ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ι. Γιαννατσής Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Εισαγωγικά μια μικρή επανάληψη... Η μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται από: την επιτυχή ανάπτυξη και προώθηση νέων και βελτιωμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, και την ανάπτυξη νέων ή τη βελτίωση των υπαρχόντων μεθόδων παραγωγής προϊόντων (και πιθανόν επαναχρησιμοποίησης) για καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων... με στόχο την αύξηση της Αξίας του προϊόντος για τους πελάτες (κάλυψη αναγκών με μικρό κόστος) 1-2 1

2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Έρευνα του Βρετανικού Συμβουλίου Σχεδιασμού Ο σχεδιασμός βοηθά τις επιχειρήσεις να συνδεθούν στενά με τους πελάτες τους Το 90% των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται ταχύτατα θεωρούν το σχεδιασμό σημαντικό για αυτές. Μόνο το 26% των στάσιμων επιχειρήσεων υποστηρίζει το ίδιο. Ο σχεδιασμός ελαττώνει το κόστος με το να κάνει τις διαδικασίες πιο αποδοτικές. Μπορεί επίσης να ελαττώσει το χρόνο εισόδου στην αγορά των νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Σχεδόν το 70% των επιχειρήσεων που θεωρούν το σχεδιασμό ως αναπόσπαστο μέρος τους, έχουν αναπτύξει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες τα τελευταία τρία χρόνια, συγκριτικά με μόνο το ένα τρίτο συνολικά. Οι επιχειρήσεις που θεωρήθηκαν ως αποτελεσματικοί χρήστες του σχεδιασμού είχαν χρηματοοικονομικές αποδόσεις που ξεπερνούσαν το μέσο όρο κατά 200. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχεδιασµός διαδικασιών Σχεδιασµός δικτύου εφοδιασµού Στρατηγική παραγωγής ιάταξη και ροή Σχεδιασµός ιοίκηση παραγωγής Βελτίωση Τεχνολογία διαδικασιών Σχεδιασµός προϊόντων/ υπηρεσιών Σχεδιασµός εργασίας Προγραµ- µατισµός και έλεγχος 2

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μια γενική ιδέα Η κατανόηση της φύσης, της χρήσης και της αξίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας Ένα πακέτο Η οµάδα των συστατικών προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν τα οφέλη που ορίζει η γενική ιδέα Μια διαδικασία Ο τρόπος µε τον οποίο θα δηµιουργηθούν και θα παραδοθούν τα συστατικά στοιχεία και οι υπηρεσίες ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΙΝΤΟΣ Το προϊόν/υπηρεσία πρέπει να: είναι λειτουργικό (λειτουργική αποτελεσματικότητα) να παράγεται οικονομικά (οικονομική αποτελεσματικότητα) να είναι ελκυστικό για τον καταναλωτή/πελάτη (αισθητική αποτελεσματικότητα) Πρέπει δηλαδή να καλύπτει και ορθολογικά /αντικειμενικά κριτήρια (λειτουργικό και οικονομικό) και συναισθηματικά/υποκειμενικά κριτήρια (αισθητική, κύρος) 3

4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ /ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ο σχεδιασμός του προϊόντος/υπηρεσίας (τι), η επιλογή της παραγωγικής ικανότητας (πόσο) και ο σχεδιασμός/επιλογή μεθόδου παραγωγής και θέσεων εργασίας (πως) είναι αλληλεξαρτώμενες και αλληλοεπηρεαζόμενες εργασίες Βασικοί λόγοι σχεδιασμού/ανάπτυξης νέων προϊόντων: Αλλαγή των αναγκών και προτιμήσεων των πελατών Εξέλιξη τεχνολογίας Μεταβολές στους ανταγωνιστές/παραγωγούς Συνεπώς, συνεπώς για την επιτυχή ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι η απαραίτητη η καλή γνώση: των πελατών του ανταγωνισμού της τεχνολογίας ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ N.Slag, S.Chambers, R.Johnston, «ιοίκηση Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών», 5 η έκδ., Κλειδάριθµος 4

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Γέννηση της Ιδέας (Concept Generation) Διερεύνηση της Ιδέας Προκαταρκτικός Σχεδιασμός Αξιολόγηση και Βελτίωση Κατασκευή πρωτοτύπου και τελικός σχεδιασμός ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΕΑΣ Εφικτότητα πόσο δύσκολη είναι; Τι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, διοικητικές και χρηματικές θα χρειαστούν; Κριτήρια εξέτασης ιδεών Αποδοχή κατά πόσο αξίζει τον κόπο; Τι ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ, υπό την έννοια των ωφελειών για τη λειτουργία θα δώσει; Συνολική αξιολόγηση της ιδέας Ευπάθεια τι θα μπορούσε να πάει στραβά; Τι ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ θα αντιμετωπίσουμε αν κάτι πάει στραβά; N.Slag, S.Chambers, R.Johnston, «ιοίκηση Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών», 5 η έκδ., Κλειδάριθµος 5

6 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΕΑΣ «Κόσκινα» επιλογής και αξιολόγησης Ι ΕΑ Μεγάλος αριθµός επιλογών Αβεβαιότητα σχετικά µε τον τελικό σχεδιασµό TIME Ένα σχέδιο Βεβαιότητα σχετικά µε τον τελικό σχεδιασµό ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ N.Slag, S.Chambers, R.Johnston, «ιοίκηση Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών», 5 η έκδ., Κλειδάριθµος ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Η δοµή συστατικών ενός ασύρµατου ποντικιού Επίπεδο 0 Ασύρµατο ποντίκι Επίπεδο 1 Άνω περίβληµα Κάτω περίβληµα Μονάδα ελέγχου Συσκευασία Επίπεδο 2 ΚαλούπιΛογότυπο Καλούπι Χώρος µπαταρίας Πλήκτρα Βάση Εξωτερική Εγχειρίδιο ελατηρίου Επίπεδο 3 Καλώδιο Πρίζα Ηχείο Κάλυµµα 6

7 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ποιότητα κατασκευής ενός προϊόντος για τον καταναλωτή: Βαθμός λειτουργικής αποτελεσματικότητας Λειτουργική αξιοπιστία σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος Βαθμός οικονομικής αποτελεσματικότητας Ψυχολογικοί/κοινωνικοί παράγοντες (αισθητική, στυλ, κύρος κλπ.) Πολλές φορές κάποια από τα παραπάνω κριτήρια είναι αντικρουόμενα και πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος συνδυασμός για κάθε συγκεκριμένο τμήμα αγοράς (διαφοροποίηση προϊόντος) ΣΠΙΤΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QFD) Σηµασία/Βαρύτητα Απαιτήσεων Μήτρα Συµβιβασµών Χαρακτηριστικά Προϊόντος Σύνδεση απαιτήσεων χρηστών µε χαρακτηριστικά προϊόντος Απαιτήσεις Χρήστη Μήτρα Συσχέτισης Αξιολόγηση Ανταγωνισµού Τεχνική Αξιολόγηση και Τιµές Στόχοι 7

8 ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Τα πρωτότυπα είναι χρήσιµα για τον έλεγχο των προϊόντων και υπηρεσιών Τα πρωτότυπα έχουν διάφορες µορφές: - µοντέλα καρτών - µοντέλα πλαστελίνης - προσοµοιώσεις σε υπολογιστή Ο σχεδιασµός µε τη βοήθεια υπολογιστή (CAD)έχει απλοποιήσει σηµαντικά την παραγωγή πρωτοτύπων Source: Dyson Μετρητά Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Έσοδα πωλήσεων Ταµειακή ροή Καθυστερηµένα έσοδα πωλήσεων Καθυστερηµένη ταµειακή ροή Κόστος ανάπτυξης Κόστος ανάπτυξης καθυστερηµένου έργου Χρόνος Καθυστέρηση στο χρόνο εισόδου στην αγορά Καθυστέρηση στο χρηµατοοικονοµικό σηµείο ισορροπίας 8

9 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η μείωση του συνολικού χρόνου ανάπτυξης μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη από την επιτυχημένη εφαρμογή καινοτομιών Μέθοδοι/τεχνικές μείωσης του χρόνου ανάπτυξης Διατμηματικές ομάδες σχεδιασμού Παράλληλος/ταυτόχρονος σχεδιασμός προϊόντος και διαδικασίας (Concurrent Engineering) Σχεδιασμός για κατασκευή και συναρμολόγηση (Design for manufacture and assembly) Χρήση προηγμένων τεχνολογιών σχεδιασμού και ανάλυσης (CAD/CAE) Συνεργατικός σχεδιασμός μέσω διαδικτύου (collaborative design) 5-17 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ/ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Πρώτο στάδιο στη σχεδιαστική δραστηριότητα εύτερο στάδιο στη σχεδιαστική δραστηριότητα Πρώτο στάδιο στη σχεδιαστική δραστηριότητα Τρίτο στάδιο στη σχεδιαστική δραστηριότητα εύτερο στάδιο στη σχεδιαστική δραστηριότητα κλπ. Τρίτο στάδιο στη σχεδιαστική δραστηριότητα Επικοινωνία µεταξύ σταδίων κλπ. 9

10 Που πρέπει να δώσει προσοχή η διοίκηση; ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ι ΕΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣ Η έγκαιρη επίλυση των προβληµάτων αποτρέπει τυχόν µεγαλύτερη αναστάτωση αργότερα στη διαδικασία σχεδιασµού Βαθµός συµφωνίας γύρω από τις σχεδιαστικές αποφάσεις και τις αλλαγές στο σχεδιασµό Χαµηλός Υψηλός Πρώιµες φάσεις στη συνολική δραστηριότητα σχεδιασµού Καθυστερηµένη είσοδος στην αγορά Γρήγορη εµφάνιση στην αγορά Μεταγενέστερες φάσεις στη συνολική δραστηριότητα σχεδιασµού 10

11 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.Λ..Λ..Λ..Λ..Λ..Λ..Λ..Λ. Αµιγής οργάνωση µε βάση τις λειτουργίες Αµιγής οργάνωση έργου. Αυξανόµενος προσανατολισµός έργου.λ..λ..λ.λ..λ..λ..λ..λ....λ..λ..λ..λ..λ. = ιευθυντής Λειτουργίας = ιευθυντής Έργου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Σχεδιασμός προϊόντος Καθορισμός μορφής Καθορισμός προτύπων για την απόδοση Καθορισμός υλικών Καθορισμός ανοχών ακριβείας Σχεδιασμός υπηρεσίας Καθορισμός των φυσικών, ψυχολογικών, γνωστικών υπηρεσιών που θα λάβει ο πελάτης Καθορισμός του χώρου που θα παρέχεται η υπηρεσία

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων

Σχεδιασμός προϊόντων Σχεδιασμός προϊόντων Τι είναι νέο προϊόν; Κάτι νέο στον κόσμο των προϊόντων? Polaroid camera, Sony Walkman, wordprocessing software Μία νέα είσοδος σε μία κατηγορία? Hewlett-Packard PCs, Hallmark gift

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙ ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Επιβλέπων: Μπιλάλης Νικόλαος Χανιά 2008 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 6 0 χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 498100 Fax: 2310 498180 web: http://www.certh.gr e-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκτ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Προγραμματισμός Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Ο προγραμματισμός ανάπτυξης νέων προϊόντων (product planning)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

4 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 4 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEIA Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης ώρα των Βάσκων Η διαδικασία είναι μία μεθοδολογία που αναπτύσσεται για να αντικαταστήσει τους παλιούς τρόπους και για να οδηγήσει την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1: Στρατηγική δυναµική προσέγγιση... 13. Κεφάλαιο 2: Στρατηγική παραγωγής το γενικό πλαίσιο...

Περιεχόµενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1: Στρατηγική δυναµική προσέγγιση... 13. Κεφάλαιο 2: Στρατηγική παραγωγής το γενικό πλαίσιο... Περιεχόµενα Πρόλογος... 9 Κεφάλαιο 1: Στρατηγική δυναµική προσέγγιση... 13 1.1 Εταιρική ανταγωνιστική στρατηγική και στρατηγική παραγωγής...13 1.2 Η έννοια και οι όψεις της στρατηγικής των επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

P.M.G. Balanced ScoreCard

P.M.G. Balanced ScoreCard Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 Συστήµατα Μέτρησης Επιχειρησιακής Απόδοσης Βέργας ηµήτρης Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 2 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΊΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΏΝ... 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 Κεφάλαιο 1...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος Logistics ( Εφοδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...1. Περίληψη...5. Εισαγωγή...6. Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο...15. Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα...

Περιεχόµενα...1. Περίληψη...5. Εισαγωγή...6. Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο...15. Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα... 1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Περίληψη...5 Εισαγωγή...6 Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο...15 Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα...22 Κεφάλαιο 3: Στρατηγικός Σχεδιασµός...45

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - E.R.P.

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - E.R.P. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - E.R.P." ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. ΑΜ: 13872 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ της ΜΑΛΒΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Διδάσκων Φώτης Χ. Κίτσιος Περιεχόμενα Εσωτερικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή ERP Συστηµάτων. σε επιχειρήσεις του. Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα

Εφαρµογή ERP Συστηµάτων. σε επιχειρήσεις του. Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Οργάνωση και ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων Ειδίκευση Logistics ΚΑΛΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Α.Μ. ΜΠ.L/0348 Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματικής Εργασίας Του φοιτητή Σάρδη Φραντζέσκου Α.Μ. (213/02/033) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Διαμόρφωση Στρατηγικής

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Διαμόρφωση Στρατηγικής Strategy-Train Μάθημα IV Ενότητα 7 Συντάκτες Κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση υλικό Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις Διαμόρφωση Στρατηγικής Διαφοροποίηση ΜΜΕ Rumyana Grozeva

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ (Α.Μ. 7310) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις»

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις» . ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις» nformation anagement ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα