Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Καταγραφή Και ιερεύνηση Της Τυπολογίας Των Αθλητικών Τουριστών Στην Ελλάδα. Αθλητισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Καταγραφή Και ιερεύνηση Της Τυπολογίας Των Αθλητικών Τουριστών Στην Ελλάδα. Αθλητισµού"

Transcript

1 Καταγραφή Και ιερεύνηση Της Τυπολογίας Των Αθλητικών Τουριστών Στην Ελλάδα Σταυροπούλου 1 Γ., Υφαντίδου Γ 1., Σπυριδοπούλου E 2. 1 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού 2 Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Τµήµα Λογιστικής, Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Υφαντίδου Γεωργία Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής, Vol.3, pp.50-66, J.S.T.a.R. All rights reserved. ISSN: To link to this article:

2 Καταγραφή Και ιερεύνηση Της Τυπολογίας Των Αθλητικών Τουριστών Στην Ελλάδα Περίληψη Ο τουρισµός ως µια ιδιαίτερη µορφή ψυχαγωγίας, έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα άλλη έρευνα έχει προτείνει ότι συγκεκριµένοι τύποι ή είδη τουρισµού µπορούν να διακριθούν βασισµένοι στα χαρακτηριστικά της ψυχαγωγίας (Moore et al. 1995). Τα τελευταία χρόνια ο τοµέας του τουρισµού παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη και έχει πάρει συγκεκριµένες µορφές, µε µια από αυτές ασχολείται εκτενώς η παρούσα έρευνα, τον αθλητικό τουρισµό. Στις αρχικές έρευνες µέσα στο χώρο του τουρισµού, η σύνδεση και η σχέση αθλητισµού τουρισµού είχε αγνοηθεί από τους ερευνητές. Για την καταγραφή και διερεύνηση της τυπολογίας των αθλητικών τουριστών στην Ελλάδα, χρησιµοποιήθηκε το αγγλικό ερωτηµατολόγιο TRPS των Gibson H. & Yiannakis A., µεταφρασµένο στην ελληνική γλώσσα από τους Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. και Μιχαλοπούλου Μ. (2007). Στην έρευνα συµµετείχαν 300 τουρίστες (εκ των οποίων 133 άνδρες και 153 γυναίκες), Έλληνες του εσωτερικού ή του εξωτερικού οι οποίοι βρίσκονταν στον αερολιµένα της Αθήνας κατά τους µήνες Ιούλιο Αύγουστο για λόγους τουρισµού. Μέσω της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών για τις ερωτήσεις των τουριστικών ρόλων αποκαλύφθηκαν 7 παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το 53,21 % της συνολικής διακύµανσης. Μέσω της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών και της ανάλυσης πολυδιάστατης κλιµακοποίησης εξήχθησαν οι 15 τουριστικοί ρόλοι. Λέξεις κλειδιά: αθλητικός τουρισµός, αναψυχή, τουριστικοί ρόλοι 51

3 Καταγραφή Και ιερεύνηση Της Τυπολογίας Των Αθλητικών Τουριστών Στην Ελλάδα Εισαγωγή Τουρισµός-Κίνητρα-Ανάγκες Ο τουρισµός σήµερα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη από τους ανθρώπους των πόλεων. Τα τουριστικά κίνητρα πηγάζουν από τις βιολογικές ψυχολογικές, κοινωνικές αλλά και οικογενειακές ανάγκες (Smith, 1994). Οι τουρίστες γίνονται πιο έµπειροι, απαιτητικοί, εκλεκτικοί (Wood, 1994). Το κίνητρο είναι ο γενικός όρος για όλες τις διαδικασίες που περιλαµβάνονται στην έναρξη, την κατεύθυνση και τη διατήρηση των σωµατικών και ψυχολογικών δραστηριοτήτων (Gerring & Zimbardo, 2002). Οι δηµοφιλείς θεωρίες στη Βόρεια Αµερική για τα κίνητρα ξεκίνησαν από τους Vroom (1964), McClelland (1961), και Maslow (1943), οι οποίοι δηµιούργησαν τις θεωρίες των προσδοκιών, του κίνητρου της επιτυχίας και της ιεραρχίας των ανθρώπινων αναγκών. Οι Gibson & Yiannakis (2002), βασισµένοι στην ιεραρχία των ανθρώπινων αναγκών του Maslow και στις έρευνες που αφορούν το προφίλ των τουριστών, κατασκεύασαν µια κλίµακα 22 ερωτήσεων που αφορούν την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Τυπολογία Τουριστών/Συµπεριφορές Ο τουρισµός θεωρείται γενικά ως βραχυπρόθεσµη κυκλοφορία των ατόµων από ένα µέρος σε ένα άλλο για τον ελεύθερο χρόνο, για την εργασία ή για άλλους λόγους. (WTO 1996) Αυτός ο ορισµός βέβαια, καθιστά όλους τους ταξιδιώτες ως τουρίστες, ενώ πολλοί άνθρωποι θα γίνονταν αντιληπτοί µόνο συµµετέχοντας σε κάποια «τουριστική δραστηριότητα» εάν φυσικά ο κύριος σκοπός του ταξιδιού τους ήταν ο ελεύθερος χρόνος. Μια από τις σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ του ταξιδιού για τον ελεύθερο χρόνο και για σχετικούς µε την εργασία λόγους είναι ότι η αναµονή της ευχαρίστησης από το ταξίδι είναι αρχικής ανησυχίας για τον τουρίστα ελεύθερου χρόνου.(cohen1974, Iso-Axola,1983). Ο Cohen (1972), ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές ο οποίος πρότεινε ότι οι τουρίστες θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν µε βάσει παρόµοιες παρατηρήσιµες συµπεριφορές. Περιγράφει τέσσερις κατηγορίες: ο ανεξάρτητος µαζικός τουρίστας, ο οργανωµένος µαζικός τουρίστας, ο ανερµάτιστος και ο εξερευνητής. O Pearce (1982), βασισµένος στην µελέτη του Cohen, µελέτησε τις συµπεριφορές των τουριστών (όπως η αγορά αναµνηστικών, η αναζήτηση της πολυτέλειας, η παρατήρηση της κοινωνίας και 52

4 των συνανθρώπων, η αναζήτηση του νοήµατος της ζωής µέσα από τα ταξίδια ή στον ελεύθερο τους χρόνο). Αυτή η προσέγγιση παρήγαγε δεκαπέντε σχετικούς ρόλους τουριστών. Την τυπολογία του Cohen χρησιµοποίησαν επίσης και επέκτειναν οι Mo C. et al. (1993), δηµιουργώντας ένα τρισδιάστατο όργανο µέτρησης είκοσι ερωτήσεων που αποδείχτηκε αξιόπιστο και έγκυρο. Το όργανο αυτό ονοµάστηκε International Tourist Role Scale- (ITR), δηλαδή διεθνή τουριστική κλίµακα ρόλων / συµπεριφορών. Οι διαστάσεις αυτής της κλίµακας ήταν οι εξής: διάσταση προσανατολισµένη στον προορισµό (DOD), διάσταση τουριστικών υπηρεσιών (TSD) και διάσταση κοινωνικής επαφής (SCD). Την κλίµακα ITR χρησιµοποίησαν και οι Jiang et al. (2000), και ανέφεραν πως αποδείχτηκε έγκυρη και αξιόπιστη για την αναγνώριση των τριών διαστάσεων του Cohen για την τυπολογία των τουριστικών ρόλων. Το αναθεωρηµένο όργανο αποτελούνταν από 16 ερωτήσεις χωρισµένες περίπου ισότιµα στις τρεις διαστάσεις. Πρέπει όµως να αναφερθεί πως οι 16 αυτές ερωτήσεις φόρτιζαν σε τρεις παράγοντες και εξηγούσαν το 38,5% της συνολικής διακύµανσης, ενώ µε τις 20 αρχικές ερωτήσεις φόρτιζαν πέντε παράγοντες και εξηγούνταν περίπου το 43%. Συνεπώς είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η εγκυρότητα του οργάνου εάν η κλίµακα χρησιµοποιηθεί µόνη της. Επίσης, οι Lee και Crompton (1992), ανέπτυξαν µία κλίµακα τουριστικής καινοτοµίας 21 ερωτήσεων και τεσσάρων διαστάσεων, η οποία προλογήθηκε ως αξιόπιστη, σταθερή και έγκυρη και αξιολογεί το ψυχολογικό κατασκεύασµα της καινοτοµίας. Την ίδια χρονιά οι Yiannakis και Gibson (1992), αντιµετώπισαν αυτό το ζήτηµα, επινοώντας συγκεκριµένα µια περιεκτική ταξινόµηση των τουριστών ελεύθερου χρόνου και σχεδίασαν την κλίµακα TRPS τουριστικής τυπολογίας. Το TRPS ήταν το όργανο µέτρησης που χρησιµοποιήθηκε στη διδακτορική διατριβή του Attle, Simon Paul (1996), και αποκάλυψε έντεκα τουριστικούς ρόλους που σχετίζονται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στην επιλογή τουριστικού προορισµού. Ο Murdi (2001), πρόσθεσε δύο ακόµη τουριστικούς ρόλους στην υπάρχουσα κλίµακα, τον οικολόγο τουρίστα και τον εραστή της φύσης. Οι Gibson & Yiannakis (2002), αποκάλυψαν δεκαπέντε ρόλους τουριστών: Εραστής του ήλιου, αναζητητής δράσης, ανθρωπολόγος, αρχαιολόγος, οργανωµένος µαζικός τουρίστας, αναζητητής συγκίνησης, εξερευνητής, κοσµοπολίτης, αναζητητής, ανεξάρτητος µαζικός τουρίστας, υψηλής κατηγορίας τουρίστας, ανερµάτιστος, Φυγάς από την πραγµατικότητα Ι, Φυγάς από την πραγµατικότητα ΙΙ, ενεργός αθλητικός τουρίστας, εκπαιδευτικός τουρίστας. Το TRPS χρησιµοποιήθηκε και σε µια παρόµοια έρευνα στην Αυστραλία και έδειξε ότι οι ερωτήσεις του οργάνου 53

5 αντιπροσωπεύουν σηµαντικά τους τουριστικούς ρόλους τους οποίους µετράνε (Foo et al., 2004). Ο Mohsin (2005), περιγράφει δώδεκα τουριστικές συµπεριφορές χρησιµοποιώντας µια διαφορετική σκάλα µέτρησης. Οι συµπεριφορές που αποκαλύφθηκαν ήταν η ενεργητική, η εξερεύνηση της φύσης, η κατάκτηση της εµπειρίας, ο εθνοκεντρισµός, η γλωσσοµάθεια, η χαλάρωση, η φυσική δραστηριότητα, η ψυχαγωγία, η καινοτοµία, η πολυτέλεια, οι σχέσεις, η φιλία για την Αυστραλία. Οι τουριστικές συµπεριφορές αυτές αντιπροσωπεύουν ίσως το συγκεκριµένο δείγµα της έρευνας και θα πρέπει να ερευνηθεί η δυνατότητα χρησιµοποίησης αυτής της σκάλας για άλλα δείγµατα. Όλες αυτές οι προσπάθειες διερεύνησης της τουριστικής συµπεριφοράς αποδεικνύουν τη σηµαντικότητα της τυπολογίας στην τουριστική ανάπτυξη. Σε µια άλλη έρευνα όµως, ήρθε στο προσκήνιο και ο αθλητικός εραστής, αυτός ο οποίος του αρέσει να ταξιδεύει για χάρη του αθλητισµού, και αργότερα (Gibson 1994) δηµιουργήθηκε και ο ρόλος του εκπαιδευτικού τουρίστα και µετονοµάστηκε ο εραστής των σπορ σε αθλητικό τουρίστα. Κατά συνέπεια, η πιο πρόσφατη τυπολογία περιέχει 15 ρόλους τουριστών όπως παρουσιάστηκαν από τους Yannakis και Gibson. Πίνακας 1. Τουριστική Τυπολογία (Yiannakis και Gibson). 1. Sun lover Εραστής του ήλιου 2. Action seeker Αναζητητής δράσης 3. Anthropologist Ανθρωπολόγος τουρίστας 4. Archeologist Αρχαιολόγος τουρίστας 5. Organized mass tourist Οργανωµένος µαζικός τουρίστας 6. Thrill seeker Αναζητητής συγκίνησης 7. Explorer Εξερευνητής 9. Seeker Αναζητητής 10. Independent mass tourist Ανεξάρτητος µαζικός τουρίστας 11. High class tourist Τουρίστας υψηλής κατηγορίας 12. Drifter Ανερµάτιστος 13. Escapist Αναζητητής ΙΙ 14. Sport lover Λάτρης των σπορ 15. Educational tourist Εκπαιδευτικός τουρίστας 54

6 Η τουριστική συµπεριφορά µπορεί να διαχωριστεί σε τρία στάδια: προ, κατά τη διάρκεια και µετά την επίσκεψη συµπεριφορά (Ryan 2002; Williams and Buswell, 2003). Πιο συγκεκριµένα, η τουριστική συµπεριφορά συµπεριλαµβάνει την απόφαση που θα παρθεί πριν την επίσκεψη σε κάποιο µέρος, την εµπειρία κατά τη διάρκεια που ο τουρίστας βρίσκεται στον προορισµό, την αξιολόγηση της εµπειρίας και τη συµπεριφορά, αφού ολοκληρωθεί η επίσκεψη. Αθλητικός Τουρισµός Όσον αφορά τον αθλητικό τουρισµό, σύµφωνα µε τη Gibson (1998), αθλητικός τουρισµός είναι τα ταξίδια αναψυχής που οδηγούν τα άτοµα έξω από τις τοπικές τους κοινωνίες, για να συµµετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, να παρακολουθήσουν τέτοιες ή να επισκεφθούν χώρους που σχετίζονται µε τον αθλητισµό. Από τον τελευταίο ορισµό διαφαίνονται και οι τρεις κύριες µορφές του ΑΤ. Ενεργός, παθητικός και ΑΤ επίσκεψης. Επίσης, σύµφωνα µε τους Nogawa, Yamagushi & Ηagi (1996), ως αθλητικός τουρίστας µπορεί να θεωρηθεί ένα άτοµο που ασχολείται µε δηµοφιλή σπορ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, που παρακολουθεί αθλητικά γεγονότα ή που συµµετέχει σε αθλητικά γεγονότα όπως ο µαραθώνιος της Χονολουλού). Ο Hall (1992), όχι µόνο καθόρισε τον αθλητισµό σαν ένα ιδιαίτερο κοµµάτι του τουρισµού αλλά διατύπωσε επίσης και τρία συγγενικά πεδία ορισµού. Τα «ξεχωριστά» γεγονότα (hallmark events), την υπαίθρια αναψυχή (τουρισµός περιπέτειας) και το τουρισµό που συνδέεται µε την υγεία και την φυσική κατάσταση. Η Gibson (2006), περιγράφει τον αθλητικό τουρισµό ως εξής : Αθλητικός τουρισµός είναι ο τουρισµός ο οποίος έχει σαν βάση του την αναψυχή και αποµακρύνει τα άτοµα προσωρινά από τις τοπικές τους κοινότητες είτε για να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες (ενεργητικός αθλητικός τουρισµός), είτε για να παρακολουθήσουν αθλητικά γεγονότα (παθητικός αθλητικός τουρισµός), είτε για να αναπολήσουν στιγµές σχετικά µε αθλητικά γεγονότα (νοσταλγικός αθλητικός τουρισµός). Οι αγορές των αθλητικού τουρισµού είναι ταξινοµηµένες ως αγορές ψυχαγωγίας /ελεύθερου χρόνου ή επαγγελµατικές αγορές. Ο ψυχαγωγικός αθλητικός τουρισµός ενσωµατώνει τα γεγονότα, την πολιτισµική κληρονοµιά, τις κατασκηνώσεις, τα αθλητικά ταξίδια, τα υπαίθρια και περιπετειώδη ταξίδια, τα κέντρα υδροθεραπείας (spa), ενώ ο επαγγελµατικός αθλητικός τουρισµός περιορίζεται στους αθλητικούς οργανισµούς, στις ανταγωνιστικές οµάδες και στα ατοµικά αθλήµατα, συµπεριλαµβανοµένου του κολεγιακού αθλητισµού, όπως επίσης και τις ειδικές αγορές της εκπαίδευσης, των νέων 55

7 και ηλικιωµένων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Higham, 2005). Ο ίδιος αναφέρει ως µαύρο σηµείο την έλλειψη µακροχρόνιου σχεδιασµού για τον αθλητικό τουρισµό, εξηγώντας πως τα βραχυπρόθεσµα σχέδια επικεντρώνονται µόνο στο αθλητικό γεγονός µε µια µικρή εµπλοκή της πολιτείας. Ο κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να µελετήσει σε ποιους τύπους τουριστών ανήκουν οι Έλληνες τουρίστες οι οποίοι είτε κατοικούν στην Ελλάδα είτε ζουν στο εξωτερικό. Ο δευτερεύον σκοπός ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης και της σηµαντικότητας του τουριστικού ρόλου «Αθλητικός τουρίστας» στους Έλληνες τουρίστες. Μεθοδολογία είγµα Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 300 άτοµα, έλληνες τουρίστες του εσωτερικού και του εξωτερικού εκ των οποίων οι 133 ήταν άντρες και οι 153 γυναίκες όλων των ηλικιών από 17 έως και πάνω από 60 ετών, που επισκέφτηκαν το Αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας κατά τους καλοκαιρινούς µήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ερωτηµατολόγιο Για τη δηµιουργία της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της περιγραφικής δηµοσκόπησης. Η δηµοσκόπηση έγινε µε ερωτηµατολόγια τα οποία µοιράστηκαν κατά τους καλοκαιρινούς µήνες Ιούλιο και Αύγουστο στο αεροδρόµιο της Αθήνας, Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν σε Έλληνες τουρίστες του εσωτερικού ή του εξωτερικού στην ελληνική γλώσσα κατά την ώρα αναχώρησής τους από το αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το ερωτηµατολόγιο εκτιµούσε τις τάσεις, τις ανάγκες, τις επιθυµίες των ελλήνων τουριστών οι οποίοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα. Με λίγα λόγια την τυπολογία των τουριστών. Για την διερεύνηση των απόψεών τους χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Heather Gibson και Yiannakis Andrew TRPS, 2002 µεταφρασµένο στην ελληνική γλώσσα από τους Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. και Μιχαλοπούλου Μ., κάνοντας έλεγχο της διαπολιτισµικότητας των (Yfantidou G., Costa G. & Michalopoulos M., 2007) µε βάση τις διαδικασίες που πρότειναν οι Geisinger (1994) και Sperber (2004). Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει συνολικά 89 ερωτήσεις τύπου Likert και κλειστές ερωτήσεις οι οποίες καταγράφουν: την περιγραφή των δραστηριοτήτων του τουρίστα, την περιγραφή του προορισµού των διακοπών, εξετάζει σηµαντικές ανθρώπινες ανάγκες, δηµογραφικά και προσωπικά στοιχεία και συγκεκριµένη προτίµηση 56

8 προορισµού. Στις ερωτήσεις υπήρχαν κλίµακες βαθµολογίας 1-5, 1-6 ανάλογα µε την υφή της κάθε ερώτησης. Πίνακας 2. Ερωτήσεις ερωτηµατολογίου Ι. Περιγραφή δραστηριοτήτων: 34 ερωτήσεις ΙΙ. Περιγραφή προορισµού: 23 ερωτήσεις ΙΙΙ. Περιγραφή ανθρωπίνων αναγκών: 22 ερωτήσεις ΙV. ηµογραφικά και προσωπικά στοιχεία: 9 ερωτήσεις V. Συγκεκριµένη προτίµηση προορισµού: 1 ερώτηση Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και τύπου Likert και οι ερωτώµενοι στα προσωπικά χαρακτηριστικά βάζανε ένα ν στην απάντηση που τους ταίριαζε. Στις 34 ερωτήσεις που αφορούσαν την περιγραφή δραστηριοτήτων κύκλωναν έναν αριθµό από το 1 (ποτέ) ως το 5 (πάντα), ενώ στις 23 ερωτήσεις που είχαν σχέση µε την περιγραφή προορισµού κύκλωναν έναν αριθµό από το 1(υποανάπτυκτος) έως το 6 (αναπτυγµένος). Όσον αφορά τις 22 ερωτήσεις για τις ανθρώπινες ανάγκες κύκλωναν έναν αριθµό από το 1 (ανικανοποίητος) έως το 5 (ικανοποιηµένος). Στην µια και µοναδική ερώτηση για την συγκεκριµένη προτίµηση προορισµού έγραφαν ολογράφως τον επιθυµητό προορισµό. ιαδικασία Η διαδικασία πραγµατοποιήθηκε αποκλειστικά στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας στο χώρο των αναχωρήσεων όπου Έλληνες τουρίστες του εσωτερικού και του εξωτερικού συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο αµέσως µετά από τον έλεγχο (check in). Αρχικά γινόταν µια µικρή ενηµέρωση στα άτοµα που τυχαία συµµετείχαν στην έρευνα γιατί τύχαινε να ταξιδέψουν εκείνη την ηµέρα, σχετικά µε το σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας και ενηµερώνονταν πως το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται ανώνυµα και αν φυσικά οι ίδιοι το επιθυµούσαν το συµπλήρωναν. Τέλος, τους δινόταν το ερωτηµατολόγιο, το οποίο συµπλήρωναν εκείνη τη στιγµή και το επέστρεφαν. Στις περιπτώσεις που οι ερωτήσεις γίνονταν προφορικά, τα ερωτηµατολόγια συµπληρώνονταν από τους ερευνητές σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτώµενων. Κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, δίνονταν διευκρινίσεις σε όποια απορία προέκυπτε. Στατιστική ανάλυση Για την στατιστική ανάλυση των συλλεχθέντων ερωτηµατολογίων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση συχνοτήτων για να βρεθούν τα 57

9 ποσοστά της κάθε ερώτησης, η περιγραφική ανάλυση για να βρεθούν οι µέσοι όροι της κάθε ερώτησης. Για να βρεθεί η αξιοπιστία της τυπολογίας χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση αξιοπιστίας. Τέλος, µέσω της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών και της ανάλυσης της πολυδιάστατης κλιµακοποίησης εξήχθησαν οι 15 τουριστικοί ρόλοι. Αποτελέσµατα Περιγραφικές αναλύσεις Φύλο Οι κατηγορίες των φύλων ήταν δύο: 133 άνδρες (44.3%) και 153 γυναίκες (51%). Υπήρξαν χαµένες τιµές της τάξεως του 4.7%. Ηλικιακή οµαδοποίηση Οι κατηγορίες των ηλικιών ήταν τρεις. Στον Πίνακα 3 φαίνονται αναλυτικά οι κατηγορίες των ηλικιών, ο αριθµός των συµµετεχόντων και τα ποσοστά αυτών. Η πρώτη κατηγορία σηµείωσε το µεγαλύτερο ποσοστό. Υπήρξαν χαµένες τιµές της τάξεως του 10.3%. Πίνακας 3. Κατηγορίες ηλικιών, αριθµός συµµετεχόντων και ποσοστά. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜ/ΝΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ετών % ετών 57 19% % Χαµένες τιµές % Οικογενειακή κατάσταση Οι κατηγορίες ήταν τέσσερις: παντρεµένος/η, χωρισµένος/η, ελεύθερος/η και χήρος/α. Υπήρξαν χαµένες τιµές της τάξεως του 5.3%. Στον πίνακα 4 φαίνονται αναλυτικά οι κατηγορίες της οικογενειακής κατάστασης, ο αριθµός των συµµετεχόντων και τα ποσοστά αυτών. Η τρίτη κατηγορία σηµείωσε το µεγαλύτερο ποσοστό. Πίνακας 4. Κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης, αριθµός συµµετεχόντων και ποσοστά. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜ/ΧΟΝΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Παντρεµένοι % Χωρισµένοι % 58

10 Ελεύθεροι % Χήροι 2 0.7% Χαµένες τιµές % Επίπεδο µόρφωσης Οι κατηγορίες ήταν έξι: απόφοιτοι γυµνασίου, απόφοιτοι λυκείου, απόφοιτοι κολλεγίου ή ΙΕΚ, απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, κάτοχοι µεταπτυχιακού και κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. Η τέταρτη κατηγορία συγκέντρωσε το µεγαλύτερο ποσοστό. Στον Πίνακα 5 φαίνονται αναλυτικά οι κατηγορίες του µορφωτικού επιπέδου, ο αριθµός των συµµετεχόντων και τα ποσοστά αυτών. Υπήρξαν χαµένες τιµές της τάξεως του 4.7%. Πίνακας 5. Κατηγορίες µορφωτικού επιπέδου, αριθµός συµµετεχόντων και ποσοστά. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜ/ΝΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Απόφοιτοι Γυµνασίου 8 2.7% Απόφοιτοι Λυκείου 75 25% Απόφοιτοι Κολλεγίου/ΙΕΚ 24 8% Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Κάτοχοι Μεταπτυχιακού % Κάτοχοι ιδακτορικού 15 5% Χαµένες τιµές % Απασχόληση Οι κατηγορίες ήταν έξι: πλήρη απασχόληση, µερική απασχόληση, συνταξιοδοτηµένοι, οικιακά, άνεργοι και µαθητές-σπουδαστές. Η πρώτη κατηγορία συγκέντρωσε το µεγαλύτερο ποσοστό. Στον Πίνακα 6 φαίνονται αναλυτικά οι κατηγορίες της απασχόλησης, ο αριθµός των συµµετεχόντων και τα ποσοστά αυτών. Υπήρξαν χαµένες τιµές της τάξεως του 4.7%. Πίνακας 6. Κατηγορίες απασχόλησης, αριθµός συµµετεχόντων και ποσοστά. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜ/ΝΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Πλήρη απασχόληση % Μερική απασχόληση % Συνταξιοδοτηµένοι 12 4% 59

11 Οικιακά 9 3% Άνεργοι 3 1% Μαθητές- σπουδαστές 54 18% Χαµένες τιµές % Εισόδηµα Οι κατηγορίες ήταν τρεις: λιγότερο από ευρώ, ευρώ, περισσότερο από ετησίως. Η δεύτερη κατηγορία συγκέντρωσε το µεγαλύτερο ποσοστό. Στον Πίνακα 7 φαίνονται αναλυτικά οι κατηγορίες του εισοδήµατος, ο αριθµός των συµµετεχόντων και τα ποσοστά αυτών. Υπήρξαν χαµένες τιµές της τάξεως του 5.7%. Πίνακας 7. Κατηγορίες εισοδήµατος, αριθµός συµµετεχόντων και ποσοστά. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜ/ΝΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Έως ευρώ 66 22% ευρώ % > Χαµένες τιµές % Ανάλυση κυρίων συνιστωσών Χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση κυρίων συνιστωσών για τις ερωτήσεις των τουριστικών ρόλων και αποκαλύφθηκαν 7 παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το 53,21 % συνολικής διακύµανσης. Μέσω της ανάλυση κυρίων συνιστωσών και της πολυδιάστατης κλιµακοποίησης εξήχθησαν οι 15 τουριστικοί ρόλοι. ( Υφαντίδου Γ., Σταυροπούλου Γ., Κώστα Γ., Μιχαλοπούλου Μ. 2007). Σε αυτούς τους 15 τουριστικούς ρόλους *(Εξαιτίας των τουριστών που έχουν πολλαπλούς ρόλους τα ποσοστά του πίνακα υπερβαίνουν το 100%) εµπεριέχεται και ο ρόλος του ενεργού αθλητικού τουρίστα αλλά εκτός από αυτόν τον ρόλο παρουσιάζεται και ο ρόλος του εξερευνητή τουρίστα ο οποίος είναι στενά συνδεδεµένος µε τον αθλητισµό διότι στους εξερευνητές τουρίστες ανήκουν οι τουρίστες στους οποίους αρέσει η πρόκληση, η εξερεύνηση άγριων τοπίων, οι υπαίθριες δραστηριότητες, η περιπέτεια όπου όλα αυτά αποτελούν ένα κοµµάτι του αθλητικού τουρισµού και των σπορ περιπέτειας. Οπότε, µε βάση τα παραπάνω ισχύει η εναλλακτική υπόθεση Α. Από τα παραπάνω ποσοστά όµως, αποσαφηνίζεται και το προφίλ του Έλληνα τουρίστα όπου όπως φαίνεται κάνει διακοπές για να απολαύσει 60

12 περισσότερο τον ήλιο και τη θάλασσα, για να γνωρίσει καινούριους ανθρώπους, νέους πολιτισµούς, να επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους, να ξεφύγει από την ρουτίνα της καθηµερινότητας και όχι τόσο για να εµπλακεί µε οποιονδήποτε τρόπο σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τον αθλητισµό και αυτό απορρέει ξεκάθαρα από το πολύ µικρό ποσοστό (2.3 % ) των ερωτηθέντων σχετικά µε την συµµετοχή τους κατά την διάρκεια των διακοπών τους µε αθλητικές δραστηριότητες είτε ως θεατές είτε ως ενεργοί αθλητικοί τουρίστες. Πίνακας 8. Τα ποσοστά του κάθε τουριστικού ρόλου που αποκαλύφθηκαν στην έρευνα αυτή. 1 Εραστής Του Ήλιου SNL 45,3% 2 Αναζητητής ράσης ACT 9,1% 3 Ανθρωπολόγος ANT 25,6% 4 Αρχαιολόγος ARC 24,3% 5 Οργανωµένος Μαζικός Τουρίστας OMT 4,3% 6 Αναζητητής Συγκίνησης TRS 4,7% 7 Εξερευνητής EXP 5,9% 8 Κοσµοπολίτης JST 3,8% 9 Υψηλής Κατηγορίας Τουρίστας HCT 4,6% 10 Αναζητητής SKR 5,8% 11 Ανεξάρτητος Μαζικός Τουρίστας Ι Ανεξάρτητος Μαζικός Τουρίστας ΙΙ IMT-I IMT-II 18,6% 17,5% 12 Περιπλανώµενος DTR 2% ESC-I Φυγάς από την Πραγµατικότητα Ι 36,2% 13 ESC- Φυγάς από την Πραγµατικότητα ΙΙ 12,8% II 14 Ενεργός Αθλητικός Τουρίστας AST 2,3% 15 Εκπαιδευτικός Τουρίστας EDT 4% 61

13 Αξιοπιστία ερωτηµατολογίου Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου ελέγχτηκε µε τον Cronbach a. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της τυπολογίας υπολογίστηκε ο συντελεστής a του Cronbach και βρέθηκε (a =.80) και για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αναγκών µε την ίδια µέθοδο βρέθηκα (a =.89). Συζήτηση Ένας από τους στόχους της παρούσας µελέτης ήταν η εξέταση της δοµικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου TRPS της τουριστικής τυπολογίας. Η αξιοπιστία όλου του ερωτηµατολογίου ελέγχτηκε υπολογίζοντας τον Cronbach άλφα και αποδείχτηκε υψηλή. Στην παρούσα έρευνα, προέκυψε ότι οι Έλληνες οι οποίοι επέλεξαν να ταξιδέψουν λόγω διακοπών φαίνεται να ανήκουν στην κατηγορία µε το υψηλότερο ποσοστό εισοδήµατος από αν αναλογιστεί κανείς πως το 60% των ερωτηθέντων είχαν αυτό το εισόδηµα. Επίσης, ίσως αυτό απορρέει και από το γεγονός ότι το 39.3% των συγκεκριµένων ανθρώπων είχαν υψηλό µορφωτικό επίπεδο, όντας απόφοιτοι κάποιου ΑΕΙ/ΤΕΙ. Βέβαια, τα παραπάνω συνδέονται και µε το γεγονός πως το 62.7% αυτών που ταξίδεψαν είχαν πλήρη απασχόληση εποµένως λογικό και το υψηλό εισόδηµα αλλά και η επιλογή των διακοπών τους. Όσον αφορά την ανάλυση συχνοτήτων, δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές στο φύλο αλλά παρατηρείται πως το 63.3% αυτών που ταξίδεψαν να ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των ετών, το 19% στην ηλικιακή κατηγορία των ετών και µόλις το 7.3% στην ηλικιακή κατηγορία των 60+. Από το γεγονός αυτό µπορεί να σηµειωθεί πως ίσως δεν υπάρχουν πακέτα διακοπών που να κεντρίζουν αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες. Το γεγονός αυτό προκύπτει και από µια έρευνα των L. Yu, M. Goulden όπου οι τουρίστες που επισκέφτηκαν την Μογγολία σε µια έρευνά τους, είχαν υψηλό µορφωτικό επίπεδο (74.4%), είχαν πλήρη απασχόληση (70.6 %) και υψηλό ετήσιο εισόδηµα αλλά και µηνιαίο εισόδηµα (το 44.6% πάνω από και το 38.2% έως ). Από την περιγραφική ανάλυση για τους µέσους όρους του ερωτηµατολογίου είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως οι τουρίστες επιλέγουν να κάνουν διακοπές κυρίως για να : α. να χαλαρώσουν και να ξεφύγουν από όλα, β. για ευχαριστηθούν τη φύση και την ύπαιθρο, γ. για να χαλαρώσουν και να κάνουν ηλιοθεραπεία, δ. για να πάνε σε θερµά µέρη µε πολύ ήλιο, άµµο και θάλασσα και ε. γιατί τους αρέσει να γνωρίζουν νέους πολιτισµούς, καινούργιους ανθρώπους, να δοκιµάζουν τοπικά φαγητά και να µιλούν την 62

14 τοπική διάλεκτο. Αυτό προκύπτει και από µια έρευνα του Kozak (1999) κατά την οποία οι τουρίστες επιθυµούν στις διακοπές τους να γνωρίσουν νέους πολιτισµούς, να συναντήσουν καινούριους ανθρώπους, να µιλήσουν µε τους ντόπιους, να διασκεδάσουν και να χαλαρώσουν. Άρα, ο σύγχρονος άνθρωπος στις διακοπές του επιθυµεί να ξεφεύγει από τη ρουτίνα της καθηµερινής ζωής και να κάνει απλά πράγµατα που τον ξεκουράζουν και σωµατικά αλλά και ψυχικά. Ο ρόλος του ενεργού αθλητικού τουρίστα αλλά και του εξερευνητή τουρίστα οι οποίοι εξήχθησαν από την ανάλυση κυρίων συνιστωσών αλλά και από την ανάλυση της πολυδιάστατης κλιµακοποίησης συνδέονται εν µέρει διότι ο εξερευνητής τουρίστας είναι αυτός ο οποίος εµπλέκεται σε σπορ περιπέτειας, υπαίθριες δραστηριότητες και δραστηριότητες στη φύση οπότε υπάρχει µια σχέση αυτών των δυο ρόλων. Αυτός ο ισχυρισµός φαίνεται να προκύπτει και από την έρευνα του Kozak (1999) διότι οι αθλητικοί τουρίστες κατά τον ερευνητή προτιµούν να είναι ενεργοί και τις ηµέρες των διακοπών τους και συνδυάζουν τα σπορ µε τη φύση, την εξερεύνηση και την περιπέτεια. Παρατηρείται να συµµετάσχει στην έρευνα πολύ µικρό ποσοστό συνταξιούχων. Πράγµα το οποίο θέλει σκέψη, αν σκεφτεί κανείς πως οι συνταξιούχοι θα έπρεπε να αποτελούν πλέον την οµάδα στόχο στη βιοµηχανία του τουρισµού διότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υποχρεώσεις συνήθως, έχουν οικογένειες, µεγάλα παιδιά οπότε οι υποχρεώσεις τους έχουν λιγοστέψει και επίσης µετά τη συνταξιοδότησή τους έχουν και άπλετο χρόνο για ταξίδια και διακοπές. Επιπλέον, παρατηρείται πως ένα πολύ µεγάλο ποσοστό ελλήνων 74.7% για κάποιους λόγους να προτιµούν να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές στη χώρα τους. Επίσης, το µορφωτικό επίπεδο φανέρωσε µια υπεροχή των πτυχιούχων των ανωτάτων ιδρυµάτων, το οποίο έρχεται σε συµφωνία πιθανώς µε το εισόδηµα και τη δυνατότητα επιλογής για τουρισµό. Επιπροσθέτως, δυστυχώς ο αθλητικός τουρίστας στην Ελλάδα παρουσίασε πολύ µικρό ποσοστό και αυτό επιζητά άµεσα αντιµετώπιση στην εποχή που η αναψυχή και ο αθλητισµός αποφέρουν τεράστια έσοδα στις κοινωνίες. Βιβλιογραφία Attle, S.P. (1996). Tourist role preference and the development of lifestyle profiles: implications for market segmentation and tourist destination selection. Doctoral Dissertation, the university of Connecticut, Storrs, USA. AAT:

15 Cohen, E. (1972). Towards a Sociology of International Tourism. Social Research, 39, ECTAA [Group of National Travel Agents and Tour Operators Associations within the EU]. (2007). Inclusion of tourism in the new Treaty. Position of ECTAA. Ref. CR03-241/7122 Felderer, B., Helmenstein, C., Kleissner, A., Moser, B., Schindel, L. & Tretler, R. (2006). Sport und Oeconomie in Eyropa.Ein Tour d Horizon. Έρευνα για λογαριασµό του Αυστριακού κράτους.www.sport.austria.gv.at Foo Ann-Jo, Mcguiggan R. & Yiannakis A. (2004). Roles tourists play. An Australian perspective. Annals of Tourism Research, 31(2), Funk, D. & Bruun, T. (2006). The role of socio-psychological and culture-education motives in marketing international sport tourism: A cross-cultural perspective. Tourism Management, doi: /j.tourman Gammon, S. & Robinson, T. (1997). Sport and tourism a conceptual framework. Journal of Sport Tourism, 4(3), Gartner, W.(1996). Tourism Development Principles, Processes, and Policies. Van Nostrand Reinhold, New York. Geisinger, K. (1994). Cross-cultural normative assessment: translation and adaptation issues influencing the normative interpretation of assessment instruments. Psychological Assessment, 6(4), Gerring, R. J. & Zimbardo, P. G. (2002). Psychology and life. 16ed. Allyn & Bacon: Pearson publications. Gibson, H. (2006). Sport Tourism Concepts and Theories. Routledge Taylor and Francis Group. Gibson, H. (1998). Active sport tourism who participates? Leisure Studies, 17, Gibson H. & Yiannakis A. (2002). Tourist roles. Needs and the lifecourse. Annals of Tourism Research, 29(2), Hall, C. M. (1992a). Adventure, sport and health. In special interest tourism. (C. M. Hall and B. Weiler, eds), London: Belhaven Press. Hall, C. M. (1992b). Hallmark tourist events: Impacts, management and planning. London: Belhaven Press. Higham, J. (2005). Sport tourism destinations: Issues, opportunities and analysis. London: Elsevier Butterworth-Heineman. 64

16 Hinch, T.D. and J.E. Higman (2001). Sport Tourism Framework for Research. International Journal of Tourism Research, 3, Jensen, R. (1995). Outdoor recreation in Amerika. Champaign, IL: Human Kinetics Jiang, J., Havitz, M. & O Brien, R. (2000). Validating the international tourist role scale. Annals of Tourism Research, 27(4), Lee, T. H. & Crompton, J. (1992). Measuring novelty seeking in tourism. Annals of tourism research, 19, Levinson, D. (1996). The seasons of a woman s life. New York: Knopf. Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, McClelland, D. C. (1961). The achieving society. Prineeton NJ: Van Nostrand Reinhold. Mo, C., Howard, D. & Havitz, M. (1993). Testing an international tourist role typology. Annals of Tourism Research, 20, Mohsin, A. (2005). Tourist attitudes and destination marketing-the case of Australia s northern territory and Malaysia. Tourism Management, 26, Moore K., Cushman G. & Simmons D. (1995). Behavioral conceptualization of tourism and leisure. Annals of Tourism Research, 22(1), Murdi, J. (2001). Predicting tourist role preference across the life course. Dissertation thesis, University of Connecticut. UMI: AAT Nogawa, H., Yamagushi, Y., & Ηagi, Y. (1996). An Empirical Research Study on Japanese Sport tourism in Sport-for-all Events: Case study of a Single-Night Event and a Multiple- Night Event. Journal of Travel Research, 35, Nyaupane, G., Morais, D. & Dowler, L. (2006). The role of community involvement and number/type of visitors on tourism impacts: a controlled comparison of Annapurna, Nepal and Northwest Yunnan, China. Tourism Management, 27, Pearce, P. (1985). A systematic comparison of travel related roles. Human Relations, 38(11), Smith, S. (1994). The tourism product. Annals of tourism research, 21(3), Sperber, A. (2004). Translation and validation of study instruments for cross-cultural research. Gastroenterology, 126, Standeven, J. & De Knop, P. (1999). Sport Tourism. Champaign, IL: Human Kinetics. Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. New York: Wiley. Wahab, S. (1975). Tourism Management. London: Tourism International Press. Weed, M. & Bull, C. (2004). Sports tourism: Participants, policy and providers. Amsterdam: Elsevier. 65

17 Weiler,B., & Hall, C.M. (1992). Special interest Tourism. London: Belhaven Press. Wood, R. (1994). Hotel culture and social control. Annals of tourism research, 21, Yfantidou, G., Costa, G. & Michalopoulos, M. (2007). Evolution and perspectives of tourism in Greece. Proceedings of the 15 th Congress of the European Association for Sport Management, Yiannakis, A. & Gibson H. (1992). Roles Tourist Play. Annals of Tourism Research, 19, Παυλοπουλος Π. (2004). Κλαδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας. Ι.Τ.Ε.Π. Αθήνα. Σιώµκος Γ. & Βασιλικοπούλου Κ. (2005). Εφαρµογή µεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς. Εκδόσεις: Αθ. Σταµούλης. Υφαντιδου, Γ., Κωστα, Γ. & Μιχαλοπουλου, Μ. (2007). Πιλοτική Έρευνα για την αξιολόγηση ερωτηµατολογίου τυπολογίας τουριστών. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού. Τρίκαλα,

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Βερνάδου Α. 1, Υφαντίδου Γ 1., Αποστολοπούλου 2., Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Τάσεις και συµπεριφορές των αθλητικών τουριστών που συµµετείχαν στον 5 ο ιεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος στην Θεσσαλονίκη Τύµβιου Ελένη, Υφαντίδου Γεωργία, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Πάρκα αναψυχής και αθλητικός τουρισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Πάρκα αναψυχής και αθλητικός τουρισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πάρκα αναψυχής και αθλητικός τουρισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΜΌΣ Προφίλ Οικοτουριστών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μαθησιακοί στόχοι/ Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Μορφές αθλητικού τουρισµού στην Κύπρο βάση των προτάσεων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων. Θράκης.

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Μορφές αθλητικού τουρισµού στην Κύπρο βάση των προτάσεων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων. Θράκης. Μορφές αθλητικού τουρισµού στην Κύπρο βάση των προτάσεων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων Τυµβίου Ελένη, 1 Μπαλάσκα Παναγιώτα, 2 Καραγιαννίδης Ευάγγελος 3 1. Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Της. Άννας Βερνάδου

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Της. Άννας Βερνάδου ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Της Άννας Βερνάδου Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα, για τη μερική ολοκλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Γ. Υφαντίδου, Διδάκτορας Σ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. Σύνοψη Το κίνητρο είναι ο γενικός όρος για όλες τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην έναρξη, την κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητισμός, αναψυχή & Άσκηση Section: Sports, Recreation and Exercise 319. ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Μπουνόβα Α., Μιχαλοπούλου Μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Ονοματεπώνυμο: Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η εξέταση και η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Sport Tourism Oral Presentations of the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Έρευνα για τα Χαρακτηριστικά των Τουριστών από τις υτικοευρωπαϊκές Χώρες ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Βασιλική Τσιλιγιάννη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 746 2. ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ 3. ΚΥΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: : 211-120 120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την για

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 Δανιηλίδου Αικατερίνη, Τριανταφύλλου Παναγιώτα, Χριστοφορίδης Αθανάσιος Α Παιδιατρική Κλινική, A.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας Εισηγητής: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Το όραμά μας είναι μια αναγεννημένη Ελλάδα που θα εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο. Συνάρτηση του φύλου των ερωτώμενων με την ηλικία τους

Φύλο. Συνάρτηση του φύλου των ερωτώμενων με την ηλικία τους Διενέργεια δημοσκόπησης με θέμα Οι συνήθειές μας σχετικά με την ενημέρωση Πραγματοποιήσαμε δημοσκοπική έρευνα, μέσω έντυπου ερωτηματολογίου, για τις συνήθειες των κατοίκων της Κρύας Βρύσης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του τουρισµού

Ορισµός του τουρισµού ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασια Κωδικός) Τίτλος:: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων Φυσικής ραστηριότητας Κωδ.:7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών Β Μέρος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί η έννοια του αθλητικού µάνατζµεντ Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι αθλητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων»

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» «Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» Ονοματεπώνυμο: Βάμβουκα Τριγώνη Ειρήνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 ΣΚΟΠΟς

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Διαχείριση κινδύνου Risk Management Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων»

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών «Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Ονοματεπώνυμο: Κόλλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Cyprus

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Cyprus ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Cyprus Eurobarometer FLASH- 258 D2. Πόσο χρονών είσαστε; [_][_] χρονών [99] [ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα Εμπορικό & Βιομηχανικό Πυλώνες Έρευνας 1 ος Πυλώνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά επισκεπτών 2 ος Πυλώνας Ταξιδιωτικό προφίλ επισκέπτη 3 ος Πυλώνας Οικονομική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη των καταναλωτών της θεσσαλονίκης ως προς τις αγορές ενδυμάτων,τον βαθμό ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα / Αποτίμηση / Σχολιασμός έρευνας τουριστικού προφίλ αλλοδαπού επισκέπτη στη Δυτ. Κρήτη. Συνάντηση 9 Δεκεμβρίου 2014

Αποτελέσματα / Αποτίμηση / Σχολιασμός έρευνας τουριστικού προφίλ αλλοδαπού επισκέπτη στη Δυτ. Κρήτη. Συνάντηση 9 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελέσματα / Αποτίμηση / Σχολιασμός έρευνας τουριστικού προφίλ αλλοδαπού επισκέπτη στη Δυτ. Κρήτη Συνάντηση 9 Δεκεμβρίου 2014 Αερολιμένας Χανίων Ι. Δασκαλογιάννης Η έρευνα και ανάλυση συντονίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα