OmniAccess 5320 BG. Επαγγελματική πύλη. Οδηγός χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OmniAccess 5320 BG. Επαγγελματική πύλη. Οδηγός χρήσης"

Transcript

1 OmniAccess 5320 BG Επαγγελματική πύλη Οδηγός χρήσης

2 Σημαντικές πληροφορίες Απώλεια ισχύος/υπηρεσίας DSL Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικά σχέδια για να μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος ή μιας βλάβης στην υπηρεσία DSL. Ασφάλεια Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται. Η χρήση αυτού του προϊόντος με οποιοδήποτε άλλο τροφοδοτικό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα και θα ακυρώσει την έγκρισή της. Η σύνδεση στο δίκτυο ρεύματος πρέπει να παρέχεται με μια γείωση ασφαλείας. Οι θύρες BRI, όταν έχουν διαμορφωθεί σε τρόπο λειτουργίας ΝΤ, ανήκουν στην κατηγορία SELV. Ως τέτοιες, αυτές οι θύρες ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να συνδέονται με κανένα δίκτυο κλάσης TNV. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οι θύρες ADSL και PRI πρέπει να προστατεύονται από υπέρταση. Αν χρειάζεται να αλλάξετε θέση στο OmniAccess 5320 BG, αποσυνδέστε όλες τις γραμμές τηλεπικοινωνιών προτού το απενεργοποιήσετε. Μη συνδέετε τη γραμμή DSL σε καμία άλλη θύρα, εκτός από τη θύρα DSL, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη στο εσωτερικό του OmniAccess 5320 BG. Αν παρουσιαστεί κάποια βλάβη στο προϊόν, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. ΔΕΝ θα πρέπει να ανοίγετε το περίβλημα σε καμία περίσταση, καθώς περιέχει επικίνδυνες τάσεις και θα ακυρωθεί η εγγύηση. Απόρριψη Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EC της ΕΕ αναφορικά προς τα Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), φροντίστε στο τέλος της διάρκειας ζωής του να ξεχωρίσετε αυτό το προϊόν και τα πρόσθετα εξαρτήματά του από άλλα απόβλητα και απορρίμματα, ώστε να τα παραδώσετε στο σύστημα συλλογής WEEE της χώρας σας για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο ανακύκλωσης της πόλης σας ή με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε αρχικά αυτό το προϊόν.

3 00 00 Πληροφορίες για την επαγγελματική πύλη OmniAccess 5320 Εισαγωγή Η συσκευή OmniAccess 5320 BG είναι μια επαγγελματική πύλη που είναι κατάλληλη για χρήση σε εμπορικό, ελαφριάς βιομηχανίας ή επαγγελματικό περιβάλλον. Σας συνδέει στον πάροχο υπηρεσιών DSL που χρησιμοποιείτε μέσω της υφιστάμενης τηλεφωνικής γραμμής σας. Ο πάροχος υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να έχει ενεργοποιήσει αυτήν την υπηρεσία για σας. ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΣ PABX WLAN/VoIP Δίκτυο φορέα DSL ή Ethernet POTS LAN ΤΗΛΕΦΩΝ ΦΑΞ Η δική σας τηλεφωνική υπηρεσία Η συσκευή OmniAccess 5320 BG είναι εξοπλισμένη με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές θύρας (ή έναν συνδυασμό τους) για να υποστηρίξει τις απαιτήσεις τηλεφωνίας σας: Θύρες POTS (Plain Old Telephony System) για αναλογικό τηλέφωνο και φαξ Θύρες BRI (Basic Rate ISDN) για ψηφιακό εξοπλισμό τηλεφωνίας/pabx PRI (Primary Rate Interface) για ψηφιακό εξοπλισμό PABX Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

4 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος, το OmniAccess 5320 BG ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με έως και 4 θύρες Ethernet. Λειτουργία μέσω του δικτύου ρεύματος Η συσκευή OmniAccess 5320 BG τροφοδοτείται από το δίκτυο ρεύματος μέσω του παρεχόμενου τροφοδοτικού. Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται. Η χρήση του OmniAccess 5320 BG με οποιοδήποτε άλλο τροφοδοτικό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα και θα ακυρώσει την εγγύηση καθώς και την έγκρισή της. Το τροφοδοτικό συνδέεται στο δίκτυο ρεύματος μέσω ενός αποσπώμενου καλωδίου ρεύματος 2 μέτρων IEC320, τύπου C13. Σημαντικό! Πρέπει να υπάρχει πάντα τροφοδοσία ισχύος για τη διατήρηση της επικοινωνίας. Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικά σχέδια για να μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

5 Η πρόσοψη Σημειώστε ότι οι λεζάντες στην πρόσοψη διαφέρουν, ανάλογα με το προϊόν. Λυχνία LED Power DSL, DSL1 DSL2 Κατάσταση Αναμμένη Αναβοσβήνει σε συγχρονισμό με κάποια άλλη λυχνία LED Αναβοσβήνει αυτόνομα Σβηστή Αναμμένη Αναβοσβήνει αυτόνομα με δύο ρυθμούς, για να υποδείξει ότι η μονάδα επιχειρεί να πραγματοποιήσει σύνδεση DSL: Αργά (μία φορά κάθε δευτερόλεπτο) Γρήγορα (δύο φορές κάθε δευτερόλεπτο) Αναβοσβήνει σε συγχρονισμό με τη λυχνία LED τροφοδοσίας Power Σβηστή Σημασία Η μονάδα είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί κανονικά Σφάλμα στη συγκεκριμένη θύρα. Εσωτερικό σφάλμα (όπως σφάλμα μνήμης ή επεξεργασίας) Απώλεια της τροφοδοσίας μέσω του δικτύου ρεύματος Πραγματοποιήθηκε σύνδεση στην υπηρεσία DSL Προκύπτει μετά από μια διακοπή στην τροφοδοσία ρεύματος ή κάποια βλάβη στην υπηρεσία DSL. Η μονάδα πραγματοποιεί σύνδεση σε δύο στάδια: συγχρονισμός με το δίκτυο εκμάθηση του δικτύου. Σφάλμα στη θύρα DSL Απενεργοποίηση της διεπαφής DSL LAN Αναμμένη Πραγματοποιήθηκε σύνδεση LAN Αναβοσβήνει σε συγχρονισμό με τη λυχνία LED τροφοδοσίας Power Σφάλμα στη θύρα LAN Αναβοσβήνει αυτόνομα Μεταφορά δεδομένων Σβηστή Δεν ανιχνεύτηκε σήμα δικτύου WLAN Αναμμένη Ασύρματο δίκτυο LAN διαθέσιμο Σβηστή Ασύρματο δίκτυο LAN μη διαθέσιμο Voice Αναμμένη Φωνητικές συνδέσεις διαθέσιμες Αναβοσβήνει αυτόνομα Αναβοσβήνει σε συγχρονισμό με τη λυχνία LED τροφοδοσίας Power Σβηστή Κλήσεις σε εξέλιξη Σφάλμα στις θύρες φωνητικής υπηρεσίας Voice Δεν υπάρχει φωνητική υπηρεσία Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

6 Το πίσω μέρος Οι υποδοχές σύνδεσης Όλες οι υποδοχές σύνδεσης βρίσκονται στο πίσω μέρος της μονάδας. Οι υποδοχές σύνδεσης διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος. Power DSL DSL1, DSL2 Service Υποδοχή Molex Mini-Fit. Για σύνδεση στη γραμμή DSL σας. Υποδοχή RJ11. Τα προϊόντα Single DSL συνδέονται μέσω των κεντρικών ακίδων 3 και 4 της υποδοχής σύνδεσης RJ11. Τα προϊόντα Dual SHDSL χρησιμοποιούν το κεντρικό ζεύγος της υποδοχής σύνδεσης RJ11 για τη θύρα 1 (ακίδες 3 και 4) και το εξωτερικό κεντρικό ζεύγος για τη θύρα 2 (ακίδες 2 και 5). Για συντήρηση του OmniAccess 5320 BG, μόνο από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της θύρας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και να ακυρώσει την εγγύηση. LAN για σύνδεση σε έναν μεμονωμένο υπολογιστή ή στο τοπικό σας δίκτυο LAN, μέσω ενός διανομέα/δρομολογητή Ethernet. Υποστηρίζει δίκτυα 10/100Base-T. Υποδοχή RJ45. USB Υποδοχή USB τύπου A. Μη συνδέετε εξοπλισμό σε αυτή τη θύρα, εκτός αν σας δοθούν σχετικές οδηγίες από τον πάροχο υπηρεσιών σας Θύρες φωνητικής υπηρεσίας Voice για σύνδεση στον τηλεφωνικό σας εξοπλισμό (τηλέφωνο/εσωτερικές τηλεφωνικές γραμμές/φαξ). Τύποι υποδοχών: 120R Θύρες BRI - RJ45 (8 ακίδες σύνδεσης) Θύρες POTS - RJ11 (6 ακίδες σύνδεσης) Σύνδεση RJ45 με την 120R Primary Rate ISDN υπηρεσία σας. Θύρες ΡRI - RJ45 (8 ακίδες σύνδεσης) Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

7 Οι λυχνίες LED του πίσω μέρους: POTS και BRI Οι λυχνίες LED που βρίσκονται δίπλα στην ομάδα θυρών φωνητικής υπηρεσίας Voice διαθέτουν διαδοχική αρίθμηση που αρχίζει από τα δεξιά. Στις θύρες POTS, οι λυχνίες LED ανάβουν για να υποδείξουν άνοιγμα της γραμμής. Στις θύρες BRI, οι λυχνίες LED ανάβουν για να υποδείξουν ενεργοποίηση της υπηρεσίας ISDN Layer 1. Οι λυχνίες LED του πίσω μέρους: PRI Οι λυχνίες LED Primary Rate ανάβουν για όσο εκκινείται η επαγγελματική πύλη. Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκίνησης η επαγγελματική πύλη, μια αναμμένη λυχνία LED υποδεικνύει ένα σφάλμα σήματος/υπηρεσίας ή κάποιο πρόβλημα με τη διαμόρφωση. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην ενότητα Primary Rate του οδηγού αντιμετώπισης προβλημάτων. Λυχνία LED Κατάσταση Σημασία RAI Αναμμένη Remote Alarm Indicate: Απώλεια ευθυγράμμισης πλαισίων AIS Αναμμένη Alarm Indicate Signal: Απώλεια υπηρεσίας NMFAS Αναμμένη No Multi-Frame Alignment Signal: Απώλεια ευθυγράμμισης πολλαπλών πλαισίων σε τρόπο λειτουργίας CRC4. LOS Αναμμένη Loss Of Signal: Πλήρης απώλεια σήματος Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

8 Οι λυχνίες LED του πίσω μέρους: LAN Τα προϊόντα που διαθέτουν πολλαπλές θύρες LAN είναι εξοπλισμένα με λυχνίες LED. Λυχνία LED Κατάσταση Σημασία LINK Αναμμένη Πραγματοποιήθηκε σύνδεση LAN LINK Σβηστή Δεν πραγματοποιήθηκε σύνδεση LAN LINK Αναβοσβήνει Δραστηριότητα δεδομένων στη θύρα LAN 100 Αναμμένη Σύνδεση 100 BaseT 100 Σβηστή Σύνδεση 10 BaseT (όταν η λυχνία σύνδεσης Link είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει) Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

9 Τα πρώτα βήματα Προκαταρκτικοί έλεγχοι Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Η συσκευασία Η συσκευασία του OmniAccess 5320 BG περιέχει τα ακόλουθα είδη: τη μονάδα OmniAccess 5320 BG ένα τροφοδοτικό ένα καλώδιο ρεύματος αυτόν τον Οδηγό χρήσης Το πακέτο πρόσθετων εξαρτημάτων από τον πάροχο υπηρεσιών σας Ορισμένα από τα ακόλουθα είδη ενδέχεται να παρέχονται για χρήση με το OmniAccess 5320 BG: ένα καλώδιο Ethernet ένα καλώδιο διεπαφής DSL μετατροπείς για τους διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικού εξοπλισμού που διαθέτετε στο κτίριό σας πρόσθετες οδηγίες εγκατάστασης σχεδιάγραμμα αρίθμησης θυρών Απαιτούμενος εξοπλισμός Πρέπει να διαθέτετε τον ακόλουθο εξοπλισμό για να χρησιμοποιήσετε το OmniAccess 5320 BG: μια γραμμή DSL που έχει εγκατασταθεί από τον πάροχο υπηρεσιών DSL σας ή τον αντιπρόσωπο του παρόχου. Η γραμμή θα τερματίζεται σε ένα σημείο τερματισμού δικτύου DSL. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

10 Εγκατάσταση της επαγγελματικής πύλης OmniAccess Επιλογή μιας κατάλληλης τοποθεσίας Η συσκευή OmniAccess 5320 BG πρέπει να εγκατασταθεί εντός 2 μέτρων από μια αποκλειστική πρίζα ρεύματος. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε μια πηγή θερμότητας (όπως άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό) ή υπό άμεσο ηλιακό φως. Αποφεύγετε τις τοποθεσίες που είναι εκτεθειμένες σε πολλούς ρύπους λόγω καυσαερίων μηχανημάτων, σωματιδίων στον αέρα, βιομηχανικής κατεργασίας ή υπερβολικής σκόνης. Σημαντικό! Για να εξασφαλίσετε επαρκή ροή αέρα μέσα στη μονάδα, διασφαλίστε ανά πάσα στιγμή ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι φραγμένες. ΟΠΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2 Σύνδεση στην τηλεφωνική υπηρεσία Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός σας μπορεί να συνδεθεί στις θύρες φωνητικής υπηρεσίας Voice απευθείας ή μέσω ενός κατάλληλου μετατροπέα. Αυτό εξαρτάται από το μοντέλο του OmniAccess 5320 BG και τον τύπο εξοπλισμού που υπάρχει στο κτίριό σας. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. 2.1 Οι θύρες BRI, όταν βρίσκονται σε τρόπο λειτουργίας NT, ανήκουν στην κατηγορία SELV (Safe Extra Low Voltage). Ως τέτοιες, αυτές οι θύρες δεν πρέπει να συνδέονται με δίκτυα TNV (Telecom Network Voltage). Για παράδειγμα, οι θύρες BRI σε τρόπο λειτουργίας ΝΤ δεν πρέπει να συνδέονται με μια θύρα που διαθέτει καλωδίωση η οποία είναι άμεσα ή έμμεσα εξωτερική στο κτίριο. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

11 2.2 Όταν έχουν διαμορφωθεί σε τρόπο λειτουργίας ΝΤ, οι θύρες BRI δεν πρέπει να συνδέονται με άλλες θύρες σε τρόπο λειτουργίας NT, συμπεριλαμβανομένου άλλου εξοπλισμού τερματισμού δικτύου ISDN (γραμμές ISDN τις οποίες προμηθεύουν άλλοι πάροχοι). Η ενέργεια της σύνδεσης μιας θύρας που έχει διαμορφωθεί σε τρόπο λειτουργίας NT με μια θύρα NT ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά και στις δύο μονάδες εξοπλισμού. 2.3 Οι θύρες BRI, όταν βρίσκονται σε τρόπο λειτουργίας TE, ανήκουν στην κατηγορία TNV-1 και συνεπώς μπορούν να συνδεθούν με θύρες TNV-1 που διαθέτουν καλωδίωση η οποία είναι εξωτερική στο κτίριο. 2.4 Οι θύρες PRI ανήκουν στην κλάση TNV-1 και συνεπώς μπορούν να συνδεθούν με θύρες TNV-1 που διαθέτουν καλωδίωση η οποία είναι εξωτερική στο κτίριο. Ωστόσο, οι θύρες PRI διαθέτουν μόνο δευτερεύουσα προστασία από υπέρταση. Συνεπώς, συνιστάται οι θύρες PRI να συνδέονται σε μια θύρα με πρωτεύουσα προστασία από υπέρταση αν συνδεθούν σε θύρες TNV-1 που διαθέτουν καλωδίωση η οποία είναι εξωτερική στο κτίριο. 3 Σύνδεση στο δίκτυο LAN σας 3.1 Μέσω ενός καλωδίου Ethernet, συνδέστε τη θύρα LAN του OmniAccess 5320 BG με κάποια θύρα του διανομέα δικτύου σας. 4 Σύνδεση της γραμμής DSL 4.1 Μέσω ενός καλωδίου DSL, συνδέστε τη θύρα DSL του OmniAccess 5320 BG με το σημείο τερματισμού δικτύου DSL. 4.2 Οι θύρες DSL ανήκουν στην κλάση TNV-3, συνεπώς μπορούν να συνδεθούν με θύρες TNV-3 που διαθέτουν καλωδίωση η οποία είναι εξωτερική στο κτίριο. Ωστόσο, οι θύρες DSL διαθέτουν μόνο δευτερεύουσα προστασία από υπέρταση. Συνεπώς, συνιστάται οι θύρες DSL να συνδέονται σε μια θύρα με πρωτεύουσα προστασία από υπέρταση αν συνδεθούν σε θύρες TNV-3 που διαθέτουν καλωδίωση η οποία είναι εξωτερική στο κτίριο. 5 Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος 5.1 Συνδέστε το OmniAccess 5320 BG στο δίκτυο ρεύματος μέσω του παρεχόμενου τροφοδοτικού. Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται. Η χρήση του OmniAccess 5320 BG με οποιοδήποτε άλλο τροφοδοτικό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα και μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση καθώς και την έγκρισή της. 5.2 Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία στην υποδοχή ρεύματος. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

12 6 Έλεγχος λειτουργίας του OmniAccess 5320 BG 6.1 Παρατηρήστε τις λυχνίες LED καθώς το OmniAccess 5320 BG εκτελεί τη διαδικασία προετοιμασίας του και ακολούθως πραγματοποιεί σύνδεση στις υπηρεσίες. Οι σειρά ανάμματος των λυχνιών και οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν, ανάλογα με το προϊόν Όταν η μονάδα ενεργοποιείται, όλες οι λυχνίες LED της πρόσοψης παραμένουν αναμμένες για περίπου 30 δευτερόλεπτα Μετά από αυτό όλες οι λυχνίες LED σβήνουν, εκτός από τη λυχνία τροφοδοσίας Power, η οποία αναβοσβήνει μερικές φορές προτού παραμείνει αναμμένη. Αυτό υποδεικνύει ότι ολοκληρώθηκε η εκκίνηση του προϊόντος. Κατόπιν, γίνεται προετοιμασία των υπηρεσιών DSL, LAN και Voice Η λυχνία LED LAN παραμένει αναμμένη αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία της υπηρεσίας. Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει για να υποδείξει δραστηριότητα δεδομένων Η συσκευή OmniAccess 5320 BG πραγματοποιεί σύνδεση DSL σε μια διαδικασία δύο σταδίων: συγχρονισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου η λυχνία LED DSL αναβοσβήνει μία φορά κάθε δευτερόλεπτο (αργά) εκμάθηση, κατά τη διάρκεια της οποίας η λυχνία LED DSL αναβοσβήνει δύο φορές κάθε δευτερόλεπτο (γρήγορα) Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, η λυχνία LED DSL παραμένει αναμμένη. Αν η λυχνία LED DSL συνεχίζει να αναβοσβήνει, ελέγξτε το ρυθμό με τον οποίο αναβοσβήνει (γρήγορα ή αργά) και επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας Η λυχνία LED Voice ανάβει και παραμένει αναμμένη όταν η φωνητική υπηρεσία είναι έτοιμη για χρήση. 7 Χρήση της υπηρεσίας DSL σας Σημαντικό! Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικά σχέδια για να μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος ή μιας βλάβης στην υπηρεσία DSL. 7.1 Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

13 Απεγκατάσταση του OmniAccess 5320 BG Αν χρειάζεται να απεγκαταστήσετε το OmniAccess 5320 BG προκειμένου να αλλάξετε τη θέση του, γιαπαράδειγμα, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: 1. Αποσυνδέστε όλες τις τηλεπικοινωνιακές γραμμές. 2. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

14 Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

15 Αντιμετώπιση προβλημάτων Απώλεια υπηρεσιών Σημαντικό! Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικά σχέδια για να μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος ή μιας βλάβης στην υπηρεσία DSL. Ενδέχεται να παρουσιαστεί απώλεια υπηρεσιών για διάφορους λόγους: απώλεια ισχύος, κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή DSL ή κάποιο πρόβλημα σύνδεσης στο κτίριό σας. Θα πρέπει να διερευνήσετε καθεμία από αυτές τις αιτίες με τη σειρά που αναφέρονται στις ακόλουθες ενότητες. Πρόβλημα με την τροφοδοσία; Εξετάστε τη λυχνία LED Power. Κατάσταση λυχνίας LED τροφοδοσίας Power Σταθερά αναμμένη Αναβοσβήνει Ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί Προχωρήστε παρακάτω για να διερευνήσετε ένα πρόβλημα με τη γραμμή DSL. Σημειώστε ποια άλλη λυχνία LED αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Σβηστή 1 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος από το τροφοδοτικό είναι σταθερά συνδεδεμένο στη μονάδα και ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή ρεύματος. 2 Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα είναι διαθέσιμο στην πρίζα. 3 Αν η το φις ρεύματος διαθέτει ασφάλεια, ελέγξτε την ασφάλεια. 4 Απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε τη μονάδα. Αν η λυχνία LED τροφοδοσίας Power είναι ακόμη σβηστή, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

16 Πρόβλημα με τη γραμμή DSL; Εξετάστε τη λυχνία LED DSL Κατάσταση λυχνίας LED υπηρεσίας DSL Σταθερά αναμμένη Αναβοσβήνει αυτόνομα Σβηστή Ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί Αν δεν πραγματοποιούνται τηλεφωνικές κλήσεις, προχωρήστε παρακάτω για να διερευνήσετε ένα πρόβλημα με τη φωνητική υπηρεσία Voice. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, προχωρήστε παρακάτω για να διερευνήσετε ένα πρόβλημα με την υπηρεσία LAN. Προέκυψε διακοπή στην τροφοδοσία ρεύματος ή κάποια βλάβη στην υπηρεσία DSL. Μετά από λίγο, η λυχνία LED θα πρέπει να σταματήσει να αναβοσβήνει γρήγορα και να παραμείνει αναμμένη. Αν η λυχνία LED συνεχίζει να αναβοσβήνει, ελέγξτε το ρυθμό με τον οποίο αναβοσβήνει (γρήγορα ή αργά) και επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Πρόβλημα με τη φωνητική υπηρεσία; Εξετάστε τη λυχνία LED Voice. Κατάσταση λυχνίας LED φωνητικής Ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί υπηρεσίας Voice Αναμμένη Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων ανάμεσα στο OmniAccess 5320 BG και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σας. Αν όλα τα καλώδια είναι σταθερά συνδεδεμένα, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: Όταν τα τηλέφωνα είναι συνδεδεμένα απευθείας στο OmniAccess 5320 BG Αν δεν ακούτε τον τόνο κλήσης όταν ανοίγετε τη γραμμή, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Όταν η σύνδεση κλήσεων πραγματοποιείται μέσω PBX Αν η σύνδεση PBX με το OmniAccess 5320 BG είναι τύπου PRI (Primary Rate Interface) ή BRI (Basic Rate ISDN), επικοινωνήστε με τον τεχνικό σέρβις για το PBX. Αν η σύνδεση PBX με το OmniAccess 5320 BG είναι αναλογική (POTS): 1. Αποσυνδέστε το PBX από το OmniAccess 5320 BG. 2. Συνδέστε ένα τηλέφωνο απευθείας σε μια θύρα φωνητικής υπηρεσίας Voice. 3. Ανοίξτε τη γραμμή. 4. Αν ακούτε τον τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με τον τεχνικό σέρβις για το PBX. 5. Αν δεν ακούτε τον τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Σβηστή Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

17 Πρόβλημα με την υπηρεσία Primary Rate; Εξετάστε τις λυχνίες LED Primary Rate του πίσω μέρους. Κατάσταση λυχνίας LED RAI = Αναμμένη AIS = Αναμμένη NMFAS = Αναμμένη LOS = Αναμμένη RAI = Αναμμένη AIS = Σβηστή NMFAS = Σβηστή LOS = Σβηστή Ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί 1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν διαθέτει μια έγκυρη διαμόρφωση και ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκίνησης. 2. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται το πρωτόκολλο φωνητικής υπηρεσίας Voice. 3. Αν τα 1 και 2 έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και οι λυχνίες LED είναι ακόμη αναμμένες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του εξοπλισμού σας. Remote Alarm Indicate (RAI): Απώλεια ευθυγράμμισης πλαισίων 1. Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι του συστήματος έχει διαμορφωθεί σωστά. 2. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. RAI = Σβηστή AIS = Αναμμένη NMFAS = Σβηστή LOS = Σβηστή RAI = Σβηστή AIS = Σβηστή NMFAS = Αναμμένη LOS = Σβηστή RAI = Σβηστή AIS = Σβηστή NMFAS = Σβηστή LOS = Αναμμένη Alarm Indicate Signal (AIS): Απώλεια υπηρεσίας Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. No Multi-Frame Alignment Signal (NMFAS): Απώλεια ευθυγράμμισης πολλαπλών πλαισίων σε τρόπο λειτουργίας CRC4. 1. Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι του συστήματος έχει διαμορφωθεί σωστά. 2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία CRC4 Multiframing είναι ενεργοποιημένη και στις δύο πλευρές της σύνδεσης. 3. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Loss Of Signal (LOS): Πλήρης απώλεια σήματος 1. Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση PRI και η αντιστοίχηση ακίδων της υποδοχής σύνδεσης είναι σωστές. 2. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

18 Πρόβλημα με την υπηρεσία LAN; Εξετάστε τη λυχνία LED LAN. Κατάσταση λυχνίας LED υπηρεσίας LAN Αναμμένη Σβηστή Ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί Ελέγξτε την ακεραιότητα του δικτύου σας. Αν εξακολουθεί να μην υπάρχει υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN. Αν το καλώδιο είναι σταθερά συνδεδεμένο στις δύο άκρες του και είναι του σωστού τύπου, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οδηγός χρήσης OmniAccess BG σειρά

19

20 Δήλωση συμμόρφωσης Εμεί Dataflex Design Communications Limited Connect House Kingston Road Leatherhead, Surrey KT22 7LT, Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνουμε υπό την αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν ViNE2000 με την εμπορική επωνυμία "OmniAccess 5320" στο οποίο αναφέρεται αυτή η δήλωση, συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των Οδηγία R&TTE 1999/5/EC της 9ης Μαρτίου 1999 Οδηγία RoHS 2002/95/EC της 27ης Ιανουαρίου 2003 Οδηγία WEEE 2002/96/EC της 27ης Ιανουαρίου 2003 και ότι έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: EN :2006 EN 55022: 2006 EN :2006 EN :2007 EN :2007 EN 55024: 1998 Υπογραφή Όνομα Θέση Τοποθεσία και ημερομηνία έκδοσης Έτος επισύναψης σήμανσης CE. G S Bathija Διευθύνων Σύμβουλος Leatherhead, Μάρτιος Dataflex Design Communications Ltd UG OmniAccess 5320 αναθεώρηση 1.2 Dataflex 2009

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services. Οδηγός Εγκατάστασης. Installation Guide. Όλος ο κόσµος δικός σου!

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services. Οδηγός Εγκατάστασης. Installation Guide. Όλος ο κόσµος δικός σου! Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services Οδηγός Εγκατάστασης Self Installation Guide Όλος ο κόσµος δικός σου! Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 2 2 Υποδοχές 3 3 Συνδεσμολογία modem

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας 2. Εξοπλισμός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11 Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Broadband Telephony ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Broadband Telephony 2. Εξοπλισµός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Περιεχόμενα Περιγραφή 4 Σύνδεση, Αξεσουάρ, Ανταλλακτικά 5 Κλήσεις 6 Εισερχόμενες Κλήσεις 6 Εξερχόμενες Κλήσεις 6 Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844.

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844. Δεκέµβριος 12 Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Κιτ Σύνδεσης με το NBN

Το δικό σας Κιτ Σύνδεσης με το NBN Το δικό σας Κιτ Σύνδεσης με το NBN Ήρθε η ώρα για να συνδέσετε το τηλέφωνο σταθερής τηλεφωνίας και το ιντερνέτ με το Εθνικό Δίκτυο Ευρείας Ζώνης (National Broadband Network). Το Εθνικό σας Δίκτυο Ευρείας

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 1 3 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Χ Ρ Ή Σ Η 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Ύ 5 Δ Ι Α Μ Ό

Διαβάστε περισσότερα

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως ZTE WF630 Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...4 2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...4 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τον εξοπλισμό σας NBN

Οδηγός Χρήσης. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τον εξοπλισμό σας NBN Οδηγός Χρήσης Περιλαμβάνει πληροφορίες για τον εξοπλισμό σας NBN Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρόντα οδηγό και τις σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας στο πίσω κάλυμμα, πριν επιχειρήσετε να κάνετε συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV.

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Ο παρών οδηγός περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για τη διαμόρφωση και την έναρξη χρήσης του Apple TV. Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Συνδεθείτε. 8 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...4 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 Δήλωση συμμόρφωσης βασικές λειτουργίες της συσκευής. Δια του παρόντος η GOCLEVER Technology δηλώνει ότι το Ασφάλεια προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες Ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Πλήκτρα άμεσης κλήσης 2 Ετικέτα για τη σημείωση της αντιστοίχισης των πλήκτρων άμεσης κλήσης και ταχείας κλήσης 3 Πλήκτρο ταχείας κλήσης 4 Πλήκτρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Εγκατάσταση του USB Stick 4 Windows 7, Windows

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογέας powerline ethernet. Εγχειρίδιο χρήσης SYK3600/00 SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05

Προσαρµογέας powerline ethernet. Εγχειρίδιο χρήσης SYK3600/00 SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05 Προσαρµογέας powerline ethernet Εγχειρίδιο χρήσης SYE5600/00 SYK3600/00 SYK5600/00 Ηπειρωτική Ευρώπη SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05 Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία 2 EL Περιεχόµευα EL Τι περιέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα