ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ"

Transcript

1 ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ 1 Ιώ Μανωλέσσου & Συμεών Τσολακίδης Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΝΣ του ΑΠΘ Abstract The present paper proposes a general framework for the classification of copulative (dvandva) compounds on the basis of morphological, syntactic and semantic criteria, and examines the diachronic evolution of this morphological category and its sub-categories in Greek. 1. Eισαγωγικά Η παρούσα εργασία ξεκινά από δύο διαπιστώσεις: 1) η ελληνική είναι η μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα στην οποία τα μονολεκτικά παρατακτικά σύνθετα αποτελούν μια μορφολογική κατηγορία με μεγάλη παραγωγικότητα αλλά, 2) απουσιάζει μια συγκεντρωτική μελέτη γύρω από αυτά. Κατά μία έννοια, το δεύτερο είναι απόρροια του πρώτου: εφόσον οι «μεγάλες» ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά κλπ) δεν διαθέτουν παρά σε ελάχιστο βαθμό την κατηγορία αυτή, είναι αναμενόμενο να λείπουν και οι σχετικές αναλύσεις στη θεωρητική βιβλιογραφία. Σε ό,τι ακολουθεί θα κάνουμε μια ανάλυση των πιο πρόσφατων θεωρητικών κατηγοριοποιήσεων στηριγμένοι στα διαχρονικά και διαλεκτικά δεδομένα της ελληνικής. Βάση της συζήτησής μας είναι ένας μάλλον «περιεκτικός» ορισμός των παρατακτικών, υπό την έννοια ότι με διαφορετικά κριτήρια κάποιοι σχηματισμοί άλλοτε μπορούν να θεωρηθούν ως εμπίπτοντες στην κατηγορία των παρατακτικών συνθέτων και άλλοτε όχι. Για παράδειγμα, τα λεγόμενα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα του τύπου αναλυτής-προγραμματιστής σαφώς είναι παρατακτικά σε μια ανάλυση όπως της Olsen (2001), η οποία έχει ως βάση την αγγλική, όπου ουσιαστικά ελλείπουν τα μονολεκτικά σύνθετα, αλλά δεν εμπίπτουν σε αυτά σε μια ανάλυση όπως της Ράλλη (2007), η οποία, με βάση την ελληνική, θεωρεί ως σύνθετα μόνο μονολεκτικούς σχηματισμούς αποτελούμενους από θέματα και όχι από ολόκληρες λέξεις 2. Ομοίως, τα λεγόμενα επαναληπτικά σύνθετα (γνωστά ως amredita) του τύπου λίγο- 1 Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική αγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και ειδικότερα το Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, για τη χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου. 2 Από ιστορική σκοπιά, τα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα αποτελούν μια καινούργια κατηγορία συνθέτων της ελληνικής, υπό την επίδραση της γαλλικής γλώσσας, η οποία αναπτύχθηκε μετά τα μέσα του 20ου αι. Όπως είναι αναμενόμενο, δεν απαντούν ούτε σε παλαιότερα κείμενα ούτε σε διαλέκτους, και μάλιστα αντιμετωπίζονται ως ξένα προς την ελληνική από παλαιότερες γραμματικές (βλ. 955

2 λίγο, σιγά-σιγά κατατάσσονται συχνά μεταξύ των παρατακτικών συνθέτων 3, και πάλι όμως, με αφετηρία καθαρά μορφολογικά κριτήρια όπως της Ράλλη, θα έπρεπε να τεθούν εκτός κατηγορίας για την ελληνική, εφόσον αποτελούνται από ολόκληρες λέξεις. Ουσιαστικά, η περιγραφή που υιοθετούμε αποτελεί όχι μια τομή αλλά μια ένωση των διαφόρων κριτηρίων κατηγοριοποίησης παρατακτικών που έχουν προταθεί, με βάση αφενός τον άξονα της μορφολογίας και της σύνταξης και αφετέρου της σημασιολογίας (η οποία ως τώρα δεν έχει ληφθεί αρκούντως υπόψη στην συζήτηση των ελληνικών συνθέτων). Κι αυτό γιατί ο πρωταρχικός μας στόχος είναι ιστορικοσυγκριτικός, να εξετάσουμε δηλαδή διαχρονικά, διαγλωσσικά και διαδιαλεκτικά όσο το δυνατόν περισσότερους σχηματισμούς, και όχι αποκλειστικά θεωρητικός, να προτείνουμε δηλαδή μια καινούργια μορφολογική ανάλυση των παρατακτικών. Παραταύτα, πιστεύουμε ότι το γενικό σχήμα κατηγοριοποίησης που παρουσιάζουμε εδώ (βλ. συνοπτική παρουσίασή του στον Πίνακα 1) μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης τόσο για συγχρονικές όσο και για διαχρονικές διερευνήσεις της σύνθεσης. 2. Η κατηγοριοποίηση των παρατακτικών συνθέτων Σε μορφολογικό επίπεδο η βασική διαφοροποίηση αφορά το κατά πόσον το προκύπτον σύνθετο είναι μία ή δύο λέξεις (μονολεκτικό-πολυλεκτικό, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1996). Στις περισσότερες γλώσσες τα παρατακτικά σύνθετα είναι πολυλεκτικά, και η ελληνική είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις γλωσσών που εμφανίζουν παρατακτικά σύνθετα για τα οποία μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι αποτελούν μία λέξη (Ανδριώτης 1960, Wälchli 2005). Αυτό καθορίζεται με βάση το γεγονός ότι μόνο το δεύτερο συνθετικό τους διαθέτει κλιτικά επιθήματα ενώ το πρώτο μένει άκλιτο (π.χ. γυναικόπαιδα, ηπ. αγαδομπέηδες), και από το ότι διαθέτουν μόνο έναν τόνο (μονός έναντι διπλού τονισμού, Ράλλη 2007). Το κριτήριο αυτό δεν είναι φυσικά δυνατόν να εφαρμοστεί σε γλώσσες που δεν έχουν, όπως η ελληνική, πλούσια κλιτική μορφολογία 4. Για την ελληνική, όμως, το κριτήριο αυτό είναι απαραίτητο Τριανταφυλλίδης 1941 πβ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1986). Κατά τον Mackridge (1990), στην ελληνική προϋπήρχε η δυνατότητα χαλαρής παράταξης ουσιαστικών για τη δημιουργία αδιάσπαστων φράσεων, π.χ. θάλασσα λάδι, παιδί μάλαμα, όμως αυτές, ακόμα κι αν γίνουν αποδεκτές ως σύνθετα, θα ανήκαν στην κατηγορία των προσδιοριστικών και όχι των παρατακτικών. Γενικά, όμως, και τα περισσότερα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα της ελληνικής δεν είναι παρατακτικά αλλά προσδιοριστικά (παιδί-θαύμα, ταξίδι-αστραπή κλπ), οπότε δεν εμπίπτουν στην παρούσα ανάλυση. Για τα παρατακτικά αυτού του τύπου θα είχαμε να παρατηρήσουμε ότι είναι μόνο ουσιαστικά (αν και υπάρχουν κάποιες περιθωριακές περιπτώσεις επιθέτων και επιρρημάτων), τα οποία έχουν ένα αντικείμενο αναφοράς στο οποίο αποδίδονται δύο ιδιότητες, όπως συσκευές (πλυντήριο-στεγνωτήριο, ψυγείο-καταψύκτης), καταστήματα (αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο) και κυρίως επαγγέλματα (αρχιτέκτονας-αρχαιολόγος, ηθοποιός-τραγουδιστής) (Γαβριηλίδου 1998). 3 Mάλιστα, το ίδιο το παραδοσιακό όνομα της κατηγορίας των παρατακτικών, dvandva, είναι ένα τέτοιο επαναληπτικό σύνθετο. 4 Ιδιαίτερα σε αυστροασιατικές γλώσσες, με απομονωτική μορφολογία και μονοσύλλαβα θέματα, δεν έχει νόημα, αν και ακριβώς αυτή η κατηγορία γλωσσών είναι εκείνη που διαγλωσσικά παρουσιάζει την μεγαλύτερη παραγωγικότητα στον τομέα των παρατακτικών συνθέτων (Wälchli 2005). 956

3 για το διαχωρισμό των κατεξοχήν παρατακτικών συνθέτων από τα προαναφερθέντα πολυλεκτικά σύνθετα του τύπου αναλυτής-προγραμματιστής. Από την άλλη πλευρά, το κριτήριο αυτό δεν επαρκεί για να διαχωρίσει τα παρατακτικά σύνθετα της ελληνικής από τους υπολοίπους τύπους συνθέτων (προσδιοριστικά, κτητικά κλπ.), καθώς όλα σχεδόν έχουν την ίδια μορφή: μονολεκτικά και με το συνδετικό φωνήεν /ο/ (Ράλλη 2007). Από μορφολογικής απόψεως, δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στο κουρτινόξυλο και το αλατοπίπερο. Στο χώρο των ονοματικών παρατακτικών ένα σημαντικό μορφολογικό κριτήριο υποκατηγοριοποίησης είναι ο αριθμός. Ορισμένα εξ αυτών είναι πληθυντικού αριθμού (pluralia tantum, βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1996 και Ράλλη 2007) και έχουν πληθυντικό αντικείμενο αναφοράς (δηλώνουν ομάδα σχετικών μεταξύ τους οντοτήτων), π.χ. γυναικόπαιδα, μαχαιροπίρουνα, κρ. αγελαδομούσκαρα, κρ., δωδ., κυκ. αντεροσύκωτα "έντερα και συκώτια". Δεν έχει επισημανθεί από την έρευνα ότι πολλά από αυτά που είναι ενικού αριθμού αποτελούνται από μη μετρήσιμες (uncountable) έννοιες/υλικά που εξ ορισμού δεν έχουν πληθυντικό, π.χ. αλατοπίπερο, λαδόξιδο, αυγολέμονο (ουσιαστικά που δηλώνουν υλικό, μάζα, ή μοναδικές οντότητες), και υπό αυτή την έννοια μπορούν να ενταχθούν στην ίδια υποκατηγορία. Εδώ ουσιαστικά πρόκειται για τη διαφορά ανάμεσα στα ονοματικά σύνθετα όπως ιερομόναχος, μπακότερμα, Αυστροουγγαρία, αρχ. ἰατρόμαντις, ἱππαλεκτρυών, τα οποία έχουν μεν παρατακτική σημασία και είναι μονολεκτικά, αλλά έχουν ενικό αντικείμενο αναφοράς (αποδίδουν δύο ισότιμες ιδιότητες στο ίδιο αντικείμενο αναφοράς), και σε αυτά που είναι μονολεκτικά και παραθετικά αλλά έχουν δύο αντικείμενα αναφοράς. Πρόκειται για την διάκριση μεταξύ κατεξοχήν παρατακτικών (copulative) και παραθετικών (appositive) συνθέτων που γίνεται στη σχετική θεωρητική βιβλιογραφία (βλ. Ten Hacken 2000, Booij 2005 και Scalise & Bisetto 2005). Για τον Wälchli (2005), τα πρώτα δεν πρέπει καν να συγκαταλέγονται μεταξύ των παρατακτικών συνθέτων, με βάση σημασιολογικά κριτήρια, διότι το αντικείμενο αναφοράς τους δεν αποτελεί άθροισμα των συνθετικών των μερών τους και διότι δεν υπάρχει απαραίτητα στενή σημασιολογική σχέση μεταξύ των δύο συνδεόμενων μερών. Για τον Ten Hacken (2000) οι σχηματισμοί αυτοί μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν δύο κεφαλές, σε αντίθεση με τα pluralia tantum τα οποία είναι στην ουσία εξωκεντρικά, εφόσον η οντότητα στην οποία αναφέρονται δεν είναι καμία από τις δύο που τα συναποτελούν. Την ίδια διάκριση μεταξύ ενδοκεντρικών (ενικών) και εξωκεντρικών (πληθυντικών) υιοθετούν και οι Scalise & Bisetto (2005) στην καινούργια κατηγοριοποίηση που προτείνουν. To πρόβλημα το προκαλούν κυρίως οι γερμανικές και ρομανικές γλώσσες, στις οποίες τα σύνθετα αυτού του τύπου είναι πολυλεκτικά (π.χ. speaker-listener, poet-diplomat βλ. δεκάδες παραδειγμάτων στην Olsen 2001) και άρα διαφοροποιούνται σαφώς και μορφολογικά από τα pluralia tantum παρατακτικά σύνθετα. Στην ελληνική όμως δεν υπάρχει 957

4 μορφολογική διάκριση μεταξύ των δύο (εφόσον ακόμα και η διαφορά του αριθμού εξουδετερώνεται στα μη μετρήσιμα του τύπου αλατοπίπερο), και θα όφειλαν κατά συνέπεια να συμπεριληφθούν στα παρατακτικά σύνθετα, αποτελώντας μία εκ των δύο βασικών ονοματικών υποκατηγοριών τους, δηλ. ονοματικά-αθροιστικά (pluralia tantum και singularia incomputabilia) και ονοματικά-παραθετικά (αναφορά σε μία οντότητα με δύο ιδιότητες). Για την ελληνική υπάρχει και μια σαφής ιστορική διαφορά μεταξύ των δύο: ενώ τα παραθετικά ενικού αριθμού είναι μια κατηγορία η οποία υπάρχει από την κλασική περίοδο και πέρα 5, με δεκάδες παραδειγμάτων (βλ. Debrunner 2006 [1917], Jannaris 1897, Μuller 1920), τα αθροιστικά δεν υπάρχουν στην ΑΕ και αποτελούν δημιούργημα της μεσαιωνικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, στην ΑΕ υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις παρατακτικών ονοματικών συνθέτων ενικού αριθμού, όπως κλαυσίγελως, ἰατρόμαντις, τραγέλαφος, οἰνόγαλα, ὀξάλμη 6 κ.α. ιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις αθροιστικών του τύπου singularia incomputabilia, κυρίως από την ελληνιστική περίοδο, όπως ἀρτόκρεας και οἰνόμελι, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη μεγαλύτερη μαρτυρημένη λέξη όλης της ελληνικής γλώσσας (Aριστοφ. Εκκλησ. 1169), το αριστοφανικό λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοπιφαλλι<δ>οκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών. Δεν υπάρχει όμως καμία περίπτωση αθροιστικού pluralia tantum, με μόνη εξαίρεση τα εντελώς τεχνητά σπερμαγοραιολεκιθολαχανοπώλιδες και σκοροδοπανδοκευτριαρτοπώλιδες και πάλι από τον Αριστοφάνη (Αριστοφ. Λυσιστρ ). Οι πρώτες ουσιαστικά εμφανίσεις τους ανάγονται γύρω στον 10 ο αι., με πρώτο μαρτυρημένο παράδειγμα το γυναικόπαιδα και πιθανώς το ἀμπελοχώραφα, το οποίο όμως ξεκινά ως προσδιοριστικό σύνθετο με τη σημασία «είδος χωραφιού, αμπέλι» και μετά καταλήγει αθροιστικό (αμπέλια και χωράφια). Δείγμα της νεωτερικότητας του σχηματισμού αυτού είναι ότι δε συνηθίζεται στη λόγια βυζαντινή γραμματεία (το λεξικό Trapp αναφέρει μόνο τους τύπους πρεσβυτεροδιάκονοι, και Ἡρακλειανοκυροσεργιοπυρροπαυλοπετρῖται βλ. και Steiner-Weber 1991). Αντίθετα, η δημώδης μεσαιωνική λογοτεχνία παρουσιάζει δεκάδες παρατακτικά του τύπου αυτού, π.χ. καρυδοκουκουνάρια, δαμασκηναπιδόμηλα, ὀστρειδομυδίτσια (όλα από τα λεγόμενα Πτωχοπροδρομικά ποιήματα, 12 ος αι.). Άλλα παραδείγματα: μητροπολεπίσκοποι, χαλιναροκαπίστελα, ἀνδρογυναικόπαιδα, κολλυβοπρόσφορα, ἀδελφοξάδελφοι κ.α. 5 Τα παρατακτικά σύνθετα απουσιάζουν όμως τόσο από την μυκηναϊκή (Meissner & Tribulato 2002) όσο και από την ομηρική γλώσσα (Risch 1974). Kατά τον Ανδριώτη (1960) στον Όμηρο απαντά μόνο ένα παράδειγμα ρηματικού παρατακτικού συνθέτου (στρεφεδινέομαι, Π 792). 6 Κατά τους Blass-Debrunner-Funk (1961), το νυχθήμερον είναι το μόνο παρατακτικό ουσιαστικό που απαντά στην Καινή Διαθήκη. 958

5 Λίγα από τα σύνθετα αυτά επιβιώνουν στην ΚΝΕ (όπως ἀδελφοξάδελφοι), ενώ περισσότερα διατηρούνται στις διαλέκτους, οι οποίες έχουν δημιουργήσει και δεκάδες άλλα νεότερα, π.χ. ναξ. βαρκοκάικα, ηπ. βοϊδάλογα, κρ. λυροντάουλα, πελ. συκοκάρυδα κ.ά. Η διάκριση ενικού-πληθυντικού, ενδοκεντρικού-εξωκεντρικού και άρα αθροιστικούπαραθετικού ισχύει για τα ονοματικά παρατακτικά σύνθετα, ενώ στο επίπεδο των επιθέτων και των ρημάτων δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια διάκριση, εφόσον δεν τίθεται ζήτημα αντικειμένου αναφοράς. Από μορφολογικής και συντακτικής απόψεως, κατά συνέπεια, τα επιθετικά και ρηματικά παρατακτικά σύνθετα δεν διαφοροποιούνται μεταξύ τους στην ελληνική, αν και μπορούν να εντοπιστούν σημασιολογικές υποκατηγοριοποιήσεις, οι οποίες θα συζητηθούν παρακάτω. Ουσιαστικό κριτήριο, τόσο για την ελληνική όσο και για όλες τις γλώσσες, αν και δεν διατυπώνεται ξεκάθαρα ως κριτήριο σε καμία από τις μέχρι τώρα θεωρητικές προσεγγίσεις, είναι η γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκουν τα δύο συνθετικά. Μόνο τα παρατακτικά σύνθετα διαθέτουν τον υποχρεωτικό και αποκλειστικό περιορισμό τα δύο συνθετικά τους να ανήκουν στην ίδια γραμματική κατηγορία: να αποτελούνται δηλαδή από τους συνδυασμούς Ο+Ο (μαχαιροπίρουνα), Ε+Ε (γαλανόλευκος, κεφ. πονηρόλωλος), Ρ+Ρ (ανεβοκατεβαίνω, κρ. σηκοπαρασέρνω "σηκώνω και παρασέρνω"), ιρ+ιρ (ζερβόδεξα). Το κριτήριο αυτό, βέβαια, και πάλι δεν επαρκεί από μόνο του, καθώς δεν είναι αμφίδρομο, π.χ. σύνθετα όπως κουρτινόξυλο ή βουνοκορφή αποτελούνται μεν από το συνδυασμό Ο+Ο, δεν είναι, όμως, παρατακτικά. Ιδιαίτερα για τις παλαιότερες μορφές της ελληνικής, για τις οποίες δεν διαθέτουμε τις απαιτούμενες πραγματολογικές γνώσεις, είναι συχνά δύσκολο να διακρίνουμε μεταξύ προσδιοριστικού και παρατακτικού ονοματικού συνθέτου, π.χ. το μουχρουτοσκούτελα (Ασσίζες Κύπρου) είναι ένα είδος πιατικού, ή ένα άθροισμα από μουχρούτια και σκουτέλια; Το πρόβλημα της διάκρισης παρατακτικού-προσδιοριστικού ισχύει κυρίως για τα ονοματικά σύνθετα, καθώς δύσκολα θα εντοπίζαμε συνδυασμούς Ε+Ε ή Ρ+Ρ που δεν θα ήταν παρατακτικοί. Παραταύτα, η αποκλειστική στήριξη στο κριτήριο αυτό για τις κατηγορίες αυτές θα δημιουργούσε πρόβλημα διάκρισης των παρατακτικών συνθέτων από τους συμφυρμούς (blends): ρήματα όπως ζαβλακώνω (< ζαβώνω + βλακώνω), δρασκελώ (< δράμω + διασκελώ) και ταρακουνώ (< ταράζω + κουνώ) ή ένα επίθετο όπως ψιντρός (ψιλός + χοντρός, Κύπρος) δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν παρατακτικά σύνθετα (παραδείγματα από Ανδριώτης 1960, Κoutita-Κaimaki & Fliatouras 2002). Αγνοώντας την παράμετρο της μορφολογίας και πριμοδοτώντας τις συντακτικές ομοιότητες (κατά παράταξη σύνδεση ίδιων γραμματικών κατηγοριών) θα μπορούσε μάλιστα κανείς να τοποθετήσει τα παρατακτικά σύνθετα σε ένα συνεχές όλο και στενότερης σύνδεσης: πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα >> μονολεκτικά παρατακτικά σύνθετα >> συμφυρμοί. H επιλογή ενός από τα τρία διαθέσιμα παρατακτικά σχήματα έχει σχέση και με 959

6 το επίπεδο του ύφους (οι συμφυρμοί ανήκουν σε ένα «λαϊκότερο» επίπεδο έκφρασης, ενώ τα πολυλεκτικά παρατακτικά σύνθετα είναι σαφώς πιο «λόγια»). 3. Σημασιολογικά κριτήρια Τα σημασιολογικά κριτήρια είναι στην πραγματικότητα τα πιο αξιόπιστα για την κατηγοριοποίηση των παρατακτικών συνθέτων, καθώς, όπως είδαμε, στην ελληνική δεν υπάρχει σαφής μορφολογική και συντακτική διαφοροποίησή τους. Το βασικότερο κριτήριο είναι κατά τον Wälchli (2005) η έκφραση «φυσικής παράταξης» (natural co-ordination), δηλ. η κατά παράταξη σύνδεση δύο εννοιών/οντοτήτων οι οποίες ούτως ή άλλως είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους σε λεξικο-σημασιολογικό επίπεδο 7. Έτσι, λέξεις όπως γυναικόπαιδα ή αιγοπρόβατα αποτελούν πρωτοτυπικά παραδείγματα παρατακτικών συνθέτων, γιατί συνδέουν ομοειδείς και συνειρμικά συνδεδεμένες μεταξύ τους έννοιες, και η σύνδεσή τους δηλώνει ένα άθροισμα ή ένα υπερώνυμο σύνολο. Αντίθετα, τα πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα του τύπου ταξίδι-αστραπή ή διπλωμάτης-ποιητής δεν θα έπρεπε να εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των παρατακτικών συνθέτων γιατί τα δύο συνθετικά τους δεν βρίσκονται σε άμεση λεξικο-σημασιολογική σχέση μεταξύ τους. Λογικά, το ίδιο ισχύει ακόμα και για μονολεκτικά σύνθετα του τύπου βατραχάνθρωπος ή ἱππαλεκτρυών, εφόσον α) δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη συνάφεια ανάμεσα στα δύο συνθετικά, και β) το αντικείμενο αναφοράς δεν είναι το άθροισμα των ιδιοτήτων των συνθετικών ή μια υπερώνυμη οντότητα, αλλά κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα στα δύο. Η ίδια σημασιολογική διαφοροποίηση μπορεί να εντοπιστεί και στα επιθετικά παρατακτικά σύνθετα. Όπως επισημαίνουν και ο Wälchli (2005) και η Οlsen (2001, 2004), πολλοί σχηματισμοί με επίθετα δεν δηλώνουν άθροισμα των δύο συνθετικών, αλλά μια ενδιάμεση ιδιότητα, π.χ. κιτρινοπράσινος είναι μάλλον κάποιος που έχει ένα χλωρό χρώμα ανάμεσα στο κίτρινο και το πράσινο. Φυσικά, ο σχηματισμός τέτοιων «ενδιάμεσων» παρατακτικών συνθέτων δεν είναι δυνατός παρά μόνον όταν τα δύο συνθετικά δηλώνουν ομοειδείς ιδιότητες. Έτσι, επίθετα όπως ψιλόλιγνος, θρ. τυφλόκουλος δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν «ενδιάμεση», αλλά μόνον αθροιστική ή αντιθετική σημασία. Γενικά, όμως, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η απόδοση σημασίας είναι δευτερογενής και οφείλεται αρκετές φορές σε πραγματολογικά δεδομένα. Έτσι, το γεγονός, π.χ. ότι το επίθετο γαλανόλευκος ερμηνεύεται ως αθροιστικό και όχι ως «ενδιάμεσο» (δηλ. ένα θαλασσί χρώμα μεταξύ μπλε και άσπρου) οφείλεται στην συνειρμική του σύνδεση με την ελληνική σημαία και όχι σε κάποιες εγγενείς ιδιότητες του συνθέτου ή των συστατικών του. Στην ουσία, δηλαδή, εκτός από τον καθαρώς σημασιολογικό παράγοντα, για την ερμηνεία των παρατακτικών συνθέτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψην και πραγματολογικά κριτήρια. Από 7 Πβ. την παρατήρηση του Ανδριώτη (1960) ότι κατά την παρατακτική σύνθεση στόχος είναι να συνδεθούν ισότιμα δύο ρήματα που έχουν συγγενική ή αντιθετική σημασία. 960

7 αυτή την άποψη, καλύτερα θα ήταν να θεωρηθούν και τα «ενδιάμεσα» σύνθετα μια υποκατηγορία των παρατακτικών συνθέτων, εφόσον η ερμηνεία τους έπεται του σχηματισμού τους 8. Γενικότερα, όπως ορθά παρατηρεί ο Søgaard (2005), ο χαρακτηρισμός ενός συνθέτου ως παρατακτικού μόνο με βάση τη σημασία είναι επισφαλής, διότι το ίδιο σύνθετο μπορεί, ανάλογα με τα συμφραζόμενα ή και τη γλώσσα, να θεωρηθεί είτε παρατακτικό είτε προσδιοριστικό είτε ενδιάμεσο κλπ. Ένα επίθετο όπως το ἀνδρόγυνος 9 έχει στην ΑΕ «ενδιάμεση» σημασία ("θηλυπρεπής άνδρας") και αργότερα κατά την ελληνιστική εποχή αποκτά την προσθετική ("άνδρας και γυναίκα μαζί"). Το ίδιο σύνθετο, αποτελούμενο από τις ίδιες λέξεις ΠΑΤΕΡΑΣ+ΜΗΤΕΡΑ, σημαίνει «γονείς» στην κινεζική (fumu) αλλά «μητέρα του πατέρα» (farmor) στην δανική. Υπενθυμίζουμε και τη δυσκολία κατάταξης των αθροιστικών συνθέτων της ΜΕ λόγω έλλειψης πραγματολογικών γνώσεων, που αναφέραμε παραπάνω. Κατά συνέπεια, για ακόμη μια φορά βλέπουμε ότι απαιτείται ένα συνδυασμός κριτηρίων για την κατηγοριοποίηση ενός συνθέτου ως παρατακτικού. Αλλά και εντός της σημασιολογικής κατηγορίας της παράταξης είναι δυνατόν να εντοπιστούν λεπτότερες σημασιολογικές αποχρώσεις ή διαφορετικές σημασίες ανάλογα των πραγματολογικών συμφραζομένων. Ο Wälchli (2005) έχει προτείνει τις εξής υποκατηγοριοποιήσεις 10 (ελληνικά παραδείγματα από τον Ανδριώτη 1960, Ανδριώτη 1980, Mirambel 1978, βλ. Πίνακα 1 για μια συνοπτική παρουσίαση των κατηγοριών): α) προσθετικά: τα κατεξοχήν αθροιστικά παραθετικά, των οποίων η σημασία είναι το άθροισμα των (ομοειδών) συνθετικών, π.χ. μσν. κολυβοπρόσφορα, καρυδοκουκουνάρια, φαγοπότι, μαργαροζάφειρον "μαργαριτάρια και ζαφείρια", ηπ. νυφοθυγατέρες, αγαδομπέηδες, ιμβ. σκατουκατουρήματα, κρ. βερικοκοκυτροκύδωνα, αμπελοπερίβολα, αμπελοσώχωρα "αμπέλια και περιβόλια", ξουραφοψάλιδα, πετροχώματα, αντεροσύκωτα "έντερα και συκώτια", αλωνοθερίζω, επ. σκωτοπλέμονα, αποστολοευαγγέλιο, κλαδοκαθαρίζω "κλαδεύω και καθαρίζω", δωδ. καδενορόλοα, ωριόξαθθος "ωραίος και ξανθός", ωριοκαμαρωμένος "ωραίος και καμαρωμένος", πελ. τραχανοχυλόπιτο, περπατογυρεύω, αρκ. αγκαθόπετρες, κυπ. σκαλοποτίζω "σκαλίζω και ποτίζω", κυκ. γραφοδιαβάζω, αρμεοσουρώνω "αρμέγω και σουρώνω (το γάλα)", πον. μελαχρινέμορφος, ξυπνονοΐζω "ξυπνώ και καταλαβαίνω", χιώτ. 8 Βέβαια, με αυτή τη λογική σύνθετα όπως βατραχάνθρωπος, λιμνοθάλασσα ή ἱππαλεκτρυών, που δεν έχουν αθροιστική αλλά προσδιοριστική σημασία («μια θάλασσα κλειστή σαν λίμνη», «ένας άνθρωπος που κολυμπάει σαν βάτραχος»), θα μπορούσαν να υπαχθούν στα αθροιστικά, εφόσον καταχρηστικά θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η σημασία τους είναι «ενδιάμεση»: μια οντότητα που λόγω των χαρακτηριστικών της βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα σε λίμνη και θάλασσα ή σε άνθρωπο και βάτραχο ή σε άλογο και κόκκορα. Σημειωτέον, όμως, ότι η ενδιάμεση ή η προσδιοριστική σημασία δεν μπορεί ποτέ να προκύψει για τα αθροιστικά pluralia tantum σύνθετα, οπότε η κατηγορία αυτή είναι ξεχωριστή όχι μόνο μορφολογικά αλλά και σημασιολογικά από τα υπόλοιπα. 9 Το παράδειγμα αυτό ξεκινά από τον Debrunner, επαναλαμβάνεται στον Hatcher (1951) και στον Mirambel (1978), και επανέρχεται και στον Søgaard (2005). 10 Τα ελληνικά παραδείγματα προέρχονται από τον Ανδριώτη (1960, 1980), Mirambel (1978), Trapp ( ), Κριαρά ( ). 961

8 κρεμμυδοφάσουλα, ΚΝΕ αγκιναροκούκια, ψιλοδασείες, λεμονοπορτόκαλα, μαϊστροτραμουντάνα, Σαββατοκύριακο, Ηπειροθεσσαλία, Παροναξία, Μολδοβλαχία, πιπεροκύμινο, λυκόσκυλο, χαζοχαρούμενος, στενόμακρος, Ελληνοαμερικάνοι, νοτιοδυτικός, νοτιοανατολικός, τρωγοπίνω, παντρευοαρραβωνιάζω. Όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ προσθετικών και ενδιάμεσων, το κριτήριο είναι καθαρά σημασιολογικό και έχει να κάνει με το πόσο αξεδιάλυτα συμπλέκονται οι δύο έννοιες στο μυαλό του ομιλητή, π.χ. το κυκ. μοναχοκάναρος "μοναχογιός και κανακάρης" είναι προσθετικό, επειδή αναφέρεται σε κάποιον που είναι και κανακάρης και μοναχογιός, αλλά οι δύο ιδιότητες είναι διαχωρίσιμες. Αντίθετα, το κυκ. φασκελογροθιά είναι ενδιάμεσο, επειδή πρόκειται για μια κίνηση όπου η μούτζα δεν είναι διαχωρίσιμη από τη γροθιά, με άλλα λόγια για κάτι μεταξύ μούτζας και γροθιάς. Ειδικά για τα προσθετικά επίθετα χρειάζεται μια πιο λεπτομερής διαχρονική συζήτηση, καθώς τα δεδομένα που προκύπτουν από την εξέταση των μεσαιωνικών λεξικών (Κριαρά και Trapp) κινδυνεύουν να δώσουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα της παραγωγικότητας της ΜΕ. Για κάποιο χρονικό διάστημα, περίπου ανάμεσα στον 12ο και τον 15ο αι., τα πολυσύνθετα επίθετα (όχι μόνο παρατακτικά) αποτέλεσαν ένα βασικό χαρακτηριστικό της λόγιας αλλά και της δημώδους λογοτεχνίας (βλ. σχετικά Beaton 1989: 94-95, Lendari 2007: 96-99, Steiner- Weber 1991) 11. Έτσι, τα λεξικά βρίθουν υπερπολυσύλλαβων επιθετικών σχηματισμών οι οποίοι δεν έχουν καμία συνέχεια ούτε στην ΚΝΕ ούτε στις διαλέκτους της. Είναι άρα ως ένα σημείο παραπλανητική η περιγραφή της μεσαιωνικής παραγωγικής μορφολογίας από τον Browning (1995: ), καθώς δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο της μεσαιωνικής γλώσσας αλλά κυρίως στην ποιητική ερωτική λογοτεχνία (ιπποτικά μυθιστορήματα) και τις παρωδίες (Σπανός, Κρασοπατέρας, Πτωχοπρόδρομος κλπ). Ακολουθώντας τον Beaton, παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την ιήγησιν Φλωρίου καὶ κόρης Πλάτζιας Φλώρης, προκειμένου να γίνει κατανοητή η υπερβολή του μορφολογικού αυτού χαρακτηριστικού (Κριαράς 1959: , στ ): Ὁ Φλώριος δ ἀπόβλεπε πάντα τὴν Πλάτζια Φλῶρε, ἐκείνην τὴν ἀγλαόμορφον τὴν εἶχεν ἐν καρδίᾳ, τὴν κρουσταλλίδαν τοῦ νεροῦ, τὴν παχνοχιονάτην, τὴν δενδροηλιόμορφην, μαυροπλουμιστομάταν, τὴν νεραντζοερωτοάκουστον, κρινοτριανταφυλλάτην, τραχηλομαρμαρόμνοστην, ροδοκοκκινοχείλαν, τὴν συντυχογλυκόλαλον, ἐρωτοπαιδεμένην, ἐκείνην τὴν ἐκόσμησεν ἡ χάρις τῶν ἐρώτων. 11 Ευχαριστούμε πολύ την συνάδελφο Τίνα Λεντάρη για τις υποδείξεις της στο σημείο αυτό. 962

9 Εννοείται ότι κανένα από τα παρατακτικά επίθετα του παραπάνω αποσπάσματος δεν απαντά στη ΝΕ και τις διαλέκτους της 12. Κείμενα που δεν ανήκουν στο είδος της έντεχνης λογοτεχνίας παρουσιάζουν, αντίθετα, ελάχιστα τέτοια σύνθετα. Για παράδειγμα, η αποδελτίωση του Λεξικού του Χρονικού του Μορέως (Aerts & Hokwerda 2002) απέδωσε δύο μόνο παρατακτικά σύνθετα, και δη ρήματα: δυστυχοατυχῶ και ὑπηγαινοέρχομαι. Την ίδια, ή μάλλον ακόμα μεγαλύτερη, καθ υπερβολήν παραγωγικότητα συναντούμε και σε λόγια κείμενα της ίδιας εποχής, με σχηματισμούς που σαφώς δεν ανταποκρίνονται στην καθημερινή γλώσσα καμιάς εποχής, π.χ. ὀλεθροβιβλοφαλσογραμματοφθόρος, ἀκτινολαμπροφεγγοφωτοστόλιστος, λευκερυθροφωσφόρος. Εξάλλου έχει παρατηρηθεί (Wälchli 2005) ότι η κατηγορία των παρατακτικών συνθέτων έχει γενικά έναν έντονα ad hoc χαρακτήρα, και είναι άμεσα εξαρτημένη από το κειμενικό περιβάλλον. ιστρέφοντας τώρα στην συζήτηση της σημασιολογικής κατηγοριοποίησης των παρατακτικών συνθέτων, και περνώντας από τα επίθετα στα ρήματα, η έννοια του ενδιάμεσου δε φαίνεται να χρειάζεται στην περίπτωση των ρημάτων, καθώς φαίνεται δύσκολο δυο ενέργειες να συμπλέκονται τόσο στενά ώστε να είναι "κάτι μεταξύ". Εδώ με κριτήριο τη συμπλοκή έχουμε κυρίως προσθετικά, π.χ. μσν. κλοτσοπατῶ, δωδ. λαχτοπατώ "κλωτσοπατώ", πελ. ζυγοπατάω "πλησιάζω και πατώ". Όσον αφορά τη διαχρονία των παρατακτικών ρηματικών συνθέτων, ας σημειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα σπάνια στην ΑΕ και την ελληνιστική κοινή, αλλά και στη λόγια βυζαντινή γραμματεία. ίσης, παραμένουν σπάνια και στην μεσαιωνική γραμματεία, συγκριτικά με τα ουσιαστικά και τα επίθετα. Είναι βέβαια περισσότερα απ'ό,τι σε προηγούμενες περιόδους 13 στο λεξικό του Κριαρά απαντούν μόνο 30. Τα παλαιότερα και κοινότερα εξ αυτών είναι αντιθετικά, π.χ. μπαινοβγαίνω, ἀνεβοκατεβαίνω και ἀνοιγοκλείνω. β) περιληπτικά: η σημασία τους είναι πολύ κοντινή με των προσθετικών, αλλά η διαφορά τους έγκειται στο ότι το αντικείμενο αναφοράς τους είναι μια περιληπτική οντότητα που αποτελείται χαρακτηριστικά, αλλά όχι αποκλειστικά από τα δύο συνθετικά. Έτσι π.χ. στα μαχαιροπίρουνα δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο μαχαίρια και πιρούνια, αλλά και κουτάλια, κουταλάκια του γλυκού κλπ. γ) συνωνυμικά: τα δύο συνθετικά των συνθέτων αυτών έχουν παρόμοια ή ταυτόσημη σημασία, και άρα η συνολική έννοια που προκύπτει είναι λιγότερο αθροιστική και περισσότερο επιτατική. Αυτό είναι συχνότερο σε ρήματα (π.χ. μσν. κιτρινοχλομιαίνω, περνοδιαβαίνω, βασανοτυραννῶ, δωδ. δερνοχτυπώ, ψαλλολειτουργιέμαι, σκυρ. 12 Κατά τον Beaton, η λογοτεχνικότητά τους προδίδεται και από το ότι είναι ειδικά κατασκευασμένα για να ταιριάζουν στο μέτρο της δημώδους λογοτεχνίας: τα περισσότερα εξ αυτών καλύπτουν ολόκληρο το ημιστίχιο του δεκαπεντασύλλαβου, φτιάχνοντας περίτεχνους στίχους δύο λέξεων, όπου η μία βρίσκεται πριν και η άλλη μετά την τομή. 13 Ανδριώτης (1960). Bλ. και Nicholas-Joseph (2008) στον παρόντα τόμο. 963

10 ξερομαραίνομαι, πελ. τρεμοτουρτουλιάζω, λεσβ. κουκλουστσιπάζου "κουκουλώνω και σκεπάζω", ) αλλά μπορεί να συμβεί και με ουσιαστικά, π.χ. μσν. καραβοκάτεργα, πελ. αρνοπρόβατα, δωδ. μαντηλοτσέμπερα, ΚΝΕ αντενοκάταρτα (η σημασία εδώ είναι «όλα τα καράβια/αρνιά/τσεμπέρια/κατάρτια γενικώς»). Σε περιπτώσεις ενικού αριθμού η σημασία είναι απλώς επιτατική, π.χ. μσν. ερωτοαγάπη "ερωτικός πόθος", αθ. κλεφτολωποδύτης. Τα επίθετα της κατηγορίας αυτής δεν είναι πολλά, π.χ. μσν. μελανόμαυρος, καλοκαλύτερος "ο καλύτερος", λοξοσύστροφος, λεσβ. μουρουπάλαβος, επ. μπασταρδόμουλος, κρ. αγαθόκαλα, πελ. αφωνοάλαλος, μωρόκουτος "μωρός και κουτός". Σημειωτέον ότι τα συνωνυμικά σύνθετα είναι πολύ σπάνια στην ΚΝΕ σε σχέση με τις διαλέκτους της (οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να αξιοποιούν την ύπαρξη συνωνυμικών ζευγών του τύπου "διαλεκτικό-κνε", π.χ. κυκ. κοσκινοντρίμονα "κόσκινα και δερμόνια", δωδ. μουλαροόρντανα "μουλάρια και βορδώνια", επτ. ταμπουρλονιάκαρα "ταμπούρλα και νιάκαρα", πελ. κατσικοβέτουλα "κατσίκες και κατσίκια"), αλλά και σε σχέση με τη ΜΕ, η οποία, σύμφωνα τουλάχιστον με το λεξικό Κριαρά παρουσιάζει μια πληθώρα συνωνυμικών συνθέτων, όπως δυστυχατυχία, ἐρωτοαγάπη, μοιροειμαρμένη, μελανόμαυρος κ.ά. Πρόκειται, λοιπόν, για μια φθίνουσα παραγωγική διαδικασία της ελληνικής. Και για την κατηγορία αυτή τίθεται πρόβλημα κατηγοριοποίησης με βάση πραγματολογικά δεδομένα, καθώς τα όρια ανάμεσα στα συνωνυμικά και τα ενδιάμεσα είναι συχνά δυσδιάκριτα, πχ. το ιμβ. ίλαμμους "λάσπη και άμμος" είναι κάτι μεταξύ λάσπης και άμμου ή άμμος και λάσπη μαζί και στη δεύτερη περίπτωση, κατά πόσο η "λάσπη" και η "άμμος" είναι λίγο ή πολύ διαφορετικά ώστε το σύνθετο να είναι ή να μην είναι συνωνυμικό; Διευρύνοντας το κατηγοριοποιητικό μας πλαίσιο, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η κατηγορία των συνωνυμικών αποτελείται από δύο υποκατηγορίες: τα μονολεκτικά συνωνυμικά, τα οποία μόλις εξετάσαμε, και τα οποία αποτελούν πρωτοτυπική περίπτωση παρατακτικών συνθέτων, και τα πολυλεκτικά συνωνυμικά, τα οποία ισοδυναμούν με τα επαναληπτικά παρατακτικά, γνωστά από την βιβλιογραφία ως amredita, τα οποία αφορούν κυρίως περιπτώσεις επανάληψης επιρρημάτων. Οι σχηματισμοί αυτοί (του τύπου σιγά-σιγά, λίγο-λίγο) είναι αρχαιότατοι στην ελληνική, καθώς μαρτυρούνται ήδη από την μυκηναϊκή (με τον τύπο wetei-wetei «κάθε χρόνο»), και από την αρχαία κυπριακή διάλεκτο (amati-amati «κάθε μέρα», περ. 600 π.χ.), ατόνησαν όμως στην κλασική περίοδο για την οποία μαρτυρούνται ελάχιστα παραδείγματα όπως το πάμπαν (Μeissner & Tribulato 2001, Andriotis 1976). ανεμφανίζονται έστω και σποραδικά (Andriotis 1956) στην μεσαιωνική περίοδο, για να γίνουν ιδιαίτερα συχνά στη νεότερη ελληνική. Το λεξικό Κριαρά παραθέτει ως ένα από τα παλαιότερα δημώδη παραδείγματα το αγάλι-αγάλι (π.χ. ἡ πέτρα ἐκ τὸ σκοινὶ τρώγεται ἀγάλια ἀγάλια, Eρωφ. Δ 412), πρόκειται όμως για ένα παραγωγικό σχήμα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ad hoc σχεδόν για οποιοδήποτε επίρρημα (βλ. εκτεταμένη σειρά παραδειγμάτων στο Νάκας ). Υπό αυτή την έννοια βέβαια, είναι αμφίβολο 964

11 κατά πόσον οι σχηματισμοί τέτοιου τύπου μπορούν να θεωρηθούν παρατακτικά σύνθετα, καθώς πρόκειται μάλλον για τύπους φράσεων, αποτελούμενες από την επανάληψη της ίδιας λέξης. Η Ράλλη (2007: ) π.χ. αρνείται το status του συνθέτου για τέτοιους σχηματισμούς, αποδέχεται όμως ότι άλλοι ερευνητές, όπως ο Bloomfield (1933: 235), τα κατατάσσουν μεταξύ των συνθέτων και ότι το όλο θέμα χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Το ίδιο αμφίβολο status θα πρέπει να αποδοθεί και στην κατηγορία των εναλλακτικών/προσεγγιστικών συνθέτων: εδώ ανήκουν τύποι που στην ελληνική είναι και πάλι πολυλεκτικοί παραθετικοί, και εκφράζουν μια ποσότητα, η οποία όμως δίνεται κατά προσέγγιση, π.χ. δυο-τρείς, σήμερ -αύριο, λίγο-πολύ. Ας σημειώσουμε όμως ένα σημαντικό επιχείρημα υπέρ της κατηγοριοποίησης των συνωνυμικών amredita στην κατηγορία των συνθέτων και όχι στη σύνταξη φράσεων, το οποίο προκύπτει από την έρευνα των νεοελληνικών διαλέκτων: το γεγονός ότι μαρτυρούνται πολλές περιπτώσεις επιτατικών επαναληπτικών σχηματισμών που είναι μονολεκτικοί, αποτελούμενοι από θέμα+λέξη, και όχι από λέξη+λέξη, τοποθετούμενοι άρα σαφώς στο χώρο της μορφολογίας και όχι της σύνταξης. Παραδείγματα: Ουσιαστικά: φουκαρο-φουκαράδες "οι πάμφτωχοι άνθρωποι", θυριδο-θύριδα "πολλά παραθυράκια", καλαθο-κάλαθα, κλειδό-κλειδα, κουβαρο-κούβαρα, κουνουπιδοκουνούπιδα, κουταλο-κούταλα, ίθετα: μπασταρδο-μπάσταρδος "εντελώς μπάσταρδος", μοναχο-μοναχός "καταμόναχος" (Θηρ.) παλαβου-παλαβούς "θεότρελλος" Λέσβος, επιρρ: αρτάτε, αττ-άρτε (<άρτι άρτι) "πριν από λίγο" Καλαβρία. γ) γενικευτικά: δηλώνουν, μέσω της άθροισης, μια γενική έννοια όπως «παντού, πάντοτε», κλπ., όπως δεξια-αριστερά "παντού", μέρα-νύχτα "συνέχεια", μικροί-μεγάλοι "όλοι". Στην ελληνική η υποκατηγορία αυτή ανήκει κυρίως στα πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα, που είναι παρατακτικά μόνο υπό μια ευρύτερη έννοια, και ούτως ή άλλως έχει ελάχιστα μέλη. Με εξαίρεση το επίρρημα νυχθημερόν, η κατηγορία αυτή φαίνεται να είναι νεότερο δημιούργημα της ελληνικής. δ) μιμητικά: η κατηγορία αυτή είναι και πάλι αρκετά δευτερεύουσα, καθώς περιλαμβάνει «τεχνητά» στην ουσία πολυλεκτικά σύνθετα, με πρώτο συνθετικό μια ανύπαρκτη λέξη η οποία απλώς μιμείται ηχητικά τη δεύτερη για λόγους έμφασης. Εδώ θα μπορούσαν να ενταχθούν η τουρκικής προελεύσεως παραμορφωτική αναδίπλωση με το μ- (βλ. Κωνσταντινίδου 2004), όπως κούπες-μούπες, θείες-μείες, Θανάσης Μανάσης, κ.α. Εδώ ίσως θα μπορούσαν να ενταχθούν και περιπτώσεις όπως άσπρος-ξέξασπρος, άρες μάρες κουκουνάρες, φύρδην μίγδην. Και πάλι η ένταξη των μορφολογικών αυτών σχηματισμών στα παρατακτικά σύνθετα μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο αποδίδοντας στα τελευταία έναν πολύ γενικευτικό ορισμό. ε) μεταφορικά: στα σύνθετα αυτά η σημασία δεν προκύπτει κυριολεκτικά από το άθροισμα των συνθετικών τους, αλλά μόνο μεταφορικά, π.χ. μσν. δρακολιοντάρι "πάρα πολύ δυνατός", καλοεπιτήδειος "τίμιος, ενάρετος", κλωθογυρίζω "στριφογυρίζω, αλλάζω", κρ. 965

12 κολοκυθοφάσουλα "φαγητό από κολοκύθια και φασόλια", κυκ. αβγόγαλα, ποντ. ωβόγαλαν "ρόφημα από γάλα και αβγό", ξυπνοστορίζω "αντιλαμβάνομαι", μακ. γιουφτουμάγκας "ευτελής άνθρωπος", αλιβρόγαλου, δωδ. αλευρόγαλη "φαγητό από αλεύρι και γάλα", στερεοελ. χιονόγαλα "ποτό από χιόνι και γάλα", χιώτ. μπροστοπίνος "που άλλα λέει μπροστά και άλλα από πίσω", ΚΝΕ αγβολέμονο, κολοκυθοπατάτες "φαγητό από κολοκύθια και πατάτες", γαϊδαρομούλαρο "αγενής, αναίσθητος, αχάριστος". ζ) αντιθετικά: εδώ εντάσσονται σύνθετα που εκφράζουν μια αφηρημένη έννοια ή ένα σύνολο δραστηριοτήτων μέσα από την ένωση των αντιθέτων τους, π.χ. μσν. ἀνοιγοσφαλίζω, εἰσοδοέξοδος, γλυκόπικρος, ἀγεννητογέννητος, οξινόγλυκος, κυκ. ανεβοκατεβασίδι, εξυπνόζαβος, επ. γελοκλαίω, ανοιγοκλειώ "ανοιγοκλείνω", λυσοδένω, δωδ. ανοιγοκλειδώνω, κυπ. γελόκλαμαν, κρ. κλαψογέλια, σηκοχτυπώ "σηκώνω ψηλά και χτυπώ κάτω", θεσσαλον. σβησογράψιμο, ποντ. λαμποβρέχει "έχει ήλιο και βρέχει συγχρόνως", πελ. πεφτοσηκώνομαι, μακ. πηγαινουγυρίζου, ΚΝΕ αρχοντοτσιγκούνης, κουτοπόνηρος, λυνοδένω, μπαινοβγαίνω, παιρνοδίνω. Τέλος, μια κατηγορία που θα άξιζε ξεχωριστή διαπραγμάτευση είναι τα σύνθετα που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ημιπροσθετικά: πρόκειται για σύνθετα τα οποία αποτελούνται από τρία τουλάχιστον συστατικά, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε παρατακτική σχέση μεταξύ τους αλλά σε προσδιοριστική σχέση ως προς το τρίτο, το οποίο είναι και η κεφαλή του όλου συνθέτου. Ο τύπος αυτός υπάρχει ήδη από την ΑΕ (με κλασικό παράδειγμα την Βατραχομυομαχία), αλλά σε μεγάλη σπανιότητα. Αντίθετα, η ΜΕ παρουσιάζει δεκάδες τέτοιων ημιπροσθετικών συνθέτων, ιδίως επιθέτων, όπως π.χ. μυξοσκατοφάγος, βροντοσεισμολόγιον, μαυροπλουμιστομάτης, πατρομητρόδοτος, πατρομητρόμοιος, κ.ά. Οι νεοελληνικές διάλεκτοι διατηρούν κάποια σπάνια παραδείγματα της κατηγορίας αυτής, ειδικά σε δημοτικά τραγούδια (π.χ. δωδ. ασπροστρογγυλοπρόσωπος, κατζαροστρογγυλογένης, αθθοκαρποστεμένος "γεμάτος άνθη και καρπούς", θηρ. πατατοριζόμπλακο, κρ. ρουσοψαράφτα "με κόκκινα και ψαρά αφτιά"), η οποία όμως δεν έχει επιβιώσει στην ΚΝΕ, ίσως με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις όπως ζαμπονοτυρόπιτα. Οι σχηματισμοί αυτοί θέτουν ενδιαφέροντα ζητήματα για όλες τις θεωρίες μορφολογικής ανάλυσης, αποτελώντας οφθαλμοφανή απόδειξη της ιεραρχικής και όχι γραμμικής δομής των συνθέτων. 4. Συμπεράσματα Από την ως τώρα επισκόπηση των διαφόρων τύπων παρατακτικών συνθέτων, προκύπτει ότι όλοι οι σχηματισμοί που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία απαντούν στην ελληνική, άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη παραγωγικότητα. Από διαχρονική σκοπιά, οι περισσότεροι σχηματισμοί εμφανίζονται ήδη από την αρχαιότητα και διατηρούνται μέχρι τη ΝΕ, με μεγαλύτερη παραγωγικότητα στις διαλέκτους της. Ουσιαστικές διαφορές 966

13 διαπιστώθηκαν στον τομέα των αθροιστικών ουσιαστικών πληθυντικού αριθμού, των συνωνυμικών (μονολεκτικών και πολυλεκτικών), καθώς και των ημιπροσθετικών. 967

14 Μονολεκτικά Πολυλεκτικά Συμφυρ Κατάταξη των συνθέτων με σημασιολογικά-πραγματολογικά κριτήρια Προσθετικά Περιληπτικά Συνωνυμικά Προσεγγιστικά Γενικευτικά Μιμητικά Αντιθετικά Παραθετικά Ενδιάμεσα Ο γυναικόπαιδα Ε γαλανόλευκος Ρ ζυμομαγειρεύω ζερβανάποδα Ο τσουκαλολάγηνα Ε Ρ Ο μαντηλοτσέμπερα Ε χρυσομαλαματένιος Ρ κατοικοεδρεύω Ο Ε Ρ Ο πουρνόβραδυν Ε Ρ βραδυαζοξημερώνομαι ζερβόδεξα Ο εισοδοέξοδα Ε παλαβοέξυπνος Ρ πηγαινοέρχομαι μπρουμυτανάσκελα Ο Ο Ο Ο θείες μείες Ο Ε Ε δυό-τρείς Ε μικροίμεγάλοι Ε άσπρος Ε αγάλι αγάλι λίγο-πολύ ξέξασπρος (dvandva) μέρα-νύχτα φύρδην μίγδην Ε ψιντρός Ρ ταρακουνώ Ο ιερομόναχος Ε μοναχοκανακάρης Ρ κουφοτυφλαίνω Ο χιονόνερο Ε γαλαζοπράσινος Ρ χιονοβρέχει βορειοανατολικά Ο αναλυτήςπρογραμματιστ Ο Ε ής 968

15 Βιβλιογραφία Aerts, W. & H. Howkerda, (2002). Lexicon on the Chronicle of the Morea. Groningen: Forsten. Ανδριώτης, N., (1960). Τα παρατακτικά ρηματικά σύνθετα στην ελληνική γλώσσα. Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, Ανδριώτης, Ν., (1980). Νεοελληνικά παρατακτικά σύνθετα. Ελληνικά 32, Andriotis N. (1956). Die Amredita- Zusammensetzung im Alt- und Neugriechischen, Μνήμης Xάριν. Gedenkschrift P. Kretschmer, Wien, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., (1986). Η νεολογία στην κοινή νεοελληνική. ΕΕΦΣΠΘ Παράρτημα 56, Θεσσαλονίκη. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., (1996). H νεοελληνική σύνθεση. Στο Γ. Κατσιμαλή & Φ. Καβουκόπουλος (επιμ.), Ζητήματα νεοελληνικής γλώσσας. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βeaton, R., (1989). The Medieval Greek romance. Cambridge: CUP. Βloomfield, L., (1933). Language. New York: Holt. Βrowning, R., (1995). H ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα, μτφρ. Μαρία Κονομή. Αθήνα: Παπαδήμας [Medieval and Modern Greek, Cambridge: CUP, 1983] Booij, G., (2005). Compounding and derivation. In: W. Dressler, F. Rainer, D. Kastovsky & O. Pfeiffer (eds.) Morphology and its demarcations. Amsterdam: Benjamins, Γαβρηιλίδου, Ζ., (1998). Πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα: κατονομασία και κατάδειξη. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 18: Debrunner, A., (2006). Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική. Σε ηλεκτρονική μορφή στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα του Κέντρου για την ελληνική γλώσσα (http://www.greeklanguage.gr/greeklang/ancient_greek/tools/structure/index.html). [Griechische Wortbildungslehre, Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1917] Koutita-Kaimaki, M. & A. Fliatouras, (2001). Blends in Greek dialects : A morphosemantic analysis. In A. Ralli, B. D. Joseph & M. Janse (eds.) Proceedings of the First International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Patras, Greece, Oct , 2000), Patras: University of Patras, Hatcher, A., (1951). Modern English word-formation and Neo-Latin, Baltimore: John Hopkins Press. Κριαράς, Ε., (εκδ.). Βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος. Κριαράς, Ε., (εκδ.) ( ). Λεξικό της μεσαιωνικής δημώδους γραμματείας. τ.1-15, Θεσσαλονίκη. Κωνσταντινίδου, Μ., (2004), Παραμορφωτική αναδίπλωση λέξεων. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24, Lendari, T., (2007). Aφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης (Livistros and Rodamne). The Vatican version. Aθήνα: ΜΙΕΤ. Mackridge, P., (1990). H Νεοελληνική γλώσσα, μτφρ. Κ. Ν. Πετρόπουλος. Αθήνα: Πατάκης. [The Μοdern Greek Language. Oxford: OUP, 1985] Meissner, T. & O. Tribulato, (2002). Nominal composition in Mycenaean Greek. TPhS 100, Mirambel, A., (1978). Η νέα ελληνική γλώσσα. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ. [La langue grecque moderne, Paris: Klincksieck, 1959]. Muller, H.C., (1920). Greek dvandva compounds. Classical Quarterly 14, 48. Νάκας, Θ., ( ). Λεξική και φραστική επανάληψη / επαναδίπλωση. Λεξικογραφικόν Δελτίον 20, Νicholas, N. & B. Joseph, (2008). Co-ordinative verbal compounds in Modern Greek. Proceedings of the 8 th International Conference on Greek Linguistics, Ioannina 30 August- 3 Sept [ebook] Olsen, S., (2001). Copulative compounds: a closer look at the interface betaeen syntax and morphology. In G. Booij & J. van Marle (eds.), Yearbook of morphology 2000, Dordrecht: Kluwer, Olsen, S., (2004). Coordination in morphology and syntax. In A. ter Meulen & W. Abraham (eds.) Composition of Meaning. Amsterdam: Benjamins, Ράλλη, A., (2007). Η σύνθεση λέξεων. Αθήνα: Πατάκης. Risch, E., ( ). Wortbildung der homerischen Sprache. Berlin/New York: De Gruyter. Scalise, S. & A. Bisetto, (2005). Classification of compounds. Lingue e Linguaggio 2, Søgaard, A., (2005). Compounding theories and linguistic diversity. Ιn Z. Frajzyngier, A. Hodges & D. S. Rood (eds.), Linguistic diversity and language theories. Amsterdam: John Benjamins, Steiner-Weber, A., (1991). Merkmale der byzantinischen Wortbildung anhand der Komposition. In W. Hörandner & E. Trapp (eds.) Lexicographica byzantina. Wien: ÖAW, Ten Hacken, P., (2000). Derivation and compounding. In G. Booij (ed.), Morphologie. Berlin: De Gruyter,

16 Trapp, E., (ed.) ( ). Lexikon der Byzantinischen Gräzität, Faszikel 1-6, Wien: ÖAW. Τριανταφυλλίδης, Μ., (1941). Νεοελληνική γραμματική. Αθήνα: ΟΕΣΒ. Wälchli, B., (2005). Co-compounds and natural coordination. Oxford: OUP. 970

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6. Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη.

Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6. Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη. Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6 Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη. Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 2 2. Μέθοδοι συλλογής και προσέγγισης υλικού... 5 3. Επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας... 13 4. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ρόλος της Κεφαλής στα Παρατακτικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής. Μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση.» Κορδούλη Κωνσταντίνα

«Ο Ρόλος της Κεφαλής στα Παρατακτικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής. Μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση.» Κορδούλη Κωνσταντίνα «Ο Ρόλος της Κεφαλής στα Παρατακτικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής. Μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση.» Κορδούλη Κωνσταντίνα Φεβρουάριος 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα κα. Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de ΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ * Θανάσης Γεωργακόπουλος 1, Γιάννης Κωστόπουλος 1, Γεώργιος Μαρκόπουλος 1, Σταύρος Σκοπετέας 2 1 Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ»

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Περιεχόμενα Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης γραπτών τεστ... 3 Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι... 5 Μέρος Α : Κατανόηση προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2000 και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1 Παρουσίαση του θέματος 1.2 Η προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα:

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Επιμέλεια: Β. Παπαδάκη, Σύμβουλος-Φιλόλογος Εποπτεία: Δρ. Αφροδίτη Αθανασοπούλου ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 1 Τάξη: Α Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Συντονιστής: Α. Φλιάτουρας ( ρ. Γλωσσολογίας, 407/80 Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας.Π.Θ. και στο Τμήμα Μεσογειακών

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιοελληνικής Καταγωγής Παιδαγωγικοί Όροι στα Γερμανικά» Βασιλική Παλασάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας 9 ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Η ένταξη της Αρχαιοελληνικής στη Γερμανική Χρονολογικές φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

157). http://glossologia.phil.uoa.gr

157). http://glossologia.phil.uoa.gr Οι σύνθετες λέξεις στις νεοελληνικές διαλέκτους και τη λογοτεχνία Χρυσούλα Καραντζή Κέντρον Ερεύνης Νεοελληνικών ιαλέκτων και Ιδιωµάτων, Ακαδηµία Αθηνών ABSTRACT This paper discusses the use of compounds

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον

Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον 724 Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα Abstract Aim of this paper is to trace language competence related to compound words learning among

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Θουκυδίδης, Ιστορίαι Ζ,48 («Αλκιβιάδης δε κατοικίζειν») ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο δε Αλκιβιάδης είπε ή [:ισχυρίστηκε ] ότι οι (Αθηναίοι),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Πληρ.: Ν. Θεοδοσιάδου Τηλ.: 2310-995260 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009 Δελτίο τύπου Μαθήματα Αγγλικών και Γερμανικών για επαγγελματίες προσωρινούς παιδαγωγούς «Ανάπτυξη σειράς μαθημάτων στην Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα και εκπαιδευτικών υλικών για άτομα που σκοπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 10 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 10 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 10 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι.

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις λυρισµό 2.

Απαντήσεις λυρισµό 2. Απαντήσεις 1. Η λιτότητα, η εκφραστική καθαρότητα, ο δωρικός χαρακτήρας της αφήγησης, το απλό και λιτό ύφος, ο αφαιρετικός και συνάµα περιεκτικός λόγος, είναι µερικά από εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Σημασία κόφα, θωράκιον Κοφίνι κυρίως στην κεντρικό ιστό, την μεγίστη που χρησιμεύει για παρατηρητήριο. Ετυμολογία

Σημασία κόφα, θωράκιον Κοφίνι κυρίως στην κεντρικό ιστό, την μεγίστη που χρησιμεύει για παρατηρητήριο. Ετυμολογία ΑΣ5 ΚΑΡΑΒΙ Page 1 κόφα Σάββατο, 21 Απριλίου 2012 3:18 μμ Σημασία κόφα, θωράκιον Κοφίνι κυρίως στην κεντρικό ιστό, την μεγίστη που χρησιμεύει για παρατηρητήριο. Ετυμολογία κόφα από το αρχ. κόφινος = καλάθι,

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης

Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης 7η Δραστηριότητα Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης Περίληψη Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται συχνά για την ταξινόμηση καταλόγων, όπως για παράδειγμα, ονόματα σε αλφαβητική σειρά, ραντεβού

Διαβάστε περισσότερα

«Θεωρία και πράξη: Ο ρόλος της φιλοσοφίας στην κατανόηση και ερμηνεία της αρχιτεκτονικής γλώσσας»

«Θεωρία και πράξη: Ο ρόλος της φιλοσοφίας στην κατανόηση και ερμηνεία της αρχιτεκτονικής γλώσσας» Theory and praxis: The role of philosophy in the understanding of the architectural language Maria Vidali Conference proceedings by: The significance of Philosophy in Architectural Education, 2009, Panayotis

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Μαρία Γαβριηλίδου Πένυ Λαμπροπούλου Γιούλη Μπακαγιάννη ΙΕΛ /ΕΚ «Αθηνά» 14 Μαΐου 2015 Τι τύπους πόρων συγκεντρώνουμε; Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 15.5.2015 Τύποι πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ίας νου ω αραγ ου π ς ν θεση ης κειµέ ν. κ θούν έ υ ς ο ω ψ η λ τ τ ι η ίλ ία έχε ακο εµά Περι θοδολογ α της περ πτυξη θ οτήτων ί ά ν ε M θοδολογ ατική αν απάνω ε η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999)

Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 407-414 Η ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1957-1999) Σωτηρόπουλος Ι.-Μυγδάκος Ε. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων-Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ενότητα: ιατροφή (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ Το ορολόγιο της βιοϊατρικής: συλλογή και επεξεργασία του γλωσσικού υλικού. Μαβίνα Πανταζάρα, ρ. Γλωσσολόγος

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ Το ορολόγιο της βιοϊατρικής: συλλογή και επεξεργασία του γλωσσικού υλικού. Μαβίνα Πανταζάρα, ρ. Γλωσσολόγος ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ Το ορολόγιο της βιοϊατρικής: συλλογή και επεξεργασία του γλωσσικού υλικού Μαβίνα Πανταζάρα, ρ. Γλωσσολόγος Η µακροδοµή της οντολογίας Ένα από τα βασικά βήµατα για την ανάπτυξη της οντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Πηγές πληροφόρησης : συνέντευξη γονέων, ανταλλαγή απόψεων με άλλους ειδικούς, που ασχολούνται με το παιδί, άτυπη παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων συμπεριφοράς, αποτελέσματα παιδαγωγικής αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Το αντικείμενο της δικής μου εισήγησης θα είναι σχετικό με αυτό που ρωτούν όλοι μετά από κάθε πανηγύρι. «πώς πήγε το πανηγύρι;» είχε κόσμο;», τελείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ. `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ. `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Το σεμινάριο στοχεύει στην εξέταση βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα.

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων δεικτών (γλωσσολογικών χαρακτηριστικών με κανονική κοινωνική κατανομή) της σημερινής κυπριακής διαλέκτου, όπως χρησιμοποιούνται από μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Ελένη Ευθυμίου, Μαριάννα Κατσογιάννου ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Abstract The general purpose electronic dictionary of the Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β.

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010 Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. Κατάταξη Ελλήνων µαθητών σε επίπεδα γλωσσοµάθειας ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας Βασικά σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999)

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.357-364 Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999) Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ'. ΚΕΙΜΕΝΟ 'Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996) Μικρή Πράσινη Θάλασσα Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ Που θα θελα να σε υιοθετήσω Να σε στείλω σχολείο στην Ιωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101)

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: [Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Γιατί η µάνα απευθύνεται στον ήλιο για να της πει πού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα