Ενσωματωμένα Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενσωματωμένα Συστήματα"

Transcript

1 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 9: Λειτουργικά Συστήματα Ενσωματωμένων Συστημάτων. Δρ. Μηνάς Δασυγένης Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοπός ενότητας Η κατανόηση του χρονοπρογραμματισμού των ενσωματωμένων συστημάτων πολλαπλών διεργασιών. Η κατανόηση των προθεσμιών των ενσωματωμένων συστημάτων και οι τρόποι αντιμετώπισης τους από τα Λειτουργικά συστήματα. Η κατανόηση της ανάγκης των ΛΣ στα ενσωματωμένα συστήματα. 4

5 Πολλαπλές Εργασίες και πολλαπλές διεργασίες. 5

6 Αντιδραστικά Συστήματα Πολλά ενσωματωμένα συστήματα κάνουν περισσότερα από μια λειτουργίες. Ανταποκρίνονται σε εξωτερικά συμβάντα. Ελεγκτής κινητήρα. Οθόνη ελέγχου ζώνης ασφαλείας. Απαιτούν ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο. Αρχιτεκτονική συστήματος. Υλοποίηση προγράμματος. Μπορεί να απαιτούν μια αλυσιδωτή αντίδραση μεταξύ πολλαπλών επεξεργαστών. 6

7 Multi-rate Συστήματα Οι εργασίες μπορεί να είναι σύγχρονες ή ασύγχρονες. Οι σύγχρονες εργασίες μπορεί να επαναλαμβάνονται σε διαφορετικούς ρυθμούς. Οι διεργασίες τρέχουν σε διαφορετικούς ρυθμούς βάσει των υπολογιστικών αναγκών των εργασιών. 7

8 Συστήματα πραγματικού χρόνου Εκτελούν έναν υπολογισμό έτσι ώστε να συνάδουν με εξωτερικούς χρονικούς περιορισμούς. Συχνότητα προθεσμίας: Περιοδική. Απεριοδική (ασύγχρονα). Τύπος προθεσμίας: Hard: μη τήρηση της προθεσμίας έχει ως αποτέλεσμα αποτυχία του συστήματος. Soft: μη τήρηση της προθεσμίας έχει ως αποτέλεσμα υποβαθμισμένη ανταπόκριση. Firm: η αργή ανταπόκριση γενικά είναι άχρηστη, αλλά κάποιες αργές ανταποκρίσεις μπορούν να γίνουν κατ' εξαίρεση ανεκτές. Αν οι περίοδοι των διεργασιών σχετίζονται μεταξύ τους (π.χ. 1/2,1/4...), τότε είναι απλός ο κώδικας χρονοδρομολόγησης όπως θα φανεί σε παραδείγματα (ίσως δε χρειάζεται OS). 8

9 Παράδειγμα: έλεγχος κινητήρα Εργασίες: Έλεγχος σπινθηριστή (μπουζί). Έλεγχος στροφαλοφόρου άξονα. Μείγμα καύσιμου/αέρα. Αισθητήρας οξυγόνου. Φίλτρο Kalman. Η σχέση φάσης μεταξύ της μετακίνησης του εμβόλου και του σπινθήρα πρέπει να αλλάζει σαν συνάρτηση της ταχύτητας της μηχανής. engine controller Πολλαπλοί αισθητήρες, πολλαπλές διακεκριμένες εργασίες. 9

10 Τυπικές τιμές ελεγκτών κινητήρα Μεταβλητή Ολικό χρονικό φάσμα (ms) Περίοδος ενημέρωσης (ms) Χρονισμός του μπουζί Ρυθμιστική βαλβίδα (πεταλούδα) 40 2 Ροή αέρα 30 4 Τάση μπαταρίας 80 4 Ροή καυσίμου Ανακυκλωμένο καυσαέριο Κατάσταση διακοπτών Θερμοκρασία αέρα Δευτερόλεπτα 400 Βαρομετρική πίεση Δευτερόλεπτα 1000 Σπίθα μπουζί (παραμονή) 10 1 Προσαρμογή καυσίμου 80 8 Καρμπυρατέρ Ενεργοποιητές κατάστασης

11 Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού Μπορούμε να τηρήσουμε όλες τις προθεσμίες; Πρέπει να μπορούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες σε όλες τις περιπτώσεις. Πόση CPU ιπποδύναμη χρειαζόμαστε για να τηρήσουμε τις προθεσμίες μας; 11

12 Χρονικές απαιτήσεις στις διεργασίες (1/2) Περίοδος (Period): το διάστημα ανάμεσα στις ενεργοποιήσεις των διεργασιών. Διάστημα έναρξης (Initiation interval): το αντίστροφο της περιόδου. Χρόνος μύησης (Initiation time): ο χρόνος μέσα στον οποίο η διεργασία γίνεται έτοιμη. 12

13 Χρονικές απαιτήσεις στις διεργασίες (2/2) Χρόνος έκδοσης (Release time): ο χρόνος μέσα στον οποίο η διεργασία γίνεται έτοιμη. (Η απεριοδική διεργασία ξεκινάει από ένα γεγονός, όπως η άφιξη δεδομένων). Προθεσμία (Deadline): ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί η διεργασία (μετριέται από το χρόνο έναρξης). 13

14 Χρονικές παραβιάσεις Τι συμβαίνει αν μια διεργασία δεν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας? Hard deadline: το σύστημα αποτυγχάνει αν χαθεί η προθεσμία (π.χ. Έλεγχος καυσίμου κινητήρα). Μπορεί να ενεργοποιηθούν αντισταθμιστικά μέτρα όπως η προσέγγιση δεδομένων, ή εναλλαγή σε μια ειδική κατάσταση λειτουργίας. Soft deadline: ο χρήστης ίσως το παρατηρήσει, αλλά το σύστημα δεν αποτυγχάνει απαραιτήτως (π.χ. Mp3 player). Μπορεί να αγνοήσουν εντελώς την αποτυχία ή να ενεργήσουν για την αποφυγή διάδοσης κακών δεδομένων (π.χ. Εισαγωγή σιγής σε τηλεφωνική κλήση VOIP). 14

15 Παράδειγμα: σφάλμα λογισμικού σε διαστημόπλοιο (1/2) Η πρώτη εκτόξευση του διαστημοπλοίου καθυστέρησε από ένα χρονικό σφάλμα λογισμικού: Primary control system (Σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικού λογισμικού 1ου βαθμού) PASS και σύστημα υποστήριξης (backup system) BFS. PASS, 4 υπολογιστές, λειτουργία πλειοψηφίας (για ανοχή σε σφάλματα) (Backup Flight Control System) BFS απέτυχε να συγχρονιστεί με το PASS. Αυτόματη απεμπλοκή επειδή αποφασίστηκε ότι το PASS ήταν ελαττωματικό. 15

16 Παράδειγμα: σφάλμα λογισμικού σε διαστημόπλοιο (2/2) Η αλλαγή μιας ρουτίνας (πριν 2 χρόνια) πρόσθεσε μικρή καθυστέρηση η οποία κατέρριψε τους υπολογισμούς για το χρόνο έναρξης. 1 στις 67 η πιθανότητα προβλήματος χρονισμού. 16

17 Υλοποίηση του βρόχου loop Η απλούστερη υλοποίηση έχει ένα βρόχο. Κανένας έλεγχος πάνω στο χρόνο εκτέλεσης. while (TRUE) { p1(); p2(); } 17

18 Υλοποίηση χρονομετρημένου βρόχου Ενσωματώνει το σύνολο όλων των διεργασιών σε μια ενιαία συνάρτηση που υλοποιεί τη συνολική εργασία. Χρησιμοποιεί χρονοδιακόπτη για να ελέγξει την εκτέλεση της εργασίας. Κανένας έλεγχος στο χρονισμό των επιμέρους διεργασιών. void pall(){ p1(); p2(); } 18

19 Υλοποίηση πολλαπλών χρονιστών Κάθε εργασία έχει τη δική της συνάρτηση. Κάθε εργασία έχει το δικό της χρονιστή (timer). Ίσως να μην υπάρχουν αρκετοί χρονιστές για να υλοποιήσουν όλους τους ρυθμούς. void pa(){ /* rate A */ p1(); p3(); } void B(){ /* rate B */ p2(); p4(); p5(); } 19

20 Υλοποίηση χρονοδιακόπτη + μετρητή Χρησιμοποιεί ένα μετρητή λογισμικού για να διαιρέσει το χρονιστή. Λειτουργεί μόνο για καθαρά πολλαπλάσια της περιόδου του χρονιστή. int p2count = 0; void pall(){ p1(); if (p2count >= 2) { p2(); p2count = 0; } else p2count++; p3(); } 20

21 Υλοποιώντας διεργασίες (1/2) Όλες αυτές οι υλοποιήσεις είναι ανεπαρκείς. Χρειάζεται καλύτερος έλεγχος του χρονισμού. Χρειάζεται ένας καλύτερος μηχανισμός από τις υπορουτίνες. 21

22 Υλοποιώντας διεργασίες (2/2) Λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας διαχείρισης του κώδικα και το σεβασμό των διαφορετικών απαιτήσεων χρονισμού σε κάθε εργασία, απαιτείται η χρήση ενός λειτουργικού συστήματος. Ενσωματωμένα συστήματα, τα οποία δεν έχουν πολύπλοκες απαιτήσεις δε χρειάζεται να επιβαρύνονται με την εκτέλεση ενός ΛΣ. 22

23 Διεργασίες και Λειτουργικά Συστήματα. Λειτουργικά Συστήματα. 23

24 Λειτουργικά συστήματα Το λειτουργικό σύστημα ελέγχει τους πόρους: που πάνε στη CPU, που σχετίζονται με είσοδο/έξοδο (I/O), μνήμης που έχει διατεθεί. Ο πιο σημαντικός πόρος είναι η CPU. Η πρόσβαση στη CPU ελέγχεται από το χρονοπρογραμματιστή. 24

25 Δομή λειτουργικού συστήματος Το λειτουργικό σύστημα χρειάζεται να παρακολουθεί : τις προτεραιότητες των διεργασιών, την κατάσταση χρονοπρογραμματισμου, το block ενεργοποίησης διεργασίας. Οι διεργασίες μπορούν να δημιουργηθούν: στατικά πριν ξεκινήσει το σύστημα, δυναμικά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. 25

26 Ενσωματωμένος vs. Γενικού σκοπού χρονοπρογραμματισμός Οι σταθμοί εργασίας προσπαθούν να αποφύγουν την ύπαρξη διεργασιών που δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στη CPU. Αμεροληψία = πρόσβαση στη CPU. Τα ενσωματωμένα συστήματα πρέπει να τηρούν τις προθεσμίες. Οι διεργασίες χαμηλής προτεραιότητας ίσως να μην τρέχουν για πολύ χρόνο. 26

27 Διεργασίες και λειτουργικά συστήματα Πολλαπλές εργασίες και πολλαπλές διεργασίες. Προδιαγραφές του χρονοδιαγράμματος της διεργασίας. Προτιμητέα τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου (real-time OS). Η χρήση διεργασιών για την τμηματοποίηση των λειτουργικών και η ενσωμάτωση του ελέγχου γίνεται πολύ ευκολότερα στο λειτουργικό σύστημα. RTOS: ΛΣ που παρέχουν ευκολίες/υπηρεσίες για την ικανοποίηση απαιτήσεων πραγματικού-χρόνου 27

28 POSIX Χρησιμοποιούμε το POSIX λειτουργικό σύστημα. Το POSIX έχει δημιουργηθεί από έναν οργανισμό προτύπων. Τα POSIX ΛΣ είναι συμβατά σε επίπεδο πηγαίου κώδικα (η εφαρμογή μπορεί να μεταγλωττιστεί για άλλα ΛΣ). Υπάρχουν επεκτάσεις πραγματικού χρόνου POSIX (async/sync IO, διαμοιραζόμενη μνήμη, ρολόγια, σήματα πραγματικού χρόνου,...). 28

29 Εργασίες και διεργασίες Μια εργασία είναι μια λειτουργική περιγραφή μιας συνδεδεμένης ομάδας λειτουργιών. (Μια εργασία μπορεί επίσης να είναι μια συλλογή διεργασιών.) Μια διεργασία είναι μια μοναδική εκτέλεση ενός προγράμματος. Αρκετά αντίγραφα ενός προγράμματος μπορεί να τρέχουν ταυτόχρονα ή σε διαφορετικούς χρόνους. Μια διεργασία έχει τη δική της κατάσταση: καταχωρητές, μνήμη. Το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται τις διεργασίες. Η διεργασία καθορίζει την κατάσταση ενός εκτελούμενου προγράμματος. 29

30 Γιατί πολλαπλές διεργασίες; Πολλαπλές εργασίες σημαίνουν πολλαπλές διεργασίες. Οι διεργασίες βοηθούν στη χρονική πολυπλοκότητα: πολλαπλοί ρυθμοί: Πολυμέσα. Αυτοκινητοβιομηχανία. Ασύγχρονη είσοδος (δε γνωρίζουμε πότε θα συμβεί): Διεπαφές χρήστη. Συστήματα επικοινωνιών. Όταν πολλαπλές λειτουργίες πρέπει να εκτελεσθούν σε πολύ διαφορετικούς χρόνους, ένα μοναδικό πρόγραμμα μπορεί εύκολα να γίνει πολύ πολύπλοκο και δύσκολα διαχειρίσιμο. 30

31 Απαιτήσεις ρυθμού σε διεργασίες Περίοδος: το διάστημα μεταξύ των ενεργοποιήσεων της διεργασίας. Ρυθμός: το αντίστροφο της περιόδου. Ο ρυθμός έναρξης μπορεί να είναι υψηλότερος από την περίοδο--- πολλά αντίγραφα της διεργασίας τρέχουν ταυτόχρονα (διοχετευμένες εκτελέσεις). CPU 1 CPU 2 CPU 3 CPU 4 P1 1 P12 P1 3 P14 Περίοδος διεργασίας: O χρόνος μεταξύ διαδοχικών εκτελέσεων. Ρυθμός της διεργασίας: Αντίστροφο της περιόδου. time 31

32 Task graphs (γράφημα εργασίας) Οι εργασίες μπορεί να έχουν εξαρτήσεις δεδομένων---πρέπει να εκτελούνται με συγκεκριμένη σειρά. Το γράφημα εργασίας δείχνει εξαρτήσεις δεδομένων/ελέγχου μεταξύ των διεργασιών. Εργασία: συνδεδεμένο σύνολο διεργασιών. Σύνολο εργασιών: Μια ή περισσότερες εργασίες (ολόκληρο το γράφημα εργασίας). Ένα σύνολο διεργασιών με εξαρτήσεις δεδομένων. Δεν απεικονίζεται το είδος της επικοινωνίας. P1 P2 P5 P3 P6 P4 task 1 task 2 task set 32

33 Επικοινωνία μεταξύ εργασιών Το γράφημα εργασίας υποθέτει ότι όλες οι διεργασίες σε κάθε εργασία τρέχουν με τον ίδιο ρυθμό, οι εργασίες δεν επικοινωνούν. Στην πραγματικότητα, κάποιο ποσοστό της επικοινωνίας μεταξύ των εργασιών είναι απαραίτητο. Είναι δύσκολο να απαιτηθεί άμεση ανταπόκριση για multirate επικοινωνία. MPEG audio MPEG system layer MPEG video 33

34 Χαρακτηριστικά εκτέλεσης διεργασίας Χρόνος εκτέλεσης διεργασίας T i. Χρόνος εκτέλεσης με απουσία προτίμησης. Πιθανές χρονικές μονάδες: δευτερόλεπτα, κύκλοι ρολογιού. Οι χρόνοι εκτέλεσης χειρότερης και καλύτερης περίπτωσης μπορεί να είναι χρήσιμοι σε μερικές περιπτώσεις. Πηγές μεταβλητότητας: Εξαρτήσεις δεδομένων. Σύστημα μνήμης. Διασωλήνωση CPU. 34

35 Χρησιμοποίηση Χρησιμοποίηση CPU: Ποσοστό της CPU που κάνει χρήσιμη δουλειά. Συχνά υπολογίζεται υποθέτοντας μηδενική χρονοπρογραμματιστική επιβάρυνση. Χρησιμοποίηση: U = (CPU χρόνος για χρήσιμη εργασία)/(συνολικός CPU χρόνος) = [ Σ t1 t t2 T(t) ] / [t2 t1] = T/t t = χρόνος περιόδου Τ = χρόνος υπολογισμού 35

36 Κατάσταση μιας διεργασίας μοντέλο 3 καταστάσεων Μια διεργασία μπορεί να είναι σε μια από τις τρεις καταστάσεις: Να εκτελείται στη CPU, έτοιμη να τρέξει, Να περιμένει για δεδομένα. Η εργασία της επιλογής της σειράς εκτέλεσης των διεργασιών είναι γνωστή σαν χρονοπρογραμματισμός. gets CPU ready executing preempted gets data needs data needs data gets data and CPU waiting 36

37 Το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού Μπορούμε να τηρήσουμε όλες τις προθεσμίες; Πρέπει να μπορούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες σε όλες τις περιπτώσεις. Πόση CPU ιπποδύναμη χρειαζόμαστε για να τηρήσουμε τις προθεσμίες μας; Προτεραιότητα διεργασίας: Ένας ακέραιος αριθμός που ανατίθεται σε κάθε διεργασία. Κάθε φορά επιλέγεται η διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα. Υπάρχει πολυπλοκότητα ως προς την υλοποίηση. Είναι οι προτεραιότητες σταθερές ή μπορούν να αλλάζουν; Πως καθορίζονται; 37

38 Χρονοπρογραμματιστική εφικτότητα Οι περιορισμοί πόρων κάνουν την ανάλυση χρονοπρογραμματισμο ύ NP-hard. Πρέπει να φαίνεται ότι οι προθεσμίες τηρούνται για όλους τους χρόνους των απαιτήσεων των πόρων. P1 I/O device P2 38

39 Εφικτότητα απλού επεξεργαστή Υποθέτουμε: Δεν υπάρχουν διενέξεις πόρων. Συνεχείς χρόνοι εκτέλεσης διεργασιών. Απαιτούμε: T Σ i T i Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από το 100% της CPU. T 1 T 2 T 3 T 39

40 Χρονοπρογραμματισμός προτεραιότητας Κάθε διεργασία έχει μια προτεραιότητα. Η CPU πηγαίνει στη διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα που είναι έτοιμη. Οι προτεραιότητες καθορίζουν την πολιτική χρονοπρογραμματισμού: Καθορισμένη προτεραιότητα, Προτεραιότητες που ποικίλουν στο χρόνο. 40

41 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (1/6) Κανόνες: Κάθε διεργασία έχει μια καθορισμένη προτεραιότητα (1 υψηλότερη), Η διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα που είναι έτοιμη παίρνει τη CPU, Η διεργασία συνεχίζει μέχρι να ολοκληρωθεί. Διεργασίες P1: προτεραιότητα 1, χρόνος εκτέλεσης 10. P2: προτεραιότητα 2, χρόνος εκτέλεσης 30. P3: προτεραιότητα 3, χρόνος εκτέλεσης

42 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (2/6) P2 έτοιμη t= time 42

43 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (3/6) P2 έτοιμη t=0 P1 έτοιμη t=15 P time 43

44 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (4/6) P3 έτοιμη t=18 P2 έτοιμη t=0 P1 έτοιμη t=15 P2 P time 44

45 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (5/6) P3 έτοιμη t=18 P2 έτοιμη t=0 P1 έτοιμη t=15 P2 P1 P time 45

46 Παράδειγμα χρονοπρογραμματισμού προτεραιότητας (6/6) P2 έτοιμη t=0 P1 έτοιμη t=15 P2 P1 P2 P time 46

47 Διαδιεργασιακή επικοινωνία Διαδιεργασιακή επικοινωνία (IPC): Το ΛΣ παρέχει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε οι διεργασίες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Δύο ειδών σημασιολογίες: blocking: η διεργασία προς αποστολή περιμένει για απάντηση, non-blocking: η διεργασία προς αποστολή συνεχίζει. 47

48 IPC μορφές Διαμοιραζόμενη μνήμη: Οι διεργασίες έχουν κάποια κοινή μνήμη, Πρέπει να συνεργάζονται για να αποφεύγουν κατεστραμμένα/χαμένα μηνύματα. Διέλευση μηνύματος: Οι διεργασίες στέλνουν μηνύματα μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας---δεν υπάρχει χώρος κοινών διευθύνσεων. POSIX σήματα. 48

49 Διέλευση μηνύματος (1/3) Διέλευση μηνύματος σε ένα δίκτυο: CPU 1 CPU 2 message 49

50 Διέλευση μηνύματος (2/3) Διέλευση μηνύματος σε ένα δίκτυο: CPU 1 CPU 2 message 50

51 Διέλευση μηνύματος (3/3) Διέλευση μηνύματος σε ένα δίκτυο: CPU 1 CPU 2 message 51

52 Διαμοιραζόμενη μνήμη (1/2) Διαμοιραζόμενη μνήμη σε ένα δίαυλο: memory CPU 1 CPU 2 52

53 Διαμοιραζόμενη μνήμη (2/2) Η κοινόχρηστη μνήμη απεικονίζεται στο χώρο μνήμης της διεργασίας με τη χρήση της nmap() memory CPU 1 CPU 2 53

54 Κατάσταση ανταγωνισμού σε διαμοιραζόμενη μνήμη Πρόβλημα όταν 2 CPUs προσπαθούν να γράψουν στην ίδια τοποθεσία: Η CPU 1 διαβάζει τη σημαία και βλέπει 0. Η CPU 2 διαβάζει τη σημαία και βλέπει 0. Η CPU 1 θέτει τη σημαία σε ένα και γράφει στην τοποθεσία. Η CPU 2 θέτει τη σημαία σε ένα και ξαναγράφει την τοποθεσία. Απαιτείται κατάλληλη προστασία με αμοιβαίο αποκλεισμό. 54

55 Ατομικό test-and-set Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με ένα ατομικό test-and-set: Μια απλή λειτουργία διαύλου διαβάζει την τοποθεσία στη μνήμη, την ελέγχει, γράφει σε αυτή. ARM test-and-set παρεχόμενο από SWP: ADR r0,semaphore LDR r1,#1 GETFLAG SWP r1,r1,[r0] BNZ GETFLAG 55

56 Κρίσιμες Περιοχές Κρίσιμη περιοχή: κομμάτι του κώδικα που δεν μπορεί να διακοπεί από άλλη διεργασία. Παραδείγματα: Γράψιμο στην ίδια τοποθεσία μνήμης, Πρόσβαση σε I/O συσκευή. 56

57 Σημαφόροι Σημαφόρος: δομή δεδομένων του ΛΣ για τον έλεγχο της πρόσβασης στις κρίσιμες περιοχές. Πρωτόκολλο: Πρόσβαση στο σημαφόρο με P(). Εκτέλεση των λειτουργιών της κρίσιμης περιοχής. Απελευθέρωση του σημαφόρου με V(). 57

58 Εξαρτήσεις δεδομένων διεργασίας Μια διεργασία μπορεί να μην είναι ικανή να ξεκινήσει μέχρι να τελειώσει μια άλλη. Οι εξαρτήσεις δεδομένων ορίζονται σε ένα γράφημα εργασιών. Όλες οι διεργασίες σε μια εργασία τρέχουν με τον ίδιο ρυθμό. P1 P3 P4 P2 58

59 Άλλες λειτουργίες του ΛΣ Ημερομηνία/ώρα. Σύστημα αρχείων. Δικτύωση. Ασφάλεια. 59

60 Πολιτικές χρονοπρογραμματισμού. 60

61 Διεργασίες και Λ.Σ. Πολιτικές χρονοπρογραμματισμού: RMS, EDF. Παραδοχές χρονοπρογραμματιστικής μοντελοποίησης. Η πολιτική χρονοπρογραμματισμού καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι διεργασίες για να προωθηθούν στην κατάσταση εκτέλεσης. 61

62 Ποσοστιαίος μονοτονικός χρονοπρογραμματισμός RMS (Liu and Layland,1973): ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναλύσιμη πολιτική χρονοπρογραμματισμού RTOS. Ανάλυση γνωστή ως Ποσοστιαία μονοτονική ανάλυση (RMA). Στατική πολιτική χρονοπρογραμματισμού. 62

63 RMA μοντέλο (θεωρητικό υπόβαθρο) Στατική πολιτική χρονοπρογραμματισμού. Όλη η διεργασία τρέχει σε μια CPU. Μηδενικός χρόνος μεταγωγής πλαισίου. Καμία εξάρτηση δεδομένων μεταξύ διεργασιών. Ο χρόνος εκτέλεσης διεργασίας είναι συνεχής. Η προθεσμία είναι στο τέλος της περιόδου. Η διεργασία υψηλότερης προτεραιότητας που είναι έτοιμη/τρέχει. Οι προτεραιότητες ανατίθενται με σειρά κατάταξης περιόδου (η συντομότερη περίοδος παίρνει την υψηλότερη προτεραιότητα). 63

64 Παράμετροι διεργασίας Τι είναι ο χρόνος υπολογισμού της διεργασίας i, τ i είναι η περίοδος της διεργασίας i. περίοδος i Pi χρόνος υπολογισμού T i 64

65 Παράδειγμα RMS (1/2) Διεργασία Χρόνος Εκτέλεσης P1 1 4 P2 2 6 P Περίοδος Ως εκ τούτου: Η P1 υψηλότερη προτεραιότητα κ.ο.κ. 65

66 Παράδειγμα RMS (2/2) Για να καταλάβουμε τις αλληλεπιδράσεις χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα ξετυλιγμένο χρονοδιάγραμμα (unrolled schedule) για χρόνο ίσο με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (12). η P3 διακόπτεται 3 φορές Αν P1,P2 είχαν χρόνους εκτέλεσης 2,3 τότε μη χρονοδρομολογήσιμο σύστημα ` 66

67 Ποσοστιαία μονοτονική ανάλυση Χρόνος απόκρισης: ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διεργασίας. [ Critical instant (κρίσιμη στιγμή): χρονοπρογραμματιστική κατάσταση που δίνει το χειρότερο χρόνο απόκρισης. ] Η κρίσιμη στιγμή συμβαίνει όταν όλες οι διεργασίες υψηλότερης προτεραιότητας είναι έτοιμες να εκτελεστούν. Η ανάλυση κρίσιμης στιγμής υπονοεί ότι οι προτεραιότητες πρέπει να ανατεθούν με τη σειρά των περιόδων. Το μοντέλο στηρίζεται από μαθηματικές σχέσεις. 67

68 Κρίσιμη στιγμή (1/2) P1 P2 κρίσιμη στιγμή P3 P4 68

69 Κρίσιμη στιγμή (2/2) Παρεμβάλλουσες διεργασίες P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 κρίσιμη στιγμή P3 P4 P3 69

70 Προτεραιότητες Ποσοστιαίου μονοτονικού χρονοπρογραμματισμού (RMS) Βέλτιστη (καθορισμένη) ανάθεση προτεραιότητας: Η διεργασία με τη μικρότερη περίοδο παίρνει την υψηλότερη προτεραιότητα, Η προτεραιότητα αντιστρόφως ανάλογη με την περίοδο, Αυθαίρετη απομάκρυνση εξαρτήσεων. Κανένα σχήμα καθορισμένης προτεραιότητας δεν το κάνει καλύτερα. 70

71 RMS παράδειγμα P2 περίοδος P2 P1 περίοδος P1 P1 P χρόνος 71

72 RMS CPU χρησιμοποίηση Το μοντέλο RMS δεν επιτρέπει στο σύστημα να αξιοποιήσει το 100% των διαθέσιμων κύκλων, γιατί οι προτεραιότητες ανατίθενται στατικά. Η χρησιμοποίηση για n διεργασίες είναι Σ i T i / τ i Καθώς ο αριθμός των εργασιών προσεγγίζει το άπειρο, η μέγιστη χρησιμοποίηση προσεγγίζει το 69%. Δύο διεργασίες προσεγγίζουν το 83% Max_cpu_utilization = m(2 1/m -1) 72

73 RMS χαμένη προθεσμία 73

74 RMS χρησιμοποίηση CPU Ο RMS δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το 100% της CPU, ακόμα και με μηδενική επιβάρυνση μεταγωγής πλαισίου. Πρέπει να κρατήσει τους κύκλους αδράνειας διαθέσιμους για να χειριστεί το σενάριο χειρότερης περίπτωσης. Ωστόσο,ο RMS εγγυάται ότι όλες οι διεργασίες θα τηρούν πάντα τις προθεσμίες τους. 74

75 RMS υλοποίηση Αποτελεσματική υλοποίηση: σάρωση διεργασιών, επιλογή της ενεργής διεργασίας με την υψηλότερη προτεραιότητα. 75

76 Earliest-deadline-first χρονοπρογραμματισμός EDF: χρονοπρογραμματιστικό σχήμα δυναμικής προτεραιότητας. Η διεργασία πλησιέστερα στην προθεσμία της έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. Απαιτεί επανυπολογισμό των διεργασιών σε κάθε διακοπή του χρονιστή. 76

77 EDF ανάλυση Η EDF μπορεί να χρησιμοποιήσει το 100% της CPU. Αλλά η EDF μπορεί να αποτύχει στο να τηρήσει μια προθεσμία. 77

78 EDF τήρηση προθεσμίας 78

79 EDF υλοποίηση Σε κάθε διακοπή του χρονιστή: Υπολογίζει το χρόνο για την προθεσμία, Διαλέγει τη διεργασία που είναι πιο κοντά στην προθεσμία. Γενικά θεωρείται πολύ ακριβό για χρήση στην πράξη. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η διατήρηση των διεργασιών ταξινομημένων κατά το χρόνο ως την προθεσμία. 79

80 Υπερπερίοδος Υπερπερίοδος: ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (LCM) των περιόδων εργασιών. Πρέπει να δούμε το χρονοδιάγραμμα της υπερπεριόδου για να βρούμε όλες τις αλληλεπιδράσεις των εργασιών. Η περίοδος μπορεί να είναι πολύ μεγάλη αν οι περίοδοι των εργασιών δεν επιλεχθούν προσεκτικά. 80

81 Παράδειγμα υπερπεριόδου Μεγάλη υπερπερίοδος: P1 7 ms. P2 11 ms. P3 15 ms. LCM = 1155 ms. Μικρότερη υπερπερίοδος: P1 8 ms. P2 12 ms. P3 16 ms. LCM = 96 ms. 81

82 Παράδειγμα δυνατότητας απλού επεξεργαστή P1 περίοδος 1 ms, CPU χρόνος 0.1 ms. P2 περίοδος 1 ms, CPU χρόνος 0.2 ms. P3 περίοδος 5 ms, CPU χρόνος 0.3 ms. LCM - 5,00E-03 - period CPU time CPU time/lcm P1 1,00E-03 1,00E-04 5,00E-04 P2 1,00E-03 2,00E-04 1,00E-03 P3 5,00E-03 3,00E-04 3,00E total CPU/LCM 1,80E-03 utilization 3,60E-01 82

83 Cyclostatic/TDMA Χρονοδιάγραμμα σε χρονοθυρίδες. Ίδια ενεργοποίηση διεργασίας ανεξαρτήτως του φόρτου εργασίας. Οι χρονοθυρίδες μπορεί να είναι του ίδιου μεγέθους ή όχι. T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 P P 83

84 TDMA παραδοχές Το χρονοδιάγραμμα είναι βασισμένο στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (LCM) των περιόδων της διεργασίας. Ασήμαντος χρονοπρογραμματιστής πολύ μικρή χρονοπρογραμματιστική επιβάρυνση. P 1 P 1 P 1 P 2 P 2 P LCM 84

85 TDMA χρονοπρογραμματιστική δυνατότητα Πάντα ίδια CPU χρησιμοποίηση (υποθέτοντας συνεχείς χρόνους εκτέλεσης διεργασίας). Δεν μπορεί να χειριστεί απρόσμενους φόρτους. Πρέπει να χρονοπρογραμματίσει μια χρονοθυρίδα για απεριοδικά γεγονότα. 85

86 TDMA χρον/κή δυνατότητα (παράδειγμα) TDMA περίοδος = 10 ms. P1 CPU χρόνος 1 ms. P2 CPU χρόνος 3 ms. P3 CPU χρόνος 2 ms. P4 CPU χρόνος 2 ms. TDMA period 1,00E-02 CPU time P1 1,00E-03 P2 3,00E-03 P3 2,00E-03 P4 2,00E-03 Total 8,00E-03 utilization 8,00E-01 86

87 Round-robin Χρονοπρογραμματίζει τη διεργασία μόνο αν είναι έτοιμη. Πάντα ελέγχει τις διεργασίες με την ίδια σειρά. Παραλλαγές: Συνεχής περίοδος συστήματος. Έναρξη round-robin ξανά αφού τελειώσει ένας γύρος. T 1 T 2 T 3 T 2 T 3 P P 87

88 Round-robin παραδοχές Το χρονοδιάγραμμα είναι βασισμένο στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (LCM) των περιόδων διεργασιών. Καλύτερη υλοποίηση με ισότιμες χρονοθυρίδες για τις διεργασίες. Απλός χρονοπρογραμματιστής χαμηλή χρονοπρογραμματιστική επιβάρυνση. Μπορεί να υλοποιηθεί σε hardware. 88

89 Round-robin χρονοπρογραμματιστική δυνατότητα Μπορεί να δεσμεύσει το μέγιστο φόρτο στη CPU. Ίσως αφήσει αχρησιμοποίητους κύκλους της CPU. Μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να χειρίζεται απροσδόκητο φόρτο. Χρησιμοποιεί χρονοθυρίδες στο τέλος της περιόδου. 89

90 Χρονοπρογραμματιστική δυνατότητα και επιβάρυνση Η χρονοπρογραμματιστική διεργασία καταναλώνει χρόνο στη CPU. Δεν είναι όλος ο χρόνος στη CPU διαθέσιμος για τις διεργασίες. Η χρονοπρογραμματιστική επιβάρυνση πρέπει να ληφθεί υπόψη για το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Ίσως να αγνοηθεί αν είναι ένα μικρό τμήμα του συνολικού χρόνου εκτέλεσης. 90

91 Περιοδικές διεργασίες Χρειάζεται κώδικας για τον έλεγχο της εκτέλεσης των διεργασιών. Απλούστερη υλοποίηση: διεργασία = υπορουτίνα. 91

92 Επιδιορθώση χρονοπρογραμματιστικών προβλημάτων Τι γίνεται αν το σετ των διεργασιών δεν μπορεί να χρονοπρογραμματιστεί; Αλλάξτε τις προθεσμίες στις απαιτήσεις. Μειώστε τους χρόνους εκτέλεσης των διεργασιών. Αγοράστε μια πιο γρήγορη CPU. 92

93 Αντιστροφή προτεραιότητας Αντιστροφή προτεραιότητας: η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας εμποδίζει τη διεργασία υψηλής προτεραιότητας να τρέξει. Μη σωστή χρήση των πόρων του συστήματος μπορεί να προκαλέσει χρονοπρογραμματιστικά προβλήματα: η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας δεσμεύει την I/O συσκευή. Η διεργασία υψηλής προτεραιότητας χρειάζεται την I/O συσκευή, αλλά δεν μπορεί να την έχει μέχρι να τελειώσει η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας. Μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο. 93

94 Επίλυση αντιστροφής προτεραιότητας Ανάθεση προτεραιοτήτων στους πόρους του συστήματος. Ορίζουμε τη διεργασία να κληρονομεί την προτεραιότητα ενός πόρου που ζητά. Μια διεργασία χαμηλής προτεραιότητας κληρονομεί την προτεραιότητα μιας συσκευής εάν εκείνη τη στιγμή είναι η διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα. 94

95 Εξαρτήσεις δεδομένων Οι εξαρτήσεις δεδομένων μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τη χρήση Περιορισμένος συνδυασμός των διεργασιών που μπορούν να τρέχουν συγχρόνως. Οι P1 και P2 δεν μπορούν να τρέχουν συγχρόνως. P1 P2 95

96 Χρόνος εναλλαγής πλαισίου Μη μηδενικός χρόνος εναλλαγής πλαισίου μπορεί να πιέσει τα όρια ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Δύσκολο να υπολογιστούν οι επιπτώσεις--- εξαρτάται από τη σειρά των μεταγωγών των πλαισίων. Στην πράξη, η επιβάρυνση εναλλαγής πλαισίου του ΛΣ είναι μικρή (εκατοντάδες κύκλοι ρολογιού) σε σχέση με τις πολλές περιόδους κοινών εργασιών (ms μs). 96

97 Αξιολόγηση της Απόδοσης Λειτουργικών Συστημάτων. 97

98 Χρονοπρογραμματιστική και εναλλαγής πλαισίου επιβάρυνση Διεργασία Χρόνος εκτέλεσης Προθεσμία P1 3 5 P Με την επιβάρυνση μεταγωγής πλαισίου της 1, δεν υπάρχει εφικτό χρονοδιάγραμμα. 2TP1 + TP2 = 2*(1+3)+(1_3)=11 98

99 Χρόνος εκτέλεσης διεργασίας Ο χρόνος εκτέλεσης διεργασίας δεν είναι συνεχής. Παραπάνω χρόνος στη CPU μπορεί να είναι καλός. Παραπάνω χρόνος στη CPU μπορεί επίσης να είναι κακός: Η επόμενη διεργασία τρέχει νωρίτερα, προκαλώντας νέα προτίμηση. 99

100 Διεργασίες και caches Οι διεργασίες μπορούν να επιφέρουν πρόσθετα προβλήματα στην cache. Ακόμα και αν οι ανεξάρτητες διεργασίες συμπεριφέρονται σωστά, οι διεργασίες ίσως παρεμποδίζουν η μια την άλλη. Ο χρόνος εκτέλεσης χειρότερης περίπτωσης με κακή συμπεριφορά είναι συνήθως πολύ χειρότερος από το χρόνο εκτέλεσης με καλή συμπεριφορά της cache. 100

101 Επιπτώσεις του χρονοπρογραμματισμού στην cache Χρονοδιάγραμμα 1 (LRU cache): Χρονοδιάγραμμα 2 (η μισή cache προορίζεται για την P1): Συνεχώς conflicts Η P1 έχει κλειδώσει σελίδες στη cache, ενώ οι P2, P3 συναγωνίζονται 101

102 Στρατηγικές βελτιστοποίησης ισχύος για διεργασίες. 102

103 Βελτιστοποίηση ισχύος Διαχείριση ισχύος: καθορίζεται το πώς οι πόροι του συστήματος χρονοπρογραμματίζονται χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κατανάλωσης ισχύος. Το ΛΣ μπορεί να χειριστεί την ισχύ ακριβώς όπως διαχειρίζεται το χρόνο. Το ΛΣ μειώνει την ισχύ απενεργοποιώντας κάποιες μονάδες. Ίσως έχει λειτουργίες μερικής απενεργοποίησης. Οι καταστάσεις λειτουργίας πρέπει να αλλάζουν προσεκτικά. Ο προσδιορισμός του χρόνου εναλλαγής μέσα και έξω από μια λειτουργία ανοίγματος της ισχύος απαιτεί μια ανάλυση της συνολικής δραστηριότητας του συστήματος. 103

104 Διαχείριση ισχύος και απόδοση Η διαχείριση ισχύος και η απόδοση είναι συχνά αντίθετες. Η εισαγωγή της λειτουργίας απενεργοποίησης ισχύος καταναλώνει ενέργεια, χρόνο. Η μη εισαγωγή της λειτουργίας απενεργοποίησης ισχύος καταναλώνει ενέργεια, χρόνο. 104

105 Πολιτικές απλής διαχείρισης ισχύος Request-driven: ενεργοποίηση μετά από λήψη αιτήματος. Προσθέτει καθυστέρηση στην απόκριση. Predictive shutdown: προσπαθεί να μαντέψει πόσος χρόνος απομένει μέχρι το επόμενο αίτημα. Ίσως ξεκινήσει από μόνο του εν αναμονή ενός νέου αιτήματος. Αν μαντέψει λάθος, θα επιβαρύνει με πρόσθετη καθυστέρηση κατά την έναρξη. 105

106 Προγνωστικός τερματισμός Οι τεχνικές προγνωστικού τερματισμού είναι πιθανοτικές. Υποθέτουμε ότι τα αιτήματα υπηρεσιών είναι πιθανοτικά. Βελτιστοποίηση αναμενόμενων αξιών: Κατανάλωση ισχύος, Χρόνος απόκρισης. 2 ειδών προβλήματα Ο αιτών περιμένει για να ξεκινήσει το σύστημα. Το σύστημα ξεκινάει χωρίς να υπάρχει λόγος. Απλός προγνωστικός: τερματισμός μετά από χρόνο Ton, έναρξη ξανά μετά από χρόνο Toff. 106

107 Προχωρημένη διαμόρφωση και διεπαφή ισχύος (ACPI) ACPI ανοιχτό πρότυπο για υπηρεσίες διαχείρισης ισχύος device drivers applications OS kernel ACPI BIOS Hardware platform power management 107

108 ACPI καθολικές καταστάσεις ισχύος Πέντε βασικές καθολικές καταστάσεις ισχύος: G3: mechanical off. G2: soft off (απαιτεί πλήρη επανεκκίνηση ΛΣ): S1: χαμηλή καθυστέρηση έναρξης χωρίς απώλειες πλαισίων S2: χαμηλή καθυστέρηση με απώλειες στις καταστάσεις των CPU/cache S3: χαμηλή καθυστέρηση με απώλειες όλων των καταστάσεων εκτός της μνήμης S4: κατάσταση χαμηλότερης ισχύος με όλες τις συσκευές απενεργοποιημένες G1: κατάσταση ύπνου. G0: κατάσταση λειτουργίας. Συμβατική κατάσταση παλαιού τύπου. 108

109 Διεργασίες - Λειτουργικά Συστήματα Παράρτημα: Παράδειγμα Σχεδίασης. Αυτόματος Τηλεφωνητής. 109

110 Θεωρία της λειτουργίας Συμπίεση ήχου με τη χρήση διαμόρφωσης κώδικα προσαρμοστικού διαφορικού παλμού (ADPCM). analog ADPCM Μπορεί να παράγει 2Χ βαθμούς συμπίεσης στα δεδομένα φωνής. Εύρος τιμών [-3,..,3] time time 110

111 ADPCM κωδικοποίηση Κωδικοποιημένα σε μια μικρή αλφάβητο με θετικές και αρνητικές τιμές. {-3,-2,-1,1,2,3} Ελαχιστοποιεί το σφάλμα ανάμεσα στην προβλεπόμενη τιμή και την πραγματική τιμή του σήματος. 111

112 ADPCM σύστημα συμπίεσης κβαντιστής ολοκληρωτής κωδικοποιητής samples Αντίστροφος κβαντιστής Αντίστροφος κβαντιστής ολοκληρωτής αποκωδικοποιητής Υπάρχει feedback για ελαχιστοποίηση του σφάλματος ανάμεσα στην προβλεφθείσα τιμή και την πραγματική τιμή. 112

113 Όροι τηλεφωνικού συστήματος Γραμμή συνδρομητή: γραμμή τηλεφώνου. Κεντρικό γραφείο: σύστημα τηλεφωνικών μεταγωγών. Off-hook: τηλέφωνο ενεργό. On-hook: τηλέφωνο ανενεργό. 113

114 Πραγματική και προσομοιωμένη γραμμή συνδρομητή Πραγματική γραμμή συνδρομητή: 90V RMS ηχητικό σήμα, συζυγή αναλογικά σήματα, Προστασία από αστραπές, κτλ. Προσομοιωμένη γραμμή συνδρομητή: Είσοδος μικροφώνου, Έξοδος ηχείου, διακόπτες για κουδούνισμα, off-hook, κτλ. 114

115 Απαιτήσεις Inputs Outputs Functions Performance Telephone: voice samples, ring. User interface: microphone, play messages button, record OGM button. Telephone: voice samples, on-hook/off-hook command. User interface: speaker, # messages indicator, message light. Default mode: detects ring, signals off-hook, pays OGM, records ICM Playback: play all messages, wait 5 seconds for new playback. OGM editing: OGM up to 10 sec. About 30 minutes voice 8kHz). Manufacturing cost Consumer product range ($50) Power Physical size/weight AC plug Comparable to desk phone. 115

116 Σχόλια πάνω στην ανάλυση Οι DRAM απαιτήσεις επηρεάζονται από την τιμή της DRAM (α) την τιμή κατά τη χρονική στιγμή στην οποία η συσκευή πηγαίνει για κατασκευή, (β) την εκτιμώμενη λιανική τιμή. Οι λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου διεπαφής χρήστη θα μπορούσαν να δοκιμαστούν σε ένα πρωτότυπο βασισμένο σε προσωπικό υπολογιστή. 116

117 Διάγραμμα κλάσεων μηχανής απαντήσεων Μικρόφωνο* Εισερχόμενη γραμμή* Εξερχόμενη γραμμή* Πλήκτρα* Ελέγχει Φώτα 1 1 Εγγραφή Αναπαραγωγή * * * * Εξερχόμενο μήνυμα Εισερχόμενο μήνυμα Ηχείο* 1 117

118 Κλάσεις της φυσικής διεπαφής Μικρόφωνο* Εισερχόμενη γραμμή* Εξερχόμενη γραμμή* sample() sample() ring-indicator() sample() pick-up() Πλήκτρα* record-ogm play Φώτα* messages num-messages Ηχείο* sample() 118

119 Κλάσεις μηνυμάτων length start-adrs next-msg samples Εισερχόμενο μήνυμα msg-time Εξερχόμενο μήνυμα length=30 sec 119

120 Λειτουργικές κλάσεις Έλεγχος Εγγραφή Αναπαραγωγή operate() record-msg() playback-msg() 120

121 Αντιδραστικα συστήματα Πολλά ενσωματωμένα συστήματα κάνουν περισσότερα από μια λειτουργίες. Αποκρίνονται σε εξωτερικά συμβάντα. Ελεγκτής κινητήρα. Παρακολουθητής ζώνης ασφαλείας. Απαιτούν απόκριση σε πραγματικό χρόνο. Αρχιτεκτονική συστήματος. Υλοποίηση προγράμματος. Ίσως απαιτούν μια αλυσιδωτή αντίδραση μεταξύ πολλαπλών επεξεργαστών. 121

122 Συνιστώσες λογισμικού Μονάδα μπροστινού πλαισίου. Μονάδα ηχείου. Μονάδα τηλεφωνικής γραμμής. Μονάδες εισόδου και εξόδου τηλεφώνου. Μονάδα συμπίεσης. Μονάδα αποσυμπίεσης. 122

123 Οι έλεγχοι ενεργοποιούν συμπεριφορές Πλήκτρα, ενεργοποιήσεις γραμμής Ενεργοποιήσεις? Play OGM Record OGM Play ICM Erase Answer Wait for time-out Erase Play OGM Allocate ICM Record ICM 123

124 Record-msg/playback-msg συμπεριφορές nextadrs = 0 msg.samples[nextadrs] = sample(source) F End(source) T record-msg nextadrs = 0 speaker.samples() = msg.samples[nextadrs]; nextadrs++ F nextadrs=msg.length T playback-msg 124

125 Πλατφόρμα hardware CPU. Μνήμη. Μπροστινό πλαίσιο. 2 A/Ds: Γραμμή συνδρομητή, μικρόφωνο. 2 D/A: Γραμμή συνδρομητή, ηχείο. 125

126 Σχεδιασμός συνιστωσών και δοκιμή Πρέπει να δοκιμάζεται τόσο η επίδοση όσο και η δοκιμή. Ο χρόνος συμπίεσης δε θα πρέπει να κυριαρχεί σε άλλες εργασίες. Έλεγχος για καταστάσεις σφαλμάτων: Υπερχείλιση μνήμης, Προσπάθεια διαγραφής άδειων πακέτων μηνυμάτων, κτλ. 126

127 Ολοκλήρωση συστήματος και δοκιμή Μπορεί να δοκιμαστεί μερική ολοκλήρωση στην πλατφόρμα του host, ολική δοκιμή απαιτεί ολοκλήρωση στην τελική πλατφόρμα (πλατφόρμα στόχο). Προσομοιωμένη τηλεφωνική γραμμή για δοκιμές: Είναι νόμιμο (αλλιώς μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στον πάροχο), Γίνεται ευκολότερη η δημιουργία καταστάσεων δοκιμής. 127

128 Βιβλιογραφία Χρησιμοποιήθηκε υλικό από παρουσιάσεις των: Wayne Wolf, Overheads for Computers as Components 2nd ed.,2008 ( ) 128

129 Τέλος Ενότητας 129

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Προϋποθέσεις για Αµοιβαίο Αποκλεισµό Μόνο µία διεργασία σε κρίσιµο τµήµασεκοινό πόρο Μία διεργασία που σταµατά σε µη κρίσιµο σηµείο δεν πρέπει να επιρεάζει τις υπόλοιπες διεργασίες εν πρέπει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο Ενότητα: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗΣ Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No 05 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 12 : Δομή και Λειτουργία της CPU 2/2 Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 07 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 4 η : ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 11 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Βασίλης Βλάχος vbill@aueb.gr Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 1 Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα: Συσκευές Τηλεμετρίας Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 3: Ο Υπολογιστής Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 5: Οξύμετρο (OxyPro Project) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα Οι διαφάνειες αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ενότητα: Σημειώσεις Εργαστηρίου Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:09 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Υλικό Hardware Λογισμικό Software... κώδικας ΥΛΙΚΟ Κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος του Η/Υ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προγράμματα,δηλαδή οδηγίες γιατοτιπρέπεινακάνειοη/υ. Λειτουργικό Σύστημα Είναι ένα βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα Ψηφιακής Τηλεφωνίας Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Ο προγραμματισμός του Grandstream IP Video Phone γίνεται είτε με τη χρήση του πληκτρολογίου της συσκευής, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ένα σύστηµα εκκρεµούς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Πάνω στη µάζα Μ επιδρά µια οριζόντια δύναµη F l την οποία και θεωρούµε σαν είσοδο στο σύστηµα. Έξοδος του συστήµατος θεωρείται η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται εκτός από το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Βασικές Αρχές Κυψελωτών Συστημάτων Δημοσθένης Βουγιούκας

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Ασκήσεις Rendering

Ενότητα: Ασκήσεις Rendering Ενότητα: Ασκήσεις Rendering Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) 1 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό Συστήματος: διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

IXION S-PRO SIGMA Technologies 6 προγραμματισμένα κινητά τηλέφωνα

IXION S-PRO SIGMA Technologies 6 προγραμματισμένα κινητά τηλέφωνα Το IXION G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων προς Κέντρα Λήψης σημάτων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS. Ταυτόχρονα, παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη, απομακρυσμένου χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18: Πρόβλημα Βυζαντινών Στρατηγών. ΕΠΛ 432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι

Διάλεξη 18: Πρόβλημα Βυζαντινών Στρατηγών. ΕΠΛ 432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Διάλεξη 8: Πρόβλημα Βυζαντινών Στρατηγών ΕΠΛ 432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Ορισμός Προβλήματος Τι θα δούμε σήμερα Συνθήκες Συμφωνίας κάτω από Βυζαντινό Στρατηγό Πιθανοτικοί αλγόριθμοι επίλυσης Βυζαντινής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΒΛΕΠΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου ΥΠΣ ΕΔ/58 Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης: 06 Αυγούστου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα