Αλέξανδρος Χ. ΚΡΙΘΑΡΗΣ-Α 1, Τρύφων ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ-Β 2, Γεώργιος ΣΚΟΥΡΑΣ-Γ 3, Χαράλαµπος ΖΩΗΣ- 4,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλέξανδρος Χ. ΚΡΙΘΑΡΗΣ-Α 1, Τρύφων ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ-Β 2, Γεώργιος ΣΚΟΥΡΑΣ-Γ 3, Χαράλαµπος ΖΩΗΣ- 4,"

Transcript

1 Μελέτη & κατασκευή πρότυπου αντισεισµικού κτιρίου µε χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος, σύµµεικτου φορέα και δικέλυφων διαχωριστικών τοιχωµάτων από ισχυρή τσιµεντοκονία. Design and construction of an exemplary antiseismic residential building made by R. Concrete and composite bearing structure using external and partition walls made by prefabricated 3-D meshes and strong grout. Αλέξανδρος Χ. ΚΡΙΘΑΡΗΣ-Α 1, Τρύφων ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ-Β 2, Γεώργιος ΣΚΟΥΡΑΣ-Γ 3, Χαράλαµπος ΖΩΗΣ- 4, Εµµανουήλ ΓΚΟΥΜΑΣ-Ε 5 Λέξεις κλειδιά: Οπλισµένο σκυρόδεµα, Μεταλλικά στοιχεία, ικέλυφα τοιχώµατα, Τσιµεντοκονία ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα στάδια υλοποίησης µιας πρότυπης αντισεισµικής κατοικίας µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα και από µεταλλικά στοιχεία και οργανισµό πλήρωσης που συµβάλλει στην αντισεισµική συµπεριφορά, µε αναφορές στις παραδοχές σχεδιασµού αλλά µε έµφαση στην κατασκευαστική διαδικασία µέχρι την πλήρη υλοποίηση του έργου. Εντοπίζονται τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα µειονεκτήµατα αντιστοίχων κατασκευών και προσεγγίζεται από άποψη συµπεριφοράς σε σεισµό ο συγκεκριµένος συνδυασµός των χρησιµοποιούµενων υλικών και ιδιαίτερα των διαχωριστικών δικέλυφων τοιχωµάτων του κτιρίου, που συντίθενται από ηµιπροκατασκευασµένα τοιχώµατα τύπου 3 και ισχυρή τσιµεντοκονία. 1 Πολιτικός µηχανικός Ε.Μ.Π, Οικο-Σύστηµα Ο.Ε. Αθήνα, 2 Πολιτικός µηχανικός Ε.Μ.Π, Κ/Ξ Οικο-Γένεσις. Αθήνα, 3 Πολιτικός µηχανικός Ε.Μ.Π, M.A.T. O.E. Αθήνα, 4 Πολιτικός µηχανικός Ε.Μ.Π, M.A.T. O.E. Αθήνα, 5 Πολιτικός µηχανικός Ε.Μ.Π, Οικο-Σύστηµα Ο.Ε. Αθήνα, 1

2 ABSTRACT : In this study, are concisely presented all stages of concretisation of a «model» residence made by a combination of R. Concrete and metallic members for the bearing structure, using for external and partition walls, prefabricated which contribute in its antiseismic behaviour. Reports about the designing 3-D meshes covered by strong grout, admissions is given with emphasis in the constructional process up to the complete concretisation. The effort is to approach the behaviour of this particular combination of the used materials and especially of the composite walls, and also to locate the advantages but also the disadvantages of such kind of structures. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης µιας κατασκευής, σε µελετητικό και κατασκευαστικό επίπεδο, της οποίας ο φέρων οργανισµός αποτελείται από σύνθετα εν γένει υλικά που προσφέρουν όλα εκείνα τα πλεονεκτήµατα µιας αντίστοιχης συµβατικής κατασκευής και επιπρόσθετα αυξηµένη αξιοπιστία έναντι αποκρίσεως σε σεισµό. Η φέρουσα ικανότητα των δικέλυφων τοιχωµάτων από ισχυρή τσιµεντοκονία, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ως διαχωριστικοί τοίχοι, δεν ελήφθη υπόψη κατά τους υπολογισµούς. Όµως οι τοίχοι αυτοί στην πραγµατικότητα διαθέτουν ικανοποιητική φέρουσα ικανότητα σύµφωνα µε πειραµατική έρευνα του Α.Π.Θ. (Κ. Στυλιανίδης κ.α, 1999). Πιο συγκεκριµένα πχ. δικέλυφα τέτοια τοιχώµατα τύπου «Σάντουιτς», µε δυο στρώσεις σκυροδέµατος ( C10) πάχους 6 cm η κάθε µια και εσωτερική µόνωση 6 cm αποδείχτηκε πειραµατικά ότι διαθέτουν εξαιρετικά υψηλές αντοχές (µε πρώτη ρηγµάτωση στην δυσµενέστερη περίπτωση σε 4 MPa και τάση αστοχίας σε 8MPa). Σκοπός της εργασίας είναι να προσεγγίσει µε επαρκώς αποδεκτό τρόπο την λύση στον προβληµατισµό για το πώς θα µπορούσε κανείς µε τα διαθέσιµα υλικά και τεχνολογία και µε εύλογες παραδοχές να αντιµετωπίσει το υπαρκτό πρόβληµα µελέτης και υλοποίησης κατασκευών από σύγχρονα υλικά που η χρήση τους να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µεγιστοποιούνται τα οφέλη που συνεισφέρει έκαστο σε αυτές. Επιδιώκεται, το αποτέλεσµα να είναι οπτικά και λειτουργικά άρτιο, αλλά ταυτόχρονα, να αναβαθµίζεται η αντισεισµική συµπεριφορά του κτιρίου χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση της κατασκευαστικής διαδικασίας και της οικονοµικότητας. εν επιχειρείται ο ποσοτικός προσδιορισµός ενός «ακριβούς» ποσοστού αναβάθµισης καθώς κάτι τέτοιο θα έπρεπε να προκύψει ως αποτέλεσµα ενδελεχούς και περεταίρω έρευνας, όµως παρουσιάζεται ο σχεδιασµός και τα βήµατα υλοποίησης µιας τέτοιας κατασκευής. Βεβαίως η προσέγγιση του θέµατος δεν είναι µονοδιάστατη, επιδέχεται θετικής κριτικής και ανακοινώνεται ώστε να δώσει το έναυσµα για βελτίωση, καθώς διαφαίνεται ότι τέτοιου τύπου κατασκευές µπορούν να αυξήσουν την ποιότητα και την ασφάλεια αλλά και την οικονοµικότητα των νέων αλλά και των υφισταµένων κτιρίων κατοικιών. 2

3 Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Σε αυτά που ακολουθούν παρουσιάζονται οι απαιτήσεις που τέθηκαν για την κατασκευή (αποτέλεσµα συνδυασµού των περιορισµών χώρου και αναγκών του κυρίου του έργου) και οι σχεδιαστικές επιδιώξεις, (υπό τις απαιτήσεις ασφάλειας κατά τους κανονισµούς), µε σκοπό την οικονοµικοτεχνική αρτιότητα του έργου. Θέση και στοιχεία έργου Το κτίριο κατασκευάστηκε στον Καραβά των Κυθήρων, µια περιοχή µε έντονη σεισµικότητα, σε επικλινές οικόπεδο επιφανείας 303 m 2 εντός του οικισµού. Το οικόπεδο βρίσκεται στην συµβολή δύο οδών, µε το µεγαλύτερο πρόσωπο (23µ) στην κύρια δηµοτική οδό του οδικού δικτύου του νησιού µεταξύ αυτού και του επόµενου παραλιακού οικισµού και κατά συνέπεια παρουσιάζει αυξηµένη κυκλοφορία ιδιαίτερα του καλοκαιρινούς µήνες. Η επιτρεπόµενη δόµηση είναι 300 m 2 και η κάλυψη 70%, ενώ υπάρχουν και άλλες δεσµεύσεις που υπαγορεύονται από τους ειδικούς όρους δόµησης για τον οικισµό αυτόν. Κτιριολογικές απαιτήσεις Ο κύριος του έργου συνοπτικά έθεσε τους εξής περιορισµούς: Να εξαντληθεί το σύνολο της επιτρεπόµενης δόµησης, µε λειτουργικότητα, χωρίς σπατάλη χώρου. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόνοµης χρήσης των χώρων του κτιρίου ως τρείς ή δύο µεζονέτες ή έξι διαµερισµάτων τριών σε κάθε όροφο µε δύο ή ένα δωµάτιο και ιδιαίτερο λουτρό. Να υπάρχει χώρος στάθµευσης για τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα, και η δυνατότητα πρόσθετης αξιοποίησης του υπογείου µε την προσθήκη δύο ακόµη αυτόνοµων διαµερισµάτων ενός δωµατίου µε λουτρό. Για όλες τις δυνατότητες επιλογών οι χώροι να µπορούν να διαχωριστούν µε κάθετη ή οριζόντια συνιδιοκτησία και κατά το δυνατόν να πληρούνται οι απαιτήσεις του Ε.Ο.Τ. σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του κτιρίου, µε σκοπό την εκµετάλλευση. Να µελετηθούν όλες οι πιθανές χρήσεις και οι εγκαταστάσεις να καλύπτουν τις σηµερινές αλλά και όλες τις πιθανές µελλοντικές ανάγκες. Επιδιώξεις κατά τον σχεδιασµό εδοµένης της θέσης του οικοπέδου, της απαιτούµενης πολυχρηστικότητας του κτιρίου, της ανάγκης για ταχύτητα κατασκευής ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παραµονή στον χώρο του έργου και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εργασίας σε 3

4 περιόδους µη ευνοϊκών συνθηκών, αποφασίστηκε η χρήση και µεθόδων προκατασκευής, παράλληλα µε τον συµβατικό τρόπο δοµήσεως. Ως φυσικό επακόλουθο, ήταν απαιτητή η εκπόνηση πολλαπλών µελετών σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής και ο έλεγχος σε όλες τις φάσεις προετοιµασίας µέχρι την µετάβαση επιτόπου του έργου. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ Οι ως άνω προβληµατισµοί οδήγησαν στην επιλογή των υλικών και της µεθόδου κατασκευής που συνοπτικά περιγράφεται ακολούθως. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός (Σχήµα 1) κάλυψε τις κτιριολογικές απαιτήσεις επέβαλλε όµως αρκετούς περιορισµούς στον στατικό σχεδιασµό και την κατασκευαστική διαδικασία. α Σχήµα 1. Κάτοψη ισογείου και Α ορόφου. β Χρησιµοποιούµενα υλικά α) Οπλισµένο σκυρόδεµα Χρησιµοποιήθηκε σκυρόδεµα ποιότητας C20/25 για την κατασκευή της Υποδοµής που συµπεριλαµβάνει την θεµελίωση, τα τοιχώµατα υπογείου και την πλάκα οροφής υπογείου. καθώς και για τις σύµµεικτες πλάκες της Ανωδοµής. β) οµικός χάλυβας Χρησιµοποιήθηκε δοµικός χάλυβας S275 για την κατασκευή του τµήµατος της Ανωδοµής που περιλαµβάνει τον µεταλλικό σκελετό από πρότυπες διατοµές. γ) Μερικώς προκατασκευασµένα δικέλυφα τοιχώµατα, 3, από ισχυρή ινοπλισµένη τσιµεντοκονία ποιότητας C8. Χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του τµήµατος της Ανωδοµής που περιλαµβάνει τον σήµερα θεωρούµενο οργανισµό πλήρωσης (Σχήµα 2). 4

5 Επειδή είναι γνωστό ότι µε την χρήση ισχυρών τοιχοποιιών, εξασφαλίζεται σηµαντικά αυξηµένη αντισεισµική συµπεριφορά των κτιρίων, στο συγκεκριµένο έργο συνειδητά επιλέχτηκε να χρησιµοποιηθεί οπλισµένη τοιχοποιία που βασίζεται στα προκατασκευασµένα στοιχεία 3, κυρίως διότι τα στοιχεία αυτά είναι ελαφρά, η ποιότητα όλων των επιµέρους υλικών δύναται να ελεγχθεί, και προσφέρει ευκολία και ταχύτητα κατασκευής χωρίς αρχιτεκτονικούς περιορισµούς. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία 3, αποτελούνται από ένα τρισδιάστατο πυκνό δοµικό πλέγµα (που παράγεται βιοµηχανικά) από σύρµατα χάλυβα, και µονωτική στρώση µεταβλητού πάχους στην µέση. Πιο συγκεκριµένα, αποτελούνται από δύο παράλληλα τοποθετηµένες εσχάρες χαλύβδινων συρµάτων (πλέγµα κατακόρυφων και οριζοντίων συρµάτων) ενδιαµέσως των οποίων υπάρχει µονωτική στρώση από αυτοσβηνόµενη διογκωµένη πολυστερίνη η οποία συγκρατείται σταθερά µέσω εγκαρσίων συρµάτων χάλυβα που διαπερνώντας την, συνδέουν σταθερά και διατηρούν σε συγκεκριµένη απόσταση τις εσχάρες αυτές (Σχήµα 2). Σχήµα 2. Ηµι-προκατασκευασµένα ηµι-φέροντα τοιχώµατα. Προκατασκευασµένα στοιχεία 3. Οργανισµός πλήρωσης από ηµι-φέροντα τοιχώµατα. Η κατασκευή των τοιχοποιιών υλοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο, γίνεται η τοποθέτηση των στοιχείων 3 (απλά µε το χέρι λόγω του µικρού τους βάρους) και ακολουθεί η σύνδεση µεταξύ τους, (µε πλέγµα επικάλυψης) µε τον φέροντα οργανισµό της Υποδοµής και µε τον 5

6 µεταλλικό φορέα της Ανωδοµής (µε πρόσθετους οπλισµούς συνεργασίας, ευθύγραµµους και τύπου αναβολέα αντίστοιχα). Στην συνέχεια κατασκευάζονται τα δίκτυα σωληνώσεων των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς σκαψίµατα, επίσης απλά, µε στερέωση στο εσωτερικό των πλεγµάτων. Στο δεύτερο στάδιο η κατασκευή των τοιχοποιιών ολοκληρώνεται µε την δηµιουργία των δύο εξωτερικών στρώσεων από οπλισµένη (µε το υφιστάµενο πλέγµα) και επιπροσθέτως ινοπλισµένη ισχυρή τσιµεντοκονία, η οποία πραγµατοποιείται µηχανικά µε εκτόξευση. Μέθοδος κατασκευής Η περιγραφόµενη µέθοδος συνδυάζει ιδιότυπα τις συµβατικές µε τις µεθόδους προκατασκευής και αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει στο µέγιστο δυνατό βαθµό όλα τα γνωστά πλεονεκτήµατα των σύγχρονων υλικών. Στα επόµενα για λόγους αναφοράς, ορίζονται ως : Φέρων Οργανισµός Υποδοµής, η θεµελίωση τα τοιχώµατα υπογείου και η πλάκα οροφής υπογείου εξ ολοκλήρου από οπλισµένο σκυρόδεµα, «Πρωτεύων» Φέρων Οργανισµός Ανωδοµής, ο σύµµεικτος χαλύβδινος µεταλλικός φορέας µε τις πλάκες από οπλισµένο σκυρόδεµα (Σχήµα 5), «ευτερεύων» Οργανισµός πλήρωσης συντιθέµενος από δικέλυφα τοιχώµατα από βιοµηχανικά προκατασκευασµένα στοιχεία 3 µε µόνωση και επιτόπου εφαρµοσµένο ισχυρό τσιµεντοκονίαµα (Σχήµα 6 και 7). Η προκαταρκτική διάκριση µεταξύ «πρωτεύοντος» φέροντος οργανισµού ανωδοµής και «δευτερεύοντος» οργανισµού πλήρωσης γίνεται διότι ο µεν πρώτος είναι µέχρι σήµερα ο µόνος αδιαµφισβήτητα αποδεκτός ενώ ο δεύτερος υπεισέρχεται ως συµβάλλων και ως προς την φέρουσα ικανότητα µιας κατασκευής εφόσον έχει διαπιστωθεί και πειραµατικά και υπάρχει διεθνώς η πεποίθηση ότι συνεισφέρει (µη ποσοτικοποιηµένα πάντως ακόµη) στην αντισεισµική συµπεριφορά των κτιρίων. Τα χρησιµοποιούµενα στην παρούσα κατασκευή δι-κέλυφα τοιχώµατα, παρ ότι δεν λαµβάνονται κατά τους υπολογισµούς ως φέροντα, εντάσσονται κατασκευαστικά στο σύστηµα του «πρωτεύοντος» φέροντα οργανισµού µε τον τρόπο που περιγράφτηκε και εκτιµάται ότι µπορεί να θεωρηθεί ότι συνθέτουν έναν δευτερεύοντα οργανισµό του κτιρίου που στον σεισµό µάλιστα θα κληθεί να αναλάβει σηµαντικό ρόλο ως ο πρώτος ανθιστάµενος στην υπόψη οριζόντια, λόγω σεισµού δράση. Στα Σχήµατα 3 και 4 φαίνονται µερικές κατασκευαστικές λεπτοµέρειες συνδέσεως των δικέλυφων τοιχωµάτων µε µεταλλικούς στύλους, ενώ στα Σχήµατα 5,6 και 7 παρουσιάζεται εποπτικά η κατασκευαστική διαδικασία του δοµήµατος. 6

7 Σχήµα 3. Σύνδεση δικέλυφων τοιχωµάτων µε µεταλλικό υποστύλωµα υπό γωνία. Σχήµα 4. Σύνδεση δικέλυφων τοιχωµάτων µε µεταλλικό υποστύλωµα στη θέση εξωτερικού και εσωτερικού τοίχου. Σχήµα 5. Κατασκευή Ανωδοµής. «Πρωτεύων» φέρων οργανισµός. Σύµµεικτος µεταλλικός φορέας. 7

8 Σχήµα 6. Κατασκευή Ανωδοµής. Τοποθέτηση δευτερεύοντος οργανισµού πλήρωσης. Σχήµα 7. Ολοκλήρωση του κτιρίου. Με την χρήση του συγκεκριµένου οργανισµού πλήρωσης που κατασκευάζεται όπως περιγράφηκε, εκτιµάται ότι βελτιώνεται η σεισµική συµπεριφορά του δοµήµατος σε σύγκριση µε οργανισµό πλήρωσης από συµβατική τοιχοποιία. Και τούτο, καθ ότι ο συγκεκριµένος οργανισµός πλήρωσης διαθέτει σηµαντική αντοχή ακόµη και υπό την αναµενόµενη ανοµοιογένεια του υλικού πλήρωσης. Πράγµατι, έχει διαπιστωθεί και πειραµατικά (σεισµική τράπεζα Ε.Μ.Π. [5] και Α.Π.Θ. [6],) και δοκιµαστεί στην πραγµατικότητα (σεισµός Αθήνας 1999) ότι, τοιχοποιίες µε στοιχεία 3, είτε µεµονωµένες είτε (πολύ περισσότερο) συνδεδεµένες µεταξύ τους, και όλες µαζί σταθερά συνδεδεµένες µε τον µεταλλικό φέροντα οργανισµό προσδίδουν πολύ µεγάλη δυσκαµψία σ αυτόν. Περεταίρω, διαπιστώνεται ότι η δράση που αναλαµβάνουν αντίστοιχες τοιχοπληρώσεις αποσβένουν σε πολύ µεγάλο βαθµό την επαναλαµβανόµενη σεισµική δράση που τελικά θα καταπονήσει τον «πρωτεύοντα» φέροντα οργανισµό. 8

9 Η αδιαβάθµητη µέχρι σήµερα αλλά αδιαµφισβήτητη συµβολή στην αντοχή των κατασκευών στις οποίες εντάσσονται τέτοιου τύπου τοιχώµατα, οφείλεται στο ότι τα τοιχώµατα αυτά ανθίστανται ως φέροντα (µέχρι το όριο αντοχής τους) καθώς αναλαµβάνουν, µάλιστα πρώτα και επιτυχώς, την επιβαλλόµενη σεισµική δράση. Έτσι, ο χαρακτηρισµός τους ως στοιχεία ενός «δευτερεύοντος» φέροντα οργανισµού θα πρέπει να αναφέρεται πλέον στο ότι αυτά ενεργοποιούνται µε την επιβολή της σεισµικής δράσης η οποία επιβάλλεται σε επόµενο - δεύτερο χρόνο σχετικά µε τα στατικά φορτία (ηρεµίας) που αναλαµβάνονται αµέσως από τον «πρωτεύοντα» µεταλλικό φέροντα οργανισµό. Οι τοιχοποιίες λοιπόν αυτές, παρόλλω που δεν λήφθηκαν αρχικά υπόψη στους υπολογισµούς, διαπιστώθηκε λογιστικά ότι έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν δυναµικά φορτία πολύ µεγαλύτερα από αυτά των συνηθισµένων τοιχοποιιών. Συνεπώς, υπό αυτά τα δεδοµένα µάλλον βάσιµα µπορούν να χαρακτηρίζονται ως ηµι-φέρουσες, και είναι σκόπιµο, δυνατόν αλλά ίσως και αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη στα στατικά προσοµοιώµατα καθώς βελτιώνουν δραστικά την αντισεισµική συµπεριφορά των κτιρίων στα οποία εντάσσονται. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μολονότι η απόφαση για την επιλογή της µεθόδου κατασκευής όπως προαναφέρθηκε δεν επηρεάστηκε από τις αναµενόµενες δυσκολίες προσοµοίωσης και ανάλυσης του ιδιότυπου αυτού κτιρίου, η διαδικασία σχεδιασµού αποδείχθηκε περισσότερο επίπονη απ ότι είχε εκτιµηθεί αρχικά. Στατικοί φορείς - φορτικές καταστάσεις στοιχεία προσοµοίωσης. ιακρίθηκαν και µελετήθηκαν δύο διαφορετικοί στατικοί φορείς αναλόγως των κατασκευαστικών φάσεων που υπήρξαν στο έργο. Ο φορέας Α συνίσταται από δύο υπο-φορείς, τον φέροντα οργανισµό της Υποδοµής και τον «πρωτεύοντα» φέροντα οργανισµό της Ανωδοµής (Σχήµα 8). Ο φορέας Β συνίσταται από τρείς υπο-φορείς, τον φέροντα οργανισµό της Υποδοµής τον «πρωτεύοντα» φέροντα οργανισµό και τον «δευτερεύοντα» φορέα της Ανωδοµής (Σχήµα 9). Ο φορέας Α προσοµοιώνει την φάση κατασκευής του κτιρίου κατά την οποία το επιτόπου διαχυνόµενο και διαστρωνόµενο σκυρόδεµα των πλακών έχει πάρει αντοχή και έχουν αφαιρεθεί τα ικριώµατα. Ο φορέας φορτίζεται µόνο από τα ίδια βάρη των υλικών του και από την ανάλυσή του προσοµοιώµατος αυτού προκύπτει η διαστασιολόγηση των στοιχείων του µεταλλικού φέροντος οργανισµού. Επισηµαίνεται ότι στο συγκεκριµένο στάδιο εκτός των δοκών και οι στύλοι του «πρωτεύοντα» φορέα λειτουργούν ως σύµµεικτοι καθώς το σκυρόδεµα εντός των κοίλων διατοµών έχει πλήρως στερεοποιηθεί, γεγονός που αφενός αυξάνει συνολικά την αντοχή του, αφετέρου εξαλείφει τον κίνδυνο τοπικού λυγισµού στις θέσεις των πιθανών πλαστικών αρθρώσεων. 9

10 Ο φορέας Β προσοµοιώνει την κατάσταση που το κτίριο βρίσκεται καθ όλη την διάρκεια της ζωής του, υπό πλήρη φόρτιση, και χρησιµοποιείται στον έλεγχο της επάρκειας όλων των στοιχείων του σύνθετου πλέον φέροντα οργανισµού του (µεταλλικών στοιχείων και ηµι-φερόντων τοιχωµάτων). Ως δράσεις υπολογισµού, και στις δύο περιπτώσεις βεβαίως λαµβάνεται υπόψη η επιβαλλόµενη σεισµική διέγερση µε τον σεισµό σχεδιασµού υπό τα εκάστοτε αδρανειακά φορτία, ενώ ιδιαίτερα στον φορέα Α εισήχθηκε και η δράση των «ατελειών» καθώς θεωρείται αναµενόµενο ότι ειδικά σε προκατασκευασµένα επί τόπου συναρµολογούµενα στοιχεία, υπάρχουν πάντα γεωµετρικές ατέλειες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Σχήµα 8. Φορέας Α συντιθέµενος από τον φορέα εξ οπλισµένου σκυροδέµατος (υποδοµής) και τον µεταλλικό («πρωτεύοντα») φέροντα οργανισµό ανωδοµής. Σχήµα 9. Φορέας Β συντιθέµενος από τον φέροντα οργανισµό της υποδοµής, τον «πρωτεύοντα» και τον «δευτερεύοντα» φέροντα οργανισµό της ανωδοµής. Για την προσοµοίωση του φορέα Α χρησιµοποιήθηκαν συνηθισµένα ραβδωτά πεπερασµένα στοιχεία. Για τον ιδιότυπο φορέα Β αντιπροσωπευτικότερο θεωρήθηκε ένα υπερ-στοιχείο αποτελούµενο από δύο παράλληλα τοποθετηµένα 8-κοµβικά ισο-παραµετρικά στοιχεία κελύφους που θα συνδέονται εγκαρσίως 10

11 ώστε να προσεγγίζεται ικανοποιητικά το προκατασκευασµένο στοιχείο 3, και η γενικά ηµι-φέρουσα τοιχοποιία όπως τελικά διαµορφώνεται. Όµως ελλείψει δεδοµένων για την συµβολή των εγκάρσιων συρµάτινων συνδέσµων, τελικά αποφασίστηκε η χρήση 4-κοµβικών ισο-παραµετρικών πεπερασµένων στοιχείων κελύφους µε κριτήριο επιλογής την σχετική απλότητα και την ικανοποιητική επάρκεια στην αναζητούµενη ακρίβεια. Αποτελέσµατα υπολογισµών. Όλοι οι σχετικοί υπολογισµοί έδειξαν επάρκεια και των δύο φορέων υποκείµενων στις µελετώµενες φορτικές καταστάσεις που προαναφέρθηκαν. Επιβεβαιώθηκε ότι ο «πρωτεύων» φέρων οργανισµός καλείται κυρίως να παραλάβει τα κατακόρυφα φορτία και πιθανώς σεισµό σε δεύτερο χρόνο. Αντίθετα ο «δευτερεύων» φέρων οργανισµός καλείται να παραλάβει κυρίως τα οριζόντια επιβαλλόµενα σεισµικά φορτία που θα προκύψουν σε πρώτο χρόνο, ενώ σ αυτή την περίπτωση θα ενεργοποιηθεί ουσιαστικά και ο «πρωτεύων» φέρων οργανισµός αλλά µόνο µετά την εκτεταµένη ρηγµάτωση του δευτερεύοντος φέροντα οργανισµού. Γίνεται έτσι κατανοητό ότι ο φορέας Β ως σύνολο πλέον, θα διαθέτει εξαιρετικά µεγάλη αντισεισµική αντοχή. Σχήµα 10. Φορέας Β Απεικόνιση περιοχών απαιτούµενων διατοµών οπλισµών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Με την εµπειρία που αποκτήθηκε διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται µελέτη - ανάλυση των διαφορετικών φορέων και φορτικών καταστάσεων, λεπτοµερής σχεδιασµός και λήψη αποφάσεων κατασκευαστικής φύσης ήδη από το στάδιο των µελετών. Επίσης θεωρήθηκε απαραίτητος ο συνυπολογισµός των κατασκευαστικών ατελειών, η επιλογή πρακτικής κατασκευαστικής λεπτοµέρειας των κόµβων και η ανάγκη επιµελούς επίβλεψης. Γενικά, οι όποιες αβεβαιότητες όσον αφορά στις γενόµενες παραδοχές θεωρείται ότι αντισταθµίζονται µε την αδιαβάθµητη αλλά διαπιστωµένα µεγάλη υπερστατικότητα του σύνθετου φορέα που τελικά 11

12 προκύπτει στην πραγµατικότητα. Εκτιµάται ότι µε περεταίρω έρευνα σύντοµα θα είναι δυνατόν να βαθµονοµηθεί η αντισεισµική ικανότητα αντίστοιχων κατασκευών. Σήµερα, πάντως, είναι µάλλον δύσκολο να επιτύχουµε την ανάλογη «ακρίβεια» των υπολογισµών χωρίς πλήρη γνώση των καταστατικών νόµων της συµπεριφοράς του δευτερεύοντα φέροντα οργανισµού υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση. H µέθοδος κατασκευής που παρουσιάστηκε, επιτρέπει ταχύτητα κατασκευής, µεγάλη προσαρµοστικότητα υλικών στις σχεδιαστικές απαιτήσεις και πλήρη αποφυγή περιοριστικών στοιχείων φέροντος οργανισµού (διαγώνιοι σύνδεσµοι). Επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου προσωπικού, του χρόνου τοποθέτησης σωληνώσεων εγκαταστάσεων και του χρόνου διαρκούς επίβλεψης. Παρατηρήθηκε όµως δυσχέρεια στην επιλογή όχι εξειδικευµένου αλλά «ανοικτού» σε πρωτότυπες ιδέες προσωπικού, εφόσον ζητήθηκε µάλλον ασυνήθιστη προσοχή από µαραγκούς (µπετατζήδες) και σιδεράδες στην υποδοµή και αντικειµενική δυσκολία στην κατασκευή των κλιµάκων. Επισηµαίνεται ότι «αδύναµος κρίκος» στην κατά τ άλλα ισχυρή αλυσίδα παραγωγής αποτελεί η φάση ολοκλήρωσης των τοιχοποιιών κατά την οποία απαιτείται συνεχής έλεγχος της ποιότητας και οµοιογένειας της τσιµεντοκονίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται η προδιαγραµµένη στην µελέτη. Η προς το παρόν µη αποτιµηµένη αλλά πρακτικά αποδεδειγµένη ευνοϊκή αντισεισµική συµπεριφορά αντιστοίχων κατασκευών αναδεικνύει την χρησιµότητα των ισχυρών και (γιατί όχι) ηµι-φερόντων τοιχοποιιών. Οι τοιχοποιίες αυτές µπορούν να αντικαταστήσουν τις συµβατικές όχι µόνο σε νέους αλλά και σε υφιστάµενους φέροντες οργανισµούς από οπλισµένο σκυρόδεµα εφόσον ληφθούν υπόψη στα στατικά προσοµοίωµατα. Είναι άλλωστε σαφής η τάση των σύγχρονων κανονισµών και προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, τοιχοποιίες µε αυξηµένα χαρακτηριστικά αντοχής και δυσκαµψίας όπως αυτές, µεµονωµένες ή µε κατάλληλες διατάξεις από µεταλλικά στοιχεία ή/και εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, είναι δυνατόν (και έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί) να αποτελέσουν ενισχυτικά στοιχεία σε κατασκευές σε σεισµογενείς περιοχές. Περεταίρω, πιθανός συνδυασµός του αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος (που σύντοµα θα είναι πιο προσιτό) µε προκατασκευασµένα στοιχεία τύπου 3 µπορεί να συµβάλλει στην γενίκευση της χρήσης τέτοιων τοιχοποιιών και κατ επέκταση στην περεταίρω αντισεισµική θωράκιση των σύγχρονων κτιρίων που χρησιµοποιούνται τέτοιου τύπου τοιχοποιίες. Σε επίπεδο σχεδιασµού επιβάλλεται διερεύνηση ως προς την επιλογή πιο αντιπροσωπευτικού αλλά µάλλον συνθετότερου προσοµοιώµατος, καθώς και η διενέργεια πειραµάτων που θα αποτιµούν την συνεισφορά των εγκαρσίων συνδέσµων κάτι που θα πρέπει να διασφαλίζεται και στην βιοµηχανική του παραγωγή. Τέλος, αντικείµενο έρευνας θα µπορούσε να αποτελέσει η επάρκεια των αρµών µεταξύ των δικέλυφων τοιχωµάτων τύπου 3D και των µεταλλικών στύλων, καθώς και η συνεισφορά και η εξασφάλιση συνάφειας στην πράξη µεταξύ των διεπιφανειών του χάλυβα των εσωτερικών τοιχωµάτων των κοίλων διατοµών των στύλων και του «περισφιγµένου» σκυροδέµατος εντός αυτών. 12

13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον Σ. Τσουκαντά ρ. Πολ. Μηχ. για τις πολύτιµες συµβουλές του και την Μ. Στεφανάκη Πολ. Μηχ. για την βοήθειά της στη λεπτοµερή µόρφωση του στατικού προσοµοιώµατος. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΦΕΚ 2184 Β/ ΕΑΚ Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός. ΦΕΚ 1329 Β/ Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµ. Σκυροδέµατος Eurocode 8 EN :2004 Design of structures for earthquake resistance. Κ. Στυλιανίδης, Κ. Παπανικολάου, Σ. Τσουκαντάς, «Μηχανικά χαρακτηριστικά δοµικών στοιχείων σκυροδέµατος οπλισµένων µε το τρισδιάστατο πλέγµα 3». 13 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος (Ρέθυµνο 1999) Λοιπή βιβλιογραφία από έρευνες για τα στοιχεία 3.: Ε.Μ.Π. - επ. υπ. Ι. Βάγιας «ιερεύνηση της συµπεριφοράς σύµµεικτων κατασκευών µε 3 -panel της εταιρείας ΣΠΙΤΙ Α.Ε.» (Μάιος 2004) Ε.Μ.Π. - επ. υπ. Π. Καρύδης «Σεισµική δοκιµή σύµµεικτων κτιριακών κατασκευών µε φέροντα οργανισµό από µεταλλικές ράβδους, στοιχεία 3 -panel, τσιµεντοκονία και οπλισµένο σκυρόδεµα» (Ε.Α.Τ. Ιούνιος 2003) Α. Κρίθαρης, Τ. Τοπιντζής ιπλωµατική εργασία, Σχολή Πολιτικών µηχανικών Ε.Μ.Π., (Αθήνα 1992). 13

Πρόλογος. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ανέλαβε την έκδοση αυτού του βιβλίου.

Πρόλογος. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ανέλαβε την έκδοση αυτού του βιβλίου. Πρόλογος Σε αντίθεση με την ύπαρξη πλούσιας βιβλιογραφίας κανονισμών και προδιαγραφών που αναφέρονται στην ανάλυση και στο σχεδιασμό νέων κατασκευών, τα βοηθήματα που έχει στη διάθεση του ο μηχανικός αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών my documents/σεμινάρια/άργος/11-03 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Η ανταγωνιστικότητα των δομικών έργων σε οικονομικό επίπεδο αποτελεί πάγιο στόχο, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο ιδιωτικά, όσο και δημοσιονομικά

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1818 Πλευρική αστάθεια υπό ακραία σεισµική κάµψη των εναλλάξ εφελκυόµενων και θλιβόµενων πελµάτων τοιχωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, K.Ε. MOΡΦΙ ΗΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, K.Ε. MOΡΦΙ ΗΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1928 Εφαρµογή της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων για την ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ;

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; Αφορµή για τη προσπάθεια απάντησης στο ερώτηµα του τίτλου, αποτελεί η επιλογή κατασκευής κατοικίας από χαλύβδινο φέροντα οργανισµό, µε κριτήριο το πολύ χαµηλό ( όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. : Μη καταστροφική εξωτερικά εφαρμοζόμενη μέθοδος αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων PARSANT

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (L Aquilla 09, Ιταλία) ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ E C O N

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ E C O N 1 ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ E C O N Καλώς ήλθατε στην ECON. Μόνο σε εξειδικευµένους µηχανικούς µπορείτε να εµπιστευθείτε την υλοποίηση από τον σχεδιασµό ακόµα του κτιρίου σας.. Η Econ (Ε.Ε.) ξεκίνησε αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΑΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΑΣ ΟΜΗΣΗΣ Παπαδοπούλου Ελένη Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή αποσβεστήρων τριβής σε υφιστάμενες κατασκευές ως ένα σύστημα

Διαβάστε περισσότερα