ράσεις Οιστρογόνων στον Εγκέφαλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ράσεις Οιστρογόνων στον Εγκέφαλο"

Transcript

1 ράσεις Οιστρογόνων στον Εγκέφαλο

2 S2 Γενικά για τα Οιστρογόνα ιαφυλικές διαφορές σε γνωστικές λειτουργίες Χωρικές και ποσοτικές δοκιµασίες Λεκτικές ικανότητες, ταχύτητα αντίληψης Μεταβολές ς γνωστικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια του κύκλου Μειωµένα Οιστρογόνα Χωρικές Ικανότητες Αυξηµένα Οιστρογόνα Λεκτικές Ικανότητες

3 S3 Έλεγχος Αναπαραγωγικής Συµπεριφοράς Ανάπτυξη εγκεφάλου Τροφική ράση Πλαστικότητα Προστατευτική δράση - Κυτταρική επιβίωση

4 S4 Πηγές Οιστρογόνων Ωοθήκες Επινεφρίδια Αρωµατοποίηση οίηση ΤεστΤ στοστερόνηςστερόνης (Αρωµατάση) Τοπική σύνθεση στον εγκέφαλο Ιππόκαµπος Αστροκύτταρα µετά από τραυµατισµό ατισµό

5 Βιοσύνθεση Στεροειδών S5

6 S6 Μορφές Οιστρογόνων 17β-οιστραδι οιστραδιόλη Ε2 Οιστρόνη Ε3 Οιστριόλη Ε1 17α-οιστραδιόλη Μη δραστική (???)(

7 S7 Μηχανισµοί ράσης Οιστρογόνων Γενοµική Μεταβολή Γονιδιακής ιακής Έκφρασης Μη Γενοµική Τροποποίηση Ενδοκυττάριων Σηµατοδοτικών Μονοπατιών

8 Γενοµική ράση Οιστρογόνων S8 Ενδοκυττάριοι Υποδοχείς Υπερ-οικογένεια υποδοχέων στεροειδών / θηρεοειδικών ορµονών

9 S9 Υποδοχείς Οιστρογόνων ERα α και ERβ Κωδικοποιούνται ι από διαφορετικά γονίδια Συνολική οµολογία 47% Προσδένουν Ε2 µε παρόµοια, υψηλή συγγένεια (0.1 και 0.4nM nm)

10 Εντόπιση ERα α και ERβ S1 ERα ERβ Πυρηνική εντόπιση Υποθάλαµος, Αµυγδαλή Νευροενδοκρινικός ς έλεγχος Συναισθηµατικές αντιδράσει άσεις Στο φλοιό µόνο κατά την ανάπτυξη Πυρηνική και κυτταροπλασµατική εντόπιση Ιππόκαµπος, φλοιός Μνηµονικές διεργασίες

11 Μηχανισµός ράσης ER S1 ERs σε ανενεργό µορφή µε πρόσδεση hsp Πρόσδεση E2 απελευθερώνει hsp ιµερισµός υποδοχέων Πρόσδεση σε Estrogen Response Elements (EREs( EREs) στο DNA Πρόσδεση σε άλλους µεταγραφικούς παράγοντες π.χ. AP1

12 S1 Μηχανισµός ράσης ER Όµο- / Έτερο-διµερή Αναγνωρίζουν αλληλουχία λουχία 5 AGGTCA NNN AGGTCA 3 ή ERE

13 S1 Γονίδια Στόχοι ER ChAT α1α υποδοχέας νοραδρεναλίνης ναλίνης Προ-προεγκεφαλίνη Οξυτοκίνη Σωµατοστατίνη BDNF Bcl-2 GFAP

14

15 S1 Μη-Γενοµική ράση Οιστρογόνων Ενεργοποίηση Ενδοκυττάριων Σηµατοδοτικών Μηχανισµών AC PKA PLC PKC PI3K PKB MAPK NOS

16 Μη-Γενοµική ράση Οιστρογόνων S1

17 S1 Μη-Γενοµική ράση Οιστρογόνων Μέσω µεµβράνη ERs συνδεδεµένων µε την κυτταρική Ανεξάρτητα από ERs (ERα α ή ERβ) Πιθανοί νέοι ERs (ERγ, ER-X, γ-υποδογ ποδοχέας νοραδρεναλίνης,,.)

18

19 19 Νευροπροστασία από Οιστρογόνα Θεραπεία Υποκατάστασης Οιστρογόνων Πιθανή προστασία από: Απώλεια µνήµης ς σχετιζόµενη µε το γήρας Εγκεφαλικά Alzheimer Parkinson Σχιζοφρένεια Κατάθλιψη?????? ΠρόληψηΠ ή Θεραπεία??????

20 S2 Μηχανισµοί Νευροπροστασίας Παρεµπόδιση κυτταρικού θανάτου από νευροτοξίνες In vitro Γλουταµικό gp120 (HIV) σταυροσπορίνη Αβ (αµυλοειδές) Οξειδωτικά In vivo Ισχαιµία καϊνικό οξύ Οξειδωτικό στρες

21 S2 Hsp και ER Αντιοξειδωτική ράση Οιστρογόνων Φαινολικές ενώσεις Αποτοξίκωση ROS ραστικές σε mm ράση ΜΗ εξαρτώµενη από ERs (και η 17α-Οιστραδιόλη δραστική) Συνεργατική δράση µε γλουταθιόνη (π.χ. στη Μέλαινα ουσία)

22 S2 Επαγωγή Νευροπροστατευτικών Γονιδίων Άµεση επαγωγή µέσω ERs και ERE Νευροτροφινών (BDNF( BDNF) Αντι-αποπτωτικών γονιδίων (Bcl( Bcl-2 και Bcl-X L) Αναστολή γονιδίων απόπτωσης κασπάσες

23 Αναστολή Απόπτωσης S2

24

25 S2 Εγκεφαλικό Τραύµα Επαγωγή Bcl-2 από οιστρογόνα Νευρωνική επιβίωση Αύξηση νευραξόνων Μείωση ROS Μείωση οξειδωτικού στρες Επαγωγή tau από οιστρογόνα Σταθεροποίηση µικροσωληνίσκων αύξηση νευραξόνων

26 Εγκεφαλικό Τραύµα S2 λληλεπίδραση Οιστρογόνων µε IGF-I Μοντέλο νευροτοξικότητας από καϊνικό) ορήγηση Ε2 Νευροπροστασία ορήγηση IGF-I Νευροπροστασία ορήγηση Ε2 + ανταγωνιστή IGF-I Απουσία Νευροπροστασίας ορήγηση IGF-I + ανταγωνιστή ERs Απουσία Νευροπροστασία παιτείται συνενεργοποίηση ERs και IGF-IR IR

27 Εγκεφαλικό Τραύµα S2 Ανοσοκατασταλτική δράση οιστρογόνων Μείωση διαίρεσης µικρογλο λοίας Μείωση διαίρεσης αστροκυττάρων Μείωση προσέλκυσης αστροκυττάρων στη θέση της βλάβης Μείωση NF-κB Μη ενεργοποίηση προφλεγµονωδών γονιδίων

28 Εγκεφαλική Ισχαιµία S2 Εξωγενή Οιστρογόνα Μείωση ιοντικών ρευµάτων επαγόµενων από υποδοχείς NMDA Ενεργοποίηση NOS Αύξηση ΝΟ Αγγειοδιαστολή Μείωση δεικτών απόπτωσης

29 S2 Νόσος Alzheimer (ΑD) Θεραπεία Υποκατάστασης Οιστρογόνων Μειώνει συχνότητα AD σε γυναίκες Αυξάνει επιδόσεις σε µνηµονικές / γνωστικές δοκιµασίες σε ασθενείς µε AD

30 S3 Νόσος Alzheimer (ΑD) Παθογένεση και Οιστρογόνα Αύξηση ενεργότηταςε εργότητας ChAT Αύξηση ACh Τροποποίηση επεξεργασίας APP Μείωση Αβ

31 S3 Νόσος Alzheimer (ΑD) Απολιποπρωτεϊνη Ε και Οιστρογόνα Μειώση η κινδύνου AD σε άτοµα οµόζυγα ή ετερόζυγα για ApoE4 Αύξηση ApoE σε γλοιακά κύτταρα Αύξηση συναπτογένεσης µετά από βλάβη αλλά όχι σε ApoE-KO ζώαζ

32 S3 Νόσος Parkinson (PD) Επιδηµιολογικά δεδοµένα Πιο συχνή σε άντρες Επιδείνωση συµπτωµάτων σε εµηνοπαυσικές γυναίκες Χορήγηση Ε σε γυναίκες ασθενείς µε ε πρώιµη PD εξαφανίζει τα συµπτώµατα

33 Νόσος Parkinson (PD) S3 Ζωϊκά µοντέλα PD 6-υδροξυ-ντοπαµίνη απουσία DA MPTP νευροτοξικό για µελαινοραβδωτούς ντοπαµινεργικούς νευρώνες Νευροτοξικότητα από γλουταµικό Και στα 3 µοντέλα, τα οιστρογόνα δρουν νευροπροστατευτικά και σε και σε

34 Σχιζοφρένεια S3 Λίγο πιο αργή έναρξη σε γυναίκες Πιο ήπια συµπτώµατα Λιγότερα αρνητικά συµπτώµατα Επιδείνωση συµπτωµάτων ων όταν χαµηλά οιστρογόνα κατά τη διάρκεια του κύκλου Βελτίωση συµπτωµάτων κατά την εγκυµοσύνη (υψηλά οιστρογόνα). Το αντίθετο κατά τη λοχεία Τα α οιστρογόνα δρουν συνεργατικά µε τα νευροληπτικά χαµηλότερε ρες δραστικές δόσεις σε γυναίκες µε περίοδο

35 S3 Κατάθλιψη Συχνότερη σε γυναίκες ναίκες, ειδικά σε περιόδους όπου µεταβάλονται µειώνονται τα επίπεδα των οιστρογόνων Επιλόχειος κατάθλιψη Προ-εµηνορησιακό σύνδροµο Μετεµηνοπαυσικό σύνδροµο Θεραπεία α Υποκατάστασης Οιστρογόνων Βελτιώνει ή εµποδίζει την εµφάνιση επιλόχιου ή µετεµηνοπαυσικής κατάθλιψης

36 S3 Κατάθλιψη Αλληλεπίδραση Οιστρογόνων Σεροτονίνης Αύξηση υποδοχέων 5-ΗΤ5 2Α σε µεταιχµιακές δοµές Μείωση υποδοχέων 5-ΗΤ5 1Α σε ε ιππόκαµπο που θηλάζουν Σε πυρήνες ραφής καταθλιπτικοί άνθρωποι έχουν αυξηµένους 5-ΗΤ5 1Α (αυτοϋποδοχείς) Σε πιθήκους χορήγηση Ε µειώνει 5-ΗΤ5 1Α στους πυρήνες της ραφής (όπου υπάρχουν ERβ)

37

Εργαστήριο Φαρµακολογίας και Γ Νευρολογική Κλινική, Ιατρικό Τµήµα ΑΠΘ

Εργαστήριο Φαρµακολογίας και Γ Νευρολογική Κλινική, Ιατρικό Τµήµα ΑΠΘ οµικές και µοριακές µεταβολές στη νόσο Alzheimer: Στόχοι φαρµακολογικών παρεµβάσεων σε µοριακό επίπεδο Β. Κόκκας, Γ. Κίτσιος, Μ. Τσολάκη Εργαστήριο Φαρµακολογίας και Γ Νευρολογική Κλινική, Ιατρικό Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επίδρασης των πολυμορφισμών PvuII και XbαI του οιστρογονικού υποδοχέα α στην γυναικεία σεξουαλική συμπεριφορά.

Μελέτη της επίδρασης των πολυμορφισμών PvuII και XbαI του οιστρογονικού υποδοχέα α στην γυναικεία σεξουαλική συμπεριφορά. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μελέτη της επίδρασης των πολυμορφισμών PvuII και XbαI του οιστρογονικού υποδοχέα α στην γυναικεία σεξουαλική συμπεριφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Διονυσία Λυμπεράτου Χημικός

Διονυσία Λυμπεράτου Χημικός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΜΠΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ο Ρόλος της Αντι-Οιστρογονικής Θεραπείας στο Μεταστατικό Δυναμικό των Καρκινικών Κυττάρων Μαστού Διονυσία Λυμπεράτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, της κορτιζόλης, της ομοκυστεΐνης, των κυτταροκινών στο σακχαρώδη διαβήτη και η αλληλεπίδρασή τους με ψυχολογικούς παράγοντες

Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, της κορτιζόλης, της ομοκυστεΐνης, των κυτταροκινών στο σακχαρώδη διαβήτη και η αλληλεπίδρασή τους με ψυχολογικούς παράγοντες Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, της κορτιζόλης, της ομοκυστεΐνης, των κυτταροκινών στο σακχαρώδη διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχονευροανοσολογία: Η Ανοσολογία στην Ψυχιατρική

Ψυχονευροανοσολογία: Η Ανοσολογία στην Ψυχιατρική Ψυχονευροανοσολογία: Η Ανοσολογία στην Ψυχιατρική Χρυσούλα Κ. Νικολάου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας και Νευροανοσολογίας Η ψυχο νευρο ανοσολογία αποτελεί τη βάση της νεότερης θεώρησης της συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ "ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αλληλεπιδράσεις των συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ Αlzheimer Parkinson Huntington Πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση NΟΣΟΣ ΤΟΥ ALZHEIMER H απώλεια της διανοητικής λειτουργίας με την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%! "#$ Η νόσος Alzheimer (ΝΑ) είναι συχνό νευροεκφυλιστικό νόσηµα, µε επιπτώσεις στις νοητικές ικανότητες των ηλικιωµένων χαρακτηρίζεται παθολογοανατοµικά από τις γεροντικές ή αµυλοειδικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου της αυξητικής ορμόνης (GH1) σε παιδιά με κοντό ανάστημα

Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου της αυξητικής ορμόνης (GH1) σε παιδιά με κοντό ανάστημα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ανατομική οντότητα που οργανώνει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση του πλήθους των αισθητικών και κινητικών νεύρων είναι το Κ.Ν.Σ. που αποτελείται από: τον εγκέφαλο (κρανιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Νευρομεταβολικά νοσήματα και θεραπευτική προσέγγιση ROSE PONS. Φυτοιστρογόνα και υγεία του παιδιού Ε. ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Νευρομεταβολικά νοσήματα και θεραπευτική προσέγγιση ROSE PONS. Φυτοιστρογόνα και υγεία του παιδιού Ε. ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2008 247 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Ε. ΛΑΓΚΩΝΑ-ΣΤΑΘΗ, Φ. ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ Νευρομεταβολικά νοσήματα και θεραπευτική προσέγγιση ROSE PONS Φυτοιστρογόνα και υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Υπερκορτιζολαιµία στην εγκυµοσύνη 1

Υπερκορτιζολαιµία στην εγκυµοσύνη 1 3 Υπερκορτιζολαιµία στην εγκυµοσύνη 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ MAΣΤΟΡΑΚΟΣ, 2 ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΝΑΡΔΗ 1Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο

Διαβάστε περισσότερα

14ο Πυρηνικοί υποδοχείς 1. Προσδέτες των πυρηνικών υποδοχέων

14ο Πυρηνικοί υποδοχείς 1. Προσδέτες των πυρηνικών υποδοχέων 14 ο Πυρηνικοί υποδοχείς 1. Προσδέτες των πυρηνικών υποδοχέων Σχηματισμός και έκκριση ορμονών Διαθεσιμότητα των ορμονών στο κυτταρόπλασμα Τροποποιήσεις της ορμόνης στον ιστό-στόχο 2. Αρχές της σηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές µεταβίβασης του ορµονικού σήµατος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ

Γενικές αρχές µεταβίβασης του ορµονικού σήµατος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ 26 Γενικές αρχές µεταβίβασης του ορµονικού σήµατος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλµατώδης ανάπτυξη στην διελεύκανση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δραστικών μορφών οξυγόνου στην κυτταρική επιβίωση και απόπτωση

Ο ρόλος των δραστικών μορφών οξυγόνου στην κυτταρική επιβίωση και απόπτωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μοριακή Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακευτική Διπλωματική εργασία με τίτλο: Ο ρόλος των δραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Ο ρόλος των Toll-like υποδοχέων στη φυσική ανοσία

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Ο ρόλος των Toll-like υποδοχέων στη φυσική ανοσία Α ν α σ κ ό π η σ η Ο ρόλος των Toll-like υποδοχέων στη φυσική ανοσία Μ. Μαυρούλη, Β. Καψιμάλη, Α. Τσακρής Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Περίληψη 7 Η φυσική ανοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA ΣΤΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA ΣΤΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ Μάγδα Τσολάκη, MD, PhD Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer Ορισμός του στρες Στρες και γηρατειά Στρες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ- ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ- ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ- ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ Π. ΚΑΣΜΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μαρκαντές Ιατρός

Γιώργος Μαρκαντές Ιατρός Η επίδραση της αντισυλληπτικής αγωγής στους γενετικούς, αγγειακούς, βιοχημικούς και ορμονικούς πρώιμους δείκτες αυξημένου κινδύνου σε νέες γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) Γιώργος Μαρκαντές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ ΕΠΙΜΥΟΣ»

«ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ ΕΠΙΜΥΟΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρογονική Δραστηριότητα

Ανδρογονική Δραστηριότητα Mαθήματα Ανδρολογίας 2013-2014 Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ανδρογονική Δραστηριότητα Δρ. Χρήστος Π. Τσαμέτης Ενδοκρινολόγος Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 6 ο - Άρθρο 10 ο - ΒΙΒΛΙΟ

Τεύχος 6 ο - Άρθρο 10 ο - ΒΙΒΛΙΟ Τεύχος 6 ο - Άρθρο 10 ο - ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. Εκχωρήθηκε στην Advances

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΗΞΕΩΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΗΞΕΩΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΗΞΕΩΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ» ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ιατρός Τριµελής συµβουλευτική επιτροπή Ι. ΒΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΦΕΨΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Sideritis clandestina subsp.

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΦΕΨΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Sideritis clandestina subsp. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ & ΖΩΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΦΕΨΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Sideritis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων ΔΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ Διέγερση και ευφορία, μειώνουν το αίσθημα της κόπωσης και αυξάνουν την κινητική δραστηριότητα. ΨΥΧΩΣΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Βαθιές μεταβολές στον τρόπο σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Μελέτη του νευροπροστατευτικού νευροστεροειδούς BNN 50 σε φυσιολογικούς και παρκινσονικούς (weaver) μύες σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα