ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ετήσια Εσωτερική (Απογραφική) Έκθεση για το ακαδημαϊκό έτος (Περιέχεται CD) 21 Φεβρουαρίου 2014 ΑΘΗΝΑ

2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_Α-Β-Γ-Δ-Ε-Στ-Ζ-Η-Θ_LastPage_Binder1.pdf

3 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πεσμαζόγλου 8, Αθήνα URL Τμήματος: Γραμματέας Τμήματος t: e: Η παρούσα έκθεση είναι ανηρτημένη στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Τμήματος:

4 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 Προηγούμενες Απογραφικές Εκθέσεις 1. «Έκθεση Εσωτερικής Αποτύπωσης για τα Ακαδημαϊκά Έτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών», Αύγουστος «Ετήσια Εσωτερική (Απογραφική) Έκθεση για το ακαδημαϊκό έτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών», Ιούνιος «Ετήσια Εσωτερική (Απογραφική) Έκθεση για το ακαδημαϊκό έτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών», Ιούλιος «Ετήσια Εσωτερική (Απογραφική) Έκθεση για το ακαδημαϊκό έτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών», Φεβρουάριος 2014 Οι εκθέσεις αυτές είναι ανηρτημένες στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Τμήματος:

5 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος 1. Τι επιτεύχθηκε το Συνοπτική Κατάσταση του Τμήματος 3. Βελτιώσεις εκ προγραμματισμού και στην πορεία του Σχέδια Βελτίωσης 5. Κατάλογος Διδακτορικών Διατριβών Κατάλογος Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ Παράρτημα Α Απογραφικοί Πίνακες Τμήματος, Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Παράρτημα Β Ωρολόγια Προγράμματα Α και Β Εξαμήνου και Προγράμματα Εξεταστικών Περιόδων για ΠΠΣ και ΠΜΣ Παράρτημα Γ Ποσοτικά στοιχεία μαθημάτων : εγγραφές και βαθμολογίες από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης Παράρτημα Δ Έκθεση Απολογισμού Ερευνητικών Έργων Παράρτημα Ε Ερευνητικές Προτάσεις και Αποδελτίωση Παράρτημα Στ Η δομή του αγγλικού ιστόχωρου του Τμήματος Παράρτημα Ζ Κατανομή χώρων Γρυπαρείου Μεγάρου Παράρτημα Η Εξώφυλλα Οδηγών Σπουδών Παράρτημα Θ Κατάλογος αναθέσεων φοιτητών σε συμβούλους καθηγητές

6 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6

7 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα «Ετήσια Εσωτερική (Απογραφική) Έκθεση για το Ακαδημαϊκό Έτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απαρτίζεται από έξι ενότητες και εννέα παραρτήματα που περιέχουν τεκμήρια και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης. Η Ενότητα 1 αναφέρεται στα σημαντικότερα πεπραγμένα του Οι Ενότητες 2, 3 και 4 αναφέρονται συνοπτικά στην κατάσταση του Τμήματος, σε βελτιώσεις που έλαβαν χώρα το και σε σχέδια βελτίωσης. Οι επόμενες δύο ενότητες παρουσιάζουν τον κατάλογο Διδακτορικών Διατριβών και τον κατάλογο Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται απογραφικά στοιχεία του ακαδ. έτους για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Εφαρμοσμένης Οικονομικής και το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται τα Ωρολόγια Προγράμματα Α και Β Εξαμήνου και τα Προγράμματα Εξεταστικών Περιόδων για το ΠΠΣ και το ΠΜΣ. Στο Παράρτημα Γ παρουσιάζονται ποσοτικά στοιχεία μαθημάτων για το ΠΠΣ από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης του Πανεπιστημίου. Στο Παράρτημα Δ δίνεται έκθεση απολογισμού των ερευνητικών έργων Στο Παράρτημα Ε παρουσιάζεται ο κατάλογος των ερευνητικών προτάσεων έτους με συνοπτική περιγραφή και τυπική αποδελτίωση. Στα τρία επόμενα παραρτήματα αναλύεται η δομή του αγγλικού ιστόχωρου του Τμήματος, ως νέα πρωτοβουλία, παρουσιάζεται η κατανομή των χώρων του Γρυπαρείου Μεγάρου και επιδεικνύονται τα εξώφυλλα των Οδηγών Σπουδών Στο Παράρτημα Θ δίνεται ο κατάλογος αναθέσεων Συμβούλων Καθηγητών στους πρωτοετείς φοιτητές Η παρούσα Έκθεση πρέπει να αναγνωσθεί ως συνέχεια των αντίστοιχων Εκθέσεων και , ως προς τα αρνητικά και θετικά σημεία και τις βελτιώσεις που συντελέστηκαν. Το Ακαδημαϊκό Έτος χαρακτηρίζεται από 1. την περαιτέρω μείωση των μελών ΔΕΠ, λόγω μη νέων διορισμών ή μη αναπληρώσεων των αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ 2. την περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού 3. την επιδείνωση της γραφειοκρατίας 4. την πολιτική απόφαση για την ίδρυση της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 5. την παράδοση των κλειδιών των τριών τελευταίων ορόφων του Γρυπαρείου Μεγάρου στο Τμήμα (Ιούλιος 2013) 6. την εισαγωγή του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή για τους φοιτητές μας 7. την παροχή κονδυλίων από τα έσοδα του ΕΛΚΕ για την ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ για το έτος 2012 (2ο Ερευνητικό Πρόγραμμα) 8. την ανάπτυξη ιστοσελίδας του Τμήματος στην αγγλική γλώσσα 9. την παραγωγή Οδηγού Σπουδών στην αγγλική γλώσσα 10. την κατάστρωση ευρετηρίου των ψηφιοποιημένων Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Γραμματείας του Τμήματος και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που συνεισέφεραν στη σύνταξη της έκθεσης. Ο Πρόεδρος Καθηγητής Ιωάννης Κ. Δημητρίου Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2014

8 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 8

9 ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 9 1. ΤΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΤΟ Τα πιο σημαντικά γεγονότα και επιτεύγματα και του Τμήματος κατά το ακαδ. Έτος είναι τα εξής: Γρυπάρειο Μέγαρο. Τον Ιούλιο 2013 δόθηκαν στο Τμήμα τα κλειδιά των τριών τελευταίων ορόφων του Γρυπαρείου Μεγάρου. Στη συνέχεια αριθμήσαμε τις αίθουσες και έγινε μία κατ αρχήν κατανομή των χώρων από τον πρόεδρο και έπειτα από τους εκπροσώπους των Τομέων (βλ Παράρτημα Ζ) για τη στέγαση των μελών ΔΕΠ και της Γραμματείας. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ. Στο Παράρτημα Δ δίνεται έκθεση απολογισμού του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ που παρήχθη με τη χρηματοδότηση ΕΛΚΕ Περαιτέρω, το έτος 2012, διετέθη στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών το ποσόν των ,00 (κωδικός ΕΛΚΕ: 11105) για την ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ. Στο Παράρτημα Ε δίνεται ο κατάλογος των εγκεκριμένων Ερευνητικών Προτάσεων για το Ακαδ. Έτος προς χρηματοδότηση από το ανωτέρω ποσόν, συνοπτική περιγραφή των προτάσεων και αποδελτίωση αυτών. Ας σημειωθεί ότι από τα έργα αυτά ενισχύονται οικονομικά υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ή μεταδιδάκτορες και κατέστη εφικτό να ανανεωθεί ο εξοπλισμός των μελών ΔΕΠ, κυρίως σε ηλεκτρονικές υποδομές. Τα μέλη ΔΕΠ δεν αμείβονται. Ανάπτυξη ιστοσελίδας του Τμήματος στην αγγλική γλώσσα (βλ Παράρτημα Στ). Αποτελεί νέα πρωτοβουλία του Τμήματος Παραγωγή Οδηγού Σπουδών στην αγγλική γλώσσα (βλ Παράρτημα Η). Αποτελεί νέα πρωτοβουλία του Τμήματος ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ των ψηφιοποιημένων Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Τμήματος από το έτος έναρξής 1982 έως το Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος , ψηφιοποιήσαμε το έντυπο αρχείο των Πρακτικών Για την ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων ακολουθείται το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής και χρησιμοποιείται το ειδικό λογισμικό Πάπυρος. Το , για κάθε τόμο πρακτικών και επομένως για όλη τη Συλλογή, δημιουργήσαμε και οργανώσαμε ένα Ευρετήριο με σημεία πρόσβασης (access points). Έγινε δηλαδή η καταχώρηση όρων, ονομάτων, κλειδόλεξων, φράσεων, κωδικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση, αναγνώριση και τον εντοπισμό μιας αρχειακής περιγραφής. Το έργο αναπτύχθηκε με την ερευνητική χρηματοδότηση του (βλ Παράρτημα Δ).

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Θετικά και αρνητικά σημεία) Αναφερόμαστε στα κυριότερα αρνητικά και θετικά σημεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών κατά το ακαδημαϊκό έτος έχει 7250 εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές, 200 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 50 ενεργούς υποψήφιους διδάκτορες. Εκ των προπτυχιακών, 1400 είναι σε κανονικά έτη φοίτησης, ενώ περί τους 3000 εμφανίζονται σε εξετάσεις, Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το σύνολο του Διδακτικού -Ερευνητικού και του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος το τρέχον και το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Πίνακας 1. Προσωπικό Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές 8 11 Λέκτορες Εντεταλμένοι Διδασκαλίας ΕΕΔΙΠ 3 3 ΔΕΠ υπό διορισμόν 4 4 ΣΥΝΟΛΟ Διδακτικού προσωπικού Διοικητικό Προσωπικό ΣΥΝΟΛΟ Πλήρεις περιγραφές των Προγραμμάτων Σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο βρίσκονται στον Οδηγό Σπουδών και την Έκθεση Αποτύπωσης Άλλα σχετικά στοιχεία δίνονται στις Ετήσιες Απογραφικές Εκθέσεις , και και ως εκ τούτου δεν επαναλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. Απογραφικά στοιχεία του ακαδ. έτους για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. Τα Ωρολόγια Προγράμματα Α και Β Εξαμήνου και τα Προγράμματα Εξεταστικών Περιόδων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. Επιπλέον, στο Παράρτημα Γ παρουσιάζονται ποσοτικά στοιχεία μαθημάτων από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης. Στο υπόλοιπο της Ενότητας 2, διατηρώντας την αλφαβητική ταξινόμηση των αρνητικών και θετικών σημείων που καταγράφονται στην Απογραφική Έκθεση και έχοντας υπόψει τις μεταβολές που καταγράφει η Απογραφική Έκθεση , αναφερόμαστε μόνο στις μεταβολές που έλαβαν χώρα κατά το Ακαδημαϊκό Έτος

11 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11 Αρνητικά σημεία Α ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ των ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Το πρόβλημα αυτό καταγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης , στην Έκθεση Αποτύπωσης και την Απογραφική Έκθεση Φαίνεται, ωστόσο, ότι οδεύομε σε λύση αυτού του χρόνιου και λίαν σοβαρού προβλήματος για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση του Τμήματος, έστω και υπό πίεση χώρου. Τον Ιούλιο 2013, παραδόθηκαν τα κλειδιά των τριών τελευταίων ορόφων του Γρυπαρείου Μεγάρου στο Τμήμα. Το Τμήμα αρίθμησε τους χώρους και στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέθεσε σε επιτροπή μελών ΔΕΠ από όλους του Τομείς να επιληφθούν της διαθέσεως των γραφείων στη Γραμματεία και τα μέλη ΔΕΠ κατά λειτουργικό τρόπο. Μία κατ αρχήν κατανομή παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ζ. Για την περάτωση της ανακαίνισης του κτηρίου, υπολείπεται η παροχή ρεύματος και η εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων, ενώ απαιτούνται επεμβάσεις στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που θα πληρούν όρους συμβατότητας με το Πανεπιστημιακό δίκτυο. Β ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης Επιπλέον, ας σημειωθεί ότι κάθε χρόνο τονίζεται στην Πρυτανεία η ανάγκη διαθέσεως ειδικευμένου προσωπικού γραφείου και επίσης τεχνικού προσωπικού για τις υπολογιστικές εγκαταστάσεις και το δίκτυο τηλεπικοινωνιών. Γ ΜΕΛΗ ΔΕΠ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης Δ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ και ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης Ε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης ΣΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης Ζ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης

12 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12 Η ΑΠΟΥΣΙΑ Wi-Fi Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης Θ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης Επιπλέον, το οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις επιδεινώθηκαν. Θετικά σημεία Α ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης και Β - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης και Γ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης Δ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης Ε - ΜΕΛΗ ΔΕΠ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης Στ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης και Επιπλέον, έξι νέοι υπολογιστές αντικατέστησαν παλαιότερους στο τοπικό δίκτυο της Βιβλιοθήκης. Ζ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης Επίσης, αναπτύξαμε αγγλική ιστοσελίδα της οποίας η δομή περιγράφεται στο βλ Παράρτημα Στ.

13 ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13 Θ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο των Απογραφικών Εκθέσεων και Ι - Discussion Papers Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης ΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Όπως στην αντίστοιχη παράγραφο της Απογραφικής Έκθεσης ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ εκ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και στην πορεία του Συνοψίζονται ως εξής: 1. Συνεχής αναδιοργάνωση της Γραμματείας εν όψει των συνεχών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στο Νομικό καθεστώς της χώρας 2. Ολοκλήρωση υποδομών Συνεχής προσπάθεια για την εξεύρεση ενιαίου χώρου γραφείων για τη στέγαση των μελών ΔΕΠ και της Γραμματείας (πάγιο αίτημα προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος) 3. Αποτύπωση διαδικασιών και ανάπτυξη κανονισμών Το τρέχον έτος με μεταφορά κονδυλίων από το προηγούμενο, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις περί διαφάνειας, έγιναν τρεις συγκεντρωτικές δαπάνες: αναλωσίμων, υπολογιστών και περιφερειακών και λογισμικού. Αφού κατεγράφησαν τα υλικά, ορίστηκαν επιτροπές από τη Συνέλευση, έγιναν πρόχειροι μειοδοτικοί διαγωνισμοί και στη συνέχεια παρελήφθησαν τα υλικά. Το σύστημα αυτό απέβη ιδιαίτερα χρονοβόρο, ενώ παρουσιάζει προβλήματα στην κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών του Τμήματος. Ας σημειωθεί ότι η γραφειοκρατία, όσο και αν προσπαθήσομε να την εξηγήσομε από την προσπάθεια εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών, βρίσκεται σε έξαρση και καταναλώνει πολύτιμο χρόνο της Γραμματείας και της διοίκησης του Τμήματος Διόρθωση και αποσαφήνιση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών περί κριτηρίων εισαγωγής μετά από γνωμοδότηση ( ) της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου και εκτενή αναφορά στη νομοθεσία περί Μεταπτυχιακών Σπουδών 4. Ενίσχυση του ΠΠΣ Συμπλήρωση μαθημάτων Οδηγού Σπουδών και βελτίωση λειτουργικότητας του νέου ΠΠΣ Συμμετοχή του Προέδρου στην επιτροπή του Πανεπιστημίου για τη θεσμοθέτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Αφορά στην κατάστρωση σχετικού σχεδίου νόμου επί τη βάσει αποφάσεων και προσπαθειών του Τμήματος Παροχή επαγγελματικών εφοδίων και δεξιοτήτων για τους φοιτητές μας, πχ μέσω ειδικών σεμιναρίων, προγραμμάτων κατάρτισης και τεχνολογικής ενημέρωσης.

14 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14 Οργανώθηκε «WORKSHOP στην ανάπτυξη ιστότοπων και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση», με σκοπό την παροχή στους φοιτητές μας εφοδίων στην πληροφορική. Το workshop είχε θεωρητική και πρακτική συνιστώσα με υποχρεωτική παρακολούθηση για όσους το παρακολούθησαν. Θεσμοθέτηση του «Συμβούλου Καθηγητή» σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος. Ο σχετικός κατάλογος αναθέσεων φοιτητών σε συμβούλους καθηγητές παρουσιάζεται στο Παράρτημα Θ. 5. Ενίσχυση έρευνας Ενδυνάμωση του θεσμού των Discussion Papers και άλλων εκδόσεων. Ήδη παρέχεται σχετικός χώρος στην ιστοσελίδα, ενώ υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης Κατάστρωση διαδικασιών για την ομοιόμορφη υποβολή των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων από τη χρηματοδότηση του ΕΛΚΕ (βλ Παράρτημα Δ) Οργάνωση ημερίδας παρουσίασης των αποτελεσμάτων που παρήχθησαν από τα Ερευνητικά Έργα με τη χρηματοδότηση του ΕΛΚΕ (βλ Παράρτημα Δ) Υποβολή νέων ερευνητικών έργων 2012 (βλ Παράρτημα Ε) 6. Προβολή Τμήματος Πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διοργάνωσαν διαλέξεις, ημερίδες και ενημερώσεις οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου με κύριο θέμα την οικονομική κρίση. 7. Ανάπτυξη Ευρετηρίου για το ψηφιοποιημένο Αρχείο Πρακτικών των ΓΣ και των ΔΣ του Τμήματος , όπως ήδη αναφέρθηκε στην Ενότητα 1 της παρούσης εκθέσεως (βλ Παράρτημα Δ). 8. Ενίσχυση του τοπικού δικτύου της Βιβλιοθήκης του Τμήματος με προμήθεια έξι νέων υπολογιστών. 9. Το Τμήμα στο διάστημα του Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2012 ολοκλήρωσε τη διαδικασία για την εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Η ΓΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε ότι κάθε μάθημα λαμβάνει επτά (7) Πιστωτικές Μονάδες ECTS και ότι κάθε εργαστηριακό μάθημα που συνοδεύει ένα μάθημα του ΠΠΣ (εν προκειμένω τα LAB201, LAB301, LAB302 και LAB403 του Οδηγού Σπουδών ) λαμβάνει τέσσερεις (4) Πιστωτικές Μονάδες ECTS. 10. Ανάπτυξη Οδηγού Σπουδών στην Αγγλική γλώσσα, 154 σσ. Βλπ Παράρτημα Η. 11. Το Τμήμα απέκτησε σελίδες στο Facebook και το Twitter. Η επίσημη Facebook σελίδα του Τμήματος είναι «Department-of-Economics-National-Kapodistrian-University-of- Athens». O επίσημος λογαριασμός Twitter είναι με το όνομα «Economics_NKUA».

15 ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Περαιτέρω δράσεις βελτίωσης του Τμήματος για την άρση των αρνητικών σημείων και την ενίσχυση των θετικών του για την περίοδο αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο «Σχεδίων Βελτίωσης» της Απογραφικής Έκθεσης Έχουν κατατεθεί προτάσεις για νέα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά ας σημειωθεί ότι η έλλειψη έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης έχει αναστείλει την αναθεώρηση των υπαρχόντων και τη δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Η συνεχής αποτύπωση των διαδικασιών της Γραμματείας, εν όψει των συνεχών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα. Η περαιτέρω Οργάνωση Εργαστηρίου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με υλικό οπτικοακουστικής υποδομής Η θεσμοθέτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. μια προσπάθεια η οποία λαμβάνει χώρα σε Ιδρυματικό επίπεδο Θεσμοθέτηση καθηκόντων παροχής βοηθητικής εκπαίδευσης από τους Υποψήφιους Διδάκτορες. 5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ που περατώθηκαν το (Από την Απογραφική Έκθεση ) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΤΟΕ Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος Επιβλέπων Καθηγητής Ακαδ. Έτος Βασιλείου Ευάγγελος Μέθοδοι προσαρμογής δεδομένων με διηρημένες διαφορές και εφαρμογές στην οικονομετρία Δημητρίου Ιωάννης Βέρρα Αδαμαντία Modeling Cash-Flow Uncertainty Using Real Options: Theory and Empirical Evidence from the Renewable Energy Sector (Μοντελοποίηση της αβεβαιότητας εισροών μέσω των πραγματικών δικαιωμάτων προαίρεσης: Θεωρία και εμπειρικά αποτελέσματα από τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) Μυλωνάς Νικόλαος Φραγκιαδάκης Κωνσταντίνος Συμβολή στη διαμέσου εκθετικών μετασχηματισμών ανάλυση στατιστικών υποδειγμάτων και εφαρμογές Μεϊντάνης Σίμος

16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 16 4 Μενεξιάδης Μάριος Εφαρμόζουν οι ελληνικές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες, τις βέλτιστες πρακτικές εσωτερικού ελέγχου και αν ναι, σε ποιο βαθμό; 5 Μαυράκης Εμμανουήλ Εξέταση της διάρθρωσης του κόστους του κλάδου: Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη Ξανθάκης Εμμανουήλ Λοϊζος Κωνσταντίνος Essays on Financial Regulation and Financial Development Ψαλιδόπουλος Μιχάλης Αθανασοπούλου Σοφία Συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Η περίπτωση της Ελλάδας Ξανθάκης Εμμανουήλ Καλαντζής Φώτιος Σύγκλιση, μεταβλητότητα και αποθήκευση: Μελέτη της συμπεριφοράς τιμών στις απελευθερωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας Μυλωνάς Νικόλαος Ηλιόπουλος Παναγιώτης Οικονομικές και κοινωνικές δομές μιας περιφερειακής μητρόπολης. Πάτρα στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα Μπουρνόβα Ευγενία Danchev Svetoslav Issues in Utility Theory: On the Possibility of Normative Economics in the Spirit of Classical Utilitarianism Παπανδρέου Ανδρέας Δαφέρμος Ιωάννης Εssays on Finance and the Macroeconomy Αργείτης Γεώργιος Κατηρτζίδης Κωνσταντίνος Essays on Dynamic Macroeconomics and Optimal Monetary Policy Χορταρέας Γεώργιος Λαμπρινίδης Γεώργιος The Process of Managing the Contradictions of World Money and its Limits Αργείτης Γεώργιος Μαγκώνης Γεώργιος Essays on Phillips Curves, International Financial Integration and Business Cycles Χορταρέας Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Σωτήριος Διακριτή L1 Προσέγγιση υπό Αύξουσες Αποδόσεις και Εφαρμογές σε Οικονομικά Δεδομένα Δημητρίου Ιωάννης Παρατσιώκας Νικόλαος Electricity Prices, Storage Fuels, and Convenience Yields: An Intercommodity Analysis in Futures Markets Μυλωνάς Νικόλαος Σαμαντάς Ιωάννης Competition in the European Banking Sector Αλεξάκης Παναγιώτης Τάντος Στέφανος Διαχείριση δημόσιου χρέους: Θεωρία και πολιτική Δαλαμάγκας Βασίλειος Ηρειώτης Νικόλαος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ (Από την Απογραφική Έκθεση ) ΕΤΟΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οικονομική εξωστρέφεια και οικονομική μεγέθυνση. Η περίπτωση της Ελλάδας 170 Ολιγοπωλιακή Επάρκεια και Κόστος Κεφαλαίου 171 Εκτίμηση του κόστους εναλλαγής στην ελληνική αγορά δανειακών κεφαλαίων 172 Μια συστηματική εμπειρική μελέτη στη συνθήκη της Ισοδυναμίας Αγοραστικών Δυνάμεων καταλόγου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΖΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. Μόσχος ΦΟΥΡΤΟΥΝΕΛΗΣ EΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. Πετράκης ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Δ. Μόσχος Μ. Αθανασίου

17 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η επίδραση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ελληνικού μακροπρόθεσμου χρέους και των ελληνικών τραπεζών στις αποδόσεις των μετοχών των ελληνικών τραπεζών. 174 Αλληλεξάρτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τις διεθνείς αγορές πριν και μετά την κατάρρευση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Bear Stearns & Lehman Brothers 175 Διάχυση της μεταβλητότητας μεταξύ αποδόσεων μετοχών και συναλλαγών ισοτιμιών σε περιόδους κρίσεων: η περίπτωση των χωρών Πορτογαλίας, Ιταλίας, Ιρλανδίας, Ελλάδας, Ισπανίας 176 Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα λειτουργία της αγοράς, ζήτησης κατά κλάδο και σύνολο 177 Η συσχέτιση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και της Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ενδείξεις από μια ανάλυση διαχρονικών διαστρωματικών δεδομένων 16 Ευρωπαϊκών χωρών 178 Η σχέση ανάμεσα στα ασφάλιστρα πιστωτικού κινδύνου (CDs) και στα περιθώρια επιτοκίων (spread) των ελληνικών κρατικών ομολόγων με την Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. 179 Η λειτουργία Αγοράς Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2) και η εξέλιξη των τιμών τους Ευρωπαϊκή νομισματική ολοκλήρωση, η κρίση και οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 181 Δομημένος στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός μιας επιχείρησης υπηρεσιών καθοδήγησης (Coaching) 182 Η Ευρωπαϊκή Κρίση Χρέους: Η αλληλεξάρτηση μεταξύ Χρηματιστηριακών Δεικτών, Κρατικών Ομολόγων (Spread) και Ασφάλιστρων Κινδύνου 183 Περιπτώσεις Υποδειγμάτων Τιμολόγησης Προϊόντων με Βελτιστοποίηση στο Excel 184 Μελέτη του συστήματος διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών 185 Η παγκόσμια οικονομική κρίση του και η μετάδοσή της στην πραγματική οικονομία 186 Ελληνική Φορολογική Διοίκηση: Φοροεισπρακτική αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ Ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και η περίπτωση της Ευρωζώνης ΒΑΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΓΕΨΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙAΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΔΑΙΜΩΝ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. Καινούργιος Σ. Θωμαδάκης Α. Σάμιτας Γ. Μέργος Λ. Παπαπέτρου Δ. Καινούργιος Γ. Μέργος Π. Αλεξάκης Ι. Δημητρίου Δ. Καινούργιος Ι. Δημητρίου Β. Λαζάρου Δ. Καινούργιος Β. Ράπανος Π. Αλεξάκης

18 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διερεύνηση του Μηχανισμού Μετάδοσης της νομισματικής Πολιτικής στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης 189 Ανάλυση ζήτησης και προσδιορισμός ελαστικοτήτων τιμής και εισοδήματος για οκτώ βασικές κατηγορίες τροφίμων στην Ελλάδα 190 Οι περιβαλλοντικοί φόροι στην Ελλάδα και σε χώρες του ΟΟΣΑ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π. Αλεξάκης Μ. Αθανασίου Β. Ράπανος 191 Δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας πριν και μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του Η επίδραση της μεταβλητότητας σε etf υψηλής μόχλευσης ΑΛΗΓΕΩΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. Καινούργιος Ν. Μυλωνάς 193 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Μελέτη Περίπτωσης: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Τιμολόγηση Παραγώγου 194 Η επίδραση των διακυμάνσεων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών εταιριών παραγώγων ηλεκτρικού ρεύματος: διαστρωματική ανάλυση 195 Πληθωρισμός Στόχος της ευρωζώνης και η Οικονομική σταθερότητα των κρατών μελών της ΒΛΑΜΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΓΑΤΣΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Σ. Θωμαδάκης Ν. Μυλωνάς Π. Αλεξάκης 196 Διαχείριση και εκτίμηση χρηματοοικονομικών κινδύνων ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Ι. Λεβεντίδης 197 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα την περίοδο ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Γ. Καπλάνογλου 198 Ο φόρος περιουσίας στην Ελλάδα και τις χώρες της Ε.Ε.: συγκριτική ανάλυση ΔΟΞΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. Καπλάνογλου 199 Ανταγωνιστικότητα και επιτυχία των οικονομιών στην ευρωζώνη ΚΑΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Π. Πετράκης 200 Μετάδοση μεταβλητότητας σε μετοχικούς δείκτες αγοράς ακινήτων κατά την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή κρίση 201 Μετάδοση της παγκόσμιας και της οικονομικής κρίσης στις αγορές μετοχών υψηλής, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης 202 The relationship between energy intensity and gdp per capita ΝΤΟΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. Αλεξάκης Δ. Καινούργιος Α. Σαρρής

19 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συνολοκλήρωση στις ευρωπαϊκές αγορές δικαιωμάτων αγορών ρύπων ΡΟΜΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Μυλωνάς 204 Δημόσιο χρέος και επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα κατά την περίοδο ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. Θωμαδάκης 205 Συνολοκλήρωση των εθνικών Χρηματιστηρίων Αγγλίας, Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. Αλεξάκης

20 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20 Παράρτημα Α Απογραφικοί Πίνακες Τμήματος, Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών για την Ετήσια Εσωτερική Έκθεση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους Διατηρείται η αρίθμηση των πινάκων του αρχείου «ADIPAppendix1.pdf» της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.). Οι πίνακες συμπληρώθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του αρχείου «ADIP_Egkyklios_pros_MODIP_kai_Tmimata.pdf».

21 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: ΠΕΝΤΕ Σχετικός πίνακας Ακαδημαϊκό έτος # 1 Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ # 1 Λοιπό προσωπικό (Διοικητικό, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ) # 2 Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 2) # 3 Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις στις πανελλαδικές # 3 Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών # 7 Αριθμός αποφοίτων # 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου ,48 6,42 6,43 6,42 6,42 6,41 # 4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ # 4 Αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ: Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη ΠΜΣ Εφ. Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής ΠΜΣ Ελεγκτικής - Λογιστικής # 12.1 Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου # 12.1 Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων # 12.1 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής # 15 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ ** # 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο) ** # 17 Διεθνείς συμμετοχές ** * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Εντός κειμένου δίνεται η σχετική πληροφόρηση

22 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις 1 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις 2 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Λέκτορες Σύνολο Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ Διδάσκοντες επί συμβάσει** Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων Διοικητικό προσωπικό Σύνολο Σύνολο Σύνολο Σύνολο * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις). Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις

23 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 23 Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) ΠΜΣ ΠΜΣ- Ελεγκτ-Λογιστ UADPHILECON κύκλος) UADPHILECON κύκλος)* (α (β * Οι αριθμοί αναφέρονται στους νέους ανά έτος εγγεγραμμένους υποψήφιους διδάκτορες, το σύνολο των οποίων κατά το τρέχον έτος ανέρχεται σε 91. Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Εισαχθέντες με: Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα)** Κατατακτήριες εξετάσεις (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) Άλλες κατηγορίες Σύνολο ** Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου.

24 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24 Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) * UADPHILECON, α κύκλος Τίτλος ΠΜΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 24 μήνες (MPhil) στη συνέχεια κάποιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις γίνονται δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) * Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

25 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 25 Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) * Τίτλος ΠΜΣ: «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) * Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

26 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 26 Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) * Τίτλος ΠΜΣ: «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) * Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

27 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 27 Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών UADPHILECON, β κύκλος Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων Απόφοιτοι Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων 5, * Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

28 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 28 Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των αποφοίτων) , , , , , , Σύνολο ,44 * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Επεξήγηση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)].

29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29 Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. Α καδημαϊκό έτος Αποφοιτήσαντες Έτος εισαγωγής Εγγραφέντες Διάρκεια Σπουδών (σε έτη) Κ 1 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 Μη αποφοιτήσαντες Ποσοστιαία αναλογία Συνολικό ποσοστό Συνολικό ποσοστό αποφοιτησάντων 2 μη αποφοιτησάντων ,36% 41,63% ,78% 49,27% ,43% 64,55% ,69% 92,03% * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 1 Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα. (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). 2 Στην στήλη αυτή σημειώνεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοιτησάντων κάθε έτους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων του έτους (της στήλης 2).

30 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 30 Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. Α καδημαϊκό έτος Αποφοιτήσαντες Έτος εισαγωγής Εγγραφέντες Διάρκεια Σπουδών (σε έτη) Κ1 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 Μη αποφοιτήσαντες Ποσοστιαία αναλογία Συνολικό ποσοστό Συνολικό ποσοστό αποφοιτησάντων 3 μη αποφοιτησάντων ,66% 37,33% ,76% 42,23% ,08% 52,91% ,12% 70,87% ,77% 97,22% * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 3 Στην στήλη αυτή σημειώνεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοιτησάντων κάθε έτους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων του έτους (της στήλης 2).

31 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 31 Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** Μη ενταχθέντες συνέχεια σπουδών Σύνολο * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

32 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 32 Πίνακας 9. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Αντί του Πίνακα 9, δείτε τον Πίνακα 9(α) αναφορικά με το Πρόγραμμα Έρασμος που ακολουθεί Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα Σύνολο Εσωτερικού Εξωτε- Ευρ.** ρικού Άλλα Εσωτερικού Εξωτε- Ευρ.** ρικού Άλλα Εσωτερικού Εξωτε- Ευρ.** ρικού Άλλα Εσωτερικού Εξωτε- Ευρ.** ρικού Άλλα * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. Πίνακας 9α. Στατιστικά στοιχεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

33 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 33 Πρόγραμμα ΕRASMUS Ακαδημαϊκό έτος Εξερχόμενοι φοιτητές για σπουδές Εισερχόμενοι φοιτητές για σπουδές Εξερχόμενοι φοιτητές για πρακτική άσκηση Εξερχόμενα μέλη ΔΕΠ για διδασκαλία μικρής διάρκειας

34 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 34 Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών UADPHILECON, α κύκλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων ΠΜΣ Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** Μη ενταχθέντες συνέχεια σπουδών Σύνολο 107 * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

35 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 35 Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής» Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων ΠΜΣ Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** Μη ενταχθέντες συνέχεια σπουδών Σύνολο * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

36 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 36 Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΕΦ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων ΠΜΣ Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** Μη ενταχθέντες συνέχεια σπουδών Σύνολο 261 Οι περισσότεροι απόφοιτοί μας δουλεύουν σε ελεγκτικές εταιρείες (αρκετοί από αυτούς πριν ακόμα ορκιστούν), αλλά δεν διαθέτουμε στοιχεία για αυτόν τον πίνακα αυτή τη στιγμή. Έχει όμως συζητηθεί η δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων για στατιστικούς λόγους. Σημειώνεται επίσης ότι ένα μέρος των φοιτητών μας είναι ήδη εργαζόμενοι. * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

37 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 37 Πίνακας 11. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα Σύνολο Εσωτερικού Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού Εξωτε- Ευρ.** ρικού Άλλα Εσωτερικού Εξωτε- Ευρ.** ρικού Άλλα Εσωτερικού Εξωτε- Ευρ.** - 2 ρικού Άλλα Οι εισηγητές που διδάσκουν στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτκή (εκτός μελών ΔΕΠ ΕΚΠΑ ΤΟΕ) είναι εξωτερικοί συνεργάτες από το ΙΕΣΟΕΛ (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. Πίνακας 12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος...) 1

38 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 38 Βλ Παράρτημα 1 Εξάμηνο Σπουδών 1ο ο ο κ.ο.κ. 7 Μαθήματα 2 Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS Κατηγορία μαθήματος 3 Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Προαπαιτούμενα μαθήματα 4 5 Σελίδα Οδηγού Ιστότοπος Σπουδών 6 1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, 3 ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 3 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες : Υ = Υποχρεωτικό Ε = κατ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής Π = Προαιρετικό Αν το Τμήμα κατηγοριοποιεί τα μαθήματα με διαφορετικό τρόπο, εξηγήστε. 4 Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 5 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 7 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

39 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 39 Εξάμηνο σπουδών. 1ο ο ο κ.ο.κ. Πίνακας Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος...) 1 Βλ Παράρτημα 1 Μαθήματα 2 Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα 1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, 3 ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 3 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγμα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε και περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό. Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4

40 ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τίτλος ΠΜΣ: 40 «ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» α.α 1 Μάθημα 4 Μικροοικονομική Θεωρία Κωδικός Μαθήματος UADPHILECON: Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού 6 Σπουδών Υποχρεωτικό (Υ) Υπεύθυνος Διδάσκων και Κατ'επιλογήν Συνεργάτες (Ε) (ονοματεπώνυμο & βαθμίδα) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) Σε ποιο εξάμηνο 7 διδάχθηκε; (Εαρ.-Χειμ.) Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα Αριθμός Αριθμός Φοιτητών Φοιτητών που πέρασε Αξιολογήθηκε που επιτυχώς στην από τους συμμετειχαν 8 κανονική ή Φοιτητές; στις επαναληπτική εξετάσεις εξέταση - Επ. Καθ. Μ. Αθανασίου Υ Δ Χειμ 9 9 Υ Δ Χειμ Μακροοικονομική Θεωρία Καθ. Γ. Χορταρέας, Αν. Καθ. Ν. Θεοχαράκης, Επ. Καθ. Ν. Κωστελέτου 3 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Ποσοτικές Μέθοδοι Επ. Καθ. Ι. Λεβεντίδης Υ Δ Χειμ Εφαρμοσμένη Στατιστική και Οικονομετρία Λεκτ. Β. Δάλλα Υ Δ, Φ Χειμ 9 9 Ε10 - Θ. Θανόπουλος Υ Δ Εαρ 9 9 Ε11 - Δ. Παπαγεωργίου Υ Δ Εαρ 9 9 Προχωρημένη Μικροοικονομική 5 Θεωρία 6 Προχωρημένη Μακροοικονομική Θεωρία Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 5 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 7 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 8 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες). 4

Επικαιροποίηση στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Περίοδος επικαιροποίησης 2008-2011

Επικαιροποίηση στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Περίοδος επικαιροποίησης 2008-2011 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Β. Σ0φίας 12, Κτήριο Α1, Συγκρότημα ΠΡΟΚΑΤ, 67100 Ξάνθη Επικαιροποίηση στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους 2010 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2011-2012. Οδοντιατρική Σχολή

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2011-2012. Οδοντιατρική Σχολή Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2011-2012 Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 3 1. Συγκριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2013 2014 Τόπος: Κοζάνη Δεκέμβριος 2014 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE DUTH DEPARTMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND DEVELOPMENT ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπη Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιούνιος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Εσωτερική (Ιδρυματική) Έκθεση Αξιολόγησης του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ &ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Δ. Π. Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE D.U.Th. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 Τόπος ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα