ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ Εκεί όπου ξεκίνησε η οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη στην σύγχρονη Ελλάδα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ 2015-2019. Εκεί όπου ξεκίνησε η οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη στην σύγχρονη Ελλάδα."

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ Εκεί όπου ξεκίνησε η οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη στην σύγχρονη Ελλάδα.

2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Εργαλείο κλειδί, ικανό να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια της Σύρου για αλλαγή βηματισμού, έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες ανάπτυξης στο άμεσο και ευρύτερο μέλλον. Καθορισμός των μέσων υλοποίησης της κοινής επιδίωξης για την ανάπτυξη ενός σημαντικού τουριστικού προορισμού στις κύριες αγορές, προσφέροντας μια μοναδική και αυθεντική εμπειρία. Δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τους υποψήφιους επενδυτές. Συμπλήρωση κυρίαρχων στόχων του Δημοτικού Συμβουλίου και ατζέντας για κοινωνική ανανέωση.

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Παροχή συνεχούς σχεδίασης για να διασφαλίσει: Την ανάδειξη του τουρισμού ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Την στήριξη στην εξωστρέφεια των οικονομικών κυττάρων. Την δημιουργία προϋποθέσεων για την προσέλκυση επενδύσεων. Την ανάπτυξη νέων πόλων έλξης και δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν την διαφοροποίηση του προορισμού. Την βελτίωση απασχόλησης με νέες θέσεις εργασίας. Την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σταδιακή αύξηση των αφίξεων στη Σύρο. Αύξηση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχειακά καταλύματα. Αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης επισκεπτών. Αύξηση επισκεπτών στα κύρια αξιοθέατα. Αύξηση των εσόδων του Δήμου.

5 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασική Παραδοχή : Λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας μεμονωμένος φορέας δεν έχει τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας συνολικής δράσης και στρατηγικής, θα πρέπει να υπάρξει: Αποφυγή επανάληψης μεμονωμένων και ασυντόνιστων ενεργειών. Ενθάρρυνση συνεργασιών και συμμετοχικών δραστηριοτήτων. Στήριξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο τουρισμός να μεταβληθεί σ έναν από τους κύριους οικονομικούς πυλώνες. Σημαντική αλλαγή στον τρόπο σκέψεως και νοοτροπίας, παρακάμπτοντας αγκυλώσεις και προσχώματα του παρελθόντος. Επενδύσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε : Τουριστικές υποδομές Marketing και προώθηση πωλήσεων Βελτίωση κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού Προβολή και επικοινωνία Εξειδίκευση και διαφοροποίηση του προϊόντος από άλλους προορισμούς. Να γίνει αντιληπτή η ανάγκη για συμμετοχή, κοινή δράση και προσπάθεια. Να ενστερνισθούν όλοι ανεξαιρέτως τους στόχους.

7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο χρονικός σχεδιασμός των ενεργειών υλοποίησης κατανέμεται ως: Βραχυπρόθεσμος (2014) Μεσοπρόθεσμος ( ) Μακροπρόθεσμος ( )

8 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου θα απαιτήσει αξιοποίηση κονδυλίων μέσω: Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. ΕΣΠΑ Προϋπολογισμού Δήμου. Ιδιωτικών επενδύσεων. Προγραμμάτων μικρο-χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Χορηγιών, δωρεών.

9 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Α.- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ. Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Δ.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ KAI ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ. Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΣΤ.- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ MARKETING ΚΑΙ BRANDING ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ.

10 Α.- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΥ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ή ΕΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

11 Α.- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΥ Βαθμίδα Α Σκοπός : Δημιουργία ενός ευέλικτου σχήματος, το οποίο θα είναι το κύριο καθοδηγητικό όργανο και το κέντρο χάραξης πολιτικής, στο οποίο θα αντιπροσωπεύονται ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας με την παράλληλη υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων και ομάδων εργασίας. Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) Τουριστική Επιτροπή (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) Τουριστικός Σύνδεσμος Σ.Υ.Ρ.Α. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Επιμελητήριο Κυκλάδων (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Ειδικοί Σύμβουλοι (ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΕΣ)

12 Α.- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΥ Ενδιάμεση Βαθμίδα Σκοπός : Συνεργασία με ειδική εταιρία σύμβουλο σε θέματα marketing και e- marketing, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη τουριστικών προορισμών, branding και αναγνωρισιμότητας. Ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας με συμβούλους επί ειδικών θεμάτων, όπως ακτοπλοΐα και αερομεταφορές. Εταιρεία Σύμβουλος Marketing. Εκπρόσωποι αεροπορικών αερογραμμών. Εκπρόσωποι εταιριών ακτοπλοΐας. Σύμβουλοι επί θεμάτων κρουαζιέρας. Σύμβουλοι επί θεμάτων υποδομών. Ομάδες Εργασίας.

13 Α.- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΥ Βαθμίδα Β Εντάσσονται όλοι οι κύριοι οικονομικοί παράγοντες που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τουριστικό κλάδο. Εντάσσονται υπό την σκέπη του Συνδέσμου, στον οποίο και συμμετέχουν ενεργά. Ένωση Ξενοδόχων (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Ένωση Ενοικιαζομένων (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Marketing & Προβολή (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ) Σύλλογος Τερψιχόρη (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Εμπορικοί Σύλλογοι (ΠΡΟΕΔΡΟΙ) Επιτροπή Πολιτισμού (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)

14 Α.- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΥ Βαθμίδα Γ Εντάσσονται όλοι οι κύριοι όμιλοι και πολιτιστικοί σύλλογοι Σύλλογος Ιστορικών Οχημάτων (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Ομάδα Πεζοπόρων (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Ναυτικός Όμιλος Σύρου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Σύνδεσμος TAXI Σύρου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Πολιτιστικοί & Αθλητικοί Σύλλογοι (ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ)

15 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ( Steering Committee ) Δημοτικό Τουριστική Σύνδεσος Επιχειρήσεων Επιμελητήριο Ειδικοί Συμβούλιο Επιτροπή Σ.Υ.Ρ.Α. Κυκλάδων Σύμβουλοι Δήμαρχος Αντιδ/ρχος Πρόεδρος Εκπρόσωπος Επιτροπή Πολιτισμού Δήμου Ένωση Ξενοδόχων Πρόεδρος Ένωση Ενοικιαζομένων Πρόεδρος Promotion & Marketing Σύνδεσμος Σ.Υ.Ρ.Α. Σύλλογος Τερψιχόρη Πρόεδρος Εμπορικοί Σύλλογοι Πρόεδροι Επιτροπή Πολιτισμού Πρόεδρος ή Εκπ/πος Σύλ/γος Ιστ/κών Οχ/των Ομάδα Πεζοπόρων Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. Ναυτικός Όμιλος Σύρου Σύνδεσμος TAXI Πολιτισ/κοί Σύλλογοι Πρόεδρος Πρόεδρος Πρόεδρος Πρόεδρος Πρόεδρος Εκπρόσωποι

16 Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Οργανωτική Ομάδα Τουρισμού Σύρου Εποπτεύει και συντονίζει την υλοποίηση όλων των επιμέρους τμημάτων του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Φορείς στην Β και Γ βαθμίδα Εποπτεύουν και συντονίζουν την υλοποίηση των τομέων ευθύνης τους. Ετήσιος απολογισμός Συντάσσεται και παρουσιάζεται ετήσια έκθεση προόδου, η οποία θα παρουσιάζει την εξέλιξη υλοποίησης και επίτευξης των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού. Ημερίδα Τουρισμού με την ευθύνη της Ο.Ο.Τ.Σ. Οργάνωση μια φορά τον χρόνο ημερίδας για την τουριστική ανάπτυξη της Σύρου, όπου θα παρουσιάζεται ο ετήσιος απολογισμός και οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις του στρατηγικού σχεδιασμού.

17 Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Γενική παραδοχή Ο βαθμός ελκυστικότητας, μοναδικότητας και διαφοροποίησης ενός τουριστικού προορισμού αποτελούν ουσιώδεις και θεμελιώδεις παράγοντες στο να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τουριστική αγορά.

18 Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Β.1.- Αναβάθμιση υφιστάμενων ιστορικών κτηρίων του Δήμου και υφιστάμενων πόλων έλξης επισκεπτών. Β.2.- Αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών υποδομών. Β.3.- Σχεδιασμός σήμανσης καθοδήγησης επισκεπτών. Β.4.- Βελτίωση υποδομών λιμένα Σύρου και αεροδρομίου. Β.5.- Σχεδιασμός κυκλοφοριακού. Β.6.- Αναβάθμιση ξενοδοχειακής υποδομής.

19 Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Β.1.- Αναβάθμιση υφιστάμενων ιστορικών κτηρίων του Δήμου και υφιστάμενων πόλων έλξης επισκεπτών Δημαρχείο: Εξωτερική όψη, φωτισμός ( ). Κεντρική πλατεία (2016). Θέατρο Απόλλων (2016). Μουσειακές εγκαταστάσεις ( ). Πεζοδρόμια και κάγκελα στο ιστορικό κέντρο. Πνευματικό Κέντρο Λέσχη «ΕΛΛΑΣ» (2015).

20 Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Β.2.- Αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών υποδομών Αναβάθμιση προδιαγραφών από Λιμενικό Ταμείο για την μίσθωση ακτών (2015). Ανάδειξη φάρου με νυκτερινό φωτισμό (2015). Ολοκλήρωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Άνω Σύρο (2016). Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Ερμούπολης (2015). Αναβάθμιση οδικού δικτύου Κινίου Λωτού (2015). Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Φοίνικα (2016).

21 Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Β.3.- Σχεδιασμός σήμανσης καθοδήγησης επισκεπτών Μελέτη και τοποθέτηση σήμανσης (2015): Κέντρο πόλης ανάδειξη ιστορικών κτιρίων ανάδειξη ελκυστικών περιοχών ανάδειξη εμπορικού κέντρου Άνω Σύρου Βασικούς οδικούς άξονες Περιπατητικά μονοπάτια

22 Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Β.4.- Βελτίωση υποδομών λιμένα Σύρου και αεροδρομίου Master Plan του λιμένα Ερμούπολης ( ). Βελτίωση υποδομών της μαρίνας στην θέση «Πηδάλι». Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών για θαλαμηγούς. Βελτίωση υποδομών για κρουαζιερόπλοια στην περιοχή νησάκι και ανάπλαση ευπρεπισμός της πλατείας. Βελτίωση περιοχής υποδοχής επιβατών κρουαζιέρας. Επέκταση διαδρόμου αερολιμένα. Στόχευση για περαιτέρω μεγέθυνση διαδρόμου αερολιμένα. Ανάπτυξη υδατοδρομίων.

23 Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Β.5.- Σχεδιασμός Κυκλοφοριακού Αξιοποίηση κατάλληλων περιφερειακών χώρων στάθμευσης. Προσθήκη νέων θέσεων στάθμευσης προ της εισόδου στην υφιστάμενη είσοδο του λιμανιού. Ολοκλήρωση κατασκευής παρακαμπτηρίου οδού Άνω Σύρου. Κατασκευή εναλλακτικού επαρχιακού δρόμου Φοίνικα (2018). Ανάπτυξη περιφερειακών σημείων μίσθωσης και στάθμευσης ποδηλάτων προς εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών (2016).

24 Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Β.6.- Αναβάθμιση ξενοδοχειακής υποδομής Δυναμικότητα Δωματίων Σύρου 5 * 4 * 3 * 2 * 1 * Σημείωση : Το 70% της δυναμικότητας είναι δωμάτια 1*, 2* και 3*.

25 Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Β.6.- Αναβάθμιση ξενοδοχειακής υποδομής Δυναμικότητα Δωματίων Ερμούπολης 5 * 4 * 3 * 2 * 1 * Σημείωση : Μόλις το 32% είναι δωμάτια 5* και 4*

26 Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Β.6.- Αναβάθμιση ξενοδοχειακής υποδομής Δυναμικότητα Δωματίων 5* σε ανταγωνιστικούς προορισμούς Μύκονος Σαντορίνη Νάξος Πάρος Σύρος

27 Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Β.6.- Αναβάθμιση ξενοδοχειακής υποδομής Αριθμός Ξενοδοχείων 4* και 5* ΜΥΚΟΝΟΣ 63 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 100 ΝΑΞΟΣ 11 ΠΑΡΟΣ 18 ΣΥΡΟΣ 11

28 Β.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Β.6.- Αναβάθμιση ξενοδοχειακής υποδομής Αναβάθμιση λειτουργίας Ενώσεως Ξενοδόχων. Σεμινάρια εκπαιδεύσεως ξενοδόχων σε θέματα λειτουργίας και προωθητικών ενεργειών και marketing. Αξιοποίηση δυνατοτήτων για αναβάθμιση υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων σε 4* και 5*. Προσθήκη ξενοδοχειακών μονάδων 4* και 5* μέσω ιδιωτικών επενδύσεων στον ξενοδοχειακό χώρο. Σεμινάρια εκπαίδευσης ανθρωπίνου δυναμικού.

29 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.1.- Δημιουργία νέας πύλης εισόδου στον Φοίνικα. Γ.2.- Ανάπτυξη νέων πόλων έλξης επισκεπτών. Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο. Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

30 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.1.- Δημιουργία νέας πύλης εισόδου στο Φοίνικα

31 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.1.- Δημιουργία νέας πύλης εισόδου στο Φοίνικα ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Δήλωση Υπουργού Μεταφορών στην Βουλή των Ελλήνων στις 24/7/2014) Επέκταση Προαστιακού Σιδηροδρόμου στο λιμάνι του Λαυρίου. (Σύνδεση με αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος και λιμένα Πειραιώς) Μεταφορά ακτοπλοϊκών γραμμών στο λιμένα Λαυρίου. Ανάδειξη Λαυρίου σε λιμένα κόμβο (επιβατηγό και εμπορικό). Επέκταση Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Πάτρα έως το 2017.

32 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.1.- Δημιουργία νέας πύλης εισόδου στο Φοίνικα Γιατί πρέπει να γίνει; Με την λειτουργία της επέκτασης, η Σύρος οφείλει να είναι έτοιμη σε υποδομές, προκειμένου να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα. Δυνατότητα ένταξης σε δύο ακτοπλοϊκές γραμμές, κορμούς βασικών επιβατηγών πλοίων: Σύρο - Τήνο - Μύκονο (Ερμούπολη) Σύρο - Πάρο - Νάξο - Σαντορίνη - Κρήτη (Φοίνικας) Δυνατότητα επανένταξης στις ακτοπλοϊκές γραμμές ταχύπλοων επιβατηγών (High Speed Sea Jet) και σε νέες (Flying Cat) Σύρο - Τήνο - Μύκονο (Ερμούπολη) Σύρο - Πάρο - Νάξο - Σαντορίνη - Κρήτη (Φοίνικας)

33 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.1.- Δημιουργία νέας πύλης εισόδου στο Φοίνικα Πλεονεκτήματα - Οφέλη Σημαντική προοπτική αύξησης δρομολογίων από και προς Σύρο. Μείωση χρόνου ταξιδίου από και προς τον προορισμό. Μείωση ναύλου (σημαντικός παράγων για τον καταναλωτή). Σύνδεση με παγκοσμίως γνωστούς προορισμούς (Σαντορίνη). Παροχή κινήτρου και ευχέρειας σε κάθε ταξιδιώτη να εντάξει την Σύρο στον σχεδιασμό του (αξιοποίηση πελατείας του ανταγωνισμού). Σταδιακή βελτίωση αναγνωρισιμότητας του προορισμού: Σύρος. Δημιουργία τουριστικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή. Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων κατοίκων και άνοδος αξίας.

34 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.2.- Ανάπτυξη νέων πόλων έλξης επισκεπτών Ενίσχυση ενιαίας ταυτότητας προορισμού. Προσθήκη πόλων έλξης «Must see». Προσφορά εναλλακτικών προτάσεων. Στόχευση διαφόρων μορφών πελατείας. Ανάπτυξη αναγνωρισιμότητας. Διαφοροποίηση προϊόντος από ανταγωνισμό.

35 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.2.- Ανάπτυξη νέων πόλων έλξης επισκεπτών 1/ Πλατεία Αφανούς Ναύτη - Τελωνείο Ανάπλαση του χώρου και αξιοποίηση του Ν.Ο.Σ.

36 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.2.- Ανάπτυξη νέων πόλων έλξης επισκεπτών 2/ Δημαρχείο Ερμούπολης Μετατροπή στην αιχμή του δόρατος και σε πηγή εσόδων

37 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Γ.2.- Ανάπτυξη νέων πόλων έλξης επισκεπτών Ισόγειο 2/ Δημαρχείο Ερμούπολης Δεξιά πτέρυγα Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ερμούπολης. Αριστερή πτέρυγα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Πετρωμάτων. Κυλικείο στο αίθριο Καφενείο σύγχρονων προδιαγραφών. Α Όροφος Δεξιά πτέρυγα Δημήτριος Βικέλας: 1 ος Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Μουσειακή χρήση με σταδιακή προσθήκη κέρινων ομοιωμάτων ιστορικών προσωπικοτήτων. Αριστερή πτέρυγα Προσωπικότητες της Σύρου.

38 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.2.- Ανάπτυξη νέων πόλων έλξης επισκεπτών 3/ Πνευματικό Κέντρο: Δορυφορική χρήση στο συνεδριακό τουρισμό 4/ Φάρος - Νήσος Γάιδαρος: Ανάδειξη και δημιουργία επισκεψιμότητας

39 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.2.- Ανάπτυξη νέων πόλων έλξης επισκεπτών 5/ Ιστορικό Καφενείο «Πάνθεον» Επαναλειτουργία ως παραδοσιακό Συριανό καφενείο, με ανάδειξη παλαιών γαστρονομικών γεύσεων (2015).

40 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.2.- Ανάπτυξη νέων πόλων έλξης επισκεπτών 6/ Άνω Σύρος: Υπαίθριος χώρος ζωγραφικής και έκθεσης κατά τα πρότυπα της Montmartre

41 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.2.- Ανάπτυξη νέων πόλων έλξης επισκεπτών 7/ Ενυδρείο Κινίου: Ανάδειξη και ένταξη στον εκπαιδευτικό τουρισμό

42 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.2.- Ανάπτυξη νέων πόλων έλξης επισκεπτών 8/ Ανάδειξη και αξιοποίηση Νήσου Γυάρου

43 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.2.- Ανάπτυξη νέων πόλων έλξης επισκεπτών 9/ Ανάδειξη και αξιοποίηση ταφικών μνημείων Αγίου Γεωργίου

44 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία εκδηλώσεων με την έννοια του θεσμού. Προβολή και προώθηση προορισμού. Αύξηση αναγνωρισιμότητας. Δημιουργία δυνητικών επισκεπτών.

45 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο 1/ Χριστουγεννιάτικες Εορταστικές Εκδηλώσεις Δημιουργία κατάλληλου κλίματος Χριστουγέννων κατά το πρότυπο των Βρυξελλών. Φωτορυθμικός φωτισμός με μουσική επένδυση και ανάπτυξη Bazaar στην κεντρική πλατεία Μιαούλη. Χώρος ψυχαγωγίας για παιδιά. Προβολή σ όλα τα ΜΜΕ. Υλοποίηση : 2015

46 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο 2/ Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Δημιουργία συναυλίας διεθνούς επιπέδου την περίοδο των Χριστουγέννων στο Θέατρο Απόλλων, κατά το πρότυπο της Βιέννης την Πρωτοχρονιά. Φιλανθρωπικός χαρακτήρας για την προσέλκυση προσωπικοτήτων. Ζωντανή αναμετάδοση πανελλαδικά από την ΝΕΡΙΤ. Ανάπτυξη μοναδικού θεσμού στην Ελλάδα. Υλοποίηση : 2015

47 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο 3/ Άνοιγμα τριωδίου στη Σύρο Αποκριάτικος χορός με ενδυμασίες εποχής 19ου αιώνα με προβολή σ όλα τα ΜΜΕ. Δεν υπάρχει καμία παρόμοια εκδήλωση σε όλη την επικράτεια. Άμεση επικέντρωση ενδιαφέροντος στην Σύρο. Υλοποίηση : 2015

48 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο 4/ Πάσχα στη Σύρο Έντονη προβολή της μοναδικής εμπειρίας που προσφέρει η αρμονική συνύπαρξη των δύο Χριστιανικών Δογμάτων στο νησί, σε συνδυασμό με την κατάνυξη και τους ύμνους των δύο Εκκλησιών.

49 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο 5/ Πρωτομαγιά στη Σύρο Γιορτή λουλουδιών: Δωρεάν διανομή καλλωπιστικών λουλουδιών στους πολίτες Τάπητας από άνθη στο κέντρο της Πλατείας σε συνδυασμό με πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στολισμός δημοτικών φανοστατών Bazaar λουλουδιών και τοπικών προϊόντων. Φωτογραφίες: Grande Place Bruxelles Υλοποίηση : 2015

50 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο 6/ Ιστορική Περιήγηση Σύρου Διοργάνωση 2 ης περιήγησης με πανελλαδική προβολή και στόχο την αύξηση συμμετοχής Ιστορικών Οχημάτων εκτός Σύρου. Προβολή σε αντίστοιχες εγχώριες και διεθνείς λέσχες με αποστολή προσκλήσεων.

51 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο 7/ Ποδηλατικός Γύρος Σύρου Διοργάνωση ετήσιου ποδηλατικού γύρου Σύρου. Προβολή σε αντίστοιχες διεθνείς και εγχώριες λέσχες με αποστολή προσκλήσεων. Υλοποίηση: 2015

52 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο 8/ Ημιμαραθώνιος Αναβάθμιση υφιστάμενου αγώνα με θέμα, από την αρχαία εποχή (Σαν Μιχάλης Χαλανδριανή), στην μεσαιωνική (Άνω Σύρος) και στη σύγχρονη περίοδο (πλατεία Μιαούλη). Σταδιακή προβολή σε διεθνές επίπεδο. Σύνθημα στα αγγλικά: From Prehistoric, to medieval and to modern times.

53 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο 9/ Αγώνας κλασσικών σκαφών και λατινιών Διοργάνωση 2ου αγώνα με εντονότερη προβολή στα ΜΜΕ. Προώθηση σε αντίστοιχες διεθνείς λέσχες και αντίστοιχες διοργανώσεις.

54 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο 10/ Ζωγραφική και φως στην Άνω Σύρο Διοργάνωση φεστιβάλ και διαγωνισμού ζωγραφικής. Αποτύπωση αρχιτεκτονικής. Προώθηση σε αντίστοιχες διεθνείς λέσχες και αντίστοιχες διοργανώσεις.

55 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο 11/ Αγώνας δρόμου «Στα βήματα του Μάρκου Βαμβακάρη» Διοργάνωση αγώνα δρόμου ακολουθώντας τα βήματα της Φραγκοσυριανής. Προώθηση σε αντίστοιχες λέσχες και αντίστοιχες διοργανώσεις.

56 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.3.- Σχεδιασμός νέων εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα διαφοροποιούν την Σύρο 12/ BEACH VOLLEY Συνέχιση της επιτυχημένης διοργάνωσης. Προβολή της Σύρου μέσω κάλυψης ευρωπαϊκών αθλητικών τηλεοπτικών καναλιών Προώθηση σε αντίστοιχες διεθνείς λέσχες και αντίστοιχες διοργανώσεις.

57 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού ΣΤΟΧΟΙ Εμπλουτισμός εμπειρίας επισκέπτη. Απόδοση συγκριτικού πλεονεκτήματος. Επικουρικά στοιχεία τουριστικού προϊόντος. Συμβολή στην διαμόρφωση γενικής εικόνας. Αφίξεις εκτός τουριστικής περιόδου αιχμής.

58 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 1/ Τουρισμός Κρουαζιέρας ΓΙΑΤΙ; Επενδύσεις για βελτίωση υποδομών. Είσοδος Σύρου στην διεθνή αγορά. Αύξηση αναγνωρισιμότητας προορισμού. Δημιουργία δυνητικής πελατείας. Προβολή και διαφήμιση στόμα με στόμα. Δράσεις προς υλοποίηση Εμπλουτισμός πόλων έλξεως. Παροχή πληροφοριακού υλικού. Προγράμματα εκδρομών και ξεναγήσεων. Ειδικές εκδηλώσεις υποδοχής.

59 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 2/ Γαστρονομικός Τουρισμός ΓΙΑΤΙ; Σημαντικό σκέλος της εμπειρίας διακοπών. Κριτήριο επιλογής τουριστικού προορισμού. Διακριτή θέση στο προϊόν. Ευκαιρία ανάδειξης και ανάπτυξης προϊόντων. Αξιοποίηση πλούτου βοτανολογίας. Απασχόληση ανθρωπίνου δυναμικού. Δράσεις προς υλοποίηση Καταγραφή γαστρονομικού χαρτοφυλακίου. Δημιουργία φεστιβάλ γαστρονομίας. Προσέλκυση γαστρονομικών λεσχών. Αξιοποίηση υπό ίδρυση Μουσείου. Βοτανολογίας. Ειδική αναφορά στο νέο Portal.

60 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 3/ Συνεδριακός Τουρισμός ΓΙΑΤΙ; Μεγάλη εγχώρια και διεθνή δραστηριότητα. Επισκέπτες με αγοραστική δύναμη. Άμεση προβολή και διαφήμιση. Απόκτηση εμπειριών του προορισμού. Διαμόρφωση δυνητικών επισκεπτών. Έσοδα από εκμίσθωση εγκαταστάσεων. Αφίξεις επισκεπτών εκτός περιόδου αιχμής. Δράσεις προς υλοποίηση Χρήση Θεάτρου «Απόλλων» και αιθουσών Πνευματικού Κέντρου. Δημιουργία Fact Sheet και προωθητικού υλικού προς PCO s. Δημιουργία Syros Convention Bureau. Προώθηση Pre and Post stays. Ειδική αναφορά στο νέο Portal.

61 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 4/ Θαλάσσιος Τουρισμός ΓΙΑΤΙ; Σημαντική δραστηριότητα στο χώρο. Επισκέπτες με αγοραστική δύναμη. Απόκτηση εμπειριών του προορισμού. Πελατεία που αναζητά την διαφοροποίηση. Αφίξεις επισκεπτών εκτός περιόδου αιχμής. Δράσεις προς υλοποίηση Ανάπτυξη υποδομών Windsurf. Υποστήριξη δημιουργίας σχολών Windsurf. Προώθηση σε εγχώριες και διεθνείς λέσχες. Ειδική αναφορά στο νέο Portal.

62 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 5/ Πολιτιστικός Τουρισμός ΓΙΑΤΙ; Εμπλουτιστικό στοιχείο στο προϊόν. Επισκέπτες με αγοραστική δύναμη. Απόκτηση πρόσθετων εμπειριών. Πελατεία που αναζητά την διαφοροποίηση. Αφίξεις επισκεπτών εκτός περιόδου αιχμής. Αξιοποίηση στο πρόγραμμα marketing. Δράσεις προς υλοποίηση Εμπλουτισμός με παραγωγικές εκδηλώσεις. Στήριξη και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων σ όλο το νησί. Σύγχρονη τεχνολογία για την προβολή. Ειδική αναφορά στο νέο Portal.

63 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 6/ Θρησκευτικός Τουρισμός ΓΙΑΤΙ; Εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς. Κίνητρο στην εγχώρια αγορά. Στρατηγικό πλεονέκτημα συνύπαρξης. Απόκτηση πρόσθετων εμπειριών. Δυνατότητα σύμπραξης με γειτονικά νησιά. Αφίξεις επισκεπτών εκτός περιόδου αιχμής. Δράσεις προς υλοποίηση Καταγραφή πόλων έλξεως. Αξιοποίηση εικόνας El Greco. Προβολή Εκκλησιαστικού μουσείου. Δημιουργία εξειδικευμένων ξεναγήσεων. Ειδική αναφορά στο νέο Portal.

64 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 7/ Ιατρικός Τουρισμός ΓΙΑΤΙ; Εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς. Στόχευση στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Δυνατότητα ανάπτυξης της μοναδικότητας. Αφίξεις επισκεπτών εκτός περιόδου αιχμής. Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Δράσεις προς υλοποίηση Αξιοποίηση εγκαταστάσεων Νοσοκομείου. Διευκόλυνση στον προγραμματισμό. Διευκόλυνση στην προσβασιμότητα. Προώθηση σε εγχώριες και διεθνείς ενώσεις. Ειδική αναφορά στο νέο Portal.

65 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 8/ Μηχανοκίνητος Τουρισμός ΓΙΑΤΙ; Εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς. Στόχευση στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Δυνατότητα ανάπτυξης της μοναδικότητας. Σημαντική αγοραστική δύναμη επισκεπτών. Αφίξεις επισκεπτών εκτός περιόδου αιχμής. Αξιοποίηση Λέσχης Ιστορικών Οχημάτων και μοτοσυκλετών. Δράσεις προς υλοποίηση Καταγραφή διεθνών λεσχών αυτοκινήτων. Αποστολή προσκλήσεων για παρακίνηση σχεδιασμού επισκέψεως. Συνεργασία με ακτοπλοϊκές εταιρίες για επίτευξη ελκυστικού ναύλου. Σχεδιασμός ειδικών εκδηλώσεων. Προωθητικές ενέργειες σε Ευρωπαϊκές λέσχες.

66 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 9/ Περιπατητικός Τουρισμός ΓΙΑΤΙ; Εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς. Στόχευση στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Δυνατότητα ανάπτυξης εικόνας διαφοροποίησης προορισμού. Αφίξεις επισκεπτών εκτός περιόδου αιχμής. Ανάδειξη μοναδικών τοπίων. Δράσεις προς υλοποίηση Αξιοποίηση δραστηριότητας του τοπικού Ομίλου. Προωθητικές ενέργειες σε εγχώριες και διεθνείς λέσχες και ομίλους.

67 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 10/ Εκπαιδευτικός Τουρισμός ΓΙΑΤΙ; Εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς. Ενίσχυση αφίξεων εκτός περιόδου αιχμής. Αξιοποίηση νέων πόλων έλξης. Ανάδειξη ιστορικότητας Σύρου. Δημιουργία δυνητικών επισκεπτών. Δράσεις προς υλοποίηση Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων ξεναγήσεως. Σχεδιασμός θεατρικών παραστάσεων στο Θέατρο Απόλλων. Προωθητικές ενέργειες σε γυμνάσια και λύκεια πανελλαδικά. Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αιγαίου για προωθητικές ενέργειες στη διεθνή αγορά.

68 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 11/ Αθλητικός Τουρισμός ΓΙΑΤΙ; Εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς. Αφίξεις επισκεπτών εκτός περιόδου αιχμής. Αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Προβολή οργανωτικών δυνατοτήτων. Δράσεις προς υλοποίηση Αξιοποίηση δραστηριοτήτων τοπικών αθλητικών συλλόγων. Καταγραφή αθλητικών εκδηλώσεων με δυνατότητα διοργάνωσης στην Σύρο. Διοργάνωση 1 ου τουρνουά 3on3 στην πλατεία Μιαούλη (2015).

69 Γ.- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ.4.- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 12/ Γάμοι Ταξίδια μέλιτος ΓΙΑΤΙ; Εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς. Πελατεία με αγοραστική δύναμη. Αφίξεις επισκεπτών εκτός περιόδου αιχμής. Μεταφορά εμπειριών. Δράσεις προς υλοποίηση Ανάπτυξη ειδικών πακέτων. Ειδική αναφορά στο νέο Portal.

70 Δ.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ KAI ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ Κάθε εργαζόμενος στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού και κάθε πολίτης αποτελεί τον πλέον αποφασιστικό παράγοντα στην αποτίμηση του τουριστικού προϊόντος. Στην τουριστική βιομηχανία η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τον πελάτη είναι απαραίτητο στοιχείο για την προστασία και την ανάπτυξη της φήμης ενός τουριστικού προορισμού.

71 Δ.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ KAI ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΙ Επενδύσεις στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιότητας και καινοτομίας. Αλλαγή αντίληψης για την συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη. Καλλιέργεια ευρύτερης τουριστικής συνείδησης. Έμφαση στην προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Μετατροπή κάθε πολίτη σε Πρεσβευτή του προορισμού. Κεφαλαιοποίηση της παραδοσιακής Συριανής φιλοξενίας. Ανάπτυξη των εννοιών της πρωτοβουλίας και του ενθουσιασμού. Μεταφορά στον επισκέπτη θετικής ενέργειας. Σταδιακή αύξηση της απασχόλησης.

72 Δ.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ KAI ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Μεσοπρόθεσμα Επιμορφωτικά σεμινάρια (Ξενοδοχεία-Επισιτισμός-TAXI κλπ). Δημιουργία επαγγελματικής τουριστικής συνείδησης. Βελτίωση ατομικής και συλλογικής συμπεριφοράς. Ημερίδες ενημέρωσης μαθητών για ευαισθητοποίηση σε θέματα τουριστικής και περιβαλλοντικής συνείδησης. Ενθάρρυνση εθελοντικής εργασίας και πρακτικής συμβολής. Μακροπρόθεσμα Σταδιακή εισαγωγή στο πρόγραμμα πιστοποίησης ποιότητας Q.

73 Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ Οι συνέργειες Δημόσιου και Ιδιωτικού φορέων είναι σήμερα απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων. Η δραστηριοποίηση του Ιδιωτικού Τομέα και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών με συντονισμό και έμφαση στην κοινή προσπάθεια, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου και ελκυστικού τουριστικού προορισμού.

74 Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ : Εκεί όπου ξεκίνησε η οικονομική ανάπτυξη και η διαμόρφωση της αστικής τάξης στην σύγχρονη Ελλάδα. Ένα παράδειγμα προς μίμηση

75 Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Εύλογα ερωτήματα με έντονα στοιχεία προβληματισμού Ποιο κράτος συνέβαλε στην μεγαλειώδη οικονομική ανάπτυξη της Ερμούπολης τον 19 ο αιώνα; Ποιος κεντρικός κρατικός σχεδιασμός περιέλαβε την βιομηχανική, εμπορική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Σύρου; Ποια Ευρωπαϊκά πακέτα στήριξης και ποια ΕΣΠΑ χρηματοδότησαν την οικονομική ανάπτυξη της Σύρου;

76 Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Εύλογες απαντήσεις Η ανάγκη επιβίωσης σ ένα δύσκολο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της εποχής. Η ιδιωτική πρωτοβουλία κάθε Συριανού και κάθε μετανάστη. Η σύμπραξη όλων των υγειών οικονομικών κυττάρων που είχαν έντονη δραστηριότητα σε διαφόρους τομείς. Η έμφαση στην πρόοδο, μέσα από κοινούς στόχους.

77 Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Η Σύρος σήμερα Ο Δημόσιος τομέας βρίσκεται υπό συνεχή συρρίκνωση και δεν αποτελεί πλέον απάντηση στην απασχόληση. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι υπό πλήρη κατάρρευση, με έντονο το στοιχείο της ανεργίας. Το ναυπηγείο αδυνατεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης. Στον τουριστικό τομέα απαιτούνται σημαντικά βήματα.

78 Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Οι ευκαιρίες του σήμερα Η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία αναζητεί συνεχώς νέους προορισμούς. Η Σύρος αποτελεί μια παρθένα τουριστική αγορά με σημαντικούς πόλους έλξης. Έχει την δυνατότητα να αναδείξει στοιχεία διαφοροποίησης και μοναδικότητας. Μπορεί να αποτελέσει, όπως και στο παρελθόν, ένα έντονο παράδειγμα προς μίμηση. Ο τουρισμός μπορεί να γίνει το παράθυρο διεξόδου.

79 Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Σ.Υ.Ρ.Α.» Στόχοι προς υλοποίηση Απόσχιση από τις λανθασμένες πρακτικές του παρελθόντος και αλλαγή νοοτροπίας. Σύμπραξη όλων των φορέων, ήτοι του δημόσιου τομέα και των υγειών κυττάρων της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Αφύπνιση και ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σύγχρονη δομή και πρακτικές, κατά τα πρότυπα στο διεθνές τουριστικό γίγνεσθαι. Μεσοπρόθεσμα (2015) Ίδρυση του Τουριστικού Συνδέσμου «Σ.Υ.Ρ.Α.» (Σύνδεσμος Υπηρεσιών Ροηφόρου Ανάπτυξης) Λειτουργία στο πλαίσιο του Συνδέσμου, του Syros Tourism and Convention Bureau Μακροπρόθεσμα (2017) Δημιουργία και ανάπτυξη της Syros Card

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012)

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012) Στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισµό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 2ο Θέµα Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας

Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας Μαριάννα Σιγάλα Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοικησησ υπηρεσιων στον τουρισμο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ευάγγελος Χρήστου ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ Mαρκετινγκ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύρος που αξίζουμε ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ. www.syrosaxizoume.gr

Η Σύρος που αξίζουμε ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ. www.syrosaxizoume.gr Η Σύρος που αξίζουμε ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ www.syrosaxizoume.gr Αγαπητές και Αγαπητοί Συμπολίτες μας, Ο ανεξάρτητος δημοτικός συνδυασμός Η Σύρος που αξίζουμε, δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του Νόμου περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 1969-2005 και των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia 39η xenia ημέρα 3η, 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΤΕΠ Χρήση φυσικών πόρων Θεσμικό πλαίσιο για την χρήση φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Προορισμός και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της κρουαζιέρας

Προορισμός και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της κρουαζιέρας Προορισμός και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της κρουαζιέρας Ιωάννης Μπρας HND CE, BEng (Hons) SEA, MSc EPM, MTEΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ Περίληψη Το λιμάνι του Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 Εισηγήτρια : Ελευθερία Φτακλακη Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3

Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3 Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3 1 Αρχιτέκτων Μηχανικός, Απόφοιτος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολεοδομία - Χωροταξία,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62. Κερδώος Ερμής

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62. Κερδώος Ερμής ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62 Κερδώος Ερμής Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων / www.e-kyklades.gr Συνέντευξη του Κρίτωνα Αρσένη Συνέντευξη, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.1) Τι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Ιδρυτική Διακήρυξη Συνδημότισσες- Συνδημότες, Οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, πραγματοποιούνται σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό Σχέδιο Μάρκετινγκ

Συνολικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Γ. Συνολικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Γ. Συνολικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Ιούλιος 2007 Σελ. 1 από 181 Ευρετήριο A. Εισαγωγή και Σύνοψη B. Διάγνωση, όραμα και στόχοι - Δυνάμεις και αδυναμίες - Ευκαιρίες και απειλές -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο για τον Πειραιά

Το σχέδιο για τον Πειραιά Το σχέδιο για τον Πειραιά Όραμα της πόλης μας αποτελεί η ανάδειξη του Πειραιά σε σύγχρονο Διεθνές Ναυτιλιακό και Τουριστικό Κέντρο που δημιουργεί θέσεις εργασίας, πλούτο και ευημερία για τους Πειραιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ετήσια Έκθεση 2012 Kυπριακός Oργανισμός Tουρισμού Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 1) Οργάνωση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 6 Διοικητικό Συμβούλιο 6 Διάρθρωση Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι της νίκης και της ευημερίας θα είμαστε όλοι συνοδοιπόροι. Γιατί ο δικός μας Πειραιάς, μας χρειάζεται όλους Πειραιώτισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Η αναπτυξιακή ιστορία των νησιών του ελληνικού αρχιπελάγους χάνεται στα βάθη των αιώνων, επιβεβαιώνοντας όμως ότι πολλά από τα νησιά που σήμερα χαρακτηρίζονται ως υπανάπτυκτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ` Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σελίδα 1 από 23 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΩΣ ΜΙΑ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Περίληψη

«Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΩΣ ΜΙΑ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Περίληψη «Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΩΣ ΜΙΑ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Λαγός ηµήτριος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλων 8, 821 00 Χίος dlagos@aegean.gr Θεόδωρος Α. Σταυρινούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα