Δημοσιεύσεις Ερευνητών του ΚΝΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοσιεύσεις Ερευνητών του ΚΝΕ"

Transcript

1 64 Δημοσιεύσεις Ερευνητών του ΚΝΕ Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, Πα τους Φαναριώτες. Δοκιμές ερμηνείας και Μικρά αναλυτικά, Αθήνα 2003, 253 σελ., Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Οθωμανική αυτοκρατορία (με τη συνεργασία της Μάχης Παΐζη-Αποστολοπούλου), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, , τ. 2, Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ , Η τύχη του Βολταίρου στην Ελλάδα. Νεότερα στοιχεία για τον 18ο αιώνα, Επιστημονικό Συμπόσιο. Ευρώπη και Νέος Ελληνισμός, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα 2003, σ. Ι0Ι-117 [= Τα Ιστορικά Ι9,τχ. 37 (Δεκέμβριος 2002), σ ]., Εκδόσεις, περιλήψεις ή ευρετήρια; Διλήμματα και ψευδοδιλήμματα, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Centre d'etudes byzantines, Neo-Helléniques et Sud-est européennes EHESS. Σεμινάριο Εργασίας 2: H ανάγκη και η τεχνική των επιτομών, Βενετία 2003, α , 'Σύνταγμα κατά στοιχείον auctum" Digesta. Επιστημονικό περιοδικό του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 6 (2002) σ Dimitris G. Apostolopoulos, Vivre sous deux ordres juridiques: l'expérience des chrétiens de l'empire ottoman", Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου [της Ακαδημίας Αθηνών] 37 (2003), σ Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, Ο νεοελληνικός ηθικός και πολιτικός στοχασμός. Από τον Διαφωτισμό στον Ρομαντισμό, εκδόσεις Βάνιας, θεσσαλονίκη 2003, 326 σελ., Ο Βενιαμίν Λεσβίος και η ευρωπαϊκή σκέψη του δεκάτου ογδόου αιώνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα 2003, 325 σελ., "θ Condillac στην Ελλάδα (Ι8ος-Ι9ος ai.f, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale, Dipartimento di Studi dell'europa Orientale, Ιταλοελληνικά. Rivista di cultura greco-moderna, Atti del V Convegno Nazionale di Studi Neoelllenici, Napoli , σ , Οι φιλοσοφικές αντιλήψεις του Θεόδωρου Καρούσου για τον ελληνισμό, Κέντρο Μελετών Ιονίου - Εταιρεία Ζακυνθιακών Σπουδών, Πρακτικά Στ' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Αθήνα 2002, σ , VIII. Νεοελληνική φιλοσοφία. Η επικράτηση των νεωτερικών ιδεών, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού , τ. 2ος, Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ (βιβλιοκρισία), Ο Αλέξανδρος Υψηλάντηςυπό το φως μιας ανέκδοτης αλληλογραφίας. Gregori Ars και Constantin Svolopoulos (επιμ.), Alexandre Ypsilanti. Correspondance inédite , Institute for Balkan Studies αρ. 208, θεσσαλονίκη 1999, 143 σελ", Νέα Εστία, τόμος 153, τχ (Απρίλιος 2003), σ

2 Roxani D. Argyropoulou, L'image de l'antiquité grecque dans l'esquisse de Condorcet", Dix-Huitième Siècle, 35 (2003), a (βιβλιοκρισία), Y. G. Bénakis, La philosophie post-byzantine, 17e-19e s. Recherches sur les sources (en grec), Athènes, Paroussia, 2001, 255 p.", Diotima, 31 (2003), σ Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Παφιδογραφήμαια, Προλεγόμενα Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2003, 452 σελ. με τη συνεργασία των Ν. Ε. Καραπιδάκη, Όλγας Κατσιαρδή-Hering, Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Άννας Ματθαίου, Michel Sivignon, Traian Stoianovich, Ελληνική οικονομική ιστορία Ιί'-ΙΘ' αιώνας, τόμος πρώτος. Τόμος δεύτερος, Τεκμήρια, επιμέλεια Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2003 (80, 796 και 458 σελ.)., "Εικόνες από μια έκθεση", Αρχειοτάξιο, 5 (2003), σ , Αρχειακές διαθεσιμότητες και ιστορικές πρακτικές, Αρχειοτάξιο, 5 (2003), σ , "Νίκος Γ. Σβορώνος ( ). Μια σκιαγραφία", Ο Πολίτης, τχ. 113 (Ιούλιος-Αύγουστος 2003), σ , Προλεγόμενα στο βιβλίο της Αλίκης Νικηφόρου, Γα διαβατήρια του 19ου αι. των Αρχείων της Κέρκυρας, Κέρκυρα 2003, σ , Πρόλογος στο βιβλίο του Γιώργου Γάτου, Το μεγάλο ηάθος του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. 41 γράμματα του ίληνού στο Δελμούζο, Αθήνα 2003, σ , Πρόλογος στό βιβλίο της Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Αργεία Τή. Από το τεριτόριο στο βιλαέτι, ΚΝΕ/ΕΙΕ, αρ. 82, Αθήνα 2003, σ , Αλληλογραφία και αφήγηση: διοικητικές αυθεντίες και διωκόμενοι (Ι8ος-αρχές 19ου αι.", Ο Πολίτης, τχ. 109 (Μάρτιος 2003), σ , Νεώτερος ελληνισμός και Ευρώπη: ορισμένα αυτονόητα στα Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου Ευρώπη και νέος ελληνισμός, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2003, α , Εισαγωγικά. Τουρκοκρατία - Λατινοκρατία. Οι γενικοί χαρακτήρες της ελληνικής ιστορίας, , Ιστορία του νέου ελληνισμού, Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ , Άγγελος Ελεφάντης ή η ιστορικότητα του Πολίτη, στο: Τια τη δεκαετία Έξι ομιλίες για το βιβλίο του Αγγέλου Ελεφάντη, "Μας πήραν την Αθήνα", Αθήνα 2003, σ Ιόλη Βιγγοπούλου, Εισαγωγικό κείμενο και λήμματα στο: Χαρακτικά και Χάρτες της Λευκάδας, Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, Λευκάδα 2003, σ. 1-3, φυλ.ι0., Ταξιδεύοντας τον 16ο αιώνα στο: Το ταξίδι ano τους αρχαίους έως και τους νεότερους χρόνους, Επιστήμης Κοινωνία - Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, EIE, Αθήνα 2003, σ , Περιηγητές και Κύθηρα. Όψεις και αντικειμενικότητες, αυταπάτες και μυθοπλασίες για μια νέα αναζήτηση στην πρόσληψη ενός χώρου, στο: Κύθηρα: Μύθος και Πραγματικότητα, Α' Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών (20-24 Σεπτεμβρίου 2000),

3 τ.ιιι, Κοινωνία -Οικονομία, Κύθηρα 2003, σ Ioli Vingopoulou, Un alchimiste vagabond en Europe et au Proche Orient durant le XVIIe siècle" oro Multicultural Science in the Ottoman Empire, Ek. Ihsanoglou, K. Chatzis, Ef. Nicolaidis (eds.), De Diversis Astibus, Collection de Travaux de l'académie Internationale d'histoire des Sciences, Brepols Publishers, 2003, σ , The Greek World as seen by Travellers, I5th-20th centuries. Historical Introduction" oro Greek Civilization through the Eyes of Travellers and Scholars - Erom the Collection ofdimitris Contominas, επιμ. Leonora Navari, Athens, Kotinos-Oak Knoll Press, 2003, α Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Εισαγωγικό κείμενο στο: Κων. Σκορδούλης, Αία Χαλκιά (επιμ.), Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Εηιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Εηιστημών, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2003, σ , Ισαάκ και Πιλάβιος. Ιστορία και παραμύθι, στο ίδιο, Αθήνα 2003, σ (κ.ά.), Διαθεματικές ηροσεγγίσεις της γνώσης στο ελληνικό σχολείο, επιμέλεια: Κώστας Αγγελάκος, Μεταίχμιο, Αθήνα George Ν. Vlahakis, Military science for the public benefit: the case of Hellenic Navy officers during the 19th century, in Konstantinos Chatzis and Efthymios Nicolaidis (eds), Science, Technology and the 19th century state: The role of the army, Athens 2003, p Δημήτρης Δημητρόπουλος, Η κατάσταση των Ελλήνων. Ο πληθυσμός, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Η Οθωμανική κυριαρχία, , Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης),τ.ι,τχ.ι, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ Ευγενία Δρακοπούλου, Αρχιτεκτονική -Ζωγραφική. Η θρησκευτική και η κοσμική τέχνη ( ), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Η Οθωμανική κυριαρχία, , Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης),τ.2,τχ.ι, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ Eugenie Drakopoulou, Les 'honorables archontes', donateurs à Kastoria postbyzantine, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ', τόμος ΚΔ', Αθήνα 2003, σ Λουκία Δρούλια, Ελληνική αυτοσυνειδησία. Μια πορεία γεμάτη λέξεις και σημασίες, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης), τ. Β', Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ , Ο φιλελληνισμός. Φιλελεύθερο και ριζοσπαστικό κίνημα, στο ίδιο, τ. Γ', σ , Ταξίδια, πλοία και περιηγητές, στο: Το ταξίδι από τους αρχαίους έως και τους νεότερους χρόνους, Επιστήμης Κοινωνία - Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, EIE, Αθήνα 2003, σ

4 , "Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, : Παρουσίαση ενός ερευνητικού προγράμματος και μερικές σκέψεις για τον τοπικό τύπο", στον τόμο ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Σάμου. 0 Τύπος στη Σάμο. Αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας, Ι9ος-20ός αιώνας. Πρακτικά συνεδρίου (Σάμος, 9-10 Νοεμβρίου 2001), Αθήνα 2003, σ.ι3-2ι. Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "Ένοπλα ελληνικά σώματα. Στη δίνη των ναπολεόντειων πολέμων ", Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Η Οθωμανική κυριαρχία, , Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης), τ.ι, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, α Γιάννης Καράς, Η ελληνική σκέψη και ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος, Δαίδαλος / Ζαχαρόπουλος, 2003, 174 σελ., "Εισαγωγή", Συντονισμός, επιστημονική επιμέλεια του Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών στον ελληνικό χώρο (Ι7ος-Ι9ος αι.), ΕΙΕ/ΚΝΕ - Μεταίχμιο, Αθήνα 2003, 781 σελ., "Η επιστημονική σκέψη κατά την περίοδο της νεοελληνικής αναγέννησης", στο ίδιο, σ , "Έργα εγκυκλοπαιδικής ύλης", στο ίδιο, σ , "Τα προεπαναστατικά περιοδικά", στο ίδιο, σ , "Η ελληνική σύνθεση κατά την περίοδο της Νεοελληνικής Αναγέννησης - διαπιστώσεις, σκέψεις, προβληματισμοί", στα Πρακτικάτου 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Η συμβολή της Ιστορίας της Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, που οργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 8-11 Μαΐου 2003), Αθήνα 2003, α , "Οι πνευματικές παραδόσεις ισχυρός παράγοντας βαλκανικής συνεργασίας", Αιολικά [ράμματα, Αίμος, 201 (2003), σ Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, The Idea of European Community in History. Conference Proceedings, επιμ. Π.Μ. Κιτρομηλίδη, Κ. Σβολόπουλου, Ε. Χρυσού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα 2003, τόμος Α', 289 σελ., "The Enlightenment and European Identity", στο ίδιο, σ , "Οι δυτικές πηγές των αντιδυτικών επιχειρηματολογιών στην ελληνική παιδεία", Ευρώπη και νέος ελληνισμός, Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα 2003, σ , "Η παρουσία της Κύπρου στον χάρτη των κοινωνικών επιστημών. Η συμβολή του Ιωάννη Περιοτιάνη", Κοινωνικές επιστήμες και πρωτοπορία στην Ελλάδα , επιμ. Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 2003, σ , "Ρήγας Βελεστινλής. Το όραμα και η πολιτική του πράξη", Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Η Οθωμανική κυριαρχία, , Β. Παναγιωτόπουλος (σχέδια-

5 σμός - διεύθυνση έκδοσης), τ. Ι, τχ. Ι, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ , "Η πολιτική σκέψη του νεοελληνικού Διαφωτισμού", Ισιορία του Νέου Ελληνισμού Η Οθωμανική κυριαρχία, , Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης), τ.2, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ Paschalis Μ. Kitromilides, From Republican Polity to National Community. Reconsiderations of Enlightenment Political Thought, edited by Paschalis M. Kitromilides, Voltaire Foundation, Οξφόρδη 2003, [=Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 2003:09], vii+257 σελ., The Enlargement of International Society: Culture versus Anarchy and Greece's Entry into International Society by Yannis A. Stivachtis, Mediterranean Historical Review, τόμ. 16 (2001), p , In the Pre-Modem Balkans...: Loyalties, Identities, Anachronisms, Greece and the Balkans. Identities, Perceptions and Cultural Encounters since the Enlightenment, επιμ. Dimitris Tziovas, Aldershot, Ashgate, 2003, p , An Enlightenment Perspective on Balkan Cultural Pluralism. The Republican Vision of Rhigas Velestinlis", History of Political Thought, vol. XXIV (2003), p , From Subservience to Ambivalence. Modern Greek Attitudes toward the Classics", ïïie Impact of Classical Greece on European and National Identities, επιμ. Margriet Haagsma κ.ά., J. C. Gieben, Amsterdam 2003, σ Ευτυχία Λιάτα, Αργεία γη: Από το τεριτόριο στο βιλαέτι (τέλη 17ου, αρχές 19ου αι.), ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2003, 137 σελ. Βραβείο Πολιτισμού 2003 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας., Ελληνική Οικονομική Ιστορία ιε'-ιθ' αιώνας, τ. 2, Τεκμήρια, Επιμέλεια Ε. Λιάτα, ΠΙΟΠ, Αθήνα 2003, 455 σελ., Φοροδοτική ικανότητα και φορολογική συμπεριφορά στο Αργός πριν την Επανάσταση του '21, Δαναός, τ. 3, Αργός 2003, σ , Οι Κοινότητες. Ένας θεσμός με πολλές όψεις, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού , Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, τ. 2, σ Φλορίν Μαρινέσκου (συνεργασία με Maria Rafaila), Το ελληνικό έντυπο στη Ρουμανία, στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Το έντυπο ελληνικό βιβλίο, Ι5ος-Ι9ος αι. (Δελφοί, Μαΐου 2001), Αθήνα 2003, σ , Ο θάσιος τυπογράφος Δούκας Σοτίριοβιτσι, στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Η Καβάλα και τα Βαλκάνια. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Καβάλα 2001), τόμος Α', Καβάλα 2004, σ , Σχετικά με τα μετόχια του Αγίου Όρους στη Ρουμανία. Η περίπτωση των μονών Βατοπαιδίου και Ιβήρων, στον τόμο Inchinare lui Petre S. Nasturel la 80 de ani, Βραΐλα 2003, α

6 Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Το Ελληνικό προξενικό πρακτορείο Κυθήρων, Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα, Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Κυθηραϊκών Μελετών, τ. 3, Κύθηρα 2003, α , Ίχνη αλατιού στη λεσβιακή λογοτεχνία, Πρακτικά συνεδρίου Salt and salinas as natural resources and alternative poles for local development (Μυτιλήνη-Πολυχνίτος Μυτιλήνης, 29 Νοεμβρίου - Ι Δεκεμβρίου 2002), Μυτιλήνη 2003, σ , Αλή πασάς των Ιωαννίνων. Τα όρια της περιφερειακής αυτονομίας, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού , Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης), τ. Ι, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ Ευαγγελία Μπαλτά, Πρακτικές επιτομών στο οθωμανικό αρχειακό υλικό, στον τόμο: Η ανάγκη και η τεχνική των επιτομών. Nécessité et technique des regestes, Σεμινάριο εργασίας Μεθοδολογία έκδοσης, κατάσταση και προοπτικές της έρευνας των μεταβυζαντινών Αρχείων / Méthodologie d'édition, état et perspectives de la recherche des archives post-byzantines -2 (Βενετία, 7-8 Δεκεμβρίου 2001), Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Centre d'études Byzantines, Néo-helléniques et Sud-Est Européennes), Βενετία 2003, σ Evangelia Balta, Gerçi Rum isekde rumca bilmez'. The adventure of an identity of the triptych: vatan, religion and language, Turk Kültürü Incelemeleri Dergisi. The journal of Turkish Cultural Studies, 8 (2003), Kocav, Istanbul 2003, p , Ottoman Archives in Greece, Balkanlar ve Italya'da ehir ve Manastir Ar ivlerindeki Türkce Belgeler Semineri (16-17 Kasim 2000), Turk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara 2003, p , Dealing with Cultural Difference: 'Asia Minor Refugee' and 'Muslim Minority' Folklore Studies in Greece, ανακοίνωση, με τη συνεργασία του Ε. Παπαταξιάρχη, W. Milletlerarasi Türk Halk Kültürü Kongresi. Son Uli Yilda Türkiye Di mdaki Türk Halk Kültürü Çaliçmalan Seksiyon Bildirileri, Ankara 2002, p ( σε συνεργασία με τους Nükhet Adiyeke και Nuri Adiyeke), The Poll Tax in the Years of the Gretan War. Symbol of Submission and Mechanisms of Avoidance, θησαυρίσματα,^ (2001), σ Ευθύμιος Νικολαΐδης, Οι επιστήμες στο Βυζάντιο: η ιστορική παράδοση του νεώτερου ελληνισμού, Ιστορίακαι φιλοσοφία των επιστημών στον ελληνικό χώρο, Ι7ος-Ι9ος αι., επιμέλεια: Γιάννης Καράς, ΕΙΕ/ΚΝΕ - Μεταίχμιο, Αθήνα 2003, σ , Τα επιστημονικά όργανα στη νεώτερη Ελλάδα, στο ίδιο, σ , Ιστοριογραφία των επιστημών στη νεώτερη Ελλάδα, Η συμβολή της ιστορίας και φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών (Κων. Σκορδούλης, Αία Χαλκιά, επιμ.), ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2003, σ , Ελληνική αστρονομία και χριστιανική κοσμολογία, στα Πρακτικά του Δ ' Πανελληνίου Συνεδρίου Αρίσταρχος ο Σάμιος, [Σάμος] 2003, σ

7 Efthymios Nicolaïdis, La transmissione dell'astronomia araba nel mondo bizantino, Storia della scienza, ed. in chief Sandro Pertuccioli, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 10 v., 2001-, v. Ili, 2002, p , Verbiest, Spatharand Chrysanthos: the spread of Verbiest's science to Eastern Europe", The History of the Relations between the Low Countries and China in the Qing Era ( ), Ed. by W.F. Vande Walle and N. Golvers, Leuven Chinese Studies XIV, Leuven University Press / Ferdinand Verbiest Foundation, Leuven 2003, p , E. Ihsanoglu K. Chatzis, E. Nicolaïdis (eds), Multicultural science in the Ottoman Empire, Brepols, Turnhout-Belgium 2003, 248 p., K. Chatzis et E. Nicolaïdis (eds), Science, technology and the 19th century State : the role of the army, NHRF-LATTS / CNRS, Athens 2003, 170 p. Ευδοκία Ολυμττίτου (σε συνεργασία με την Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου), Άνθρωποι και παραδοσιακά επαγγέλματα σε νησιά του Αιγαίου, εκδ. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα 2003, 311 σελ., Τεχνικές και επαγγέλματα. Μία εθνολογική προσέγγιση, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Η Οθωμανική κυριαρχία, , Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης), τ.ι, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ , Η εισαγωγή του καταδυτικού σκάφανδρου στη σπογγαλιεία της Καλύμνου, περ. Τα Ιστορικά,τχ. 38 (2003), σ , Ένα οδοιπορικό στη Σαρία της Καρπάθου: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Πρακτικά του ß ' Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας, Αθήνα 2003, σ Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, "Από τα Regestes στις Επιτομές. Η εμπειρία από την καταγραφή των μεταβυζαντινών πατριαρχικών πράξεων, στον τόμο Η ανάγκη και η τεχνική των επιτομών. Nécessité et technique des regestes, Σεμινάριο εργασίας "Μεθοδολογία έκδοσης, κατάσταση και προοπτικές της έρευνας των μεταβυζαντινών Αρχείων / Méthodologie d'édition, état et perspectives de la recherche des archives post-byzantines -2 (Βενετία, 7-8 Δεκεμβρίου 2001), Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Centre d'études Byzantines, Néo-helléniques et Sud-Est Européennes), Βενετία 2003, σ , H Ορθόδοξη Εκκλησία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, (σε συνεργασία με τον Δημ. Αποστολόπουλο), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού , Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης), τ. 2, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ Machi Paizi-Apostolopoulou, "Du charisticariat et des droits patriarcaux à l'exarchie patriarcale, Survivances et transformations des institutions byzantines, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου [της Ακαδημίας Αθηνών] 37 (2003), α

8 Βασίλης Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης), Ισιορία του Νέου Ελληνισμού , τ. 1-3, Αθήνα 2003., Προλογικό σημείωμα, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού , Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης),:. Ι, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ , Η Φιλική Εταιρεία, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού , Β. Παναγιωτόττουλος (σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης), τ. 3, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ , Κωδικός τύχαι, (βιβλιοκρισία στο Μάχη Παΐζη Αττοστολοττούλου - Δ. Αττοστολόττουλος, Αφιερώματα και δωρεές τον 16ο αιώνα στη Μ. Εκκλησία. Θεσμικές όψεις της ευσέβειας, Αθήνα 2002), περ. Τα Ιστορικά, 38 (2003), α Ουρανία Πολυκανδριώτη, "Η αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, περ. Περίπλους, έτος 18, τχ. 51 (2002), αφιέρωμα στην Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, σ , Μνήμη και ταυτότητα. Παρατηρήσεις σε ορισμένα κείμενα της ελληνικής διασποράς στη Γαλλία, τον 20ό αιώνα,περ. Σύγκριση Ι Comparaison, 13 (2002), σ (συνέντευξη σε συνεργασία με τον Γιώργο Τόλια και μετάφραση από τα γαλλικά), Δεκαοκτώ ερωτήσεις στον Roland Mortier, στο: Roland Mortier, Φώτα του ευρωπαϊκού δέκατου όγδοου αιώνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, σειρά: Ετήσια Διάλεξη Κ.Θ. Δημαράς -7, Αθήνα 2003, σ Ourania Polycandrioti, Le corps en métamorphose et l'errance dans deux romans grecs du XIXe siècle: Le Singe Xouth de Pitzipios et La Papesse Jeanne de Roïdis, in Cahiers du Centre Interdisciplinaire de Méthodologie (CIM), no. 6 consacré à L'expérience du corps: rapport ou rupture avec la tradition, Publications de l'université de Bordeaux- 3, 2003, p Γιάννης Σαΐτας (σε συνεργασία με την Κορνηλία Ζαρκιά), Αλατότοποι στη Μέσα και στην Έξω Μάνη. Τεχνογνωσία και προοπτικές διαχείρισης, Πρακτικά του Τελικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ALAS (Ecos-Ouverture, ) Το αλάτι και οι αλυκές ως φυσικοί πόροι και ως εναλλακτικοί πόλοι τοπικής ανάπτυξης (Μ υτιλήνη, 29 Νοεμβρίου - Ι Δεκεμβρίου 2002), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 2003, α Ευρυδίκη Σιφναίου, Ο επιχειρηματίας ως ερασιτέχνης κινηματογραφιστής ή όταν ο ελεύθερος χρόνος γίνεται Ιστορία» στο: Τεκμήρια Βιομηχανικής Ιστορίας. Πρακτικά Τ' Πανελλήνιας Επιστημονικής Συνάντησης (Ερμούπολη, Οκτωβρίου 2000), Χρ. Αγριαντώνη-Λ. Παπαστεφανάκη επιμ., Αθήνα 2002, σ , Το εμπορικό ταξίδι από το Αιγαίο στη Νότια Ρωσία τον 19ο αιώνα, στο: Το ταξίδι ano τους αρχαίους έως και τους νεότερους χρόνους, Επιστήμης Κοινωνία - Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, EIE, Αθήνα 2003, σ Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Ανθολόγια και 'συνθετικές' εκδόσεις λειτουργικών βιβλίων (16ος-19ος αι.), στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Το έντυπο ελληνι-

9 κό βιβλίο, Ι5ος-Ι9ος αιώνας (Δελφοί, Μαΐου 2001), Αθήνα 2003, σ , Πραγματώσεις και αιτούμενα στην ιστορία του ελληνικού βιβλίου, στο ίδιο, σ , Προσφώνηση στα εγκαίνια της Έκθεσης Γα Κέντρα του Ελληνικού Βιβλίου (15ος-19ος αιώνας): τυπογράφοι, εκδότες, σήματα και εμβλήματα", στο ίδιο, σ (σε συνεργασία με τον Κ. Σ. Στάικο), Προσφώνηση [στην καταληκτήρια συνεδρία], στο ίδιο, σ , Τριάντα χρόνια Μνήμονος. Μια συζήτηση του Στρατή Μπουρνάζου με τον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, τη Χριστίνα Κουλούρη και τον Βαγγέλη Καραμανωλάκη. Αναδημοσίευση από την εφημ. Αυγή, 12 Οκτωβρίου 2003, περ. Μνήμων, 25 (2003)., Παρουσίαση του βιβλίου: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Πατριδογραφήματα, Προλεγόμενα Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη, Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 2003, 8ο μικρό, 501 α", περ. Μνήμων 25 (2003)., 20 χρόνια Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας : Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Διαδρομές του ΙΑΕΝ, Γιάννης Γιαννουλόπουλος, Το μέρος και το όλον της έρευνας, Σπύρος Ασδραχάς, Οι θεωρητικές προϋποθέσεις, Φίλιππος Ηλιου, Ένα νέο ερευνητικό πεδίο. Αφιέρωμα της εφημ. Αυγή, 14 Δεκεμβρίου 2003, με επιμέλεια Στρατή Μπουρνάζου. Αναδημοσίευση: περ. Μνήμων, 25 (2003)., Άγγελος Σικελιανός ( ) [βιογραφικό σημείωμα], Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, Δύο Χειρόγραφα ποιήματα του Αγγέλου Σικελιανού γραμμένα το 1940, πολύπτυχο, Λευκάδα Αλεξάνδρα Σφοίνη, Ξένοι συγγραφείς μεταφρασμένοι ελληνικά, Ι5ος-Ι7ος αι., Πρόλογος Εμμ. Ν. Φραγκίσκου, ΚΝΕ/ΕΙΕ-84, Αθήνα 2003, 245 σελ., Μεταφράσεις και λεξικά του ελληνικού Διαφωτισμού: γαλλική γλωσσομάθεια, πολιτισμικές μεταφορές και διαμόρφωση του λεξιλογίου, στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Το έντυπο ελληνικό βιβλίο, 15ος-19ος αιώνας (Δελφοί, Μαΐου 2001 ), Αθήνα 2003, α , Γλωσσικές και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις στις πρώτες ιδιωτικές εφημερίδες της Σάμου ( ). Το Φως του δημοτικιστή Γ. Ν. Καρατζά, Πρακτικά Συνεδρίου Ο τύπος στη Σάμο: αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας (Ι9ος-20ός αιώνας), Αθήνα 2003, σ Άννα Ταμπάκη, Οι δραματουργικές αντιλήψεις στο έργο της Μαρτινέγκου,περ. Περίπλους, έτος 18, τχ. 51 (2002), αφιέρωμα στην Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, σ , Η πρόσληψη του Vittorio Alfieri από τον ελληνικό Διαφωτισμό: Αισθητικές & μεταφραστικές καινοτομίες στην Κέρκυρα, στον τόμο Ιταλοελληνικά Rivista di cu/tura greco-moderna, τ. VI. Atti del V Convegno Nazionale di Studii Neoellenici (Napoli, maggio 1997), Napoli [=2002], σ , Ο 'Πρώτος Ναύτης'του Salomon Gessner στο πλαίσιο του νεοελληνικού Δια-

10 φωτισμού", [Πρακτικά] Α' Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών. Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα, γενική επιμέλεια: Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, τόμος Ε ', Συμβολικά Κύθηρα, επιμέλεια: Γιώργος Λεοντσίνης - Άννα Ταμπάκη, Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κυθήρων, Κύθηρα 2003, σ (με περίληψη στα γαλλικά)., 'Μύθος' και 'ιστορία' στην ελληνική δραματουργία του 18ου και του αρχόμενου 19ου αιώνα: Ιδεολογικές και αισθητικές διαπλοκές, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. IX Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος "Περί Ιστορίας και Μύθων» Πρακτικά Συμποσίου I European Cultural Centre of Delphi. IX International Meeting on Ancient Greek Drama "On History and Myths" Symposium Proceedings [Αθήνα 2003], σ (βιβλιοκρισία), Comparative Literature. Issues and Methods I La Littérature comparée. Questions et méthodes. Editon Lisa Block de Behar, Montevideo 2000, σελ. 272", βιβλιο-συγκρίσεις, περ. Σύγκριση/Comparaison, τχ. 13(2002), α Anna Tabaki, Les Lumières néo-helléniques. Un essai de définition et de périodisation", The Enlightenment in Europe, Les Lumières en Europe, Aufklärung in Europa. Unity and Diversity, Unité et Diversité, Einheit und Vielfalt. Edited by /édité par / hrsg. von Werner Schneiders avec l'introduction générale de Roland Mortier, [European Science Foundation] Concepts et Symboles du Dix-huitième Siècle Européen, Concepts and Symbols of the Eighteenth Century in Europe, BWV-Berliner Wissenschafts Verlag 2003, σ , Du théâtre philosophique au drame national: étude du lexique politique à l'ère des révolutions. Le cas grec, στον τόμο Erom republican polity to national community. Reconsiderations of Enlightenment political thought edited by Paschalis M. Kitromilides, SVEC 2003:09, Voltaire Foundation, Oxford 2003, α , "Greece", Encyclopedia of the Enlightenment, Alan Charles Kors Editor in Chief, Volume 2, Oxford University Press, 2003, σ , Kaztaltowanie sie 'ducha naradowego' w Grecji: ambiwalencje kulturowe I estetyczne", Antyk Romantyko'w - model europejski i wariant polski Rekonesans, pod redakcja Marii Kalinowskiej I Bogny Paprockiej-Podlasiak, Torun' 2003, σσ Γιώργος Τόλιας, Ή κατάσταση των Ελλήνων. Α': Η συγκρότηση του ελληνικού χώρου, ", Ιστορία του Νέου Ελληνισμού , Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός-διεύθυνση έκδοσης), τ.ι, Ελληνικά [ράμματα, Αθήνα 2003, α , Ή ελληνική αρχαιολογία: οι αρχαιότητες στο προσκήνιο", Ιστορία του Νέου Ελληνισμού , Β. Παναγιωτόπουλος (σχεδιασμός-διεύθυνση έκδοσης) τ. 2, Ελληνικά Εράμματα, Αθήνα 2003, σ , "Ελληνομάθεια, αρχαιογνωσία και εθνική κληρονομιά: το ελληνικό προεπαναστατικό ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες", περ. Αρχαιολογία, 89(2003), α 8-14., "Το θέατρο της μνήμης: συγκρότηση και λειτουργίες του πρώιμου δυτικού συλλεκτισμού", Το Ταξίδι ano τους αρχαίους στους νεώτερους χρόνους, Επιστήμης Κοινωνία, Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, EIE, Αθήνα 2003, σ , "Εισαγωγή: η ευρωπαϊκή διάσταση της Κύπρου μέσα από τη μαρτυρία των

11 74 χαρτών", ίλυκεία Χώρα Κύπρος: Η Ευρωπαϊκή χαρτογραφία της Κύπρου (15ος-19ος αιώνας) από τη συλλογή της Σύλβιας Ιωάννου, Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα, 2003, σ (αγγλική μετάφραση στις α 29-32). Irò ίδιο, εισαγωγικά κείμενα των πέντε ενοτήτων του Καταλόγου, σελ , 82-85, , και (μετάφραση), Roland Mortier, Φώτα του ευρωπαϊκού 18ου αιώνα, σειρά ετήσιες διαλέξεις Κ.Θ.Δημαρά, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2003, σ Στο ίδιο (σε συνεργασία με την Ουρανία Πολυκανδριώτη), "Δεκαοκτώ ερωτήσεις στον Roland Mortier", σ George Tolias, "Erudite Pleasures: Two Portable Painted Maps in Greek Collections", Μουσείο Μπενάκη, 2(2002), p Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, "Εισαγωγή", στο βιβλίο της Λουκίας Πιστικίδου, Αναμνήσεις. Προύσα προσφυγιά και ένα επίμετρο, Αθήνα 2003, α , "Ξαναδιαβάζοντας την ιστορία των εθνικών ευεργετών", ανακοίνωση στο συνέδριο αφιερωμένο στον Νικόλαο ίιαγτζή (Άμφισα, 30 Νοεμβρ.- 2 Δεκ. 2001). Δημοσιευμένη ανακοίνωση στο: Δρόσος Κραβαρτόγιαννος (επιμ.), Συνέδριο Νικόλαος ίιαγτζής, Δήμος Αμφίσσης- Γιάγτζειος Επαγγελματική Σχολή, Άμφισσα 2003, σ , "Για μια ιστορία των λεωφορείων στην Αθήνα", στο λεύκωμα: Χρόνια Αστικά Λεωφορεία σε κάθε γειτονιά, Αθήνα 2002, σ Ανακοινώσεις ερευνητών του ΚΝΕ Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, Ανασυγκρότηση της έννομης τάξης και απόπειρες κωδικοποιήσεων στην πρώιμη μεταβυζαντινή περίοδο, εισήγηση στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου με θέμα: Κωδικοποιήσεις (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 24 Φεβρουαρίου 2003)., Η επιστολογραφία του Αλέξανδρου και του Νικόλαου Μαυροκορδάτου: το πρόβλημα της πατρότητας 43 επιστολικών κειμένων, ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συμπόσιο του Κέντρου Ερεύνηςτου Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα: Νεοελληνική Επιστολογραφία, 16ος- 19ος αιώνας (Αθήνα, Μαρτίου 2003)., Ζώντας κάτω από δύο τάξεις δικαίου: η εμπειρία των χριστιανών της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου με θέμα: Πολιτισμοί και Δημόσιο Δίκαιο (Αθήνα, Απριλίου 2003)., 'Discuter sur le sexe des anges'. Une lettre patriarcale adressée à Gabriel Seviros et à Maxime Margounios, ανακοίνωση στη Διεθνή Συνάντηση Ο μητροπολίτης Φιλαδέλφειας ίαβριήλ Σεβήρος και η εποχή του [Gavriil Seviros, arcivescovo di Filadelfia a Venezia, e la sua epoca], που οργάνωσε το Istituto Ellenico για να τιμήσει τη μνήμη του Μανούσου Μανούσακα (Βενετία, 26 Σεπτεμβρίου 2003).

12 , Για τις απαρχές της Φαναριώτικης κοινωνίας, ανακοίνωση στην Ημερίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα: Το φαναριώτικο τραγούδι (Κέρκυρα, 5 Δεκεμβρίου 2003). Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου (σε συνεργασία με τον Π. Μ. Κιτρομηλίδη), "Ο Αιολικός Διαφωτισμός", ανακοίνωση στο Ε ' Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Μυτιλήνη και Κυδωνιές. Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ, την Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Μυτιλήνη, 6-10 Οκτωβρίου 2003). Σπύρος Ασδραχάς, "Αλληλογραφία και αφήγηση: διοικητικές αυθεντίες και διωκόμενοι (Ι8ος-αρχές 19ου αι.)", ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συμπόσιο του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα: Νεοελληνική Επιστολογραφία, 16ος- 19ος αιώνας (Αθήνα, Μαρτίου 2003). Ιόλη Βιγγοπούλου, "Μέγαρα και Μεγαρίδα: Η αντίστροφη αφήγηση των περιηγητών", διάλεξη (Μέγαρα, Ιανουάριος 2003)., "Οδοιπόρος και προσκυνητής στους δρόμους της Ανατολής τον 16ο αι.", ομιλία στον Κύκλο Διαλέξεων: Επιστήμης Κοινωνία με θέμα: Το ταξίδι από τους αρχαίους έως τους νεότερους χρόνους, (Αθήνα, EIE, Απρίλιος 2003)., Ταξιδιώτες στο βορειοανατολικό Αιγαίο: οδοιπορίες, πλεύσεις και συναντήσεις αδιασταύρωτες ανακοίνωση στο Ε ' Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Μυτιλήνη και Κυδωνιές. Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ, την Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Μυτιλήνη, 6-10 Οκτωβρίου 2003). Γιώργος Βλαχάκης, "Η αναζήτηση της επιστημονικής γνώσης στο πνευματικό Ελντοράντο της Βενετίας", ανακοίνωση στο Συνέδριο Βυζάντιο-Βενετία-Νεώτερος Ελληνισμός. Μια περιπλάνηση στον κόσμο της ελληνικής επιστημονικής σκέψης (Αθήνα, EIE, 7-8 Νοεμβρίου 2003). Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Αστικές λειτουργίες στις νησιωτικές κοινωνίες των Κυκλάδων 17ος - αρχές 19ου αιώνα", ανακοίνωση στο συμπόσιο Ελληνικός αστικόςχώρος, που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Αθήνα, 4-5 Απριλίου 2003)., "Aspects of the working of fiscal machinery in the areas ruled by Ali pasha", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο The Ottoman Empire and the Rise of Balkan Nationalisms Conflict, transformation, adaptation, που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο, Δεκεμβρίου 2003). Ευγενία Δρακοπούλου, "Δρόμοι της θρησκευτικής τέχνης στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (16ος- 18ος αι.)", ανακοίνωση στο Ε' Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας: Μυτιλήνη και

13 Κυδωνιές. Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ,την Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Μυτιλήνη, 6-10 Οκτωβρίου 2003)., "L'image de la ville de Constantinople dans la peinture religieuse et laïque après la chute", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Constantinople.: 550 anos desde su calda, (Γρανάδα, 4-6 Δεκεμβρίου 2003). Λουκία Δρούλια, "Οι 'γραικοκατήγοροι' και η νεοελληνική αυτοσυνειδησία", διάλεξη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, που οργάνωσε ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Γενναδείου (Απρίλιος 2003)., "Η 'ανάδυση' της Ελλάδος και η πορεία του νέου Ελληνισμού προς την αυτοσυνειδησία", διάλεξη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου (20 Δεκεμβρίου 2003). Γιάννης Καράς, "Η ελληνική σύνθεση κατά την περίοδο της Νεοελληνικής Αναγέννησης - διαπιστώσεις, σκέψεις, προβληματισμοί", ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Η συμβολή της Ιστορίας της Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, που οργάνωσετο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 8-11 Μαΐου 2003)., "Ο Εξευρωπαϊσμός - σχέση αυτογνωσίας. Η Νεοελληνική Αναγέννηση - Η ευρωπαϊκή συνείδηση της νεώτερης ελληνικής σκέψης", ανακοίνωση στο Συνέδριο Βυζάντιο-Βενετία-Νεώτερος Ελληνισμός. Μια περιπλάνηση στον κόσμο της ελληνικής επιστημονικής σκέψης (Αθήνα, EIE, 7-8 Νοεμβρίου 2003). Ευτυχία Λιάτα, "Με 'μυστικές γραφές' και 'τίμιες' οι εντιμότατοι πραγματευτές αλληλογραφούν και νεγκοτσιάρουντον 18ο αιώνα", ανακοίνωση στο συνέδριο Νεοελληνική Επιστολογραφία, Ι6ος-Ι9οςαι.,που οργάνωσετο Κέντρο Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών (Αθήνα, Απριλίου 2003). Φλορίν Μαρινέσκου, "Μονές του Τάργκου Όκνα καί η μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους" διάλεξη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τάργκου Όκνα (Ρουμανία, 16 Απριλίου 2003)., "Μονές του Γαλατζίου και το Άγιον Όρος", διάλεξη στην Επισκοπή Γαλατζίου (Ρουμανία, 17 Απριλίου 2003)., "Ο Ρήγας στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες με βάση τις τελευταίες έρευνες", ανακοίνωση στο Δ ' Διεθνές Συνέδριο Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας (Βελεστίνο, 2-5 Οκτωβρίου 2003)., "Νέες έρευνες στα ρουμανικά αρχεία του Αγίου Όρους", διάλεξη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ιασίου (30 Οκτωβρίου 2003)., "L'émigration grecque dans les pays roumains et ses liaisons généalogiques", ανακοίνωση στο Γ' Συμπόσιο της Académie Internationale de Généalogie (Χάγη, Νοεμβρίου 2003).

14 , "Οι πολύπλευρες σχέσεις της Ηπείρου με τη Μολδοβλαχία", διάλεξη στην Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (26 Νοεμβρίου 2003). Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Παρουσίαση της θεματικής του Ε' Συνεδρίου Ιστορίας: Μυτιλήνη και Κυδωνιές. Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ, την Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Μυτιλήνη, 6-10 Οκτωβρίου 2003)., "Η εκπαιδευτική κατάσταση στο Αϊβαλί λίγο πριν από το τέλος", ανακοίνωση στο Ε' Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Μυτιλήνη και Κυδωνιές. Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ, την Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Μυτιλήνη, 6-10 Οκτωβρίου 2003). Ευαγγελία Μπαλτά, "Ο πληθυσμός της Πελοποννήσου το 1645", ανακοίνωση στο ΙΣΤ ' Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης Από το Δεσποτάτο στο Regno: Ο Μορηάς (Κάστρο, Μονεμβασία, 5-7 Ιουλίου 2003)., "Ο Μυλοπόταμος στα χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Ο Μυλοπόταμος από την αρχαιότητα ως σήμερα. Περιβάλλον - Αρχαιολογία - Ιστορία - Λαογραφία - Κοινωνιολογία (Πάνορμο, Οκτωβρίου 2003)., "Ιστορία και ιστοριογραφία για τους Ανταλλάξιμους", ανακοίνωση στο συνέδριο The Compulsory Exchange of Populations Between Greece and Turkey, 80th Anniversary Symposium, (Istanbul, Τουρκία, 7-8 Νοεμβρίου 2003). Ευθύμιος Νικολαΐδης, "Ιστοριογραφία των επιστημών στη νεώτερη Ελλάδα", ανακοίνωση στο Συνέδριο Η συμβολή της ιστορίας και φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών (Αθήνα, 8-11 Μαΐου 2003)., "Ελληνική αστρονομία και χριστιανική κοσμολογία", ανακοίνωση στο Συνέδριο Αρίσταρχος ο Σάμιος (Σάμος, Οκτωβρίου 2003)., "Από την Ανατολή στη Δύση και από τη Δύση στην Ανατολή: Πτολεμαϊκοί και μοντέρνοι στο Βυζάντιο", ανακοίνωση στο Συνέδριο Βυζάντιο-Βενετία-Νεώτερος Ελληνισμός. Μια περιπλάνηση στον κόσμο της ελληνικής επιστημονικής σκέψης (Αθήνα, EIE, 7-8 Νοεμβρίου 2003). Μάχη Παΐζη-Αποστολοττούλου, "Ένα ιδιωτικό αρχείο μετατρέπεται σε επιστολάριο. Μια περίπτωση του 18ου αιώνα", ανακοίνωση στο Συμπόσιο Νεοελληνική Επιστολογραφία, Ι6ος-Ι9ος αι., που οργάνωσε το Κέντρο Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών (Αθήνα, Μαρτίου 2003)., "Le pasteur à l'ouest et les ouailles à l'est. Gabriel Séviras et les chrétiens de Philadelphie en Asie Mineure", ανακοίνωση στη Διεθνή Συνάντηση Ο μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Ταβριήλ Σεβήρος και η εποχή του [Gavriil Seviros, arcivescovo di Filadelfia a Venezia, e la sua epoca], που οργάνωσε το Istituto Ellenico για να τιμήσει τη μνήμη του Μανούσου Μανούσακα (Βενετία, 26 Σεπτεμβρίου 2003).

15 Ουρανία Πολυκανδριώτη, "Λογοτεχνικοί δρόμοι επικοινωνίας στο βορειοανατολικό Αιγαίο", ανακοίνωση στο Ε' Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Μυτιλήνη και Κυδωνιές. Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ, την Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Μυτιλήνη, 6-10 Οκτωβρίου 2003)., "Le discours autobiographique romanesque et l'errance, XIXe siècle", ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο Transferts culturels et osmoses, divergences et convergences dans les traditions et les canons littéraires et dramatiques du Sud-Est européen που οργανώθηκε από το Τμήμα θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σεμινάριο Συγκριτικής Γραμματολογίας και Ιστορίας των Ιδεών του ΚΝΕ/ΕΙΕ και την Ερευνητική Επιτροπή της Διεθνούς Εταιρείας Συγκριτικής Φιλολογίας για τις Λογοτεχνίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αθήνα, 31 Οκτωβρίου - Ι Νοεμβρίου 2003)., "Villes-ports littéraires en Méditerranée orientale", παρέμβαση στο Σεμινάριο Mediterranean Conundrums - Pluri-disciplinary Perspectives for Research in the Social Sciences, που οργανώθηκε από το Freie Universität του Βερολίνου και το Thematic Network of European Social Science Research Centres, REMSH (Βερολίνο, Νοεμβρίου 2003). Ευρυδίκη Σιφναίου, "Το εμπορικό ταξίδι από το Αιγαίο στη Νότια Ρωσία τον 19ο αιώνα", ομιλία στον Δ' Κύκλο Ομιλιών του EIE: Επιστήμης Κοινωνία, με θέμα: Το ταξίδι από τους αρχαίους έως τους νεότερους χρόνους (EIE, Απρίλιος 2003)., L'économie de l'olivier dans son contexte euro/méditerranéen: une première approche, ανακοίνωση στη συνάντηση με θέμα: Παραδοσιακές Καλλιέργειες και Προϊόντα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης (Ερμούπολη Σύρου, Ιουλίου 2003)., "Λέσβος-Κυδωνίες-Αδραμύττι: επεκτατισμός ή ισότιμη συναλλαγή στην εμπορία και τη μεταποίηση του ελαιολάδου;" ανακοίνωση στο Ε ' Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Μυτιλήνη και Κυδωνιές. Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, που οργανώθηκε από το ΚΝΕ/ΕΙΕ, την Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Μυτιλήνη, 6-10 Οκτωβρίου 2003)., "Cosmopolitism as a feature of the Greek commercial diaspora", ανακοίνωση στο Σεμινάριο Mediterranean Conundrums - Pluri-disciplinary Perspectives for Research in the Social Sciences, που οργανώθηκε από το Freie Universität του Βερολίνου και το Thematic Network of European Social Science Research Centres, REMSH (Βερολίνο, Νοεμβρίου 2003). Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, "Τα έντυπα επιστολάρια της Βενετίας ( )", ανακοίνωση στο Συμπόσιο Νεοελληνική Επιστολογραφία, Ι6ος-Ι9ος αι., που οργάνωσε το Κέντρο Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών (Αθήνα, Μαρτίου 2003)., "Η εξέγερση των χωρικών το 1819, ανακοίνωση στο Τρίπτυχο αφιέρωμα:

16 Ιστορία-Πεζογραφία-Μουσικολογία. Αγροτικές εξεγέρσεις στη Λευκάδα 1357,1819,1935. Χριστόφορος Μηλιώνης. Μάρκος Φ. Δραγούμης, που οργανώθηκε από το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, ίιορτές Λόγου και Τέχνης, περίοδος 48η (Λευκάδα, 31 Ιουλίου - 2 Αυγούστου 2003)., "Συλλογική μνήμη, αρχεία, ιστορία" ανακοίνωση στο Συνέδριο Τάσος Τσακόηουλος. Το Αρχείο του, ιστορική μνήμη και ιστορία, που οργανώθηκε από το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα "Β. Παπαντωνίου"- ΓΑΚ Αρχεία Νομού Αργολίδος (Ναύπλιο, Αίθουσα εκδηλώσεων ΠΛΙ, 19 Δεκεμβρίου 2003). Αλεξάνδρα Σφοίνη, "Peuple en grec au tournant du I8ème", ανακοίνωση στο V Congresso de Historic de los Conceptos, Instituto Universitario de Historia Social Valentin de Foronda (Vitoria-Gasteiz / Bilbao, 30 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2003). Άννα Ταμπάκη, "Μεταφράσεις εγχειριδίων ηθικής στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό", σεμινάριο στο μάθημα της Αναπλ. Καθηγήτριας Αθανασίας Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλοσοφία, μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τομέα Φιλοσοφίας, (Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 10 Ιανουαρίου 2003)., "Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Μετάφραση και πολιτισμική ανανέωση", σεμινάριο στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών, Περίοδος ΙΣΤ' (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών EIE, 6, 13, 20 και 27 Μαρτίου 2003)., Παρουσίαση των προγραμμάτων του ΚΝΕ - Επίσκεψη-ξενάγηση φοιτητώντου Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών, μάθημα επιλογής: Εισαγωγή στην Έρευνα, Διδάσκουσα: επίκ. Καθηγήτρια Ιφιγένεια Μποτουροπούλου (ΚΝΕ,ΕΙΕ, 7 Απριλίου 2003)., "Θεατρικός χώρος και αστική κοινωνία στον 19ο αιώνα", ανακοίνωση στην Επιστημονική Συνάντηση Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Η ιστορική του διαδρομή, η αηοκατάσταση και η λειτουργία του στον21ο αιώνα (13 Απριλίου 2003, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)., "Transferts/emprunts culturels dans l'acte de traduire: Les Lumières sudorientales face à l'enjeu de l'occidentalisation", συμμετοχή στο Στρογγυλό Τραπέζι "Européanisation et/ou multiculturalisme dans les Balkans (à partir du XVI11e siècle)", Eleventh International Congress on the Enlightenment/ Onzième Congrès International des Lumières (Los Angeles, 3-10 Αυγούστου 2003)., "Επαναπροσεγγίζοντας τις δραματουργικές αντιλήψεις του Ιωάννη Ζαμπέλιου", ανακοίνωση στο Διήμερο Λόγου Το Επτανησιακό θέατρο 18ου - 19ου αιώνα, που οργανώθηκε από το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Τιορτές Λόγου και Τέχνης, περίοδος 481 (Λευκάδα, 7-8 Αυγούστου 2003)., "Modernité et émergence des canons littéraires et dramatiques: La Poétique (Grammatika) de Constantin Oeconomos", ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο Transferts culturels et osmoses, divergences et convergences dans les traditions et les canons littéraires et dramatiques du Sud-Est européen που οργανώθηκε από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σεμινάριο "Συγκριτικής Γραμματολογίας και

17 80 Ιστορίας των Ιδεών" του ΚΝΕ/ΕΙΕ και την Ερευνητική Επιτροπή της Διεθνούς Εταιρείας Συγκριτικής Φιλολογίας για τις Λογοτεχνίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αθήνα, 31 Οκτωβρίου - Ι Νοεμβρίου 2003). Γιώργος Τόλιας, "De la Méditerranée aux Balkans: la cartographie grecque du 15e au 19e siéecle"., Université de Genève, Association Eynard, (Ι Ι Φεβρουαρίου 2003)., "Το θέατρο της μνήμης: συγκρότηση και λειτουργίες του πρώιμου δυτικού συλλεκτισμού", Το Ταξίδι από τους αρχαίους σιους νεώτερους χρόνους, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Επιστήμης Κοινωνία, Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, (18 Μαρτίου 2003)., "Ptolemy's Geographia and Early Modern Antiquarian Practices", ανακοίνωση στο Colloquium Ptolemy's Geography in the Renaissance, The Warburg Institute (Λονδίνο, 28 Ιουνίου 2003)., "Νεώτερες τάσεις της Ιστορίας της Χαρτογραφίας", Σεμινάριο του ΚΝΕ/ΕΙΕ, (19 Σεπτεμβρίου 2003). Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, "Sponge, a niche Mediterranean product in world perspective, ανακοίνωση στο σεμινάριο Παραδοσιακές καλλιέργειες και προϊόντα οίο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης και της διεπιστημονικής συνεργασίας ΚΝΕ και Faculté des Lettres, Université de Manouba της Τυνησίας (Ερμούπολη Σύρου, Ιουλίου 2003)., Επιχειρηματικότητα: δυο τρία πράγματα που ο ιστορικός θα ήθελε να ξέρει γι'αυτήν, ανακοίνωση στη συνάντηση εργασίας: Επιχειρηματικότητα: Κοινωνικές, Οικονομικές και Ιστορικές πλευρές στη σημερινή Ελλάδα, του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ) (Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2003). Παρεμβάσεις Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Από το χω- Με την πολιτική ιδιότητα του 'χριστιανού', ράφι στο εργοστάσιο, εφημ Η Αυγή, ένθεαΐου Μ 2003, σ. περ. Κράμα,τχ. 8 (Νοέμβριος 2003), σ. 55. το Αναγνώσεις, αρ. 30, [Βιβλιοκρισία του έργου της Γεωργίας Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, "Οι Κυδωνιές πριν και κατά την Επανάσταση, διαμόρφωση του βιομηχανικού προλεταριάτου Πετράκη, Από το χωράφι στο εργοστάσιο. Η εφημ. Ελευθεροτυπία, ένθετο Ιστορικά, αφιέ στρωμα Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Η σύγχρονο Ααύριο, Αθήνα 2002]. καθημερινή ζωή πριν το 1922, τχ. 200, 28 Δημήτρης Δημητρόπουλος, Από Αυγούστου 2003, σ τα μαθήματα της ΕΠΟΝ, περ. Αντί, τχ.

18 782 (21 Φεβρουαρίου 2003), α Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Σχολικές, Με αφορμή την Ελληνική οικονομική βιβλιοθήκες (Ι8ος-20ός αι.), εφημ. ιστορία, ΙΕ '-ΙΘ ' αι., περ. Ο Πολίτης, Η Αυγή, 27 Απριλίου τχ. 113 (Ιούλιος-Αύγουοτος 2003), σ Αλεξάνδρα Σφοίνη (βιβλιοκρισία), Διδακτική των γλωσσών και Διαφωτισμός Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "Νοέμβριος 1973: Το ζήτημα των νεκρών, περ. (για το βιβλίο: Jean Α. Caravolas, Histoire de la didactique des langues au siècle des Lumières Ταχυδρόμος, τχ. 194 (15 Νοεμβρίου Précis et anthologie thématique, Les Presses de 2003), σ , l'université de Montréal, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2000,550 σελ.), εφημ. Η Καθημερινή, Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Η χώρα Πλωμάρι, εφημ. Εμπρός Μυτιλήνης, φ. 17 Απριλίου 2003 (Παρουσίαση του δίτομου 18 Νοεμβρίου 2003, σ 14., Τα ΓΑΚ Σάμου και η διάσωση της συλλογικής μνήμης (με αφορμή το βιβλίο: έργου του Αρ. Στεργέλλη, Τα λυτά έγγραφα Χ. Ν. Λάνδρος, Η μετεπαναστατική Σάμος σε του αρχείου της Χώρας Πλωμάρι, τ. Ι, Αθή υποτέλειανα Το πρώτο πρωτόκολλο αλληλογρα 1998, τ. 2, Αθήνα 2001). φίας της Ηγεμονίας, , Πνευματικό, Φιλοτελική Λέσβος, εφημ. Ίδρυμα Σάμου Νικόλαος Δημητρίου, Εμπρός Μυτιλήνης, φ. 7 Ιουλίου 2003 (Παρουσίαση Αθήνα 2001,709 σελ.), περ. Σύγχρονα Θέ του περ. Φιλοτελική Λέσβος μετά ματα, 83, Δεκέμβριος 2003, σ από την τριαντάχρονη παρουσία του)., 'ξεπεράστηκε το μονοπώλιο της λογιότητος'., Η λαογραφική συλλογή της Σκαμνιάς, εφημ. Εμπρός Μυτιλήνης, φ. 20 Σεπτεμβρίου Ο δημοτικισμός και το Φωςτου Γ. Καρατζά, περ. Μεθόριος του Αιγαίου, τχ. 10, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2003, σ. 65-, Άλας, άνθρωποι και μνήμες, 68. εφημ. Εμπρός Μυτιλήνης, φ. 27 Σεπτεμβρίου 2003 (Παρουσίαση του βιβλίουλευκώματος Άννα Ταμπάκη, Θέατρο και Κοινω για την αλυκή Πολυχνίτου νία, εφημ. Ελευθεροτυπία, ένθετο Ιστορικά, Λέσβου). αφιέρωμα Ο Ελληνισμός της Μικράς Ευαγγελία Μπαλτά, Η Καππαδοκία: Ασίας. Η καθημερινή ζωή πριν το 1922, τχ. 200, 28 Αυγούστου 2003, σ Η σχέση γλώσσας-ιστορίας, εφημ., Θεατρική ανθοφορία στις Παρα Ελευθεροτυπία, ένθετο Ιστορικά, αφιέρωμα δουνάβιες Ηγεμονίες, εφημ. Η Καθημερινή, Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Η καθημερινή ζωή πριν το 1922, τχ. 200, 28 Αυγούστου 2003, σ ένθετο Επτά Ημέρες, αφιέρωμα Το θέ ατρο της Διασποράς, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2003, σ , Η οθωμανική κυριαρχία στη Θάσο (βιβλιοκρισία), Δραματουργική, εφημ. Η Καθημερινή, ένθετο Επτά Ημέ παρακαταθήκη. Η εκδοτική αποκατάστα ρες, αφιέρωμα Θάσος, 10 Αυγούστου ση των σκηνικών έργων ενός πολυπράγμονος 2003, σ φαναριώτη λόγιου. Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός Τα θεατρικά (Ασπασία, 1813, Πο-

19 λυξένη 1814, Κορακιστικά 1813). Εισαγωγή, Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, φιλολογική επιμέλεια: Βάλτερ Πού- χνερ, Θεατρική βιβλιοθήκη - Κείμενα, γενική φιλολογική εποπτεία Βάλτερ Πούχνερ, Έκδοση Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2002, σελ. 470, Η διπλή εικόνα του επιχειρημαχνερ, τία: Ο Ανδρέας Συγγρός ως κερδοσκόπος και ως ευεργέτης, στο ένθετο της εφημ. Ημερησία, στη σειρά: Η Ελλάδα των εθνικών ευεργετών- Ανδρέας Συγγρός, στην εφημ. Το Βήμα, ένθετο Το άλλο 6 Δεκεμβρίου Βήμα - Βιβλία, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2003, σ. 49. (βιβλιοκρισία), 'Σπάνια, παλαιά αρώματα. Μια γοητευτική περιπέτεια αναδίφησης σε ιστορικά αρχεία,, Εμπορικά δίκτυα στη Σμύρνη, εφημ. Ελευθεροτυπία, ένθετο Ιστορικά, αφιέρωμα Ελληνικοί εμπορικοί οίκοι στο εξωτερικό, 18ος- 19ος αιώνες, 18 Σεπτεμβρίου προορισμένη μόνο για επαΐοντες. Βασιλική, Σκηνές εμπορικού βίου, Μπόμπου-Σταμάτη, Ιστορικής εφημ. Ελευθεροτυπία, ένθετο Ιστορικά, Έρευνας Αποτελέσματα. Μαρτυρίες για αφιέρωμα Σύρος, το μεγάλο λιμάνι τη νεοελληνική παιδεία και ιστορικά μελετήματα του 19ου αιώνα, 26 Ιουνίου (16ος-19ος αι.), Αθήνα 2002,, Κοζάνη, η πόλη και η ιστορία σελ. 620, στην εφημ. Το Βήμα, ένθετο της, εφημ. Ελευθεροτυπία, ένθετο Ιστορικά, Το άλλο Βήμα - Βιβλία, Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2003, σ. 44. αφιέρωμα Κοζάνη, 16 Ιανουα ρίου ΆΛΛΕ«ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ Ο Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος εκλέχτηκε δεύτερος αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Μελέτης του 18ου αιώνα (International Society for Eighteenth-Century Studies)., συνέχισε τη διδασκαλία του, ως professeur invité, στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι., προσκεκλημένος από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, δίδαξε θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας και συνέβαλε στην καταλογογράφηση των ελληνικών νομικών χειρογράφων που σώζονται στην Ρωσική Εθνική Βιβλιοθήκη της Πετρούπολης (Οκτώβριος 2003)., έδωσε διάλεξη στο Ινστιτούτο Ιστορίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (Αγία Πετρούπολη, 17 Οκτωβρίου 2003). Ιόλη Βιγγοπούλου, Σεμιναριακές εισηγήσεις στα ΚΕΚ στο κύκλο Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα Πολιτιστικά Οδοιπορικά: Συγκρότηση- Τεχνικές-Εφαρμογή ( Αθήνα, Φεβρουάριος 2003).

20 Η Ευαγγελία Μπαλτά ως επιστημονικός σύμβουλος και εξωτερικός συνεργάτης του ΠΙΟΠ συνεργάζεται στην έκδοση του βιβλίου για την ιστορία της ελαιοκομίας και σαπωνοποιίας στον μεσογειακό χώρο., ως επιστημονικός σύμβουλος του Μορφωτικού Ιδρύματος της Κτηματικής Τράπεζας της Τουρκίας (Yapi Kredi Kultur Merkezi) συνεργάζεται με τους Seyit Ali Kahraman, Yücel Dagli και τον καθηγητή Robert Dankoff στην επιμέλεια της έκδοσης του όγδοου τόμου της Περιήγησης (Seyahatname) του Εβλιγιά Τσελεμπή, ο οποίος αφορά στον ελλαδικό χώρο., επιστημονικός σύμβουλος στο Πολυπολιτισμικό Πρόγραμμα της Τουρκίας Kaya Kapi που αφορά στη διάσωση, συντήρηση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς της Καππαδοκίας., συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού Türk Kültürü Incelemeleri Dergisi (Istanbul). Η Μάχη Παΐζη-Αποστολοττούλου εργάστηκε στο Τμήμα Χειρογράφων της Ρωσικής Εθνικής Βιβλιοθήκης, συμβάλλοντας στη σύνταξη του Καταλόγου Ελληνικών Νομικών Χειρογράφων που ετοιμάζεται να εκδοθεί., συμμετείχε, ως προσκεκλημένη του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, στο σεμινάριο μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος (Οκτώβριος 2003)., έδωσε διάλεξη (σε συνεργασία) στο Τμήμα Ιστορίας της Ακαδημίας Επιστημών της Αγίας Πετρούπολης με θέμα Τα αρχεία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (17 Οκτωβρίου 2003). Γιάννης Σαΐτας, Σύμβουλος σε θέματα πολιτιστικού - ιστορικού περιβάλλοντος και παραδοσιακών οικισμών στη Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΑΠ) για τον Δήμο Λεύκτρου που ανατέθηκε στην Τεχνική Ομάδα Planning Associates (PLAS ΕΠΕ)., Σύμβουλος στις μελέτες αναπλάσεων σε τμήματα των τριών παραδοσιακών οικισμών Οιτύλου, Πύργου Διρού, και Κοιτάς του Δήμου Οιτύλου, που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Περιφερειακού Προγράμματος Πελοποννήσου., Σύμβουλος στη μελέτη αποκατάστασης του διατηρητέου Πύργου Καπιτσίνου στον παραδοσιακό οικισμό Λαγκάδα του Δήμου Λεύκτρου., Εικονογραφική Τεκμηρίωση για το υπό έκδοση βιβλίο Γ.Β. Δερτιλής, Ισιορία του Ελληνικού Κράτους ( ), έκδοση Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος., Συγγραφή κειμένων για τον υπό έκδοση Κατάλογο της Έκθεσης του υπό σύσταση Μουσείου Μάνης του Υπουργείου Πολιτισμού στην Καρδαμύλη. Η Ευρυδίκη Σιφναίου συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα για την ολοκλήρωση

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ Κατάλογος Έκθεσης: Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999) Επιμέλεια Κ.Σπ. Στάικος, Τ.Ε. Σκλαβενίτης Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, 4ο, ιστ'+503

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μνήμη Εύης Ολυμπίτου Συμπόσιο «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.» Κέρκυρα 24-26 Μαΐου 2012 ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΘ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αφιερωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου e-mail: ventura@uop.gr venturas@otenet.gr Τηλέφωνο γραφείου: 27410-74353

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύµιος Νικολαΐδης ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ

Ευθύµιος Νικολαΐδης ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ευθύµιος Νικολαΐδης ιευθυντής Ερευνών Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273557 Fax: 210 7246212 E-mail: efnicol@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1978: Maîtrise de physique, Paris XI. 1980: Diplôme

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (Αθήνα 1953) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1976

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 1975

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 1975 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ-ΚΑΜΑΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΕΙΨΙΟΥ 12, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11143 ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX:210-2587030 mobile : 6979-321952 e.mail: verodal@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3-3-1952

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.com ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ 2008: ιδακτορικό δίπλωµα στη Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΝΕ 4 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΝΕ Μάχη Παίζη-Αττοστολοττούλου - Δ. Γ. Αττοστολόττουλος, Αφιερώματα και δωρεές τον 16ο αι. στη Μ. Εκκλησία. Θεσμικές όψεις της ευσέβειας, ΕΙΕ/ΚΝΕ, αρ. 78. "Θεσμοί και Ιδεολογία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΪΧ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ () 3 ης Σεπτεμβρίου 84, 10434 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 8812139,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήµατα Γεωγραφίας και ηµογραφίας στη νεώτερη Eλλάδα», Tετράδια Eργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: E-Mail: dgeorgopoulos@tee.gr α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΤΟΜΟΣ Β AΘHNA 2012 ISBN 978-960-404-238-8

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΤΟΜΟΣ Β AΘHNA 2012 ISBN 978-960-404-238-8 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-238-8 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Πολιτισμική ανέλιξη της κοινωνίας. Το εγχείρημα ανοίγματος της

Διαβάστε περισσότερα

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 139 21.054 810 20.083 20.615 20.782 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 184 20.229 520 19.190 19.937 19.827

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 Νίκος Μπελαβίλας, επίκουρος καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Καταγραφή και αποτύπωση. Το πρώτο βήμα στις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Τμήμα Ψυχολογίας,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Τμήμα Ψυχολογίας, το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας, το Κέντρο Μελέτης της Οικογένειας και το Κέντρο Ανάπτυξης της

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Λεοντακιανάκου

Ειρήνη Λεοντακιανάκου Ειρήνη Λεοντακιανάκου Λέκτορας στην Ιστορία της Τέχνης Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κων/πόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος 84 100 Τηλ. +302281097126 ileon@aegean.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «Λέσβος 1912: Από την οθωμανική στην ελληνική επικράτεια»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «Λέσβος 1912: Από την οθωμανική στην ελληνική επικράτεια» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «Λέσβος 1912: Από την οθωμανική στην ελληνική επικράτεια» Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς, Γ. Αργυρίου 16, Κιλκίς, Ελλάδα Τηλέφωνο Εργασίας +30 23410 29876 εσωτ. 26 venetia@moda.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ»

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» Αθανασία Σκουρτανιώτη, Φιλόλογος- Νηπιαγωγός, Δήμος Καλλιθέας Στρατής Χατζηχαραλάμπους, Κοινωνιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Φθινόπωρο - Χειμώνας 2013 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Κατιάννα Μίχα Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3%

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3% ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡ Α (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 12,599 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6,916 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 5,683 82.2% ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου Ψυχολόγος Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Σίφνου 12, Αγία Παρασκευή και Γαμβέτα 4, Αθήνα Τηλέφωνα: 211 7507337, 210 6397236, 693 6740308 Ε-mail : aretikypreou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr Τίτλοι σπουδών Πτυχίο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια του ΚΝΕ συνεχίστηκαν και κατά το 2004 με ικανοποιητική συχνότητα,

Τα Σεμινάρια του ΚΝΕ συνεχίστηκαν και κατά το 2004 με ικανοποιητική συχνότητα, Τα Σεμινάρια του ΚΝΕ Τα Σεμινάρια του ΚΝΕ συνεχίστηκαν και κατά το 2004 με ικανοποιητική συχνότητα, προσφέροντας την ευκαιρία διαλόγου και προβληματισμού πάνω σε μια ευρύτατη θεματολογία στον χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα