ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Ναυλώσεις Πλοίων και ο Κλάδος Ναυλομεσιτών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Ναυλώσεις Πλοίων και ο Κλάδος Ναυλομεσιτών»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ναυλώσεις Πλοίων και ο Κλάδος Ναυλομεσιτών» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε.» Φοιτητής : Γρηγόρης Μπόης Επιβλέπουσα διδάσκουσα: Αθανασοπούλου Βικτώρια ΧΙΟΣ

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη στήριξη που μου παρείχε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας και για όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ευχαριστώ την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου κ. Βικτώρια Αθανασοπούλου για την καθοδήγησή που μου παρείχε για την εκπόνηση της εργασίας μου. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή Ιδιοκτήτη της εταιρίας ACA SHIPPING Corp. κ. Αλέξη Αγγελόπουλο, για την παροχή υλικού που μου διέθεσε για την πραγματοποίηση αυτής της εργασίας, αλλά και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Επίσης ευχαριστώ τον ναυλομεσίτη της εταιρίας ACA SHIPPING Corp. κ. Ιωάννη Αποστολίδη για την παραχώρηση της συνέντευξης, υλικού και βοηθείας, αλλά και ολόκληρο το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρίας για τη στήριξη και βοήθεια που μου παρείχε. 2

3 Περιεχόμενα Περίληψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τι είναι ναύλωση Τα είδη των Ναυλώσεων Ναύλωση ταξιδιού Τα στάδια μιας ναύλωσης κατά ταξίδι Η έναρξη υπολογισμού του χρόνου αναμονής Χρονοναύλωση Διάρκεια ενός ναυλοσύμφωνου και ο χρόνος έναρξης και λήξης της χρονοναύλωσης Παράδοση και Επαναπαράδοση του Πλοίου Δικαίωμα ανάκλησης του πλοίου λόγω μη έγκαιρης καταβολής του ναύλου Αναστολή της Υποχρέωσης Καταβολής Ναύλου (Off - hire) Ναύλωση Γυμνού Πλοίου Υποχρεώσεις πλοιοκτήτη στη ναύλωση γυμνού πλοίου Υποχρεώσεις ναυλωτή στη ναύλωση γυμνού πλοίου Επαναπαράδοση του πλοίου (redelivery of the vessel) Έξοδα (costs). 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υποχρεώσεις πλοιοκτήτη Υποχρεώσεις ναυλωτή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ορισμός Ναυλομεσίτη Ιστορική Εξέλιξη

4 4.3 Ο ρόλος του ναυλομεσίτη Οι Δραστηριότητες ενός Ναυλομεσίτη Η Προμήθεια Καθήκοντα και ευθύνες Κατηγορίες ναυλομεσιτών Η Χρησιμότητα των Ναυλομεσιτών Οι Βασικές Αρχές των Ναυλομεσιτών Οι Ανεπίδεκτες Πρακτικές των Ναυλομεσιτών.. 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ CASE STUDY Διαδικασία Ναύλωσης Πλοίου Ναύλωση Ταξιδιού Voyage Chartering Εμφάνιση Προβλήματος σε μια Ναύλωση και ο Τρόπος Αντιμετώπισης του από το Ναυλομεσίτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συμπεράσματα Βιβλιογραφία

5 Περίληψη Σ αυτήν την διπλωματική εργασία αναφέρεται ο ορισμός της ναύλωσης, τα είδη των ναυλώσεων καθώς και οι υποχρεώσεις που έχει ο πλοιοκτήτης και ο ναυλωτής για κάθε είδος ναύλωσης. Σύμφωνα με τα περιστατικά που παρουσιάζονται σε μια ναύλωση, παρατηρείται και αναλύεται πότε ο ναυλωτής μπορεί να μην καταβάλλει το ναύλο που υποχρεούται και πότε ο πλοιοκτήτης μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση από το ναυλωτή, αλλά και τα δικαιώματα που έχει ο καθένας ξεχωριστά καθώς και τα οφέλη που έχει από αυτά. Οι ναυλομεσίτες μεσολαβούν μεταξύ του πλοιοκτήτη και του ναυλωτή με σκοπό να επιτευχθεί μια συμφωνία είτε θαλάσσιας μεταφοράς είτε ναύλωσης. Ο ναυλομεσίτης όποια πλευρά και αν εκπροσωπεί, είτε είναι η πλευρά του πλοιοκτήτη είτε του ναυλωτή, προσπαθεί να βρει για τον πελάτη του την κατάλληλη ευκαιρία για ναύλωση, διαπραγματευόμενος τους όρους που θα συμπεριληφθούν στο συμβόλαιο δηλαδή στο ναυλοσύμφωνο. Αρχικά αναλύεται ο ρόλος, η φύση και οι ικανότητες που πρέπει να έχει ένας ναυλομεσίτης για να μπορέσει να επιτύχει και να εδραιωθεί σε αυτό το επάγγελμα. Έπειτα παρατηρείται ο τρόπος που αντιμετωπίζει τις διάφορες καταστάσεις ένας ναυλομεσίτης και ποια είναι η θέση που υιοθετεί σε διαδικασίες ναύλωσης, μέσα από την έρευνα των πραγματικών συνθηκών. Τέλος ακολουθούν συμπερασματικές απόψεις για τις ναυλώσεις πλοίων και για τον κλάδο των ναυλομεσιτών γενικότερα. Λέξεις Κλειδιά : Ναυλομεσίτης, Ναυλώσεις, Ναυλοσύμφωνο, Διαδικασία Ναύλωσης, 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Ναυτιλία είναι ο κλάδος που ασχολείται με την μεταφορά αγαθών διαμέσου της θαλάσσιας οδού. Σε αυτή τη δραστηριότητα τα βασικά εργαλεία μέσα μεταφοράς είναι τα πλοία κάθε τύπου, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες μεταφοράς στερεών, υγρών ή άλλων μορφών αγαθών. Η ναυτιλία υπήρχε από την αρχαιότητα. Οι Φοίνικες χρησιμοποιούσαν τη Μεσόγειο για τη μεταφορά και το εμπόριο αγαθών. Έτσι ξεκίνησε η πορεία της ναυτιλίας η οποία εξελισσόταν συνεχώς και κατέληξε στη σημερινή της μορφή, αυτή της διεθνούς αγοράς. Σήμερα η ναυτιλία παρέχει μια πλούσια γκάμα υπηρεσιών μεταφοράς για μεγάλη ποικιλία φορτίων, τα οποία μεταφέρονται όχι μόνο σε κοντινές αποστάσεις αλλά σε όλο τον κόσμο, από ήπειρο σε ήπειρο. Ο παγκόσμιος χαρακτήρας της ναυτιλίας όμως δεν είναι μόνο η μεταφορά αγαθών σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά είναι η δυνατότητα διαφόρων εμπλεκομένων (πλοιοκτήτες, εταιρίες που θέλουν να μεταφέρουν αγαθά), να επικοινωνούν και να συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Η ναυτιλία μπορεί να προσφέρει δυνατότητες δραστηριοποίησης σε όλο τον κόσμο και διαφόρου είδους ευκαιρίες, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα από τις κατά τόπους οικονομικές, πολιτικές και άλλες εξελίξεις. Από τότε που η ναυτιλία έγινε μια παγκόσμια αγορά, άρχισε να γίνεται όλο και πιο δύσκολη η ανεύρεση ενός κατάλληλου συνεργάτη για την πραγματοποίηση μιας εμπορικής συναλλαγής. Έτσι για να γίνει πιο εύκολη η εύρεση του κατάλληλου συνεργάτη (πλοιοκτήτη ή ναυλωτή) την κατάλληλη στιγμή, η διάθεση της σωστής πληροφορίας, της κάθε ευκαιρίας, αλλά και του κινδύνου, όλα αυτά πραγματοποιούνται μέσω των ναυλομεσιτών. Αυτοί οι άνθρωποι αναλαμβάνουν την 6

7 επικοινωνία και την αναζήτηση αυτών που κατέχουν τα πλοία και επιθυμούν να τα διαθέσουν προς ναύλωση (πλοιοκτήτες), μεταξύ εκείνων που θέλουν να μεταφέρουν ένα φορτίο σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας τη θαλάσσια οδό (ναυλωτές). Ο ναυλομεσίτης είναι ταυτόχρονα επιχειρηματίας και εξυπηρετητής που μεσολαβεί μεταξύ των πλοιοκτητών και των ναυλωτών και προσπαθεί να επιτευχθεί η σύναψη μίας συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ τους. Πρέπει να γνωρίζει την αγορά, να ανακαλύπτει τις ευκαιρίες και να ενημερώνει τον πελάτη του. Εκείνος είναι που θα διεκπεραιώσει όλες τις διαπραγματεύσεις, μέχρι την επισφράγιση της συνεργασίας με ένα συμβόλαιο, το ναυλοσύμφωνο 1. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε τον κλάδο των ναυλομεσιτών και το ρόλο που κατέχουν, την εργασία που πραγματοποιούν, αλλά και τις ικανότητες που πρέπει να έχει ένας broker ναυλώσεων, ώστε να μπορέσει να εισέλθει στο χώρο αυτό των ναυλομεσιτών. Αρχικά θα παρουσιάσουμε όλες τις πληροφορίες που συλλέχτηκαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που μελετήθηκε και από συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από ανθρώπους της ναυτιλίας. Στο κεφάλαιο 2 θα εξετασθούν θέματα που αφορούν τις ναυλώσεις, τα είδη των ναυλώσεων και τα συμβαλλόμενα μέρη αυτών. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι απαιτούμενες ικανότητες των ναυλομεσιτών. Στο κεφάλαιο 5 περιέχει την πρακτική πλευρά των ναυλώσεων. Επίσης σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζετε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της ναύλωσης και το πώς το αντιμετωπίζει ο broker. Τέλος στο κεφάλαιο 6 καταγράφονται τα τελικά συμπεράσματα. 1 Συνέντευξη από το ναυλομεσίτη της εταιρίας ACA SHIPPING Corp. κ. Ιωάννη Αποστολίδη 7

8 Κεφάλαιο Ορισμός της ναύλωσης Οι συμβάσεις ναύλωσης διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) Τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του εκμεταλλευόμενου το πλοίο (πλοιοκτήτη / εφοπλιστή κ.α.), που ονομάζεται εκναυλωτής και ενός τρίτου που ονομάζεται ναυλωτής και έχουν ως αντικείμενο την παραχώρηση ολόκληρου του πλοίου για τη μεταφορά αγαθών έναντι ανταλλάγματος. β) Τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ενός θαλάσσιου μεταφορέα (πλοιοκτήτη ή ναυλωτή) και ενός ή περισσότερων ιδιοκτητών φορτίου, που ονομάζονται φορτωτές, οι οποίες αποτυπώνονται στις φορτωτικές, που εκδίδει ο μεταφορέας Τα είδη των Ναυλώσεων 3 Οι ναυλώσεις με κριτήριο τη διάρκεια τους κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) τις ναυλώσεις ταξιδιού (voyage charterparty) και β) τις ναυλώσεις χρόνου ή χρονοναυλώσεις (time charterparty) Τέλος υπάρχουν και οι ναυλώσεις γυμνού πλοίου (charterparty by demise or bareboat charterparty), οι οποίες προσομοιάζουν στις χρονοναυλώσεις. 2.3 Ναύλωση ταξιδιού Στη ναύλωση ταξιδιού, η βασική υποχρέωση του εκναυλωτή (πλοιοκτήτης / εφοπλιστής) είναι να παραχωρήσει το πλοίο του στη διάθεση του ναυλωτή για να μεταφέρει φορτίο για ένα συγκεκριμένο ταξίδι, μεταξύ δύο ή περισσότερων λιμανιών 2 Φουρνατζοπούλου, Νομικές πτυχές των Ναυλώσεων Πλοίων κατά την Αγγλική Νομοθεσία, (Πανεπιστημιακές παραδόσεις ), σελ. 5 3 Φουρνατζοπούλου, Νομικές πτυχές των Ναυλώσεων Πλοίων κατά την Αγγλική Νομοθεσία, (Πανεπιστημιακές παραδόσεις ), σελ. 6 8

9 και η βασική υποχρέωση του ναυλωτή είναι να καταβάλλει στον εκναυλωτή χρηματικό αντάλλαγμα (ναύλος - freight) για την παραχώρηση του πλοίου 4. Ο εκναυλωτής έχει τον εμπορικό, ναυτικό έλεγχο και την ευθύνη να επανδρώσει το πλοίο. Η πληρωμή του ναύλου μπορεί να γίνει: α) είτε κατ' αποκοπή. β) είτε να καθοριστεί ανάλογα με την ποσότητα του βάρους ή του όγκου ή τον αριθμό του φορτίου που φορτώθηκε 5. Ο ναύλος μπορεί να καταβληθεί 6 : 1. κατά τη διάρκεια της φόρτωσης 2. κατά τον απόπλου του πλοίου από το λιμάνι φόρτωσης ή μερικές μέρες μετά τον απόπλου του. 3. κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης του φορτίου 4. στο λιμάνι προορισμού Οι παραπάνω περιπτώσεις εξαρτώνται ανάλογα με τη συμφωνία που έχουν κάνει μεταξύ τους οι συμβαλλόμενοι. Στην ναύλωση κατά ταξίδι συναντάμε κάποιες εγγυήσεις τις οποίες παρέχει ο ναυλωτής, ότι θα εκτελέσει όλα τα καθήκοντα του κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης εντός ενός χρονικού διαστήματος. Έτσι έχουμε τις Σταλίες - Αναμονή (Laytime) που είναι ο συμφωνημένος χρόνος που έχει συμπεριληφθεί στο ναυλοσύμφωνο. Μέσα σε αυτόν το χρόνο πρέπει να γίνει η φόρτωση και η εκφόρτωση του πλοίου. Αυτές οι ημέρες αναμονής (lay days) προσφέρονται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στον ναυλωτή, ο οποίος θεωρείται ότι έχει πληρώσει για αυτές στο ναύλο 7. 4 Φουρνατζοπούλου, Νομικές πτυχές των Ναυλώσεων Πλοίων κατά την Αγγλική Νομοθεσία, (Πανεπιστημιακές παραδόσεις ), σελ.6 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ. 560, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ WILSON J., Carriage of Goods by Sea, (1993), σελ. 76, IVANY H. : Payne & Ivamy s Carriage of Goods by Sea (1989) σελ.236, GORTON L, IHRE R., SANDEVARN A.: Shipbroking and Chartering Practice,(1980) σελ

10 Η αναφορά των ημερών αυτών στα ναυλοσύμφωνα έχει διάφορες μορφές 8. Επιγραμματικά αναφέρουμε: - "Χ days" ή "Χ running days" ή "Χ consecutive days", (είναι οι συνεχείς ημερολογιακές ημέρες των 24 ωρών με αφετηρία έναρξης / λήξης τα μεσάνυχτα ή από το χρόνο άφιξης του πλοίου όπου συμπεριλαμβάνονται οι Κυριακές και οι εθνικές εορτές). - "Χ working days" ( είναι οι ημέρες που επιτρέπεται η εργασία στα συγκεκριμένα λιμάνια, χωρίς βέβαια να υπολογίζονται οι Κυριακές και οι εορτές. Στις μουσουλμανικές χώρες ως αργία θεωρείται η Παρασκευή). - "Χ working days of 24 hours" (είναι ότι κάθε 24 ώρες που κατά τη διάρκεια τους πραγματοποιήθηκαν εργασίες φορτοεκφόρτωσης θα υπολογίζονται ως μία ημέρα αναμονής ανεξάρτητα από το πόσες πραγματικές ημέρες πέρασαν). - όταν αναφέρεται "Χ weather working days" ή "working days weather permitting", (υπολογίζονται οι εργάσιμες ημέρες που επιτρέπει ο καιρός να εκτελούνται εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης). Όταν ο ναυλωτής δεν ολοκληρώσει τη φορτοεκφόρτωση εντός του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος, παραβιάζει τους όρους του ναυλοσυμφώνου. Σε αυτό το σημείο έχουμε τις Επισταλίες - Υπεραναμονή (Demmurage). Το ποσό που έχει καθοριστεί στο ναυλοσύμφωνο πληρώνεται από το ναυλωτή ως αποζημίωση του πλοιοκτήτη για την καθυστέρηση πέραν του χρόνου αναμονής (laytime). Έτσι οι επισταλίες θεωρούνται αποζημίωση για τη παραβίαση του ναυλοσύμφωνου από την πλευρά του ναυλωτή. Η παραβίαση αυτή είναι η αποτυχία ολοκλήρωσης της φόρτωσης και εκφόρτωσης εντός του συμφωνημένου χρόνου. Ο πλοιοκτήτης παραλαμβάνει την αποζημίωση αυτή, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει ότι υπέστη κάποια ζημιά 9. Εκείνος που καταβάλει το demmurage είναι συνήθως ο ναυλωτής, εκτός εάν περιέχεται στο ναυλοσύμφωνο η ρήτρα «περάτωσης της ευθύνης», στην οποία η 8 COOKIE J., YOUNG T., TAYLOR A., KIMBALL J., MARTOWSKID., LAMBERT L.: Voyage Charterts (1993), σελ.275,277,287, , WILSON J.: Carriage of Goods by Sea (1993), σελ MOCATTA A., MUSTILL M., BOYD S. : Scrutton on Charter Parties and Bills of Lading (1984), σελ , WILSON J., Carriage of Goods by Sea, (1993) σελ. 81, COOKIE J., YOUNG T., TAYLOR A., KIMBALL J., MARTOWSKID., LAMBERT L., Voyage Charterts, (1993) σελ

11 ευθύνη για την πληρωμή του ναύλου μεταφέρεται στον παραλήπτη του φορτίου. Επίσης ο πλοιοκτήτης - εκναυλωτής έχει το δικαίωμα επίσχεσης του φορτίου (lien), μόνο εάν ο παραλήπτης αρνείται να πληρώσει το demmurage 10. Αποζημίωση για κράτηση (Damages for detention) είναι το ποσό που πληρώνει ο ναυλωτής για την καθυστέρηση πέραν του laytime. Υπολογίζεται βάσει του κέρδους που θα είχε αποκομίσει ο πλοιοκτήτης από τη χρησιμοποίηση του πλοίου του. Το δικαίωμα αυτό του πλοιοκτήτη υπάρχει όταν: α. ο χρόνος αναμονής (laytime) έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο ναυλοσύμφωνο για την πληρωμή επισταλιών (demmurage). β. Όταν δεν έχει οριστεί στο ναυλοσύμφωνο χρόνος αναμονής (laytime) και όταν ένα λογικό χρονικό διάστημα φόρτωσης ή εκφόρτωσης έχει ήδη παρέλθει. γ. όταν έχει συμφωνηθεί στο ναυλοσύμφωνο οι επισταλίες (demmurage) να πληρωθούν για συγκεκριμένο αριθμό ημερών και μία επιπλέον καθυστέρηση λαμβάνει μέρος. Όταν βρίσκεται στο λιμάνι φόρτωσης, ο πλοιοκτήτης / εκναυλωτής έχει δύο επιλογές: i) να περιμένει στο λιμάνι μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση και να περιοριστεί σε αγωγή για damages for detention ii) να σαλπάρει και να ζητήσει αποζημίωση με τη μορφή του νεκρού ναύλου (dead freight) Η Επίσπευση (Dispatch money), επειδή θεωρείται ότι η συντομότερη ολοκλήρωση της φόρτωσης και εκφόρτωση είναι υπέρ του πλοιοκτήτη, υπάρχει στο ναυλοσύμφωνο μία ρήτρα επίσπευσης (dispatch money clause). Αυτή η ρήτρα δίνει το δικαίωμα στο ναυλωτή να λάβει κάποιο χρηματικό ποσό. Το ποσοστό του οποίου συνήθως ορίζεται στο μισό των επισταλιών - για το χρόνο που «σώζεται» από το χρόνο αναμονής (laytime) Τα στάδια μιας ναύλωσης κατά ταξίδι Τα στάδια της ναύλωσης κατά ταξίδι είναι τέσσερα: 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ

12 a. Το προκαταρκτικό ταξίδι (preliminary voyage), που είναι το ταξίδι προς το λιμάνι φόρτωσης. b. Το στάδιο φόρτωσης του πλοίου (loading operation). c. Το ενδιάμεσο ταξίδι που είναι η μεταφορά του φορτίου (carrying voyage) προς το λιμάνι εκφόρτωσης, όπως έχει συμφωνηθεί. d. Το στάδιο εκφόρτωσης του φορτίου (discharge operation). Στο προκαταρκτικό ταξίδι, ο πλοιοκτήτης οφείλει να φτάσει στο συγκεκριμένο λιμάνι φόρτωσης, σε συγκεκριμένη ημερομηνία εάν αυτό αναφέρεται στο ναυλοσύμφωνο, διαφορετικά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Πολλές φορές στα ναυλοσύμφωνα αναφέρεται η «ρήτρα ακύρωση» του συμβολαίου (canceling clause). Εάν το πλοίο δεν φτάσει στο λιμάνι φόρτωσης την συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε ο ναυλωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση της ναύλωσης 12. Στο στάδιο της φόρτωσης του πλοίου, ο ναυλωτής έχει την υποχρέωση να φορτώσει πλήρες φορτίο (to load a full and complete cargo), όρος που υπάρχει σε όλα τα τυποποιημένα ναυλοσύμφωνα ταξιδιού. Με αυτόν τον όρο ο ναυλωτής αναλαμβάνει να φορτώσει την ποσότητα του φορτίου που πραγματικά μπορεί να φορτωθεί στο συγκεκριμένο πλοίο, ανεξάρτητα από την αναφερόμενη χωρητικότητα στο ναυλοσύμφωνο. Στο ναυλοσύμφωνο αναγράφεται μία συγκεκριμένη ποσότητα φορτίου που πρέπει να φορτωθεί, έχοντας μία απόκλιση της τάξης του 5 % προς τα πάνω ή κάτω από τη ποσότητα του φορτίου που έχει συμφωνηθεί. Ο σκοπός αυτού του όρου είναι, να μην χάσει ο πλοιοκτήτης / εκναυλωτής το ναύλο επειδή κάποιο μέρος της χωρητικότητας του πλοίου του δεν χρησιμοποιείται, σε περίπτωση που ο ναυλωτής αποτύχει να φορτώσει πλήρες φορτίο. Γι' αυτό το λόγο ο ναυλωτής οφείλει να καταβάλλει ναύλο, όχι μόνο για το φορτίο που πραγματικά φορτώθηκε, αλλά και για εκείνο που θα μπορούσε να φορτωθεί και να μεταφερθεί, αλλά δεν φορτώθηκε. Αυτός ο ναύλος που οφείλει να καταβάλλει ο ναυλωτής στον πλοιοκτήτη ονομάζεται νεκρός ναύλος (dead freight) και συχνά μεταφέρεται η υποχρέωση καταβολής του στον παραλήπτη του φορτίου όταν υπάρχει στο ναυλοσύμφωνο η "cesser clause", που δίνει το δικαίωμα επίσχεσης (lien) στον πλοιοκτήτη, σε περίπτωση που ο παραλήπτης αρνείται να πληρώσει το νεκρό ναύλο. 12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3 η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ

13 Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του φορτίου, τα θέματα που εμφανίζονται έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του φορτίου και του πλοίου και αφορούν μόνο τον πλοιοκτήτη / εκναυλωτή. Μετά το πέρας του σταδίου μεταφοράς του φορτίου και φτάνοντας στο λιμάνι εκφόρτωσης για να πραγματοποιηθεί το τελευταίο στάδιο, το πλοίο πρέπει να εκδώσει την Επιστολή Ετοιμότητας (Notice of Readiness - NOR). Αυτός ο όρος ορίζει τα lay days και δεν αρχίζουν να μετρούν εναντίον του ναυλωτή, εάν δεν έχει εκπνεύσει πρώτα ο καθορισμένος χρόνος. Ο χρόνος αυτός ονομάζεται «χρόνος χάριτος» ("Notice Period"). Ακόμα εάν ο ναυλωτής αρχίσει την φόρτωση ή εκφόρτωση πριν το τέλος του «χρόνου χάριτος», το laytime θα αρχίσει να μετράει μετά από τη λήξη αυτού του χρόνου. Η επιστολή ετοιμότητας πρέπει να είναι γραπτή και να αναφέρει, ότι τη συγκεκριμένη στιγμή το πλοίο είναι ήδη έτοιμο για φόρτωση και όχι ότι πρόκειται να είναι έτοιμο μετά από κάποια χρονική στιγμή. Εάν ο ναυλωτής ξεκινήσει την φορτοεκφόρτωση πριν του δοθεί η επιστολή ετοιμότητας, αυτό δεν απαλλάσσει τον πλοιοκτήτη από αυτή την υποχρέωσή να επιδώσει επιστολή ετοιμότητας. Το laytime δεν θα αρχίσει πριν από την εκτέλεση της υποχρέωσης αυτής του πλοιοκτήτη και πριν έρθει εις πέραν ο «χρόνος χάριτος», που προβλέπεται 13. Εάν η επιστολή ετοιμότητας δεν είναι έγκυρη, αλλά παρόλα αυτά ο ναυλωτής την κάνει δεκτή και προχωρήσει στην πραγματοποίηση της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης, αργότερα δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την έλλειψη ετοιμότητας του πλοίου, παρά μόνο εάν αποδείξει ότι εξαπατήθηκε δολίως από τον πλοιοκτήτη. Εάν ληφθεί μία μη έγκυρη επιστολή ετοιμότητας και ο ναυλωτής διαμαρτυρηθεί αρχικά, αλλά τελικά την αποδεχτεί αργότερα, τότε ο υπολογισμός του laytime θα αρχίσει όχι από την ημέρα που επιδόθηκε η μη έγκυρη επιστολή ετοιμότητας, αλλά από την ημέρα της αποδοχής της από τον ναυλωτή. 13 COOKIE J., YOUNG T., TAYLOR A., KIMBALL J., MARTOWSKID., LAMBERT L., Voyage Charterts, (1993), σελ , WILSON, Carriage of Goods by Sea, (1993), σελ

14 Οι κινήσεις που πρέπει να γίνονται για να επιδοθεί η επιστολή ετοιμότητας είναι οι εξής 14 : 1) Ο πλοίαρχος επιδίδει την επιστολή ετοιμότητας. 2) Ο πλοίαρχος επιδιώκει να λάβει απόδειξη που να πιστοποιεί την ημέρα και ώρα που ο ναυλωτής παρέλαβε την επιστολή ετοιμότητας. 3) Με την αποδοχή της επιστολής ετοιμότητας από τους ναυλωτές, τότε ξεκινάει το laytime αφού τελειώσει ο «χρόνος χάριτος». Εάν όμως οι ναυλωτές απορρίψουν την επιστολή ετοιμότητας, τότε ο πλοίαρχος οφείλει να ζητήσει εγγράφως τους λόγους απόρριψης της επιστολής ετοιμότητας. Αφού τους μελετήσει καλεί έναν επιθεωρητή για να διαπιστώσει εάν είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί τους ή όχι. Εάν ο πλοίαρχος το κρίνει σκόπιμο, τότε έχει δύο επιλογές: a) Εάν διαπιστωθεί ότι οι ισχυρισμοί των ναυλωτών δεν είναι βάσιμοι τότε μπορεί να καταθέσουν έκθεση διαμαρτυρίας (Note of Protest). b) Εάν διαπιστωθεί ότι οι ισχυρισμοί των ναυλωτών είναι σωστοί και ότι πράγματι το πλοίο δεν είναι έτοιμο προς φόρτωση ή εκφόρτωση, τότε οφείλουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Αφού αποκατασταθεί οφείλουν να στείλουν δεύτερη επιστολή ετοιμότητας στους ναυλωτές με την επισημείωση ότι η αποστολή αυτής της δεύτερης επιστολής ετοιμότητας γίνεται «με την επιφύλαξη ως προς την εγκυρότητα της πρώτης». Τέλος στο στάδιο εκφόρτωσης, όπως επίσης και στο στάδιο φόρτωσης, το βασικό θέμα είναι το ποιος θα επιβαρυνθεί την τυχόν καθυστέρηση που θα προκύψει Η έναρξη υπολογισμού του χρόνου αναμονής Ο υπολογισμός του χρόνου αναμονής (laytime) ξεκινά μόλις δοθεί η επιστολή ετοιμότητας (Notice of Readiness - NOR) από τον πλοίαρχο του πλοίου, για να είναι 14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ

15 έγκυρη η επιστολή αυτή, πρέπει το πλοίο να έχει φθάσει στο λιμάνι και να είναι έτοιμο προς φόρτωση. Άρα, πρακτικά οι προϋποθέσεις για την έναρξη του υπολογισμού του laytime είναι: 1. Να θεωρείται ότι το πλοίο έχει φτάσει. 2. Να είναι το πλοίο έτοιμο για φόρτωση ή εκφόρτωση. 3. Να έχει δοθεί επιστολή ετοιμότητας στο ναυλωτή. To laytime δεν αρχίζει να υπολογίζεται πριν να είναι το πλοίο από κάθε άποψη έτοιμο για παραλαβή ή εκφόρτωση του φορτίου. Το πλοίο θεωρείται έτοιμο, όταν είναι διαθέσιμος ολόκληρος ο χώρος φορτίου του πλοίου προς φόρτωση ή εκφόρτωση: Δηλαδή, εάν έστω ένα πολύ μικρό μέρος του προηγούμενου φορτίου παραμένει για εκφόρτωση ή όταν το πλοίο δεν μπορεί να δεχτεί κάποιο συγκεκριμένο φορτίο δεν θεωρείται έτοιμο προς φόρτωση. Ακόμη εάν υπάρχει υπερστιβαγμένο φορτίο χωρίς να υπάρχει πρόσβαση για την παραλαβή του φορτίου από το ναυλωτή, ούτε τότε το πλοίο θεωρείται έτοιμο προς εκφόρτωση. Το πλοίο θεωρείται έτοιμο, εάν για το πρόβλημα καθυστέρησης παραλαβής ή εκφόρτωσης του φορτίου από το πλοίο ευθύνεται ο ναυλωτής. Εάν το πλοίο πρέπει να υποβληθεί σε λοιμοκάθαρση ή πρέπει να μπει σε καραντίνα, τότε δεν θεωρείται έτοιμο και την ευθύνη της καθυστέρησης την έχει ο πλοιοκτήτης. Εάν όμως το πλοίο υποβληθεί σε λοιμοκάθαρση ή πρέπει να μπει σε καραντίνα εξαιτίας του φορτίου που μεταφέρει ή εάν υπάρξει κάποια ιδιαίτερη τελωνειακή διατύπωση για την εκφόρτωση του φορτίου που μετέφερε, τότε το πλοίο θεωρείται έτοιμο και την ευθύνη της καθυστέρησης την έχει ο ναυλωτής. 15

16 2.4 Χρονοναύλωση Χρονοναύλωση ενός πλοίου είναι ένα είδος ναύλωσης, στο οποίο ο πλοιοκτήτης εκμισθώνει το πλοίο του σε έναν ναυλωτή για ένα συμφωνημένο χρονικό διάστημα έναντι χρηματικής αμοιβής (ναύλος). Στη χρονοναύλωση ο ναυλωτής αναλαμβάνει την εμπορική απασχόληση του πλοίου αλλά και τα έξοδα καυσίμου, λιμενικά τέλη, φορτοεκφορτώσεις κλπ. 15. Ενώ ο πλοιοκτήτης αναλαμβάνει την ναυτική διαχείριση του πλοίου και τα σταθερά κόστη του. Ο ναυλωτής μπορεί να εκτελέσει όσα ταξίδια επιθυμεί και σε όποια λιμάνια επιθυμεί εκείνος, (συνήθως ορίζονται τα γεωγραφικά όρια δραστηριοποίησης της ναύλωσης) αρκεί να πραγματοποιούνται εντός του χρονικού διαστήματος που έχει συμφωνηθεί για την παραχώρηση του πλοίου. Ο εκναυλωτής επανδρώνει το πλοίο του και διατηρεί μόνο τον ναυτικό έλεγχο του πλοίου και όχι τον εμπορικό. Στη χρονοναύλωση ο πλοίαρχος είναι εκπρόσωπος του ναυλωτή. Για να έχει ο ναυλωτής το δικαίωμα να επιλέγει τα ταξίδια που επιθυμεί ελεύθερα, τα φορτία και τους όρους της φορτωτικής, πρέπει ο πλοιοκτήτης να του δώσει το δικαίωμα αυτό με αντάλλαγμα το δικαίωμα αποζημίωσης για απώλειες και ευθύνες (liabilities). Κάποια χρονοναυλοσύμφωνα προβλέπουν το δικαίωμα αποζημίωσης στον πλοιοκτήτη για ζημιές που προκλήθηκαν από τις εντολές που δόθηκαν από το ναυλωτή. Ο ναύλος στη χρονοναύλωση πάντοτε προκαταβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά δεκαπενθήμερο, ανά μήνα κ.λπ.). 15 WILSON J., Carriage of Goods by Sea, (1993) σελ. 4-5, 91 16

17 2.4.1 Διάρκεια ενός ναυλοσύμφωνου και ο χρόνος έναρξης και λήξης της χρονοναύλωσης Σε κάθε συμφωνία χρονοναύλωσης υπάρχει ένας όρος στον οποίο αναγράφεται η διάρκεια της ναύλωσης, εκφραζόμενος σε μέρες, μήνες ή και χρόνια, είτε με ακρίβεια, π.χ. «δώδεκα μήνες», είτε κατά προσέγγιση, π.χ. «minimum 13 μήνες/ maximum 15 μήνες». Στο ναυλοσύμφωνο υπάρχει ένας όρος προσεγγιστικού καθορισμού της διάρκειας της ναύλωσης. Ο όρος αυτός δίνει στο ναυλωτή ένα επιπλέον χρονικό διάστημα, διότι είναι σχεδόν αδύνατον ο χρόνος επαναπαράδοσης του πλοίου (redelivery) να συμπέσει με την ολοκλήρωση του ναυλοσύμφωνου. Τα πιο συνηθέστερα περιστατικά σε μια χρονοναύλωση είναι, το πλοίο να φθάσει νωρίτερα στο λιμάνι (underlap), είτε να φτάσει αργότερα (overlap). Όταν καθορίζεται η διάρκεια της ναύλωσης στο ναυλοσύμφωνο με ακρίβεια, τότε δίνεται ένα χρονικό περιθώριο ανοχής 4-5%. Εάν ο ναυλωτής επαναπαραδώσει το πλοίο στον πλοιοκτήτη εντός του περιθωρίου ανοχής, τότε καλείται να πληρώσει τη διαφορά με βάση το ήδη συμφωνημένο ύψος του ναύλου Παράδοση και Επαναπαράδοση του Πλοίου. Τα χρονοναυλοσύμφωνα περιλαμβάνουν μία ημερομηνία, σύμφωνα με την οποία το πλοίο πρέπει να παραδοθεί στο ναυλωτή, αλλά περιέχει και μία ημερομηνία σύμφωνα με την οποία μετά το πέρας αυτής, ο ναυλωτής έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση ναύλωσης, εάν το πλοίο δεν είναι έτοιμο προς παράδοση. Οι ημέρες αυτές μεταξύ αυτών των δύο ημερομηνιών καλούνται συχνά ως "laydays". Η διαφορά μεταξύ των "laydays" στη χρονοναύλωση και της ναύλωσης κατά ταξίδι είναι η εξής: α. Τα "laydays" στη ναύλωση κατά ταξίδι πληρώνονται από τον ναυλωτή, αντίθετα με τη χρονοναύλωση όχι. Ο ναύλος (hire) της ναύλωσης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία παράδοσης του πλοίου στη διαχείριση του ναυλωτή. Εάν όμως το πλοίο φτάσει στο τόπο παράδοσης πριν την έναρξη των "laydays", ο ναυλωτής δεν 17

18 υποχρεούται να δεχτεί την παράδοση, άρα δεν ξεκινά και η υποχρέωσή καταβολής ναύλου στον πλοιοκτήτη 16. β. Τα "laydays" στη ναύλωση ταξιδιού είναι προς το συμφέρον του ναυλωτή, ενώ τα "laydays" στη χρονοναύλωση είναι προς το συμφέρον του πλοιοκτήτη. Στην περίπτωση της επαναπαράδοσης το πλοίο, πρέπει να επαναπαραδοθεί στον πλοιοκτήτη εντός του χρόνου που αναγράφεται στο ναυλοσύμφωνο. Συνήθως παρουσιάζονται προβλήματα, όταν προγραμματίζεται το τελευταίο ταξίδι σύμφωνα με το εάν αυτό θα ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του χρόνου ή εάν θα διαρκέσει πέραν του χρόνου της ναύλωσης. Εάν το πλοίο επαναπαραδοθεί στον πλοιοκτήτη πριν από τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου ναύλωσης και ο ναυλωτής δεν έχει πρόθεση να το χρησιμοποιήσει πλέον το πλοίο, τότε ο πλοιοκτήτης οφείλει να δεχτεί την επαναπαράδοση και να ζητήσει αποζημίωση για το χρόνο που δεν χρησιμοποιήθηκε. Εάν το πλοίο πρόκειται να επαναπαραδοθεί ή επαναπαραδοθεί στον πλοιοκτήτη μετά από τη λήξη του καθοριζόμενου χρόνου, τότε το θέμα που προκύπτει είναι, ποιά είναι τα περιθώρια αντίδρασης του πλοιοκτήτη / εκναυλωτή και τι ποσοστό ναύλου (rate) οφείλει να καταβάλλει ο ναυλωτής στον πλοιοκτήτη για το διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη του χρόνου ναύλωσης και μέχρι την επαναπαράδοση. Αυτό κρίνεται από το εάν το τελευταίο ταξίδι ήταν «νόμιμο» ή «παράνομο (ή αντισυμβατικό)» 17. 1) «Νόμιμο τελευταίο ταξίδι» έχουμε όταν ο ναυλωτής στείλει το πλοίο σε ένα τελευταίο ταξίδι πιστεύοντας ότι θα το παραδώσει στον χρόνο που έχει συμφωνηθεί. Εάν όμως το πλοίο καθυστερήσει τότε ο ναυλωτής οφείλει στον πλοιοκτήτη 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ

19 α) ναύλο σύμφωνα με το συμφωνημένο ποσοστό του ναυλοσύμφωνου μέχρι την επαναπαράδοση του β) αποζημίωση για να την επιπλέον χρονική περίοδο χρήσης του πλοίου. Στην περίπτωση που τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που είχε στην κατοχή του ακόμη το πλοίο ο ναυλωτής και οι ναύλοι της αγοράς βρίσκονταν σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό του συμφωνημένου ναύλου, τότε η αποζημίωση θα είναι η διαφορά μεταξύ του συμφωνημένου ναύλου με το ναύλο της αγοράς. Ακόμη και εάν οι ναύλοι της αγοράς βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, ο ναυλωτής πρέπει να πληρώσει το συμφωνημένο ναύλο μέχρι την επαναπαράδοση του πλοίου. 2) «Παράνομο ή αντισυμβατικό τελευταίο ταξίδι» είναι, όταν ο ναυλωτής αποφασίσει να πραγματοποιήσει και άλλο ένα ταξίδι, ενώ γνωρίζει ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί εντός των χρονικών ορίων της ναύλωσης, ακόμα και εντός του περιθωρίου ανοχής (4-5%), εάν υπάρχει. Τότε ο πλοιοκτήτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί ζητώντας μία άλλη πρόταση. Εάν ο ναυλωτής είναι αδιάλλακτος τότε ο πλοιοκτήτης έχει δύο επιλογές: Να θεωρήσει ότι ο ναυλωτής παραβιάζει τη σύμβαση και να προχωρήσει σε μία νέα σύμβαση ναύλωσης και να ζητήσει αποζημίωση λόγω της παραβίασης αυτής. Να συμφωνήσει για την εκτέλεση του τελευταίου ταξιδιού γνωρίζοντας ότι είναι αντισυμβατικό και να ζητήσει από τον ναυλωτή ναύλο σύμφωνα με το ποσοστό του ναυλοσύμφωνου μέχρι την επαναπαράδοση, διαφορετικά έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για την επιπλέον χρονική περίοδο χρήσης του πλοίου, εάν οι ναύλοι της αγοράς είναι υψηλότεροι από το ναύλο που είχε συμφωνηθεί. Η αποζημίωση αυτή θα είναι η διαφορά μεταξύ του συμφωνημένου ναύλου με το ναύλο της αγοράς. 19

20 2.4.3 Δικαίωμα ανάκλησης του πλοίου λόγω μη έγκαιρης καταβολής του ναύλου Η πληρωμή του ναύλου στις χρονοναυλώσεις γίνεται: α. προκαταβολικά β. σε συγκεκριμένη ημέρα γ. σε μετρητά δ. σε συγκεκριμένο νόμισμα (συνήθως δολάρια Η.Π.Α.) Εάν την ημέρα που πρέπει να καταβληθεί ο ναύλος τύχει να είναι Κυριακή ή αργία, τότε η πληρωμή πρέπει να γίνει την αμέσως προηγούμενη από την Κυριακή ή αργία, εργάσιμη ημέρα 18. Η πληρωμή του ναύλου γίνεται μέσω τραπέζης. Πρέπει να έχει δοθεί εντολή στην τράπεζα για την πληρωμή του ναύλου κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά για να είναι εφικτό αυτό για τη πραγματοποίηση αυτής της πράξης, πρέπει και ο πλοιοκτήτης να έχει λάβει τα χρήματα. Κάποια εγκεκριμένα ναυλοσύμφωνα περιέχουν όρους που δίνουν το δικαίωμα στον πλοιοκτήτη να ανακαλέσει το πλοίο του, σε περίπτωση που η πληρωμή του ναύλου δεν γίνει σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Ο πλοιοκτήτης πρέπει να αποδείξει, ότι δεν καταβλήθηκε ο συμφωνημένος ναύλος τη συμφωνημένη ημέρα, ανεξάρτητα από το αν έγινε από πρόθεση ή αμέλεια του ναυλωτή. Το δικαίωμα ανάκλησης του πλοίου από τις υπηρεσίες του ναυλωτή πραγματοποιείται κατά το τέλος του χρόνου και συνηθεστέρα τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας. Ο πλοιοκτήτης δεν χάνει το δικαίωμα να ανακαλέσει το πλοίο του, όταν καθυστερήσει η καταβολή του ναύλου από τον ναυλωτή εκτός: 18 Φουρνατζοπούλου, Νομικές πτυχές των Ναυλώσεων Πλοίων κατά την Αγγλική Νομοθεσία, (Πανεπιστημιακές παραδόσεις ), σελ

21 α) εάν έχει δεχτεί την πληρωμή σαν να ήταν εμπρόθεσμη και β) εάν αποδέχτηκε την καθυστερημένη πληρωμή ή εάν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν ειδοποίησε τον ναυλωτή, ότι αρνήθηκε την καθυστερημένη πληρωμή 19. Μέσα στο ναυλοσύμφωνο υπάρχει ένας όρος "anti-technicality clause", σύμφωνα με τον οποίο ο πλοιοκτήτης οφείλει να στείλει επιστολή στον ναυλωτή, ότι πρόκειται να γίνει ανάκληση του πλοίου λόγω της μη πληρωμής του ναύλου και ότι του δίνεται μια προθεσμία (συνήθως 48 ωρών) μέσα στην οποία οφείλει να πληρώσει το ναύλο. Έτσι δίνεται μία ευκαιρία στον ναυλωτή να καταβάλλει το ποσό εντός κάποιας προθεσμίας και να επιδιορθώσει τυχόν κάποια λάθη. Η επιστολή που στέλνει ο πλοιοκτήτης πρέπει να είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να βεβαιώνει ότι εάν ο ναύλος δεν πληρωθεί εντός της περιόδου χάριτος, τότε το πλοίο θα αποσυρθεί 20. Για να είναι έγκυρη αυτή η επιστολή, πρέπει να δοθεί μετά από τα μεσάνυχτα της συμφωνημένης ημέρας καταβολής. Κριτήριο για την εγκυρότητα της επιστολής δεν είναι η ώρα αποστολής της γνωστοποίησης, αλλά ο χρόνος κατά τον οποίον το περιεχόμενο μπορεί να τεθεί υπόψη του ναυλωτή κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες 21. Με την ανάκληση του πλοίου από τις υπηρεσίες του ναυλωτή : 1. Η σύμβαση ναύλωσης τερματίζεται από την οριστική ανάκληση του πλοίου από τον πλοιοκτήτη. 2. Κατά τη διάρκεια έκδοσης της ανάκλησης, εάν έχει φορτωθεί φορτίο στο πλοίο και έχουν εκδοθεί οι φορτωτικές, τότε η ανάκληση παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση του ταξιδιού που καλύπτεται από τις φορτωτικές που εκδόθηκαν. Ο ναυλωτής θα πληρώσει τον πλοιοκτήτη για το χρονικό αυτό διάστημα του ταξιδιού, 19 Φουρνατζοπούλου, Νομικές πτυχές των Ναυλώσεων Πλοίων κατά την Αγγλική Νομοθεσία, (Πανεπιστημιακές παραδόσεις ), σελ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ Φουρνατζοπούλου, Νομικές πτυχές των Ναυλώσεων Πλοίων κατά την Αγγλική Νομοθεσία, (Πανεπιστημιακές παραδόσεις ), σελ

22 με βάση το ναυλοσύμφωνο, εκτός εάν οι ναύλοι της αγοράς βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο, οπότε θα πληρώσει με βάση το αυξημένο ποσοστό ναύλου. 3. Ο πλοιοκτήτης δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει τον ναύλο που αντιστοιχεί για το υπόλοιπο του χρόνου που υπολείπεται από τη συνολική διάρκεια της σύμβασης ναύλωσης Αναστολή της Υποχρέωσης Καταβολής Ναύλου (Off - hire) Σε μία σύμβαση χρονοναύλωσης, η βασικότερη και η πιο σημαντική υποχρέωση του ναυλωτή είναι, να καταβάλει στον πλοιοκτήτη το ναύλο για την παραχώρηση της χρήσης του πλοίου του. Μπορεί να παρουσιαστούν διάφορα περιστατικά, που να περιορίζουν ή να εμποδίζουν τη χρήση του πλοίου από το ναυλωτή. Γι' αυτό το λόγο περιλαμβάνεται ο όρος στο ναυλοσύμφωνο που προβλέπει την αναστολή της υποχρέωσης της καταβολής του ναύλου για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυλωτής δεν έκανε χρήση του πλοίου, λόγω κάποιου ατυχήματος ή βλάβης κατά την οποία ευθύνεται ο πλοιοκτήτης 22. Στον όρο off - hire υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες της και της «περιόδου». Τα κοινά στοιχεία και στις δυο κατηγορίες είναι, η αναστολή της καταβολής ναύλου μόνο, εάν υπάρχει απώλεια του χρόνου, η οποία εξαρτάται από την υπηρεσία που απαιτείται από το πλοίο σε κάθε φάση του ταξιδιού. Δηλαδή σε περίπτωση παρουσίας βλάβης στο μηχανισμό φορτοεκφόρτωσης, οδηγεί σε απώλεια χρόνου, όταν το πλοίο εκτελεί τέτοιες εργασίες, ενώ η ίδια βλάβη όταν το πλοίο βρίσκεται εν πλω, δεν οδηγεί σε αναστολή της πληρωμής του ναύλου. Οι διαφορές των δύο κατηγοριών δηλαδή της «περιόδου» και της «καθαρής απώλειας χρόνου» είναι οι εξής: 22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ

23 Στην κατηγορία της «περιόδου» ο ναύλος είναι και πάλι πληρωτέος, όταν το περιστατικό που προκάλεσε την αναστολή στο πλοίο τελειώσει και το πλοίο είναι έτοιμο για λειτουργία. Στην κατηγορία «καθαρής απώλειας χρόνου», η αναστολή της καταβολής ναύλου δεν εξαρτάται από το πέρας κάποιου γεγονότος, αλλά από το εάν υπάρχει απώλεια χρόνου. Για παράδειγμα, εάν το πλοίο παρουσιάσει μία βλάβη και χρειαστεί να εκφορτώσει το φορτίο του για να γίνουν οι επισκευές, τότε εάν έχουμε όρο «περιόδου», ο ναύλος είναι πληρωτέος μόλις τελειώσουν οι επισκευές, ακόμα και εάν έχει χαθεί περισσότερος χρόνος, για να ξαναφορτωθεί το φορτίο στο πλοίο 23. Παραδείγματα όρου «καθαρής απώλειας χρόνου» 24 : Ο όρος 11 στο ναυλοσύμφωνου "BALTIME 1939" λέει: "In the event of drydocking or other necessary measures to maintain the efficiency of the vessel, deficiency of men or Owners' stores, break down of machinery, damage to hull or other accident, either hindering or preventing the working of the vessel and continuing for more than twenty four consecutive hours, no hire to be paid in respect of any time lost thereby during the period in which the vessel is unable to perform the service immediately required. Any hire paid in advance to be adjusted accordingly." Η διατύπωση του όρου ("continuing for more than twenty four consecutive hours") εάν οι αιτίες που προκαλούν προβλήματα στο πλοίο είναι μικρότερης διάρκειας των 24 ωρών, δεν αφαιρείται ναύλος. Εάν, όμως ο χρόνος του off hire είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών, το πλοίο θεωρείται off hire από τη στιγμή που εμφανίζεται το πρόβλημα και όχι μετά την πάροδο των 24 ωρών. 23 L.Gorton, P.Hillenius, R.Ihre, A.Sandevarn, «Shipbroking and Chartering Practice», (1980), σελ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ

24 Ο όρος 17 του ναυλοσύμφωνου "ΝΥΡΕ 1993" λέει: "In the event of loss of time from deficiency and/or default and/or strike of officers or crew, or deficiency of stores, fire, breakdown of, or damages to hull, machinery or equipment, grounding, detention by the arrest of the vessel, (unless such arrest is caused by events for which the charterers, their servants, agents or subcontractors are responsible), or detention by average accidents to the vessel or cargo unless resulting from inherent vice, quality or defect of the cargo, drydocking for the purpose of examination or painting bottom, or by any other similar cause preventing the full working of the vessel, the payment of hire and overtime, if any, shall cease for the time thereby lost. Η φράση "or by any other similar cause preventing the full working of the vessel" ερμηνεύεται ώστε να περιορίζεται σε γεγονότα που έχουν σχέση με την αποτελεσματική λειτουργία του πλοίου. Οι καθυστερήσεις που δημιουργούνται επειδή ένα πλοίο είναι υπερφορτωμένο και δεν μπορεί να διασχίσει τη διώρυγα του Παναμά, κρίθηκε, ότι αυτό δεν προκαλεί αναστολή της πληρωμής του ναύλου, ενώ η καθυστέρηση που προκλήθηκε, εξαιτίας υποψίας, ότι μέλος του πληρώματος υπέφερε από τύφο, κρίθηκε ότι έχει σχέση με τη λειτουργικότητα του πλοίου και έτσι ανεστάλη η υποχρέωση πληρωμής του ναύλου 25. Για να τεθεί σε εφαρμογή το off hire, πρέπει ο ναυλωτής να αποδείξει ότι το γεγονός που πραγματοποιήθηκε, είχε ως συνέπεια την απώλεια χρόνου. Εάν υπάρχει έστω και κάποια αμφιβολία περί του όρου off hire, αυτό ωφελεί τον πλοιοκτήτη. Η παρουσίαση οποιασδήποτε υπαιτιότητας του πλοιοκτήτη δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του όρου off hire, εκτός εάν αναφέρεται στο ναυλοσύμφωνο ο όρος «περί μη υπαιτιότητας του πλοιοκτήτη» (no fault clause), οπότε θα πρέπει ο ναυλωτής που θέλει να αποκτήσει την αναβολή της καταβολής του ναύλου, να αποδείξει ότι υπεύθυνος είναι ο πλοιοκτήτης. 25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3 η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ

25 Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που δεν ενεργοποιείται το off hire. Όπως είναι η περίπτωση των εξαιρέσεων όπως προβλέπεται και στο ναυλοσύμφωνο, όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και όταν το οποιοδήποτε γεγονός που πραγματοποιήθηκε είναι λόγος off hire και προκλήθηκε από αμέλεια του ναυλωτή. "ΝΥΡΕ 1993": "... detention by the arrest of the vessel, (unless such arrest is caused by events for which the charterers, their servants, agents or subcontractors are responsible),... or detention by average accidents to the vessel or cargo unless resulting from inherent vice, quality or defect of the cargo,..." "SHELLTIME": "... due to detention of the vessel by authorities... (unless brought about by the act or neglect of charterers). Πίνακας 1 Σχετικές Φράσεις ναυλοσυμφώνων Για να ενεργοποιηθεί το off hire, όπως προβλέπουν και τα ναυλοσύμφωνα πρέπει να περάσουν 24 ή 48 ώρες από την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου συμβάντος. Όταν, ενεργοποιηθεί το off hire, έχει ως συνέπεια να υπολογίζεται όλος ο χαμένος χρόνος, συμπεριλαμβανομένων και των 24 ή 48 ωρών. Εκτός αντίθετης πρόβλεψης, η αναστολή της καταβολής ναύλου δεν απαλλάσσει το ναυλωτή κατά τη διάρκεια του off-hire, να πληρώσει τα λιμενικά τέλη ή τα καύσιμα του πλοίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ναυλοσύμφωνα που δίνει η δυνατότητα στο ναυλωτή, να επεκτείνει τη ναύλωση, αντί να αναστείλει την πληρωμή του ναύλου, για τον αντίστοιχο χαμένο χρόνο. Κάποιες φορές αυτό μπορεί να αποβεί άδικο για τον πλοιοκτήτη, όταν η ναυτιλιακή αγορά έχει παρουσιάσει άνοδο. Όταν σε κάποια περίπτωση ενεργοποιηθεί το off-hire, συγχρόνως κάποιες υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη αθετούνται, τότε ο ναυλωτής όχι μόνο μπορεί να αναστείλει την πληρωμή του ναύλου, αλλά να ζητήσει και αποζημίωση. 25

26 2.5 Ναύλωση Γυμνού Πλοίου Σ αυτή τη μορφή ναύλωσης, ο πλοιοκτήτης παραχωρεί το πλοίο του "γυμνό" (χωρίς πλήρωμα, τρόφιμα, εφόδια και υλικά) στο ναυλωτή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (ως και για ολόκληρη την οικονομική ζωή του πλοίου). Σε αντάλλαγμα ο πλοιοκτήτης εισπράττει από το ναυλωτή το συμφωνημένο ναύλο (hire). Από την άλλη πλευρά ο ναυλωτής παίζει περισσότερο το ρόλο του ιδιοκτήτη του πλοίου κατά το διάστημα της ναύλωσης, παρά αυτόν του ναυλωτή 26. Η ναύλωση γυμνού πλοίου (bareboat charter ή demise charter) δεν είναι μία ναύλωση μεταφοράς φορτίου (contract of carriage), αλλά μία σύμβαση εκμίσθωσης του πλοίου (lease contract), περνά στα χέρια του ναυλωτή η κατοχή (possession), η διαχείριση (management), η λειτουργία (operation), ο έλεγχος (control), η απασχόληση (employment), η ασφάλιση (insurance), η επάνδρωση (manning) και η ναυσιπλοΐα του (navigation), όχι όμως η ιδιοκτησία (ownership) του πλοίου. Στη χρονοναύλωση ο πλοιοκτήτης διατηρεί τον έλεγχο της λειτουργίας του πλοίου του, ενώ στη ναύλωση γυμνού πλοίου ο ναυλωτής αντικαθιστά τον πλοιοκτήτη, για όσο διάστημα έχει τον πλήρη έλεγχο του πλοίου. Για τη ναύλωση γυμνού πλοίου υπάρχουν διάφορα είδη ναυλοσυμφώνων, το δημοφιλές είναι το "Barecon" της "BIMCO". Συνήθως ο πλοιοκτήτης θέλει να εξασφαλίσει "bareboat charter" με κάποιο ναυλωτή - διαχειριστή πλοίων, με σκοπό να αποπληρώνει το δάνειό του με το μίσθωμα της ναύλωσης που θα εισπράττει. Ο ναυλωτής συνήθως είναι μία μεγάλη εταιρεία πετρελαίου ή μια μεγάλη εταιρεία liner operator, η οποία δεν θέλει να αναλάβει το κόστος της επένδυσης επιβαρύνοντας την οικονομικά, αλλά χρειάζεται πρόσθετο τονάζ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχό, ώστε να ικανοποιήσει τις μεταφορικές της ανάγκες. Ορισμένες φορές συμφωνείται, ότι στο τέλος της ναύλωσης το πλοίο να αγοράζεται με συμφωνημένη τιμή από το ναυλωτή και να μην επανέρχεται πίσω στον πλοιοκτήτη. Με τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η ναύλωση γυμνού πλοίου προσφέρει αμοιβαίο όφελος και στα συμβαλλόμενα μέρη. Γιατί οι πλοιοκτήτες σε μια τέτοια μορφή ναύλωσης, μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σ' ένα πλοίο χωρίς να 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3 η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ

27 έχουν εμπειρία στη ναυτιλία και χωρίς να έχουν την ευθύνη της οργάνωσης και της διαχείρισης του πλοίου. Από την άλλη πλευρά οι ναυλωτές είναι έμπειροι ναυτιλιακοί επιχειρηματίες ή μεγάλοι οργανισμοί που αναλαμβάνουν τη διαχείριση πλοίων χωρίς να διαθέσουν κεφάλαια για την αγορά πλοίου. Ο ναυλωτής είναι υπεύθυνος για την πιθανή ζημιά του φορτίου και για τις φορτωτικές,υπογεγραμμένες από τον πλοίαρχο, εκείνος δικαιούται και τα οφέλη μιας πιθανής διάσωσης από το πλοίο (salvage earnings). Ενώ ο πλοιοκτήτης δεν μπορεί να ασκήσει δικαίωμα επίσχεσης επί του φορτίου, αφού δεν έχει την κατοχή (possession) του πλοίου Υποχρεώσεις πλοιοκτήτη στη ναύλωση γυμνού πλοίου Όταν ο πλοιοκτήτης διαπραγματεύεται με τον ναυλωτή πρέπει να του δώσει ακριβείς πληροφορίες για το πλοίο του, ώστε να σχηματίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για την εμπορική αξία του πλοίου. Για να υπάρξει μια σαφής και αληθής εικόνα, πραγματοποιείται μία επιθεώρηση του πλοίου, των πιστοποιητικών, των ημερολογίων και των υπολοίπων εγγράφων του. Η περιγραφή του πλοίου σε αυτή τη ναύλωση έχει μεγάλη σπουδαιότητα από ότι στη ναύλωση κατά ταξίδι και στη χρονοναύλωση. Γιατί το πλοίο ναυλώνεται από το ναυλωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα (συνήθως πολλά χρόνια). Επίσης ο πλοιοκτήτης πρέπει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στο ναυλωτή, όπως είναι η μεταφορική ικανότητα, η κλάση του πλοίου, η ασφάλιση, η ταχύτητα, η κατανάλωση καυσίμων του κ.ά. 28 Σε περίπτωση παροχής ανακριβών στοιχείων από τον πλοιοκτήτη, ο ναυλωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση, και να ζητήσει αποζημιώσεις. Το επόμενο στάδιο της ναύλωσης αυτής και η βασική υποχρέωση του πλοιοκτήτη είναι να προσφέρει το πλοίο του αξιόπλοο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ναυλοσυμφώνου, στο συμφωνημένο μέρος παράδοσης, την καθορισμένη χρονική περίοδο. Από αυτή τη στιγμή ο ναυλωτής, γίνεται εφοπλιστής του πλοίου και έχει την εμπορική και τεχνική ευθύνη. 27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ PACKARD W.: Sea Trading: Trading (1986), σελ

28 Εάν το πλοίο παραδοθεί πριν από τον καθορισμένο χρόνο που έχει συμφωνηθεί τότε, ο ναυλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να το παραλάβει. Εάν το πλοίο παραδοθεί αργότερα σε διαφορετικό λιμάνι από αυτό του συμφωνημένου, τότε ο ναυλωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο. Σε περίπτωση παρουσίασης ζημιάς κατά τη διάρκεια, από την ημερομηνία παράδοσης του πλοίου έως και δώδεκα μήνες 29 μετά, ο κύριος του πλοίου είναι υπεύθυνος για την αποκατάστασης της. Μετά το πέρας των δώδεκα μηνών, αν παρουσιαστεί κάποια ζημιά ακόμη και αν ο ναυλωτής ισχυριστεί ότι υπήρχε κατά την ημερομηνία παράδοσης του πλοίου, τότε ο ναυλωτής έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τη ζημιά Υποχρεώσεις ναυλωτή στη ναύλωση γυμνού πλοίου Ο ναυλωτής κατά τη διάρκεια της ναύλωσης έχει την εμπορική λειτουργία και τη διαχείρισή του πλοίου. Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και την οργάνωση των ταξιδιών που θα πραγματοποιήσει, επιλέγει τα φορτία που θα μεταφέρει και τα λιμάνια φόρτωσης και εκφόρτωσης στα οποία θα προσεγγίσει το πλοίο. Ο ναυλωτής διορίζει και μισθώνει το πλήρωμα. Ανάλογα με τους κανόνες της σημαίας του κράτους που φέρει το πλοίο, εξαρτάται η επάνδρωση του. Ο πλοίαρχος και το πλήρωμα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του ναυλωτή. Στη ναύλωση πλοίου γυμνού ο πλοίαρχος, ενεργεί πάντα ως αντιπρόσωπος του ναυλωτή 30. Επίσης είναι υπεύθυνος να προμηθεύει το πλοίο με εξοπλισμό και τα εφόδια, ώστε να διατηρείται αξιόπλοο (seaworthy), για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ταξιδιών. Για τον εφοδιασμό του πλοίου με καύσιμα, λιπαντικά, νερό μηχανής, τρόφιμα και άλλα εφόδια και η αντικατάσταση του κατεστραμμένου εξοπλισμού είναι υποχρέωση του ναυλωτή. Ο ναυλωτής αναλαμβάνει την ασφάλιση του πλοίου προστατεύοντας τα συμφέροντα του, και αυτά του πλοιοκτήτη και του ενυπόθηκου δανειστή του πλοίου. 29 Αυτό το χρονικό διάστημα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ πλοιοκτήτη - ναυλωτή. Συνήθως, συμφωνείται διάστημα μεταξύ 6-18 μηνών. 30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3 η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ

29 Δηλαδή αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις 31 : Να αναλάβει την εγγραφή και την ασφάλιση του πλοίου σε P & I (Protection & Indemnity) Club. Να πληρώνει τα ασφάλιστρα του. Να ασφαλίσει το πλοίο για τους κινδύνους του πλοίου και της μηχανής του (Hull and machinery). Να παρακολουθεί, αν οι ασφαλιστικές απαιτήσεις του πλοίου πραγματοποιούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Να παρακολουθεί και να ανανεώνει όλα τα απαιτούμενα ασφάλιστρα Επαναπαράδοση του πλοίου (redelivery of the vessel) Την περίοδο της επαναπαράδοσης ο ναυλωτής πρέπει να επαναπαραδώσει το πλοίο τη συμφωνημένη χρονική περίοδο, στο καθορισμένο λιμάνι ή τοποθεσία επαναπαράδοσης και στην ίδια καλή κατάσταση όπως το παρέλαβε. Σε περίπτωση καθυστέρησης της επαναπαράδοσης του πλοίου στον πλοιοκτήτη, τότε θα πρέπει να διευκρινιστεί η αιτία. Εάν η επαναπαράδοση οφείλεται στον ναυλωτή, τότε οφείλει να καταβάλλει ναύλο σύμφωνα με την τρέχουσα αγορά μέχρι τη στιγμή επαναπαράδοσης του. Σε περίπτωση που το πλοίο επαναπαραδοθεί σε μέρος διαφορετικό από το συμφωνημένο, τότε ο πλοιοκτήτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση. Κατά την διάρκεια της επαναπαράδοσης εάν εμφανίσει ζημιές, ο πλοιοκτήτης δικαιούται να ζητήσει το κόστος των επισκευών και οποιαδήποτε απώλεια κέρδους είχε κατά τη διάρκεια των επισκευών Έξοδα (costs) 32 Τα έξοδα που αναλαμβάνει ο ναυλωτής στη ναύλωση γυμνού πλοίου είναι τα: Λειτουργικά έξοδα (operating ή running costs): Τα σταθερά λειτουργικά έξοδα του πλοίου, όπως το κόστος επάνδρωσης, οι μισθοί, τα έξοδα νοσηλείας και μετακίνησης του πληρώματος και του προσωπικού (wages, social costs, sickness costs, travel costs etc.), τα έξοδα εφοδίων, λιπαντικών, 31 BONNICK S.: Gram on Chartering Documents, (1988), σελ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ Η. ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Ναυλώσεις, (3 η ΕΚΔΟΣΗ 2010, ΑΘΗΝΑ), σελ

30 ανταλλακτικών (costs for stores, lubricants & provisions, spares), τα ασφάλιστρα (insurance cost), το κόστος συντήρησης και επισκευής του πλοίου (maintenance and repair costs) και τα έξοδα διαχείρισης (administrative costs). Έξοδα ταξιδίου (voyage costs): Τα μεταβλητά έξοδα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των επί μέρους ταξιδιών, όπως το κόστος καυσίμων (bunkers cost), τα λιμενικά έξοδα (port charges), τα φαρικά έξοδα (light dues), τα πλοηγικά έξοδα (pilotage dues), τα έξοδα αγκυροβολιάς (anchorage/mooring dues) κ.λπ. Έξοδα χειρισμού του φορτίου (cargo handling costs): Τα έξοδα χειρισμού του φορτίου, όπως τα έξοδα φόρτωσης, στοιβασίας και εκφόρτωσης του φορτίου (loading, stowage and discharging costs). 30

31 Κεφάλαιο Υποχρεώσεις πλοιοκτήτη Τα ναυλοσύμφωνα περιέχουν κάποιους όρους οι οποίοι μπορεί να είναι ρητοί ή όχι. Έτσι οι αυτονόητες υποχρεώσεις που έχει ο πλοιοκτήτης προς τον ναυλωτή είναι : 1) Να διαθέσει ένα αξιόπλοο πλοίο (the duty to provide a seaworthy vessel). Το πλοίο που θα δώσει ο πλοιοκτήτης πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στους κινδύνους της θάλασσας που θα συναντήσει στο ταξίδι του και μηχανικά ασφαλές. Πρέπει να είναι επανδρωμένο με ικανό και με επαρκές αριθμό πληρώματος. Να είναι εφοδιασμένο με καύσιμα, εφόδια, νερό, προμήθειες και με τα απαραίτητα ναυτιλιακά έγγραφα κ.λπ. 2) Να εκτελέσει το ταξίδι χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις (the duty to proceed with reasonable dispatch). Είναι η υποχρέωση του πλοιοκτήτη να μην πραγματοποιεί άσκοπη καθυστέρηση στην εκτέλεση του ταξιδιού, δηλαδή να εκτελεί το ταξίδι με εύλογες / δικαιολογημένες καθυστερήσεις. Αυτή η υποχρέωση υπάρχει από τη στιγμή που ξεκινάει για το λιμάνι εκφόρτωσης, μέχρι όλα τα στάδια εκφόρτωσης του φορτίου στο λιμάνι προορισμού του. Υπάρχουν όμως κάποιες φορές που είναι δικαιολογημένες. Εύλογη / Δικαιολογημένη καθυστέρηση Όταν στην ερώτηση: «Τι θα έπραττε ο μέσος συνετός πλοιοκτήτης, που θα εξουσίαζε το συγκεκριμένο πλοίο στο συγκεκριμένο ταξίδι στο κρίσιμο χρονικό διάστημα και θα είχε υπόψη του τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες και στον συγκεκριμένο πλοιοκτήτη / εκναυλωτή;» και η απάντηση του μέσου συνετού πλοιοκτήτη θα συμβάδιζε με αυτήν του πλοιοκτήτη / εκναυλωτή, (δηλαδή ότι συμφωνούν στην καθυστέρηση του πλοίου) τότε αυτή η καθυστέρηση θεωρείται «εύλογη / δικαιολογημένη». Στην αντίθετη περίπτωση, η καθυστέρηση κρίνεται «αδικαιολόγητη», αφού έχουμε παραβίαση της υποχρέωσης του πλοιοκτήτη. 31

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING)

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) Η φορτωτική (bill of

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ Ο κόσμος της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας συγκροτείται από επαγγελματίες οι οποίοι εμπλέκονται σ' ένα σύνολο ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, που είναι απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (1/10/2010)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (1/10/2010) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (1/10/2010) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ (ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΩΝ) ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

«Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για τη: «Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Κ4-04 1 Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ (ΛΑΡΚΟ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ναυτικός Κώδικάς Ρόδου: Ο ναυτικός κώδικας της Ρόδου ή Ροδιακός νόμος ή Νόμος της Ρόδου υπολογίζεται ότι έγινε αποδεκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΒΑΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Γενική Αβαρία (general average)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003009511 2015-09-02

15PROC003009511 2015-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.02 11:10:48 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΘΦΗΟΞ3Μ-ΗΟΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ «Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ Η ιδέα του περιορισμού της ευθύνης υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Απαντάται: α. στο ρωμαϊκό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 29-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ H Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, επίσημος φορέας οργάνωσης Διεθνών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων, συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ICC) (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ICC ΠΑΡΙΣΙ 20.2.06) (PHILIPE RAPATOUT) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ICC) (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ICC ΠΑΡΙΣΙ 20.2.06) (PHILIPE RAPATOUT) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ICC) (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ICC ΠΑΡΙΣΙ 20.2.06) (PHILIPE RAPATOUT) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ INCOTERMS 2000 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ «Ε» (ΟΡΟΣ EXW) Ο Πωλητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ» Κανονισμός Πιστοπ. Πλοίων Rev.02, 14/06/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής βάσει του Π. Δ. 339/1996 και σύμφωνους με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ 2003 ------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.)" Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95".

ΘΕΜΑ:Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.) Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : I. S. Μ. Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX:212581 FAX : 41.37.997 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Απο το Πανεπιστημιο στις Ναυλαγορες»

«Απο το Πανεπιστημιο στις Ναυλαγορες» 4o Εργαστηριο Επιχειρηματικοτητας 10-14 Δεκεμβριου 2007 «Απο το Πανεπιστημιο στις Ναυλαγορες» Δευτερα 10/12 : Αποκτηση Πλοιου και Ροες Εσοδων 17.00 18.00 Αλκης Κορρες Naftotrade/Πανεπιστημιο Αιγαιου Εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης διάρκεια - καταγγελία Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Ναυτικού Δικαίου

Σημειώσεις Ναυτικού Δικαίου Σημειώσεις Ναυτικού Δικαίου Πίνακας Περιεχομένων 1. Ορισμός-Διακρίσεις Πηγές 1.1. Ορισμός 1.2. Διακρίσεις 1.2.1. Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο 1.2.2. Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο 1.2.3. Επιμέρους Διακρίσεις 2. Πλοίο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Καριέρα στη Ναυτιλία Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Εγχώριας Ναυτιλιακής Βιομηχανίας Ιανουάριος 1989: Ίδρυση ΚΝΕ από 17 Μέλη Στόχοι: Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002032432 2014-05-07

14PROC002032432 2014-05-07 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ν. Πέραμος, 06-05-14 Αριθμ. Πρωτ.: 835 Πληροφορίες: Νικολαΐδης Κομνηνός Τηλ. : 25940 22692 FAX : 25940 22222 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα