ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6"

Transcript

1

2 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK EMERGING EUROPE MEΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣΗΣ ΔIAΘEΣIMΩN

3

4 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INVESCO EURO CORPORATE BOND -C (EUR) ,000 13, ,50 PIMCO TOTAL RETURN BD- HI AC (EUR) ,000 18, ,00 PICTET F (LUX) EMERGING LOCAL CCY -I$ (USD) 4.000, , ,14 PICTET (LUX) CORPORATE BONDS -I (EUR) 4.490, , ,47 PIONEER FUNDS - BOND -I (EURO) ,000 8, ,00 PIONEER FUNDS-EMERGING MARKET BOND -I (EUR) 1.773, , ,19 PIONEER FUNDS EURO HIGH-1 (EUR) 527, , ,65 PIONEER SF - EUR CURVE 1-3-I (EUR) 1.872, , ,40 BNPP L1 - CONVERTIBLE BOND WORLD I H (USD) ,218 87, ,03 M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - -C-ACC (EUR) ,000 14, ,00 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND -C-(EUR) ,000 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,38 59,79% Α/Κ ΜΙΚΤΑ M&G GLOBAL CONVERTIBLE - - C - ACC (EUR) ,693 11, ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80 8,54% Α/Κ METOXIKA EUROBANK EMERGING EUROPE METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (EUR) ,153 13, ,04 INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C (EUR) ,000 11, ,00 FIDELITY LATIN AMERICA FUND (Y) (USD) ,000 8, ,95 FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITY-Y (USD) ,000 7, ,82 MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL PROPERTY FUND -Z (USD) ,000 17, ,96 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND -Z (USD) ,000 19, ,11 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) ,000 23, ,00 PIONEER FUNDS US PIONEER -I- (EUR) ,000 4, ,00 M&G GLOBAL BASICS FUND $-C-ACC (USD) ,000 8, ,44 ING (L) INVESTMENT GLOBAL REAL ESTATE-IC$ (USD) 245, , ,30 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ NEW CAPITAL US GROWTH-B EUR (EUR) 8.000, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,62 26,39% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,80 94,72% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΜΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ ,00 43, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,36% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,80 97,08% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,80 97,08% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,62 USD ,43 0, ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,58 2,89% III. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 6.944,72 ΣΥΝΟΛΟ 6.944,72 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,10 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,84 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,17 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,63 ii) Kέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου , ,69 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 73,37 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/12/2011, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «PICTET F (LUX) EMERGING LOCAL CCY-I$», «PICTET (LUX) CORPORATE BONDS», «BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND-C», «BNPP L1-CONVERTIBLE BOND WORLD I H» και «NEW CAPITAL US GROWTH-B EUR» που έγινε με 29/12/2011. Η αποτίμηση των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2011 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένα και λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2011, σε Ευρώ ,80. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2011 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2011 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/

5 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,78 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,02 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,684 ( ,733) ( ,78) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,61 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,63 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,92 ΤΟΚΟΙ ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,68 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,73 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,55) ΣΥΝΟΛΟ ,18 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ( ,68) ΣΥΝΟΛΟ ( ,68) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 3.475,01 ΣΥΝΟΛΟ 3.475,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,19 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (4.536,10) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,03) ( ,13) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,06 IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ , ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,829 Χ 3,1049) ,72 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,41% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) Οι Οργανισμοί Συλλογικής Επένδυσης σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του ανωτέρω Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν δημοσίευσαν στοιχεία για το Δείκτη Συνολικών Εξόδων τους και συνεπώς υφίσταται αδυναμία προσδιορισμού του Σύνθετου Δείκτη Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.). Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως καθώς και οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων που βαρύνουν τους Οργανισμούς αυτούς παρατίθενται κατωτέρω: Αμοιβή Διαχειρίσεως Προμήθεια Αμοιβαία Κεφάλαια Μέγιστη Διάθεσης Εξαγοράς BNPP L1 - CONV BOND WORLD (I$H) 0,50% 0,00% 0,00% BNY MELLON GL - EUROLAND BF (C -ΑCC) 0,50% 0,00% 0,00% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,16% 0,00% 0,00% FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITY (Y$-ACC) 0,75% 0,00% 0,00% FIDELITY LATIN AMERICA - Y FUND 1,00% 0,00% 0,00% ING (L) INVESTMENT GLOBAL RE (Ι$) 0,60% 0,00% 0,00% INVESCO EURO CORPORATE BOND (CE-ACC) 0,65% 0,00% 0,00% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C 1,00% 0,00% 0,00% M&G EUROPEAN CORPORATE BOND 0,50% 0,00% 0,00% M&G GLOBAL BASICS FD (C$-ACC) 0,75% 0,00% 0,00% M&G GLOBAL CONVERTIBLE (C -ΑCC) 0,75% 0,00% 0,00% MS SICAV GLOBAL PROPERTY FD (Z$-Acc) 0,85% 0,00% 0,00% MS US EQUITY GROWTH FUND (Z$-Acc) 0,70% 0,00% 0,00% NEW CAPITAL US GROWTH-B EUR 1,50% 0,00% 0,00% PICTET F (LUX) EMERGING LCL CRY DEBT 0,50% 0,00% 0,00% PICTET PF EUR CORPORATE BONDS (I -Acc) 0,40% 0,00% 0,00% PIMCO TOTAL RETURN INSTIT EUR MF HEDGED 0,50% 0,00% 0,00% PIONEER EURO HIGH YLD-I 0,50% 0,00% 0,00% PIONEER FDS BOND 0,50% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS US PIONEER FUND IC 0,70% 0,00% 0,00% PIONEER SF - EURO CURVE B-5 (I- ) 0,40% 0,00% 0,00% PIONEER SF - EURO CURVE 1-5 0,25% 0,00% 0,00% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (Acc-ie) 0,90% 0,00% 0,00% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,06 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,06 Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,72 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2,9986 3,2643 3,1049 4

6 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνιστούν σύμφωνα με τον ν. 3283/2004 την «Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως», της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας «EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 0006/09 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόμενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» για την πε - ρίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 είναι καταρτισμένες, από κάθε ου - σιώδη άποψη, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 0006/09 της ΕΛΤΕ. Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΡΡ. ΔΕΝΔΙΑ Α.Μ. ΣΟΕΛ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 5

7 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ METOXIKA EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,000 1, ,00 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,000 13, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 14,24% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 14,24% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C (EUR) ,000 11, ,00 FIDELITY LATIN AMERICA FUND (Y) (USD) ,000 8, ,08 FIDELITY FUNDS AMERICA (Y) (USD) ,000 7, ,16 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES (Y) (EUR) ,000 9, ,00 FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITY (Y$-ACC) (USD) ,020 7, ,63 VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND (EUR) ,000 9, ,50 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND (EUR) ,000 0, ,00 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - EMERGING EUROPE FUND (EUR) ,000 0, ,19 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE (EUR) ,616 0, ,06 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (USD) ,000 19, ,58 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) ,000 23, ,00 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND I (EUR) ,000 4, ,00 BNPP L1 OPPORTUNITIES USA (I) (USD) 400, , ,30 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY ALPHA (EUR) ,000 35, ,00 SCHRODER INTL JAPANESE EQUITY ALPHA (EUR) ,030 7, ,42 M&G GLOBAL BASICS FUND (C$-ACC) ,429 8, ,79 BGF EUROPEAN FOCUS (D ) (EUR) ,000 14, ,68 ΣΥΝΟΛΟ ,39 75,46% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,39 75,46% ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) ΜΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ ,000 43, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,66% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 80,12% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,39 94,36% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,19 USD ,20 0, ,28 ΣΥΝΟΛΟ ,47 3,54% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) ,00 0, ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,25 2,08% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,72 5,62% III. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 8.909,32 ΣΥΝΟΛΟ 8.909,32 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,43 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,62 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,41 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,98 ii) Kέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου , ,50 ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,43 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/12/2011. H αποτίμηση των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2011 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένο και λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009, ανέρχεται, κατά την 31/12/2011, σε Ευρώ ,39. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2011, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2011 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/

8 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,79 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,20 ΜΕΙΟΝ: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,302 ( ,999) ( ,63) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,62 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,98 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,86 ΤΟΚΟΙ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ,23 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,22 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,99) ΣΥΝΟΛΟ ,23 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,46 ΣΥΝΟΛΟ ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,92 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (7.948,80) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,60) ( ,40) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,52 IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,43 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,979 Χ 2,7405) ,40 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,40 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2,5465 3,0497 2, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,92% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) Οι Οργανισμοί Συλλογικής Επένδυσης σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του ανωτέρω Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν δημοσίευσαν στοιχεία για το Δείκτη Συνολικών Εξόδων τους και συνεπώς υφίσταται αδυναμία προσδιορισμού του Σύνθετου Δείκτη Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.). Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως καθώς και οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων που βαρύνουν τους Οργανισμούς αυτούς παρατίθενται κατωτέρω: Αμοιβή Διαχειρίσεως Προμήθεια Αμοιβαία Κεφάλαια Μέγιστη Διάθεσης Εξαγοράς (LF) EFG I EQUITY - FLEXI STYLE GRE 0,75% 0,00% 0,00% (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 1,12% 0,00% 0,00% (LF) EQUITY - EMERGING EUROPE FUND 1,25% 0,00% 0,00% BGF - EUROPEAN FOCUS (D ) 0,70% 0,00% 0,00% BNPP L1 OPPORTUNITIES USA (I - $) 0,60% 0,00% 0,00% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,16% 0,00% 0,00% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,40% 0,00% 0,00% FIDELITY FUNDS AMERICA - Y AC 0,75% 0,00% 0,00% FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMP 1,00% 0,00% 0,00% FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITY (Y$-ACC) 0,75% 0,00% 0,00% FIDELITY LATIN AMERICA - Y FUND 1,00% 0,00% 0,00% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C 1,00% 0,00% 0,00% M&G GLOBAL BASICS FD (C$-ACC) 0,75% 0,00% 0,00% MS US EQUITY GROWTH FUND (Z$-Acc) 0,70% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS US PIONEER FUND IC 0,70% 0,00% 0,00% SCHRODER INTL EUROPEAN EQ ALPHA (I$-ACC) 1,00% 0,00% 0,00% SCHRODER INTL JAPANESE EQ ALPHA (C A) 1,00% 0,00% 0,00% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (Acc-Ie) 0,90% 0,00% 0,00% VANGUARD US 500 STK INDEX FUND 0,30% 0,00% 0,00% 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,52 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,52 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 7

9 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνιστούν σύμφωνα με τον ν. 3283/2004 την «Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως», της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας «EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 0006/09 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόμενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» για την πε - ρίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 0006/09 της ΕΛΤΕ. Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΡΡ. ΔΕΝΔΙΑ Α.Μ. ΣΟΕΛ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 8

10 EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡAΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 4,86% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,94% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,93 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,93 7,95% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,65% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,88 ΣΥΝΟΛΟ ,88 11,80% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,11% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,56% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,94% ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,92% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) , ,00 EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,21% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,93% ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,74% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,31 87,61% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING A.B.E , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,31 87,61% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ (EUR) DANONE , ,00 VIVENDI UNIVERSAL , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,35% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) UNILEVER , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,28% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 2,63% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EFG INTERNATIONAL AG 10/11/04-49, 2,84%, VARIABLE (PERPETUAL/CALLABLE) Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,64% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 4,27% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,31 91,88% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,15 1,13% 9

11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,31 ΣΥΝΟΛΟ ,31 0,62% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,46 1,75% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (EUR) ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,22 6,27% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,67 ΣΥΝΟΛΟ ,67 0,10% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,66 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕUROSTOXX 50 FUT MAR ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,27 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,28 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,90 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου ( ,57) ,33 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 292,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,22) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,66 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕUROSTOXX 50 FUT MAR ,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ ΕUROSTOXX 50 FUT MAR 12 (LONG) , ,00 2,24% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2011. H αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2011 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. Tο Ομολογιακό Δάνειο Εξωτερικού αποτιμήθηκε βάσει δημοσευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 30/12/2011, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «LEON ENGINEERING A.B.E.» έγινε με τιμή υπενθύμισης καθώς στον τελευταίο νόμιμα δημοσιευμένο Ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εμφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2011 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2011, σε Ευρώ ,31. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών & των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού-Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2011, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2011. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2011 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2011, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EUROPEAN FINANCIAL GROUP EFG» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 2,65%. Μετοχές της εταιρείας «EUROBANK PROPERTIES AEEAΠ», 0,92%. Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 7,46%. β) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Mετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 1,09%. Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», 1,11%. γ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 4,49%. Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 3,61%. δ) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ», 3,08%. Μετοχές της εταιρείας «ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ», 1,11%. 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,08 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,54 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,899 ( ,434) ( ,57) ΜΕΙΟΝ: ZΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,15) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,90 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,79 ΤΟΚΟΙ ,06 ΣΥΝΟΛΟ ,85 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,82 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,30) ΣΥΝΟΛΟ ( ,48) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ( ,96) ΣΥΝΟΛΟ ( ,96) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 846,88 ΣΥΝΟΛΟ 846,88 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,50 ΖΗΜΙΕΣ ( ,50) ΣΥΝΟΛΟ ( ,00) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ( ,71) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,39) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,47) ( ,86) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,57) ( ,57) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,66 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ ,88 ( ,22) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,365 Χ 3,8135) ,11 10

12 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2011 ( ,57) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ( ,57) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,11 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 10,3663 7,5969 3, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 2,03% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,40% Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνιστούν σύμφωνα με τον ν. 3283/2004 την «Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως», της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας «EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 0006/09 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόμενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την πε - ρίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 0006/09 της ΕΛΤΕ. Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΡΡ. ΔΕΝΔΙΑ Α.Μ. ΣΟΕΛ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 11

13 EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/ ΦΕΚ 135 Β/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,04% ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡAΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) , ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,62 7,06% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,44% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,66% ΕΜΠΟΡΙΟ K.A.E. A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,27 76,36% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,27 76,36% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,27 76,36% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,20 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,65 ΣΥΝΟΛΟ ,85 7,25% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,66 ΣΥΝΟΛΟ ,66 1,81% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 1,37% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 7,44% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,68% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,70 8,40% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,10% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,06 3,18% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,81 11,30% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,61 ΣΥΝΟΛΟ ,61 8,86% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,42 20,16% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 6.710,10 ΣΥΝΟΛΟ 6.710,10 0,30% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,85 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR ,00 EUROSTOXX 50 FUT MAR ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,00% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 FRIGOGLASS A.B.E.E. (KO) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 10,05% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 8.071,74 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 3.702,24 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,67 ii) Zημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου ( ,66) ,01 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,14) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,85 12

14 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR ,00 EUROSTOXX 50 FUT MAR ,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 MAR12 (LONG) , ,00 4,66% EUROSTOXX 50 FUT MAR 12 (LONG) , ,00 8,19% Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,01 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,64) ΣΥΝΟΛΟ ( ,63) Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,61 ΖΗΜΙΕΣ ( ,56) ΣΥΝΟΛΟ ( ,95) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ( ,47) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (59.148,28) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,91) ( ,19) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,66) ( ,66) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2011. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2011 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2011, σε Ευρώ ,27. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια Εσωτερικού -Εξωτερικού λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2011 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2011 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2011 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2011, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EUROPEAN FINANCIAL GROUP EFG» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 1,08%. Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 12,74%. β) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 4,36%. Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 4,12%. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,85 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ ,99 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2011 ( ,66) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ( ,66) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( ,14) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,054 Χ 1,1347) , ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,87 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 3,3491 2,3650 1, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 2,41% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,41 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ , ,86 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,733 ( ,048) ( ,35) 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,69% ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,25) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,67 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,67 ΤΟΚΟΙ ,44 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ,11 Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 13

15 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕ ΡΙΚΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνιστούν σύμφωνα με τον ν. 3283/2004 την «Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως», της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας «EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 0006/09 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόμενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 0006/09 της ΕΛΤΕ. Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΡΡ. ΔΕΝΔΙΑ Α.Μ. ΣΟΕΛ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 14

16 EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) COCA COLA CO , ,39 MC DONALDS CORP , ,29 EXXON MOBIL CORPORATION , ,16 DISNEY WALT CO , ,09 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS (IBM) , ,86 JOHNSON & JOHNSON , ,67 AMERICAN EXPRESS CO , ,66 PROCTER & GAMBLE CO , ,53 PFIZER INC , ,56 CHEVRON CORPORATION , ,20 GENERAL ELEC CO COM , ,58 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO , ,99 HONEYWELL INTL INC , ,31 BOEING COMPANY , ,43 VERIZON COMMUNICATIONS , ,63 HOME DEPOT , ,08 AT & T INC , ,07 JP MORGAN CHASE & CO , ,60 WAL MAR STORES , ,27 UTD TECHNOLOGIES COM , ,36 3M COMPANY , ,97 CATERPILLAR INC , ,14 KRAFT FOODS INC , ,99 TRAVELERS COS INC , ,73 MERCK & CO INC , ,85 ΣΥΝΟΛΟ ,41 52,07% NASDAC (USD) CISCO SYSTEMS INC , ,18 MICROSOFT CORP , ,49 INTEL CORP , ,29 ΣΥΝΟΛΟ ,96 3,03% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) ANGLO AMERICAN PLC ORD REF , ,85 BG GROUP , ,09 RECKITT BENCKISER , ,62 ΣΥΝΟΛΟ ,56 1,54% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG , ,00 DEUTSCHE BANK AG , ,00 SAP AG , ,00 ALLIANZ AG , ,00 SIEMENS AG , ,00 E.ON AG , ,00 DEUTSCHE TELECOM AG , ,00 BASF SE , ,00 VOLKSWAGEN AG - PFD , ,00 THYSSEN KRUPP , ,00 RWE AG , ,00 ADIDAS AG , ,00 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ BAYERISCHE MOTOREN WERKE , ,00 BAYER AG , ,00 DEUTSCHE BOERSE AG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 10,70% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL , ,00 L OREAL , ,00 AXA S.A , ,00 VIVENDI UNIVERSAL , ,00 FRANCE TELECOM S.A , ,00 BNP PARIBAS , ,00 DANONE , ,00 SOCIETE GENERALE , ,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS , ,00 AIR LIQUIDE (L) , ,00 SANOFI , ,00 CIE DE ST-GOBAIN , ,00 VINCI SA , ,00 SCHNEIDER ELECTRIC S.A , ,00 CREDIT AGRICOLE , ,00 UNIBAIL , ,00 GDF SUEZ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 14,99% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI , ,00 ENEL SPA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,83% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA , ,00 BANCO DE SANTANDER SA , ,00 BANCO BILBAO VIZCAYA , ,00 AC NUEVAS IBERDROLA , ,00 REPSOL YPF SA , ,00 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,66% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (EUR) ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A) , ,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT STRIP VVPR ,002 3,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 0,97% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) KONINKLIJKE PHILIPS ELEC , ,00 AEGON NV , ,00 ING GROUP INV , ,00 UNILEVER NV CVA , ,00 ARCELORMITTAL SA , ,00 APERAM , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,10% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,33 92,89% 15

17 ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) I SHARES MSCI JAPAN , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,90 2,07% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,23 94,96% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,23 94,96% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR ,86 USD ,05 0, ,61 ΣΥΝΟΛΟ ,47 0,58% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) ,75 0, ,44 ΣΥΝΟΛΟ ,44 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,91 0,63% ΙΙI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,76 USD ,03 0, ,33 GBP 1.561,54 1, ,44 CHF ,56 0, ,46 ΣΥΝΟΛΟ ,99 4,39% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 6.744,93 ΣΥΝΟΛΟ 6.744,93 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,06 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,22 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,50 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,84 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου , ,94 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 200,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,06 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού και των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2011 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2011 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2011, σε Ευρώ ,23. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2011 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2011 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,31 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,52 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,272 ( ,858) ( ,23) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,24 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,84 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,98 ΤΟΚΟΙ ,47 ΣΥΝΟΛΟ ,45 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,51 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,87) ΣΥΝΟΛΟ ,64 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ( ,41) ΣΥΝΟΛΟ ( ,41) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,00 ΖΗΜΙΕΣ (6.675,00) ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,68 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,86) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,72) ( ,58) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ , ,10 IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,06 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,064 X 1,3415) ,34 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,10 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ , ,40 16

18 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,34 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 1,2591 1,3669 1, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,23% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,74% Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνιστούν σύμφωνα με τον ν. 3283/2004 την «Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως», της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας «EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 0006/09 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόμενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την πε - ρίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 0006/09 της ΕΛΤΕ. Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΡΡ. ΔΕΝΔΙΑ Α.Μ. ΣΟΕΛ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 17

19 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS , ,99 MECHEL ADR , ,29 ΣΥΝΟΛΟ ,28 3,84% NASDAQ (USD) LUKOIL OIL ADR s , ,66 ΣΥΝΟΛΟ ,66 8,99% ΛΟΝΔΙΝΟ (USD) OAO GAZPROM SPONSORED ADR , ,51 SISTEMA JSFC GDR , ,79 NOVATEK OAO -GDR , ,00 NOVOLIPET STEEL GDR , ,75 SEVERSTAR-GDR , ,06 X5 RETAIL GROUP NV-GDR , ,77 ROSNEFT IOL CO GDR , ,75 TATNEFT GDR , ,74 VTB BANK GDR , ,37 URALKALI JSC GDR , ,44 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR , ,45 SURGUTNEFTEGAS ADRS , ,81 MAGNIT RETAILS FOOD (GDR) , ,62 ΣΥΝΟΛΟ ,06 42,97% ΠΡΑΓΑ (CZK) CEZ AS , ,45 TELEFONICA 02 CZECH REPUBLIC , ,48 ΣΥΝΟΛΟ ,93 2,50% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) SBERBANK SPONSORED -ADR , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,25% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA , ,25 POLISH OIL & GAS ORD , ,09 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA , ,02 BANK PEKAO , ,79 POLSKI KONCERN NAFTOWY , ,30 SYNTHOS SA (DWORY) , ,48 ZAKLADY AZOTOWE PULAWY SA , ,42 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA , ,40 TAURON POLSKA ENERGIA , ,99 KERNEL HOLDING , ,84 ENEA PW , ,80 CYFROWY POLSAT SA , ,11 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE , ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,01 12,99% ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) ΑKBANK TAS 0,333 2,462 0,82 TURKIYE IS BANKASI AS 0,457 1,357 0,62 KOC HOLDING AS 0,717 2,329 1,67 HACI OMER SABANCI HOLDING AS ,000 2, ,32 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,163 0,245 0,04 TURKIYE GARANTI BANKASI AS ,500 2, ,14 EREGLI DEMIR CELIK 0,369 1,355 0,50 TURKIYE VAKIFLAR BAΝKASI 0,720 1,000 0,72 MIGROS Ticaret as TAS 0,896 5,179 4,64 TURK SISE VE CAM 0,023 1,304 0,03 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 0,653 0,750 0,49 SODA SANAYII 0,764 1,348 1,03 ANADOLU SIGORTA 0,454 0,330 0,15 TRAKYA CAM SANAYII ,000 0, ,64 AYGAZ AS 0,192 3,594 0,69 TAV HAVALIMANLARI HOLDINGS ,000 3, ,04 AKENERJI ELEKTRIK URETIM 0,339 0,767 0,26 TURK HALK BANKASI ,000 4, ,63 TEKFEN HOLDING 0,106 2,170 0,23 COCA-COLA ICECEK 1.500,000 9, ,25 DO & CO RESTAURANTS & CATERI 1.000,000 25, ,50 TURK TELECOMUNICATION AS ,000 2, ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,22 7,50% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,16 85,04% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,16 85,04% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,16 85,04% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ USD ,18 0, ,06 PLN ,25 0, ,91 CZK ,12 0, ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,12 4,50% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,41 USD ,47 0, ,46 RON 0,02 0, ,01 BGN 0,09 0, ,05 CZK ,00 0, ,77 PLN ,00 0, ,58 TRL ,01 0, ,04 ΣΥΝΟΛΟ ,32 10,43% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.476,23 ΣΥΝΟΛΟ 1.476,23 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,83 100,00% 18

20 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μονάδες Τρέχουσα τιμή σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR ,62 PLN ,82 0, ,14 CZK ,70 0, , ,73 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 6.981,15 ΙII. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,34 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου , ,17 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 200,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,22) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,83 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,04 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,29) ΣΥΝΟΛΟ ,75 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ( ,87) ΣΥΝΟΛΟ ( ,87) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 1.498,12 ΣΥΝΟΛΟ 1.498,12 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 9.942,60 ΖΗΜΙΕΣ (12.511,84) ΣΥΝΟΛΟ (2.569,24) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+E) ,34 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/2011 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ'όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2011 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2011, σε Ευρώ ,16. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2011 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2011 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/2011. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2011, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «KOC Holding AS» Μετοχές της εταιρείας «KOC HOLDING AS», 0,00%. Mετοχές της εταιρείας «ΑYGAZ AS», 0,00%. β) Όμιλος «TURKIYE IS BANKASI» Μετοχές της εταιρείας «TURKIYE IS BANKASI AS», 0,00%. Mετοχές της εταιρείας «TURK SISE VE CAM», 0,00%. Μετοχές της εταιρείας «SODA SANAYII», 0,00%. Μετοχές της εταιρείας «TURKIYE SINAI KALKINMA BANK», 0,00%. Μετοχές της εταιρείας «TRAKYA CAM SANAYII», 0,60%. γ) Όμιλος «SISTEMA JSFC» Μετοχές της εταιρείας «MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS», 2,79%. Μετοχές της εταιρείας «SISTEMA JSFC GDR», 1,31%. ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (47.092,64) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,87) ( ,51) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ , ,83 IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,83 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ ,05 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,83 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,83 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( ,22) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,643 Χ 13,2153) , ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,95 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 13, , , ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,48 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ , ,25 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /12/ ,581 ( ,120) ( ,70) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,31 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,34 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,98 ΤΟΚΟΙ 4.875,60 ΣΥΝΟΛΟ ,58 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,63% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,69% Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 19

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014 TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 160/08.11.2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.12-31.12.12) Αρθρ. 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 2012) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-30/06/2013 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ActionAid Ελλάς. Απολογιστική Έκθεση για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

ActionAid Ελλάς. Απολογιστική Έκθεση για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 ActionAid Ελλάς Απολογιστική Έκθεση για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Απρίλιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Συνοδευτική επιστολή Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Έκθεση Ελέγχου 4 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Eco ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS *1 Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Λήξη Τιµή (%) (ytm%) bps S&P Moody's

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα