Ενσωματωμένα Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενσωματωμένα Συστήματα"

Transcript

1 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 9: Λειτουργικά Συστήματα Ενσωματωμένων Συστημάτων. Δρ. Μηνάς Δασυγένης Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοπός ενότητας Η κατανόηση του χρονοπρογραμματισμού των ενσωματωμένων συστημάτων πολλαπλών διεργασιών. Η κατανόηση των προθεσμιών των ενσωματωμένων συστημάτων και οι τρόποι αντιμετώπισης τους από τα Λειτουργικά συστήματα. Η κατανόηση της ανάγκης των ΛΣ στα ενσωματωμένα συστήματα. 4

5 Πολλαπλές Εργασίες και πολλαπλές διεργασίες. 5

6 Αντιδραστικά Συστήματα Πολλά ενσωματωμένα συστήματα κάνουν περισσότερα από μια λειτουργίες. Ανταποκρίνονται σε εξωτερικά συμβάντα. Ελεγκτής κινητήρα. Οθόνη ελέγχου ζώνης ασφαλείας. Απαιτούν ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο. Αρχιτεκτονική συστήματος. Υλοποίηση προγράμματος. Μπορεί να απαιτούν μια αλυσιδωτή αντίδραση μεταξύ πολλαπλών επεξεργαστών. 6

7 Multi-rate Συστήματα Οι εργασίες μπορεί να είναι σύγχρονες ή ασύγχρονες. Οι σύγχρονες εργασίες μπορεί να επαναλαμβάνονται σε διαφορετικούς ρυθμούς. Οι διεργασίες τρέχουν σε διαφορετικούς ρυθμούς βάσει των υπολογιστικών αναγκών των εργασιών. 7

8 Συστήματα πραγματικού χρόνου Εκτελούν έναν υπολογισμό έτσι ώστε να συνάδουν με εξωτερικούς χρονικούς περιορισμούς. Συχνότητα προθεσμίας: Περιοδική. Απεριοδική (ασύγχρονα). Τύπος προθεσμίας: Hard: μη τήρηση της προθεσμίας έχει ως αποτέλεσμα αποτυχία του συστήματος. Soft: μη τήρηση της προθεσμίας έχει ως αποτέλεσμα υποβαθμισμένη ανταπόκριση. Firm: η αργή ανταπόκριση γενικά είναι άχρηστη, αλλά κάποιες αργές ανταποκρίσεις μπορούν να γίνουν κατ' εξαίρεση ανεκτές. Αν οι περίοδοι των διεργασιών σχετίζονται μεταξύ τους (π.χ. 1/2,1/4...), τότε είναι απλός ο κώδικας χρονοδρομολόγησης όπως θα φανεί σε παραδείγματα (ίσως δε χρειάζεται OS). 8

9 Παράδειγμα: έλεγχος κινητήρα Εργασίες: Έλεγχος σπινθηριστή (μπουζί). Έλεγχος στροφαλοφόρου άξονα. Μείγμα καύσιμου/αέρα. Αισθητήρας οξυγόνου. Φίλτρο Kalman. Η σχέση φάσης μεταξύ της μετακίνησης του εμβόλου και του σπινθήρα πρέπει να αλλάζει σαν συνάρτηση της ταχύτητας της μηχανής. engine controller Πολλαπλοί αισθητήρες, πολλαπλές διακεκριμένες εργασίες. 9

10 Τυπικές τιμές ελεγκτών κινητήρα Μεταβλητή Ολικό χρονικό φάσμα (ms) Περίοδος ενημέρωσης (ms) Χρονισμός του μπουζί Ρυθμιστική βαλβίδα (πεταλούδα) 40 2 Ροή αέρα 30 4 Τάση μπαταρίας 80 4 Ροή καυσίμου Ανακυκλωμένο καυσαέριο Κατάσταση διακοπτών Θερμοκρασία αέρα Δευτερόλεπτα 400 Βαρομετρική πίεση Δευτερόλεπτα 1000 Σπίθα μπουζί (παραμονή) 10 1 Προσαρμογή καυσίμου 80 8 Καρμπυρατέρ Ενεργοποιητές κατάστασης

11 Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού Μπορούμε να τηρήσουμε όλες τις προθεσμίες; Πρέπει να μπορούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες σε όλες τις περιπτώσεις. Πόση CPU ιπποδύναμη χρειαζόμαστε για να τηρήσουμε τις προθεσμίες μας; 11

12 Χρονικές απαιτήσεις στις διεργασίες (1/2) Περίοδος (Period): το διάστημα ανάμεσα στις ενεργοποιήσεις των διεργασιών. Διάστημα έναρξης (Initiation interval): το αντίστροφο της περιόδου. Χρόνος μύησης (Initiation time): ο χρόνος μέσα στον οποίο η διεργασία γίνεται έτοιμη. 12

13 Χρονικές απαιτήσεις στις διεργασίες (2/2) Χρόνος έκδοσης (Release time): ο χρόνος μέσα στον οποίο η διεργασία γίνεται έτοιμη. (Η απεριοδική διεργασία ξεκινάει από ένα γεγονός, όπως η άφιξη δεδομένων). Προθεσμία (Deadline): ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί η διεργασία (μετριέται από το χρόνο έναρξης). 13

14 Χρονικές παραβιάσεις Τι συμβαίνει αν μια διεργασία δεν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας? Hard deadline: το σύστημα αποτυγχάνει αν χαθεί η προθεσμία (π.χ. Έλεγχος καυσίμου κινητήρα). Μπορεί να ενεργοποιηθούν αντισταθμιστικά μέτρα όπως η προσέγγιση δεδομένων, ή εναλλαγή σε μια ειδική κατάσταση λειτουργίας. Soft deadline: ο χρήστης ίσως το παρατηρήσει, αλλά το σύστημα δεν αποτυγχάνει απαραιτήτως (π.χ. Mp3 player). Μπορεί να αγνοήσουν εντελώς την αποτυχία ή να ενεργήσουν για την αποφυγή διάδοσης κακών δεδομένων (π.χ. Εισαγωγή σιγής σε τηλεφωνική κλήση VOIP). 14

15 Παράδειγμα: σφάλμα λογισμικού σε διαστημόπλοιο (1/2) Η πρώτη εκτόξευση του διαστημοπλοίου καθυστέρησε από ένα χρονικό σφάλμα λογισμικού: Primary control system (Σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικού λογισμικού 1ου βαθμού) PASS και σύστημα υποστήριξης (backup system) BFS. PASS, 4 υπολογιστές, λειτουργία πλειοψηφίας (για ανοχή σε σφάλματα) (Backup Flight Control System) BFS απέτυχε να συγχρονιστεί με το PASS. Αυτόματη απεμπλοκή επειδή αποφασίστηκε ότι το PASS ήταν ελαττωματικό. 15

16 Παράδειγμα: σφάλμα λογισμικού σε διαστημόπλοιο (2/2) Η αλλαγή μιας ρουτίνας (πριν 2 χρόνια) πρόσθεσε μικρή καθυστέρηση η οποία κατέρριψε τους υπολογισμούς για το χρόνο έναρξης. 1 στις 67 η πιθανότητα προβλήματος χρονισμού. 16

17 Υλοποίηση του βρόχου loop Η απλούστερη υλοποίηση έχει ένα βρόχο. Κανένας έλεγχος πάνω στο χρόνο εκτέλεσης. while (TRUE) { p1(); p2(); } 17

18 Υλοποίηση χρονομετρημένου βρόχου Ενσωματώνει το σύνολο όλων των διεργασιών σε μια ενιαία συνάρτηση που υλοποιεί τη συνολική εργασία. Χρησιμοποιεί χρονοδιακόπτη για να ελέγξει την εκτέλεση της εργασίας. Κανένας έλεγχος στο χρονισμό των επιμέρους διεργασιών. void pall(){ p1(); p2(); } 18

19 Υλοποίηση πολλαπλών χρονιστών Κάθε εργασία έχει τη δική της συνάρτηση. Κάθε εργασία έχει το δικό της χρονιστή (timer). Ίσως να μην υπάρχουν αρκετοί χρονιστές για να υλοποιήσουν όλους τους ρυθμούς. void pa(){ /* rate A */ p1(); p3(); } void B(){ /* rate B */ p2(); p4(); p5(); } 19

20 Υλοποίηση χρονοδιακόπτη + μετρητή Χρησιμοποιεί ένα μετρητή λογισμικού για να διαιρέσει το χρονιστή. Λειτουργεί μόνο για καθαρά πολλαπλάσια της περιόδου του χρονιστή. int p2count = 0; void pall(){ p1(); if (p2count >= 2) { p2(); p2count = 0; } else p2count++; p3(); } 20

21 Υλοποιώντας διεργασίες (1/2) Όλες αυτές οι υλοποιήσεις είναι ανεπαρκείς. Χρειάζεται καλύτερος έλεγχος του χρονισμού. Χρειάζεται ένας καλύτερος μηχανισμός από τις υπορουτίνες. 21

22 Υλοποιώντας διεργασίες (2/2) Λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας διαχείρισης του κώδικα και το σεβασμό των διαφορετικών απαιτήσεων χρονισμού σε κάθε εργασία, απαιτείται η χρήση ενός λειτουργικού συστήματος. Ενσωματωμένα συστήματα, τα οποία δεν έχουν πολύπλοκες απαιτήσεις δε χρειάζεται να επιβαρύνονται με την εκτέλεση ενός ΛΣ. 22

23 Διεργασίες και Λειτουργικά Συστήματα. Λειτουργικά Συστήματα. 23

24 Λειτουργικά συστήματα Το λειτουργικό σύστημα ελέγχει τους πόρους: που πάνε στη CPU, που σχετίζονται με είσοδο/έξοδο (I/O), μνήμης που έχει διατεθεί. Ο πιο σημαντικός πόρος είναι η CPU. Η πρόσβαση στη CPU ελέγχεται από το χρονοπρογραμματιστή. 24

25 Δομή λειτουργικού συστήματος Το λειτουργικό σύστημα χρειάζεται να παρακολουθεί : τις προτεραιότητες των διεργασιών, την κατάσταση χρονοπρογραμματισμου, το block ενεργοποίησης διεργασίας. Οι διεργασίες μπορούν να δημιουργηθούν: στατικά πριν ξεκινήσει το σύστημα, δυναμικά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. 25

26 Ενσωματωμένος vs. Γενικού σκοπού χρονοπρογραμματισμός Οι σταθμοί εργασίας προσπαθούν να αποφύγουν την ύπαρξη διεργασιών που δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στη CPU. Αμεροληψία = πρόσβαση στη CPU. Τα ενσωματωμένα συστήματα πρέπει να τηρούν τις προθεσμίες. Οι διεργασίες χαμηλής προτεραιότητας ίσως να μην τρέχουν για πολύ χρόνο. 26

27 Διεργασίες και λειτουργικά συστήματα Πολλαπλές εργασίες και πολλαπλές διεργασίες. Προδιαγραφές του χρονοδιαγράμματος της διεργασίας. Προτιμητέα τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου (real-time OS). Η χρήση διεργασιών για την τμηματοποίηση των λειτουργικών και η ενσωμάτωση του ελέγχου γίνεται πολύ ευκολότερα στο λειτουργικό σύστημα. RTOS: ΛΣ που παρέχουν ευκολίες/υπηρεσίες για την ικανοποίηση απαιτήσεων πραγματικού-χρόνου 27

28 POSIX Χρησιμοποιούμε το POSIX λειτουργικό σύστημα. Το POSIX έχει δημιουργηθεί από έναν οργανισμό προτύπων. Τα POSIX ΛΣ είναι συμβατά σε επίπεδο πηγαίου κώδικα (η εφαρμογή μπορεί να μεταγλωττιστεί για άλλα ΛΣ). Υπάρχουν επεκτάσεις πραγματικού χρόνου POSIX (async/sync IO, διαμοιραζόμενη μνήμη, ρολόγια, σήματα πραγματικού χρόνου,...). 28

29 Εργασίες και διεργασίες Μια εργασία είναι μια λειτουργική περιγραφή μιας συνδεδεμένης ομάδας λειτουργιών. (Μια εργασία μπορεί επίσης να είναι μια συλλογή διεργασιών.) Μια διεργασία είναι μια μοναδική εκτέλεση ενός προγράμματος. Αρκετά αντίγραφα ενός προγράμματος μπορεί να τρέχουν ταυτόχρονα ή σε διαφορετικούς χρόνους. Μια διεργασία έχει τη δική της κατάσταση: καταχωρητές, μνήμη. Το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται τις διεργασίες. Η διεργασία καθορίζει την κατάσταση ενός εκτελούμενου προγράμματος. 29

30 Γιατί πολλαπλές διεργασίες; Πολλαπλές εργασίες σημαίνουν πολλαπλές διεργασίες. Οι διεργασίες βοηθούν στη χρονική πολυπλοκότητα: πολλαπλοί ρυθμοί: Πολυμέσα. Αυτοκινητοβιομηχανία. Ασύγχρονη είσοδος (δε γνωρίζουμε πότε θα συμβεί): Διεπαφές χρήστη. Συστήματα επικοινωνιών. Όταν πολλαπλές λειτουργίες πρέπει να εκτελεσθούν σε πολύ διαφορετικούς χρόνους, ένα μοναδικό πρόγραμμα μπορεί εύκολα να γίνει πολύ πολύπλοκο και δύσκολα διαχειρίσιμο. 30

31 Απαιτήσεις ρυθμού σε διεργασίες Περίοδος: το διάστημα μεταξύ των ενεργοποιήσεων της διεργασίας. Ρυθμός: το αντίστροφο της περιόδου. Ο ρυθμός έναρξης μπορεί να είναι υψηλότερος από την περίοδο--- πολλά αντίγραφα της διεργασίας τρέχουν ταυτόχρονα (διοχετευμένες εκτελέσεις). CPU 1 CPU 2 CPU 3 CPU 4 P1 1 P12 P1 3 P14 Περίοδος διεργασίας: O χρόνος μεταξύ διαδοχικών εκτελέσεων. Ρυθμός της διεργασίας: Αντίστροφο της περιόδου. time 31

32 Task graphs (γράφημα εργασίας) Οι εργασίες μπορεί να έχουν εξαρτήσεις δεδομένων---πρέπει να εκτελούνται με συγκεκριμένη σειρά. Το γράφημα εργασίας δείχνει εξαρτήσεις δεδομένων/ελέγχου μεταξύ των διεργασιών. Εργασία: συνδεδεμένο σύνολο διεργασιών. Σύνολο εργασιών: Μια ή περισσότερες εργασίες (ολόκληρο το γράφημα εργασίας). Ένα σύνολο διεργασιών με εξαρτήσεις δεδομένων. Δεν απεικονίζεται το είδος της επικοινωνίας. P1 P2 P5 P3 P6 P4 task 1 task 2 task set 32

33 Επικοινωνία μεταξύ εργασιών Το γράφημα εργασίας υποθέτει ότι όλες οι διεργασίες σε κάθε εργασία τρέχουν με τον ίδιο ρυθμό, οι εργασίες δεν επικοινωνούν. Στην πραγματικότητα, κάποιο ποσοστό της επικοινωνίας μεταξύ των εργασιών είναι απαραίτητο. Είναι δύσκολο να απαιτηθεί άμεση ανταπόκριση για multirate επικοινωνία. MPEG audio MPEG system layer MPEG video 33

34 Χαρακτηριστικά εκτέλεσης διεργασίας Χρόνος εκτέλεσης διεργασίας T i. Χρόνος εκτέλεσης με απουσία προτίμησης. Πιθανές χρονικές μονάδες: δευτερόλεπτα, κύκλοι ρολογιού. Οι χρόνοι εκτέλεσης χειρότερης και καλύτερης περίπτωσης μπορεί να είναι χρήσιμοι σε μερικές περιπτώσεις. Πηγές μεταβλητότητας: Εξαρτήσεις δεδομένων. Σύστημα μνήμης. Διασωλήνωση CPU. 34

35 Χρησιμοποίηση Χρησιμοποίηση CPU: Ποσοστό της CPU που κάνει χρήσιμη δουλειά. Συχνά υπολογίζεται υποθέτοντας μηδενική χρονοπρογραμματιστική επιβάρυνση. Χρησιμοποίηση: U = (CPU χρόνος για χρήσιμη εργασία)/(συνολικός CPU χρόνος) = [ Σ t1 t t2 T(t) ] / [t2 t1] = T/t t = χρόνος περιόδου Τ = χρόνος υπολογισμού 35

36 Κατάσταση μιας διεργασίας μοντέλο 3 καταστάσεων Μια διεργασία μπορεί να είναι σε μια από τις τρεις καταστάσεις: Να εκτελείται στη CPU, έτοιμη να τρέξει, Να περιμένει για δεδομένα. Η εργασία της επιλογής της σειράς εκτέλεσης των διεργασιών είναι γνωστή σαν χρονοπρογραμματισμός. gets CPU ready executing preempted gets data needs data needs data gets data and CPU waiting 36

37 Το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού Μπορούμε να τηρήσουμε όλες τις προθεσμίες; Πρέπει να μπορούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες σε όλες τις περιπτώσεις. Πόση CPU ιπποδύναμη χρειαζόμαστε για να τηρήσουμε τις προθεσμίες μας; Προτεραιότητα διεργασίας: Ένας ακέραιος αριθμός που ανατίθεται σε κάθε διεργασία. Κάθε φορά επιλέγεται η διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα. Υπάρχει πολυπλοκότητα ως προς την υλοποίηση. Είναι οι προτεραιότητες σταθερές ή μπορούν να αλλάζουν; Πως καθορίζονται; 37

38 Χρονοπρογραμματιστική εφικτότητα Οι περιορισμοί πόρων κάνουν την ανάλυση χρονοπρογραμματισμο ύ NP-hard. Πρέπει να φαίνεται ότι οι προθεσμίες τηρούνται για όλους τους χρόνους των απαιτήσεων των πόρων. P1 I/O device P2 38

39 Εφικτότητα απλού επεξεργαστή Υποθέτουμε: Δεν υπάρχουν διενέξεις πόρων. Συνεχείς χρόνοι εκτέλεσης διεργασιών. Απαιτούμε: T Σ i T i Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από το 100% της CPU. T 1 T 2 T 3 T 39

40 Χρονοπρογραμματισμός προτεραιότητας Κάθε διεργασία έχει μια προτεραιότητα. Η CPU πηγαίνει στη διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα που είναι έτοιμη. Οι προτεραιότητες καθορίζουν την πολιτική χρονοπρογραμματισμού: Καθορισμένη προτεραιότητα, Προτεραιότητες που ποικίλουν στο χρόνο. 40

41 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (1/6) Κανόνες: Κάθε διεργασία έχει μια καθορισμένη προτεραιότητα (1 υψηλότερη), Η διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα που είναι έτοιμη παίρνει τη CPU, Η διεργασία συνεχίζει μέχρι να ολοκληρωθεί. Διεργασίες P1: προτεραιότητα 1, χρόνος εκτέλεσης 10. P2: προτεραιότητα 2, χρόνος εκτέλεσης 30. P3: προτεραιότητα 3, χρόνος εκτέλεσης

42 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (2/6) P2 έτοιμη t= time 42

43 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (3/6) P2 έτοιμη t=0 P1 έτοιμη t=15 P time 43

44 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (4/6) P3 έτοιμη t=18 P2 έτοιμη t=0 P1 έτοιμη t=15 P2 P time 44

45 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (5/6) P3 έτοιμη t=18 P2 έτοιμη t=0 P1 έτοιμη t=15 P2 P1 P time 45

46 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (6/6) P2 έτοιμη t=0 P1 έτοιμη t=15 P2 P1 P2 P time 46

47 Διαδιεργασιακή επικοινωνία Διαδιεργασιακή επικοινωνία (IPC): Το ΛΣ παρέχει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε οι διεργασίες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Δύο ειδών σημασιολογίες: blocking: η διεργασία προς αποστολή περιμένει για απάντηση, non-blocking: η διεργασία προς αποστολή συνεχίζει. 47

48 IPC μορφές Διαμοιραζόμενη μνήμη: Οι διεργασίες έχουν κάποια κοινή μνήμη, Πρέπει να συνεργάζονται για να αποφεύγουν κατεστραμμένα/χαμένα μηνύματα. Διέλευση μηνύματος: Οι διεργασίες στέλνουν μηνύματα μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας---δεν υπάρχει χώρος κοινών διευθύνσεων. POSIX σήματα. 48

49 Διέλευση μηνύματος (1/3) Διέλευση μηνύματος σε ένα δίκτυο: CPU 1 CPU 2 message 49

50 Διέλευση μηνύματος (2/3) Διέλευση μηνύματος σε ένα δίκτυο: CPU 1 CPU 2 message 50

51 Διέλευση μηνύματος (3/3) Διέλευση μηνύματος σε ένα δίκτυο: CPU 1 CPU 2 message 51

52 Διαμοιραζόμενη μνήμη (1/2) Διαμοιραζόμενη μνήμη σε ένα δίαυλο: memory CPU 1 CPU 2 52

53 Διαμοιραζόμενη μνήμη (2/2) Η κοινόχρηστη μνήμη απεικονίζεται στο χώρο μνήμης της διεργασίας με τη χρήση της nmap() memory CPU 1 CPU 2 53

54 Κατάσταση ανταγωνισμού σε διαμοιραζόμενη μνήμη Πρόβλημα όταν 2 CPUs προσπαθούν να γράψουν στην ίδια τοποθεσία: Η CPU 1 διαβάζει τη σημαία και βλέπει 0. Η CPU 2 διαβάζει τη σημαία και βλέπει 0. Η CPU 1 θέτει τη σημαία σε ένα και γράφει στην τοποθεσία. Η CPU 2 θέτει τη σημαία σε ένα και ξαναγράφει την τοποθεσία. Απαιτείται κατάλληλη προστασία με αμοιβαίο αποκλεισμό. 54

55 Ατομικό test-and-set Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με ένα ατομικό test-and-set: Μια απλή λειτουργία διαύλου διαβάζει την τοποθεσία στη μνήμη, την ελέγχει, γράφει σε αυτή. ARM test-and-set παρεχόμενο από SWP: ADR r0,semaphore LDR r1,#1 GETFLAG SWP r1,r1,[r0] BNZ GETFLAG 55

56 Κρίσιμες Περιοχές Κρίσιμη περιοχή: κομμάτι του κώδικα που δεν μπορεί να διακοπεί από άλλη διεργασία. Παραδείγματα: Γράψιμο στην ίδια τοποθεσία μνήμης, Πρόσβαση σε I/O συσκευή. 56

57 Σημαφόροι Σημαφόρος: δομή δεδομένων του ΛΣ για τον έλεγχο της πρόσβασης στις κρίσιμες περιοχές. Πρωτόκολλο: Πρόσβαση στο σημαφόρο με P(). Εκτέλεση των λειτουργιών της κρίσιμης περιοχής. Απελευθέρωση του σημαφόρου με V(). 57

58 Εξαρτήσεις δεδομένων διεργασίας Μια διεργασία μπορεί να μην είναι ικανή να ξεκινήσει μέχρι να τελειώσει μια άλλη. Οι εξαρτήσεις δεδομένων ορίζονται σε ένα γράφημα εργασιών. Όλες οι διεργασίες σε μια εργασία τρέχουν με τον ίδιο ρυθμό. P1 P3 P4 P2 58

59 Άλλες λειτουργίες του ΛΣ Ημερομηνία/ώρα. Σύστημα αρχείων. Δικτύωση. Ασφάλεια. 59

60 Πολιτικές χρονοπρογραμματισμού. 60

61 Διεργασίες και Λ.Σ. Πολιτικές χρονοπρογραμματισμού: RMS, EDF. Παραδοχές χρονοπρογραμματιστικής μοντελοποίησης. Η πολιτική χρονοπρογραμματισμού καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι διεργασίες για να προωθηθούν στην κατάσταση εκτέλεσης. 61

62 Ποσοστιαίος μονοτονικός χρονοπρογραμματισμός RMS (Liu and Layland,1973): ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναλύσιμη πολιτική χρονοπρογραμματισμού RTOS. Ανάλυση γνωστή ως Ποσοστιαία μονοτονική ανάλυση (RMA). Στατική πολιτική χρονοπρογραμματισμού. 62

63 RMA μοντέλο (θεωρητικό υπόβαθρο) Στατική πολιτική χρονοπρογραμματισμού. Όλη η διεργασία τρέχει σε μια CPU. Μηδενικός χρόνος μεταγωγής πλαισίου. Καμία εξάρτηση δεδομένων μεταξύ διεργασιών. Ο χρόνος εκτέλεσης διεργασίας είναι συνεχής. Η προθεσμία είναι στο τέλος της περιόδου. Η διεργασία υψηλότερης προτεραιότητας που είναι έτοιμη/τρέχει. Οι προτεραιότητες ανατίθενται με σειρά κατάταξης περιόδου (η συντομότερη περίοδος παίρνει την υψηλότερη προτεραιότητα). 63

64 Παράμετροι διεργασίας Τι είναι ο χρόνος υπολογισμού της διεργασίας i, τ i είναι η περίοδος της διεργασίας i. περίοδος i Pi χρόνος υπολογισμού T i 64

65 Παράδειγμα RMS (1/2) Διεργασία Χρόνος Εκτέλεσης P1 1 4 P2 2 6 P Περίοδος Ως εκ τούτου: Η P1 υψηλότερη προτεραιότητα κ.ο.κ. 65

66 Παράδειγμα RMS (2/2) Για να καταλάβουμε τις αλληλεπιδράσεις χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα ξετυλιγμένο χρονοδιάγραμμα (unrolled schedule) για χρόνο ίσο με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (12). η P3 διακόπτεται 3 φορές Αν P1,P2 είχαν χρόνους εκτέλεσης 2,3 τότε μη χρονοδρομολογήσιμο σύστημα ` 66

67 Ποσοστιαία μονοτονική ανάλυση Χρόνος απόκρισης: ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διεργασίας. [ Critical instant (κρίσιμη στιγμή): χρονοπρογραμματιστική κατάσταση που δίνει το χειρότερο χρόνο απόκρισης. ] Η κρίσιμη στιγμή συμβαίνει όταν όλες οι διεργασίες υψηλότερης προτεραιότητας είναι έτοιμες να εκτελεστούν. Η ανάλυση κρίσιμης στιγμής υπονοεί ότι οι προτεραιότητες πρέπει να ανατεθούν με τη σειρά των περιόδων. Το μοντέλο στηρίζεται από μαθηματικές σχέσεις. 67

68 Κρίσιμη στιγμή (1/2) P1 P2 κρίσιμη στιγμή P3 P4 68

69 Κρίσιμη στιγμή (2/2) Παρεμβάλλουσες διεργασίες P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 κρίσιμη στιγμή P3 P4 P3 69

70 Προτεραιότητες Ποσοστιαίου μονοτονικού χρονοπρογραμματισμού (RMS) Βέλτιστη (καθορισμένη) ανάθεση προτεραιότητας: Η διεργασία με τη μικρότερη περίοδο παίρνει την υψηλότερη προτεραιότητα, Η προτεραιότητα αντιστρόφως ανάλογη με την περίοδο, Αυθαίρετη απομάκρυνση εξαρτήσεων. Κανένα σχήμα καθορισμένης προτεραιότητας δεν το κάνει καλύτερα. 70

71 RMS παράδειγμα P2 περίοδος P2 P1 περίοδος P1 P1 P χρόνος 71

72 RMS CPU χρησιμοποίηση Το μοντέλο RMS δεν επιτρέπει στο σύστημα να αξιοποιήσει το 100% των διαθέσιμων κύκλων, γιατί οι προτεραιότητες ανατίθενται στατικά. Η χρησιμοποίηση για n διεργασίες είναι Σ i T i / τ i Καθώς ο αριθμός των εργασιών προσεγγίζει το άπειρο, η μέγιστη χρησιμοποίηση προσεγγίζει το 69%. Δύο διεργασίες προσεγγίζουν το 83% Max_cpu_utilization = m(2 1/m -1) 72

73 RMS χαμένη προθεσμία 73

74 RMS χρησιμοποίηση CPU Ο RMS δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το 100% της CPU, ακόμα και με μηδενική επιβάρυνση μεταγωγής πλαισίου. Πρέπει να κρατήσει τους κύκλους αδράνειας διαθέσιμους για να χειριστεί το σενάριο χειρότερης περίπτωσης. Ωστόσο,ο RMS εγγυάται ότι όλες οι διεργασίες θα τηρούν πάντα τις προθεσμίες τους. 74

75 RMS υλοποίηση Αποτελεσματική υλοποίηση: σάρωση διεργασιών, επιλογή της ενεργής διεργασίας με την υψηλότερη προτεραιότητα. 75

76 Earliest-deadline-first χρονοπρογραμματισμός EDF: χρονοπρογραμματιστικό σχήμα δυναμικής προτεραιότητας. Η διεργασία πλησιέστερα στην προθεσμία της έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. Απαιτεί επανυπολογισμό των διεργασιών σε κάθε διακοπή του χρονιστή. 76

77 EDF ανάλυση Η EDF μπορεί να χρησιμοποιήσει το 100% της CPU. Αλλά η EDF μπορεί να αποτύχει στο να τηρήσει μια προθεσμία. 77

78 EDF τήρηση προθεσμίας 78

79 EDF υλοποίηση Σε κάθε διακοπή του χρονιστή: Υπολογίζει το χρόνο για την προθεσμία, Διαλέγει τη διεργασία που είναι πιο κοντά στην προθεσμία. Γενικά θεωρείται πολύ ακριβό για χρήση στην πράξη. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η διατήρηση των διεργασιών ταξινομημένων κατά το χρόνο ως την προθεσμία. 79

80 Υπερπερίοδος Υπερπερίοδος: ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (LCM) των περιόδων εργασιών. Πρέπει να δούμε το χρονοδιάγραμμα της υπερπεριόδου για να βρούμε όλες τις αλληλεπιδράσεις των εργασιών. Η περίοδος μπορεί να είναι πολύ μεγάλη αν οι περίοδοι των εργασιών δεν επιλεχθούν προσεκτικά. 80

81 Παράδειγμα υπερπεριόδου Μεγάλη υπερπερίοδος: P1 7 ms. P2 11 ms. P3 15 ms. LCM = 1155 ms. Μικρότερη υπερπερίοδος: P1 8 ms. P2 12 ms. P3 16 ms. LCM = 96 ms. 81

82 Παράδειγμα δυνατότητας απλού επεξεργαστή P1 περίοδος 1 ms, CPU χρόνος 0.1 ms. P2 περίοδος 1 ms, CPU χρόνος 0.2 ms. P3 περίοδος 5 ms, CPU χρόνος 0.3 ms. LCM - 5,00E-03 - period CPU time CPU time/lcm P1 1,00E-03 1,00E-04 5,00E-04 P2 1,00E-03 2,00E-04 1,00E-03 P3 5,00E-03 3,00E-04 3,00E total CPU/LCM 1,80E-03 utilization 3,60E-01 82

83 Cyclostatic/TDMA Χρονοδιάγραμμα σε χρονοθυρίδες. Ίδια ενεργοποίηση διεργασίας ανεξαρτήτως του φόρτου εργασίας. Οι χρονοθυρίδες μπορεί να είναι του ίδιου μεγέθους ή όχι. T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 P P 83

84 TDMA παραδοχές Το χρονοδιάγραμμα είναι βασισμένο στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (LCM) των περιόδων της διεργασίας. Ασήμαντος χρονοπρογραμματιστής πολύ μικρή χρονοπρογραμματιστική επιβάρυνση. P 1 P 1 P 1 P 2 P 2 P LCM 84

85 TDMA χρονοπρογραμματιστική δυνατότητα Πάντα ίδια CPU χρησιμοποίηση (υποθέτοντας συνεχείς χρόνους εκτέλεσης διεργασίας). Δεν μπορεί να χειριστεί απρόσμενους φόρτους. Πρέπει να χρονοπρογραμματίσει μια χρονοθυρίδα για απεριοδικά γεγονότα. 85

86 TDMA χρον/κή δυνατότητα (παράδειγμα) TDMA περίοδος = 10 ms. P1 CPU χρόνος 1 ms. P2 CPU χρόνος 3 ms. P3 CPU χρόνος 2 ms. P4 CPU χρόνος 2 ms. TDMA period 1,00E-02 CPU time P1 1,00E-03 P2 3,00E-03 P3 2,00E-03 P4 2,00E-03 Total 8,00E-03 utilization 8,00E-01 86

87 Round-robin Χρονοπρογραμματίζει τη διεργασία μόνο αν είναι έτοιμη. Πάντα ελέγχει τις διεργασίες με την ίδια σειρά. Παραλλαγές: Συνεχής περίοδος συστήματος. Έναρξη round-robin ξανά αφού τελειώσει ένας γύρος. T 1 T 2 T 3 T 2 T 3 P P 87

88 Round-robin παραδοχές Το χρονοδιάγραμμα είναι βασισμένο στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (LCM) των περιόδων διεργασιών. Καλύτερη υλοποίηση με ισότιμες χρονοθυρίδες για τις διεργασίες. Απλός χρονοπρογραμματιστής χαμηλή χρονοπρογραμματιστική επιβάρυνση. Μπορεί να υλοποιηθεί σε hardware. 88

89 Round-robin χρονοπρογραμματιστική δυνατότητα Μπορεί να δεσμεύσει το μέγιστο φόρτο στη CPU. Ίσως αφήσει αχρησιμοποίητους κύκλους της CPU. Μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να χειρίζεται απροσδόκητο φόρτο. Χρησιμοποιεί χρονοθυρίδες στο τέλος της περιόδου. 89

90 Χρονοπρογραμματιστική δυνατότητα και επιβάρυνση Η χρονοπρογραμματιστική διεργασία καταναλώνει χρόνο στη CPU. Δεν είναι όλος ο χρόνος στη CPU διαθέσιμος για τις διεργασίες. Η χρονοπρογραμματιστική επιβάρυνση πρέπει να ληφθεί υπόψη για το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Ίσως να αγνοηθεί αν είναι ένα μικρό τμήμα του συνολικού χρόνου εκτέλεσης. 90

91 Περιοδικές διεργασίες Χρειάζεται κώδικας για τον έλεγχο της εκτέλεσης των διεργασιών. Απλούστερη υλοποίηση: διεργασία = υπορουτίνα. 91

92 Επιδιορθώση χρονοπρογραμματιστικών προβλημάτων Τι γίνεται αν το σετ των διεργασιών δεν μπορεί να χρονοπρογραμματιστεί; Αλλάξτε τις προθεσμίες στις απαιτήσεις. Μειώστε τους χρόνους εκτέλεσης των διεργασιών. Αγοράστε μια πιο γρήγορη CPU. 92

93 Αντιστροφή προτεραιότητας Αντιστροφή προτεραιότητας: η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας εμποδίζει τη διεργασία υψηλής προτεραιότητας να τρέξει. Μη σωστή χρήση των πόρων του συστήματος μπορεί να προκαλέσει χρονοπρογραμματιστικά προβλήματα: η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας δεσμεύει την I/O συσκευή. Η διεργασία υψηλής προτεραιότητας χρειάζεται την I/O συσκευή, αλλά δεν μπορεί να την έχει μέχρι να τελειώσει η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας. Μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο. 93

94 Επίλυση αντιστροφής προτεραιότητας Ανάθεση προτεραιοτήτων στους πόρους του συστήματος. Ορίζουμε τη διεργασία να κληρονομεί την προτεραιότητα ενός πόρου που ζητά. Μια διεργασία χαμηλής προτεραιότητας κληρονομεί την προτεραιότητα μιας συσκευής εάν εκείνη τη στιγμή είναι η διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα. 94

95 Εξαρτήσεις δεδομένων Οι εξαρτήσεις δεδομένων μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τη χρήση Περιορισμένος συνδυασμός των διεργασιών που μπορούν να τρέχουν συγχρόνως. Οι P1 και P2 δεν μπορούν να τρέχουν συγχρόνως. P1 P2 95

96 Χρόνος εναλλαγής πλαισίου Μη μηδενικός χρόνος εναλλαγής πλαισίου μπορεί να πιέσει τα όρια ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Δύσκολο να υπολογιστούν οι επιπτώσεις--- εξαρτάται από τη σειρά των μεταγωγών των πλαισίων. Στην πράξη, η επιβάρυνση εναλλαγής πλαισίου του ΛΣ είναι μικρή (εκατοντάδες κύκλοι ρολογιού) σε σχέση με τις πολλές περιόδους κοινών εργασιών (ms μs). 96

97 Αξιολόγηση της Απόδοσης Λειτουργικών Συστημάτων. 97

98 Χρονοπρογραμματιστική και εναλλαγής πλαισίου επιβάρυνση Διεργασία Χρόνος εκτέλεσης Προθεσμία P1 3 5 P Με την επιβάρυνση μεταγωγής πλαισίου της 1, δεν υπάρχει εφικτό χρονοδιάγραμμα. 2TP1 + TP2 = 2*(1+3)+(1_3)=11 98

99 Χρόνος εκτέλεσης διεργασίας Ο χρόνος εκτέλεσης διεργασίας δεν είναι συνεχής. Παραπάνω χρόνος στη CPU μπορεί να είναι καλός. Παραπάνω χρόνος στη CPU μπορεί επίσης να είναι κακός: Η επόμενη διεργασία τρέχει νωρίτερα, προκαλώντας νέα προτίμηση. 99

100 Διεργασίες και caches Οι διεργασίες μπορούν να επιφέρουν πρόσθετα προβλήματα στην cache. Ακόμα και αν οι ανεξάρτητες διεργασίες συμπεριφέρονται σωστά, οι διεργασίες ίσως παρεμποδίζουν η μια την άλλη. Ο χρόνος εκτέλεσης χειρότερης περίπτωσης με κακή συμπεριφορά είναι συνήθως πολύ χειρότερος από το χρόνο εκτέλεσης με καλή συμπεριφορά της cache. 100

101 Επιπτώσεις του χρονοπρογραμματισμού στην cache Χρονοδιάγραμμα 1 (LRU cache): Χρονοδιάγραμμα 2 (η μισή cache προορίζεται για την P1): Συνεχώς conflicts Η P1 έχει κλειδώσει σελίδες στη cache, ενώ οι P2, P3 συναγωνίζονται 101

102 Στρατηγικές βελτιστοποίησης ισχύος για διεργασίες. 102

103 Βελτιστοποίηση ισχύος Διαχείριση ισχύος: καθορίζεται το πώς οι πόροι του συστήματος χρονοπρογραμματίζονται χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κατανάλωσης ισχύος. Το ΛΣ μπορεί να χειριστεί την ισχύ ακριβώς όπως διαχειρίζεται το χρόνο. Το ΛΣ μειώνει την ισχύ απενεργοποιώντας κάποιες μονάδες. Ίσως έχει λειτουργίες μερικής απενεργοποίησης. Οι καταστάσεις λειτουργίας πρέπει να αλλάζουν προσεκτικά. Ο προσδιορισμός του χρόνου εναλλαγής μέσα και έξω από μια λειτουργία ανοίγματος της ισχύος απαιτεί μια ανάλυση της συνολικής δραστηριότητας του συστήματος. 103

104 Διαχείριση ισχύος και απόδοση Η διαχείριση ισχύος και η απόδοση είναι συχνά αντίθετες. Η εισαγωγή της λειτουργίας απενεργοποίησης ισχύος καταναλώνει ενέργεια, χρόνο. Η μη εισαγωγή της λειτουργίας απενεργοποίησης ισχύος καταναλώνει ενέργεια, χρόνο. 104

105 Πολιτικές απλής διαχείρισης ισχύος Request-driven: ενεργοποίηση μετά από λήψη αιτήματος. Προσθέτει καθυστέρηση στην απόκριση. Predictive shutdown: προσπαθεί να μαντέψει πόσος χρόνος απομένει μέχρι το επόμενο αίτημα. Ίσως ξεκινήσει από μόνο του εν αναμονή ενός νέου αιτήματος. Αν μαντέψει λάθος, θα επιβαρύνει με πρόσθετη καθυστέρηση κατά την έναρξη. 105

106 Προγνωστικός τερματισμός Οι τεχνικές προγνωστικού τερματισμού είναι πιθανοτικές. Υποθέτουμε ότι τα αιτήματα υπηρεσιών είναι πιθανοτικά. Βελτιστοποίηση αναμενόμενων αξιών: Κατανάλωση ισχύος, Χρόνος απόκρισης. 2 ειδών προβλήματα Ο αιτών περιμένει για να ξεκινήσει το σύστημα. Το σύστημα ξεκινάει χωρίς να υπάρχει λόγος. Απλός προγνωστικός: τερματισμός μετά από χρόνο Ton, έναρξη ξανά μετά από χρόνο Toff. 106

107 Προχωρημένη διαμόρφωση και διεπαφή ισχύος (ACPI) ACPI ανοιχτό πρότυπο για υπηρεσίες διαχείρισης ισχύος device drivers applications OS kernel ACPI BIOS Hardware platform power management 107

108 ACPI καθολικές καταστάσεις ισχύος Πέντε βασικές καθολικές καταστάσεις ισχύος: G3: mechanical off. G2: soft off (απαιτεί πλήρη επανεκκίνηση ΛΣ): S1: χαμηλή καθυστέρηση έναρξης χωρίς απώλειες πλαισίων S2: χαμηλή καθυστέρηση με απώλειες στις καταστάσεις των CPU/cache S3: χαμηλή καθυστέρηση με απώλειες όλων των καταστάσεων εκτός της μνήμης S4: κατάσταση χαμηλότερης ισχύος με όλες τις συσκευές απενεργοποιημένες G1: κατάσταση ύπνου. G0: κατάσταση λειτουργίας. Συμβατική κατάσταση παλαιού τύπου. 108

109 Διεργασίες - Λειτουργικά Συστήματα Παράρτημα: Παράδειγμα Σχεδίασης. Αυτόματος Τηλεφωνητής. 109

110 Θεωρία της λειτουργίας Συμπίεση ήχου με τη χρήση διαμόρφωσης κώδικα προσαρμοστικού διαφορικού παλμού (ADPCM). analog ADPCM Μπορεί να παράγει 2Χ βαθμούς συμπίεσης στα δεδομένα φωνής. Εύρος τιμών [-3,..,3] time time 110

111 ADPCM κωδικοποίηση Κωδικοποιημένα σε μια μικρή αλφάβητο με θετικές και αρνητικές τιμές. {-3,-2,-1,1,2,3} Ελαχιστοποιεί το σφάλμα ανάμεσα στην προβλεπόμενη τιμή και την πραγματική τιμή του σήματος. 111

112 ADPCM σύστημα συμπίεσης κβαντιστής ολοκληρωτής κωδικοποιητής samples Αντίστροφος κβαντιστής Αντίστροφος κβαντιστής ολοκληρωτής αποκωδικοποιητής Υπάρχει feedback για ελαχιστοποίηση του σφάλματος ανάμεσα στην προβλεφθείσα τιμή και την πραγματική τιμή. 112

113 Όροι τηλεφωνικού συστήματος Γραμμή συνδρομητή: γραμμή τηλεφώνου. Κεντρικό γραφείο: σύστημα τηλεφωνικών μεταγωγών. Off-hook: τηλέφωνο ενεργό. On-hook: τηλέφωνο ανενεργό. 113

114 Πραγματική και προσομοιωμένη γραμμή συνδρομητή Πραγματική γραμμή συνδρομητή: 90V RMS ηχητικό σήμα, συζυγή αναλογικά σήματα, Προστασία από αστραπές, κτλ. Προσομοιωμένη γραμμή συνδρομητή: Είσοδος μικροφώνου, Έξοδος ηχείου, διακόπτες για κουδούνισμα, off-hook, κτλ. 114

115 Απαιτήσεις Inputs Outputs Functions Performance Telephone: voice samples, ring. User interface: microphone, play messages button, record OGM button. Telephone: voice samples, on-hook/off-hook command. User interface: speaker, # messages indicator, message light. Default mode: detects ring, signals off-hook, pays OGM, records ICM Playback: play all messages, wait 5 seconds for new playback. OGM editing: OGM up to 10 sec. About 30 minutes voice 8kHz). Manufacturing cost Consumer product range ($50) Power Physical size/weight AC plug Comparable to desk phone. 115

116 Σχόλια πάνω στην ανάλυση Οι DRAM απαιτήσεις επηρεάζονται από την τιμή της DRAM (α) την τιμή κατά τη χρονική στιγμή στην οποία η συσκευή πηγαίνει για κατασκευή, (β) την εκτιμώμενη λιανική τιμή. Οι λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου διεπαφής χρήστη θα μπορούσαν να δοκιμαστούν σε ένα πρωτότυπο βασισμένο σε προσωπικό υπολογιστή. 116

117 Διάγραμμα κλάσεων μηχανής απαντήσεων Μικρόφωνο* Εισερχόμενη γραμμή* Εξερχόμενη γραμμή* Πλήκτρα* Ελέγχει Φώτα 1 1 Εγγραφή Αναπαραγωγή * * * * Εξερχόμενο μήνυμα Εισερχόμενο μήνυμα Ηχείο* 1 117

118 Κλάσεις της φυσικής διεπαφής Μικρόφωνο* Εισερχόμενη γραμμή* Εξερχόμενη γραμμή* sample() sample() ring-indicator() sample() pick-up() Πλήκτρα* record-ogm play Φώτα* messages num-messages Ηχείο* sample() 118

119 Κλάσεις μηνυμάτων length start-adrs next-msg samples Εισερχόμενο μήνυμα msg-time Εξερχόμενο μήνυμα length=30 sec 119

120 Λειτουργικές κλάσεις Έλεγχος Εγγραφή Αναπαραγωγή operate() record-msg() playback-msg() 120

121 Αντιδραστικα συστήματα Πολλά ενσωματωμένα συστήματα κάνουν περισσότερα από μια λειτουργίες. Αποκρίνονται σε εξωτερικά συμβάντα. Ελεγκτής κινητήρα. Παρακολουθητής ζώνης ασφαλείας. Απαιτούν απόκριση σε πραγματικό χρόνο. Αρχιτεκτονική συστήματος. Υλοποίηση προγράμματος. Ίσως απαιτούν μια αλυσιδωτή αντίδραση μεταξύ πολλαπλών επεξεργαστών. 121

122 Συνιστώσες λογισμικού Μονάδα μπροστινού πλαισίου. Μονάδα ηχείου. Μονάδα τηλεφωνικής γραμμής. Μονάδες εισόδου και εξόδου τηλεφώνου. Μονάδα συμπίεσης. Μονάδα αποσυμπίεσης. 122

123 Οι έλεγχοι ενεργοποιούν συμπεριφορές Πλήκτρα, ενεργοποιήσεις γραμμής Ενεργοποιήσεις? Play OGM Record OGM Play ICM Erase Answer Wait for time-out Erase Play OGM Allocate ICM Record ICM 123

124 Record-msg/playback-msg συμπεριφορές nextadrs = 0 msg.samples[nextadrs] = sample(source) F End(source) T record-msg nextadrs = 0 speaker.samples() = msg.samples[nextadrs]; nextadrs++ F nextadrs=msg.length T playback-msg 124

125 Πλατφόρμα hardware CPU. Μνήμη. Μπροστινό πλαίσιο. 2 A/Ds: Γραμμή συνδρομητή, μικρόφωνο. 2 D/A: Γραμμή συνδρομητή, ηχείο. 125

126 Σχεδιασμός συνιστωσών και δοκιμή Πρέπει να δοκιμάζεται τόσο η επίδοση όσο και η δοκιμή. Ο χρόνος συμπίεσης δε θα πρέπει να κυριαρχεί σε άλλες εργασίες. Έλεγχος για καταστάσεις σφαλμάτων: Υπερχείλιση μνήμης, Προσπάθεια διαγραφής άδειων πακέτων μηνυμάτων, κτλ. 126

127 Ολοκλήρωση συστήματος και δοκιμή Μπορεί να δοκιμαστεί μερική ολοκλήρωση στην πλατφόρμα του host, ολική δοκιμή απαιτεί ολοκλήρωση στην τελική πλατφόρμα (πλατφόρμα στόχο). Προσομοιωμένη τηλεφωνική γραμμή για δοκιμές: Είναι νόμιμο (αλλιώς μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στον πάροχο), Γίνεται ευκολότερη η δημιουργία καταστάσεων δοκιμής. 127

128 Βιβλιογραφία Χρησιμοποιήθηκε υλικό από παρουσιάσεις των: Wayne Wolf, Overheads for Computers as Components 2nd ed.,2008 ( ) 128

129 Τέλος Ενότητας 129

Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου

Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου Τι είναι λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου; Λειτουργικό Σύστημα Πραγματικού Χρόνου (ΛΣΠΧ) είναι ένα λειτουργικό σύστημα που προορίζεται για εφαρμογές πραγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες Το μάθημα ΛΣ Πραγματικού Χρόνου Θεωρητικό υπόβαθρο Αρχές Προγραμματισμού Παραδείγματα ΛΣ Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Η χρήση του χρόνου Μ.Στεφανιδάκης Συστήματα πραγματικού χρόνου: ελεγκτής και ελεγχόμενο σύστημα real-time system

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αφαιρετικό πραγματικού χρόνου μοντέλο λειτουργικού συστήματος για MPSoC

Ένα αφαιρετικό πραγματικού χρόνου μοντέλο λειτουργικού συστήματος για MPSoC Ένα αφαιρετικό πραγματικού χρόνου μοντέλο λειτουργικού συστήματος για MPSoC Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν ένα σύνολο από διασυνδεδεμένα κομμάτια: 1. Στοιχεία επεξεργασίας (processing

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες Μ.Στεφανιδάκης Το μάθημα ΛΣ Πραγματικού Χρόνου Θεωρητικό υπόβαθρο Αρχές Προγραμματισμού Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 4: Διεργασίες Πρόγραμμα Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδρομολόγηση Ι Μοντέλα διεργασιών, Προθεσμίες και Αλγόριθμοι

Χρονοδρομολόγηση Ι Μοντέλα διεργασιών, Προθεσμίες και Αλγόριθμοι Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Χρονοδρομολόγηση Ι Μοντέλα διεργασιών, Προθεσμίες και Αλγόριθμοι Μ.Στεφανιδάκης Χρονοδρομολόγηση (scheduling) αλγόριθμος επιλογή (init) READY RUNNING (terminate)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μάθημα Επιλογής Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας e-mail: gkeramidas@teimes.gr 1 Διεργασίες: Κατάσταση Εκτέλεσης (3-σταδίων) Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Διδάσκων: Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 Χρονοδρομολογητής ή χρονοπρογραμματιστής (scheduler) είναι το τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 8: Λειτουργικά Συστήματα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Προϋποθέσεις για Αµοιβαίο Αποκλεισµό Μόνο µία διεργασία σε κρίσιµο τµήµασεκοινό πόρο Μία διεργασία που σταµατά σε µη κρίσιµο σηµείο δεν πρέπει να επιρεάζει τις υπόλοιπες διεργασίες εν πρέπει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ321)

Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ321) Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ321) Διάλεξη 17: Χειρισμός Εισόδου - Εξόδου Συστήματα Εισόδου / Εξόδου: Το Υλικό Ε/Ε Μεγάλη ποικιλία συσκευών Ε/Ε Και μεγαλώνει Συνηθισμένες έννοιες: Πόρτα Δίαυλος Κοινό μέσο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Γράψτε τις επόμενες διαδικασίες σε όποια γλώσσα προγραμματισμού προτιμάτε:

ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Γράψτε τις επόμενες διαδικασίες σε όποια γλώσσα προγραμματισμού προτιμάτε: ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Πρόβλημα 1: Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εφαρμόζοντας την αρχή της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων μετέτρεψε τις τουαλέτες των φοιτητών σε κοινές τουαλέτες. Προς αποφυγή όμως παρεξηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6 : Αδιέξοδο 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 4: Αμοιβαίος αποκλεισμός Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 4: Αμοιβαίος αποκλεισμός Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα με Java Ενότητα # 4: Αμοιβαίος αποκλεισμός Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Εισαγωγή στην Πληροφορική Αστροφυσικός Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ romylos@survey.ntua.gr Λειτουργικά συστήµατα, διεργασίες και δροµολόγηση Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: Μέτρηση χρόνου τοίχου κατά POSIX Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:03 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λ.Σ. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Υποστήριξη Λ.Σ. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Υποστήριξη Λ.Σ. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Επικοινωνία με περιφερειακά Αρτηρία εισόδου-εξόδου, διευθύνσεις, εγγραφές αναγνώσεις Διαδικασία εξόδου έλεγχος κατάστασης περιφερειακού περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 3: MPI_Get_count, non blocking send/recv, εμφάνιση και αποφυγή αδιεξόδων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org

Διαβάστε περισσότερα

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής.

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3.1. Διατύπωση του Προβλήματος. Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα μοντέλα μελέτης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs 13.1 Τα συστήματα και η επικοινωνία μεταξύ τους γίνονται όλο και περισσότερο πολύπλοκα. Δεν μπορούν να περιγραφούνε επαρκώς στο επίπεδο RTL καθώς αυτή η διαδικασία γίνεται πλέον αρκετά χρονοβόρα. Για αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 11-12 : Δομή και Λειτουργία της CPU Ευάγγελος Καρβούνης Παρασκευή, 22/01/2016 2 Οργάνωση της CPU Η CPU πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 9: ΈλεγχοςΡοήςΚλειστούΒρόχου(1) Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 5: Ψηφιοποίηση και συμπίεση σημάτων ήχου

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 5: Ψηφιοποίηση και συμπίεση σημάτων ήχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 5: Ψηφιοποίηση και συμπίεση σημάτων ήχου Δρ. Νικόλαος- Αλέξανδρος Τάτλας Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Προσομοίωση ενός συστήματος αναμονής

Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Προσομοίωση ενός συστήματος αναμονής Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Προσομοίωση ενός συστήματος αναμονής Γαροφαλάκης Ιωάννης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής Περιεχόμενα ενότητας Διατύπωση του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 5 : Αμοιβαίος Αποκλεισμός Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 20: Υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 20: Υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 20: Υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Κίνησης

Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Αυτόματος Έλεγχος Συστημάτων Κίνησης Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί Ελεγκτές

Βιομηχανικοί Ελεγκτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τ.Τ Βιομηχανικοί Ελεγκτές Ενότητα #9: Αναλογικά Συστήματα Ελέγχου Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 16: Πολυεκπομπή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 16: Πολυεκπομπή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 16: Πολυεκπομπή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετός Παρουσίασης

Σκελετός Παρουσίασης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άδεια χρήσης άλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς. Σκελετός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Γ ) Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων πραγματικού χρόνου

Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων πραγματικού χρόνου Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων πραγματικού χρόνου Τι είναι διεργασία; Διεργασία είναι ένα εκτελούμενο πρόγραμμα Η διεργασία είναι ενεργός οντότητα o έχει κατάσταση (τιμές μεταβλητών, τιμές καταχωρητών, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένος έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών

Προηγμένος έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών Προηγμένος έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών Ενότητα 3: Βαθμωτός Έλεγχος Ασύχρονων Μηχανών Επαμεινώνδας Μητρονίκας - Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI)

Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 7 «Διαχείριση Μνήμης» Διδάσκων: Δ. Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας 1 Κύρια Μνήμη 1. Εισαγωγή 2. Βασική διαχείριση μνήμης 3. Μνήμη και πολυπρογραμματισμός 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Κεφάλαιο 6: MPSoC Απόδοση, Μοντελοποίηση και Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

{ int a = 5; { int b = 7; a = b + 3;

{ int a = 5; { int b = 7; a = b + 3; Σχεδίαση Γλωσσών & Μεταγλωττιστές Ενότητα 1: Γλώσσες με δομή block Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ 2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ I. Προστασία του υλικού II. Επικοινωνία με τον χρήστη III. Διαχείριση, αξιοποίηση και έλεγχος πόρων IV. Ικανότητα και ευκολία εξέλιξης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Υποσύστημα μνήμης Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αριστείδης Ευθυμίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 12: Συμπίεση Ψηφιακού Ήχου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 12: Συμπίεση Ψηφιακού Ήχου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 12: Συμπίεση Ψηφιακού Ήχου Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πληροφορικής Ενότητα 8η: Συσκευές Ε/Ε - Αρτηρίες Άσκηση 1: Υπολογίστε το µέσο χρόνο ανάγνωσης ενός τµήµατος των 512 bytes σε µια µονάδα σκληρού δίσκου µε ταχύτητα περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 1: Ο προσομοιωτής DOSBOX Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού

Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού Ενότητα 3: Τύποι Δεδομένων - Τελεστές Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES)

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Εισαγωγή H κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) και η κύρια μνήμη αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος. Η πρώτη εκτελεί εντολές χειρισμού δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ.

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:08 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Προσομοίωση ενός συστήματος αναμονής

Κεφάλαιο 6: Προσομοίωση ενός συστήματος αναμονής Κεφάλαιο 6: Προσομοίωση ενός συστήματος αναμονής Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Γιάννης Γαροφαλάκης Αν. Καθηγητής ιατύπωση του προβλήματος (1) Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 12: Ενσωματωμένα Συστήματα & RTOS Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματικές

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων - Αλγόριθμοι Χρονοπρογραμματισμού. Εργαστηριακή Άσκηση

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων - Αλγόριθμοι Χρονοπρογραμματισμού. Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστηριακή Άσκηση Οι Αλγόριθμοι Χρονοπρογραμματισμού First Come First Serve (FCFS), Shortest Job First (SJF), Round Robin (RR), Priority Weighted (PRI) Επιμέλεια: Βασίλης Τσακανίκας Περιεχόμενα Αλγόριθμοι

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 - Εργαστήριο

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 - Εργαστήριο Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 - Εργαστήριο Ενότητα 9: Εισαγωγή στα Συστήματα Ανοικτού Ελέγχου Διδάσκουσα: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 4: MPI_ANY_TAG,MPI_ANY_SOURCE,MPI_Bcast, MPI_Wtime, MPI_Wait, MPI_Test, MPI_Scatter Δρ. Μηνάς Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 03 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών. Βοήθημα εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης 5: Εξωτερικές διακοπές του 8051

Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών. Βοήθημα εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης 5: Εξωτερικές διακοπές του 8051 Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών Βοήθημα εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης 5: Εξωτερικές διακοπές του 8051 Ο κώδικας για την παρούσα εργαστηριακή άσκηση σας δίδεται κατά το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 1 Γιατί Παράλληλος Προγραμματισμός;

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 1 Γιατί Παράλληλος Προγραμματισμός; Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 1 Γιατί Παράλληλος Προγραμματισμός; Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg Αρετή

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή»

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Σκοπός Μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Θεωρία: Βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων Βασικές αρχές σχεδιασμού τους Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Εργαστήριο: Πρακτική εξάσκηση στη χρήση των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory)

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) ΗΥ 431 Αρχιτεκτονική Παραλλήλων Συστημάτων Διάλεξη 16 Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Απλό πείραμα int *data = malloc((1

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7 ο. Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης

Μάθημα 7 ο. Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Μάθημα 7 ο Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Σκοπός του μαθήματος Στην ενότητα αυτή θα εξηγήσουμε το ρόλο και την αξιολόγηση των αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης, και θα παρουσιάσουμε τους κυριότερους. Θα μάθουμε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Οι εργαστηριακές ασκήσεις Βιομηχανικών Ελεγκτών διεξάγονται τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη (ώρες 16:00 19:00 και 19:00

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 7 : Αδιέξοδο 2/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικό από: Κ Διαμαντάρας, Λειτουργικά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙΘ Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 5: Εντολές αλλαγής ροής. Διακλάδωση χωρίς συνθήκη. Διακλάδωση με συνθήκη. Δρ. Μηνάς Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT)

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Τι είναι Είσοδος και τι Έξοδος Με τον όρο Είσοδο (Input) αναφερόμαστε στη ροή δεδομένων προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), ενώ με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο Ενότητα: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗΣ Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ANDROID-DEVKIT No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Διδάσκων: Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μνήμη : Πόρος ζωτικής σημασίας του οποίου η διαχείριση απαιτεί ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 1 η : Εισαγωγή

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 1 η : Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 1 η : Εισαγωγή Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:04 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εικονική Μνήμη. (και ο ρόλος της στην ιεραρχία μνήμης)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εικονική Μνήμη. (και ο ρόλος της στην ιεραρχία μνήμης) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2011-12 Εικονική (και ο ρόλος της στην ιεραρχία μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Ιεραρχία η νέα τάση: [2011]

Διαβάστε περισσότερα

Αδιέξοδα Ανάθεση Πόρων (Deadlocks Resource Allocation)

Αδιέξοδα Ανάθεση Πόρων (Deadlocks Resource Allocation) Αδιέξοδα Ανάθεση Πόρων (Deadlocks Resource Allocation) Εισαγωγή Μοντέλο συστήματος Χαρακτηρισμός και ορισμός κατάστασης αδιεξόδου Μέθοδοι χειρισμού αδιεξόδων Αποτροπή αδιεξόδου (Deadlock Prevention) Αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 8 : Διαχείριση Μνήμης Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδρομολογητής Κυκλικής Επαναφοράς

Χρονοδρομολογητής Κυκλικής Επαναφοράς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων 4 η Εργαστηριακή Άσκηση: Χρονοδρομολογητής Κυκλικής Επαναφοράς Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Σ.Η.Ε. Ενότητα 4: Στατικοί ηλεκτρονόμοι. Νικόλαος Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Προστασία Σ.Η.Ε. Ενότητα 4: Στατικοί ηλεκτρονόμοι. Νικόλαος Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Προστασία Σ.Η.Ε Ενότητα 4: Στατικοί ηλεκτρονόμοι Νικόλαος Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 1 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα