Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Διακηρύττει ότι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Διακηρύττει ότι:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 13/08 /2015 Αρ. πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Μιαούλη 30, Καλαµάτα ΤΗΛ: FAX: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, η οποία θα γίνει την 03 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα ενώπιον της ορισθείσας επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας της οδού Μιαούλη 30, η εκποίηση ενός Αυτοκινητογερανού LIEBHERR ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΜΠΟΥΜΑ ΤΥΠΟΥ LG 1200 ιδιοκτησίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας που βρίσκεται στην χερσαία ζώνης λιμένα Καλαμάτας. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τιμήματος,, ορίζεται το ποσό των ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) της εκτιμώμενης αξίας του προς εκποίηση υλικού που ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρω, ήτοι εγγυητική 4.500,00 ευρω και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Δημοπρασία ή άλλου που ενεργεί για λογαριασμό του ή ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες. Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση λεπτομερειών των όρων της σχετικής διακήρυξης καθώς επίσης και να επισκεφθούν το εκποιούμενο κινητό μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας στο τηλ

2 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΓΕΝΗΣ Η παρούσα να δημοσιευθεί στις εφημερίδες : Μεσσηνιακός Λόγος στις και Γενική Δημοπρασιών στις

3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 13/08 /2015 Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Μιαούλη 30, Καλαµάτα ΤΗΛ: FAX: ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/08 άρθ. 103,186,199 και άρθρο 72 του Ν.3852/10 ΦΕΚ 87/ τεύχος Α 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 3. Το από 07/08/2015 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποίησης Κινητών πραγμάτων σύμφωνα με το οποίο η αξία τους εκτιμήθηκε στο ποσό των ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. 4. Την υπ αριθμ. 212/2015 απόφαση του Δ.Σ. για την εκποίηση του γερανού LIEBHERR LG 1200 ιδιοκτησία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας. 5. Την υπ αριθμ. 230/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της Δημοπρασίας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή και προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας ως παρακάτω:

4 Περιγραφή του κινητού Το προς εκποίηση κινητό (μηχάνημα) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας αφορά : Αυτοκινητογερανό LIEBHERR ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΜΠΟΥΜΑ ΤΥΠΟΥ LG 1200 με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: Ικανότητα μεταφοράς φορτίου : 200 τόννοι, σε ακτίνα 4 μέτρων Μεγίστη ροπή φορτίσεως : 901 τοννόμετρα (106 τόννοι, σε ακτίνα 8,5 μέτρων) Πλαίσιο αυτοκινητογερανού (ΟΧΗΜΑ) Πλαίσιο κατασκευής ΕΙΕΒΗΕΚΚ, ειδικής κατασκευής για αυτοκινητογερανό 6-αξονικό μετωπικής οδηγήσεως για μεγίστη οδική πορεία με ταχύτητα 63 χλμ./ώρα. Έτος κτήσης: ) Πλάτος Μήκος πλουσίου οχήματος Ύψος μετά γερανού περίπου Κίνηση 6-αξονικού πλαισίου Ακτίνα περιστροφής μετά γερανού Ολικό μήκος αυτοκινητογερανού : 3 μέτρα :. 13,6 μέτρα : 3,9 μέτρα : 12 Χ 6 (3 κινητήριοι, άξονες) : 16,5 μέτρα : 15,5 μέτρα 2) Κινητήρας οχήματος Εργοστάσιο κατασκευής : DAIMLER-BENZ (MERCEDES) Τύπος κινητήρος : ΟΜ 404 Αριθμός κυλίνδρων : 12 Διάταξη κυλίνδρων Καύσιμη ύλη Ψύξις κινητήρος Απόδοσης Ισχύς Ροπή στρέψεως Ηλεκτρικό κύκλωμα Δεξαμενή καυσίμων : σε 90ο V : DIESEL ( πετρελαιοκίνητος) : Υδρόψυκτος : 316 ΚW (430 HP) κατά DIN σε 2500 RPM : Ι 353 ΝΜ σε Ι600 στρφ./ι : 24 VOLT : Χωρητικότητα 375 λίτρα 3) Θάλαμος οδηγού 4 ατόμων

5 4) Υπερκατασκευή - Τμήμα γερανού Το επάνω τμήμα του γερανού είναι συνδεδεμένο στο πλαίσιο με το γνωστό και δοκιμασμένο σύστημα περιστροφής με την οδοντωτή στεφάνη ROTHE-ERDE με 3 σειρές κυλίστρων που επιτρέπει την απεριόριστη περιστροφή του γερανού κατά 360ο με σταθερή και ταχεία κίνηση. 5) Κινητήρας γερανού Εργοστάσιο κατασκευής :DAILMER- BENZ (MERCEDES) Τύπος κινητήρος : ΟΜ 404 Καύσιμη ύλη Ψύξις κινητήρος : DIESEL ( πετρελαιοκίνητος) : Υδρόψυκτος Αριθμός κυλίνδρων : 8 Διάταξη κυλίνδρων Απόδοσης Ισχύς Ροπή στρέψεως Γεννήτρια ρεύματος (δυναμό) Δεξαμενή καυσίμων : Σε 90ο V : Ι88 ΚW ( 256 HP) κατά DIN σε 2500 στρφ./ι : 834 ΝΜ σε Ι400 στρφ./ι : 24 VOLT : Χωρητικότητας 420 λίτρα 6) Κίνηση γερανού DIESEL υδραυλικό σύστημα με 4 ρυθμιζόμενες αντλίες αξονικού εμβόλου με SERVO χειριστήριο και ρυθμιστή παροχής. Επί πλέον Ι τροφοδοτική αντλία ελαίου και 1 βοηθητική αντλία για τη λειτουργία των SERVO-χειριστηρίων. 7) Όργανα χειρισµού γερανού Όλες οι κινήσεις του γερανού γίνονται με ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα μέσω 2 σταυροειδών μοχλών. Η αδιαβαθμήτη ρύθμιση όλων των κινήσεων του γερανού μέσω των ρυθμιζόμενων αντλιών αξονικού εμβόλου, γίνεται με τη βοήθεια των ανωτέρω μοχλών. 8) Αντίβαρα γερανού Τα αντίβαρα του γερανού αποτελούνται από 10 χυτοσιδηρά στοιχεία (πλάκες) συνολικού βάρους 72 τόνων περίπου. 9 )Ηλεκτρική εγκατάσταση Εγκατάσταση 24 VOLT συνεχούς ρεύματος με δύο μπαταρίες των 143 αμπέρ η κάθε μία.

6 Η δημοπρασία θα γίνει με τους εξής όρους: Άρθρο 1 Τρόπος-Τόπος διενέργειας Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81, του Ν.3463/08 και το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και θα γίνει στις 03 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, Μιαούλη 30. Οι προσφορές των πλειοδοτών θα αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Άρθρο 2 Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με ΚΑΔ αριθμ «Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων» Άρθρο 3 Ελάχιστο όριο προσφοράς Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Άρθρο 4 Εγγυητής Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Άρθρο 5 Εγγύηση Συμμετοχής Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας η βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ότι έγινε παρακατάθεση σ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) της εκτιμώμενης αξίας του προς

7 εκποίηση υλικού μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των ευρω, ήτοι εγγυητική 4.500,00 ευρω. Άρθρο 6 Εκπροσώπηση στο Διαγωνισμό Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας προ της έναρξης του συναγωνισμού και να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις Πλειοδότη Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Το ελάχιστο όριο κάθε επόμενης προσφοράς ορίζεται τουλάχιστον σε χίλια (1000) ευρώ. Άρθρο 8 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση εταιρίας ή κοινοπραξίας. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, εφ όσον ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρούσα δημοπρασία, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το εκποιούμενο κινητό καθώς και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η μεταφορά του. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων» Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί του ότι δεν είναι οφειλέτης του Δ.Λ.Τ.Κ. από οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση οφειλής, βεβαίωση ότι έχει υπαχθεί σε ρύθμιση. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

8 Τα δικαιολογητικά τα οποία θα είναι πρωτότυπα, θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο όπου εξωτερικά θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος. Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας Για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό Εκποίησης Γερανού LIEBHERR LG 1200 Άρθρο 9 Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της Δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο ή λόγω ακύρωσης των πρακτικών από την εποπτεύουσα αρχή. Επίσης τυχόν παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει δικαιώματα υπέρ του πλειοδότη ή των άλλων συμμετεχόντων σε αυτή. Άρθρο 10 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δεκα(10) ημέρες από την κοινοποίηση που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την καταβολή ολόκληρου του προσφερόμενου τιμήματος στο ταμείο του Δ.Λ.Τ.Κ. και την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε καταπίπτει υπέρ του Δ.Λ.Τ.Κ. χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και θα ευθύνονται και οι δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την εποπτεύουσα αρχή. Από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω, η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισμένη. Άρθρο 11 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οιαδήποτε εκνίκηση του πράγματος, ούτε για την γενική κατάσταση αυτού, και για τις επ αυτού υφιστάμενες δουλείες, υποχρεωμένου του Δ.Λ.Τ.Κ. σε περίπτωση μερικής τέτοιας, αναλόγου ποσού, που θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα Δικαστήρια. Άρθρο 12 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται το προς εκποίηση μηχάνημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

9 Άρθρο 13 Ο πλειοδότης υποχρεούται να απομακρύνει το εκποιημένο μηχάνημα εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με δικά του μέσα και προσωπικό. Το Δ.Λ.Τ.Κ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί κατά την απομάκρυνση αυτού, ως επίσης και για τυχόν κλοπή του πριν την απομάκρυνση. Κατά την παράδοση παραλαβή του μηχανήματος συντάσσεται και σχετικού πρωτόκολλο. Άρθρο 14 Επανάληψη της Δημοπρασίας Η Δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Κ. εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ αυτήν πλειοδότης. Η Δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. όταν: Α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασυμφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας. Β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή την σύμβαση, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επι του αποτελέσματος της δημοπρασίας Αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (Β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ ονόματι τούτο κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δ.Σ. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη διαδικασία. Άρθρο 15 Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας εναπόκειται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. Άρθρο 16 Δημοσίευση Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με την φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την διενέργεια της

10 δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, σε μια τοπική εφημερίδα και μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, επίσης θα αναρτηθεί και στη <<Διαύγεια>>. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Λ.Τ.Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΓΕΝΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέρµη 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25525 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. ιεύθυνση: 2 ο χλµ Θέρµης Τριαδίου. ΤΚ:57 001 Πληροφορίες: Κολοκυθάς Αθανάσιος Τηλέφωνο: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες: Τουπλικιώτη Ιφιγένεια Τηλέφωνο: 23740-23997 Fax: 23740-24851 e-mail:deap@0830.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «για τον καθορισμό των οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Διακήρυξη διενέργειας δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση σιδηρού εξοπλισμού της Π.Ε. Ημαθίας». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

«Διακήρυξη διενέργειας δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση σιδηρού εξοπλισμού της Π.Ε. Ημαθίας». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΖΔ7ΛΛ-ΖΗΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βέροια 18-06 -2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΝΟΜΟΣ:ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.16326 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:Μισσίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα 29/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10669

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα 29/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα 29/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10669 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το υπ αρ. 6069/9-9-13 Πρακτικό Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιουµένων υλικών, τα συγκεκριµένα εκποιούµενα -ανακυκλωσιµα είδη είναι :

Σύµφωνα µε το υπ αρ. 6069/9-9-13 Πρακτικό Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιουµένων υλικών, τα συγκεκριµένα εκποιούµενα -ανακυκλωσιµα είδη είναι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΜΑΤΩΝ «Εκποίηση Ανακυκλώσιµων Υλικών της ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων» ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος φαρκαδόνας

Ο Δήμαρχος φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φαρκαδόνα, 28-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ. 9338 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2015 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Σελ. 1/8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4903/30-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(ΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 10/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 5059 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 19/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 25709 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ.: 447 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ 2(Καστρί Λουτρό)

ΘΕΣΗ 2(Καστρί Λουτρό) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 25-05-2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 5161 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 270/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3 ου ΝΑΞΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. έμπροσθεν «ATHOS PALACE» για θαλάσσια σπορ-μηχανοκίνητα, με

2. Τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. έμπροσθεν «ATHOS PALACE» για θαλάσσια σπορ-μηχανοκίνητα, με ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 9784/28-05-15 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Δήμου Κασσάνδρας Ν.Χαλκιδικής Διακηρύσσει ότι Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τel:2841082384-5 Fax:2841082386 72100 Ag.Nikolaos- Crete- Greece E-mail:depaman@otenet.gr Άγιος Νικόλαος : 22/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: - 899 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Α Α:Β49ΜΩΚΤ-ΡΡ6 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Α Α:Β49ΜΩΚΤ-ΡΡ6 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Α Α:Β49ΜΩΚΤ-ΡΡ6 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληροφορίες:.Μ.Σαράφη email:magda.sarafi@nea-propontida.gr Τηλ. :2373350245,246 Ν.Μουδανιά 25/5/2012 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 07/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1794 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αιγάλεω, 06/03/2015 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρ. Πρωτ: 8767 & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τηλ: 210-3427066 Fax: 210-3479087 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 15-4-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ.πρωτ : 10537 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 14.05.2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ. 6499 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 14.05.2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ. 6499 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 14.05.2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ. 6499 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών - παραλίων εντός των διοικητικών ορίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713

Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713 Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Ε Οδός Οινόης 6 Μαραθώνας, 8-5-2014 Τ.Κ. 190 07 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 16 ΤΗΛ.: 22940 67773-67774 FΑΧ : 22940 67778

Διαβάστε περισσότερα

Β) Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1. Τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. περιοχή ΜΥΡΣΙΝΑ για θαλάσσια μέσα αναψυχής μηχανοκίνητα αριστερά από σκάλα, με τιμή εκκίνησης 780,00.

Β) Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1. Τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. περιοχή ΜΥΡΣΙΝΑ για θαλάσσια μέσα αναψυχής μηχανοκίνητα αριστερά από σκάλα, με τιμή εκκίνησης 780,00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 8601/19-05-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Δήμου Κασσάνδρας Ν.Χαλκιδικής Διακηρύσσει ότι Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 22/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 4910 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 22/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 4910 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 22/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 4910 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα