4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Α. ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι πυρκαγιές ανάλογα με τα υλικά που καίγονται; 2. Ποια είναι η έννοια της πυροπροστασίας και ποια τα είδη της; 3. Τι αναφέρουν οι ενδεικτικές πινακίδες που φέρουν εξωτερικά οι πυροσβεστήρες; 4. Αναπτύξτε με συντομία τους συντελεστές παραγωγής (παραγωγικοί συντελεστές). 5. Ποιος είναι ο ορισμός της οικονομικής μονάδας; 6. Ποιος είναι ο ορισμός της επιχείρησης; Ποια είναι τα κοινά σημεία όλων των ειδών επιχειρήσεων; 7. Τι ονομάζεται «αποτελεσματικότητα» και τι «βαθμός αποτελεσματικότητας» μιας επιχείρησης; 8. Τι ονομάζεται «αποδοτικότητα» και τι «βαθμός αποδοτικότητας» μιας επιχείρησης; 9. Τι ονομάζεται «παραγωγικότητα» και τι «βαθμός παραγωγικότητας» μιας επιχείρησης; 10. Τι ονομάζεται ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης; 11. Αναπτύξτε με συντομία τα είδη των επιχειρήσεων ανάλογα με τον τομέα παραγωγικής τους δραστηριότητας. 12. Αναπτύξτε με συντομία τα είδη των επιχειρήσεων ανάλογα με το είδος της ιδιοκτησίας τους. 13. Αναπτύξτε με συντομία τα δυο είδη των επιχειρήσεων ανάλογα με τη νομική τους μορφή. 14. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων; 15. Πώς ορίζεται η οργάνωση ως μία διοικητική λειτουργία της επιχείρησης; Ποιοι είναι οι στόχοι της; 16. Τι ονομάζεται οργανόγραμμα μιας επιχείρησης και ποια είναι τα οφέλη του; 17. Να αναφέρετε ονομαστικά τις εσωτερικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. 18. Να αναφέρετε τους ορισμούς των τριών βασικών μεγεθών του ηλεκτρικού ρεύματος. 19. Λυχνία αυτοκινήτου 4Ω συνδέεται σε κύκλωμα με τάση 12V (DC). Ποια ένταση ρεύματος διαρρέει το κύκλωμα; Ποια θα είναι η ένταση του συνολικού ρεύματος, εάν προστεθεί στο κύκλωμα: - μία ίδια λυχνία παράλληλα και - μία ίδια λυχνία σε σειρά; 20. Να υπολογίσετε την ονομαστική τιμή ασφάλειας που θα χρησιμοποιήσετε σε ένα κύκλωμα με λυχνία ισχύος 40W και τάση τροφοδοσίας 12V (DC). 21. Να υπολογιστεί η ισχύς που καταναλώνεται από κύκλωμα που απορροφά ρεύμα 20Α και τροφοδοτείται με τάση 12V (DC). 22. Ποιες είναι οι πέντε βασικές κατηγορίες εξαρτημάτων σε ένα τυπικό ηλεκτρικό κύκλωμα; Ποια είναι η σκοπιμότητα κάθε εξαρτήματος; 23. Εάν η αντίσταση ενός κυκλώματος παραμένει κανονική και η τάση τροφοδοσίας του γίνει μικρότερη της κανονικής, ποια θα είναι η συμπεριφορά του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα; 24. Εάν η τάση της πηγής ενός κυκλώματος είναι κανονική και η αντίστασή του γίνεται μεγαλύτερη της κανονικής,ποια θα είναι η συμπεριφορά του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα; 25. Ποια βλάβη ονομάζεται «ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα»; Ποιες αιτίες το προκαλούν; 26. Ποια βλάβη ονομάζεται «βραχυκύκλωμα»; Ποιες αιτίες το προκαλούν και ποια τα αποτελέσματά του; Σελίδα 20 από 33

2 27. Ποια βασικά ηλεκτρικά μεγέθη μετρά ένα τυπικό αναλογικό πολύμετρο; Ποια η χρησιμότητα των μπαταριών του; 28. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες προστασίας οργάνων και συσκευών μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών; 29. Ποια διαγνωστικά συμπεράσματα εξάγονται όταν κατά την ωμομέτρηση ηλεκτρολογικού εξαρτήματος βρεθούν οι τιμές μηδέν (0) και άπειρο ( ); 30. Περιγράψτε τη διαδικασία ρύθμισης στο μηδέν (0) της κλίμακας ρύθμισης αναλογικού ωμομέτρου. Πότε είναι αναγκαίο να γίνεται; 31. Περιγράψτε τη διαδικασία ελέγχου λειτουργίας μιας τηκόμενης ασφάλειας εκτός ηλεκτρικού κυκλώματος. Εξηγήστε πότε η ασφάλεια είναι κανονική και πότε όχι. 32. Εξηγήστε τη λειτουργία ενός ροοστάτη σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Σχεδιάστε το σχετικό ηλεκτρικό διάγραμμα. 33. Εξηγήστε τη λειτουργία ενός ποτενσιόμετρου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Σχεδιάστε το σχετικό ηλεκτρικό διάγραμμα. 34.Σχεδιάστε το εσωτερικό κύκλωμα ενός ρελαί (ηλεκτρονόμος) και εξηγήστε τη λειτουργία του. 35. Εξηγήστε τη λειτουργία ενός τρανζίστορ NPN με τη βοήθεια απλού ηλεκτρικού κυκλώματος. 36. Εξηγήστε τη λειτουργία ενός τρανζίστορ PNP με τη βοήθεια απλού ηλεκτρικού κυκλώματος. 37. Να αναφέρετε ονομαστικά τους ρόλους ενός τρανζίστορ σε ένα κύκλωμα. 38. Περιγράψτε τη διαδικασία ελέγχου μιας απλής διόδου εκτός κυκλώματος με ένα απλό πολύμετρο. 39. Εξηγήστε με τη βοήθεια ηλεκτρικού διαγράμματος και σχετικού πίνακα τη λειτουργία μιας διόδου zener. 40. Ποια αντίσταση (θερμίστορ) ονομάζεται NTC; Σχεδιάστε το σχετικό διάγραμμα αντίστασης - θερμοκρασίας. 41. Να σχεδιάσετε το πρότυπο σύμβολο και τον πίνακα αληθείας πύλης AND με δύο εισόδους. Εξηγήστε τη λειτουργία της με το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμά της. 42. Να σχεδιάσετε το πρότυπο σύμβολο και τον πίνακα αληθείας πύλης OR με δύο εισόδους. Εξηγήστε τη λειτουργία της με το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμά της. 43. Να σχεδιάσετε το πρότυπο σύμβολο και τον πίνακα αληθείας πύλης NOT (αναστροφής). Εξηγήστε τη λειτουργία της με το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμά της. 44. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα διάφορα είδη συνδέσεων στοιχείων μηχανών; Να αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα κάθε κατηγορίας. 45. Με τη βοήθεια σκαριφήματος ορίστε τα μέρη ενός ήλου και τις βασικές του διαστάσεις. 46. Ποιες είναι οι συνηθέστερες χρήσεις ενός κοχλία; 47.Να ορίσετε τα μέρη ενός κοχλία και τις βασικές του διαστάσεις με τη βοήθεια σκαριφήματος. 48. Να αναφέρετε με συντομία τους τύπους των κοχλιών σύνδεσης (σύσφιγξης) ανάλογα με τον τρόπο που συνδέουν τα κομμάτια. 49. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μετρικού και αγγλικού σπειρώματος; 50. Με ποιους τρόπους ασφαλίζεται μία κοχλιοσύνδεση; Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του καταλληλότερου τρόπου ασφάλισης; 51. Δώστε τον ορισμό της συγκόλλησης στοιχείων μηχανών και παραθέστε τα πλεονεκτήματά της. Σελίδα 21 από 33

3 52. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των συγκολλήσεων ως μεθόδου σύνδεσης στοιχείων μηχανών; 53. Τι είναι το πολύσφηνο; Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει η χρήση του; Να αναφέρετε παραδείγματα χρήσης του. 54. Περιγράψτε τη λειτουργία ενός ελατηρίου. Να αναφέρετε παραδείγματα χρήσης του. 55. Να αναφέρετε ονομαστικά τους τύπους των ελατηρίων ανάλογα με τη μορφή τους. 56. Δώστε τους ορισμούς του άξονα, της ατράκτου και του στροφέα. 57. Ποιος είναι ο ρόλος και τα είδη των εδράνων ανάλογα με το είδος της τριβής που αναπτύσσουν κατά τη λειτουργία τους; 58. Ποιους σκοπούς επιτελούν τα έδρανα; 59. Ποια στοιχεία χρειάζεστε προκειμένου να αντικαταστήσετε ένα κατεστραμμένο ρουλεμάν, το οποίο δεν φέρει τον αριθμό τυποποίησής του; 60. Πώς υπολογίζεται η σχέση μετάδοσης δύο ανόμοιων γραναζιών σε εμπλοκή σε σχέση με τις στροφές, τις ακτίνες, τις διαμέτρους και τον αριθμό των δοντιών τους; Κάντε το σχετικό σκαρίφημα. 61. Με τη βοήθεια σκαριφήματος εξηγήστε την έννοια της ροπής στρέψης ενός περιστρεφόμενου γραναζιού. Διατυπώστε τον τύπο υπολογισμού της και εξηγήστε τα σύμβολά του. 62. Να αναφέρετε με συντομία τα είδη των ιμάντων ανάλογα με τη μορφή της διατομής τους καθώς και παραδείγματα χρήσης τους. 63.Ποιες είναι οι διαστάσεις των σωλήνων; Ποια λειτουργικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης τις καθορίζουν; 64. Να αναφέρετε με συντομία τα είδη των καταπονήσεων μιας ράβδου. Κάντε τα σχετικά σκαριφήματα για καθεμία από αυτές. 65. Τι είναι ροπή σύσφιξης βίδας; Ποιες καταπονήσεις υφίσταται μία βίδα κατά τη σύσφιξή της; 66. Ποια είναι τα βασικά τμήματα ενός σύγχρονου εργοστασίου-μηχανουργείου; 67. Να αναφέρετε με συντομία τις φυσικές ιδιότητες των μετάλλων. 68. Να αναφέρετε με συντομία τις χημικές ιδιότητες των μετάλλων. 69. Να αναφέρετε ονομαστικά τις μηχανικές ιδιότητες των μηχανουργικών υλικών. 70. Τι ονομάζουμε σκληρότητα ενός μηχανουργικού υλικού; Ποιες είναι οι κυριότερες μέθοδοι σκληρομέτρησης; 71. Δώστε με συντομία τους ορισμούς για τις επεξεργασίες της σκλήρυνσης (ολική επιφανειακή) και της επαναφοράς μεταλλικών εξαρτημάτων. 72. Να αναφέρετε ονομαστικά τις κυριότερες ιδιότητες του μαλακού χάλυβα και του χυτοσιδήρου. 73. Να αναφέρετε ονομαστικά τις κυριότερες ιδιότητες του αλουμινίου και του χαλκού. 74. Να αναφέρετε ονομαστικά τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πλαστικών υλικών. 75. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα πλαστικά υλικά ανάλογα με τη συμπεριφορά τους στις θερμοκρασιακές μεταβολές; 76. Τι ονομάζονται «σφάλματα μέτρησης» και πού οφείλονται; 77. Με τη βοήθεια σκαριφήματος εξηγήστε την αρχή του Βερνιέρου σε ένα παχύμετρο. 78. Να αναφέρετε τα μέτρα προστασίας και φύλαξης ενός παχυμέτρου. 79. Ποιους κανόνες ακολουθούμε για να είναι αξιόπιστη μία μέτρηση με παχύμετρο; Σελίδα 22 από 33

4 80. Να αναφέρετε τα είδη των μικρομέτρων ανάλογα: α) με το σύστημα μέτρησης β) με το είδος της μετρούμενης διάστασης. 81. Να αναφέρετε ονομαστικά τους κύριους σκοπούς της τυποποίησης, έτσι όπως καθορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). 82. Ποια είναι η σημασία της ρύθμισης ενός αεροεργαλείου; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αέρα τροφοδοσίας του; 83. Με ποια κριτήρια επιλέγετε έναν εξολκέα εξαρτημάτων; 84. Ποια είναι τα κύρια μέρη ενός εμβολοφόρου αεροσυμπιεστή; 85. Τι ονομάζεται ειδικό βάρος και ειδικός όγκος αερίου σώματος; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις τιμές τους; 86. Περιγράψτε με συντομία τους τρόπους μετάδοσης της θερμότητας. 87. Τι ορίζει ο Α και ο Β Θερμοδυναμικός Νόμος; 88. Τι ονομάζεται «μηχανή» και πότε αυτή λέγεται κινητήρια; Τι ονομάζεται «εργαζόμενη ουσία» σε μία κινητήρια μηχανή; 89. Τι ονομάζεται πίεση; Με ποιες μονάδες εκφράζεται; Να αναφέρετε τους ορισμούς της μανομετρικής και της απόλυτης πίεσης καθώς και της υποπίεσης. 90. Τι ονομάζεται «δίκτυο υπολογιστών»; Ποια είναι τα κύρια τμήματα σε ένα τυπικό δίκτυο υπολογιστών; 91. Να αναφέρετε με συντομία τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των δικτύων υπολογιστών. 92. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται η μεταφορά δεδομένων μεταξύ του μικροεπεξεργαστή και των εξωτερικών περιφερειακών συσκευών εισόδου/εξόδου; Σελίδα 23 από 33

5 Β. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1. Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε ένα συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων; 2. Ποιοι κανόνες πυρασφάλειας πρέπει να τηρούνται σε ένα συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων; 3. Ποια είναι η σημασία της ανακύκλωσης υλικών αυτοκινήτων; 4. Ποιοι κανόνες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται σε εργασίες που απαιτούν ανύψωση αυτοκινήτου; 5. Τι προσέχουμε κατά την εργασία αντικατάστασης ενός αμορτισέρ από σύστημα ανάρτησης τύπου Μακ-Φέρσον; 6. Ποιοι είναι οι γενικοί κανόνες ασφαλείας για εργαζόμενους σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτου; 7. Ποιοι κανόνες ασφάλειας πρέπει να τηρούνται σε ένα συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας; 8. Να εξηγηθεί για ποιο λόγο το ηλεκτρικό σοκ από το σύστημα έναυσης υψηλής τάσης αυτοκινήτου δεν είναι κανονικά θανατηφόρο. 9. Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται κατά τη φόρτιση ενός συσσωρευτή (μπαταρία) αυτοκινήτου; 10. Ποιες αιτίες προκαλούν δηλητηριάσεις στους εργαζόμενους ενός συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και πώς αντιμετωπίζονται; 11. Αναπτύξτε με συντομία τους κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή των κινδύνων από πεπιεσμένο αέρα σε ένα συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. 12. Ποιες δυνάμεις τείνουν να επιταχύνουν ένα αυτοκίνητο κατά την κίνησή του; 13. Ποιες δυνάμεις τείνουν να επιβραδύνουν ένα αυτοκίνητο κατά την κίνησή του; 14. Τι ονομάζεται αντίσταση κύλισης ενός κινούμενου αυτοκινήτου; Παραθέστε και εξηγήστε το μαθηματικό τύπο υπολογισμού της. 15. Τι ονομάζεται αεροδυναμική αντίσταση; Παραθέστε και εξηγήστε το μαθηματικό τύπο υπολογισμού της. 16. Ποια είναι η διάκριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων; 17. Ποιες είναι οι σημαντικότερες δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων; 18. Ποιοι λόγοι καθιστούν ασφαλέστερες τις μετρήσεις με ψηφιακό πολύμετρο κατά τον έλεγχο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοκινήτου; 19. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για μία ασφαλή και αξιόπιστη ωμομέτρηση ηλεκτρικού εξαρτήματος αυτοκινήτου; 20. Ποιος είναι ο ρόλος των αισθητήρων σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα αυτοκινήτου; 21. Ταξινομήστε τους αισθητήρες συστημάτων αυτοκινήτου ανάλογα με τη μεταβολή της ένδειξής τους. Να αναφέρετε παραδείγματα εφαρμογής τους στο αυτοκίνητο. 22. Ταξινομήστε τους αισθητήρες συστημάτων αυτοκινήτου ανάλογα με την επαφή τους με το μετρούμενο μέγεθος. Να αναφέρετε παραδείγματα εφαρμογής τους στο αυτοκίνητο. Σελίδα 24 από 33

6 23. Ταξινομήστε τους αισθητήρες συστημάτων αυτοκινήτου ανάλογα με τη χρήση ή όχι εξωτερικής πηγής ενέργειας. Να αναφέρετε παραδείγματα εφαρμογής τους στο αυτοκίνητο. 24. Ταξινομήστε τους αισθητήρες συστημάτων αυτοκινήτου ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους. Να αναφέρετε παραδείγματα εφαρμογής τους στο αυτοκίνητο. 25. Ποιος είναι ο ρόλος των αισθητήρων ταχύτητας στροφών συστημάτων αυτοκινήτου; Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές εφαρμογές τους. 26. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός αισθητήρα στροφών τύπου Hall. 27. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός φωτοηλεκτρικού αισθητήρα στροφών. 28. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός επαγωγικού αισθητήρα ταχύτητας στροφών (μαγνητικής αντίστασης). 29. Εξηγήστε τη χρησιμότητα των αισθητήρων θερμοκρασίας στα συστήματα αυτοκινήτου. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές εφαρμογές τους στο αυτοκίνητο. 30. Εξηγήστε τη χρησιμότητα των αισθητήρων πίεσης στα συστήματα αυτοκινήτου. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές εφαρμογές τους στο αυτοκίνητο. 31. Εξηγήστε με συντομία την αρχή λειτουργίας των πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων πίεσης στα συστήματα αυτοκινήτου. 32. Ποια είναι η χρησιμότητα των ενεργοποιητών σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα αυτοκινήτου; 33. Να αναφέρετε ονομαστικά τα είδη των ενεργοποιητών και να παραθέσετε σχετικά παραδείγματα εφαρμογής τους στο αυτοκίνητο. 34. Ποια είναι τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενεργοποιητών συστημάτων αυτοκινήτου; 35. Περιγράψτε τα μέρη και την αρχή λειτουργίας μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας (ON OFF) συστήματος αυτοκινήτου. 36. Ποια είναι τα σπουδαιότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων συστημάτων αυτοκινήτου; 37. Ποια είναι τα σπουδαιότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ρελαί (ηλεκτρονόμοι) αυτοκινήτου; 38. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των βηματικών κινητήρων στα συστήματα αυτοκινήτου; 39. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες που εκτελούνται από ένα σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου; 40. Ποιος είναι ο ρόλος του εναλλακτήρα σε ένα σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου; Ποια είναι η αρχή λειτουργίας του; 41. Ποιος είναι ο ρόλος του σταθεροποιητή τάσης (αυτόματος ρυθμιστής) σε ένα σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου; 42. Ποιος είναι ο ρόλος της μπαταρίας αυτοκινήτου; 43. Να αναφέρετε ονομαστικά τα υποσυστήματα του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου. 44. Πώς ορίζεται η ονομαστική χωρητικότητα μιας μπαταρίας αυτοκινήτου; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται; 45. Ποιες βλάβες παρουσιάζουν οι μπαταρίες μολύβδου αυτοκινήτου; Ποιες αιτίες τις προκαλούν; 46. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν τη χρήση δυναμόκλειδων (ροπόκλειδων) κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων κινητήρων αυτοκινήτου; Σελίδα 25 από 33

7 47. Εξηγήστε τις έννοιες του ανοικτού και κλειστού βρόχου σε ένα σύστημα τροφοδοσίας κινητήρα με τη βοήθεια των σχηματικών διαγραμμάτων. Ποια διαδικασία ονομάζεται «ανάδραση»; 48. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνικής σε σχέση με την αντίστοιχη αναλογική; 49. Τι είναι ακρίβεια και τι διακριτικότητα σε έναν Ψ/Α μετατροπέα; 50.Εξηγήστε τη βασική ιδέα μηχανικής πολύπλεξης με τη βοήθεια ηλεκτρικού διαγράμματος. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση της πολύπλεξης; 51. Τι είναι κωδικοποιητής και τι αποκωδικοποιητής σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα; 52. Ποια είναι τα μέρη ενός τυπικού συστήματος μικροϋπολογιστή; 53. Τι ονομάζεται κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU); Ποια είναι τα κύρια τμήματά της; 54. Τι ονομάζεται μονάδα ελέγχου (CU); Ποια είναι τα στοιχεία της; 55. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι αγωγοί σύνδεσης του μικροεπεξεργαστή με τα υπόλοιπα μέρη του μικροϋπολογιστή; 56. Τι ονομάζεται μνήμη «τυχαίας προσπέλασης» (RAM); Ποια είναι τα είδη της; 57. Τι ονομάζεται μνήμη «μόνο για ανάγνωση» (ROM) και τι «προγραμματισμένη μόνο για ανάγνωση» (PROM); Πού χρησιμοποιούνται αυτές οι μνήμες; 58. Ποιες είναι οι κυριότερες εργασίες του ρυθμιστή εξόδου ενός μικροεπεξεργαστή; 59. Ποια είναι τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα από τον έλεγχο λειτουργίας ενός κινητήρα αυτοκινήτου με μικροϋπολογιστή; 60. Ποιες λειτουργίες επιτελούν οι τροχοί ενός αυτοκινήτου; 61. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τροχών που είναι κατασκευασμένοι από ελαφρά κράματα; 62. Ορίστε τις διαστάσεις ενός τροχού (δίσκου σώτρου) με τη βοήθεια σκαριφήματος. Τι είναι το offset; Ποια επίδραση επιφέρει η αλλαγή του; 63. Τι καλείται ζυγοστάθμιση τροχού; Ποια είναι η χρησιμότητά της; Εξηγήστε, με τη βοήθεια σκαριφήματος,τα είδη της. 64. Ποιος είναι ο ρόλος των ελαστικών αυτοκινήτου; Ποιες είναι οι ιδιότητες που πρέπει να έχουν αυτά; 65. Ποια είναι τα είδη των ελαστικών τροχών ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής του σκελετού τους; Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει κάθε κατηγορία; 66. Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί το σύστημα πέδησης ενός αυτοκινήτου; Ποια είναι η γενική αρχή λειτουργίας του; 67. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιβράδυνση ενός αυτοκινήτου; 68. Εξηγήστε,με τη βοήθεια σκαριφήματος, την αρχή πολλαπλασιασμού της δύναμης σε ένα υδραυλικό κύκλωμα πέδησης. 69. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υδραυλικών συστημάτων πέδησης έναντι των αντίστοιχων μηχανικών; 70. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του κατανεμητή πίεσης σε ένα σύστημα πέδησης αυτοκινήτου; 71. Ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληρούν τα υγρά των φρένων; Ποιο είναι το βασικότερο μειονέκτημά τους; Σελίδα 26 από 33

8 72. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του συστήματος ABS; Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργική τους σύνδεση. 73. Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζει το σύστημα ABS; 74. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία της ηλεκτρικής πέδης (ηλεκτρόφρενου). 75. Περιγράψτε,με συντομία, τα μέρη και τη λειτουργία ενός σερβομηχανισμού (κενού) υποβοήθησης συστήματος πέδησης. 76. Ποιες είναι οι απαιτήσεις από ένα σύστημα διεύθυνσης αυτοκινήτου; 77. Να εξηγήσετε τη λειτουργία και την αναγκαιότητα του τετράπλευρου του Άκερμαν με τη βοήθεια σκαριφήματος σε ευθεία και καμπύλη τροχιά αυτοκινήτου. 78. Ποιες γωνίες ονομάζονται Κάμπερ και Κάστερ;Να δειχθούν τα πεδία των τιμών τους με τη βοήθεια σκαριφήματος. 79. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία μιας κρεμαγιέρας συστήματος διεύθυνσης αυτοκινήτου. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της; 80. Τι ονομάζεται σύγκλιση και τι απόκλιση τροχών; Κάντε το σχετικό σκαρίφημα. Σε ποια κατηγορία οχημάτων εφαρμόζεται καθεμία; 81. Περιγράψτε,με συντομία, τα μέρη και τη λειτουργία ενός τυπικού υδραυλικού τιμονιού (υποβοήθηση) συστήματος διεύθυνσης αυτοκινήτου με κρεμαγιέρα. 82. Ποιοι είναι οι σκοποί του συστήματος ανάρτησης αυτοκινήτου; 83. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κύρια μέρη του συστήματος ανάρτησης αυτοκινήτου. 84. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ανεξάρτητης ανάρτησης αυτοκινήτου; 85. Ποιος είναι ο ρόλος των αμορτισέρ; Ποια είναι τα βασικά είδη τους; 86. Περιγράψτε,με συντομία, τα μέρη και τη λειτουργία ενός συγκροτήματος εμβόλου-σφαίρας υγροπνευματικής ανάρτησης αυτοκινήτου. 87. Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζουν τα αυτοφερόμενα αμαξώματα σε σχέση με τα αντίστοιχα μη αυτοφερόμενα; 88. Τι πρέπει να καθορίζεται σε ένα πρόγραμμα εργασίας ευθυγράμμισης ενός αυτοφερόμενου αμαξώματος αυτοκινήτου; 89. Ποια είναι τα είδη της διάβρωσης που υφίσταται ένα αμάξωμα αυτοκινήτου; 90. Ποια είναι η σημασία της αντιδιαβρωτικής προστασίας του αμαξώματος αυτοκινήτου; Ποια στάδια περιλαμβάνει μία τέτοια διαδικασία; 91. Τι ονομάζεται ενεργητική και παθητική ασφάλεια αυτοκινήτου; Να αναφέρετε χαρακτηριστικά παραδείγματα για κάθε είδος ασφάλειας. 92. Να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργητική ασφάλεια ενός οχήματος. 93. Περιγράψτε με συντομία έναν τυπικό ψυκτικό κύκλο. 94. Τι είναι το immobilizer; Ποια είναι τα κύρια μέρη του; 95. Πώς συνδέεται ο αριθμός (βαθμός) οκτανίων βενζίνης με τη λειτουργία του κινητήρα; Τι σημαίνει βενζίνη 98 οκτανίων; 96. Πότε μία βενζίνη χαρακτηρίζεται ως αμόλυβδη; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της; Σελίδα 27 από 33

9 97. Να συγκρίνετε με συντομία τις εκπομπές εξάτμισης ενός συμβατικού πετρελαιοκινητήρα και ενός αντίστοιχου βενζινοκινητήρα. 98. Ορίστε με συντομία την ισόογκη και ισόθλιπτη μεταβολή αερίου με τη βοήθεια των σχετικών διαγραμμάτων. 99. Περιγράψτε με συντομία τη θεωρητική λειτουργία 4χρονου βενζινοκινητήρα. Κάντε το σχετικό διάγραμμα P-V Περιγράψτε με συντομία την πραγματική λειτουργία 4χρονου βενζινοκινητήρα. Κάντε το σχετικό σπειροειδές διάγραμμα Τι ονομάζεται επικάλυψη βαλβίδων (overlap); Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα προκύπτουν από αυτή; 102. Περιγράψτε με συντομία τη θεωρητική λειτουργία 2χρονου βενζινοκινητήρα. Κάντε το σχετικό διάγραμμα P-V Περιγράψτε με συντομία τη θεωρητική λειτουργία 4χρονου πετρελαιοκινητήρα. Κάντε το σχετικό διάγραμμα P-V Να συγκρίνετε τη λειτουργία και την απόδοση ενός 2χρονου και ενός αντίστοιχου 4χρονου βενζινοκινητήρα Να συγκρίνετε τη λειτουργία και την απόδοση ενός 2χρονου και ενός αντίστοιχου 4χρονου πετρελαιοκινητήρα Τι ονομάζεται βαθμός συμπίεσης; Να οριστούν τα μεγέθη που τον ορίζουν με τη βοήθεια σκαριφήματος Να υπολογίσετε τον κυβισμό μονοκύλινδρου κινητήρα που έχει όγκο θαλάμου καύσης 10 cm 3 και βαθμό συμπίεσης 10: Να υπολογίσετε τον κυβισμό ενός εξακύλινδρου σε σειρά κινητήρα που έχει διάμετρο εμβόλου 80 mm και διαδρομή εμβόλου 65 mm Τι ονομάζεται βαθμός απόδοσης και τι βαθμός πλήρωσης (ογκομετρική απόδοση) κινητήρα; 110. Να σχεδιαστούν τα διαγράμματα που δείχνουν τη μεταβολή της αποδιδόμενης ισχύος και ροπής σε σχέση με τις στροφές κινητήρα αυτοκινήτου Να αναφέρετε τα μέρη και περιγράψτε με συντομία τη λειτουργία ενός συστήματος παραγωγής έργου και μετατροπής του σε κίνηση μονοκύλινδρου κινητήρα Αναπτύξτε με συντομία τις αιτίες που προκαλούν φθορά στον κύλινδρο ενός κινητήρα Τι είναι τα χιτώνια κυλίνδρου και ποιος είναι ο ρόλος τους; 114. Πότε ένας κινητήρας ονομάζεται τετράγωνος, υποτετράγωνος και υπερτετράγωνος; 115. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κραμάτων αλουμινίου στην κατασκευή μιας κυλινδροκεφαλής κινητήρα; 116. Εξηγήστε τη μορφή ενός εμβόλου κινητήρα και περιγράψτε τα μέρη του Ποιος είναι ο ρόλος των ελατηρίων εμβόλου; Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται; 118. Να δώσετε τους ορισμούς του περιφερειακού,αξονικού και ακτινικού διάκενου ελατηρίου εμβόλου με τη βοήθεια σκαριφήματος.να εξηγήσετε το ρόλο τους Τι ονομάζεται «σταύρωμα» ελατηρίων εμβόλου; Εξηγήστε γιατί είναι αναγκαίο να γίνεται. Σελίδα 28 από 33

10 120. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και το σκοπό της μπιέλας Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και το σκοπό του στροφαλοφόρου άξονα Ποιοι είναι οι σκοποί του σφονδύλου (βολάν); Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το μέγεθός του; 123. Περιγράψτε με συντομία τη διαδικασία ελέγχου ενός σφονδύλου (βολάν) Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του συστήματος ψύξης ενός κινητήρα; 125. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του θερμοστάτη υγρόψυκτου συστήματος ψύξης κινητήρα; 126. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία της αντλίας υγρόψυκτου συστήματος ψύξης κινητήρα Να εξηγηθεί η λειτουργία της τάπας ψυγείου υγρόψυκτου συστήματος ψύξης κινητήρα Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του δοχείου διαστολής υγρόψυκτου συστήματος ψύξης κινητήρα; 129. Περιγράψτε με συντομία και τη βοήθεια διαγράμματος τη συνδεσμολογία και τη λειτουργία του ηλεκτρικού κυκλώματος του οργάνου ένδειξης θερμοκρασίας υγρόψυκτου κινητήρα Να αναφέρετε με συντομία τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υγρόψυκτων συστημάτων ψύξης κινητήρων αυτοκινήτου Να αναφέρετε με συντομία τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αερόψυκτων συστημάτων ψύξης κινητήρων αυτοκινήτου Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του συστήματος λίπανσης ενός κινητήρα; 133. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία μιας γραναζωτής αντλίας λαδιού Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία της βαλβίδας ασφαλείας συστήματος λίπανσης κινητήρα; 135. Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες ενός λιπαντικού κινητήρα; 136. Πώς ορίζεται το ιξώδες ενός λαδιού; Τι σημαίνει πολύτυπο λάδι κινητήρα; Πώς συμβολίζεται ένα πολύτυπο λάδι κινητήρα κατά SAE; 137. Ποιος είναι ο ρόλος του συστήματος διανομής καυσίμου μείγματος συμβατικού συστήματος βενζινοκινητήρα; Να αναφέρετε τα κύρια μέρη του Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία μιας μηχανικής αντλίας βενζίνης Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία των φίλτρων εισερχόμενου αέρα και βενζίνης; 140. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στη λειτουργία του κινητήρα από ένα φραγμένο φίλτρο εισερχόμενου αέρα; 141. Τι είναι πολλαπλή εισαγωγή μεταβλητού μήκους; Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία της σε ένα σύστημα διανομής καυσίμου μείγματος; 142. Εξηγήστε ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία των συστημάτων μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων συστήματος διανομής καυσίμου μείγματος Ποιος είναι ο ρόλος των βαλβίδων στο σύστημα διανομής καυσίμου μείγματος κινητήρα; Περιγράψτε τα μέρη μιας τέτοιας βαλβίδας και εξηγήστε το ρόλο του καθενός από αυτά Ποιος είναι ο σκοπός του διάκενου των βαλβίδων συστήματος διανομής καυσίμου μείγματος κινητήρα; Γιατί είναι αναγκαία η περιοδική ρύθμισή του; 145. Ποιος είναι ο ρόλος του εκκεντροφόρου άξονα; Να αναφέρετε τις θέσεις που μπορεί να έχει αυτός σε έναν κινητήρα. Τι σημαίνουν οι συμβολισμοί OHC και DOHC; Σελίδα 29 από 33

11 146. Ποια λειτουργικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από το σχήμα και το μέγεθος των έκκεντρων εκκεντροφόρου άξονα; 147. Με ποιους τρόπους μεταδίδεται, συνηθέστερα, η κίνηση από τον στροφαλοφόρο στον εκκεντροφόρο άξονα; Να αναφέρετε με συντομία πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα της καύσης του μείγματος σε έναν βενζινοκινητήρα; 149. Τι ονομάζεται ταχύτητα καύσης και φλόγας καυσίμου μείγματος; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τα δύο αυτά μεγέθη; 150. Περιγράψτε με συντομία τα φαινόμενα της αυτανάφλεξης και προανάφλεξης σε έναν βενζινοκινητήρα και τους παράγοντες που ευνοούν την εμφάνισή τους Τι ορίζεται ως λόγος «λ»; Χαρακτηρίστε την ποιότητα του μείγματος, με σχετικά παραδείγματα, σε σχέση με την τιμή του λόγου «λ» Σχεδιάστε τα διαγράμματα μεταβολής της ισχύος και της ειδικής κατανάλωσης σε σχέση με τη μεταβολή του λόγου «λ» και σχολιάστε τα κύρια σημεία τους Περιγράψτε με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων τη συγκέντρωση των ρυπαντών CO, HC και NOx στα καυσαέρια σε σχέση με τη μεταβολή του λόγου «λ» Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός τυπικού συστήματος αντιρρύπανσης αερίων υδρογονανθράκων ρεζερβουάρ με φίλτρο (δοχείο) ενεργού άνθρακα. Σχεδιάστε με σκαρίφημα τη διάταξη του συστήματος Ποια στάδια περιλαμβάνει η προετοιμασία για μία αξιόπιστη καυσανάλυση με καυσαναλυτή NDIR; 156. Τι σημαίνει μηδενισμός και καλιμπράρισμα καυσαναλυτή NDIR; Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία του; 157. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του συστήματος τροφοδοσίας ενός βενζινοκινητήρα; 158. Να αναφέρετε τα μέρη που αποτελούν ένα τυπικό σύστημα τροφοδοσίας βενζινοκινητήρα με καρμπυρατέρ Εξηγήστε το ρόλο της πολλαπλής εισαγωγής και τη σημασία της θερμοκρασίας λειτουργίας της Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του σιγαστήρα στην εξάτμιση ενός αυτοκινήτου; Ποιοι είναι οι τύποι των σιγαστήρων; 161. Εξηγήστε με τη βοήθεια σχηματικού διαγράμματος τη διάταξη και τη λειτουργία ενός συστήματος επανακυκλοφορίας καυσαερίων εξάτμισης αυτοκινήτου Εξηγήστε με συντομία τη λειτουργία ενός συμβατικού συστήματος ανάφλεξης με πλατίνες τετρακύλινδρου κινητήρα με τη βοήθεια ηλεκτρικού διαγράμματος Τι ονομάζεται γωνία επαφής πλατινών (dwell) συμβατικού συστήματος ανάφλεξης με πλατίνες; Γιατί είναι αναγκαία η ρύθμισή της; 164. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του συστήματος ανάφλεξης βενζινοκινητήρα; 165. Πώς γίνεται η αυτόματη ρύθμιση του αβάνς σε ένα συμβατικό σύστημα ανάφλεξης με πλατίνες; Ποιους λειτουργικούς παράγοντες λαμβάνει υπόψη της η ρύθμιση; 166. Τι ονομάζεται εξωτερικός χρονισμός σε ένα συμβατικό σύστημα ανάφλεξης με πλατίνες; 167. Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζουν τα συστήματα ανάφλεξης με πλατίνες που ελέγχονται ηλεκτρονικά (τρανζίστορ); Σελίδα 30 από 33

12 168. Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης βενζινοκινητήρα χωρίς διανομέα (DIS) σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά (με διανομέα); 169. Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά του πετρελαίου diesel και εξηγήστε με συντομία πώς αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία του κινητήρα Τι σημαίνει καθυστέρηση ανάφλεξης πετρελαίου diesel; Να γίνει το σχετικό διάγραμμα της αναπτυσσόμενης πίεσης στον κύλινδρο σε σχέση με τη θέση του εμβόλου Τι ονομάζεται αριθμός (δείκτης) κετανίου πετρελαίου diesel; Τι σημαίνει πετρέλαιο diesel με αριθμό κετανίου 45; 172. Ποιες προϋποθέσεις εξασφαλίζουν τέλεια καύση του πετρελαίου diesel; 173. Ποιες αρχές διέπουν μία επιτυχή και αποτελεσματική έγχυση πετρελαίου diesel; 174.Να αναφέρετε τα μέρη που αποτελούν ένα τυπικό σύστημα τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρα Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός αντλητικού στοιχείου αντλίας πετρελαίου diesel υψηλής πίεσης τύπου Bosch. 176.Να αναφέρετε τις πιθανές αιτίες που προκαλούν διακοπές στη λειτουργία ενός πετρελαιοκινητήρα diesel. 177.Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα προκύπτουν από ένα σύστημα υπετροφοδότησης κινητήρα; 178. Ποια είναι η αρχή λειτουργίας του υπερσυμπιεστή; Να αναφέρετε τους τύπους των υπερσυμπιεστών ανάλογα με τον τρόπο κίνησής τους Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός φυγοκεντρικού υπερσυμπιεστή (turbo) Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του συστήματος μετάδοσης κίνησης ενός αυτοκινήτου; Να αναφέρετε ονομαστικά τα μέρη του συστήματος μετάδοσης Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός ξηρού μονόδισκου συμπλέκτη συστήματος μετάδοσης κίνησης αυτοκινήτου Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του κιβωτίου ταχυτήτων συστήματος μετάδοσης κίνησης αυτοκινήτου; 183. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του μετατροπέα ροπής στρέψης υδραυλικού συμπλέκτη συστήματος μετάδοσης κίνησης αυτοκινήτου; 184. Να αναφέρετε τα μέρη και τη διάταξη ενός τυπικού πλανητικού συστήματος. Περιγράψτε με συντομία τους πιθανούς συνδυασμούς κίνησής τους Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του διαφορικού ενός συστήματος μετάδοσης κίνησης αυτοκινήτου; 186. Ποιος είναι ο ρόλος του καταλυτικού μετατροπέα (καταλύτη); 187. Ποια είναι η σημασία του σημείου τοποθέτησης του καταλυτικού μετατροπέα (καταλύτη); 188. Τι σημαίνει δηλητηρίαση καταλυτικού μετατροπέα (καταλύτη); Ποιες αιτίες την προκαλούν; 189. Συγκρίνετε έναν καταλύτη με κεραμικό μονόλιθο με έναν αντίστοιχο μεταλλικό Περιγράψτε τη λειτουργία και το ρόλο του αισθητήρα οξυγόνου (λ). Δείξτε με το σχετικό διάγραμμα τη μεταβολή της παραγόμενης τάσης σε σχέση με τη μεταβολή του λόγου «λ» Ποιος αισθητήρας οξυγόνου (λ) ονομάζεται θερμαινόμενος; Γιατί επεκράτησε η χρήση του; Σελίδα 31 από 33

13 192. Περιγράψτε με συντομία τη διαδικασία πλήρους ελέγχου ενός θερμαινόμενου αισθητήρα οξυγόνου (λ) με τέσσερα καλώδια Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ψεκασμού σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά συστήματα τροφοδοσίας με καρμπυρατέρ; 194. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός ρυθμιστή πίεσης βενζίνης με υποπίεση ηλεκτρονικού συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα Περιγράψτε με συντομία τους τρόπους ψεκασμού των μπεκ ηλεκτρονικών συστημάτων ψεκασμού βενζινοκινητήρων Περιγράψτε τη λειτουργία και τη χρησιμότητα ενός αισθητήρα κτυπήματος (knock sensor) Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία μιας βαλβίδας παροχής πρόσθετου αέρα, διμεταλλικού τύπου, υποσυστήματος εισαγωγής αέρα ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου μιας βαλβίδας παροχής πρόσθετου αέρα, διμεταλλικού τύπου, υποσυστήματος εισαγωγής αέρα ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα Να εξηγήσετε,με τη βοήθεια διαγράμματος, τη λειτουργία του «μπεκ ψυχρής εκκίνησης» σε συνδυασμό με ένα θερμο-χρονοδιακόπτη ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτροκίνητης περιστροφικής αντλίας βενζίνης Ποιοι λόγοι προκρίνουν την τοποθέτηση της ηλεκτροκίνητης αντλίας βενζίνης στη δεξαμενή καυσίμου (ρεζερβουάρ); Πώς ασφαλίζεται το σύστημα από πυρκαγιά; 202. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού μπεκ συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα Ποιες βλάβες είναι δυνατόν να παρουσιάσουν τα ηλεκτρομαγνητικά μπεκ συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα; 204 Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα ηλεκτρομαγνητικά μπεκ συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα; 205. Να αναφέρετε τα βασικά υποσυστήματα που αποτελούν ένα ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού βενζινοκινητήρα και τα κυριότερα μέρη τους Να αναφέρετε τους τύπους μετρητών ροής εισερχόμενου αέρα στα ηλεκτρονικά συστήματα ψεκασμού βενζινοκινητήρα Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός μετρητή εισερχόμενου αέρα με κλαπέτο (λουφτ) συστήματος ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός μετρητή μάζας εισερχόμενου αέρα με θερμαινόμενο νήμα (MAF) Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός αισθητήρα απόλυτης πίεσης (MAP) συστήματος ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου ενός αισθητήρα θερμοκρασίας (NTC) ψυκτικού υγρού ηλεκτρονικού συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα Ποιος είναι ο ρόλος του αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού; Ποια είναι τα είδη του; 212. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού τύπου διακόπτη ηλεκτρονικού συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα. Σελίδα 32 από 33

14 213. Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου ενός αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού τύπου διακόπτη ηλεκτρονικού συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα Ποιες λειτουργικές συνθήκες διαμορφώνουν τη βασική διάρκεια ψεκασμού ηλεκτρονικού συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα; 215. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των συνδυασμένων συστημάτων διαχείρισης της έγχυσης και της έναυσης σε σχέση με τα αντίστοιχα μη συνδυασμένα ηλεκτρονικά συστήματα ψεκασμού βενζινοκινητήρα; 216. Ποια πλεονεκτήματα προκύπτουν από τη χρήση των συστημάτων αυτοδιάγνωσης για τους τεχνικούς των συνεργείων αυτοκινήτων; 217. Εξηγήστε με τη βοήθεια διαγράμματος την έννοια του αναλογικού σήματος. Να αναφέρετε παραδείγματα χρήσης τους στα αυτοκίνητα Εξηγήστε με τη βοήθεια διαγράμματος την έννοια του ψηφιακού σήματος. Να αναφέρετε παραδείγματα χρήσης τους στα αυτοκίνητα Να αναφέρετε τα κύρια μέρη ενός συστήματος τροφοδοσίας κινητήρα με υγραέριο Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του υγραερίου LPG ως καύσιμου κινητήρων συγκρινόμενο με τη βενζίνη; 221. Ποιες είναι οι πιθανές συνθέσεις του υγραερίου LPG ως καύσιμου κινητήρων; 222. Κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει να αποθηκεύεται το υγραέριο στο όχημα; 223. Τι είναι η βαλβίδα πλήρωσης και παροχής συστήματος υγραεριοκίνησης; Από ποια εξαρτήματα αποτελείται μια συμβατική βαλβίδα; 224. Ποιος είναι ο σκοπός της βαλβίδας ασφαλείας (εκτόνωσης) ενός συστήματος υγραεριοκίνησης; Σε ποια πίεση συνήθως λειτουργεί; 225. Ποιος είναι ο σκοπός του υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) συστήματος υγραεριοκίνησης; 226. Ποιος είναι ο ρόλος του αναμείκτη και πού τοποθετείται σε ένα υγραεριοκίνητο όχημα; 227. Συγκρίνετε και σχολιάστε την ποιοτική σύσταση καυσαερίων βενζινοκινητήρα και υγραεριοκίνητου κινητήρα πριν τον καταλύτη Ποια επιβατικά αυτοκίνητα ονομάζονται υβριδικά; Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους έναντι των θερμικών; Σελίδα 33 από 33

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ FSA 560 ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία 1 Ανάλυση ηλεκτρικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ισόθερμη, εάν κατά τη διάρκειά της η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή

Ισόθερμη, εάν κατά τη διάρκειά της η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή Με βάση το δίχρονο βενζινοκινητήρα που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα, να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β,

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρωτογενείς και δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. αποτελέσματα : να μεταβάλλεται το διάκενο των βαλβίδων η μεταβολή του διακένου μεταβάλει συνήθως και το χρονισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. αποτελέσματα : να μεταβάλλεται το διάκενο των βαλβίδων η μεταβολή του διακένου μεταβάλει συνήθως και το χρονισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 1. Ποια είναι τα αίτια της αλλαγής των αρχικών διαστάσεων ορισμένων εξαρτη-- μάτων του συστήματος κίνησης των βαλβίδων και τι αποτελέσματα επιφέρουν; 43 αίτια : 1. η αύξηση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟXΗΜΑΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟXΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟXΗΜΑΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165

2. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο 1. Ποια σειρά διαδικασιών εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε και να αναλύσουμε τις βλάβες ; 164 1 ον ακούμε και καταγράφουμε την περιγραφή των συμπτωμάτων 2 ον με τις κατάλληλες διαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι επιτρέπει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, που χρησιμοποιείται και τι επιτυγχάνεται με αυτόν ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2002 )

Τι επιτρέπει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, που χρησιμοποιείται και τι επιτυγχάνεται με αυτόν ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2002 ) Τι επιτρέπει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, που χρησιμοποιείται και τι επιτυγχάνεται με αυτόν ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2002 ) σελ. 47 Μας επιτρέπει α) τη διαφοροποίηση των επικαλύψεων ανάλογα με τις στροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

5 ο κεφάλαιο. βενζινομηχανές

5 ο κεφάλαιο. βενζινομηχανές 5 ο κεφάλαιο βενζινομηχανές 5.1 θεωρητικός και πραγματικός κύκλος λειτουργίας 4-χρονης και 2-χρονης βενζινομηχανής 1. Τι αποτυπώνεται σ ένα σπειροειδές διάγραμμα 4-Χ ΜΕΚ ; α, β, γ 71-77 α) η διάρκεια κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης 1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ CNG ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνολογία εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) οχημάτων αερίου 2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Turbo-Diesel Υπογραμμίζουν τη Γκάμα Κορυφαίων Κινητήρων

Νέοι Turbo-Diesel Υπογραμμίζουν τη Γκάμα Κορυφαίων Κινητήρων Κινητήρες Νέοι Turbo-Diesel Υπογραμμίζουν τη Γκάμα Κορυφαίων Κινητήρων Από το λανσάρισμα: Ευρεία γκάμα 7 κινητήρων, όλοι προδιαγραφών Euro 5 Νέοι κινητήρες 2.0 l Diesel: Χαμηλή κατανάλωση και αυτονομία

Διαβάστε περισσότερα

Tinj_gas = Tinj_b * (K1(rpm,Tinj_b)/128) * K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp) * K4(Gas_Temp) Χρόνος Ψεκασμού Αερίου. Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης

Tinj_gas = Tinj_b * (K1(rpm,Tinj_b)/128) * K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp) * K4(Gas_Temp) Χρόνος Ψεκασμού Αερίου. Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης Χρόνος Ψεκασμού Αερίου Tinj_gas = Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης Tinj_b * Συντελεστής Χαρτογράφησης MAP Βενζίνης (K1(rpm,Tinj_b)/128) * Πίεση Αερίου Θερμοκρασία Νερού Θερμοκρασία Αερίου K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp)

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ο καταλύτης είναι ουσία που σε ελάχιστη ποσότητα, επηρεάζει την ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία.

Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία. Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία. 1 Εισαγωγή στα συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Ιστορική αναδρομή Στα τέλη της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο κεφάλαιο. φυσικές έννοιες. κινητήριες μηχανές

2 ο κεφάλαιο. φυσικές έννοιες. κινητήριες μηχανές 2 ο κεφάλαιο φυσικές έννοιες κινητήριες μηχανές 1. Τι μπορεί να προκαλέσει η επίδραση μιας δύναμης, πάνω σ ένα σώμα ; 21 Την μεταβολή της κινητικής του κατάστασης ή την παραμόρφωσή του. 2. Πώς καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137

1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

τάσεως, παράγεται ένας σπινθήρας από το ρεύμα που διατρέχει το κενό που Τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος αναφλέξεως τροφοδοτούν τα

τάσεως, παράγεται ένας σπινθήρας από το ρεύμα που διατρέχει το κενό που Τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος αναφλέξεως τροφοδοτούν τα Σύστημα Ανάφλεξης Παραγωγή σπινθήρα Ο βενζινοκινητήρας παράγει ενέργεια με την καύση του μείγματος βενζίνης και αέρα στους κυλίνδρους του. Το σύστημα αναφλέξεως του κινητήρα παρέχει τους σπινθήρες που

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις Εγχειρίδιο χρήσης διαγνωστικού Βλάβης P0217 P0335 P0120 Λίστα Κωδικού Βλαβών Synerject JOYRIDE 200 EVO(Διπλό φανάρι) από RFGLF18WY9Sxxxxxx

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος αποτελεί την Πτυχιακή Εργασία που εκπονήθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και αναφέρεται στην ανακατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

2. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; 65 ΤΕΕ 2003 - ΕΠΑΛ 2010

2. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; 65 ΤΕΕ 2003 - ΕΠΑΛ 2010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 1. Γράψτε τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ψεκασμού έναντι των συμβατικών ( 1, 2, 3, 4, 5 ) 64 η σελ. 64 είναι εκτός ύλης 1. καλύτερη λειτουργία του κινητήρα στην ψυχρή εκκίνηση 2. μείωση της

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Honda Mobility MOBILITY

Honda Mobility MOBILITY Υβριδική Τεχνολογία Honda Εισηγητής: Νίκος Ξυδιάς Τεχνικός Εκπαιδευτής Honda 1 Honda Mobility MOBILITY 3 3 To Όραµα της Honda Επιθυµούµε να είµαστε µία Εταιρία την Ύπαρξη της οποίας θέλει η Κοινωνία (we

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΠΕΔΗ (ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ) ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ο κινητήρας ξεμοντάρεται και συνδέεται απευθείας στην πέδη Είναι πιο αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Στην Ελλάδα μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ Πτερυγιοφόρες αντλίες Γραναζωτές αντλίες Αντλητικά συγκροτήματα Αντλίες κενού Βάνες εσωτερικές Ανέμες υδραυλικές ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΛΕΧΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωλέμβιες Μηχανές Σύστημα ψύξης, λίπανσης, εξαγωγής καυσαερίων

Εξωλέμβιες Μηχανές Σύστημα ψύξης, λίπανσης, εξαγωγής καυσαερίων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι Εξωλέμβιες Μηχανές Σύστημα ψύξης, λίπανσης, εξαγωγής καυσαερίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από την καύση της βενζίνης και του. αέρα μετατρέπεται σε μηχανική με τα έμβολα, τις μπιέλες και το

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από την καύση της βενζίνης και του. αέρα μετατρέπεται σε μηχανική με τα έμβολα, τις μπιέλες και το Παραγωγή Ισχύος Η θερμική ενέργεια που παράγεται από την καύση της βενζίνης και του αέρα μετατρέπεται σε μηχανική με τα έμβολα, τις μπιέλες και το στροφαλοφόρο. Η απόδοση του κινητήρα εξαρτάται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor Συστήματα ψεκασμού βενζίνης Ver. 080901 instructor MONO - MOTRONIC ME - MOTRONIC M - MOTRONIC Περιεχόμενα Αισθητήρες οξυγόνου (λ) Στοιχειομετρική αναλογία μίγματος Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 65/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02 03 Φίλτρο Λαδιού 04 05 Φίλτρο Αέρα 06 07 Φίλτρο Καυσίμου 08 09 Ιμάντας Χρονισμού 10 11 Τακάκια Φρένων

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας Κυβισμός Διάμετρος x Εκκίνηση Ανάφλεξη Κιβώτιο Συμπλέκτης Καρμπυρατέρ Εισαγωγή Καυσίμου (Reed Σιγαστήρας Πλαστικά Τιμόνι Πλαίσιο Υποπλαίσιο Ψαλίδι Εμπρός Ανάρτηση Πίσω Ανάρτηση Στεφάνια Εμπρός

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 Χρονισμός Εμβολοφόρων Κινητήρων ΑΣΚΗΣΗ 6: ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

DANIELE CHIARI. aldo marangoni HEAD OF PRODUCT PLANNING & INSTITUTIONAL RELATIONS. HEAD OF Powertrain Engineering FIAT-CHRYSLER EMEA

DANIELE CHIARI. aldo marangoni HEAD OF PRODUCT PLANNING & INSTITUTIONAL RELATIONS. HEAD OF Powertrain Engineering FIAT-CHRYSLER EMEA DANIELE CHIARI HEAD OF PRODUCT PLANNING & INSTITUTIONAL RELATIONS FIAT-CHRYSLER EMEA aldo marangoni HEAD OF Powertrain Engineering FIAT-CHRYSLER EMEA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ Βιώσιμη Μετακίνηση ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM 300 IE ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ: Η VESPA GTS ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 300 cc, Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΗ ΓΚΑΜΑ VESPA, ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αυτοκίνητο. Χατζηαργυρίου- Ευαγγελία. Μαθήτρια Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Αυτοκίνητο. Χατζηαργυρίου- Ευαγγελία. Μαθήτρια Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Αυτοκίνητο Χατζηαργυρίου- Ευαγγελία Μαθήτρια Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίχρονοι Πετρελαιοκινητήρες ΑΣΚΗΣΗ 9: ΔΙΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων μερών ενός λεωφορείου.

3.1 Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων μερών ενός λεωφορείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. 3.1 Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων μερών ενός λεωφορείου. Το λεωφορείο είναι όχημα με κινητήρα που διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς. Τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER SCOOTER Σε αυτές ο κινητήρας είναι δίχρονος ή τετράχρονος με κυλινδροκεφαλή και Κάρτερ stock, του ιδίου κινητήρα ή ιδίου τύπου after market, ανεξαρτήτως κυβισμού. Η μετάδοση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει.

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει. Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει. 1) Είναι παλμογράφος ψηφιακός, έγχρωμος, με μνήμη. 2) Είναι ψηφιακό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 Μέτρηση παροχής αέρα στην εισαγωγή Εμβολοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Το Αυτοκίνητο. Φυλλακτός Άγγελος. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Αυτοκίνητο. Φυλλακτός Άγγελος. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Αυτοκίνητο Φυλλακτός Άγγελος Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Πίνακας περιεχομένων 1 Συμπεριφορά υβριδικού συστήματος σε διαφορετικές θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων...3 2 Συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην επιτάχυνση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ. Στην Ελλάδα, μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ. Στην Ελλάδα, μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ. Στην Ελλάδα, μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ. Πτερυγιοφόρες αντλίες Ανοξείδωτες πτερυγιοφόρες αντλίες Γραναζωτές αντλίες Ανοξείδωτες γραναζωτές αντλίες Αντλητικά συγκροτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

τα υδραυλικά ωστήρια αντισταθµίζουν αυτόµατα τις ''ανοχές της βαλβίδας'' κατά την διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα µε το πλεονέκτηµα της µείωσης:

τα υδραυλικά ωστήρια αντισταθµίζουν αυτόµατα τις ''ανοχές της βαλβίδας'' κατά την διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα µε το πλεονέκτηµα της µείωσης: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εκκεντροφόροι Oι εκκεντροφόροι κατευθύνονται µέσω ενός οδοντωτού ιµάντα. Υδραυλικά ωστήρια τα υδραυλικά ωστήρια αντισταθµίζουν αυτόµατα τις ''ανοχές της βαλβίδας'' κατά την διάρκεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Η ιστορία Το έτος 2006 ξεκίνησε η συνεργασία της Adam Opel GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ενότητα: Σημειώσεις Εργαστηρίου Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ KUGA Κινητήρες Diesel Τύπος FWD (140PS) 2.0l Duratorq TDCi (163PS) Εγκάρσιος εν σειρά 4 κύλινδρος turbo diesel Κυβισμός cm³ 1997 Διάμετρος mm 85 Διαδρομή mm 88 Συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αυτοκίνητα. Μήτρου Γιώργος. Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Τα Αυτοκίνητα. Μήτρου Γιώργος. Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Τα Αυτοκίνητα Μήτρου Γιώργος Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα