ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ"

Transcript

1 «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διά Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας». ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Η αξιοποίηση της αποτυχίας» (Εφαρμογή της μαθησιακής θεωρίας του τυχαίου για την επαγγελματική ανάπτυξη των εφήβων) Κοτσιαφίτου Αναστασία Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ Πατησίων ΑΘΗΝΑ 2013

2 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ H επαγγελματική σταδιοδρομία είναι μία εξελικτική διαδικασία, που την επηρεάζουν οι συνεχείς αλλαγές και εξαρτάται από την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων σε πολλά επίπεδα. Ο άνθρωπος στη ζωή του είναι πλέον σίγουρος ότι θα αλλάξει πολλές φορές επαγγέλματα και θα χρειαστεί να αναπροσανατολιστεί. Σε έναν κόσμο εργασίας που αλλάζει, με δεδομένο το περιβάλλον βαθιάς οικονομικής κρίσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας, θεωρείται σημαντικό «εφόδιο» στην προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη κάθε ατόμου. «Πρόκειται για δεξιότητες που μας βοηθούν σε κάθε ηλικία να συλλέξουμε, να αναλύσουμε, να συνθέσουμε και να οργανώσουμε τις πληροφορίες για τον εαυτό, την εκπαίδευση και τα επαγγέλματα, καθώς και δεξιότητες για να πάρουμε αποφάσεις, να υλοποιήσουμε μεταβάσεις και να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοστικοί» 1. Χαρακτηριστικές δεξιότητες είναι «η ετοιμότητα στο τυχαίο», η «δεξιοτεχνία» για τη δημιουργία εναλλακτικών προοπτικών για τη σταδιοδρομία μας, η «επαγγελματική προσαρμοστικότητα», η «αυτoαποτελεσματικότητα» στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, η «επαγγελματική ανθεκτικότητα» και άλλες. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η δεξιότητα «ετοιμότητα στο τυχαίο» και εφαρμόστηκε σε μία σχολική τάξη, ως ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η δεξιότητα «ετοιμότητα στο τυχαίο» και εφαρμόστηκε σε μία σχολική τάξη, ως ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θέμα: «Η αξιοποίηση της αποτυχίας» (Εφαρμογή της μαθησιακής θεωρίας του «τυχαίου» για την επαγγελματική ανάπτυξη των εφήβων). Πιο συγκεκριμένα: 1 Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες από τη συγγραφική ομάδα: Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου, Α., Δρόσος, Ν. (2013), Αθήνα, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 2

3 Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται η δραστηριότητα που επιλέχθηκε και ο καθορισμός της δεξιότητας «ετοιμότητα στο τυχαίο». Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το σχέδιο εργασίας, τα φύλλα εργασίας, την εφαρμογή, καθώς και τα συμπεράσματα. Σκοπός αυτής της παρέμβασης ήταν η ενδυνάμωση των εφήβων, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τιs διαθέσιμες ευκαιρίες μάθησης, να ενδυναμώνουν την προσωπική τους ζωή, να προσπαθούν, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν το αποτέλεσμα, και να μη φοβούνται όταν κάνουν λάθη. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ JOHN KRUMBO LTZ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Προερχόμενος από το χώρο των θεωρητικών της μάθησης, ο John Krumboltz 2 εξετάζει τις επιλογές και την ανάπτυξη σταδιοδρομίας ενός ατόμου μέσα από το πρίσμα του ρεπερτορίου των συμπεριφορών που έχει καταφέρει να μάθει. Στη Θεωρία της Μάθησης για το «τυχαίο» υποστηρίζεται ότι τα άτομα χρειάζεται να αναπτύσσουν πέντε (5) αναγκαίες δεξιότητες, προκειμένου να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία τους: 1) περιέργεια, για την ανακάλυψη νέων μαθησιακών εμπειριών, 2) επιμονή, δηλαδή επένδυση ενέργειας στους στόχους, 3) ευελιξία, ως ικανότητα προσαρμογής στις νέες καταστάσεις, 4) αισιοδοξία και 5) ικανότητα ανάληψης ρίσκου. Η πραγματικότητα στην οποία ζούμε είναι από τη φύση της αβέβαιη, πολυσύνθετη και ευμετάβλητη και δημιουργεί περιορισμούς σε σχέση με το τι γνωρίζουμε και, κυρίως, με το τι ελέγχουμε στη ζωή μας. Έτσι, ακόμα και στις προσεκτικά σχεδιασμένες και αυστηρά ελεγμένες καταστάσεις είναι πιθανόν να προκύψουν απρόβλεπτα δυσάρεστα γεγονότα και αποτυχίες. Για να αντιμετωπίσουμε τις απρόβλεπτες καταστάσεις και να 2 Krumboltz, J. D., & Baker, R. (1973). Behavioral counseling for vocational decisions. In H. Borow(Ed.), Career guidance for a new age (pp ). Boston: Houghton Miffl in.). Krumboltz, J. D. (1991). Th e career beliefs inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Krumboltz, J. D. (1996). A learning theory of career counseling. In M. Savickas & B. Walsh (Eds.), Integrating career theory and practice (pp ). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Books. 3

4 αποκτήσουμε μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή μας υποστηρίζεται ότι πρέπει να αναπτύξουμε μία δεξιότητα ζωής, που ονομάζεται «ετοιμότητα στο τυχαίο». H «ετοιμότητα στο τυχαίο» είναι η δεξιότητά μας να αναγνωρίζουμε και να αξιοποιούμε τις τυχαίες καταστάσεις και τα αποτελέσματά τους. Είναι ένας τρόπος να διαχειρίζεται κανείς αποτελεσματικά όχι μόνο τα θετικά αλλά και τα αρνητικά απρόοπτα γεγονότα της ζωής του. Όσο πιο ευέλικτος, αισιόδοξος, περίεργος, επίμονος και τολμηρός είναι ένας άνθρωπος, τόσο καλύτερα θεωρείται ότι μπορεί να διαχειρισθεί τα απρόοπτα γεγονότα της ζωής του. Έμφαση επίσης δίνεται στη δράση, γι αυτό, μεταξύ άλλων τεχνικών, χρησιμοποιείται η «εγκεφαλοθύελλα» (brainstorming), σχετικά με δραστηριότητες που μπορεί να αναλάβουν οι συμβουλευόμενοι για να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Τα λάθη αξιοποιούνται ως εμπειρίες μάθησης και όχι αποτυχίας. Ο Krumboltz 3 συνοψίζει τη φιλοσοφία που, λέγοντας: «Αν δεν προσπαθήσεις, δεν γίνεται να επιτύχεις. Αν προσπαθήσεις, μπορεί να επιτύχεις ή να μην επιτύχεις. Εάν δεν επιτύχεις την πρώτη φορά, μαθαίνεις τι δεν λειτουργεί. Ό,τι μαθαίνεις σε καθιστά ικανό να προσπαθήσεις κάτι διαφορετικό την επόμενη.» Β. ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Το σχολικό πλαίσιο Το σχολείο είναι ένας χώρος καθοριστικής σημασίας για την ηλικία που εξετάζουμε. Μέσα σε αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες μορφώνονται και κοινωνικοποιούνται, καθώς η σχολική φοίτηση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του καθημερινού τους χρόνου, όπου διαμορφώνονται σχέσεις και ομάδες αναφοράς. Σε πολύ μεγάλο βαθμό ο χώρος του σχολείου είναι αυτός, μέσα στον οποίο αναζητούν τα πρότυπά τους και διαμορφώνουν τις σχέσεις και τις φιλίες τους, που με τη σειρά τους επηρεάζουν και τον εξωσχολικό τους χρόνο και τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους. 3 Krumboltz, J. D. (2009). The Happenstance Leaning Theory. Journal of Career Assessment, 17(2), doi: / Krumboltz, J. D. (2011). Capitalizing on happenstance. Journal of Employment Counseling, 48,

5 Έτσι, για να κατανοήσουμε καλύτερα το σχολικό πλαίσιο των μαθητών της παρέμβασης, ακολουθεί η παρουσίαση του προφίλ του Σχολείου. Κατά την άποψη της συστημικής (Bertalanffy, 1934) και της οικολογικής προσέγγισης (Γεώργας, 1991), κατανοούμε καλύτερα τα άτομα, εάν έχουμε κατανοήσει την ολότητα του συστήματος ή του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο ζουν και με το οποίο αλληλοεπιδρούν. Το προφίλ του Σχολείου Το 19 ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο Αθηνών εδρεύει στην περιοχή Κάτω Πατησίων και ανήκει στην Α Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Στις έγινε η μεταστέγαση του Σχολείου στο νεόδμητο κτήριο των οδών Θήρας και Ιεροσολύμων, ένα πραγματικό κόσμημα από όλες τις απόψεις, για την περιοχή του Κέντρου της Αθήνας. Η δυναμικότητα του Σχολείου είναι 200 μαθητές και μαθήτριες, με ποσοστό 60 αλλοδαπούς και μετανάστες και 25 εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Το Σχολείο από τη φετινή σχολική χρονιά έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα σίτισης όλων των μαθητών και μαθητριών. Δραστηριοποιείται επίσης στους εξής τομείς: α) Εκδίδει ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ» 5

6 Θ ΡΑΣ 19 «Θήρας 19νέα» ονομάζεται η σχολική μας εφημερίδα. Το όνομα της εφημερίδας μας είναι «Θήρας 19νέα», παραπέμποντας στην οδό που φιλοξενεί το 19ο Λύκειο, αλλά και στη «θύρα», στην «πύλη» του σχολείου μας, μέσω της οποίας επικοινωνούμε με τον έξω κόσμο, καθώς και στην προσπάθειά μας να θηρεύσουμε τη γνώση, την ενημέρωση, την έκφραση Συνεχίζοντας την προσπάθεια να έχομε ένα δικό μας έντυπο ως μέσο έκφρασης των ανησυχιών, των ενδιαφερόντων, των ταλέντων μας, κατορθώσαμε να κυκλοφορήσει, επιτέλους, το 8ο τεύχος. Ποιες ανησυχίες, σκέψεις, όνειρα έχουν οι έφηβοι; Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μία πιθανή αποτυχία; Επηρεάζονται από την οικονομική κρίση; Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 19ου Λυκείου δίνουν τη δική τους απάντηση... β) Συμμετέχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Το 19 ο Λύκειο Αθηνών, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius, κατά τα σχολικά έτη και , συμμετέχει στο πρόγραμμα με θέμα «Drama journey of a coin throughout European history». Τα σχολεία των άλλων χωρών που συμμετείχαν ήταν από τη Γέλα της Σικελίας, την πόλη Τσεστοχόβα της Πολωνίας και το Ντούνα Χαράστι της Ουγγαρίας. Οι μαθητές του σχολείου μας, μαζί με τους υπεύθυνους καθηγητές, ταξίδεψαν στις παραπάνω πόλεις, φιλοξενήθηκαν, ήλθαν σε επαφή με τους μαθητές των αντίστοιχων σχολείων και γνώρισαν την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος το σχολείο μας υποδέχθηκε και φιλοξένησε, τον Μάρτιο του 2013, μαθητές και καθηγητές από τις συμμετέχουσες 6

7 χώρες. Η εμπειρία μαθητών και καθηγητών από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν εξαιρετική, αφού δόθηκε η ευκαιρία σε όλους να διαπιστώσουμε πόσα κοινά πράγματα ενώνουν όλους τους λαούς και να κατανοήσουμε τη σημασία της έννοιας του Ευρωπαίου πολίτη. Καθηγητές από τις χώρες που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Από το ταξίδι στην Πολωνία Από την επίσκεψη στο θέατρο της Επιδαύρου. γ) Θεατρική και Περιβαλλοντική αγωγή. δ) Διδασκαλία δημοτικών και ευρωπαϊκών χορών. ε) Επίσης, υπάρχει ένας ειδικός χώρος άθλησης για το άθλημα καλαθοσφαίρισης. 7

8 δ) Πολιτιστικές - Περιβαλλοντικές επισκέψεις, που διοργανώνονται μία φορά το μήνα σε σχετικούς χώρους. Προφίλ συμμετεχόντων Συμμετείχαν στην παρέμβαση 20 μαθητές και μαθήτριες της Β τάξης Γενικού Λυκείου, 12 αγόρια και 8 κορίτσια, με τα εξής χαρακτηριστικά: Πολυπολιτισμική ομάδα (12 Έλληνες και 8 αλλοδαποί, εκ των οποίων τα 5 κορίτσια) από διάφορες χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρωσία, Αίγυπτος, Συρία, με τα εξής χαρακτηριστικά: Μέτρια προς χαμηλή σχολική επίδοση. Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα γονέων. Παράλληλη απασχόληση μαθητών σε ευκαιριακές δουλειές, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Σχολείο. Προερχόμενοι από μονογονεϊκές οικογένειες, με άτυπο χωρισμό. Σχολική διαρροή. Γ. Προσδιορισμός στόχων 4 Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν να αναπτύξουν τη δεξιότητα στο τυχαίο, ώστε: 1. Να αναγνωρίζουν πιθανές ευκαιρίες Δηλαδή να μάθουν πώς να μετατρέπουν τα απρόοπτα, τα μη προσχεδιασμένα γεγονότα, τις τυχαίες καταστάσεις σε ευκαιρίες για τη σταδιοδρομία τους. 4 Εγχειρίδιο με το Θεωρητικό πλαίσιο από τη συγγραφική ομάδα: Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου, Α., Δρόσος, Ν. (2013). Αθήνα, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 8

9 2. Να ξεπερνούν τις δυσκολίες που τους εμποδίζουν να δράσουν Παράλογες πεποιθήσεις και σκέψεις για τη σταδιοδρομία (παραπληροφόρηση ή διαστρέβλωση της πραγματικότητας, προκατάληψη, «παρερμηνείες», «παράλογες προσδοκίες») μπορεί να αποτελέσουν εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου. 3. Nα προετοιμαστούν για την πραγματική ζωή Να μάθουν πώς θα επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους, όταν οι καταστάσεις αλλάζουν, και να προχωρούν σε κάτι άλλο, όταν τα όνειρά τους δεν εκπληρώνονται. Οι ευκαιρίες μπορεί να τους προσφέρουν εμπειρία και δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες για το μέλλον. 4. Να προχωρούν και να μη φοβούνται να κάνουν λάθη Τα λάθη και οι αποτυχίες δεν αποτελούν σημείο απογοήτευσης, αλλά την αρχή ενός νέου ξεκινήματος στη ζωή τους. Μπορούν να παρέχουν εμπειρίες για μάθηση, να τους ενθαρρύνουν να δοκιμάσουν νέες δραστηριότητες και να τους βοηθήσουν να καταλάβουν ότι «κανείς δεν είναι τέλειος». Δ. Μεθοδολογία Η διαδικασία βασίστηκε στις αρχές του σχεδίου εργασίας (μέθοδος project). Η θεματική που επιλέχθηκε για την εκπόνηση της εργασίας μου είναι: 1. «Δουλεύοντας τις δεξιότητες διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας με εφήβους και νέους». Θέμα: «Η αξιοποίηση της αποτυχίας» (Εφαρμογή μαθησιακής θεωρίας του «τυχαίου» για την επαγγελματική ανάπτυξη- Krumboltz)2. Λαμβάνοντας υπόψη το γενικό πλαίσιο της περιοχής και τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας, ως δραστηριότητα επιλέχθηκε η εξής: «Βρες καινούργια πράγματα να κάνεις και μη φοβάσαι την αποτυχία» Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες από τη συγγραφική ομάδα: Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου, Α., Δρόσος, Ν. (2013).. Αθήνα, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 9

10 - Ομάδα εφαρμογής: Β Τάξη του 19 ου Γενικού Λυκείου Αθήνας (περιοχή Α Αθήνας). - Σύνολο συμμετεχόντων: 20 μαθητές και μαθήτριες, 12 αγόρια και 8 κορίτσια, εκ των οποίων 8 αλλοδαποί, 3 αγόρια και 5 κορίτσια. - Χώρες προέλευσης: Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρωσία, Συρία, Αίγυπτος. - Χρόνος: 4 διδακτικές ώρες. Πραγματοποιήθηκαν δύο δίωρες συναντήσεις ανά εβδομάδα (Δευτέρα 18/11/2013 και 25/11/2013). - Φύλλα εργασίας 3 Ο ρόλος του/της Συμβούλου Σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο ρόλος της Συμβούλου ήταν διευκολυντικός-διευκρινιστικός στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων και στην επικοινωνία μεταξύ των μαθητών (για τυχόν γνωστικές απορίες), υποστηρικτικός και συντονιστικός (σε διαδικαστικά θέματα), ενθαρρύνοντας τους μαθητές/μαθήτριες. Δόθηκε, επίσης, στο τέλος κάθε δραστηριότητας ο απαραίτητος χρόνος για έκφραση συναισθημάτων, εντυπώσεων, απόψεων και αξιολογήσεων. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 1 η Συνάντηση (δύο διδακτικές ώρες), τη Δευτέρα 18/11/2013, στην αίθουσα θεάτρου, που είναι εξοπλισμένη με βίντεο-προβολέα και Υ/Η. 1 η ώρα: Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, οι μαθητές: 1. Ενημερώθηκαν για το θέμα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης 6 και στη δημιουργία κλίματος οικειότητας. Διευκρινίστηκε επίσης ο ρόλος της Συμβούλου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Ομάδας. 6 Amundson, N. E., & Borgen, W. A. (2000). Mandated clients in career or employment counseling. Journal of Employment Counseling, 37, Bischoff, M. M., & Tracey, T. J. G. (1995). Client resistance as predicted by therapist behavior: A study of sequential dependence. Journal of Counseling Psychology, 42, Miller, W. R., & Rollnick, S. (2002). Motivational interviewing: Preparing people for change (2nd ed.). New York: Guilford Press. 10

11 2. Τοποθετήθηκαν οι καρέκλες σε κυκλική διάταξη, έγινε υποδοχή των συμμετεχόντων, με το καλωσόρισμα και τη γνωριμία.. Αφόρμηση: Υποδοχή με μουσική από το τραγούδι του Γ. Αγγελάκα «Σιγά μην κλάψω». Ας γνωριστούμε ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ Μ ΕΧΟΥΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ... Κάτι ακόμα... ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ... Παρουσιάστηκε με βιντεοπροβολέα στην οθόνη η παραπάνω διαφάνεια. Οι μαθητές/μαθήτριες χωρίστηκαν σε ζευγάρια, με τυχαία επιλογή, και απάντησαν σε μια κόλλα χαρτί Α4 (Χρόνος 10 ). Στη συνέχεια ο καθένας κλήθηκε να πει το μικρό του όνομα και να διαβάσει τι έγραψε, εφόσον το επιθυμεί. Δόθηκε επίσης η δυνατότητα να επιλέξουν με το ταίρι τους τον τρόπο παρουσίασης, για να μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα. Τι με έχει ευχαριστήσει - Το γεγονός ότι έχω γνωρίσει πολλά άτομα και έχω γίνει πολύ κοινωνικός. - Οι εκδρομές. - H συμμετοχή στις εκδηλώσεις του σχολείου: θεατρικά, παραδοσιακοί χοροί, συμμετοχή σε project, Πρόγραμμα Commenius. - Η καλή σχέση καθηγητών μαθητών. 11

12 - Ομαδική φιλική συνεργασία με συμμαθητές και συμμαθήτριες στο σχολικό περιβάλλον. Τι με έχει δυσαρεστήσει - Το ότι το σχολείο δεν μου παρέχει αρκετές γνώσεις και αναγκάζομαι να πάω σε φροντιστήριο. - Το ότι το σχολικό πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πιεστικό, γεγονός που μου προκαλεί άγχος και κατάθλιψη. - Η συμπεριφορά συνομηλίκων και το ανταγωνιστικό κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις. - Οικογενειακά προβλήματα, κυρίως ζητήματα διατροφής και επιβίωσης. - Το ότι δεν διδάσκεται η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. - Δύο μαθητές δεν απάντησαν ούτε θετικά ούτε αρνητικά. 2 η ώρα: Βήμα 1 ο : Εισαγωγή-συζήτηση για τις «ευθύνες» και τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη της Ομάδας. Αρχικά οι μαθητές κλήθηκαν να ακολουθήσουν τα ερωτήματα του φύλλου εργασίας 1. Ζητήθηκε από κάθε μαθητή να επιλέξει τις πιο σημαντικές γι αυτόν προϋποθέσεις, ώστε να νιώθει άνετα να εκφράσει αυτά που σκέφτεται στις συναντήσεις της Ομάδας, π.χ. εχεμύθεια, ειλικρίνεια, σεβασμός, δημιουργία ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος και άλλα. Διαβάστηκαν όλες οι επιλογές και, μαζί με τους μαθητές, συντάχτηκε το συμβόλαιο της Ομάδας, το οποίο καταγράφηκε, το υπέγραψαν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες και το ανήρτησαν στον τοίχο. Με το συμβόλαιο αυτό δεσμεύτηκαν όλοι οι συμμετέχοντες ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να πραγματοποιηθούν οι αρχικοί στόχοι της Ομάδας. 12

13 1 Ακούω προσεκτικά, όταν μιλάνε οι άλλοι. Γνωρίζω ότι κανένας δεν θα κάνει κριτική την ώρα που εκφράζω ελεύθερα τις απόψεις μου. Γνωρίζω ότι η συζήτηση θα γίνεται ήρεμα, χωρίς να μιλάμε όλοι μαζί με φωνές ή φασαρία. Είμαι πρόθυμος/πρόθυμη να βοηθήσω, αν διαπιστώσω ότι κάποιος/κάποια αντιμετωπίζει δυσκολίες σε κάτι που κάνει. Γνωρίζω ότι θα δίνεται ο λόγος σε όλους και ότι δε θα βαθμολογηθώ γι αυτά που θα λέω. Αυτά που θα πω δεν θα μεταφερθούν σε άλλους (συμμαθητές, γονείς, καθηγητές κ.ά.). Προσπαθώ να είμαι ευχάριστος/ευχάριστη και να βλέπω την εύθυμη πλευρά κάθε κατάστασης. Η υπερβολική έκφραση οικειότητας προς το άλλο φύλο είναι μία ιδιαίτερη-προσωπική στιγμή και προσπαθώ να μην τη δείξω μπροστά στους συμμαθητές μου, για να μην τους προκαλέσω αμηχανία. Βήμα 2 ο : Μοιράζεται σε κάθε ένα μέλος το φύλλο εργασίας με τη Δραστηριότητα: «Βρες καινούργια πράγματα να κάνεις και μη φοβάσαι την αποτυχία» 7 7 Πηγή: Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες από τη συγγραφική ομάδα: Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου, Α., Δρόσος, Ν. (2013), Αθήνα, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 13

14 2ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «Βρες καινούργια πράγματα να κάνεις και μη φοβάσαι την αποτυχία» Τάξη: Τμήμα: Ονοματεπώνυμο Μαθητή/Μαθήτριας:... Η δραστηριότητα αυτή έχει σκοπό να σε προβληματίσει και όχι να σου αποδώσει χαρακτηρισμούς ή να σε προσδιορίσει. Είναι σημαντικό να μη φοβάσαι τα λάθη, να δραστηριοποιείσαι και να αξιοποιείς αυτά που σου προσφέρει η ζωή. 1. Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που θα σου άρεσαν, άσχετα με τις ικανότητές σου; Κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου ελεύθερα για ένα λεπτό. Σκέψου μια δραστηριότητα που αγαπάς αληθινά. Ποια θα ήταν; Κανένας δεν γεννιέται επιτυχημένος. Η επιτυχία μαθαίνεται σταδιακά, ένα βήμα τη φορά. Αν ήθελες πραγματικά να ξεκινήσεις μία δραστηριότητα, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα έκανες; Θα ήσουν πρόθυμος/πρόθυμη να προσπαθήσεις, αρχίζοντας με αυτό το πρώτο βήμα;... Ναι, δεν έχω τίποτα να χάσω και ίσως το διασκεδάσω.... Όχι, ίσως δεν πετύχω. 14

15 5. Πότε θα άρχιζες το πρώτο βήμα.... Σήμερα.... Αύριο.... (Προσδιόρισε άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία) Αν συζητήσεις με κάποιον άλλο για την πρόθεσή σου να αναλάβεις μία δραστηριότητα, συνήθως αυξάνεται η πιθανότητα να την αναλάβεις. Εσύ με ποιον θα μοιραζόσουν την πρόθεσή σου να κάνεις το πρώτο βήμα;... TΙ ΕΓΡΑΨΑΝ οι μαθητές /μαθήτριες αναφορικά με τη δραστηριότητα στην ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 1. Δραστηριότητες που θα τους άρεσαν, άσχετα με τις ικανότητές τους: Χορός, τραγούδι, βόλεϋ, καλλιτεχνικά, μπαλέτο, «να ανακαλύψω τις ικανότητές μου», μουσική, ζωγραφική, φωτογραφία, σπορ, ποίηση, στιχουργική, ζαχαροπλαστική, οδήγηση, σχέδιο μόδας, υπολογιστές, κατάδυση, σκοποβολή, αεροπλοΐα, δημιουργία δικού τους βίντεο game, σύνθεση μουσικής. 2. Κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου ελεύθερα για ένα λεπτό. Σκέψου μια δραστηριότητα που αγαπάς αληθινά. Ποια θα ήταν; Καλλιτεχνικά, τραγούδι μπροστά σε κοινό, λογοτεχνικά βιβλία, μουσική, χορός, ποίηση, μαγειρική, σχέδιο μόδας. 3. Κανένας δεν γεννιέται επιτυχημένος. Η επιτυχία μαθαίνεται σταδιακά, ένα βήμα τη φορά. Αν ήθελες πραγματικά να ξεκινήσεις μία δραστηριότητα, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα έκανες; Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, σύγχρονο χορό, «να γραφτώ σε μία καλή σχολή», «να γράψω ένα βιβλίο», «να ζω ανεξάρτητα», «να μάθω τα βασικά στις σπουδές», χορός, «οργάνωση του προγράμματός μου», στοχοθέτηση, «να αναζητήσω πληροφορίες γι 15

16 αυτό που θέλω», «να ενημερωθώ καλά», «σχολή σχετική με τα ενδιαφέροντά μου», «να μελετήσω σκληρά για το επάγγελμά μου», «να ενδιαφερθώ για τη διατροφή μου», ενημέρωση, «να μετρήσω τα κατά και τα υπέρ», «να μάθω τι χρειάζεται, για να ξεκινήσω προπόνηση», διαδίκτυο για ενημέρωση, «θα έκοβα το τσιγάρο για τον αθλητισμό». Ένα παιδί έγραψε «τίποτα». 4. Θα ήσουν πρόθυμος/πρόθυμη να προσπαθήσεις, αρχίζοντας με αυτό το πρώτο βήμα; Όλοι οι μαθητές δήλωσαν «Ναι». 5. Πότε θα άρχιζες το πρώτο βήμα; Όλοι είπανε «Σήμερα», εκτός από δύο που δήλωσαν «Αύριο». 6. Αν συζητήσεις με κάποιον άλλο για την πρόθεσή σου να αναλάβεις μία δραστηριότητα, συνήθως αυξάνεται η πιθανότητα να την αναλάβεις. Με ποιον θα μοιραζόσουν την πρόθεσή σου να κάνεις το πρώτο βήμα; Μητέρα, γονείς (5), φίλο ( 7), αδέλφια. Ζητήθηκε ακόμα από τους μαθητές να πουν πώς ένιωσαν στη διάρκεια της συνάντησης και δόθηκε χρόνος για πιθανές ερωτήσεις ή προβληματισμούς. Τέλος ενημερώθηκαν για την επόμενη συνάντηση. 2 η Συνάντηση (δύο διδακτικές ώρες) τη Δευτέρα 25/11/2013, στην αίθουσα θεάτρου, που είναι εξοπλισμένη με βίντεο-προβολέα και Υ/Η. 1 η ώρα: Αφόρμηση: Έγινε προβολή των παρακάτω διαφανειών. 16

17 Ο Τόμας Έντισον (Thomas Alva Edison) ( ) ήταν ο περισσότερο παραγωγικός εφευρέτης της σύγχρονης εποχής. Αν και αυτοδίδακτος δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς της τεχνικής. Από τις γνωστότερες εφευρέσεις του είναι το μικρόφωνο, o φωνόγραφος και ο ηλεκτρικός λαμπτήρας. Όταν πέθανε ο Έντισον σε ηλικία 84 ετών, είχε αποκτήσει περισσότερα από 1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Οι δάσκαλοι του Θωμά Έντισον έλεγαν ότι είχε πολύ λίγο μυαλό και δεν μπορούσε να μάθει τίποτα. ΠΑΡΑΔΕIΓΜΑΤΑ ΖΩHΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ για να μας εμπνέουν και να μας παραδειγματίζουν Ακολούθησε συζήτηση και στη συνέχεια οι μαθητές/μαθήτριες χωρίστηκαν σε 4 ομάδες εργασίας με τυχαία επιλογή, φροντίζοντας σε κάθε ομάδα να υπάρχει κάποιος που να διαθέτει καλή γνώση Η/Υ. Ο τίτλος της δραστηριότητας δόθηκε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: «Βρες καινούργια πράγματα να κάνεις και μη φοβάσαι την αποτυχία» Στη συνέχεια, κλήθηκαν από κάτω οι μαθητές/μαθήτριες να απαντήσουν και να στοχαστούν στο Φύλλο Εργασίας 3. 17

18 3 Κοινό για όλες τις ομάδες ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ «Βρες καινούργια πράγματα να κάνεις και μη φοβάσαι την αποτυχία.» Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: Τι σας έρχεται στο μυαλό, διαβάζοντας κι ακούγοντας τα παραπάνω λόγια; Καταγράψτε όλα όσα λέγονται, όπως λέγονται, χωρίς παρεμβάσεις και σχόλια Σκεφτείτε, επιλέξτε και καταγράψτε το όνομα που θα θέλατε να δώσετε στην Ομάδα σας, σε σχέση με τον τίτλο της δραστηριότητας, διανθίζοντάς το με φράσεις ή εικόνες. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, καταγράψτε αυθόρμητα με ό,τι σας έρχεται στο μυαλό τι σημαίνει για σας Ανατρέξατε με τη σκέψη σας στο παρελθόν. Αναρωτηθείτε εάν είχατε κάνει λάθη ή είχατε βιώσει κάποια αποτυχία εσείς ή οι φίλοι σας. Επιλέξτε ως Ομάδα μία ιστορία και σκεφτείτε όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους αντιμετώπισης

19 2 η ώρα: Οι 4 Ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης, με όποιον τρόπο θέλουν, τις ενέργειες που έκαναν σχετικά με τη δραστηριότητα και στο τέλος συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά τι έκαναν οι Ομάδες. ΟΜΑΔΑ 1, με όνομα «Ακολούθησε τα όνειρά σου»: Τι σας έρχεται στο μυαλό, διαβάζοντας κι ακούγοντας τα παραπάνω λόγια; Καταγράψετε όλα όσα λέγονται, όπως λέγονται, χωρίς παρεμβάσεις και σχόλια. - «Για όλους υπάρχει πρώτη φορά και αξίζει να κάνουμε καινούργια πράγματα, χωρίς να φοβόμαστε την αποτυχία.» - «Πρέπει να εμπλουτίζεις τις δραστηριότητές σου και να μη φοβάσαι ότι θα αποτύχεις, γιατί σημασία έχει η προσπάθεια.» - «Ο καθένας έχει τις ικανότητές του και μπορεί να βρει καινούργια πράγματα να κάνει χωρίς φόβο.» - «Το να βρίσκεις καινούργια πράγματα να κάνεις είναι καλό, αλλά υπάρχει και η προοπτική της αποτυχίας μέσα σ αυτά. Ωστόσο, δεν είναι κακό να ξεκινάς καινούργια πράγματα στη ζωή σου, γιατί και η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει σε καλό.» - «Είμαστε καινοτόμοι, και, όταν ασχολούμαστε με κάτι, να περιμένουμε και το ενδεχόμενο της αποτυχίας και να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε.» 19

20 ΟΜΑΔΑ 2, με όνομα «Όταν ο ήλιος θα πάψει να ανατέλλει, ίσως τότε να πάψουμε να ελπίζουμε για το καλύτερο Ελευθερία» : Χορός, πρόκληση, πεπρωμένο, παρακμή, απώλεια, θάρρος, δυναμικότητα, προσπάθεια, νέα αρχή, ερεθίσματα, απόφαση, ξεκίνημα, ελπίδα, αποτέλεσμα, ρίσκο, επιτυχία, αθλητισμός, παρέες, διασκέδαση, τέχνη, ανοικτή σκέψη χωρίς παρωπίδες, φως, ελευθερία, καλύτερο, χαρά. 20

21 ΟΜΑΔΑ 3, με όνομα: - «Να μάθω καινούρια πράγματα». - «Να υπάρχει μόνο αισιοδοξία σε κάθε κίνησή σου και σε μεγάλο βαθμό αυτοπεποίθηση. Συμφωνούμε απόλυτα.» - «Είναι μυστήρια η χώρα των δακρύων» 21

22 ΟΜΑΔΑ 4, με όνομα «Η σκοτεινή όψη» : - «Η μεγαλύτερη αποτυχία είναι η κοινωνική ζωή μου, γιατί στην ηλικία μου άνθρωποι μεγαλώνουν τα παιδιά τους, ενώ εγώ μεγαλώνω POKEMON.» Νόημα της ζωής - «Η ζωή μπορεί να δείχνει τη σκοτεινή της όψη, αλλά εμείς αντιστεκόμαστε και αγωνιζόμαστε» 22

23 Είμαστε εμείς ΠΟΥ ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί, εμείς που βγάζουμε το κάρβουνο και κρυώνουμε. Εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο! Όσες και αν χτίσουν φυλακές κι αν ο κλοιός στενεύει, ο νους μας είναι αληταριό που όλο θα δραπετεύσει! Τους ανθρώπους της ζωής μου κάθισα να τους μετρήσω Τους εκείνους τους μοιραίους, κανα δυο περαστικούς. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι ή μου βγαίνουνε πολλοί σε ένα μέτρημα που ανοίγει την παλιά μου την πληγή Τάσος Λειβαδίτης Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε είναι σου λέω πανικός ένας μικρός Τιτανικός και θα ναι θαύμα αν σωθούμε.~ 23

24 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΙ ΕΜΑΘΑ: - Να συνεργάζομαι με συνομηλίκους, με χαρά και ανεξαρτήτως φιλίας. - Πώς αισθάνονται και πώς σκέφτονται οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου. - Πως σε κάθε πρόβλημα υπάρχει και μια λύση. - Πως τίποτα δεν είναι αδύνατο. - Ότι η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη προσπάθεια και καλύτερα αποτελέσματα. ΤΙ ΕΚΑΝΑ: - Εργασία με τους συμμαθητές μου, ομαδική δουλειά. - Βρήκαμε τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων. - Πέρασα καλά με τους φίλους μου, γέλασα. - Έμαθα να κάνω διάλογο με την ομάδα. - Έψαξα και βρήκα μια λύση. - Σκέφτηκα πιο αναλυτικά πράγματα, που, χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει, κατάφερα να τα αντιμετωπίσω. - Προσπάθησα να συνεργαστώ, για να βρούμε απαντήσεις και λύσεις σε προβλήματα. ΤΙ ΕΝΙΩΣΑ: - Ωραία, ανάμικτα συναισθήματα, χαρά και υπευθυνότητα απέναντι στο σκοπό της εργασίας, προβληματισμό, θυμό, ανυπομονησία, αυτοσυγκράτηση, υπερηφάνεια, συγκίνηση, εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ανακούφιση, χαρά για τη συνεργασία μεταξύ ατόμων της ομάδας, ευχαρίστηση. Πέρασα ωραία. 24

25 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, καταβλήθηκε προσπάθεια για μια κατά το δυνατόν αμερόληπτη προσέγγιση του θέματος «Δουλεύοντας τις δεξιότητες διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας με εφήβους και νέους». Εκτιμούμε την αναγκαιότητα αυτών των παρεμβάσεων στη σύγχρονη «παγκοσμιοποιημένη» κοινωνία. Τα τυχαία συμβάντα είναι αναπόφευκτα στη ζωή μας, και, αν κανείς βρίσκεται σε επαγρύπνηση, μπορεί ακόμα και να τα αξιοποιήσει όταν συμβούν, λαμβάνοντας υπ όψη το πολύπλοκο πολυπολιτισμικό κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η επαγγελματική συμπεριφορά. Σε κάθε σχολείο, υπάρχει χώρος να ανθίσει η δημιουργικότητα και να επανακινητοποιηθούν τα παιδιά, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες ανάπτυξης διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετά παιδιά έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια για μάθηση, επηρεαζόμενα από διάδορους παράγοντες, όπως αλλαγή τρόπου ζωής λόγω οικονομικής δυσχέρειας, σχολικό άγχος, συγκρούσεις, πίεση για σχολικές επιδόσεις, μετανάστευση, μετακόμιση, αβεβαιότητα για το μέλλον και πολλούς άλλους. Στην παρούσα εφαρμογή, φάνηκε ότι οι έφηβοι είναι «ανοιχτοί» και θετικοί απέναντι σε νέες καταστάσεις και εξαρτάται από το αν θα μπορέσουμε εμείς ως Σύμβουλοι-Λειτουργοί να αφουγκραστούμε τις ανάγκες τους, να τους προετοιμάσουμε, να τους ενθαρρύνουμε να δοκιμάσουν νέες δραστηριότητες και να αξιοποιούν τιs διαθέσιμες ευκαιρίες μάθησης. Τέλος, κάτω από τα νέα δεδομένα, η ανάγκη εποπτείας των Συμβούλων καθίσταται επιτακτική, ιδιαίτερα όταν ο συμβουλευτικός ρόλος τους αφορά σε άτομα πολιτισμικών μειονοτήτων. 25

26 Α.Ελληνική ΕΚΕΠ (Νοέμβριος 2011). Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό. Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης στην Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική. Γκότοβος, Α. (1997). Παιδαγωγική αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γκότοβος, Α. (2002). Εκπαίδευση και ετερότητα, Αθήνα: Μεταίχμιο.. Κεδράκα, Κ. (2004). Επαγγελματική ανάπτυξη και ένταξη των νέων στον κόσμο της εργασίας. Τα Εκπαιδευτικά , Αθήνα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου, Α., Δρόσος, Ν. (2013), «Εγχειρίδιο Πρακτικής Εφαρμογής για Συμβούλους Σταδιοδρομίας», Αθήνα, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου, Α., Δρόσος, Ν. (2013), «Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες», Αθήνα, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου, Α., Δρόσος, Ν. (2013). «Εγχειρίδιο με το Θεωρητικό πλαίσιο», Αθήνα, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Τσιάκαλος, Γ. (2000): Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 26

27 Τσιπλητάρης, Α. (2000) Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής τάξης, Αθήνα : Ατραπός Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό και σημειώσεις που κρατήθηκαν από το σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις Νοεμβρίου 2013, για Στελέχη Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με θέμα: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας και διοργάνωσαν Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας & Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ), το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Β. Ξένη βιβλιογραφία Altrichter, H., Posch, P., Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης. Δεληγιάννη, Μ. (μτφ.). Αθήνα: Μεταίχμιο Amundson, N. E., & Borgen, W. A. (2000). Mandated clients in career or employment counseling. Counseling, 37, Banks, J. (2004), Εισαγωγή στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση, Αθήνα: Παπαζήσης. Cohen, L., Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μητσοπούλου, Χ. Φιλοπούλου, Μ. (μτφ.), Αθήνα: Έκφραση Bischoff, M. M., & Tracey, T. J. G. (1995). Client resistance as predicted by therapist behavior: A study of sequential dependence. Journal of Counseling Psychology, 42, Cohen, L., Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μητσοπούλου, Χ. Φιλοπούλου, Μ. (μτφ.), Αθήνα: Έκφραση. Cummins, J. (1999). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με Σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg. Banks, J. (2004), Εισαγωγή στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση, Αθήνα: Παπαζήσης. Cohen, L., Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μητσοπούλου, Χ. Φιλοπούλου, Μ. (μτφ.), Αθήνα: Έκφραση. Coelho, Ε. (2007). Διδασκαλία και μάθηση στα πολυπολιτισμικά σχολεία. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Cummins, J. (1999). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με Σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg. 27

28 Krumboltz, J. D., & Baker, R. (1973). Behavioral counseling for vocational decisions. In H. Borow(Ed.), Career guidance for a new age (pp ). Boston: Houghton Miffl in Krumboltz, J. D. (1983). Private rules in career decision making (Special Publications Series No. 38). Columbus OH: National Center for Research in Vocational Education, Advanced Study Center. (ERIC Document Reproduction Service No. ED Krumboltz, J. D. (1990). Helping clients change dysfunctional career beliefs. Paper presented at the annual meeting of the American Association of Counseling and Development, Cincinnati, OH. Krumboltz, J. D. (1991). Manual for the Career Beliefs Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Krumboltz, J. D. (1991). Th e career beliefs inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Krumboltz, J. D. (1996). A learning theory of career counseling. In M. Savickas & B. Walsh (Eds.), Integrating career theory and practice (pp ). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Books. Krumboltz, J. D. (2009). The Happenstance Leaning Theory. Journal of Career Assessment, 17(2), doi: / Krumboltz, J. D. (2011). Capitalizing on happenstance. Journal of Employment Counseling, 48, Miller, W. R., & Rollnick, S. (2002). Motivational interviewing: Preparing people for change (2 nd ed.). New York: Guilford Press Pentini Aluffi, A. (2005), Διαπολιτισμικό εργαστήριο. Υποδοχή, επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, μτφρ. Μ.Τζουλιάνη. Αθήνα: Ατραπός 28

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

1 : (Κοινό για όλες τις ομάδες)

1 : (Κοινό για όλες τις ομάδες) 1 : (Κοινό για όλες τις ομάδες) Σημειώστε με ένα Χ έως και 5 από τα παρακάτω: Στις συγκεκριμένες συναντήσεις θα αισθανόμουν άνετα να μοιραστώ με τους άλλους αυτά που σκέφτομαι και αισθάνομαι εάν ακούω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 Ο β κύκλος του διήμερου καλλιτεχνικού, βιωματικού σεμιναρίου «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. Πιλοτικό πρόγραμμα για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. Πιλοτικό πρόγραμμα για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. Πιλοτικό πρόγραμμα για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Παναγιώτα Σιάνου Χατζηκαμάρη, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη ΣΕΠ Παναγιώτα Κατσιούλα, Msc Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη ΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΡΙΟΣ Αυτήν την εβδομάδα κοίτα να τακτοποιήσεις κενά του παρελθόντος και να επεξεργαστείς στο μυαλό σου τις ιδανικότερες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί;

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Τι είναι το άγχος; Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα Ενότητα: Εργασία Επαγγέλματα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: A1, A2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι!

Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι! Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι! Με ένα πραγματικά απλό και κατανοητό λόγο, η κυρία Μιγγείρου στο νέο της βιβλίο Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι, που

Διαβάστε περισσότερα

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 184) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα των συζητήσεων των 2 σεμιναρίων σε Αθήνα και Βόλο που διοργανώθηκαν σε συνεργασία του Systemic Innovation Zone και μελών του δικτύου Imagine the City. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τι Χρωστάμε στη Νεολαία Μας; Ελεν Φρούστη Βρυνιώτη. M.Ed., M.A. Clinical Psychology. (Σύμβουλος& Καθηγήτρια του ΙΒ Psychology, ACS Athens)

Τι Χρωστάμε στη Νεολαία Μας; Ελεν Φρούστη Βρυνιώτη. M.Ed., M.A. Clinical Psychology. (Σύμβουλος& Καθηγήτρια του ΙΒ Psychology, ACS Athens) Τι Χρωστάμε στη Νεολαία Μας; Ελεν Φρούστη Βρυνιώτη M.Ed., M.A. Clinical Psychology (Σύμβουλος& Καθηγήτρια του ΙΒ Psychology, ACS Athens) Τον τελευταίο καιρό ακούμε πολύ για το «τι χρωστάμε». Πετάμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα