Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Η επίδραση των κινήτρων στη συµµέτοχη νεαρών αθλητών σε οµαδικά σπορ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Η επίδραση των κινήτρων στη συµµέτοχη νεαρών αθλητών σε οµαδικά σπορ"

Transcript

1 Η επίδραση των κινήτρων στη συµµέτοχη νεαρών αθλητών σε οµαδικά σπορ Φορίδου Α., Τσίτσκαρη Ε., Μπεµπέτσος Ε. & Βερναδάκης Ν. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Τσίτσκαρη Έφη Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής, Vol.6, pp.63-78, J.S.T.a.R. All rights reserved. ISSN: To link to this article:

2 Η επίδραση των κινήτρων στη συµµέτοχη νεαρών αθλητών σε οµαδικά σπορ Περίληψη Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των κινήτρων που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των νεαρών αθλητών αναφορικά µε τη συνέχιση της συµµετοχής τους σε οµαδικά σπορ. Στην έρευνα συµµετείχαν 158 παιδιά ( 121 αγόρια, 37 κορίτσια) ηλικίας ετών που συµµετέχουν σε ιδιωτικές αθλητικές ακαδηµίες πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης στο ήµο Κοµοτηνής. Για την αξιολόγηση των κινήτρων των νεαρών αθλητών, χρησιµοποιήθηκε το Behaviour Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) των Lonsdale, Hodge και Rose (2008). Πριν συµπληρωθεί από τους αθλητές, µεταφράστηκε στα ελληνικά µε τη µέθοδο της διπλής κατεύθυνσης και ελέγθηκε η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του. Από τις περιγραφικές αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν, φάνηκε πως τα παιδιά ετών επηρεάζονται από γενικά εσωτερικά κίνητρα κατά τη συµµετοχή τους σε κάποιο άθληµα ενώ η συνέχιση της συµµετοχής τους και στο µέλλον, µέσω της ανάλυσης παλινδρόµησης, φαίνεται να επηρεάζεται από τα κίνητρα απόκτησης επιπλέον γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών µε το σπορ τους. Οι προπονητές, σε συνεργασία µε τους καθηγητές φυσικής αγωγής και τους γονείς των παιδιών συστήνεται να στηριχθούν στα αποτελέσµατα αυτής και άλλων σχετικών ερευνών προκειµένου να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τους λόγους που κυρίως ωθούν τα παιδιά στην ενασχόληση µε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Λέξεις κλειδιά: νεαροί αθλητές, κίνητρα συµµετοχής, οµαδικό άθληµα 64

3 How motives may affect young athletes participation in team sports Abstract The study s aim was to evaluate the motives that affect young athletes behavior in relation to their participation in team sports. One hundred and fifty-eight children aged 10 to 13 (121 of which were boys and 37 were girls), all active members of private volleyball, football and basketball sport academies in Komotini filled in the questionnaire. The young athletes motives were evaluated through the The Behavior Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) (Lonsdale, Hodge & Rose, 2008). The questionnaire was translated into Greek and tested for its validity and reliability before distributed to the young athletes. A descriptive analysis revealed that the children of the sample were affected by general intrinsic motivation while regression analysis showed their future participation is mostly depended on their need to learn more and acquire skills concerning their sport. Sport trainers/coaches in cooperation with physical education teachers and the parents are strongly advised to take advantage the results of this and other similar surveys in order to comprehend and evaluate the main reasons why children engage themselves in a particular sports activity. Key words: young athletes, participation motives, team sport. 65

4 Η επίδραση των κινήτρων στη συµµέτοχη νεαρών αθλητών σε οµαδικά σπορ Εισαγωγή Η φυσική δραστηριότητα, είτε αυτή αφορά στη συµµετοχή του παιδιού στον οργανωµένο και στο σχολικό αθλητισµό είτε στο ελεύθερο παιχνίδι, επιδρά θετικά τόσο στη σωµατική και ψυχική υγεία των παιδιών (Ραζάκου, Τσαπακίδου, Μπέης & Τσοµπανάκη, 2003) όσο και στην ανάπτυξη της διάθεσής τους για συνεργασία (Τζέτζης, Κακαµούκας, Γούδας & Τσορµπατζούδης, 2005). Η ενασχόληση των παιδιών µε τις αθλητικές δραστηριότητες αποτελεί βασική παράµετρο για τη φυσιολογική τους ανάπτυξη αφού συµβάλει στην εξέλιξη των κινητικών τους ικανοτήτων (Hassandra, Goudas & Chroni, 2002) και στην ανάπτυξη των νοητικών και κοινωνικόσυναισθηµατικών χαρακτηριστικών τους. Η άσκηση και γενικότερα το υψηλό επίπεδο φυσικής δραστηριότητας πρέπει να ενταχθεί στην καθηµερινότητα των παιδιών (Ραζάκου & συν., 2003). Κι αυτό γιατί η υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής είναι ιδιαίτερα σηµαντική κατά την παιδική ηλικία (Τζέτζης & συν., 2005) όπου και διαµορφώνεται µια αλυσίδα αξιόλογων χαρακτηριστικών και συµπεριφορών όπως η διάθεση για συνεργασία, η υπακοή, η κοινωνικότητα, οι καλές επιδόσεις, η διάθεση για βελτίωση, κ.α. (Παπανικολάου, Πατσιαούρας & Κεραµίδας, 2003). Αντιθέτως, µια ζωή µε απουσία φυσικής δραστηριότητας, προκαλεί κατάθλιψη, άγχος, νευρικότητα και αντικοινωνική συµπεριφορά σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Η απουσία άσκησης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα αφού χρόνιες ασθένειες των ενηλίκων όπως καρδιακά νοσήµατα, διαβήτης τύπου ΙΙ, παχυσαρκία, κάνουν την εµφάνισή τους ήδη από την παιδική ηλικία. Η σωµατική δραστηριότητα είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που καθορίζει το επίπεδο της υγείας και της ποιότητας ζωής των νέων ατόµων ( ιγγελίδης, Κάµτσιος & Θεοδωράκης, 2007). Στη σύγχρονη εποχή, η φυσική δραστηριότητα των παιδιών περιορίζεται λόγω της εντατικής χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας καθώς δυστυχώς µετατρέπονται σε παθητικούς δέκτες των εκποµπών της τηλεόρασης και των προγραµµάτων και παιχνιδιών των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Παπατσιακµάκη, 2005), κυρίως λόγω της νοοτροπίας των γονέων, αφού η αρνητική στάση απέναντι στην άσκηση είθισται να ξεκινάει από τις διδαχές της οικογένειας (Ραζάκου & συν., 2003). Η στάση αυτή σε µεγάλο ποσοστό παρατηρείται στην προεφηβεία, µεταξύ ετών (Ραζάκου & συν., 2003) καθώς τότε κυρίως, επιλέγεται ο καθιστικός τρόπος ζωής ενώ, ταυτόχρονα, αυτή 66

5 είναι και η ηλικία που διαµορφώνονται οι στάσεις των παιδιών προς την άσκηση, µε ελάχιστες τροποποιήσεις στα επόµενα χρόνια (Καλογιάννης, 2006). Σύµφωνα µε έρευνα της Hassandra και των συνεργατών της (2002), όσο µεγαλώνει το άτοµο τόσο διαφοροποιείται ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζει το θέµα της άσκησης. Οι γονείς παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη καθώς όταν απουσιάζει η γονική παρότρυνση για άσκηση από τις µικρές ηλικίες το παιδί µεγαλώνοντας επιλέγει τον καθιστικό τρόπο ζωής ή τη µειωµένη αθλητική συµµετοχή ( ιγγελίδης & συν., 2007). Για να πάρει ένα παιδί την απόφαση να ασχοληθεί µε κάποιο άθληµα, πρέπει να ενεργοποιηθούν στοιχεία που συµβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου: ένστικτα, ανάγκες, ορµές, προθέσεις, επιθυµίες, εσωτερικού τύπου, δηλαδή, συµπεριφορές, όσο και εξωτερικές αιτίες όπως αµοιβές, επιβραβεύσεις, επιδοκιµασίες, µπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά - όπως και τους ενήλικες- στη λήψη της απόφασης για άσκηση (Ryan & Deci, 2000). Όλα αυτά τα στοιχεία συγκροτούν τα κίνητρα. Ως κίνητρο, ορίζεται το µέσο, η παρορµητική αιτία που ωθεί σε δράση (Τεγόπουλος & Τερζάκης, 2008) και διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και σε µη-κίνητρα, στις περιπτώσεις απουσίας κάθε είδους κινητοποίησης. Τα εσωτερικά κίνητρα, περιλαµβάνουν τους προσωπικούς λόγους για τους οποίους ένα άτοµο επιλέγει να ασχοληθεί µε µια δραστηριότητα (Παπαϊωάννου, Κουρτεσοπούλου & Κωνσταντακάτου, 2005). Όπως αναφέρει ο Φιλίππου (2001), εσωτερικά κίνητρα υπάρχουν στην περίπτωση κατά την οποία οι µαθητές/παιδιά καταβάλλουν προσπάθεια για την επίλυση ενός προβλήµατος, διαθέτουν χρόνο και επιµένουν στην εύρεση της λύσης γιατί πιστεύουν στην αξία αυτού που κάνουν. Τους ικανοποιεί η αισθητική απόλαυση, η χαρά της επιτυχίας, η κατάκτηση της πνευµατικής κορυφής, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε αµοιβή. Εποµένως, τα εσωτερικά κίνητρα, σχετίζονται µε την προσωπική επιθυµία του καθενός να φτάσει σε ένα συγκεκριµένο στάδιο εξέλιξης καθώς και στην έµφυτη τάση, την επιθυµία για γνώση αλλά και την εσωτερική ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν πετυχαίνει κάτι που έθεσε ως στόχο. Επίσης, η ύπαρξή τους είναι απόλυτα φυσιολογική καθώς, όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται έχοντας την έµφυτη ανάγκη για ικανοποίηση αυτών των αισθηµάτων τους (Ryan & Decι, 2000). Οι επιλογές, συνεπώς, που γίνονται βασιζόµενες σε αυτό τον τύπο κινήτρων, θεωρούνται πιο ελεύθερες σε σχέση µε τις υπόλοιπες. Τα εξωτερικά κίνητρα, περιλαµβάνουν τα εξωτερικά αίτια που υπαγορεύουν µια συµπεριφορά και ωθούν ένα άτοµο να ασχοληθεί µε ένα έργο, όπως η προσδοκία συγκεκριµένου οφέλους κατά την υλοποίηση του έργου (Φιλίππου, 2001). Συνήθως 67

6 συνδέονται µε τις ανάγκες του ατόµου και είναι η αµοιβή, η ενθάρρυνση, η αυτοπεποίθηση και η θετική αντιµετώπιση που έχει από τους γύρω του (Kilpatrick, Hebert & Bartholomew, 2005). Πολλές φορές, βέβαια, τα κίνητρα αυτά διαµορφώνονται και από την ανάγκη αποφυγής αρνητικών συµπεριφορών του περιβάλλοντος προς το άτοµο, συµπεριφορών όπως η αποδοκιµασία, η αδιαφορία ή κάποια ποινή (Kilpatrick et al., 2005). Ουσιαστικά είναι η αποφυγή κάποιου τιµήµατος που θα πρέπει να καταβάλει σε περίπτωση αποτυχίας (Φιλίππου, 2001). Τέλος, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν παρατηρείται καθόλου κινητοποίηση. Τα περισσότερα παιδιά, έχουν ταλέντο σε κάποιο άθληµα, το οποίο εξελίσσεται σταδιακά µέσω της ενασχόλησής τους µε αυτό. Αν λοιπόν δεν κινητοποιηθεί από νωρίς, το ταλέντο τους δε θα αναδειχθεί. Έτσι, το πιο πιθανό είναι να µην υπάρχει τίποτα που να τον/την ωθήσει αργότερα ως ενήλικα στη συµµετοχή σε κάποιο σπορ ή δραστηριότητα (Patrick, Ryan, Liro, Fredricks, Hruda & Eccles, 1999). Οι Smith, French, Walker και Hurley (2006) σηµείωσαν πως ειδικά στις ηλικίες χρονών, σηµαντικό ρόλο κινητοποίησης παίζει το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού. Κατέληξαν πως αν απουσιάζουν οι κοινωνικές συναναστροφές που ενισχύουν την ιδέα της άσκησης, δύσκολα κάποιο άλλο κίνητρο θα ωθήσει τα παιδιά να ασχοληθούν µε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Τα κίνητρα, λοιπόν, είναι πιθανόν να πηγάζουν και από το τι πιστεύει ένα άτοµο σχετικά µε τις ικανότητές του στην εκτέλεση µιας δράσης, καθώς και από τις πεποιθήσεις του για την αξία της δράσης αυτής, ενώ, πολλές φορές, έχουν τελείως διαφορετικά αποτελέσµατα στην ποιότητα της εµπειρίας που λαµβάνει κανείς ή στη στάση που θα υιοθετήσει πάνω στο αντικείµενο που τον απασχολεί κυρίως όταν τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα έρχονται σε σύγκρουση (Ryan & Decι, 2000) και γίνεται η επιλογή των αποφάσεων αλλά και της κατεύθυνσης των επιλογών. Στις νεαρές ηλικίες, ειδικότερα, µπορούν να παρουσιαστούν δυσκολίες στον καθορισµό των εσωτερικών και εξωτερικών παραµέτρων κινητοποίησης των παιδιών και στο πώς αυτά γίνονται αντιληπτά. Τα ίδια στοιχεία που µπορεί να αποτελέσουν παράγοντες κινητοποίησης µπορούν να εκληφθούν και ως παράγοντες µη κινητοποίησης, ανάλογα µε τον τρόπο που αυτά µεταδίδονται στα παιδιά από τους ενήλικες -κυρίως τους προπονητές και τους γονείς τους (Pelletier, Vallerand & Sarrazin, 2007). Τέλος, τα κίνητρα διαφέρουν ανάλογα µε τη φυσική δραστηριότητα που έχει κάποιος επιλέξει. ιαφορετικός παράγοντας ωθεί κάποιον να ασχοληθεί µε κάποιο ατοµικό σπορ, διαφορετικός µε οµαδικό, άλλα είναι τα κριτήρια επιλογής και συµµετοχής σε µια 68

7 ανάλαφρη δραστηριότητα στη φύση και άλλα σε µια πιο απαιτητική (Κουθούρης, 2008). Εξάλλου οι επιλογές άθλησης είναι πολλές και η κάθε µια έχει τα δικά της ξεχωριστά οφέλη. Υγεία, αυτοπεποίθηση, κοινωνικοποίηση, αναγνώριση, διάθεση και πολλά ακόµη θετικά στοιχεία θα διαµορφωθούν από τη νεαρή ακόµη ηλικία, αν υιοθετηθούν οι κατάλληλες τακτικές ώστε να προσελκυθούν όλο και περισσότερα παιδιά στον αθλητισµό αλλά και να µειωθεί το ποσοστό εγκατάλειψης της άσκησης. Η πολιτεία, το σχολείο και η οικογένεια, θα πρέπει να συµβάλουν στην ενίσχυση της συµµετοχής των παιδιών µε αθλητικές δραστηριότητες. Αναλόγως σηµαντική είναι και η κατανόηση και κινητοποίηση των ανηλίκων εκείνων που έχουν ήδη επιλέξει τη συµµετοχή σε κάποιο σπορ, καθώς σύµφωνα µε τους ούλια, Κοσµίδου, Παυλογιάννη και Πατσιαούρα (2005) πολλά είναι τα παιδιά που τελικώς αποχωρούν και σταµατούν να ασχολούνται µε τον αθλητισµό, αρκετά νωρίς, κυρίως δε, στην εφηβεία. Η υιοθέτηση από τους προπονητές και τους καθηγητές φυσικής αγωγής κατάλληλων και εξατοµικευµένων τεχνικών παρακίνησης των παιδιών και η ταυτόχρονη υλοποίησή τους στο χώρο προπόνησης, είναι ένα στήριγµα βοηθείας για την αποφυγή της αρνητικής συνέπειας της αναβολής ή παύσης της άσκησης (Kilpatrick, Hebert & Bartholomew, 2005). Στόχος αυτής της έρευνας λοιπόν ήταν η µελέτη και κατανόηση των κινήτρων που ωθούν τα παιδιά να συµµετάσχουν σε οργανωµένες αθλητικές δραστηριότητες και η επίδραση των κινήτρων αυτών στη διάθεσή τους να συνεχίσουν να συµµετάσχουν στο µέλλον. Πιο συγκεκριµένα, οι υποθέσεις που τέθηκαν από τους ερευνητές ήταν: H1. Οι διαστάσεις των εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων αξιολογούνται θετικά από τα παιδιά που συµµετέχουν στις ακαδηµίες των οµαδικών αθληµάτων σε αντίθεση µε την απουσία κινήτρων που δεν αξιολογείται θετικά. H2. Όλες οι διαστάσεις των κινήτρων επηρεάζουν θετικά την πρόθεση για συνέχιση της συµµετοχής των παιδιών στις ακαδηµίες των οµαδικών αθληµάτων Να σηµειωθεί πως τρεις περιορισµοί της µελέτης περιορίζουν τη γενίκευση των εξαγοµένων αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων: α) η έρευνα πραγµατοποιήθηκε αποκλειστικά στην πόλη της Κοµοτηνή, β) σε ακαδηµίες οµαδικών και µόνοαθληµάτων, γ) στις οποίες συµµετέχουν κυρίως αγόρια, µε αποτέλεσµα το δείγµα των κοριτσιών να είναι αρκετά περιορισµένο. 69

8 Μεθοδολογία είγµα Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από 158 παιδιά, 121 αγόρια και 37 κορίτσια ηλικίας ετών, που συµµετείχαν σε αθλητικές ακαδηµίες καλαθοσφαίρισης (24,1%), πετοσφαίρισης (24,7%) και ποδοσφαίρου (50%) του δήµου Κοµοτηνής. Οι συγκεκριµένες ηλικίες επιλέχθησαν καθώς αποτελούν την περίοδο που ένα παιδί αποφασίζει αν θα συνεχίσει να ασχολείται µε το άθληµα του, θα αλλάξει ή θα σταµατήσει να ασκείται γενικά (Patrick & et al., 1999). Το παιδί αναπτύσσεται µε την άσκηση όχι µόνο σωµατικά αλλά νοητικά, κοινωνικοσυναισθηµατικά και ψυχοκινητικά. Αυτή είναι η περίοδος όπου ένας µικρός αθλητής καλλιεργεί τη νοητική λειτουργία µέσα από την παρατήρηση, τον πειραµατισµό, την διερεύνηση, τον σχεδιασµό, την ερµηνεία, την διατύπωση υποθέσεων, την παραγωγή ερωτήσεων και την κριτική σκέψη. (Ραζάκου & συν., 2003). Μέσα συλλογής των δεδοµένων Για τη συλλογή των δεδοµένων, χρησιµοποιήθηκε το Behavior Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) των Lonsdale, Hodge και Rose (2008). Το BRSQ δηµιουργήθηκε µε στόχο τη συλλογή δεδοµένων σε πλαίσιο ανταγωνιστικού αθλητισµού για θέµατα εσωτερικής και εξωτερικής παρακίνησης καθώς και απουσίας κινήτρων. Η δηµιουργία του στηρίχθηκε στη θεωρία της αυτοδιάθεσης των Deci και Ryan (1985). Η επιλογή του συγκεκριµένου οργάνου αξιολόγησης των κινήτρων για αθλητική συµµετοχή στηρίχθηκε στο ότι παρουσιάζει µεγαλύτερα σκορ εγκυρότητας και αξιοπιστίας των παραγόντων του αλλά και µεγαλύτερη νοµολογική εγκυρότητα σε σχέση τόσο µε το Sport Motivation Scale των Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson και Blais (1995) όσο και µε την αναθεωρηµένη κλίµακα (SMS-6) των Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Forero και Jackson (2007). Η συγκεκριµένη κλίµακα, µετά από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας της δηµοσιευµένης από Έλληνες ερευνητές, δε φάνηκε να έχει χρησιµοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα. Κατά συνέπεια, θα έπρεπε να µεταφραστεί και να προσαρµοστεί στα ελληνικά και γι αυτό το σκοπό επιλέχθηκε η µέθοδος της διπλής κατεύθυνσης (Vallerand, 1989; Banville, Desroriers & Genet-Volet, 2000). Το ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε πρώτα στα ελληνικά από δύο από τους ερευνητές οι οποίοι δήλωσαν πιστοποιηµένα άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι δύο εκδοχές της µεταφρασµένης στα ελληνικά κλίµακας συγκρίθηκαν µεταξύ τους. Από τη σύγκριση αυτή 70

9 προέκυψε ότι 21 από τις 36 µεταβλητές είχαν µεταφραστεί µε τον ίδιο τρόπο. Για τις υπόλοιπες 15, οι δύο ερευνητές συζήτησαν το νόηµά τους και κατέληξαν ότι παρά τη χρήση κάποιων διαφορετικών λέξεων, αυτό ήταν ίδιο. Η συζήτηση κατέληξε στην απόλυτη συµφωνία των δύο ερευνητών όσον αφορά στην ελληνική µετάφραση του ερωτηµατολογίου. Η ελληνική έκδοση στη συνέχεια δόθηκε σε δύο δίγλωσσους ερευνητές του αθλητισµού προκειµένου να το µεταφράσουν πλέον από τα ελληνικά στα αγγλικά. Κανένας από τους δύο δεν είχε χρησιµοποιήσει την κλίµακα BRSQ στο πρόσφατο ή στο µακρινό παρελθόν. Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, οι τέσσερις ερευνητές συνέκριναν τις µεταβλητές αυτής της κλίµακας µε την αρχική των Lonsdale, Hodge και Rose (2008). Παρόλο που αρκετές από τις µεταβλητές που προέκυψαν (18 από τις 36) δεν ήταν ακριβώς ίδιες µε τις αντίστοιχες του αρχικού ερωτηµατολογίου, οι ερευνητές µε τη συµβολή καθηγητή αγγλικής φιλολογίαςσυµφώνησαν ότι το νόηµα ήταν ταυτόσηµο. Έτσι κατέληξαν στη διατήρηση της µεταφρασµένης ελληνικής κλίµακας µε την προϋπόθεση της εκ νέου δοκιµασίας της µέσω πιλοτικής έρευνας. Για να ελεγχθεί η εγκυρότητα του περιεχοµένου του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 30 παιδιά ηλικίας ετών που συµµετείχαν µεν σε ακαδηµίες οµαδικών αθληµάτων, όχι όµως στην πόλη της Κοµοτηνής, αλλά σε ήµο της Θεσσαλονίκης, που να εµφανίζει χαρακτηριστικά κωµόπολης, ανάλογα µε αυτά της Κοµοτηνής. Κανένα από τα 30 παιδιά που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο δεν ανέφερε κάποια δυσκολία στη συµπλήρωση και κατανόηση των µεταβλητών του ερωτηµατολογίου. Το τελικό ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 36 µεταβλητές που βάσει θεωρίαςοµαδοποιούνται σε εννέα παράγοντες (τέσσερις µεταβλητές ανά παράγοντα) που αφορούν στα κίνητρα που ενεργοποιούν τα άτοµα στο να συµµετάσχουν σε αγωνιστικά σπορ. Όλες οι µεταβλητές των κινήτρων απαντώνται µέσω µίας 7βάθµιας κλίµακας τύπου Likert, όπου 1: «Καθόλου δεν ισχύει» ως 7: «Ισχύει 100%». Η εσωτερική συνοχή των υποκλιµένων αξιολογήθηκε µε το τεστ α του Cronbach (Πίνακας 1). Η καταγραφή της πρόθεσης συνέχισης της συµµετοχής των παιδιών στις αθλητικές ακαδηµίες καταγράφηκε µε µία µεταβλητή («Πόσο πιθανό το βρίσκεις να συνεχίσεις να συµµετάσχεις στο συγκεκριµένο άθληµα και στο µέλλον») της οποίας οι απαντήσεις επίσης δίνονταν σε επτά διαφορετικά επίπεδα: από «1: εν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσω» έως «7: σίγουρα θα συνεχίσω». 71

10 ιαδικασία συλλογής των δεδοµένων Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε από τον Ιανουάριο ως το Μάιο του Προηγήθηκε επικοινωνία µε τους προπονητές ή υπευθύνους των ακαδηµιών οµαδικών αθληµάτων που λειτουργούν στην πόλη της Κοµοτηνής, προκειµένου αφενός να εκδηλώσουν τη συµφωνία ή διαφωνία τους µε τη διεξαγωγή της έρευνας στο σύλλογό τους όσο και για να δώσουν στους ερευνητές πρόγραµµα των προπονήσεών τους. Προϋπόθεση για τη συλλογή των δεδοµένων ήταν να ληφθεί η σύµφωνη γνώµη των γονέων, παράλληλα µε την εθελοντική συµµετοχή των παιδιών. Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στα παιδιά από έναν από τους ερευνητές πριν την έναρξη της προπόνησής τους, για λειτουργικούς λόγους. Συνολικά διανεµήθηκαν 205 ερωτηµατολόγια, επεστράφησαν 160, εκ των οποίων τελικά στη µελέτη αξιοποιήθηκαν τα 158 (ποσοστό επιστροφής: 77,07%). Στατιστική Ανάλυση Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS for Windows 16.0, µε το οποίο πραγµατοποιήθηκαν περιγραφικές αναλύσεις, αναλύσεις αξιοπιστίας και Ανάλυση Παλινδρόµησης µε ανεξάρτητες µεταβλητές τους παράγοντες κινήτρων. Αποτελέσµατα Η εσωτερική συνοχή των υποκλιµάκων αξιολόγησης των κινήτρων συµµετοχής εξετάσθηκε µε τον υπολογισµό του συντελεστή α του Cronbach, τα αποτελέσµατα του οποίου δε φαίνεται να στηρίζουν απόλυτα την αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου (Πίνακας 1), παρόλο που η εσωτερική συνοχή ολόκληρης της κλίµακας ήταν α=.87. Ιδίως ο παράγοντας «Αναγνωρίσιµη κινητοποίηση» παρουσιάζει ιδιαίτερα χαµηλή εσωτερική συνοχή ενώ και οι παράγοντες «απουσία κινήτρων» και «εξωτερική κινητοποίηση», παρουσιάζουν σχετικά χαµηλή αξιοπιστία. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει σίγουρα να επικεντρωθούν σε θέµατα εσωτερικής συνοχής και εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου, καθώς τα πιο πάνω αποτελέσµατα δεν είναι ξεκάθαρο αν προέρχονται από τη χρήση του ερωτηµατολογίου σε διαφορετική κουλτούρα, σε κάποια/κάποιες αστοχία/ες στη µετάφραση ή στο δείγµα. Καθώς η αξιολόγηση των κινήτρων συµµετοχής των παιδιών στους συλλόγους τους η µία από τις ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας, πραγµατοποιήθηκαν περιγραφικές αναλύσεις στις υποκλίµακες του ερωτηµατολογίου. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι 72

11 οι νεαροί συµµετέχοντες κινητοποιούνται περισσότερο από τα «γενικά εσωτερικά κίνητρα» (Μ.Ο.=6,55, Τ.Α.=0,99) (π.χ. «..απολαµβάνω τη συµµετοχή», «.. µου αρέσει», κ.α.) και τα εσωτερικά κίνητρα που αποσκοπούν στη «γνώση» (Μ.Ο.=6,49, Τ.Α.=0,92) (π.χ. «..απολαµβάνω να µαθαίνω νέες τεχνικές», «διασκεδάζω να µαθαίνω κάτι νέο για το άθληµά µου», κ.α.). Αναλυτικά, οι µέσοι όροι της αξιολόγησης των κινήτρων συµµετοχής από τους νεαρούς αθλητές εµφανίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 1). Πίνακας 1. Περιγραφική ανάλυση των παραγόντων που κινητοποιούν τα παιδιά να συµµετάσχουν στις ακαδηµίες οµαδικών αθληµάτων α/α Παράγοντες Κινήτρων Μ.Ο. Τ.Α. α Cronbach 1. Απουσία κινήτρου 1,15 0, Εξωτερική κινητοποίηση 1,11 0, Εσωτερική κινητοποίηση 2,17 1, Κίνητρα προσδιορισµού 6,01 1, Κίνητρα ολοκλήρωσης 5,48 1, Εσωτερικά κίνητρα γενικά 6,55 0, Εσωτερικά κίνητρα γνώσης 6,49 0, Εσωτερικά κίνητρα διέγερσης 5,99 1, Εσωτερικά κίνητρα εκπλήρωσης 6,18 1,12.87 Αναφορικά µε το ποια κίνητρα κυρίως επηρεάζουν την πρόθεση των παιδιών να συνεχίσουν να συµµετέχουν και στο µέλλον στο σπορ που επέλεξαν, τα αποτελέσµατα της Ανάλυσης Παλινδρόµησης, µε εξαρτηµένη µεταβλητή την «Πρόθεση» και ανεξάρτητους τους παράγοντες κινήτρων, έδειξαν ότι µόνο ο παράγοντας «Εσωτερικά κίνητρα Γνώση» (beta=.31, t =2,4, p<.05) φαίνεται να επηρεάζει τη διάθεση των παιδιών ώστε να συνεχίσουν να συµµετάσχουν στο εκάστοτε σπορ και στο µέλλον. Σε ότι αφορά στους υπόλοιπους παράγοντες κινήτρων κανένας δεν είχε στατιστικά σηµαντική επίδραση στη διακύµανση της εξαρτηµένης µεταβλητής. Συζήτηση Συµπεράσµατα Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η µελέτη και η κατανόηση των κινήτρων που ωθούν τα παιδιά να συµµετέχουν σε οργανωµένες αθλητικές δραστηριότητες και η επίδραση 73

12 αυτών στη διάθεσή τους να συνεχίσουν να συµµετέχουν και στο µέλλον. Επιπλέον στόχος ήταν η µελέτη των κινήτρων µε βάση το φύλο των παιδιών. Κατά ένα µεγάλο ποσοστό, οι αρχικές υποθέσεις περί των αιτιών που κυρίως κινητοποιούν τα παιδιά επαληθεύτηκαν ενώ δεν ισχύει απόλυτα το ίδιο στην υπόθεση για το τι κινητοποιεί τη συνέχιση της δραστηριοποίησης στο άθληµα που επέλεξαν και στο µέλλον. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στην πρώτη ερευνητική υπόθεση, που αφορούσε στη µελέτη των κινήτρων που κυρίως επηρεάζουν τους νεαρούς αθλητές να συµµετέχουν στα διάφορα αθλήµατα, προέκυψε ότι τα εσωτερικά και πιο συγκεκριµένα, τα γενικά εσωτερικά κίνητρα καθώς και τα κίνητρα που αφορούν στη γνώση είναι αυτά που κυρίως επηρεάζουν τα παιδιά. Στη συνέχεια οι νεαροί συµµετέχοντες επηρεάζονται από τα κίνητρα προσδιορισµού, αυτά της ολοκλήρωσης, ενώ ελάχιστα φαίνεται να ασκούν κάποια επιρροή στους νεαρούς αθλητές η εσωτερική και η εξωτερική κινητοποίηση. Τέλος, η απουσία κινήτρων δεν αξιολογείται θετικά από τους νεαρούς συµµετέχοντες. Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνεται να συµφωνούν µε έρευνα του ούλια και των συνεργατών του (2005), οι οποίοι ανέφεραν ότι οι λόγοι που κυρίως κινητοποιούν τους νεαρούς συµµετέχοντες σε αθλητικές δραστηριότητες είναι εσωτερικοί και να εξαρτώνται από την ευχαρίστηση που βιώνουν κατά τη συµµετοχή τους. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι τα κίνητρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της γνώσης αξιολογούνται ως σηµαντικά από τα παιδιά. Οι αθλητικοί συµµετέχοντες φαίνεται να ενδιαφέρονται κυρίως για το τι µαθαίνουν από τη συµµετοχή τους και πώς µπορούν να αξιοποιήσουν στην πορεία τη γνώση αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται παράλληλα να διεκδικούν τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός χαρακτήρα κοινωνικού, συνεργατικού, µε έντονο το αίσθηµα της προσφοράς και της βοήθειας σε άλλους, εντός και εκτός αθλητισµού και ταυτόχρονα εκδηλώνουν την επιθυµία τους για ανάπτυξη της αθλητικής τους απόδοσης και του ταλέντου τους. Στην επιθυµία τους αυτή για εξέλιξη του αθλητικού χαρακτήρα και της αθλητικής απόδοσης, στηρίζεται η ανάπτυξη των γενικών εσωτερικών αιτίων, που παρακινούν τους περισσότερους από τους αθλητές που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια. Η ικανοποίηση αυτή που αποκτάται µε την ειλικρινή επιθυµία για συµµετοχή, αντανακλά σε επιθυµητές επιδόσεις που δεν παρατηρούνται όταν τα επίπεδα ικανοποίησης από τη συµµετοχή σε κάποια αθλητική ακαδηµία, είναι χαµηλά, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί το κατάλληλο κλίµα ώστε να υπάρξει και η επιθυµητή πρόθεση για συµµετοχή στο µέλλον (Τζέτζης & συν., 2005). Όσον αφορά στα γενικά εσωτερικά αίτια, που κατέχουν αρκετά σηµαντικό ποσοστό των απαντήσεων που δόθηκαν στα ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν, η ύπαρξή τους 74

13 οφείλεται στην έµφυτη ανάγκη να ικανοποιεί ο άνθρωπος τα αισθήµατα που επιθυµεί να νιώσει ( ιγγελίδης & συν., 2005) Ειδικά ένα παιδί θέλει να νιώσει χαρά από τη συµµετοχή του, απόκτηση πνευµατικής γνώσης, επίτευξη στόχων εξέλιξης στο άθληµα. Ο λόγος που στηρίζονται στα γενικά εσωτερικά κίνητρα, είναι γιατί επηρεάζονται αποκλειστικά από το πώς αισθάνονται τα ίδια για τη συµµετοχή τους, χωρίς να παρουσιάζεται πίεση από εξωτερικούς παράγοντες, όπως γονείς και προπονητές. Μάλιστα, από τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά φαίνεται πως ο παράγοντας πίεση δεν τους επηρεάζει καθόλου. ρουν δηλαδή αποκλειστικά µε βάση τα δικά τους θέλω και όχι για την ικανοποίηση απαιτήσεων γονέων και προπονητών. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαιτέρως θετικό καθώς η κινητοποίηση των αθλητών στηρίζεται σε περισσότερο στέρεες βάσεις όταν απορρέει από το συνδυασµό κινήτρων που έχουν να κάνουν µε την ευχαρίστηση που νιώθουν από τη συµµετοχή τους σε κάποιο άθληµα και από τις γνώσεις που αποκτούν πάνω σε αυτό (Σίµου & Παπαιωάννου, 2008). Τα παιδιά γενικά επηρεάζονται πάντα από αυτό που νιώθουν και δε διστάζουν να δείξουν έντονα την ευχαρίστηση ή την απογοήτευσή τους. Στο πλαίσιο του αθλητισµού αν τα συναισθήµατα που γεννούνται κατά τη συµµετοχή των παιδιών είναι θετικά, φαίνεται από τη θέληση για καθηµερινή ακόµη συµµετοχή και από την προσπάθεια που κάνει κάθε παιδί ώστε να εξελιχθεί σε αυτό. Στην ίδια λογική κινούνται και όταν είναι απογοητευµένα από τη συµµετοχή τους. Τότε η προσπάθεια και τα επιτεύγµατα είναι µηδενικά, θέληση δεν υπάρχει και η απαίτηση να σταµατήσει τελείως να ασχολείται µε το άθληµα δεν αργεί να εµφανιστεί, ειδικά αν είναι το κυρίαρχο στοιχείο στο οποίο βασίζονται οι επιλογές τους είναι τα συναισθήµατά για αυτές ( ιγγελίδης & συ., 2005). Στο πλαίσιο µίας ενεργούς και υγιούς συµµετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, µπορεί επιτυχώς να διαµορφωθεί τόσο ο τρόπος λειτουργίας και ο χαρακτήρας ενός νέου ατόµου, κυρίως δε η διάθεσή του προς τη δια βίου άσκηση. Ένας προπονητής, συνεπώς, δεν πρέπει να σταθεί απλά στο να διδάξει τις σωστές τεχνικές και τους κανόνες. Είναι αυτός που ουσιαστικά δηµιουργεί το κλίµα ικανοποίησης που αναζητούν οι αθλητές του. Την ευχαρίστηση αυτή που τους κάνει να θέλουν να συµµετέχουν τώρα και στο µέλλον στο άθληµα που επέλεξαν ή στον αθλητισµό γενικότερα. Θα πρέπει να φροντίσει να συµβάλει θετικά στη διαµόρφωση του τρόπου σκέψης και στο πώς το κάθε παιδί αντιµετωπίζει τα σπορ, χρησιµοποιώντας τους κατάλληλους, σχεδόν εξατοµικευµένους τρόπους κινητοποίησής του. Συνίσταται, λοιπόν, ο προπονητής, να στηρίζει τις βάσεις της οµάδας στο φιλικό κλίµα και να είναι πάντα σε εγρήγορση για µια πιθανή στιγµή που θα δηµιουργηθούν από κάποιον αθλητή αρνητικά συναισθήµατα και 75

14 θα θελήσει να διακόψει. Να συζητάει συχνά µε τους αθλητές του αν είναι ικανοποιηµένοι και να αλλάζει ότι δεν τους ευχαριστεί. Αναλόγως, και όσον αφορά στα αποτελέσµατα της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης, προκύπτει ότι η διάσταση της γνώσης είναι αυτή που φαίνεται κυρίως να επηρεάζει τους νεαρούς αθλητές στην απόφασή τους να συνεχίσουν να συµµετάσχουν στις προπονήσεις της οµάδας/αθλήµατός τους. Φαίνεται δηλαδή πως το µεγαλύτερο ποσοστό των νεαρών αθλητών, θέλουν να µαθαίνουν όλο και περισσότερα, να γίνονται ακόµη καλύτεροι, γι αυτό επιλέγουν να συνεχίσουν να συµµετέχουν ενεργά και στο µέλλον, πετυχαίνοντας τους στόχους τους. Μεγαλώνοντας, οι στόχοι αυτοί εξελίσσονται. Έτσι, αν οι βάσεις που µπήκαν εξ αρχής είναι κατάλληλες, η επιθυµία διατήρησης µίας εξελεγκτικής πορείας δε θα παύσει ενώ συνεχώς θα προκύπτουν νέα πράγµατα που κάποιος αθλητής θα θέλει να ανακαλύψει και να κατακτήσει (Τζέτζης & συν., 2005: ιγγελίδης & συν., 2005). Κατά συνέπεια, στις αρµοδιότητες ενός προπονητή που θέλει το καλύτερο για την οµάδα και κυρίως για τους αθλητές του θα πρέπει να ενταχθεί η διάθεσή σου να παράσχει συνεχώς κίνητρα για γνώση και µάλιστα να δηµιουργεί ένα κατάλληλο κλίµα στους αθλητές του ώστε να αδηµονούν για κάθε νέα γνώση που µπορεί να τους προσφερθεί. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους οι καθηγητές φυσικές αγωγή και οι προπονητές αλλά και οι διοικήσεις των αθλητικών ακαδηµιών και σίγουρα οι γονείς. Βιβλιογραφία ιγγελίδης, N., Κάµτσιος Σ. & Θεοδωράκης, Ι. (2007). Σωµατική δραστηριότητα, στάσεις προς την άσκηση, αντίληψη εαυτού, διατροφικές συνήθειες και δείκτης µάζας σώµατος µαθητών δηµοτικού σχολείου. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 5 (1), ούλιας, Ε., Κοσµίδου, Ε., Παυλογιάννη, Ο. και Πατσιαούρα, Α. (2005). ιερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής εφήβων σε οµάδες παραδοσιακών χορών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 3 (2), Hassandra, Μ., Goudas Μ. & Chroni, S. (2002). Examining factors associated with intrinsic motivation in physical education: a qualitative approach. Psychology of Sport and Exercise,4, Καλογιάννης, Π. (2006). Ο ρόλος της άσκησης και της φυσικής αγωγής στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 4(2),

15 Kilpatrick, Μ., Hebert, Ε. & Bartholomew, J. (2005). College students motivation for physical activity: Differentiating men s and women s motives for sport participation and exercise. Journal of American college health, 54(2). Κουθούρης, Χ. (2008). ιερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής σε παιδικές κατασκηνώσεις περιπέτειας και η σηµασία τους στο µαρκετινκγκ των αντίστοιχων οργανισµών. ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 4-22 Παπαϊωάννου, A., Κουρτεσοπούλου, A. & Κωνσταντακάτου, B. (2005). Εσωτερική παρακίνηση και στόχοι επίτευξης αθλητών αναρρίχησης. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 3(1), Παπανικολάου, Z., Πατσιαούρας, A. & Κεραµίδας, Π. (2003). Η χρήση της συστηµικής οικογενειακής προσέγγισης στο «έσιµο» ποδοσφαιρικής οµάδας. Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 1(2), Παπατσιακµάκη, Γ. (2005). Άσκηση και σωµατική ανάπτυξη του παιδιού. Ανακτήθηκε από στις 30 Νοεµβρίου Patrick, H., Ryan, A., Liro, C., Fredricks, J., Hruda, L. & Eccles, J. (1999). Adolescents' commitment to developing talent: The role of peers in continuing motivation for sports and the arts. Journal of Youth and Adolescence, 28(6) Pelletier, L., Vallerand,R. & Sarrazin, S. (2007). The revised six-factor Sport Motivation Scale (Mallett,Kawabata, Newcombe, Otero-Forero, & Jackson, 2007): Something old, something new, and something borrowed. Psychology of Sport and Exercise 8 (2007), Ραζάκου, Φ., Τσαπακίδου, Α., Μπέης, Κ. & Τσοµπανάκη, Θ. (2003). ιερεύνηση παραγόντων που σχετίζονται µε την ενασχόληση των παιδιών ηλικίας 7-12 ετών µε τον αθλητισµό. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 1(2), Ryan, R. & Deci, E. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, Σίµου, Θ. & Παπαϊωάννου, Α. (2008). Η σχέση ανάµεσα στους προσανατολισµούς στόχων των µαθητών και µαθητριών στο µάθηµα της φυσικής αγωγής και στα συναισθήµατα τους στη φυσική αγωγή και στη ζωή γενικότερα. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 6 (1), Smith, A., French, S., Walker, C. & Hurley, K. (2006). Peer relationship profiles and motivation in youth sport. Journal of Sport & Exercise Psychology, 2006, 28,

16 Τζέτζης, Γ., Κακαµούκας, Β., Γούδας, Μ. & Τσορµπατζούδης, Χ. (2005). Σύγκριση της φυσικής δραστηριότητας και της σωµατικής αυτοαντίληψης παχύσαρκων και µη παχύσαρκων παιδιών. Αναζητήσεις στη Φυσική και τον Αθλητισµό, 3(1), Φιλίππου, Γ. Ν., & Χρίστου, Κ. (2001). Συναισθηµατικοί παράγοντες και µάθηση των Μαθηµατικών. Αθήνα: Εκδόσεις ΑΤΡΑΠΟΣ 78

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων IHPCBG: Επένδυση για την υγεία και ευημερία των παιδιών σε Βουλγαρία και Ελλάδα IHPCBG: Investment in the health and the prosperity of the children in the Bulgarian Greek region 10-12 Οκτωβρίου 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Οφελη στη σωματικη & Ψυχικη υγεια ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕϊΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Αξίες Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 30-40 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION 1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION I Didn't Sign Up for This Ξένια Κούρτογλου Founder & Managing Partner Focus Bari S.A Co-founder e-satisfaction Τι θα δούμε I. Οι δυνάμεις της αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Βερνάδου Α. 1, Υφαντίδου Γ 1., Αποστολοπούλου 2., Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες;

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; Οι αλματώδεις πρόοδοι συνήθως αποδίδονται από τους γονείς στο ταλέντο και τα εξαιρετικά προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;»

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» «τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» μαζί για την εφηβική υγεία μαζί για την εφηβική υγεία ΜΑΖΙγια τηνεφηβικηυγεία ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Η εκκίνηση... Α Πανελλήνια Περιγεννητική Έρευνα όλοι ανεξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Οργάνωση & Διοίκηση ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός ΣκοπόςκαιΜεθοδολογία Η εργασία αυτή στοχεύει στην χρήση της βιογραφικής έρευνας για την καλύτερη κατανόηση της επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της έρευνας

Παρουσίαση της έρευνας Σχ.έτος: 2008-09 Παρουσίαση της έρευνας Οι έφηβοι λόγο των νέων συνθηκών ζωής στις πόλεις όλο και συχνότερα επιλέγουν παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας σε σχέση με άλλες δραστηριότητες. Τα βιντεοπαιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

CREDITS4HEALTH: ΜΙΑ ΗΠΙΑ ΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ

CREDITS4HEALTH: ΜΙΑ ΗΠΙΑ ΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ CREDITS4HEALTH: ΜΙΑ ΗΠΙΑ ΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ Δήµος Πύλου-Νέστορος, 17 Δεκεµβρίου 2014 - Φροντίζω τον εαυτό µου σηµαίνει φροντίζω το σώµα µου και καλλιεργώ το πνεύµα µου. Πολλές φορές, όµως,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Κριτήρια επιλογής θέματος 1. Ενδιαφέρον 2. Διασκεδαστικό 3. Γνώσεις πάνω στο θέμα 4. Συναρπαστικό 5. Επίκαιρο Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ.

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. Άρτεμις Τσίτσικα - Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα