Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Η επίδραση των κινήτρων στη συµµέτοχη νεαρών αθλητών σε οµαδικά σπορ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Η επίδραση των κινήτρων στη συµµέτοχη νεαρών αθλητών σε οµαδικά σπορ"

Transcript

1 Η επίδραση των κινήτρων στη συµµέτοχη νεαρών αθλητών σε οµαδικά σπορ Φορίδου Α., Τσίτσκαρη Ε., Μπεµπέτσος Ε. & Βερναδάκης Ν. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Τσίτσκαρη Έφη Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής, Vol.6, pp.63-78, J.S.T.a.R. All rights reserved. ISSN: To link to this article:

2 Η επίδραση των κινήτρων στη συµµέτοχη νεαρών αθλητών σε οµαδικά σπορ Περίληψη Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των κινήτρων που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των νεαρών αθλητών αναφορικά µε τη συνέχιση της συµµετοχής τους σε οµαδικά σπορ. Στην έρευνα συµµετείχαν 158 παιδιά ( 121 αγόρια, 37 κορίτσια) ηλικίας ετών που συµµετέχουν σε ιδιωτικές αθλητικές ακαδηµίες πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης στο ήµο Κοµοτηνής. Για την αξιολόγηση των κινήτρων των νεαρών αθλητών, χρησιµοποιήθηκε το Behaviour Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) των Lonsdale, Hodge και Rose (2008). Πριν συµπληρωθεί από τους αθλητές, µεταφράστηκε στα ελληνικά µε τη µέθοδο της διπλής κατεύθυνσης και ελέγθηκε η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του. Από τις περιγραφικές αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν, φάνηκε πως τα παιδιά ετών επηρεάζονται από γενικά εσωτερικά κίνητρα κατά τη συµµετοχή τους σε κάποιο άθληµα ενώ η συνέχιση της συµµετοχής τους και στο µέλλον, µέσω της ανάλυσης παλινδρόµησης, φαίνεται να επηρεάζεται από τα κίνητρα απόκτησης επιπλέον γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών µε το σπορ τους. Οι προπονητές, σε συνεργασία µε τους καθηγητές φυσικής αγωγής και τους γονείς των παιδιών συστήνεται να στηριχθούν στα αποτελέσµατα αυτής και άλλων σχετικών ερευνών προκειµένου να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τους λόγους που κυρίως ωθούν τα παιδιά στην ενασχόληση µε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Λέξεις κλειδιά: νεαροί αθλητές, κίνητρα συµµετοχής, οµαδικό άθληµα 64

3 How motives may affect young athletes participation in team sports Abstract The study s aim was to evaluate the motives that affect young athletes behavior in relation to their participation in team sports. One hundred and fifty-eight children aged 10 to 13 (121 of which were boys and 37 were girls), all active members of private volleyball, football and basketball sport academies in Komotini filled in the questionnaire. The young athletes motives were evaluated through the The Behavior Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) (Lonsdale, Hodge & Rose, 2008). The questionnaire was translated into Greek and tested for its validity and reliability before distributed to the young athletes. A descriptive analysis revealed that the children of the sample were affected by general intrinsic motivation while regression analysis showed their future participation is mostly depended on their need to learn more and acquire skills concerning their sport. Sport trainers/coaches in cooperation with physical education teachers and the parents are strongly advised to take advantage the results of this and other similar surveys in order to comprehend and evaluate the main reasons why children engage themselves in a particular sports activity. Key words: young athletes, participation motives, team sport. 65

4 Η επίδραση των κινήτρων στη συµµέτοχη νεαρών αθλητών σε οµαδικά σπορ Εισαγωγή Η φυσική δραστηριότητα, είτε αυτή αφορά στη συµµετοχή του παιδιού στον οργανωµένο και στο σχολικό αθλητισµό είτε στο ελεύθερο παιχνίδι, επιδρά θετικά τόσο στη σωµατική και ψυχική υγεία των παιδιών (Ραζάκου, Τσαπακίδου, Μπέης & Τσοµπανάκη, 2003) όσο και στην ανάπτυξη της διάθεσής τους για συνεργασία (Τζέτζης, Κακαµούκας, Γούδας & Τσορµπατζούδης, 2005). Η ενασχόληση των παιδιών µε τις αθλητικές δραστηριότητες αποτελεί βασική παράµετρο για τη φυσιολογική τους ανάπτυξη αφού συµβάλει στην εξέλιξη των κινητικών τους ικανοτήτων (Hassandra, Goudas & Chroni, 2002) και στην ανάπτυξη των νοητικών και κοινωνικόσυναισθηµατικών χαρακτηριστικών τους. Η άσκηση και γενικότερα το υψηλό επίπεδο φυσικής δραστηριότητας πρέπει να ενταχθεί στην καθηµερινότητα των παιδιών (Ραζάκου & συν., 2003). Κι αυτό γιατί η υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής είναι ιδιαίτερα σηµαντική κατά την παιδική ηλικία (Τζέτζης & συν., 2005) όπου και διαµορφώνεται µια αλυσίδα αξιόλογων χαρακτηριστικών και συµπεριφορών όπως η διάθεση για συνεργασία, η υπακοή, η κοινωνικότητα, οι καλές επιδόσεις, η διάθεση για βελτίωση, κ.α. (Παπανικολάου, Πατσιαούρας & Κεραµίδας, 2003). Αντιθέτως, µια ζωή µε απουσία φυσικής δραστηριότητας, προκαλεί κατάθλιψη, άγχος, νευρικότητα και αντικοινωνική συµπεριφορά σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Η απουσία άσκησης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα αφού χρόνιες ασθένειες των ενηλίκων όπως καρδιακά νοσήµατα, διαβήτης τύπου ΙΙ, παχυσαρκία, κάνουν την εµφάνισή τους ήδη από την παιδική ηλικία. Η σωµατική δραστηριότητα είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που καθορίζει το επίπεδο της υγείας και της ποιότητας ζωής των νέων ατόµων ( ιγγελίδης, Κάµτσιος & Θεοδωράκης, 2007). Στη σύγχρονη εποχή, η φυσική δραστηριότητα των παιδιών περιορίζεται λόγω της εντατικής χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας καθώς δυστυχώς µετατρέπονται σε παθητικούς δέκτες των εκποµπών της τηλεόρασης και των προγραµµάτων και παιχνιδιών των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Παπατσιακµάκη, 2005), κυρίως λόγω της νοοτροπίας των γονέων, αφού η αρνητική στάση απέναντι στην άσκηση είθισται να ξεκινάει από τις διδαχές της οικογένειας (Ραζάκου & συν., 2003). Η στάση αυτή σε µεγάλο ποσοστό παρατηρείται στην προεφηβεία, µεταξύ ετών (Ραζάκου & συν., 2003) καθώς τότε κυρίως, επιλέγεται ο καθιστικός τρόπος ζωής ενώ, ταυτόχρονα, αυτή 66

5 είναι και η ηλικία που διαµορφώνονται οι στάσεις των παιδιών προς την άσκηση, µε ελάχιστες τροποποιήσεις στα επόµενα χρόνια (Καλογιάννης, 2006). Σύµφωνα µε έρευνα της Hassandra και των συνεργατών της (2002), όσο µεγαλώνει το άτοµο τόσο διαφοροποιείται ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζει το θέµα της άσκησης. Οι γονείς παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη καθώς όταν απουσιάζει η γονική παρότρυνση για άσκηση από τις µικρές ηλικίες το παιδί µεγαλώνοντας επιλέγει τον καθιστικό τρόπο ζωής ή τη µειωµένη αθλητική συµµετοχή ( ιγγελίδης & συν., 2007). Για να πάρει ένα παιδί την απόφαση να ασχοληθεί µε κάποιο άθληµα, πρέπει να ενεργοποιηθούν στοιχεία που συµβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου: ένστικτα, ανάγκες, ορµές, προθέσεις, επιθυµίες, εσωτερικού τύπου, δηλαδή, συµπεριφορές, όσο και εξωτερικές αιτίες όπως αµοιβές, επιβραβεύσεις, επιδοκιµασίες, µπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά - όπως και τους ενήλικες- στη λήψη της απόφασης για άσκηση (Ryan & Deci, 2000). Όλα αυτά τα στοιχεία συγκροτούν τα κίνητρα. Ως κίνητρο, ορίζεται το µέσο, η παρορµητική αιτία που ωθεί σε δράση (Τεγόπουλος & Τερζάκης, 2008) και διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και σε µη-κίνητρα, στις περιπτώσεις απουσίας κάθε είδους κινητοποίησης. Τα εσωτερικά κίνητρα, περιλαµβάνουν τους προσωπικούς λόγους για τους οποίους ένα άτοµο επιλέγει να ασχοληθεί µε µια δραστηριότητα (Παπαϊωάννου, Κουρτεσοπούλου & Κωνσταντακάτου, 2005). Όπως αναφέρει ο Φιλίππου (2001), εσωτερικά κίνητρα υπάρχουν στην περίπτωση κατά την οποία οι µαθητές/παιδιά καταβάλλουν προσπάθεια για την επίλυση ενός προβλήµατος, διαθέτουν χρόνο και επιµένουν στην εύρεση της λύσης γιατί πιστεύουν στην αξία αυτού που κάνουν. Τους ικανοποιεί η αισθητική απόλαυση, η χαρά της επιτυχίας, η κατάκτηση της πνευµατικής κορυφής, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε αµοιβή. Εποµένως, τα εσωτερικά κίνητρα, σχετίζονται µε την προσωπική επιθυµία του καθενός να φτάσει σε ένα συγκεκριµένο στάδιο εξέλιξης καθώς και στην έµφυτη τάση, την επιθυµία για γνώση αλλά και την εσωτερική ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν πετυχαίνει κάτι που έθεσε ως στόχο. Επίσης, η ύπαρξή τους είναι απόλυτα φυσιολογική καθώς, όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται έχοντας την έµφυτη ανάγκη για ικανοποίηση αυτών των αισθηµάτων τους (Ryan & Decι, 2000). Οι επιλογές, συνεπώς, που γίνονται βασιζόµενες σε αυτό τον τύπο κινήτρων, θεωρούνται πιο ελεύθερες σε σχέση µε τις υπόλοιπες. Τα εξωτερικά κίνητρα, περιλαµβάνουν τα εξωτερικά αίτια που υπαγορεύουν µια συµπεριφορά και ωθούν ένα άτοµο να ασχοληθεί µε ένα έργο, όπως η προσδοκία συγκεκριµένου οφέλους κατά την υλοποίηση του έργου (Φιλίππου, 2001). Συνήθως 67

6 συνδέονται µε τις ανάγκες του ατόµου και είναι η αµοιβή, η ενθάρρυνση, η αυτοπεποίθηση και η θετική αντιµετώπιση που έχει από τους γύρω του (Kilpatrick, Hebert & Bartholomew, 2005). Πολλές φορές, βέβαια, τα κίνητρα αυτά διαµορφώνονται και από την ανάγκη αποφυγής αρνητικών συµπεριφορών του περιβάλλοντος προς το άτοµο, συµπεριφορών όπως η αποδοκιµασία, η αδιαφορία ή κάποια ποινή (Kilpatrick et al., 2005). Ουσιαστικά είναι η αποφυγή κάποιου τιµήµατος που θα πρέπει να καταβάλει σε περίπτωση αποτυχίας (Φιλίππου, 2001). Τέλος, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν παρατηρείται καθόλου κινητοποίηση. Τα περισσότερα παιδιά, έχουν ταλέντο σε κάποιο άθληµα, το οποίο εξελίσσεται σταδιακά µέσω της ενασχόλησής τους µε αυτό. Αν λοιπόν δεν κινητοποιηθεί από νωρίς, το ταλέντο τους δε θα αναδειχθεί. Έτσι, το πιο πιθανό είναι να µην υπάρχει τίποτα που να τον/την ωθήσει αργότερα ως ενήλικα στη συµµετοχή σε κάποιο σπορ ή δραστηριότητα (Patrick, Ryan, Liro, Fredricks, Hruda & Eccles, 1999). Οι Smith, French, Walker και Hurley (2006) σηµείωσαν πως ειδικά στις ηλικίες χρονών, σηµαντικό ρόλο κινητοποίησης παίζει το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού. Κατέληξαν πως αν απουσιάζουν οι κοινωνικές συναναστροφές που ενισχύουν την ιδέα της άσκησης, δύσκολα κάποιο άλλο κίνητρο θα ωθήσει τα παιδιά να ασχοληθούν µε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Τα κίνητρα, λοιπόν, είναι πιθανόν να πηγάζουν και από το τι πιστεύει ένα άτοµο σχετικά µε τις ικανότητές του στην εκτέλεση µιας δράσης, καθώς και από τις πεποιθήσεις του για την αξία της δράσης αυτής, ενώ, πολλές φορές, έχουν τελείως διαφορετικά αποτελέσµατα στην ποιότητα της εµπειρίας που λαµβάνει κανείς ή στη στάση που θα υιοθετήσει πάνω στο αντικείµενο που τον απασχολεί κυρίως όταν τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα έρχονται σε σύγκρουση (Ryan & Decι, 2000) και γίνεται η επιλογή των αποφάσεων αλλά και της κατεύθυνσης των επιλογών. Στις νεαρές ηλικίες, ειδικότερα, µπορούν να παρουσιαστούν δυσκολίες στον καθορισµό των εσωτερικών και εξωτερικών παραµέτρων κινητοποίησης των παιδιών και στο πώς αυτά γίνονται αντιληπτά. Τα ίδια στοιχεία που µπορεί να αποτελέσουν παράγοντες κινητοποίησης µπορούν να εκληφθούν και ως παράγοντες µη κινητοποίησης, ανάλογα µε τον τρόπο που αυτά µεταδίδονται στα παιδιά από τους ενήλικες -κυρίως τους προπονητές και τους γονείς τους (Pelletier, Vallerand & Sarrazin, 2007). Τέλος, τα κίνητρα διαφέρουν ανάλογα µε τη φυσική δραστηριότητα που έχει κάποιος επιλέξει. ιαφορετικός παράγοντας ωθεί κάποιον να ασχοληθεί µε κάποιο ατοµικό σπορ, διαφορετικός µε οµαδικό, άλλα είναι τα κριτήρια επιλογής και συµµετοχής σε µια 68

7 ανάλαφρη δραστηριότητα στη φύση και άλλα σε µια πιο απαιτητική (Κουθούρης, 2008). Εξάλλου οι επιλογές άθλησης είναι πολλές και η κάθε µια έχει τα δικά της ξεχωριστά οφέλη. Υγεία, αυτοπεποίθηση, κοινωνικοποίηση, αναγνώριση, διάθεση και πολλά ακόµη θετικά στοιχεία θα διαµορφωθούν από τη νεαρή ακόµη ηλικία, αν υιοθετηθούν οι κατάλληλες τακτικές ώστε να προσελκυθούν όλο και περισσότερα παιδιά στον αθλητισµό αλλά και να µειωθεί το ποσοστό εγκατάλειψης της άσκησης. Η πολιτεία, το σχολείο και η οικογένεια, θα πρέπει να συµβάλουν στην ενίσχυση της συµµετοχής των παιδιών µε αθλητικές δραστηριότητες. Αναλόγως σηµαντική είναι και η κατανόηση και κινητοποίηση των ανηλίκων εκείνων που έχουν ήδη επιλέξει τη συµµετοχή σε κάποιο σπορ, καθώς σύµφωνα µε τους ούλια, Κοσµίδου, Παυλογιάννη και Πατσιαούρα (2005) πολλά είναι τα παιδιά που τελικώς αποχωρούν και σταµατούν να ασχολούνται µε τον αθλητισµό, αρκετά νωρίς, κυρίως δε, στην εφηβεία. Η υιοθέτηση από τους προπονητές και τους καθηγητές φυσικής αγωγής κατάλληλων και εξατοµικευµένων τεχνικών παρακίνησης των παιδιών και η ταυτόχρονη υλοποίησή τους στο χώρο προπόνησης, είναι ένα στήριγµα βοηθείας για την αποφυγή της αρνητικής συνέπειας της αναβολής ή παύσης της άσκησης (Kilpatrick, Hebert & Bartholomew, 2005). Στόχος αυτής της έρευνας λοιπόν ήταν η µελέτη και κατανόηση των κινήτρων που ωθούν τα παιδιά να συµµετάσχουν σε οργανωµένες αθλητικές δραστηριότητες και η επίδραση των κινήτρων αυτών στη διάθεσή τους να συνεχίσουν να συµµετάσχουν στο µέλλον. Πιο συγκεκριµένα, οι υποθέσεις που τέθηκαν από τους ερευνητές ήταν: H1. Οι διαστάσεις των εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων αξιολογούνται θετικά από τα παιδιά που συµµετέχουν στις ακαδηµίες των οµαδικών αθληµάτων σε αντίθεση µε την απουσία κινήτρων που δεν αξιολογείται θετικά. H2. Όλες οι διαστάσεις των κινήτρων επηρεάζουν θετικά την πρόθεση για συνέχιση της συµµετοχής των παιδιών στις ακαδηµίες των οµαδικών αθληµάτων Να σηµειωθεί πως τρεις περιορισµοί της µελέτης περιορίζουν τη γενίκευση των εξαγοµένων αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων: α) η έρευνα πραγµατοποιήθηκε αποκλειστικά στην πόλη της Κοµοτηνή, β) σε ακαδηµίες οµαδικών και µόνοαθληµάτων, γ) στις οποίες συµµετέχουν κυρίως αγόρια, µε αποτέλεσµα το δείγµα των κοριτσιών να είναι αρκετά περιορισµένο. 69

8 Μεθοδολογία είγµα Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από 158 παιδιά, 121 αγόρια και 37 κορίτσια ηλικίας ετών, που συµµετείχαν σε αθλητικές ακαδηµίες καλαθοσφαίρισης (24,1%), πετοσφαίρισης (24,7%) και ποδοσφαίρου (50%) του δήµου Κοµοτηνής. Οι συγκεκριµένες ηλικίες επιλέχθησαν καθώς αποτελούν την περίοδο που ένα παιδί αποφασίζει αν θα συνεχίσει να ασχολείται µε το άθληµα του, θα αλλάξει ή θα σταµατήσει να ασκείται γενικά (Patrick & et al., 1999). Το παιδί αναπτύσσεται µε την άσκηση όχι µόνο σωµατικά αλλά νοητικά, κοινωνικοσυναισθηµατικά και ψυχοκινητικά. Αυτή είναι η περίοδος όπου ένας µικρός αθλητής καλλιεργεί τη νοητική λειτουργία µέσα από την παρατήρηση, τον πειραµατισµό, την διερεύνηση, τον σχεδιασµό, την ερµηνεία, την διατύπωση υποθέσεων, την παραγωγή ερωτήσεων και την κριτική σκέψη. (Ραζάκου & συν., 2003). Μέσα συλλογής των δεδοµένων Για τη συλλογή των δεδοµένων, χρησιµοποιήθηκε το Behavior Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) των Lonsdale, Hodge και Rose (2008). Το BRSQ δηµιουργήθηκε µε στόχο τη συλλογή δεδοµένων σε πλαίσιο ανταγωνιστικού αθλητισµού για θέµατα εσωτερικής και εξωτερικής παρακίνησης καθώς και απουσίας κινήτρων. Η δηµιουργία του στηρίχθηκε στη θεωρία της αυτοδιάθεσης των Deci και Ryan (1985). Η επιλογή του συγκεκριµένου οργάνου αξιολόγησης των κινήτρων για αθλητική συµµετοχή στηρίχθηκε στο ότι παρουσιάζει µεγαλύτερα σκορ εγκυρότητας και αξιοπιστίας των παραγόντων του αλλά και µεγαλύτερη νοµολογική εγκυρότητα σε σχέση τόσο µε το Sport Motivation Scale των Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson και Blais (1995) όσο και µε την αναθεωρηµένη κλίµακα (SMS-6) των Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Forero και Jackson (2007). Η συγκεκριµένη κλίµακα, µετά από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας της δηµοσιευµένης από Έλληνες ερευνητές, δε φάνηκε να έχει χρησιµοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα. Κατά συνέπεια, θα έπρεπε να µεταφραστεί και να προσαρµοστεί στα ελληνικά και γι αυτό το σκοπό επιλέχθηκε η µέθοδος της διπλής κατεύθυνσης (Vallerand, 1989; Banville, Desroriers & Genet-Volet, 2000). Το ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε πρώτα στα ελληνικά από δύο από τους ερευνητές οι οποίοι δήλωσαν πιστοποιηµένα άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι δύο εκδοχές της µεταφρασµένης στα ελληνικά κλίµακας συγκρίθηκαν µεταξύ τους. Από τη σύγκριση αυτή 70

9 προέκυψε ότι 21 από τις 36 µεταβλητές είχαν µεταφραστεί µε τον ίδιο τρόπο. Για τις υπόλοιπες 15, οι δύο ερευνητές συζήτησαν το νόηµά τους και κατέληξαν ότι παρά τη χρήση κάποιων διαφορετικών λέξεων, αυτό ήταν ίδιο. Η συζήτηση κατέληξε στην απόλυτη συµφωνία των δύο ερευνητών όσον αφορά στην ελληνική µετάφραση του ερωτηµατολογίου. Η ελληνική έκδοση στη συνέχεια δόθηκε σε δύο δίγλωσσους ερευνητές του αθλητισµού προκειµένου να το µεταφράσουν πλέον από τα ελληνικά στα αγγλικά. Κανένας από τους δύο δεν είχε χρησιµοποιήσει την κλίµακα BRSQ στο πρόσφατο ή στο µακρινό παρελθόν. Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, οι τέσσερις ερευνητές συνέκριναν τις µεταβλητές αυτής της κλίµακας µε την αρχική των Lonsdale, Hodge και Rose (2008). Παρόλο που αρκετές από τις µεταβλητές που προέκυψαν (18 από τις 36) δεν ήταν ακριβώς ίδιες µε τις αντίστοιχες του αρχικού ερωτηµατολογίου, οι ερευνητές µε τη συµβολή καθηγητή αγγλικής φιλολογίαςσυµφώνησαν ότι το νόηµα ήταν ταυτόσηµο. Έτσι κατέληξαν στη διατήρηση της µεταφρασµένης ελληνικής κλίµακας µε την προϋπόθεση της εκ νέου δοκιµασίας της µέσω πιλοτικής έρευνας. Για να ελεγχθεί η εγκυρότητα του περιεχοµένου του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 30 παιδιά ηλικίας ετών που συµµετείχαν µεν σε ακαδηµίες οµαδικών αθληµάτων, όχι όµως στην πόλη της Κοµοτηνής, αλλά σε ήµο της Θεσσαλονίκης, που να εµφανίζει χαρακτηριστικά κωµόπολης, ανάλογα µε αυτά της Κοµοτηνής. Κανένα από τα 30 παιδιά που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο δεν ανέφερε κάποια δυσκολία στη συµπλήρωση και κατανόηση των µεταβλητών του ερωτηµατολογίου. Το τελικό ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 36 µεταβλητές που βάσει θεωρίαςοµαδοποιούνται σε εννέα παράγοντες (τέσσερις µεταβλητές ανά παράγοντα) που αφορούν στα κίνητρα που ενεργοποιούν τα άτοµα στο να συµµετάσχουν σε αγωνιστικά σπορ. Όλες οι µεταβλητές των κινήτρων απαντώνται µέσω µίας 7βάθµιας κλίµακας τύπου Likert, όπου 1: «Καθόλου δεν ισχύει» ως 7: «Ισχύει 100%». Η εσωτερική συνοχή των υποκλιµένων αξιολογήθηκε µε το τεστ α του Cronbach (Πίνακας 1). Η καταγραφή της πρόθεσης συνέχισης της συµµετοχής των παιδιών στις αθλητικές ακαδηµίες καταγράφηκε µε µία µεταβλητή («Πόσο πιθανό το βρίσκεις να συνεχίσεις να συµµετάσχεις στο συγκεκριµένο άθληµα και στο µέλλον») της οποίας οι απαντήσεις επίσης δίνονταν σε επτά διαφορετικά επίπεδα: από «1: εν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσω» έως «7: σίγουρα θα συνεχίσω». 71

10 ιαδικασία συλλογής των δεδοµένων Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε από τον Ιανουάριο ως το Μάιο του Προηγήθηκε επικοινωνία µε τους προπονητές ή υπευθύνους των ακαδηµιών οµαδικών αθληµάτων που λειτουργούν στην πόλη της Κοµοτηνής, προκειµένου αφενός να εκδηλώσουν τη συµφωνία ή διαφωνία τους µε τη διεξαγωγή της έρευνας στο σύλλογό τους όσο και για να δώσουν στους ερευνητές πρόγραµµα των προπονήσεών τους. Προϋπόθεση για τη συλλογή των δεδοµένων ήταν να ληφθεί η σύµφωνη γνώµη των γονέων, παράλληλα µε την εθελοντική συµµετοχή των παιδιών. Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στα παιδιά από έναν από τους ερευνητές πριν την έναρξη της προπόνησής τους, για λειτουργικούς λόγους. Συνολικά διανεµήθηκαν 205 ερωτηµατολόγια, επεστράφησαν 160, εκ των οποίων τελικά στη µελέτη αξιοποιήθηκαν τα 158 (ποσοστό επιστροφής: 77,07%). Στατιστική Ανάλυση Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS for Windows 16.0, µε το οποίο πραγµατοποιήθηκαν περιγραφικές αναλύσεις, αναλύσεις αξιοπιστίας και Ανάλυση Παλινδρόµησης µε ανεξάρτητες µεταβλητές τους παράγοντες κινήτρων. Αποτελέσµατα Η εσωτερική συνοχή των υποκλιµάκων αξιολόγησης των κινήτρων συµµετοχής εξετάσθηκε µε τον υπολογισµό του συντελεστή α του Cronbach, τα αποτελέσµατα του οποίου δε φαίνεται να στηρίζουν απόλυτα την αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου (Πίνακας 1), παρόλο που η εσωτερική συνοχή ολόκληρης της κλίµακας ήταν α=.87. Ιδίως ο παράγοντας «Αναγνωρίσιµη κινητοποίηση» παρουσιάζει ιδιαίτερα χαµηλή εσωτερική συνοχή ενώ και οι παράγοντες «απουσία κινήτρων» και «εξωτερική κινητοποίηση», παρουσιάζουν σχετικά χαµηλή αξιοπιστία. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει σίγουρα να επικεντρωθούν σε θέµατα εσωτερικής συνοχής και εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου, καθώς τα πιο πάνω αποτελέσµατα δεν είναι ξεκάθαρο αν προέρχονται από τη χρήση του ερωτηµατολογίου σε διαφορετική κουλτούρα, σε κάποια/κάποιες αστοχία/ες στη µετάφραση ή στο δείγµα. Καθώς η αξιολόγηση των κινήτρων συµµετοχής των παιδιών στους συλλόγους τους η µία από τις ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας, πραγµατοποιήθηκαν περιγραφικές αναλύσεις στις υποκλίµακες του ερωτηµατολογίου. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι 72

11 οι νεαροί συµµετέχοντες κινητοποιούνται περισσότερο από τα «γενικά εσωτερικά κίνητρα» (Μ.Ο.=6,55, Τ.Α.=0,99) (π.χ. «..απολαµβάνω τη συµµετοχή», «.. µου αρέσει», κ.α.) και τα εσωτερικά κίνητρα που αποσκοπούν στη «γνώση» (Μ.Ο.=6,49, Τ.Α.=0,92) (π.χ. «..απολαµβάνω να µαθαίνω νέες τεχνικές», «διασκεδάζω να µαθαίνω κάτι νέο για το άθληµά µου», κ.α.). Αναλυτικά, οι µέσοι όροι της αξιολόγησης των κινήτρων συµµετοχής από τους νεαρούς αθλητές εµφανίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 1). Πίνακας 1. Περιγραφική ανάλυση των παραγόντων που κινητοποιούν τα παιδιά να συµµετάσχουν στις ακαδηµίες οµαδικών αθληµάτων α/α Παράγοντες Κινήτρων Μ.Ο. Τ.Α. α Cronbach 1. Απουσία κινήτρου 1,15 0, Εξωτερική κινητοποίηση 1,11 0, Εσωτερική κινητοποίηση 2,17 1, Κίνητρα προσδιορισµού 6,01 1, Κίνητρα ολοκλήρωσης 5,48 1, Εσωτερικά κίνητρα γενικά 6,55 0, Εσωτερικά κίνητρα γνώσης 6,49 0, Εσωτερικά κίνητρα διέγερσης 5,99 1, Εσωτερικά κίνητρα εκπλήρωσης 6,18 1,12.87 Αναφορικά µε το ποια κίνητρα κυρίως επηρεάζουν την πρόθεση των παιδιών να συνεχίσουν να συµµετέχουν και στο µέλλον στο σπορ που επέλεξαν, τα αποτελέσµατα της Ανάλυσης Παλινδρόµησης, µε εξαρτηµένη µεταβλητή την «Πρόθεση» και ανεξάρτητους τους παράγοντες κινήτρων, έδειξαν ότι µόνο ο παράγοντας «Εσωτερικά κίνητρα Γνώση» (beta=.31, t =2,4, p<.05) φαίνεται να επηρεάζει τη διάθεση των παιδιών ώστε να συνεχίσουν να συµµετάσχουν στο εκάστοτε σπορ και στο µέλλον. Σε ότι αφορά στους υπόλοιπους παράγοντες κινήτρων κανένας δεν είχε στατιστικά σηµαντική επίδραση στη διακύµανση της εξαρτηµένης µεταβλητής. Συζήτηση Συµπεράσµατα Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η µελέτη και η κατανόηση των κινήτρων που ωθούν τα παιδιά να συµµετέχουν σε οργανωµένες αθλητικές δραστηριότητες και η επίδραση 73

12 αυτών στη διάθεσή τους να συνεχίσουν να συµµετέχουν και στο µέλλον. Επιπλέον στόχος ήταν η µελέτη των κινήτρων µε βάση το φύλο των παιδιών. Κατά ένα µεγάλο ποσοστό, οι αρχικές υποθέσεις περί των αιτιών που κυρίως κινητοποιούν τα παιδιά επαληθεύτηκαν ενώ δεν ισχύει απόλυτα το ίδιο στην υπόθεση για το τι κινητοποιεί τη συνέχιση της δραστηριοποίησης στο άθληµα που επέλεξαν και στο µέλλον. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στην πρώτη ερευνητική υπόθεση, που αφορούσε στη µελέτη των κινήτρων που κυρίως επηρεάζουν τους νεαρούς αθλητές να συµµετέχουν στα διάφορα αθλήµατα, προέκυψε ότι τα εσωτερικά και πιο συγκεκριµένα, τα γενικά εσωτερικά κίνητρα καθώς και τα κίνητρα που αφορούν στη γνώση είναι αυτά που κυρίως επηρεάζουν τα παιδιά. Στη συνέχεια οι νεαροί συµµετέχοντες επηρεάζονται από τα κίνητρα προσδιορισµού, αυτά της ολοκλήρωσης, ενώ ελάχιστα φαίνεται να ασκούν κάποια επιρροή στους νεαρούς αθλητές η εσωτερική και η εξωτερική κινητοποίηση. Τέλος, η απουσία κινήτρων δεν αξιολογείται θετικά από τους νεαρούς συµµετέχοντες. Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνεται να συµφωνούν µε έρευνα του ούλια και των συνεργατών του (2005), οι οποίοι ανέφεραν ότι οι λόγοι που κυρίως κινητοποιούν τους νεαρούς συµµετέχοντες σε αθλητικές δραστηριότητες είναι εσωτερικοί και να εξαρτώνται από την ευχαρίστηση που βιώνουν κατά τη συµµετοχή τους. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι τα κίνητρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της γνώσης αξιολογούνται ως σηµαντικά από τα παιδιά. Οι αθλητικοί συµµετέχοντες φαίνεται να ενδιαφέρονται κυρίως για το τι µαθαίνουν από τη συµµετοχή τους και πώς µπορούν να αξιοποιήσουν στην πορεία τη γνώση αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται παράλληλα να διεκδικούν τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός χαρακτήρα κοινωνικού, συνεργατικού, µε έντονο το αίσθηµα της προσφοράς και της βοήθειας σε άλλους, εντός και εκτός αθλητισµού και ταυτόχρονα εκδηλώνουν την επιθυµία τους για ανάπτυξη της αθλητικής τους απόδοσης και του ταλέντου τους. Στην επιθυµία τους αυτή για εξέλιξη του αθλητικού χαρακτήρα και της αθλητικής απόδοσης, στηρίζεται η ανάπτυξη των γενικών εσωτερικών αιτίων, που παρακινούν τους περισσότερους από τους αθλητές που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια. Η ικανοποίηση αυτή που αποκτάται µε την ειλικρινή επιθυµία για συµµετοχή, αντανακλά σε επιθυµητές επιδόσεις που δεν παρατηρούνται όταν τα επίπεδα ικανοποίησης από τη συµµετοχή σε κάποια αθλητική ακαδηµία, είναι χαµηλά, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί το κατάλληλο κλίµα ώστε να υπάρξει και η επιθυµητή πρόθεση για συµµετοχή στο µέλλον (Τζέτζης & συν., 2005). Όσον αφορά στα γενικά εσωτερικά αίτια, που κατέχουν αρκετά σηµαντικό ποσοστό των απαντήσεων που δόθηκαν στα ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν, η ύπαρξή τους 74

13 οφείλεται στην έµφυτη ανάγκη να ικανοποιεί ο άνθρωπος τα αισθήµατα που επιθυµεί να νιώσει ( ιγγελίδης & συν., 2005) Ειδικά ένα παιδί θέλει να νιώσει χαρά από τη συµµετοχή του, απόκτηση πνευµατικής γνώσης, επίτευξη στόχων εξέλιξης στο άθληµα. Ο λόγος που στηρίζονται στα γενικά εσωτερικά κίνητρα, είναι γιατί επηρεάζονται αποκλειστικά από το πώς αισθάνονται τα ίδια για τη συµµετοχή τους, χωρίς να παρουσιάζεται πίεση από εξωτερικούς παράγοντες, όπως γονείς και προπονητές. Μάλιστα, από τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά φαίνεται πως ο παράγοντας πίεση δεν τους επηρεάζει καθόλου. ρουν δηλαδή αποκλειστικά µε βάση τα δικά τους θέλω και όχι για την ικανοποίηση απαιτήσεων γονέων και προπονητών. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαιτέρως θετικό καθώς η κινητοποίηση των αθλητών στηρίζεται σε περισσότερο στέρεες βάσεις όταν απορρέει από το συνδυασµό κινήτρων που έχουν να κάνουν µε την ευχαρίστηση που νιώθουν από τη συµµετοχή τους σε κάποιο άθληµα και από τις γνώσεις που αποκτούν πάνω σε αυτό (Σίµου & Παπαιωάννου, 2008). Τα παιδιά γενικά επηρεάζονται πάντα από αυτό που νιώθουν και δε διστάζουν να δείξουν έντονα την ευχαρίστηση ή την απογοήτευσή τους. Στο πλαίσιο του αθλητισµού αν τα συναισθήµατα που γεννούνται κατά τη συµµετοχή των παιδιών είναι θετικά, φαίνεται από τη θέληση για καθηµερινή ακόµη συµµετοχή και από την προσπάθεια που κάνει κάθε παιδί ώστε να εξελιχθεί σε αυτό. Στην ίδια λογική κινούνται και όταν είναι απογοητευµένα από τη συµµετοχή τους. Τότε η προσπάθεια και τα επιτεύγµατα είναι µηδενικά, θέληση δεν υπάρχει και η απαίτηση να σταµατήσει τελείως να ασχολείται µε το άθληµα δεν αργεί να εµφανιστεί, ειδικά αν είναι το κυρίαρχο στοιχείο στο οποίο βασίζονται οι επιλογές τους είναι τα συναισθήµατά για αυτές ( ιγγελίδης & συ., 2005). Στο πλαίσιο µίας ενεργούς και υγιούς συµµετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, µπορεί επιτυχώς να διαµορφωθεί τόσο ο τρόπος λειτουργίας και ο χαρακτήρας ενός νέου ατόµου, κυρίως δε η διάθεσή του προς τη δια βίου άσκηση. Ένας προπονητής, συνεπώς, δεν πρέπει να σταθεί απλά στο να διδάξει τις σωστές τεχνικές και τους κανόνες. Είναι αυτός που ουσιαστικά δηµιουργεί το κλίµα ικανοποίησης που αναζητούν οι αθλητές του. Την ευχαρίστηση αυτή που τους κάνει να θέλουν να συµµετέχουν τώρα και στο µέλλον στο άθληµα που επέλεξαν ή στον αθλητισµό γενικότερα. Θα πρέπει να φροντίσει να συµβάλει θετικά στη διαµόρφωση του τρόπου σκέψης και στο πώς το κάθε παιδί αντιµετωπίζει τα σπορ, χρησιµοποιώντας τους κατάλληλους, σχεδόν εξατοµικευµένους τρόπους κινητοποίησής του. Συνίσταται, λοιπόν, ο προπονητής, να στηρίζει τις βάσεις της οµάδας στο φιλικό κλίµα και να είναι πάντα σε εγρήγορση για µια πιθανή στιγµή που θα δηµιουργηθούν από κάποιον αθλητή αρνητικά συναισθήµατα και 75

14 θα θελήσει να διακόψει. Να συζητάει συχνά µε τους αθλητές του αν είναι ικανοποιηµένοι και να αλλάζει ότι δεν τους ευχαριστεί. Αναλόγως, και όσον αφορά στα αποτελέσµατα της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης, προκύπτει ότι η διάσταση της γνώσης είναι αυτή που φαίνεται κυρίως να επηρεάζει τους νεαρούς αθλητές στην απόφασή τους να συνεχίσουν να συµµετάσχουν στις προπονήσεις της οµάδας/αθλήµατός τους. Φαίνεται δηλαδή πως το µεγαλύτερο ποσοστό των νεαρών αθλητών, θέλουν να µαθαίνουν όλο και περισσότερα, να γίνονται ακόµη καλύτεροι, γι αυτό επιλέγουν να συνεχίσουν να συµµετέχουν ενεργά και στο µέλλον, πετυχαίνοντας τους στόχους τους. Μεγαλώνοντας, οι στόχοι αυτοί εξελίσσονται. Έτσι, αν οι βάσεις που µπήκαν εξ αρχής είναι κατάλληλες, η επιθυµία διατήρησης µίας εξελεγκτικής πορείας δε θα παύσει ενώ συνεχώς θα προκύπτουν νέα πράγµατα που κάποιος αθλητής θα θέλει να ανακαλύψει και να κατακτήσει (Τζέτζης & συν., 2005: ιγγελίδης & συν., 2005). Κατά συνέπεια, στις αρµοδιότητες ενός προπονητή που θέλει το καλύτερο για την οµάδα και κυρίως για τους αθλητές του θα πρέπει να ενταχθεί η διάθεσή σου να παράσχει συνεχώς κίνητρα για γνώση και µάλιστα να δηµιουργεί ένα κατάλληλο κλίµα στους αθλητές του ώστε να αδηµονούν για κάθε νέα γνώση που µπορεί να τους προσφερθεί. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους οι καθηγητές φυσικές αγωγή και οι προπονητές αλλά και οι διοικήσεις των αθλητικών ακαδηµιών και σίγουρα οι γονείς. Βιβλιογραφία ιγγελίδης, N., Κάµτσιος Σ. & Θεοδωράκης, Ι. (2007). Σωµατική δραστηριότητα, στάσεις προς την άσκηση, αντίληψη εαυτού, διατροφικές συνήθειες και δείκτης µάζας σώµατος µαθητών δηµοτικού σχολείου. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 5 (1), ούλιας, Ε., Κοσµίδου, Ε., Παυλογιάννη, Ο. και Πατσιαούρα, Α. (2005). ιερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής εφήβων σε οµάδες παραδοσιακών χορών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 3 (2), Hassandra, Μ., Goudas Μ. & Chroni, S. (2002). Examining factors associated with intrinsic motivation in physical education: a qualitative approach. Psychology of Sport and Exercise,4, Καλογιάννης, Π. (2006). Ο ρόλος της άσκησης και της φυσικής αγωγής στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 4(2),

15 Kilpatrick, Μ., Hebert, Ε. & Bartholomew, J. (2005). College students motivation for physical activity: Differentiating men s and women s motives for sport participation and exercise. Journal of American college health, 54(2). Κουθούρης, Χ. (2008). ιερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής σε παιδικές κατασκηνώσεις περιπέτειας και η σηµασία τους στο µαρκετινκγκ των αντίστοιχων οργανισµών. ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 4-22 Παπαϊωάννου, A., Κουρτεσοπούλου, A. & Κωνσταντακάτου, B. (2005). Εσωτερική παρακίνηση και στόχοι επίτευξης αθλητών αναρρίχησης. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 3(1), Παπανικολάου, Z., Πατσιαούρας, A. & Κεραµίδας, Π. (2003). Η χρήση της συστηµικής οικογενειακής προσέγγισης στο «έσιµο» ποδοσφαιρικής οµάδας. Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 1(2), Παπατσιακµάκη, Γ. (2005). Άσκηση και σωµατική ανάπτυξη του παιδιού. Ανακτήθηκε από στις 30 Νοεµβρίου Patrick, H., Ryan, A., Liro, C., Fredricks, J., Hruda, L. & Eccles, J. (1999). Adolescents' commitment to developing talent: The role of peers in continuing motivation for sports and the arts. Journal of Youth and Adolescence, 28(6) Pelletier, L., Vallerand,R. & Sarrazin, S. (2007). The revised six-factor Sport Motivation Scale (Mallett,Kawabata, Newcombe, Otero-Forero, & Jackson, 2007): Something old, something new, and something borrowed. Psychology of Sport and Exercise 8 (2007), Ραζάκου, Φ., Τσαπακίδου, Α., Μπέης, Κ. & Τσοµπανάκη, Θ. (2003). ιερεύνηση παραγόντων που σχετίζονται µε την ενασχόληση των παιδιών ηλικίας 7-12 ετών µε τον αθλητισµό. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 1(2), Ryan, R. & Deci, E. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, Σίµου, Θ. & Παπαϊωάννου, Α. (2008). Η σχέση ανάµεσα στους προσανατολισµούς στόχων των µαθητών και µαθητριών στο µάθηµα της φυσικής αγωγής και στα συναισθήµατα τους στη φυσική αγωγή και στη ζωή γενικότερα. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, τόµος 6 (1), Smith, A., French, S., Walker, C. & Hurley, K. (2006). Peer relationship profiles and motivation in youth sport. Journal of Sport & Exercise Psychology, 2006, 28,

16 Τζέτζης, Γ., Κακαµούκας, Β., Γούδας, Μ. & Τσορµπατζούδης, Χ. (2005). Σύγκριση της φυσικής δραστηριότητας και της σωµατικής αυτοαντίληψης παχύσαρκων και µη παχύσαρκων παιδιών. Αναζητήσεις στη Φυσική και τον Αθλητισµό, 3(1), Φιλίππου, Γ. Ν., & Χρίστου, Κ. (2001). Συναισθηµατικοί παράγοντες και µάθηση των Μαθηµατικών. Αθήνα: Εκδόσεις ΑΤΡΑΠΟΣ 78

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για συµµετοχή στα σπορ. Θέµα διάλεξης Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Κίνητρα για συµµετοχή στα σπορ. Θέµα διάλεξης Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας ΙΑΛΕΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 3 Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή Μάριος Γούδας Τι µας παρακινεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Φυσική αγωγή και προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ερµηνεία του «καψίµατος» Θέµα διάλεξης 11 Καταπόνηση και κάψιµο αθλητών και αθλητριών. καταπόνησης. Μάριος Γούδας ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ερµηνεία του «καψίµατος» Θέµα διάλεξης 11 Καταπόνηση και κάψιµο αθλητών και αθλητριών. καταπόνησης. Μάριος Γούδας ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 11 Καταπόνηση και κάψιµο αθλητών και αθλητριών Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών ΞΕΝΙΑ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ, PhD Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Παν. Αθηνών Αναπλ. Ταμίας του ΣΕΓΑΣ Σύγχρονη προσέγγιση Οι νέοι στον αθλητισμό ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ 35% ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 65% Σύγχρονη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης Παρά την πληθώρα ερευνών που τεκμηριώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η χρήση της σωματικής τιμωρίας από τους γονείς σε ποικίλους τομείς της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα που θα αναπτυχθούν. Θεωρία. Αλληλεπιδράσεις. Θεωρία. Άσκηση και σχέσεις υγιεινών και ανθυγιεινών συμπεριφορών. Θεοδωράκης Γιάννης

Θέματα που θα αναπτυχθούν. Θεωρία. Αλληλεπιδράσεις. Θεωρία. Άσκηση και σχέσεις υγιεινών και ανθυγιεινών συμπεριφορών. Θεοδωράκης Γιάννης Θέματα για συζήτηση. Άσκηση και σχέσεις υγιεινών και ανθυγιεινών συμπεριφορών. 1. Σκεφτείτε μερικές υγιεινές συμπεριφορές, και μερικές ανθυγιεινές. 2. Φέρτε στο μυαλό σας ένα γνωστό σας πρόσωπο που καπνίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήµατος. Άσκηση και Αγωγή Υγείας. Σκοπός Μαθήµατος Οι φοιτητές: Τι είναι Υγεία; Προαγωγή της Υγείας & Αγωγή Υγείας

Περιγραφή Μαθήµατος. Άσκηση και Αγωγή Υγείας. Σκοπός Μαθήµατος Οι φοιτητές: Τι είναι Υγεία; Προαγωγή της Υγείας & Αγωγή Υγείας Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κατεύθυνση Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής Ζ Εξάµηνο Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιγραφή Μαθήµατος 1) Μελέτη του ρόλου της Φυσικής Αγωγής στην κατεύθυνση: Της βιωµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών. Ερωτήµατα που αφορούν το διδακτικό τρίγωνο

Θέµατα της παρουσίασης. Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών. Ερωτήµατα που αφορούν το διδακτικό τρίγωνο ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους.

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόβλημα: Κατά την έρευνα αυτή θα εξεταστεί κατά το πόσο οι έφηβοι εκδηλώνονται με βίαιη κ επιθετική συμπεριφορά. Υπόθεση: Υποθέτω ότι οι έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ : ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Longhurst & Spink, 1987; Wang & Wiese - Bjornstal, 1996), οι οποίες

Longhurst & Spink, 1987; Wang & Wiese - Bjornstal, 1996), οι οποίες Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(1),3-13 ιερεύνηση Κινήτρων Συµµετοχής Μαθητών Αθλητών σε Ακαδηµίες Ποδοσφαίρου Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος www.espa.gr Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση Πρόληψη και Αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Δράσεις για την άσκηση και την υγιεινή διατροφή. www.ygeia-pronoia.gr Tμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 1η ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Διατήρηση η της αθλητικής απόδοσης 710: 8 η Διάλεξη Μιχαλοπούλου Μαρία Ph.D. Περιεχόμενο της διάλεξης αυτής αποτελούν: Αγωνιστικός αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΡΙΝ Ποδόσφαιρο αλάνας: Ένας κόσμος ελεύθερου παιχνιδιού Τα κύρια χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο Θετική Ανάπτυξη είναι ο παρακάτω:

Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο Θετική Ανάπτυξη είναι ο παρακάτω: Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής Διάλεξη 1 Θετική Ανάπτυξη μέσω της Φυσικής Αγωγής και του Παιδικού Αθλητισμού Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης Τι εννοούμε με τον όρο Θετική Ανάπτυξη Φυσική Αγωγή, Παιδικός Αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 2. Βασικές έννοιες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Αγωγή Υγείας

Άσκηση και Αγωγή Υγείας Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κατεύθυνση Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής Ζ Εξάµηνο Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιγραφή Μαθήµατος 1) Μελέτη του ρόλου της Φυσικής Αγωγής στην κατεύθυνση: Της βιωµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Ηθική ανάπτυξη - ορισµοί - ηθική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης.

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης. The Jobbies 1ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Project Β τριμήνου 2013-201 «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα Βάκουλης Παναγιώτης Δοξάκης Δημήτρης Δρούγκας Στάθης Καρβουνίδης Χάρης Η επιρροή που ασκούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι "μεταγραφές" στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι μεταγραφές στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές Του Βασίλη Παπαδάκη* Τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα άθλημα για να διασκεδάσουν, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αποτελέσουν μέλη μιας ομάδας, να κερδίσουν αναγνώριση, καλή φυσική κατάσταση και να ζήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Τσορµπατζούδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

Χαράλαµπος Τσορµπατζούδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Χαράλαµπος Τσορµπατζούδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σέρρες 14/12/10 lambo@phed.auth.gr Φοβάµαι πως κύριο ζητούµενο της εκπαίδευσής µας είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Μοντέλα αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής Θέµατα της παρουσίασης Τα βασικότερα µοντέλα φυσικής αγωγής. Τα χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος Εφηβεία, μία δυστοπία Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος 2012-13 Τομείς έρευνας: Συμπεριφορά των εφήβων Τρόπος ζωής και καθημερινότητα Ασχολίες και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Φεβρουάριος 2012 Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής Ένα παιδί μπορεί να έχει πρόβλημα αλλά δεν είναι προβληματικό. Έχει ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ Η μάθηση μιας κίνησης είναι το σύνολο των εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 6: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό Μάριος Γούδας η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος.

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων IHPCBG: Επένδυση για την υγεία και ευημερία των παιδιών σε Βουλγαρία και Ελλάδα IHPCBG: Investment in the health and the prosperity of the children in the Bulgarian Greek region 10-12 Οκτωβρίου 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Νεανική ηλικία (5539)

Κείμενο Νεανική ηλικία (5539) Κείμενο Νεανική ηλικία (5539) Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εφηβείας είναι η απομόνωση των μεγαλύτερων παιδιών και η προετοιμασία τους για τον ρόλο του ενήλικου έξω από την οικογένεια. Επειδή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδευση της Παιδαγωγικής διαδικασίας. Μέσα Στιλ Αγωγής

Μεθόδευση της Παιδαγωγικής διαδικασίας. Μέσα Στιλ Αγωγής Μεθόδευση της Παιδαγωγικής διαδικασίας Μέσα Στιλ Αγωγής Σχέση σκοπών-μέσων και μεθόδων αγωγής Οι μέθοδοι, οι τεχνικές και τα μέσα της παιδαγωγικής διαδικασίας εξαρτώνται από τους σκοπούς της Σχέση σκοπών-μέσων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του σχολείου στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας & στην πρόληψη της παχυσαρκίας

Ο ρόλος του σχολείου στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας & στην πρόληψη της παχυσαρκίας Ο ρόλος του σχολείου στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας & στην πρόληψη της παχυσαρκίας Ανδρέας Γ. Αυγερινός Τ.Ε.Φ.Α.Α..Π. ΘΡΑΚΗΣ aavgerin@phyed.duth.gr Σκοπός της παρουσίασης Να γίνει µια σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικότητα και Άσκηση. 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία»

Προσωπικότητα και Άσκηση. 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία» Προσωπικότητα και Άσκηση 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία» Θέματα που θα μελετηθούν Προσεγγίσεις της προσωπικότητας Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και άσκηση Συμπεριφορά τύπου Α Ζωηρή αίσθηση αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

18 \ 01\ 2015 Κείμενο : Σχέσεις γονέων εφήβων

18 \ 01\ 2015 Κείμενο : Σχέσεις γονέων εφήβων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ 10 Ον\ μο :.. Α Λυκείου 18 \ 01\ 2015 Κείμενο : Σχέσεις γονέων εφήβων Μελετώντας κανείς τις σχέσεις των εφήβων και των γονέων μέσα από το πρίσμα της επικράτησης ενός γενικότερου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 415 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφετζής Γιώργος Δάσκαλος, 1ο ΔΣ Βόλου gmetafetz@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης

Θέµατα της παρουσίασης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Τα ελληνικά αναλυτικά προγράµµατα φυσικής αγωγής και η «δια βίου άσκηση για την υγεία» ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα