Διεθνών Οργανισμών. Η συμμετοχή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνών Οργανισμών. Η συμμετοχή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)"

Transcript

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Νομικής Τμήμα Νομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Τομέα Διεθνών Σπουδών Κατεύθυνση: Ευρωπαϊκού Δικαίου Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εμβάθυνσης Ι Διδάσκοντες: Επικ. Καθ. Μεταξία Ι. Κουσκουνά, Επικ. Καθ. Ρεβέκκα Εμμανουέλα Παπαδοπούλου Ακαδημαϊκό Έτος: Εργασία με θέμα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών. Η συμμετοχή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) Βλαστού Φοίβη Ξερνού Μαρία Παπαδάκη Δήμητρα Αθήνα

2 Περιεχόμενα Σελ. Πρόλογος 2 Μέρος Ι: Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών. 5 Α) Η παρουσία της Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, η θεωρητική δυνατότητα προσχώρησής της σε αυτούς και τα πρακτικά εμπόδια. 5 Β) Η δράση της Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και η νομολογιακή ανάδειξη της αρχής της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών, στο πλαίσιο των σχέσεων με διεθνείς οργανισμούς. 7 Β)i.Η ένταξη της Ένωσης σε διεθνείς οργανισμούς. 7 Β) ii.η θέση της Ένωσης στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων εντός διεθνούς οργανισμού. 10 Γ) Οι έννομες συνέπειες των πράξεων που εκδίδουν τα όργανα των διεθνών οργανισμών. 12 ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η συμμετοχή της Ένωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). 15 Α)H παρουσία της Ένωσης στον ΠΟΕ και το νομικό καθεστώς της συμμετοχής της. 15 Β) Τα κοινά στοιχεία της Ένωσης και του ΠΟΕ σχετικά με τους στόχους και τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. 21 Γ) Επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 25 Γ)i.Εισαγωγή. 25 Γ)ii.Το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ και η ΕΕ. 27 Δ) Εφαρμογή των Συμφωνιών του ΠΟΕ (WTO Agreements) και των αποφάσεων του Οργάνου Ρύθμισης Διαφορών(DSB, ΟΕΔ) από τα ενωσιακά Δικαστήρια. 29 Δ)i.Eιδικότερα το άμεσο αποτέλεσμα των διατάξεων των Συμφωνιών ΠΟΕ. 29 Δ)ii. Ειδικότερα το άμεσο αποτέλεσμα των αποφάσεων του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ. 32 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 36 1

3 «Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν τη μεγάλη προσπάθεια (της ευρωπαϊκής ενοποίησης) με ελπίδες και θαυμασμό. Δεν θεωρούμε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη σαν ανταγωνιστή αλλά εταίρο. Βασικός στόχος της εξωτερικής μας πολιτικής τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια υπήρξε η υποβοήθηση της προόδου στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι μια ενωμένη Ευρώπη θα είναι ικανή να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στην κοινή άμυνα, να ανταποκριθεί περισσότερο γενναιόδωρα στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, για την επίλυση των προβλημάτων γύρω από τις πρώτες ύλες και τη νομισματική τάξη, για την ανάπτυξη συντονισμένων (co-ordinated)πολιτικών στον οικονομικό, πολιτικό και διπλωματικό τομέα. Βλέπουμε την (Ενωμένη) Ευρώπη, σαν εταίρο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε σε ισότιμη βάση για την αντιμετώπιση του μεγάλου και δύσκολου έργου της οικοδόμησης και άμυνας μιας κοινότητας ελευθέρων εθνών». Πρόεδρος Kennedy,1962 Πρόλογος (Παπαδάκη Δ.) Κατά την ιστορική εξέλιξη της Ένωσης, οι σχέσεις αυτής και των κρατών μελών με διεθνείς οργανισμούς οικονομικής συνεργασίας, αποτέλεσαν αντικείμενο ρύθμισης της Συνθήκης της Ρώμης. Τα κράτη μέλη «δεν ενεργούν παρά μόνο από κοινού, μέσα στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών οικονομικού χαρακτήρα 1». Η εν λόγω «από κοινού δράση» στο πλαίσιο των οικονομικών οργανισμών, σε συνδυασμό με την «κοινή δράση» στα πλαίσια των πολιτικών οργανισμών 2, υπήρξε φυσική συνέπεια της κοινής εμπορικής πολιτικής, ως αναγκαίο συνεπακόλουθο της τελωνειακής ένωσης 3.Η τελευταία είχε ως στόχο να συμβάλλει «στην αρμονική ανάπτυξη του παγκοσμίου εμπορίου» και στην «βαθμιαία κατάργηση των περιορισμών στις διεθνείς ανταλλαγές και στη μείωση των τελωνειακών φραγμών 4».Η Συνθήκη επιφόρτιζε την Επιτροπή να αναπτύξει επαφές με τα όργανα του ΟΗΕ, άλλους εξειδικευμένους οργανισμούς καθώς και με την GATT(General Agreement on Tariffs and Trade) 5, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΟΣΑ(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) 6. Σήμερα, «η Ένωση μπορεί να συνάπτει συμφωνία με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, όταν το προβλέπουν οι Συνθήκες ή όταν η σύναψη συμφωνίας είναι αναγκαία για την επίτευξη, στο πλαίσιο των πολιτικών της Ένωσης, ενός εκ των στόχων που καθορίζονται από τις Συνθήκες, ή προβλέπεται σε νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης ή 1 Α.116 Συνθήκης της Ρώμης. 2 Μέσω του μηχανισμού Πολιτικής Συνεργασίας. Π.Κ. Ιωακειμίδης, Οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις και πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Εκδ.Παπαζήση, 1980). 3 Καθώς και της λειτουργίας του κοινού εξωτερικού δασμολογίου ιδιαίτερα(κεδ),η λειτουργία του οποίου στις τελωνειακές ενώσεις συνεπάγεται τη ρύθμιση των εμπορικών σχέσεων σε ομοιόμορφη συλλογική βάση. 4 Α.110 Συνθήκης της Ρώμης. 5 Πραγματικό θεμέλιο της εμπορικής πολιτικής της τότε Κοινότητας, ήταν η δυνατότητά της να συνάπτει με τρίτες χώρες «προτιμησιακές» ή «μη προτιμησιακές» εμπορικές συμφωνίες,κατ άρθρον 113 Συνθήκης της Ρώμης.Οι δεύτερες συνεπάγονταν τη μείωση δασμών του Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου σύμφωνα με το αξίωμα του πλέον ευνοούμενου έθνους (MFN),δηλαδή την ομοιόμορφη,για όλες τις χώρες, μείωση δασμών, για μια σειρά προϊόντων. 6 Α.229,230,231 Συνθήκης της Ρώμης. 2

4 ακόμη ενδέχεται να επηρεάσει κοινούς κανόνες ή να μεταβάλει την εμβέλειά τους», κατ άρθρον ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο, συνεπώς, άσκησης της εξωτερικής της δράσης και συγκεκριμένα της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής(ΚΕΠ) της, η οποία τελεί σε στενή σχέση με τη δημιουργία τελωνειακής ένωσης, «η Ένωση (συνεχίζει να) συμβάλλει, στην αρμονική ανάπτυξη του παγκοσμίου εμπορίου, στην προοδευτική κατάργηση των περιορισμών στις διεθνείς συναλλαγές και στις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και στον περιορισμό των τελωνειακών και άλλων φραγμών», σύμφωνα με το α.206 ΣΛΕΕ, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει συναφής στόχος της, εκείνος της προώθησης της ενσωμάτωσης όλων των κρατών στην παγκόσμια οικονομία, μεταξύ άλλων και μέσω της κατάργησης των περιορισμών του διεθνούς εμπορίου(α.21 ΣΕΕ). Σε συνάρτηση με την κοινή εξωτερική πολιτική θα πρέπει να εξεταστεί και η σχέση της Ένωσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το νομικό σύστημα του οποίου έλκει την καταγωγή του από τη Γενική Συμφωνία για Δασμούς και Εμπόριο του 1947,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την GATT του Συγκλίνων με των της Ένωσης, σκοπός του ΠΟΕ, όπως αυτός προκύπτει από το Προοίμιο της ιδρυτικής Συμφωνίας, τις διατάξεις της GATT και των άλλων πολυμερών εμπορικών Συμφωνιών του Γύρου της Ουρουγουάης, είναι η σταδιακή απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου με την κατάργηση των δασμών, των ποσοτικών περιορισμών και των άλλων εμποδίων του εμπορίου, που επιβάλλουν τα κράτη για το δικό τους συμφέρον κατά τις εξαγωγές και κυρίως τις εισαγωγές εμπορευμάτων και τη διασυνοριακή διακίνηση (παροχή) υπηρεσιών, καθώς και η εξασφάλιση συνθηκών ενός δικαίου και θεμιτού εμπορίου (fair trade) και μαζί ενός ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού μεταξύ των εμπόρων στη διεθνή κοινότητα(κυρίως με την απαγόρευση του dumping,των εσωτερικών ενισχύσεων και των επιδοτήσεων των εξαγωγών) 7.Κριτική έχει δεχθεί ο ΠΟΕ για την αποστολή του αυτή, δεδομένου ότι το ελεύθερο εμπόριο και ο άρρηκτα με αυτόν συνδεόμενος ανταγωνισμός δίδουν προτεραιότητα στην επιδίωξη του κέρδους, ενώ έχει κατηγορηθεί για έλλειψη διαφάνειας κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και για εφαρμογή αντιδημοκρατικού συστήματος θεσμικής λειτουργίας. 8 Παρεμπιπτόντως, θα πρέπει να τονισθεί πως ο θεμελιακός και απώτερος στόχος και φιλοδοξία των πατέρων της Ευρώπης, η οικοδόμηση, δηλαδή, της πολιτικά ενοποιημένης 7 Χρήστος Σατλάνης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός και έννομη τάξη μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας,(Εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα 2010), Κεφάλαιο 9 :Οι εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35 Άλλες μορφές εξωτερικής δράσης της Ένωσης. 8 Οδυσσέας Γ. Σπηλιώπουλος, Η Νομική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πολυμερές πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων.(εκδ.αντ.ν.σάκκουλα,2003)σ.292 επ. 3

5 Ευρώπης, με την έννοια της βαθμιαίας «αντικατάστασης» των εθνικών κρατών με μία ευρύτερη υπερεθνική οντότητα, υπήρξε βαθιά πολιτικός. Αναμφίβολα, οι όροι «οικονομική (τότε) Κοινότητα» ή «κοινή αγορά», δεν ανταποκρίνονται σε αυτόν. Ωστόσο, κατά μία έννοια, το πολιτικό στοιχείο υποκρύπτεται σε οιαδήποτε κατάκτηση της Ένωσης σε θεσμικό ή οικονομικό επίπεδο, ενώ πολιτική διάσταση δύνανται να έχουν και οι αποφάσεις για τις φορολογικές, δημοσιονομικές ή νομισματικές υποθέσεις, καθώς επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών των κρατών μελών, και συνακόλουθα την κατανομή πολιτικής δύναμης σε ένα πολιτικό σύστημα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε : «Tο αν θα έχει η (τότε) Κοινότητα εμπορικές σχέσεις με τη Νότιο Αφρική ή την Κίνα ή το Ισραήλ π.χ. είναι αποφάσεις πολιτικού χαρακτήρα 9». Οι στόχοι, λοιπόν της ως άνω εκτεθείσας πολιτικής, της συγκρότησης μίας ένωσης «ανοιχτής» στις συναλλαγές και με τρίτες χώρες, και όχι μιας κοινής αγοράς που θα εφήρμοζε προστατευτικά μέτρα στις εισαγωγές προϊόντων, ήταν σύμφωνοι με το γενικότερο πλαίσιο του ελευθέρου εμπορίου που επικράτησε μετά τον Β Παγκόσμιο πόλεμο, ενώ το α.18 της ΣυνθΕΚ 10 διακήρυττε την πρόθεση της Ένωσης να συμβάλλει στη φιλελευθεροποίηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, ώστε να εξασφαλισθεί ευνοϊκή αντιμετώπισή της από το διεθνές περιβάλλον. Η Κοινή Εμπορική Πολιτική της Ένωσης, αποτέλεσε μια πολιτική διαπραγμάτευσης και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και την καθιστά υπολογίσιμη δύναμη έναντι των βασικών εμπορικών της ανταγωνιστών(η.π.α. 11, 9 Π.Κ. Ιωακειμίδης, Οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις και πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Εκδ.Παπαζήση, 1980).Κεφάλαιο ΙΧ. Ο μηχανισμός πολιτικής συνεργασίας της Κοινότητας και οι προοπτικές ανάπτυξης Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής. 10 «τα κράτη μέλη δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και στη μείωση των εμποδίων στις συναλλαγές συνάπτοντας συμφωνίες που αποβλέπουν, με βάση την αμοιβαιότητα και προς το κοινό όφελος, στη μείωση των δασμών κάτω από το γενικό επίπεδο που θα ήταν δυνατόν να επικαλεστούν λόγω της σύστασης τελωνειακής ένωσης μεταξύ τους». Μέσω αυτού, τα κράτη επιχείρησαν να διαβεβαιώσουν ότι η διαμόρφωση κοινού δασμολογίου στο μέτρο που προβλεπόταν από το α.χχχιv 5 GATT, δεν απέκλειε τη συμμετοχή τους σε συμφωνίες περαιτέρω μείωσης των δασμών. 11 Μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980, η αμερικανική εμπορική διπλωματία, ελλείψει κυρίως εναλλακτικών λύσεων,στήριζε ανεπιφύλακτα το πολυμερές εμπορικό σύστημα. Προς τα τέλη της παραπάνω δεκαετίας, σημειώθηκε μια σημαντική στροφή στην πολιτική των ΗΠΑ προς την συγκρότηση περιφερειακών συσπειρώσεων εμπορικού χαρακτήρα και στην Βόρειο Αμερική με την σύναψη της Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου (NAFTA) με τον Καναδά και το Μεξικό αλλά και στην ζώνη Ασίας-Ειρηνικού. Παράλληλα, οι Η.Π.Α. δεν δίσταζαν να επιβάλλουν μονομερείς κυρώσεις-αντίποινα, με τη μορφή υπέρμετρης αύξησης δασμών, σε βάρος των εμπορικών τους εταίρων και ιδίως της Ευρωπαϊκής τέως Κοινότητας, κάθε φορά που εκτιμούσαν, μονομερώς, ότι αυτή εφήρμοζε μέτρα, που, κατά την κρίση τους, έπλητταν τα αμερικανικά εξαγωγικά προϊόντα. Οδυσσέας Γ. Σπηλιώπουλος, Η Νομική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πολυμερές πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων.(εκδ.αντ.ν.σάκκουλα,2003)σ.126 επ. 4

6 Ασία) 12. Το εντυπωσιακό στοιχείο στις εξωτερικές σχέσεις της (τότε) Κοινότητας, είναι ότι αναπτύχθηκαν τόσο ραγδαία, ώστε να διατυπωθεί η φράση: «Η (τότε) Κοινότητα εκτιμάται περισσότερο από τους απ έξω παρά από μέσα 13». Μέρος Ι: Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών.(Παπαδάκη Δ.) Κεφάλαιο Α) Η παρουσία της Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, η θεωρητική δυνατότητα προσχώρησής της σε αυτούς και τα πρακτικά εμπόδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως πλήρες μέλος διεθνών οργανισμών απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων αλλά και βαρύνεται, αντίστοιχα με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ιδρυτική Συνθήκη τους. Τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της κατά τα άλλα περιορισμένης παρουσίας της Ένωσης ως μέλους διεθνών οργανισμών είναι: ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ),o ΟΓΤ(Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας),η ΕΤΑΑ( Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) και η Οργάνωση Αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού. Άλλωστε, η συμμετοχή διεθνών οργανισμών, όπως η Ένωση, ως πλήρων μελών άλλων διεθνών οργανισμών είναι μάλλον σπάνια 14. Αντίθετα, δεν είναι μέλος : του ΟΗΕ 15 (έχει όμως, καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και σε επιμέρους οργανισμούς του: στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στην UNESCO), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου(ΔΝΤ)-η ΕΚΤ κατέχει ιδιότητα παρατηρητή στο ΔΝΤ-,της Παγκόσμιας Τράπεζας,του Συμβουλίου της Ευρώπης, ούτε και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)-παρατηρητής-.Το «καθεστώς παρατηρητή» που έχει η Ένωση σε κάποιους διεθνείς οργανισμούς, έχει εξελιχθεί σε μερικές περιπτώσεις σε καθεστώς «πλήρους συμμετοχής», με μόνη -πλην σημαντική- εξαίρεση, τη δυνατότητα ψήφου. 12 Οδυσσέας Γ. Σπηλιώπουλος, Η Νομική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πολυμερές πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων.(εκδ.αντ.ν.σάκκουλα,2003)σ.121 επ. 13 Π.Κ. Ιωακειμίδης, Οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις και πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Εκδ.Παπαζήση, 1980),σ Π.χ.Το καταστατικό του Διεθνούς Ταμείου Ανάπτυξης της Γεωργίας προέβλεπε τη δυνατότητα εισόδου «κάθε ομάδας κρατών μέλους». Η ιδιότητα του πλήρους μέλους ενός διεθνούς οργανισμού βασίζεται στην αρχή της νομικής ισότητας, που συνεπάγεται ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για όλα τα μέλη. Πρακτικά, παρατηρούμε πολυάριθμες παρεκκλίσεις από αυτή, υπέρ των μεγάλων κρατών και σε βάρος των μικρότερων και αδυνάτων. Αντώνης Μπρεδήμας, Διεθνείς Οργανισμοί, τεύχος Β Νομικό πλαίσιο-δομή-λειτουργία(εκδ.αντ.ν.σάκκουλα, 1990), σ.100 επ. 15 Βάσει του α.4 του Καταστατικού του ΟΗΕ,μόνο κράτη μπορούν να γίνουν μέλη. 5

7 Η δυνατότητα ένταξης της Ένωσης σε διεθνείς οργανισμούς θεμελιώνεται στην εκ των Συνθηκών εξουσιοδότηση, κατά το α ΣΛΕΕ («η Ένωση μπορεί να συνάπτει συμφωνία με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, όταν το προβλέπουν οι Συνθήκες ή όταν η σύναψη συμφωνίας είναι αναγκαία για την επίτευξη, στο πλαίσιο των πολιτικών της Ένωσης, ενός εκ των στόχων που καθορίζονται από τις Συνθήκες, ή προβλέπεται σε νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης ή ακόμη ενδέχεται να επηρεάσει κοινούς κανόνες ή να μεταβάλει την εμβέλειά τους»), ενώ είναι και νομολογιακά επιβεβαιωμένη 16.Σχετική είναι η ΔΕΚ 1/76 Γνωμοδότηση περί ναυσιπλοΐας στο Ρήνο, στην οποία γίνεται λόγος για τα implied powers ή υπονοούμενες εξουσίες που δεν προβλέπονται ρητώς αλλά είναι απαραίτητες για την άσκηση των λειτουργιών που προβλέπονται στην ιδρυτική συνθήκη. Η θεωρία αυτή δικαιολογείται από λειτουργικούς λόγους και συγκεκριμένα την «αρχή του χρήσιμου αποτελέσματος»(effet utile) 17.Η ιδιότητα της Ένωσης ως μέλους σε διεθνείς οργανισμούς είναι από τα κυριότερα μέσα άσκησης της εξωτερικής της πολιτικής και επίτευξης των στόχων που θέτουν οι Συνθήκες. Διευκρινιστικά,ο όρος «εξωτερικές σχέσεις 18» (external relations) έχει επικρατήσει για την περιγραφή των σχέσεων της Ένωσης με τρίτες χώρες και τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς. Σε αυτές εμπίπτουν και ο τομέας ιδιαίτερης αρμοδιότητας της Ένωσης περί Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας(ΚΕΠΠΑ 19 )-αναπόσπαστο στοιχείο της οποίας συνιστά η Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας(ΚΠΑΑ)-, ο τομέας αποκλειστικής αρμοδιότητας περί Κοινής Εμπορικής Πολιτικής (ΚΕΠ 20 ) και η πολιτική συνεργασίας με τρίτες χώρες για την ανάπτυξη και ανθρωπιστικής βοηθείας 21. Πέραν του ότι στις Συνθήκες υπάρχουν διατάξεις που αναφέρονται γενικά, στην συνεργασία της με διεθνείς οργανισμούς (α.220 ΣΛΕΕ και α.21 1 εδ.2 ΣΕΕ),ενώ απουσιάζουν κανόνες που να διέπουν τη διαδικασία και τη δράση της ως μέλους αυτών, περαιτέρω πρακτικές δυσχέρειες κατά την ένταξη της Ε.Ε. εντός ενός διεθνούς οργανισμού ανακύπτουν: Από τα εμπόδια που τίθενται εκ του καταστατικού του εκάστοτε διεθνούς οργανισμού,καθώς συχνά δεν προβλέπουν τη δυνατότητα ενός διεθνούς 16 ΔΕΚ 1/94 Γνωμοδότηση περί ΠΟΕ. 17 ΔΕΚ 8/55,ΔΕΚ 29/59,ΔΕΚ 22/70, Αντώνης Μπρεδήμας, Διεθνείς Οργανισμοί, τεύχος Β Νομικό πλαίσιο-δομή-λειτουργία(εκδ.αντ.ν.σάκκουλα, 1990), σ Π.Κ. Ιωακειμίδης, Οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις και πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Εκδ.Παπαζήση, 1980).σ Α.23επ. ΣΕΕ. 20. α.3 1 ε) ΣΛΕΕ,α.205επ. ΣΛΕΕ 21 Α.208επ ΣΛΕΕ 6

8 οργανισμού σαν την Ένωση να γίνει μέλος και περιορίζονται στα κράτη. Υπενθυμίζεται πως η Ε.Ε. είναι διεθνής οργανισμός, ως ένωση κρατών που επιδιώκει ορισμένους σκοπούς 22. Λόγω έλλειψης αρμοδιότητας της Ένωσης να προσχωρήσει στον διεθνή οργανισμό 23. Εκ της απροθυμίας των κρατών μελών να απουσιάζουν ως αυτόνομα μέλη από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός ενός διεθνούς οργανισμού, έχοντας υποκατασταθεί από την Ένωση. Προβλήματα προκαλούνται και από τη μη προσχώρηση της Ένωσης σε διεθνείς οργανισμούς, όπως συμβαίνει με την περίπτωση της ΔΟΕ 24, παρά το ότι μεγάλο μέρος των αποφάσεων που υιοθετούνται από τον οργανισμό εμπίπτουν σε ενωσιακή αρμοδιότητα, με συνέπεια τη δημιουργία δυσχερειών στη λήψη αποφάσεων και εφαρμογής τους στην ενωσιακή έννομη τάξη. Κεφάλαιο Β) Η δράση της Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και η νομολογιακή ανάδειξη της αρχής της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών, στο πλαίσιο των σχέσεων με διεθνείς οργανισμούς (τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων ένταξης, όσο και κατά το στάδιο λήψης αποφάσεων στην περίπτωση που είναι ήδη μέλος ενός διεθνούς οργανισμού μαζί με τα κράτη μέλη). Β)i.Η ένταξη της Ένωσης σε διεθνείς οργανισμούς. Η περίπτωση κατά την οποία η ένταξη της Ένωσης είναι εφικτή: Εφόσον η Ένωση επιθυμεί να προσχωρήσει ως μέλος σε έναν διεθνή οργανισμό και αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του, η Επιτροπή, ή ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα ΚΕΠΠΑ 25, 22 Επιπροσθέτως, κατά τη διάταξη του α.47 ΣΕΕ ορίζεται ρητώς πως έχει διεθνή νομική προσωπικότητα, είναι υποκείμενο του διεθνούς δικαίου,παρότι στηρίζεται σε 2 Συνθήκες. Ωστόσο η ΔΝΠ μπορεί, αλλά δεν είναι απαραίτητο να οδηγεί σε ικανότητα σύναψης διεθνών συνθηκών. Αντώνης Μπρεδήμας, Διεθνείς Οργανισμοί, τεύχος Β Νομικό πλαίσιο-δομή- Λειτουργία(Εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, 1990), σ π.χ. προυπάρχουσα έλλειψη αρμοδιότητας να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της ΕΣΔΑ(ΔΕΚ 2/94 Γνωμοδότηση περί ΕΣΔΑ). Με το α. 6 παρ.2 ΣΕΕ απονεμήθηκε ρητή αρμοδιότητα ένταξής της στην ΕΣΔΑ. 24 στην οποία η Ένωση έχει καθεστώς παρατηρητή, λόγω έλλειψης πρόβλεψης στο καταστατικό της ΔΟΕ να γίνει μέλος της ως διεθνής οργανισμός. 25 Για την υποβολή του αιτήματος δεν απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του Συμβουλίου, αν και στην πράξη η Επιτροπή και ο Ύπατος εκπρόσωπος για θέματα ΚΕΠΠΑ(ως επικεφαλής του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων) προβαίνουν πάντα σε προηγούμενες διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο. 7

9 αναλαμβάνει την κατάθεση του επισήμου αιτήματος 26 από πλευράς Ένωσης, όπως προκύπτει από την ερμηνεία των α.218, ΣΛΕΕ. Ζήτημα γεννάται ως προς την ύπαρξη ή μη υποχρέωσης του Συμβουλίου για έκδοση δεσμευτικής πράξης έναρξης διαπραγματεύσεων 28 εκ της υποβολής του παραπάνω αιτήματος. Κατά μία άποψη, αυτή επιβάλλεται από το καθήκον συνεργασίας μεταξύ των ενωσιακών οργάνων για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης (α.4 3 και 24 3 ΣΕΕ),άλλως θα μπορούσε να ασκηθεί κατά του Συμβουλίου προσφυγή κατά παραλείψεως(α.265 ΣΛΕΕ) Σύμφωνα με άλλη άποψη,δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση από την γραμματική, ιστορική ή τελολογική ερμηνεία του α.218 ΣΛΕΕ. Η περίπτωση κατά την οποία η ένταξη της Ένωσης δεν είναι εφικτή: Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό του συγκεκριμένου διεθνούς οργανισμού, η δυνατότητα σε διεθνή οργανισμό όπως η Ένωση να γίνει μέλος του, παρά μόνο σε κράτη, αυτή δύναται παρόλα αυτά κατόπιν προσκλήσεως από τα κράτη μέλη να συμμετέχει με δικούς της αντιπροσώπους στις διαπραγματεύσεις του καταστατικού. Βέβαια, δεν της εξασφαλίζεται ότι θα μπορέσει να καταστεί μέλος του, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να μη γίνει δεκτό από τα αντισυμβαλλόμενα κράτη. Ελλείψει σχετικών διατάξεων το Δικαστήριο έκρινε: Όσον αφορά διεθνείς οργανισμούς, των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει έστω και εν μέρει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης (α.3 παρ.1 ΣΛΕΕ) ή στη συντρέχουσα που έχει τραπεί σε αποκλειστική (α.2 παρ.2 και α.3 παρ.2 ΣΛΕΕ), αλλά στους οποίους λόγω καταστατικού δεν μπορεί να είναι μέλος, τα κράτη μέλη βαρύνονται με την υποχρέωση καταβολής όλων των δυνατών προσπαθειών κατά τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Ένωσης ως μέλους στον υπό ίδρυση διεθνή οργανισμό(δεκ 3,4,6/76 Cornelis Kramer and others). Εάν παρά τις προαναφερθείσες οφειλόμενες προσπάθειες των κρατών μελών,η ένταξη της Ένωσης δεν καταστεί δυνατή,τα κράτη μέλη βαρύνονται με μία άλλη υποχρέωση που αναλύθηκε στη ΔΕΚ 2/91:Γνωμοδότηση περί Συμφωνίας ΔΟΕ : «Οσάκις προκύπτει ότι το αντικείμενο μιας διεθνούς συμβάσεως εμπίπτει εν μέρει στην αρμοδιότητα της Κοινότητας και εν μέρει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η επιταγή του ενιαίου της διεθνούς εκπροσώπησης της Κοινότητας επιβάλλει να εξασφαλίζεται η 26 ΔΕΚ 2/91 Γνωμοδότηση περί Συμφωνίας ΔΟΕ:Το Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει ότι η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Επιτροπής και της ΔΟΕ, το 1989, οδήγησε στην απόκτηση ιδιότητας παρατηρητή από την Ένωση εντός του διεθνούς οργανισμού. 27 «Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου ανατίθεται στον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και στην Επιτροπή». 28 Κατ άρθρον 218 ΣΛΕΕ 8

10 στενή συνεργασία μεταξύ των τελευταίων και των κοινοτικών οργάνων τόσο κατά τη διαδικασία διαπραγματεύσεως και συνάψεως, όσο και κατά την εκτέλεση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων». Πρόκειται για την αρχή της συνεργασίας που προβλεπόταν στο πρώην άρθρο 116 ΣΕΟΚ, και στα σημερινά α ,α , α ΣΕΕ, ως απορρέουσα από την αρχή της ενιαίας διεθνούς εκπροσώπησης και άρα ως υπέρτερης ισχύος γενική αρχή ενωσιακού δικαίου που δεσμεύει τα ενωσιακά όργανα και τα κράτη μέλη ως εντολοδόχους (trustees) της Ένωσης εντός του οργανισμού. Στην πράξη, η υποχρέωση συνεργασίας και αλληλεγγύης των κρατών μελών προς την Ένωση, εντός ενός διεθνούς οργανισμού, στον οποίο η τελευταία δεν μπορεί να καταστεί μέλος, ισοδυναμεί με ενημέρωσή της, υιοθέτηση κοινών θέσεων στα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά της, και κοινή δράση υπέρ του ενωσιακού συμφέροντος εκ των κρατών μελών, ενώ συντονιστικές αρμοδιότητες ασκεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα ΚΕΠΠΑ. Η ΔΕΚ C-45/07 (Επιτροπή κατά Ελλάδας), επεκτείνει την υποχρέωση των κρατών μελών και σε επίπεδο κατάθεσης προτάσεων για ανάληψη δράσης. Σύμφωνα με αυτήν, στο πλαίσιο του καθήκοντος συνεργασίας και επιδίωξης των ενωσιακών συμφερόντων από τα κράτη μέλη, όταν η Ένωση δεν μπορεί να γίνει μέλος του διεθνούς οργανισμού, τα κράτη μέλη απαγορεύεται να προβαίνουν ακόμη και σε κατάθεση απλών προτάσεων υιοθέτησης κανόνων από το διεθνή οργανισμό, οι οποίοι, αν υιοθετούνταν θα έρχονταν σε αντίθεση με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, σε χώρο αρμοδιότητας της Ένωσης. 29 «Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης». 30 «Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφυλάκτως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, με πνεύμα πίστης και αμοιβαίας αλληλεγγύης και σέβονται τη δράση της Ένωσης στον εν λόγω τομέα. Τα κράτη μέλη εργάζονται ομού για την ενίσχυση και ανάπτυξη της αμοιβαίας πολιτικής τους αλληλεγγύης. Απέχουν από κάθε δράση αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ένωσης ή ικανή να θίξει την αποτελεσματικότητά της ως συνεκτικής δύναμης στις διεθνείς σχέσεις. Το Συμβούλιο και ο ύπατος εκπρόσωπος μεριμνούν για την τήρηση αυτών των αρχών». 31 «Τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση τους στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών και στις διεθνείς διασκέψεις και υποστηρίζουν, στα πλαίσια αυτά, τις θέσεις της Ένωσης. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας εξασφαλίζει την οργάνωση του συντονισμού αυτού. Στους διεθνείς οργανισμούς και στις διεθνείς διασκέψεις στις οποίες δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν υποστηρίζουν τις θέσεις της Ένωσης». 9

11 Β) ii.η θέση της Ένωσης στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων εντός διεθνούς οργανισμού. Το ζήτημα του αριθμού των ψήφων. Όταν η Ένωση καθίσταται μέλος ενός διεθνούς οργανισμού, τίθεται ζήτημα ως προς τον τρόπο συμμετοχής της στη λήψη αποφάσεων και συγκεκριμένα ως προς τον αριθμό των ψήφων που διαθέτει. Το ερώτημα είναι εάν θα έχει μία ψήφο ή τόσες όσα και τα κράτη μέλη της, είτε μετέχει μόνη, είτε με αυτά στο διεθνή οργανισμό. Η απάντηση εναπόκειται στην απόφαση του συνόλου των μελών του εκάστοτε διεθνούς οργανισμού και ακολούθως, κρίνεται περιπτωσιολογικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σύστημα που ακολουθεί ο ΟΓΤ είναι εκείνο της «εναλλακτικής άσκησης δικαιώματος ψήφου και ομιλίας», δηλαδή αποκλείεται η παράλληλη άσκηση του δικαιώματος και από τα κράτη μέλη και από την Ένωση, στον ΠΟΕ η Ένωση διαθέτει τόσες ψήφους όσα είναι και τα κράτη μέλη της, ενώ σε άλλους διεθνείς οργανισμούς όπου μετέχει μόνο η Ένωση, χωρίς τα κράτη μέλη της, πολλές φορές της αναγνωρίζεται μόνο μία ψήφος. Οι σχέσεις μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών κατά τη διαμόρφωση του περιεχομένου της ψήφου, όταν μετέχουν και η Ένωση και τα κράτη μέλη παράλληλα. Οι σχέσεις αυτών διέπονται από το καθήκον συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών για τη διαμόρφωση του περιεχομένου των ψήφων που διαθέτουν, με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμορφώνονται με την αρχή της συνεργασίας και αλληλεγγύης που απορρέει από την αρχή του ενιαίου της διεθνούς εκπροσώπησης, όπως έχει διαμορφωθεί από τις Συνθήκες και νομολογιακά από το ΔΕΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο συντονισμός των κρατών μελών με την Ένωση, όταν είναι και οι δύο μέλη διεθνούς οργανισμού, προβαίνουν αμφότεροι σε εσωτερικούς διακανονισμούς,επιτηρούμενους από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα ΚΕΠΠΑ(οι οποίοι προσδιορίζουν τον τρόπο και βαθμό συνεργασίας, την κατανομή των αρμοδιοτήτων, τη διαδικασία αντιπροσώπευσης και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου).οι διακανονισμοί αυτοί είναι πράξεις δεσμευτικές, με έννομες συνέπειες, οι οποίοι αποτελούν εκπλήρωση στην πράξη του καθήκοντος αλληλεγγύης και συνεργασίας, ελέγχονται από το Δικαστήριο για συμβατότητα με Συνθήκες και με βάση αυτούς ελέγχεται το κύρος των ενωσιακών πράξεων που εκδίδονται κατ εφαρμογή τους. Ειδικότερα,η Επιτροπή και το Συμβούλιο υπέγραψαν το 1991 συμφωνία, βάσει της οποίας πριν από κάθε συνεδρίαση στον ΟΓΤ, πρέπει να οργανώνεται συνάντηση μεταξύ των δύο αυτών οργάνων, προκειμένου να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός και να προσδιορίζεται η κοινή θέση της Ένωσης και των κρατών μελών, απέναντι στα ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο του οργανισμού. 10

12 Το πρώην ΔΕΚ (στην ΔΕΚ C-25/94 Επιτροπή κατά Συμβουλίου 32 ), χρησιμοποίησε τον διακανονισμό αυτό, ως κριτήριο ελέγχου μίας πράξης της πρώην Κοινότητας, για να ακυρώσει, δηλαδή, μια πράξη του Συμβουλίου, η οποία έδινε το δικαίωμα στα κράτη μέλη να συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση μιας συνθήκης που θα υπογραφόταν στο πλαίσιο του ΟΓΤ, αποκλείοντας εκ του αποτελέσματος την Επιτροπή από τη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Η πράξη αυτή παραβίαζε τον εσωτερικό διακανονισμό του 1991 και κατ επέκταση το καθήκον συνεργασίας. Με βάση αυτό τον συλλογισμό αυτό, εξηγείται το γιατί μια πράξη του παραγώγου δικαίου της Ένωσης, όπως η απόφαση του Συμβουλίου ελέγχεται ως προς το κύρος της με βάση έναν εσωτερικό διακανονισμό μεταξύ δύο ενωσιακών οργάνων. Ακριβώς επειδή αυτός αποτελεί πράξη εφαρμογής θεμελιώδους αρχής του ενωσιακού δικαίου και συγκεκριμένα του καθήκοντος συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-κρατών μελών, οπότε ανάγεται σε αλλά και παράγει κανόνα πρωτογενούς δικαίου που υπερισχύει του παραγώγου. Ενδιαφέρον καθίσταται πως ενώ πρόκειται για μια διοργανική συμφωνία (διακανονισμός),σε περίπτωση παραβίασής της από κράτος μέλος μπορεί να επισύρει ευθύνη 33 του απέναντι στην Ένωση, διότι ως εφαρμογή γενικής αρχής του ενωσιακού δικαίου, υπέρτερης ισχύος, δεσμεύει τόσο τα όργανα της Ένωσης όσο και τα κράτη μέλη ατομικά. Προς επίρρωση της θέσης αυτής αναφέρονται οι : ΔΕΚ C-144/04 Mangold και ΔΕΕ C-555/07 Kücükdeveci. Το Δικαστήριο εν προκειμένω έκανε λόγο για πράξεις παραγώγου δικαίου που δεν καθιερώνουν, αλλά συγκεκριμενοποιούν γενικές αρχές ενωσιακού δικαίου. Οι νομοθετικές αυτές πράξεις περιβάλλονται από την υπέρτερη νομική ισχύ των γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου, δηλαδή του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου. 32 «Επιβάλλεται συναφώς η υπόμνηση ότι, οσάκις προκύπτει ότι ο τομέας τον οποίο διέπει μια συμφωνία ή μια σύμβαση εμπίπτει εν μέρει στην αρμοδιότητα της Κοινότητας και εν μέρει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και των κοινοτικών οργάνων, τόσο κατά τις διαπραγματεύσεις και τη σύναψή της, όσο και κατά την εκτέλεση των αναληφθεισών με αυτή δεσμεύσεων. Η υποχρέωση συνεργασίας απορρέει από την ανάγκη ενιαίας διεθνούς εκπροσώπησης της Κοινότητας... Εναπόκειται στα κοινοτικά όργανα και στα κράτη μέλη η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βέλτιστη διασφάλιση της συνεργασίας αυτής( ). Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να θεωρηθεί ότι το σημείο 2.3 του διακανονισμού, ο οποίος συνήφθη μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνιστά την υλοποίηση εντός της ΟΓΤ της ανωτέρω υποχρεώσεως συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τους όρους του διακανονισμού, τα δύο θεσμικά όργανα δεσμεύθηκαν αμοιβαίως. Άλλωστε, το Συμβούλιο ούτε προς στιγμήν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αμφισβήτησε το περιεχόμενό τους. Υπό τις περιστάσεις αυτές, διαπιστώνεται ότι, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο συμφωνίας αφορούσε κατ ουσίαν ζήτημα μη εμπίπτον στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας και απονέμοντας, ως εκ τούτου, το δικαίωμα ψήφου, για την έγκριση του εν λόγω σχεδίου, στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο παραβίασε το σημείο 2.3 το διακανονισμού που όφειλε να τηρήσει». 33 P.EECKHOUT, Μ.Περάκης, Η ένταξη και η εφαρμογή του διεθνούς κανόνα στην έννομη τάξη της ΕΕ, (Νομική Βιβλιοθήκη 2011), σελ

13 Κεφάλαιο Γ) Οι έννομες συνέπειες των πράξεων που εκδίδουν τα όργανα των διεθνών οργανισμών. Στις περιπτώσεις που επιτυγχάνεται η αποδοχή της Ένωσης ως μέλους ενός διεθνούς οργανισμού, καθίσταται και αποδέκτης των πράξεων του οργάνου αυτού. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι πράξεις αυτές παράγουν διαφορετικά έννομα αποτελέσματα εντός της έννομης τάξης της Ένωσης, σε σχέση είτε με το διεθνείς συμβατικούς κανόνες, είτε με το διεθνές εθιμικό δίκαιο. Όσον αφορά στις δεσμευτικές πράξεις κανονιστικού περιεχομένου που εκδίδουν τα όργανα του διεθνούς οργανισμού(αποφάσεις), αυτές είναι δεσμευτικές για την Ένωση και τα κράτη μέλη της όπως και οιοσδήποτε διεθνής κανόνας κατ άρθρο α ΣΛΕΕ. Κατέχουν ιεραρχική θέση ανάμεσα στο πρωτογενές και στο παράγωγο δίκαιο 35. Όμως, διάφορο είναι το θέμα της επίκλησης των αποφάσεων του διεθνούς οργανισμού, προκειμένου να ελεγχθεί το κύρος ενωσιακού κανόνα στο πλαίσιο προσφυγής ακύρωσης /προδικαστικής παραπομπής. Η επίκληση είναι εφικτή από κράτη μέλη και ιδιώτες, μόνο εφόσον παράγουν άμεσο αποτέλεσμα κατά τη νομολογία του ΔΕΕ 36 (ενδεικτικά :δεν αρκεί μια διάταξη διεθνούς συμφωνίας να είναι ρητή, σαφής και ανεπιφύλακτη, αλλά πρέπει και το γενικότερο πνεύμα και ο σκοπός της διεθνούς συμφωνίας ως συνόλου να της επιτρέπουν να αναγνωριστεί ως παράγουσα άμεσο αποτέλεσμα). Η σταθερά αρνητική νομολογία του Δικαστηρίου ως προς τη δυνατότητα επίκλησης διατάξεων μιας διεθνούς συμφωνίας, οι οποίες δεν παράγουν άμεσο αποτέλεσμα, προκειμένου να ελεγχθεί το κύρος πράξης της Ένωσης, κάμφθηκε ως ένα βαθμό με τις αποφάσεις ΔΕΚ 70/87 FEDIOL και ΔΕΚ C-69/89 Nakajima All Precision / Συμβούλιο, με βάση τις οποίες, οι ενωσιακές πράξεις που εκδίδονται με ρητώς εκπεφρασμένο σκοπό να εκπληρώσει η Ένωση τις υποχρεώσεις της έναντι στον διεθνή οργανισμό, μεταφέροντας τη βούλησή του στην εσωτερική της έννομη τάξη, ή που παραπέμπουν ρητά στη διεθνή διάταξη, ερμηνεύονται βάσει του πνεύματος και γράμματος του τελευταίου και το κύρος τους ελέγχεται με βάση αυτόν ακόμη και εάν δεν παράγει άμεσο αποτέλεσμα. Πρόκειται για ρητά τεθειμένες από το Δικαστήριο εξαιρέσεις «Οι συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση δεσμέυουν τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη». 35 Εισαγωγή στο δίκαιο της Ε.Ε.,Β.Χριστιανός, (Νομική Βιβλιοθήκη 2010), σελ ΔΕΚ 21-24/72 International Fruit Company and others,δεκ 9/73 Schlüter για τις διατάξεις της ΓΣΔΕ,Βλ.και παρακάτω 37 Μ.Περάκης, Η ένταξη και η εφαρμογή του διεθνούς κανόνα στην έννομη τάξη της ΕΕ, (Νομική Βιβλιοθήκη 2011)σ.193 επ. 12

14 Όσον αφορά στις αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων του διεθνούς οργανισμού: Το Δικαστήριο έχει σπανίως δεχθεί πως η ύπαρξη ενός τέτοιου (διεθνούς) δικαιοδοτικού οργάνου και η δεσμευτικότητα των αποφάσεών του είναι καταρχήν συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο. Χαρακτηριστική είναι η ΔΕΚ 1/91 Γνωμοδότηση περί ΕΟΧ, κατά την οποία: «Όταν διεθνής συμφωνία που έχει συνάψει η Κοινότητα καθιερώνει ιδιαίτερο δικαιοδοτικό σύστημα,το οποίο περιλαμβάνει δικαστήριο αρμόδιο να επιλύει τις διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων στη συμφωνία μερών και επομένως να ερμηνεύει και τις διατάξεις της, οι αποφάσεις αυτού του δικαστηρίου, δεσμεύουν τα όργανα της Κοινότητας περιλαμβανομένων και του ΔΕΚ,ειδικότερα όταν αυτό καλείται να αποφανθεί επί της ερμηνείας της διεθνούς συμφωνίας, καθόσον αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ενωσιακής έννομης τάξης. Μια διεθνής συμφωνία προβλέπουσα ένα τέτοιο δικαιοδοτικό σύστημα συμβιβάζεται, καταρχήν με το κοινοτικό δίκαιο διότι η αρμοδιότητα της Κοινότητας επί θεμάτων διεθνών σχέσεων και η ικανότητά της να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες εμπεριέχει κατ ανάγκη την ευχέρεια να υποβάλλει εαυτήν στις αποφάσεις ενός δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο έχει ιδρυθεί δυνάμει των συμφωνιών αυτών,όσον αφορά την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεών τους». Ωστόσο,στην πράξη η στάση του Δικαστηρίου απέναντι σε δεσμευτικές για την Ένωση αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων υπήρξε επιφυλακτική, διότι η Ένωση έχει δικό της δικαιοδοτικό όργανο,το ΔΕΕ, που τόνιζε πάντα την αυτονομία της ενωσιακής έννομης τάξης. Σύμφωνα μάλιστα με το α.344 ΣΛΕΕ,τα κράτη μέλη δεσμεύονται να μην υπάγουν αλλού τις διαφορές τους εκτός από τα ενωσιακά δικαστήρια,γεγονός που δημιούργησε εντός της Ένωσης έναν ιδιαίτερο «δικαιοδοτικό πολιτισμό» και «παράδοση» 38. «Ο ρόλος του ΔΕΕ,ως δικαστηρίου υποχρεωτικής δικαιοδοσίας και δη αποκλειστικής αρμοδιότητας(και αυτό πρέπει να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψιν σε σχέση με το ΟΕΔ του ΠΟΕ), έχει ως συνέπεια την απαγόρευση δύο εθιμικών κανόνων του διεθνούς δικαίου: της αρχής της αυτοδικίας και της αρχής της αμοιβαιότητας. Κανένα κράτος μέλος αλλά και κανένα ενωσιακό όργανο δεν μπορεί να εξαρτήσει την εκτέλεση της ενωσιακής του υποχρέωσης από την εκτέλεση αυτής ή άλλης υποχρέωσης που θεωρεί ότι βαρύνει άλλο κράτος μέλος ή ενωσιακό όργανο. Η βαθιά ρήξη του κοινοτικού συστήματος προς τις αρχές του διεθνούς δικαίου το αποσπά από αυτό και προσδίδει αυτονομία. Το ενωσιακό σύστημα κυρώσεων διαρθρώνεται με άξονα το Δικαστήριο ως σχετικά συγκεντρωτικό σύστημα σε διάκριση προς το σχετικά αποκεντρωτικό σύστημα που χαρακτηρίζει, στο θεμέλιό του, το διεθνές 38 Μ.Περάκης, Η ένταξη και η εφαρμογή του διεθνούς κανόνα στην έννομη τάξη της ΕΕ, (Νομική Βιβλιοθήκη 2011)σ.160 επ 13

15 δίκαιο» 39. Έτσι, το πρώην ΔΕΚ επεδείκνυε πάντα μία προτίμηση προς όργανα διευθέτησης διαφορών,που είχαν ιδρυθεί από συμφωνίες στις οποίες η Ένωση αποτελούσε το ισχυρό μέρος( λ.χ. Συμφωνίες Σύνδεσης) και τόνιζε πάντα την αυτονομία της ενωσιακής έννομης τάξης και την ανάγκη να μη θίγεται (η αυτονομία)από τη λειτουργία ενός άλλου δικαιοδοτικού οργάνου. Στη γνωμοδότηση περί της Συμφωνίας ΚΕΕΧ 40, ΔΕΚ 1/00 41, το πρώην ΔΕΚ τόνισε τη σημασία που έχει η αυτονομία και ο λειτουργικός διαχωρισμός του διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου από το αντίστοιχο όργανο της Ένωσης, προκειμένου να γίνεται δεκτή η δεσμευτικότητα των αποφάσεών του και συγκεκριμένα υποστήριξε πως πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις εφόσον δεν προβαίνει σε δεσμευτική ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου. Τέλος, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί το κύρος ενωσιακής πράξης, ευθέως μέσω αίτησης ακύρωσης ή παρεμπιπτόντως μέσω προδικαστικής παραπομπής, με γνώμονα μια απόφαση διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, θα πρέπει αυτή να παράγει άμεσο αποτέλεσμα, πληρώντας τις προϋποθέσεις που έχει θέσει νομολογιακά το Δικαστήριο για την παραγωγή αμέσου αποτελέσματος από διεθνείς κανόνες, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται ρητώς η παραγωγή αμέσου αποτελέσματος από την απόφαση του διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, στο καταστατικό του διεθνούς οργανισμού. Πράγματι, στην εξέταση παραγωγής αμέσου αποτελέσματος, κατά το Δικαστήριο,(ΔΕΚ C-93/02P Biret International/Συμβούλιο,ΔΕΚ C-120,121 /06P FIAMM and FIAMM Technologies/Συμβούλιο και Επιτροπή) προστίθεται το γενικό κριτήριο του πνεύματος και σκοπού της συμφωνίας, που απουσιάζει κατά τον έλεγχο παραγωγής αμέσου αποτελέσματος των επιμέρους 39 Νίκος Σκανδάμης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ι, Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4.Οργανική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,(εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα 2003)σελ ( Κοινού Ευρωπαϊκού Εναερίου Χώρου) 41 «Αντιστρόφως, όταν μια συμφωνία διακρίνει σαφέστερα σε θεσμικό επίπεδο, την (τότε) Κοινότητα από τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη και δεν επηρεάζει πλέον, αλλοιώνοντας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας και των οργάνων της και την ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου, μπορεί να γίνει δεκτό ότι διαφυλάσσεται η αυτονομία της κοινοτικής έννομης τάξης. Ειδικότερα, ο κίνδυνος να θίγονται τα θεμέλια της Κοινότητας από την εφαρμογή μιας συμφωνίας είναι κατά μείζονα λόγο ασθενέστερος όταν τα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας αυτής αποτελούν μέλη ενός και του αυτού οργανισμού, ο οποίος διαθέτει ίδιο δικαιοδοτικό όργανο και ίδια αρχή εποπτείας, χωριστά από τα κοινοτικά όργανα. Αυτό συνέβαινε με το κοινοποιηθέν στο Δικαστήριο προς γνωμοδότηση δεύτερο σχέδιο συμφωνίας για τη δημιουργία του ΕΟΧ, που το Δικαστήριο έκρινε συμβατό με τη Συνθήκη λαμβάνοντας υπόψιν αυτή τη διαφορά του συνολικού πλαισίου: το σχέδιο ενός δικαστηρίου ΕΟΧ είχε εγκαταλειφθεί, είχε ιδρυθεί ένα δικαστήριο ΕΖΕΣ, οι δε αποφάσεις της επιτροπής που ήταν επιφορτισμένη με τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών της ΕΖΕΣ, καθώς και με την επίτευξη ομοιογενούς ερμηνείας των κανόνων τυ ΕΟΧ, δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να θίξουν τη νομολογία του Δικαστηρίου»(προμνημονευθείσα γνωμοδότηση 1/92 σκέψεις 18-35). 14

16 διατάξεων του δικαίου της Ένωσης 42. Εάν η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται, η έλλειψη αυτή μπορεί να συμπαρασύρει και τιε επιμέρους διατάξεις της συμφωνίας, στις οποίες εντάσσονται και οι αποφάσεις του δικαιοδοτικού οργάνου που αυτή εγκαθιδρύει. Άρα, εφόσον κατά πάγια νομολογία του ΔΕΕ, οι Συμφωνίες ΠΟΕ δεν παράγουν άμεσο αποτέλεσμα, αυτό συνεπάγεται πως και οι αποφάσεις του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών που αυτές εγκαθιδρύουν, δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο επίκλησης για τον έλεγχο κύρους ενωσιακής πράξης ( πλην των προαναφερθεισών εξαιρέσεων) 43. Αντιστρόφως, αν και επρόκειτο για όργανα πολυμερών διεθνών συμφωνιών και όχι για διεθνείς οργανισμούς, το πρώην ΔΕΚ έχει δεχθεί τη δυνατότητα επίκλησης αποφάσεων Συμβουλίων Σύνδεσης(τα οποία έχουν αρμοδιότητα επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο Συμφωνιών Σύνδεσης μεταξύ Ε.Ε. και τρίτων κρατών) για τον έλεγχο κύρους ενωσιακής πράξης, καθώς οι διατάξεις των Συμφωνιών Σύνδεσης παράγουν κατά κανόνα άμεσο αποτέλεσμα, «συμπαρασύροντας» και τις πράξεις των Συμβουλίων που τις ερμηνεύουν και εφαρμόζουν 44. Σχετικά με την ερμηνεία των πράξεων του διεθνούς οργανισμού, στην οποία προβαίνει ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, εγκαθιδρυθέν για το συγκεκριμένο σκοπό, αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη για την ερμηνεία των ενωσιακών πράξεων εφαρμογής, αλλά δεν το δεσμεύει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό του διεθνούς οργανισμού. 45 ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η συμμετοχή της Ένωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Κεφάλαιο Α) H παρουσία της Ένωσης στον ΠΟΕ και το νομικό καθεστώς της συμμετοχής της.(βλαστού Φ.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια σύντομη επισκόπηση της δομής και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου από την άλλη, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν έντονες ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο νομικών συστημάτων. Ειδικότερα, και τα δύο μορφώματα είναι διεθνείς οργανισμοί, με διεθνή 42 Για την αναγνώριση δικαιωμάτων υπέρ ιδιωτών, δεν εξετάζεται η βούληση των συμβαλλομένων μερών όπως στο κλασικό δημόσιο διεθνές δίκαιο, αλλά το πνεύμα, το σύστημα και το γράμμα των διατάξεων της Συνθήκης.ΔΕΚ 26/62 Van Gend en Loos. 43 Βλ.και παρακάτω ειδικότερα. 44 Π.χ. ΔΕΚ C-192/89 Sevince/Staatssecretaris van Justitie 45 Μ.Περάκης, Η ένταξη και η εφαρμογή του διεθνούς κανόνα στην έννομη τάξη της ΕΕ, (Νομική Βιβλιοθήκη 2011)σ.159 επ. 15

17 νομική προσωπικότητα, προδήλως οικονομικού σκοπού, οι οποίοι διαθέτουν θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων και υποχρεωτικά δικαιοδοτικά συστήματα επίλυσης διαφορών. Πέραν όμως αυτών των ομοιοτήτων, οι διαφορές ως προ τη δομή, τη λειτουργία αλλά και γενικότερα τη φιλοσοφία των δύο συστημάτων είναι εμφανείς. Ειδικότερα, ενώ ο ΠΟΕ είναι ένας παγκόσμιος διεθνής οργανισμός, η Ένωση είναι ένα περιφερειακό νομικό σύστημα, περιορισμένο γεωγραφικά. Επιπλέον, ουσιαστική διαφορά εντοπίζεται στο γεγονός ότι η Ένωση βασίζεται σε ένα σύστημα διακυβερνητικής οργάνωσης, στο οποίο τα επιμέρους θεσμικά όργανα βρίσκονται σε ιεραρχική σχέση μεταξύ τους και διαθέτουν εύρος αρμοδιοτήτων για τη δέσμευση των καρτών μελών σε αυτή, δομή η οποία εξυπηρετεί την ευχερέστερη κατάργηση και υιοθέτηση νέων συνθηκών. Με λίγα λόγια, η Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός με ισχυρή βούληση και δυνατότητες εξέλιξης. Από την άλλη, ο ΠΟΕ είναι δομημένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα κράτη μέλη να είναι στην πρώτη γραμμή της λήψης αποφάσεων, χωρίς να υφίσταται κάποια ιεραρχική σχέση μεταξύ των κρατών και των οργάνων του οργανισμού, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια τη δυσκινησία και δυσκολία λήψης αποφάσεων του οργανισμού. Υπό τη τωρινή του μορφή, το νομικό σύστημα του ΠΟΕ πλαισιώνεται από μία σειρά διεθνών συμφωνιών που σχετίζονται με το ελεύθερο εμπόριο 46. Οι σημαντικότερες από τις εν λόγω διεθνείς συμφωνίες είναι η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) 47, η Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο των Υπηρεσιών (ΓΣΕΥ) 48 και η Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Εμπορικό Τομέα (ΣΔΠΙ) 49, οι οποίες περιλαμβάνονται σε ξεχωριστά πρωτόκολλα, προσαρτημένα στη Συμφωνία για την εγκαθίδρυση του ΠΟΕ. H DE FACTO ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΣΔΕ (1947) Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική αναδρομή των σχέσεων που δημιουργήθηκαν μεταξύ της Ένωσης και του ΠΟΕ. Αρχικά, πριν την ίδρυση του ΠΟΕ, η Ένωση δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος στη ΓΣΔΕ (GATT 1947), σε αντίθεση με τα κράτη μέλη της, που ήδη πριν από την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είχαν υπογράψει την συγκεκριμένη διεθνή σύμβαση και επομένως δεσμευόντουσαν από αυτήν. Υπό τις ανωτέρω συνθήκες προέκυψε το εξής πρόβλημα: Ορισμένα κράτη υποστήριξαν ότι ο κοινοτικός κανονισμός 46 Για το σύνολο των διεθνών συμφωνιών του ΠΟΕ βλέπε: 47 Η Γενική Συμφωνία για το Δασμών και Εμπορίου υπήρξε ο προκάτοχος του ΠΟΕ έως το 1995 που ιδρύθηκε ο διεθνής οργανισμός με τη Συμφωνία για την εγκαθίδρυση του ΠΟΕ. Διαθέσιμη στο:

18 βάσει του οποίου τέθηκαν περιορισμοί στις εισαγωγές μήλων από τρίτα κράτη στο εσωτερικό της Κοινότητας παραβίαζε το άρθρο XI της ΓΣΔΕ, που αφορούσε την κατάργηση ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές και εξαγωγές με τρίτες χώρες. Η υπόθεση International Fruit Company 50 έφτασε στο ΔΕΚ το οποίο κλήθηκε να κρίνει αν η Κοινότητα δεσμευόταν από την ΓΣΔΕ (1947) παρά το γεγονός ότι συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν ήταν μόνο τα κράτη μέλη της και όχι η ίδια η Κοινότητα. Το ΔΕΚ έκρινε ότι, σύμφωνα με τη θεωρία της υποκατάστασης των κρατών μελών από την Ένωση σε προενταξιακές πολυμερείς συνθήκες 51, η τότε Κοινότητα είχε υποκαταστήσει τα κράτη μέλη ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την GATT 1947 και επομένως αποτελούσε de facto συμβαλλόμενο μέλος και συνακόλουθα δεσμευόταν και η ίδια από τη διεθνή συμφωνία 52. Επίσης. το ΔΕΚ βασίστηκε στο επιχείρημα ότι κατά την ένταξη στην Κοινότητα των κρατών μελών ήταν σαφής η πρόθεσή τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις από την ΓΣΔΕ υιοθετώντας και εφαρμόζοντας το κοινοτικό δίκαιο. Με τη νομολογία αυτή, η οποία συνεχίστηκε και σε επόμενες αποφάσεις του ΔΕΚ, το Δικαστήριο προσπάθησε να αποφύγει τις συγκρούσεις που ενδεχομένως θα προέκυπταν μεταξύ των υποχρεώσεων των κρατών μελών απέναντι στην Ένωση και των υποχρεώσεων απέναντι σε τρίτα αντισυμβαλλόμενα κράτη 53. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΕ Από το 1995, με την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας για την Εγκαθίδρυση του ΠΟΕ 54, η Ένωση συμμετέχει πλέον επίσημα στον ΠΟΕ ως αντισυμβαλλόμενο μέρος στον οργανισμό 50 ΔΕΚ 21-24/72, απόφαση της , International Fruit Company and others/produktschap voor Groenten en Fruit, Συλλ. 1972, σελ Μ. Περάκης, Η ένταξη και η εφαρμογή του διεθνούς κανόνα στην έννομη τάξη της ΕΕ, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 186 επ. 52 Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΚ προκειμένου να εφαρμοστεί η θεωρία της υποκατάστασης διαδοχής των κρατών μελών από την Ένωση σε πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) να αποτελούν όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης μέλη του διεθνούς οργανισμού που προϋπήρχε της ένταξής τους στην Ένωση, (β) το αντικείμενο του διεθνούς οργανισμού να εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ένωσης, (γ) το καταστατικό του οργανισμού να μην αποκλείει την ένταξη άλλου διεθνούς οργανισμού και (δ) η Ένωση να έχει αναλάβει στην πράξη την άσκηση των εξουσιών, τις οποίες τα κράτη μέλη διέθεταν πριν από την υποκατάσταση, τα δε κράτη να εκφράζουν τη συναίνεσή τους ως προς την υποκατάσταση αυτή. 53 Υποστηρίζεται πάντως και η άποψη ότι δεν πρόκειται ούτε για υποκατάσταση ούτε για διαδοχή των κρατών μελών από την Ένωση, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη, αν και η Ένωση στην πραγματικότητα ήταν αυτή που εκπροσωπούσε και μιλούσε εκ μέρους των κρατών μελών, εκείνα συνέχισαν και συνεχίζουν να έχουν τα δικαιώματα από τη Συνθήκη, όπως για παράδειγμα δικαίωμα ψήφου. 54 Άρθρο XI της Συμφωνίας για την Ίδρυση του ΠΟΕ: «The contracting parties to GATT 1947 as of the date of entry into force of this Agreement, and the European Communities, which accept this Agreement and the Multilateral Trade Agreements and for which Schedules of Concessions and 17

19 παράλληλα με τα κράτη μέλη της. Ωστόσο το ζήτημα συμμετοχής της Ένωσης στον ΠΟΕ δημιούργησε έντονες διαμάχες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Κατά τη διάρκεια του «Κύκλου της Ουρουγουάης», ο οποίος κατέληξε στην υιοθέτηση της Τελική Πράξης 55 για την εγκαθίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τέθηκε το ζήτημα κατά πόσο στον ΠΟΕ θα συμμετάσχει αποκλειστικά η Ένωση, εκπροσωπώντας παράλληλα και τα κράτη μέλη της ως ενιαίο σύνολο, ή θα συμμετάσχουν μαζί με την Ένωση και τα κράτη μέλη της. Συγκεκριμένα, η πρώτη άποψη υιοθετήθηκε από την Επιτροπή, η οποία φοβόταν ότι αν η Ένωση και τα κράτη μέλη της ήταν παράλληλα συμβαλλόμενα μέρη στον Οργανισμό θα υπονομευόταν η ενιαία δράση και πολιτική της Ένωσης σε σχέση με τους τομείς του εμπορίου. Η Επιτροπή οποία υποστήριξε ότι βάσει του άρθρου 113 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κοινότητα είχε αποκλειστική αρμοδιότητα σχετικά με όλα τα θέματα που αφορά στη δραστηριότητα του ΠΟΕ. Επίσης, επιχείρησε να θεμελιώσει το επιχείρημά της βασιζόμενη στις εξυπακουόμενες αρμοδιότητες σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης. Την άποψη ότι η Ένωση δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να συμβληθεί με τον Οργανισμό υποστήριξαν τα κράτη μέλη στην Ένωση, βασιζόμενα κυρίως σε πολιτικά αλλά και νομικά επιχειρήματα. Ειδικότερα, ήταν προφανές ότι η διεθνής παρουσία τους στα πλαίσια του ΠΟΕ ως κυρίαρχα κράτη ήταν πολύ σημαντική για να αφήσουν εύκολα την Ένωση τους πάρει αυτή τη θέση. To Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη γνωμοδότηση 1/94 56 έκρινε ότι η Κοινότητα δεν μπορεί να είναι αυτή μόνη αντισυμβαλλόμενο μέρος του ΠΟΕ καθώς δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα επί όλων των ζητημάτων στα οποία αφορά η δραστηριότητα του ΠΟΕ. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι η Κοινότητα είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα να συνάπτει πολυμερών διεθνών συμφωνιών σχετικά με το εμπόριο αγαθών, όμως για τη σύναψη αντίστοιχων συμφωνιών σχετικά με τα το εμπόριο των υπηρεσιών και με τα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας είχαν συντρέχουσα αρμοδιότητα τόσο η Κοινότητα όσο και τα κράτη μέλη. Επομένως, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σύμβαση Commitments are annexed to GATT 1994 and for which Schedules of Specific Commitments are annexed to GATS shall become original Members of the WTO» Διαθέσιμη στο: 81f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNbNz0?text=&docid=99669&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&d ir=&occ=first&part=1&cid=

20 για την προσχώρηση στον ΠΟΕ έπρεπε να γίνει υπό την μορφή των μικτών συμφωνιών 57. Πάντως, το Δικαστήριο, προκειμένου να αποφύγει τον κίνδυνο να υπονομευθεί η ενιαία δράση και πολιτική της Ένωσης στους τομείς που αφορούν τη δραστηριότητα του ΠΟΕ, κατέληξε ότι γεγονός ότι η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη της, ως συμβαλλόμενα μέρη στον ΠΟΕ, έχουν την υποχρέωση να συνεργαστούν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της σύναψης και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που ανακύπτουν στα πλαίσια του ΠΟΕ 58. Ειδικότερα δε, το Δικαστήριο μίλησε για μια «υποχρέωση ενότητας στην εκπροσώπηση της Ένωσης σε διεθνές επίπεδο». 59 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω η Ένωση σήμερα συμμετέχει επίσημα στον ΠΟΕ ως μέλος με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή αυτή 60. Παράλληλα στον ΠΟΕ συμμετέχουν και όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης ως κυρίαρχα κράτη, ανεξάρτητα από την Ένωση. Παρά το ιδιαίτερο αυτό φαινόμενο που δημιουργείται και το οποίο αποκαλείται στη διεθνή βιβλιογραφία ως «διπλή συμμετοχή» 61 με την παράλληλη συμμετοχή της Ένωσης και των κρατών μελών στην πράξη και τα δύο αυτά υποκείμενα εμφανίζονται ως μια ενότητα απέναντι στα υπόλοιπα μέλη του ΠΟΕ και εκπροσωπούνται από κοινού από την Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπραγματεύεται τις εμπορικές συμφωνίες, συμμετέχει στις ανακύπτουσες διαδικασίες επίλυσης διαφορών και η επιδιώκει τον συγκερασμό των συμφερόντων των κρατών μελών με τις επιδιώξεις και τους στόχους της ίδιας της Ένωσης 62. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι με τη Συνθήκη της Λισαβόνας αναδείχθηκε και αναβαθμίστηκε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο πλέον μαζί με το Συμβούλιο συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο της Κοινής Εμπορικής 57 Μικτές συμφωνίες καλούνται οι διεθνείς συμφωνίες στις οποίες αντισυμβαλλόμενα μέρη είναι από τη μία τα κράτη μέλη και η Ένωση και από την άλλη το τρίτο συμβαλλόμενο μέρος κράτος ή διεθνείς οργανισμός. Ειδικότερα, βλ. J. Heliskoski, Mixed Agreements as a Technique for Organizing the International Relations of the European Community and its Member States, Kluwer Law International, M. Hilf, The ECJ s Opinion1/94, on the WTO No Surprise, but Wise?, 6 EJIL, (1995), σελ Γνωμοδότηση 1/94, σελ Ρητώς αναγνωρίζεται ως μέλος του ΠΟΕ στο άρθρο XI της Συμφωνίας του Μαρακές: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ένωση πριν από τη επίσημη αυτή αναγνώριση συμμετείχε στον ΠΟΕ ως de facto μέλος με πλήρη δικαιώματα και μάλιστα πριν ακόμα αναγνωριστεί ρητά στις Συνθήκες η διεθνής νομική προσωπικότητα της Ένωσης, γεγονός που έγινε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 47 ΣΕΕ. 61 R. Bermejo Garcia, R. Garciandia Garmendia, The EU as an actor at the WTO: its strengths and weaknesses throughout history, Eastern Journal of European Studies, Vo.3, Issue 1, June 2012, σελ. 54 επ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Nicola Countouris Το δίκαιο της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων, EC/ERA Σεμινάριο για τα μέλη του Δικαστικού Σώματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008 L 177/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.7.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ν. 89(Ι)/2013 89(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Διεθνές φορολογικό δίκαιο. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Διεθνές φορολογικό δίκαιο. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Διεθνές φορολογικό δίκαιο Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 14/1/2015 Διεθνές φορολογικό δίκαιο Έννοια: Tο σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς Έκδοση 2012 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 152 (Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»),

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα