ΑΣΚΗΣΗ : 3 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει δύο μονοδιάστατους πίνακες με όνομα Α και Β 5 θέσεων και να εμφανίζει το πίνακα C ο οποίος είναι το άθροισμα των Α και Β. ΑΣΚΗΣΗ : 4 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν αριθμό Χ (ψηφίο-ψηφίο) και θα εκτυπώνει αντεστραμμένα τα ψηφία του (π.χ θα γίνει 3641) (με χρήση πίνακα 5 θέσεων) ΑΣΚΗΣΗ : 5 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει δύο πίνακες Ν στοιχείων και θα ελέγχει αν οι πίνακες είναι ίσοι, δηλ. αν τα αντίστοιχα στοιχεία τους είναι ίσα (*) ΑΣΚΗΣΗ : 6 )) >> Δίνονται δύο πίνακες ακεραίων Α[100] και Β[100]. Να δοθεί αλγόριθμος που συγκρίνει τους δύο πίνακες. («Ίσοι» εάν έχουν τις ίδιες τιμές και τα 100 στοιχεία τους, διαφορετικά «Άνισοι»). ΑΣΚΗΣΗ : 7 )) >> Να γεμίσετε έναν πίνακα ακεραίων Α[100] με 0 εκτός των θέσεων όπου ο δείκτης είναι πολλαπλάσιο του 7, όπου να γεμίσει με την τιμή 1. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 8 )) >> Στον κεντρικό υπολογιστή του τμήματος μηχανογράφησης ενός ασφαλιστικού ταμείου καταχωρούνται οι ασφαλισμένοι με όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διαφορετικοί πίνακες, μεταξύ των οποίων, ο πίνακας Όνομα και ο πίνακας Έτος, οι οποίοι περιέχουν για κάθε ασφαλισμένο το όνομα και το έτος γέννησης του, αντίστοιχα. Γνωρίζοντας ότι κάποιος ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται μόλις συμπληρώσει το 65 έτος της ηλικίας του, να γράψετε αλγόριθμο που: α) να διαβάζει το τρέχον έτος, β) να διαβάζει τα ονόματα και τις χρονολογίες γέννησης 100 ασφαλισμένων, και γ) να εμφανίζει τα ονόματα και το πλήθος εκείνων που θα συνταξιοδοτηθούν σε λιγότερο από 10 χρόνια.. Σημείωση: Οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί να μην συμπεριληφθούν καθόλου στο υποερώτημα γ). ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ --//-- ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ - ΓΙΝ - ΜΟ ΚΛΠ ΑΣΚΗΣΗ : 9 )) >> Ν.Γ.Α που θα διαβάζει έναν πίνακα 10 θέσεων και υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων του. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 10 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που θα γεμίζει έναν πίνακα 20 θέσεων με τις βαθμολογίες των μαθητών και θα υπολογίζει το πλήθος των μαθητών που είχαν βαθμολογία >16,5 και αυτών με βαθμολογία >18,5. ΑΣΚΗΣΗ : 11 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που θα γεμίζει έναν πίνακα 20 θέσεων και θα υπολογίζει το άθροισμα και το πλήθος των στοιχείων που είναι μεγαλύτεροι από το μέσο όρο των στοιχείων του πίνακα. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 12 )) >> Δίνεται πίνακας πραγματικών Α[100] με τα ύψη 100 μαθητών. Πόσοι μαθητές έχουν ύψος μεγαλύτερο του μέσου όρου; ΑΣΚΗΣΗ : 13 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει ένα μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων αριθμών Α με Ν θέσεις και υπολογίζει και να τυπώνει το μέσο όρο, το άθροισμα και το γινόμενο των στοιχείων του πίνακα Α. ΑΣΚΗΣΗ : 14 )) >> Δίνεται ένας μονοδιάστατος πίνακας ο οποίος περιέχει τις βαθμολογίες 50 μαθητών σε κάποιο μάθημα. Κάποιος μαθητής θεωρείται ότι απέτυχε στο συγκεκριμένο μάθημα αν ο βαθμός του είναι μικρότερος του 9,5, ενώ κάποιος μαθητής θεωρείται ότι αρίστευσε αν ο βαθμός του είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 19. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τα στοιχεία ενός τέτοιου πίνακα και θα υπολογίζει το πλήθος των μαθητών που απέτυχαν και το πλήθος των μαθητών που αρίστευσαν. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 15 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει ένα μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων αριθμών Α με Ν θέσεις και υπολογίζει και να τυπώνει το μέσο όρο, και πόσοι από τους αριθμούς είναι μεγαλύτεροι από τον πιο πάνω μέσο όρο. ΑΣΚΗΣΗ : 16 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο που με δεδομένα τα στοιχεία ενός πίνακα Α[500] θα μετρά το πλήθος των στοιχείων που είναι μικρότερα του 11 και αυτά που είναι μικρότερα από το μισό του μέσου όρου ΑΣΚΗΣΗ : 17 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που θα γεμίζει έναν πίνακα Α 100 θέσεων και θα βρίσκει το πλήθος των αρνητικών, των θετικών και των μηδενικών στοιχείων του. ΑΣΚΗΣΗ : 18 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που με δεδομένο έναν πίνακα Ν στοιχείων θα εκτυπώνει το πλήθος των άρτιων (*) ΑΣΚΗΣΗ : 19 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει για τους 1000 κατοίκους ενός χωριού τα ονόματα και το έτος γέννησης και να τα αποθηκεύει στους δυο πίνακες ΟΝΟΜΑ και ΕΤΟΣ_ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ αντίστοιχα. Στη συνέχεια : i. να εκτυπώνει τα ονόματα των κατοίκων που έχουν δικαίωμα ψήφου καθώς και το πλήθος τους ii. Να εκτυπώνει τα ονόματα των ατόμων με ηλικία > 80 1

2 (*) ΑΣΚΗΣΗ : 20 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει για τους 2000 υπαλλήλους της επιχείρησης ΧΨΡ τα ονόματα και το έτη υπηρεσίας και να τα αποθηκεύει στους δυο πίνακες ΟΝΟΜΑ και ΕΤΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ αντίστοιχα. Στη συνέχεια: i. Να εκτυπώνει τα ονόματα των υπαλλήλων που θα συνταδιοτηθούν την επόμενη πενταετία καθώς και το πλήθος τους ii. Να εκτυπώνει τα ονόματα των υπαλλήλων με έτη υπηρεσίας < 7 ΑΣΚΗΣΗ : 21 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει τα ονόματα 300 μαθητών και τις αντίστοιχες ηλικίες τους, και να εμφανίζει τα ονόματα όσων η ηλικία είναι μεγαλύτερη του Μέσου Όρου. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 22 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει το άθροισμα δοσμένου πίνακα Ν 10 θέσεων. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 23 )) >> Η δημοτική αρχή του χωριού ΧΧΨ σας ανέθεσε την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των δημοτών της. Για κάθε δημότη καταγράφεται: το έτος γεννήσεως και το φύλο του. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει σε δυο μονοδιάστατους πίνακες ΕΤΟΣ_ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ και ΦΥΛΟ τα προαναφερθέντα στοιχεία και θα απαντά στα εξής ερωτήματα: i. Το πλήθος των δημοτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και ποσοστό ανδρών και γυναικών ii. Το πλήθος των ατόμων που έχουν ηλικία < 18 iii. Το πλήθος των δημοτών με ηλικία > 80, και ποσοστό ανδρών και γυναικών ΑΣΚΗΣΗ : 24 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τα ονόματα 50 αεροπορικών εταιρειών και τις αντίστοιχες εισπράξεις τους. Να τυπώνει τα ονόματα των εταιρειών που έχουν εισπράξεις περισσότερες από τον μέσο όρο. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 25 )) >> Σε ένα διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαγωνίσθηκαν 50 υποψήφιοι. Για κάθε υποψήφιο γνωρίζουμε το επώνυμο και την βαθμολογία του. Για να χαρακτηρισθεί ένας υποψήφιος ως επιτυχών πρέπει η βαθμολογία του να ξεπερνά το μέσο όσο της βαθμολογίας των 50 υποψηφίων. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα εμφανίζει τα ονόματα των διαγωνιζόμενων που θεωρούνται επιτυχόντες καθώς και το πλήθος των επιτυχόντων. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 26 )) >> Δίνεται πίνακας ακεραίων Α[200] γεμάτος με τις επιδόσεις 200 μαθητών. Να υπολογισθούν τα ποσοστά των κατηγοριών: "κακά" [0,9], "μέτρια" [10,12], "καλά" [13,15], "πολύ καλά" [16,18], "άριστα" [18,20]. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 27 )) >> Σε έναν μονοδιάστατο πίνακα ΟΝΟΜΑ καταχωρούνται τα ονόματα των 1500 πελατών της εταιρείας ΦΩΦ, ενώ οι οφειλές τους καταχωρούνται στον επίσης μονοδιάστατο πίνακα ΟΦΕΙΛΕΣ. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος όπου: i. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει τα αναμενόμενα έσοδα της εταιρείας ΦΩΦ ii. Να εκτυπώνει τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών (οφειλές μεγαλύτερες από το 70% του μέσου όρου) (*) ΑΣΚΗΣΗ : 28 )) >> Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, βαθμό 1 ου και 2 ου τετραμήνου 30 μαθητών και να εμφανίζει: (1) το ονοματεπώνυμο και τη βαθμολογία κάθε μαθητή (2) το ονοματεπώνυμο όλων των μαθητών που βελτίωσαν τη βαθμολογία τους το 2 ο τετράμηνο πάνω από 20%. (3) Το τηλέφωνο των μαθητών που η απόδοση τους είναι καλύτερη από τα 9/10 της μέσης βαθμολογίας της τάξης. (ΠΑΝΕΛΛ.) ΑΣΚΗΣΗ : 29 )) >> Δίνονται η έκταση, ο πληθυσµός και το όνοµα καθεµιάς από τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που α) θα διαβάζει τα παραπάνω δεδοµένα, β) θα εµφανίζει τη χώρα µε τη µεγαλύτερη έκταση, γ) θα εµφανίζει τη χώρα µε το µικρότερο πληθυσµό και δ) θα εµφανίζει το µέσο όρο του πληθυσµού των 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. ΑΣΚΗΣΗ : 30 )) >> Τα μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού Τενεούπολης αποφάσισε να ραντίσουν από κοινού τα ελαιόδενδρα για το δάκο ανάλογα με το εμδαβόν του ελαιώνα του κάθε μέλους. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το πλήθος των διαφορετικών ελαιοπαραγωγών και για κάθε έναν από αυτούς το όνομα και τα στρέμματα του ελαιώνα του και στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το ποσό που αντιστοιχεί στον κάθε παραγωγό (να διαβάζετε και το συνολικό ποσό που θα δοθεί για τον ραντισμό) ΑΣΚΗΣΗ : 31 )) >> Κατασκευάστε αλγόριθμο που θα ζητάει για κάθε ένα από τους 43 παραγωγούς ενός συνεταιρισμού το βάρος της παραγωγής που παρέδωσαν. Στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το σύνολο της παραγωγής που παραδώθηκε στο συνεταιρισμό και θα το εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα. Υπολογίστε τον ακριβή αριθμό θέσεων μνήμης που θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα (ΠΑΝΕΛΛ.) ΑΣΚΗΣΗ : 32 )) >> Στο πλαίσιο προγράµµατος προληπτικής ιατρικής για την αντιµετώπιση του νεανικού διαβήτη έγιναν αιµατολογικές εξετάσεις στους 90 µαθητές (αγόρια και κορίτσια) ενός Γυµνασίου. Για κάθε παιδί καταχωρίστηκαν τα ακόλουθα στοιχεία : 1. ονοµατεπώνυµο µαθητή 2. κωδικός φύλου ("Α" για τα αγόρια και "Κ" για τα κορίτσια) 3. περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα. Οι φυσιολογικές τιµές σακχάρου στο αίµα κυµαίνονται από 70 έως 110 mg/dl (συµπεριλαµβανοµένων και των ακραίων τιµών). Nα αναπτύξετε αλγόριθµο που α) θα διαβάζει τα παραπάνω στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, φύλο, περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα) και θα ελέγχει την αξιόπιστη καταχώρισή τους (δηλαδή το φύλο να είναι µόνο "Α" ή "Κ" και η περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα να είναι θετικός αριθµός), β) θα εµφανίζει για κάθε παιδί του οποίου η περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα είναι εκτός των φυσιολογικών τιµών, το ονοµατεπώνυµο, το φύλο και την περιεκτικότητα του σακχάρου, γ) θα εµφανίζει το συνολικό αριθµό των αγοριών των οποίων η περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα δεν είναι φυσιολογική και δ) θα εµφανίζει το συνολικό αριθµό των κοριτσιών των οποίων η περιεκτικότητα σακχάρου στο αίµα δεν είναι φυσιολογική. 2

3 ΑΣΚΗΣΗ : 33 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει έναν πίνακα Ν θέσεων και θα υπολογίζει το γινόμενο των θετικών στοιχείων του Επίσης για κάθε θετικό στοιχείο του θα εμφανίζει την τετραγωνική του ρίζα (*) ΑΣΚΗΣΗ : 34 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει σε μονοδιάστο πίνακα την ημερήσια μέτρηση του CO 2 για ένα σημείο της Αθήνας και θα εκτυπώνει ποιες μέρες παρατηρήθηκε μέγιστο, ποιες μέρες δηλαδή η μέτρηση ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη και την επόμενη μέρα καθώς και το πόσες ήταν οι μέρες αυτές (*) ΑΣΚΗΣΗ : 35 )) >> Σε ένα Fast Food καταχωρούνται οι παραγγελίες στον υπολογιστή με βάση τον κωδικό των φαγητών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος ο οποίος λειτουργεί ως εξής: Διαβάζει τον κωδικό του φαγητού (1-20) και την ποσότητα και εμφανίζει το όνομα του φαγητού και την τιμή του. Η προηγούμενη διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί ως κωδικός η τιμή 0. Στο τέλος ο αλγόριθμος εμφανίζει τη συνολική αξία της παραγγελίας. Να γραφεί αλγόριθμος που να πραγματοποιεί τις παραπάνω λειτουργίες. Να θεωρήσετε δεδομένους τους πίνακες Φαγητό και Τιμή οι οποίοι περιέχουν τα ονόματα και τις τιμές, αντίστοιχα, των 20 φαγητών. ΑΣΚΗΣΗ : 36 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει Ν αριθμούς και θα τους τοποθετεί στις αντίστοιχες θέσεις ενός πίνακα. Στη συνέχεια να υπολογίζεται και να εκτυπώνεται το πλήθος και το ποσοστό που καταλαμβάνουν στον πίνακα οι θετικοί, οι αρνητικοί αριθμοί καθώς και τα μηδενικά (θεωρήστε το Ν δεδομένο) (*) ΑΣΚΗΣΗ : 37 )) >> Δίνεται πίνακας ακεραίων Α[100]. Να υπολογισθεί και να εμφανισθεί το πλήθος των διαδοχικών στοιχείων που έχουν το ίδιο πρόσημο. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 38 )) >> Να δοθεί αλγόριθμος που να διαβάζει το επώνυμο, ηλικία και ύψος των στρατιωτών μιας μονάδας. Έπειτα να καταχωρεί σε έναν πίνακα τα επώνυμα των στρατιωτών που έχουν ύψος μικρότερο του ΜΟ και ηλικία μέχρι και 25 ετών. Η εισαγωγή των στοιχείων των στρατιωτών να σταματάει όταν δοθεί στο επώνυμο ή τιμή «τέλος». ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ --//-- ΜΙΝ / ΜΑΧ (*) ΑΣΚΗΣΗ : 39 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: (α) Να διαβάζει τα ονόματα και τις ετήσιες εισπράξεις 20 καταστημάτων. (β) Να εμφανίζει το πλήθος και τα ονόματα των καταστημάτων που έχουν εισπράξεις μικρότερες των (γ) Να εμφανίζει το όνομα του καταστήματος με τις υψηλότερες εισπράξεις. ΑΣΚΗΣΗ : 40 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει Ν αριθμούς σε έναν μονοδιάστατο πίνακα και στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το μέγιστο καθώς και τις θέσεις του πίνακα που αυτό εντοπίζεται. Μπορείτε να υλοποιήσετε τον αλγόριθμο με μια προσπέλαση του πίνακα; ΑΣΚΗΣΗ : 41 )) >> Δίνονται οι πίνακες Ο,Β,Ο2,Β2 οι οποίοι περιέχουν τα ονόματα και τη βαθμολογία του 1ου και του 2ου Λυκείου, με 200 και 180 μαθητές αντίστοιχα. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα εμφανίζει το όνομα του μαθητή με το μεγαλύτερο βαθμό, και το Λύκειο από το οποίο προέρχεται. ΑΣΚΗΣΗ : 42 )) >> Σε μία εταιρεία εργάζονται 200 υπάλληλοι και είναι γνωστός ο μισθός του καθενός. Να χρησιμοποιηθεί η δομή του πίνακα για να αποθηκεύονται οι μισθοί των υπαλλήλων και να βρεθεί ο κατάλληλος αλγόριθμος υπολογισμού του μεγαλύτερου μισθού. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 43 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος με δεδομένο έναν μονοδιάστατο πίνακα αριθμών θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τον ελάχιστο καθώς και τη θέση του στον πίνακα (*) ΑΣΚΗΣΗ : 44 )) >> Μια ομάδα φοιτητών στα πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας πρέπει να καταγράψουν το επίπεδο ρύπων σε 150 σημεία της Αθήνας. Για την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει στον πίνακα ΣΗΜΕΙΟ το σημείο καταγραφής ρύπων και στον μονοδιάστατο πίνακα ΕΝΔΕΙΞΗ την αντίστοιχη ένδειξη. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογίζει και να εκτυπώνει το μέγιστο και το ελάχιστο καταγραφέν επίπεδο ρύπων καθώς και το ποιές περιοχές ξεπερνούν τα 80% του μέσου όρου (*) ΑΣΚΗΣΗ : 45 )) >> Το τμήμα μισθοδοσίας καταχωρεί τις εισπράξεις της αλυσίδας των 30 καταστημάτων "Γιανρίτσιος ΑΕ" που διαθέτει σε έναν πίνακα. Αντίστοιχα, σε έναν πίνακα 30 θέσεων καταχωρούνται τα ονόματα - επωνυμία των καταστημάτων. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος όπου: i. Να εκτυπώνει το όνομα του καταστήματος με τις μεγαλύτερες εισπράξεις ii. Να εκτυπώνει το όνομα του καταστήματος με τις μικρότερες εισπράξεις iii. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το σύνολο των εισπράξεων της εταιρείας και τον μέσο όρο για κάθε κατάστημα ΑΣΚΗΣΗ : 46 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει ένα μονοδιάστατο πίνακα ακέραιων αριθμών Α με 10 θέσεις και υπολογίζει και να τυπώνει το μέγιστο και το ελάχιστο στοιχείο του πίνακα Α και τις θέσεις τους. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 47 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει το μικρότερο άρτιο αριθμό ενός πίνακα 100 ακεραίων αριθμών ΑΣΚΗΣΗ : 48 )) >> ΔΤ2. Έχουμε δύο πίνακες, ο ένας με τα μοντέλα των υπολογιστών και ο δεύτερος με τις τιμές τους. Να γράψετε τις εντολές που βρίσκουν και τυπώνουν το φθηνότερο μοντέλο καθώς και το ακριβότερο ΑΣΚΗΣΗ : 49 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που θα γεμίζει έναν πίνακα 20 θέσεων και θα εμφανίζει το μεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα και τη θέση που βρέθηκε. ΑΣΚΗΣΗ : 50 )) >> Από τους 24 αθλητές που συμμετείχαν στα προκριματικά ενός αγώνα δρόμου, προκρίνονται στα τελικά οι 8 με τον καλύτερο χρόνο. Κατασκευάστε αλγόριθμο που θα ζητάει τους χρόνους των αθλητών και θα εμφανίζει τον καλύτερο και το χειρότερο χρόνο που έγινε στη διάρκεια των προκριματικών 3

4 (*) ΑΣΚΗΣΗ : 51 )) >> Σε ένα σχολείο οι μαθητές που θα διαγωνισθούν για να στελεχώσουν την ομάδα μπάσκετ, είναι αυτοί που το ύψος τους ξεπερνάει τα πέντε έκτα του μέσου ύψους των μαθητών της τάξης του. Να γίνει πρόγραμμα που θα δέχεται το επώνυμο και το ύψος των μαθητών μιας τάξης 80 μαθητών και θα εμφανίζει το ύψος του ψηλότερου μαθητή και το επώνυμο του καθώς και το ύψος των μαθητών που θα διαγωνισθούν για μια θέση στην ομάδα μπάσκετ το επώνυμο τους και το πλήθος τους. ΑΣΚΗΣΗ : 52 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τον αριθμό των τερμάτων που σημειώθηκαν σε 9 αγώνες ποδοσφαίρου μίας αγωνιστικής της Α κατηγορίας και να υπολογίζει τον μέσο αριθμό τερμάτων καθώς και το εύρος των τερμάτων, δηλ. τη διαφορά της μεγαλύτερης από την μικρότερη τιμή. ΑΣΚΗΣΗ : 53 )) >> Στην Ολυμπιάδα Πληροφορικής υπήρξαν 200 διαγωνιζόμενοι με βαθμολογία από 1 μέχρι 500. Στο 2 γύρο προκρίνονται οι διαγωνιζόμενοι που πέρασαν τα 4/5 του συνολικού μέσου όρου των βαθμολογιών όλων των διαγωνιζόμενων. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει το πλήθος και τη βαθμολογία όλων των διαγωνιζόμενων και να υπολογίζει και να εμφανίζει: α) τον αριθμό και το βαθμό του καλύτερου διαγωνιζόμενου β) τον αριθμό και το βαθμό του χειρότερου διαγωνιζόμενου γ) τον αριθμό και το βαθμό για όσους προκρίθηκαν στο 2 γύρο δ) το πλήθος και το μέσο όρο όσων προκρίθηκαν ΑΣΚΗΣΗ : 54 )) >> Η "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ" τράπεζα διαθέτει πελατολόγιο κατόχων πιστωτικής κάρτας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος με δεδομένα τα στοιχεία των πελατών της τράπεζας και των οφειλών τους θα εκτυπώνει: i. Τα ονόματα των πελατών της τράπεζας με οφειλές πάνω του μέσου όρου ii. Τα ονόματα των πελατών με μηδενικές οφειλές iii. Ποιά είναι η μεγαλύτερη οφειλή προς την τράπεζα iv. Ποιοι πελάτες έχουν οφειλή ίση με την μέγιστη (*) ΑΣΚΗΣΗ : 55 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που να δέχεται 1010 πραγματικούς αριθμούς τους οποίους θα καταχωρεί σε πίνακα και να υπολογίζει το μεγαλύτερο και το μικρότερο στοιχείο του πίνακα. Στη συνέχεια να ξαναγράψετε τον αλγόριθμο χωρίς να χρησιμοποιήσετε πίνακα. Ποια από τις δυο λύσεις θα πρέπει να προτιμήσουμε αν έχουμε δικαίωμα επιλογής και γιατί; ΑΣΚΗΣΗ : 56 )) >> Σε ένα πίνακα Β υπάρχουν καταχωρισμένες οι βαθμολογίες ενός μαθητή σε 14 μαθήματα και σε έναν δεύτερο πίνακα Κ αντίστοιχα ο κωδικός κάθε μαθήματος. Να γραφεί αλγόριθμος που να βρίσκει και να εμφανίζει τα μαθήματα με την υψηλότερη και χαμηλότερη βαθμολογία του μαθητή. (μπορεί να έχει ισοβαθμία σε περισσότερα του ενός μαθήματα) ΑΣΚΗΣΗ : 57 )) >> ΔΤ1. Σε μία κατασκήνωση υπάρχουν 300 παιδιά και καθένα από αυτά έχει μοναδικό αριθμό από το 1 έως και το 300 που του αντιστοιχεί. Για κάθε παιδί είναι γνωστή η ηλικία του. Να χρησιμοποιηθεί η δομή του πίνακα για να αποθηκεύονται οι ηλικίες των παιδιών και να βρεθεί ο κατάλληλος αλγόριθμος υπολογισμού του μικρότερου και μεγαλύτερου σε ηλικία παιδιού και να εκτυπώνεται τόσο η ηλικία όσο και ο κωδικός του μικρότερου και μεγαλύτερου παιδιού (*) ΑΣΚΗΣΗ : 58 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει τις ηλικίες 100 ανθρώπων και τις καταχωρεί σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Α. Κατόπιν υπολογίζει και εκτυπώνει: Το μέσο όρο όλων των ηλικιών. Τη μέγιστη ηλικία. Το πλήθος των ανθρώπων που είναι άνω των 50 ετών. ΑΣΚΗΣΗ : 59 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος με τον οποίο καταχωρούνται σε δύο μονοδιάστατους πίνακες οι 12 μέσες θερμοκρασίες και τα ονόματα των μηνών του χρόνου αντίστοιχα και υπολογίζονται και εμφανίζονται οι 2 μεγαλύτερες και οι 2 μικρότερες θερμοκρασίες, καθώς και τα ονόματα των μηνών κατά τους οποίους σημειώθηκαν οι παραπάνω θερμοκρασίες. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 60 )) >> Να δοθεί αλγόριθμος που να διαβάζει 80 ακεραίους αριθμούς, να τους καταχωρεί σε πίνακα και να εμφανίζει τους δύο μικρότερους που διαιρούνται με το 3 και το 5 συγχρόνως. ΑΣΚΗΣΗ : 61 )) >> Μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων διαθέτει προς πώληση 10 μοντέλα. Για να ελέγχει καλύτερα τις πωλήσεις έχει δώσει στο καθένα ένα τριψήφιο κωδικό (από 000 μέχρι 009). Να δοθεί αλγόριθμος που να διαβάζει τα ονόματα των μοντέλων, τους κωδικούς τους και τα μοντέλα που πουλήθηκαν στις τελευταίες 120 πωλήσεις. Τέλος να υπολογίζει από κάθε μοντέλο και να εμφανίζει το μοντέλο που έκανε τις λιγότερες πωλήσεις. ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ --//-- ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΛΠ ΑΣΚΗΣΗ : 62 )) >> Να γίνει αλγόριθμος που αφού σε 3 μονοδιάστατους πίνακες διαβάσει το όνομα το προφορικό 1ου και το προφορικό του 2ου τετραμήνου, να διαβάζει ένα όνομα, και άν αυτός ο μαθητής υπάρχει, να εμφανίζει το όνομά του, το μέσο όρο βαθμολογίας, και αν προάγεται ή όχι. (ΜΟ >= 9,5 = προάγεται) (*) ΑΣΚΗΣΗ : 63 )) >> Γεμίστε έναν πίνακα Α, 30 θέσεων με αριθμούς. Διαβάστε έναν αριθμό και βρείτε πόσες φορές υπάρχει ο Αριθμός αυτός στον πίνακα Α. ΑΣΚΗΣΗ : 64 )) >> ΔΤ6. Μία οικολογική οργάνωση διαθέτει στοιχεία για το ποσοστό δασών για 50 διαφορετικές χώρες. Χρειάζεται να πάρει απόφαση για να διοργανώσει μία εκδήλωση διαμαρτυρίες στις 10 χώρες που έχουν τo χαμηλότερο ποσοστό δασών. Να δοθεί αλγόριθμος που θα ταξινομεί τα ποσοστά δασών των χωρών με χρήση της μεθόδου της ευθείας ανταλλαγής και θα εκτυπώνει τις 10 χώρες στις οποίες θα διοργανωθούν οι εκδηλώσεις (Πίνακες ΠΔ και Ο με το ποσοστό δασών και το όνομα 50 χωρών αντίστοιχα) 4

5 (*) ΑΣΚΗΣΗ : 65 )) >> Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Α, Ν στοιχείων. Να γραφεί αλγόριθμος που να αναζητάει στοιχείο ίσο με Λ, σύμφωνα με τη μέθοδο της σειριακής αναζήτησης. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 66 )) >> Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Π, Ν στοιχείων, που είναι ακέραιοι αριθμοί. Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος να ταξινομεί με τη μέθοδο της φυσαλίδας τα στοιχεία του πίνακα Π. ΑΣΚΗΣΗ : 67 )) >> Οι υπάλληλοι μιας εταιρίας προάγονται στη επόμενη βαθμίδα κατά σειρά αρχαιότητας. Κατασκευάστε αλγόριθμο που θα ζητάει το όνομα και το έτος πρόσληψης για τους 62 υπαλλήλους που απασχολεί αυτή τη στιγμή η εταιρία και στη συνέχεια θα τους ταξινομεί με τη σειρά, από τον αρχαιότερο προς τον νεότερο. Στη συνέχεια θα εμφανίζει τους 10 αρχαιότερους και τους 10 νεότερους υπαλλήλους που εργάζονται αυτή τη στιγμή στην εταιρία (ΠΑΝΕΛΛ.) ΑΣΚΗΣΗ : 68 )) >> Δ. ίνεται μονοδιάστατος μη ταξινομημένος πίνακας Τ με Ν διαφορετικά στοιχεία. Να γράψετε τον αλγόριθμο σειριακής αναζήτησης της τιμής μιας μεταβλητής key στον πίνακα Τ. Μονάδες 10 (*) ΑΣΚΗΣΗ : 69 )) >> Σε έναν διαγωνισμό του δημοσίου οι 255 πτυχιούχοι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τα συνολικά μόρια τα οποία λαμβάνουν. Για κάθε υποψήφιο είναι απαραίτητα να γνωρίζουμε το όνομα του, τον τίτλο σπουδών του (Πτυχίο: 2 μόρια, Μεταπτυχιακό: 3 μόρια, Διδακτορικό: 5 μόρια) και το επίπεδο γνώσης των Αγγλικών (Καλή: 1 μόριο, Πολύ καλή: 2 μόρια, Άριστη: 3 μόρια). Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα: α) θα διαβάζει τα στοιχεία των υποψηφίων να τα καταχωρεί σε τρεις μονοδιάστατους πίνακες β) δημιουργεί ένα νέο πίνακα που θα περιέχει τα συνολικά μόρια για κάθε υποψήφιο, γ) εμφανίζει τους 32 πρώτους που καταλαμβάνουν τις θέσεις του διαγωνισμού. ΑΣΚΗΣΗ : 70 )) >> Ν.Γ.Α που να δέχεται τα ονοματεπώνυμα εθελοντών για την Ολυμπιάδα 2004, στη συνέχεια να διαβάζει ένα ονοματεπώνυμο και ο αλγόριθμος να εμφανίζει το μήνυμα "είναι εθελοντής" ή "δεν είναι εθελοντής" ανάλογα με το αποτέλεσμα της αναζήτησς. Θεωρείστε οτι τα ονοματεπώνυμα εισάγονται με τυχαίο τρόπο καθώς και οτι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο ονοματεπώνυμο να καταχωρηθεί πάνω από μια φορές ΑΣΚΗΣΗ : 71 )) >> Ο Δ/ντης μιας σχολικής ομάδας επιθυμεί να γράψει ένα αλγόριθμο για τη διαχείριση των στοιχείων των καθηγητών του. Τα στοιχεία που επιθυμεί να καταγράψει για κάθε καθηγητή είναι το πλήρες όνομα, το τηλέφωνο και η ειδικότητα. Αφού αποθηκευτούν τα στοιχεία των 25 καθηγητών σε τρεις μονοδιάστατους πίνακες, επιθυμεί να μπορεί να κάνει αναζήτηση βάσει του ονόματος ή βάσει της ειδικότητας. Έτσι, ο αλγόριθμος πρέπει να τον ρωτά βάσει ποιου στοιχείου θέλει να κάνει αναζήτηση (1=βάση ονόματος, 2=βάση ειδικότητας) και να διαβάζει μια μεταβλητή (π.χ. ΑΠ). Αν επιλέξει 1, (ΑΠ=1) τότε να διαβάζει ένα όνομα και αν υπάρχει καθηγητής με αυτό το όνομα, εμφανίζει το τηλέφωνο και την ειδικότητά του, ενώ άν επιλέξει 2, (ΑΠ = 2) τότε διαβάζει μια ειδικότητα και εμφανίζει όλους τους καθηγητές και τα τηλέφωνα τους με αυτή την ειδικότητα. ΑΣΚΗΣΗ : 72 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος, θα διαβάζει τα ονόματα Ν πελατών ενός μαγαζιού καθώς και τα χρήματα που ξόδεψαν στη διάρκεια ενός μήνα. Να εμφανίζονται τα ονόματα των 10 καλύτερων πελατών καθώς και τα χρήματα που ξόδεψαν στο μαγαζί. Σε όποιον από τους 10 πελάτες έχει ξοδέψει πάνω από 500 Ευρώ τον τρέχοντα μήνα, θα αποστέλλεται μια ευχαριστήρια κάρτα και μια κάρτα έκπτωσης στις επόμενες αγορές. Ο αλγόριθμος λοιπόν πρέπει να ενημερώνει τον καταστηματάρχη για αυτούς που δικαιούνται τις δύο κάρτες. ΑΣΚΗΣΗ : 73 )) >> Η μαθηματική εταιρεία διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό και καταχωρεί σε έναν πίνακα ΟΝΟΜΑ τα ονόματα των μαθητών και σε πίνακα ΒΑΘΜΟΣ τους βαθμούς αντίστοιχα (στην κλίμακα του 100). Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού θα περάσουν όσοι μαθητές ξεπεράσουν το 75%. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα εκτυπώνει αλφαβητικά ταξινομημένα τα ονόματα όσων πέρασαν στην επόμενη φάση ΑΣΚΗΣΗ : 74 )) >> Στο αγώνισμα των μέτρων στίβου συμμετέχουν 30 αθλητές. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος : α) να διαβάζει την επίδοση κάθε αθλητή και να την αποθηκεύει σε ένα πίνακα β) να διαβάζει το όνομα κάθε αθλητή και να το αποθηκεύει σε ένα δεύτερο πίνακα γ) να ταξινομεί τους αθλητές με βάση την επίδοση που σημείωσαν δ) να εμφανίζει τους 3 πρώτους αθλητές με την καλύτερη επίδοση. ΑΣΚΗΣΗ : 75 )) >> Έστω ότι ο κατάλογος των μουσείων της πόλης σας υπάρχει αποθηκευμένος σε έναν πίνακα ο οποίος περιέχει το όνομα κάθε μουσείου. Έστω ότι κάποιος επισκέπτης θέλει να μάθει εάν κάποιο συγκεκριμένο μουσείο (π.χ Λαογραφικό) υπάρχει στην πόλη σας. Να γραφεί ο αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει ένα όνομα μουσείου και θα αναζητάει άν υπάρχει το μουσείο αυτό και να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα άν υπάρχει ή όχι. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 76 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει το όνομα του καλλιτέχνη και το έτος κυκλοφορίας δίσκων CD ενός μαθητή και αποθηκεύει κατ' αντιστοιχία σε δύο μονοδιάστατους πίνακες 100 θέσεων. Στη συνέχεια να γίνεται ταξινόμηση των CD κατά έτος κυκλοφορίας και να υπολογίζεται και να εμφανίζεται: α) το πλήθος των CD που έχουν κυκλοφορήσει πριν το 1998 β) να διαβάζει το όνομα ενός καλλιτέχνη, και να υπολογίζει και να εμφανίζει τον αριθμό των CD που υπάρχουν στη συλλογή ΑΣΚΗΣΗ : 77 )) >> Στην Α1 Γυμνασίου ένα ιδιωτικό σχολείο έκανε 110 εγγραφές. Να δοθεί αλγόριθμος που να κατανέμει με αλφαβητική σειρά τους μαθητές στα 4 τμήματα που θα δημιουργήσει το σχολείο. Στη συνέχεια να εκτυπώνει τα ονόματα των μαθητών που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα. (Στα τρία πρώτα τμήματα αντιστοιχούν 28 μαθητές). ΑΣΚΗΣΗ : 78 )) >> Μία έκθεση επίπλων διαθέτει 112 διαφορετικά κομμάτια στον κατάλογό της. Κατασκευάστε αλγόριθμο που θα ζητάει την περιγραφή και την τιμή του καθενός και θα τα καταχωρεί στις αντίστοιχες δομές δεδομένων. Στη συνέχεια θα ζητάει από το χρήστη τη θέση ενός είδους στον κατάλογο και θα εμφανίζει τα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο είδος, διαμορφώνοντας κατάλληλο μήνυμα 5

6 (*) ΑΣΚΗΣΗ : 79 )) >> Σχεδιάστε αλγόριθμο που θα ζητάει τα ονόματα των 60 υπαλλήλων μίας υπηρεσίας και θα τα καταχωρεί σε πίνακα. Στη συνέχεια θα ψάχνει ένα προς ένα τα ονόματα και θα αλλάζει το όνομα 'Νίκος' σε 'Νικόλαος' όπου το συναντήσει ΑΣΚΗΣΗ : 80 )) >> Ένα νοσοκομείο έχει συνολικά 100 κρεβάτια και επιθυμεί να εισάγει σε ένα υπολογιστή το όνομα του ασθενή που καταλαμβάνει κάθε κρεβάτι. Αν ένα κρεβάτι είναι κενό, τότε ο χειριστής του μηχανήματος εισάγει τη λέξη ΑΔΕΙΟ για το συγκεκριμένο κρεβάτι. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τις πληροφορίες για κάθε κρεβάτι και θα το τοποθετεί σε πίνακα ΚΡΕΒΑΤΙ. Στη συνέχεια: (α) υπολογίζει πόσα κρεβάτια είναι άδεια. (β) διαβάζει ένα όνομα και ελέγχει αν το όνομα περιλαμβάνεται στους ασθενείς του νοσοκομείου και ποιο κρεβάτι καταλαμβάνει, διαφορετικά να εμφανίζει "ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ". ΑΣΚΗΣΗ : 81 )) >> Το κατάστημα ρούχων "Χαρατσίδης και Υιοί" χρησιμοποιεί τους εξής πίνακες για την αποθήκευση των στοιχείων των μηνιαίων πωλήσεών του: πίνακας ΜΗΝΑΣ[12] με τα ονόματα των 12 μηνών του χρόνου και πίνακας ΠΩΛΗΣΕΙΣ[12] με τις μηνιαίες πωλήσεις. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που: i. Θα εκτυπώνει τα ονόματα των μηνών που οι πωλήσεις ήταν μεγαλύτερες του 75% του μέσου όρου ii. Θα διαβάζει το όνομα ενός μήνα και θα εκτυπώνει μήνυμα αν σ' αυτόν τον μήνα επετεύχθησαν πωλήσεις μεγαλύτερες του μέσου όρου iii. Θα διαβάζει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στον οικονομικό στόχο που είχε τεθεί για τις πωλήσεις σε αυτήν την χρονιά και θα εκτυπώνει σε ποιο μήνα ο στόχος επετεύχθη ή το μήνυμα "ο στόχος πωλήσεων δεν εκπληρώθηκε" στην αντίθετη περίπτωση ΑΣΚΗΣΗ : 82 )) >> Στον δήμο Τενεούπολης πραγματοποιείται ένα δημοψήφισμα για το φλέγον ζήτημα της υδροδότησης και υπάρχουν 5 διαθέσιμες επιλογές (Α, Β, Γ, Δ, Ε). Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει σε πίνακα ΨΗΦΟΙ τις επιλογές των 6000 κατοίκων του δήμου και θα τις εκτυπώνει με φθίνουσα σειρά κατάταξης καθώς και τον αριθμό ψήφων που συγκέντρωσε η κάθε μια ΑΣΚΗΣΗ : 83 )) >> Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το όνομα τη διεύθυνση και το εισόδημα 1000 κατοίκων. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα δέχεται είτε το όνομα είτε τη διεύθυνση ενός κατοίκου και θα αναζητεί όλους τους κατοίκους που έχουν αυτό το όνομα ή αυτή τη διεύθυνση. Αν βρεθούν κάποιοι τότε να μας εμφανίζει όλες τις πληροφορίες τους (όνομα, διεύθυνση, εισόδημα). (*) ΑΣΚΗΣΗ : 84 )) >> Η διοίκηση της εταιρείας "Γιαννιτσιώτης ΕΠΕ" ζήτησε από το τμήμα μηχανογράφησης για πραγματοποιήσει μια έρευνα για το προσωπικό. Για τις ανάγκες τις έρευνας δημιουργήθηκαν 3 μονοδιάστατοι πίνακες ΦΥΛΟ, ΜΙΣΘΟΣ και ΗΛΙΚΙΑ που περιέχουν τα αντίστοιχα στοιχεία για τους 630 εργαζομένους της εταιρείας. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τα παραπάνω στοιχεία και στη συνέχεια θα υπολογίζει: i. ΠΌΣΟΙ Είναι οι υπάλληλοι με μισθός μεγαλύτερο από 1300 ii. Ποιο είναι το % ποσοστό των ανδρών με μισθό μεγαλύτερο του μέσου όρου iii. Ποιες είναι οι 5 πιο καλοπληρωμένες γυναίκες ΑΣΚΗΣΗ : 85 )) >> Έστω ότι ο κατάλογος με τα εμπορικά καταστήματα μιας πόλης υπάρχει αποθηκευμένος σε ένα πίνακα ο οποίος περιέχει το όνομα κάθε καταστήματος. Έστω ότι κάποιος θέλει να ανοίξει ένα νέο εμπορικό κατάστημα. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος αφού διαβάζει μια επωνυμία, αναζητά αν η επωνυμία που θα χρησιμοποιηθεί είναι ήδη καταχωρισμένη και να εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα. ΑΣΚΗΣΗ : 86 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που θα ζητάει τα ονόματα των 10 μαθημάτων στα οποία εξετάζεται ένας μαθητής και το βαθμό του σε κάθε μάθημα. Στη συνέχεια θα εμφανίζει τα ονόματα των μαθημάτων από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο βαθμό (*) ΑΣΚΗΣΗ : 87 )) >> Ένα σχολείο σημειώνει σε βιβλίο Απουσιών τα ονόματα 300 μαθητών με τις αντίστοιχες απουσίες που έχει σημειώσει συνολικά κάθε μαθητής. Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο : α) Αποθηκεύει σε δύο μονοδιάστατους πίνακες τα ονοματεπώνυμα και τις αντίστοιχες απουσίες των μαθητών β) Ταξινομεί τους μαθητές ανάλογα με τον αριθμό των απουσιών από τον μεγαλύτερο προς το μικρότερο. γ) Εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών που έχουν υπερβεί τις 40 απουσίες, στους οποίους θα σταλεί επιστολή, τις απουσίες που έχουν σημειώσει καθώς και το πλήθος τους. δ) Εμφανίζει τα ονόματα και τις απουσίες του/των μαθητή/των με το μικρότερο αριθμό απουσιών. ΑΣΚΗΣΗ : 88 )) >> Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής συμμετείχαν 200 υποψήφιοι. Να γραφεί αλγόριθμος που : α) να αποθηκεύει τα αποτελέσματα σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Β και τα ονόματα των υποψηφίων σε έναν δεύτερο μονοδιάστατο πίνακα Ο, κατ' αντιστοιχία β) να ταξινομεί τους δύο πίνακες με βάση τη βαθμολογία κάθε διαγωνιζομένου γ) να εμφανίζει τα ονόματα των 8 υποψηφίων με την καλύτερη βαθμολογία που προκρίνονται στην Ολυμπιάδα Πληροφορικής. ΑΣΚΗΣΗ : 89 )) >> Σε μια λαχειοφόρο αγορά, αγόρασαν λαχνούς 1200 άτομα. Για κάθε άτομο καταγράφουμε σε έναν αλγόριθμο το όνομα του και το νούμερο του λαχνού του. Ο αλγόριθμος θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να διαβάζονται τα νούμερα των 10 κερδοφόρων λαχνών και να εμφανίζονται τα ονόματα των κατόχων των λαχνών. Δηλ. θα διαβάζεται για παράδειγμα το νούμερο και θα εμφανίζεται ο κάτοχος του λαχνού. Κατόπιν θα διαβάζεται ο δεύτερος λαχνός και θα εμφανίζεται ο δεύτερος νικητής, κ.ο.κ. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 90 )) >> Η βιβλιοθηκάριος του πανεπιστημίου, παραλαμβάνει 60 καινούργια βιβλία κάθε Παρασκευή και τα καταχωρεί με τη σειρά που τα παίρνει. Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα ζητάει τους τίτλους των βιβλίων και τα ονόματα των συγγραφέων και θα τους καταχωρεί σε κατάλληλη(ες) δομή(ες) δεδομένων. Στη συνέχεια θα ζητάει από το χρήστη να του δώσει ένα συγγραφέα, θα εντοπίζει το πρώτο βιβλίο αυτού του συγγραφέα και θα εμφανίζει τον τίτλο του. Τέλος θα εμφανίζει τους τίτλους όλων των βιβλίων που βρίσκονται στη σειρά πριν από αυτό 6

7 ΑΣΚΗΣΗ : 91 )) >> Τα αυτοκίνητα σε ένα πάρκινγκ, καταχωρούνται σε συνεχόμενες θέσεις όσο αυτό είναι δυνατόν. Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα ζητάει τους αριθμούς κυκλοφορίας των 62 αυτοκινήτων με τη σειρά που βρίσκονται παρκαρισμένα και θα τα καταχωρεί σε πίνακα. Στη συνέχεια, θα ζητάει έναν αριθμό κυκλοφορίας και θα εμφανίζει τη σειρά (θέση) στην οποία είναι σταθμευμένο, ή κατάλληλο μήνυμα (αν δεν υπάρχει στο πάρκινγκ αυτοκίνητο με αυτό τον αριθμό κυκλοφορίας) ΑΣΚΗΣΗ : 92 )) >> Σχεδιάστε αλγόριθμο που θα ζητάει τον τίτλο και τον συγγραφέα όλων των 250 βιβλίων μίας σχολικής βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια θα ζητάει από το χρήστη να του δώσει το όνομα ενός συγγραφέα και θα εμφανίζει όλους τους τίτλους βιβλίων που υπάρχουν από αυτό το συγγραφέα στη βιβλιοθήκη. Ο αλγόριθμος θα υπολογίζει το συνολικό αριθμό βιβλίων γι'αυτό το συγγραφέα και θα εμφανίζει κατάλληλα διαμορφωμένο μήνυμα ΑΣΚΗΣΗ : 93 )) >> Ένας μαθητής, θέλει να αρχειοθετήσει και τα 200 μουσικά κομμάτια που διαθέτει. Για το λόγο αυτό επιθυμεί να καταχωρήσει στον πίνακα ΤΙΤΛΟΣ τον τίτλο κάθε τραγουδιού, στον πίνακα CD τον τίτλο του CD μέσα στο οποίο βρίσκεται κάθε τραγούδι και στον πίνακα ΔΙΑΡΚΕΙΑ την διάρκεια κάθε τραγουδιού, σε δευτερόλεπτα. Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο: α. Διαβάζει τα παραπάνω στοιχεία και τα καταχωρεί στους πίνακες ΤΙΤΛΟΣ, CD, ΔΙΑΡΚΕΙΑ. β. Διαβάζει τον τίτλο ενός κομματιού και εμφανίζει τον τίτλο του CD στο οποίο υπάρχει το κομμάτι αυτό, καθώς και την χρονική του διάρκεια. γ. Εμφανίζει τον τίτλο του CD που έχει την συνολικά μεγαλύτερη χρονική διάρκεια σε μουσική. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 94 )) >> ΔΤ2. Ο αλγόριθμος της φυσαλίδες όπως διατυπώθηκε στην παράγραφο 3.7 έχει το μειονέκτημα ότι δεν είναι αρκετά «έξυπνος» ώστε να διαπιστώνει στην αρχή ή στο μέσο της διαδικασίας αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος. Να σχεδιασθεί μία παραλλαγή του αλγορίθμου αυτού που να σταματά όταν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του πίνακα είναι ήδη ταξινομημένα. Υπόδειξη: Να χρησιμοποιήσετε μία βοηθητική μεταβλητή που να ελέγχει το τέλος κάθε επανάληψης του εξωτερικού βρόχου (Για i από 2 μέχρι n) αν για την τρέχουσα τιμή του i έγιναν αντιμεταθέσεις στοιχείων (*) ΑΣΚΗΣΗ : 95 )) >> Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ΘΗΤΑ (2000 πελάτες), πρόκειται μαζί με την εταιρεία ΒΗΤΑ (1200 πελάτες), μετά από συγχώνευση, να δημιουργήσουν την εταιρεία ΖΗΤΑ. Η κάθε εταιρεία διατηρεί 2 πίνακες. Ο πρώτος έχει τα ονόματα ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά, και ο δεύτερος το ποσό που πλήρωσε ο πελάτης τον τελευταίο μήνα. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος, φτιάχνει έναν πίνακα ΟΝΟΜΑΤΑ_ΖΗΤΑ και έναν πίνακα ΠΟΣΑ_ΖΗΤΑ, με τα ονόματα και τα ποσά όλων των πελατών της νέας εταιρεία, επίσης ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά τα ονόματα. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 96 )) >> Στον αλγόριθμο ταξινόμησης με τη μέθοδο της φυσσαλίδας υπάρχει το εξής μειονέκτημα: οι επαναλήψεις συνεχίζονται «στα τυφλά», ακόμη κι αν ο πίνακας έχει ταξινομηθεί από πολύ πιο πριν. Μία βελτιωμένη έκδοση της φυσσαλίδας είναι αυτή που ακολουθεί παρακάτω. Αν ο πίνακας «περαστεί» μία φορά και δεν προκύψει αντιμετάθεση, τότε ο αλγόριθμος τερματίζεται. (υλοποιήστε τον παραπάνω αλγόριθμο όπως περιγράφηκε) (*) ΑΣΚΗΣΗ : 97 )) >> Αναζήτηση στοιχείου με εμφάνιση θέσεων εύρεσης. (να αναζητήσετε στον πίνακα Α Νθέσεων, το στοιχείο Αριθμός που το διαβάζετε από το πληκτρολόγιο, και να εμφανίσετε πόσες φορές αυτό βρέθηκε και σε ποιές θέσεις) (*) ΑΣΚΗΣΗ : 98 )) >> Η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών του κρατιδίου ΒΒΟ ζήτησε από τις 2 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να εκδόσουν κοινό τηλεφωνικό κατάλογο. Οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να παραδώσουν στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή από δυο πίνακες που θα περιέχουν τα ονόματα των συνδρομητών (ταξινομημένα σε αύξουσα διάταξη) και τα τηλέφωνά τους. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα συγχωνεύει τους τέσσερις πίνακες σε δυο νέους που θα περιέχουν (ταξινομημένα) τα ονόματα όλων των συνδρομητών και τα τηλέφωνα τους. (πίνακες Α εταιρείας ΟΑ, ΤΑ με 1300 συνδρομητές και Β εταιρείας ΟΒ, ΤΒ 4500 συνδρομητές) (*) ΑΣΚΗΣΗ : 99 )) >> Ένας δημοφιλής δικτυακός κόμβος επιθυμεί να πραγματοποιήσει ένα γκάλοπ. Παρουσιάζει λοιπόν το ερώτημα και τις 5 πιθανές απαντήσεις. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τις απαντήσεις των επισκεπτών της ιστοσελίδας (οι οποίες μπορούν να είναι το πολύ ) μέχρι να εισαχθεί ως απάντηση το κενό (" ") και να εκτυπώνει τις επιλογές του κόσμου με φθίνουσα σειρά (*) ΑΣΚΗΣΗ : 100 )) >> Οι μαθητές ενός σχολείου καταγράφονται στις καταστάσεις με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση συνωνυμίας ως προς το επίθετο, εξετάζεται το όνομα προκειμένου να μπουν όλοι στη σωστή σειρά. Σχεδιάστε αλγόριθμο που θα ταξινομεί τους μαθητές όπως περιγράφηκε και μετά θα εμφανίζει τον πρώτο και τον τελευταίο μαθητή της κατάστασης (θεωρήστε 2 πίνακες, στον 1 τοποθετώ το επώνυμο και στον άλλον το όνομα) ΑΣΚΗΣΗ : 101 )) >> ΔΣ3. Έστω ότι θέλουμε να διατάξουμε τους μαθητές μίας τάξης κατά φθίνουσα σειρά ύψους. Η τεχνική που θα ακολουθήσουμε είναι η εξής. Αρχικά, τοποθετούμε τους μαθητές σε μία τυχαία σειρά. Κατόπιν συγκρίνουμε το δεύτερο με τον πρώτο και αν χρειασθεί τους αντιμεταθέτουμε ώστε πρώτος να είναι ο ψηλότερος. Στη συνέχεια θεωρούμε τον τρίτο και τον τοποθετούμε στη σωστή σειρά σε σχέση με τον πρώτο και το δεύτερο. Κατ' αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε μέχρι να τοποθετήσουμε στη σωστή σειρά όλους τους μαθητές. Να σχεδιασθεί ένας αλγόριθμος που να υλοποιεί αυτή τη μέθοδο ταξινόμησης ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ --//-- ΓΕΝΙΚΕΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΣΚΗΣΗ : 102 )) >> Μία οικολογική οργάνωση διαθέτει στοιχεία για το ποσοστό δασών για 50 διαφορετικές χώρες. Χρειάζεται να πάρει απόφαση για να διοργανώσει μία εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 10 χώρες που έχουν το χαμηλότερο ποσοστό δασών. Να δοθεί αλγόριθμος που θα ταξινομεί τα ποσοστά δασών των χωρών με χρήση της μεθόδου της ευθείας ανταλλαγής και θα εκτυπώνει τις 10 χώρες στις οποίες θα διοργανωθούν οι εκδηλώσεις. 7

8 ΑΣΚΗΣΗ : 103 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει Ν αριθμούς - περιεχόμενα μονοδιάσταοτυ πίνακα και έναν αριθμό Κ μικρότερο του Ν. Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργεί νέο πίνακα έχοντας μεταθέσει κυκλικά κατά Κ θέσεις "προς τα δεξιά" τα στοιχεία του αρχικού πίνακα (ΠΑΝΕΛΛ.) ΑΣΚΗΣΗ : 104 )) >> ΘΕΜΑ 4ο Σε ένα Εσπερινό Γυμνάσιο φοιτούν 80 μαθητές. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: α) Διαβάζει για κάθε μαθητή το ονοματεπώνυμό του, την τάξη του και τον τελικό βαθμό του και τα καταχωρεί σε μονοδιάστατους πίνακες, ελέγχοντας την ορθότητα εισαγωγής των δεδομένων σύμφωνα με τα παρακάτω: - Οι τάξεις είναι Α ή Β ή Γ. - Ο τελικός βαθμός είναι από 1 μέχρι και 20. Μονάδες 5 β) Εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών της Β τάξης που έχουν τελικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 18,5. Μονάδες 2 γ) Υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των μαθητών κάθε τάξης. Μονάδες 3 δ) Υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο των τελικών βαθμών των μαθητών της Γ τάξης. Μονάδες 3 ε) Εμφανίζει ταξινομημένα κατά αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα και τους αντίστοιχους τελικούς βαθμούς των μαθητών της Α τάξης. Μονάδες 7 ΑΣΚΗΣΗ : 105 )) >> Να γραφεί πρόγραμμα που θα καταχωρεί 100 ακέραιους αριθμούς σε ένα μονοδιάστατο πίνακα και θα εμφανίζει το διπλάσιο όλων των στοιχείων αλλά με αντίθετη φορά από αυτή που εισήχθησαν. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 106 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που με δεδομένο έναν μονοδιάστο πίνακα Α να δημιουργεί νέο πίνακα όπου θα έχουν μεταφερθεί στις πρώτες θέσεις οι άρτιοι αριθμοί και στις τελευταίες οι περιττοί (*) ΑΣΚΗΣΗ : 107 )) >> Κατά την απογραφή του έτους 2001 σε ένα χωριό απογράφηκαν 1800 άτομα. Να γραφεί αλγόριθμος με τον οποίο: (α) Θα αποθηκεύεται το έτος γέννησης όλων των ατόμων σε έναν μονοδιάστατο πίνακα και το ονοματεπώνυμο σε άλλον πίνακα με αντιστοιχία θέσεων. (β) Θα υπολογίζεται και θα εμφανίζεται το πλήθος των ατόμων κατά ηλικία συνοδευόμενο από τη φράση: 0 έως και 25 χρόνων: "ΝΕΟΙ" 25 έως και 50 χρόνων: "ΜΕΣΗΛΙΚΕΣ" άνω των 50 χρόνων: "ΓΕΡΟΝΤΕΣ" (γ) Θα εμφανίζονται οι ηλικίες των 4 μεγαλύτερων ατόμων. (δ) Θα εμφανίζονται τα ονόματα των κατοίκων που έχουν τις 4 μεγαλύτερες ηλικίες. ΑΣΚΗΣΗ : 108 )) >> Ένα πολυκατάστημα κάθε φορά που κάποιος πραγματοποιεί μια αγορά καταγράφει το όνομα και το ποσό που πληρώνει. Αν το ποσό είναι μεγαλύτερο από 1000 και μικρότερο από 2000 τότε του κάνει έκπτωση 7%, ενώ αν το ποσό είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 2000 του κάνει έκπτωση 20%. Αν κάποια μέρα πραγματοποίησαν αγορές 200 πελάτες, να αναπτύξετε πρόγραμμα, το οποίο: α. Να καταγράφει σε δύο μονοδιάστατους πίνακες ΠΕΛΑΤΕΣ[200] και ΠΟΣΟ[200] το όνομα και το ποσό που πληρώνει ο πελάτης χωρίς την έκπτωση. β. Να ελέγχει αν ο πελάτης δικαιούται έκπτωσης και αν ναι τότε να υπολογίζει το ποσό που τελικά θα πληρώσει. Το ποσό αυτό να καταχωρείται στον πίνακα ΠΟΣΟ αντικαθιστώντας το προηγούμενο. γ. Να υπολογίζει τα συνολικά έσοδα του καταστήματος τη συγκεκριμένη μέρα, μετά την έκπτωση που έχει κάνει στους πελάτες, και να εμφανίζει το αποτέλεσμα. δ. Να βρίσκει ποιος πελάτης έκανε τη μεγαλύτερη σε κόστος αγορά και να εμφανίζει το όνομά του. ΑΣΚΗΣΗ : 109 )) >> ίνεται ο πίνακας Α µε 50 διάφορα µεταξύ τους ακέραια αριθµητικά στοιχεία και ο πίνακας Β µε 2000 ακέραια αριθµητικά στοιχεία. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος: α. Με δεδοµένο τον πίνακα Α και τον πίνακα Β θα αναζητάει για κάθε ένα στοιχείο του πίνακα Α αν υπάρχει το στοιχείο στον πίνακα Β και αν το εντοπίσει θα εκτυπώνει τη/τις θέση/θέσεις που υπάρχει στον πίνακα Β. β. Θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το επί τοις εκατό ποσοστό των στοιχείων του πίνακα Α που υπάρχουν στον πίνακα Β. γ. Θα αποθηκεύει σε ένα νέο πίνακα τα στοιχεία του πίνακα Α που δεν υπάρχουν στον πίνακα Β και θα εκτυπώνει το νέο πίνακα. ΑΣΚΗΣΗ : 110 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν αριθμό μεγαλύτερο του 10, να διαβάζει αντίστοιχες ρίψεις ζαριού και να εμφανίζει την συχνότητα εμφάνισης κάθε αριθμού, ποιά ζαριά εμφανίστηκε περισσότερες φορές και ποιά λιγότερες; (*) ΑΣΚΗΣΗ : 111 )) >> Μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας θέλει να καταχωρήσει τους συνδροµητές της. Το πλήθος των συνδροµητών που έχει είναι Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος: α) θα διαβάζει τα ονοµατεπώνυµα των συνδροµητών και θα τα καταχωρεί στον πίνακα ΟΝΟΜΑ, β) θα εµφανίζει το όνοµα κάθε συνδροµητή και στη συνέχεια θα διαβάζει το συνολικό χρόνο οµιλίας του κάθε συνδροµητή για το έτος 2002, το οποίο θα αποθηκεύει στον πίνακα ΧΡΟΝΟΣ, β) θα εντοπίζει όλους τους συνδροµητές που έχουν το µικρότερο χρόνο οµιλίας και γ) θα αποθηκεύει τα ονόµατά τους σε ένα νέο µονοδιάστατο πίνακα, δ) θα εµφανίζει το µικρότερο χρόνο οµιλίας και το νέο πίνακα. ε) Ποιες µεταβλητές χρησιµοποιήσατε και τι τύπου είναι; ΑΣΚΗΣΗ : 112 )) >> Δίνεται μία λέξη 37 χαρακτήρων σε έναν πίνακα χαρακτήρων Λ[37]. Να δοθεί αλγόριθμος που εξετάζει εάν η λέξη είναι «καρκινειδής» (συμμετρική). ΑΣΚΗΣΗ : 113 )) >> Δίνεται πίνακας ακεραίων Α[100] γεμάτος με τις 100 ρίψεις ενός ζαριού. Να καταχωρηθεί η συχνότητα εμφάνισης της κάθε τιμής (1-6) σε πίνακα ακεραίων Ζ[6] και να εμφανισθούν τα αποτελέσματα. 8

9 ΑΣΚΗΣΗ : 114 )) >> Σας έχει αναθέσει ο ΟΣΕ να κατασκευάσετε το νέο σύστημα κρατήσεων θέσεων στα τρένα Intercity, χωρητικότητας 150 θέσεων, που εκτελούν το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος: α) Να διαβάζει το όνομα του ταξιδιώτη καθώς και το αν δικαιούται μειωμένο εισιτήριο. Η τιμή "Κ" δηλώνει κανονικό εισιτήριο, ενώ η τιμή "Μ" μειωμένο. β) Να διαβάζει την θέση που επιθυμεί ο ταξιδιώτης. γ) Να ελέγχει αν είναι διαθέσιμη η θέση αυτή, χρησιμοποιώντας έναν πίνακα με όνομα ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, που θα περιέχει λογικές τιμές (η τιμή ΑΛΗΘΗΣ δηλώνει ότι η θέση είναι διαθέσιμη). Εάν η ζητούμενη θέση είναι διαθέσιμη, να εμφανίζει το μήνυμα ΈΠΙΤΥΧΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ" καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση να εμφανίζει το μήνυμα"θεση ΚΡΑΤΗΜΕΝΗ. ΞΑΝΑΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ" και να διαβάζει το νέο αριθμό θέσης, αφού έχει πληροφορηθεί ο ταξιδιώτης ποιες διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν. δ) Να εμφανίζει τα ονόματα των επιβατών που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο. Ο αλγόριθμος θα τερματίζει όταν γεμίσει όλο το τραίνο, εμφανίζοντας το μήνυμα 'ΤΡΕΝΟ ΓΕΜΑΤΟ". (Υποθέστε πως ο αλγόριθμος δέχεται τιμές για τις θέσεις μεταξύ του 1 και του 150 και για την κατηγορία εισιτηρίου τις τιμές "Κ" και "Μ"). (*) ΑΣΚΗΣΗ : 115 )) >> Στα πλαίσια μιας έρευνας καταγράφεται η ημέρα γέννησης 2000 ατόμων. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τις ημέρες αυτές (τρία γράμματα για κάθε ημέρα "Δευ", "Τρι" κ.λ.π.) και θα εκτυπώνει το ποσοστό εμφάνισης για κάθε ημέρα. Ποιες είναι οι δυο πιο συχνά εμφανιζόμενες ημέρες; ΑΣΚΗΣΗ : 116 )) >> Το τμήμα λογαριασμών της τράπεζας ΝΜΛ διαχειρίζεται τους λογαριασμούς των πελατών της. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που στην αρχή της ημέρας θα ξεκινά με τα υπόλοιπα της προηγούμενης ημέρας και σε επαναληπτική δομή θα διαβάζει το όνομα ενός πελάτη και το ποσό της συναλλαγής (θετικό για κατάθεση και αρνητικό για ανάληψη). Στο τέλος της μέρας - με αντίστοιχη απάντησή του χρήστη τερματίζεται η επανάληψη και ο πίνακας των λογαριασμών των πελατών αποτελεί αποτέλεσμα. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 117 )) >> Στο νομό Κορινθίας διενεργείται δημοψήφισμα για ένα φλέγον ζήτημα που αριθμεί 5 απαντήσεις. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει την θέση καθενός από τους κατοίκους του Νομού και να εκτυπώνει τα ποσοστά που έλαβαν κάθε μια από τις απαντήσεις με φθίνουσα διάταξη Ο πίνακας απόψεις (δεδομένα προβλήματος) περιέχει τις 5 διαφορετικές απαντήσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ[5] που θα καταχωρείται η καταμέτρηση των φήφων - πίνακας μετρητών ΑΣΚΗΣΗ : 118 )) >> Να αναπτύξετε τον αλγόριθμο που εκτελεί η εφαρμογή μηχανογράφησης ενός λυκείου για τον υπολογισμό οτυ βαθμού πρόσβασης. θα θεωρήσετε δεδομένους τους προφορικούς βαθμούς των δυο τετραμήνων καθώς και τους γραπτούς βαθμούς των 50 μαθητών της τάξης σε ένα μάθημα και να υπολογίζει τους βαθμούς πρόσβασης των μαθητών (πρέπει να λάβετε υπόψην την διόρθωση βαθμού). Ποιο είναι το όνομα του μαθητή με το μεγαλύτερο βαθμός πρόβασης; Ποιο ποσοστό μαθητών είχαν βαθμό πρόσβασης κάτω από τη βάση; Θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες: ΟΝΟΜΑ τύπου αλφαριθμητικών, μονοδιάστατος 50 θέσεων που θα περιέχει τα ονόματα όλων των μαθητών του σχολείου, οι πίνακες ΠΡΟΦ_Α_ΤΕΤ, ΠΡΟΦ_Β_ΤΕΤ, ΓΡΑΠΤ_ΒΑΘΜΟΙ τύπου αριθμητικών που περιέχουν αντίστοιχα τον βαθμό Α τετραμήνου, Β τετραμήνου και τον γραπτό βαθμό για κάθε μαθητή ΑΣΚΗΣΗ : 119 )) >> Ένας φανατικός συλλέκτης δίσκων βινυλίου αποφάσισε αναπτύξει αλγόριθμο ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί στατιστικά την συλλογή του. Διαθέτει 2500 δίσκους και για κάθε έναν από αυτούς επιθυμεί να καταχωρεί τίτλο, καλλιτέχνη και έτος κυκλοφορίας. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει σε τρεις μονοδιάστατους πίνακες τα παραπάνω στοιχεία και : i. Θα διαβάζει έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε έτος και να εκτυπώνει το πλήθος των δίσκων που κυκλοφόρησαν το έτος αυτό ii. Θα εκτυπώνει το πλήθος και τα ονόματα των διαφορετικών καλλιτεχνών που δίσκοι τους υπάρχουν στη συλλογή Για την απάντηση του ερωτήματος ii θα δημιουργήσουμε έναν πίνακα που θα προστίθενται σε αυτόν τα μοναδικά ονόματα καλλιτεχνών με όνομα ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ. Για κάθε στοιχείο του πίνακα ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ, θα αναζητούμε αν υπάρχει ήδη στον πίνακα ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ και αν όχι θα το προσθέτουμε ΑΣΚΗΣΗ : 120 )) >> Διενεργείται δημοσκόπηση σχετικά με την προτίμηση των φιλάθλων σε ποδοσφαιρική ομάδα. Ρωτήθηκαν λοιπόν 5000 άτομα και απάντησαν σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα της ΕΠΟ που αριθμεί 350 μέλη. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει την προτίμηση λεκτικά και θα εκτυπώνει τα ποσοστά προτίμησης με φθίνουσα διάταξη Θεωρούμε δεδομένο μονοδιάστατο πίνακα αλφαριθμητικών ΟΜΑΔΕΣ, 350 θέσεων που περιέχει όλα τα ονόματα των ομάδων μελών της ΕΠΟ. Ο αλγόριθμος θα διαβάζει ένα όνομα εντός του πίνακα ή την τιμή "καμία", διαφορετικά θα επαναλμβάνει την εντολή διάβασε. Θα χρησιμοποιηθεί μονοδιάστος πίνακας ΜΕΤΡΗΤΗΣ 350 θέσεων που θα περιέχει τον μετρητή κάθε ομάδας αντίστοιχα ΑΣΚΗΣΗ : 121 )) >> Στο διαγωνισμό της Eurovision συμμετέχουν 35 κράτη. Κάθε κράτος ψηφίζει οποιοδήποτε εκτός από τον εαυτό του. Βαθμούς παίρνουν τα 10 κράτη που κατατάσσονται πρώτα στην ψηφοφορία. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το όνομα του κράτους που ψηφίζεται από την Ελλάδα και θα εκτυπώνει τους βαθμους καθώς και το κράτος που τις λαμβάνει. Για την επανάληψη της διαδικασίας να ερωτάται ο χρήστης αν έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση Ο πίνακας ΚΡΑΤΟΣ θα περιέχει τα ονόματα των 35 κρατών της Eurovision. Ο πίνακας ΨΗΦΟΣ θα περιέχει τις ψήφους που έχει κάθε κράτος - ουσιαστικά πρόκεται για πίνακα μετρητή. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και σχηματιστεί ο πίνακας ΨΗΦΟΣ τότε θα ταξινομηθεί (*) ΑΣΚΗΣΗ : 122 )) >> Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: α. θα καταγράφει τα ονοµατεπώνυµα των 5000 εργαζοµένων µιας εταιρείας και το µισθό που λαµβάνουν σε δύο µονοδιάστατους πίνακες. Ο µισθός πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι µεγαλύτερος των 400. β. θα εντοπίζει και θα τυπώνει τους µισθούς και τα ονόµατα των 10 πιο καλά αµειβόµενων εργαζοµένων της εταιρείας. γ. θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το πλήθος των εργαζοµένων που δικαιούνται ένα ετήσιο επίδοµα βοήθειας σύµφωνα µε την 9

10 κοινωνική πολιτική της εταιρείας. Οι εργαζόµενοι που δικαιούνται το επίδοµα είναι αυτοί που έχουν µισθό κάτω των 700 και σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: Αν ο µισθός είναι: το επίδοµα είναι: µικρότερος από µικρότερος από µικρότερος από δ. αν ο εργαζόµενος δικαιούται το επίδοµα, τότε σε ένα νέο µονοδιάστατο πίνακα, θα εκχωρείται η τιµή µιας λογικής µεταβλητής, που θα δείχνει αν ο εργαζόµενος θα λάβει ή δεν θα λάβει το επίδοµα. Ο αλγόριθµος θα τυπώνει τα ονοµατεπώνυµα όλων των εργαζοµένων και την τιµή της λογικής µεταβλητής για κάθε εργαζόµενο. ε. θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το συνολικό ποσό που θα ξοδέψει η εταιρεία για το κοινωνικό επίδοµα. ΑΣΚΗΣΗ : 123 )) >> Η δημοτική αρχή του δήμου Τενεούπολης σας ανέθεσε την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των δημοτών της. Για κάθε δημότη καταγράφεται: το έτος γεννήσεως και το φύλο του. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει σε δυο μονοδιάστατους πίνακες ΕΤΟΣ_ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ και ΦΥΛΟ τα προαναφερθέντα στοιχεία και θα απαντά στα εξής ερωτήματα: i. Το πλήθος των δημοτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και ποσοστό ανδρών και γυναικών ii. Το πλήθος των ατόμων που έχουν ηλικία < 18 iii. Το πλήθος των δημοτών με ηλικία > 80, και ποσοστό ανδρών και γυναικών ΑΣΚΗΣΗ : 124 )) >> Στο Ενιαίο Λύκειο Τενεούπολης πραγματοποιούνται οι μαθητικές εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου. Η διαδικασία είναι απλή: τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής καταχωρούν όλα τα ονόματα που έχουν ψηφιστεί σε έναν πίνακα ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ. Οι μαθητές του σχολείου είναι 250 και κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι 5 υποψηφίους. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: α. Να διαβάζει επαναληπτικά τις ψήφους κάθε μαθητή και να καταχωρεί ένα-ένα τα ονόματα στον πίνακα ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ. β. Η εφορευτική επιτροπή έχασε την κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων, επομένως πρέπει να αναπτυχθεί το τμήμα εντολών που θα δημιουργεί τον πίνακα ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ που θα περιέχει όλα τα διαφορετικά ονόματα ατόμων που έχουν ψηφιστεί (θεωρείται ότι όλοι έχουν λάβει τουλάχιστον μια ψήφο - από τον εαυτό του). γ. Να δημιουργεί τον πίνακα ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ (παράλληλο στον πίνακα ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ) που για κάθε υποψήφιο της εκλογικής διαδικασίας το πλήθος των ψήφων που αυτός έλαβε. δ. Να δημιουργεί και τελικά να εκτυπώνει νέο πίνακα ΜΕΛΗ_15 που θα περιέχει τα ονόματα των 15 μελών του νέου μαθητικού συμβουλίου. Προσοχή! Υπάρχει η περίπτωση να υπάρχει ισοψηφία στις τελευταίες θέσεις και επομένως πρέπει ο νικητής να επιλεγεί με κλήρωση, Άρα είναι υποχρέωση του αλγορίθμου να εμφανίζει τα ονόματα όσων -ενδεχομένως- θα συμμετάσχουν σε αυτή την κλήρωση, Στη συνέχεια πρέπει να διαβάζει όσα ονόματα κληρώθηκαν και να συμπληρώνει τον πίνακα ΜΕΛΗ_15. ΑΣΚΗΣΗ : 125 )) >> Ένας όμιλος πώλησης αυτοκινήτων καταχωρεί σε πίνακα 100 θέσεων τις τιμές των μοντέλων αυτοκινήτων που διακινεί και σε δεύτερο πίνακα την ονομασία κάθε μοντέλου αυτοκινήτου. Να γραφεί αλγόριθμος που θα: α) διαβάζει τους πίνακες, β) δημιουργεί νέο πίνακα που θα περιέχει σε κάθε θέση του μια από τις λέξεις «Φθηνό», «Κανονικό», «Ακριβό» ανάλογα με το αν η τιμή του αντίστοιχου μοντέλου αυτοκινήτου είναι μικρότερη από Ευρώ, μεταξύ και Ευρώ ή μεγαλύτερη ή ίση από Ευρώ αντίστοιχα. γ) Υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό των ακριβών αυτοκινήτων. δ) Υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο πώλησης των φθηνών αυτοκινήτων. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 126 )) >> Σε δύο πίνακες 100 θέσεων αποθηκεύονται τα επίθετα και οι χρονιές γέννησης 100 μαθητών. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: α) Να διαβάζει τους πίνακες. β) Να δημιουργεί πίνακα, ο οποίος θα περιέχει τις ηλικίες των μαθητών. Θεωρείστε ότι το τρέχον έτος είναι το γ) Να εμφανίζει το επίθετο και την ηλικία του πιο μικρού παιδιού. δ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο ηλικίας. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 127 )) >> Σε έναν διαγωνισμό του δημοσίου οι 200 πτυχιούχοι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τα συνολικά μόρια τα οποία λαμβάνουν. Για κάθε υποψήφιο είναι απαραίτητα να γνωρίζουμε το όνομά του, τον τίτλο σπουδών του (Πτυχίο: 2 μόρια, Μεταπτυχιακό: 3 μόρια, Διδακτορικό: 5 μόρια) και το επίπεδο γνώσης των Αγγλικών (Καλή: 1 μόριο, Πολύ καλή: 2 μόρια, Άριστη: 3 μόρια). Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα: α) διαβάζει τα στοιχεία των υποψηφίων να τα καταχωρεί σε τρεις μονοδιάστατους πίνακες, β) δημιουργεί έναν νέο πίνακα που θα περιέχει τα συνολικά μόρια για κάθε υποψήφιο, γ) εμφανίζει τους 32 πρώτους που καταλαμβάνουν τις θέσεις του διαγωνισμού. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 128 )) >> Ένας εργολάβος διαθέτει μια λίστα με τα ονόματα 100 εργατών και τις συνολικές ώρες που εργάσθηκαν τον τελευταίο μήνα. Με τη βοήθεια αλγορίθμους επιθυμεί να: α) διαβάσει τα δεδομένα και να τα καταχωρήσει σε 2 πίνακες (να γίνει έλεγχος έγκυρης καταχώρησης στις ώρες: ώρες >0) β) εμφανίσει το όνομα του 5 ου εργάτη του και τις ώρες εργασίας του. γ) Γνωρίζοντας ότι η ωριαία αποζημίωση είναι 10 Ευρώ, να υπολογιστούν και εμφανιστούν τα συνολικά χρήματα που θα ξοδέψει για την πληρωμή των εργατών του. δ) Να εμφανιστούν τα ονόματα των εργατών που έχουν το μέγιστο των ωρών εργασίας. ΑΣΚΗΣΗ : 129 )) >> Ο παρακάτω αλγόριθμος υπολογίζει και εμφανίζει τη μέση τιμή (ΜΤ) και το άθροισμα τετραγώνων (ΑΘΤ) 20 πραγματικών αριθμών. Να γράψετε στο τετράδιο τον αλγόριθμο βάζοντας τις εντολές στη σωστή σειρά. Αλγόριθμος Άσκηση Άθροισμα 0 10

11 Δεδομένα //χ[20]// Για ι από 1 μέχρι 20 ΜΤ Αθροισμα/20 Άθροισμα Άθροισμα + χ[ι] Διάβασε χ[ι] Τέλος_επανάληψης ΑΘΤ ΑΘΤ + χ[ι] * χ[ι] ΑΘΤ 0 Αποτελέσματα //ΜΤ, ΑΘΤ// Τέλος Άσκηση (*) ΑΣΚΗΣΗ : 130 )) >> To Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να καταγράφει τα δεδομένα που αφορούν τις πενθήμερες εκδρομές της τρίτης τάξης των λυκείων της χώρας. Η ομάδα καταγραφής χρησιμοποιεί πίνακα ΣΧΟΛΕΙΟ[Ν] που περιέχονται τα ονόματα των λυκείων (π.χ. "Ενιαίο Λύκειο Τενεούπολης"), πίνακα ΜΑΘΗΤΕΣ[Ν] που περιέχει το πλήθος των μαθητών που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή από κάθε σχολείο αντίστοιχα. Επίσης, χρησιμοποιείται παράλληλος πίνακας ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ[Ν] που περιέχει για κάθε σχολείο, τον νομό προορισμού της εκδρομής του αν πρόκειται για εκδρομή εσωτερικού ή το κράτος αν πρόκειται για εκδρομή εξωτερικού. Για τις ανάγκες της άσκησης να θεωρήσετε δεδομένο πίνακα ΝΟΜΟΣ[52] που περιέχει τα ονόματα των νομών της Ελλάδας, ενώ θεωρούμε ότι οι πίνακες ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ περιέχουν τα δεδομένα των σχολείων που έχουν δηλώσει την εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: α. Να διαβάζει τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων. β. Να διαβάζει το όνομα ενός σχολείου και να ελέγχει αν έχει δηλώσει την πενθήμερη εκδρομή ή όχι και στη συνέχεια: i. αν το σχολείο δεν έχει δηλώσει την εκδρομή να διαβάζει το πλήθος των μαθητών που θα συμμετάσχουν και τον προορισμό και να ενημερώνει τους κατάλληλους πίνακες. ii. αν το συγκεκριμένο σχολείο έχει δηλώσει την εκδρομή που θα πραγματοποιήσει να εκτυπώνει προορισμό και πλήθος μαθητών και να διαβάζει εκ νέου τα στοιχεία αυτά αντικαθιστώντας τα παλιά στους κατάλληλους πίνακες. γ. Να εμφανίζει τα ονόματα των νομών της Ελλάδας και το πλήθος των μαθητών που θα τους επισκεφτούν με φθίνουσα διάταξη ως προς το δεύτερο. Επίσης, να εμφανίζεται το πλήθος των μαθητών που θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Παρατήρηση: Οι πίνακες ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ αποτελούν έξοδο του αλγορίθμου (*) ΑΣΚΗΣΗ : 131 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να κατασκευάζει δύο μονοδιάστατους πίνακες με όνομα ODD και EVEN αντίστοιχα ως εξής. Ο πρώτος να περιέχει τους περιττούς αριθμούς από το 1 ως το 100 και ο δεύτερος τους άρτιους αριθμούς. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 132 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει δυο πίνκακες ΟΝΟΜΑΤΑ και ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ για τους μαθητές ενός σχολείου Α και δυο αντίστοιχους πίνακες για σχολέιο Β. Τα δυο σχολεία συνενώθηκαν οπότε πρέπει να συνενωθούν οι ομοειδής πίνακες. Στη συνέχεια να εκτυπωθεί ο μέσος όρος του καλύτερου μαθητή (*) ΑΣΚΗΣΗ : 133 )) >> Σε κατάστημα ενοικίασης DVD, ο ιδιοκτήτης θέλει να εκτιμήσει την πορεία της επιχείρησης την προηγούμενη χρονιά. Έτσι λοιπόν, καταγράφει τα εξής: τίτλο κάθε ταινίας, προμηθευτή και πλήθος ενοικιάσεων. υποθέστε ότι οι διαθέσιμοι προμηθευτές είναι οι «ΚΡΟΝΟΣ», «ΠΛΟΥΤΩΝ» και «ΔΙΑΣ». Αν η εταιρεία έχει τίτλους τότε τα στοιχεία βρίσκονται σε πίνακες ΤΙΤΛΟΣ[10.000], ΠΡΟΜΗΘ[10.000] και ΕΝΟΙΚ[10.000]. Ν.Γ.Α που: 1. καταχωρεί τα δεδομένα στους αντίστοιχους πίνακες με έλεγχο εγκυρότητας στον πίνακα ΠΡΟΜΗΘ (ένας από τους 3 παραπάνω), και ΕΝΟΙΚ (να μην είναι αρνητικός) 2. υπολογίζει πόσες ταινίες προμηθεύεται ο ιδιοκτήτης από τον κάθε προμηθευτή, εμφανίζοντας το στην οθόνη μετά το όνομα κάθε προμηθευτή. 3. εμφανίζει ποια ταινία κάθε προμηθευτή έχει τις περισσότερες ενοικιάσεις. (σε περίπτωση ισοβαθμίας να εμφανίζεται μόνο η τελευταία στη λίστα) 4. δέχεται το όνομα ενός προμηθευτή με έλεγχο εγκυρότητας και εμφανίζει λίστα με τις ταινίες που προμηθεύει το DVD Club 11

12 ΑΣΚΗΣΗ : 134 )) >> Σε πίνακα ακεραίων Νομίσματα[12] βρίσκονται τα ελληνικά νομίσματα (10.000, 5.000,,5,2,1). Δίνεται ο μισθός Μ ενός εργαζομένου. Να εμφανισθούν τα νομίσματα (πλήθος και είδος) που πρέπει να του αποδοθούν. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 135 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει 500 ακέραιους αριθμούς στο διάστημα [-10, 10] και θα υπολογίζει και εκτυπώνει τη συχνότητα εμφάνισης κάθε ενός από τους αριθμούς που εισήχθησαν ΑΣΚΗΣΗ : 136 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που θα γεμίζει 2 πίνακες Α και Β 10 θέσεων και στη συνέχεια έναν πίνακα Γ με τα στοιχεία των πινάκων Α και Β (Στις θέσεις 1-10 τα στοιχεία του α και στις θέσεις του Β). ΑΣΚΗΣΗ : 137 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που θα γεμίζει πίνακα Α 10 θέσεων με αριθμούς σε αύξουσα σειρά. (Δηλαδή κάθε επόμενη θέση πρέπει να έχει μεγαλύτερο αριθμό από την προηγούμενη) (*) ΑΣΚΗΣΗ : 138 )) >> Σε µία βάση δεδοµένων του τµήµατος Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών έχουν αποθηκευµένα στοιχεία για τους φοιτητές που εισήχθησαν το έτος Ο κάθε φοιτητής του έτους έχει µοναδικό αριθµό µητρώου που ξεκινάει από και φθάνει στο Οι κωδικοί των φοιτητών είναι αποθηκευµένοι στον πίνακα Κ και είναι ταξινοµηµένοι κατά αύξουσα σειρά. Επίσης, στον πίνακα Β που βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τον πίνακα µε τους κωδικούς, βρίσκεται αποθηκευµένος ο βαθµός αποφοίτησης, αυτών που έχουν αποφοιτήσει. Αν ο φοιτητής δεν έχει αποφοιτήσει ο βαθµός αποφοίτησης είναι 0. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος: 1. θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το πλήθος των φοιτητών που έχουν λάβει πτυχίο και το πλήθος των φοιτητών που δεν έχουν λάβει πτυχίο, 2. θα εντοπίζει αν ένας φοιτητής µε συγκεκριµένο αριθµό µητρώου έχει λάβει πτυχίο. Ο αλγόριθµος θα εκτυπώνει το µήνυµα: "δώστε αριθµό µητρώου" και αφού ελέγξει την εγκυρότητα του αριθµού µητρώου ώστε να βρίσκεται στα όρια από και µέχρι 97260, θα εκτυπώνει το µήνυµα: "Έχει αποφοιτήσει ο φοιτητής" αν έχει αποφοιτήσει ή το µήνυµα: "δεν έχει αποφοιτήσει ο φοιτητής" αν δεν έχει αποφοιτήσει, 3. θα αναζητάει αν υπάρχουν απόφοιτοι που έχουν αποφοιτήσει µε βαθµό 10 και αν υπάρχουν θα εκτυπώνει τους αριθµούς µητρώου τους, 4. θα ταξινοµεί τον πίνακα µε τους βαθµούς κατά φθίνουσα σειρά µε τη µέθοδο της φυσαλίδας, 5. θα αντιγράφει σε ένα νέο πίνακα µε όνοµα ΒΑ, τους αριθµούς µητρώου των αποφοίτων και το βαθµό τους. Ο νέος πίνακας θα περιέχει δύο στήλες, όπου η πρώτη στήλη θα περιέχει τους αριθµούς µητρώου των αποφοίτων και σε αντιστοιχία η δεύτερη στήλη το βαθµό των αποφοίτων. 6. θα εντοπίζει στο νέο πίνακα ΒΑ το µεγαλύτερο και το µικρότερο βαθµό και θα τους εκτυπώνει. Επίσης θα εκτυπώνει τους αριθµούς µητρώου των φοιτητών µε βαθµό ίσο µε το µεγαλύτερο και το µικρότερο. ΑΣΚΗΣΗ : 139 )) >> Οι «τιμές κλεισίματος» μιας μετοχής κατά τη διάρκεια ενός μήνα καταχωρούνται στο μονοδιάστατο πίνακα ΑΞΙΑ. Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει τη μέγιστη άνοδο και τη μέγιστη πτώση, επί τοις εκατό, της συγκεκριμένης μετοχής μεταξύ δύο διαδοχικών ημερών, μέσα στο συγκεκριμένο μήνα. Να υποθέσετε ότι μέσα σ' ένα μήνα το χρηματιστήριο συνεδριάζει 25 φορές. ΑΣΚΗΣΗ : 140 )) >> Δίνεται πίνακας ακεραίων Α[100]. Να εμφανισθούν οι διαδοχικές 3άδες αριθμών στις οποίες ο μεσαίος αριθμός ισούται με το άθροισμα των άλλων δύο. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 141 )) >> Δίνεται πίνακας χαρακτήρων Α[100] γεμάτος με τις σωστές απαντήσεις ενός test σωστού/λάθους (Σ/Λ). Δίνεται επιπλέον, πίνακας χαρακτήρων Μ[100] γεμάτος με τις απαντήσεις ενός διαγωνιζόμενου. Να δοθεί στο διαγωνιζόμενο ένας από τους χαραλτηρισμούς: "άριστος" με σωστές απαντήσεις: [90,100], "πολύ καλός" : [70,89], "καλός" : [60,69], "μέτριος" : [50,59], "κακός" : [0,49]. ΑΣΚΗΣΗ : 142 )) >> Ένας πίνακας ακεραίων Α[100] λέμε ότι: - «γέρνει προς τα δεξιά» εάν τα στοιχεία που είναι μεγαλύτερα του μέσου όρου τους είναι περισσότερα εκείνων που είναι μικρότερα του μέσου όρου τους, διαφορετικά ότι «γέρνει προς τα αριστερά». Όταν είναι ίσα, λέμε ότι «ισορροπεί». Να δοθεί αλγόριθμος που τον χαρακτηρίζει. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 143 )) >> Το στρατολογικό γραφείο Κορίνθου έχει καλέσει την τρέχουσα κλάση να περάσει περιοδεύον. Για τους 3000 νέους υπάρχουν σε 3 μονοδιάστους πίνακες ισάριθμων θέσεων τα ονόματα, η ημερομηνία γέννησησης και το επιλεγμένο σώμα κατάταξης (στρατός ξηράς, ναυτικό, αεροπορία). Να αναπτυχθεί αλγόριθμος όπου: i. Να διαβάζει το όνομα ενός νέου και να εκτυπώνει την ημερομηνία γέννησης καθώς και το σώμα κατάταξης που επέλεξε ii. Να εκτυπώνει σε 3 λίστες αλφαβητικά τα ονόματα των νέων ανά σώμα κατάταξης Για την επίλυση του δεύτερου ερωτήματος πρέπει να ταξινομηθεί ο πίνακας ΟΝΟΜΑΤΑ με ταυτόχρονη αντιμετάθεση των άλλων δυο πινάκων ώστε να παραμένει σε σχέση η λογική εξάρτηση τους ΑΣΚΗΣΗ : 144 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα Ν αριθμών και θα δημιουργεί το αντι-είδωλό του. Αν δηλαδή ο αρχικός πίνακας είναι ο Α = [α 1, α 2, α 3, α Ν-1, α Ν] να δημιουργηθεί ο πίνακας Β = [α Ν, α Ν-1, α 3, α 2, α 1] ΑΣΚΗΣΗ : 145 )) >> Η στρατολογική υπηρεσία ζήτησε από το δήμο ΔΣΔ να του παραδώσει τα στοιχεία των αρρένων δημοτών με ηλικία μεγαλύτερη από 30 και μικρότερη από 50 έτη. Με δεδομένες τι δομές δεδομένων που έχει στη διάθεσή του ο δήμος να δημιουργήσετε νέους πίνακες με τα ονόματα και τις ηλικίες των αρρένων που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις Οι πίνακες που χρησιμοποιούμε στην άσκηση είναι οι εξής: ο πίνακας ΟΝΟΜΑ που περιέχει τα ονόματα όλων των δημοτών, ο πίνακας ΕΤΟΣ_ΓΕΝΝΗΣΗΣ που περιέχει αντίστοιχα το έτος γέννησης για κάθε δημότη και ο πίνακας ΦΥΛΟ που περιέχει τις τιμές αληθής αν πρόκειται για άνδρα και ψευδής αν πρόκειται για γυναίκα 12

13 (*) ΑΣΚΗΣΗ : 146 )) >> Ο καθηγητής πληροφορικής θέλει να επεξεργαστεί στατιστικά την απόδοση των μαθητών στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Από τη μηχανογράφηση του σχολείου λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο οι προφορικοί βαθμοί των δυο τετραμήνων και οι γραπτοί βαθμοί μαθητών στις εξετάσεις. Έχοντας υπόψην οτι ο μέσος προφορικός βαθμός διορθώνεται στην περίπτωση που η διαφορά του με τον γραπτό βαθμό είναι μεγαλύτερη των 2 μονάδων και πως τα ποσοστά συμμετοχής των παραπάνω στο βαθμό πρόσβσης είναι 30% και 70 % αντίστοιχα, να αναπτυχθεί αλγόριθμος που: i. Θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τους βαθμούς πρόσβασης όλων των μαθητών ii. Θα εκτυπώνει τα ονόματα των μαθητών με βαθμό πρόσβασης μικρότερο από 9.5 iii. Θα εκτυπώνει τα ονόματα των μαθητών με βαθμό πρόσβασης μεγαλύτερο από 18 iv. Ποιός είναι ο μέγιστος βαθμός πρόσβασης; v. Πόσοι μαθητές έχουν βαθμός πρόσβασης ίσο με τον μέγιστο; ΑΣΚΗΣΗ : 147 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και να εκτυπώνει τον αντίστοιχο δυαδικό αριθμό Θα διαρούμε τον δοθέντα αριθμό με το 2 και θα αποθηκεύουμε το υπόλοιπο της διαίρεσης σε διαδοχικά κελιά μονοδιάστατου πίνακα έως ότου να βρεθεί πηλικό της διαίρεσης 0. Ο δυαδικός αριθμός αποτελείται από τα υπόλοιπα των διαιρέσεων με αντίστροφη σειρά. Στο παράδειγμά μας ο αριθμός 11 στο δεκαδικό σύστημα είναι ο 1011 στο δυαδικό ΑΣΚΗΣΗ : 148 )) >> Ένας επιστήμονας έκανε 200 μετρήσεις για κάθε φυτό πάνω σε 100 είδη φυτών. Δίνεται ότι τα ονόματα των φυτών είναι αποθηκευμένα σε έναν πίνακα. Να δοθεί αλγόριθμος ο οποίος θα Α. Διαβάζει τις μετρήσεις και θα τις αποθηκεύει σε έναν πίνακα Β. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει i) Πόσες φορές το αποτέλεσμα των μετρήσεων για κάθε φυτό ήταν διαφορετικό από τη φυσιολογική τιμή 50 ii) Το όνομα του φυτού με τη μέγιστη απόκλιση από την τιμή 50. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα φυτά με αυτή την απόκλιση να εμφανίζει τα ονόματα όλων. ΑΣΚΗΣΗ : 149 )) >> Η πρώτη μέρα του 2004 είναι Πέμπτη. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει έναν αριθμό που θα αντιστοιχεί σε μέρα μηνός και έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε μήνα (π.χ. 6 και 23 δηλαδή 23 Ιουνίου) και να εκτυπώνει τη μέρα είναι για το Να θεωρήσετε δεδομένο τον πίνακα ΗΜΕΡΕΣ_ΜΗΝΑ[12], όπου υπάρχουν των πλήθος των ημερών για κάθε μήνα [31, 29, 31,...] καθώς και τον πίνακα ΗΜΕΡΕΣ_ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ[7], όπου περιέχονται τα ονόματα των ημερών της εβδομάδας ["Κυριακή", "Δευτέρα", "Τρίτη",...] Αρχικά θα διαβαστεί ο ένας αριθμός που θα αντιστοιχεί σε μήνα. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος κατά την είσοδο. Στη συνέχεια θα εισαγεται η μέρα του μήνα. Πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος ώστε σε αυτό το μήνα να υπάρχουν τόσες μέρες (για παράδειγμα ο Απρίλιος δεν έχει 31 μέρες, ούτε και ο Φεβρουάριος 30), για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ο πίνακας ΗΜΕΡΕΣ_ΜΗΝΑ Ακολούθως, ο αλγόριθμος θα υπολογίζει το πλήθος ημερών από 1/1/2004 μέχρι μέρα/μήνας/2004 και θα καταχωρεί το αποτέλεσμα στη μεταβλητή πλήθος_ημερών και αγνοώντας τις πλήρεις εβδομάδες μέχρι τότε θα υπολογίζει το υπόλοιπο της διαίρεσης της μεταβλητής πλήθος_ημερών με το 7, καθώς τόσες μέρες μετά την Πέμπτη (1/1/2004) είναι η απάντηση. Πρέπει να ληφθεί η περίπτωση η μεταβλητή ολίσθηση_ημερών να έχει την τιμή 6 οπότε η ζητούμενη μέρα είναι στη θέση 11 του πίνακα (??), άρα πρέπει να επαναληφθεί η διαίρεσης της με το 7 ώστε να πάρουμε το νέο υπόλοιπο, ως αύξων αριθμό στον πίνακα ΗΜΕΡΕΣ_ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ της μέρας που ψάχνω (4 δηλαδή Τετάρτη) (*) ΑΣΚΗΣΗ : 150 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τους βαθμούς 120 μαθητών της Γ' τάξης στο μάθημα της Ιστορίας κσι θα εκτυπώνει το βαθμό που εμφανίστηκε τις περισσότερες φορές ΑΣΚΗΣΗ : 151 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που διαβάζει τους βαθμούς απολυτηρίου για 200 μαθητές Λυκείου. Όποιοι βαθμοί είναι μικρότεροι από το 9,5 να τους καταχωρεί στον πίνακα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ και όσοι είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 9,5 στον πίνακα ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ και στη συνέχεια να εμφανίζεται το πλήθος των στοιχείων κάθε πίνακα. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 152 )) >> Ν.Γ.Α ο οποίος, διαβάζει τα ονόματα, το φύλο («Α» ή «Κ»), το έτος γέννησης, τον προφορικό βαθμό και το γραπτό βαθμό 100 μαθητών του 1 ου ΛΥΚΕΙΟΥ σε πίνακες (Ο, Φ, ΕΓ, ΠΒ, ΓΒ) αντίστοιχα. (κάντε έλεγχο εγκυρότητας στον ΠΒ, ΓΒ και Φ) 1. Να γίνει προσαρμογή του προφορικού βαθμού στις 2 μονάδες. (π.χ. προφορικός 20 και γραπτός 15, ΰ γίνεται ο προφορικός 18. παράδειγμα 2. προφορικός 12 και γραπτός 19 γίνεται ο προφορικός 17) δηλ. αν η διαφορά πάνω από 2 μονάδες, προσαρμόζεται στις Σε νέο πίνακα ΤΒ (τελικός βαθμός, τοποθετήστε τον βαθμό ως εξής: 30% προφορικού και 70% του γραπτού. 3. εμφανίστε πόσοι είναι οι μαθητές που προάγονται (>=9,5) και ποια είναι τα ονόματά τους. 4. Ποιος είναι ο ΜΟ βαθμολογίας και πόσοι και ποιοι είναι οι μαθητές με τελικό βαθμό 60% πάνω του μέσου όρου; 5. Ποιος είναι ο μαθητής με τον μεγαλύτερο βαθμό; 6. Πόσων χρονών είναι ο μαθητής με το μεγαλύτερο βαθμό; 7. Ποιες μαθήτριες έχουν τον μικρότερο βαθμό; 8. Να στρογγυλοποιηθεί ο προφορικός βαθμός ως εξής : π.χ. 18,5 ΰ 19 ενώ 18,4 ΰ Ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών που αρίστευσαν; (>=18,5) και ποιο το ποσοστό από αυτούς είναι κορίτσια;. 13

14 10. Διαβάστε το όνομα ενός μαθητή. Αν αυτός ο μαθητής υπάρχει, τότε εμφανίστε τον Τελικό του βαθμό, και το ανάλογο μήνυμα, «Προάγεται» ή «Απορρίπτεται» 11. Διαβάστε έναν βαθμό και εμφανίστε όλους τους μαθητές και πόσοι είναι αυτοί που έχουν αυτό το τελικό βαθμό. 12. Εμφανίστε τα ονόματα των 15 καλύτερων μαθητών 13. Εμφανίστε τα ονόματα των 15 καλύτερων μαθητών, σε περίπτωση όμως ισοβαθμίας, να εμφανίζονται τα ονόματα σε αύξουσα σειρά. 14. Εμφανίστε τα ονόματα των 5 καλύτερων μαθητών - αγοριών. 15. Να εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη : «Πατήστε 1 για αναζήτηση με όνομα ή 2 για αναζήτηση με βαθμό». Στη συνέχει α να διαβάζεται την απάντηση του χρήστη. Αν αυτή είναι 1, να διαβάζετε το όνομα ενός μαθητής και αν αυτός υπάρχει, να εμφανίζετε πόσων χρονών είναι και το βαθμό του. Αν η απάντηση είναι 2, να διαβάζετε έναν βαθμό, και να εμφανίζετε τα ονόματα των μαθητών που έχουν αυτόν τον βαθμό. Αν κανείς δεν έχει αυτόν τον βαθμό, να εμφανίζετε το μήνυμα «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΒΑΘΜΟ» 16. Φτιάξτε έναν πίνακα με τα ονόματα των μαθητών οι οποίοι προάγονται (>=9,5). 17. Ταξινομήστε τα στοιχεία των πινάκων ως προς τα ονόματα σε αύξουσα σειρά. - Θεωρήστε ότι υπάρχουν και οι πίνακες Ο2 και ΤΒ2 οι οποίοι έχουν τα ονόματα των 85 μαθητών του 2 ου Λυκείου, επίσης ταξινομημένοι ως προς το όνομα σε αύξουσα σειρά. Να δημιουργήσετε τους πίνακες ΟΝΟΜΑΤΑ, ΒΑΘΜΟΙ, ΛΥΚΕΙΟ μετά από συγχώνευση. Ο πρώτος θα έχει ονόματα, ο δεύτερος τελικό βαθμό και ο τρίτος 1 ή 2 ανάλογα με το Λύκειο από το οποίο προέρχεται ο μαθητής. ΑΣΚΗΣΗ : 153 )) >> Δίνεται πίνακας Table, 100 θέσεων, που τα στοιχεία του είναι ακέραιοι αριθμοί. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που : α) να διαβάζει τα στοιχεία του πίνακα, β) να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό (Num) γ) Αν ο αριθμός Num υπάρχει στον πίνακα, να εμφανίζει τη θέση του. Αν δεν υπάρχει να εμφανίζει ένα μήνυμα ( για να βρεθεί αν υπάρχει ο αριθμός στον πίνακα πρέπει να γίνει σειριακή αναζήτηση ). ΑΣΚΗΣΗ : 154 )) >> Το τμήμα πελατών της εταιρείας εισαγωγών ΖΖΣ διαχειρίζεται τους λογαριασμούς των πελατών της. Σε 3 πίνακες περιέχονται τα ονόματα των πελατών, τα τεμάχια που έχουν παραγγείλει και οι αντίστοιχες οφειλες. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το όνομα ενός πελάτη και τα τεμάχια της παραγγελίας. Αν υπάρχει υπόλοιπο μεγαλύτερο των 1000 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί νέα παραγγελία. Στο τέλος της μέρας - με αντίστοιχη απάντηση του χρήστη τερματίζεται η επανάληψη και οι πίνακες αποτελούν έξοδο του αλγορίθμου για την επόμενη μέρα ΑΣΚΗΣΗ : 155 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει 1000 αριθμούς στο διάστημα [1, 20] και θα εμφανίζει την συχνότητα εμφάνισης κάθε αριθμού (Θα χρησιμοποιήσουμε έναν πίνακα 20 θέσεων όπου κάθε αριθμός θα αποτελεί έναν μετρητή για την συχνότητα εμφάνισης του αντίστοιχου αριθμού: στη θέση 12 θα περιέχεται ο μετρητής εμφάνισης του αριθμού 12) ΑΣΚΗΣΗ : 156 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που για τα έτη 2001 και 2002 θα διαβάζει το σύνολο των εσόδων μιας εταιρείας ανά μήνα και θα τα αποθηκεύσει σε δύο πίνακες καταλλήλων διαστάσεων. Στη συνέχεια θα εμφανίζει τη διαφορά εσόδων μεταξύ των μηνών του 2002 και του Στην περίπτωση που για κάποιο μήνα του 2002 έχουμε λιγότερα έσοδα από τον αντίστοιχο μήνα του 2001, τότε θα εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα ΑΣΚΗΣΗ : 157 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος με δεδομένο μονοδιάστατο πίνακα Ν αριθμών θα δημιουργεί νέο πίνακα όπου θα έχουν διαχωριστεί οι θετικοί και οι αρνητικοί αριθμοί του αρχικού πίνακα (τα μηδενικά στοιχεία να ακολουθήσουν τους θετικούς). Προσοχή: δεν αλλοιώνεται η διάταξη των ομοειδών αριθμών Για παράδειγμα ο πίνακας [1, -2, 0, 4, 3, -4, -7, 8] θα γίνει [-2, -4, -7, 1, 0, 4, 3, 8]. Θα προσπελάσουμε τον πίνακα και θα αντιγράψουμε όλους τους αρνητικούς αριθμούς στον νέο πίνακα, χρησιμοποιώντας μετρητή για το πλήθος τους. Στη συνέχεια θα προσπελάσουμε ξανά τον αρχικό πίνακα επαναλαμβάνοντας την προηγούμενη διαδικασία για τους θετικούς και τα μηδενικά (*) ΑΣΚΗΣΗ : 158 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος με δεδομένο μονοδιάστατο πίνακα Ν αριθμών θα δημιουργεί νέο πίνακα όπου θα έχουν διαχωριστεί τα μη μηδενικά με τα μηδενικά στοιχεία. Προσοχή: δεν αλλοιώνεται η διάταξη των αριθμών Για παράδειγμα ο πίνακας [1, 0, 0, 4, 3, 0, -7, 8] θα γίνει [1, 4, 3, -7, 8, 0, 0, 0]. Θα προσπελάσουμε τον πίνακα και θα αντιγράψουμε όλα τα μη μηδενικά του στοιχεία στον νέο πίνακα, χρησιμοποιώντας μετρητή για το πλήθος τους. Στη συνέχεια θα "γεμίσει" ο υπόλοιπος πίνακας με μηδενικά ΑΣΚΗΣΗ : 159 )) >> Ένας συλλέκτης γραμματοσήμων αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τις εξής δομές δεδομένων για την διαχείριση της συλλογής του: πίνακα με όνομα ΘΕΜΑ που περιέχει το θέμα του κάθε γραμματοσήμου, πίνακα ΕΤΟΣ που. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει τα συλλεκτικά κομμάτια που υπάρχουν στη συλλογή και το πλήθος τους (*) ΑΣΚΗΣΗ : 160 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το ποσό της φορολογίας που καλείται να πληρώσει ο φορολογούμςνος με βάση το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα. Ο πίνακας φορολογικής κλίμακας είναι ο εξής: Εισόδημα % Φόρος κλίμακος Αν για παράδειγμα κάποιος έχει εισόδημα θα πληρώσει φόρο 2500 για τα πρώτα και για τα υπολοιπόμενα = 5000 θα πληρώσει φόρο 5000 * 14% = 700 άρα συνολικά Ο αλγόριθμος λοιπόν, θα διαβάζει το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα και θα εκτπυπώνει το ποσό του φόρου. Να θεωρήσετε δεδομένους τους πίνακες ΟΡΙΑ_ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ[4] με τα όρια των εισοδημάτων, τον πίνακα ΠΟΣΟΣΤΟ[5] με τα ποσοστά και τον πίνακα ΦΟΡΟΣ_ΚΛΙΜΑΚΟΣ[4] με τα ποσά όπως αναφέρονται παραπάνω ΟΡΙΑ_ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 14

15 ΠΟΣΟΣΤΟ: ΦΟΡΟΣ_ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΑΣΚΗΣΗ : 161 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος με δεδομένο μονοδιάστατο πίνακα Ν αριθμών θα ελέγχει αν τα συμμετρικά του στοιχεία είναι ίσα (*) ΑΣΚΗΣΗ : 162 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα Ν αριθμών και θα δημιουργεί το είδωλό του. Αν δηλαδή ο αρχικός πίνακας είναι ο Α = [α 1, α 2, α 3, α Ν-1, α Ν] να δημιουργηθεί ο πίνακας Β = [α Ν, α Ν-1, α 3, α 2, α 1] ΑΣΚΗΣΗ : 163 )) >> Η παρακάτω ακολουθία εντολών είναι τμήμα αλγορίθμου; Αν όχι τότε ποια κριτήρια παραβιάζει; Να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις έτσι ώστε να μετατραπεί σε αλγόριθμο. Δίνεται ότι ο πίνακας α είναι πίνακας 100 ακέραιων αριθμών και τα στοιχεία έχουν πάρει όλα τιμές από προηγούμενη είσοδο. i 1 Όσο i <> 100 επανάλαβε i i + 2 Γράψε α[i] Τέλος_επανάληψης ΑΣΚΗΣΗ : 164 )) >> Δίνεται ο πίνακας Α µε 50 διάφορα µεταξύ τους ακέραια αριθµητικά στοιχεία και ο πίνακας Β µε 2000 ακέραια αριθµητικά στοιχεία. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος: α. Με δεδοµένο τον πίνακα Α και τον πίνακα Β θα αναζητάει για κάθε ένα στοιχείο του πίνακα Α αν υπάρχει το στοιχείο στον πίνακα Β και αν το εντοπίσει θα εκτυπώνει τη/τις θέση/θέσεις που υπάρχει στον πίνακα Β. β. Θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το επί τοις εκατό ποσοστό των στοιχείων του πίνακα Α που υπάρχουν στον πίνακα Β. γ. Θα αποθηκεύει σε ένα νέο πίνακα τα στοιχεία του πίνακα Α που δεν υπάρχουν στον πίνακα Β και θα εκτυπώνει το νέο πίνακα. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 165 )) >> Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος σε πίνακα CD 100 θέσεων βάζει τους τίτλους 100 δίσκων και σε πίνακα ΕΤΟΣ τις αντίστοιχες χρονολογίες (έτος) κυκλοφορίας. στη συνέχεια να εμφανίζει τα CD που κυκλοφόρησαν πρίν το (Παρατήρηση: μόλις εμφανισθεί και το τελευταίο CD που κυκλοφόρησε πρίν το 1998, να σταματάει η επανάληψη). (*) ΑΣΚΗΣΗ : 166 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα δημιουργεί μονοδιάστατο πίνακα τοποθετώντας την τιμή -1 στις περιττές θέσεις και 1 στις άρτιες ΑΣΚΗΣΗ : 167 )) >> Η εταιρεία ΠΔΠ έχει δημιουργήσει έναν κατάλογο με τα προϊόντα της, όπου βρίσκονται ταξινομημένα. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα ενός νέου προϊόντος και θα δημιουργεί νέο πίνακα προϊόντων που θα παραμένει ταξινομημένος ΑΣΚΗΣΗ : 168 )) >> ΔΤ1. Να γράψετε τις δηλώσεις των παρακάτω πινάκων, καθώς και τις εντολές με τις οποίες εκχωρούνται οι τιμές σε αυτά: Α. Πίνακας 5 στοιχείων που κάθε στοιχείο έχει την τιμή του δείκτη του Β. Πίνακας που θα περιέχει τα ψηφία Γ. Πίνακας που περιέχει τα ονόματα των συμμαθητών σου Δ. Πίνακας με 10 στοιχεία, πρώτο στοιχείο τον αριθμό 500 και κάθε επόμενο στοιχείο να είναι το μισό του προηγούμενου, δηλαδή το δεύτερο 250, το τρίτο 125 κ.ο.κ. ΑΣΚΗΣΗ : 169 )) >> ΔΕ1. Να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τον αριθμό των τερμάτων που σημειώθηκαν στους αγώνες ποδοσφαίρου μίας αγωνιστικής της Α κατηγορίες (9 τιμές), να υπολογίζει το μέσο αριθμό τερμάτων καθώς και το εύρος των τερμάτων (δηλαδή τη διαφορά της μεγαλύτερης από τη μικρότερη τιμή) ΑΣΚΗΣΗ : 170 )) >> ΔΕ3. Να γράψετε την άσκηση ΔΕ4 (ρύπανση ατμόσφαιρας) του προηγουμένου κεφαλαίου χρησιμοποιώντας πίνακας για την αποθήκευση των τιμών καθώς και των ονομάτων των σταθμών μέτρησης ΑΣΚΗΣΗ : 171 )) >> ΔΣ1. Να συμπληρώσετε το παράδειγμα 1 (εισπράξεις αεροπορικών εταιρειών), ώστε να τυπώνει και αυτές που έχουν εισπράξεις κάτω από το μέσο όρο, να βρίσκει και να τυπώνει την εταιρεία με τις λιγότερες και με τις περισσότερες εισπράξεις ΑΣΚΗΣΗ : 172 )) >> Μία εταιρία απασχολεί 28 υπαλλήλους. Κάθε υπάλληλος πληρώνεται 14 μισθούς στη διάρκεια ενός έτους. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τα ονόματα και τους μισθούς των υπαλλήλων και θα εμφανίζει : Α. το όνομα του υπαλλήλου με το μικρότερο μισθό, Β. το όνομα του υπαλλήλου με το μεγαλύτερο μισθό, Γ. το συνολικό ποσό που χρειάζεται για τη μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων (και τους 14 μισθούς που παίρνει ο υπάλληλος στη διάρκεια του χρόνου) Δ. τα ονόματα των 'υψηλόμισθων' υπαλλήλων, δηλαδή αυτών που παίρνουν περισσότερα από το μέσο όρο ΑΣΚΗΣΗ : 173 )) >> Ένα μεσιτικό γραφείο περιέχει όλα τα στοιχεία για τα διαμερίσματα που προωθεί σε μια περιοχή της Αθήνας σε δυο μονοδιάστατους πίνακες: ο πρώτος είναι ο πίνακας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ που περιέχει την περιγραφή και ο δεύτερος ΤΜ που περιέχει αντίστοιχα τα τετραγωνικά μέτρα του διαμερίσματος. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που με δεδομένο το κόστος ανα 15

16 τετραγωνικό μέτρο στην συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας και τα παραπάνω στοιχεία να διαβάζει το ποσό που μπορεί να διαθέσει ένας πελάτης και να εκτυπώνει τα υποψήφια προς αγορά διαμερίσματα (*) ΑΣΚΗΣΗ : 174 )) >> Η εταιρεία ΗΞΗ αποφάσισε να κάνει δώρα στους πωλητές της ενόψει των γιορτών. Αποφάσισε να στείλει κάρτα σε όσους πωλητές έκαναν τζίρο μικρότερο από 3000 τη χρονιά που πέρασε και 1 ποτό στους υπόλοιπους. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που με δεδομένους τους δυο πίνακες με τα ονόματα και το τζίρο όλων των πωλητών της εταιρείας και να δημιουργεί δυο πίνακες με τα ονόματα των πωλητών που θα λάβουν κάρτα και εκείνων που θα λάβουν ποτό ΑΣΚΗΣΗ : 175 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος που θα γεμίζει πίνακα Α 10 θέσεων και θα αντιστρέφει τα στοιχεία του. ΑΣΚΗΣΗ : 176 )) >> Το μεσιτικό γραφείο "Οικόπεδο με θέα" περιέχει όλα τα στοιχεία για τα διαμερίσματα που προωθεί σε μια περιοχή της Αθήνας σε δυο μονοδιάστατους πίνακες: ο πρώτος είναι ο πίνακας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ που περιέχει την περιγραφή και ο δεύτερος ΤΜ που περιέχει αντίστοιχα τα τετραγωνικά μέτρα του διαμερίσματος. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που με δεδομένο το κόστος ανα τετραγωνικό μέτρο στην συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας και τα παραπάνω στοιχεία να διαβάζει το ποσό που μπορεί να διαθέσει ένας πελάτης και να εκτυπώνει τα υποψήφια προς αγορά διαμερίσματα (ΠΑΝΕΛΛ.) ΑΣΚΗΣΗ : 177 )) >> Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο, ώστε α) να διαβάζει το πλήθος των ασθενών ενός νοσοκομείου, το οποίο δεν μπορεί να δεχτεί περισσότερους από 500 ασθενείς, Μονάδες 2 β) για κάθε ασθενή να διαβάζει τις ημέρες νοσηλείας του, τον κωδικό του ασφαλιστικού του ταμείου και τη θέση νοσηλείας. Να ελέγχει την ορθότητα εισαγωγής των δεδομένων σύμφωνα με τα παρακάτω: - οι ημέρες νοσηλείας είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 1, - τα ασφαλιστικά ταμεία είναι 10 με κωδικούς από 1 μέχρι και 10, - οι θέσεις νοσηλείας είναι Α ή Β ή Γ, Μονάδες 6 γ) να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο ημερών νοσηλείας των ασθενών στο νοσοκομείο, Μονάδες 2 δ) να υπολογίζει και να εμφανίζει για κάθε ασθενή το κόστος παραμονής που πρέπει να καταβάλει στο νοσοκομείο το ασφαλιστικό του ταμείο σύμφωνα με τις ημέρες και τη θέση νοσηλείας. Το κόστος παραμονής στο νοσοκομείο ανά ημέρα και θέση νοσηλείας για κάθε ασθενή φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Μονάδες 4 Θέση Νοσηλείας Κόστος παραμονής ανά ημέρα Α 125 Β 90 Γ 60 ε) να υπολογίζει και να εμφανίζει με τη χρήση πίνακα το συνολικό κόστος που θα καταβάλει το κάθε ασφαλιστικό ταμείο στο νοσοκομείο, Μονάδες 4 στ) να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό ποσό που οφείλουν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στο νοσοκομείο. Μονάδες 2 ΑΣΚΗΣΗ : 178 )) >> Σε ένα αγώνα δισκοβολίας, διεξάγεται ο προκριματικός γύρος με τη συμμετοχή 16 αθλητών. To όριο για την είσοδο κάθε αθλητή στην τελική φάση είναι 80 μέτρα και προκρίνονται 8 αθλητές. Αν οι αθλητές που θα επιτύχουν επίδοση άνω των 80 μέτρων είναι λιγότεροι των 8 τότε η οκτάδα συμπληρώνεται με τους επόμενους που πέτυχαν τις καλύτερες βολές. Αν οι αθλητές που θα επιτύχουν επίδοση άνω των 80 μέτρων είναι περισσότεροι των 8 τότε προκρίνονται όλοι στην τελική φάση. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος α) να διαβάζει το όνομα και την επίδοση κάθε αθλητή και να τα αποθηκεύει σε δύο μονοδιάστατους πίνακες κατ'αντιστοιχία. β) να υπολογίζει και να εμφανίζει τα ονόματα των αθλητών που πέρασαν στην τελική φάση. ΑΣΚΗΣΗ : 179 )) >> Σε μία αποθήκη βρίσκονται 150 κιβώτια και κάθε ένα από αυτά έχει μοναδικό αριθμό από το 1 μέχρι και το 150 που του αντιστοιχεί. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: (α) να διαβάζει τα βάρη σε κιλά των 150 κιβωτίων και να τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα. (β) να βρίσκει και να τυπώνει τον αριθμό του κιβωτίου με το μεγαλύτερο βάρος. (γ) σε περίπτωση που ο αριθμός του κιβωτίου που βρήκατε στο ερώτημα (β) ξεπερνά το 75, να υπολογίζει και να τυπώνει το μέσο όρο βάρους των κιβωτίων ο αριθμός των οποίων ξεπερνά το 75, διαφορετικά να βρίσκει και να τυπώνει το μικρότερο βάρος μεταξύ όλων των κιβωτίων ο αριθμός των οποίων είναι μεταξύ του 1 και του 75. Παρατήρηση: Τα βάρη των κιβωτίων είναι πραγματικοί αριθμοί διαφορετικοί μεταξύ τους οι οποίοι δεν πρέπει να είναι μικρότεροι των 5 κιλών αλλά ούτε και μεγαλύτεροι των 100 κιλών. ΑΣΚΗΣΗ : 180 )) >> Σε ένα σχολείο πραγματοποιήθηκε γραπτή εξέταση στο μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον". Στην εξέταση συμμετείχαν 80 μαθητές και κάθε ένας από αυτούς βαθμολογήθηκε στην κλίμακα [0,20]. Αν γνωρίζετε ότι μόνο 25 από τους 80 μαθητές έλαβαν βαθμό μεγαλύτερο του 18,να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος: (α) να διαβάζει τα επώνυμα των μαθητών και να τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα. (β) να διαβάζει τους βαθμούς των μαθητών και (αφού ελέγξει την ορθή καταχώρηση τους) να τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα. (γ) να τυπώνει τα επώνυμα των μαθητών που έλαβαν βαθμό μεγαλύτερο του 18 και το βαθμό τους ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά. Ως βάση ταξινόμησης θεωρείται ο βαθμός τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα επώνυμα πρέπει να ταξινομούνται κατά αύξουσα σειρά. Παρατήρηση: Θεωρείστε ότι ο βαθμός κάθε μαθητή είναι πραγματικός αριθμός και ότι το επώνυμο κάθε μαθητή είναι γραμμένο με μικρογράμματα. ΑΣΚΗΣΗ : 181 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος με δεδομένο μονοδιάστατο πίνακα Ν αριθμών θα δημιουργεί νέο πίνακα όπου θα περιέχει μόνο τους θετικούς 16

17 ΑΣΚΗΣΗ : 182 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: Α. να διαβάζει τα μηνιαία έξοδα και τα μηνιαία έσοδα μίας επιχείρησης κατά τη διάρκεια ενός έτους και να τα αποθηκεύει στους μονοδιάστατους πίνακες ΕΣΟΔΑ και ΕΞΟΔΑ αντίστοιχα. Β. να βρίσκει και να τυπώνει τους μήνες κατά τους οποίους η επιχείρηση είχε κέρδος. Γ. να βρίσκει και να τυπώνει το πλήθος των κερδοφόρων μηνών. Δ. να βρίσκει και να τυπώνει τους μήνες κατά τους οποίους η επιχείρηση είχε ζημία. Ε. να βρίσκει και να τυπώνει το πλήθος των ζημιογόνων μηνών. Ζ. να υπολογίζει και να τυπώνει το μέσο όρο χρημάτων κατά τους κερδοφόρους μήνες. Η.να υπολογίζει και να τυπώνει το μέσο όρο χρημάτων κατά τους ζημιογόνους μήνες. Παρατήρηση: Εξαιτίας διαφόρων περιορισμών που ισχύουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση, τα έσοδα κάθε μήνα δεν πρέπει να υπολείπονται των ευρώ αλλά ούτε καινά υπερβαίνουν τα ευρώ. Τέλος, τα έξοδα κάθε μήνα δεν πρέπει να είναι μικρότερα των ευρώ αλλά ούτε καινά ξεπερνούν τα ευρώ. ΑΣΚΗΣΗ : 183 )) >> Σε ένα αγώνα φόρμουλα 1 μπορούν να λάβουν μέρος μόνο οι οδηγοί που στα δοκιμαστικά της προηγούμενης μέρας έκαναν χρόνους μικρότερους από το 10% του χρόνου που έκανε ο ταχύτερος οδηγός. Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος να: α. διαβάζει για 22 οδηγούς που έλαβαν μέρος στα δοκιμαστικά κάποιου αγώνα το όνομα καθενός και το χρόνο που έκανε (σε λεπτά και δευτερόλεπτα) β. εμφανίζει το χρόνο του ταχύτερου οδηγού γ. εμφανίζει για κάθε οδηγό το όνομά του και τη διαφορά χρόνου του (σε δευτερόλεπτα) από τον ταχύτερο οδηγό δ. εμφανίζει το πλήθος των οδηγών που μπορούν να συμμετάσχουν στον αγώνα. (ΠΑΝΕΛΛ.) ΑΣΚΗΣΗ : 184 )) >> Για την εύρεση πόρων προκειμένου οι μαθητές της τάξης Εσπερινού Λυκείου να συμμετάσχουν σε εκδρομή οργανώνεται λαχειοφόρος αγορά. Οι μαθητές του Λυκείου διαθέτουν λαχνούς στα σχολεία της περιοχής τους. ιακόσιοι μαθητές από δεκαπέντε διαφορετικά σχολεία αγόρασαν ο καθένας από έναν μόνο λαχνό. Μετά από κλήρωση ένας μαθητής κερδίζει τον πρώτο λαχνό. Να γίνει τμήμα αλγορίθμου που α) για κάθε μαθητή που αγόρασε λαχνό να εισάγει σε μονοδιάστατο πίνακα Α 200 θέσεων το επώνυμό του και στην αντίστοιχη θέση μονοδιάστατου πίνακα Β 200 θέσεων το όνομα του σχολείου του, Μονάδες 3 β) να εισάγει σε μονοδιάστατο πίνακα Σ 15 θέσεων τα ονόματα όλων των σχολείων της περιοχής και στις αντίστοιχες θέσεις μονοδιάστατου πίνακα M 15 θέσεων τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων, Μονάδες 4 γ) να διαβάζει το επώνυμο του μαθητή, που κέρδισε τον πρώτο λαχνό, Μονάδες 1 δ) χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο της σειριακής αναζήτησης να προσδιορίζει τη θέση του επωνύμου τυχερού μαθητή στον πίνακα Α. Στη συνέχεια στον πίνακα Β να βρίσκει το όνομα του σχολείου που φοιτά, Μονάδες 5 ε) λαμβάνοντας υπόψη το όνομα του σχολείου που φοιτά ο τυχερός μαθητής και χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο της σειριακής αναζήτησης να προσδιορίζει την θέση του σχολείου στον πίνακα Σ. Στη συνέχεια στον πίνακα M να βρίσκει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου αυτού, Μονάδες 5 στ) να εμφανίζει το επώνυμο του τυχερού μαθητή, το όνομα του σχολείου του και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου του. Μονάδες 2 Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν μαθητές με το ίδιο επώνυμο και ότι κάθε μαθητής αγόρασε έναν μόνο λαχνό. ΑΣΚΗΣΗ : 185 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που με δεδομένο έναν μονοδιάστο πίνακα Α να δημιουργεί νέο πίνακα όπου θα έχουν μεταφερθεί στις πρώτες θέσεις οι άρτιοι αριθμοί και στις τελευταίες οι περιττοί ΑΣΚΗΣΗ : 186 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα δημιουργεί και θα εμφανίζει πίνακα 100 θέσεων με την εξής διαδικασία: Στην πρώτη θέση τοποθετείται ο αριθμός 2, στην δεύτερη ο αριθμός 5 και σε κάθε επόμενη θέση ο αριθμός που προκύπτει αν πολλαπλαστιαστεί ο προηγούμενος αριθμός με το 2 και προστεθεί ο προ-προηγούμενος. Άρα, τα πρώτα στοιχεία θα είναι: 2, 5, 12, 29 ΑΣΚΗΣΗ : 187 )) >> Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θεωρώντας ως δεδομένους δύο ταξινομημένους πίνακες Σ και Β, Ν και Μ θέσεων αντίστοιχα, να συγχωνεύει τα στοιχεία τους σε ένα νέο ταξινομημένο πίνακα Ν+Μ θέσεων. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 188 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα ελέγχει αν ένας μονοδιάστατος πίνακας είναι ταξινομημένος ή όχι (κατά αύξουσα σειρά) (ΠΑΝΕΛΛ.) ΑΣΚΗΣΗ : 189 )) >> Σε έναν αγώνα δισκοβολίας συµµετέχουν 20 αθλητές. Κάθε αθλητής έκανε µόνο µία έγκυρη ρίψη που καταχωρείται ως επίδοση του αθλητή και εκφράζεται σε µέτρα. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που: α. να διαβάζει για κάθε αθλητή το όνοµα και την επίδοσή του, Μονάδες 5 β. να ταξινοµεί τους αθλητές ως προς την επίδοσή τους, Μονάδες 5 γ. να εµφανίζει τα ονόµατα και τις επιδόσεις των τριών πρώτων αθλητών, αρχίζοντας από εκείνον µε την καλύτερη επίδοση, Μονάδες 5 δ. να εµφανίζει τα ονόµατα και τις επιδόσεις των πέντε τελευταίων αθλητών, αρχίζοντας από εκείνον µε την καλύτερη επίδοση. Μονάδες 5 Σηµείωση: Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν αθλητές µε την ίδια ακριβώς 17

18 (ΠΑΝΕΛΛ.) ΑΣΚΗΣΗ : 190 )) >> Σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρήστε ότι µετέχουν 15 συνδυασµοί κοµµάτων, οι οποίοι θα µοιραστούν 24 έδρες σύµφωνα µε το ποσοστό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν. Κόµµατα που δεν συγκεντρώνουν ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο µε το 3% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων δεν δικαιούνται έδρα. Για κάθε κόµµα, εκτός του πρώτου κόµµατος, ο αριθµός των εδρών που θα λάβει υπολογίζεται ως εξής: Το ποσοστό των έγκυρων ψηφοδελτίων πολλαπλασιάζεται επί 24 και στη συνέχεια το γινόµενο διαιρείται µε το άθροισµα των ποσοστών όλων των κοµµάτων που δικαιούνται έδρα. Το ακέραιο µέρος του αριθµού που προκύπτει είναι ο αριθµός των εδρών που θα λάβει το κόµµα. Το πρώτο κόµµα λαµβάνει τις υπόλοιπες έδρες. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: α. να διαβάζει και να αποθηκεύει σε µονοδιάστατους πίνακες τα ονόµατα των κοµµάτων και τα αντίστοιχα ποσοστά των έγκυρων ψηφοδελτίων τους. Μονάδες 4 β. να εκτυπώνει τα ονόµατα και το αντίστοιχο ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων των κοµµάτων που δεν έλαβαν έδρα. Μονάδες 6 γ. να εκτυπώνει το όνοµα του κόµµατος µε το µεγαλύτερο ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων. Μονάδες 4 δ. να υπολογίζει και να εκτυπώνει το άθροισµα των ποσοστών όλων των κοµµάτων που δικαιούνται έδρα. Μονάδες 4 ε. να εκτυπώνει τα ονόµατα των κοµµάτων που έλαβαν έδρα και τον αντίστοιχο αριθµό των εδρών τους. Μονάδες 4 Παρατηρήσεις: α) Υποθέτουµε ότι δεν υπάρχουν δύο κόµµατα που να έχουν το ίδιο ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων. β) Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συνάρτηση Α_Μ(x) που επιστρέφει το ακέραιο µέρος του πραγµατικού αριθµού x. γ) Τα ποσοστά να θεωρηθούν επί τοις εκατό (%). ΑΣΚΗΣΗ : 191 )) >> Η εταιρεία "Χαραμόπετρος Α.Ε." καταγράφει τα μηνιαία έσοδά της σε πίνακα ΕΣΟΔΑ 12 θέσεων και τα έξοδά της σε πίνακα ΕΞΟΔΑ αντίστοιχα, ταυτόχρονα υπάρχει πίνακας ΜΗΝΑΣ 12 θέσεων που περιέχει τα ονόματα των μηνών. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει τον μήνα που: i. Εμφανίστηκαν τα ελάχιστα έσοδα ii. Εμφανίστηκαν τα μέγιστα έξοδα iii. Εμφανίστηκαν τα μέγιστα κέρδη Η χρονιά ήταν κερδοφόρα για την εταιρεία ή όχι; (ΠΑΝΕΛΛ.) ΑΣΚΗΣΗ : 192 )) >> ίνεται πίνακας Α[Ν] ακέραιων και θετικών αριθμών, καθώς και πίνακας Β[Ν-1] πραγματικών και θετικών αριθμών Να γραφεί αλγόριθμος, ο οποίος να ελέγχει αν κάθε στοιχείο Β[i] είναι ο μέσος όρος των στοιχείων Α[i] και Α[i+1], δηλαδή αν Β[i] = (Α[i] + Α[i+1])/2. Σε περίπτωση που ισχύει, τότε να εμφανίζεται το μήνυμα «Ο πίνακας Β είναι ο τρέχων μέσος του Α», διαφορετικά να εμφανίζεται το μήνυμα «Ο πίνακας Β δεν είναι ο τρέχων μέσος του Α». Για παράδειγμα: Έστω ότι τα στοιχεία του πίνακα Α είναι: 1, 3, 5, 10, 15 και ότι τα στοιχεία του πίνακα Β είναι: 2, 4, 7.5, Τότε ο αλγόριθμος θα εμφανίσει το μήνυμα «Ο πίνακας Β είναι ο τρέχων μέσος του Α», διότι 2 = (1+3)/2, 4=(3+5)/2, 7.5= (5+10)/2, 12.5=(10+15)/2. Μονάδες 20 ΑΣΚΗΣΗ : 193 )) >> Έχουμε έναν ακέραιο πίνακα Α[30]. Να δοθεί αλγόριθμος που αν ένα στοιχείο του πίνακα Α διαιρείται με το 5 και το 3 να το καταχωρεί σε πίνακα Β, άλλως να το καταχωρεί στον πίνακα Γ. Τέλος να εμφανίζει τους πίνακες Β, Γ καθώς και το πλήθος των στοιχείων τους. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 194 )) >> Έστω δεδομένος μονοδιάστατος πίνακας Α με Ν στοιχεία. Α = [ α 1 α 2 α 3... α Ν-2 α Ν-1 α Ν ] Να γράψετε αλγόριθμο που να κατασκευάζει πίνακα Β της μορφής: Β = [ α Ν α Ν-1 α Ν-2... α 3 α 2 α 1] ΑΣΚΗΣΗ : 195 )) >> Η εταιρεία Χαραμίτσιος Α.Ε. έχει δημιουργήσει έναν κατάλογο με τα προϊόντα της, όπου βρίσκονται ταξινομημένα. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα ενός νέου προϊόντος και θα δημιουργεί νέο πίνακα προϊόντων που θα παραμένει ταξινομημένος ΑΣΚΗΣΗ : 196 )) >> Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα προσομοιώνει τον αλγόριθμο που εκτελεί ένα ΑΤΜ τράπεζας. Ο αλγόριθμος θα δέχεται ως δεδομένα μονοδιάστατους πίνακα ΟΝΟΜΑ, ΠΟΣΟ, PIN. Στη συνέχεια θα διαβάζει το όνομα και το pin του πελάτη και θα τα διασταυρώνει με τα στοιχεία στους πίνακες (υπάρχουν το πολύ 3 προσπάθειες για την διαδικασία της πιστοποίησης). Αν περάσει το στάδιο της πιστοποίησης ο αλγόριθμος διαβάζει το ποσό ανάληψης και αν είναι αυτό δυνατόν, το χορηγεί στον πελάτη ΑΣΚΗΣΗ : 197 )) >> Το δημοτικό parking διαθέτει 300 θέσεις για τα αυτοκίνητα και 50 για μοτοσικλέτες. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα χρησιμοποιεί πίνακες ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΕΣ με αντίστοιχες θέσεις και να καταχωρεί στον κάθε έναν τον αριθμό κυκλοφορίας τους οχήματος/δικύκλου που εισέρχεται, σε θέση του πίνακα που αντιστοιχεί στη θέση που καταλαμβάνει το όχημα στο parking. Ο αλγόριθμος στη συνέχεια θα διαβάζει έναν αριθμό κυκλοφορίας και θα εκτυπώνει το είδος του οχήματος και τη θέση του στο parking και θα «αδειάζει» τη θέση διαγράφοντας τη θέση του πίνακα. Αν το όχημα δεν υπάρχει στο parking τότε θα ζητάει αριθμό θέσης, τύπο οχήματος και θα καταχωρεί τα στοιχεία στον αντίστοιχο πίνακα ΑΣΚΗΣΗ : 198 )) >> Να αναπτύξετε τον αλγόριθμο που εκτελεί η εφαρμογή μηχανογράφησης ενός λυκείου για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης. θα θεωρήσετε δεδομένους τους προφορικούς βαθμούς των δυο τετραμήνων καθώς και τους γραπτούς βαθμούς των 50 μαθητών της τάξης σε ένα μάθημα και να υπολογίζει τους βαθμούς πρόσβασης των μαθητών (πρέπει να λάβετε υπόψην την διόρθωση βαθμού). Ποιο είναι το όνομα του μαθητή με το μεγαλύτερο βαθμός πρόβασης; Ποιο ποσοστό μαθητών είχαν βαθμό πρόσβασης κάτω από τη βάση; ***Θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες: ΟΝΟΜΑ τύπου αλφαριθμητικών, μονοδιάστατος 50 θέσεων που θα περιέχει τα ονόματα όλων 18

19 των μαθητών του σχολείου, οι πίνακες ΠΡΟΦ_Α_ΤΕΤ, ΠΡΟΦ_Β_ΤΕΤ, ΓΡΑΠΤ_ΒΑΘΜΟΙ τύπου αριθμητικών που περιέχουν αντίστοιχα τον βαθμό Α τετραμήνου, Β τετραμήνου και τον γραπτό βαθμό για κάθε μαθητή ΑΣΚΗΣΗ : 199 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα προσομοιώνει το παιχνίδι της κρεμάλας. Θα διαβάζει μια λέξη από το χρήστη (την οποία θα αποθηκεύει γράμμα - γράμμα σε μονοδιάστατο πίνακα) και στη συνέχεια θα διαβάζει από το χρήστη κάποιο γράμμα και θα εκτυπώνει τη θέση του γράμματος αυτού στη λέξη αν υπάρχει. Η διαδικασία θα σταματά όταν υπάρχουν τόσες άστοχες προβλέψεις όσα τα γράμματα της λέξης ή όταν βρεθεί η λέξη ΑΣΚΗΣΗ : 200 )) >> Σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Α είναι καταχωρημένοι 100 ακέραιοι αριθμοί και σε έναν δεύτερο πίνακα Β είναι καταχωρημένοι 200 ακέραιοι αριθμοί. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος: A. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το πλήθος των διαφορετικών αριθμών που υπάρχουν σε κάθε πίνακα ξεχωριστά B. Θα εμφανίζει το πλήθος των διαφορετικών αριθμών που εμφανίζονται μόνο στον έναν από τους δυο πίνακες, δηλαδή αυτούς που εμφανίζονται μόνο στον Α ή μόνο στον Β. ( Να θεωρήσετε τους πίνακες Α, Β δεδομένους. Να μη γίνει εισαγωγή των στοιχείων τους.) ΑΣΚΗΣΗ : 201 )) >> Σε ένα μαραθώνιο συμμετέχουν 120 αθλητές. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα καταγράφει το όνομα κάθε αθλητή σε πίνακα ΑΘΛΗΤΗΣ καθώς και το χρόνο επίδοσης (σε λεπτά) κάθε αθλητή σε πίνακα ΧΡΟΝΟΣ και να εκτυπώνει το τα ονόματα των αθλητών με επίδοση μεγαλύτερη από το 60% του μέσου όρου. Τι χρονική διαφορά είχαν ο αθλητής που τερμάτισε πρώτος από τον τελευταίο; ΑΣΚΗΣΗ : 202 )) >> Να αναπτύξετε τον αλγόριθμο που εκτελεί το κινητό τηλέφωνο το οποίο δέχεται έναν τηλεφωνικό αριθμό τον αναζητά στο τηλεφωνικό ευρετήριο και στη συνέχεια αν τον εντοπίσει εμφανίζει το όνομα του χρήστη που αντιστοιχεί στην οθόνη, αλλιώς τον ίδιο τον αριθμό ΑΣΚΗΣΗ : 203 )) >> ΔΣ5. Δίνεται ένας πίνακας Α που περιέχει Ν τυχαίους ακεραίους αριθμούς. Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει έναν αριθμό και να ελέγχει αν ο αριθμός υπάρχει στον πίνακα. Για την αναζήτηση να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος της σειριακής αναζήτησης που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3. Έστω οτι ο πίνακας έχει 100 θέσεις ΑΣΚΗΣΗ : 204 )) >> Οι επιχειρηματίες που νοικιάζουν κάθε ένα από τα 162 καταστήματα ενός εμπορικού κέντρου, πληρώνουν ενοίκιο ανάλογα με τα τετραγωνικά του καταστήματός τους. Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα ζητάει το όνομα του ενοικιαστή και το εμβαδόν του καταστήματος και θα καταχωρίζει τα στοιχεία σε πίνακα(ες). Στη συνέχεια θα ζητάει να του δοθεί ένας αριθμός, θα υπολογίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που νοικιάζουν κατάστημα με εμβαδόν τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό που δόθηκε και θα εμφανίζει το αποτέλεσμα με κατάλληλα διαμορφωμένο μήνυμα. Υπολογίστε τον ακριβή αριθμό θέσεων μνήμης που θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ : 205 )) >> Η στρατολογική υπηρεσία ζήτησε από το δήμο Τενεούπολης να του παραδώσει τα στοιχεία των αρρένων δημοτών με ηλικία μεγαλύτερη από 30 και μικρότερη από 50 έτη. Με δεδομένες τι δομές δεδομένων που έχει στη διάθεσή του ο δήμος να δημιουργήσετε νέους πίνακες με τα ονόματα και τις ηλικίες των αρρένων που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ΑΣΚΗΣΗ : 206 )) >> Ο διαχειριστής μιας πολυκατοικίας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες δομές δεδομένων για την διαχείριση των οικονομικών: μονοδιάστατος πίνακας ΟΝΟΜΑ με τα ονόματα των 25 ιδιοκτητών διαμερισμάτων της πολυκατοικίας και επίσης μονοδιάστατος πίνακας ΤΜ που περιέχει αντίστοιχα τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε διαμερίσματος. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το συνολικό ποσό κοινοχρήστων και θα επιμερίζει τα έξοδα στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων με βάση τα τετραγωνικά μέτρα ΑΣΚΗΣΗ : 207 )) >> Μ ι α τ ρ ά π ε ζ α δ ι α θ έ τ ε ι σ τ ι ς κ α ρ τ έ λ ε ς τ η ς τ α ο ν ό μ α τ α π ε λ α τ ώ ν μ ε τ ο υ π ό λ ο ι π ο π ο υ ο φ ε ί λ ο υ ν σ τ η ν π ι σ τ ω τ ι κ ή κ ά ρ τ α κ α ι θ έ λ ε ι ν α τ ο υ ς σ τ ε ί λ ε ι ε ν η με ρ ω τ ι κ έ ς ε π ι σ τ ο λ έ ς ( σ τ ο υ ς π ε λ ά τ ε ς π ο υ έ χ ο υ ν ξ ε π ε ρ ά σ ε ι τ ο π ι σ τ ω τ ι κ ό ό ρ ι ο τ ω ν ). Ν α γ ί ν ε ι π ρ ό γ ρ α μ μ α π ο υ : 1. Θ α δ η μι ο υ ρ γ ε ί 2 μ ο ν ο δ ι ά σ τ α τ ο υ ς π ί ν α κ ε ς μ ε ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ α κ α ι υ π ό λ ο ι π α τ ω ν π ε λ α τ ώ ν. 2. Θ α τ α ξ ι ν ο μ ε ί τ ο υ ς π ε λ ά τ ε ς α ν ά λ ο γ α μ ε τ ο χ ρ ε ω σ τ ι κ ό υ π ό λ ο ι π ο α π ό τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο π ρ ο ς τ ο μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο π ο σ ό. 3. Θ α ε μ φ α ν ί ζ ε ι τ α ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ α τ ω ν π ε λ α τ ώ ν μ ε υ π ό λ ο ι π ο π ά ν ω α π ό , κ α θ ώ ς κ α ι θ α μ ε τ ρ ά π ό σ ο ι ε ί ν α ι α υ τ ο ί. 4. Θ α ε μ φ α ν ί ζ ε ι τ α ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ α τ ω ν π ε λ α τ ώ ν μ ε τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο κ α ι τ ο μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο υ π ό λ ο ι π ο, κ α ι π ό σ ο ε ί ν α ι α υ τ ό. (*) ΑΣΚΗΣΗ : 208 )) >> To υπουργείο Οικονομικών συνέταξε μια ειδική επιτροπή ελέγχου της οικονομικής κατάστασης 2000 εταιρειών. Η επιτροπή αυτή σας έχει αναθέσει να υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα το οποίο: α) Θα διαβάζει τα ονόματα των εταιρειών, τις συνολικές καταθέσεις τους σε Ελληνικές τράπεζες και τις συνολικές οφειλές τους στο Ελληνικό δημόσιο τα τελευταία δέκα χρόνια, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διαδικασία, πραγματοποιώντας παράλληλα έλεγχο εγκυρότητας των τιμών. β) Θα υπολογίζει την μελλοντική αξία των καταθέσεων κάθε εταιρείας μετά από δέκα χρόνια, αν υποθέσουμε ότι το ετήσιο επιτόκιο σε όλες τις τράπεζες είναι σταθερό και ίσο με 3%. γ) Θα καταχωρεί σε έναν πίνακα με το όνομα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ τις εταιρείες που οι οφειλές τους ξεπερνούν τις μελλοντικές καταθέσεις τους στις τράπεζες, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διαδικασία. δ) Θα εμφανίζει τα ονόματα των εταιρειών που είναι στον Τειρεσία, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διαδικασία. Για τον υπολογισμό των μελλοντικών καταθέσεων να δημιουργήσετε μια συνάρτηση με όνομα ΤΡΑΠΕΖΕΣ, η οποία θα υλοποιεί τον τύπο Κεφάλαιο τελικό = Κεφάλαιο αρχικό(1 + επιτόκιο)^έτη και θα επιστρέφει τη μελλοντική αξία των καταθέσεων.. 19

20 ΑΣΚΗΣΗ : 209 )) >> Σε ένα δισκοπωλείο έχει εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα το οποίο εκτελεί τις εξής λειτουργίες : a. Καταγράφει τους 100 τίτλους των CD's που βρίσκονται σε προσφορά για μία εβδομάδα, καθώς και τις αρχικές τους τιμές. Το ποσοστό της έκπτωσης είναι 50%. b. Ζητάει από τον πελάτη να δηλώσει τους τίτλους των CD's που θέλει να αγοράσει. Ο πελάτης μπορεί να δηλώσει μέχρι και 3 τίτλους. c. Ενημερώνει τον πελάτη για το πόσοι τίτλοι από αυτούς που δήλωσε ανήκουν στους τίτλους που βρίσκονται σε προσφορά. Επίσης τον ενημερώνει για το ποιοι είναι αυτοί οι τίτλοι και ποια η τιμή τους με την έκπτωση, στην περίπτωση που υπάρχουν. Να γράψετε τον αλγόριθμο που υλοποιεί την παραπάνω λειτουργία. ΑΣΚΗΣΗ : 210 )) >> Σας έχει αναθέσει ο ΟΣΕ να κατασκευάσετε το νέο σύστημα κρατήσεων θέσεων στα τρένα Intercity, χωρητικότητας 150 θέσεων, που εκτελούν το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος: α) Να διαβάζει το όνομα του ταξιδιώτη καθώς και το αν δικαιούται μειωμένο εισιτήριο. Η τιμή "Κ" δηλώνει κανονικό εισιτήριο, ενώ η τιμή "Μ" μειωμένο. β) Να διαβάζει την θέση που επιθυμεί ο ταξιδιώτης. γ) Να ελέγχει αν είναι διαθέσιμη η θέση αυτή, χρησιμοποιώντας έναν πίνακα με όνομα ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, που θα περιέχει λογικές τιμές (η τιμή ΑΛΗΘΗΣ δηλώνει ότι η θέση είναι διαθέσιμη). Εάν η ζητούμενη θέση είναι διαθέσιμη, να εμφανίζει το μήνυμα ΈΠΙΤΥΧΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ" καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση να εμφανίζει το μήνυμα"θεση ΚΡΑΤΗΜΕΝΗ. ΞΑΝΑΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ" και να διαβάζει το νέο αριθμό θέσης, αφού έχει πληροφορηθεί ο ταξιδιώτης ποιες διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν. δ) Να εμφανίζει τα ονόματα των επιβατών που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο. Ο αλγόριθμος θα τερματίζει όταν γεμίσει όλο το τραίνο, εμφανίζοντας το μήνυμα 'ΤΡΕΝΟ ΓΕΜΑΤΟ". (Υποθέστε πως ο αλγόριθμος δέχεται τιμές για τις θέσεις μεταξύ του 1 και του 150 και για την κατηγορία εισιτηρίου τις τιμές "Κ" και "Μ"). ΑΣΚΗΣΗ : 211 )) >> Για την πρόκριση στον τελικό των 200 μέτρων ανδρών πραγματοποιούνται 2 προκριματικοί αγώνες με 10 αθλητές στον καθ' έναν, ενώ στον τελικό προκρίνονται 4 αθλητές από κάθε προκριματικό. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα δέχεται τους πίνακες ΟΝΟΜΑ_Α[10], ΕΠΙΔΟΣΗ_Α[10] και ΟΝΟΜΑ_Β[10], ΕΠΙΔΟΣΗ_Β[20] και : i. θα δημιουργεί νέο πίνακα ΟΝΟΜΑ_ΤΕΛΙΚΟΣ και ΕΠΙΔΟΣΗ_ΤΕΛΙΚΟΣ με τα ονόματα και τις επιδόσεις αντίστοιχα όσων συμμετέχουν στον τελικό ii. Θα εμφανίζει τα στοιχεία ως εξής: Αθλητής_1 9.81, Αθλητής_ , Αθλητής_ ΑΣΚΗΣΗ : 212 )) >> Σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έχουν δηλώσει ότι θα πάρουν μέρος 400 άτομα. Δίνονται οι εξετάσεις και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. Να δοθεί αλγόριθμος που να διαβάζει τα επώνυμα των διαγωνιζομένων και τους βαθμούς τους και να καταχωρεί σε έναν πίνακα τα επώνυμα των επιτυχόντων και σε άλλο πίνακα τα επώνυμα των αποτυχόντων. Στη συνέχεια ο αλγόριθμος να εμφανίζει τα αποτελέσματα με την εξής μορφή: Οι επιτυχόντες είναι οι: 1.., 2., 3.. Αντίστοιχα να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα και για τους αποτυχόντες. Η βαθμολογική κλίμακα είναι από και επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που η βαθμολογία τους ξεπέρασε το 60. ΑΣΚΗΣΗ : 213 )) >> Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει σε μονοδιάστο πίνακα την ημερήσια μέτρηση του CO 2 (αριθμός μεταξύ του 1 και του 10) για ένα σημείο της Αθήνας και θα εκτυπώνει ποιες μέρες παρατηρήθηκε ο ρυθμός αύξησης ήταν μεγαλύτερος από 15%. Σημείωση: ΑΣΚΗΣΗ : 214 )) >> Οι εργαζόμενοι σε μια εταιρεία βαθμολογούνται από 3 διευθυντές σχετικά με τις ικανότητές τους (με άριστα το 100). Πριμ αποδοτικότητας θα τους χορηγηθεί μόνο στην περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας ξεπερνάει το 70 ή σε 2 από τις 3 αξιολογήσεις να έχουν βαθμό μεγαλύτερο από 80. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα καταχωρεί σε 4 μονοδιάστατους πίνακες το όνομα και τις 3 βαθμολογίες για κάθε έναν από τους 250 εργαζομένους και να δημιουργεί νέο πίνακα με τα ονόματα των εργαζομένων που θα πάρουν το πριμ αποδοτικότητας ΑΣΚΗΣΗ : 215 )) >> Έστω πίνακας με όνομα Ύψος και 5 στοιχεία, στον οποίο είναι καταχωρημένα, με τυχαία σειρά, τα ύψη των παικτών της βασικής ομάδας μπάσκετ ενός Λυκείου. Δίνεται το παρακάτω απόσπασμα αλγόριθμου: Για i από 1 μέχρι 4 Αν Υψος[i] > Υψος[i + 1] τότε πρόχειρο Υψος[i] Υψος[i] Υψος[i + 1] Υψος[i + 1] πρόχειρο Τέλος_Αν Τέλος_Επανάληψης Κατασκευάστε τον πίνακα τιμών και εκτελέστε τον αλγόριθμο για τις τιμές 1.83, 1.92, 1.85, 1.90, Τι παρατηρείτε; Ποιο στοιχείο του πίνακα βρίσκεται στη θέση Ύψος[5] μετά την εκτέλεση του αλγόριθμου; Ποια είναι η σχέση του με τα άλλα στοιχεία του πίνακα; Κατασκευάστε τον πίνακα τιμών και εκτελέστε ξανά τον αλγόριθμο για τις ίδιες τιμές, αρχικά τοποθετημένες με άλλη σειρά: 1.85, 1.90, 1.83, 1.92, Τι παρατηρείτε; Ποιο στοιχείο του πίνακα βρίσκεται τώρα στη θέση Ύψος[5] μετά την εκτέλεση του αλγόριθμου; Ποια είναι η σχέση του με τα άλλα στοιχεία του πίνακα; Συμπερασματικά, τι θα λέγατε ότι κάνει ο παραπάνω αλγόριθμος; Τροποποιείστε τον αλγόριθμο ώστε να 'στέλνει' το μεγαλύτερο ύψος στην ΑΡΧΗ του πίνακα. Τι θα πρέπει να αλλάξετε ώστε αντί για το μεγαλύτερο, να προωθεί το μικρότερο ύψος στην αρχή του πίνακα; 20

4. Ασκήσεις στους Μονοδιάστατους Πίνακες

4. Ασκήσεις στους Μονοδιάστατους Πίνακες 4. Ασκήσεις στους Μονοδιάστατους Πίνακες 401 Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει και να αποθηκεύει με τη σειρά τα γράμματα μιας λέξης 10 χαρακτήρων και να αποφαίνεται αν είναι καρκινική ή όχι. 402 Να γραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ώστε επιλογή: Στη συνέχεια θα διαβάζει την επιλογή του χρήστη και την ακτίνα ενός κύκλου και θα εκτυπώνει το αντίστοιχο αποτέλεσµα.

ώστε επιλογή: Στη συνέχεια θα διαβάζει την επιλογή του χρήστη και την ακτίνα ενός κύκλου και θα εκτυπώνει το αντίστοιχο αποτέλεσµα. ΠΙΝΑΚΕΣ 1. Να γραφούν οι εντολές µε τις οποίες από το περιεχόµενο κάθε θέσης του πίνακα αφαιρούµε το τετράγωνο του δείκτη της αντίστοιχης θέσης. 2. Να γραφούν οι εντολές µε τις οποίες αντιγράφουµε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ - ΚΕΦ. 3 & 9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΕΠΠ - ΚΕΦ. 3 & 9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Περιεχόμενα Α - Μονοδιάστατοι Πίνακες... 2 Β - Ασκήσεις Πίνακες - (1)... 3 Γ - Ασκήσεις Πίνακες - (2)... 3 Δ - Ασκήσεις Πίνακες - (3)... 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε ενότητα έχει την δική της αρίθμηση. Άρα αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 3 ο ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦ. 3 ο ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 3 ο ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 2 3 ΘΕΜΑ 4ο ΠΕ 2007 Εσπ. Λύκεια. Σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα εισήχθησαν κατόπιν γενικών εξετάσεων 235 φοιτητές προερχόμενοι από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ή τη ΘΕΤΙΚΗ κατεύθυνση. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 1. Να εκτελέσετε το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, για Κ = 24 και L = 40. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Πίνακες - (ΝΕΕΣ ασκήσεις 2)

Ασκήσεις Πίνακες - (ΝΕΕΣ ασκήσεις 2) Ασκήσεις Πίνακες - (ΝΕΕΣ ασκήσεις 2) Άσκηση 1. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει σε μονοδιάστατο πίνακα την ημερήσια μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα (αριθμός μεταξύ του 0 και του 10) για ένα

Διαβάστε περισσότερα

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας Ανάπτυξη εφαρμογών Γ' Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 1. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:3. Να γράψετε αλγόριθμο ή πρόγραμμα το οποίο: α. Θα δημιουργεί ένα πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. 31/12/12 ΘΕΜΑ 4 ο (ΕΠ.Ε.Λ. 2001) ΕΠ.Ε.Λ.2002. ΘΕΜΑ 4 ο Ε.Λ.2002

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. 31/12/12 ΘΕΜΑ 4 ο (ΕΠ.Ε.Λ. 2001) ΕΠ.Ε.Λ.2002. ΘΕΜΑ 4 ο Ε.Λ.2002 ΘΕΜΑ 4 ο (ΕΠ.Ε.Λ. 2001) 1 Κατά τη διάρκεια Διεθνών Αγώνων Στίβου στον ακοντισμό έλαβαν μέρος δέκα (10) αθλητές. Κάθε αθλητής έκανε έξι (6) έγκυρες ρίψεις που καταχωρούνται ως επιδόσεις σε μέτρα. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ.

Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Στα προβλήματα που αντιμετωπίσατε μέχρι τώρα, εκτελούνταν όλες οι εντολές σειριακά (η μια εντολή μετά την άλλη). Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

(1) Σ 0 (2) Κ 0 (3) Αρχή_Επανάληψης (4) ιάβασε Χ (5) Σ Σ+Χ (6) Αν Χ>0 τότε (7) Κ Κ+1 (8) Τέλος_Αν (9) Μέχρις_ότου Σ>1000 (10) Εμφάνισε Χ

(1) Σ 0 (2) Κ 0 (3) Αρχή_Επανάληψης (4) ιάβασε Χ (5) Σ Σ+Χ (6) Αν Χ>0 τότε (7) Κ Κ+1 (8) Τέλος_Αν (9) Μέχρις_ότου Σ>1000 (10) Εμφάνισε Χ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Να γράψετε αλγόριθμο α) σε διάγραμμα ροής, β) σε ψευδογλώσσα και γ) σε πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ, ο οποίος θα διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α > 0 τότε α α mod 5 Τέλος_αν Εκτύπωσε α Τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ι J 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Σελ. 1/9

Πίνακας Ι J 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Σελ. 1/9 1. ΘΕΜΑ 1 ο. Δ. Απολυτήριες Εξετάσεις Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τρίτη 5 Ιουνίου 2001 Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Π, Ν στοιχείων, που είναι ακέραιοι αριθμοί. Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος να ταξινομεί

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση : Θεωρούµε ότι όλα τα ονόµατα µαθητών που ανήκουν στο ίδιο σχολείο είναι διαφορετικά µεταξύ τους, ενώ σε διαφορετικά σχολεία µπορεί να

Σηµείωση : Θεωρούµε ότι όλα τα ονόµατα µαθητών που ανήκουν στο ίδιο σχολείο είναι διαφορετικά µεταξύ τους, ενώ σε διαφορετικά σχολεία µπορεί να ΦΥΛΛΑ ΙΟ 1 ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ασκ 1. Να σχηµατισθεί ο πίνακας τιµών των µεταβλητών του παρακάτω προγράµµατος. Τι θα εκτυπωθεί; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Πράξεις(κ, λ) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό: 1 2 κεφάλαιο ΗΜ/ΝΙΑ :.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η Μονοδιάστατοι Πίνακες Τι είναι ο πίνακας γενικά : Πίνακας είναι μια Στατική Δομή Δεδομένων. Δηλαδή συνεχόμενες θέσεις μνήμης, όπου το πλήθος των θέσεων είναι συγκεκριμένο. Στις θέσεις αυτές καταχωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΘΕΜΑ 4ο - 2004 Μονάδες 2 Μονάδες 2 Μονάδες 4 Μονάδες 7 Μονάδες 5 Είσοδοι: Έξοδοι: Ανάλυση ερωτημάτων:

Εισαγωγή ΘΕΜΑ 4ο - 2004 Μονάδες 2 Μονάδες 2 Μονάδες 4 Μονάδες 7 Μονάδες 5 Είσοδοι: Έξοδοι: Ανάλυση ερωτημάτων: ΠΙΝΑΚΕΣ Εισαγωγή Η επίλυση των Θεμάτων 3 και 4 είναι ένα αδόμητο πρόβλημα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μεθοδολογία που να εγγυάται την σωστή λύση τους. Επιπλέον, δεν υπάρχει μια και μοναδική λύση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα Α A1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016 ΘΕΜΑ A (Α1) Να σημειώσετε με κατάλληλο τρόπο ανάλογα με το αν θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη κάθε μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 1. Σε ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα μετέχουν 16 ομάδες. Κάθε ομάδα παίζει με όλες τις υπόλοιπες ως γηπεδούχος και ως φιλοξενούμενη. Νίκη μιας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στη ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Α. εντολές όσο επανάλαβε & αρχή_επανάληψης μέχρις_ότου

Ασκήσεις στη ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Α. εντολές όσο επανάλαβε & αρχή_επανάληψης μέχρις_ότου Ασκήσεις στη ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Α. εντολές όσο επανάλαβε & αρχή_επανάληψης μέχρις_ότου 1. Πόσα * θα εμφανιστούν σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις Α έως Ε αν εκτελεστούν οι εντολές που βλέπετε; Να υλοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: τ κ < λ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. S <-- 0 ιάβασε Υ Όσο α <= Υ επανάλαβε S <-- S +α. Τέλος_επανάληψης

ΘΕΜΑ 1 ο. S <-- 0 ιάβασε Υ Όσο α <= Υ επανάλαβε S <-- S +α. Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-11-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- ΑΝΝΑ ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τους αριθμούς για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

β. Ποια είναι η «τιμή φρουρός» στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ψευδογλώσσα»; Διάβασε όνομα Όσο όνομα < > ΤΕΛΟΣ επανάλαβε Εμφάνισε όνομα

β. Ποια είναι η «τιμή φρουρός» στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ψευδογλώσσα»; Διάβασε όνομα Όσο όνομα < > ΤΕΛΟΣ επανάλαβε Εμφάνισε όνομα ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΘΕΜΑ Α. Α1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ψευδογλώσσα» το οποίο παραβιάζει δύο(2) αλγοριθμικά κριτήρια: Κ 1 Λ 0 Αρχή_επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 - ΠΙΝΑΚΕΣ Ασκ1. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος θα διαβάζει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα αριθµών και θα υπολογίζει το ελάχιστο στοιχείο κάθε στήλης και το µέγιστο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α : Α1

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 4 ο Δομή επανάληψης Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ.

Φύλλο εργασίας 4 ο Δομή επανάληψης Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Φύλλο εργασίας 4 ο Δομή επανάληψης Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Λίγοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν μόνο τις δομές ακολουθίας και επιλογής. Στα ρεαλιστικά προβλήματα χρειάζεται συνήθως μια σειρά εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο 3.07 Να γραφεί αλγόριθμος που θα δημιουργεί πίνακα 100 θέσεων στον οποίο τα περιττά στοιχεία του θα έχουν την τιμή 1 και τα άρτια την τιμή 0. ΛΥΣΗ Θα δημιουργήσω άσκηση βάση κάποιων κριτηρίων. Δηλ. δεν

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» ( )

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» ( ) Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» (2000-2012) 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ - Π.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ - Π. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ - Π.ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Επιλογής Απαντήσεις Ασκήσεων

Δομή Επιλογής Απαντήσεις Ασκήσεων Δομή Επιλογής Απαντήσεις Ασκήσεων Άσκηση 1. Ποια θα είναι η τιμή της μεταβλητής x μετά την εκτέλεση καθενός από τα παρακάτω τμήματα προγραμμάτων (1 ο τμήμα) (2 ο τμήμα) X 5 X 7 AN X>5 TOTE AN X>5 TOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πίνακας_Τιμών2 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ Α < 3 Β < 13 Γ < 2 ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ Επεξεργασία_Τιμών2

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΑΣΚΗΣΗ

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΑΣΚΗΣΗ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΑΣΚΗΣΗ Ένα μαιευτήριο παρέχει τον παρακάτω τιμοκατάλογο στις μητέρες που θα το επιλέξουν για την νοσηλεία

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Υπολογισμός μέγιστου ποσού

Παράδειγμα 1. Υπολογισμός μέγιστου ποσού 3.1. Ðñïóäïêþìåíá áðïôåëýóìáôá Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου προσδοκάται ότι θα έχεις συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα των δεδομένων για την επίλυση ενός προβλήματος. Θα έχεις ενστερνισθεί τη θεώρηση ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. Να βρεθεί ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτούς που δόθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα

(1) Σ 0 (2) Κ 0 (3) Αρχή_Επανάληψης (4) ιάβασε Χ (5) Σ Σ+Χ (6) Αν Χ>0 τότε (7) Κ Κ+1 (8) Τέλος_Αν (9) Μέχρις_ότου Σ>1000 (10) Εμφάνισε Χ

(1) Σ 0 (2) Κ 0 (3) Αρχή_Επανάληψης (4) ιάβασε Χ (5) Σ Σ+Χ (6) Αν Χ>0 τότε (7) Κ Κ+1 (8) Τέλος_Αν (9) Μέχρις_ότου Σ>1000 (10) Εμφάνισε Χ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στους Πίνακες. Μονοδιάστατοι Πίνακες. ιάβασµα Εµφάνιση Στοιχείων Υπολογισµός Αθροίσµατος, Μέσου Όρου, Πλήθους

Ασκήσεις στους Πίνακες. Μονοδιάστατοι Πίνακες. ιάβασµα Εµφάνιση Στοιχείων Υπολογισµός Αθροίσµατος, Μέσου Όρου, Πλήθους Ασκήσεις στους Πίνακες Μονοδιάστατοι Πίνακες ιάβασµα Εµφάνιση Στοιχείων Υπολογισµός Αθροίσµατος, Μέσου Όρου, Πλήθους Άσκηση 1 Να γραφεί αλγόριθµος που θα διαβάζει τα ονόµατα 50 πόλεων της Ελλάδας και το

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Οι πίνακες ακεραίων Α και Β είναι μονοδιάστατοι με πέντε και τρία στοιχεία αντίστοιχα. Τα περιεχόμενα τους είναι:

Α2. Οι πίνακες ακεραίων Α και Β είναι μονοδιάστατοι με πέντε και τρία στοιχεία αντίστοιχα. Τα περιεχόμενα τους είναι: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-02-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΗ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος: 1. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

καθώς και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ΓΛΩΣΣΑ»:

καθώς και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ΓΛΩΣΣΑ»: ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αν ( Α < Β και C <> D ) και ( B > D ή Β =D ) τότε K 1 Τέλος_αν. χωρίς τη χρήση λογικών τελεστών. Μονάδες 10

Αν ( Α < Β και C <> D ) και ( B > D ή Β =D ) τότε K 1 Τέλος_αν. χωρίς τη χρήση λογικών τελεστών. Μονάδες 10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡ/ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α A1.Να ξαναγράψετε την παρακάτω εντολή Αν ( Α < Β και C D ) και ( B > D ή Β =D ) τότε K 1 χωρίς τη χρήση λογικών τελεστών. A2.Ο παρακάτω αλγόριθμος προτάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα Α A1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1 α. Δίνεται ο πίνακας Α(5,3,7,9,12,1) Ποια θα είναι η τιμή του στοιχείου Α[3] μόλις εκτελεστεί ο παρακάτω αλγόριθμος Α[2] Α[3]+3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΣΧ... ΕΤΤΟΣΣ 22000099-22001100 Επιμέλεια : Ομάδα Διαγωνισμάτων από Το στέκι των πληροφορικών Θέμα 1 ο Α. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 7o Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΑΕΠΠ 7o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΑΕΠΠ 7o Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Δεν μπορεί να γίνει κλήση μίας διαδικασίας μέσα από μία συνάρτηση.

1. Δεν μπορεί να γίνει κλήση μίας διαδικασίας μέσα από μία συνάρτηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό για καθεμία από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Η αμοιβή ενός τεχνίτη κατασκευής δαπέδων εξαρτάται από το πλήθος των τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει σε μια οικοδομή. Η χρέωση γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο και κλιμακωτά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. 1. Στην εντολή εκχώρησης Χ ΨΕΥΔΗΣ η μεταβλητή Χ είναι τύπου χαρακτήρες.

ΘΕΜΑ Α. 1. Στην εντολή εκχώρησης Χ ΨΕΥΔΗΣ η μεταβλητή Χ είναι τύπου χαρακτήρες. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 02/05/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Έστω ο παρακάτω αλγόριθμος ταξινόμησης: Για κ από.. μέχρι 19 Για λ από 19 μέχρι κ με_βήμα -1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις)

Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις) Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις) Άσκηση 33. Α. Δίνεται το παρακάνω τμήμα αλγορίθμου: S 0 i 5 Όσο (i > 1) επανάλαβε S S + i i i 1 Εμφάνισε i Εμφάνισε S Μπορείτε δημιουργήσετε κωδικοποίηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τρεις ακέραιες τιμές, να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο τους. 2. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Θέμα εξετάσεων 2000 Εξετάσαμε 50 μαθητές ως προς τα βιβλία που έχουν διαβάσει και διαπιστώσαμε ότι: 5 μαθητές δεν έχουν διαβάσει κανένα βιβλίο, 15 μαθητές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/04/2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/04/2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/04/2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής Επαναληπτικά Προβλήματα 1) Ένας φοιτητής θέλει να γράψει έναν αλγόριθμο για να υπολογίζει αυτόματα το μέσο όρο βαθμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου 2.87 Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Μέχρις_ότου Ημορφή της δομής επανάληψης Μέχρις_ότου είναι: Μέχρις_ότου Συνθήκη Η ομάδα εντολών στο εσωτερικό της επανάληψης, εκτελείται μέχρις ότου ισχύει η συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. 1. Στην εντολή εκχώρησης Χ ΨΕΥΔΗΣ η μεταβλητή Χ είναι τύπου χαρακτήρες.

ΘΕΜΑ Α. 1. Στην εντολή εκχώρησης Χ ΨΕΥΔΗΣ η μεταβλητή Χ είναι τύπου χαρακτήρες. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο Κεφάλαιο ο Σπύρος Ζυγούρης Καθηγητής Πληροφορικής Να δοθεί ο ορισμός της ταξινόμησης Ν στοιχείων Η τακτοποίηση των κόμβων μιας δομής με μια ιδιαίτερη σειρά ονομάζεται ταξινόμηση (sorting) ή διάταξη (ordering).

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Μονάδες 8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στην Άλγεβρα Σελίδα x 1 2x 7 x 8 4

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στην Άλγεβρα Σελίδα x 1 2x 7 x 8 4 Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στην Άλγεβρα Σελίδα 1 1) Na λυθούν οι εξισώσεις : α) 2 3x 1 x 8 x 1 (απ.: x = -2) β) γ) 2x 7 x 1 (απ.: x = -12) 4 3 4 5 x 2 x 4 2 x (απ.: x = 1) 4 5 δ) x 1

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2014 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7:45-9:45 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικώς:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Μέση τιμή Για να βρούµε τη µέση τιµή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουµε όλες τις παρατηρήσεις και διαιρούµε µε το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών.

Μέση τιμή Για να βρούµε τη µέση τιµή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουµε όλες τις παρατηρήσεις και διαιρούµε µε το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών. ΜΕΡΟΣ Α 4.5 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ-ΔΙΑΜΕΣΟΣ 185 4.5 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ-ΔΙΑΜΕΣΟΣ Μέση τιμή Για να βρούµε τη µέση τιµή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουµε όλες τις παρατηρήσεις και διαιρούµε µε το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέμα 1 ο Α. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών αλγορίθμου: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Θέμα1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ // Ν // Σ 0 π 0 ΓΙΑ ι ΑΠΟ -10 ΜΕΧΡΙ Ν ΔΙΑΒΑΣΕ α, β Σ Σ + α+ β π

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 21/4/2013

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 21/4/2013 Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ Α [40 μόρια] α) Να επιλέξτε το γράμμα Σ, αν μια πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Άσκηση 1 Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Ένα τρένο ξεκινάει από Αθήνα για Θεσσαλονίκη έχοντας να κάνει στάση σε 12 ενδιάµεσους σταθµούς. Το τρένο έχει µέγιστη χωρητικότητα επιβατών 780 άτοµα. Να γραφεί αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

σας φύλλο τον αριθμό της ερώτησης ακολουθούμενη από το γράμμα Σ (Σωστή) ή το γράμμα Λ (Λάθος).

σας φύλλο τον αριθμό της ερώτησης ακολουθούμενη από το γράμμα Σ (Σωστή) ή το γράμμα Λ (Λάθος). Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τάξη Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, Πληροφορικής οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκας Γιώργος Ημερομηνία : 8/5/2016 Διάρκεια: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α /40 (Α1) (α)να απαντήσετε αν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν το ποσό των αγορών(ποσο_αγορων) ενός πελάτη είναι μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 20 990-210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 50 658-210 50 60 845 Γραβιάς 85 -

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής (Μονάδες 3)

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής (Μονάδες 3) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ένα επιλύσιμο πρόβλημα είναι και δομημένο. 2. Ένας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ C ΣΕΙΡΑ 1 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ C ΣΕΙΡΑ 1 η Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ακαδ. έτος 2015-2016 Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εξάμηνο Β Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Δ. Κατσαβούνης ΜΑΘΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ΩΡΕΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ως «γειτονικά» ορίζονται τα κελιά που συγγενεύουν οριζόντια, κάθετα και διαγώνια. Για παράδειγμα γειτονικά του Α[3,3] είναι τα:

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ως «γειτονικά» ορίζονται τα κελιά που συγγενεύουν οριζόντια, κάθετα και διαγώνια. Για παράδειγμα γειτονικά του Α[3,3] είναι τα: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚ 1 Το παιχνίδι ναρκαλιευτής, βασίζεται σε ένα ταμπλω (πίνακα), τα περιεχόμενα του οποίου αποτελούνται από νάρκες, και αριθμούς. Κάθε αριθμός συμβολίζει το πλήθος των ναρκών που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

γράψετε μια εντολή εκχώρησης σταθερής τιμής σε μεταβλητή. Μονάδες 8 Α3. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

γράψετε μια εντολή εκχώρησης σταθερής τιμής σε μεταβλητή. Μονάδες 8 Α3. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 MAΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: ΤΜΗΜΑ:... 2 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: ΤΜΗΜΑ:... 2 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΤΜΗΜΑ:... :......... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...1/ :...1/2/201 /2015... 2 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

(1) Σ 0 (2) Κ 0 (3) Αρχή_Επανάληψης (4) ιάβασε Χ (5) Σ Σ+Χ (6) Αν Χ>0 τότε (7) Κ Κ+1 (8) Τέλος_Αν (9) Μέχρις_ότου Σ>1000 (10) Εμφάνισε Χ

(1) Σ 0 (2) Κ 0 (3) Αρχή_Επανάληψης (4) ιάβασε Χ (5) Σ Σ+Χ (6) Αν Χ>0 τότε (7) Κ Κ+1 (8) Τέλος_Αν (9) Μέχρις_ότου Σ>1000 (10) Εμφάνισε Χ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 MAΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα