84 ª ƒ π - ƒπ π 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "84 ª ƒ π - ƒπ π 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION"

Transcript

1 Έντεκα χρόνια µετά την Κρίση των Ιµίων, έρχεται στο φως µια από τις πιο ολοκληρωµένες µέχρι στιγµής- εργασίες για τα όσα διαδραµατίστηκαν εκείνη την περίοδο. Συντάκτης της Μελέτης ο αντιναύαρχος ε.α Σήφης Μανουσογιαννάκης επίτιµος υπαρχηγός ΓΕΝ που τις µέρες τις κρίσης του 96 ως µάχιµος ανώτερος αξιωµατικός υπηρετούσε στον θάλαµο επιχειρήσεων του ΓΕΝ. Ο Σ. Μανουσογιαννάκης δεν περιορίζεται στις προσωπικές του εµπειρίες και µαρτυρίες. Ανατρέχει στις επίσηµες πηγές και αποτυπώνει µε «ψυχρή µατιά» τα όσα διαδραµατίστηκαν 84 ª ƒ π - ƒπ π 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

2 ƒπ À 1996 Το χρονικό ενός παραλίγο πολέµου A Mέρος εκείνη την περίοδο σε πολιτικό, διπλωµατικό και στρατιωτικό επίπεδο, φωτίζοντας παράλληλα το παρασκήνιο που δηµιούργησε την εστία της έντασης, την κλιµάκωσή της έντασης µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί η Κρίση των Ιµίων µε τα γνωστά επακόλουθα. Ο αναγνώστης της εργασίας του Σ. Μανουσογιαννάκη είναι βέβαιο ότι θα πληροφορηθεί αρκετά καινούργια στοιχεία που ενδεχοµένως τον οδηγήσουν και σε αναθεώρηση αρκετών εκ των απόψεων που έχει δια- µορφώσει για τα γεγονότα της Κρίσης των Ιµίων. ήµος Βερύκιος ANAXAITI H/INTERCEPTION ª ƒ π - ƒπ π

3 H I K G H I J [ Εισαγωγή Η κρίση των Ιµίων, όπως αποκαλούνται τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα του 1996, που έφεραν τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις στα πρόθυρα πολέµου θα αποτελέσει για τον ιστορικό του µέλλοντος θέµα προς διερεύνηση, όταν συγκεντρωθεί το απαιτούµενο αρχειακό υλικό και οι µαρτυρίες των εµπλεκοµένων, αποφορτισµένες από πολιτικές και στρατιωτικές σκοπιµότητες που βαραίνουν ακόµη στο Ελληνικό, Τουρκικό και ιεθνές πολιτικό σκηνικό. Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να συµβάλει στη διερεύνηση του θέµατος από την οπτική γωνία ενός πρώην αξιωµατικού του Ναυτικού που έζησε την κρίση από επιτελική θέση. Mε τις γνώσεις και την εµπειρία που αποκόµισε, καθώς και µε τη βοήθεια της ισχνής ακόµη βιβλιογραφίας για το θέµα, θα διατυπώσει θέσεις και απόψεις που εκφράζουν όχι µόνο τον ίδιο, αλλά και πλήθος άλλων στρατιωτικών που έζησαν αυτή την εµπειρία και αποκόµισαν «εθνική πίκρα» από το χειρισµό της. Ωστόσο η προσέγγιση στο θέµα δεν θα γίνει µε κριτήρια συναισθηµατικά, αλλά µε ορθολογική τοποθέτηση βασισµένη στις στρατιωτικές και πολιτικές παραµέτρους που προκάλεσαν τα γεγονότα. Η κινητοποίηση του ΠΝ ήρθε όταν φάνηκε πως η τουρκική πλευρά δεν ήταν διατεθειµένη να αποκλιµακώσει µια κρίση που η ίδια είχε επιχειρήσει να δηµιουργήσει Τουρκική φρεγάτα κλάσης Knox (F-250 Muavenet) πλέοντας δίπλα στην φρεγάτα του ΠΝ Λήµνος κλάσης «S» κατά τη διάρκεια Νατοικής άσκησης. Και οι δύο αυτές ναυτικές µονάδες ήταν παρούσες στην αντιπαράθεση των δύο στόλων κατά την κρίση στα Ίµια Ως αφετηρία στο θέµα θα θέσουµε το ερώτηµα: «πότε µιλάµε για κρίση». Μπορούµε να δεχθούµε ότι υφίσταται κρίση όταν γίνεται προσπάθεια να διαφοροποιηθούν αρχές, κανόνες και συµφωνίες που έχουν αποτυπωθεί σε συνθήκες µεταξύ των κρατών και βασίζονται στο ιεθνές ίκαιο. Αναφερόµενοι στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας θα διαπιστώσουµε ότι τα δύο κράτη ερµηνεύουν διαφορετικά τις συνθήκες που τα αφορούν και έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στις προβλέψεις του ικαίου της Θάλασσας και στους κανονισµούς του ICAO. Οι διαφορές ανάγονται στο παρελθόν, και αρκετές φορές εξ αιτίας αυτών έχουν προκληθεί κρίσεις. Η επίλυση των διαφορών, ενώ γενικά φαίνεται να αποτελεί επιθυµία και των δύο κρατών, στην ουσία δυσχεραίνεται από ακραίες δηλώσεις των ηγεσιών τους που έχουν αναγάγει στα µάτια των λαών τους τις διαφορές /διεκδικήσεις σε ιερά και απαραβίαστα «εθνικά θέµατα», τα οποία οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες τους χρησιµοποιούν για εκτόνωση προβληµάτων εσωτερικής πολιτικής. Οι ειδικοί έχουν µελετήσει τέτοιας φύσεως θέµατα, έχουν κατηγοριοποιήσει τις κρίσεις και έχουν προτείνει λύσεις για την αντιµετώπισή τους. Πρώτα απ όλα απαιτείται να υφίσταται ένας µηχανισµός χειρισµού κρίσεων. Σήµερα, ως γενική αρχή ορθού χειρισµού µιας κρίσης και επίλυσης H I K 86 ª ƒ π - ƒπ π 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

4 ƒπ À 1996 των διαφορών εµπλεκοµένων κρατών, θεωρείται εκείνη που προσφεύγει στο ισχύον ιεθνές δίκαιο και στις αρχές του ΟΗΕ. Η µεταπολεµική εποχή µε την απειλή των θερµοπυρηνικών όπλων και τον ολέθριο αντίκτυπό τους στην Παγκόσµια κοινότητα προσέδωσε µεγαλύτερη σηµασία στον ορθό τρόπο µε τον οποίο πρέπει να γίνεται ο χειρισµός µιας κρίσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα επιτυχούς αντιµετώπισης κρίσης είναι η περίπτωση της Κούβας το Ο χειρισµός της από τις εµπλεκόµενες υπερδυνάµεις, ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση κατέληξε στη συµβιβαστική λύση της απόσυρσης των Σοβιετικών πυραύλων από την Κούβα και αντίστοιχα των Αµερικανικών από την Τουρκία. Ο µηχανισµός ορθού χειρισµού κρίσεων δεν αποτελεί οπωσδήποτε συνταγή επιτυχίας ούτε βέβαια a priori ειρηνικής διευθέτησης των προβληµάτων, εν τούτοις παρέχει κατευθυντήριες αρχές που θα πρέπει να ακολουθήσει ένα κράτος ώστε να προσεγγίσει το προσδοκώµενο. Τέτοιες αρχές χειρισµού κρίσεων είναι: Η διατήρηση υψηλού επιπέδου πολιτικού ελέγχου στις στρατιωτικές επιλογές Η ύπαρξη χρονικών παύσεων µεταξύ των στρατιωτικών ενεργειών. Ο συντονισµός διπλωµατικών και στρατιωτικών ενεργειών Ο περιορισµός των στρατιωτικών κινήσεων σε εκείνες που σηµατοδοτούν για τον αντίπαλο αποφασιστικότητα και είναι κατάλληλες για περιορισµένης φύσεως στόχους του χειρισµού κρίσεων. Η αποφυγή στρατιωτικών ενεργειών που πιθανώς να σηµαίνουν προετοιµασία ευρείας επιθέσεως Η επιλογή πολιτικο-στρατιωτικών ενεργειών που δείχνουν διάθεση για εξεύρεση λύσης µέσω διαπραγµατεύσεων και όχι λύση στρατιωτική Η επιλογή πολιτικο-στρατιωτικών ενεργειών που αφήνουν στον αντίπαλο δυνατότητα εξόδου από την κρίση κατά τρόπο που να ικανοποιούνται τα θεµελιώδη συµφέροντά του. «Πότέ µην κάνεις την πρώτη κίνηση χωρίς να έχεις µελετήσει την τελευταία. ηλαδή, πως θα εξέλθεις από την κρίση». Ένα παράδειγµα χειρισµού κρίσεως µε βάση τα προαναφερθέντα είναι η ανακατάληψη των νήσων FALKLANDS και S. GEORGIA από το Ηνωµένο Βασίλειο το 1982 όπως περιγράφεται κατωτέρω: [ Χειρισµός κρίσεως στα νησιά Falklands και S. Georgia Στις 2 Απρ οι ένοπλες δυνάµεις της Αργεντινής κατέλαβαν τα νησιά Falklands και την επόµενη το νησί S. Georgia. Η επίθεση της Αργεντινής έγινε παρά τις εκκλήσεις του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ, του Προέδρου του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Προέδρου των ΗΠΑ προς την κυβέρνηση της Αργεντινής να αποφύγει την στρατιωτική δράση Η κατάληψη των νησιών καταδικάσθηκε άµεσα από το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ µε την απόφαση 502. Η απόφαση προέβλεπε την αποχώρηση των δυνάµεων της Αργεντινής από τα νησιά και την επίλυση του προβλήµατος µε ειρηνικά µέσα. ANAXAITI H/INTERCEPTION ª ƒ π - ƒπ π

5 Η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου κατέστησε ευθύς εξ αρχής γνωστή τη θέση της για αποδοχή και εφαρµογή της αποφάσεως του Συµβουλίου Ασφαλείας παρά το γεγονός ότι τµήµα των εδαφών του είχε καταλειφθεί µε στρατιωτικές ενέργειες. Ο χειρισµός της κρίσεως σε υψηλό επίπεδο αναλήφθηκε από µια µικρή οµάδα Υπουργών που συνεδρίαζε καθηµερινά υπό την προεδρία της Πρωθυπουργού Μ. Θάτσερ. Ο Γενικός Εισαγγελέας του κράτους παρακολουθούσε τις συσκέψεις όταν εξετάζονταν νοµικά θέµατα και πάντοτε στις συσκέψεις συµµετείχε ο Α/ΓΕΕΘΑ ως ο βασικότερος σύµβουλος της κυβερνήσεως επί στρατιωτικών θεµάτων. Η οµάδα αυτή των υπουργών και ο Α/ΓΕΕΘΑ εξασφάλιζαν το συντονισµό και την Η κρίση των Ιµίων αποτέλεσε στην πράξη µέσω της προβολής στρατιωτικής ισχύος την υλοποίηση της πολιτικής εκ µέρους της Άγκυρας του επαναπροσδιορισµού του καθεστώτος κυριαρχίας που διέπει συγκεκριµένες βραχονησίδες στο Αιγαίο καθεστώς που η τελευταία θεωρεί πως εκκρεµεί. Τουρκικός χάρτης ο οποίος απεικονίζει τις αµφισβητούµενες από την Άγκυρα περιοχές στο Αιγαίο µαζί µε τα αντίστοιχα υπάρχοντα χωρικά ύδατα Ελλάδας και Τουρκίας εφαρµογή των διπλωµατικών, οικονοµικών και στρατιωτικών αρχών του Ηνωµένου Βασιλείου. Σε στρατιωτικό επίπεδο δόθηκε µε σαφήνεια ο στόχος των επιχειρήσεών αλλά αφέθηκε σ αυτούς η επιχειρησιακή πρακτική υλοποίησής του. Ως επικεφαλής της αεροναυτικής δύναµης των επιχειρήσεων ορίσθηκε ο Αρχηγός του Στόλου. Αυτή η µικρή και σαφής δοµή διοικήσεως εξασφάλιζε την γρήγορη αντίδραση στα γεγονότα και την κάλυψη των αναγκών της στρατιωτικής δύναµης. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι, όταν η Πρωθυπουργός Μ. Θάτσερ διερευνώντας την προσωπικότητα του Αρχηγού του Στόλου, υπέβαλε σ αυτόν το ερώτηµα, αν πιστεύει στη νίκη, εκείνος απάντησε: «µπορώ να βεβαιώσω τον απόπλου της αεροναυτικής δύναµης σε τρεις µέρες.» Η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου επιδίωξε παράλληλα την κατανόηση του προβλήµατος της από τα κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους συµµάχους της στο ΝΑΤΟ και τους φίλους της στην Κοινοπολιτεία. Η εξασφάλιση διεθνούς υποστήριξης είχε κριθεί ως απολύτως απαραίτητη, ως θέµα αρχής, καθώς θα καταδείκνυε στην Αργεντινή το µέγεθος της αποµόνωσής της διεθνώς. Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν περιορίστηκε στις διπλωµατικές κινητοποιήσεις. Με παράλληλες στρατιωτικές ενέργειες, σταδιακά εφαρµοζό- µενες, ασκούσε πίεση στην Αργεντινή ώστε να την αναγκάσει να αποσύρει τις δυνάµεις της από τα νησιά και καθιστούσε σαφή την πρόθεσή της να τα ανακαταλάβει µε χρήση βίας Στις 5 Απριλίου 1982 τρεις µέρες αργότερα από την κατάληψη των νήσων από την Αργεντινή απέπλευσε η αεροναυτική δύναµη του Ηνω- 88 ª ƒ π - ƒπ π 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

6 ƒπ À 1996 µένου Βασιλείου για την ανακατάληψή τους. Στις 12 Απριλίου το Ηνωµένο Βασίλειο επέβαλε ζώνη αποκλεισµού των πλοίων της Αργεντινής 200 ναυτικά µίλια γύρω από τα νησιά FALKLANDS Στις 23 Απριλίου προειδοποίησε ότι κάθε προσέγγιση δυνάµεων της Αργεντινής και παρεµβολή τους στην αποστολή των δυνάµεών του θα αντιµετωπιζόταν κατάλληλα. Στις 25 Απριλίου ανακατέλαβε την νήσο S.Georgia Στις 29 Απριλίου ανακοινώθηκε ότι όλα τα πλοία της Αργεντινής που παρακολουθούσαν τις Ναυτικές δυνάµεις του Ηνωµένου Βασιλείου υπόκειντο σε επίθεση. Στις 30 Απριλίου ανακοινώθηκε ότι η ευρύτερη περιοχή των νησιών αποτελούσε απαγορευµένη ζώνη. Την 1η Μαΐου βοµβαρδίστηκε το αεροδρόµιο του Port Stanley. Στις 7 Μαΐου προειδοποιήθηκε η Αργεντινή ότι κάθε αεροσκάφος η πλοίο της που θα βρισκόταν 12 ναυτ. µίλια έξω από τις ακτές της θα θεωρείτο εχθρικό. Η ώρα των στρατιωτικών επιχειρήσεων για τα FALKLANDS είχε σηµάνει. Η σύντοµη αυτή αναφορά στην κρίση των FALKLANDS καταδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο κινήθηκε και έδρασε µια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία προς επίλυση «εθνικών θεµάτων», όπως θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί το συγκεκριµένο, έδρασε ευέλικτα, δυναµικά και αποτελεσµατικά Εφάρµοσε και εξάντλησε στην ουσία όλες τις δυνατότητες που της παρείχαν οι διεθνείς οργανισµοί, αποσαφηνίζοντας παράλληλα τους ρόλους και τις αρµοδιότητες των πολιτικών και στρατιωτικών φορέων που κλήθηκαν να συµµετάσχουν στο χειρισµό για τη διευθέτηση της κρίσης Oι απώλειες του Η.Βασιλείου από την επιχείρηση αυτή ήταν συνοπτικά περίπου 200 άνδρες, 5 πολεµικά πλοία, 1 µεγάλο πετρελαιοφόρο στόλου, 1 µεγάλο επιταγµένο φορτηγό πλοίο που µετέφερε ανταλλακτικά αεροπλάνων και ελικόπτερα, 10 πολεµικά αεροπλάνα και 25 ελικόπτερα διαφόρων τύπων. Εικοσιπέντε χρόνια µετά από το γεγονός τον Ιούλιο του 2007 γράφηκε στον διεθνή τύπο ότι 13 από τις 18 γεωτρήσεις που έγιναν στα νησιά FALKLANDS αποδείχτηκαν εκµεταλλεύσιµες µε κοιτάσµατα πετρελαίου µεγαλύτερα από αυτά της Bόρειας θάλασσας. Θα επιχειρήσουµε µια σύγκριση της παραπάνω επιχείρησης µε την ανάλογη Ελληνο-Τουρκική κρίση στα Ίµια. Τα δύο κράτη, Ελλάδα και Τουρκία, δέσµια µιας προπαγανδιστικής πολιτικής διαχείρισης των εθνικών τους θεµάτων, οδηγήθηκαν και τα δύο σε δυσχερέστατη θέση µε αποτέλεσµα οι µεν Τούρκοι να προπαγανδίσουν διεθνώς την ύπαρξη γκρίζων ζωνών, οι δε Έλληνες να χρεωθούν µια εθνική ντροπή από τον κακό χειρισµό της εν λόγω κρίσης, η ακόµα χειρότερα να θέσουν υπό αµφισβήτηση τµήµα της εθνικής τους κυριαρχίας και να βλάψουν τα εθνικά τους συµφέροντα αν στο µέλλον αποδειχθεί ότι στον υποθαλάσσιο χώρο της ευρύτερης περιοχής υπάρχει εκµεταλλεύσιµος πλούτος π.χ. πετρέλαιο. [ Η ελληνοτουρκική κρίση στα Ίµια ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Στην εφηµερίδα «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» της Κυριακής 18 Ιουνίου 2006 δίδεται συνέντευξη από τον Περικλή Νεάρχου ο οποίος υπήρξε σύµβουλος του Α.Παπανδρέου επί θεµάτων εξωτερικής πολιτικής σύµφωνα µε την οποία η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου είχε πληροφορίες χρόνια πριν, για σχέδια της Άγκυρας να θέσει θέµα βραχονησίδων και γκρίζων ζωνών. Στην εν λόγω συνέντευξη ο Π. Νεάρχου επισηµαίνει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε αναφερθεί, χωρίς πολλές λεπτοµέρειες, σε παλαιότερη συνέντευξή του στον Τύπο για την Τουρκική στρατηγική, ότι η Άγκυρα µεθόδευε νέους τρόπους για την προώθηση των παλαιών στόχων της. Είχε πει ότι µερικοί µιλούσαν στο παρασκήνιο για βραχονησίδες. Υπενθυµίζεται στο σηµείο αυτό ότι µετά τον τερ- µατισµό της διεθνούς διασκέψεως για το ίκαιο της Θάλασσας το 1982, το νέο ίκαιο ετέθη σε ισχύ το 1994 και επικυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή το Τον Νοέµβριο του 1995 η Ελληνική Κυβέρνηση µελετούσε ένα πρόγραµµα εποικισµού µικρονησίδων στο Αιγαίο µε κρατική επιδότηση. Ανακοινώθηκε ότι το πρόγραµµα αποσκοπούσε στην ανάπτυξη µιας µορφής αγροτικού τουρισµού. Στην πραγµατικότητα, βασιζόµενη στο ίκαιο της Θαλάσσης περί υφαλοκρηπίδας και ζώνης οικονοµικής εκ- µετάλλευσης στόχευε µε τον εποικισµό στην διασφάλιση των εθνικών της συµφερόντων. Η απαραίτητη υποδοµή εποικισµού θα δηµιουργείτο στις νησίδες Τοκµάκια Λέσβου, Βάτος Χίου Αντικύθηρα Κυθή- ηµοσιεύµατα του τουρκικού τύπου της εποχής από την προσάραξη του Figen Agat και την αποµάκρυνση της ελληνικής σηµαίας από τούρκους δηµοσιογράφους. ANAXAITI H/INTERCEPTION ª ƒ π - ƒπ π

7 Ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σηµίτης και ο επίσης τότε υπουργός αµύνης Γεράσιµος Αρσένης ρων, Γαυδοπούλα Κρήτης και Νίµος, Στρογγυλή, Φαρµακονήσι, Καλόλιµνος ωδεκανήσου. Ήδη, πριν ακόµη το πρόγραµµα πάρει ευρεία προβολή, 500 Έλληνες και περισσότεροι από 1200 ξένοι υπήκοοι είχαν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. Το Νοέµβριο, ο Υπουργός Αιγαίου Α. Κοτσακάς και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ε. Μπεντενιώτης πραγµατοποίησαν περιοδεία στο Αιγαίο επισκεπτόµενοι µε ελικόπτερο διάφορα µικρονήσια προκειµένου να ελέγξουν και να εκτιµήσουν επιτόπου την κατάσταση (Σ.Βλάσσης σελ.9). Την 1η Νοεµβρίου 1995 µέλη και φίλοι του Πολιτιστικού-Μορφωτικού Συλλόγου Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωµατικών Πολεµικού Ναυτικού επιβιβάστηκαν στο ΠΓΥ ΕΒΡΟΣ του Πολεµικού Ναυτικού δηλώνοντας: «Θα υψώσουµε τη γαλανόλευκη στα διαµάντια των θαλασσών µας, τις ακατοίκητες βραχονησίδες, που όπως διαπιστώσαµε κατά το ταξίδι τα περισσότερα από αυτά δεν είναι και τόσο βραχονησίδες, αλλά σπάνιας οµορφιάς νησιά µε χλωρίδα και πανίδα, και ακόµα θα εντοπίσουµε κατάλληλους χώρους για την κατασκευή στοιχειώδους υποδοµής έτσι ώστε να γίνει δυνατή η ολιγοήµερη παραµονή επισκεπτών στις εσχατιές του ελληνικού χώρου». Αυτά αναγράφονται στην εφηµερίδα ΞΙΦΙΑΣ αρ. φύλλου 41 Οκτώβριος-Νοέµβριος 1995 την οποία εκδίδει ο Πολιτιστικός-Μορφωτικός Σύλλογος Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωµατικών Πολεµικού Ναυτικού. Υψώθηκε τότε η Ελληνική Σηµαία στις βραχονησίδες Καλόλιµνος, Στρογγυλή, Φαρµακονήσι, Βάτος και Πασά. Οι ενέργειες αυτές του Συλλόγου εντάσσονταν σε συγκεκριµένο πρόγραµµα των Υπουργείων Εθνικής Αµύνης και Αιγαίου. Τα όσα αναφέρει η προαναφερθείσα εφηµερίδα επιβεβαίωσε στη «ιπλωµατία» (http://www.diplomatia.gr) ο τότε Υπουργός Αιγαίου Αντώνης Κοτσακάς: «Υπήρχε συγκεκριµένο σχέδιο για την αξιοποίηση πολλών βραχονησίδων του Αιγαίου. Βασιζόταν στη σκέψη ότι σύµφωνα µε το ιεθνές ίκαιο σε ένα νησί αναγνωρίζεται υφαλοκρηπίδα, µόνον όταν στο έδαφος του ασκείται έστω και µικρή οικονοµική δραστηριότητα. Το ζήτηµα το είχαµε συζητήσει µε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε δείξει µεγάλο ενδιαφέρον και είχε εγκρίνει το σχέδιο. Έτσι σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης και τον τότε Υπουργό Γ.Αρσένη εκπονήθηκε µε όλες τις λεπτοµέρειες συγκεκριµένο πρόγραµµα που προέβλεπε την µεταφορά, σε µια σειρά από βραχονησίδες, ορισµένων υλικών που να καθιστούν εφικτή τη διαβίωση ακόµα και υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες, όπως δοχεία µε καύσιµα θέρµανσης και εφόδια, κάποιες στοιχειώδεις εγκαταστάσεις στέγασης, καλύβες και άλλα. Σκοπός µας ήταν κυρίως να προκαλέσουµε το ενδιαφέρον οικολογικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως η Greenpeace και άλλες, ώστε τα νησιά να ζωντανέψουν κάπως. Στον κατάλογο των νησιών περιλαµβανόταν τα Αντικύθηρα και η Γαυδοπούλα και όχι µόνο βραχονησίδες του Ανατολικού Αιγαίου. Το Υπουργείο Αµύνης είχε διαθέσει τα απαραίτητα πλοία του Πολεµικού Ναυτικού προσωπικό και υλικά για την υλοποίηση του προγράµµατος». Το ΓΕΕΘΑ δεν γνώριζε τίποτα γι αυτήν τη δραστηριότητα. Τέτοιες πολιτικές πρωτοβουλίες σε περιοχές κακής γειτονίας και διεκδικήσεων από την άλλη πλευρά ενέχουν πάντοτε την πιθανότητα κρίσεως, στο χειρισµό της οποίας εµπλέκονται εκ των πραγµάτων οι Ένοπλες υνάµεις Συνεπώς απαιτείται τουλάχιστον η ενηµέρωση τους για τέτοιες πολιτικές προθέσεις. Από την άλλη πλευρά, οι Τουρκικές εφηµερίδες είχαν αναγγείλει ότι σε αντίδραση προς τα έργα υποδοµής των Ελλήνων, το Τουρκικό Ναυτικό ετοιµαζόταν να «χαρτογραφήσει πλήρως» τις βραχονησίδες που βρίσκονται κοντά στις ακτές της Τουρκίας, στο Αιγαίο (Κούρκουλας σελ.30). Το θέµα των κυριαρχικών βλέψεων της Τουρκίας σε νησίδες και βραχονησίδες της περιοχής της ωδεκανήσου φαίνεται ότι ήταν παλιά ιστορία για την Τουρκία. Στο τουρκικό περιοδικό «Ένας Στρατιωτικός Ένας ιπλωµάτης» εκδόσεως 2001 καταγράφεται διάλογος µεταξύ του πρώην Αρχηγού του Τουρκικού Ναυτικού Ναυάρχου Γ. Ερκαγιά και του πρέσβη Τ. Μαιτόκ. Από την συζήτησή τους προκύπτει ότι το θέµα των νησιών υπό Τουρκική διεκδίκηση είχε ξεκινήσει το 1992 όταν ο Ναύαρχος Γ. Ερκαγιά ήταν Αρχηγός του Στόλου. Τότε είχε γίνει µια έρευνα από τον ιευθυντή της Τουρκικής Ωκεανογραφικής Υπηρεσίας Πλοίαρχο Yuce. Οι έρευνες ήταν γνωστές στο Τουρκικό ΥΠΕΞ, Τ/ΓΕΕΘΑ, στην Ωκεανογραφική Υπηρεσία και στη ιεύθυνση του Τουρκικού Εθνικού Κτηµατολογίου. Αργότερα ο Ναύαρχος Γ. Ερκαγιά, ως Αρχηγός του Τουρκικού Ναυτικού ανέθεσε σ έναν Αξιωµατικό απόφοιτο της Τουρκικής Στρατιωτικής Ακαδηµίας έρευνα µε το ίδιο αντικείµενο και η νοµική ισχύς της µελέτης έγινε αποδεκτή από τις Τουρκικές Αρχές. Έτσι στην κρίση των Ιµίων η περιοχή στην οποία αναφερόταν αυτή η θεωρία τοποθετήθηκε σ ένα χάρτη και επεξηγήθηκε στα µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Ασφαλείας, στον Πρόεδρο της ηµοκρατίας και στην Κυβέρνηση. Στο χάρτη φαινόταν πως το 1946 ο Πρωθυπουργός Σαράτσογλου είχε σηµειώσει τα νησιά που δίνονταν στην Ελλάδα µε την ανάλογη συνθήκη και θεωρούσε ότι τα υπόλοιπα παρέµεναν στην Τουρκία. Ο Πρόε- 90 ª ƒ π - ƒπ π 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

8 ƒπ À 1996 δρος Ι. Ινονού αναφέρεται ότι είχε συστήσει στον Σαράτσογλου να έρθει σε συνεννόηση µε το Τ/ΓΕΕΘΑ Ο Τούρκος Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Φ.Τσακµάκ είχε εναντιωθεί στη θέση αυτή λέγοντας ότι αυτά τα νησιά θα φέρουν µια µέρα τις χώρες αντιµέτωπες. Ο Πρωθυπουργός Σαράτσογλου έφερε τότε το θέµα στο Υπουργικό Συµβούλιο και δήλωσε ότι θα το έλυνε µε τη βοήθεια του Ναυτικού. Ετοιµάσθηκαν πινακίδες στις οποίες γραφόταν «Εδώ είναι Τουρκικά νησιά» και τοποθετήθηκαν στα διεκδικούµενα. Λίγες µέρες αργότερα ο Ιταλός Ακόλουθος της Πρεσβείας στην Άγκυρα είχε επισκεφθεί το ΓΕΕΘΑ και είχε τονίσει πως η πράξη αυτή αποτελούσε πρόκληση στα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ιταλίας και ότι η Κυβέρνησή του είχε ενοχληθεί. Ο Τούρκος Α/ΓΕΕΘΑ επέρριψε την ευθύνη για το θέµα στον Πρωθυπουργό και όταν συζητήθηκε ότι το νησί που προκάλεσε το πρόβληµα ήταν η Κάλυµνος, δηλώθηκε σαφώς από την Τουρκική πλευρά, ότι αυτό ήταν Ιταλικό. Έτσι πάρθηκαν οι πινακίδες και από την Κάλυµνο και από τα νησιά που βρίσκονται απέναντι από το Μποντρούµ. Ανάµεσα σ αυτά ήταν το Γαιδουρονήσι και το Φαρ- µακονήσι. Κλείνοντας τη συζήτηση ο Ναύαρχος Ερκαγιά ανέφερε ότι στην κρίση των Ιµίων έδειξαν µεγάλη σοβαρότητα και αποφάσισαν να µην παραιτηθούν από την προστασία των εδαφών τους έστω και µε πιθανότητα πολέµου. Στις 26 εκεµβρίου 1995 το Τουρκικό M/S FIGEN AGAT προσάραξε στις βραχονησίδες Ίµια. Η άρνηση του καπετάνιου του πλοίου να δεχθεί τις υπηρεσίες των Ελληνικών ρυµουλκών που πρότεινε το Λιµεναρχείο Καλύµνου και ο ισχυρισµός του ότι το ναυάγιο έγινε σε Τουρκικό νησί ανάγκασε το Ελληνικό Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας να γνωστοποιήσει το θέµα στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Την εποµένη, Τετάρτη 27 εκεµβρίου διαβιβάσθηκε τηλεφωνικά από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προς την Ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα η εξής δήλωση: «ας το ρυµουλκήσει όποιος θέλει να το ρυ- µουλκήσει, αλλά πρέπει να ξανασυζητήσουµε το θέµα». Αυτή η στάση υπαγορευόταν από τον Τουρκικό ισχυρισµό ότι τα θαλάσσια σύνορα µεταξύ αυτής και της Ελλάδας δεν είχαν ποτέ προσδιοριστεί. Έτσι εξ αφορµής της αποκολλήσεως του FIGEN AKAT ήρθε στην επιφάνεια το θέµα της Τουρκικής εδαφικής διεκδίκησης των βραχονησίδων στα Ίµια. Την Πέµπτη 28 εκεµβρίου µετά από σειρά τηλεφωνικών συνοµιλιών µεταξύ του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα, Ελληνικό ρυµουλκό ιδιοκτησίας της εταιρείας Μάτσας που ναυλώθηκε από την τουρκική εταιρεία «ιάσωση Omus» αποκόλλησε το πλοίο και το οδήγησε στο Τουρκικό λιµάνι του Κιουλούκ στην απέναντι ακτή. Την εποµένη, Παρασκευή 29 εκεµβρίου το Τουρκικό ΥΠΕΞ έστειλε στην Ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα ρηµατική διακοίνωση που ανέγραφε: «οι νησίδες Ίµια αποτελούν εσωτερικό τµήµα της Τουρκικής επικράτειας, διοικητικά υπάγονται στην επαρχία Μούγλας και ανήκουν στην Νοµαρχία Αλικαρνασσού (Μποντρούµ), γεωγραφικά ανήκουν στο χωριό Καράκαγια είναι δε εγγεγραµµένες στο κτηµατολόγιο της Νο- µαρχίας Μούγλας.» Την 9η Ιανουαρίου 1996 επιδόθηκε η Ελληνική απάντηση στην Τουρκική ρηµατική διακοίνωση µε την οποία απορριπτόταν ο Τουρκικός ισχυρισµός περί κυριαρχίας στα Ίµια. Στις 16 Ιανουαρίου Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από το ΓΕΕΘΑ να λάβει µέτρα αυξηµένης επαγρύπνησης στην ευρύτερη περιοχή των βραχονησίδων για κάθε ενδεχόµενο. Στις 18 Ιανουαρίου το ΓΕΕΘΑ έδωσε µε τη σειρά του εντολή στο ΓΕΝ για αυξηµένη επαγρύπνηση, ενώ ενηµέρωσε τα δυο άλλα επιτελεία και το Υπουργείο Εξωτερικών για τα µέτρα που είχαν ληφθεί. Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου Το «Εµπιστευτικό Γράµµα» ένα φιλοκυβερνητικό ενηµερωτικό δελτίο που κυκλοφορούσε µόνο σε συνδρο- µητές και εκδιδόταν στην Αθήνα αποκάλυψε την ανταλλαγή των ρη- µατικών διακοινώσεων µε αφορµή το ναυάγιο στα Ίµια και σχολίαζε ότι η Τουρκία για πρώτη φορά έθετε θέµα εδαφικών διεκδικήσεων. Η διαρροή της πληροφορίας συνέβη µία ηµέρα µετά την επιλογή του Κ.Σηµίτη ως Πρωθυπουργού από την Κοινοβουλευτική οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Στις 23 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε ότι έγινε σύσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού µε συµµετοχή των Υπουργών Εξωτερικών και ηµόσιας Τάξης και εξετάσθηκε «σοβαρό εθνικό θέµα». Στις 24 Ιανουαρίου ο ΑΝΤΕΝΝΑ πρόβαλε ως πρώτο θέµα την αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε σε διπλωµατικό επίπεδο γύρω από το θέµα της προσάραξης του M/S FIGEN AGAT στα Ίµια. Την εποµένη, 25 Ιανουαρίου τέσσερις κάτοικοι της Καλύµνου µε επι- Ο τούρκος υπουργών των Εξωτερικών Ντενίζ Μπαικάλ, κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών εξωτερικών του ΝΑΤΟ. ANAXAITI H/INTERCEPTION ª ƒ π - ƒπ π

9 χε πει ότι στη βραχονησίδα ήταν τοποθετηµένη Ελληνική σηµαία και να την αφαιρέσουν. Εκείνο που τους είχαν πει από την εφηµερίδα ήταν να φωτογραφηθούν µε την Τουρκική σηµαία στο νησί. Αξίζει στο ση- µείο αυτό να καταγραφεί µια ακόµη µαρτυρία του ιδίου Τούρκου δη- µοσιογράφου στην ίδια συνέντευξη «Πήγα στο νησί ξανά όταν τέλειωσαν όλα. Βρήκα κάλυκες από σφαίρες, τα δύο κοντάρια. Ήµουνα ο πρώτος που πήγε στο νησί και ήθελα να είµαι και ο τελευταίος..». [ Η πολιτική κατάσταση των δύο κρατών Ο υπουργός άµυνας των ΗΠΑ William Perry (αριστερά) και ο εκπρόσωπος του πενταγώνου Ken Bacon κεφαλής το ήµαρχο και τηλεοπτικό συνεργείο πήγαν στην ανατολική νησίδα Ίµια και τοποθέτησαν σε ένα πρόχειρο ιστό την Ελληνική ση- µαία. Ειπώθηκε χωρίς να δοθεί συνέχεια στο θέµα ότι πίσω από αυτή την ενέργεια βρισκόταν ο ΥΕΘΑ Γ.Αρσένης. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε σε συνέντευξη του την ανταλλαγή των ρηµατικών διακοινώσεων και δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που προβλήθηκαν από Τουρκικής πλευράς εδαφικές διεκδικήσεις. Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου ελικόπτερο µε Τούρκους δηµοσιογράφους από τη Σµύρνη προσγειώθηκε στην Ανατ. Ίµια, απέσυραν την Ελληνική σηµαία και τοποθέτησαν την Τουρκική. Το περιστατικό προβλήθηκε από την Τουρκική τηλεόραση. Στις 05/02/2004 δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Χίου «ΑΛΗΘΕΙΑ» συνέντευξη του Τούρκου δηµοσιογράφου που είχε στήσει την Τουρκική Σηµαία στην βραχονησίδα Τζεζούρ Οσέρτ. Στη συνέντευξη αυτή αποκαλύπτει στον Έλληνα συνάδελφό του Σ. Μπαλάσκα ότι η Τουρκική Σηµαία είχε παραδοθεί στα γραφεία της εφηµερίδας του στη Σµύρνη από άτοµο του οποίου την ταυτότητα αποκάλυψε στον Έλληνα δη- µοσιογράφο «off the record» µε τη δέσµευση όµως να µην το δηµοσιεύσει. Στην ίδια συνέντευξη αναφέρει επίσης ότι κανένας δεν τους εί- ΤΟΥΡΚΙΑ Από τον Σεπτέµβριο του 1995 η Τουρκία βρισκόταν σε πολιτική κρίση. Ο συνασπισµός των Σοσιαλδηµοκρατών και του κόµµατος του Ορθού ρόµου είχε καταρρεύσει. Οι εκλογές της 24ης εκεµβρίου είχαν φέρει πρώτο το κόµµα της Ευηµερίας του Ν. Ερµπακάν. Φόβος είχε κυριεύσει το Τουρκικό κατεστηµένο. Ο Ν. Ερµπακάν αναζητούσε συµµάχους για να σχηµατίσει κυβέρνηση. Η Τανσού Τσιλλέρ σ αυτή τη φάση λειτουργούσε σαν υπηρεσιακός Πρωθυπουργός. Το Τουρκικό κατεστηµένο αναζητούσε αγωνιωδώς τρόπους στήριξης στην εξουσία της Τ.Τσιλλέρ ώστε να αποφευχθεί η ανάληψη της εξουσίας από τον Ν.Ερµπακάν. Η κρίση στα Ίµια παρουσιαζόταν σαν µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ισχυροποιηθεί η θέση της Τ.Τσιλλέρ. Και προς την κατεύθυνση αυτή έµελλε να εργασθεί µεγάλη µερίδα του Τουρκικού κατεστηµένου. Οι ΗΠΑ στα πλαίσια των προσπαθειών τους για εξοµάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων είχαν αναλάβει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της εξέτασης όλων των Ελληνοτουρκικών διαφορών ως πακέτο. Οι πρωτοβουλίες αυτές των ΗΠΑ ικανοποιούσαν την Τουρκική διπλωµατία η οποία στο πνεύµα του ανατολίτικου παζαριού επιθυµούσε να τεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα προβλή- µατα προς συζήτηση σε µια πιθανή τράπεζα διαπραγµατεύσεων. Η κρίση στα Ίµια προσφερόταν ως άριστη ευκαιρία για την Τ.Τσιλλέρ να ισχυροποιήσει την πολιτική της θέση προσβλέποντας στο κέρδος που θα αποκόµιζε από το πολιτικό παιχνίδι που παιζόταν στην Τουρκία αλλά και από την Τουρκική διπλωµατία µε το να θέσει άλλο ένα προς διαπραγµάτευση ζήτηµα στα υπάρχοντα στο Αιγαίο. Συγκεκρι- µένα µε την αφορµή των Ιµίων, πρόβαλε τη θέση επανεξέτασης του καθεστώτος νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο αµφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας επ αυτών. Είναι γνωστό ότι η Τουρκική πλευρά δίδει διαφορετική ερµηνεία στη συνθήκη του Ouchy στις , στη συµφωνία του Λονδίνου στις , στη Συνθήκη ειρήνης των Αθηνών στις , στην απόφαση των έξι κρατών στις 13 και που αργότερα απορρίφθηκε από την Οθωµανική αυτοκρατορία, στη Συνθήκη της Λωζάνης στις και στη Συνθήκη των Παρισίων ΕΛΛΑ Α Η εισαγωγή και νοσηλεία στο Ωνάσειο του Α.Παπανδρέου είχε σηµατοδοτήσει την µάχη των διαδόχων. Στις 15 Ιανουαρίου 1996 ο Α.Παπανδρέου παραιτήθηκε από Πρωθυπουργός Στις 19 Ιανουαρίου εκλέχθηκε από την κοινοβουλευτική οµάδα του ΠΑΣΟΚ ως Πρωθυπουργός ο Κ.Σηµίτης. Ο κύκλος της διαδοχής δεν είχε κλείσει καθώς απέµεναν ακόµη η απαιτούµενη ψήφος εµπιστοσύνης προς τη νέα υπό τον Κ.Σηµίτη κυβέρνηση αλλά και η εκλογή του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Τα γεγονότα αυτά µονοπωλούσαν το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης. Η περίοδος αυτή δηµιουργούσε σε αρκετά πολιτικά πρόσωπα αίσθη- µα ανασφάλειας για το πολιτικό τους µέλλον. 92 ª ƒ π - ƒπ π 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

10 ƒπ À 1996 [ Η στάση των ΗΠΑ Μετά την κρίση των Ιµίων κυκλοφόρησε σε επανέκδοση ο χάρτης του Αµερικανικού Ναυτικού υπ αριθµόν 5441/5 Οκτωβρίου 1996, στον οποίο αναγραφόταν Vrachoi Imia (Greece) µε υποσηµείωση ότι τα γεωγραφικά ονόµατα και ο τρόπος γραφής τους δεν σηµαίνουν κατ ανάγκη αναγνώριση από τις ΗΠΑ του πολιτικού καθεστώτος σ αυτά. Η Αµερικάνικη Υπηρεσία Χαρτών (προ της κρίσεως) κυκλοφόρησε την τέταρτη έκδοση του χάρτη υπ αριθµόν µε την ένδειξη Sovereignity undetermined στις 27 Ιανουαρίου 1996 (Κυριαρχία µη καθορισµένη) (Λυµπέρης σελ. 530). Την 1η Φεβρουαρίου 1996 ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε: «οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν Ελληνική η Τουρκική κυριαρχία στα Ίµια (Καρντάκ) και πιθανολογείται ύπαρξη και άλλων νησίδων στην ίδια κατάσταση» (Λυµπέρης σελ.529). Την Πέµπτη 19 Ιουνίου 1997 ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Ken Bacon επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός ναυτικού χάρτη που εκδόθηκε στα τέλη του 1996 από την Οµοσπονδιακή Υδρογραφική Υπηρεσία των ΗΠΑ και απεικόνιζε τα Ίµια ως περιοχή της Ελλάδας. Λίγες ώρες όµως αργότερα ο ίδιος δήλωνε «Στη χθεσινή µου ενηµέρωση κατά λάθος είπα ότι το νησί του Αιγαίου Ίµια ανήκει στην Ελλάδα. Στην πραγµατικότητα την κυριαρχία επί του νησιού διεκδικούν η Ελλάδα και η Τουρκία. Αποτελεί πάγια θέση της Αµερικής να µην παίρνει θέση σε διεκδικήσεις κυριαρχίας ή συνοριακές διαφορές άλλων κρατών». Τα γεγονότα αυτά δεν είναι δυνατόν να µην δηµιουργούν έντονους προβληµατισµούς και τούτο διότι το Υπουργείο Εξωτερικών της υπερδύναµης ήταν σε θέση να γνωρίζει και όφειλε να γνωρίζει το καθεστώς των βραχονησίδων αφού είχε υπογράψει την Συµφωνία των Παρισίων του [ Η Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσεως απουσίασε εντυπωσιακά (Σηµίτης σελ.67). Εκ των υστέρων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα µε 342 ψήφους έναντι 21, κατά των προκλητικών, όπως τις χαρακτήρισε, ενεργειών της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδας, ενός Κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε το ψήφισµα «οι νησίδες Ίµια ανήκουν στα ωδεκάνησα» µε βάση τις συνθήκες του 1923, 1932 και Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήµανε επίσης «την επικίνδυνη παραβίαση από την Τουρκία των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Ελλάδας» και την κάλεσε να συµµορφωθεί «µε τις διεθνείς συνθήκες» και να απέχει από εχθρικές ενέργειες και απειλές. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µερικούς µήνες νωρίτερα είχε επικυρώσει την τελωνειακή σύνδεση της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει ακόµη να επισηµανθεί ότι στο Συµβούλιο για τη σύνδεση Ευρ. Ένωσης και Τουρκίας το Μάρτιο του 1995 είχε τονιστεί ότι «αποτελούσε κεφαλαιώδους σηµασίας ζήτηµα η ενθάρρυνση καλής γειτονίας της Τουρκίας µε τα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στο ψήφισµα του Ευρ. Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1996 τονιζόταν ότι «αυτές οι προνοµιακές σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας πρέπει αυτοµάτως να αποκλείουν κάθε επιθετικότητα στρατιωτικής φύσεως». Είχε προηγηθεί η δήλωση του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών της 6ης Φεβ. ότι η Ιταλοτουρκική συµφωνία του 1932 εξακολουθούσε να ισχύει. Ακολούθησε και δεύτερη Ιταλική ανακοίνωση από τη θέση της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της, στις 8 Φεβ ότι µε βάση τις υπάρχουσες συνθήκες οι βραχονησίδες Ίµια έχουν µεταβιβαστεί στην Ελλάδα. [ Ο χειρισµός της κρίσεως ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ Η ύψωση της Ελληνικής σηµαίας από το πλήρωµα του Ελληνικού πολεµικού πλοίου στην ανατολική Ίµια και αργότερα η εγκατάσταση φρουράς για τη φύλαξή του προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις από τη µεριά της Τουρκίας. Η τοποθέτηση της σηµαίας από προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων έπαιρνε διαφορετική σηµασία και βαρύτητα από ότι η τοποθέτηση της σηµαίας από ένα δήµαρχο η δη- µοσιογράφους, καθώς σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο η πράξη αυτή συνιστούσε επιθετική ενέργεια. Έτσι, ενεργοποιήθηκε το Τουρκικό δικαίωµα για ανάληψη επιχειρήσεων αυτοάµυνας, αφού κατ αυτούς τα Ίµια αποτελούν Τουρκικό έδαφος. Στις 29 Ιαν. η Τουρκία εξέδωσε ρηµατική διακοίνωση. Την ίδια µέρα συνεκλήθη το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας µε ειδική σύνθεση υπό την προεδρία της Πρωθυπουργού Τ.Τσιλλέρ. Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Turkish Review of Balkan studies Annual 2001 στη συνάντηση έλαβαν µέρος εκτός της Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Εξωτερικών Ν.Μπαικάλ ο Αρχηγός του Ναυτικού Ναύαρχος Γ. Ερκαγιά, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Τ.Μπίρ, ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Στρατηγός Ι.Κιλίτς, ο Αρχηγός των Υπηρεσιών πληροφοριών Πρέσβης Σ.Κιοκσάλ και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Πρέσβης Ο.Οϋµέν. Η σύσκεψη Ο αµερικανός υπουργός εξωτερικών Warren Christopher (αριστερά) µε τον τότε ιταλό πρωθυπουργό και προεδρεύοντα της ΕΕ Lamberto Dini (δεξιά) ANAXAITI H/INTERCEPTION ª ƒ π - ƒπ π

11 Ο αµερικανός διαµεσολαβητής Richard Holbrook µε τον τότε γενικό γραµµατέα του ΝΑΤΟ Javier Solana. διήρκεσε τρεις ώρες σε φορτισµένο κλίµα καθώς το θέµα που είχε προκύψει απαιτούσε άµεση δράση στις επόµενες, µία το πολύ δύο µέρες, είτε µε διπλωµατικά είτε µε στρατιωτικά µέσα. Η Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών επέµεναν να εκτελεσθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, ενόσω διεξάγονταν οι διαπραγµατεύσεις σε διπλωµατικό επίπεδο, ώστε οι διαπραγµατευόµενοι να βρεθούν προ τετελεσµένων γεγονότων. Ένα ελικόπτερο που είχε πετάξει πάνω από τα Ίµια ανέφερε την ύπαρξη Ελλήνων στρατιωτών στη βραχονησίδα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ο.Οϋµέν βεβαίωσε την Πρωθυπουργό ότι η νοµική θέση της Τουρκίας για το θέ- µα είναι ισχυρή. Σε ερώτηση «πόσο σηµαντικά είναι τα Ίµια για την Τουρκία» οι διπλωµάτες εξήγησαν ότι οι βραχονησίδες αυτές είναι ένα τµήµα από άλλες 150 παρόµοιες µε το ίδιο διπλωµατικό καθεστώς. Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην υφαλοκρηπίδα και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των νησιών. Υπογραµµίσθηκε ότι πίσω από το θέµα της κυριαρχίας στα Ίµια ήταν το θέµα των 12 ναυτικών µιλίων χωρικής θάλασσας και συνεπώς ο ιδιοκτήτης των βραχονησίδων θα είχε πλεονέκτηµα κατά την χάραξη των θαλασσίων συνόρων στην περιοχή. Συζητήθηκαν όλα τα σενάρια στην περίπτωση στρατιωτικής δράσεως καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις. Συζητήθηκε η πιθανότητα µικρής µάχης. Ο πρέσβης Ι.Μπατού πρότεινε την αποστολή στρατιωτών στην υτ. Ίµια που δεν υπήρχαν Έλληνες στρατιώτες. Το γεγονός ότι υπήρχαν δυο βραχονησίδες και στη µία δεν υπήρχαν Έλληνες στρατιώτες προσέφερε µια άριστη ευκαιρία στους Τούρκους προκειµένου να αποφασίσουν. Σύµφωνα µε τον Ι.Μπατού η σπουδαιότητα αυτής της λύσεως βρισκόταν στο γεγονός ότι ελαχιστοποιούσε το ρίσκο ένοπλης συρράξεως και έφερνε τα δύο κράτη στην ίδια θέση. Στη σύσκεψη αυτή, η παραπάνω πρόταση δεν κρίθηκε εφαρµόσιµη. Όµως στην επόµενη που πραγµατοποιήθηκε την άλλη µέρα στο ΓΕ- ΕΘΑ υιοθετήθηκε και οριστικοποιήθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: Σε διπλωµατικό επίπεδο να ζητηθεί από την Ελλάδα η αποχώρηση των πλοίων των στρατιωτών και της σηµαίας δηλαδή η επιστροφή στο καθεστώς «status quo ante». Να σχεδιαστούν στρατιωτικές επιχειρήσεις, ώστε στην περίπτωση αποτυχίας των διπλωµατικών προσπαθειών, να προβλέπουν την αποβίβαση στρατιωτών µε τη σηµαία στην υτ. Ίµια που δεν υπήρχαν Έλληνες. Την επόµενη µέρα αν δεν είχε υπάρξει πρόοδος στο διπλωµατικό επίπεδο να καταλαµβάνονταν και τα Ανατ. Ίµια. Μετά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου Ασφαλείας η Πρωθυπουργός Τ. Τσιλλέρ ενηµέρωσε τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας Σ.Ντεµιρέλ. Ακολούθησε σύσκεψη του Υπουργικού Συµβουλίου ενώ το θέµα της κρίσεως συζητήθηκε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Οι ξένοι πρέσβεις κλήθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών για ενηµέρωση. Το βράδυ της 29ης Ιαν. βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των Ιµίων δύο Πυραυλάκατοι και τέσσερα σκάφη της Τουρκικής Ακτοφυλακής (αντίστοιχη του δικού µας Λιµενικού Σώµατος ). Τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Ιαν. κατέπλευσαν στην περιοχή και δύο Φρεγάτες ώστε η παρουσία Ναυτικών Μονάδων να είναι αντίστοιχη των Ελληνικών. Μία τρίτη Φρεγάτα βρισκόταν εν πλώ στο Αιγαίο για να συµµετάσχει σε άσκηση του ΝΑΤΟ. Τις µεσηµεριανές ώρες της 30ης Ιαν. Τουρκικό πλοίο επιβεβαίωσε την παρουσία Ελλήνων βατραχανθρώπων στα Ανατ Ίµια. Την ίδια µέρα 30 Ιαν. ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα συναντήθηκε µε τον Υφυπουργό Εξωτερικών Ο.Οϋµέν και απαίτησε να σταµατήσει η παραβίαση των Ελληνικών χωρικών υδάτων και του εθνικού εναέριου χώρου επισηµαίνοντας τον κίνδυνο. Ο βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών πρέσβης Ι.Μπατού κάλεσε τούς πρέσβεις ή τους επιτετραµµένους των Ευρωπαϊκών χωρών και τους παρουσίασε την 94 ª ƒ π - ƒπ π 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

12 ƒπ À 1996 Τουρκική εκδοχή για την κρίση. (Κούρκουλας σελ.51). Το απόγευµα άρχισε η διαµεσολαβητική δραστηριότητα Αµερικανών αξιωµατούχων. Στην Άγκυρα οι συνοµιλητές των Αµερικανών ήταν η Πρωθυπουργός Τ.Τσιλλέρ, ο Υπουργός και Υφυπουργός Εξωτερικών Ν.Μπαικάλ και Ο.Οϋµέν καθώς και ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας Σ. Ντεµιρέλ. Από την εξέλιξη των γεγονότων προκύπτει ότι η Τουρκική πλευρά δέχθηκε µεν την διαµεσολάβηση αλλά έθεσε και το χρονικό όριο µέσα στο οποίο θα διαρκούσαν οι διαπραγµατεύσεις. Γι αυτό και λίγο πριν τα µεσάνυχτα της 30ης Ιαν. τόσον ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας όσο και η Πρωθυπουργός «ροκάνιζαν» τον χρόνο και απέφευγαν την επικοινωνία µε τους Αµερικανούς διαµεσολαβητές αφού τους είχαν γνωστοποιήσει ότι απέρριπταν τις Ελληνικές προτάσεις. Η θέση της Τουρκίας όπως µεταφέρθηκε από την Τ.Τσιλλέρ στον Πρόεδρο Κλίντον ήταν: «αυτά τα πλοία θα φύγουν, αυτή η σηµαία θα φύγει αυτός ο στρατιώτης θα φύγει» [Κούρκουλας σ.52 ]. Μετά την έξοδο του Ελληνικού Στόλου αποφασίσθηκε κατ αντιστοιχία η αύξηση της παρουσίας και των Τουρκικών Ναυτικών Μονάδων στο Αιγαίο. Έτσι τις βραδινές ώρες εξήλθαν από τα στενά των αρδανελίων και κινήθηκαν προς νότο δυο Φρεγάτες τρία Αντιτορπιλικά και τέσσερις Πυραυλάκατοι. Το µέγεθος της Τουρκικής δυνάµεως ήταν οπωσδήποτε µικρότερο της αντίστοιχης Ελληνικής. Μέχρι αργά το βράδυ ο Ρ. Χόλµπρουκ είχε αµέτρητες επαφές µε την Πρωθυπουργό Τ. Τσιλλέρ και τον Υφυπουργό Ο. Οϋµέν. Αυτό που ουσιαστικά έλεγε ο Χόλµπρουκ προς την Άγκυρα ήταν «σας ζητάµε να κάνετε λίγη υποµονή, µπορούµε να διαβεβαιώσουµε ότι θα αποσυρθούν οι Ελληνικές δυνάµεις, αλλά αυτό δεν µπορεί να γίνει τώρα όσο η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει πάρει ψήφο εµπιστοσύνης». Στο ερώτηµα της Άγκυρας, πόσο πρέπει να περιµένουν ο Χόλµπρουκ απάντησε «περίπου δύο εβδοµάδες». [Κούρκουλας σ. 53 ] Μία ώρα πριν τα µεσάνυχτα της 30ης Ιαν. γνωστοποιήθηκε στον Χόλµπρουκ η απόρριψη των Ελληνικών προτάσεων για αποκλιµάκωση της κρίσης καθώς οι Τούρκοι επέµεναν στην αποχώρηση και της σηµαίας. Στις 0300 τα ξηµερώµατα της 31ης Ιαν. ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Ν.Μπαικάλ ανακοίνωσε από την Τουρκική τηλεόραση ότι «στις άνδρες των υποβρυχίων καταδροµών πήγαν στον βράχο που είναι δίπλα από τον βράχο που είχαν εγκατασταθεί οι Έλληνες στρατιώτες και ύψωσαν την Τουρκική Σηµαία» [Κούρκουλας σ. 53 ]. ιαµορφώνει την Πολιτική Εθνικής Άµυνας της χώρας µε εκτίµηση µακράς προοπτικής. Αποφασίζει για την οργάνωση του Συστήµατος Χειρισµού Κρίσεων παρέχοντας κατευθυντήριες οδηγίες προς το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας τα συναρµόδια Υπουργεία και λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς. Προβαίνει σε έκτακτες καταστάσεις κρίσεων και εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες Αποφασίζει την κήρυξη και άρση µέτρων και σταδίων συναγερµού για την µερική η γενική κινητοποίηση της χώρας και την εφαρµογή και άρση των Κανόνων Εµπλοκής των Ενόπλων υνάµεων. Εκχωρεί κατά την κρίση του αρµοδιότητες σχετικά µε τα παραπάνω για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων η επεισοδίων. Καθορίζει την πολιτική και τις προτεραιότητες συλλογής και εκµετάλλευσης στρατηγικών πληροφοριών που ενδιαφέρουν την Εθνική Άµυνα. Καθορίζει την πολιτική συµµετοχής των εµπλεκοµένων φορέων στην δοκιµή εφαρµογής των σχεδίων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης. 8.4 Το Συµβούλιο Άµυνας [ ΣΑΜ ] ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ είναι το ανώτατο όργανο από το οποίο ο ΥΕΘΑ βοηθείται στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του για: Εκτιµήσεις επί καταστάσεων που παρουσιάζονται στο εγγύς η ευρύτερο περιβάλλον και είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια η τις σχέσεις της χώρας µε όµορα κράτη. Θέµατα που απαιτούν άµεση αντίδραση σε επεισόδια, η έκτακτες καταστάσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε κρίση Την ανάθεση της Επιχειρησιακής ιοικήσεως δυνάµεων των τριών κλάδων των Ενόπλων υνάµεων στον Α/ΓΕΕΘΑ. Στο Β µέρος του αφιερώµατος στην κρίση των Ιµίων θα αναλύσου- µε τον τρόπο µε τον οποίο η ελληνική πλευρά χειρίστηκε την κρίση καθώς και τα συµπεράσµατα που αντλούνται. Στιγµιότυπο από την ύψωση της τουρκικής σηµαίας από τούρκους δηµοσιογράφους στην Ανατ. Ίµια στις 27 Ιανουαρίου του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΡΙΣΕΩΝ Όλα τα προηγµένα κράτη σήµερα έχουν µηχανισµούς που παρακολουθούν, διαµορφώνουν και επιλύουν τις κρίσεις ανάλογα µε τις επιδιώξεις τους. Η χώρα µας σύµφωνα µε το νόµο 2292/95 έχει το ΚΥΣΕΑ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 1.2 Η ευθύνη για την άµυνα της χώρας ανήκει στην κυβέρνηση η οποία καθορίζει την Πολιτική Εθνικής Άµυνας και ασκεί την διοίκηση των Ενόπλων υνάµεων. 1.3 Κύριο όργανο για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήµατα που αφορούν την άσκηση της παραπάνω πολιτικής και γενικά την Εθνική Άµυνα της χώρας είναι το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας (Πρωθυπουργός, ΥΠΕΞ, ΥΕΘΑ, Αν.ΥΠΕΞ, Υπ. Εσωτερικών, ΥΠ Ενέργειας, ΥΠΕΧΩ Ε, ΥΠΕΘΟ, Οικονοµικών, ηµ. Τάξης και ο Α/ΓΕΕΘΑ. 3.1 Το ΚΥΣΕΑ επί θεµάτων Εθνικής Άµυνας έχει τις παρακάτω αρ- µοδιότητες: ANAXAITI H/INTERCEPTION ª ƒ π - ƒπ π

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ À 1996 IMIA Το χρονικό ενός παραλίγο πολέµου B Mέρος

ƒπ À 1996 IMIA Το χρονικό ενός παραλίγο πολέµου B Mέρος Στο δεύτερο µέρος της µελέτης που συνέταξε ο αντιναύαρχος ε.α. Σήφης Μανουσογιαννάκης για τα γεγονότα των Ιµίων και που δηµοσιεύει η «Α» παρουσιάζεται ο χειρισµός της κρίσεως εκ µέρους της ελληνικής πλευράς.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 1 Του Χρήστου Μηνάγια Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 21 Μαΐου 2014 www.geostrategy.gr Στις 16-05-2014, η τουρκική Υδρογραφική-Γεωγραφική ιεύθυνση της ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί

Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί Πέµπτη 3 Μαΐου 2012 www.geostrategy.gr Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί Χρήστος Μηνάγιας και Βασίλης Γιαννακόπουλος Νέες τουρκικές προκλήσεις Στις 27 Απριλίου 2012, δηλαδή εννέα ηµέρες πριν τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων 1 17 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων Του Χρήστου Μηνάγια Στις 13 Απριλίου 2012, η ιοίκηση των Εικονικών Τουρκικών Αεροπορικών υνάµεων [Türk Sanal

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Του Χρήστου Μηνάγια minagias@gmail.com, τηλ. 6948260485 Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΚΑ ΜΟΣ (τηλ. 2310252320, Ερµού 48 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623)

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Οι επίσηµοι τουρκικοί χάρτες αµφισβήτησης της ελληνικής Α.Ο.Ζ.

Οι επίσηµοι τουρκικοί χάρτες αµφισβήτησης της ελληνικής Α.Ο.Ζ. 1 Του Χρήστου Μηνάγια Οι επίσηµοι τουρκικοί χάρτες αµφισβήτησης της ελληνικής Α.Ο.Ζ. 28 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στις 27-4-2012, δηµοσιεύθηκαν στην τουρκική Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων 15-17 Απριλίου 215 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΙΛΟΙ, ΗΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1979-2000 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΙΛΟΙ, ΗΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1979-2000 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΙΛΟΙ, ΗΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1979-2000 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ Τουρκίας έχει μια διάρκεια εβδομήντα πέντε χρόνων, κατά την οποία οι διμερείς σχέσεις γνώρισαν ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΟΗΕ ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3, Μάρτη 2014 - Ο Γενικός Γραμματέας Ban Ki-moon συναντήθηκε με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και συζήτησαν τη συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ*ΕΛΛΗΝΕΣ* ΓΡΑΦΕΙΟ*ΤΥΠΟΥ*Κ.Ο.*********************************************************************ΤΗΛ.*(210)*3707970* ***********************************************************************************************************FAX:*(210)*3707976*

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με την πρώτη ημέρα από την άναδρη επίθεση της Τουρκίας να έχει περάσει, οι δυο χώρες έχουν εμπλακέι τόσο στην στεριά, όσο στην θάλασσα και στον αέρα. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ηµοκρατίας κ. Ευγενία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο»

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητή κυρία Υπουργέ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα «Κόκκινη Βίβλος» και η αναβάθµιση της τουρκικής στρατιωτικής απειλής

Η νέα «Κόκκινη Βίβλος» και η αναβάθµιση της τουρκικής στρατιωτικής απειλής 1 28 Οκτωβρίου 2010 www.geostrategy.gr Του Χρήστου Μηνάγια Η νέα «Κόκκινη Βίβλος» και η αναβάθµιση της τουρκικής στρατιωτικής απειλής Οι Τούρκοι στρατηγοί ζητούν από τον Ερντογάν αύξηση της δύναµης των

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y P Q R S Mirage 2000-5Mk.2 Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ Πραγµατοποιήθηκε στις 23 Νοεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή στο αεροδρόµιο της Τανάγρας όπου εδρεύει η 114 Πτέρυγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ ÔÌÇÌÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÔÕÐÏÕ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇ EU NAVFOR ATALANTA

ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ ÔÌÇÌÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÔÕÐÏÕ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇ EU NAVFOR ATALANTA ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ ÔÌÇÌÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÔÕÐÏÕ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇ EU NAVFOR ATALANTA ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 Η Επιχείρηση «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» είναι μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας, η οποία διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση ΤΑ ΝΕΑ Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση Του Αποστολου Λακασα Από μηδενική βάση ξεκινά πλέον τον διάλογο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης, βάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκική αποβατική άσκηση στο Αιγαίο και «ανατολίτικες προβοκάτσιες»

Τουρκική αποβατική άσκηση στο Αιγαίο και «ανατολίτικες προβοκάτσιες» 1 25 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Τουρκική αποβατική άσκηση στο Αιγαίο και «ανατολίτικες προβοκάτσιες» Του Χρήστου Μηνάγια Από 26 έως 27 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις επρόκειτο να πραγµατοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές τις λύσεις εµφανίζει την ίδια αδυναµία µε τις υπόλοιπες. Οπότε τι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια

Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια Εφημερίδα: Hürriyet Ημερομηνία: 28/3/201 Συντάκτης: Cansu Çamlibel Μετάφραση: Βαλέρια Αντωνοπούλου Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Δημήτρης Δρούτσας, ο οποίος λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκικό αεροπλανοφόρο: µύθος ή πραγµατικότητα;

Τουρκικό αεροπλανοφόρο: µύθος ή πραγµατικότητα; 1 13 Μαρτίου 2012 www.geostrategy.gr Τουρκικό αεροπλανοφόρο: µύθος ή πραγµατικότητα; Του Χρήστου Μηνάγια Στις 12-3-2012 τα τουρκικά ΜΜΕ προέβαλαν την είδηση ότι, σε συνέντευξη του στο περιοδικό PROCEEDINGS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε.

Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε. Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε. Η Ελληνική στρατηγική επιλογή του «εξευρωπαϊσμου» των Ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 1. Στους πίνακες, σχεδιαγράμματα και γραφήματα που ακολουθούν, προσδιορίζονται οι επιχειρησιακές αποστολές που αναλήφθηκαν από το ΚΕΠΙΧ/ΛΣ με το συντονισμό των διατιθέμενων

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαιρετισμός Του κ. Α/ΓΕΣ, ως Εκπροσώπου του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στo Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων«ΑΘΗΝΑ 2011» Θεσσαλονίκη, 03 Ιουν 11 - 1 - Κύριοι πρέσβεις

Διαβάστε περισσότερα

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης Μετά τα όσα έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά µε το θέµα των Νηπιαγωγείων εντός Παιδικών Σταθµών -και για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους και να αποκατασταθεί η αλήθεια, ώστε όλοι οι εµπλεκόµενοι να

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ) Έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο (Search and Rescue SAR)* Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί γνωµοδοτικό σηµείωµα το οποίο συντάχθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις της Τουρκίας και οι ελληνικές θέσεις.

Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις της Τουρκίας και οι ελληνικές θέσεις. Δηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://users.sch.gr/dimitrako Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 200 Μάιος 2008 Έρευνα 6-8/5

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 200 Μάιος 2008 Έρευνα 6-8/5 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 2008 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 6 έως και 8 Μαΐου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεµάλ Ατατούρκ και Ταγίπ Ερντογάν: «Misak-ı Milli», Ο Εθνικός Όρκος των Τούρκων

Κεµάλ Ατατούρκ και Ταγίπ Ερντογάν: «Misak-ı Milli», Ο Εθνικός Όρκος των Τούρκων 1 20 Φεβρουαρίου 2011 www.geostrategy.gr Κεµάλ Ατατούρκ και Ταγίπ Ερντογάν: «Misak-ı Milli», Ο Εθνικός Όρκος των Τούρκων Του Χρήστου Μηνάγια Στις 23-11-2010 η Γενική Γραµµατεία του τουρκικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007 Βαρόµετροτης γιατονσκαϊκαιτηνκαθημερινη 4-5 Ιουνίου 2007 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PUBLIC ISSUE/ VPRC Μέλος του ΣΕ ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.electionwatch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ *********************************************************** ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας *********************************************************** Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

νημερωτικό ελτίο Αριθμός Τεύχους: 03 Δεκέμβριος 2014

νημερωτικό ελτίο Αριθμός Τεύχους: 03 Δεκέμβριος 2014 νημερωτικό ελτίο Αριθμός Τεύχους: 03 Δεκέμβριος 2014 Σε αυτό το τεύχος: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Διαπραγμάτευση ως Τρόπος Ειρηνικής Επίλυσης Συγκρούσεων. Συμφωνία Μυρόφυλλου - Πλάκας (29 Φεβ

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Από τη συνάντηση ΟΕΝΓΕ- πολιτικής ηγεσίας υπουργείου Υγείας και τη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής.

Από τη συνάντηση ΟΕΝΓΕ- πολιτικής ηγεσίας υπουργείου Υγείας και τη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Από τη συνάντηση ΟΕΝΓΕ- πολιτικής ηγεσίας υπουργείου Υγείας και τη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής. Αργά το απόγευμα της Τετάρτης 17 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΗ «ΕΟΡΤΗ» ΤΗΝ 31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ «ΑΝΑΛΗΨΗ» ΠΑΙΔΕΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1996: Η ΕΛΛΑΔΑ «ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΣΕ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα