Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004"

Transcript

1 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, Αθήνα Τηλ.: Fax:

2 Από τον Αύγουστο του 1999 λειτουργεί στην Ελλάδα οργανωµένη αγορά παραγώγων. Ο φορέας της α- γοράς, η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς καταλαµβάνοντας ήδη σηµαντική θέση ανάµεσα στις αγορές παραγώγων της Ευρώπης. Ξέρετε τι προσφέρει η Αγορά Παραγώγων και τι είναι τα παράγωγα προϊόντα; Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Μια δυναµικά αναπτυσσόµενη αγορά Ο περισσότερος κόσµος γνωρίζει ότι, όταν η αγορά µετοχών είναι ανοδική, οι επενδυτές που αγοράζουν µετοχές κερδίζουν. Ωστόσο, όταν η αγορά είναι πτωτική, οι επιλογές των επενδυτών είναι περιορισµένες και συνήθως καταγράφονται ζηµίες. Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών προσφέρει στο κοινό εναλλακτικές ε- πενδυτικές επιλογές κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες της αγοράς (ανοδικές, καθοδικές, ακόµα και στατικές). Αν η αγορά µετοχών είναι πτωτική, οι επενδυτές που κατέχουν µετοχές µπορούν να προστατεύσουν την αξία της επένδυσης τους πραγµατοποιώντας αντιστάθµιση κινδύνου µέσω των παράγωγων προϊόντων. Αν οι επενδυτές διαβλέπουν µία τάση της αγοράς είτε για άνοδο είτε για πτώση, µπορούν να επενδύσουν στην πρόβλεψή τους εύκολα και χωρίς µεγάλο αρχικό κεφάλαιο. Ακόµα και σε µία στατική κατάσταση αγοράς, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επενδυτικές κινήσεις, προβλέποντας πιθανές κινήσεις της αγοράς ανάµεσα σε επίπεδα τιµών εκέµβριος εκέµβριος εκέµβριος εκέµβριος Η Αγορά Παραγώγων του Χρη- µατιστηρίου Αθηνών, της εταιρίας που προέκυψε από τη συγχώνευση του Χρηµατιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Α.Ε. (Χ.Π.Α.) και του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. (Χ.Α.Α.) το 2002, είναι µια σύγχρονη ηλεκτρονική αγορά στην οποία διαπραγµατεύονται Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και ικαιώµατα στους δείκτες FTSE/ASE-20 και FTSE/ASE Mid 40, ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών, συµβόλαια Repo και Reverse Repo επί Μετοχών, Συµβάσεις Επαναγοράς (RA) και ΣΜΕ σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ιούνιος Μέλη ιαπραγµάτευσης (Χ.Α.- Α.Π.) Μέλη Εκκαθάρισης (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) Άµεσα - Εκκαθαριστικά Μέλη Γενικά - Εκκαθαριστικά Μέλη Τερµατικά Συµβάσεις χρήσης API Κωδικοί πελατών Προϊόντα Μέσα σε πέντε χρόνια λειτουργίας, η Αγορά Παραγώγων έχει αναδειχτεί σε µια διαφανή, δυναµική αγορά, µε βάθος και ρευστότητα, στην οποία συµµετέχουν πάνω από εγχώριοι και ξένοι επενδυτές. Τα παράγωγα προϊόντα δεν απευθύνονται µόνο στους επαγγελµατίες επενδυτές. Με µια µικρή επένδυση χρόνου στην εκπαίδευση και ενηµέρωση τους, πολλοί ιδιώτες επενδυτές ήδη συµµετέχουν στην αγορά και επωφελούνται από τα πλεονεκτήµατα των παραγώγων. Η ύπαρξη οργανωµένης αγοράς παραγώγων δίνει τη δυνατότητα σε επενδυτές που έχουν χαρτοφυλάκια µετοχών να µην εξαρτώνται από πιθανές βραχυπρόθεσµες διορθώσεις των τιµών, αλλά να επιλέγουν στρατηγικές αντιστάθµισης, «κλειδώνοντας» τις αποδόσεις για το διάστηµα το οποίο επιθυµούν. Η αύξηση του όγκου συναλλαγών σε ΣΜΕ και ικαιώµατα και του αριθµού ανοικτών συµβολαίων είναι από τα βασικά µεγέθη µέτρησης της βελτίωσης της ρευστότητας και του βάθους της αγοράς. Με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τον έλεγχο της οµαλής λειτουργίας της αγοράς σύµφωνα µε τους κανονισµούς και το θεσµικό πλαίσιο και µε την προώθηση συνεργασιών στην περιοχή µας και πέραν αυτής, η Αγορά Παραγώγων προσθέτει αξία για τα Μέλη της αλλά και τους τελικούς επενδυτές. Η Αγορά Παραγώγων στοχεύει να συνεχίσει την επιτυχηµένη της πορεία ανάπτυξης πάνω σε δύο άξονες: την περαιτέρω ανάπτυξη των ποσοτικών µεγεθών, και την ποιοτική ανάπτυξη της αγοράς µε την καλύτερη κατάρτιση του επενδυτικού κοινού και εξοικείωση του µε τα παράγωγα προϊόντα. Ευρωπαϊκά Χρηµατιστήρια Παραγώγων ικαιώµατα επί µετοχικών δεικτών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 1 Χώρα Αριθµός συµβολαίων Ονοµ. αξία συναλλαγών (εκατ. ευρώ) ΣΜΕ επί µετοχικών δεικτών Αριθµός συµβολαίων Ονοµ. αξία συναλλαγών (εκατ. ευρώ) EUREX Γερµανία/Ελβετία Euronext Ολλανδία IDEM Ιταλία Spanish Exchanges (BME) Ισπανία Stockholmsbörsen Σουηδία ADEX Ελλάδα WSE Πολωνία Otob market.at Αυστρία Copenhagen Stock Exchange ανία Budapest Stock Exchange Ουγγαρία 0 n/a Oslo Bors Νορβηγία n/a n/a Helsinki Exchange Φινλανδία Μηνιαία στατ. στοιχεία Ιούνιος 04 Πηγή FESE

3 Η οργάνωση της αγοράς παραγώγων Ο ρόλος της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι η οργάνωση και υποστήριξη των συναλλαγών στη χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και η παροχή του συστήµατος συναλλαγών. Οι συναλλαγές στην αγορά παραγώγων γίνονται πλήρως ηλεκτρονικά. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. είναι ο Εκκαθαριστικός Οίκος της αγοράς παραγώγων και έχει το ρόλο του κεντρικού αντισυµβαλλόµενου. Σκοπός της είναι η συµµετοχή στις συµβάσεις που συνάπτονται στην αγορά παραγώγων, η εκκαθάριση των συναλλαγών και η διασφάλιση της εκπλήρωσης εκ µέρους των συµβαλλοµένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συναλλαγές. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποκαθιστά τον αντισυµβαλλόµενο σε κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιείται στην αγορά παραγώγων, γίνεται, δηλαδή, ο πωλητής έναντι του αγοραστή ε- νός συµβολαίου και ο αγοραστής έναντι του πωλητή. Επίσης, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. είναι ο µοναδικός αντισυµβαλλόµενος σε επίπεδο διαπραγµάτευσης για τα προϊόντα Repo και Reverse Repo επί Μετοχών. Η λειτουργία της αγοράς βασίζεται στα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Μέλη της Αγοράς Παραγώγων είναι χρηµατιστηριακές εταιρίες, χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και εταιρίες παροχής επενδυτικών υ- πηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), που καταρτίζουν συναλλαγές για λογαριασµό δικό τους ή και των πελατών τους µέσω τερ- µατικών συναλλαγών που συνδέονται µε το δίκτυο του Χρηµατιστηρίου. Τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων διακρίνονται σε: Απλά Μέλη (Παραγγελιοδόχους), που εισάγουν εντολές αποκλειστικά για λογαριασµό των επενδυτώνπελατών τους, ιαπραγµατευτές και Ειδικούς ιαπραγµατευτές, οι οποίοι µπορούν να εκπροσωπούν πελάτες τους ή να διαπραγµατεύονται και για ίδιο λογαριασµό από διαφορετικά τερµατικά. Ο ρόλος των Ειδικών ιαπραγµατευτών, ειδικότερα, είναι να εξασφαλίζουν ρευστότητα για την αγορά σε συνεχή βάση, αναλαµβάνοντας την υποχρέωση να εισάγουν ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης. Έτσι, ένας επενδυτής που επιθυµεί να προβεί σε µία πράξη αγοράς ή πώλησης µπορεί να βρει οποιαδήποτε στιγµή αντισυµβαλλόµενο που θα πραγµατοποιήσει την αντίθετη πράξη, ανεξάρτητα από τις συνθήκες και την τάση της αγοράς. Τι είναι το περιθώριο ασφάλισης (margin); Το περιθώριο ασφάλισης αντιπροσωπεύει ένα ενέχυρο υπέρ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., το οποίο µπορεί να ρευστοποιηθεί σε περίπτωση που ο επενδυτής δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Ηµερήσιο ιακανονισµό. Ως περιθώριο ασφάλισης µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε µετρητά είτε µετοχές, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα να δεσµευτούν οµόλογα και ποσά σε καταθέσεις σε ξένο νόµισµα. Οι επενδυτές που συµµετέχουν στην αγορά παραγώγων υποχρεούνται να διατηρούν λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης σε µία Τράπεζα Τήρησης Περιθωρίου Ασφάλισης (Margin Bank). Τα µετρητά που χρησιµοποιούνται ως ενέχυρο δεσµεύονται στους λογαριασµούς περιθωρίου ασφάλισης. Οι µετοχές δεσµεύονται ως περιθώριο ασφάλισης στους Λογαριασµούς Αξιών των επενδυτών στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Οι συνολικές ανοικτές θέσεις των επενδυτών σε προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων συνυπολογίζονται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σύµφωνα µε τους κανόνες και τους συντελεστές που έχουν οριστεί, και το ποσό που προκύπτει δεσµεύεται στο λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης. Η διαδικασία υπολογισµού, δέσµευσης και αποδέσµευσης στο λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης επαναλαµβάνεται σε καθηµερινή βάση, όσο ο επενδυτής διατηρεί ανοικτές θέσεις σε παράγωγα προϊόντα. Όταν ο επενδυτής κλείσει την ανοικτή του θέση, σταµατά η δέσµευση στο λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης. Ο λογαριασµός περιθωρίου ασφάλισης είναι τοκοφόρος. Επίσης, έχοντας τη δυνατότητα να δεσµεύσει υπάρχουσες µετοχές του ως περιθώριο ασφάλισης, ο επενδυτής µειώνει το απαιτούµενο κεφάλαιο για τη συµµετοχή του στην αγορά παραγώγων και απολαµβάνει µεγαλύτερη απόδοση από το χαρτοφυλάκιό του. Το ακόλουθο παράδειγµα παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο η χρήση του περιθωρίου ασφάλισης περιορίζει το κεφάλαιο που απαιτείται για τη συµµετοχή ενός επενδυτή στην αγορά παραγώγων: Ένας επενδυτής αγοράζει 1 ΣΜΕ επί της µετοχής Α στην τιµή 16,80 ευρώ. Η τρέχουσα τιµή της υποκείµενης µετοχής είναι 16,70 ευρώ. Ενώ η αγορά 100 µετοχών Α (µέγεθος συµβολαίου ΣΜΕ επί Μετοχών) στην υποκείµενη αγορά απαιτεί την καταβολή 1670 ευρώ, ο επενδυτής καλείται να παρέχει ως περιθώριο ασφάλισης ποσό µικρότερο των 300 ευρώ (100 µετοχές * 16,70 ευρώ * 16% (συντελεστής περιθωρίου ασφάλισης) = 267,20 ευρώ). Προσοχή: Το Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που εκπροσωπεί τον επενδυτή στην εκκαθάριση των συναλλαγών έχει το δικαίωµα να ζητήσει υψηλότερο περιθώριο ασφάλισης από το συντελεστή που αποφασίζει η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 2

4 Τα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. εκπροσωπούν τους επενδυτές στην εκκαθάριση των συναλλαγών που κατήρτισαν στην αγορά παραγώγων είτε µέσω των ιδίων (Άµεσα Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) είτε µέσω άλλων Μελών (Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.). Τα Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. παρακολουθούν και ενηµερώνουν τον επενδυτή σχετικά µε την υποχρέωση παροχής περιθωρίου ασφάλισης, ενώ ταυτόχρονα τον εκπροσωπούν στον Ηµερήσιο ιακανονισµό κερδών/ζηµιών, την τελική εκκαθάριση των συµβολαίων και άλλες πράξεις εκκαθάρισης. Μέχρι τον Ιούνιο του 2004, η αγορά αριθµεί 66 Μέλη της Αγοράς Παραγώγων, και 46 Μέλη ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Η Το διάγραµµα απεικονίζει το µοντέλο της ελληνικής αγοράς παραγώγων A Μέλος Α.Π. ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ 1 B Μέλος ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. (Γενικό) Λογ/σµός διακανονισµού πελατείας Μέλος ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. B Λογ/σµός διακανονισµού ιδίων πράξεων ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ 2 Γ Μέλος Α.Π. & Μέλος ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. (Άµεσο) βάση της λειτουργίας µιας οργανωµένης αγοράς παραγώγων είναι η εξάλειψη του πιστωτικού κινδύνου, και επο- µένως τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων που δεν είναι ούτε Άµεσα ούτε Γενικά Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., εκχωρούν την εκκαθάριση των συναλλαγών σε παράγωγα προϊόντα σε ένα ή περισσότερα Γενικά Μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Πάνω από 20 Μέλη της Αγοράς Παραγώγων εκχωρούν σήµερα την εκκαθάριση των συναλλαγών πελατών τους. Η συνολική εποπτεία της ελληνικής αγοράς παραγώγων γίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το Χ.Α. και η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ανήκουν στον όµιλο της εισηγµένης εταιρίας Ελληνικά Χρηµατιστήρια (ΕΧΑΕ). ΚΑΑ Επενδυτής 1 Στοιχεία Μερίδας ΣΑΤ * Επενδυτής 2 Στοιχεία Μερίδας ΣΑΤ * ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Margin Account 1** ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Margin Account 2** ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Λογ/µός καταβολής προµηθειών Λογ/σµός διακανονισµού πελατείας Μέλος ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Γ Λογ/σµός διακανονισµού ιδίων πράξεων Λογ/µός καταβολής προµηθειών * Μετοχές µπορούν να δεσµευθούν υπέρ ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως περιθώριο ασφάλισης ή να µεταβιβαστούν στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. µέσω του προϊόντος Repo επί Μετοχών. ** Στο Λογαριασµό Περιθωρίου Ασφάλισης κατατίθενται µετρητά έναντι του απαιτούµενου περιθωρίου ασφάλισης. Ο Ηµερήσιος ιακανονισµός (mark-to-market): Ο Ηµερήσιος ιακανονισµός είναι η διαδικασία πληρωµής των ζηµιών και είσπραξης των κερδών, η οποία πραγµατοποιείται µεταξύ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και των Μελών της. Ο ηµερήσιος διακανονισµός γίνεται καθηµερινά και αφορά τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την προηγούµενη ηµέρα διαπραγµάτευσης. Ο Ηµερήσιος ιακανονισµός επιτρέπει την ορθολογικοποίηση των επενδυτικών αποφάσεων, αφού αποτρέπει τη συσσώρευση ζηµιών, ενώ ταυτόχρονα, οι επενδυτές απολαµβάνουν το τυχόν κέρδος που προκύπτει από τις θέσεις τους χωρίς να χρειαστεί να προηγηθεί το κλείσιµο της θέσης. Παράδειγµα: Επενδυτής που προβλέπει άνοδο της τιµής της µετοχής Α προχωρεί σε αγορά 1 ΣΜΕ επί της µετοχής (µεγέθους 100 µετοχών) παρέχοντας περιθώριο ασφάλισης της τάξης των 300 ευρώ. Τις επόµενες ηµέρες οι τιµές του ΣΜΕ και της µετοχής Α κινούνται ως εξής: Ηµέρα Τρέχουσα τιµή Τιµή ΣΜΕ επί Ηµερήσιος ιακανονισµός µετοχής Α µετοχής Α Τ+0 (άνοιγµα θέσης) 16,70 ευρώ 16,80 ευρώ Τ+1 (πτώση τιµής) 16,63 ευρώ 16,70 ευρώ Πληρωµή ζηµιάς 10 ευρώ (16,70-16,80)*100 Τ+2 (άνοδος τιµής) 16,80 ευρώ 16,95 ευρώ Είσπραξη κέρδους 25 ευρώ (16,95-16,70)*100 Τ+3 (κλείσιµο θέσης) 17,00 ευρώ 17,05 ευρώ Είσπραξη κέρδους 10 ευρώ (17,05-16,95)*100 Ο επενδυτής διακανονίζει τις πληρωµές µε το Μέλος που τον εκπροσωπεί σύµφωνα µε τους όρους της µεταξύ τους συµφωνίας. Μέρος της διαδικασίας του ηµερήσιου διακανονισµού αποτελούν επίσης η πληρωµή προµηθειών, η καταβολή του ηµερήσιου κόστους για ανοικτές θέσεις σε Stock Reverse Repo, καθώς και η πληρωµή και είσπραξη των τιµηµάτων δικαιωµάτων προαίρεσης. Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 3

5 Tα πλεονεκτήµατα της χρήσης των παράγωγων προϊόντων Γιατί λέγονται παράγωγα; Γιατί πρόκειται για επενδυτικά προϊόντα που βασίζουν την τιµή τους σε µία υποκείµενη αξία, όπως για παράδειγµα ένα δείκτη ή µια µετοχή ή µια συναλλαγµατική ισοτιµία, και συνεπώς η αξία τους προέρχεται («παράγεται») από την υποκείµενη αυτή αξία. Σε αντίθεση µε τις υποκείµενες αξίες, οι συµβάσεις των παράγωγων προϊόντων έχουν συνήθως περιορισµένη διάρκεια και πάντα συγκεκριµένες ηµεροµηνίες λήξης. Τα παράγωγα προϊόντα χαρακτηρίζονται από µοναδικά πλεονεκτήµατα: προσφέρουν τη δυνατότητα πολλαπλάσιων αποδόσεων επί του επενδυµένου κεφαλαίου (µόχλευση) αφού ως περιθώριο ασφάλισης δεσµεύεται µόνο ένα ποσοστό της ονοµαστικής αξίας της θέσης, δίνουν τη δυνατότητα εκµετάλλευσης όλων των τάσεων της αγοράς (ανοδικές, καθοδικές, ή στατικές τάσεις), είναι απλά και ευέλικτα στη χρήση και έχουν χαµηλό κόστος στις συναλλαγές, µπορεί να γίνει χρήση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου ως περιθώριο ασφάλισης, η λήψη ή η αντιστάθµιση µιας θέσης µπορεί να κλείσει οποιαδήποτε στιγµή πριν τη λήξη του συµβολαίου, χάρη στη ρευστότητα που παρέχουν στην αγορά οι Ειδικοί ιαπραγµατευτές (market makers), δηµιουργούν ευκαιρίες για σύνθετες στρατηγικές προσαρµοσµένες στις προσδοκίες και το επενδυτικό προφίλ του κάθε πελάτη, και δεν απαιτούν µεγάλα κεφάλαια για να κάνει κάποιος συναλλαγές, αφού για παράδειγµα η αγορά ενός συµβολαίου δικαιώµατος προαίρεσης µπορεί να µην ξεπερνά τα 50 ευρώ. Τα παράγωγα προϊόντα χρησιµοποιούνται από τους επενδυτές για τρεις κύριους σκοπούς: Α) αντιστάθµιση κινδύνου, για τη µείωση του κινδύνου που προέρχεται από µία θέση στην υποκείµενη αγορά. Αυτό εξασφαλίζεται µε τη λήψη κατάλληλης θέσης σε παράγωγο προϊόν, η οποία δηµιουργεί αντίθετα αποτελέσµατα από αυτά της υποκείµενης αξίας, µε αποτέλεσµα να µειώνεται -ως και να εξαλείφεται- ο κίνδυνος ζηµιάς για τον επενδυτή, ανεξάρτητα από το αν η αγορά κινηθεί ανοδικά ή πτωτικά. Έτσι, οι επενδυτές δεν είναι αναγκασµένοι να ρευστοποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά µπορούν να διατηρήσουν τις θέσεις τους έχοντας προηγουµένως «κλειδώσει» τις αποδόσεις τους, ακόµη και σε περιόδους αβεβαιότητας για την πορεία της αγοράς. Β) κερδοσκοπία, δηλαδή η χρήση των παράγωγων προϊόντων ως εργαλεία που επιτρέπουν στους επενδυτές να λάβουν θέση στην αγορά, µεταφράζοντας τις προσδοκίες τους σχετικά µε την αγορά σε βραχυχρόνιες επενδυτικές στρατηγικές. Η χρήση των παράγωγων προϊόντων για κερδοσκοπία απευθύνεται σε επενδυτές που είναι διατεθειµένοι να αναλάβουν αυξηµένο κίνδυνο ώστε να επιτύχουν αυξηµένες αποδόσεις. Ένας επενδυτής που προβλέπει µία άνοδο ή πτώση των τιµών του δείκτη, της µεταβλητότητας των τιµών του δείκτη ή του συσχετισµού των τιµών διαφορετικών προϊόντων (για παράδειγµα, µεταξύ ενός δείκτη και µιας µετοχής) µπορεί να επενδύσει στην προσδοκία του µέσω της κατάλληλης απλής ή σύνθετης θέσης σε παράγωγα προϊόντα. Γ) εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage), δηλαδή η εκµετάλλευση και διόρθωση στιγµιαίων ανισορροπιών µεταξύ της υποκείµενης αγοράς και της αγοράς παραγώγων που προσφέρουν κέρδη χωρίς κίνδυνο. Για περισσότερες πληροφορίες για τα ειδικότερα πλεονεκτήµατα και τους τρόπους χρήσεις των παράγωγων προϊόντων για υλοποίηση συγκεκριµένων στρατηγικών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τις αναλυτικές εκδόσεις και το εκπαιδευτικό CD-ROM της Αγοράς Παραγώγων και να παρακολουθήσουν τα εισαγωγικά και εκπαιδευτικά σεµινάρια που διοργανώνει η Αγορά Παραγώγων. Η Αγορά Παραγώγων προσφέρει επιλογές για κάθε τύπο επενδυτή: για τους επενδυτές που θέλουν να κρατήσουν τις µετοχές τους χωρίς να υποστούν ζηµίες από ενδεχόµενη πτώση των τιµών (π.χ. αντιστάθµιση µε ΣΜΕ ή δικαιώµατα), για τους επενδυτές που επιθυµούν να αυξήσουν λίγο την απόδοση του χαρτοφυλακίου τους χωρίς να πάρουν µεγάλο κίνδυνο (π.χ. Stock Repo, αγορά δικαιωµάτων), για τους επενδυτές που επιδιώκουν αρκετά υψηλότερες αποδόσεις αναλαµβάνοντας µεγαλύτερο κίνδυνο (π.χ. αγορά ΣΜΕ), για τους επενδυτές που αναζητούν µικρές ευκαιρίες κάθε λεπτό της ηµέρας (π.χ. intraday κινήσεις σε ΣΜΕ), αλλά και για τους επενδυτές που βασίζουν την τακτική τους σε µακροπρόθεσµες προβλέψεις (ΣΜΕ ή δικαιώµατα µε µακρινές λήξεις). Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 4

6 ΣΜΕ σε δείκτες: Αντιστάθµιση αλλά και λήψη θέσης στην αγορά µε µία µόνο κίνηση Τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε δείκτες είναι συµφωνίες µεταξύ του αγοραστή και του πωλητή να αποζηµιώσουν ο ένας τον άλλο ανάλογα µε την πορεία της τιµής του υποκείµενου δείκτη. Στην Αγορά Παραγώγων διαπραγµατεύονται ΣΜΕ στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE-20 και ΣΜΕ στο δείκτη µεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE Mid 40. Ο επενδυτής που αγοράζει ένα ΣΜΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να «αγοράσει» το δείκτη την ηµέρα λήξης του συµβολαίου στη συµφωνηµένη τιµή (τιµή πράξης). Κατά κύριο λόγο, η αγορά ενός ΣΜΕ σηµαίνει ότι ο επενδυτής προσδοκά άνοδο της τιµής του δείκτη. Αντίθετα, ο πωλητής ενός ΣΜΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να «πουλήσει» το δείκτη την ηµέρα λήξης στη συµφωνηµένη τιµή, κάτι που συνεπάγεται προσδοκία πτώσης. Αντιστάθµιση κινδύνου: Εξασφάλιση του κεφαλαίου, χωρίς ρευστοποίηση µετοχών, ακόµη και σε περιόδους αβεβαιότητας για την πορεία της αγοράς. Λήψη θέσης: Επένδυση στην προσδοκία ανόδου ή πτώσης των τιµών των µετοχών, χωρίς επιλογή συγκεκριµένων µετοχών, εύκολα και µε µικρό αρχικό κεφάλαιο. Στην πράξη, ο επενδυτής σε ΣΜΕ δε χρειάζεται να περιµένει µέχρι την ηµέρα λήξης για να λάβει το αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) της στρατηγικής του. Κάθε ηµέρα εισπράττει το κέρδος ή πληρώνει τη ζηµία του, ανάλογα µε την κίνηση της τιµής του ΣΜΕ σε σύγκριση µε την προηγούµενη ηµέρα. Το αποτέλεσµα από τη στρατηγική του επενδυτή ισούται µε µεταβολή της τιµής (εκκαθάρισης) του ΣΜΕ σε µονάδες δείκτη επί τον πολλαπλασιαστή του δείκτη (5 ευρώ για το δείκτη FTSE/ASE-20 και 5 ευρώ για το δείκτη FTSE/ASE Mid 40). Αγοραστές και πωλητές µπορούν να κλείσουν τη θέση τους οποιαδήποτε στιγµή πριν τη λήξη του συµβολαίου κάνοντας την αντίστροφη κίνηση. Αν µία θέση παραµείνει ανοικτή µέχρι και την ηµέρα λήξης, την επόµενη ηµέρα θα γίνει για τελευταία φορά ο διακανονισµός του κέρδους ή της ζηµίας και µετά η θέση θα πάψει να υφίσταται. Ο επενδυτής στο ΣΜΕ, είτε ως αγοραστής είτε ως πωλητής, δεν καταβάλλει ή εισπράττει την αξία του ΣΜΕ στο δείκτη κατά την πράξη αγοράς ή πώλησης του ΣΜΕ, αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις, υποχρεούται µόνο να παρέχει ενέχυρο (περιθώριο ασφάλισης) της τάξης του 10% της αξίας της θέσης του. Το περιθώριο ασφάλισης δεν αντιπροσωπεύει προκαταβολή της αξίας, αλλά ασφάλεια υπέρ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σε περίπτωση που ο επενδυτής δεν µπορέσει να πληρώσει τυχόν ζηµία στο µέλλον. Συνεπώς, το περιθώριο ασφάλισης αποδεσµεύεται όταν ο επενδυτής κλείσει την ανοικτή θέση. Χρήσεις των ΣΜΕ σε δείκτες Ένας επενδυτής µπορεί να χρησιµοποιήσει τα ΣΜΕ σε δείκτες για τους παρακάτω σκοπούς: ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE-20 Υποκείµενο Στοιχείο είκτης FTSE/ASE-20 Τιµή συµβολαίου Σε µονάδες του είκτη (2 δεκαδικά ψηφία) Πολλαπλασιαστής 5 ευρώ Ελάχιστη µεταβολή τιµής (αξία) 0,25 µονάδες (1,25 ευρώ) Μήνες Λήξης 6 σειρές Τελική Εκκαθάριση Χρηµατικός διακανονισµός. Περιθώριο ασφάλισης 10% Ηµέρα Λήξης 3η Παρασκευή του µήνα λήξης 1) Να προστατεύσει την αξία της επένδυσης σε µετοχές σε περίπτωση πτωτικής αγοράς, και για να «κλειδώσει» τυχόν αποδόσεις που έχει επιτύχει µέχρι εκείνη τη στιγµή (αντιστάθµιση κινδύνου), 2) Να επιτύχει µεγαλύτερες Προσέχουµε I Η µόχλευση των παραγώγων η οποία πολλαπλασιάζει την αναµενόµενη απόδοση, πολλαπλασιάζει επίσης και τις πιθανές ζηµίες: µία µικρή κίνηση της υποκείµενης αξίας επιφέρει πολλαπλάσια µεταβολή (θετική ή αρνητική) επί του επενδυµένου κεφαλαίου. Ο επενδυτής θα πρέπει πάντα να είναι σε θέση να καλύψει τυχόν ζηµία που προκύπτει κατά τον Ηµερήσιο ιακανονισµό µε ρευστά διαθέσιµα. I Ρευστότητα και ετοιµότητα από τους επενδυτές απαιτείται και λόγω της καθηµερινής προσαρµογής του απαιτούµενου περιθωρίου ασφάλισης. Αν ο επενδυτής δεν έχει χρηµατικά αποθέµατα για να καλύψει ένα έλλειµµα στο λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης (margin call), η θέση του θα ρευστοποιηθεί από το Εκκαθαριστικό Μέλος ή την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. πιθανώς µε ζηµία και έτσι µπορεί να χάσει τυχόν µελλοντικά κέρδη στην περίπτωση όπου η αγορά κινηθεί στη συνέχεια προς όφελος του. I Επειδή η µεταβλητότητα των τιµών είναι αρκετές φορές υψηλή σε ενδοηµερήσια βάση, ο επενδυτής θα πρέπει να παρακολουθεί στενά την αγορά είτε να έχει θέσει κατάλληλα όρια λήψης ζηµιών (stop loss), που να µη θέτουν σε κίνδυνο κεφάλαιο πέρα από αυτό που έχει διαθέσιµο για τη θέση του στην αγορά. Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 5

7 είκτης FTSE/ASE-20: Ο δείκτης FTSE/ASE-20 είναι βασισµένος στις 20 µετοχές µε την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Η κεφαλαιοποίηση των 20 εταιριών που απαρτίζουν το δείκτη FTSE/ASE-20 ξεπερνά το ήµισυ της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. Ο δείκτης FTSE/ASE-20 έχει σχετικά υψηλό βάρος στον κλάδο των Τραπεζών, οι µετοχές του οποίου αποτελούν πάνω από 50% του δείκτη, ενώ σε συνδυασµό µε τις µετοχές του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών, συνιστούν περίπου 70% του δείκτη. Η σύνθεση και το βάρος των µετοχών του δείκτη µεταβάλλεται µε το χρόνο. είκτης FTSE/ASE Mid 40: Ο δείκτης FTSE/ASE Mid 40 είναι βασισµένος σε 40 µετοχές µεσαίας κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), από διάφορους κλάδους της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς. Η κεφαλαιοποίηση των 40 εταιριών που συµµετέχουν στο δείκτη FTSE/ASE Mid 40 ξεπερνά το 15% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί η υψηλή διαφοροποίηση του δείκτη, στον οποίο αντιπροσωπεύονται περισσότεροι από 15 διαφορετικοί κλάδοι δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό τον καθιστά ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό της µεσαίας κεφαλαιοποίησης και πολύ χρήσιµο για την αντιστάθµιση κινδύνου σε διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια. Η σύνθεση και το βάρος των µετοχών του δείκτη µεταβάλλεται µε το χρόνο. ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE Mid 40 Υποκείµενο Στοιχείο είκτης FTSE/ASE Mid 40 Τιµή συµβολαίου Σε µονάδες του είκτη (2 δεκαδικά ψηφία) Πολλαπλασιαστής 5 ευρώ Ελάχιστη µεταβολή τιµής (αξία) 0,25 µονάδες (1,25 ευρώ) Μήνες Λήξης 6 σειρές Τελική Εκκαθάριση Χρηµατικός διακανονισµός. Περιθώριο ασφάλισης 10% Ηµέρα Λήξης 3η Παρασκευή του µήνα λήξης αποδόσεις για το κεφάλαιο του (µόχλευση), αφού η καταβολή µόνο µέρους της αξίας του συµβολαίου µε τη µορφή του περιθωρίου ασφάλισης (σε µετρητά ή µε δέσµευση µετοχών) πολλαπλασιάζει το αποτέλεσµα, είτε πρόκειται για κέρδος, είτε για ζηµία, 3) Να µετατρέψει τις προσδοκίες του για την τάση της αγοράς σε βραχυπρόθεσµες ή µεσοπρόθεσµες κερδοσκοπικές τακτικές, 4) Να εκµεταλλευτεί τη συσχέτιση των αποδόσεων πραγµατοποιώντας στρατηγικές µεταξύ δεικτών και µετοχών, 5) Να πραγµατοποιήσει εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) µεταξύ των 3 αγορών (µετοχών, ΣΜΕ, δικαιωµάτων), 6) Να µειώσει τον ειδικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου του, παίρνοντας ουσιαστικά θέση σε ένα καλάθι 20 ή 40 µετοχών, 7) Να αυξήσει ή να µειώσει το συντελεστή β του χαρτοφυλακίου του, ανάλογα µε την προσδοκία του για την κίνηση της αγοράς, και 8) Να κάνει καλύτερη παθητική ή ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Σύγκριση επενδυτικών επιλογών Έστω ότι ένας επενδυτής διαθέτει ένα κεφάλαιο ευρώ. Προβλέποντας µία άνοδο των τιµών των µετοχών ενός κλάδου (π.χ. τραπεζικό), ο επενδυτής έχει τρεις επιλογές: Α) να επενδύσει το κεφάλαιο του σε µετοχές εταιριών του κλάδου αυτού, τις οποίες αργότερα θα πουλήσει για να πάρει πίσω το κεφάλαιο και το κέρδος του. Το περιορισµένο κεφάλαιο υποχρεώνει τον επενδυτή να επιλέξει συγκεκριµένες µετοχές, κάτι που σηµαίνει ότι ο επενδυτής θα υποστεί τον ειδικό κίνδυνο της κάθε µετοχής. Με άλλα λόγια, ο επενδυτής κινδυνεύει να δει τις τιµές να ανεβαίνουν, όπως το είχε προβλέψει, αλλά η µετοχή Α που έχει επιλέξει να υπολείπεται σε απόδοση του κλάδου. Ο ειδικός κίνδυνος µειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθµός των µετοχών, δηλαδή όσο διαφοροποιείται το χαρτοφυλάκιο. Επίσης, ο επενδυτής µπορεί να εισπράξει τα κέρδη του µόνο όταν κλείσει τη θέση του, ρευστοποιώντας το χαρτοφυλάκιό του. Β) να αγοράσει ΣΜΕ στον κατάλληλο δείκτη (π.χ. για τραπεζικές µετοχές, στο δείκτη FTSE/ASE-20). Τα πλεονεκτήµατα για τον επενδυτή σε αυτή την περίπτωση είναι πολλαπλά. 1. Μείωση ειδικού κινδύνου: Ο δείκτης είναι ένα καλάθι µετοχών, άρα ο ειδικός κίνδυνος είναι ήδη αρκετά µειωµένος χάρη στη διαφοροποίηση του καλαθιού. Ο δείκτης αντικατοπτρίζει καλύτερα την κίνηση της αγοράς σε σύγκριση µε µία µεµονωµένη µετοχή. 2. Μόχλευση: Ένα ΣΜΕ στο δείκτη έχει ονοµαστική αξία ίση µε το γινόµενο της τιµής του δείκτη επί τον πολλαπλασιαστή του συµβολαίου. Ο επενδυτής οφείλει να δεσµεύσει µόλις ένα κλάσµα της αξίας (10%) ως περιθώριο ασφάλισης. Με τα κέρδη (και τις ζηµίες) να υπολογίζονται επί της ονοµαστικής αξίας του συµβολαίου, η απόδοση επί του επενδυµένου κεφαλαίου είναι πολλαπλάσια, δηλαδή 1% µεταβολή της τιµής του δείκτη προσφέρει περίπου 8% απόδοση (κέρδος/ζηµία) στο κεφάλαιο. 3. Καθηµερινή αποτίµηση (daily mark-to-market): Καθηµερινά ο επενδυτής εισπράττει τα κέρδη (ή πληρώνει τη ζηµιά) της προηγού- µενης ηµέρας, χωρίς να χρειάζεται να κλείσει τη θέση του. Γ) να αγοράσει µετοχές αλλά και ΣΜΕ στον κατάλληλο δείκτη. Ο επενδυτής µειώνει τον ειδικό του κίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα επενδύει σε συγκεκριµένη µετοχή για την οποία έχει µεγάλο βαθµό βεβαιότητας για την πορεία της. Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 6

8 ικαιώµατα επί δεικτών: Επιλογές για όλες τις τάσεις της αγοράς Η αγορά ενός συµβολαίου δικαιώµατος προαίρεσης είναι παρόµοια µε ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Ο επενδυτής πληρώνει ένα ποσό για να αποκτήσει µία ενδεχόµενη απόδοση, υπό προϋποθέσεις. Αν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις, ξέρει εκ των προτέρων το ποσό της αποζηµίωσης που θα εισπράξει. Αν δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις, το συµβόλαιο απλά δε θα αξιοποιηθεί. Όµως, όπως σε κάθε συµβόλαιο ασφάλισης, ο αγοραστής είναι διατεθειµένος να πληρώσει το ασφάλιστρο για να περιορίσει τους κινδύνους που υφίσταται ή να συµµετέχει σε κάποιες εξελίξεις της αγοράς, ανοδικές ή πτωτικές. Ο επενδυτής που αγοράζει δικαίωµα προαίρεσης επί του δείκτη αποκτά το δικαίωµα, και όχι την υποχρέωση, να «αγοράσει» (δικαίωµα αγοράς, call) ή να «πουλήσει» (δικαίωµα πώλησης, put) το δείκτη σε συγκεκριµένη µελλοντική ηµεροµηνία, σε καθορισµένη τιµή (τιµή άσκησης). Ο επενδυτής που πουλά το δικαίωµα αναλαµβάνει την αντίστοιχη υποχρέωση. Στην Αγορά Παραγώγων διαπραγµατεύονται δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς (calls) και πώλησης (puts) στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE-20 και στο δείκτη µεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE Mid 40. Τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης χρησιµοποιούνται στην αντιστάθµιση κινδύνου, όπως για παράδειγµα για την προστασία της αξίας µετοχικών χαρτοφυλακίων από δυσµενείς κινήσεις των τιµών των µετοχών. Ταυτόχρονα όµως τα δικαιώµατα είναι ιδιαίτερα δυναµικά επενδυτικά εργαλεία: οποιαδήποτε πρόβλεψη για την κατεύθυνση ή τη µεταβλητότητα της αγοράς µπορεί να εκφραστεί µε την κατάλληλη στρατηγική (συνδυαστική θέση), προσφέροντας µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις ιδιαίτερα µεγάλες αποδόσεις σε σχέση µε το κεφάλαιο που επενδύθηκε. Το τίµηµα του δικαιώµατος εκφράζεται σε µονάδες µε δύο δεκαδικά ψηφία, π.χ. 32,75 µονάδες. Το ποσό που πληρώνει ο αγοραστής και εισπράττει ο πωλητής του δικαιώµατος την επόµενη της ηµέρας συναλλαγής, προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του τιµήµατος (σε µονάδες δείκτη) µε τον πολλαπλασιαστή του συµβολαίου (5 ευρώ για το δείκτη FTSE/ASE-20 και 5 ευρώ για το δείκτη FTSE/ASE Mid 40). ικαιώµατα Προαίρεσης επί του δείκτη FTSE/ASE-20 Υποκείµενο Στοιχείο είκτης FTSE/ASE-20 Είδος ικαιώµατος Τίµηµα συµβολαίου Πολλαπλασιαστής Ελάχιστη µεταβολή τιµής (αξία) Τιµές άσκησης Μήνες Λήξης Τελική Εκκαθάριση Περιθώριο ασφάλισης Ηµέρα Λήξης Ευρωπαϊκό Σε µονάδες του δείκτη (2 δεκαδικά ψηφία) 5 ευρώ 0,10 µονάδες (µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το ύψος του τιµήµατος) (0,50 ευρώ) Τουλάχιστον 11 τιµές άσκησης 6 σειρές Χρηµατικός διακανονισµός Απαιτείται µόνο για τους πωλητές. Οι αγοραστές έχουν πιστωτικό περιθώριο ασφάλισης. 3η Παρασκευή του µήνα λήξης Οι επενδυτές σε δικαιώµατα εισπράττουν το αποτέλεσµα της επενδυτικής τους κίνησης µε δύο τρόπους: (α) κάνοντας την αντίστροφη κίνηση (πώληση οι αγοραστές, αγορά οι πωλητές) σε πιο ευνοϊκή τιµή, ή (β) κρατώντας το συµβόλαιο µέχρι τη λήξη του, οπότε οι κερδισµένοι εισπράττουν από τους ζηµιωµένους τη διαφορά µεταξύ της τιµής άσκησης και της τρέχουσας τιµής του υποκείµενου δείκτη (τιµή τελικής εκκαθάρισης). Προσέχουµε I Οι αγοραστές δικαιωµάτων έχουν πάντα περιορισµένο κίνδυνο, που ανέρχεται στο αρχικό ποσό (τίµηµα δικαιώµατος) που επένδυσαν. Σε περίπτωση ζηµιάς, κινδυνεύουν να χάσουν όλο, το έστω µικρό, αρχικό ποσό της επένδυσης τους. I Οι πωλητές δικαιωµάτων αναλαµβάνουν µεγάλο κίνδυνο µε µέγιστο κέρδος το αντίτιµο (τίµηµα δικαιώµατος) που εισπράττουν κατά την πώληση του δικαιώµατος. I Οι επενδυτές σε δικαιώµατα θα πρέπει να είναι ενήµεροι για το πώς επηρεάζονται τα δικαιώµατα από παράγοντες όπως η µεταβλητότητα, ο χρόνος µέχρι τη λήξη και τα επιτόκια. Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 7

9 Οι αγοραστές δικαιωµάτων δεν έχουν υποχρέωση καταβολής περιθωρίου ασφάλισης. Αντίθετα, οι πωλητές δικαιωµάτων υποχρεούνται να παρέχουν περιθώριο ασφάλισης ανάλογο της ανοικτής τους θέση, το οποίο µπορεί να υπολογιστεί από τον «Υπολογιστή περιθωρίου ασφάλισης» (ADEX Margin Calculator) που παρέχει δωρεάν η Αγορά Παραγώγων στην ιστοσελίδα της. Χρήσεις των ικαιωµάτων επί δεικτών Με τα ικαιώµατα επί δεικτών, ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα: 1) να µειώσει τον κίνδυνο που προέρχεται από τις κινήσεις των τιµών των µετοχών (αντιστάθµιση), 2) να επενδύσει ένα µικρό ποσό στην προσδοκία του σε άνοδο ή πτώση τόσο της αγοράς όσο και της µεταβλητότητας των τιµών, µε προσδοκία µεγάλων αποδόσεων (µόχλευση), 3) να αυξήσει την απόδοση του χαρτοφυλακίου του πουλώντας δικαιώµατα αγοράς ή πώλησης και εισπράττοντας το τίµηµα, αναλαµβάνοντας κάποιο κίνδυνο, 4) να πραγµατοποιήσει απλές ή σύνθετες στρατηγικές περιορισµένου ρίσκου και γνωστής εκ των προτέρων µέγιστης ζηµιάς, Στρατηγικές διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων: Οι βασικές θέσεις σε δικαιώµατα (αγορά δικαιώµατος αγοράς, πώληση δικαιώµατος αγοράς, αγορά δικαιώµατος πώλησης, πώληση δικαιώµατος πώλησης) µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους µε πολλούς τρόπους ώστε το αποτέλεσµα να εκφράζει την προσδοκία και την επιθυµητή σχέση κινδύνου-απόδοσης του επενδυτή. Το πλήθος των πιθανών στρατηγικών είναι πολύ µεγάλο. Μία παρουσίαση 70 τέτοιων στρατηγικών µε δυνατότητα για προσοµοίωση περιλαµβάνεται στο εκπαιδευτικό CD-ROM της Αγοράς Παραγώγων. Επίσης, παραδείγµατα και αναλυτική περιγραφή στρατηγικών υπάρχουν στις ειδικές εκδόσεις της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα Προαίρεσης επί του δείκτη FTSE/ASE Mid 40 Υποκείµενο Στοιχείο είκτης FTSE/ASE Mid 40 Είδος ικαιώµατος Τίµηµα συµβολαίου Πολλαπλασιαστής Ελάχιστη µεταβολή τιµής (αξία) Τιµές άσκησης Μήνες Λήξης Τελική Εκκαθάριση Περιθώριο ασφάλισης Ηµέρα Λήξης Ευρωπαϊκό Σε µονάδες του είκτη (2 δεκαδικά ψηφία) 5 ευρώ 0,10 µονάδες (µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το ύψος του τιµήµατος) (0,50 ευρώ) 11 τιµές άσκησης 6 σειρές Χρηµατικός διακανονισµός Απαιτείται µόνο για τους πωλητές. Οι αγοραστές έχουν πιστωτικό περιθώριο ασφάλισης. 3η Παρασκευή του µήνα λήξης 5) να πραγµατοποιήσει εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) µεταξύ των 3 αγορών (µετοχών, ΣΜΕ, δικαιωµάτων). Η λειτουργία των δικαιωµάτων προαίρεσης είναι εύκολα κατανοητή, τα ποσά που απαιτούνται για την αγορά δικαιωµάτων είναι µικρά σε σχέση µε την αξία του υποκείµενου προϊόντος και οι αγοραστές δικαιωµάτων ξέρουν εκ των προτέρων τη µέγιστη ζηµία που είναι δυνατό να υποστούν. Έτσι, τα δικαιώµατα προαίρεσης αποτελούν ένα προσιτό επενδυτικό προϊόν ακόµα και για επενδυτές που διαθέτουν µικρό αρχικό κεφάλαιο. Αντιστάθµιση κινδύνου σε µετοχικό χαρτοφυλάκιο µε αγορά δικαιωµάτων πώλησης (protective put) Ένας επενδυτής, κάτοχος διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου µετοχών µεσαίας κεφαλαιοποίησης, πρόκειται να βρεθεί στο εξωτερικό για λίγο καιρό. Προκειµένου να προστατεύσει την επένδυση του από ενδεχόµενη διόρθωση κατά το διάστηµα που δε θα µπορεί να παρακολουθεί στενά την ελληνική αγορά µετοχών, ο επενδυτής αποφασίζει να ακολουθήσει µία τακτική αντιστάθµισης, αγοράζοντας δικαιώµατα πώλησης επί του δείκτη που συσχετίζεται καλύτερα µε το χαρτοφυλάκιό του, το δείκτη FTSE/ASE Mid 40. Αν οι τιµές των µετοχών που έχει αγοράσει ο επενδυτής σηµειώσουν πτώση, η τιµή του δείκτη FTSE/ASE Mid 40 θα ακολουθήσει µία σχετικά παράλληλη πτωτική πορεία. Έτσι, η αξία των δικαιωµάτων πώλησης επί του δείκτη FTSE/ASE Mid 40 που έχει αγοράσει ο επενδυτής θα αυξηθεί. Με την πώληση ή την άσκηση των αγορασµένων δικαιωµάτων, ο επενδυτής θα αποκοµίσει κέρδος, το οποίο θα εξουδετερώσει τις επιπτώσεις από τη δυσµενή κίνηση των τιµών των µετοχών. Ανεξάρτητα από το µέγεθος µιας ενδεχόµενης διόρθωσης της αγοράς µετοχών, η µέγιστη ζηµία του επενδυτή θα είναι περιορισµένη. Ταυτόχρονα, σε περίπτωση που η αγορά ακολουθήσει ανοδική πορεία, ο επενδυτής του παραδείγµατος µας θα συνεχίσει να απολαµβάνει τα οφέλη της ανόδου στην αξία του χαρτοφυλακίου του. Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 8

10 Stock Repo και Stock Reverse Repo Stock Repo: Μεγαλύτερη απόδοση από τις µετοχές σας, µε έσοδο χωρίς κίνδυνο που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά το 3% σε ετήσια βάση αλλά και πιστωτικό περιθώριο ασφάλισης για άλλες θέσεις σε προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. Tο Repo επί Μετοχών (Stock Repo) είναι µια σύµβαση πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς πάνω σε µια µετοχή που διαπραγµατεύεται στο Χ.Α. Ένας επενδυτής µε µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, που δε σκοπεύει να ρευστοποιήσει τις µετοχές του άµεσα, µπορεί να τις µεταβιβάσει προσωρινά στον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο της αγοράς παραγώγων, την Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.), µε αντάλλαγµα να συµµετέχει στα έσοδα που συσσωρεύονται από την περαιτέρω µεταβίβαση των µετοχών. Ο ε- πενδυτής εισπράττει το έσοδο σε µηνιαία βάση. Το προϊόν Stock Repo αποφέρει στο µακροπρόθεσµο επενδυτή ένα επιπλέον µηνιαίο έσοδο από τις µετοχές του, χωρίς κίνδυνο, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά το 3% σε ετησιοποιηµένη βάση. Γιατί το Repo επί Μετοχών συµφέρει τους µακροπρόθεσµους επενδυτές; α) Ο µακροπρόθεσµος επενδυτής δεν επηρεάζεται από βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις των τιµών. Το έσοδο χωρίς κίνδυνο που προκύπτει από το προϊόν Repο επί Μετοχών προστίθεται στη µερισµατική απόδοση των µετοχών, µε αποτέλεσµα να βελτιώνεται η συνολική απόδοση, ιδιαίτερα για τους µακροπρόθεσµους επενδυτές. β) Το µηνιαίο έσοδο του επενδυτή από το Repo επί Μετοχών µπορεί να είναι µόνο θετικό, αλλά δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων. Ωστόσο, υπάρχει η περίπτωση ο επενδυτής να µη λάβει καθόλου έσοδο, κάτι που µπορεί να συµβεί µόνο αν δεν υπάρχει ζήτηση για συµβόλαια Reverse Repo επί της συγκεκριµένης µετοχής. γ) Ταυτόχρονα µε το πιθανό έσοδο, ο επενδυτής δικαιούται να λάβει τεχνητό µέρισµα από τις µετοχές του repos, το οποίο τού το πληρώνει η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δ) Αντισυµβαλλόµενος του επενδυτή είναι η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Ο ε- πενδυτής έχει την εγγύηση ότι θα λάβει πίσω τις µετοχές του όποτε το επιθυµεί. ε) Η συναλλαγή στο Repo επί Μετοχών δηµιουργεί πιστωτικό περιθώριο ασφάλισης, το οποίο µπορεί να συµψηφιστεί µε το Ο κατάλογος των µετοχών που συµµετέχουν σε συµβόλαια Stock Repo και Stock Reverse Repo της Αγοράς Παραγώγων περιλαµβάνει περισσότερες από 82 µετοχές που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Τα προϊόντα Repo και Reverse Repo επί Μετοχών και το pool µετοχών της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. συνθέτουν τη µέθοδο µε την οποία πραγµατοποιείται στην ελληνική αγορά η διαδικασία που διεθνώς είναι γνωστή µε τον ευρύ όρο «ανεισµός Τίτλων (Stock Lending Stock Borrowing)». Ανεξάρτητα από τα νοµικά χαρακτηριστικά που λαµβάνει σε κάθε αγορά, ο «ανεισµός Τίτλων» συναντάται σε ό- λες τις αναπτυγµένες αγορές του κόσµου. Εκατοµµύρια µετοχές διακινούνται καθηµερινά µέσα από διαδικασίες «δανεισµού» στις ώριµες κεφαλαιαγορές του κόσµου. Ο «ανεισµός Τίτλων» µπορεί να δηλώνει δύο διαδικασίες: την παραχώρηση µετοχών ως «δάνειο» (stock lending) και την απόκτηση µετοχών από «δάνειο» (stock borrowing). Στην Ελλάδα οι δύο διαδικασίες του δανεισµού τίτλων πραγµατοποιούνται, α- ντίστοιχα, µέσω των προϊόντων Repo και Reverse Repo επί Μετοχών που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων και έχουν τα χαρακτηριστικά των repos. Σύµβαση Πώλησης Μετοχών µε Σύµφωνο Επαναγοράς (Stock Repo) Υποκείµενη Αξία Μία µετοχή που διαπραγµατεύεται στο Χ.Α. Και η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και ο πωλητής µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµα επαναπώλησης ή επαναγοράς ικαίωµα άσκησης αντίστοιχα Μέγεθος συµβολαίου (Μ.Σ.) 100 µετοχές Ηµερήσια Τιµή (Η.Τ.) 100 ευρωλεπτά + το συσσωρευµένο έσοδο µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα σε ευρωλεπτά, ανά µετοχή, όπως υπολογίζεται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Μέθοδος Εκκαθάρισης Φυσική παράδοση Συναλλαγή: T+0 Άσκηση από επενδυτή: T+5 (κυριότητα T+4) Ηµέρα παράδοσης Άσκηση από ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.: T+1 (κυριότητα T+0) Υπολογισµός εσόδου (Η.Τ.εξόδου Η.Τ.εισόδου)*Μ.Σ. Εκκαθάριση εσόδου Την εποµένη της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας κάθε ηµερολογιακού µήνα. Τελική εκκαθάριση του εσόδου γίνεται την επόµενη εργάσιµη της ηµέρας άσκησης του δικαιώµατος επαναγοράς ή επαναπώλησης. Σειρές Μία σειρά ανά µετοχή για κάθε έτος. ιαπραγµάτευση Ηλεκτρονική στην Αγορά Παραγώγων. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. είναι ο µοναδικός αγοραστής. Πωλητές µπορούν να είναι όλοι επενδυτές µε κωδικό για παράγωγα. Περιθώριο ασφάλισης Πιστωτικό περιθώριο ασφάλισης, που συµψηφίζεται µε τις απαιτήσεις περιθωρίου ασφάλισης που προκύπτουν από τυχόν θέσεις του επενδυτή σε άλλα προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 9

11 απαιτούµενο περιθώριο ασφάλισης που προκύπτει από τυχόν θέσεις του επενδυτή σε άλλα προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. Μάλιστα, όταν οι µετοχές µεταβιβάζονται στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. µέσω συµβολαίων Stock Repo αποτιµώνται υψηλότερα από ό,τι όταν δεσµεύονται υπέρ ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη περιθωρίου ασφάλισης. Χρειάζεται η προσοχή των επενδυτών που επιθυµούν να πουλήσουν συµβόλαια Repo επί Μετοχών για το αν η µεταβίβαση των µετοχών από τη µερίδα τους συνιστά λόγο απώλειας τυχόν δικαιωµάτων που απορρέουν από την κατοχή των µετοχών, όπως η διάθεση δωρεάν µετοχών από το Ελληνικό ηµόσιο στους µετόχους που διατηρούν µετοχές µετά τη ηµόσια εγγραφή για ένα ορισµένο διάστηµα (κίνητρο διακράτησης) (π.χ. Αγροτική Τράπεζα, Ιανουάριος 2002 και ΟΠΑΠ, Ιανουάριος 2003). Πότε επιστρέφονται οι µετοχές στον επενδυτή; Ο επενδυτής έχει δικαίωµα να ζητήσει την επιστροφή µέρους ή όλων των µετοχών οποιαδήποτε στιγµή επιθυµεί. Μετά από 4 εργάσιµες ηµέρες ο επενδυτής µπορεί να προβεί στην πώληση τους αν το επιθυµεί, ενώ από την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα (πριν την έναρξη της συνεδρίασης) οι µετοχές βρίσκονται διαθέσιµες στο Λογαριασµό Αξιών του στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Παράλληλα, και η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. έχει το δικαίωµα επιστροφής µέρους ή όλων των µετοχών αν κρίνει ότι καλύπτεται Χρονοδιάγραµµα επιστροφής µετοχών Άσκηση από επενδυτή O επενδυτής ζητά τις µετοχές του πίσω από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. T O επενδυτής αποκτά την κυριότητα των µετοχών και µπορεί να δώσει εντολή πώλησης αν το επιθυµεί T+1 T+2 T+3 T+4 Άσκηση από ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Τ Τ+1 Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αποφασίζει να επιστρέψει τις µετοχές στον επενδυτή, ο επενδυτής αποκτά την κυριότητα των µετοχών και µπορεί να δώσει εντολή πώλησης αν το επιθυµεί Oι µετοχές βρίσκονται διαθέσιµες στο Λογαριασµό Αξιών του επενδυτή στο ΣΑΤ επαρκώς. Σε αυτή την περίπτωση, ο επενδυτής µπορεί να τις πουλήσει την ίδια κιόλας ηµέρα, αν το επιθυµεί, ενώ οι µετοχές θα είναι διαθέσιµες στο Λογαριασµό Αξιών του την επόµενη ηµέρα (πριν την έναρξη της συνεδρίασης). Παράδειγµα υπολογισµού εσόδου Το προϊόν Stock Repo διαπραγµατεύεται σε σταθερή τιµή για κάθε ηµέρα («Ηµερήσια τιµή»), η οποία είναι διαφορετική για κάθε µετοχή. Η τιµή αυτή αντιπροσωπεύει το συσσωρευµένο έσοδο µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα, σε ευρωλεπτά ανά µετοχή, που έχει προκύψει από τις Συµβάσεις Αγοράς µε Σύµφωνο Επαναπώλησης (προϊόν Reverse Repo επί Μετοχών) επί της ίδιας υποκείµενης µετοχής, ανεξαρτήτου σειράς, συν 100 ευρωλεπτά, και υπολογίζεται µε βάση τον «Αλγόριθµο Ποσοστών ιάθεσης και Επιτοκίων». Το Μέλος ιαπραγµάτευσης της Αγοράς Παραγώγων εισάγει εντολές πώλησης για λογαριασµό του επενδυτή (αγοραστής είναι µόνο η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) µε ελεύθερη τιµή. Για παράδειγµα, πουλά 20 συµβόλαια Stock Repo στη Μετοχή Α στην Ηµερήσια Τιµή 104,70 ευρωλεπτά/µετοχή. Στο τέλος του µήνα, όπου πληρώνεται το έσοδο στον επενδυτή, η Ηµερήσια τιµή έχει διαµορφωθεί σε 105,08. Το µέγεθος συµβολαίου για τη µετοχή Α είναι 100 µετοχές. Ο επενδυτής θα λάβει έσοδο ίσο µε : (105,08-104,70) * 100 µετοχές * 20 συµβόλαια = 760 ευρωλεπτά (EUR 7,60) Την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα, η Ηµερήσια τιµή γίνεται πάλι ίση µε 100,00, όπως κάθε µήνα. Στο τέλος αυτού του µήνα η Ηµερήσια τιµή είναι 106,05 ευρωλεπτά/µετοχή. Ο επενδυτής θα λάβει έσοδο ίσο µε : (106,05-100,00) * 100 µετοχές * 20 συµβόλαια = ευρωλεπτά (EUR 121) Ο ίδιος υπολογισµός γίνεται και όταν ζητείται η επιστροφή των µετοχών, είτε από τον επενδυτή είτε από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., χρησιµοποιώντας την Ηµερήσια Τιµή της ηµέρας εκείνης ως τιµή εξόδου. Σηµ: Η χρηµατιστηριακή προµήθεια είναι 2% επί του µηνιαίου εσόδου του επενδυτή. Στο παράδειγµά µας, 15,2 και 242 ευρωλεπτά, αντίστοιχα. Αν δεν υπάρχει έσοδο, δε ζητείται χρηµατιστηριακή προµήθεια. T+5 Οι µετοχές βρίσκονται διαθέσιµες στο Λογαριασµό Αξιών του επενδυτή στο ΣΑΤ Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 10

12 Stock Reverse Repo: Οι επενδυτές της Αγοράς Παραγώγων έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν µετοχές από το pool της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. µέσω του προϊόντος Stock Reverse Repo, τις οποίες µπορούν να χρησιµοποιήσουν για την πραγµατοποίηση ανοικτών πωλήσεων µετοχών στο Χ.Α. ή την κάλυψη αναγκών φυσικής παράδοσης µετοχών. Το Reverse Repo επί Μετοχών (Stock Reverse Repo) είναι µια σύµβαση αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης, µέσω της οποίας o επενδυτής αποκτά προσωρινά την κυριότητα ορισµένων µετοχών χωρίς να πραγµατοποιήσει πράξη αγοράς στο Χ.Α. Ο επενδυτής αγοράζει συµβόλαια Reverse Repo επί Μετοχών από τον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο της αγοράς παραγώγων, την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. παραχωρεί τις µετοχές στους επενδυτές (αγοραστές του Reverse Repo επί Μετοχών) έναντι ηµερήσιου τιµήµατος που καταβάλλει ο επενδυτής. Το ποσό του τιµήµατος εξαρτάται από την αξία των µετοχών και την τιµή εκτέλεσης της συναλλαγής του Reverse Repo επί Μετοχών (επιτόκιο). Ταυτόχρονα ο επενδυτής παρέχει περιθώριο ασφάλισης για την ανοικτή του θέση σε συµβόλαια Stock Reverse Repo (150% της αξίας της ανοικτής του θέσης). Χρονοδιάγραµµα επιστροφής µετοχών Άσκηση από ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ζητά την επιστροφή των µετοχών από τον επενδυτή, ο οποίος πρέπει να προβεί στην αγορά τους µέσω του Χ.Α. T Άσκηση από επενδυτή Τελευταία ηµέρα για την πραγµατοποίηση της πράξης αγοράς των µετοχών µέσω του Χ.Α. Οι µετοχές επιστρέφονται στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. T+1 T+2 T+3 T+4 Ο επενδυτής αποφασίζει να επιστρέψει τις µετοχές στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Οι µετοχές επιστρέφονται στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. την ίδια ηµέρα. Τ Οι ανοικτές πωλήσεις (short selling): Ανοικτή πώληση είναι η πώληση µετοχών τις οποίες ο επενδυτής δεν έχει πρωτύτερα αγοράσει, αλλά έχει αποκτήσει µέσω του προϊόντος Reverse Repo επί Μετοχών. Οι ανοικτές πωλήσεις διενεργούνται στην αγορά µετοχών για µια σειρά λόγων. Για παράδειγµα, µέσω των ανοικτών πωλήσεων, οι επενδυτές µπορούν να εκφράσουν τις προσδοκίες τους για πτωτική πορεία της τιµής µιας µετοχής παίρνοντας τον ανάλογο κίνδυνο. Επίσης, είναι το πλέον απαραίτητο εργαλείο για τη διενέργεια εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage). Τέλος, δίνουν τη δυνατότητα διαχείρισης κινδύνου για Ειδικούς ιαπραγµατευτές καθώς και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που διαθέτουν στους επενδυτές σύνθετα προϊόντα (structured products). Σύµβαση Αγοράς Μετοχών µε Σύµφωνο Επαναπώλησης (Stock Reverse Repo) Υποκείµενη Αξία Μία µετοχή που διαπραγµατεύεται στο Χ.Α. ικαίωµα άσκησης Και η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και ο αγοραστής µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµα επαναγοράς ή επαναπώλησης αντίστοιχα Μέγεθος συµβολαίου (Μ.Σ.) 100 µετοχές Τιµή συναλλαγής Ετήσιο επιτόκιο επί τοις εκατό Μέθοδος Εκκαθάρισης Φυσική παράδοση Ηµέρα παράδοσης Συναλλαγή: T+1 Άσκηση από επενδυτή: T+0 Άσκηση από ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.: T+4 Ηµερήσιο Τίµηµα Μ.Σ. x Τιµή κλεισίµατος µετοχής x x Τιµή συναλλαγής (%) x (1/360) Εκκαθάριση Ηµερήσιου Τι- Σε καθηµερινή βάση: το πρωί κάθε ηµέρας συναλλαγών πληρώνεται από τον αγοραστή το κόστος για µήµατος όλες τις ηµερολογιακές ηµέρες που έχουν µεσολαβήσει από την προηγούµενη ηµέρα συναλλαγών. Σειρές Μία σειρά ανά µετοχή για κάθε έτος. ιαπραγµάτευση Ηλεκτρονική στην Αγορά Παραγώγων. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. είναι ο µοναδικός πωλητής. Αγοραστές µπορούν να είναι όλοι επενδυτές µε λογαριασµό παραγώγων. Ηµέρα υποχρεωτικής άσκησης εξαµήνου από την ηµέρα κατάρτισης της σύµβασης Την τελευταία εργάσιµη ηµέρα πριν τη συµπλήρωση Περιθώριο ασφάλισης 150% της αξίας της θέσης Πότε υποχρεούται να επιστρέψει τις µετοχές ο επενδυτής; Η σύµβαση λήγει αυτοδίκαια 6 µήνες µετά την ηµέρα συναλλαγής. Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να µετακυλίσει (ανανεώσει) τη θέση του πριν τη λήξη, ειδάλλως υποχρεούται να επιστρέψει τις µετοχές του repos, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. O επενδυτής µπορεί να επιστρέψει τις µετοχές στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., οποιαδήποτε στιγµή επιθυµεί µε την προϋπόθεση ότι τις έχει στην κατοχή του. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. έχει το δικαίωµα να ζητήσει την επιστροφή των µετοχών οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο λόγω µείωσης της διαθεσιµότητας µετοχών στη δεξαµενή. Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. θα ζητήσει πρώτα την επιστροφή των µετοχών των συµβάσεων που βρίσκονται πιο κοντά στη λήξη τους. Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 11

13 ΣΜΕ επί Μετοχών: Ένα πρωτοποριακό προϊόν Τα ΣΜΕ επί Μετοχών έχουν τα συνήθη πλεονεκτήµατα και χρήσεις των Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε συνδυασµό µε τις σηµαντικές ευκαιρίες που προσφέρει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φυσικής παράδοσης στη λήξη του συµβολαίου. Ιδιώτες και θεσµικοί επενδυτές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα ΣΜΕ επί Μετοχών για αντιστάθµιση κινδύνου, κερδοσκοπία ή και την πραγµατοποίηση σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών. Στην Αγορά Παραγώγων διαπραγµατεύονται ΣΜΕ σε έντεκα µετοχές που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. (ΟΤΕ, ETE, EEEK, ΑΛΦΑ, ΙΝΤΚΑ, ΟΠΑΠ, ΕΗ, ΕΥΡΩΒ, ΕΧΑΕ, ΚΟΣΜΟ, ΠΕΙΡ). Παρακάτω παρατίθεται µια σύντοµη περιγραφή των χρήσεων των ΣΜΕ επί Μετοχών: I Αντιστάθµιση κινδύνου, δηλαδή µείωση του κινδύνου που προέρχεται από τις κινήσεις της τιµής µιας µετοχής που περιλαµβάνεται σε ένα χαρτοφυλάκιο. Πουλώντας ΣΜΕ επί µιας µετοχής, ο επενδυτής εξουδετερώνει τις επιπτώσεις από πιθανή πτωτική κίνηση της τιµής της µετοχής χάρη στα αντίθετα αποτελέσµατα που αποδίδει η θέση σε ΣΜΕ. Με αυτό τον τρόπο, ο επενδυτής µπορεί επίσης να «κλειδώσει» την τιµή πώλησης της µετοχής στο µέλλον (short hedge), και στη συνέχεια να κλείσει τη θέση του στο ΣΜΕ όταν πιστεύει ότι η πτωτική κίνηση έχει ολοκληρωθεί. I «Κλείδωµα» την τιµή αγοράς µιας µετοχής στο µέλλον (long hedge), αν ο επενδυτής δεν έχει σήµερα το απαιτούµενο κεφάλαιο για να αγοράσει τη µετοχή, αλλά αναµένει κεφάλαιο στο µέλλον (π.χ. από µερίσµατα). I ιαφοροποίηση χαρτοφυλακίου (stock re-allocation) µε χαµηλό κόστος, µέσω της φυσικής παράδοσης ή παραλαβής µετοχών στη λήξη. I Αναπαραγωγή των πλεονεκτηµάτων από την κατοχή της µετοχής (portfolio substitution), δεσµεύοντας ωστόσο µικρότερα κεφάλαια (µόχλευση) ή υπάρχουσες µετοχές ως ενέχυρο. Τα ΣΜΕ επί Μετοχών είναι ένα αποτελεσµατικός τρόπος για να εκµεταλλευτούµε προβλέψεις για την κίνηση των τιµών των µετοχών χωρίς να επενδύσουµε µεγάλο κεφάλαιο. Αν κάποιος προβλέπει άνοδο της τιµής της µετοχής Α, µπορεί να αγοράσει ΣΜΕ στη µετοχή µε µόλις ένα πέµπτο της αξίας της θέσης του. Στην περίπτωση που προβλέπεται µείωση της τιµής, τα ΣΜΕ επί Μετοχών αποτελούν τον ευκολότερο και πιο αποτελεσµατικό τρόπο για να επενδύσει κανείς σε µία τέτοια πρόβλεψη. Η δυνατότητα χρήσης µετοχών για ενέχυρο δίνει ακόµα µεγαλύτερη δυνατότητα σε επενδυτές να κάνουν καλύτερη χρήση του κεφαλαίου αλλά και του χαρτοφυλακίου τους. I ηµιουργία συνδυαστικών θέσεων µεταξύ δύο µετοχών ή µετοχών και δεικτών. Μία δηµοφιλής χρήση των ΣΜΕ επί Μετοχών είναι η δηµιουργία συνδυαστικών θέσεων µε ταυτόχρονη αγορά ενός ΣΜΕ και πώληση ενός άλλου ΣΜΕ, όπου ενδιαφέρον για τον επενδυτή δεν έχει το µέγεθος της µεταβολής της τιµής του κάθε ΣΜΕ, αλλά η σχετική µεταβολή των τιµών των δύο µετοχών. Για παράδειγµα, ένας επενδυτής πιστεύει ότι η προβλεπόµενη ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων θα οδηγήσει σε άνοδο της τιµής της µετοχής της Τράπεζας Α, που έχει δραστηριότητα σε αυτό τον τοµέα, σε σχέση µε την Τράπεζα Β, η οποία δεν έχει τέτοια δραστηριότητα, δεδοµένων Παράδειγµα αντιστάθµισης κινδύνου µε ΣΜΕ επί Μετοχών Ένας επενδυτής φοβάται ότι η µετοχή Μ που έχει στο χαρτοφυλάκιο του, η οποία τού έχει αποφέρει σηµαντικά κέρδη τον τελευταίο καιρό, θα παρουσιάσει πτώση στο εγγύς µέλλον λόγω λήψης κερδών (profit taking) από άλλους επενδυτές. Ο επενδυτής δε θέλει να ρευστοποιήσει τη θέση του στη µετοχή, αλλά ούτε και να χάσει τα κέρδη του. Λαµβάνοντας θέση πώλησης σε ΣΜΕ επί της µετοχής Μ για το επίφοβο διάστηµα, ο επενδυτής ουσιαστικά «κλειδώνει» την αξία και τα συσσωρευµένα κέρδη. Αν η τιµή της µετοχής Μ πέσει, η θέση πώληση σε ΣΜΕ θα αποφέρει κέρδη τα οποία θα εξουδετερώσουν τη ζηµία από τις µετοχές. Πριν τη λήξη των ΣΜΕ, ο επενδυτής θα κλείσει τη θέση του ή θα κάνει µετακύλιση για µεταγενέστερους µήνες λήξης ώστε να µην επηρεαστεί η δοµή του χαρτοφυλακίου του. Υποκείµενο Στοιχείο Τιµή συµβολαίου Μέγεθος συµβολαίου Ελάχιστη µεταβολή τιµής Μήνες Λήξης Τελική Εκκαθάριση Περιθώριο ασφάλισης Ηµέρα Λήξης Ηµέρα Τελικής Εκκαθάρισης ΣΜΕ επί Μετοχών Μία µετοχή της Κύριας αγοράς του Χ.Α. Σε ευρώ ανά µετοχή (2 δεκαδικά ψηφία) 100 µετοχές 0,01 ευρώ/µετοχή 4 σειρές Φυσική παράδοση 12-21% της αξίας της θέσης 3η Παρασκευή του µήνα λήξης Η τρίτη εργάσιµη µετά την ηµέρα λήξης (Τ+3). Παράδοση των µετοχών µέσω του Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. έναντι καταβολής ποσού (DVP). των άλλων συνθηκών σταθερών. Για να εκµεταλλευτεί την ευκαιρία ο επενδυτής µπορεί να αγοράσει ΣΜΕ στη µετοχή Α και να πουλήσει ΣΜΕ στη µετοχή Β. Ο κατάλληλος αριθµός συµβολαίων που θα χρησιµοποιηθεί σε κάθε σκέλος της στρατηγικής προκύπτει από τη σχέση των τιµών των δύο ΣΜΕ. Ο επενδυτής κερδίζει όσο η σχέση των τιµών µεταβάλλεται υπέρ της µετοχής Α. Ακόµα και αν οι τιµές και των δύο µετοχών σηµειώσουν πτώση, ο επενδυτής θα κερδίσει εφόσον η µείωση της τιµής της µετοχής Β είναι σχετικά µεγαλύτερη από τη µείωση της τιµής της µετοχής Α. I Πραγµατοποίηση εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage) µεταξύ των αγορών (µετοχών, ΣΜΕ, δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετoχών). I Αλλαγή του βάρους συγκεκριµένης µετοχής σε ένα χαρτοφυλάκιο µε µικρό κόστος συναλλαγών. Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 12

14 Παράδειγµα χρήσης των ΣΜΕ επί Μετοχών: συναλλαγή ζευγών (pairs trading) Τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί Μετοχών προσφέρουν ευκαιρίες για αντιστάθµιση κινδύνου αλλά και για σηµαντικά κέρδη στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Στο παράδειγµα που ακολουθεί παρουσιάζεται µια από τις πολυάριθµες επενδυτικές στρατηγικές που µπορούν να υλοποιηθούν χρησι- µοποιώντας τα συµβόλαια αυτά. Το παράδειγµα είναι βασισµένο σε πραγµατικά στοιχεία της αγοράς. Ας υποθέσουµε ότι στα µέσα Νοεµβρίου 2001 κάποιος επενδυτής, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, πιστεύει ότι η µετοχή της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ (ΠΑΝΦ) (τυχαίο παράδειγµα-η µετοχή έχει σταµατήσει να διαπραγµατεύεται) είναι υποτιµηµένη σε σχέση µε τη µετοχή του ΟΤΕ. Κατά συνέπεια, ο επενδυτής αυτός προσδοκά ότι σε περίπτωση ανόδου των τιµών στο χρηµατιστήριο, η µετοχή ΠΑΝΦ θα παρουσιάσει µεγαλύτερη άνοδο από την ΟΤΕ, ενώ σε περίπτωση πτώσης των τιµών η µετοχή ΟΤΕ θα είναι αυτή που θα επηρεαστεί περισσότερο αρνητικά από την ΠΑΝΦ. Με άλλα λόγια, ο επενδυτής προσδοκά ότι η µετοχή ΠΑΝΦ θα έχει µεγαλύτερη απόδοση συγκριτικά µε τη µετοχή ΟΤΕ. Προκειµένου να αποκοµίσει κέρδος από την προσδοκία του, ο επενδυτής µπορεί να ακολουθήσει µια συνδυαστική θέση στα ΣΜΕ των δύο µετοχών: στις , αγοράζει 68 ΣΜΕ στη µετοχή ΠΑΝΦ λήξης Μαΐου 2002 (τιµή συναλλαγής 5,93 EUR) και πουλά ταυτόχρονα 20 ΣΜΕ στη µετοχή ΟΤΕ ίδιας λήξης (τιµή συναλλαγής 20,60 EUR). Τιµή µετοχής/τιµή (19/11/2001) 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 19/11/ /11/2001 3/12/2001 ΣΜΕ PA NA FON 10/12/ /12/2001 Ηµ εροµηνία ΣΜΕ OTE 24/12/2001 Ο αριθµός των ΣΜΕ υπολογίζεται έτσι ώστε η ονοµαστική αξία των θέσεων στα ΣΜΕ επί των δύο µετοχών να είναι περίπου η ίδια (το µέγεθος συµβολαίου ε- νός ΣΜΕ είναι 100 µετοχές). Το απαιτούµενο περιθώριο ασφάλισης που θα πρέπει να διατηρεί ο επενδυτής για την κάλυψη του ηµερησίου κινδύνου που αναλαµβάνει µε τη θέση σε ΣΜΕ α- νέρχεται σε 15651,36 ΕUR (22%*6,06EUR*68*100 για την ΠΑΝΦ και 16%*20,58EUR*20* *100 για τον ΟΤΕ). Αν υποθέσουµε ότι ο επενδυτής έχει στο χαρτοφυλάκιό του 1000 µετοχές ΕΤΕ τις οποίες δεν επιθυµεί να πωλήσει στο άµεσο χρονικό διάστηµα, έχει τη δυνατότητα να µεταβιβάσει στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αυτές τις µετοχές µέσω συµβάσεων πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (προϊόν Stock Repo). Με αυτό τον τρόπο ο επενδυτής, όχι µόνο υπερκαλύπτει το απαιτούµενο περιθώριο ασφάλισης (το θετικό περιθώριο ασφάλισης από την πώληση συµβάσεων Stock Repo µετοχών ΕΤΕ ξεπερνά τα EUR) για την επένδυσή του σε ΣΜΕ, αλλά αναµένει ενδεχοµένως κι ένα επιπλέον έσοδο (το οποίο µπορεί να φτάσει ακόµα και το 3%, επί της αξίας της θέσης, σε ετήσια βάση) από την περαιτέρω µεταβίβαση των µετοχών του από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Στο διάγραµµα 1 απεικονίζεται η συγκριτική απόδοση των ΣΜΕ επί των µετοχών ΟΤΕ και ΠΑΝΦ µέχρι και το τέλος του έτους, µε βάση την τιµή της 19 ης Νοεµβρίου. Βλέπουµε στο διάγραµµα ότι κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήµατος είχαµε γενικότερη πτώση τιµών. Όµως η τιµή του ΣΜΕ στη µετοχή ΟΤΕ παρουσίασε πολύ σηµαντικότερη πτώση (της τάξης του 12%) από την τιµή του ΣΜΕ στη µετοχή ΠΑΝΦ (πτώση της τάξης του 2,5%). Έτσι, η θέση πώλησης στο ΣΜΕ του ΟΤΕ αποφέρει κέρδη που υπερκαλύπτουν τη ζηµία που αντιστοιχεί 31/12/2001 ιάγραµµα 1: Συγκριτική απόδοση των ΣΜΕ του ΟΤΕ και της ΠΑΝΦ µέχρι τέλους του Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 13

15 στη θέση αγοράς στο ΣΜΕ επί της ΠΑΝΦ και ο επενδυτής αποκοµίζει συνολικά κέρδος µέσω του ηµερήσιου χρηµατικού διακανονισµού που είναι αθροιστικός για τα δύο ΣΜΕ. Στις , ο επενδυτής αποφασίζει να κλείσει τη θέση του. Αγοράζει λοιπόν 20 ΣΜΕ στη µετοχή ΟΤΕ (τιµή συναλλαγής 17,89 EUR) και πουλά ταυτόχρονα 68 ΣΜΕ στη µετοχή ΠΑΝΦ (τιµή συναλλαγής 5,86 EUR). Το διάγραµµα 2 απεικονίζει το κέρδος-ζηµία του επενδυτή αθροιστικά µέχρι το κλείσιµο της θέσης. Παρατηρούµε ότι η στρατηγική παραµένει σταθερά κερδοφόρα µέχρι το κλείσιµο της θέσης, ενώ το συνολικό κέρδος φτάνει τελικά τα 4944 EUR στις Κέρδος - ζηµία (EUR) Βλέπουµε ότι µε τα ΣΜΕ επί Μετοχών είναι πλέον δυνατό να εκφράσει κανείς προσδοκίες για τις συγκριτικές αποδόσεις µεταξύ δύο µετοχών του ιδίου κλάδου (αλλά και µεταξύ διαφορετικών κλάδων ή µεταξύ ενός συγκεκριµένου κλάδου και ενός δείκτη), αλλά και να αποκοµίσει σηµαντικά κέρδη αν οι προσδοκίες επαληθευτούν. Στο παράδειγµα που παρουσιάσαµε η συνολική απόδοση σε σχέση µε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης που καλείται να καλύψει ο επενδυτής ξεπερνά το 32%. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι τέτοιου είδους συνδυαστικές στρατηγικές µπορούν να αποδειχθούν κερδοφόρες ανεξάρτητα από το αν η γενικότερη τάση της αγοράς θα είναι ανοδική ή πτωτική. Και τέλος, όπως και στο παράδειγµα, το απαιτούµενο περιθώριο ασφάλισης µπορεί να καλυφθεί µέσω πώλησης συµβολαίων Repo επί Μετοχών στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Έτσι, ο επενδυτής µπορεί στην πράξη να υλοποιήσει τη στρατηγική του χωρίς να χρειάζεται επιπλέον ρευστότητα για το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης. 0 19/11/01 26/11/01 3/12/01 10/12/01 Ηµεροµηνία 17/12/01 ιάγραµµα 2: ιάγραµµα κέρδους ζηµίας της συνδυαστικής θέσης από µέχρι Ετησιοποιηµένες αποδόσεις τυπικών συµβολαίων Stock Repo Ε τησ ιοπ οιηµ ένη απ όδοση-annualized re turn Ετη σ ιο π ο ιη µ ένη απόδοση-annualized retu rn ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝ. & ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΓΕΝ. ΑΠΟΘ. ΑΕ (ΚΟ) - N.B.G. REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. (CR) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Ια ν 0 3 Φεβ 03 Μαρ 0 3 Απ ρ 03 Μαϊ 03 Ιουν 0 3 Ιουλ 0 3 Αυ γ 03 Σεπ 0 3 Οκτ 03 Ν οε 03 εκ 0 3 Ιαν 0 4 Φεβ 04 Μ αρ 04 Απρ 04 Μαϊ 04 Ιουν 0 4 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛ ΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - COMMERCIAL BANK OF GREECE S.A. (CR) Ιαν 0 3 Φεβ 0 3 Μαρ 03 Απρ 03 Μαϊ 03 Ιουν 03 Ιουλ 03 Αυγ 03 Σεπ 03 Ο κτ 0 3 Νοε 03 εκ 03 Ιαν 04 Φεβ 04 Μαρ 04 Απρ 04 Μαϊ 04 Ιουν 04 ΗΜ/ΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) - LAMBRAKIS PRESS S.A. (CR) Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 14 Ετη σιο π ο ιηµ ένη απόδοση- A n n ualized retu rn Ετη σιοπ οιη µ ένη απόδοση- A n n ualized retu rn 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Ιαν 0 3 Φεβ 03 Μαρ 03 Απ ρ 03 Μαϊ 03 Ιο υν 03 Ιο υλ 03 Αυγ 03 Σεπ 0 3 Οκτ 03 Ν οε 03 εκ 0 3 Ια ν 04 Φεβ 04 Μ αρ 0 4 Απρ 04 Μ αϊ 0 4 Ιουν 0 4 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) - PPC S.A. (CR) Ιαν 0 3 Φεβ 03 Μ αρ 0 3 Απ ρ 03 Μαϊ 03 Ιο υν 03 Ιο υλ 03 Αυγ 03 Σεπ 0 3 Οκτ 03 Ν οε 03 εκ 0 3 Ια ν 0 4 Φεβ 04 Μ αρ 0 4 Απρ 04 Μ αϊ 0 4 Ιουν 0 4

16 ικαιώµατα επί Μετοχών: Τα πιο διαδεδοµένα παράγωγα προϊόντα στην Αγορά Παραγώγων Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών εισήγαγε δικαιώµατα επί τεσσάρων µετοχών του Χ.Α. (ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΙΝΤΚΑ, ΟΤΕ) στις 7 Ιανουαρίου του Στόχος της Αγοράς Παραγώγων είναι να προσφέρει στους επενδυτές της το προϊόν µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα που έχουν εκτιµήσει οι επενδυτές διεθνώς. Γιατί τα ικαιώµατα επί Μετοχών είναι τόσο δηµοφιλή στις αγορές παραγώγων όλου του κόσµου; Τα ικαιώµατα επί Μετοχών βασίζονται σε επιµέρους µετοχές. Υποκείµενα των συµβολαίων είναι µετοχές ε- ταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, επιλεγµένες µε βάση κριτήρια όπως διασπορά, ρευστότητα, ε- µπορευσιµότητα και µεταβλητότητα τιµών. Πολλοί επενδυτές παρακολουθούν τους µετοχικούς δείκτες του Χ.Α. στους οποίους βασίζονται τα ΣΜΕ και δικαιώµατα επί δεικτών της Αγοράς Παραγώγων. Ωστόσο, περισσότεροι είναι οι επενδυτές που επί σειρά ετών παρακολουθούν συγκεκριµένες µετοχές. Οι επενδυτές που παρακολουθούν µετοχές µπορούν να διατυπώνουν προβλέψεις για την τάση της τιµής, να εκτιµούν τους παράγοντες που την επηρεάζουν και να επιλέγουν τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες τιµές-στόχους για µια συγκεκριµένη µετοχή, όπως άλλοι επενδυτές για ένα δείκτη. Η αγορά ικαιωµάτων επί Μετοχών απαιτεί µικρά κεφάλαια. Οι ιδιώτες επενδυτές θεωρούν προσιτά τα ικαιώµατα επί Μετοχών γιατί η αγορά τους απαιτεί µόνο ένα κλάσµα της αξίας τους. Έτσι, ακόµα και µε πολύ µικρό αρχικό κεφάλαιο οι επενδυτές µπορούν να συµµετέχουν στην τάση της αγοράς. Ενδεικτικά, 40 ηµέρες πριν τη λήξη, ένα δικαίωµα αγοράς (θέση αγοράς σε 100 µετοχές) µε τιµή άσκησης 10 ευρώ (At-The-Money) κοστίζει περίπου 55 ευρώ, ενώ η αγοραία αξία των µετοχών είναι 1000 ευρώ (100 µετοχές x 10 ευρώ). Τα ικαιώµατα επί Μετοχών µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από τους συντηρητικούς επενδυτές. Με την αγορά δικαιωµάτων, οι επενδυτές γνωρίζουν εκ των προτέρων τη µέγιστη ζηµιά της στρατηγικής τους: στη χειρότερη περίπτωση, ο αγοραστής δικαιωµάτων θα χάσει το ποσό του τιµήµατος που πλήρωσε (συν την προ- µήθεια). Έτσι, ο επενδυτής που αγόρασε 1 δικαίωµα αγοράς προς 55 ευρώ µε προσδοκία ανόδου της τιµής της µετοχής, διακινδυνεύει µόνο το ποσό των 55 ευρώ (συν την προµήθεια), ακόµα και αν η τιµή της µετοχής ση- µειώσει σηµαντική πτώση. Ταυτόχρονα, η ονοµαστική αξία των ικαιωµάτων επί Μετοχών είναι µικρότερη από άλλα παράγωγα προϊόντα. Με τρέχουσες τιµές, η ονοµαστική αξία των ικαιωµάτων επί Μετοχών που διαπραγ- µατεύονται στην Αγορά Παραγώγων είναι µικρότερη από 1500 ευρώ, ενώ η ονοµαστική αξία των δικαιωµάτων ε- πί του δείκτη FTSE/ASE-20 ξεπερνά τα 4000 ευρώ. Αποτελεσµατικότερη αντιστάθµιση κινδύνου για µικρά χαρτοφυλάκια: Τα ικαιώµατα επί Μετοχών µπορούν να αποτελέσουν µέσα προστασίας για χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από µετοχές ορισµένων µόνο εταιριών. Τα δικαιώµατα επί δεικτών προσφέρουν πιο αποτελεσµατική προστασία σε διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια των οποίων οι αποδόσεις συσχετίζονται µε έναν από τους δύο υποκείµενους δείκτες. Τα ικαιώµατα επί Μετοχών είναι δυναµικά και ευέλικτα εργαλεία, όπως όλα τα προϊόντα δικαιωµάτων: Πιθανότητα υψηλών αποδόσεων µε επιλογή της κατάλληλης τιµής άσκησης στρατηγικές για κάθε προσδοκία ικαιώµατα Προαίρεσης επί Μετοχών Υποκείµενο Στοιχείο Μία µετοχή της Κύριας αγοράς του Χ.Α. Είδος ικαιώµατος Αµερικανικό Τίµηµα συµβολαίου Σε ευρώ/µετοχή (2 δεκαδικά ψηφία) Μέγεθος συµβολαίου 100 µετοχές Ελάχιστη µεταβολή τιµής (αξία) 0,01 ευρώ/µετοχή Τιµές άσκησης 9 τιµές άσκησης Μήνες Λήξης 4 σειρές Τελική Εκκαθάριση Φυσική παράδοση Περιθώριο ασφάλισης Απαιτείται µόνο για τους πωλητές. Οι αγοραστές έχουν πιστωτικό περιθώριο ασφάλισης. Ηµέρα Λήξης 3η Παρασκευή του µήνα λήξης Ηµέρα Τελικής Εκκαθάρισης Η τρίτη εργάσιµη µετά την ηµέρα λήξης (Τ+3). Παράδοση των µετοχών µέσω του Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. έναντι καταβολής ποσού Πληρωτέο ποσό = Τιµή άσκησης * Μέγεθος συµβολαίου και προφίλ κινδύνου του επενδυτή δυνατότητα δηµιουργίας συνθετικών θέσεων αγοράς και πώλησης σε µετοχές δυνατότητα διαπραγµάτευσης της µεταβλητότητας των τιµών στρατηγικές αύξησης της απόδοσης µετοχών δυνατότητα συνδυασµού µε ΣΜΕ επί Μετοχών σε σύνθετες στρατηγικές στρατηγικές arbitrage δυνατότητα αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου µέσω της φυσικής παράδοσης, είναι ακόµα ορισµένες από τις χρήσεις των ικαιωµάτων επί Μετοχών για επενδυτές εξοικειωµένους µε τη χρήση των δικαιωµάτων. Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 15

17 ΣΜΕ στη συναλλαγµατική ισοτιµία EUR/USD: προϊόν για τη διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου Τα ΣΜΕ σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι µια τυποποιηµένη, νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ δύο συµβαλλοµένων, εκ των οποίων ο ένας υποχρεούται να αγοράσει και ο άλλος υποχρεούται να πουλήσει ένα συγκεκριµένο ποσό ενός νοµίσµατος ως αντάλλαγµα για την παραλαβή ενός δεδοµένου ποσού άλλου νοµίσµατος σε καθορισµένη µελλοντική ηµεροµηνία. Η ισοτιµία της µελλοντικής παράδοσης είναι η τιµή της πράξης στο ΣΜΕ. Η διαπραγµάτευση των ΣΜΕ σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες στην οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών επιτρέπει σε ένα µεγάλο εύρος τύπων επενδυτών να συµµετέχουν στην αγορά αυτή. Σε αντίθεση µε τις εξωχρηµατιστηριακές (OTC) αγορές των προθεσµιακών συµβολαίων (forwards) και άλλων προϊόντων σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες στις οποίες έχουν πρόσβαση κυρίως µεγάλες εταιρίες, στην οργανωµένη α- γορά παραγώγων όπου διαπραγµατεύονται τα ΣΜΕ σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχουν ισότιµα µικρότερες και µεγάλες επιχειρήσεις, κερδοσκόποι, θεσµικοί και ιδιώτες επενδυτές. Τα ΣΜΕ στη συναλλαγµατική ισοτιµία EUR/USD της Αγοράς Παραγώγων διαπραγµατεύονται και εκκαθαρίζονται σε δολάρια. Το περιθώριο ασφάλισης για θέσεις σε αυτό το προϊόν καταβάλλεται σε ευρώ και συνυπολογίζεται µε τα ποσά περιθωρίου ασφάλισης που αφορούν θέσεις του επενδυτή σε άλλα προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. Χρήσεις των ΣΜΕ σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες - υνατότητα αποκόµισης κερδών από ορθή πρόβλεψη των µεταβολών στη συναλλαγµατική ισοτιµία, µε ιδιαίτερα υψηλή µόχλευση. - «Κλείδωµα» συναλλαγµατικής ισοτιµίας στο επιθυµητό επίπεδο. - Αντιστάθµιση, µερική ή ολική, ήδη αναληφθέντος συναλλαγµατικού κινδύνου (π.χ. από εµπορική δραστηριότητα, καταθέσεις, κ.λπ.). - Αποτελεσµατικότερη διαχείριση χαρτοφυλακίων που λαµβάνουν θέσεις σε νοµίσµατα, επιτόκια, κ.λπ. - υνατότητα αποκόµισης κέρδους χωρίς κίνδυνο, µέσω της διενέργειας εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage). Πλεονεκτήµατα του προϊόντος Η διαπραγµάτευση των ΣΜΕ στη συναλλαγµατική ισοτιµία EUR/USD στην οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά της Αγοράς Παραγώγων προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα στο προϊόν έναντι παρόµοιων εξωχρηµατιστηριακών προϊόντων. Εξασφαλισµένη ρευστότητα λόγω της ύπαρξης του θεσµού των Ειδικών ιαπραγµατευτών (Market Makers). Εγγύηση εκπλήρωσης από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Τυποποίηση των χαρακτηριστικών των συµβολαίων. Καθηµερινή αποτίµηση και πληρωµή κερδών ή ζηµιών. Ανωνυµία και ισότιµη συµµετοχή ό- λων των επενδυτών στην αγορά. Ύπαρξη διαφανούς κανονιστικού πλαισίου. Απαλλαγή από φορολόγηση συναλλαγών. Η αντιστάθµιση αγοράς (long hedge), η οποία πραγµατοποιείται µε την αγορά ΣΜΕ σε συναλλαγµατική ισοτιµία, είναι δυνατό να προστατεύσει τον επενδυτή από την ανατίµηση του ευρώ. Αντίστοιχα, η αντιστάθµιση πώλησης (short hedge), η οποία πραγµατοποιείται µε την πώληση ΣΜΕ σε συναλλαγµατική ισοτιµία, είναι δυνατό να προστατεύσει τον επενδυτή από την υποτίµηση του ευρώ. ΣΜΕ στη συναλλαγµατική ισοτιµία EUR/USD Υποκείµενο Στοιχείο Ποσό σε δολάρια ΗΠΑ (USD) έναντι του ευρώ (EUR) Τιµή συµβολαίου Σε δολάρια ΗΠΑ (USD) ανά µονάδα ευρώ (EUR), µε ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων Μέγεθος συµβολαίου EUR Ελάχιστη µεταβολή τιµής 0,0001 USD ανά EUR Μήνες Λήξης 4 σειρές Μέθοδος παράδοσης Εκκαθάριση (σε δολάρια ΗΠΑ) βασισµένη στην τελική τιµή εκκαθάρισης Περιθώριο ασφάλισης 4,25% της αξίας της θέσης (σε ευρώ) Ηµέρα Λήξης Η δεύτερη εργάσιµη ηµέρα που προηγείται της τρίτης (3ης) Τετάρτης του µήνα λήξης. Η διαπραγµάτευση σταµατά στις 14:15 ώρα CET. Ηµέρα Τελικής Εκκαθάρισης Πρώτη εργάσιµη µετά την ηµέρα λήξης Μικρότερο άνοιγµα στις τιµές των εντολών προσφοράς και ζήτησης. Συµψηφισµό των απαιτούµενων περιθωρίων ασφάλισης µε τα υπόλοιπα προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. Αποδοχή ελληνικών µετοχών, οµολόγων και καταθέσεων συναλλάγµατος για κάλυψη του περιθωρίου ασφάλισης. υνατότητα, σε συνεργασία µε τα Μέλη που παρέχουν την υπηρεσία, για εντολές stop loss / profit taking για ώρες εκτός του ωραρίου της συνεδρίασης. Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 16

18 Η Αγορά Παραγώγων επικοινωνεί µε τους επενδυτές Γνώµονα στο σχεδιασµό των υπηρεσιών που παρέχει η Αγορά Παραγώγων, αλλά και της ιστοσελίδας της στο Internet αποτελούν οι ανάγκες εκπαίδευσης, ενηµέρωσης, υποστήριξης, επικοινωνίας και πληροφόρησης του κοινού. Η Αγορά Παραγώγων προσφέρει: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Εισαγωγικά σεµινάρια (πληροφορίες στο τηλέφωνο ). Τα σεµινάρια αυτά είναι απαραίτητα για όλους τους επενδυτές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά παραγώγων και αποτελούν το πρώτο βήµα για να καταλάβουν οι επενδυτές πώς λειτουργεί η νέα αυτή αγορά και να επιλύσουν τις απορίες τους. Εκπαιδευτικά σεµινάρια από τη Μονάδα Εκπαίδευσης για την πιστοποίηση στελεχών, καθώς και εξειδικευµένα σεµινάρια για στελέχη της ευρύτερης κεφαλαιαγοράς (πληροφορίες στα τηλέφωνα , ). Εκδόσεις και φυλλάδια εκπαιδευτικού και ενηµερωτικού χαρακτήρα (υπάρχουν δεκάδες τίτλοι που αναφέρονται στα προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων, στις χρήσεις των παράγωγων προϊόντων, στη λειτουργία της αγοράς, καθώς και εκδόσεις µε χρήσιµες, πρακτικές πληροφορίες για τους επενδυτές). Τα φυλλάδια αυτά διατίθενται δωρεάν από τη ιστοσελίδα της Αγοράς Παραγώγων. Το εκπαιδευτικό CD-ROM της Αγοράς Παραγώγων (χορηγία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) για τα παράγωγα προϊόντα, το οποίο περιέχει περισσότερες από 70 στρατηγικές για δικαιώµατα προαίρεσης µε δυνατότητα για προσοµοίωση. Με την βοήθειά του οι επενδυτές µπορούν να εµπεδώσουν καλύτερα θέµατα που αφορούν στρατηγικές, αποδόσεις, κινδύνους και τους συντελεστές ευαισθησίας σύνθετων θέσεών τους. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Έγκυρη ενηµέρωση για την αγορά παραγώγων από την ιστοσελίδα Παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα (Money Shows, τοπικά σεµινάρια, άλλες εκδηλώσεις). Αν επιθυµείτε να διεξαχθεί κάποιο ενηµερωτικό σεµινάριο στην περιοχή σας (για πάνω από 20 άτοµα), επικοινωνήστε µαζί µας στο τηλέφωνο Η ιστοσελίδα της Αγοράς Παραγώγων περιλαµβάνει ορολογία και ερωταπαντήσεις για τα παράγωγα, στατιστικά στοιχεία, αναλύσεις, καθώς και χρήσιµα εργαλεία για τους επενδυτές: τον υπολογιστή της θεωρητικής τιµής των ΣΜΕ και δικαιωµάτων (futures and options calculator) και τον υπολογιστή του περιθωρίου ασφάλισης (margin calculator) και άλλα εργαλεία που έχει αναπτύξει η Αγορά Παραγώγων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συµµετεχόντων στην αγορά. Aυτόµατη αποστολή των ηµερήσιων, εβδοµαδιαίων και µηνιαίων δελτίων και αναλύσεων µέσω , σε όσους εγγράφονται σε αυτήν την υπηρεσία µέσω αποστολής των στοιχείων τους στη διεύθυνση Υπηρεσία δωρεάν παροχής τιµών µε καθυστέρηση 10 λεπτών µέσω της ιστοσελίδας της Αγοράς Παραγώγων (ενότητα Εικόνα Αγοράς) για την εξοικείωση των επενδυτών µε την αγορά και τα προϊόντα. Η υπηρεσία περιλαµβάνει επίσης εργαλεία γραφικής απεικόνισης και τεχνικής ανάλυσης σε ιστορικά δεδοµένα. Πολλές άλλες υπηρεσίες, όπως συνδροµές στα Νέα και Ανακοινώσεις της Αγοράς Παραγώγων και στην περιοδική έκδοση ADEXpress, η Υπηρεσία Παροχής Ιστορικών εδοµένων, το εκπαιδευτικό πακέτο πολυµέσων Introductory Kit κ.άλ., που µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αγοράς Παραγώγων και στον Κατάλογο Υπηρεσιών-Εκδόσεων-Εργαλείων της Αγοράς Παραγώγων. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Απευθύνετε τα ερωτήµατά σας για θέµατα σχετικά µε την αγορά παραγώγων µέσω στη διεύθυνση Στη Σελίδα Forum Συζήτηση για τα Παράγωγα, στην ιστοσελίδα της Αγοράς Παραγώγων διεξάγεται δηµιουργικός διάλογος για τα παράγωγα προϊόντα µε επώνυµες και τεκµηριωµένες απόψεις. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ Για να πραγµατοποιήσει συναλλαγές επί παραγώγων, ένας επενδυτής χρειάζεται να επιλέξει ένα Μέλος της Αγοράς Παραγώγων που θα κάνει τις συναλλαγές για λογαριασµό του και ένα Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως εκκαθαριστή των πράξεων του. Το Μέλος που θα επιλέξει µπορεί να συνδυάζει και τις δύο ιδιότητες. Ταυτόχρονα µε το άνοιγµα του κωδικού του στο Μέλος, απαιτείται και το άνοιγµα ενός τραπεζικού λογαριασµού, του Λογαριασµού Περιθωρίου Ασφάλισης (margin account), ο οποίος είναι τοκοφόρος, σε µία από τις Τράπεζες Περιθωρίου Ασφάλισης, καθώς και η ύπαρξη Στοιχείων Μερίδας και Λογαριασµού του επενδυτή στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) µε χειριστή το Εκκαθαριστικό Μέλος. Στην ιστοσελίδα της Αγοράς Παραγώγων θα βρείτε τη διαδικασία ανοίγµατος λογαριασµού επενδυτή, υποδείγµατα των σχετικών αιτήσεων, τον πλήρη κατάλογο των Μελών της Αγοράς Παραγώγων και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., ο οποίος περιλαµβάνει τις ιδιότητες των Μελών, καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, και χρήσιµες συµβουλές για επενδυτές για να αποφύγουν συνηθισµένα λάθη τακτικής. Από το Μάρτιο του 2000 δεν απαιτείται πλέον το ελάχιστο ποσό των 20 εκατοµµυρίων δραχµών για να µπορεί ένας επενδυτής να κάνει συναλλαγές σε παράγωγα. Επενδυτές µε ποσά της τάξης των 100 ευρώ µπορούν να συµµετέχουν στην αγορά παραγώγων στα κατάλληλα προϊόντα. Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - 17

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν Α. Ε. Αγορά Παραγώγων Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών Συνοπτική Παρουσίαση ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών, Τµήµα Marketing εκέµβριος 2002 - Version

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ΣΜΕ επί Μετοχών

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ΣΜΕ επί Μετοχών Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων ΣΜΕ επί Μετοχών Συνοπτική Παρουσίαση ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Ιούνιος 2004 - Version 3.2 Ένα πρωτοποριακό προϊόν Τα ΣΜΕ επί Μετοχών ξεκίνησαν να διαπραγµατεύονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ»

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ» - 1025 - * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Σ.Υ.Λ. * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2000 Αριθ.Πρωτ.: Λ.Σ. 2568 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Νο 307 ΘΕΜΑ: Λογιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 -- 981 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Λ.Σ.: 2497 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Ν.304 ΘΕΜΑ: Λογιστική Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυµία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1 Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό διάστηµα θέλουµε. Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 649,79 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 26,58 εκατ. εκ των οποίων 1,24 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα»

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις από 26.1.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις Κεφάλαιο 9 Στρατηγικές τοποθέτησης σε δικαιώματα προαίρεσης Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις βασικότερες στρατηγικές που μπορούν να σχηματιστούν με χρήση δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/5/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 626,37 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,95%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 104,60 εκατ. εκ των οποίων 27,27 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση

Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση 20 Μαρτίου 2014 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές Σύνοψη Εταιρική Δομή Ό Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά Μετοχών, Ομολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-2013 Γραπτή Εργασία 3 - Παράγωγα-Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό Αρ. έκδοσης: 1.7 Ηµεροµηνία: 27/10/2011 Το Χρηµατιστήριο Αθηνών αναβαθµίζει και εκσυγχρονίζει το πακέτο των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που προσφέρει στους επενδυτές δηµιουργώντας µια νέα κατηγορία µε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη Ναυτιλία ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» Προοπτικές ανάπτυξής τους στο σύγχρονο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.», i όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/24-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12- 2004,61/12-5-2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα