Ενσωματωμένα Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενσωματωμένα Συστήματα"

Transcript

1 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 9: Λειτουργικά Συστήματα Ενσωματωμένων Συστημάτων. Δρ. Μηνάς Δασυγένης Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοπός ενότητας Η κατανόηση του χρονοπρογραμματισμού των ενσωματωμένων συστημάτων πολλαπλών διεργασιών. Η κατανόηση των προθεσμιών των ενσωματωμένων συστημάτων και οι τρόποι αντιμετώπισης τους από τα Λειτουργικά συστήματα. Η κατανόηση της ανάγκης των ΛΣ στα ενσωματωμένα συστήματα. 4

5 Πολλαπλές Εργασίες και πολλαπλές διεργασίες. 5

6 Αντιδραστικά Συστήματα Πολλά ενσωματωμένα συστήματα κάνουν περισσότερα από μια λειτουργίες. Ανταποκρίνονται σε εξωτερικά συμβάντα. Ελεγκτής κινητήρα. Οθόνη ελέγχου ζώνης ασφαλείας. Απαιτούν ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο. Αρχιτεκτονική συστήματος. Υλοποίηση προγράμματος. Μπορεί να απαιτούν μια αλυσιδωτή αντίδραση μεταξύ πολλαπλών επεξεργαστών. 6

7 Multi-rate Συστήματα Οι εργασίες μπορεί να είναι σύγχρονες ή ασύγχρονες. Οι σύγχρονες εργασίες μπορεί να επαναλαμβάνονται σε διαφορετικούς ρυθμούς. Οι διεργασίες τρέχουν σε διαφορετικούς ρυθμούς βάσει των υπολογιστικών αναγκών των εργασιών. 7

8 Συστήματα πραγματικού χρόνου Εκτελούν έναν υπολογισμό έτσι ώστε να συνάδουν με εξωτερικούς χρονικούς περιορισμούς. Συχνότητα προθεσμίας: Περιοδική. Απεριοδική (ασύγχρονα). Τύπος προθεσμίας: Hard: μη τήρηση της προθεσμίας έχει ως αποτέλεσμα αποτυχία του συστήματος. Soft: μη τήρηση της προθεσμίας έχει ως αποτέλεσμα υποβαθμισμένη ανταπόκριση. Firm: η αργή ανταπόκριση γενικά είναι άχρηστη, αλλά κάποιες αργές ανταποκρίσεις μπορούν να γίνουν κατ' εξαίρεση ανεκτές. Αν οι περίοδοι των διεργασιών σχετίζονται μεταξύ τους (π.χ. 1/2,1/4...), τότε είναι απλός ο κώδικας χρονοδρομολόγησης όπως θα φανεί σε παραδείγματα (ίσως δε χρειάζεται OS). 8

9 Παράδειγμα: έλεγχος κινητήρα Εργασίες: Έλεγχος σπινθηριστή (μπουζί). Έλεγχος στροφαλοφόρου άξονα. Μείγμα καύσιμου/αέρα. Αισθητήρας οξυγόνου. Φίλτρο Kalman. Η σχέση φάσης μεταξύ της μετακίνησης του εμβόλου και του σπινθήρα πρέπει να αλλάζει σαν συνάρτηση της ταχύτητας της μηχανής. engine controller Πολλαπλοί αισθητήρες, πολλαπλές διακεκριμένες εργασίες. 9

10 Τυπικές τιμές ελεγκτών κινητήρα Μεταβλητή Ολικό χρονικό φάσμα (ms) Περίοδος ενημέρωσης (ms) Χρονισμός του μπουζί Ρυθμιστική βαλβίδα (πεταλούδα) 40 2 Ροή αέρα 30 4 Τάση μπαταρίας 80 4 Ροή καυσίμου Ανακυκλωμένο καυσαέριο Κατάσταση διακοπτών Θερμοκρασία αέρα Δευτερόλεπτα 400 Βαρομετρική πίεση Δευτερόλεπτα 1000 Σπίθα μπουζί (παραμονή) 10 1 Προσαρμογή καυσίμου 80 8 Καρμπυρατέρ Ενεργοποιητές κατάστασης

11 Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού Μπορούμε να τηρήσουμε όλες τις προθεσμίες; Πρέπει να μπορούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες σε όλες τις περιπτώσεις. Πόση CPU ιπποδύναμη χρειαζόμαστε για να τηρήσουμε τις προθεσμίες μας; 11

12 Χρονικές απαιτήσεις στις διεργασίες (1/2) Περίοδος (Period): το διάστημα ανάμεσα στις ενεργοποιήσεις των διεργασιών. Διάστημα έναρξης (Initiation interval): το αντίστροφο της περιόδου. Χρόνος μύησης (Initiation time): ο χρόνος μέσα στον οποίο η διεργασία γίνεται έτοιμη. 12

13 Χρονικές απαιτήσεις στις διεργασίες (2/2) Χρόνος έκδοσης (Release time): ο χρόνος μέσα στον οποίο η διεργασία γίνεται έτοιμη. (Η απεριοδική διεργασία ξεκινάει από ένα γεγονός, όπως η άφιξη δεδομένων). Προθεσμία (Deadline): ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί η διεργασία (μετριέται από το χρόνο έναρξης). 13

14 Χρονικές παραβιάσεις Τι συμβαίνει αν μια διεργασία δεν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας? Hard deadline: το σύστημα αποτυγχάνει αν χαθεί η προθεσμία (π.χ. Έλεγχος καυσίμου κινητήρα). Μπορεί να ενεργοποιηθούν αντισταθμιστικά μέτρα όπως η προσέγγιση δεδομένων, ή εναλλαγή σε μια ειδική κατάσταση λειτουργίας. Soft deadline: ο χρήστης ίσως το παρατηρήσει, αλλά το σύστημα δεν αποτυγχάνει απαραιτήτως (π.χ. Mp3 player). Μπορεί να αγνοήσουν εντελώς την αποτυχία ή να ενεργήσουν για την αποφυγή διάδοσης κακών δεδομένων (π.χ. Εισαγωγή σιγής σε τηλεφωνική κλήση VOIP). 14

15 Παράδειγμα: σφάλμα λογισμικού σε διαστημόπλοιο (1/2) Η πρώτη εκτόξευση του διαστημοπλοίου καθυστέρησε από ένα χρονικό σφάλμα λογισμικού: Primary control system (Σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικού λογισμικού 1ου βαθμού) PASS και σύστημα υποστήριξης (backup system) BFS. PASS, 4 υπολογιστές, λειτουργία πλειοψηφίας (για ανοχή σε σφάλματα) (Backup Flight Control System) BFS απέτυχε να συγχρονιστεί με το PASS. Αυτόματη απεμπλοκή επειδή αποφασίστηκε ότι το PASS ήταν ελαττωματικό. 15

16 Παράδειγμα: σφάλμα λογισμικού σε διαστημόπλοιο (2/2) Η αλλαγή μιας ρουτίνας (πριν 2 χρόνια) πρόσθεσε μικρή καθυστέρηση η οποία κατέρριψε τους υπολογισμούς για το χρόνο έναρξης. 1 στις 67 η πιθανότητα προβλήματος χρονισμού. 16

17 Υλοποίηση του βρόχου loop Η απλούστερη υλοποίηση έχει ένα βρόχο. Κανένας έλεγχος πάνω στο χρόνο εκτέλεσης. while (TRUE) { p1(); p2(); } 17

18 Υλοποίηση χρονομετρημένου βρόχου Ενσωματώνει το σύνολο όλων των διεργασιών σε μια ενιαία συνάρτηση που υλοποιεί τη συνολική εργασία. Χρησιμοποιεί χρονοδιακόπτη για να ελέγξει την εκτέλεση της εργασίας. Κανένας έλεγχος στο χρονισμό των επιμέρους διεργασιών. void pall(){ p1(); p2(); } 18

19 Υλοποίηση πολλαπλών χρονιστών Κάθε εργασία έχει τη δική της συνάρτηση. Κάθε εργασία έχει το δικό της χρονιστή (timer). Ίσως να μην υπάρχουν αρκετοί χρονιστές για να υλοποιήσουν όλους τους ρυθμούς. void pa(){ /* rate A */ p1(); p3(); } void B(){ /* rate B */ p2(); p4(); p5(); } 19

20 Υλοποίηση χρονοδιακόπτη + μετρητή Χρησιμοποιεί ένα μετρητή λογισμικού για να διαιρέσει το χρονιστή. Λειτουργεί μόνο για καθαρά πολλαπλάσια της περιόδου του χρονιστή. int p2count = 0; void pall(){ p1(); if (p2count >= 2) { p2(); p2count = 0; } else p2count++; p3(); } 20

21 Υλοποιώντας διεργασίες (1/2) Όλες αυτές οι υλοποιήσεις είναι ανεπαρκείς. Χρειάζεται καλύτερος έλεγχος του χρονισμού. Χρειάζεται ένας καλύτερος μηχανισμός από τις υπορουτίνες. 21

22 Υλοποιώντας διεργασίες (2/2) Λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας διαχείρισης του κώδικα και το σεβασμό των διαφορετικών απαιτήσεων χρονισμού σε κάθε εργασία, απαιτείται η χρήση ενός λειτουργικού συστήματος. Ενσωματωμένα συστήματα, τα οποία δεν έχουν πολύπλοκες απαιτήσεις δε χρειάζεται να επιβαρύνονται με την εκτέλεση ενός ΛΣ. 22

23 Διεργασίες και Λειτουργικά Συστήματα. Λειτουργικά Συστήματα. 23

24 Λειτουργικά συστήματα Το λειτουργικό σύστημα ελέγχει τους πόρους: που πάνε στη CPU, που σχετίζονται με είσοδο/έξοδο (I/O), μνήμης που έχει διατεθεί. Ο πιο σημαντικός πόρος είναι η CPU. Η πρόσβαση στη CPU ελέγχεται από το χρονοπρογραμματιστή. 24

25 Δομή λειτουργικού συστήματος Το λειτουργικό σύστημα χρειάζεται να παρακολουθεί : τις προτεραιότητες των διεργασιών, την κατάσταση χρονοπρογραμματισμου, το block ενεργοποίησης διεργασίας. Οι διεργασίες μπορούν να δημιουργηθούν: στατικά πριν ξεκινήσει το σύστημα, δυναμικά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. 25

26 Ενσωματωμένος vs. Γενικού σκοπού χρονοπρογραμματισμός Οι σταθμοί εργασίας προσπαθούν να αποφύγουν την ύπαρξη διεργασιών που δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στη CPU. Αμεροληψία = πρόσβαση στη CPU. Τα ενσωματωμένα συστήματα πρέπει να τηρούν τις προθεσμίες. Οι διεργασίες χαμηλής προτεραιότητας ίσως να μην τρέχουν για πολύ χρόνο. 26

27 Διεργασίες και λειτουργικά συστήματα Πολλαπλές εργασίες και πολλαπλές διεργασίες. Προδιαγραφές του χρονοδιαγράμματος της διεργασίας. Προτιμητέα τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου (real-time OS). Η χρήση διεργασιών για την τμηματοποίηση των λειτουργικών και η ενσωμάτωση του ελέγχου γίνεται πολύ ευκολότερα στο λειτουργικό σύστημα. RTOS: ΛΣ που παρέχουν ευκολίες/υπηρεσίες για την ικανοποίηση απαιτήσεων πραγματικού-χρόνου 27

28 POSIX Χρησιμοποιούμε το POSIX λειτουργικό σύστημα. Το POSIX έχει δημιουργηθεί από έναν οργανισμό προτύπων. Τα POSIX ΛΣ είναι συμβατά σε επίπεδο πηγαίου κώδικα (η εφαρμογή μπορεί να μεταγλωττιστεί για άλλα ΛΣ). Υπάρχουν επεκτάσεις πραγματικού χρόνου POSIX (async/sync IO, διαμοιραζόμενη μνήμη, ρολόγια, σήματα πραγματικού χρόνου,...). 28

29 Εργασίες και διεργασίες Μια εργασία είναι μια λειτουργική περιγραφή μιας συνδεδεμένης ομάδας λειτουργιών. (Μια εργασία μπορεί επίσης να είναι μια συλλογή διεργασιών.) Μια διεργασία είναι μια μοναδική εκτέλεση ενός προγράμματος. Αρκετά αντίγραφα ενός προγράμματος μπορεί να τρέχουν ταυτόχρονα ή σε διαφορετικούς χρόνους. Μια διεργασία έχει τη δική της κατάσταση: καταχωρητές, μνήμη. Το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται τις διεργασίες. Η διεργασία καθορίζει την κατάσταση ενός εκτελούμενου προγράμματος. 29

30 Γιατί πολλαπλές διεργασίες; Πολλαπλές εργασίες σημαίνουν πολλαπλές διεργασίες. Οι διεργασίες βοηθούν στη χρονική πολυπλοκότητα: πολλαπλοί ρυθμοί: Πολυμέσα. Αυτοκινητοβιομηχανία. Ασύγχρονη είσοδος (δε γνωρίζουμε πότε θα συμβεί): Διεπαφές χρήστη. Συστήματα επικοινωνιών. Όταν πολλαπλές λειτουργίες πρέπει να εκτελεσθούν σε πολύ διαφορετικούς χρόνους, ένα μοναδικό πρόγραμμα μπορεί εύκολα να γίνει πολύ πολύπλοκο και δύσκολα διαχειρίσιμο. 30

31 Απαιτήσεις ρυθμού σε διεργασίες Περίοδος: το διάστημα μεταξύ των ενεργοποιήσεων της διεργασίας. Ρυθμός: το αντίστροφο της περιόδου. Ο ρυθμός έναρξης μπορεί να είναι υψηλότερος από την περίοδο--- πολλά αντίγραφα της διεργασίας τρέχουν ταυτόχρονα (διοχετευμένες εκτελέσεις). CPU 1 CPU 2 CPU 3 CPU 4 P1 1 P12 P1 3 P14 Περίοδος διεργασίας: O χρόνος μεταξύ διαδοχικών εκτελέσεων. Ρυθμός της διεργασίας: Αντίστροφο της περιόδου. time 31

32 Task graphs (γράφημα εργασίας) Οι εργασίες μπορεί να έχουν εξαρτήσεις δεδομένων---πρέπει να εκτελούνται με συγκεκριμένη σειρά. Το γράφημα εργασίας δείχνει εξαρτήσεις δεδομένων/ελέγχου μεταξύ των διεργασιών. Εργασία: συνδεδεμένο σύνολο διεργασιών. Σύνολο εργασιών: Μια ή περισσότερες εργασίες (ολόκληρο το γράφημα εργασίας). Ένα σύνολο διεργασιών με εξαρτήσεις δεδομένων. Δεν απεικονίζεται το είδος της επικοινωνίας. P1 P2 P5 P3 P6 P4 task 1 task 2 task set 32

33 Επικοινωνία μεταξύ εργασιών Το γράφημα εργασίας υποθέτει ότι όλες οι διεργασίες σε κάθε εργασία τρέχουν με τον ίδιο ρυθμό, οι εργασίες δεν επικοινωνούν. Στην πραγματικότητα, κάποιο ποσοστό της επικοινωνίας μεταξύ των εργασιών είναι απαραίτητο. Είναι δύσκολο να απαιτηθεί άμεση ανταπόκριση για multirate επικοινωνία. MPEG audio MPEG system layer MPEG video 33

34 Χαρακτηριστικά εκτέλεσης διεργασίας Χρόνος εκτέλεσης διεργασίας T i. Χρόνος εκτέλεσης με απουσία προτίμησης. Πιθανές χρονικές μονάδες: δευτερόλεπτα, κύκλοι ρολογιού. Οι χρόνοι εκτέλεσης χειρότερης και καλύτερης περίπτωσης μπορεί να είναι χρήσιμοι σε μερικές περιπτώσεις. Πηγές μεταβλητότητας: Εξαρτήσεις δεδομένων. Σύστημα μνήμης. Διασωλήνωση CPU. 34

35 Χρησιμοποίηση Χρησιμοποίηση CPU: Ποσοστό της CPU που κάνει χρήσιμη δουλειά. Συχνά υπολογίζεται υποθέτοντας μηδενική χρονοπρογραμματιστική επιβάρυνση. Χρησιμοποίηση: U = (CPU χρόνος για χρήσιμη εργασία)/(συνολικός CPU χρόνος) = [ Σ t1 t t2 T(t) ] / [t2 t1] = T/t t = χρόνος περιόδου Τ = χρόνος υπολογισμού 35

36 Κατάσταση μιας διεργασίας μοντέλο 3 καταστάσεων Μια διεργασία μπορεί να είναι σε μια από τις τρεις καταστάσεις: Να εκτελείται στη CPU, έτοιμη να τρέξει, Να περιμένει για δεδομένα. Η εργασία της επιλογής της σειράς εκτέλεσης των διεργασιών είναι γνωστή σαν χρονοπρογραμματισμός. gets CPU ready executing preempted gets data needs data needs data gets data and CPU waiting 36

37 Το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού Μπορούμε να τηρήσουμε όλες τις προθεσμίες; Πρέπει να μπορούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες σε όλες τις περιπτώσεις. Πόση CPU ιπποδύναμη χρειαζόμαστε για να τηρήσουμε τις προθεσμίες μας; Προτεραιότητα διεργασίας: Ένας ακέραιος αριθμός που ανατίθεται σε κάθε διεργασία. Κάθε φορά επιλέγεται η διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα. Υπάρχει πολυπλοκότητα ως προς την υλοποίηση. Είναι οι προτεραιότητες σταθερές ή μπορούν να αλλάζουν; Πως καθορίζονται; 37

38 Χρονοπρογραμματιστική εφικτότητα Οι περιορισμοί πόρων κάνουν την ανάλυση χρονοπρογραμματισμο ύ NP-hard. Πρέπει να φαίνεται ότι οι προθεσμίες τηρούνται για όλους τους χρόνους των απαιτήσεων των πόρων. P1 I/O device P2 38

39 Εφικτότητα απλού επεξεργαστή Υποθέτουμε: Δεν υπάρχουν διενέξεις πόρων. Συνεχείς χρόνοι εκτέλεσης διεργασιών. Απαιτούμε: T Σ i T i Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από το 100% της CPU. T 1 T 2 T 3 T 39

40 Χρονοπρογραμματισμός προτεραιότητας Κάθε διεργασία έχει μια προτεραιότητα. Η CPU πηγαίνει στη διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα που είναι έτοιμη. Οι προτεραιότητες καθορίζουν την πολιτική χρονοπρογραμματισμού: Καθορισμένη προτεραιότητα, Προτεραιότητες που ποικίλουν στο χρόνο. 40

41 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (1/6) Κανόνες: Κάθε διεργασία έχει μια καθορισμένη προτεραιότητα (1 υψηλότερη), Η διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα που είναι έτοιμη παίρνει τη CPU, Η διεργασία συνεχίζει μέχρι να ολοκληρωθεί. Διεργασίες P1: προτεραιότητα 1, χρόνος εκτέλεσης 10. P2: προτεραιότητα 2, χρόνος εκτέλεσης 30. P3: προτεραιότητα 3, χρόνος εκτέλεσης

42 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (2/6) P2 έτοιμη t= time 42

43 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (3/6) P2 έτοιμη t=0 P1 έτοιμη t=15 P time 43

44 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (4/6) P3 έτοιμη t=18 P2 έτοιμη t=0 P1 έτοιμη t=15 P2 P time 44

45 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (5/6) P3 έτοιμη t=18 P2 έτοιμη t=0 P1 έτοιμη t=15 P2 P1 P time 45

46 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (6/6) P2 έτοιμη t=0 P1 έτοιμη t=15 P2 P1 P2 P time 46

47 Διαδιεργασιακή επικοινωνία Διαδιεργασιακή επικοινωνία (IPC): Το ΛΣ παρέχει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε οι διεργασίες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Δύο ειδών σημασιολογίες: blocking: η διεργασία προς αποστολή περιμένει για απάντηση, non-blocking: η διεργασία προς αποστολή συνεχίζει. 47

48 IPC μορφές Διαμοιραζόμενη μνήμη: Οι διεργασίες έχουν κάποια κοινή μνήμη, Πρέπει να συνεργάζονται για να αποφεύγουν κατεστραμμένα/χαμένα μηνύματα. Διέλευση μηνύματος: Οι διεργασίες στέλνουν μηνύματα μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας---δεν υπάρχει χώρος κοινών διευθύνσεων. POSIX σήματα. 48

49 Διέλευση μηνύματος (1/3) Διέλευση μηνύματος σε ένα δίκτυο: CPU 1 CPU 2 message 49

50 Διέλευση μηνύματος (2/3) Διέλευση μηνύματος σε ένα δίκτυο: CPU 1 CPU 2 message 50

51 Διέλευση μηνύματος (3/3) Διέλευση μηνύματος σε ένα δίκτυο: CPU 1 CPU 2 message 51

52 Διαμοιραζόμενη μνήμη (1/2) Διαμοιραζόμενη μνήμη σε ένα δίαυλο: memory CPU 1 CPU 2 52

53 Διαμοιραζόμενη μνήμη (2/2) Η κοινόχρηστη μνήμη απεικονίζεται στο χώρο μνήμης της διεργασίας με τη χρήση της nmap() memory CPU 1 CPU 2 53

54 Κατάσταση ανταγωνισμού σε διαμοιραζόμενη μνήμη Πρόβλημα όταν 2 CPUs προσπαθούν να γράψουν στην ίδια τοποθεσία: Η CPU 1 διαβάζει τη σημαία και βλέπει 0. Η CPU 2 διαβάζει τη σημαία και βλέπει 0. Η CPU 1 θέτει τη σημαία σε ένα και γράφει στην τοποθεσία. Η CPU 2 θέτει τη σημαία σε ένα και ξαναγράφει την τοποθεσία. Απαιτείται κατάλληλη προστασία με αμοιβαίο αποκλεισμό. 54

55 Ατομικό test-and-set Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με ένα ατομικό test-and-set: Μια απλή λειτουργία διαύλου διαβάζει την τοποθεσία στη μνήμη, την ελέγχει, γράφει σε αυτή. ARM test-and-set παρεχόμενο από SWP: ADR r0,semaphore LDR r1,#1 GETFLAG SWP r1,r1,[r0] BNZ GETFLAG 55

56 Κρίσιμες Περιοχές Κρίσιμη περιοχή: κομμάτι του κώδικα που δεν μπορεί να διακοπεί από άλλη διεργασία. Παραδείγματα: Γράψιμο στην ίδια τοποθεσία μνήμης, Πρόσβαση σε I/O συσκευή. 56

57 Σημαφόροι Σημαφόρος: δομή δεδομένων του ΛΣ για τον έλεγχο της πρόσβασης στις κρίσιμες περιοχές. Πρωτόκολλο: Πρόσβαση στο σημαφόρο με P(). Εκτέλεση των λειτουργιών της κρίσιμης περιοχής. Απελευθέρωση του σημαφόρου με V(). 57

58 Εξαρτήσεις δεδομένων διεργασίας Μια διεργασία μπορεί να μην είναι ικανή να ξεκινήσει μέχρι να τελειώσει μια άλλη. Οι εξαρτήσεις δεδομένων ορίζονται σε ένα γράφημα εργασιών. Όλες οι διεργασίες σε μια εργασία τρέχουν με τον ίδιο ρυθμό. P1 P3 P4 P2 58

59 Άλλες λειτουργίες του ΛΣ Ημερομηνία/ώρα. Σύστημα αρχείων. Δικτύωση. Ασφάλεια. 59

60 Πολιτικές χρονοπρογραμματισμού. 60

61 Διεργασίες και Λ.Σ. Πολιτικές χρονοπρογραμματισμού: RMS, EDF. Παραδοχές χρονοπρογραμματιστικής μοντελοποίησης. Η πολιτική χρονοπρογραμματισμού καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι διεργασίες για να προωθηθούν στην κατάσταση εκτέλεσης. 61

62 Ποσοστιαίος μονοτονικός χρονοπρογραμματισμός RMS (Liu and Layland,1973): ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναλύσιμη πολιτική χρονοπρογραμματισμού RTOS. Ανάλυση γνωστή ως Ποσοστιαία μονοτονική ανάλυση (RMA). Στατική πολιτική χρονοπρογραμματισμού. 62

63 RMA μοντέλο (θεωρητικό υπόβαθρο) Στατική πολιτική χρονοπρογραμματισμού. Όλη η διεργασία τρέχει σε μια CPU. Μηδενικός χρόνος μεταγωγής πλαισίου. Καμία εξάρτηση δεδομένων μεταξύ διεργασιών. Ο χρόνος εκτέλεσης διεργασίας είναι συνεχής. Η προθεσμία είναι στο τέλος της περιόδου. Η διεργασία υψηλότερης προτεραιότητας που είναι έτοιμη/τρέχει. Οι προτεραιότητες ανατίθενται με σειρά κατάταξης περιόδου (η συντομότερη περίοδος παίρνει την υψηλότερη προτεραιότητα). 63

64 Παράμετροι διεργασίας Τι είναι ο χρόνος υπολογισμού της διεργασίας i, τ i είναι η περίοδος της διεργασίας i. περίοδος i Pi χρόνος υπολογισμού T i 64

65 Παράδειγμα RMS (1/2) Διεργασία Χρόνος Εκτέλεσης P1 1 4 P2 2 6 P Περίοδος Ως εκ τούτου: Η P1 υψηλότερη προτεραιότητα κ.ο.κ. 65

66 Παράδειγμα RMS (2/2) Για να καταλάβουμε τις αλληλεπιδράσεις χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα ξετυλιγμένο χρονοδιάγραμμα (unrolled schedule) για χρόνο ίσο με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (12). η P3 διακόπτεται 3 φορές Αν P1,P2 είχαν χρόνους εκτέλεσης 2,3 τότε μη χρονοδρομολογήσιμο σύστημα ` 66

67 Ποσοστιαία μονοτονική ανάλυση Χρόνος απόκρισης: ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διεργασίας. [ Critical instant (κρίσιμη στιγμή): χρονοπρογραμματιστική κατάσταση που δίνει το χειρότερο χρόνο απόκρισης. ] Η κρίσιμη στιγμή συμβαίνει όταν όλες οι διεργασίες υψηλότερης προτεραιότητας είναι έτοιμες να εκτελεστούν. Η ανάλυση κρίσιμης στιγμής υπονοεί ότι οι προτεραιότητες πρέπει να ανατεθούν με τη σειρά των περιόδων. Το μοντέλο στηρίζεται από μαθηματικές σχέσεις. 67

68 Κρίσιμη στιγμή (1/2) P1 P2 κρίσιμη στιγμή P3 P4 68

69 Κρίσιμη στιγμή (2/2) Παρεμβάλλουσες διεργασίες P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 κρίσιμη στιγμή P3 P4 P3 69

70 Προτεραιότητες Ποσοστιαίου μονοτονικού χρονοπρογραμματισμού (RMS) Βέλτιστη (καθορισμένη) ανάθεση προτεραιότητας: Η διεργασία με τη μικρότερη περίοδο παίρνει την υψηλότερη προτεραιότητα, Η προτεραιότητα αντιστρόφως ανάλογη με την περίοδο, Αυθαίρετη απομάκρυνση εξαρτήσεων. Κανένα σχήμα καθορισμένης προτεραιότητας δεν το κάνει καλύτερα. 70

71 RMS παράδειγμα P2 περίοδος P2 P1 περίοδος P1 P1 P χρόνος 71

72 RMS CPU χρησιμοποίηση Το μοντέλο RMS δεν επιτρέπει στο σύστημα να αξιοποιήσει το 100% των διαθέσιμων κύκλων, γιατί οι προτεραιότητες ανατίθενται στατικά. Η χρησιμοποίηση για n διεργασίες είναι Σ i T i / τ i Καθώς ο αριθμός των εργασιών προσεγγίζει το άπειρο, η μέγιστη χρησιμοποίηση προσεγγίζει το 69%. Δύο διεργασίες προσεγγίζουν το 83% Max_cpu_utilization = m(2 1/m -1) 72

73 RMS χαμένη προθεσμία 73

74 RMS χρησιμοποίηση CPU Ο RMS δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το 100% της CPU, ακόμα και με μηδενική επιβάρυνση μεταγωγής πλαισίου. Πρέπει να κρατήσει τους κύκλους αδράνειας διαθέσιμους για να χειριστεί το σενάριο χειρότερης περίπτωσης. Ωστόσο,ο RMS εγγυάται ότι όλες οι διεργασίες θα τηρούν πάντα τις προθεσμίες τους. 74

75 RMS υλοποίηση Αποτελεσματική υλοποίηση: σάρωση διεργασιών, επιλογή της ενεργής διεργασίας με την υψηλότερη προτεραιότητα. 75

76 Earliest-deadline-first χρονοπρογραμματισμός EDF: χρονοπρογραμματιστικό σχήμα δυναμικής προτεραιότητας. Η διεργασία πλησιέστερα στην προθεσμία της έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. Απαιτεί επανυπολογισμό των διεργασιών σε κάθε διακοπή του χρονιστή. 76

77 EDF ανάλυση Η EDF μπορεί να χρησιμοποιήσει το 100% της CPU. Αλλά η EDF μπορεί να αποτύχει στο να τηρήσει μια προθεσμία. 77

78 EDF τήρηση προθεσμίας 78

79 EDF υλοποίηση Σε κάθε διακοπή του χρονιστή: Υπολογίζει το χρόνο για την προθεσμία, Διαλέγει τη διεργασία που είναι πιο κοντά στην προθεσμία. Γενικά θεωρείται πολύ ακριβό για χρήση στην πράξη. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η διατήρηση των διεργασιών ταξινομημένων κατά το χρόνο ως την προθεσμία. 79

80 Υπερπερίοδος Υπερπερίοδος: ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (LCM) των περιόδων εργασιών. Πρέπει να δούμε το χρονοδιάγραμμα της υπερπεριόδου για να βρούμε όλες τις αλληλεπιδράσεις των εργασιών. Η περίοδος μπορεί να είναι πολύ μεγάλη αν οι περίοδοι των εργασιών δεν επιλεχθούν προσεκτικά. 80

81 Παράδειγμα υπερπεριόδου Μεγάλη υπερπερίοδος: P1 7 ms. P2 11 ms. P3 15 ms. LCM = 1155 ms. Μικρότερη υπερπερίοδος: P1 8 ms. P2 12 ms. P3 16 ms. LCM = 96 ms. 81

82 Παράδειγμα δυνατότητας απλού επεξεργαστή P1 περίοδος 1 ms, CPU χρόνος 0.1 ms. P2 περίοδος 1 ms, CPU χρόνος 0.2 ms. P3 περίοδος 5 ms, CPU χρόνος 0.3 ms. LCM - 5,00E-03 - period CPU time CPU time/lcm P1 1,00E-03 1,00E-04 5,00E-04 P2 1,00E-03 2,00E-04 1,00E-03 P3 5,00E-03 3,00E-04 3,00E total CPU/LCM 1,80E-03 utilization 3,60E-01 82

83 Cyclostatic/TDMA Χρονοδιάγραμμα σε χρονοθυρίδες. Ίδια ενεργοποίηση διεργασίας ανεξαρτήτως του φόρτου εργασίας. Οι χρονοθυρίδες μπορεί να είναι του ίδιου μεγέθους ή όχι. T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 P P 83

84 TDMA παραδοχές Το χρονοδιάγραμμα είναι βασισμένο στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (LCM) των περιόδων της διεργασίας. Ασήμαντος χρονοπρογραμματιστής πολύ μικρή χρονοπρογραμματιστική επιβάρυνση. P 1 P 1 P 1 P 2 P 2 P LCM 84

85 TDMA χρονοπρογραμματιστική δυνατότητα Πάντα ίδια CPU χρησιμοποίηση (υποθέτοντας συνεχείς χρόνους εκτέλεσης διεργασίας). Δεν μπορεί να χειριστεί απρόσμενους φόρτους. Πρέπει να χρονοπρογραμματίσει μια χρονοθυρίδα για απεριοδικά γεγονότα. 85

86 TDMA χρον/κή δυνατότητα (παράδειγμα) TDMA περίοδος = 10 ms. P1 CPU χρόνος 1 ms. P2 CPU χρόνος 3 ms. P3 CPU χρόνος 2 ms. P4 CPU χρόνος 2 ms. TDMA period 1,00E-02 CPU time P1 1,00E-03 P2 3,00E-03 P3 2,00E-03 P4 2,00E-03 Total 8,00E-03 utilization 8,00E-01 86

87 Round-robin Χρονοπρογραμματίζει τη διεργασία μόνο αν είναι έτοιμη. Πάντα ελέγχει τις διεργασίες με την ίδια σειρά. Παραλλαγές: Συνεχής περίοδος συστήματος. Έναρξη round-robin ξανά αφού τελειώσει ένας γύρος. T 1 T 2 T 3 T 2 T 3 P P 87

88 Round-robin παραδοχές Το χρονοδιάγραμμα είναι βασισμένο στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (LCM) των περιόδων διεργασιών. Καλύτερη υλοποίηση με ισότιμες χρονοθυρίδες για τις διεργασίες. Απλός χρονοπρογραμματιστής χαμηλή χρονοπρογραμματιστική επιβάρυνση. Μπορεί να υλοποιηθεί σε hardware. 88

89 Round-robin χρονοπρογραμματιστική δυνατότητα Μπορεί να δεσμεύσει το μέγιστο φόρτο στη CPU. Ίσως αφήσει αχρησιμοποίητους κύκλους της CPU. Μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να χειρίζεται απροσδόκητο φόρτο. Χρησιμοποιεί χρονοθυρίδες στο τέλος της περιόδου. 89

90 Χρονοπρογραμματιστική δυνατότητα και επιβάρυνση Η χρονοπρογραμματιστική διεργασία καταναλώνει χρόνο στη CPU. Δεν είναι όλος ο χρόνος στη CPU διαθέσιμος για τις διεργασίες. Η χρονοπρογραμματιστική επιβάρυνση πρέπει να ληφθεί υπόψη για το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Ίσως να αγνοηθεί αν είναι ένα μικρό τμήμα του συνολικού χρόνου εκτέλεσης. 90

91 Περιοδικές διεργασίες Χρειάζεται κώδικας για τον έλεγχο της εκτέλεσης των διεργασιών. Απλούστερη υλοποίηση: διεργασία = υπορουτίνα. 91

92 Επιδιορθώση χρονοπρογραμματιστικών προβλημάτων Τι γίνεται αν το σετ των διεργασιών δεν μπορεί να χρονοπρογραμματιστεί; Αλλάξτε τις προθεσμίες στις απαιτήσεις. Μειώστε τους χρόνους εκτέλεσης των διεργασιών. Αγοράστε μια πιο γρήγορη CPU. 92

93 Αντιστροφή προτεραιότητας Αντιστροφή προτεραιότητας: η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας εμποδίζει τη διεργασία υψηλής προτεραιότητας να τρέξει. Μη σωστή χρήση των πόρων του συστήματος μπορεί να προκαλέσει χρονοπρογραμματιστικά προβλήματα: η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας δεσμεύει την I/O συσκευή. Η διεργασία υψηλής προτεραιότητας χρειάζεται την I/O συσκευή, αλλά δεν μπορεί να την έχει μέχρι να τελειώσει η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας. Μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο. 93

94 Επίλυση αντιστροφής προτεραιότητας Ανάθεση προτεραιοτήτων στους πόρους του συστήματος. Ορίζουμε τη διεργασία να κληρονομεί την προτεραιότητα ενός πόρου που ζητά. Μια διεργασία χαμηλής προτεραιότητας κληρονομεί την προτεραιότητα μιας συσκευής εάν εκείνη τη στιγμή είναι η διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα. 94

95 Εξαρτήσεις δεδομένων Οι εξαρτήσεις δεδομένων μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τη χρήση Περιορισμένος συνδυασμός των διεργασιών που μπορούν να τρέχουν συγχρόνως. Οι P1 και P2 δεν μπορούν να τρέχουν συγχρόνως. P1 P2 95

96 Χρόνος εναλλαγής πλαισίου Μη μηδενικός χρόνος εναλλαγής πλαισίου μπορεί να πιέσει τα όρια ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Δύσκολο να υπολογιστούν οι επιπτώσεις--- εξαρτάται από τη σειρά των μεταγωγών των πλαισίων. Στην πράξη, η επιβάρυνση εναλλαγής πλαισίου του ΛΣ είναι μικρή (εκατοντάδες κύκλοι ρολογιού) σε σχέση με τις πολλές περιόδους κοινών εργασιών (ms μs). 96

97 Αξιολόγηση της Απόδοσης Λειτουργικών Συστημάτων. 97

98 Χρονοπρογραμματιστική και εναλλαγής πλαισίου επιβάρυνση Διεργασία Χρόνος εκτέλεσης Προθεσμία P1 3 5 P Με την επιβάρυνση μεταγωγής πλαισίου της 1, δεν υπάρχει εφικτό χρονοδιάγραμμα. 2TP1 + TP2 = 2*(1+3)+(1_3)=11 98

99 Χρόνος εκτέλεσης διεργασίας Ο χρόνος εκτέλεσης διεργασίας δεν είναι συνεχής. Παραπάνω χρόνος στη CPU μπορεί να είναι καλός. Παραπάνω χρόνος στη CPU μπορεί επίσης να είναι κακός: Η επόμενη διεργασία τρέχει νωρίτερα, προκαλώντας νέα προτίμηση. 99

100 Διεργασίες και caches Οι διεργασίες μπορούν να επιφέρουν πρόσθετα προβλήματα στην cache. Ακόμα και αν οι ανεξάρτητες διεργασίες συμπεριφέρονται σωστά, οι διεργασίες ίσως παρεμποδίζουν η μια την άλλη. Ο χρόνος εκτέλεσης χειρότερης περίπτωσης με κακή συμπεριφορά είναι συνήθως πολύ χειρότερος από το χρόνο εκτέλεσης με καλή συμπεριφορά της cache. 100

101 Επιπτώσεις του χρονοπρογραμματισμού στην cache Χρονοδιάγραμμα 1 (LRU cache): Χρονοδιάγραμμα 2 (η μισή cache προορίζεται για την P1): Συνεχώς conflicts Η P1 έχει κλειδώσει σελίδες στη cache, ενώ οι P2, P3 συναγωνίζονται 101

102 Στρατηγικές βελτιστοποίησης ισχύος για διεργασίες. 102

103 Βελτιστοποίηση ισχύος Διαχείριση ισχύος: καθορίζεται το πώς οι πόροι του συστήματος χρονοπρογραμματίζονται χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κατανάλωσης ισχύος. Το ΛΣ μπορεί να χειριστεί την ισχύ ακριβώς όπως διαχειρίζεται το χρόνο. Το ΛΣ μειώνει την ισχύ απενεργοποιώντας κάποιες μονάδες. Ίσως έχει λειτουργίες μερικής απενεργοποίησης. Οι καταστάσεις λειτουργίας πρέπει να αλλάζουν προσεκτικά. Ο προσδιορισμός του χρόνου εναλλαγής μέσα και έξω από μια λειτουργία ανοίγματος της ισχύος απαιτεί μια ανάλυση της συνολικής δραστηριότητας του συστήματος. 103

104 Διαχείριση ισχύος και απόδοση Η διαχείριση ισχύος και η απόδοση είναι συχνά αντίθετες. Η εισαγωγή της λειτουργίας απενεργοποίησης ισχύος καταναλώνει ενέργεια, χρόνο. Η μη εισαγωγή της λειτουργίας απενεργοποίησης ισχύος καταναλώνει ενέργεια, χρόνο. 104

105 Πολιτικές απλής διαχείρισης ισχύος Request-driven: ενεργοποίηση μετά από λήψη αιτήματος. Προσθέτει καθυστέρηση στην απόκριση. Predictive shutdown: προσπαθεί να μαντέψει πόσος χρόνος απομένει μέχρι το επόμενο αίτημα. Ίσως ξεκινήσει από μόνο του εν αναμονή ενός νέου αιτήματος. Αν μαντέψει λάθος, θα επιβαρύνει με πρόσθετη καθυστέρηση κατά την έναρξη. 105

106 Προγνωστικός τερματισμός Οι τεχνικές προγνωστικού τερματισμού είναι πιθανοτικές. Υποθέτουμε ότι τα αιτήματα υπηρεσιών είναι πιθανοτικά. Βελτιστοποίηση αναμενόμενων αξιών: Κατανάλωση ισχύος, Χρόνος απόκρισης. 2 ειδών προβλήματα Ο αιτών περιμένει για να ξεκινήσει το σύστημα. Το σύστημα ξεκινάει χωρίς να υπάρχει λόγος. Απλός προγνωστικός: τερματισμός μετά από χρόνο Ton, έναρξη ξανά μετά από χρόνο Toff. 106

107 Προχωρημένη διαμόρφωση και διεπαφή ισχύος (ACPI) ACPI ανοιχτό πρότυπο για υπηρεσίες διαχείρισης ισχύος device drivers applications OS kernel ACPI BIOS Hardware platform power management 107

108 ACPI καθολικές καταστάσεις ισχύος Πέντε βασικές καθολικές καταστάσεις ισχύος: G3: mechanical off. G2: soft off (απαιτεί πλήρη επανεκκίνηση ΛΣ): S1: χαμηλή καθυστέρηση έναρξης χωρίς απώλειες πλαισίων S2: χαμηλή καθυστέρηση με απώλειες στις καταστάσεις των CPU/cache S3: χαμηλή καθυστέρηση με απώλειες όλων των καταστάσεων εκτός της μνήμης S4: κατάσταση χαμηλότερης ισχύος με όλες τις συσκευές απενεργοποιημένες G1: κατάσταση ύπνου. G0: κατάσταση λειτουργίας. Συμβατική κατάσταση παλαιού τύπου. 108

109 Διεργασίες - Λειτουργικά Συστήματα Παράρτημα: Παράδειγμα Σχεδίασης. Αυτόματος Τηλεφωνητής. 109

110 Θεωρία της λειτουργίας Συμπίεση ήχου με τη χρήση διαμόρφωσης κώδικα προσαρμοστικού διαφορικού παλμού (ADPCM). analog ADPCM Μπορεί να παράγει 2Χ βαθμούς συμπίεσης στα δεδομένα φωνής. Εύρος τιμών [-3,..,3] time time 110

111 ADPCM κωδικοποίηση Κωδικοποιημένα σε μια μικρή αλφάβητο με θετικές και αρνητικές τιμές. {-3,-2,-1,1,2,3} Ελαχιστοποιεί το σφάλμα ανάμεσα στην προβλεπόμενη τιμή και την πραγματική τιμή του σήματος. 111

112 ADPCM σύστημα συμπίεσης κβαντιστής ολοκληρωτής κωδικοποιητής samples Αντίστροφος κβαντιστής Αντίστροφος κβαντιστής ολοκληρωτής αποκωδικοποιητής Υπάρχει feedback για ελαχιστοποίηση του σφάλματος ανάμεσα στην προβλεφθείσα τιμή και την πραγματική τιμή. 112

113 Όροι τηλεφωνικού συστήματος Γραμμή συνδρομητή: γραμμή τηλεφώνου. Κεντρικό γραφείο: σύστημα τηλεφωνικών μεταγωγών. Off-hook: τηλέφωνο ενεργό. On-hook: τηλέφωνο ανενεργό. 113

114 Πραγματική και προσομοιωμένη γραμμή συνδρομητή Πραγματική γραμμή συνδρομητή: 90V RMS ηχητικό σήμα, συζυγή αναλογικά σήματα, Προστασία από αστραπές, κτλ. Προσομοιωμένη γραμμή συνδρομητή: Είσοδος μικροφώνου, Έξοδος ηχείου, διακόπτες για κουδούνισμα, off-hook, κτλ. 114

115 Απαιτήσεις Inputs Outputs Functions Performance Telephone: voice samples, ring. User interface: microphone, play messages button, record OGM button. Telephone: voice samples, on-hook/off-hook command. User interface: speaker, # messages indicator, message light. Default mode: detects ring, signals off-hook, pays OGM, records ICM Playback: play all messages, wait 5 seconds for new playback. OGM editing: OGM up to 10 sec. About 30 minutes voice 8kHz). Manufacturing cost Consumer product range ($50) Power Physical size/weight AC plug Comparable to desk phone. 115

116 Σχόλια πάνω στην ανάλυση Οι DRAM απαιτήσεις επηρεάζονται από την τιμή της DRAM (α) την τιμή κατά τη χρονική στιγμή στην οποία η συσκευή πηγαίνει για κατασκευή, (β) την εκτιμώμενη λιανική τιμή. Οι λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου διεπαφής χρήστη θα μπορούσαν να δοκιμαστούν σε ένα πρωτότυπο βασισμένο σε προσωπικό υπολογιστή. 116

117 Διάγραμμα κλάσεων μηχανής απαντήσεων Μικρόφωνο* Εισερχόμενη γραμμή* Εξερχόμενη γραμμή* Πλήκτρα* Ελέγχει Φώτα 1 1 Εγγραφή Αναπαραγωγή * * * * Εξερχόμενο μήνυμα Εισερχόμενο μήνυμα Ηχείο* 1 117

118 Κλάσεις της φυσικής διεπαφής Μικρόφωνο* Εισερχόμενη γραμμή* Εξερχόμενη γραμμή* sample() sample() ring-indicator() sample() pick-up() Πλήκτρα* record-ogm play Φώτα* messages num-messages Ηχείο* sample() 118

119 Κλάσεις μηνυμάτων length start-adrs next-msg samples Εισερχόμενο μήνυμα msg-time Εξερχόμενο μήνυμα length=30 sec 119

120 Λειτουργικές κλάσεις Έλεγχος Εγγραφή Αναπαραγωγή operate() record-msg() playback-msg() 120

121 Αντιδραστικα συστήματα Πολλά ενσωματωμένα συστήματα κάνουν περισσότερα από μια λειτουργίες. Αποκρίνονται σε εξωτερικά συμβάντα. Ελεγκτής κινητήρα. Παρακολουθητής ζώνης ασφαλείας. Απαιτούν απόκριση σε πραγματικό χρόνο. Αρχιτεκτονική συστήματος. Υλοποίηση προγράμματος. Ίσως απαιτούν μια αλυσιδωτή αντίδραση μεταξύ πολλαπλών επεξεργαστών. 121

122 Συνιστώσες λογισμικού Μονάδα μπροστινού πλαισίου. Μονάδα ηχείου. Μονάδα τηλεφωνικής γραμμής. Μονάδες εισόδου και εξόδου τηλεφώνου. Μονάδα συμπίεσης. Μονάδα αποσυμπίεσης. 122

123 Οι έλεγχοι ενεργοποιούν συμπεριφορές Πλήκτρα, ενεργοποιήσεις γραμμής Ενεργοποιήσεις? Play OGM Record OGM Play ICM Erase Answer Wait for time-out Erase Play OGM Allocate ICM Record ICM 123

124 Record-msg/playback-msg συμπεριφορές nextadrs = 0 msg.samples[nextadrs] = sample(source) F End(source) T record-msg nextadrs = 0 speaker.samples() = msg.samples[nextadrs]; nextadrs++ F nextadrs=msg.length T playback-msg 124

125 Πλατφόρμα hardware CPU. Μνήμη. Μπροστινό πλαίσιο. 2 A/Ds: Γραμμή συνδρομητή, μικρόφωνο. 2 D/A: Γραμμή συνδρομητή, ηχείο. 125

126 Σχεδιασμός συνιστωσών και δοκιμή Πρέπει να δοκιμάζεται τόσο η επίδοση όσο και η δοκιμή. Ο χρόνος συμπίεσης δε θα πρέπει να κυριαρχεί σε άλλες εργασίες. Έλεγχος για καταστάσεις σφαλμάτων: Υπερχείλιση μνήμης, Προσπάθεια διαγραφής άδειων πακέτων μηνυμάτων, κτλ. 126

127 Ολοκλήρωση συστήματος και δοκιμή Μπορεί να δοκιμαστεί μερική ολοκλήρωση στην πλατφόρμα του host, ολική δοκιμή απαιτεί ολοκλήρωση στην τελική πλατφόρμα (πλατφόρμα στόχο). Προσομοιωμένη τηλεφωνική γραμμή για δοκιμές: Είναι νόμιμο (αλλιώς μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στον πάροχο), Γίνεται ευκολότερη η δημιουργία καταστάσεων δοκιμής. 127

128 Βιβλιογραφία Χρησιμοποιήθηκε υλικό από παρουσιάσεις των: Wayne Wolf, Overheads for Computers as Components 2nd ed.,2008 ( ) 128

129 Τέλος Ενότητας 129

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες Το μάθημα ΛΣ Πραγματικού Χρόνου Θεωρητικό υπόβαθρο Αρχές Προγραμματισμού Παραδείγματα ΛΣ Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μάθημα Επιλογής Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας e-mail: gkeramidas@teimes.gr 1 Διεργασίες: Κατάσταση Εκτέλεσης (3-σταδίων) Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6 : Αδιέξοδο 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Προϋποθέσεις για Αµοιβαίο Αποκλεισµό Μόνο µία διεργασία σε κρίσιµο τµήµασεκοινό πόρο Μία διεργασία που σταµατά σε µη κρίσιµο σηµείο δεν πρέπει να επιρεάζει τις υπόλοιπες διεργασίες εν πρέπει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:08 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο Ενότητα: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗΣ Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ANDROID-DEVKIT No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 04 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 3 η : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 6: inc, dec, loop, jcxz, dup, displacement Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 12 : Δομή και Λειτουργία της CPU 2/2 Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικό από: Κ Διαμαντάρας, Λειτουργικά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙΘ Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No 05 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Μηχανοργάνωση Νοσοκομείου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Μηχανοργάνωση Νοσοκομείου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Μηχανοργάνωση Νοσοκομείου Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου»

«Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου» Όνο/επώνυμο:Ιωάννης Χατζής Αριθμός Μητρώου:265 Θέμα Εργασίας «Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου» επιβλέπων: Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πόρων Δικτύων(ΠΠΔ) Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 07 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 7: Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία σήματος.

Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 7: Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 7: Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Επικ. Καθηγητής Συνδουκάς Δημήτριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 4 :

Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 4 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 4 : Μνήμες Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6: Διαχείριση Μνήμης Ι Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 4 η : ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9 : Ιδεατή Μνήμη 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3. Λειτουργικό Σύστηµα 3. Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 208 9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Οι συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών είναι επεξεργαστές ειδικού σκοπού οι οποίοι είναι συνήθως προσκολλημένοι σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Μάρτιος 2005

Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Μάρτιος 2005 Θεωρητικό Μέρος Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Μάρτιος 2005 2 η ΑΣΚΗΣΗ Έλεγχος κίνησης µάζας 1 Τα Ενσωµατωµένα Συστήµατα (embedded systems) είναι υπολογιστικά συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 3: Ο Υπολογιστής Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ενότητα : Ψηφιακός Έλεγχος Συστημάτων Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 6: Η Τεχνολογία Λογισμικού στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 1: Εισαγωγή- Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Αλγορίθμων Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες. Ενότητα 2.1: Ανάλυση Fourier. Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τηλεπικοινωνίες. Ενότητα 2.1: Ανάλυση Fourier. Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 2.1: Ανάλυση Fourier Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το του Υπολογιστή 1. Τι ονομάζεται Πρόγραμμα; Είναι οι οδηγίες που δίνονται στον υπολογιστή για να εξηγήσουμε πώς γίνεται μια εργασία (δηλαδή η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ενότητα : ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ενότητα : ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα : ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 10: Πέρασμα Παραμέτρων σε Διαδικασίες. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα: Συσκευές Τηλεμετρίας Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ενότητα: Σημειώσεις Εργαστηρίου Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους;

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 5: Οξύμετρο (OxyPro Project) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Βασίλης Βλάχος vbill@aueb.gr Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 1 Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 5 : Η Εσωτερική Μνήμη Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Καλλιτεχνική Δημιουργία

Νέες Τεχνολογίες και Καλλιτεχνική Δημιουργία Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Νέες Τεχνολογίες και Καλλιτεχνική Δημιουργία Ενότητα # 9: Ψηφιακός Ήχος - Audacity Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Η έννοια της διεργασίας ιεργασία (process) είναι ο µηχανισµός εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα λειτουργικό σύστηµα. Η διεργασία είναι µια ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί

Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί Χαρμανδάρης Βαγγέλης, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εαρινό Εξάμηνο 2013/14 Κεφάλαιο 4: Παράλληλοι Αλγόριθμοι Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Αν. Καθηγητής Κ. Στεργίου e-mail: kstergiou@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 4: Visual Basic for Applications (VBA) Δομές Επανάληψης και Επιλογής Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 Ενότητα # 1: Βασικές έννοιες Μπλόκ διαγράμματα Δ. Δημογιαννόπουλος, dimogian@teipir.gr Επ. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 1: Εισαγωγή στη διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ) Προσομοίωση σε Η/Υ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 9: Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM) Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή της μεθόδου παλμοκωδικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα