ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική) AB ΑΛΗ Α. (1989): Οι Βαθµοί είναι Αναγκαίοι; Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Απόψεις και Προσεγγίσεις για την Αξιολόγηση και Βαθµολογία στο Σχολείο, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λ. (1980): Οι Ερωτήσεις µε Ελεύθερη Απάντηση και Τρόποι Βαθµολογίας τους, περ. Φιλολογικά, τ. 3. ΑΡΓΥΡΗ Ι. (1986): Η Αξιολόγηση του ιδακτικού Έργου σε Αναφορά µε τα Έξι Γνωστικά Επίπεδα κατά Βloom, περ. Νεοελληνική Παιδεία, σσ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. (1985): Η Αξιολόγηση του Μαθητή στο Πλαίσιο της Εκπαιδευτικής ιαδικασίας και της ιδακτικής Πράξης, περ. Λόγος και Πράξη, τ. 27, σσ BAΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ Η. (1979): Εξέταση και Βαθµολογία του Μαθητή, Αθήνα. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ Η. (1978): Η Παραδοσιακή και οι Σύγχρονες Μέθοδοι Αξιολογήσεως των Μαθητών: Πλεονεκτήµατα, Μειονεκτήµατα, Αθήνα. ΒΑΡΝΑΒΑ - ΣΚΟΥΡΑ Τ. (1989): Θέµατα Γνωστικής Ανάπτυξης, Μάθησης και Αξιολόγησης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. ΒΑΣΚΑ (Λύκειο) (1979): Η Σχολική Αξιολόγηση και τα Προβλήµατά της, έκδοση του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Λυκείου Βάσκα, (επιµέλεια: Μ. Κασσωτάκης), Αθήνα. ΒΕΚ. Χ. (1987): Αξιολόγηση και Βαθµολογία στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, γ έκδοση, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα. ΒΕΡΓΙ ΗΣ. (1991): Προϋποθέσεις για µια Αποτελεσµατική Αξιολόγηση της Σχολικής Πρακτικής, περ. Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 13, σσ

2 ΒLOOM B. S. KRATHWOHL (1986): Ταξινοµία διδακτικών στόχων, (µτφρ. Αλ. Λαµπράκη - Παγανού), τόµος Α - Γνωστικός Τοµέας, Εκδόσεις Κώδικας, Αθήνα. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Γ. (1989): Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Η Αξιολόγηση του Μαθητή, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Γ. (1981): Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (µέρος πρώτο): Η Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης και του Εκπαιδευτικού Έργου, (β έκδοση), Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Γ. (1983): Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (µέρος δεύτερο), Εκδόσεις Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Γ. (1984): Σχέση του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού µε την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, περ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 56, σσ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Γ. (1985): Μελέτη της Επίδρασης του Είδους των Ερωτήσεων στην Επίδοση των Μαθητών κατά τη Γραπτή Εξέταση, περ. Φιλόλογος, τ. 40, σσ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (1978): Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, Λευκωσία. GRONLUND (και λοιπών) (1978): Αξιολόγηση, αυτοτελής έκδοση της ΝΕΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, Αθήνα. ΗΛΙΟΥ Μ. (1991): Ποιος φοβάται την Αξιολόγηση; περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 57, σσ ΙΝGENKAMP KARL (1980): Παιδαγωγική ιαγνωστική: Μέτρηση και Αξιολόγηση της Σχολικής Επίδοσης των Μαθητών, Εγνατία, Θεσσαλονίκη. KAZAMIAΣ Α.- ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Μ. (1995): Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισµού, Εκδόσεις Σείριος, Αθήνα. 80

3 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Μ. (1981): Η Επίδοση των Μαθητών Μ. Ε. σε Σχέση προς το Επάγγελµα και τη Μόρφωση του Πατέρα, το Οικογενειακό Εισόδηµα και την Περιοχή του Σχολείου τους, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εργαστήριο Πειραµατικής Παιδαγωγικής, Αθήνα. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Μ. (1983): Η Αξιολόγηση του Μαθητή στο Αυταρχικό και στο Φιλελεύθερο ηµοκρατικό Σχολείο: ύο Σχολεία, ύο Αδιέξοδα, περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 11, σσ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Μ. (1992): Το Αίτηµα της Αντικειµενικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και τα Προβλήµατά του, στο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου: Βασική Κατάρτιση και Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών, ιήµερο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε, Αθήνα, Εκδοτικός Όµιλος Συγγραφέων - Καθηγητών, σσ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Μ. (1997, 7 η έκδοση): Η Αξιολόγηση της Επιδόσεως των Μαθητών, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Μ. - ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ-ΒΟΥΛΙΟΥΡΗ. (1996): Η Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: Προβλήµατα και Προοπτικές, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ Κ. (1985): Ερωτήσεις, Κρίσεις και Ουσιαστική Αξιολόγηση: Αντιφάσεις και Αδιέξοδα, περ. Νεοελληνική Παιδεία, τ. 2, σσ ΚΑΨΑΛΗΣ Α. (1984): Αξιολόγηση και Βαθµολογία στο ηµοτικό Σχολείο, Art of Text, Θεσσαλονίκη. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΥ ΩΡΙ Η Γ. (1983): Επιλογή και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: Συναίνεση και Αξιοκρατία ή Έλεγχος και Αναπαραγωγή; περ. Σύγχρονα Θέµατα, τ. 28, σσ KOΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. (1985): Στοιχεία Γενικής ιδακτικής και Αξιολόγησης, Ο.Ε.Β.., Αθήνα. 81

4 ΚΟΥΛΑΪ ΗΣ Β. (1992): Αξιολόγηση και Αναλυτικά Προγράµ- µατα, στο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου: Βασική Κατάρτιση και Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών, ιήµερο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε, Αθήνα, Εκδοτικός Όµιλος Συγγραφέων - Καθηγητών, σσ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Γ. (1982): Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, (αρθρογραφία - πανεπιστηµιακές σηµειώσεις), Ιωάννινα. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Γ. (1989): Συµµετοχή των Μαθητών στο Μάθηµα, Άτυπες Μορφές Αξιολόγησης και Κοινωνική ιάκριση στο Σχολείο, περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 49, σσ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Γ. (1992): Η Αξιολόγηση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση και η Ευρεία Συναίνεση, στο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου: Βασική Κατάρτιση και Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών, ιήµερο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε, Αθήνα, Εκδοτικός Όµιλος Συγγραφέων - Καθηγητών, σσ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ Σ. (1990): Θεωρία και Πράξη των Συστηµάτων Αξιολόγησης των Μαθητών σε Επιλεγµένα Ευρωπαϊκά Συστήµατα, περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 55, σσ ΞΑΝΑΘΑΚΟΥ Γ. (1998) Η δηµιουργικότητα στο σχολείο, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα ΞΩΧΕΛΛΗΣ Π. κ.ά. (1986): Μεθόδευση της ιδασκαλίας και Αξιολόγηση της Σχολικής Επίδοσης στο Γυµνάσιο και το Λύκειο, περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 27, σσ και τ. 28, σσ ΟΛΜΕ (1983): Η Αξιολόγηση του Μαθητή, Πρακτικά Β Εκπαιδευτικού Συνεδρίου ΟΛΜΕ, (Βόλος, Μαρτίου 1983), Αθήνα. ΟΛΜΕ (1992): Εκπαιδευτικό Έργο: Προβληµατισµός, Σχεδιασµός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση, Συζητήσεις για την Εκπαίδευση 5, Αθήνα. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α. (1978): Ερώτηση Πολλαπλής Εκλογής και Τράπεζα Ερωτήσεων, έκδοση συγγραφέα, Λευκωσία. 82

5 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α. (1977): οκίµια και Μετρήσεις στην Εκπαίδευση, έκδοση συγγραφέα, Λευκωσία. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (ΣΧΟΛΗ) (1997) Η συνθετική δηµιουργική εργασία στο σχολικό πρόγραµµα. Θεωρία και πράξη (Πρακτικά επιστηµονικής συνάντησης), Αθήνα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. (1989): Αξιολόγηση Μαθητών - Εκπαιδευτικών και Κοινωνική υναµική, περ. Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 1, σσ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. (1993): Εκπαιδευτικό Έργο και Αξιολόγηση στο Σχολείο, Εκδόσεις Έκφραση, Αθήνα. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ. (1985): Αξιολόγηση και Εκπαιδευτική Πράξη, περ. Νέα Παιδεία, τ. 33, σσ ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ - ΤΖΙΚΑ Ζ. (1983): Η Αξιολόγηση της Σχολικής Επίδοσης - υνατότητες και Όρια, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. (1993): Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Λευκωσία. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. (1991): Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Κοινωνιολογική Θεώρηση της Αξιολόγησης, περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 58, σσ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. (1980): Ένα Πρότυπο για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Λειτουργίας, περ. Νέα Παιδεία, τ. 13, σσ ΣΑΛΜΟΥΡΑΣ Γ. (1991): Η Αξιολόγηση του Μαθητή στο Γαλλικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα, περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 56, σσ ΣΙΓΑΛΑΣ Χ. (1983): Η Αξιολόγηση του Μαθητή: Μορφές και Είδη Ερωτήσεων, Παλιές και Σύγχρονοι Μέθοδοι ιόρθωσης Γραπτών, 2 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Βόλος, ΟΛΜΕ. 83

6 ΣΙΓΑΛΑΣ Χ. (1991): Η Αξιολόγηση του Μαθητή στο Γυµνάσιο: Μια Αναφορά στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Έρευνα (συγκριτική µελέτη), περ. Λόγος και Πράξη, τ ΣΙΓΑΛΑΣ Χ. (1993): Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Πρακτικά Ηµερίδας: Από το Σχεδιασµό στην Υλοποίηση, από την Υλοποίηση στην Αξιολόγηση, Συζητήσεις για την Εκπαίδευση, 5, ΟΛΜΕ. STONES E. (1978): Παιδαγωγική Ψυχολογία, (µτφρ. Α. ανασσή- Αφεντάκη κ.ά.), Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. ΤΑΝΟΣ Χ. (1987): Συναισθηµατικοί Παράγοντες και Σχολική Επίδοση, περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 32, σσ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Γ. (1992): Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Η Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Τροχιάς; στο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου: Βασική Κατάρτιση και Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών, ιήµερο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε, Αθήνα, Εκδοτικός Όµιλος Συγγραφέων - Καθηγητών, σσ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Κ. Ι. (1979): Η Μέτρηση και η Αξιολόγηση στις Επιστήµες της Αγωγής, Εκδόσεις Ορόσηµο, Αθήνα. ΦΡΑΓΚΟΣ Χ. (1977): Η Επίδραση του Τρόπου Εξέτασης στην Επίδοση των Μαθητών, Ιωάννινα. ΧΙΩΤΑΚΗΣ Σ. (επιµέλεια) (1993): Η Αµφισβήτηση των Εξετάσεων και Βαθµών στο Σχολείο, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. 84

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» Πανεπιστηµιούπολη 15784 Ιλίσια Τηλ. 210-7277591,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε Πανταζοπούλου Μάρα, Προϊσταμένη ΚΔΑΥ Β Αθήνας 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Ι. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τίτλος Μαθήµατος Είδος Μαθήµατος Α Εξάµηνο Ώρες Β Εξάµηνο Ώρες Σύνολο Ωρών Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ηκοινωνία της μάθησης αποτελεί σήμερα μια βασική συνιστώσα στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής

Ηκοινωνία της μάθησης αποτελεί σήμερα μια βασική συνιστώσα στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 68 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH H KOINΩNIA THΣ MAΘHΣHΣ KAI TO ΘEΣMIKO ΠΛAIΣIO ΓIA THN EΠIMOPΦΩΣH TΩN EKΠAIΔEYTIKΩN ΔEYTEPOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ΣTHN EΛΛAΔA Των: Γιώργου Ν. Βοζαΐτη και Αμαλίας Α. Υφαντή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Παμουκτσόγλου, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναστασία Παμουκτσόγλου, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Αναστασία Παμουκτσόγλου, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Περίληψη Από τέλη της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: Ειδικότητα Ιδιότητα: Έτος, τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (Α ΤΟΜΟΣ) Έγκαιρη παρέµβαση - Νηπιαγωγείο - ηµοτικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΩΦΩΝ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία των μαθηματικών στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε 1. στην Ελλάδα. Mία πρώτη προσέγγιση με βάση τους οδηγούς σπουδών των τμημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 90 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Μπρούµου Όνοµα: Γερασιµούλα (Μίνα) Ηµεροµηνία Γέννησης: 20/09/1979 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Θεοδοσιάδου Κυριακή, M.Ed. Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Παλαιότερα, η άνιση επίδοση των μαθητών στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Τίτλος: Μάρω Δόικου Επίκουρη καθηγήτρια Τηλέφωνο: 2310-997312 e-mail: maro@edlit.auth.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat de 3ème cycle) στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Μπρούµου Όνοµα: Γερασιµούλα (Μίνα) Ηµεροµηνία Γέννησης: 20/09/1979 ιευθυνση Εργασίας; 28 ης Οκτωβρίου19,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ καθηγητής: Ιωάννης Ε. Βρεττός Ιπποκράτους 20 10680 Αθήνα Τηλ. - Fax: 210.3688497 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ Γεννήθηκε στους Ν. Ψαθάδες Διδυμοτείχου το 1947, τέλειωσε το Δημοτικό Σχολείο των Ν. Ψαθάδων και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο εξατάξιο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου. Αποφοίτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (Kοινό για όλα τα Τμήματα της AΣΕΤEΜ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (Kοινό για όλα τα Τμήματα της AΣΕΤEΜ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (Kοινό για όλα τα Τμήματα της AΣΕΤEΜ) ΜΑΘΗΜΑ Α1: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ: ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΏΡΕΣ: 3/εβδοµάδα - Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. & 1996 2002 2004

1. 2. & 1996 2002 2004 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Ευαγγέλου Όνοµα: Φίλιππος Χρόνος/ Τόπος γέννησης: 06.05.1978, Κατσικά Ιωαννίνων ιεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 160, 45500 Κατσικά Τηλέφωνο οικίας: 2651091285

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 510002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκων: Ηρ. Μαυρίδης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 510002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκων: Ηρ. Μαυρίδης ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Eξεταστέας Ύλης ακαδημαϊκού έτους 2014 2015 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Αθήνα, 09/01/2015 Ανακοινώνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr Organisation Mondiale pour L'Éducation Préscolaire World Organisation for Early Childhood Education Organización Mundial para La Educación Preescolar Ο.Μ.Ε.Ρ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, Δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική Περίληψη Η αξιολόγηση του διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Λαµπροπούλου Βενέττα, π.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ. Καθηγητής. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ. Καθηγητής. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών Email: ivrettos@primedu.uoa.gr Τηλ: 2103688497 Fax: 2103688497 Διεύθυνση: Ιπποκράτους 20 (2 ος όροφος) 10680 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ . ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Στον Τοµέα Σπουδών Κοινωνικών Επιστηµών και Πολιτισµού οι φοιτητές υποχρεούνται να συλλέξουν: 15 ιδακτικές Μονάδες, επιλέγοντας 5 Μαθήµατα από τα προσφερόµενα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 601 Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία Γκρίτση Φανή, gritsi@upatras.gr Καµπεζά Μαρία, kampeza@upatras.gr Κότσαρη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα