OmniAccess 5320 BG. Επαγγελματική πύλη. Οδηγός χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OmniAccess 5320 BG. Επαγγελματική πύλη. Οδηγός χρήσης"

Transcript

1 OmniAccess 5320 BG Επαγγελματική πύλη Οδηγός χρήσης

2 Σημαντικές πληροφορίες Απώλεια ισχύος/υπηρεσίας DSL Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικά σχέδια για να μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος ή μιας βλάβης στην υπηρεσία DSL. Ασφάλεια Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται. Η χρήση αυτού του προϊόντος με οποιοδήποτε άλλο τροφοδοτικό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα και θα ακυρώσει την έγκρισή της. Η σύνδεση στο δίκτυο ρεύματος πρέπει να παρέχεται με μια γείωση ασφαλείας. Οι θύρες BRI, όταν έχουν διαμορφωθεί σε τρόπο λειτουργίας ΝΤ, ανήκουν στην κατηγορία SELV. Ως τέτοιες, αυτές οι θύρες ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να συνδέονται με κανένα δίκτυο κλάσης TNV. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οι θύρες ADSL και PRI πρέπει να προστατεύονται από υπέρταση. Αν χρειάζεται να αλλάξετε θέση στο OmniAccess 5320 BG, αποσυνδέστε όλες τις γραμμές τηλεπικοινωνιών προτού το απενεργοποιήσετε. Μη συνδέετε τη γραμμή DSL σε καμία άλλη θύρα, εκτός από τη θύρα DSL, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη στο εσωτερικό του OmniAccess 5320 BG. Αν παρουσιαστεί κάποια βλάβη στο προϊόν, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. ΔΕΝ θα πρέπει να ανοίγετε το περίβλημα σε καμία περίσταση, καθώς περιέχει επικίνδυνες τάσεις και θα ακυρωθεί η εγγύηση. Απόρριψη Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EC της ΕΕ αναφορικά προς τα Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), φροντίστε στο τέλος της διάρκειας ζωής του να ξεχωρίσετε αυτό το προϊόν και τα πρόσθετα εξαρτήματά του από άλλα απόβλητα και απορρίμματα, ώστε να τα παραδώσετε στο σύστημα συλλογής WEEE της χώρας σας για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο ανακύκλωσης της πόλης σας ή με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε αρχικά αυτό το προϊόν.

3 00 00 Πληροφορίες για την επαγγελματική πύλη OmniAccess 5320 Εισαγωγή Η συσκευή OmniAccess 5320 BG είναι μια επαγγελματική πύλη που είναι κατάλληλη για χρήση σε εμπορικό, ελαφριάς βιομηχανίας ή επαγγελματικό περιβάλλον. Σας συνδέει στον πάροχο υπηρεσιών DSL που χρησιμοποιείτε μέσω της υφιστάμενης τηλεφωνικής γραμμής σας. Ο πάροχος υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να έχει ενεργοποιήσει αυτήν την υπηρεσία για σας. ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΣ PABX WLAN/VoIP Δίκτυο φορέα DSL ή Ethernet POTS LAN ΤΗΛΕΦΩΝ ΦΑΞ Η δική σας τηλεφωνική υπηρεσία Η συσκευή OmniAccess 5320 BG είναι εξοπλισμένη με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές θύρας (ή έναν συνδυασμό τους) για να υποστηρίξει τις απαιτήσεις τηλεφωνίας σας: Θύρες POTS (Plain Old Telephony System) για αναλογικό τηλέφωνο και φαξ Θύρες BRI (Basic Rate ISDN) για ψηφιακό εξοπλισμό τηλεφωνίας/pabx PRI (Primary Rate Interface) για ψηφιακό εξοπλισμό PABX Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

4 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος, το OmniAccess 5320 BG ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με έως και 4 θύρες Ethernet. Λειτουργία μέσω του δικτύου ρεύματος Η συσκευή OmniAccess 5320 BG τροφοδοτείται από το δίκτυο ρεύματος μέσω του παρεχόμενου τροφοδοτικού. Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται. Η χρήση του OmniAccess 5320 BG με οποιοδήποτε άλλο τροφοδοτικό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα και θα ακυρώσει την εγγύηση καθώς και την έγκρισή της. Το τροφοδοτικό συνδέεται στο δίκτυο ρεύματος μέσω ενός αποσπώμενου καλωδίου ρεύματος 2 μέτρων IEC320, τύπου C13. Σημαντικό! Πρέπει να υπάρχει πάντα τροφοδοσία ισχύος για τη διατήρηση της επικοινωνίας. Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικά σχέδια για να μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

5 Η πρόσοψη Σημειώστε ότι οι λεζάντες στην πρόσοψη διαφέρουν, ανάλογα με το προϊόν. Λυχνία LED Power DSL, DSL1 DSL2 Κατάσταση Αναμμένη Αναβοσβήνει σε συγχρονισμό με κάποια άλλη λυχνία LED Αναβοσβήνει αυτόνομα Σβηστή Αναμμένη Αναβοσβήνει αυτόνομα με δύο ρυθμούς, για να υποδείξει ότι η μονάδα επιχειρεί να πραγματοποιήσει σύνδεση DSL: Αργά (μία φορά κάθε δευτερόλεπτο) Γρήγορα (δύο φορές κάθε δευτερόλεπτο) Αναβοσβήνει σε συγχρονισμό με τη λυχνία LED τροφοδοσίας Power Σβηστή Σημασία Η μονάδα είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί κανονικά Σφάλμα στη συγκεκριμένη θύρα. Εσωτερικό σφάλμα (όπως σφάλμα μνήμης ή επεξεργασίας) Απώλεια της τροφοδοσίας μέσω του δικτύου ρεύματος Πραγματοποιήθηκε σύνδεση στην υπηρεσία DSL Προκύπτει μετά από μια διακοπή στην τροφοδοσία ρεύματος ή κάποια βλάβη στην υπηρεσία DSL. Η μονάδα πραγματοποιεί σύνδεση σε δύο στάδια: συγχρονισμός με το δίκτυο εκμάθηση του δικτύου. Σφάλμα στη θύρα DSL Απενεργοποίηση της διεπαφής DSL LAN Αναμμένη Πραγματοποιήθηκε σύνδεση LAN Αναβοσβήνει σε συγχρονισμό με τη λυχνία LED τροφοδοσίας Power Σφάλμα στη θύρα LAN Αναβοσβήνει αυτόνομα Μεταφορά δεδομένων Σβηστή Δεν ανιχνεύτηκε σήμα δικτύου WLAN Αναμμένη Ασύρματο δίκτυο LAN διαθέσιμο Σβηστή Ασύρματο δίκτυο LAN μη διαθέσιμο Voice Αναμμένη Φωνητικές συνδέσεις διαθέσιμες Αναβοσβήνει αυτόνομα Αναβοσβήνει σε συγχρονισμό με τη λυχνία LED τροφοδοσίας Power Σβηστή Κλήσεις σε εξέλιξη Σφάλμα στις θύρες φωνητικής υπηρεσίας Voice Δεν υπάρχει φωνητική υπηρεσία Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

6 Το πίσω μέρος Οι υποδοχές σύνδεσης Όλες οι υποδοχές σύνδεσης βρίσκονται στο πίσω μέρος της μονάδας. Οι υποδοχές σύνδεσης διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος. Power DSL DSL1, DSL2 Service Υποδοχή Molex Mini-Fit. Για σύνδεση στη γραμμή DSL σας. Υποδοχή RJ11. Τα προϊόντα Single DSL συνδέονται μέσω των κεντρικών ακίδων 3 και 4 της υποδοχής σύνδεσης RJ11. Τα προϊόντα Dual SHDSL χρησιμοποιούν το κεντρικό ζεύγος της υποδοχής σύνδεσης RJ11 για τη θύρα 1 (ακίδες 3 και 4) και το εξωτερικό κεντρικό ζεύγος για τη θύρα 2 (ακίδες 2 και 5). Για συντήρηση του OmniAccess 5320 BG, μόνο από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της θύρας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και να ακυρώσει την εγγύηση. LAN για σύνδεση σε έναν μεμονωμένο υπολογιστή ή στο τοπικό σας δίκτυο LAN, μέσω ενός διανομέα/δρομολογητή Ethernet. Υποστηρίζει δίκτυα 10/100Base-T. Υποδοχή RJ45. USB Υποδοχή USB τύπου A. Μη συνδέετε εξοπλισμό σε αυτή τη θύρα, εκτός αν σας δοθούν σχετικές οδηγίες από τον πάροχο υπηρεσιών σας Θύρες φωνητικής υπηρεσίας Voice για σύνδεση στον τηλεφωνικό σας εξοπλισμό (τηλέφωνο/εσωτερικές τηλεφωνικές γραμμές/φαξ). Τύποι υποδοχών: 120R Θύρες BRI - RJ45 (8 ακίδες σύνδεσης) Θύρες POTS - RJ11 (6 ακίδες σύνδεσης) Σύνδεση RJ45 με την 120R Primary Rate ISDN υπηρεσία σας. Θύρες ΡRI - RJ45 (8 ακίδες σύνδεσης) Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

7 Οι λυχνίες LED του πίσω μέρους: POTS και BRI Οι λυχνίες LED που βρίσκονται δίπλα στην ομάδα θυρών φωνητικής υπηρεσίας Voice διαθέτουν διαδοχική αρίθμηση που αρχίζει από τα δεξιά. Στις θύρες POTS, οι λυχνίες LED ανάβουν για να υποδείξουν άνοιγμα της γραμμής. Στις θύρες BRI, οι λυχνίες LED ανάβουν για να υποδείξουν ενεργοποίηση της υπηρεσίας ISDN Layer 1. Οι λυχνίες LED του πίσω μέρους: PRI Οι λυχνίες LED Primary Rate ανάβουν για όσο εκκινείται η επαγγελματική πύλη. Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκίνησης η επαγγελματική πύλη, μια αναμμένη λυχνία LED υποδεικνύει ένα σφάλμα σήματος/υπηρεσίας ή κάποιο πρόβλημα με τη διαμόρφωση. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην ενότητα Primary Rate του οδηγού αντιμετώπισης προβλημάτων. Λυχνία LED Κατάσταση Σημασία RAI Αναμμένη Remote Alarm Indicate: Απώλεια ευθυγράμμισης πλαισίων AIS Αναμμένη Alarm Indicate Signal: Απώλεια υπηρεσίας NMFAS Αναμμένη No Multi-Frame Alignment Signal: Απώλεια ευθυγράμμισης πολλαπλών πλαισίων σε τρόπο λειτουργίας CRC4. LOS Αναμμένη Loss Of Signal: Πλήρης απώλεια σήματος Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

8 Οι λυχνίες LED του πίσω μέρους: LAN Τα προϊόντα που διαθέτουν πολλαπλές θύρες LAN είναι εξοπλισμένα με λυχνίες LED. Λυχνία LED Κατάσταση Σημασία LINK Αναμμένη Πραγματοποιήθηκε σύνδεση LAN LINK Σβηστή Δεν πραγματοποιήθηκε σύνδεση LAN LINK Αναβοσβήνει Δραστηριότητα δεδομένων στη θύρα LAN 100 Αναμμένη Σύνδεση 100 BaseT 100 Σβηστή Σύνδεση 10 BaseT (όταν η λυχνία σύνδεσης Link είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει) Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

9 Τα πρώτα βήματα Προκαταρκτικοί έλεγχοι Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Η συσκευασία Η συσκευασία του OmniAccess 5320 BG περιέχει τα ακόλουθα είδη: τη μονάδα OmniAccess 5320 BG ένα τροφοδοτικό ένα καλώδιο ρεύματος αυτόν τον Οδηγό χρήσης Το πακέτο πρόσθετων εξαρτημάτων από τον πάροχο υπηρεσιών σας Ορισμένα από τα ακόλουθα είδη ενδέχεται να παρέχονται για χρήση με το OmniAccess 5320 BG: ένα καλώδιο Ethernet ένα καλώδιο διεπαφής DSL μετατροπείς για τους διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικού εξοπλισμού που διαθέτετε στο κτίριό σας πρόσθετες οδηγίες εγκατάστασης σχεδιάγραμμα αρίθμησης θυρών Απαιτούμενος εξοπλισμός Πρέπει να διαθέτετε τον ακόλουθο εξοπλισμό για να χρησιμοποιήσετε το OmniAccess 5320 BG: μια γραμμή DSL που έχει εγκατασταθεί από τον πάροχο υπηρεσιών DSL σας ή τον αντιπρόσωπο του παρόχου. Η γραμμή θα τερματίζεται σε ένα σημείο τερματισμού δικτύου DSL. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

10 Εγκατάσταση της επαγγελματικής πύλης OmniAccess Επιλογή μιας κατάλληλης τοποθεσίας Η συσκευή OmniAccess 5320 BG πρέπει να εγκατασταθεί εντός 2 μέτρων από μια αποκλειστική πρίζα ρεύματος. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε μια πηγή θερμότητας (όπως άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό) ή υπό άμεσο ηλιακό φως. Αποφεύγετε τις τοποθεσίες που είναι εκτεθειμένες σε πολλούς ρύπους λόγω καυσαερίων μηχανημάτων, σωματιδίων στον αέρα, βιομηχανικής κατεργασίας ή υπερβολικής σκόνης. Σημαντικό! Για να εξασφαλίσετε επαρκή ροή αέρα μέσα στη μονάδα, διασφαλίστε ανά πάσα στιγμή ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι φραγμένες. ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2 Σύνδεση στην τηλεφωνική υπηρεσία Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός σας μπορεί να συνδεθεί στις θύρες φωνητικής υπηρεσίας Voice απευθείας ή μέσω ενός κατάλληλου μετατροπέα. Αυτό εξαρτάται από το μοντέλο του OmniAccess 5320 BG και τον τύπο εξοπλισμού που υπάρχει στο κτίριό σας. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. 2.1 Οι θύρες BRI, όταν βρίσκονται σε τρόπο λειτουργίας NT, ανήκουν στην κατηγορία SELV (Safe Extra Low Voltage). Ως τέτοιες, αυτές οι θύρες δεν πρέπει να συνδέονται με δίκτυα TNV (Telecom Network Voltage). Για παράδειγμα, οι θύρες BRI σε τρόπο λειτουργίας ΝΤ δεν πρέπει να συνδέονται με μια θύρα που διαθέτει καλωδίωση η οποία είναι άμεσα ή έμμεσα εξωτερική στο κτίριο. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

11 2.2 Όταν έχουν διαμορφωθεί σε τρόπο λειτουργίας ΝΤ, οι θύρες BRI δεν πρέπει να συνδέονται με άλλες θύρες σε τρόπο λειτουργίας NT, συμπεριλαμβανομένου άλλου εξοπλισμού τερματισμού δικτύου ISDN (γραμμές ISDN τις οποίες προμηθεύουν άλλοι πάροχοι). Η ενέργεια της σύνδεσης μιας θύρας που έχει διαμορφωθεί σε τρόπο λειτουργίας NT με μια θύρα NT ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά και στις δύο μονάδες εξοπλισμού. 2.3 Οι θύρες BRI, όταν βρίσκονται σε τρόπο λειτουργίας TE, ανήκουν στην κατηγορία TNV-1 και συνεπώς μπορούν να συνδεθούν με θύρες TNV-1 που διαθέτουν καλωδίωση η οποία είναι εξωτερική στο κτίριο. 2.4 Οι θύρες PRI ανήκουν στην κλάση TNV-1 και συνεπώς μπορούν να συνδεθούν με θύρες TNV-1 που διαθέτουν καλωδίωση η οποία είναι εξωτερική στο κτίριο. Ωστόσο, οι θύρες PRI διαθέτουν μόνο δευτερεύουσα προστασία από υπέρταση. Συνεπώς, συνιστάται οι θύρες PRI να συνδέονται σε μια θύρα με πρωτεύουσα προστασία από υπέρταση αν συνδεθούν σε θύρες TNV-1 που διαθέτουν καλωδίωση η οποία είναι εξωτερική στο κτίριο. 3 Σύνδεση στο δίκτυο LAN σας 3.1 Μέσω ενός καλωδίου Ethernet, συνδέστε τη θύρα LAN του OmniAccess 5320 BG με κάποια θύρα του διανομέα δικτύου σας. 4 Σύνδεση της γραμμής DSL 4.1 Μέσω ενός καλωδίου DSL, συνδέστε τη θύρα DSL του OmniAccess 5320 BG με το σημείο τερματισμού δικτύου DSL. 4.2 Οι θύρες DSL ανήκουν στην κλάση TNV-3, συνεπώς μπορούν να συνδεθούν με θύρες TNV-3 που διαθέτουν καλωδίωση η οποία είναι εξωτερική στο κτίριο. Ωστόσο, οι θύρες DSL διαθέτουν μόνο δευτερεύουσα προστασία από υπέρταση. Συνεπώς, συνιστάται οι θύρες DSL να συνδέονται σε μια θύρα με πρωτεύουσα προστασία από υπέρταση αν συνδεθούν σε θύρες TNV-3 που διαθέτουν καλωδίωση η οποία είναι εξωτερική στο κτίριο. 5 Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος 5.1 Συνδέστε το OmniAccess 5320 BG στο δίκτυο ρεύματος μέσω του παρεχόμενου τροφοδοτικού. Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται. Η χρήση του OmniAccess 5320 BG με οποιοδήποτε άλλο τροφοδοτικό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα και μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση καθώς και την έγκρισή της. 5.2 Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία στην υποδοχή ρεύματος. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

12 6 Έλεγχος λειτουργίας του OmniAccess 5320 BG 6.1 Παρατηρήστε τις λυχνίες LED καθώς το OmniAccess 5320 BG εκτελεί τη διαδικασία προετοιμασίας του και ακολούθως πραγματοποιεί σύνδεση στις υπηρεσίες. Οι σειρά ανάμματος των λυχνιών και οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν, ανάλογα με το προϊόν Όταν η μονάδα ενεργοποιείται, όλες οι λυχνίες LED της πρόσοψης παραμένουν αναμμένες για περίπου 30 δευτερόλεπτα Μετά από αυτό όλες οι λυχνίες LED σβήνουν, εκτός από τη λυχνία τροφοδοσίας Power, η οποία αναβοσβήνει μερικές φορές προτού παραμείνει αναμμένη. Αυτό υποδεικνύει ότι ολοκληρώθηκε η εκκίνηση του προϊόντος. Κατόπιν, γίνεται προετοιμασία των υπηρεσιών DSL, LAN και Voice Η λυχνία LED LAN παραμένει αναμμένη αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία της υπηρεσίας. Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει για να υποδείξει δραστηριότητα δεδομένων Η συσκευή OmniAccess 5320 BG πραγματοποιεί σύνδεση DSL σε μια διαδικασία δύο σταδίων: συγχρονισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου η λυχνία LED DSL αναβοσβήνει μία φορά κάθε δευτερόλεπτο (αργά) εκμάθηση, κατά τη διάρκεια της οποίας η λυχνία LED DSL αναβοσβήνει δύο φορές κάθε δευτερόλεπτο (γρήγορα) Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, η λυχνία LED DSL παραμένει αναμμένη. Αν η λυχνία LED DSL συνεχίζει να αναβοσβήνει, ελέγξτε το ρυθμό με τον οποίο αναβοσβήνει (γρήγορα ή αργά) και επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας Η λυχνία LED Voice ανάβει και παραμένει αναμμένη όταν η φωνητική υπηρεσία είναι έτοιμη για χρήση. 7 Χρήση της υπηρεσίας DSL σας Σημαντικό! Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικά σχέδια για να μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος ή μιας βλάβης στην υπηρεσία DSL. 7.1 Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

13 Απεγκατάσταση του OmniAccess 5320 BG Αν χρειάζεται να απεγκαταστήσετε το OmniAccess 5320 BG προκειμένου να αλλάξετε τη θέση του, γιαπαράδειγμα, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: 1. Αποσυνδέστε όλες τις τηλεπικοινωνιακές γραμμές. 2. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

14 Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

15 Αντιμετώπιση προβλημάτων Απώλεια υπηρεσιών Σημαντικό! Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικά σχέδια για να μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος ή μιας βλάβης στην υπηρεσία DSL. Ενδέχεται να παρουσιαστεί απώλεια υπηρεσιών για διάφορους λόγους: απώλεια ισχύος, κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή DSL ή κάποιο πρόβλημα σύνδεσης στο κτίριό σας. Θα πρέπει να διερευνήσετε καθεμία από αυτές τις αιτίες με τη σειρά που αναφέρονται στις ακόλουθες ενότητες. Πρόβλημα με την τροφοδοσία; Εξετάστε τη λυχνία LED Power. Κατάσταση λυχνίας LED τροφοδοσίας Power Σταθερά αναμμένη Αναβοσβήνει Ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί Προχωρήστε παρακάτω για να διερευνήσετε ένα πρόβλημα με τη γραμμή DSL. Σημειώστε ποια άλλη λυχνία LED αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Σβηστή 1 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος από το τροφοδοτικό είναι σταθερά συνδεδεμένο στη μονάδα και ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή ρεύματος. 2 Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα είναι διαθέσιμο στην πρίζα. 3 Αν η το φις ρεύματος διαθέτει ασφάλεια, ελέγξτε την ασφάλεια. 4 Απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε τη μονάδα. Αν η λυχνία LED τροφοδοσίας Power είναι ακόμη σβηστή, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

16 Πρόβλημα με τη γραμμή DSL; Εξετάστε τη λυχνία LED DSL Κατάσταση λυχνίας LED υπηρεσίας DSL Σταθερά αναμμένη Αναβοσβήνει αυτόνομα Σβηστή Ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί Αν δεν πραγματοποιούνται τηλεφωνικές κλήσεις, προχωρήστε παρακάτω για να διερευνήσετε ένα πρόβλημα με τη φωνητική υπηρεσία Voice. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, προχωρήστε παρακάτω για να διερευνήσετε ένα πρόβλημα με την υπηρεσία LAN. Προέκυψε διακοπή στην τροφοδοσία ρεύματος ή κάποια βλάβη στην υπηρεσία DSL. Μετά από λίγο, η λυχνία LED θα πρέπει να σταματήσει να αναβοσβήνει γρήγορα και να παραμείνει αναμμένη. Αν η λυχνία LED συνεχίζει να αναβοσβήνει, ελέγξτε το ρυθμό με τον οποίο αναβοσβήνει (γρήγορα ή αργά) και επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Πρόβλημα με τη φωνητική υπηρεσία; Εξετάστε τη λυχνία LED Voice. Κατάσταση λυχνίας LED φωνητικής Ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί υπηρεσίας Voice Αναμμένη Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων ανάμεσα στο OmniAccess 5320 BG και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σας. Αν όλα τα καλώδια είναι σταθερά συνδεδεμένα, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: Όταν τα τηλέφωνα είναι συνδεδεμένα απευθείας στο OmniAccess 5320 BG Αν δεν ακούτε τον τόνο κλήσης όταν ανοίγετε τη γραμμή, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Όταν η σύνδεση κλήσεων πραγματοποιείται μέσω PBX Αν η σύνδεση PBX με το OmniAccess 5320 BG είναι τύπου PRI (Primary Rate Interface) ή BRI (Basic Rate ISDN), επικοινωνήστε με τον τεχνικό σέρβις για το PBX. Αν η σύνδεση PBX με το OmniAccess 5320 BG είναι αναλογική (POTS): 1. Αποσυνδέστε το PBX από το OmniAccess 5320 BG. 2. Συνδέστε ένα τηλέφωνο απευθείας σε μια θύρα φωνητικής υπηρεσίας Voice. 3. Ανοίξτε τη γραμμή. 4. Αν ακούτε τον τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με τον τεχνικό σέρβις για το PBX. 5. Αν δεν ακούτε τον τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Σβηστή Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

17 Πρόβλημα με την υπηρεσία Primary Rate; Εξετάστε τις λυχνίες LED Primary Rate του πίσω μέρους. Κατάσταση λυχνίας LED RAI = Αναμμένη AIS = Αναμμένη NMFAS = Αναμμένη LOS = Αναμμένη RAI = Αναμμένη AIS = Σβηστή NMFAS = Σβηστή LOS = Σβηστή Ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί 1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν διαθέτει μια έγκυρη διαμόρφωση και ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκίνησης. 2. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται το πρωτόκολλο φωνητικής υπηρεσίας Voice. 3. Αν τα 1 και 2 έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και οι λυχνίες LED είναι ακόμη αναμμένες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του εξοπλισμού σας. Remote Alarm Indicate (RAI): Απώλεια ευθυγράμμισης πλαισίων 1. Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι του συστήματος έχει διαμορφωθεί σωστά. 2. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. RAI = Σβηστή AIS = Αναμμένη NMFAS = Σβηστή LOS = Σβηστή RAI = Σβηστή AIS = Σβηστή NMFAS = Αναμμένη LOS = Σβηστή RAI = Σβηστή AIS = Σβηστή NMFAS = Σβηστή LOS = Αναμμένη Alarm Indicate Signal (AIS): Απώλεια υπηρεσίας Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. No Multi-Frame Alignment Signal (NMFAS): Απώλεια ευθυγράμμισης πολλαπλών πλαισίων σε τρόπο λειτουργίας CRC4. 1. Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι του συστήματος έχει διαμορφωθεί σωστά. 2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία CRC4 Multiframing είναι ενεργοποιημένη και στις δύο πλευρές της σύνδεσης. 3. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Loss Of Signal (LOS): Πλήρης απώλεια σήματος 1. Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση PRI και η αντιστοίχηση ακίδων της υποδοχής σύνδεσης είναι σωστές. 2. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

18 Πρόβλημα με την υπηρεσία LAN; Εξετάστε τη λυχνία LED LAN. Κατάσταση λυχνίας LED υπηρεσίας LAN Αναμμένη Σβηστή Ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί Ελέγξτε την ακεραιότητα του δικτύου σας. Αν εξακολουθεί να μην υπάρχει υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN. Αν το καλώδιο είναι σταθερά συνδεδεμένο στις δύο άκρες του και είναι του σωστού τύπου, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

19

20 Δήλωση συμμόρφωσης Εμεί Dataflex Design Communications Limited Connect House Kingston Road Leatherhead, Surrey KT22 7LT, Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνουμε υπό την αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν ViNE2000 με την εμπορική επωνυμία "OmniAccess 5320" στο οποίο αναφέρεται αυτή η δήλωση, συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των Οδηγία R&TTE 1999/5/EC της 9ης Μαρτίου 1999 Οδηγία RoHS 2002/95/EC της 27ης Ιανουαρίου 2003 Οδηγία WEEE 2002/96/EC της 27ης Ιανουαρίου 2003 και ότι έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: EN :2006 EN 55022: 2006 EN :2006 EN :2007 EN :2007 EN 55024: 1998 Υπογραφή Όνομα Θέση Τοποθεσία και ημερομηνία έκδοσης Έτος επισύναψης σήμανσης CE. G S Bathija Διευθύνων Σύμβουλος Leatherhead, Μάρτιος Dataflex Design Communications Ltd UG OmniAccess 5320 αναθεώρηση 1.2 Dataflex 2009

Δρομολογητής μόντεμ N300 Wireless Gigabit ADSL2+ DGN3500

Δρομολογητής μόντεμ N300 Wireless Gigabit ADSL2+ DGN3500 Δρομολογητής μόντεμ N300 Wireless Gigabit ADSL2+ DGN3500 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 ΗΠΑ Ιούνιος 2010 208-10400-02 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

easytek Οδηγός Χρήστη www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant.

easytek Οδηγός Χρήστη www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. easytek Οδηγός Χρήστη www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Περιεχόμενα Πριν ξεκινήσετε 4 Περιεχόμενα συσκευασίας κατά την παράδοση 4 Συμβατά ακουστικά 5 Εξαρτήματα 6 Έναρξη χρήσης 8 Φόρτιση 8

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Αύγουστος 2010 208-10669-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 750/1000/1500/2200/3000 VA Πύργος 100/120/230 Vac 500 VA Πύργος 100 Vac Επισκόπηση Περιγραφή του προϊόντος Το Smart-UPS 500 VA έως

Διαβάστε περισσότερα

VIP1002. Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης IP Εγχειρίδιο εγκατάστασης

VIP1002. Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης IP Εγχειρίδιο εγκατάστασης VIP1002 Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης IP Εγχειρίδιο εγκατάστασης 111022.indd 1 6/21/11 12:35:48 PM 111022.indd 2 6/21/11 12:35:49 PM ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 Η.Π.Α. Ιούλιος 2008 208-10335-01 v1.0 2008 της NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πρότυπα DCME και DCMF Σημειώσεις, προσοχή και προειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούνιος 2010 208-10514-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D computers.toshiba-europe.com Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα SRS-X77. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Σχετικά με το SongPal

Ατομικό ηχοσύστημα SRS-X77. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Σχετικά με το SongPal 4-570-617-21(1) (EL) Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Σχετικά με το SongPal Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH Ακρόαση μουσικής μέσω ενός δικτύου Wi-Fi Ακρόαση μουσικής με τις συνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

APC Smart-UPS. Εγχειρίδιο χρήστη 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC. Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος

APC Smart-UPS. Εγχειρίδιο χρήστη 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC. Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά APC Smart-UPS 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 990-1074B 01/2006 Εισαγωγή Η American Power

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης C850/C850D/L850/L850D

Εγχειρίδιο χρήσης C850/C850D/L850/L850D Εγχειρίδιο χρήσης C850/C850D/L850/L850D Πίνακας περιεχομένων C850/C850D/L850/L850D Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 Κεφάλαιο 3 Πρόλογος Γενικές προφυλάξεις Ξεκινώντας Λίστα ελέγχου εξοπλισμού... 1-1 Ξεκινώντας...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS C Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 1000/1500/2000/3000 VA Rack τοποθέτηση 2U 120/230 Vac su00812a Περιγραφή του προϊόντος Το Smart-UPS C της APC by Schneider Electric,

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Εγχειρίδιο χρήσης Wireless Audio - Soundbar Φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός υπολογιστής HP. Οδηγός αναφοράς

Φορητός υπολογιστής HP. Οδηγός αναφοράς Φορητός υπολογιστής HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχο αυτού και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP

Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Bluetooth είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτού και χρησιµοποιείται από την Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Επιδαπέδιο 120/230 VAC Περιεχόμενα Επισκόπηση... 1 Περιγραφή προϊόντος..................................... 1 Ασφάλεια................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τον εξοπλισμό σας NBN

Οδηγός Χρήσης. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τον εξοπλισμό σας NBN Οδηγός Χρήσης Περιλαμβάνει πληροφορίες για τον εξοπλισμό σας NBN Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρόντα οδηγό και τις σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας στο πίσω κάλυμμα, πριν επιχειρήσετε να κάνετε συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS Σειρά X UPS 750 VA 1000 VA 1500 VA 120 V 230 V Επισκόπηση Πληροφορίες για το UPS Το Smart-UPS Σειρά X της APC - Schneider Electric είναι ένα υψηλών επιδόσεων σύστηµα αδιάλειπτης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά L300/L300D. computers.toshiba-europe.com

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά L300/L300D. computers.toshiba-europe.com Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά L300/L300D computers.toshiba-europe.com Πνευματικά δικαιώματα 2008 της TOSHIBA Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych A910

OFFICEJET PRO 8500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych A910 OFFICEJET PRO 8500A Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 Δήλωση συμμόρφωσης βασικές λειτουργίες της συσκευής. Δια του παρόντος η GOCLEVER Technology δηλώνει ότι το Ασφάλεια προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες Ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και λειτουργία

Εγκατάσταση και λειτουργία Εγκατάσταση και λειτουργία Smart-UPS ΤΜ RT Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας SURT1000 SURT2000 220/230/240 Vac Επιδαπέδια/Rack τοποθέτηση 2U su0948a Smart-UPS TM RT Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος 1000/2000

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα