6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2007

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Γράμμα Προέδρου Με Ευθύνη για την Εταιρεία Η Εθνική Η Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις Με Ευθύνη για την Οικονομία Συμβολή Συμβολή στην στην Οικονομική Οικονομική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Μετοχική Μετοχική Σύνθεση Σύνθεση Εταιρική Εταιρική Διακυβέρνηση Διακυβέρνηση Διαχείριση Διαχείριση Κινδύνων Κινδύνων Κώδικας Κώδικας Δεοντολογίας Δεοντολογίας Κώδικας Κώδικας Ηθικής Ηθικής Συμπεριφοράς Συμπεριφοράς Ασφάλεια Ασφάλεια Πληροφοριακών Πληροφοριακών Συστημάτων Συστημάτων Με Ευθύνη για την Αγορά Πρόληψη Πρόληψη Παρανόμων Παρανόμων Οικονομικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Δραστηριοτήτων Προϊόντα Προϊόντα και και Υπηρεσίες Υπηρεσίες Διαχείριση Διαχείριση Σχέσεων Σχέσεων με με τους τους Πελάτες Πελάτες Marketing Marketing Προμήθειες Προμήθειες Με Ευθύνη για τον Εργαζόμενο Οργάνωση Οργάνωση Θέσεις Θέσεις Εργασίας Εργασίας Ίσες Ίσες Ευκαιρίες Ευκαιρίες Εκπαίδευση Εκπαίδευση Συλλογικές Συλλογικές Συμβάσεις-Συνδικαλισμός Συμβάσεις-Συνδικαλισμός Πρόσθετες Πρόσθετες Παροχές Παροχές Εσωτερική Εσωτερική Επικοινωνία Επικοινωνία Υγεία Υγεία και και Ασφάλεια Ασφάλεια Με Ευθύνη για το Περιβάλλον Σύστημα Σύστημα Περιβαλλοντικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Διαχείρισης Εξοικονόμηση Εξοικονόμηση Φυσικών Φυσικών Πόρων-Ενέργειας Πόρων-Ενέργειας Διαχείριση Διαχείριση Νερού Νερού Εξορθολογισμός Εξορθολογισμός Μετακινήσεων Μετακινήσεων Διαχείριση Διαχείριση Χαρτιού Χαρτιού και και Στερεών Στερεών Αποβλήτων Αποβλήτων Περιβαλλοντικά Περιβαλλοντικά Κριτήρια Κριτήρια Προμηθειών Προμηθειών Πιστοδοτική Πιστοδοτική Πολιτική Πολιτική Με Ευθύνη για την Κοινωνία Χορηγική Χορηγική Δραστηριότητα Δραστηριότητα Μορφωτικό Μορφωτικό Ίδρυμα Ίδρυμα της της Εθνικής Εθνικής Τράπεζας Τράπεζας Ιστορικό Ιστορικό Αρχείο Αρχείο της της Εθνικής Εθνικής Τράπεζας Τράπεζας Υποστήριξη Υποστήριξη Πυρόπληκτων Πυρόπληκτων Περιοχών Περιοχών Πληροφορίες για την Έκθεση Πίνακας Πίνακας Στοιχείων Στοιχείων Μεθοδολογία Μεθοδολογία Πίνακας Πίνακας Δεικτών Δεικτών GRI GRI Σημείο Σημείο Επαφής Επαφής Γλωσσάριο Γλωσσάριο Έντυπο Έντυπο Αξιολόγησης Αξιολόγησης 4 6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις 16 Συμβολή στην Οικονομική Ανάπτυξη Μετοχική Σύνθεση Εταιρική Διακυβέρνηση Διαχείριση Κινδύνων Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 28 Πρόληψη Παρανόμων Οικονομικών Δραστηριοτήτων Προϊόντα και Υπηρεσίες Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες Marketing Προμήθειες 38 Οργάνωση Θέσεις Εργασίας Ίσες Ευκαιρίες Εκπαίδευση Συλλογικές Συμβάσεις-Συνδικαλισμός Πρόσθετες Παροχές Εσωτερική Επικοινωνία Υγεία και Ασφάλεια 50 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων-Ενέργειας Διαχείρ Εξορθολογισμός Μετακινήσεων Διαχείριση Χαρτιού και Στερεών Αποβλήτων Περιβαλλοντικά Κριτήρια Προμηθειών Πιστοδοτική Πολιτική 58 Χορηγική Δραστηριότητα ρχείο της Εθνικής Τράπεζας Υποστήριξη Πυρόπληκτων Περιοχών 68 Πίνακας Στοιχείων Μεθοδολογία Πίνακας Δεικτών GRI Σημείο Επαφής Γλωσσάριο Έντυπο Αξιολόγησης

3 Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου...έχει αυξηθεί και η ευθύνη που αισθανόμαστε απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον, την αγορά και τους εργαζόμενους, γιατί θεωρούμε ότι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευθύνη πρέπει να συμβαδίζουν στο πλαίσιο της καλής επιχειρηματικής πρακτικής. Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί για την Εθνική Τράπεζα θεμελιώδη αξία και αδιαπραγμάτευτη αρχή σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής. Λειτουργώντας σαν υπεύθυνος εταιρικός πολίτης επενδύουμε σταθερά, με συνέπεια στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, που αποτελεί για μας απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια πιστεύουμε ότι έχουμε επιτελέσει σημαντικό και σύνθετο έργο με γνώμονα την ανάδειξη της Εθνικής Τράπεζας ως ενός εκ των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, όμως, έχει αυξηθεί και η ευθύνη που αισθανόμαστε απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον, την αγορά και τους εργαζόμενους, γιατί θεωρούμε ότι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευθύνη πρέπει να συμβαδίζουν στο πλαίσιο της καλής επιχειρηματικής πρακτικής. Ακολουθώντας τις τάσεις και τις αλλαγές, έτσι όπως διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο, προσπαθούμε, ολοένα και περισσότερο, να προσεγγίσουμε την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τρόπο συστηματικό, ως πρακτική διοίκησης που μετουσιώνει σε πράξη την πρόθεσή μας να λειτουργούμε, πάνω από όλα, με Υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης Ευθύνη, που για εμάς αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης: Υπευθυνότητα απέναντι στους μετόχους μας, λειτουργώντας με βάση τις αυστηρότερες αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης Υπευθυνότητα απέναντι στην Αγορά, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσουμε το μέγεθός μας για να μεταφέρουμε βέλτιστες πρακτικές στην αλυσίδα αγορών, αλλά και πωλήσεών μας Υπευθυνότητα απέναντι στους εργαζόμενους του Ομίλου, σε μια προσπάθεια να φροντίσουμε ακόμα περισσότερο για την ανάπτυξη και την ασφάλειά τους Υπευθυνότητα απέναντι στο Περιβάλλον, σε μια προσπάθεια να μειώσουμε τις όποιες επιδράσεις έχει η λειτουργία μας 4

4 Υπευθυνότητα απέναντι στην Κοινωνία, σε μια προσπάθεια να στηρίξουμε και χορηγικά τον Άνθρωπο, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της χώρας μας. Αποτέλεσμα της συστηματικής αυτής νέας προσέγγισης αποτελεί και η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Σε αυτήν παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν τη χρονιά που πέρασε σε όλους τους παραπάνω τομείς, ορισμένες εκ των οποίων είναι: Η ολοκλήρωση του έργου Sarbanes - Oxley στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης Η προώθηση του πράσινου ομολόγου EPOS και η απόφαση για αγορά ανακυκλωμένου χαρτιού για χρήση εντός της Τράπεζας Η απόφαση για χορηγική ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών της χώρας με περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ Η δημιουργία του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας και η διανομή του στους εργαζόμενους Κατανοούμε και αναγνωρίζουμε τους περιορισμούς που υπάρχουν στην Έκθεση αυτή, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν εν μέρει το περιορισμένο ακόμη εύρος της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, αλλά και την ανάγκη να προσεγγίσουμε το θέμα με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Προκλήσεις, που μεταξύ άλλων, θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον αποτελούν η ακόμη μεγαλύτερη συμβολή και συνεισφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία, η εφαρμογή προσεγγίσεων υπευθυνότητας στην αλυσίδα αγορών αλλά και πωλήσεών μας, καθώς και η διάχυση των πρακτικών υπευθυνότητας που εφαρμόζουμε σε όλο το εύρος της δράσης μας και σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Τέλος, αποτελεί τόσο στόχο, όσο και δέσμευση της Εθνικής Τράπεζας, του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού Ομίλου της χώρας, να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση και στην περαιτέρω εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έτσι ώστε να συνεχίσει να είναι ένας από τους σημαντικότερους κοινωνικά υπεύθυνους επιχειρηματικούς ομίλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Τάκης Αράπογλου 5

5 Με ευθύνη για την Εταιρεία

6 Η Εθνική Τράπεζα Ιστορία Η Εθνική Τράπεζα αποτέλεσε την πρώτη και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη Τράπεζα του νεοελληνικού κράτους, ενώ η πορεία της, που διαπερνά τρεις αιώνες ιστορίας, συνδέθηκε άρρηκτα με την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, υπήρξε ο βασικότερος μοχλός στήριξης της εθνικής οικονομίας και ο ισχυρότερος κοινωνικοοικονομικός μηχανισμός του ελληνικού κράτους. Η Εθνική Τράπεζα στήριξε οικονομικά τη χώρα σε κρίσιμες και σημαντικές περιόδους και προσέφερε πολύτιμο έργο στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και της έρευνας. Ακόμη, είναι η τράπεζα που εισήγαγε στην ελληνική αγορά όλα τα νέα τραπεζικά προϊόντα και αξιοποίησε πρώτη τις νέες τεχνολογίες, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Στα 167 χρόνια λειτουργίας της έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με την πελατεία της, που δεν περιορίζονται μόνο στις τραπεζικές συναλλαγές, αλλά διαμορφώνουν μια σχέση εμπιστοσύνης που παραμένει σταθερή μέχρι σήμερα. Η Εθνική Τράπεζα ηγείται, σήμερα, του ισχυρότερου Ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Με ενεργή παρουσία σε 11 ακόμη χώρες στον κόσμο, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που εξυπηρετούν περισσότερους από 12 εκατ. πελάτες, η Εθνική Τράπεζα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της ελληνικής οικονομίας στον κόσμο. 7

7 Σταθμοί στην πορεία της Εθνικής Τράπεζας είναι: Την 31η Μαρτίου 1841 ψηφίστηκε ο νόμος Περί συστάσεως Εθνικής Τραπέζης (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 6/ Βασιλεία Όθωνος). Η Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 22 Ιανουαρίου 1842 με πρώτο διευθυντή της τον Γεώργιο Σταύρου υπό την ονομασία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδας το 1928, η Εθνική Τράπεζα είχε το εκδοτικό προνόμιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος. Το 1880, έγινε εισαγωγή των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το 1891, η Εθνική Τράπεζα ιδρύει την ασφαλιστική εταιρεία Η Εθνική. Το 1927, η Εθνική Τράπεζα ιδρύει την Εθνική Κτηματική Τράπεζα. Το 1938, ιδρύεται το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Το 1953, η Τράπεζα συγχωνεύτηκε με την Τράπεζα Αθηνών, που είχε ιδρυθεί το Το 1966, ιδρύεται το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας προσφέροντας ένα πολύτιμο έργο στην Παιδεία, τον Πολιτισμό και την Έρευνα. Το 1972, η Εθνική Τράπεζα ιδρύει τη Διεθνική Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε. Το 1989, ιδρύει την Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. Το 1990, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος παύει να υπάγεται στο δημόσιο τομέα. Το 1994, η Εθνική ιδρύει την ΕΤΕ Κύπρου και το 1996 ξεκινάει η λειτουργία καταστήματος στα Τίρανα Αλβανίας. Το 1999, η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το 2000, η Εθνική προχωρά στην εξαγορά πλειοψηφικών πακέτων μετοχών των Τραπεζών Stopanska Banka AD-Skopje στην ΠΓΔΜ και United Bulgarian Bank στη Βουλγαρία. 8

8 Το 2002, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη συγχώνευση της θυγατρικής της, Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. Το 2003, εξαγοράζει τη Banca Romaneasca στη Ρουμανία. Το 2006, η Εθνική Τράπεζα εξαγόρασε τη Finansbank στην Τουρκία και τη Vojvodjanska Banka στη Σερβία. Έδρα της Τράπεζας είναι το ιστορικό κτίριο επί της οδού Αιόλου 86, στην πλατεία Κοτζιά το οποίο υπήρξε και η πρώτη ιδιόκτητη στέγη της Τράπεζας μετά την ίδρυσή της (από το 1845). Όραμα Η έννοια της προσφοράς στην κοινωνία έχει ενσωματωθεί σαν αναπόσπαστο τμήμα στο Όραμα του Ομίλου, τονίζοντας συγχρόνως τη σημασία που δίνει η Τράπεζα στην υπεύθυνη λειτουργία της. Παρουσία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΓΔΜ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΡ. ΚΑΤ/ΤΩΝ Όραμα του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί η διατήρηση της ηγετικής θέσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, λειτουργώντας με αφοσίωση και συνέπεια στην εξυπηρέτηση του πελάτη, με αξία για τους μετόχους, με όφελος για κάθε εργαζόμενο, με ευθύνη για την κοινωνία. ΛΟΙΠΕΣ* ΣΥΝΟΛΟ * Καταστήματα της Τράπεζας στη Μεγάλη Βρετανία (Λονδίνο), στην Κύπρο, στα Τσάνελ Άιλαντς (Ν. Guernsey), στην Αίγυπτο (Κάιρο) και στη Ν. Αφρική. Σημείωση: Εκτός των παραπάνω, διαθέτει και 2 γραφεία αντιπροσωπείας στη Μελβούρνη και το Σίδνεϋ 9

9

10

11 Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έτσι ώστε να προσδιορίζει τους βασικούς άξονες εφαρμογής της, καθώς και να καθορίζει τις δράσεις της Τράπεζας και των θυγατρικών της. Η πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα (ενότητα Κοινωνική Παρουσία), ενώ παράλληλα έχει καθοριστεί και ο τρόπος διακυβέρνησης του τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), που συνοπτικά περιγράφεται παρακάτω: Τα Διοικητικά Συμβούλια (ΔΣ), της Τράπεζας και όσων θυγατρικών της ασκούν εταιρική κοινωνική δράση, εγκρίνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό σχετικά με τις δράσεις ΕΚΕ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Ομίλου. Υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής ΕΚΕ είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του κάθε νομικού προσώπου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας εγκρίνει οποιαδήποτε δέσμευση εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ΕΚΕ και ενημερώνει το ΔΣ για τις σημαντικότερες αποφάσεις του. Για οποιαδήποτε δέσμευση που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ο Διευθύνων Σύμβουλος ζητά την έγκριση του ΔΣ. Υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής ΕΚΕ είναι ο Διευθυντής Γραμματείας ΔΣ, ο οποίος και υποβάλλει ετήσιο απολογισμό ΕΚΕ στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προς ενημέρωση του ΔΣ και των μετόχων. Επίσης, υποβάλλει ετήσια συνοπτική έκθεση για τη δράση ΕΚΕ των βασικών θυγατρικών. Στο πλαίσιο της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οι σχετικές Αξίες είναι: Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η Τράπεζα και οι θυγατρικές της συμμορφώνονται πλήρως με αποφάσεις που απαγορεύουν συνεργασία με χώρες, επιχειρήσεις ή πρόσωπα που υποθάλπουν τη βία και την τρομοκρατία. Σεβασμός για το περιβάλλον Η Τράπεζα και οι θυγατρικές της πιστεύουν ότι αναπόσπαστο κομμάτι καλής εταιρικής συμπεριφοράς αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών για το περιβάλλον στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευθύνης. 12

12 Κοινωνική συνεισφορά Η Τράπεζα και οι θυγατρικές της συνεισφέρουν στην κοινωνική συνοχή και στην πρόοδο των χωρών όπου δραστηριοποιούνται. Ο Όμιλος υποστηρίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης διεθνών προβλημάτων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Συμβολή στις τέχνες, στον πολιτισμό και στην παιδεία Η Τράπεζα και οι θυγατρικές της συμβάλλουν στην ενίσχυση και προβολή των πολιτιστικών αξιών και δράσεων στο χώρο της τέχνης και της παιδείας της κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται. Ανεξαρτησία Η Εταιρική Κοινωνική Δράση της Τράπεζας και των θυγατρικών της είναι ανεξάρτητη από τα επιμέρους συμφέροντα πελατών, μετόχων ή τρίτων. Η Τράπεζα και οι θυγατρικές της δεν υποστηρίζουν ούτε επιχορηγούν πολιτικά κόμματα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholders) Για την Τράπεζα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούνται φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις αποφάσεις και τη λειτουργία της. Με βάση τον ορισμό αυτό η Τράπεζα αναγνωρίζει τα παρακάτω ενδιαφερόμενα μέρη: Μέτοχοι Πελάτες Εργαζόμενοι Επιχειρηματική Κοινότητα Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Τοπικές Κοινωνίες Προμηθευτές Πολιτεία - Κανονιστικές Αρχές Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Η Τράπεζα επιδιώκει τον ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εφαρμόζει σειρά μεθόδων για να τον καλλιεργήσει (όπως έρευνες, συναντήσεις και επικοινωνίες). Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να κατανοήσει καλύτερα τις προσδοκίες, τις ανάγκες, τα αιτήματα και τα ερωτήματα των ενδιαφερόμενων μερών και να ανταποκριθεί κατάλληλα σε αυτά. 13

13 Συμμετοχές Η Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να υποστηρίζει και να επηρεάζει θετικά τις εξελίξεις στους τομείς της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, συμμετέχει και εκπροσωπείται σε διάφορες οργανώσεις και συμβούλια, όπως ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω: Οργανώσεις Εσωτερικού Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) Ελληνική Ένωση Τραπεζών Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) Οργανώσεις Εξωτερικού Αραβοελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως Ελληνοαμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελληνοϊαπωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ελληνοβουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο Οργανώσεις Συνεισφοράς Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Παν. & Αγλαΐα Κυριακού Εθνική Πινακοθήκη Εθνικών Κληροδοτημάτων Σωματείο Επιχειρηματικότητα Νέων Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων Βραβεύσεις Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των αναγκών των πελατών της και των μετόχων που την εμπιστεύονται, έλαβε και το 2007 σημαντικές βραβεύσεις και διακρίσεις, όπως ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω: 14

14 FT Global 500 Η Εθνική Τράπεζα συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 500 μεγαλύτερων Εταιρειών του κόσμου και ανάμεσα στους πιο ισχυρούς τραπεζικούς Ομίλους για το 2007, σύμφωνα με την κατάταξη FT Global 500 που δημοσίευσε η έγκριτη οικονομική εφημερίδα Financial Times. Η κατάταξη FT Global 500 περιλαμβάνει τις 500 μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως από πλευράς χρηματιστηριακής αξίας. Το 2007 είναι η πρώτη χρονιά που η Εθνική Τράπεζα περιλήφθηκε στην κατάταξη αυτή, καταλαμβάνοντας την 363η θέση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Εθνική είναι η πρώτη και μοναδική ελληνική Εταιρεία στην λίστα των 500 κορυφαίων Εταιρειών του κόσμου. Επίσης, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας κατέχει σήμερα την 21η θέση. Καλύτερη Τράπεζα Η Εθνική Τράπεζα κατέλαβε την πρώτη θέση στην Ελλάδα και την 99η διεθνώς από πλευράς εποπτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με το έγκριτο περιοδικό The Banker, που ανήκει στον εκδοτικό Όμιλο των Financial Times. Forbes Global 2000 Η Εθνική Τράπεζα, με βάση την κατάταξη του Forbes Global 2000, κατέλαβε την 82η θέση διεθνώς. Η κατάταξη αυτή πραγματοποιείται με βάση ειδικό Σύνθετο Δείκτη, ο οποίος αξιολογεί τις μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου από πλευράς κεφαλαίου, πωλήσεων, κερδών και χρηματιστηριακής αξίας. Investor Relations Η Εθνική Τράπεζα βραβεύτηκε μεταξύ όλων των εισηγμένων ελληνικών Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το καλύτερο τμήμα Investor Relations (Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές) από το εξειδικευμένο ευρωπαϊκό περιοδικό IR Magazine. Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι η πρώτη φορά που συμπεριλαμβάνεται η ελληνική αγορά σε βραβεύσεις που διοργανώνει το περιοδικό. Στόχοι 2008 Συστηματοποίηση του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη Δημιουργία ειδικής ενότητας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.nbg.gr) 15

15 Με ευθύνη για την Οικονομία

16 Ο ρόλος της Εθνικής Τράπεζας στην οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικός, αφού χρηματοδότησε με σημαντικά ποσά τα έργα υποδομής της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 19 ου αλλά και του 20 ου αιώνα και στήριξε οικονομικά το κράτος σε κρίσιμες και σημαντικές περιόδους. Συμβολή στην Οικονομική Ανάπτυξη Η Εθνική Τράπεζα ανανέωσε το Επιχειρησιακό της Σχέδιο για την τριετία , με βάση το Όραμά της για την ανάδειξη του Ομίλου σε έναν από τους ισχυρούς και αξιόπιστους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, λειτουργώντας με αφοσίωση και συνέπεια στην εξυπηρέτηση του πελάτη, με αξία για τους μετόχους, με όφελος για κάθε εργαζόμενο και με ευθύνη για την κοινωνία. Η συμβολή της Τράπεζας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνεται και από τα παρακάτω στοιχεία: Είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και επικεφαλής του ισχυρότερου Ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο. Λειτουργώντας δυναμικά σε παραπάνω από 10 χώρες, σε 3 ηπείρους και διαθέτοντας περισσότερους από 12 εκατ. πελάτες και καταστήματα, είναι πλέον ένας μεγάλος οργανισμός τόσο από άποψη δομής όσο και από άποψη εταιρικής κουλτούρας. Διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με περισσότερα από 166 χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποίησης και συνεχούς ανάπτυξης, αφού ο Όμιλος παρουσιάζει κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε πάνω από 1,9% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ελλάδας (για το 2007). Παρέχει άμεσα απασχόληση σε περισσότερους από εργαζόμενους ως Τράπεζα στην Ελλάδα και σε περισσότερους από ως Όμιλος, ενώ έμμεσα δημιουργεί δεκάδες χιλιάδες άλλες θέσεις εργασίας στους προμηθευτές και πελάτες της. Η μετοχή του Ομίλου συμμετέχει στο χρηματιστηριακό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ποσοστό βαρύτητας που ξεπερνάει το 15%. Περιληπτικά τα οικονομικά μεγέθη της Τράπεζας παρατίθενται στον πίνακα στοιχείων στην τελευταία ενότητα της παρούσας Έκθεσης. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην Ετησία Έκθεση 2007 ή στην ιστοσελίδα (ενότητα Investor Relations / Λογιστικές Καταστάσεις). 17

17 Μετοχική Σύνθεση Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί πολυμετοχικό οργανισμό και το μετοχικό κεφάλαιό της αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές. Την 31 η Δεκεμβρίου 2007, η σύνθεση της μετοχικής βάσης είχε ως εξής: METOXIKH ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΝΠΔΔ & ΛΟΙΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 11,9% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΗ ΑΡΜΟΔ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 3,4% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 5,9% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΕ 5,0% ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,8% ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 16,3% ΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 55,7% Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες μεταξύ μετόχων της Τράπεζας, ούτε αμοιβαία συμμετοχή σημαντικού ύψους σε μετοχικό κεφάλαιο μεταξύ της Εθνικής και άλλης Εταιρείας ή Ομίλου Εταιρειών. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση 2007 ή στην ιστοσελίδα (ενότητα Investor Relations / Στοιχεία Μετοχής). 18

18 Εταιρική Διακυβέρνηση Για την Εθνική Τράπεζα, ο ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι αφορά Εταιρεία με ευρεία μετοχική βάση, της οποίας περισσότερο από το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει σε επενδυτές εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Εθνικής Τράπεζας, ήταν και είναι η διατήρηση ενός ισχυρού λειτουργικού πλαισίου, μέσω της επιλογής βέλτιστων πρακτικών στη Διαχείριση Κινδύνων, στον Εσωτερικό Έλεγχο και στoν τρόπο Διακυβέρνησης που εφαρμόζει, ώστε να συμμορφώνεται πλήρως με την ελληνική νομοθεσία, αλλά και τα διεθνή πρότυπα και τάσεις. Για το λόγο αυτό, έχει πλέον οργανωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προάγει τη βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση και τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου. Η οργάνωση αυτή επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση της Τράπεζας με τη νομοθεσία, καθώς και την ακριβή, πλήρη, έγκαιρη και διαφανή παρουσίαση πληροφοριών στην αγορά. Περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές που εφαρμόζει η Τράπεζα στον τομέα Οικονομία & Εταιρική Διακυβέρνηση περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση 2007 και στην ιστοσελίδα ενώ στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται περιληπτικά εκείνες οι πρακτικές που σχετίζονται περισσότερο με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Όργανα Διοίκησης - Επιτροπές Το Διοικητικό Συμβούλιο Το 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) υιοθέτησε πλαίσιο Κατευθυντήριων Γραμμών Εταιρικής Διακυβέρνησης στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά οι δομές και οι πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας. Ακολουθώντας το πλαίσιο αυτό: Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τους μετόχους στη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής. Η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Για να οριστεί κάποιος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ πρέπει να μην είναι μέτοχος και να μην έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν συμμετέχουν στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Τράπεζας. 19

19 Τα μέλη του ΔΣ για το 2007 ήταν τα ακόλουθα: Εκτελεστικά Μέλη Όνομα Τάκης (Ευστράτιος-Γεώργιος) Αράπογλου Ιωάννης Πεχλιβανίδης Αρμοδιότητα Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος ΔΣ και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Μη εκτελεστικά Μέλη Όνομα Ιωάννης Γιαννίδης Γεώργιος Λαναράς Στέφανος Παντζόπουλος Ιωάννης Παναγόπουλος Αχιλλέας Μυλωνόπουλος Αρμοδιότητα Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων Επιτροπή Ελέγχου Επιτροπή Ελέγχου, Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Νέας Υόρκης (Financial Expert) Εκπρόσωπος των Εργαζομένων Εκπρόσωπος των Εργαζομένων Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Όνομα Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος Στέφανος Βαβαλίδης Δημήτριος Δασκαλόπουλος Νικόλαος Ευθυμίου Γεώργιος Μέργος Κωνσταντίνος Πυλαρινός Πλούταρχος Σακελλάρης Δρακούλης Φουντουκάκος - Κυριακάκος Αρμοδιότητα Μέλος Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών Επιτροπή Ελέγχου Μέλος Επιτροπή Ελέγχου - Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων Επιτροπή Ελέγχου - Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών 20

20 Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου Η Τράπεζα διαθέτει 4 Επιτροπές, σε επίπεδο ΔΣ, οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία του. Οι δύο από αυτές δημιουργήθηκαν εντός του 2005, στο πλαίσιο της βελτίωσης της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας. Πρόκειται για την Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών, καθώς και την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. ιοικητικό Συµβούλιο ( Σ) Επιτροπή Ελέγχου Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνου Επιτροπή Ανθρωπίνου υναµικού και Αµοιβών Επιτροπή Εταιρικής ιακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων Επιτροπή Ελέγχου Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από τις Κατευθυντήριες Γραμμές Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Ειδικότερα: Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο κ. Γ. Λαναράς και μέλη οι κκ. Σ. Παντζόπουλος, Δ. Φουντουκάκος-Κυριακάκος, Π. Σακελλάρης και Γ. Μέργος. Αποτελείται από πέντε μέλη και συνεδριάζει τουλάχιστον έξι φορές ετησίως. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το ΔΣ, κατόπιν προτάσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του ΔΣ. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη. 21

21 Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: Να πραγματοποιεί ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου, καθώς και άλλων σημαντικών στοιχείων και πληροφοριών που προορίζονται για γνωστοποίηση. Να υποβάλει προτάσεις στο ΔΣ για το διορισμό ορκωτού ελεγκτή, για το ύψος της αμοιβής του, καθώς και για τους όρους απασχόλησης αυτού μετά το διορισμό του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Να παρακολουθεί και να ελέγχει την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του ορκωτού ελεγκτή. Να παρακολουθεί την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του ορκωτού ελεγκτή σχετικά με την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και ως προς το εύλογο του ύψους της αμοιβής του. Να πραγματοποιεί ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου και να ενημερώνει σχετικά το ΔΣ. Να παρακολουθεί και να ελέγχει την ανεξαρτησία, επάρκεια και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου - Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών (ΕΑΔΑ) Αντικείμενο της είναι η προσέλκυση, η παροχή κινήτρων, η διατήρηση και η εξέλιξη στελεχών και εργαζομένων υψηλού επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου προς όφελος της Τράπεζας, η διαμόρφωση νοοτροπίας αντικειμενικής αξιολόγησης και ανταμοιβής της αποδοτικότητας, καθώς και η διαμόρφωση συνεκτικού συστήματος αξιών και κινήτρων για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Ν. Ευθυμίου και μέλη της οι κκ. Δ. Δασκαλόπουλος και Δ. Φουντουκάκος - Κυριακάκος. Τα μέλη και ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται από το ΔΣ κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Η θητεία τους είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα. Η ΕΑΔΑ συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως και έχει Κανονισμό Λειτουργίας. Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: Να προβαίνει σε ανασκόπηση των πολιτικών επί θεμάτων ανθρωπίνου δυναμικού. Να διαμορφώνει κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των ανώτατων στελεχών της διοίκησης. 22

22 Να υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ όσον αφορά τις αμοιβές αποδοτικότητας και τις συμβάσεις απασχόλησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων Αντικείμενό της είναι να εξασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή, οι πολιτικές και οι διαδικασίες του ΔΣ πληρούν όλες τις απαιτήσεις των σχετικών νομικών και κανονιστικών πλαισίων, καθώς και ότι η δομή εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα βέλτιστης πρακτικής. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Σ. Βαβαλίδης και μέλη οι κκ. Ι. Γιαννίδης και Π. Σακελλάρης. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη του ΔΣ από το οποίο και ορίζονται. Όλα τα μέλη είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα. Η θητεία τους είναι ετήσια, αλλά μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως και έχει δικό της Κανονισμό Λειτουργίας. Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: Να προτείνει μεθόδους προσδιορισμού των αμοιβών μελών του ΔΣ της Τράπεζας. Να διαμορφώνει και να υποβάλλει στο ΔΣ προτάσεις για το πλαίσιο Κατευθυντήριων Γραμμών Εταιρικής Διακυβέρνησης. Να προβαίνει σε επανεξέταση του πλαισίου αρμοδιοτήτων του ΔΣ και της διοίκησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιτροπές του ΔΣ, περιέχονται την ιστοσελίδα (ενότητα Η Τράπεζα / Εταιρική Διακυβέρνηση / Διοικητικό Συμβούλιο / Επιτροπές ΔΣ). Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων κατάρτισε Σχέδιο Δράσης για την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου για το Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε και Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία δημοσιοποιήθηκε στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας της Τράπεζας για την Εταιρική Διακυβέρνηση, προσδιορίζοντας το στόχο και τις βασικές αξίες που διέπουν τη δράση της. Διαχείριση Κινδύνων Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων Αντικείμενο της Επιτροπής αυτής του ΔΣ είναι να καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων, καθώς και να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Τάκης Αράπογλου και μέλη οι κ. Ι. Πεχλιβανίδης και Σ. Βαβαλίδης. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο και εκτάκτως, όποτε κρίνεται σκόπιμο από τον πρόεδρό της. 23

23 Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το ΔΣ κατόπιν προτάσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του ΔΣ. Η Επιτροπή έχει τουλάχιστον τρία μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος είναι εκτελεστικό και ένα μη εκτελεστικό. Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: Νόμος Sarbanes-Oxley Μετά την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης το 1999, η Τράπεζα ήταν υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τις σχετικές αποφάσεις της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά συνέπεια με τις διατάξεις του Sarbanes-Oxley Act. Το σχετικό έργο SOX 404 ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007 με απόλυτη επιτυχία, αφού οι Εξωτερικοί Ελεγκτές εξέδωσαν πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει ότι δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη καμιάς ουσιαστικής αδυναμίας. Να διαμορφώνει σε ετήσια βάση και να εισηγείται στο ΔΣ τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων της Τράπεζας. Να ελέγχει την ανεξαρτησία, επάρκεια και αποτελεσματικότητα της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας. Να προβλέπει σε ετήσια βάση για τη διενέργεια προσομοιώσεων καταστάσεων κρίσης για τους κινδύνους της αγοράς. Να υποβάλει προτάσεις στο ΔΣ για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στο σκοπό και τα καθήκοντά της. Κατηγοριοποίηση Κινδύνων Η Τράπεζα αντιμετωπίζει τους κινδύνους, που σχετίζονται με τη δράση της, βάση της Πολιτικής Κατηγοριοποίησης Γεγονότων Λειτουργικού Κινδύνου. Η πολιτική αυτή αναγνωρίζει τις περιοχές που ενδεχομένως να αποτελούν κίνδυνο για την Τράπεζα, συμπεριλαμβανόμενου και του Λειτουργικού Κινδύνου, δηλαδή του κινδύνου να επέλθουν ζημιές που προκύπτουν είτε από ανεπαρκείς ή εσφαλμένες εσωτερικές διαδικασίες, συστήματα ή ανθρώπινο παράγοντα είτε από εξωτερικά αίτια. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης συμπεριλαμβάνονται και παράγοντες όπως: Νομικός κίνδυνος. Συνθήκες υγείας και ασφάλειας του περιβάλλοντος εργασίας. Απώλειες από φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα). Καταστροφές ή ανθρώπινες απώλειες από βίαια εξωτερικά αίτια (όπως βανδαλισμοί, οχλαγωγία, τρομοκρατική ενέργεια). Εσωτερικός έλεγχος Το 2007 η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου - Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου μετεξελίχθηκε και τυπικά σε κεντρικό συντονιστικό όργανο, που εποπτεύει όλες τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) του Ομίλου. Παράλληλα, καταρτίστηκε Ετήσιο Ελεγκτικό Σχέδιο για το έτος 2008, που για πρώτη φορά καλύπτει ολόκληρο τον Όμιλο και το σύνολο των περιοχών υψηλής επικινδυνότητας. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις, προκειμένου το προσωπικό όλων των ΜΕΕ να εξοικειωθεί με τη νέα μεθοδολογία. 24

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό θέμα - για κάθε χρήστη, καθώς και για την paysafecard. Οι αναφορές για περιστατικά απάτης κλονίζουν πολλούς πελάτες. Με το παρόν Δελτίο Ασφάλειας, θέλουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 24-25 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙV Η έννοια της Πιστωτικής Κουλτούρας στην τραπεζική αγορά προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία ενός Τραπεζικού Οργανισμού. Η ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥνεταιριστικη ΤΡαπεζα ΚΑρδιτσασ

ΣΥνεταιριστικη ΤΡαπεζα ΚΑρδιτσασ ΣΥνεταιριστικη ΤΡαπεζα ΚΑρδιτσασ Η Τράπεζα εν συντομία Ιστορική Αναδρομή 1994 1996 1998 Με πρωτοβουλία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας ιδρύεται ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός Καρδίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα