ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014"

Transcript

1 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 224 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, από την 1η Απριλίου 2014 μέχρι την 1η Ιουλίου (Π.Φ ) Aριθμός 225 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Η κ. Αγάθη Καλλονά, μόνιμος Ανώτερος Φαρμακοποιός, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2014, από τις 22 Απριλίου 2014 μέχρι τις 21 Απριλίου (Π.Φ ) Η κ. Μαρίνα Γεωργίου, μόνιμος Φαρμακοποιός, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2014, από τις 22 Απριλίου 2014 μέχρι τις 21 Απριλίου (Π.Φ ) Aριθμός 226 ΑΝΑΝΕΩΣH ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Η απόσπαση του κ. Ιωάννη Τσαγγάρη, μόνιμου Ανώτερου Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τελωνεία, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2014, ανανεώνεται από την 1η Μαΐου 2014 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου (Π.Φ /ΙΙ) Η απόσπαση της κ. Ρεβέκκας Μενελάου, μόνιμου Ανώτερου Αρχιφοροθέτη, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2014, ανανεώνεται από την 1η Μαΐου 2014 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου (Π.Φ ) Aριθμός 227 ΕΠΙΚΥΡΩΣH ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Κυριάκου Π. Στυλιανού, από την 1η Ιουνίου 2011, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Χαράλαμπου Αναστασίου, από την 1η Ιουνίου 2011, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Aριθμός 228 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Ο κ. Ανδρέας Ευσταθίου, μόνιμος Αρχιδεσμοφύλακας, Φυλακές, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2014, από τις 27 Απριλίου (Π.Φ ) Ο κ. Ανδρέας Μιχαήλ, μόνιμος Τελωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2014, από τις 18 Μαρτίου (Π.Φ ) Αριθμός 229 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Δικαστή που αναλογεί στη Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προκείμενου να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που θέτει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός και των δυο φύλων. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους, μαζί με βιογραφικό σημείωμα στην Αγγλική και τη Γαλλική (παράδειγμα βιογραφικού επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση), θα πρέπει να υποβληθούν διά χειρός ή μέσω συστημένης επιστολής στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή, το αργότερο μέχρι τις 14 Ιουλίου 2014 και ώρα 13:00. Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 30 Απριλίου 2014 ενέκρινε Πρόταση για τη διαδικασία υπόδειξης υποψηφίων της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκλογή δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δυνάμει της ανωτέρω εγκριθείσας από το Υπουργικό Συμβούλιο Πρότασης, πληροφορείστε ότι θα συσταθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών σώμα επιλογής, το οποίο θα αξιολογήσει τους αιτητές και θα υποδείξει μέχρι πέντε υποψήφιους προς την Κυβέρνηση για λήψη τελικής απόφασης. Η αξιολόγηση των αιτητών από το εν λόγω σώμα επιλογής θα γίνει κατόπιν διεξαγωγής συνεντεύξεων στη βάση ενιαίων κριτηρίων για όλους τους αιτητές. Οι γλωσσικές ικανότητες θα αξιολογηθούν κατά τη συνέντευξη και όχι μόνο στη βάση πιστοποιητικών βεβαιώσεων ή πτυχίων.

2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ Η λήψη απόφασης για τα πρόσωπα τα οποία θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Δημοκρατίας θα παρθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα περιλαμβάνει τρείς υποψηφίους. Ο κατάλογος των τριών υποψηφίων της Δημοκρατίας θα υποβληθεί στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία κατόπιν ψηφοφορίας θα επιλέξει ένα εκ των τριών υποψηφίων για τη θέση του Δικαστή. Σημειώνεται ότι πριν την υποβολή των τριών υποψηφίων προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, η Δημοκρατία οφείλει να υποβάλει τον κατάλογο των τριών υποψηφίων στη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία θα συμβουλεύσει τη Δημοκρατία εάν οι υποδεικνυόμενοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η Σύμβαση για την εκλογή δικαστών. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Σύμφωνα με το Άρθρο 21 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (όπως έχει τροποποιηθεί από τα Πρωτόκολλα Αρ. 11 και 14), τη Σύσταση 1649 (2004) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους υποψήφιους Δικαστές και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για υπόδειξη υποψηφίων για εκλογή Δικαστών, οι υποψήφιοι Δικαστές ενδείκνυται: 1. Candidates shall be of high moral character. 2. Candidates shall possess the qualifications required for appointment to high judicial office or be jurisconsults of recognised competence. 3. Candidates must, as an absolute minimum, be proficient in one official language of the Council of Europe (English or French) and should also possess at least a passive knowledge of the other, so as to be able to play a full part in the work of the Court. 4. Candidates need to have knowledge of the national legal system(s) and of public international law. Practical legal experience is also desirable. 5. Candidates must have experience in the field of human rights. 6. If elected, candidates should in general be able to hold office for at least half of the nine-year term before reaching 70 years of age. 7. Candidates should undertake not to engage, if elected and for the duration of their term of office, in any activity incompatible with their independence or impartiality or with the demands of a full-time office. 8. If a candidate is elected, this should not foreseeably result in a frequent and/or long-lasting need to appoint an ad hoc judge. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η Απόφαση Res(2009)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως έχει τροποποιηθεί από την Απόφαση Res(2013)4 της ίδιας Επιτροπής, προνοεί τα εξής αναφορικά με το καθεστώς υπηρεσίας των Δικαστών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Article 1 Status Elected members of the Court shall enjoy the special status of judges of the European Court of Human Rights ( judges ). Article 2 Privileges and immunities In accordance with Article 51 of the Convention, judges and ad hoc judges appointed pursuant to Article 27, paragraph 2, of the Convention shall be entitled, during the exercise of their functions, to the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the agreements made thereunder, including in particular the Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe. Article 3 Remuneration 1. The basic salary of judges shall be equal to step 6 of the grade A7 pay scale for Council of Europe staff members based in France. It shall be adjusted in accordance with any adjustments made to salaries of staff members based in France. Judges shall be paid at the end of each month. 2. Each judge shall also receive a displacement allowance equal to 12.5% of basic salary. 3. Additional remuneration at the following annual rates shall be paid, on a pro rata temporis basis, to the following officeholders: - the President of the Court: the Vice-Presidents of the Court and the Presidents of Sections: These amounts shall be adjusted annually by applying the rate used for the adjustment in Article The judges shall not be entitled to any of the allowances/indemnities provided for in the Staff Regulations. Article 4 Payment of expenses by the Council of Europe 1. The Council of Europe shall pay: (a) the travel and subsistence expenses of a judge on an official journey; (b) travel, subsistence and removal expenses incurred by judges and their household when taking up or on termination of their duties, according to the rules applying to staff members.

3 152 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ On the death of a judge during his or her term of office, the Council of Europe shall defray, according to the rules applying to staff members: (a) the cost of transporting the body of the judge from the place of death to the place of funeral; (b) the cost of transporting the deceased judge's personal belongings; (c) the travel costs of the survivors who were dependent on the judge and were part of the judge's household. 3. The rules issued by the Secretary General of the Council of Europe applicable to payment of expenses to staff members of the Council of Europe shall apply to judges, save that the amounts payable in respect of travel and subsistence expenses shall be governed by the rules issued by the Secretary General applicable to the reimbursement of Ministers' Deputies when travelling at the charge of the Council of Europe. Article 5 Place of residence Judges shall reside at or near the seat of the Court. Article 6 Medical examination Judges, when taking up their duties, shall undergo the medical examination that staff members undergo as part of their appointment process. Where the medical examination shows a judge to be suffering from an illness or disablement, the Council of Europe may decide that, as regards risks arising from an illness or disablement existing before s/he took up his or her duties, the said judge shall not be entitled to the invalidity or death benefits provided for in the applicable pension scheme until the expiry of a period not exceeding five years from the date of his or her taking up his or her duties. Article 7 Annual leave The Court shall remain permanently in session. The duration of court vacations shall be determined by the President of the Court with due regard to the needs of business. During such court vacations, judges shall make themselves available as required. Judges may absent themselves from Strasbourg outside court vacations only exceptionally and with the President s authorization. Article 8 Sick leave Whenever judges are absent and unable to perform their duties for health reasons, they shall inform the President of the Court and provide appropriate medical certificates to the Directorate of Human Resources of the Directorate General of Administration and Logistics. Article 9 Maternity, paternity and adoption leave Judges shall be entitled to the same maternity, paternity and adoption leave as staff members. Pregnancies, births and adoptions shall be notified to the Directorate of Human Resources. Article 10 Pension 1. Judges shall benefit from the Pension Scheme for staff members which is in force at the Council of Europe at the time of their appointment, subject to any modifications rendered necessary by their particular status and conditions of service. 2. The applicable pension scheme, shall apply to judges subject to the following modifications: (i) Judges with fewer than five years reckonable service at the Court shall be entitled to a leaving allowance. Judges with at least five but fewer than ten years of reckonable service shall be able to choose between a leaving allowance and a retirement pension. Judges who have ten or more years of reckonable service shall only be entitled to a retirement pension to be paid according to subparagraph (ii) here below; (ii) The age at which judges affiliated to New Pension Scheme NPS (the applicable pension scheme) become entitled to a retirement pension, without reduction due to early departure, shall be: - 63 years for those having reached the age of 55 on 1 January 2013; - 63 years and 6 months for those aged between 50 and 55, without having reached their 55th birthday, on 1 January 2013; - 64 years for those aged between 45 and 50, without having reached their 50th birthday, on 1 January 2013; - 64 years and 6 months for those aged between 40 and 45, without having reached their 45th birthday, on 1 January 2013; - 65 years for those who have not reached the age of 40 on 1 January (iii) In the case of judges, the salary for the purposes of Appendix V bis to the Staff Regulations shall be the monthly basic salary of the judge, according to the scales in force in the Organization at the time when the pension is assessed, and updated in accordance with the provisions of Article 36, and the judge s displacement allowance; the President s, Vice Presidents and Section Presidents additional remuneration is not to be taken into account; (iv) Chapter VI as well as Article 33 with the exception of its first paragraph of the applicable pension scheme shall not apply to judges;

4 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ (v) The survivor s pension shall be 60% of the pension the judge would have received had s/he reached the end of his or her mandate and the reversion pension shall be 60% of the judge s pension. The minimum amounts provided for in the applicable pension scheme shall not be applicable; (vi) The invalidity pension shall be equal to the pension the judge would have received had s/he reached the end of his or her mandate. Article 11 Medical and social insurance Judges shall be affiliated to the Council of Europe Medical and Social Insurance Scheme. Appendix XII to the Staff Regulations shall apply to them, with the exception that the capital sum paid in the event of death shall be reduced as follows in the case of judges who die in service following their 65th birthday: by 10% when a judge dies before turning 66, by 20% when a judge dies before turning 67, by 30% when a judge dies before turning 68, by 40% when a judge dies before turning 69 and by 50% when a judge dies before turning 70. No capital sum shall be paid in the case of judges who die in service following their 70th birthday. I. Personal details Name, forename Sex Date and place of birth Nationality/ies ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ II. Education and academic and other qualifications III. Relevant professional activities a. Description of judicial activities b. Description of non-judicial legal activities c. Description of non-legal professional activities (Please underline the post(s) held at present) IV. Activities and experience in the field of human rights V. Public activities a. Public office b. Elected posts c. Posts held in a political party or movement (Please underline the post(s) held at present) VI. Other activities a. Field b. Duration c. Functions (Please underline your current activities) VII. Publications and other works (You may indicate the total number of books and articles published, but mention only the most important titles (maximum 10)) VIII. Languages (Requirement: an active knowledge of one of the official languages of the Council of Europe and a passive knowledge of the other) IX. In the event that you do not meet the level of language proficiency required for the post of judge in an official language, please confirm your intention to follow intensive language classes of the language concerned prior to, and if need be also at the beginning of, your term of duty if elected a judge on the Court. X. Other relevant information XI. Please confirm that you will take up permanent residence in Strasbourg if elected a judge on the Court.

5 154 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 230 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για εποχική απασχόληση στη Στατιστική Υπηρεσία, για τα έτη : 1. Εποχικοί Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών σε Νοικοκυριά/Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Κλ. Α1) Απαιτούμενα Προσόντα: (i) (ii) (iii) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 2. Εποχικοί Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών σε Επιχειρήσεις ή/και Οργανισμούς (Κλ. Α1) Απαιτούμενα Προσόντα: (i) (ii) (iii) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 3. Εποχικοί Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών σε Εξειδικευμένες Έρευνες (Κλ. Α1) - Έρευνα Αποβλήτων Απαιτούμενα Προσόντα: (i) (ii) (iii) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων Χημεία, Χημική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων, Διαχείριση Αποβλήτων ή σε οποιοδήποτε άλλο συναφή κλάδο θα αποτελεί πλεονέκτημα. (Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). ΑΙΤΗΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα ακόλουθα: (i) (ii) Ενεργεί ως απογραφέας στατιστικών απογραφών, ερευνών και επισκοπήσεων. Επικοινωνεί προσωπικά ή τηλεφωνικώς με επιχειρήσεις, οργανισμούς και νοικοκυριά/γεωργικές εκμεταλλεύσεις για διευθέτηση συνεντεύξεων και συλλογή στοιχείων και πληροφοριών. Επισκέπτεται επιχειρήσεις ή άλλες στατιστικές μονάδες και συμπληρώνει ερωτηματολόγια και άλλα στατιστικά έντυπα. Ταξινομεί ερωτηματολόγια και άλλα έντυπα, κωδικοποιεί κα επεξεργάζεται στατιστικές πληροφορίες, ετοιμάζει πίνακες με στατιστικά στοιχεία και προβαίνει σε απλή στατιστική ανάλυση. Σημ.: (1) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής απαιτείται όπως τα άτομα που θα επιλεγούν για εποχική απασχόληση ταξιδεύουν και διαμένουν εκτός έδρας. (2) Η επιλογή των ατόμων θα γίνει σε σχέση με τις ανάγκες κατά επαρχία και οι υποψήφιοι να δηλώσουν τις επαρχίες προτίμησής τους στο ειδικό έντυπο αίτησης. (3) Τα άτομα που θα επιλεγούν για εποχική απασχόληση θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμου ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των δημόσιων θέσεων, πρόσωπο που προσλαμβάνεται σε έκτακτη θέση (Α1) ο ετήσιος βασικός μισθός είναι Η απασχόληση του εποχικού προσωπικού που θα προσληφθεί για κάθε έρευνα θα είναι για χρονική περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε έρευνας με έξι (6) κατά ανώτατο όριο μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα έξι (6) μήνες. Με την ολοκλήρωση της κάθε έρευνας η απασχόληση του εποχικού προσωπικού τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη απασχόλησης για την οποία Εργοδοτούμενος Καθορισμένης Διάρκειας έχει προσληφθεί εκλείπει πριν από την καθορισθείσα ημερομηνία λήξης της σύμβασης απασχόλησής του, ο Προϊστάμενος Τμήματος δύναται να τερματίσει τις υπηρεσίες του εν λόγω Εργοδοτούμενου Καθορισμένης Διάρκειας, οπότε σε τέτοια περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου σε σχέση με την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης.

6 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο έναντι απόδειξης παραλαβής, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ή από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (www.cystat.gov.cy). Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (αρ. τηλεομοιότυπου ), όχι αργότερα από τις 30 Μαΐου Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων για τις κατηγορίες «1 Εποχικοί Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών σε Νοικοκυριά/Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Κλ. Α1)» και «2 - Εποχικοί Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών σε Επιχειρήσεις ή/και Οργανισμούς (Κλ. Α1)» είναι τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 20 Για τον υπολογισμό του Γενικού Βαθμού Απολυτηρίου Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης στις περιπτώσεις που δεν προσφέρεται, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των επιτυχιών στις εξετάσεις Advanced Level ή αντίστοιχων εξετάσεων με την εξής βαθμολογία: Α = 20 Β = 18 C = 15 D = 12 E = 10 Βαθμός Μαθηματικών στο Απολυτήριο 20 Για τον υπολογισμό του βαθμού Μαθηματικών σε περιπτώσεις Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης όπου δεν προσφέρεται Απολυτήριο, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός επιτυχίας στις εξετάσεις Advanced Level ή αντίστοιχων εξετάσεων με την εξής βαθμολογία: Α = 20 Β = 18 C = 15 D = 12 E = 10 Πείρα διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών σε εργασία συναφή με τα καθήκοντα των θέσεων σε κάθε κατηγορία 10 Η πείρα τουλάχιστον τριών ετών σε εργασία συναφή με τα καθήκοντα των θέσεων σε κάθε κατηγορία βαθμολογείται επιπλέον 10 μονάδες. Υπηρεσία στη Στατιστική Υπηρεσία σε εργασία συναφή με τα καθήκοντα των θέσεων σε κάθε κατηγορία 20 Η πείρα στη Στατιστική Υπηρεσία σε εργασία συναφή με τα καθήκοντα των θέσεων σε κάθε εργασία βαθμολογείται με 0.8 μονάδες για κάθε μήνα εργασίας (δηλ. 30 μέρες), με ανώτατο όριο 20 μονάδες για υπηρεσία 25 μηνών και άνω.

7 156 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατηγορία «3 Εποχικοί Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών σε Εξειδικευμένες Έρευνες (Κλ. Α1) - Έρευνα Αποβλήτων» είναι τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου θα πιστώνονται με μονάδες ίσες με το ήμισυ του γενικού βαθμού Απολυτηρίου. Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 10 Για τον υπολογισμό του Γενικού Βαθμού Απολυτηρίου Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης στις περιπτώσεις που δεν προσφέρεται, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των επιτυχιών στις εξετάσεις Advanced Level ή αντίστοιχων εξετάσεων με την εξής βαθμολογία: Α = 10 Β = 8 C = 6 D = 5 E = 4 Κάτοχος σχετικού πτυχίου 10 Οι κάτοχοι σχετικού πτυχίου πιστώνονται με 10 μονάδες. Βαθμός Μαθηματικών στο Απολυτήριο 20 Για τον υπολογισμό του βαθμού Μαθηματικών σε περιπτώσεις Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης όπου δεν προσφέρεται Απολυτήριο, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός επιτυχίας στις εξετάσεις Advanced Level ή αντίστοιχων εξετάσεων με την εξής βαθμολογία: Α = 20 Β = 18 C = 15 D = 12 E = 10 Πείρα διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών σε εργασία συναφή με τα καθήκοντα των θέσεων σε κάθε κατηγορία 10 Η πείρα τουλάχιστον τριών ετών σε εργασία συναφή με τα καθήκοντα των θέσεων σε κάθε κατηγορία βαθμολογείται επιπλέον 10 μονάδες. Υπηρεσία στη Στατιστική Υπηρεσία σε εργασία συναφή με τα καθήκοντα των θέσεων σε κάθε κατηγορία 20 Η πείρα στη Στατιστική Υπηρεσία σε εργασία συναφή με τα καθήκοντα των θέσεων σε κάθε εργασία βαθμολογείται με 0.8 μονάδες για κάθε μήνα εργασίας (δηλ. 30 μέρες), με ανώτατο όριο 20 μονάδες για υπηρεσία 25 μηνών και άνω. Αρ. Φακ.: Υ.Ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

8 Αριθμός 231 ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 2 ος ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011, (Ν. 25(Ι)/2011), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας ή για κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως στη Δημόσια Υπηρεσία, για το έτος 2014: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Α) Ιατρικός Λειτουργός, 1 ης Τάξης στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας. Απαιτούμενα προσόντα (i) (ii) Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου. Σε περίπτωση που οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν την εκτέλεση καθηκόντων Ειδικής Ιατρικής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. (iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας ή Καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. (iv) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία Σχέδια Υπηρεσίας. 2. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας ή για κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως θα είναι για χρονική περίοδο έξι κατά ανώτατο όριο μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα έξι μήνες, εκτός αν οι ανάγκες που θα ικανοποιούν παύσουν να υφίστανται είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του εργοδοτούμενης καθορισμένης διάρκειας προσωπικού τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. 3. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο και Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Υγείας, ή από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.cy), Υπουργείου Οικονομικών (www.mof.gov.cy) και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd). Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.α.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας «Γιώρκειο, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία», Επίπεδο Κήπου (-1), Γραφείο Κ20, ή να αποσταλούν μέσω του Τηλεομοιότυπου όχι αργότερα από τις 30 Μαΐου Τονίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο. Σημ.: 1. Υποψήφιοι οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι στον οριστικό κατάλογο και συμπληρωματικό οριστικό κατάλογο Έκτακτων Ιατρικών Λειτουργών, 1 ης Τάξης στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας για εργοδότηση καθορισμένης διάρκειας οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7/12/2012 και 25/10/2013, δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά αίτηση αφού η δημοσίευση αυτή αφορά 2 ο συμπληρωματικό κατάλογο.

9 158 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2014 ΘΕΣH: Ιατρικός Λειτουργός, 1 ης Τάξης (Πνευμονολογία) (Κλ. Α11, 4 η βαθμίδα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εξειδίκευση στην Ειδικότητα* 0,5 Πρόσθετη Ειδικότητα 1 Μεταπτυχιακό / Master σε θέμα σχετικό με τον τομέα της υγείας 1 Διδακτορικό / PhD σε θέμα σχετικό με τον τομέα της υγείας 1,5 Πείρα στη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1 ης Τάξης / Ειδικότητας Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υπουργείο Υγείας Κυπριακής Δημοκρατίας Επιπρόσθετη σχετική πείρα μετά την απόκτηση της ειδικότητας (αποδεδειγμένη) μονάδα για κάθε τρείς συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια 0,5-2 0,5 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια Σημ. : Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη: (α) Η ημερομηνία αναγνώρισης της Ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου. (β) H ημερομηνία γεννήσεως. *Αναγνωρισμένη με βάση τους περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2003 έως Αριθμός 232 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011, πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για έκτακτη απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία, για τα έτη : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. (α) Νοσηλευτικός Λειτουργός (Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος) (κλ. Α5/2 η βαθμίδα) Απαιτούμενα Προσόντα (1) Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου (2) Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος Νοσηλευτικής σε ισχύ. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. (4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (β) Νοσηλευτικός Λειτουργός (Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος) (κλ. Α5/2 η βαθμίδα) (με εξειδίκευση στη μαιευτική) Απαιτούμενα Προσόντα (1) Εγγεγραμμένος Μαιευτής / Μαία βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου (2) Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος Μαιευτικής σε ισχύ. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. (4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Σημ.: Οι ανάγκες της Υπηρεσίας είναι για τον τομέα της Μαιευτικής και απαιτούν όπως οι υποψήφιοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μαιών. (γ) Νοσηλευτικός Λειτουργός (Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος) (κλ. Α5/2 η βαθμίδα) (με εξειδίκευση Επισκέπτη / Επισκέπτρια Υγείας ή στην Κοινοτική Νοσηλευτική)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 Aριθμός 295 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Μαρίνος Λεμέσιος διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265

Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265 Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265 Αριθμός 998 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 996 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 15ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4857 Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 359

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4857 Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 359 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4857 Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 359 Aριθμός 332 Ο Παρασκευάς Γεωργίου, μόνιμος Βοηθός Γραφείου, Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4602 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 317 Αριθμός 266 Ο Μιχαήλ Χαραλάμπους, μόνιμος Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ο κ. Κυριάκος Ευθυβούλου, μόνιμος Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4667 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 61 Αριθμός 36 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 35 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4596 Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012 217 Αριθμός 164 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 148 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α 64 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α 64 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 64 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 1. Συνταγματάρχης Βρυώνης Βύρων 2815 2.» Γεωργίου Ανδρέας 2926 3. Αντισυνταγματάρχης Σαββόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΤΟΥ T.E.I ΑΜΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3685/2008

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΤΟΥ T.E.I ΑΜΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3685/2008 Τ Ε Ι Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Α Κ Η Σ Σ υ ν έ λ ε υ σ η Ε ι δ ι κ ή ς Σ ύ ν θ ε σ η ς Α π ό σ π α σ μ α Π ρ ά ξ η ς 6 η ς / 2 0 1 4 Συνήλθε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. Πρωτ: Β121968/28-06-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα