ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ"

Transcript

1 ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ 1 Ιώ Μανωλέσσου & Συμεών Τσολακίδης Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΝΣ του ΑΠΘ Abstract The present paper proposes a general framework for the classification of copulative (dvandva) compounds on the basis of morphological, syntactic and semantic criteria, and examines the diachronic evolution of this morphological category and its sub-categories in Greek. 1. Eισαγωγικά Η παρούσα εργασία ξεκινά από δύο διαπιστώσεις: 1) η ελληνική είναι η μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα στην οποία τα μονολεκτικά παρατακτικά σύνθετα αποτελούν μια μορφολογική κατηγορία με μεγάλη παραγωγικότητα αλλά, 2) απουσιάζει μια συγκεντρωτική μελέτη γύρω από αυτά. Κατά μία έννοια, το δεύτερο είναι απόρροια του πρώτου: εφόσον οι «μεγάλες» ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά κλπ) δεν διαθέτουν παρά σε ελάχιστο βαθμό την κατηγορία αυτή, είναι αναμενόμενο να λείπουν και οι σχετικές αναλύσεις στη θεωρητική βιβλιογραφία. Σε ό,τι ακολουθεί θα κάνουμε μια ανάλυση των πιο πρόσφατων θεωρητικών κατηγοριοποιήσεων στηριγμένοι στα διαχρονικά και διαλεκτικά δεδομένα της ελληνικής. Βάση της συζήτησής μας είναι ένας μάλλον «περιεκτικός» ορισμός των παρατακτικών, υπό την έννοια ότι με διαφορετικά κριτήρια κάποιοι σχηματισμοί άλλοτε μπορούν να θεωρηθούν ως εμπίπτοντες στην κατηγορία των παρατακτικών συνθέτων και άλλοτε όχι. Για παράδειγμα, τα λεγόμενα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα του τύπου αναλυτής-προγραμματιστής σαφώς είναι παρατακτικά σε μια ανάλυση όπως της Olsen (2001), η οποία έχει ως βάση την αγγλική, όπου ουσιαστικά ελλείπουν τα μονολεκτικά σύνθετα, αλλά δεν εμπίπτουν σε αυτά σε μια ανάλυση όπως της Ράλλη (2007), η οποία, με βάση την ελληνική, θεωρεί ως σύνθετα μόνο μονολεκτικούς σχηματισμούς αποτελούμενους από θέματα και όχι από ολόκληρες λέξεις 2. Ομοίως, τα λεγόμενα επαναληπτικά σύνθετα (γνωστά ως amredita) του τύπου λίγο- 1 Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική αγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και ειδικότερα το Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, για τη χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου. 2 Από ιστορική σκοπιά, τα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα αποτελούν μια καινούργια κατηγορία συνθέτων της ελληνικής, υπό την επίδραση της γαλλικής γλώσσας, η οποία αναπτύχθηκε μετά τα μέσα του 20ου αι. Όπως είναι αναμενόμενο, δεν απαντούν ούτε σε παλαιότερα κείμενα ούτε σε διαλέκτους, και μάλιστα αντιμετωπίζονται ως ξένα προς την ελληνική από παλαιότερες γραμματικές (βλ. 955

2 λίγο, σιγά-σιγά κατατάσσονται συχνά μεταξύ των παρατακτικών συνθέτων 3, και πάλι όμως, με αφετηρία καθαρά μορφολογικά κριτήρια όπως της Ράλλη, θα έπρεπε να τεθούν εκτός κατηγορίας για την ελληνική, εφόσον αποτελούνται από ολόκληρες λέξεις. Ουσιαστικά, η περιγραφή που υιοθετούμε αποτελεί όχι μια τομή αλλά μια ένωση των διαφόρων κριτηρίων κατηγοριοποίησης παρατακτικών που έχουν προταθεί, με βάση αφενός τον άξονα της μορφολογίας και της σύνταξης και αφετέρου της σημασιολογίας (η οποία ως τώρα δεν έχει ληφθεί αρκούντως υπόψη στην συζήτηση των ελληνικών συνθέτων). Κι αυτό γιατί ο πρωταρχικός μας στόχος είναι ιστορικοσυγκριτικός, να εξετάσουμε δηλαδή διαχρονικά, διαγλωσσικά και διαδιαλεκτικά όσο το δυνατόν περισσότερους σχηματισμούς, και όχι αποκλειστικά θεωρητικός, να προτείνουμε δηλαδή μια καινούργια μορφολογική ανάλυση των παρατακτικών. Παραταύτα, πιστεύουμε ότι το γενικό σχήμα κατηγοριοποίησης που παρουσιάζουμε εδώ (βλ. συνοπτική παρουσίασή του στον Πίνακα 1) μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης τόσο για συγχρονικές όσο και για διαχρονικές διερευνήσεις της σύνθεσης. 2. Η κατηγοριοποίηση των παρατακτικών συνθέτων Σε μορφολογικό επίπεδο η βασική διαφοροποίηση αφορά το κατά πόσον το προκύπτον σύνθετο είναι μία ή δύο λέξεις (μονολεκτικό-πολυλεκτικό, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1996). Στις περισσότερες γλώσσες τα παρατακτικά σύνθετα είναι πολυλεκτικά, και η ελληνική είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις γλωσσών που εμφανίζουν παρατακτικά σύνθετα για τα οποία μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι αποτελούν μία λέξη (Ανδριώτης 1960, Wälchli 2005). Αυτό καθορίζεται με βάση το γεγονός ότι μόνο το δεύτερο συνθετικό τους διαθέτει κλιτικά επιθήματα ενώ το πρώτο μένει άκλιτο (π.χ. γυναικόπαιδα, ηπ. αγαδομπέηδες), και από το ότι διαθέτουν μόνο έναν τόνο (μονός έναντι διπλού τονισμού, Ράλλη 2007). Το κριτήριο αυτό δεν είναι φυσικά δυνατόν να εφαρμοστεί σε γλώσσες που δεν έχουν, όπως η ελληνική, πλούσια κλιτική μορφολογία 4. Για την ελληνική, όμως, το κριτήριο αυτό είναι απαραίτητο Τριανταφυλλίδης 1941 πβ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1986). Κατά τον Mackridge (1990), στην ελληνική προϋπήρχε η δυνατότητα χαλαρής παράταξης ουσιαστικών για τη δημιουργία αδιάσπαστων φράσεων, π.χ. θάλασσα λάδι, παιδί μάλαμα, όμως αυτές, ακόμα κι αν γίνουν αποδεκτές ως σύνθετα, θα ανήκαν στην κατηγορία των προσδιοριστικών και όχι των παρατακτικών. Γενικά, όμως, και τα περισσότερα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα της ελληνικής δεν είναι παρατακτικά αλλά προσδιοριστικά (παιδί-θαύμα, ταξίδι-αστραπή κλπ), οπότε δεν εμπίπτουν στην παρούσα ανάλυση. Για τα παρατακτικά αυτού του τύπου θα είχαμε να παρατηρήσουμε ότι είναι μόνο ουσιαστικά (αν και υπάρχουν κάποιες περιθωριακές περιπτώσεις επιθέτων και επιρρημάτων), τα οποία έχουν ένα αντικείμενο αναφοράς στο οποίο αποδίδονται δύο ιδιότητες, όπως συσκευές (πλυντήριο-στεγνωτήριο, ψυγείο-καταψύκτης), καταστήματα (αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο) και κυρίως επαγγέλματα (αρχιτέκτονας-αρχαιολόγος, ηθοποιός-τραγουδιστής) (Γαβριηλίδου 1998). 3 Mάλιστα, το ίδιο το παραδοσιακό όνομα της κατηγορίας των παρατακτικών, dvandva, είναι ένα τέτοιο επαναληπτικό σύνθετο. 4 Ιδιαίτερα σε αυστροασιατικές γλώσσες, με απομονωτική μορφολογία και μονοσύλλαβα θέματα, δεν έχει νόημα, αν και ακριβώς αυτή η κατηγορία γλωσσών είναι εκείνη που διαγλωσσικά παρουσιάζει την μεγαλύτερη παραγωγικότητα στον τομέα των παρατακτικών συνθέτων (Wälchli 2005). 956

3 για το διαχωρισμό των κατεξοχήν παρατακτικών συνθέτων από τα προαναφερθέντα πολυλεκτικά σύνθετα του τύπου αναλυτής-προγραμματιστής. Από την άλλη πλευρά, το κριτήριο αυτό δεν επαρκεί για να διαχωρίσει τα παρατακτικά σύνθετα της ελληνικής από τους υπολοίπους τύπους συνθέτων (προσδιοριστικά, κτητικά κλπ.), καθώς όλα σχεδόν έχουν την ίδια μορφή: μονολεκτικά και με το συνδετικό φωνήεν /ο/ (Ράλλη 2007). Από μορφολογικής απόψεως, δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στο κουρτινόξυλο και το αλατοπίπερο. Στο χώρο των ονοματικών παρατακτικών ένα σημαντικό μορφολογικό κριτήριο υποκατηγοριοποίησης είναι ο αριθμός. Ορισμένα εξ αυτών είναι πληθυντικού αριθμού (pluralia tantum, βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1996 και Ράλλη 2007) και έχουν πληθυντικό αντικείμενο αναφοράς (δηλώνουν ομάδα σχετικών μεταξύ τους οντοτήτων), π.χ. γυναικόπαιδα, μαχαιροπίρουνα, κρ. αγελαδομούσκαρα, κρ., δωδ., κυκ. αντεροσύκωτα "έντερα και συκώτια". Δεν έχει επισημανθεί από την έρευνα ότι πολλά από αυτά που είναι ενικού αριθμού αποτελούνται από μη μετρήσιμες (uncountable) έννοιες/υλικά που εξ ορισμού δεν έχουν πληθυντικό, π.χ. αλατοπίπερο, λαδόξιδο, αυγολέμονο (ουσιαστικά που δηλώνουν υλικό, μάζα, ή μοναδικές οντότητες), και υπό αυτή την έννοια μπορούν να ενταχθούν στην ίδια υποκατηγορία. Εδώ ουσιαστικά πρόκειται για τη διαφορά ανάμεσα στα ονοματικά σύνθετα όπως ιερομόναχος, μπακότερμα, Αυστροουγγαρία, αρχ. ἰατρόμαντις, ἱππαλεκτρυών, τα οποία έχουν μεν παρατακτική σημασία και είναι μονολεκτικά, αλλά έχουν ενικό αντικείμενο αναφοράς (αποδίδουν δύο ισότιμες ιδιότητες στο ίδιο αντικείμενο αναφοράς), και σε αυτά που είναι μονολεκτικά και παραθετικά αλλά έχουν δύο αντικείμενα αναφοράς. Πρόκειται για την διάκριση μεταξύ κατεξοχήν παρατακτικών (copulative) και παραθετικών (appositive) συνθέτων που γίνεται στη σχετική θεωρητική βιβλιογραφία (βλ. Ten Hacken 2000, Booij 2005 και Scalise & Bisetto 2005). Για τον Wälchli (2005), τα πρώτα δεν πρέπει καν να συγκαταλέγονται μεταξύ των παρατακτικών συνθέτων, με βάση σημασιολογικά κριτήρια, διότι το αντικείμενο αναφοράς τους δεν αποτελεί άθροισμα των συνθετικών των μερών τους και διότι δεν υπάρχει απαραίτητα στενή σημασιολογική σχέση μεταξύ των δύο συνδεόμενων μερών. Για τον Ten Hacken (2000) οι σχηματισμοί αυτοί μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν δύο κεφαλές, σε αντίθεση με τα pluralia tantum τα οποία είναι στην ουσία εξωκεντρικά, εφόσον η οντότητα στην οποία αναφέρονται δεν είναι καμία από τις δύο που τα συναποτελούν. Την ίδια διάκριση μεταξύ ενδοκεντρικών (ενικών) και εξωκεντρικών (πληθυντικών) υιοθετούν και οι Scalise & Bisetto (2005) στην καινούργια κατηγοριοποίηση που προτείνουν. To πρόβλημα το προκαλούν κυρίως οι γερμανικές και ρομανικές γλώσσες, στις οποίες τα σύνθετα αυτού του τύπου είναι πολυλεκτικά (π.χ. speaker-listener, poet-diplomat βλ. δεκάδες παραδειγμάτων στην Olsen 2001) και άρα διαφοροποιούνται σαφώς και μορφολογικά από τα pluralia tantum παρατακτικά σύνθετα. Στην ελληνική όμως δεν υπάρχει 957

4 μορφολογική διάκριση μεταξύ των δύο (εφόσον ακόμα και η διαφορά του αριθμού εξουδετερώνεται στα μη μετρήσιμα του τύπου αλατοπίπερο), και θα όφειλαν κατά συνέπεια να συμπεριληφθούν στα παρατακτικά σύνθετα, αποτελώντας μία εκ των δύο βασικών ονοματικών υποκατηγοριών τους, δηλ. ονοματικά-αθροιστικά (pluralia tantum και singularia incomputabilia) και ονοματικά-παραθετικά (αναφορά σε μία οντότητα με δύο ιδιότητες). Για την ελληνική υπάρχει και μια σαφής ιστορική διαφορά μεταξύ των δύο: ενώ τα παραθετικά ενικού αριθμού είναι μια κατηγορία η οποία υπάρχει από την κλασική περίοδο και πέρα 5, με δεκάδες παραδειγμάτων (βλ. Debrunner 2006 [1917], Jannaris 1897, Μuller 1920), τα αθροιστικά δεν υπάρχουν στην ΑΕ και αποτελούν δημιούργημα της μεσαιωνικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, στην ΑΕ υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις παρατακτικών ονοματικών συνθέτων ενικού αριθμού, όπως κλαυσίγελως, ἰατρόμαντις, τραγέλαφος, οἰνόγαλα, ὀξάλμη 6 κ.α. ιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις αθροιστικών του τύπου singularia incomputabilia, κυρίως από την ελληνιστική περίοδο, όπως ἀρτόκρεας και οἰνόμελι, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη μεγαλύτερη μαρτυρημένη λέξη όλης της ελληνικής γλώσσας (Aριστοφ. Εκκλησ. 1169), το αριστοφανικό λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοπιφαλλι<δ>οκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών. Δεν υπάρχει όμως καμία περίπτωση αθροιστικού pluralia tantum, με μόνη εξαίρεση τα εντελώς τεχνητά σπερμαγοραιολεκιθολαχανοπώλιδες και σκοροδοπανδοκευτριαρτοπώλιδες και πάλι από τον Αριστοφάνη (Αριστοφ. Λυσιστρ ). Οι πρώτες ουσιαστικά εμφανίσεις τους ανάγονται γύρω στον 10 ο αι., με πρώτο μαρτυρημένο παράδειγμα το γυναικόπαιδα και πιθανώς το ἀμπελοχώραφα, το οποίο όμως ξεκινά ως προσδιοριστικό σύνθετο με τη σημασία «είδος χωραφιού, αμπέλι» και μετά καταλήγει αθροιστικό (αμπέλια και χωράφια). Δείγμα της νεωτερικότητας του σχηματισμού αυτού είναι ότι δε συνηθίζεται στη λόγια βυζαντινή γραμματεία (το λεξικό Trapp αναφέρει μόνο τους τύπους πρεσβυτεροδιάκονοι, και Ἡρακλειανοκυροσεργιοπυρροπαυλοπετρῖται βλ. και Steiner-Weber 1991). Αντίθετα, η δημώδης μεσαιωνική λογοτεχνία παρουσιάζει δεκάδες παρατακτικά του τύπου αυτού, π.χ. καρυδοκουκουνάρια, δαμασκηναπιδόμηλα, ὀστρειδομυδίτσια (όλα από τα λεγόμενα Πτωχοπροδρομικά ποιήματα, 12 ος αι.). Άλλα παραδείγματα: μητροπολεπίσκοποι, χαλιναροκαπίστελα, ἀνδρογυναικόπαιδα, κολλυβοπρόσφορα, ἀδελφοξάδελφοι κ.α. 5 Τα παρατακτικά σύνθετα απουσιάζουν όμως τόσο από την μυκηναϊκή (Meissner & Tribulato 2002) όσο και από την ομηρική γλώσσα (Risch 1974). Kατά τον Ανδριώτη (1960) στον Όμηρο απαντά μόνο ένα παράδειγμα ρηματικού παρατακτικού συνθέτου (στρεφεδινέομαι, Π 792). 6 Κατά τους Blass-Debrunner-Funk (1961), το νυχθήμερον είναι το μόνο παρατακτικό ουσιαστικό που απαντά στην Καινή Διαθήκη. 958

5 Λίγα από τα σύνθετα αυτά επιβιώνουν στην ΚΝΕ (όπως ἀδελφοξάδελφοι), ενώ περισσότερα διατηρούνται στις διαλέκτους, οι οποίες έχουν δημιουργήσει και δεκάδες άλλα νεότερα, π.χ. ναξ. βαρκοκάικα, ηπ. βοϊδάλογα, κρ. λυροντάουλα, πελ. συκοκάρυδα κ.ά. Η διάκριση ενικού-πληθυντικού, ενδοκεντρικού-εξωκεντρικού και άρα αθροιστικούπαραθετικού ισχύει για τα ονοματικά παρατακτικά σύνθετα, ενώ στο επίπεδο των επιθέτων και των ρημάτων δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια διάκριση, εφόσον δεν τίθεται ζήτημα αντικειμένου αναφοράς. Από μορφολογικής και συντακτικής απόψεως, κατά συνέπεια, τα επιθετικά και ρηματικά παρατακτικά σύνθετα δεν διαφοροποιούνται μεταξύ τους στην ελληνική, αν και μπορούν να εντοπιστούν σημασιολογικές υποκατηγοριοποιήσεις, οι οποίες θα συζητηθούν παρακάτω. Ουσιαστικό κριτήριο, τόσο για την ελληνική όσο και για όλες τις γλώσσες, αν και δεν διατυπώνεται ξεκάθαρα ως κριτήριο σε καμία από τις μέχρι τώρα θεωρητικές προσεγγίσεις, είναι η γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκουν τα δύο συνθετικά. Μόνο τα παρατακτικά σύνθετα διαθέτουν τον υποχρεωτικό και αποκλειστικό περιορισμό τα δύο συνθετικά τους να ανήκουν στην ίδια γραμματική κατηγορία: να αποτελούνται δηλαδή από τους συνδυασμούς Ο+Ο (μαχαιροπίρουνα), Ε+Ε (γαλανόλευκος, κεφ. πονηρόλωλος), Ρ+Ρ (ανεβοκατεβαίνω, κρ. σηκοπαρασέρνω "σηκώνω και παρασέρνω"), ιρ+ιρ (ζερβόδεξα). Το κριτήριο αυτό, βέβαια, και πάλι δεν επαρκεί από μόνο του, καθώς δεν είναι αμφίδρομο, π.χ. σύνθετα όπως κουρτινόξυλο ή βουνοκορφή αποτελούνται μεν από το συνδυασμό Ο+Ο, δεν είναι, όμως, παρατακτικά. Ιδιαίτερα για τις παλαιότερες μορφές της ελληνικής, για τις οποίες δεν διαθέτουμε τις απαιτούμενες πραγματολογικές γνώσεις, είναι συχνά δύσκολο να διακρίνουμε μεταξύ προσδιοριστικού και παρατακτικού ονοματικού συνθέτου, π.χ. το μουχρουτοσκούτελα (Ασσίζες Κύπρου) είναι ένα είδος πιατικού, ή ένα άθροισμα από μουχρούτια και σκουτέλια; Το πρόβλημα της διάκρισης παρατακτικού-προσδιοριστικού ισχύει κυρίως για τα ονοματικά σύνθετα, καθώς δύσκολα θα εντοπίζαμε συνδυασμούς Ε+Ε ή Ρ+Ρ που δεν θα ήταν παρατακτικοί. Παραταύτα, η αποκλειστική στήριξη στο κριτήριο αυτό για τις κατηγορίες αυτές θα δημιουργούσε πρόβλημα διάκρισης των παρατακτικών συνθέτων από τους συμφυρμούς (blends): ρήματα όπως ζαβλακώνω (< ζαβώνω + βλακώνω), δρασκελώ (< δράμω + διασκελώ) και ταρακουνώ (< ταράζω + κουνώ) ή ένα επίθετο όπως ψιντρός (ψιλός + χοντρός, Κύπρος) δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν παρατακτικά σύνθετα (παραδείγματα από Ανδριώτης 1960, Κoutita-Κaimaki & Fliatouras 2002). Αγνοώντας την παράμετρο της μορφολογίας και πριμοδοτώντας τις συντακτικές ομοιότητες (κατά παράταξη σύνδεση ίδιων γραμματικών κατηγοριών) θα μπορούσε μάλιστα κανείς να τοποθετήσει τα παρατακτικά σύνθετα σε ένα συνεχές όλο και στενότερης σύνδεσης: πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα >> μονολεκτικά παρατακτικά σύνθετα >> συμφυρμοί. H επιλογή ενός από τα τρία διαθέσιμα παρατακτικά σχήματα έχει σχέση και με 959

6 το επίπεδο του ύφους (οι συμφυρμοί ανήκουν σε ένα «λαϊκότερο» επίπεδο έκφρασης, ενώ τα πολυλεκτικά παρατακτικά σύνθετα είναι σαφώς πιο «λόγια»). 3. Σημασιολογικά κριτήρια Τα σημασιολογικά κριτήρια είναι στην πραγματικότητα τα πιο αξιόπιστα για την κατηγοριοποίηση των παρατακτικών συνθέτων, καθώς, όπως είδαμε, στην ελληνική δεν υπάρχει σαφής μορφολογική και συντακτική διαφοροποίησή τους. Το βασικότερο κριτήριο είναι κατά τον Wälchli (2005) η έκφραση «φυσικής παράταξης» (natural co-ordination), δηλ. η κατά παράταξη σύνδεση δύο εννοιών/οντοτήτων οι οποίες ούτως ή άλλως είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους σε λεξικο-σημασιολογικό επίπεδο 7. Έτσι, λέξεις όπως γυναικόπαιδα ή αιγοπρόβατα αποτελούν πρωτοτυπικά παραδείγματα παρατακτικών συνθέτων, γιατί συνδέουν ομοειδείς και συνειρμικά συνδεδεμένες μεταξύ τους έννοιες, και η σύνδεσή τους δηλώνει ένα άθροισμα ή ένα υπερώνυμο σύνολο. Αντίθετα, τα πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα του τύπου ταξίδι-αστραπή ή διπλωμάτης-ποιητής δεν θα έπρεπε να εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των παρατακτικών συνθέτων γιατί τα δύο συνθετικά τους δεν βρίσκονται σε άμεση λεξικο-σημασιολογική σχέση μεταξύ τους. Λογικά, το ίδιο ισχύει ακόμα και για μονολεκτικά σύνθετα του τύπου βατραχάνθρωπος ή ἱππαλεκτρυών, εφόσον α) δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη συνάφεια ανάμεσα στα δύο συνθετικά, και β) το αντικείμενο αναφοράς δεν είναι το άθροισμα των ιδιοτήτων των συνθετικών ή μια υπερώνυμη οντότητα, αλλά κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα στα δύο. Η ίδια σημασιολογική διαφοροποίηση μπορεί να εντοπιστεί και στα επιθετικά παρατακτικά σύνθετα. Όπως επισημαίνουν και ο Wälchli (2005) και η Οlsen (2001, 2004), πολλοί σχηματισμοί με επίθετα δεν δηλώνουν άθροισμα των δύο συνθετικών, αλλά μια ενδιάμεση ιδιότητα, π.χ. κιτρινοπράσινος είναι μάλλον κάποιος που έχει ένα χλωρό χρώμα ανάμεσα στο κίτρινο και το πράσινο. Φυσικά, ο σχηματισμός τέτοιων «ενδιάμεσων» παρατακτικών συνθέτων δεν είναι δυνατός παρά μόνον όταν τα δύο συνθετικά δηλώνουν ομοειδείς ιδιότητες. Έτσι, επίθετα όπως ψιλόλιγνος, θρ. τυφλόκουλος δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν «ενδιάμεση», αλλά μόνον αθροιστική ή αντιθετική σημασία. Γενικά, όμως, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η απόδοση σημασίας είναι δευτερογενής και οφείλεται αρκετές φορές σε πραγματολογικά δεδομένα. Έτσι, το γεγονός, π.χ. ότι το επίθετο γαλανόλευκος ερμηνεύεται ως αθροιστικό και όχι ως «ενδιάμεσο» (δηλ. ένα θαλασσί χρώμα μεταξύ μπλε και άσπρου) οφείλεται στην συνειρμική του σύνδεση με την ελληνική σημαία και όχι σε κάποιες εγγενείς ιδιότητες του συνθέτου ή των συστατικών του. Στην ουσία, δηλαδή, εκτός από τον καθαρώς σημασιολογικό παράγοντα, για την ερμηνεία των παρατακτικών συνθέτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψην και πραγματολογικά κριτήρια. Από 7 Πβ. την παρατήρηση του Ανδριώτη (1960) ότι κατά την παρατακτική σύνθεση στόχος είναι να συνδεθούν ισότιμα δύο ρήματα που έχουν συγγενική ή αντιθετική σημασία. 960

7 αυτή την άποψη, καλύτερα θα ήταν να θεωρηθούν και τα «ενδιάμεσα» σύνθετα μια υποκατηγορία των παρατακτικών συνθέτων, εφόσον η ερμηνεία τους έπεται του σχηματισμού τους 8. Γενικότερα, όπως ορθά παρατηρεί ο Søgaard (2005), ο χαρακτηρισμός ενός συνθέτου ως παρατακτικού μόνο με βάση τη σημασία είναι επισφαλής, διότι το ίδιο σύνθετο μπορεί, ανάλογα με τα συμφραζόμενα ή και τη γλώσσα, να θεωρηθεί είτε παρατακτικό είτε προσδιοριστικό είτε ενδιάμεσο κλπ. Ένα επίθετο όπως το ἀνδρόγυνος 9 έχει στην ΑΕ «ενδιάμεση» σημασία ("θηλυπρεπής άνδρας") και αργότερα κατά την ελληνιστική εποχή αποκτά την προσθετική ("άνδρας και γυναίκα μαζί"). Το ίδιο σύνθετο, αποτελούμενο από τις ίδιες λέξεις ΠΑΤΕΡΑΣ+ΜΗΤΕΡΑ, σημαίνει «γονείς» στην κινεζική (fumu) αλλά «μητέρα του πατέρα» (farmor) στην δανική. Υπενθυμίζουμε και τη δυσκολία κατάταξης των αθροιστικών συνθέτων της ΜΕ λόγω έλλειψης πραγματολογικών γνώσεων, που αναφέραμε παραπάνω. Κατά συνέπεια, για ακόμη μια φορά βλέπουμε ότι απαιτείται ένα συνδυασμός κριτηρίων για την κατηγοριοποίηση ενός συνθέτου ως παρατακτικού. Αλλά και εντός της σημασιολογικής κατηγορίας της παράταξης είναι δυνατόν να εντοπιστούν λεπτότερες σημασιολογικές αποχρώσεις ή διαφορετικές σημασίες ανάλογα των πραγματολογικών συμφραζομένων. Ο Wälchli (2005) έχει προτείνει τις εξής υποκατηγοριοποιήσεις 10 (ελληνικά παραδείγματα από τον Ανδριώτη 1960, Ανδριώτη 1980, Mirambel 1978, βλ. Πίνακα 1 για μια συνοπτική παρουσίαση των κατηγοριών): α) προσθετικά: τα κατεξοχήν αθροιστικά παραθετικά, των οποίων η σημασία είναι το άθροισμα των (ομοειδών) συνθετικών, π.χ. μσν. κολυβοπρόσφορα, καρυδοκουκουνάρια, φαγοπότι, μαργαροζάφειρον "μαργαριτάρια και ζαφείρια", ηπ. νυφοθυγατέρες, αγαδομπέηδες, ιμβ. σκατουκατουρήματα, κρ. βερικοκοκυτροκύδωνα, αμπελοπερίβολα, αμπελοσώχωρα "αμπέλια και περιβόλια", ξουραφοψάλιδα, πετροχώματα, αντεροσύκωτα "έντερα και συκώτια", αλωνοθερίζω, επ. σκωτοπλέμονα, αποστολοευαγγέλιο, κλαδοκαθαρίζω "κλαδεύω και καθαρίζω", δωδ. καδενορόλοα, ωριόξαθθος "ωραίος και ξανθός", ωριοκαμαρωμένος "ωραίος και καμαρωμένος", πελ. τραχανοχυλόπιτο, περπατογυρεύω, αρκ. αγκαθόπετρες, κυπ. σκαλοποτίζω "σκαλίζω και ποτίζω", κυκ. γραφοδιαβάζω, αρμεοσουρώνω "αρμέγω και σουρώνω (το γάλα)", πον. μελαχρινέμορφος, ξυπνονοΐζω "ξυπνώ και καταλαβαίνω", χιώτ. 8 Βέβαια, με αυτή τη λογική σύνθετα όπως βατραχάνθρωπος, λιμνοθάλασσα ή ἱππαλεκτρυών, που δεν έχουν αθροιστική αλλά προσδιοριστική σημασία («μια θάλασσα κλειστή σαν λίμνη», «ένας άνθρωπος που κολυμπάει σαν βάτραχος»), θα μπορούσαν να υπαχθούν στα αθροιστικά, εφόσον καταχρηστικά θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η σημασία τους είναι «ενδιάμεση»: μια οντότητα που λόγω των χαρακτηριστικών της βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα σε λίμνη και θάλασσα ή σε άνθρωπο και βάτραχο ή σε άλογο και κόκκορα. Σημειωτέον, όμως, ότι η ενδιάμεση ή η προσδιοριστική σημασία δεν μπορεί ποτέ να προκύψει για τα αθροιστικά pluralia tantum σύνθετα, οπότε η κατηγορία αυτή είναι ξεχωριστή όχι μόνο μορφολογικά αλλά και σημασιολογικά από τα υπόλοιπα. 9 Το παράδειγμα αυτό ξεκινά από τον Debrunner, επαναλαμβάνεται στον Hatcher (1951) και στον Mirambel (1978), και επανέρχεται και στον Søgaard (2005). 10 Τα ελληνικά παραδείγματα προέρχονται από τον Ανδριώτη (1960, 1980), Mirambel (1978), Trapp ( ), Κριαρά ( ). 961

8 κρεμμυδοφάσουλα, ΚΝΕ αγκιναροκούκια, ψιλοδασείες, λεμονοπορτόκαλα, μαϊστροτραμουντάνα, Σαββατοκύριακο, Ηπειροθεσσαλία, Παροναξία, Μολδοβλαχία, πιπεροκύμινο, λυκόσκυλο, χαζοχαρούμενος, στενόμακρος, Ελληνοαμερικάνοι, νοτιοδυτικός, νοτιοανατολικός, τρωγοπίνω, παντρευοαρραβωνιάζω. Όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ προσθετικών και ενδιάμεσων, το κριτήριο είναι καθαρά σημασιολογικό και έχει να κάνει με το πόσο αξεδιάλυτα συμπλέκονται οι δύο έννοιες στο μυαλό του ομιλητή, π.χ. το κυκ. μοναχοκάναρος "μοναχογιός και κανακάρης" είναι προσθετικό, επειδή αναφέρεται σε κάποιον που είναι και κανακάρης και μοναχογιός, αλλά οι δύο ιδιότητες είναι διαχωρίσιμες. Αντίθετα, το κυκ. φασκελογροθιά είναι ενδιάμεσο, επειδή πρόκειται για μια κίνηση όπου η μούτζα δεν είναι διαχωρίσιμη από τη γροθιά, με άλλα λόγια για κάτι μεταξύ μούτζας και γροθιάς. Ειδικά για τα προσθετικά επίθετα χρειάζεται μια πιο λεπτομερής διαχρονική συζήτηση, καθώς τα δεδομένα που προκύπτουν από την εξέταση των μεσαιωνικών λεξικών (Κριαρά και Trapp) κινδυνεύουν να δώσουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα της παραγωγικότητας της ΜΕ. Για κάποιο χρονικό διάστημα, περίπου ανάμεσα στον 12ο και τον 15ο αι., τα πολυσύνθετα επίθετα (όχι μόνο παρατακτικά) αποτέλεσαν ένα βασικό χαρακτηριστικό της λόγιας αλλά και της δημώδους λογοτεχνίας (βλ. σχετικά Beaton 1989: 94-95, Lendari 2007: 96-99, Steiner- Weber 1991) 11. Έτσι, τα λεξικά βρίθουν υπερπολυσύλλαβων επιθετικών σχηματισμών οι οποίοι δεν έχουν καμία συνέχεια ούτε στην ΚΝΕ ούτε στις διαλέκτους της. Είναι άρα ως ένα σημείο παραπλανητική η περιγραφή της μεσαιωνικής παραγωγικής μορφολογίας από τον Browning (1995: ), καθώς δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο της μεσαιωνικής γλώσσας αλλά κυρίως στην ποιητική ερωτική λογοτεχνία (ιπποτικά μυθιστορήματα) και τις παρωδίες (Σπανός, Κρασοπατέρας, Πτωχοπρόδρομος κλπ). Ακολουθώντας τον Beaton, παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την ιήγησιν Φλωρίου καὶ κόρης Πλάτζιας Φλώρης, προκειμένου να γίνει κατανοητή η υπερβολή του μορφολογικού αυτού χαρακτηριστικού (Κριαράς 1959: , στ ): Ὁ Φλώριος δ ἀπόβλεπε πάντα τὴν Πλάτζια Φλῶρε, ἐκείνην τὴν ἀγλαόμορφον τὴν εἶχεν ἐν καρδίᾳ, τὴν κρουσταλλίδαν τοῦ νεροῦ, τὴν παχνοχιονάτην, τὴν δενδροηλιόμορφην, μαυροπλουμιστομάταν, τὴν νεραντζοερωτοάκουστον, κρινοτριανταφυλλάτην, τραχηλομαρμαρόμνοστην, ροδοκοκκινοχείλαν, τὴν συντυχογλυκόλαλον, ἐρωτοπαιδεμένην, ἐκείνην τὴν ἐκόσμησεν ἡ χάρις τῶν ἐρώτων. 11 Ευχαριστούμε πολύ την συνάδελφο Τίνα Λεντάρη για τις υποδείξεις της στο σημείο αυτό. 962

9 Εννοείται ότι κανένα από τα παρατακτικά επίθετα του παραπάνω αποσπάσματος δεν απαντά στη ΝΕ και τις διαλέκτους της 12. Κείμενα που δεν ανήκουν στο είδος της έντεχνης λογοτεχνίας παρουσιάζουν, αντίθετα, ελάχιστα τέτοια σύνθετα. Για παράδειγμα, η αποδελτίωση του Λεξικού του Χρονικού του Μορέως (Aerts & Hokwerda 2002) απέδωσε δύο μόνο παρατακτικά σύνθετα, και δη ρήματα: δυστυχοατυχῶ και ὑπηγαινοέρχομαι. Την ίδια, ή μάλλον ακόμα μεγαλύτερη, καθ υπερβολήν παραγωγικότητα συναντούμε και σε λόγια κείμενα της ίδιας εποχής, με σχηματισμούς που σαφώς δεν ανταποκρίνονται στην καθημερινή γλώσσα καμιάς εποχής, π.χ. ὀλεθροβιβλοφαλσογραμματοφθόρος, ἀκτινολαμπροφεγγοφωτοστόλιστος, λευκερυθροφωσφόρος. Εξάλλου έχει παρατηρηθεί (Wälchli 2005) ότι η κατηγορία των παρατακτικών συνθέτων έχει γενικά έναν έντονα ad hoc χαρακτήρα, και είναι άμεσα εξαρτημένη από το κειμενικό περιβάλλον. ιστρέφοντας τώρα στην συζήτηση της σημασιολογικής κατηγοριοποίησης των παρατακτικών συνθέτων, και περνώντας από τα επίθετα στα ρήματα, η έννοια του ενδιάμεσου δε φαίνεται να χρειάζεται στην περίπτωση των ρημάτων, καθώς φαίνεται δύσκολο δυο ενέργειες να συμπλέκονται τόσο στενά ώστε να είναι "κάτι μεταξύ". Εδώ με κριτήριο τη συμπλοκή έχουμε κυρίως προσθετικά, π.χ. μσν. κλοτσοπατῶ, δωδ. λαχτοπατώ "κλωτσοπατώ", πελ. ζυγοπατάω "πλησιάζω και πατώ". Όσον αφορά τη διαχρονία των παρατακτικών ρηματικών συνθέτων, ας σημειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα σπάνια στην ΑΕ και την ελληνιστική κοινή, αλλά και στη λόγια βυζαντινή γραμματεία. ίσης, παραμένουν σπάνια και στην μεσαιωνική γραμματεία, συγκριτικά με τα ουσιαστικά και τα επίθετα. Είναι βέβαια περισσότερα απ'ό,τι σε προηγούμενες περιόδους 13 στο λεξικό του Κριαρά απαντούν μόνο 30. Τα παλαιότερα και κοινότερα εξ αυτών είναι αντιθετικά, π.χ. μπαινοβγαίνω, ἀνεβοκατεβαίνω και ἀνοιγοκλείνω. β) περιληπτικά: η σημασία τους είναι πολύ κοντινή με των προσθετικών, αλλά η διαφορά τους έγκειται στο ότι το αντικείμενο αναφοράς τους είναι μια περιληπτική οντότητα που αποτελείται χαρακτηριστικά, αλλά όχι αποκλειστικά από τα δύο συνθετικά. Έτσι π.χ. στα μαχαιροπίρουνα δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο μαχαίρια και πιρούνια, αλλά και κουτάλια, κουταλάκια του γλυκού κλπ. γ) συνωνυμικά: τα δύο συνθετικά των συνθέτων αυτών έχουν παρόμοια ή ταυτόσημη σημασία, και άρα η συνολική έννοια που προκύπτει είναι λιγότερο αθροιστική και περισσότερο επιτατική. Αυτό είναι συχνότερο σε ρήματα (π.χ. μσν. κιτρινοχλομιαίνω, περνοδιαβαίνω, βασανοτυραννῶ, δωδ. δερνοχτυπώ, ψαλλολειτουργιέμαι, σκυρ. 12 Κατά τον Beaton, η λογοτεχνικότητά τους προδίδεται και από το ότι είναι ειδικά κατασκευασμένα για να ταιριάζουν στο μέτρο της δημώδους λογοτεχνίας: τα περισσότερα εξ αυτών καλύπτουν ολόκληρο το ημιστίχιο του δεκαπεντασύλλαβου, φτιάχνοντας περίτεχνους στίχους δύο λέξεων, όπου η μία βρίσκεται πριν και η άλλη μετά την τομή. 13 Ανδριώτης (1960). Bλ. και Nicholas-Joseph (2008) στον παρόντα τόμο. 963

10 ξερομαραίνομαι, πελ. τρεμοτουρτουλιάζω, λεσβ. κουκλουστσιπάζου "κουκουλώνω και σκεπάζω", ) αλλά μπορεί να συμβεί και με ουσιαστικά, π.χ. μσν. καραβοκάτεργα, πελ. αρνοπρόβατα, δωδ. μαντηλοτσέμπερα, ΚΝΕ αντενοκάταρτα (η σημασία εδώ είναι «όλα τα καράβια/αρνιά/τσεμπέρια/κατάρτια γενικώς»). Σε περιπτώσεις ενικού αριθμού η σημασία είναι απλώς επιτατική, π.χ. μσν. ερωτοαγάπη "ερωτικός πόθος", αθ. κλεφτολωποδύτης. Τα επίθετα της κατηγορίας αυτής δεν είναι πολλά, π.χ. μσν. μελανόμαυρος, καλοκαλύτερος "ο καλύτερος", λοξοσύστροφος, λεσβ. μουρουπάλαβος, επ. μπασταρδόμουλος, κρ. αγαθόκαλα, πελ. αφωνοάλαλος, μωρόκουτος "μωρός και κουτός". Σημειωτέον ότι τα συνωνυμικά σύνθετα είναι πολύ σπάνια στην ΚΝΕ σε σχέση με τις διαλέκτους της (οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να αξιοποιούν την ύπαρξη συνωνυμικών ζευγών του τύπου "διαλεκτικό-κνε", π.χ. κυκ. κοσκινοντρίμονα "κόσκινα και δερμόνια", δωδ. μουλαροόρντανα "μουλάρια και βορδώνια", επτ. ταμπουρλονιάκαρα "ταμπούρλα και νιάκαρα", πελ. κατσικοβέτουλα "κατσίκες και κατσίκια"), αλλά και σε σχέση με τη ΜΕ, η οποία, σύμφωνα τουλάχιστον με το λεξικό Κριαρά παρουσιάζει μια πληθώρα συνωνυμικών συνθέτων, όπως δυστυχατυχία, ἐρωτοαγάπη, μοιροειμαρμένη, μελανόμαυρος κ.ά. Πρόκειται, λοιπόν, για μια φθίνουσα παραγωγική διαδικασία της ελληνικής. Και για την κατηγορία αυτή τίθεται πρόβλημα κατηγοριοποίησης με βάση πραγματολογικά δεδομένα, καθώς τα όρια ανάμεσα στα συνωνυμικά και τα ενδιάμεσα είναι συχνά δυσδιάκριτα, πχ. το ιμβ. ίλαμμους "λάσπη και άμμος" είναι κάτι μεταξύ λάσπης και άμμου ή άμμος και λάσπη μαζί και στη δεύτερη περίπτωση, κατά πόσο η "λάσπη" και η "άμμος" είναι λίγο ή πολύ διαφορετικά ώστε το σύνθετο να είναι ή να μην είναι συνωνυμικό; Διευρύνοντας το κατηγοριοποιητικό μας πλαίσιο, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η κατηγορία των συνωνυμικών αποτελείται από δύο υποκατηγορίες: τα μονολεκτικά συνωνυμικά, τα οποία μόλις εξετάσαμε, και τα οποία αποτελούν πρωτοτυπική περίπτωση παρατακτικών συνθέτων, και τα πολυλεκτικά συνωνυμικά, τα οποία ισοδυναμούν με τα επαναληπτικά παρατακτικά, γνωστά από την βιβλιογραφία ως amredita, τα οποία αφορούν κυρίως περιπτώσεις επανάληψης επιρρημάτων. Οι σχηματισμοί αυτοί (του τύπου σιγά-σιγά, λίγο-λίγο) είναι αρχαιότατοι στην ελληνική, καθώς μαρτυρούνται ήδη από την μυκηναϊκή (με τον τύπο wetei-wetei «κάθε χρόνο»), και από την αρχαία κυπριακή διάλεκτο (amati-amati «κάθε μέρα», περ. 600 π.χ.), ατόνησαν όμως στην κλασική περίοδο για την οποία μαρτυρούνται ελάχιστα παραδείγματα όπως το πάμπαν (Μeissner & Tribulato 2001, Andriotis 1976). ανεμφανίζονται έστω και σποραδικά (Andriotis 1956) στην μεσαιωνική περίοδο, για να γίνουν ιδιαίτερα συχνά στη νεότερη ελληνική. Το λεξικό Κριαρά παραθέτει ως ένα από τα παλαιότερα δημώδη παραδείγματα το αγάλι-αγάλι (π.χ. ἡ πέτρα ἐκ τὸ σκοινὶ τρώγεται ἀγάλια ἀγάλια, Eρωφ. Δ 412), πρόκειται όμως για ένα παραγωγικό σχήμα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ad hoc σχεδόν για οποιοδήποτε επίρρημα (βλ. εκτεταμένη σειρά παραδειγμάτων στο Νάκας ). Υπό αυτή την έννοια βέβαια, είναι αμφίβολο 964

11 κατά πόσον οι σχηματισμοί τέτοιου τύπου μπορούν να θεωρηθούν παρατακτικά σύνθετα, καθώς πρόκειται μάλλον για τύπους φράσεων, αποτελούμενες από την επανάληψη της ίδιας λέξης. Η Ράλλη (2007: ) π.χ. αρνείται το status του συνθέτου για τέτοιους σχηματισμούς, αποδέχεται όμως ότι άλλοι ερευνητές, όπως ο Bloomfield (1933: 235), τα κατατάσσουν μεταξύ των συνθέτων και ότι το όλο θέμα χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Το ίδιο αμφίβολο status θα πρέπει να αποδοθεί και στην κατηγορία των εναλλακτικών/προσεγγιστικών συνθέτων: εδώ ανήκουν τύποι που στην ελληνική είναι και πάλι πολυλεκτικοί παραθετικοί, και εκφράζουν μια ποσότητα, η οποία όμως δίνεται κατά προσέγγιση, π.χ. δυο-τρείς, σήμερ -αύριο, λίγο-πολύ. Ας σημειώσουμε όμως ένα σημαντικό επιχείρημα υπέρ της κατηγοριοποίησης των συνωνυμικών amredita στην κατηγορία των συνθέτων και όχι στη σύνταξη φράσεων, το οποίο προκύπτει από την έρευνα των νεοελληνικών διαλέκτων: το γεγονός ότι μαρτυρούνται πολλές περιπτώσεις επιτατικών επαναληπτικών σχηματισμών που είναι μονολεκτικοί, αποτελούμενοι από θέμα+λέξη, και όχι από λέξη+λέξη, τοποθετούμενοι άρα σαφώς στο χώρο της μορφολογίας και όχι της σύνταξης. Παραδείγματα: Ουσιαστικά: φουκαρο-φουκαράδες "οι πάμφτωχοι άνθρωποι", θυριδο-θύριδα "πολλά παραθυράκια", καλαθο-κάλαθα, κλειδό-κλειδα, κουβαρο-κούβαρα, κουνουπιδοκουνούπιδα, κουταλο-κούταλα, ίθετα: μπασταρδο-μπάσταρδος "εντελώς μπάσταρδος", μοναχο-μοναχός "καταμόναχος" (Θηρ.) παλαβου-παλαβούς "θεότρελλος" Λέσβος, επιρρ: αρτάτε, αττ-άρτε (<άρτι άρτι) "πριν από λίγο" Καλαβρία. γ) γενικευτικά: δηλώνουν, μέσω της άθροισης, μια γενική έννοια όπως «παντού, πάντοτε», κλπ., όπως δεξια-αριστερά "παντού", μέρα-νύχτα "συνέχεια", μικροί-μεγάλοι "όλοι". Στην ελληνική η υποκατηγορία αυτή ανήκει κυρίως στα πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα, που είναι παρατακτικά μόνο υπό μια ευρύτερη έννοια, και ούτως ή άλλως έχει ελάχιστα μέλη. Με εξαίρεση το επίρρημα νυχθημερόν, η κατηγορία αυτή φαίνεται να είναι νεότερο δημιούργημα της ελληνικής. δ) μιμητικά: η κατηγορία αυτή είναι και πάλι αρκετά δευτερεύουσα, καθώς περιλαμβάνει «τεχνητά» στην ουσία πολυλεκτικά σύνθετα, με πρώτο συνθετικό μια ανύπαρκτη λέξη η οποία απλώς μιμείται ηχητικά τη δεύτερη για λόγους έμφασης. Εδώ θα μπορούσαν να ενταχθούν η τουρκικής προελεύσεως παραμορφωτική αναδίπλωση με το μ- (βλ. Κωνσταντινίδου 2004), όπως κούπες-μούπες, θείες-μείες, Θανάσης Μανάσης, κ.α. Εδώ ίσως θα μπορούσαν να ενταχθούν και περιπτώσεις όπως άσπρος-ξέξασπρος, άρες μάρες κουκουνάρες, φύρδην μίγδην. Και πάλι η ένταξη των μορφολογικών αυτών σχηματισμών στα παρατακτικά σύνθετα μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο αποδίδοντας στα τελευταία έναν πολύ γενικευτικό ορισμό. ε) μεταφορικά: στα σύνθετα αυτά η σημασία δεν προκύπτει κυριολεκτικά από το άθροισμα των συνθετικών τους, αλλά μόνο μεταφορικά, π.χ. μσν. δρακολιοντάρι "πάρα πολύ δυνατός", καλοεπιτήδειος "τίμιος, ενάρετος", κλωθογυρίζω "στριφογυρίζω, αλλάζω", κρ. 965

12 κολοκυθοφάσουλα "φαγητό από κολοκύθια και φασόλια", κυκ. αβγόγαλα, ποντ. ωβόγαλαν "ρόφημα από γάλα και αβγό", ξυπνοστορίζω "αντιλαμβάνομαι", μακ. γιουφτουμάγκας "ευτελής άνθρωπος", αλιβρόγαλου, δωδ. αλευρόγαλη "φαγητό από αλεύρι και γάλα", στερεοελ. χιονόγαλα "ποτό από χιόνι και γάλα", χιώτ. μπροστοπίνος "που άλλα λέει μπροστά και άλλα από πίσω", ΚΝΕ αγβολέμονο, κολοκυθοπατάτες "φαγητό από κολοκύθια και πατάτες", γαϊδαρομούλαρο "αγενής, αναίσθητος, αχάριστος". ζ) αντιθετικά: εδώ εντάσσονται σύνθετα που εκφράζουν μια αφηρημένη έννοια ή ένα σύνολο δραστηριοτήτων μέσα από την ένωση των αντιθέτων τους, π.χ. μσν. ἀνοιγοσφαλίζω, εἰσοδοέξοδος, γλυκόπικρος, ἀγεννητογέννητος, οξινόγλυκος, κυκ. ανεβοκατεβασίδι, εξυπνόζαβος, επ. γελοκλαίω, ανοιγοκλειώ "ανοιγοκλείνω", λυσοδένω, δωδ. ανοιγοκλειδώνω, κυπ. γελόκλαμαν, κρ. κλαψογέλια, σηκοχτυπώ "σηκώνω ψηλά και χτυπώ κάτω", θεσσαλον. σβησογράψιμο, ποντ. λαμποβρέχει "έχει ήλιο και βρέχει συγχρόνως", πελ. πεφτοσηκώνομαι, μακ. πηγαινουγυρίζου, ΚΝΕ αρχοντοτσιγκούνης, κουτοπόνηρος, λυνοδένω, μπαινοβγαίνω, παιρνοδίνω. Τέλος, μια κατηγορία που θα άξιζε ξεχωριστή διαπραγμάτευση είναι τα σύνθετα που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ημιπροσθετικά: πρόκειται για σύνθετα τα οποία αποτελούνται από τρία τουλάχιστον συστατικά, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε παρατακτική σχέση μεταξύ τους αλλά σε προσδιοριστική σχέση ως προς το τρίτο, το οποίο είναι και η κεφαλή του όλου συνθέτου. Ο τύπος αυτός υπάρχει ήδη από την ΑΕ (με κλασικό παράδειγμα την Βατραχομυομαχία), αλλά σε μεγάλη σπανιότητα. Αντίθετα, η ΜΕ παρουσιάζει δεκάδες τέτοιων ημιπροσθετικών συνθέτων, ιδίως επιθέτων, όπως π.χ. μυξοσκατοφάγος, βροντοσεισμολόγιον, μαυροπλουμιστομάτης, πατρομητρόδοτος, πατρομητρόμοιος, κ.ά. Οι νεοελληνικές διάλεκτοι διατηρούν κάποια σπάνια παραδείγματα της κατηγορίας αυτής, ειδικά σε δημοτικά τραγούδια (π.χ. δωδ. ασπροστρογγυλοπρόσωπος, κατζαροστρογγυλογένης, αθθοκαρποστεμένος "γεμάτος άνθη και καρπούς", θηρ. πατατοριζόμπλακο, κρ. ρουσοψαράφτα "με κόκκινα και ψαρά αφτιά"), η οποία όμως δεν έχει επιβιώσει στην ΚΝΕ, ίσως με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις όπως ζαμπονοτυρόπιτα. Οι σχηματισμοί αυτοί θέτουν ενδιαφέροντα ζητήματα για όλες τις θεωρίες μορφολογικής ανάλυσης, αποτελώντας οφθαλμοφανή απόδειξη της ιεραρχικής και όχι γραμμικής δομής των συνθέτων. 4. Συμπεράσματα Από την ως τώρα επισκόπηση των διαφόρων τύπων παρατακτικών συνθέτων, προκύπτει ότι όλοι οι σχηματισμοί που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία απαντούν στην ελληνική, άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη παραγωγικότητα. Από διαχρονική σκοπιά, οι περισσότεροι σχηματισμοί εμφανίζονται ήδη από την αρχαιότητα και διατηρούνται μέχρι τη ΝΕ, με μεγαλύτερη παραγωγικότητα στις διαλέκτους της. Ουσιαστικές διαφορές 966

13 διαπιστώθηκαν στον τομέα των αθροιστικών ουσιαστικών πληθυντικού αριθμού, των συνωνυμικών (μονολεκτικών και πολυλεκτικών), καθώς και των ημιπροσθετικών. 967

14 Μονολεκτικά Πολυλεκτικά Συμφυρ Κατάταξη των συνθέτων με σημασιολογικά-πραγματολογικά κριτήρια Προσθετικά Περιληπτικά Συνωνυμικά Προσεγγιστικά Γενικευτικά Μιμητικά Αντιθετικά Παραθετικά Ενδιάμεσα Ο γυναικόπαιδα Ε γαλανόλευκος Ρ ζυμομαγειρεύω ζερβανάποδα Ο τσουκαλολάγηνα Ε Ρ Ο μαντηλοτσέμπερα Ε χρυσομαλαματένιος Ρ κατοικοεδρεύω Ο Ε Ρ Ο πουρνόβραδυν Ε Ρ βραδυαζοξημερώνομαι ζερβόδεξα Ο εισοδοέξοδα Ε παλαβοέξυπνος Ρ πηγαινοέρχομαι μπρουμυτανάσκελα Ο Ο Ο Ο θείες μείες Ο Ε Ε δυό-τρείς Ε μικροίμεγάλοι Ε άσπρος Ε αγάλι αγάλι λίγο-πολύ ξέξασπρος (dvandva) μέρα-νύχτα φύρδην μίγδην Ε ψιντρός Ρ ταρακουνώ Ο ιερομόναχος Ε μοναχοκανακάρης Ρ κουφοτυφλαίνω Ο χιονόνερο Ε γαλαζοπράσινος Ρ χιονοβρέχει βορειοανατολικά Ο αναλυτήςπρογραμματιστ Ο Ε ής 968

15 Βιβλιογραφία Aerts, W. & H. Howkerda, (2002). Lexicon on the Chronicle of the Morea. Groningen: Forsten. Ανδριώτης, N., (1960). Τα παρατακτικά ρηματικά σύνθετα στην ελληνική γλώσσα. Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, Ανδριώτης, Ν., (1980). Νεοελληνικά παρατακτικά σύνθετα. Ελληνικά 32, Andriotis N. (1956). Die Amredita- Zusammensetzung im Alt- und Neugriechischen, Μνήμης Xάριν. Gedenkschrift P. Kretschmer, Wien, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., (1986). Η νεολογία στην κοινή νεοελληνική. ΕΕΦΣΠΘ Παράρτημα 56, Θεσσαλονίκη. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., (1996). H νεοελληνική σύνθεση. Στο Γ. Κατσιμαλή & Φ. Καβουκόπουλος (επιμ.), Ζητήματα νεοελληνικής γλώσσας. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βeaton, R., (1989). The Medieval Greek romance. Cambridge: CUP. Βloomfield, L., (1933). Language. New York: Holt. Βrowning, R., (1995). H ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα, μτφρ. Μαρία Κονομή. Αθήνα: Παπαδήμας [Medieval and Modern Greek, Cambridge: CUP, 1983] Booij, G., (2005). Compounding and derivation. In: W. Dressler, F. Rainer, D. Kastovsky & O. Pfeiffer (eds.) Morphology and its demarcations. Amsterdam: Benjamins, Γαβρηιλίδου, Ζ., (1998). Πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα: κατονομασία και κατάδειξη. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 18: Debrunner, A., (2006). Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική. Σε ηλεκτρονική μορφή στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα του Κέντρου για την ελληνική γλώσσα (http://www.greeklanguage.gr/greeklang/ancient_greek/tools/structure/index.html). [Griechische Wortbildungslehre, Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1917] Koutita-Kaimaki, M. & A. Fliatouras, (2001). Blends in Greek dialects : A morphosemantic analysis. In A. Ralli, B. D. Joseph & M. Janse (eds.) Proceedings of the First International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Patras, Greece, Oct , 2000), Patras: University of Patras, Hatcher, A., (1951). Modern English word-formation and Neo-Latin, Baltimore: John Hopkins Press. Κριαράς, Ε., (εκδ.). Βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος. Κριαράς, Ε., (εκδ.) ( ). Λεξικό της μεσαιωνικής δημώδους γραμματείας. τ.1-15, Θεσσαλονίκη. Κωνσταντινίδου, Μ., (2004), Παραμορφωτική αναδίπλωση λέξεων. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24, Lendari, T., (2007). Aφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης (Livistros and Rodamne). The Vatican version. Aθήνα: ΜΙΕΤ. Mackridge, P., (1990). H Νεοελληνική γλώσσα, μτφρ. Κ. Ν. Πετρόπουλος. Αθήνα: Πατάκης. [The Μοdern Greek Language. Oxford: OUP, 1985] Meissner, T. & O. Tribulato, (2002). Nominal composition in Mycenaean Greek. TPhS 100, Mirambel, A., (1978). Η νέα ελληνική γλώσσα. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ. [La langue grecque moderne, Paris: Klincksieck, 1959]. Muller, H.C., (1920). Greek dvandva compounds. Classical Quarterly 14, 48. Νάκας, Θ., ( ). Λεξική και φραστική επανάληψη / επαναδίπλωση. Λεξικογραφικόν Δελτίον 20, Νicholas, N. & B. Joseph, (2008). Co-ordinative verbal compounds in Modern Greek. Proceedings of the 8 th International Conference on Greek Linguistics, Ioannina 30 August- 3 Sept [ebook] Olsen, S., (2001). Copulative compounds: a closer look at the interface betaeen syntax and morphology. In G. Booij & J. van Marle (eds.), Yearbook of morphology 2000, Dordrecht: Kluwer, Olsen, S., (2004). Coordination in morphology and syntax. In A. ter Meulen & W. Abraham (eds.) Composition of Meaning. Amsterdam: Benjamins, Ράλλη, A., (2007). Η σύνθεση λέξεων. Αθήνα: Πατάκης. Risch, E., ( ). Wortbildung der homerischen Sprache. Berlin/New York: De Gruyter. Scalise, S. & A. Bisetto, (2005). Classification of compounds. Lingue e Linguaggio 2, Søgaard, A., (2005). Compounding theories and linguistic diversity. Ιn Z. Frajzyngier, A. Hodges & D. S. Rood (eds.), Linguistic diversity and language theories. Amsterdam: John Benjamins, Steiner-Weber, A., (1991). Merkmale der byzantinischen Wortbildung anhand der Komposition. In W. Hörandner & E. Trapp (eds.) Lexicographica byzantina. Wien: ÖAW, Ten Hacken, P., (2000). Derivation and compounding. In G. Booij (ed.), Morphologie. Berlin: De Gruyter,

16 Trapp, E., (ed.) ( ). Lexikon der Byzantinischen Gräzität, Faszikel 1-6, Wien: ÖAW. Τριανταφυλλίδης, Μ., (1941). Νεοελληνική γραμματική. Αθήνα: ΟΕΣΒ. Wälchli, B., (2005). Co-compounds and natural coordination. Oxford: OUP. 970

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Παπαναγιώτου Πανεπιστήμιο Πατρών cpapanag@yahoo.gr

Χρήστος Παπαναγιώτου Πανεπιστήμιο Πατρών cpapanag@yahoo.gr K. Fragkopoulou, F. Kalamida, T. Kardamas, K. Kordouli, M. Marinis, Ch. Panagiotou & N. Vassalou (eds.). Theoretical and Applied Linguistics, 3 (2015) Παρατηρήσεις στα φραστικά σύνθετα και στις ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση επιλεγµένα θέµατα µορφολογίας της νέας ελληνικής µορφολογικά χαρακτηριστικά της ΝΕ, η λέξη στη νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο [In D. Theofanopoulou-Kondou, X. Laskaratou, M. Sifianou, M. Georgiafendis, & V. Spyropoulos, eds. Sinxrones tasis stin eliniki glosologia. Meletes afieromenes stin Eirene Philippaki-Warburton [Synchronic

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-15 Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Πλάτων, Πολιτεία, βιβλία 1-4 και 7-10. 2. Ομήρου Ιλιάδα, ραψ. Α, Ι, Σ, Ω, Οδύσσεια, ραψ. α, ζ,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010 2011 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και πτυχιούχων ανωτέρων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ρόλος της Κεφαλής στα Παρατακτικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής. Μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση.» Κορδούλη Κωνσταντίνα

«Ο Ρόλος της Κεφαλής στα Παρατακτικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής. Μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση.» Κορδούλη Κωνσταντίνα «Ο Ρόλος της Κεφαλής στα Παρατακτικά σύνθετα της Νέας Ελληνικής. Μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση.» Κορδούλη Κωνσταντίνα Φεβρουάριος 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα κα. Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικό τεστ για παιδιά ηλικίας μηνών

Γλωσσικό τεστ για παιδιά ηλικίας μηνών Γλωσσικό τεστ για παιδιά ηλικίας 10-28 μηνών 1. Το παιδί σας Α. Βγάζει ήχους για να προκαλέσει την προσοχή όταν θέλει κάτι; Β. Λέει «κι άλλο» ή ζητάει κι άλλο με κάποιον αναγνωρίσιμο και κατανοητό τρόπο;

Διαβάστε περισσότερα

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de ΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ * Θανάσης Γεωργακόπουλος 1, Γιάννης Κωστόπουλος 1, Γεώργιος Μαρκόπουλος 1, Σταύρος Σκοπετέας 2 1 Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 University

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ48 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) ΓΛΩ 372 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) Πρέπει να ονοματίσουμε τους διάφορους κόμβους με ταμπέλες που να παραπέμπουν στα μέρη του λόγου ή, πιο τεχνικά, στις συντακτικές κατηγορίες που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6. Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη.

Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6. Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη. Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6 Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη. Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 2 2. Μέθοδοι συλλογής και προσέγγισης υλικού... 5 3. Επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας... 13 4. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μέσω κανόνων Πλεονεκτήματα: κέρδος χρόνου, δυνατότητα επαναλήψεων, εκμετάλλευση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, λιγότερη διδακτική προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ»

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Περιεχόμενα Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης γραπτών τεστ... 3 Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι... 5 Μέρος Α : Κατανόηση προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα

5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα 5. Γενικά συμπεράσματα σχόλια ανοικτά ερωτήματα Το θέμα της προτασικής δομής και της σειράς των όρων στη γερμανική γλώσσα αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευρύ και πολυδιάστατο αντικείμενο έρευνας, στο οποίο εμπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Αντίληψη και παραγωγή σύνθετων λέξεων από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: διδακτικές προεκτάσεις

Αντίληψη και παραγωγή σύνθετων λέξεων από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: διδακτικές προεκτάσεις Αντίληψη και παραγωγή σύνθετων λέξεων από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: διδακτικές προεκτάσεις Μαρίνα Τζακώστα & Δέσποινα Μανωλά 1. Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη διερευνά τους μηχανισμούς που ενεργοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια παρατίθενται οι αναφορές των διδακτορικών φοιτητών για τη συνάφεια του προγράμματος στα πεδία έρευνάς τους.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι αναφορές των διδακτορικών φοιτητών για τη συνάφεια του προγράμματος στα πεδία έρευνάς τους. Πρόγραμμα «Αριστεία» «Διαχρονικό σώμα ελληνικών κειμένων του 20ού αιώνα/ Diachronic corpus of Greek of the 20th century» Κ.Α. Έρευνας: 70/3/11920 Ακρωνύμιο: Greek Corpus 20 Κωδικός «ΑΡΙΣΤΕΙΑ I»: 2396 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ

Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ Κομοτηνή, 2 Οκτωβρίου 2016 Η Νέα Ελληνική Γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ Χασάν Καϊλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Α και Β (Α' Μέρος). Από τη γραμμικότητα στη συστατικότητα. Δομή και συστατικότητα. Δομικοί κανόνες.

Ενότητες Α και Β (Α' Μέρος). Από τη γραμμικότητα στη συστατικότητα. Δομή και συστατικότητα. Δομικοί κανόνες. Ενότητες Α και Β (Α' Μέρος). Από τη γραμμικότητα στη συστατικότητα. Δομή και συστατικότητα. Δομικοί κανόνες. 1. Δομή/λειτουργία. Όπως όλα τα αντικείμενα που κατασκευάζονται για ένα σκοπό (κομπιούτερς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις Σελίδα 1 από 5 Απαντήσεις Β.1 Το συγκεκριμένο απόσπασμα αντλήθηκε από το 8 ο βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη, που έχει ως θέμα του την παιδεία. Ήδη, από την πρώτη φράση του αποσπάσματος (ὅτι μέν οὖν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γενικών προδιαγραφών και κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού (Παράρτηµα Τόµος Γ τεύχος γ )

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γενικών προδιαγραφών και κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού (Παράρτηµα Τόµος Γ τεύχος γ ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γενικών προδιαγραφών και κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού (Παράρτηµα Τόµος Γ τεύχος γ ) 14. Κριτήρια αξιολόγησης του βιβλίου αναφοράς Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A N A K O I N Ω Σ Η Δεκτοί με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας γίνονται μόνο με εξετάσεις. Ο αριθμός των εισακτέων για το 2015-2016 ορίζεται στους 40

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Χ --Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΡΦ, ΠΡΦ, ΕΦ, ΟΦ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Χ --Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΡΦ, ΠΡΦ, ΕΦ, ΟΦ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Χ --Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΡΦ, ΠΡΦ, ΕΦ, ΟΦ Ι. Η ανεπάρκεια των επίπεδων δομών. Η δομή της ΟΦ. Συμπληρώματα vs. Προσδιορισμοί ήτροποποιητές ΙΙ. Η δομή της ΡΦ, ΕΦ, ΠρΦ ΙΙΙ. Οι Αρχές της Θεωρίας του Χ' Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164)

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε τη διήγηση του Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Ι.Μ.Χ.Α. με βαθμό 9 (άριστα) Βεβαίωση καθηγήτριας του Ι.Μ.Χ.Α. (ικανοποιητικό επίπεδο)

Πτυχίο Ι.Μ.Χ.Α. με βαθμό 9 (άριστα) Βεβαίωση καθηγήτριας του Ι.Μ.Χ.Α. (ικανοποιητικό επίπεδο) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1.1. Πτυχία 1999 Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας (Ειδίκευση Γλωσσολογίας) του Α.Π.Θ. με γενικό μέσο όρο 8.71 (άριστα) και μέσο όρο μαθημάτων ειδίκευσης 9.8 (άριστα) 1999-2003 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΤΡΑ 2012 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: Μια μελέτη περίπτωσης ασθενή με neglect dyslexia Σωτηροπούλου Δροσοπούλου Χριστίνα Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι)

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) Βασικά σηµεία Η φωνητική µελετά τους φθόγγους Οι φθόγγοι διακρίνονται: κατά τον τόπο (διχειλικά, οδοντικά κτλ.) κατά τον τρόπο άρθρωσης (κλειστά, τριβόµενα κτλ.) Η Φωνολογία µελετά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μάθημα: Εισαγωγή στις επιστήμες λόγου και ακοής Ιωάννα Τάλλη, Ph.D. Σύνταξη Είναι ο τομέας της γλώσσας που μελετά τη δομή των προτάσεων, δηλαδή ποια είναι η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Πτυχιούχων ΤΕΙ (Παν/κό έτος 2011-2012) (Απόφαση ΓΣ 326/26.5.2011) 1 Πτυχιούχων διετούς κύκλου Σπουδών (Παν/κό έτος 2011-2012) (Απόφαση ΓΣ 326/26.5.2011) 2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής

Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής ΚΟΜ 108 Εβδομάδα 12 Χρώμα, Σχήμα και κίνηση στο ελεύθερο σχέδιο Χρωµατοµετρία είναι η µέτρηση των χρωστικών ενός διαλύµατος και µετριέται µε το χρωµατόµετρο. Το

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή Γεωργιάδου, «Εισαγωγή» (για το έργο Ερωτοπαίγνια ή Καταλόγια. Στίχοι περί έρωτος και αγάπης)

Ζωή Γεωργιάδου, «Εισαγωγή» (για το έργο Ερωτοπαίγνια ή Καταλόγια. Στίχοι περί έρωτος και αγάπης) Ζωή Γεωργιάδου, «Εισαγωγή» (για το έργο Ερωτοπαίγνια ή Καταλόγια. Στίχοι περί Τα Ερωτοπαίγνια ή Καταλόγια. Στίχοι περί έρωτος και αγάπης, όπως αλλιώς είναι γνωστά στη σύγχρονη βιβλιογραφία, αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α /Γ2/ Εξισώσεις 2 ου Βαθµού. 3.2 Η Εξίσωση x = α. Κεφ.4 ο : Ανισώσεις 4.2 Ανισώσεις 2 ου Βαθµού

Σύµφωνα µε την Υ.Α /Γ2/ Εξισώσεις 2 ου Βαθµού. 3.2 Η Εξίσωση x = α. Κεφ.4 ο : Ανισώσεις 4.2 Ανισώσεις 2 ου Βαθµού Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139606/Γ2/01-10-2013 Άλγεβρα Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ Ι. ιδακτέα ύλη Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2013) Εισαγωγικό κεφάλαιο E.2. Σύνολα Κεφ.1

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία 3

Γνωστική Ψυχολογία 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Γνωστική Ψυχολογία 3 Ενότητα #9: Κατηγοριοποίηση Διδάσκων: Οικονόμου Ηλίας ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ. ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ και ΤΑΞΙΘΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ. ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ και ΤΑΞΙΘΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ και ΤΑΞΙΘΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Dewey Decimal Classification (DDC) Οι βιβλιοθήκες σπουδαστήρια της Φιλοσοφικής Σχολής χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Συντακτικές κατηγορίες

Κεφάλαιο 2. Συντακτικές κατηγορίες Κεφάλαιο 2 Συντακτικές κατηγορίες Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε τα βασικά μέρη της πρότασης, δηλαδή το υποκείμενο και το κατηγόρημα, και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις συντακτικές κατηγορίες, αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 Κατερίνα Δ. Χατζοπούλου Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ανθρώπινη γλώσσα, ως μέρος της πραγματικότητας απασχόλησε τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σημασιολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρέθυμνο, 21-6-2016 Θέση του Π.Τ.Π.Ε. για το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης για την εισαγωγή φοιτητών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σύνταξη Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αξιολόγηση της χρήσης των µη απλών λεξικών µονάδων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου

Έλεγχος και αξιολόγηση της χρήσης των µη απλών λεξικών µονάδων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου Έλεγχος και αξιολόγηση της χρήσης των µη απλών λεξικών µονάδων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract Aim of this paper is to trace the main difficulties that face

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη 1 Γλωσσική Τεχνολογία Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία 2 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Κυρίως γραπτή γλώσσα, κύριος στόχος η δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων γλωσσολογικών θεωριών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η κατηγοριοποίηση των θεμάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ έγινε με βάση την τρέχουσα πορεία της ύλης στο μάθημα, αλλά και με βάση τη ροή της ύλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ Στόχοι της εργασίας Εντρύφηση στις βασικές αρχές της Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή επιθέτων: τα επιθήματα ικ(ος) και ιν(ος) στην ΚΝΕ

Παραγωγή επιθέτων: τα επιθήματα ικ(ος) και ιν(ος) στην ΚΝΕ K. Fragkopoulou, F. Kalamida, T. Kardamas, K. Kordouli, M. Marinis, Ch. Panagiotou & N. Vassalou (eds.). Theoretical and Applied Linguistics, 3 (2015) Παραγωγή επιθέτων: τα επιθήματα ικ(ος) και ιν(ος)

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτές είναι μόνο οι λέξεις της νέας Eλληνικής γλώσσας που υπάρχουν στα ισχύοντα βοηθήματα-λεξικά τα οποία είναι τα εξής (1) :

Δεκτές είναι μόνο οι λέξεις της νέας Eλληνικής γλώσσας που υπάρχουν στα ισχύοντα βοηθήματα-λεξικά τα οποία είναι τα εξής (1) : Α. ΓΕΝΙΚΑ Δεκτές είναι μόνο οι λέξεις της νέας Eλληνικής γλώσσας που υπάρχουν στα ισχύοντα βοηθήματα-λεξικά τα οποία είναι τα εξής (1) : 1. «Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής» Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, 1998

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας Ενότητα 6: Συγκέντρωση παράλληλων κειμένων προς μετάφραση με θέμα την ενδυμασία Κασάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 17/05/2014 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-8. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διγλωσσία και Εκπαίδευση

Διγλωσσία και Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Ορισμοί και Είδη Διγλωσσίας Διδάσκουσα: Ρούλα Τσοκαλίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ

ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΧΡΟΝΟΙ, ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ; Αναστάσιος Τσαγγαλίδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης atsangal@enl.auth.gr ABSTRACT The paper discusses

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κίτσου Ιωάννα «Η Σύνθεση στη Νέα Ελληνική: μια πρώτη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Εισαγωγή

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Εισαγωγή Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Εισαγωγή ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ ΟΛΟΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ Η ΖΩΗ ΤΟΥ Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 1. Να γράψετε ένα κατατοπιστικό βιογραφικό σηµείωµα για το Θουκυδίδη, που θα µπορούσε να αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής:

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου Πώς τροποποιούµε το µήνυµα: 1. Έγκλιση (σελ. 1) 2. Άποψη - Ποιόν Ενεργείας (σελ. 7) 3. Άρνηση - Ερώτηση (σελ. ) 4. Τροπικά (σελ. 13). Επιτονισµός και τόνος (σελ. 13) 1 1. Έγκλιση: Οριστική (+/-) Απαρέµφατο

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Στόχος δραστηριότητας: Περίσταση: Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Στόχος δραστηριότητας: Περίσταση: Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι επικοινωνιακή, καθώς χρησιμοποιεί την τεχνική των «κενών πληροφορίας» (π.χ. Richards 2006: 17). Συγκεκριμένα, οι μαθητές/ήτριες πρέπει να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 12-14 14 Νοεμβρίου 2015 Πολυτυπίες της Νέας Ελληνικής σε νεοελληνικά λεξικά και σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας και της λογοτεχνίας: Διαστάσεις (κοινωνιο-)γλωσσικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Τεύχος A A ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Τεύχος A A ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ { Κείμενα } Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Τεύχος A A ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Υπεύθυνος για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κώστας Μπαλάσκας, Σύμβουλος Π.Ι. Επιμέλεια έκδοσης: Πολυτίμη Γκέκα

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αρχαία (άγνωστο) Θεωρητική Β Λυκείου 1 ο τετράμηνο Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Να μεταφραστεί στη Νέα Ελληνική το παραπάνω κείμενο. (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα